ADOBE ACROBAT 9-PRODUCTREEKS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADOBE ACROBAT 9-PRODUCTREEKS"

Transcriptie

1 ACROBAT 9-DUCTREEKS DUCTVERGELIJKING Me Acroba 9 kun u beer dan ooi communiceren me PDF, de sandaard voor de uiwisseling van elekronische documenen. Aan de hand van di vergelijkend overzich kun u bepalen welke versie van Acroba 9 he bese bij u pas. PDF-documenen op berouwbare wijze maken, opimaliseren en delen READER 9 FLV of H.264-video invoegen voor direce weergave in Acroba en Adobe Reader SWF-oepassingen aan PDF-besanden oevoegen Documenen schrijven, opslaan en delen en uw scherm delen me Acroba.com-services1 Rijkere inhoud en meer ineraciviei beleven me sandaardonderseuning voor Adobe Flash echnologie PDF-besanden maken vanui elke oepassing waarin u kun afdrukken Documenen scannen naar PDF-besanden en de eks auomaisch omzeen me opische ekenherkenning (Opical Characer Recogniion of OCR) PDF-besanden maken vanaf he klembord, incusief eks en afbeeldingen die vanui een exerne oepassing zijn gekopieerd2 Voeg video oe in Microsof Word of PowerPoin en ze de besanden om naar FLV in PDF of neem FLV- of H.264-video op in PDF-besanden voor direce weergave in Acroba en Adobe Reader. PDF-besanden, inclusief PDF-porfolio s en PDF-kaaren, bekijken, afdrukken en doorzoeken PDF-besanden opslaan als Microsof Word-documenen, me behoud van de lay-ou, leerypen, opmaak en abellen De verschillen ussen wee versies van een PDF-documen vergelijken en markeren Me één muisklik Adobe PDF-besanden maken vanui populaire zakelijke en echnische oepassingen2 Vanui Microsof Word, Excel, PowerPoin, Publisher en Access documenen, spreadshees, presenaies en meer omzeen in PDF-besanden Vanui Microsof Inerne Explorer webpagina s vasleggen als rijke, dynamische PDF-besanden voor revisie en archivering een volledige websie, één pagina of onderdelen van een pagina Vanui Microsof Oulook en IBM Lous Noes s of mappen archiveren, me behoud van bijlagen, links en bladwijzers voor afzender, daum en onderwerp Vanui Auodesk AuoCAD, Microsof Visio en Microsof Projec documenlagen ui Visio en AuoCAD inac houden en objecgegevens in Visio behouden DWG-besanden omzeen in Adobe PDF-besanden zonder gebruik e maken van Auodesk AuoCAD of AuoCAD LT Audio, video, oepassingen en kaaren eenvoudig delen in PDF-besanden Uieenlopende video-indelingen omzeen in FLV om ze in PDF af e spelen De verschillen ussen wee versies van een PDF-documen worden auomaisch gemarkeerd, inclusief eks en afbeeldingen, zoda u snel en gemakkelijk zie wa er is gewijzigd. Video in Microsof Word- of PowerPoin-documenen insluien en convereren naar FLV-inhoud in PDF-besanden Eenvoudig audio, video en quizzen aan uw PowerPoin-dia s oevoegen en rijke, ineracieve presenaies maken me de Adobe Presener-sofware (inbegrepen) PDF-kaaren maken me behoud van georuimelijke gegevens die in beeldbesanden zijn opslagen of door coördinaen aan een besaand PDF-documen oe e voegen

2 3D-onwerpen in PDF-besanden delen 2D- en 3D-onwerpen ui populaire CAD-oepassingen convereren naar PDF om ze op verschillende plaforms e delen en eraan samen e werken Meerdere CAD-indelingen in één besand samenvoegen en als PDF opslaan me Adobe 3D Reviewer (inbegrepen) Precieze geomerische gegevens exporeren ui PDF-besanden naar neurale besandsindelingen, zoals STEP, IGES of STL, voor downsream gebruik in CAD-, CAM-, en CAE-oepassingen 3D CAD-onwerpen invoegen in Microsof Word-, Excel- en PowerPoin-documenen en deze besanden convereren naar PDF-documenen Rijke ineracieve documenen maken me 3D-inhoud: Schoon CAD-onwerpen snel op; maak ballonnen en maeriaallijsen; voeg beliching, maerialen of kleuren oe en pas ze aan; maak uivergroe weergaven en animaies. Sla de besanden vervolgens op als PDF of als 2D raser-/vecorafbeelding. 3 PMII -gegevens invoegen in de 3D-onwerpen in uw PDF-documenen voor gebruik door uigebreide eams Mee- en dwarsdoorsnedefuncies gebruiken op basis van precieze geomerie Berekeningen van fysieke eigenschappen uivoeren Imporeer groe CAD-composiies die zijn gemaak in verschillende CAD-indelingen in één compace composiie waarmee gebruikers groe hoeveelheden producgegevens in realime kunnen visualiseren, analyseren en ineracief kunnen gebruiken. Besanden ui verschillende oepassingen samenvoegen Besanden van verschillende oepassingen samenvoegen in één PDF-besand me doorlopende pagina s De mees uieenlopende sooren inhoud samenbrengen in een kan-en-klare, overzichelijke PDF-porfolio Een PDF-porfolio aanpassen me aanpasbare sjablonen voor navigaie en merkposiionering De PDF-besandsgrooe verkleinen door compressie en resoluie me één muisklik e opimaliseren Oorspronkelijke besanden oevoegen aan PDF-documenen Voeg documenen, ekeningen, berichen, spreadshees en rijke media (waaronder audio, video, 3D en kaaren) samen o één gecomprimeerde PDF-porfolio. Kies ui een van de vele professionele sjablonen of maak er zelf een en inegreer snel inhoud, bepaal de navigaie en verfraai uw PDF-porfolio. In alle eenvoud Baes-nummers oepassen op een reeks documenen Achergronden of waermerken, kop- en voeeksen oevoegen en nauwkeurig in PDF-besanden plaasen Achergronden, waermerken, kop- en voeeksen opslaan zoda u ze laer makkelijk opnieuw kun gebruiken Pagina-inhoud verkleinen zoda kop- en voeeksen de inhoud van he documen nie overlappen Mulimedia en 3D insluien

3 Gevoelige informaie beschermen en voor een geconroleerde oegang zorgen Documenen reviseren me verrouwde gereedschappen voor opmerkingen en markeringen, zoals noiies, eksbewerkingen, eksmarkeringen, sempels, wolken, bijschrifen, eksvakken en andere vormen Opmerkingen geven over video me de gereedschappen voor opmerkingen en markeringen om feedback oe e voegen aan een bepaald frame. Gedeelde documenrevisies beheren waarin deelnemers elkaars opmerkingen kunnen bekijken en waarbij die opmerkingen auomaisch in één PDF-besand worden gecombineerd De lijs van revisoren en hun saus bekijken me Tracker, s naar revisoren verzenden, herinneringen via verzenden of exra deelnemers voor een revisie uinodigen Me Tracker deadlines oevoegen en wijzigen, revisies beëindigen en verwijderen, en een nieuwe revisie me dezelfde revisoren saren Beperkingen opleggen op he afdrukken, kopiëren en wijzigen van PDF-documenen Verborgen informaie in documenen vinden, inclusief meagegevens, aanekeningen, bijlagen, formuliervelden, lagen en bladwijzers, en ze indien nodig verwijderen Verrouwelijke informaie, inclusief bepaalde eks of afbeeldingen, definiief en onherroepelijk wissen me de gereedschappen voor redigeren PDF-documenen verifiëren me digiale ID s PDF-documenen digiaal onderekenen Gebruikers van Adobe Reader de mogelijkheid bieden om PDF-documenen digiaal e onderekenen4 Beveiligingsbeleiden oevoegen om gevoelige informaie ook buien uw firewall e beveiligen door middel van inegraie me Adobe LiveCycle Managemen ES-sofware Samenwerken en revisies beheren in PDF Gebruikers van de grais Adobe Reader-sofware de kans bieden om deel e nemen aan revisies me volledig funcionele gereedschappen voor opmerkingen en markeringen4 Samenvaing van opmerkingenlijs gebruiken om opmerkingen eenvoudig e vergelijken Een PDF-samenvaingsbesand maken van documenopmerkingen Sel collega s, klanen en parners in saa om egelijkerijd dezelfde pagina weer e geven dankzij de funcie voor gelijkijdige documennavigaie. Zorg voor helderheid en verbeerde besprekingen via Acroba.com-services, waarmee samenwerking aan een PDF-besand mogelijk is. Verspreid vervolgens he PDF-besand en doorloop di in realime door de paginaweergave van de gebruikers e besuren. PDF-documenen helpen beveiligen me 256-bis codering Pas digiale handekeningen oe om de auheniciei van documenen e cerificeren, hun saus e beheren en ongeoorloofde wijzigingen e helpen voorkomen. Opmerkingen op aueur, daum, pagina of ype soreren en fileren Opmerkingen exporeren naar Word-documenen2 Opmerkingen exporeren naar AuoCAD-besanden2 Realime samenwerking mogelijk maken me gesynchroniseerde documenweergaven en chasessies

4 Eenvoudig formulieren maken en gegevens verzamelen Me Tracker meer deelnemers uinodigen, de saus van anwoorden bekijken, deelnemers die nog nie hebben geanwoord via een herinnering suren, of he verzamelen van gegevens beëindigen Ingezonden formulieren samenvoegen in één documen of weergave, om ze eenvoudig e fileren en e analyseren Een PDF-besand in LiveCycle Designer imporeren als achergrondillusraie, me behoud van de lay-ou en berouwbaarheid van he originele PDF-besand2 Gegevens verzamelen me behulp van QuickBooks-sjablonen en informaie erug exporeren naar QuickBooks2, 6 PDF-formulieren invullen en opslaan Eenvoudig invulbare PDF-formulieren maken van papieren documenen of besaande besanden me de formulierenwizard PDF-formulieren disribueren om gegevens e verzamelen en de saus ervan op e volgen5 Formuliergegevens exporeren naar een spreadshee voor analyse en rapporering Gebruik de nieuwe formulierenwizard om Microsof Word- en Excel-documenen of gescande documenen op papier om e zeen in invulbare PDF-formulieren. Gebruikers van Adobe Reader de mogelijkheid bieden om PDF-formulieren in e vullen en lokaal op e slaan4 Dynamische XML-formulieren creëren me de meegeleverde Adobe LiveCycle Designer ES-sofware2 Formulieren maken me meer dan 20 verschillende op XML gebaseerde sjablonen2 Toegankelijkere PDF-besanden maken PDF-documenen oegankelijker maken door labels oe e voegen waarmee u de leesvolgorde bepaal en de navigaie verbeer Voorkeuren voor oegankelijkheid aanpassen me een gebruiksvriendelijke wizard Kleuren me hoog conras insellen voor beere zichbaarheid Gebruik Tracker om na e gaan wanneer en door wie formulieren zijn ingevuld. Exporeer eenvoudig gegevens ui formulieren naar een spreadshee voor analyse en rapporering. Groere weergave door he opnieuw plaasen van eks op pagina s in e sellen Toegankelijke PDF-documenen valideren en op mogelijke oegankelijkheidsproblemen conroleren Een leesvolgorde opgeven voor pagina s of kolommen me eks

5 Besanden voorbereiden voor afdrukken in hoge kwaliei Een prefligh van PDF-besanden maken, PDF-besanden voorveronen, corrigeren en voorbereiden voor high-end afdrukproducie en digiale publicaie Volledige informaie over een geseleceerd objec in een PDF-besand opvragen me behulp van de funcie Kenmerken Objec Op eenvoudige en berouwbare wijze kleuren convereren die op een objecype zijn oegepas me verbeerde kleurenconversie inclusief he convereren van RGB en rijke zware inen naar puur zwar RGB- of CMYK-kleuren naar seunkleuren convereren of een bepaalde Panone-seunkleur aan een andere oewijzen me de ingebouwde Panone-kleurenbiblioheken PDF-besanden maken en valideren die beanwoorden aan indusriesandaarden, waaronder PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4 (concep), PDF/A, PDF/E, JDF en XMP-meagegevens. End-o-end PDF-workflows conroleren en auomaiseren me behulp van JDF Documenen organiseren en archiveren Een woord in een eks zoeken in een geopend PDF-besand of in een map me PDF-besanden Een PDF-besand geheel of gedeelelijk doorzoeken (pagina-inhoud, aanekeningen, bladwijzers, formuliervelden of meagegevens van he documen) PDF-besanden of andere besanden in een PDF-porfolio zoeken De ingebouwde organizer gebruiken om miniauurweergaven van PDF-documenen e zoeken, e soreren en e reviseren Groe PDF-besanden opsplisen in meerdere besanden op basis van de maximale besandsgrooe, he maximumaanal pagina s per besand, of bladwijzers Documenen naar PDF/A convereren voor archivering om ze snel e kunnen doorzoeken en opvragen PDF-documenen doorzoeken om snel informaie op e halen Documenen valideren voor conformiei me de ISO-normen PDF/A, PDF/E en PDF/X Indexen insluien in een PDF-besand Bied prefligh-insrucies en aangepase voorinsellingen voor PDF-expor, zoda u ervan verzekerd ben da uw PDFbesanden voldoen aan specifieke producievereisen. Laa de besanden vervolgens auomaisch valideren en corrigeer eenvoudig foujes. Meer informaie Meer informaie over Acroba 9 vind u op Eenvoudig kleine bewerkingen en aanpassingen maken in PDF-besanden eks oevoegen of vervangen; kleuren, afsanden ussen woorden en ekens, en eksgrooe wijzigen. Houd uw kosen beer onder conrole en beperk de kans op fouen me behulp van geauomaiseerde uivoerconroles waarmee u een prefligh van PDF-besanden kun maken, de besanden kun voorveronen, corrigeren en voorbereiden voor high-end afdrukproducie en digiale publicaie. Eenvoudig een berouwbaar voorbeeld bekijken van de ineracie ussen overlappende elemenen in een PDF-besand me behulp van de auomaische, inelligene funcie Overdrukvoorbeeld Indexen van documenen caalogiseren en samensellen, om in verschillende documenen of groepen documenen e zoeken Indien geaciveerd vanui Acroba Pro of Acroba Pro Exended 1 Me Adobe-producen krijg u mogelijk oegang o bepaalde funcies die online worden gehos (online services), op voorwaarde da u een snelle inerneverbinding heb. De online services en bepaalde bijbehorende funcies zijn mogelijk nie in alle landen, alen en/of valua s beschikbaar en kunnen gedeelelijk of volledig zonder kennisgeving worden sopgeze. Op he gebruik van online services zijn apare gebruiksvoorwaarden en he online privacybeleid van Adobe van oepassing, en voor oegang o deze services is mogelijk gebruikersregisraie vereis. Voor bepaalde online services, waaronder ook services die aanvankelijk grais worden aangeboden, kunnen aanvullende kosen in rekening worden gebrach. Bezoek voor meer deails, de gebruiksvoorwaarden en he online privacybeleid. 2 Alleen voor Windows. 3 PMI-informaie (Produc Manufacuring Informaion) word gebruik om bepaalde informaie zoals de geomerische vormgeving en oleranies, aanekeningen en andere specificaies rechsreeks me he 3D-model aan e leveren. 4 Hiervoor is Adobe Reader 8 of hoger vereis. 5 Voor de disribuie van ad-hocformulieren en he verzamelen van gegevens voor maximaal 500 personen. 6 Alleen beschikbaar in de Engelse versie voor Noord-Amerika. Adobe, he Adobe-logo, Acroba, he Adobe PDF-logo, Flash, LiveCycle en Reader zijn handelsmerken of geregisreerde handelsmerken van Adobe Sysems Incorporaed in de Verenigde Saen en/of andere landen. Auodesk en AuoCAD zijn handelsmerken of geregisreerde handelsmerken van Auodesk, Inc., in de Verenigde Saen en/of andere landen. IBM is een handelsmerk van Inernaional Business Machines Corporaion in de Verenigde Saen en/of andere landen. Windows is een geregisreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsof Corporaion in de Verenigde Saen en/of andere landen. Alle overige handelsmerken zijn he eigendom van hun respecieve eigenaars. De namen en gerelaeerde logo s waarnaar in de voorbeeldillusraies word verwezen, zijn ficieve namen en zijn nie bedoeld als verwijzing naar enige daadwerkelijke organisaie of enig daadwerkelijk produc Adobe Sysems Incorporaed. Alle rechen voorbehouden. Prined in he Neherlands /08

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Pda s in de organisatie

Pda s in de organisatie mobiel werken Handvaen voor mobiel beleid Pda s in de organisaie He gebruik van pda s in organisaies is aanrekkelijk omda werknemers daarmee alijd en overal over de laase informaie kunnen beschikken. De

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen devices on he go Risico s van mobiel werken Informaie beveiliging in de mobiele wereld Mobiel werken is al lang geen hype meer. Inmiddels is he zakelijk gebruik van mobiele apparauur vrijwel volledig ingeburgerd.

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering business alignmen case Overkoepelende aal en echnieken ArchiMae-mehode verbind archiecuurdomeinen In juli 2002 sare een aanal Nederlandse insiuen en bedrijven he projec ArchiMae. He doel is een aal voor

Nadere informatie

Lean IT: hype of volgend niveau?

Lean IT: hype of volgend niveau? procesverbeering Op naar groere klanevredenheid me Lean IT Lean IT: hype of volgend niveau? De Lean-filosofie is succesvol gebleken in de producieindusrie en lijk op he eerse gezich ook direc oe e passen

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

PDF-oplossingen vergelijken

PDF-oplossingen vergelijken Nuance PDF-oplossingen vergelijken vergeleken met Standard en Professional Compatibiliteit Gebruikersinterface met een lint zoals in Microsoft Office voor minimaal leertraject en maximale productiviteit

Nadere informatie

Snelstartgids. Aan de slag. Snelstartgids Foxit PhantomPDF. Foxit PhantomPDF installeren. Systeemeisen. Het programma installeren

Snelstartgids. Aan de slag. Snelstartgids Foxit PhantomPDF. Foxit PhantomPDF installeren. Systeemeisen. Het programma installeren Snelstartgids Aan de slag Foxit PhantomPDF installeren Systeemeisen Besturingssystemen Microsoft Windows XP Home, Professional of Tablet PC Edition met Service Pack 2 of 3 (32-bits en 64-bits). Windows

Nadere informatie

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur archiecuur sofware Archiecuur producsofware onwikkel evoluionair Archiecuur en dynamiek van producsofware Producsofwareonwikkeling ken een voorgeschreven dynamiek waarin produc- en procesverbeeringen een

Nadere informatie

PDF-oplossingen vergelijken

PDF-oplossingen vergelijken Nuance Power -oplossingen vergelijken 8 vergeleken met Power en Power Power Compatibiliteit Gebruikersinterface met een lint zoals in Microsoft Office voor minimaal leertraject en maximale productiviteit

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

ecopy PDF Pro Office 6

ecopy PDF Pro Office 6 NUANCE The experience speaks for itself PRODUCTKENMERKEN ecopy PDF Pro Office 6 Product: ecopy PDF Pro Office Versie: 6.1 Platform: pc Beschikbaar: september 2012 Prijs: korting afhankelijk van volume

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

PDF-oplossingen vergelijken

PDF-oplossingen vergelijken Nuance PDF-oplossingen vergelijken en Compatibiliteit Gebruikersinterface met een lint zoals in Microsoft Office voor minimaal leertraject en maximale productiviteit Compatibel met Adobe Acrobat of Adobe

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren.

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren. [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

Inleiding. Waarom zijn PDF-bestanden populair?

Inleiding. Waarom zijn PDF-bestanden populair? Inleiding Welkom bij Nuance PDF Reader 8! Dit programma zorgt ervoor dat u PDF-bestanden kunt bekijken en ermee kunt werken. U kunt onder andere: In- en uitzoomen op pagina's, pagina's draaien, via bladwijzers

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Draadloze communicatie

Hoofdstuk 6: Draadloze communicatie Elekronica: Tweede kandidauur indusrieel ingenieur 1 Hoofdsuk 6: Draadloze communicaie 1: Principewerking He is de bedoeling in di hoofdsuk de elemenaire principes van draadloze communicaie e besuderen.

Nadere informatie

Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding

Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Pro 9 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie