De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis"

Transcriptie

1

2

3 De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma s, maar we missen seeds meer he overzich. Waar saa die ekening, da besek, da verslag, die berekening? Wie heef hem gemaak? Is hij al klaar? Is hij al versuurd? Wie heef hem onvangen? We communiceren ons suf, maar ween laer nie meer precies wa, wanneer en me wie. Is he g d, gefax of per pos versuurd? Wie is ook weer die consruceur waar he naaroe moe of die ambenaar van de gemeene? Wa is zijn adres? We maken honorariumafspraken, vaak per projec verschillend. Om gek van e worden. Wa mag ik declareren? Wa is de sand van he werk? Hoeveel uren heb ik al beseed? 1

4 De Droomsroom De Droomsroom is de Digiale Dirigen van de kakofonie aan projecen, documenen en relaies die kenmerkend is voor iedere aan archiecenbureaus verwane organisaie, groo of klein. Me de Droomsroom kunnen eenvoudig en razendsnel projecen, documenen en personen worden aangemaak en beheerd. He onderliggende Droomsroom informaiesyseem waak over de relaies ussen deze verschillende kernonderdelen van de informaiekluwen. Hierdoor word de gehele informaiesroom (dus én de binnenkomende, én door de organisaie gegenereerde én de uigaande) auomaisch gemanaged en geregisreerd. Aangevuld me de Droomsroom uren- en verschoenregisraie kunnen binnen de projecen alle documenen, uren en verschoen zeer goed worden gevolgd en bewaak. De Droomsroom bied hierdoor een sevig informaiefundamen, da als ruggengraa gebruik kan worden voor een inern kwalieissyseem en ISO-cerificaie. De hoofdsrucuur in schema: Derde generaie Droomsroom De Droomsroom werd in 2001 gelanceerd. De besaande projec- en documenbeheersprogramma s bleken e beperk om mee e kunnen groeien me he groeipad van he Digiale Huis. Daarnaas bleken deze programma s ook domweg nie aan e sluien bij de dagelijkse prakijk. He complee nieuwe pakke kreeg een revoluionair navigaiesyseem me een inerface waarbij naar wens gewisseld kan worden van gezichspun: óf he projec, óf he documen, óf de persoon saa cenraal. Hierdoor word snel inzichelijk welke rol he cenraal geselde onderwerp speel in he geheel. Di concep werd hardhandig aan de and gevoeld door ienallen bureaus, waardoor in de loop van 2003 een serk verbeerde versie gelanceerd kon worden. De in he begin van 2005 verschenen derde generaie Droomsroom is een door veelvuldig gebruik op groe en kleine bureaus fijngeslepen versie. Serk verbeerd zijn de inegraie van overzichen in werkbladen, beveiligingen op beheersaken en financiële gegevens en een zeer goede aansluiing op Microsof Office. Documenen (pos en werkdocumenen) Personen (inern en exern) Projecen Uren en Verschoen (kosen) projec documen persoon urenregisraie Funcionaliei op maa Ondanks de uigebreide mogelijkheden voor he maken van rapporages, overzichen, zoeken van gegevens, maken van documenen, Excel-koppelingen, e ceera, is de bediening eenvoudig. De overzichelijke en efficiëne inerface pas zich auomaisch aan he ype gebruiker aan en bied, op maa, de voor hem belangrijkse funcionaliei en overzichen. Gebruikersrechen Binnen de Droomsroom krijgen gebruikers rechen. He rechensyseem bepaal welke acies een bepaalde gebruiker mag uivoeren en welke werkbladen hij aangeboden krijg. Funcies voor he secreariaa Inkomende pos - zowel papieren als digiale pos - kan zeer snel worden geregisreerd en naar meerdere personen worden doorgesuurd. Er is een alijd acuele werklijs van alle uigaande pos die door de medewerkers in he hele 2

5 bureau er versuring is aangemeld. Deze pos behoef in principe geen nabewerking en kan direc - inclusief bijlagen en eikeen - worden geprin, waarna ze auomaisch als versuurd word aangemerk. Funcies voor de bouwkundig medewerker De bouwkundig medewerker heef specifieke funcies o zijn beschikking voor he maken en beheren van alle sooren werkdocumenen. De CAD-ekeningenkoppeling is onge - evenaard. Aanmaken, openen, ploen en archiveren van ekeningen kan direc vanui de Droomsroom. Op de auomaische ekeningenlijs is voordurend e zien wa de mees recene versies zijn. Ook besekken, begroingen, presenaies, enzovoor kunnen me de Droomsroom worden aangemaak en beheerd. Funcies voor he managemen Projecen regisreren, faseren, honorarium berekenen, financiële projecafspraken vasleggen, inern budgeeren, voorgangsrapporages en declaraiesand bekijken, acquisiieprojecen volgen, projeceams samensellen (zowel in- als exern). Allemaal eenvoudig en snel e doen. De specaculaire Excel-koppeling bied de mogelijkheid om zelf elke wens die u op rapporage- of berekeningsgebied nog moch hebben, oe e voegen. Funcies voor iedereen Brieven, verslagen, besekken, PowerPoin-presenaies, ruime saen, spreadshees en andere sandaarddocumenen kunnen direc worden aangemaak in de juise lay-ou en worden voorzien van de correce basisgegevens. Elke posverzending word auomaisch bij he secreariaa aangemeld da me één druk op de knop zorg voor de verdere afhandeling. Elk momen is er een acueel persoonlijk overzich van meldingen van alle ingekomen pos - papier en digiaal - die voor u bedoeld is. De relaiedaabase is direc oegankelijk. Overzichen van de ekeningen en andere documenen die u onder handen heef, maken he eenvoudig uw werk e organiseren. Urenbriefjes invullen word bijna leuk. Klik, klik, klaar. Heldere inerface Via de heldere inerface is de Droomsroom eenvoudig e bedienen. Op de verschillende werkbladen kun u zelf kiezen ui verschillende manieren om de gegevens e ordenen. Werkbladen Een werkblad is eigenlijk een op maa gemaak sukje Droomsroom-funcionaliei. Elk werkblad is speciaal ingerich voor he uivoeren van een bepaalde aak. Zo zijn er werkbladen voor he bekijken en verzenden van pos, voor he maken en beheren van werkdocumenen (waaronder ook ekeningen), voor he beheren van projecen, enzovoor. Op elk werkblad zie u alleen de gegevens die relevan voor de bereffende aak en ook alleen de commando s die daarop berekking hebben. Handig en o-hepoin! Werkbladen kunnen worden afgeschermd door middel van he rechensyseem, zoda aan bepaalde personen voor hen nie relevane en/of verrouwelijke werkbladen nie worden aangeboden. links: werkblad Pos-ui rechs: werkblad Relaies Overzichen Binnen werkbladen kunnen gegevens op verschillende manieren worden geordend en weergegeven. U heef de keuze ui verschillende sooren lijsen en boomsrucuren. 3

6 Projecbeheer boomweergave Projecbeheer overzich Schakelbord Relaies: samenvaing eigenschappen Relaies: volledige eigenschappen Enkele specifieke overzichen zijn: Uren boeken: voor he invoeren van uren Verschoen boeken: voor he invoeren van verschoen Pos inboeken: voor he regisreren van ingekomen pos inboeken: me een auomaische koppeling aan posvak-in van Oulook Tekeningenlijs: voor he beheren van revisies en plodaums Alle overzichen zijn e exporeren naar Excel. Verschoen boeken Uren boeken 4

7 Navigaie: verrekpun Hoewel projecmedewerkers vooral vanui een projec kijken naar alle informaie, zijn soms ook andere invalshoeken gewens. He managemen zal bijvoorbeeld ook wel eens een medewerker of een exerne relaie cenraal willen sellen om e kijken bij welke projecen deze berokken is, of welke brieven deze heef versuurd en onvangen. Zo zijn er legio zinvolle verrekpunen mogelijk. In de Droomsroom kies u zelf uw verrekpun. Me een enkele muisklik kun u eerder gebruike verrekpunen opnieuw oproepen. Door di syseem is he mogelijk om me een duidelijke projecfocus e werken, maar ook om vanui kan-nie-schelen-welk-verrekpun e kijken me welke andere gegevens een bepaald projec-persoon-bedrijf-documen een relaie heef. Cenraal sellen He cenraal sellen van een projec, persoon (of bedrijf) of een documen zorg ervoor, da er alijd naar een klein gedeele van de daabase word gekeken, zoda snel de gezoche iems worden gevonden. U geef eers aan wa voor soor objec u cenraal wil sellen (projec, documen, ec.), vervolgens yp u simpelweg een (gedeele van een) uniek kenmerk (naam, nummer) van he objec da u zoek in. Zodra de sring die u inyp uniek is, word he bijbehorende objec gevonden en cenraal geseld. In he fasen, personen en documenen in projec voorbeeld hieroonder volsaa dus he inypen van he nummer 0009 of de aanduiding BMW (als di enminse he enige projec is me in de naam BMW). Kijken vanui een verrekpun Als een verrekpun eenmaal is gekozen, kun u zelf aangeven naar wa voor soor objecen u wil kijken. In he voor- Een verrekpun cenraal sellen 5

8 beeld is he projec BMW garage Sroomsad via cenraal sellen als verrekpun gekozen. Hieronder zie u da vanui da projec naar keuze gekeken kan worden naar de fasen van da projec, naar de (inerne en exreme) personen (en bedrijven) en naar alle documenen die er een relaie mee hebben. Snelfilers De lijs me objecen die een relaie hebben me he verrekpun is vaak heel groo en dus onoverzichelijk. Daarom is he mogelijk deze verder e fileren. Hiervoor zijn snelfilers onwikkeld. Als u naar documenen kijk, heef u bijvoorbeeld de beschikking over he snelfiler pos-ui voor alle uigaande pos, documenen in bewerking, ekeningen in bewerking, ec. Welke snelfilers er worden aangeboden is afhankelijk van he werkblad waarop u aan he werken ben. De Droomsroom denk immers me u mee en bied u de funcionaliei die voor een bepaalde aak handig is. U kun zelf ook snelfilers aanmaken en zoeken me wildcards. Sofware koppelingen De Droomsroom is - behalve een syseem voor projecrelaie- en documenbeheer - ook een syseem waarmee u alle sofware die u op uw bureau voor verschillende doeleinden gebruik, inegreer. De Droomsroom beheer nie alleen de besanden die me die sofware word gemaak, maar is ook in saa deze aan e suren en er ech mee samen e werken. Door he niveau van deze koppelingen is de Droomsroom enig in zijn soor. De Droomsroom bied een uigebreide documenonderseuning me Microsof Office: Word Excel PowerPoin Access Oulook Uieraard zijn er ook geavanceerde koppelingen me de overige Digiale Huis-sofware. De Droomsroom heef een unieke CAD-koppeling inclusief onderseuning voor sempelkoppeling en ploeronderseuning me: kaal AuoCAD AuoCAD-ALFA Arkey-ASD Snelfilers bij relaies...bij projecen...bij documenen pos-ui en bij documenen Eigenschappen op de Droomsroom CAD-inerface binnen ASD 6

9 Droomsroomgegevens binnen de CAD-inerface en in he ekenhoofd Direce koppeling ussen Droomsroomgegevens en ekenhoofd CAD-gegevens binnen de Droomsroom Overzich: ekeningenlijs (voor beheren van ondermeer daum, revisie, ec.) 7

10 Brief op basis van een pos-ui Word-sjabloon De Projec wizard Overige programma s waarmee de Droomsroom samenwerk zijn: de Woordpoor (STABU-besekken) de Knaakbaak (begroing) de Normworm (bouwfysische oesing) de DNR-ser (conracvorming en honorarium volgens De Nieuwe Regeling en SR) Wizards He aanmaken van allerhande zaken binnen de Droom - sroom, zoals relaies, projecen en documenen word uigevoerd me behulp van wizards op basis van zelf in e regelen sjablonen. Door he gebruik van een wizard worden eenvoudig en snel alle gegevens ingevoerd die nodig zijn. Sjablonen U kun de Droomsroom op maa snijden door sjablonen aan e passen. Verschillende sooren sjablonen worden gebruik als onderlegger voor alle aan e maken gegevens. Er zijn sjablonen voor onder andere: Projecen Documenen Pos-ui Documenen CAD Documenen overig Er is een groe mae van vrijheid bij he inregelen van sjablonen en he koppelen van gegevens ui de Droomsroom aan bijvoorbeeld Word, Excel, CAD. Kosen- en Urenbewaking Me behulp van de Droomsroom is he eenvoudig om kosen en uren e bewaken op de fasen van he projec. Na een honorariumberekening me he sandaard meegeleverde (en aanpasbare) Excel-rekenblad, worden de rekengegevens auomaisch doorgekoppeld naar de Droom - sroom, waar vervolgens is aan e geven op welke fasen uren geboek mogen worden. Vervolgens kun u via andere overzichen inzich krijgen in de besede uren en de financiële saa van he projec. U kun de projecinriching en honorariumberekening ook maken en aan de Droom - sroom koppelen me de Digiale Huis-applicaie DNR- Ser. 8

11 Honorarium-grondslag in Excel Budge-berekening in Excel Financieel projecbeheer 9

12 Verschillende syseeminsellingen (Telecom correcie) Projecnummering Rapporage Alle overzichen zijn e exporeren naar Excel. De Droom - sroom voorzie verder in een aanal sandaard rapporen. Zelf rapporen samensellen is ook mogelijk. Syseeminsellingen U kun he sandaardgedrag van de Droomsroom eenvoudig aanpassen aan uw wensen. Voorbeelden van inselbare principes zijn: insallaiepaden, elefoonnummercorrecie, naamnoaie, projec- en documennummering, prineraansuring (me lade onderseuning) voor documenen en sickers, enzovoor. Synchronisaiemodule Me de los verkrijgbare synchronisaiemodule is he mogelijk om in de Droomsroom gegevens van meerdere vesigingen e synchroniseren, zoda de complee bedrijfsinformaie op alle vesigingen e raadplegen is. Geleidelijk invoerrajec Een serk pun van de Droomsroom is da he syseem nie direc volledig hoef e worden geïmplemeneerd. Ook hoeven nie alle basisgegevens eers e worden ingevoerd, voorda de Droomsroom kan worden gebruik. Door de gefaseerde invoermogelijkheden en de direce voordelen voor iedere gebruiker in elke fase van invoering (wie wil er bijvoorbeeld nie auomaisch een verslag oesuren aan alle projeceamleden?) onsaa op een nauurlijke manier een gesrucureerde beheersbaarheid van alle gegevens op uw bureau. Voor de invoering van de Droomsroom zijn vele scenario s mogelijk. U kun zelf beslissen welke onderdelen van de Droomsroom he eers operaioneel dienen e worden gemaak. Toegevoegde waarde Kiezen voor de Droomsroom beeken meer dan werken me een kwalieisproduc. Droomsroomgebruikers kunnen evens profieren van de uigebreide diensverlening die rondom de Droomsroom is opgebouwd. De Twee Snoeken Auomaisering gaa ui van de filosofie da de inbreng van gebruikers een vereise is om de Droom - sroom verder e kunnen onwikkelen als een applicaie van bouwkundigen voor bouwkundigen. Om die reden onderhoud De Twee Snoeken een nauwe band me de gebruikers. Bovendien is een oaalpakke van onderseu- 10

13 nende diensen onwikkeld. Gebruikersdagen De Twee Snoeken Auomaisering organiseer door he gehele land regelmaig regionale gebruikersdagen. Per keer komen gemiddeld 25 gebruikers om nieuwe onwikkelingen e aanschouwen en informaie ui e wisselen. De dagen zijn ook bedoeld om wensen of kriiek kenbaar e maken, waardoor de Droomsroom-gebruikers zelf de onwikkeling van de Droomsroom kunnen bijsuren. Cursussen De Twee Snoeken Auomaisering verzorg voor de de Droomsroom-gebruikers maa gesneden cursus op locaie, omda de Droomsroom voor een organisaie specifiek word ingeregeld. Helpdesk De Droomsroom-gebruikers kunnen gebruik maken van onze elefonische hulpdiens. U kun hier me dringende vragen en problemen erech bij een deskundig eam van de Droomsroom- en compuerspecialisen. Archiecenbureau De Twee Snoeken waarui he oorspronkelijk is voorgekomen. He archiecenbureau adviseer De Twee Snoeken Auomaisering dagelijks bij de onwikkeling van nieuwe sofware, es deze ui en werk ermee in de prakijk. He Digiale Huis In 2002 heef De Twee Snoeken Auomaisering he iniiaief genomen o de opriching van He Digiale Huis. He Digiale Huis is een samenwerkingsverband ussen verschillende syseemhuizen me als doel e komen o één cenraal digiaal gebouwmodel, da door verschillende applicaies (CAD, besek, calculaie, oesing) gevoed en bewerk kan worden. Door de cenrale rol die De Twee Snoeken Auomaisering speel bij deze door he Miniserie van Economische Zaken financieel onderseunde onwikkeling zijn, gebruikers van Snoekensofware verzekerd van een opimale aansluiing op di cenrale model. Zie ook Demonsraie Heef u belangselling voor de Droomsroom, dan geven wij u graag een demonsraie. Indien gewens komen wij hiervoor bij u langs, maar u ben ook van hare welkom om bij ons eens een kijkje in de keuken e komen nemen. De Twee Snoeken Auomaisering De Twee Snoeken Auomaisering is in 1988 begonnen me he onwikkelen van sofware voor bouwkundigen. Sinds de ASD-ekenmehodiek he lich zag, is gaandeweg een complee serie sofwarepakkeen voor archiecenbureaus onwikkeld, waaronder een bouwfysische oesingsprogramma (de Normworm), een STABU-besekverwerker (de Woordpoor), een begroingsprogramma (de Knaakbaak), een producinformaiesyseem (de Zoeksnoek) en een projec- en documenbeheersyseem (de Droomsroom). De Twee Snoeken Auomaisering werk nauw samen me 11

14 Pluspunen van de Droomsroom Overzichelijk implemenaierajec Flexibel syseem Bijgeleverde beheersomgeving Direc bruikbaar door sandaardconfiguraie Zelf inrichen van sjablonen Inselbare nummersraegie voor projecen Inselbare nummersraegie voor documenen Complexiei op maa Voor groe en kleine bureaus Gefaseerde invoer Direc rendemen Complee werkomgeving Handige documenwizards Vasleggen bureausandaards Onderseuning ISO-rajecen Ongeëvenaarde CAD-koppeling Auomaische kaders en sempels Acuele ekeningenlijsen Prinmogelijkheden Auomaisch eikeen en bijlagen prinen Geen dichgeimmerd organisaieharnas Eenvoudige rechensrucuur Groepenmechanisme Nie-hiërarchische informaiesrucuur Zelf dossiers oevoegen 100% flexibele Excelkoppeling Vanui de prakijk (door)onwikkeld Uigebreide rapporagemogelijkheden Koppeling me Word Informaie op maa van de gebruiker Koppeling me Oulook Koppeling me PowerPoin Koppeling me de Normworm Koppeling me de Woordpoor Koppeling me de DNR-ser Andere koppelingen mogelijk Beheer documenrevisies Handig archiveersyseem Inselbare besandslocaies Pos doorsuren naar secreariaa Relaiebeheer Inselbare informaiefilers Efficiën snelfilersyseem Uren boeken Voorgangsrapporage Honorariumberekening Budgeeren Handige overzichen Kore leerijd Producbeschrijving op hoofdpunen De Droomsroom maak de brij van projec-, relaieen documengegevens beheersbaar. He unieke navigaieprincipe geef snel en complee inzich in alle informaie die op uw bureau aanwezig is. Invoering van de Droomsroom breng auomaisch srucuur en beheersbaarheid in alle projecgegevens die van belang zijn. Een evenuele opsap naar een ISO-cerificaie word daardoor eenvoudiger. De Droomsroom is in saa al uw sofware aan e suren en er ech mee samen e werken. Door deze sofwareinegraie is de Droomsroom enig in zijn soor. De Droomsroom heef een unieke CAD-koppeling inclusief onderseuning voor sempelkoppeling en ploeronderseuning en bijzonder flexibele koppelingen me Microsof-Office. De Droomsroom voorzie in een snel en handig uurregisraiesyseem en haneerbare kosenbewaking. De Droomsroom is nie gemoduleerd. Bij de aanschaf beschik u dus direc over de volledige funcionaliei. De bediening van de Droomsroom heef een kore leercurve. De Droomsroom is pragmaisch in de ingebruikname. Di hoef nie voor he geheel in één keer, maar kan ook gefaseerd per gedeele. De Droomsroom heef alijd de mees opimale koppeling me de overige sofware van He Digiale Huis. 12

15

16 De Twee Snoeken Auomaisering bezoekadres posadres elefoon fax inerne Poselsraa DX s-herogenbosch posbus AR s-herogenbosch

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

ADOBE ACROBAT 9-PRODUCTREEKS

ADOBE ACROBAT 9-PRODUCTREEKS ACROBAT 9-DUCTREEKS DUCTVERGELIJKING Me Acroba 9 kun u beer dan ooi communiceren me PDF, de sandaard voor de uiwisseling van elekronische documenen. Aan de hand van di vergelijkend overzich kun u bepalen

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Al het goede van melk Aankoop Manager

Al het goede van melk Aankoop Manager Al he oede van melk Aankoop Manaer Funcie Je ben veranwoordelijk voor he onwikkelen en voeren van een aankoopbeleid waarbij zo unsi moelijk word aanekoch rekenin houdend me prijs, kwaliei, evenwichi assorimen

Nadere informatie

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur Trends in de inzendingen De essenies van drie jaar NK ICT Archiecuur He Nederlands Kampioenschap ICT Archiecuur is voor he eers georganiseerd in 2004 en heef o nu oe geleid o 25 archiecuurbeschrijvingen.

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering business alignmen case Overkoepelende aal en echnieken ArchiMae-mehode verbind archiecuurdomeinen In juli 2002 sare een aanal Nederlandse insiuen en bedrijven he projec ArchiMae. He doel is een aal voor

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding globalisaie Zeven sappen naar succesvolle offshore uibeseding Een beheers proces voorkom eleursellingen Offshore uibeseding is een complexe manier van werken en er zijn veel verschillende onderwerpen die

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Van metadata naar kennis

Van metadata naar kennis meadaa Een onologie creëren me Topic Maps Van meadaa naar kennis Soms zijn meadaa e beperk om een documen gemakkelijk erug e vinden en zouden de meadaa eigenlijk me meer kennis verrijk moeen worden. Me

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

Testgedreven projectvoering

Testgedreven projectvoering esen Tesgedreven projecvoering Uiloop en budgeoverschrijding voorkomen In veel i-projecen worden fouen in requiremens en documenaie pas bij de esvoorbereiding ondek. Di is duur omda de fouen pas laa in

Nadere informatie

Ernst de Boer en Albert Kleinjan

Ernst de Boer en Albert Kleinjan archiecuur verzekeringen Inernaionale afsemming archiecuur noodzakelijk Archiecuurimpac van rends in de verzekeringswereld In de voorbije jaren is archiecuur vaak synoniem geworden aan beheersing : conroleren

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur archiecuur sofware Archiecuur producsofware onwikkel evoluionair Archiecuur en dynamiek van producsofware Producsofwareonwikkeling ken een voorgeschreven dynamiek waarin produc- en procesverbeeringen een

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Voorkom onzichtbare verspilling: energiebehoefte

Voorkom onzichtbare verspilling: energiebehoefte Voorkom onzichbare verspilling: energiebehoefe van sofware Energie besparen dankzij zuinigere sofware De afgelopen jaren is de energie-efficiënie van ICT-sysemen al serk oegenomen als gevolg van de behoefe

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en Leraar basisonderwijs LA Leraar basisonderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LC Salarisschaal: LA Salarisschaal: LB Salarisschaal: LB Salarisschaal: LC Werkerrein:

Nadere informatie

stand van zaken. Guido Bayens

stand van zaken. Guido Bayens archiecuur overheid Gecompliceerde pas de deux De elekronische overheid word onder archiecuur gebouwd De overheid saa voor de groe uidaging haar elekronische diensverlening ui e breiden en e opimaliseren.

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen devices on he go Risico s van mobiel werken Informaie beveiliging in de mobiele wereld Mobiel werken is al lang geen hype meer. Inmiddels is he zakelijk gebruik van mobiele apparauur vrijwel volledig ingeburgerd.

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

digitale signaalverwerking

digitale signaalverwerking digiale signaalverwerking deel 2: sampling en digiale filerechniek Hoewel we de vorige keer reeds over he samplen van signalen gesproken hebben, komen we daar nu op erug, om de ermee samenhangende effecen

Nadere informatie

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult Werkboek meer Geluk J check! in 3Weken! Marjan van de Bul www.gelukfabriek.nl Unlock your Luck vormgeving www.somehingilse.nl Alsjeblief! Hier is jouw eigen werkboek voor meer geluk in 3 weken. Misschien

Nadere informatie

Horeca Starterskrant

Horeca Starterskrant Horeca Sarerskran 04 Als leerbedrijf zelf uw personeel opleiden 06 Succes zi in de ondernemer in regels, vergunningen en subsidies 08 Wegwijs maak u een goede kans bij de bank 16 Zó een uigave van 02 SVH

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Van grijs naar groen. Richtlijnen voor energiebesparingen in het rekencentrum. groene IT MVO. Esther Molenwijk

Van grijs naar groen. Richtlijnen voor energiebesparingen in het rekencentrum. groene IT MVO. Esther Molenwijk Van grijs naar groen Richlijnen voor energiebesparingen in he rekencenrum Ook binnen de ICT-branche word men zich seeds bewuser van de invloed van hun acivieien op he klimaa. Seeds meer ICT-managers houden

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

Horeca Starterskrant

Horeca Starterskrant Horeca Sarerskran 04 Als leerbedrijf zelf uw personeel opleiden 06 Succes zi in de ondernemer in regels, vergunningen en subsidies 08 Wegwijs maak u een goede kans bij de bank 16 Zó een uigave van 02 SVH

Nadere informatie

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor Sae of he ar van securiy echnologie nvloed van veranderingen in de infornøie eclnologie op beveiliging Àueur: ir. Paul Overbeek Fysisch en Elekronísch Laboraoriu n - TNO Posbus 96864, 2509,JG Den Haag

Nadere informatie

Gebruik van condensatoren

Gebruik van condensatoren Gebruik van condensaoren He spanningsverloop ijdens he laden Als we de schakelaar s sluien laden we de condensaor op. De condensaorspanning zal oenemen volgens een exponeniële funcie en de spanning over

Nadere informatie

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS CONVE NANT K N DEROPVANG EN ONDERWJS { ( ì 'h!\ irl Ëf \- 'v 1, û \ e a i '.* L(l. ìli-, \ i, ù. * qr 'L,i /,! 2. \ al> - ç Di convenan beschrijf de samenwerkingsafspraken ussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links Semwijzer COC Nederland Gayvoe parijvergelijking 2006 www.gayvoe.nl Parij is he zeer oneens Parij is he oneens Parij voel er wel wa voor Parij is posiief Selling CDA VVD D66 PvdA Algehele score Gelijke

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Pda s in de organisatie

Pda s in de organisatie mobiel werken Handvaen voor mobiel beleid Pda s in de organisaie He gebruik van pda s in organisaies is aanrekkelijk omda werknemers daarmee alijd en overal over de laase informaie kunnen beschikken. De

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2 Uiwerkingen Toes IEEE, Modules en Daum: 9 sepember 007 Tijd: 0.40.0 (90 minuen) Opgave I) Di is een warmmakerje. In woorden is V is de serieschakeling van, en (de parallelschakeling van 3 en 4) of V =

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijke compiler voor het onderwijs

Gebruiksvriendelijke compiler voor het onderwijs Helium moe funcioneel programmeren onderseunen Gebruiksvriendelijke compiler voor he onderwijs Foumeldingen van compilers zijn vaak moeilijk e inerpreeren. Om he programmeeronderwijs e verbeeren word aan

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst provinciaal netwerk d.d

Impressie bijeenkomst provinciaal netwerk d.d Impressie bijeenkoms provinciaal newerk d.d. 11-11-16 Op 11 november jl. was he provinciale newerk bewonersiniiaieven op he gebied van wonen, welzijn en zorg e gas bij Luneen Wil Wel. Cenraal hema was

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

--- thuis voor elk talent --- Schoolgids 2015-2016

--- thuis voor elk talent --- Schoolgids 2015-2016 --- huis voor elk alen --- Schoolgids 2015-2016 Schoolgids Camminghaschool Schooljaar 2015 2016 1 WELKOM bij ons op school Wij zijn een school waar ieders alen opimaal de ruime krijg en we saan open voor

Nadere informatie

Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2012

Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2012 Regeling Rijksbegroingsvoorschrifen 2012 Inhoudsopgave 1. Wijzigingen... 2. Tijdschema... 3. RBV deel I... He jaarverslag... 23 De inriching van de veranwoording... 23 He deparemenale jaarverslag... 24

Nadere informatie

Bestemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D Besemmingsplan Broek op Langedijk V A S T G E S T E L D Besemmingsplan Broek op Langedijk VASTGESTELD Inhoud Toeliching + bijlagen Regels + bijlagen Verbeelding juni 01 Projecnummer 1.00..0.0 O v e r z

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

Voorwoord. editie juli 2014

Voorwoord. editie juli 2014 ediie juli 2014 Voorwoord Graag vraag ik uw aandach voor deze nieuwsbrief. Opnieuw zoals u van ons gewend ben een nieuwsbrief vol lezenwaardige zaken. Ook een nieuwsbrief die op een bijzonder momen uikom.

Nadere informatie

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights Screen mei 2010 Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benuen Voor u lig he nieuwe magazine Screen van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes. In di magazine willen we de parijen die bij he bevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren.

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren. [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00 OVERZICHT De Raad 0--0 anvang: :00 Tijd Raadzaal.0 Molendijkzaal 0.0 Vermeerzaal.0 He Plein :00 :0 Tweerichingenvarian omgeving Kersenbaan vrz: Dijkserhuis pfh: Buijelaar secr: Bongers Onwikkeling groenvisie

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief Nie door de overheid bekosigde ICT-hogescholen in Nederland: een oekomsperspecief Landelijke Sinds AMBI nie meer besaa, onbreek he de Nederlandse afsemming ICT-secor aan een richinggevend, onafhankelijk

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur Een risico- en kosengedreven aanpak voor archiecuur Risico- en kosenmanagemen als primair businessdoel Archiecuur is e beschouwen als een discipline die gedreven word door risico s en kosen. Risico- en

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014 [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader Bijlage 1: Toeliching weelijk kader 1. Woningwe 2015 Begin 2015 is de nieuwe Woningwe aangenomen. In de we zijn aangescherpe regels voor de oegelaen inselling voor de volkshuisvesing aan genomen. Toegelaen

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding Vr He spel over geneisch gemodificeerd voedsel Handleiding Achergrond Er besaa nog seeds veel discussie over geneisch gemodificeerd voedsel. Voorsanders hechen veel waarde aan de mogelijkheden, zoals goedkopere

Nadere informatie

Lean IT: hype of volgend niveau?

Lean IT: hype of volgend niveau? procesverbeering Op naar groere klanevredenheid me Lean IT Lean IT: hype of volgend niveau? De Lean-filosofie is succesvol gebleken in de producieindusrie en lijk op he eerse gezich ook direc oe e passen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIE-, GEBRUIKS- ONDERHOUDSVOORSCHRIFT N / N / N NL INHOUDSTAFEL INLEIDING Gebruikers van di handleiding Symbolen Geldende normen Waarschuwingen GEBRUIKERSHANDLEIDING Gebruik van de keel Vergrendeling

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeeneraadsvergadering Neerijnen (16046\...) BESLUITENLIJST Daum : donderdag 25 april 2013 Tijd : 19.30 uur Plaas : raadzaal gemeenehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C.

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp-bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015

Openbaar. Ontwerp-bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 Collegevoorsel Openbaar Onderwerp Onwerp-besemmingsplan Nijmegen Midden 0 Programma Sedelijke onwikkeling Porefeuillehouder B. Velhuis Samenvaing He laase (geacualiseerde) besemmingsplan voor Nijmegen

Nadere informatie

Productvergelijking en bijbehorende accessoires. EasyCon GSM. ProCon GSM. Proline GSM. GSM Modules

Productvergelijking en bijbehorende accessoires. EasyCon GSM. ProCon GSM. Proline GSM. GSM Modules Producvergelijking en bijbehorende accessoires EasyCon GSM ProCon GSM Proline GSM GSM Modules Inhoudsopgave Pagina Vergelijking GSM modules 3 EasyCon GSM 4 Accessoires bij de EASY series 5 ProCon GSM 7

Nadere informatie

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop Deze bouwse beva beselnr. - 55 cabine NS 2530-5556 huif NS 2530-5558 bufferbalk open (2x) - 5559 bufferbalk dich; virine (2x) - 5560 vacuüm gevormde cabine ramen - 5561 geës rooser.b.v. venilaor op huif

Nadere informatie

Herziening van de WWB-raming voor het Centraal Economisch Plan 2012

Herziening van de WWB-raming voor het Centraal Economisch Plan 2012 Herziening van de WWB-raming voor he Cenraal Economisch Plan 2012 CPB Achergronddocumen Maar 2012 Gijs Roelofs 1 Samenvaing In di CPB Achergronddocumen word een nieuwe ramingsregel voor he bijsandsvolume

Nadere informatie

Fusion IV Rev C DVR-serie

Fusion IV Rev C DVR-serie DE KLOOF TUSSEN ANALOOG EN IP OVERBRUGGEN De Fusion Rev C hybride DVR-serie leg de la nog hoger voor video-opname. Dankzij een uibreiding die verder gaa dan de analoge DVR-rol, overbrug de Fusion de kloof

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

stjosephbuurt type begijn

stjosephbuurt type begijn sjosephbuur ype begijn sjosephbuur Buur me karaker Welkom in de nieuwe sjosephbuur. Een buur op hisorische grond, ook een buur me veel woon- en werkvoorzieningen. Me behoud van karaker, maar wel een nieuw

Nadere informatie