Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter"

Transcriptie

1 bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing, bijvoorbeeld een pand, beschikbaar aan uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner? En behaalde deze personen hiermee wins ui onderneming of resulaa ui overige werkzaamheden? In deze aanvullende oeliching lees u meer over een aanal bijzondere siuaies. Ook saa er informaie over he opnemen van beziingen op de balans en over buiengewone beloningen ( lucraief belang ). Als u koos voor behandeling als binnenlandse belasingplichige Ga ui van uw bijverdiensen in en buien Nederland. U moe ook de bijverdiensen aangeven die volgens een belasingverdrag worden belas in he land waarin u woon. Di beeken nie da u dubbel belasing moe bealen. U kun namelijk verzoeken om vermindering van belasing. Als u nie koos voor behandeling als binnenlandse belasingplichige Ga alleen ui van uw bijverdiensen in Nederland. U moe ook de bijverdiensen aangeven die volgens een belasingverdrag worden belas in he land waarin u woon. Di beeken nie da u dubbel belasing moe bealen. U kun namelijk verzoeken om vermindering van belasing. Huishoudelijk werkzaamheden voor anderen Uw opbrengsen ui werk in de huishouding bij een ander, moe u aangeven. Werke u 3 dagen per week of minder in de huishouding? Dan geef u de opbrengsen aan bij resulaa ui overig werk. Hier vermeld u ook de afrekbare kosen. Werke u meer dan 3 dagen per week in de huishouding van dezelfde persoon? Dan geef u de opbrengsen aan als Loon en ziekeweuikeringen. U kun dan geen kosen afrekken. Persoonsgebonden budge (PGB) Zorgde u voor iemand, bijvoorbeeld een familielid? En kreeg u daarvoor een vergoeding vanui een persoonsgebonden budge? Dan is he verschil ussen de vergoeding en de afrekbare kosen uw resulaa ui overig werk. Voorbeeld U beheerde een persoonsgebonden budge voor uw zorgbehoevende kind. Voor de zorg die u verriche, kende u een deel van he persoonsgebonden budge aan uzelf oe. Di bedrag is bij u belas als resulaa ui overige werk. U vermeld daar ook de afrekbare kosen. He maak nie ui da u he werk binnen de familiesfeer heb verrich. 1 Arbeidsbeloning ui de onderneming van uw fiscale parner Was u nie bij uw fiscale parner in loondiens maar kreeg u wel een beloning voor werk da u voor uw fiscale parner deed? En was deze beloning of hoger? Dan is deze beloning geheel belas als opbrengs ui overig werk. Uw fiscale parner mag da bedrag afrekken van zijn wins ui onderneming of resulaa ui overig werk. Was uw beloning lager dan 5.000? Dan is uw beloning vrijgeseld. Uw fiscale parner mag deze beloning nie afrekken van zijn wins ui onderneming of resulaa ui overig werk. Vermogensbeheer waarvoor u meer werkzaamheden uivoerde dan normaal De volgende siuaies kunnen ook resulaa ui overig werk opleveren: he uiponden van een pand U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen aan een verhuurd pand he gebruiken van voorkennis of andere specifieke kennis om voordeel e behalen Meer informaie Voor meer informaie over deze siuaies bel u de BelasingTelefoon Buienland: Buiengewone beloningen ( lucraief belang ) He kan zijn da u, al dan nie naas uw loon, vooraf een buiengewone beloning voor uw werk ben overeengekomen in de vorm van bijvoorbeeld een exra rendemen op aandelen of leningen. Een andere erm voor buiengewone beloning is lucraief belang. He kan gaan om exra rendemen op bepaalde aandelen, vorderingen, vermogensrechen of kwijschelding van schulden. Hierbij geld da: he objecief verwache rendemen van de vermogensbesanddelen hoger is dan normaal, in verhouding o he geïnveseerd vermogen of o he feielijk gelopen risico reguliere beleggers deze voordelen nie kunnen krijgen er een relaie is ussen de waardeonwikkeling van deze vermogensbesanddelen en he werk Bij aandelen kom di alleen voor bij nie-beursgenoeerde aandelen. Heb u deze buiengewone beloning nie aangegeven als inkomsen ui loondiens of als wins ui onderneming? Dan moe u deze beloning aangeven als resulaa ui overig werk. Om welke sooren beloningen gaa he? Aandelen He gaa om aandelen in een vennooschap die verschillende sooren aandelen heef. De aandelen moeen voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

2 He zijn aandelen die in de winsdeling zijn achergeseld De geplaase nominale waarde van deze aandelen is minder dan 10% van he oale geplaase nominale aandelenkapiaal van de vennooschap. He zijn aandelen me een preferenie van en minse 15% dividend per jaar. Vorderingen He gaa om vorderingen waarvan he rendemen voor en minse 15% afhankelijk is van managemen- of aandeelhoudersdoelen op he momen da u de vordering kreeg. Vermogensrechen He gaa om vermogensrechen die economisch vergelijkbaar zijn me de hiervoor genoemde aandelen en vorderingen (bijvoorbeeld winsbewijzen). Hieronder vallen ook overige rechen of verplichingen waarvan he waardeverloop voor en minse 15% afhankelijk is van managemen- of aandeelhoudersdoelen. Zie bij Vorderingen. Schulden He gaa om schulden die u heb om bijvoorbeeld een vermogensbesanddeel e financieren. Deze schulden kunnen u worden kwijgescholden. Bijvoorbeeld als een bepaald rendemen nie word behaald. Buiengewone beloning of aanmerkelijk belang Hield een vennooschap waarin u een aanmerkelijk belang had deze vermogensbesanddelen? En deelde de vennooschap he rendemen in een kalenderjaar voor en minse 95% aan u ui? Dan mag u ervoor kiezen om di rendemen aan e geven als wins ui aanmerkelijk belang. Meer informaie Voor meer informaie over buiengewone beloningen bel u de BelasingTelefoon Buienland: Kosgangers U had kosgangers als u een kamer verhuurde en als u deze kamer bijvoorbeeld ook schoonhield of de maalijden voor de huurder verzorgde en u daarvoor een vergoeding kreeg. Had u kosgangers? Vermeld dan he oale bedrag da u van de kosgangers onving, dus inclusief de kale huur. Als uw fiscale parner de kosgangers verzorgde, moe hij di oale bedrag in zijn aangife vermelden. U mag die opbrengsen dan nie aangeven. De fiscale parner die de opbrengsen aangeef, mag de gemaake kosen afrekken. U hoef he bedrag van de huuropbrengsen nie aan e geven als u voldoe aan de volgende voorwaarden: He huurbedrag da u in 2014 kreeg, was nie hoger dan He gaa om de huur inclusief vergoedingen voor bijvoorbeeld energie en he gebruik van meubilair. He gedeele da u verhuurde was geen zelfsandige woning, maar een onderdeel van uw woning. U en de huurder sonden ijdens de hele huurperiode ingeschreven bij de gemeene op he adres van uw hoofdverblijf. De verhuur was nie van kore duur. 2 Le op! Opbrengsen die u van uw kosgangers kreeg voor schoonmaken en maalijden geef u wel alijd aan. De kosen daarvan mag u afrekken. Vrijwilligerswerk Werke u als vrijwilliger voor een nie-commerciële inselling en kreeg u daarvoor een beloning? Dan hoef u deze beloning misschien nie aan e geven. Is de beloning vergelijkbaar me een beloning die u zou hebben gekregen als u da werk bijvoorbeeld in loondiens had uigevoerd? Dan is de beloning die u kreeg wel belas. Als u vrijwilliger en 23 jaar of ouder was, moch u maximaal 4,50 per uur onvangen. Deze beloning is onbelas. Voor een vrijwilliger jonger dan 23 jaar bedraag de maximaal onbelase beloning 2,50 per uur. Verder geld da bedragen onbelas zijn o een maximum van 150 per maand en me een maximum van per jaar. He maak nie ui hoe oud u was. Was uw beloning hoger dan één van deze wee bedragen? Geef dan de volledige beloning aan. Le op! Kreeg u uisluiend een vergoeding voor kosen die u maake? Dan hoef u deze vergoeding nie aan e geven, ook al was de vergoeding hoger dan 150 per maand of per jaar. Zakelijke woning Als u in 2014 in een woning woonde die u als zakelijk beschouwde, hoor ook he woningforfai bij de opbrengsen ui overig werk. He woningforfai is een percenage van de WOZ-waarde van uw woning (woningwaarde). We WOZ saa voor We waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde saa op de WOZ-beschikking die u van uw gemeene heb gekregen. U bepaal he woningforfai van he woongedeele als volg: Bepaal de WOZ-waarde van he woongedeele. Zoek in de Tabel woningforfai he percenage op da bij de waarde van he woongedeele hoor. Vermenigvuldig de waarde van he woongedeele me di percenage. Tel de uikoms bij uw opbrengsen ui overig werk. Le op! U moe uigaan van de WOZ-waarde me waardepeildaum 1 januari Deze WOZ-waarde saa op de WOZ-beschikking die u begin 2014 van uw gemeene heb gekregen. Gebruik de abel op bladzijde 6 om uw woningforfai e bepalen. Opbrengsen ui werkzaamheden via inerne Soms is he lasig e bepalen welke acivieien via inerne slechs een hobby zijn of da er sprake is van bijverdiensen of wins ui onderneming. Kijk daarom voor informaie van werkzaamheden via inerne en voorbeelden daarvan op Afrekbare kosen Van uw opbrengsen mag u uw zakelijke kosen afrekken. Hiervoor geld he volgende:

3 Zakelijke kosen mag u helemaal afrekken. Di zijn kosen die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uioefening van uw werk, zoals vaklierauur. Kosen die geen zakelijk karaker hebben, mag u nie afrekken. Van kosen die een zakelijk én privékaraker hebben, mag u alleen he zakelijk deel afrekken. Voor sommige kosen geld een drempel, een normering of een afrekbeperking. Welke kosen da zijn, lees u bij Deels afrekbare kosen en bij Kosen me een drempel. Evenuele vergoedingen die u heb onvangen voor zakelijke kosen, moe u bij uw opbrengsen ellen. Nie-afrekbare kosen Nie-afrekbare kosen zijn bijvoorbeeld: kosen van een werkruime en de inriching ervan in de woning die u nie als zakelijk aanmerk In welke gevallen u deze kosen wel mag afrekken, lees u bij Werkruime afrekbaar. elefoonabonnemenen voor elefoonaansluiingen in de woonruime kleding, me uizondering van werkkleding. kosen van persoonlijke verzorging ingehouden loonbelasing en premie volksverzekeringen, premies We arbeidsongeschikheidsverzekering zelfsandigen en inkomensafhankelijke bijdragen Zorgverzekeringswe. een vergoeding voor he werk van uw parner als die lager is dan Is de vergoeding of hoger? Dan is he hele bedrag afrekbaar. kosen van muziekinsrumenen, geluidsapparauur, gereedschappen, compuers, beeldapparauur en dergelijke Di geld als deze horen bij uw privévermogen of als u deze privé heb gehuurd. sandsuigaven, zoals he lidmaaschap van een serviceclub of de Roary kosen van vaaruigen voor represenaieve doeleinden geldboees die een Nederlandse srafrecher heef opgelegd en geldsommen om srafvervolging e voorkomen boees en verhogingen die zijn opgelegd bij de heffing van belasingen en premies boees opgelegd door de Nederlandse Mededingingsauoriei (NMA) Voorwaarden afrek kosen werkruime U mag de kosen van een werkruime afrekken als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: De werkruime is een zelfsandig deel van de woning en word gebruik om uw inkomsen e verdienen. Zelfsandig wil zeggen da de ruime duidelijk e onderscheiden is van de res van de woning door uierlijke kenmerken, zoals een eigen opgang of ingang. Daarnaas zijn ook de voorzieningen in de werkruime van belang, zoals eigen saniair. Als u nie ergens anders een werkruime heb, moe u minimaal 30% van he oaal van uw wins ui onderneming, belasbaar loon (inkomsen ui loondiens, pensioen en uikeringen) en belasbaar resulaa ui overige werkzaamheden, in de werkruime verdienen. 3 Ook moe u minimaal 70% van die inkomsen in of vanui de werkruime verdienen. Als u wel ergens anders over werkruime beschik, moe u minimaal 70% van he oaal van uw wins ui onderneming, belasbaar loon (inkomsen ui loondiens, pensioen en uikeringen) en belasbaar resulaa ui overige werkzaamheden verdienen in de werkruime waarvoor u de kosen wil afrekken. Deels afrekbare kosen Deels afrekbare kosen zijn bijvoorbeeld: verhuiskosen als u om een zakelijke reden die kosen maake U mag alleen de kosen afrekken die u maak om de inboedel over e brengen naar een andere woonruime. Daarnaas mag u een vas bedrag van afrekken. kosen van huisvesing buien de woonplaas gedurende maximaal wee jaar kosen van privévervoermiddelen U mag een vas bedrag van 0,19 per zakelijk gereden kilomeer afrekken. He maak daarbij nie ui welk privévervoermiddel u heb gebruik. een gebruiksvergoeding voor privébeziingen (geen vervoermiddelen) die zakelijk zijn gebruik Die vergoeding is beperk. U mag maximaal he bedrag van he voordeel ui sparen en beleggen afrekken da voor deze beziingen geld. U hoef daarbij geen rekening e houden me he heffingsvrij vermogen. Bijvoorbeeld: u heb voor uw inkomsen ui overig werk een afzonderlijke garage (geen onderdeel van de eigen woning) gebruik. De garage heef in box 3 een waarde van U gebruike de garage drie maanden. De afrek is dan 4% van = x 3/12 = 300. een gebruiksvergoeding voor privé gehuurde zaken (geen vervoermiddelen) die u zakelijk gebruike U mag de kosen afrekken van he deel da u zakelijk gebruike. He gaa hier om he deel van de huurprijs en evenuele andere huurderslasen. Kosen me een drempel Voor sommige kosen geld een drempel van U mag alleen he bedrag boven de drempel afrekken. Deze drempel geld voor de volgende kosen: kosen voor voeding, drank en genomiddelen kosen voor represenaie zoals recepies, feeselijke bijeenkomsen en vermaak kosen voor onder meer congressen, seminars, symposia, excursies en sudiereizen De drempel van geld ook voor de reis- en verblijfskosen in verband me de congressen en dergelijke. Voor die reis- en verblijfskosen is bovendien maximaal afrekbaar. Is he voor uw werk noodzakelijk om een congres en dergelijke bij e wonen? Dan geld di maximum nie. U mag er bij de aangife ook voor kiezen om he oaal van deze kosen voor 73,5% af e rekken. U hoef deze kosen dan nie e verminderen me

4 Meer informaie Bel voor meer informaie over afrek van kosen de BelasingTelefoon Buienland: Boekwaarde van (zakelijke) beziingen en schulden bij resulaa ui overig werk Had u resulaa ui overig werk? En gebruike u een van uw beziingen, zoals een pand, bij da werk? Dan moe u de waarde van die beziing invullen bij deze vraag. U vermeld ook de boekwaarde van de schulden die u hiervoor maake. Selde u beziingen, zoals machines, grond of een pand, beschikbaar aan uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner? Of aan een samenwerkingsverband waarvan uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner deel uimaake? Of aan een vennooschap waarin uzelf, uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner een aanmerkelijk belang had? Dan moe u ook de waarde van deze beziingen invullen bij deze vraag en de boekwaarde van de schulden die u hiervoor maake. Is he zakelijk of privévermogen? Gebruike u beziingen bij uw werk? Dan moe u eers bepalen of u die als zakelijk of privévermogen beschouw. Is de beziing zakelijk vermogen, dan zijn de kosen meesal afrekbaar. Gebruik daarbij de volgende uigangspunen: U gebruike de beziing alleen voor uw werk. Dan is de beziing helemaal zakelijk vermogen. U gebruike deze alleen privé. Dan is de beziing helemaal privévermogen. U gebruike de beziing zakelijk en privé. Dan heb u de volgende mogelijkheden: - U kies of u de hele beziing als zakelijk of privévermogen beschouw. - U moe de beziing naar gebruik splisen. - U mag de beziing naar gebruik splisen. Voor he zakelijke deel bereken u de boekwaarde en afschrijving daarvan volgens de regels voor ondernemers. He privédeel val als eigen woning in box 1 of als andere beziing in box 3. Ben u in 2014 me uw werk gesar? Of heb u in 2014 een pand gekoch? Dan zijn er wee mogelijkheden: U gebruike he pand alleen voor uw werk. Dan is he hele pand zakelijk. U woonde in he pand en u gebruike he ook voor uw werk. Bepaal dan via he Schema gebruik pand (hoofdlijnen) hierna of u he pand helemaal of deels als zakelijk moe beschouwen. U ben nie alijd vrij in uw keuze. Zie Schema gebruik pand (hoofdlijnen). Waar moe u op leen bij uw keuze? Kies u voor zakelijk vermogen? En sijg he pand in waarde? Dan is he verschil ussen de waarde in he economisch verkeer en de boekwaarde bij de beëindiging van he werk of bij eerdere verkoop van he pand, wins ui uw werk waarover u belasing moe bealen. Bij een lagere waarde in he economisch verkeer dan de boekwaarde onsaa een verliespos ui werk. Door de boekwaarde e verminderen me die lagere waarde in he economisch verkeer onsaa dan een exra afschrijving. Ook de onderhouds- en verbouwingskosen voor he pand zijn afrekbaar. Kies u voor privévermogen? Dan moe u de waarde op 1 januari 2014 van da pand opgeven als vermogen in box 3. U mag dan geen onderhouds- en verbouwingskosen afrekken. U gebruike he pand alleen zakelijk Gebruike u he pand alleen voor uw werk? Dan kun u nie kiezen. U moe he pand als zakelijk beschouwen. Meer hierover lees u bij Boekwaarde beziingen en schulden en Pand helemaal zakelijk, lening ook zakelijk. U gebruike he pand deels zakelijk Was u eigenaar van he pand? En gebruike u he pand deels als woning en deels voor uw werk? Dan zijn er verschillende mogelijkheden voor de inkomsenbelasing: Selde u een beziing beschikbaar aan uw fiscale parner, aan de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner die de beziingen gebruiken om wins ui onderneming of resulaa ui overig werk e behalen? Of aan bepaalde vennooschappen of samenwerkingsverbanden waarvan u, uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner deel uimaaken? Dan is deze beziing alijd zakelijk vermogen Meer informaie Bel voor meer informaie over beziingen die u zowel zakelijk als privé gebruik de BelasingTelefoon Buienland: Pand (deels) zakelijk aanmerken Gebruike u bij de verwerving van uw inkomsen een pand da uw eigendom was? Dan heb u bij de sar van uw werk of bij de aanschaf van he pand al bepaald of u da pand als zakelijk of privé beschouw. 4

5 Schema gebruik pand (hoofdlijnen) Koch u uw pand voor de onderneming en gebruike u di pand gedeelelijk als woning en gedeelelijk als zakelijk He pand kan bouwkundig worden gesplis in 2 zelfsandige delen: een woongedeele en een werkgedeele He pand kan nie bouwkundig worden gesplis in een woongedeele en een werkgedeele He deel da u gebruike voor uw werkzaamheden beschouw u als zakelijk. Is he pand juridisch splisbaar, dan is he andere deel privé. Is he pand nie juridisch splisbaar, dan vorm he andere deel keuzevermogen. Zie: Geen bouwkundige splising (keuzevermogen) Keuzemogelijkheid 1: U beschouw he hele pand als zakelijk Keuzemogelijkheid 2: U beschouw he hele pand als privé keuzemogelijkheid 3: U verdeel he pand adminisraief: - U beschouw he zakelijk gebruike deel als zakelijk - U beschouw he privé gebruike deel als privé Juridische splising Juridisch splisen beeken da een pand bouwkundig splisbaar is, zoda de delen ook afzonderlijke verkoch kunnen worden. Als uw pand juridisch is gesplis in een privé- en een zakelijk gedeele, dan moe u die splising ook in uw adminisraie doorvoeren: He deel van he pand da u alleen privé gebruike, is privévermogen. He deel van he pand da u alleen voor uw werk gebruike, is zakelijk. Meer hierover lees u bij Boekwaarde beziingen en schulden. Bouwkundige splising Bouwkundig splisen beeken da een pand kan worden gesplis en da die delen afzonderlijk e gebruiken zijn. Bijvoorbeeld bij een woon- en kanoorpand da voor de woning en he kanoor afzonderlijke ingangen heef. He pand is dan zo ingedeeld da u een deel ervan zelfsandig zou kunnen verhuren en he andere deel zelf kun gebruiken. Als u uw pand wel bouwkundig maar nie juridisch kun splisen (zie Juridisch splisen) in een privé- en een zakelijk gedeele, dan gelden de volgende regels: He deel van he pand da u voor privé gebruike, is keuzevermogen. He deel van he pand da u alleen voor uw werk gebruike, beschouw u als zakelijk. Meer hierover lees u bij Boekwaarde beziingen en schulden. Ook als er een ussendeur is ussen he privégedeele en he zakelijke gedeele van he pand, dan is he privégedeele van he pand keuzevermogen. Door deze ussendeur word he privégedeele diensbaar aan he zakelijke gedeele. Geen bouwkundige splising Een pand da nie bouwkundig kan worden gesplis, is voor u keuzevermogen. Da beeken da u bij de sar van uw werk of bij de aanschaf van he pand kies ui drie mogelijkheden: U beschouw he hele pand als zakelijk. He pand moe dan voor minimaal 10% zakelijk worden gebruik. U beschouw he hele pand als privé. He pand moe dan voor minimaal 10% privé worden gebruik. U splis he pand adminisraief in een privégedeele en een zakelijk gedeele. Adminisraieve splising Gebruik u een gedeele van een pand zakelijk dan kun u, als u daar voor kies, he zakelijk gebruike gedeele adminisraief afsplisen van he privé gebruike gedeele. Di kan alijd. U aciveer de waarde van he pand, voor zover zakelijke gebruik, op uw balans. De kosen zijn naar evenredigheid van he zakelijk gebruik afrekbaar. Zie Pand adminisraief splisen. Wanneer kiezen bij keuzevermogen? Behoor he pand o uw keuzevermogen? Dan moe u in de eerse aangife na de sar van uw werk kiezen of u he pand als zakelijk of privé beschouw. U ben gebonden aan uw keuze zodra uw aanslag over da jaar definiief is. Dan is er ook geen bezwaar of beroep meer mogelijk. Alleen in uizonderlijke gevallen mag u opnieuw kiezen. Bijvoorbeeld bij een ingrijpende verbouwing van he pand of bij een verhuizing. Pand helemaal zakelijk, lening ook zakelijk Beschouw u he hele pand als zakelijk? Dan moe u de evenuele lening die u voor de aankoop van he pand heb afgesloen ook als zakelijk beschouwen. Voor welke waarde u he pand moe aangeven, lees u bij Boekwaarde beziingen en schulden. 5

6 Pand helemaal privé: aangeven in box 3 Beschouw u he hele pand als privé? Dan moe u he woongedeele aangeven als eigen woning (box 1). Is he gedeele van he pand da u voor uw werk gebruike, zelfsandig? Als u voor da deel voldoe aan bepaalde voorwaarden, moe u de waarde van da gedeele aangeven in box 3. De voorwaarden zijn: u beschike elders over een werkruime In deze werkruime verdiende u en minse 70% van he oaal van uw wins ui onderneming, belasbaar loon (inkomsen ui loondiens, pensioen en uikeringen) en belasbaar resulaa ui overige werkzaamheden. u beschike nie elders over een werkruime U verdiende en minse 30% van uw wins ui onderneming, belasbaar loon (inkomsen ui loondiens, pensioen en uikeringen) en belasbaar resulaa ui overige werkzaamheden in deze werkruime, en 70% vanui deze werkruime. U moe ook een evenredig deel van de schuld voor de aankoop van he pand aangeven in box 3. Pand adminisraief verdelen Kun u uw pand nie bouwkundig splisen? Dan mag u he adminisraief verdelen in een privégedeele en een zakelijk gedeele. De verhouding ussen de grooe van de wee gedeelen sel u vas aan de hand van he gebruik van he pand. He privégedeele behandelen wij als een eigen woning of als beziing in box 3. Da beeken onder andere da u de kosen van di gedeele nie mag afrekken van de opbrengsen ui uw werk. He zakelijke gedeele zien wij volledig als bedrijfspand. Da beeken da voor di gedeele dezelfde regels gelden als voor een pand da u alleen zakelijk gebruike. De kosen mag u afrekken van uw opbrengsen ui overig werk. De waarde van he zakelijke deel van he pand geef u aan in uw aangife. Voor welke waarde u beziingen moe aangeven, lees u bij Boekwaarde beziingen en schulden. Woningforfai Als u in 2014 in een woning woonde die u als zakelijk beschouwde, hoor ook he woningforfai bij de opbrengsen ui overig werk. He woningforfai is een percenage van de WOZ-waarde van uw woning. We WOZ saa voor We waardering onroerende zaken. De WOZwaarde saa op de WOZ-beschikking die u van uw gemeene heb gekregen. U bepaal he woningforfai van he woongedeele als volg: (1) bepaal de WOZ-waarde van he woongedeele, (2) zoek in de Tabel woningforfai he percenage op da bij de waarde van he woongedeele hoor, (3) vermenigvuldig de waarde van he woongedeele me di percenage. Tel de uikoms bij uw opbrengsen ui overig werk. Peildaum WOZ U moe uigaan van de WOZ-waarde me waardepeildaum 1 januari Deze waarde saa op de WOZ-beschikking die u begin 2014 van uw gemeene heb gekregen. 6 Gebruik de abel om uw woningforfai e bepalen. Tabel woningforfai Woningwaarde Forfai meer dan nie meer dan ,95% ,20% ,35% ,50% ,70% ,05% van de waarde van de woning boven Boekwaarde beziingen en schulden Als u beziingen beschikbaar selde, dan ze u alleen die beziingen op de balans die voldoen aan de voorwaarden die daarvoor gelden. Zie Inkomsen ui he beschikbaar sellen van beziingen in de oeliching bij de aangife. U vermeld de boekwaarde (aanschafwaarde min afschrijvingen) van de beziingen. Le op! Had u beziingen, zoals een compuer, die u zakelijk gebruike? Of selde u beziingen beschikbaar aan uw fiscale parner, aan de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner of aan bepaalde vennooschappen of samenwerkingsverbanden waarvan u, uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner deel uimaaken? Vul dan hiervan de boekwaarde in. U vermeld ook de boekwaarde van de (zakelijke) schulden die u hiervoor maake. De boekwaarde van uw beziingen en schulden op 1 januari 2014 is de boekwaarde op 31 december Di geld zowel bij he beschikbaar sellen van beziingen als bij resulaa ui overig werk. Sare u me he werk op of na 1 januari 2014? Dan is de hoofdregel da u op de sardaum de waarde in he economisch verkeer van uw beziingen aangeef. Di is meesal de verkoopwaarde. Heb u uw beziingen in 2014 egen een normale zakelijke prijs gekoch? Dan gaa he om de aanschafwaarde. Op de einddaum (meesal 31 december 2014) neem u de boekwaarde. U bepaal he af e schrijven bedrag als volg: bepaal de aanschafwaarde of de waarde in he economisch verkeer van de beziing rek hiervan de (geschae) reswaarde af He eindbedrag kun u afschrijven (gelijkmaig verdelen) in de periode van de (vermoedelijke) gebruiksduur. Gebruike u de beziing in 2014 maar een deel van he jaar, dan bereken u de afschrijving alleen over die periode van he jaar. Voor panden geld een andere bepaling van de afschrijving. Zie Boekwaarde pand inclusief ondergrond. Boekwaarde pand Over he deel van uw pand da u als zakelijk beschouw, schrijf u af. Beschouw u he hele pand als zakelijk, dan schrijf u af op he hele pand.

7 Boekwaarde pand inclusief ondergrond Afschrijving bij resulaa ui overig werk of beschikbaar sellen van beziingen mag alleen over de boekwaarde van he pand boven de zogenoemde bodemwaarde. De hooge van de bodemwaarde hang af van de besemming van he pand. Bij panden die u voor meer dan 70% verhuurde aan derden (beleggingspand) is de WOZ-waarde de bodemwaarde. Voor panden die u gebruike bij uw werk is de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde. Afwaardering naar een lagere bedrijfswaarde blijf wel mogelijk. Bepaal de afschrijving op de (vermoedelijke) gebruiksduur en de (geschae) reswaarde. Afschrijving op een pand kan alleen als de boekwaarde hoger is dan de bodemwaarde. Bij he bereiken van de bodemwaarde sop de afschrijving. Voor (bedrijfs)panden verondersellen wij een gebruiksduur van 30 à 50 jaar. Boekwaarde of economische waarde aangeven Gebruike u in 2014 beziingen bij uw freelance-inkomsen of bijverdiensen? Of selde u deze beschikbaar? Dan moe u hiervan de boekwaarde op 1 januari 2014 aangeven. Duurden deze acivieien he hele jaar? Vermeld dan ook de boekwaarde op 31 december Sope u in 2014 uw werk? Of sope u in 2014 he beschikbaar sellen? Vul in uw aangife de waarde in he economisch verkeer in van uw beziingen en schulden op de einddaum van uw acivieien. Sope u gedeelelijk? Vermeld dan de waarde in he economisch verkeer op de daum da u me de acivieien ben gesop. Voor he andere deel vermeld u dan de boekwaarde. Zie ook Heb u als erfgenaam een werkzaamheid van een overledene (mede) voorgeze?. Heb u als erfgenaam een werkzaamheid van een overledene (mede) voorgeze? Heb u in 2014 als erfgenaam een werkzaamheid van een overledene rechsreeks voorgeze? Of deed u da samen me een ander? Dan moe misschien belasing en premie worden beaald over he verschil ussen de waarde in he economisch verkeer en de boekwaarde van de beziingen en schulden. U kun di als erfgenaam die de aciviei rechsreeks (mede) voorze, voorkomen. Di doe u door de boekwaarde van de beziing (en daarmee de belasingclaim) naar uzelf door e schuiven. U gaa dan me de boekwaarde van de overledene verder. Ze u de aciviei samen me een andere erfgenaam voor? Dan moe u bij de aangife van de overledene samen me de andere opvolger verzoeken om doorschuiven. Voorbeeld U ben erfgenaam van iemand die resulaa ui overige werkzaamheden had. Op de resulaasbalans saan beziingen me een veel hogere waarde (waarde in he economisch verkeer) dan de boekwaarde. Zonder verzoek om doorschuiving moeen de erfgenamen belasing bealen over de meerwaarde. U ze als erfgenaam de aciviei voor. De beziing word dan nie verkoch, waardoor he moeilijk kan zijn om de belasing e bealen. Als u in de laase aangife van de overledene verzoek om door e schuiven, neem u de belasingclaim over van de overledene. De erfgenamen bealen dan geen belasing. Da doe u laer als u de beziingen me de meerwaarde verkoop. 7 Doorschuiven bij beschikbaar sellen U sel een beziing beschikbaar aan een onderneming van: uw fiscale parner minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner bepaalde vennooschappen of samenwerkingsverbanden waarvan u, uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner deel ui maken Als deze onderneming word ingebrach in een bv en u blijf de beziingen beschikbaar sellen aan de onderneming van de bv, dan is er ook sprake van doorschuiving. Meer informaie Bel voor meer informaie over doorschuiven of afrekenen bij (gedeelelijk) soppen van uw acivieien de BelasingTelefoon Buienland: Welke beziingen kun u beschikbaar sellen? Een beziing die u beschikbaar kun sellen, is bijvoorbeeld: een pand een schuldvordering een overeenkoms van levensverzekeringen een bepaald rech om een beziing e kopen (koopopie) Had u een opie om een beziing e kopen of e verkopen? Neem dan conac op me de BelasingTelefoon Buienland: Opbrengsen Vul de opbrengsen in van he beschikbaar sellen van bijvoorbeeld een pand, schuldvorderingen, levensverzekeringen, bepaalde koopopies en genosrechen. Heb u beziingen beschikbaar geseld, maar onving u daarvoor geen of een e lage vergoeding (zoals huur)? Vul dan de opbrengsen in die u bij zakelijk gebruik zou hebben gekregen, ook als u een lagere vergoeding kreeg dan bij zakelijk gebruik. Wanneer moe u opbrengsen ui he beschikbaar sellen van beziingen aangeven? U geef deze opbrengsen alleen aan als u een beziing beschikbaar heb geseld aan: uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner U geef hierbij alleen de opbrengsen aan als de beziing werd gebruik voor he behalen van wins ui onderneming of resulaa ui overig werk. een samenwerkingsverband waarvan uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner deel uimaake U geef hierbij alleen de opbrengsen aan als de beziing werd gebruik voor he behalen van wins ui onderneming of resulaa ui overig werk. een vennooschap waarin uzelf, uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner een aanmerkelijk belang had

8 U heb een aanmerkelijk belang als u (samen me uw fiscale parner) minimaal 5% van de aandelen, opies of winsbewijzen had, bijvoorbeeld in een eigen bv. Ben u minderjarig, dan gaa he ook om beschikbaar sellen aan uw ouders, hun fiscale parner en hun minderjarige kinderen. Opbrengsen minderjarige kind Had uw minderjarige kind in 2014 opbrengsen ui beziingen die hij beschikbaar selde? Dan moe u deze opbrengsen aangeven. Beschikbaar geselde werkruime Selde u een werkruime in uw (huur)woning beschikbaar aan uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner? Dan moe deze werkruime voldoen aan wee voorwaarden: De werkruime is zelfsandig Da wil zeggen da de ruime verhuurd zou kunnen worden aan derden. Di kan als de ruime een eigen opgang of ingang heef. Daarnaas moe de werkruime voorzieningen hebben, zoals eigen saniair. De ruime word zodanig gebruik da de kosen kunnen worden afgerokken: Als uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner nie ergens anders over werkruime beschik, moe deze minimaal 30% van he oaal van zijn wins ui onderneming, belasbaar loon (inkomsen ui loondiens, pensioen en uikeringen) en belasbaar resulaa ui overige werkzaamheden, in de werkruime verdienen. Daarnaas moe hij minimaal 70% van he oaal van die inkomsen in of vanui de werkruime verdienen. Als uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner wel ergens anders over werkruime beschik, moe hij minimaal 70% van he oaal van die inkomsen in de werkruime verdienen. Voldoe uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner nie aan de bovensaande voorwaarden? Of kan de vergoeding die u onvang voor he beschikbaar sellen van de werkruime nie worden afgerokken van de wins ui onderneming of he resulaa ui overig werk van uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner? Dan geld de regeling van he beschikbaar sellen nie. De werkruime hoor dan bij uw woning. Meer informaie Bel voor meer informaie over werkruime woning of huurwoning de BelasingTelefoon Buienland: Werkruime (huur)woning als u in diens ben bij uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner Was u in diens van uw fiscale parner, de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner, he samenwerkingsverband waar zij deel van uimaken of hun vennooschap. En selde u hen een werkruime in uw (huur)woning beschikbaar? En gebruike u die werkruime zelf? Geef dan di gebruik aan als resulaa ui he beschikbaar sellen als u voldoe aan de volgende voorwaarden: 8 De werkruime is een zelfsandig deel van de woning en word inensief gebruik voor de verwerving van inkomsen. Zelfsandig wil zeggen da de ruime verhuurd kan worden aan derden. Di kan bijvoorbeeld als de ruime een eigen opgang of ingang heef. Daarnaas heef de werkruime voorzieningen, zoals eigen saniair. Beschik u nie ergens anders over werkruime? Dan moe u minimaal 30% van he oaal van uw wins ui onderneming, belasbaar loon (inkomsen ui loondiens, pensioen en uikeringen) en belasbaar resulaa ui overige werkzaamheden in de werkruime verdienen. Daarnaas moe u minimaal 70% van he oaal van die inkomensen in of vanui de werkruime verdienen. Beschik u wel ergens anders over werkruime? Dan moe u minimaal 70% van he oaal van die inkomsen verdienen in de werkruime. Kan degene die u de vergoeding beaalde voor he beschikbaar sellen van de werkruime die vergoeding nie afrekken van zijn wins ui onderneming of he resulaa ui overig werk? Dan blijf de werkruime o uw woning behoren en geld de regeling van he beschikbaar sellen nie. Meer informaie Bel voor meer informaie over werkruime (huur) woning als u in diens ben bij uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner de BelasingTelefoon Buienland: Ongebruikelijk beschikbaar sellen Er sprake is van ongebruikelijk beschikbaar sellen als de volgende kenmerken allebei van oepassing zijn: De voorwaarden in de overeenkoms zijn onzakelijk Wij vergelijken de voorwaarden me de manier waarop bijvoorbeeld he pand of de schuldvorderingen, beschikbaar geseld word aan een willekeurige derde. De overeenkoms is ussen de gelieerde parijen (maaschappelijk) ongebruikelijk Wij oesen of he ongebruikelijk is om die parij bijvoorbeeld een reneloze lening e geven. Is he beschikbaar sellen ongebruikelijk in he maaschappelijke verkeer? Dan geld de regeling voor he er beschikking sellen ook voor de persoon die bloed- of aanverwan in de reche lijn is van: uzelf uw fiscale parner Bloed- of aanverwanen in de reche lijn zijn: kinderen en hun fiscale parners (pleeg)ouders (acher)kleinkinderen (over)grooouders Verwanschap eindig na scheiding Als u ben gescheiden, dan verval uw verwanschap me de familie van uw ex-echgenoo voor he beschikbaar sellen.

9 Gevolgen ongebruikelijk beschikbaar sellen He gevolg van ongebruikelijk beschikbaar sellen zijn gelijk aan geen of een e lage vergoeding. Zie Opbrengsen. Beschikbaar sellen aan een vennooschap waarin uzelf, uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner een aanmerkelijk belang had Was u in 2014 in gemeenschap van goederen gerouwd? Dan geef u de helf aan van de opbrengsen ui de beziingen die u beschikbaar selde aan een vennooschap waarin uzelf, uw fiscale parner of een minderjarig kind van u of uw fiscale parner een aanmerkelijk belang had. Was u nie in gemeenschap van goederen gerouwd en hoorden de beziingen o uw vermogen? Geef dan zelf deze opbrengs aan. Voorbeeld U ben nie in gemeenschap van goederen gerouwd en u heb geld geleend aan een bv, waarvan u aandeelhouder ben. In da geval moe u de opbrengsen ui deze geldlening (rene) aangegeven. Ben u wel in gemeenschap van goederen gerouwd? En hebben u en uw echgenoo een beziing beschikbaar geseld aan uw bv? Dan geven u en uw echgenoo ieder de helf van de opbrengsen ui he beschikbaar sellen aan. Als u door deze wijziging (van besuursbevoegde naar ieder de helf) een aandeel in de beziing nie zelf meer beschikbaar sel maar uw echgenoo, dan schuif u da deel van de beziing door naar uw echgenoo. Zie Doorschuiven van he beschikbaar sellen. Afgewaardeerde vordering Had u een schuldvordering op: een vennooschap waarin u een aanmerkelijk belang heb? uw fiscale parner of op de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner? En gebruiken die personen de beziing voor he behalen van wins ui onderneming of resulaa ui overig werk? een samenwerkingsverband waarvan uw fiscale parner of uw of zijn minderjarige kinderen deel uimaken? En gebruik di samenwerkingsverband de beziing voor he behalen van wins ui onderneming of resulaa ui overig werk? Le op! Ben u minderjarig, dan gaa he ook om beschikbaar sellen aan uw ouders, hun fiscale parner en hun minderjarige kinderen. Als u deze schuldvordering heb afgewaardeerd en lase van uw resulaa ui overig werk of resulaa ui he beschikbaar sellen van beziingen, dan moe u in bepaalde siuaies he bedrag van deze afwaardering aangeven als resulaa ui overig werk. Meer informaie Bel voor meer informaie over een afgewaardeerde vordering de BelasingTelefoon: Vervreemding of overbrenging van een afgewaardeerde vordering Had u een afgewaardeerde schuldvordering op: een vennooschap waarin u een aanmerkelijk belang heb? uw fiscale parner of op de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner? En gebruiken die personen de beziing voor he behalen van wins ui onderneming of resulaa ui overig werk? een samenwerkingsverband waarvan uw fiscale parner of uw of zijn minderjarige kinderen deel uimaak? En gebruik di samenwerkingsverband de beziing voor he behalen van wins ui onderneming of resulaa ui overig werk? Le op! Ben u minderjarig, dan gaa he ook om beschikbaar sellen aan uw ouders, hun fiscale parner en hun minderjarige kinderen. Dan word in bepaalde siuaies he bedrag van de afwaardering o he resulaa ui overig werk gerekend. Di geld ook als de vordering is afgewaardeerd en lase van de wins ui onderneming of he resulaa ui overig werk van degene waarop u de vordering heb. Meer informaie Bel voor meer informaie over vervreemding of overbrenging van een afgewaardeerde vordering de BelasingTelefoon Buienland: Beëindiging beschikbaar sellen van beziingen Sope u me he beschikbaar sellen van beziingen? Dan moe u belasing bealen over he verschil ussen de waarde in he economisch verkeer en de boekwaarde (aanschafwaarde min afschrijvingen) van de aciva en passiva op uw balans (di is de boekwins). Alleen als u gebruikmaak van de mogelijkheid om door e schuiven, hoef u geen belasing e bealen over de boekwins. Zie Doorschuiven van he beschikbaar sellen. U beëindig he beschikbaar sellen in de volgende siuaies: U verkoop de beziing. U overlijd. U sel uw beziing nie meer beschikbaar aan - uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner. - een samenwerkingsverband waarvan uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner deel ui maken - een vennooschap waarin uzelf, uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner een aanmerkelijk belang hebben. Degene aan wie u uw beziing beschikbaar sel, gebruik da nie meer voor he behalen van wins ui onderneming of resulaa ui overig werk. U of uw fiscale parner of de minderjarige kinderen van u of uw fiscale parner heef nie langer een aanmerkelijk belang in een vennooschap waaraan u uw beziing beschikbaar sel. Ook als u emigreer moe u misschien belasing bealen over he verschil ussen de waarde in he economisch verkeer en de boekwaarde van de aciva en passiva op uw balans. 9

10 Doorschuiven van he beschikbaar sellen In sommige gevallen hoef u geen boekwins aan e geven bij de (gedeelelijke) beëindiging van he beschikbaar sellen. Bijvoorbeeld als u he beschikbaar sellen doorschuif. Degene die uw acivieien voorze, gaa dan me dezelfde boekwaarden verder. U kun di samen me uw opvolger bij uw aangife verzoeken. Voorbeeld Na overlijden erven de erfgenamen de beziingen. Als zij een beziing beschikbaar blijven sellen aan dezelfde persoon onder dezelfde regels, dan kan er sprake zijn van doorschuiving. De erfgenamen moeen dan wel in he F-aangife vragen om doorschuiving. Was u of uw echgenoo aanmerkelijkbelanghouder, maar is de vennooschap onbonden? En ze u of uw echgenoo de onderneming van de onbonden vennooschap voor als eenmanszaak? Dan is op verzoek sprake van doorschuiving. Dizelfde geld als u of uw echgenoo de onderneming van de onbonden vennooschap voorze als samenwerkingsverband, waarvan de wins is belas voor de inkomsenbelasing. De doorschuiving geld ook voor de kosenegalisaiereserve, de herinveseringsreserve en de voorzieningen die zijn gevormd volgens goedkoopmansgebruik. Verplich doorschuiven aan de echgenoo Selde u een beziing beschikbaar? En gaa door rouwen of door wijziging van de huwelijkse voorwaarden (door boedelvermenging) een deel van de beziing over naar uw echgenoo? Dan word he beschikbaar sellen van da deel van de beziing doorgeschoven naar uw echgenoo. Hoor een beziing o een werkzaamheid doorda u he beschikbaar sel aan een vennooschap waarin u een aanmerkelijk belang heb. Behoor de beziing o een huwelijksgemeenschap en word die huwelijksgemeenschap anders dan door overlijden onbonden? Als de gemeenschap binnen 2 jaar na onbinding word verdeeld mag u me uw ex-echgenoo ervoor kiezen om geen boekwins aan e geven maar mag u die doorschuiven. Uisel van bealing krijgen Soms eindig he beschikbaar sellen zonder da er geld vrijkom om belasing e bealen. Deze belasing moe u bealen over he verschil ussen de waarde in he economisch verkeer en de boekwaarde van de aciva en passiva op uw balans. U krijg dan onder bepaalde voorwaarden reneloos uisel van bealing. Meer informaie Bel voor informaie over uisel van bealing de BelasingTelefoon Buienland:

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 264-1T01FD (2450) Werke u in 20 als freelancer of alfahulp of had u bijverdiensen? Selde u een beziing, bijvoorbeeld een pand, er beschikking aan bepaalde vennooschappen?

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 IB 264-1T32FD Werkte u in 2013 als freelancer of gastouder of had u bijverdiensten? Stelde u een bezitting, bijvoorbeeld een pand, beschikbaar aan uw fiscale partner

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 Bijverdiensten of opbrengsten als Werkte u in 2014 als freelancer of gastouder of had u bijverdiensten? Stelde u een bezitting, bijvoorbeeld een pand, beschikbaar

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter IB 264-1T11FD BUI (2563) Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter Werkte u in 2011 als freelancer of alfahulp of had u bijverdiensten? Stelde u een bezitting, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

Loonstaat personeel aan huis

Loonstaat personeel aan huis Belasingdiens 2012 Loonsaa personeel aan huis Waarom di formulier? U vul een loonsaa personeel aan huis in voor elke werknemer die onder de vereenvoudigde regeling val. Op de loonsaa houd u de gegevens

Nadere informatie

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies CHECKLIST IB 2013 Bunnig administsie + beaslingadvies Parners Om u in saa e seen deze gegevens overzicheijk en voedig aan e everen, hebben wij ondersaande vragenijs opgesed. Wij verzoeken u de vragen/

Nadere informatie

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de VERSLAG TEN BEHOEVE VAN DE VERIFICATIEVERGADERING D.D. 27 AUGUSTUS 2015 OM 10.00 UUR EX ART. 137 FW Faillissemensverslag: Nummer: 5 Daum: 17augusus2015 Gegevens onderneming: de besloen Vennooschap me beperke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Inkomsten als gastouder. Administratie bijhouden. Zakelijke kosten aftrekken

Inkomsten als gastouder. Administratie bijhouden. Zakelijke kosten aftrekken Inkomsten als gastouder U hebt over de inkomsten die u als gastouder hebt verdiend nog geen belasting betaald. U moet daarom aangifte doen voor de inkomstenbelasting. U betaalt dan inkomstenbelasting en

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

N.V. Hollandse Bosbouw Maatschapplj Utrecht. Jaarverslag 2006

N.V. Hollandse Bosbouw Maatschapplj Utrecht. Jaarverslag 2006 N.V. Hollandse Bosbouw Maaschapplj Urech Jaarverslag 26 JAARVERSLAG 26 nhoudsopgave Bladzijde,. SAMENSTELLNGSVERKLARNG 1 2. ALGEMEEN 1. Vasselling jaarrekening 25 3. ANALYSE 1. Resulaa 2. Financiële posiie

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi STICHTING SINGLDINGN T ROTTRDAM Jaarrekening 2013 ffi a INHOUDSOPGAV ACOOUNTANTSVRSLAG 1 Beoordelingsverklaring / r 2 Algemeen Pagina JAARRKNING 1 Balans per 31 december 2013 2 Saa van baen en lasen over

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 1 Abma Schreurs Advocaen Noarissen Waerlandlaan 52, Purmerend Posbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2011.003068.01/JA/JA 1 VESTIGING OPSTALRECHT Op éénenderig

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Resultaat overige werkzaamheden

Resultaat overige werkzaamheden Resultaat overige werkzaamheden Een belastingplichtige kan als hij werkt inkomsten uit loondienst hebben, of winst uit onderneming. Soms werkt een belastingplichtige, maar heeft hij inkomsten die niet

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen bij Opgaaf wereldinkomen 20 Had u in 20 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uierlijk op juni de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school op de daaroe

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 12 IB 170-1T21FD Was u in 2012 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het privégebruik van een woning

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

ZZP ERS EN HUN PENSIOEN

ZZP ERS EN HUN PENSIOEN ZZP ERS EN HUN PENSIOEN De pensioengevolgen als he werknemersschap word ingeruild voor he zelfsandig ondernemerschap Annelies Langelaar 0583618 Maserscripie Universiei van Amserdam Maser Acuarial Sciences

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2011 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

De Belastingsgrondslag van Registratierechten

De Belastingsgrondslag van Registratierechten De Belasingsgrondslag van Regisraierechen Soor Fiscaliei Seunun Beleidsrelevan onderzoek Besuurlijke Organisaie laanderen De Belasingsgrondslag van Regisraierechen (oorloige versie: mag nie versreid worden

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO wa 00-II Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x + 40y 4800 kom overeen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014 [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2010 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2012 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

digitale signaalverwerking

digitale signaalverwerking digiale signaalverwerking deel 2: sampling en digiale filerechniek Hoewel we de vorige keer reeds over he samplen van signalen gesproken hebben, komen we daar nu op erug, om de ermee samenhangende effecen

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming bij aangifte inkomstenbelasting 20 Was u in 20 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat hierover algemene

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Aangifte 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren.

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren. [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

VTNNAGEN RENTMEESTERS

VTNNAGEN RENTMEESTERS VTNNAGEN RENTMEESTERS TE KOOP 2.362 m 2 bedrijvenerrein me bedrijfshal, kanoorlmagaziin, romneyloods en prefab gebouw, saande en gelegen op he bedrijvenerrein De Krogen e Breda VTnHAGEN RENTMEESTERS PROJECTNFORMATE:

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader Bijlage 1: Toeliching weelijk kader 1. Woningwe 2015 Begin 2015 is de nieuwe Woningwe aangenomen. In de we zijn aangescherpe regels voor de oegelaen inselling voor de volkshuisvesing aan genomen. Toegelaen

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO 2002-II wiskunde A (oude stijl) Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO 2002-II wiskunde A (oude stijl) Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO 00-II wiskunde A (oude sijl) Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2013 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012 voor buitenlandse belastingplichtigen

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012 voor buitenlandse belastingplichtigen 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen IB 265-1T21FD BUI Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw

Nadere informatie

Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase. Netspar OCCASIONAL PAPERS

Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase. Netspar OCCASIONAL PAPERS Nespar OCCASIONAL PAPERS Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek acher persoonlijke pensioenrekeningen in de uikeringsfase Techniek acher persoonlijke pensioenrekeningen in de uikeringsfase

Nadere informatie

Onderneming en ondernemerschap

Onderneming en ondernemerschap FFEBLR0133 Syllabus HES Rotterdam School Financial Management Onderneming en ondernemerschap Bij het beoordelen van de vraag, of er sprake is van een (objectieve) onderneming kijkt de rechter o.a. naar:

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek Augusus 2003 ECN-C--03-077 Onrendabele op berekeningsmehodiek M. de Noord E.J.W. van Sambeek Veranwoording Di rappor is geschreven in opdrach van he Miniserie van Economische Zaken onder he ECN raamwerkconrac

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012

Eigen woning. 2012 Aanvullende toelichting. bij aangifte inkomstenbelasting 2012 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 265-1T22FD (2685) Had u of uw fiscale partner in 20 een eigen woning? Dan heeft dit gevolgen voor uw belasting. In de toelichting bij de

Nadere informatie

Ondernemen vanuit uw eigen woning

Ondernemen vanuit uw eigen woning Ondernemen vanuit uw eigen woning Het ondernemen vanuit het eigen huis, het "thuiswerken", wordt steeds populairder. De kosten van het ondernemen vanuit uw eigen huis zijn in principe niet aftrekbaar.

Nadere informatie

Het zelfstandigheidscriterium

Het zelfstandigheidscriterium Een meerderheid van de Nederlandse MKB-ers werkt (deels) vanuit thuis. Mogen de kosten die verband houden met deze werkruimte dan als kosten opgevoerd worden? De fiscale regeling voor de aftrekmogelijkheid

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links Semwijzer COC Nederland Gayvoe parijvergelijking 2006 www.gayvoe.nl Parij is he zeer oneens Parij is he oneens Parij voel er wel wa voor Parij is posiief Selling CDA VVD D66 PvdA Algehele score Gelijke

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007 STICHTING KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORGVERZEKERINGEN A BINDEND ADVIES Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B in deze veregenwoordigd door C e D vs E e F : No-claimeruggave : 20070983 : 7 november 2007

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie