Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren."

Transcriptie

1 [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons op Facebook en Twier! inernaional Een andere kijk op verzekeren. DOWNLOAD DE APRIL EXPAT APP GRATIS BIJ APPLE STORE EN GOOGLE PLAY NED S EXPAT IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING UW VERZEKERINGSGIDS 2015 inernaional Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerk op: 01/11/2014

2 [NED S EXPAT ] U heb een Ned s Expa verzekering afgesloen er aanvulling van een verpliche Franse verzekering en wij danken u voor uw verrouwen. In deze prakische gids ondek u de en en diensen verbonden aan uw speciaal samengeseld voor een gemakkelijker verblijf als expa in Frankrijk. Deze gids geef slechs een overzich van de en van uw conrac. Raadpleeg uw verzekeringsbewijs en de Algemene Voorwaarden voor nadere informaie over uw, evenals de uisluiingen die op uw conrac van oepassing zijn. Onze meeralige eams saan klaar om u nader e informeren: > per elefoon op +33 (0) maandag - vrijdag van uur Parijse ijd, > per op WAT WORDT DOOR UW CONTRACT GEDEKT? Me Ned s Expa ben u gedek voor uw zorgkosen. Uw is afhankelijk van de door u gekozen formule en aanbod. U heb rech op de en beschreven in deze gids als ze worden vermeld op uw verzekeringsbewijs. Formule Ziekenhuisopname 150 esseniële 300 uigebreide of 150 esseniële Inegrale formule (ziekenhuisopname + courane medische zorg + opiek en andzorg) Speciaal voor Nederlandse verzekerden: Opie Inernaionale 300 uigebreide NED'S EXPAT in aanvulling op een Franse verpliche basisverzekering VERZEKERINGSGIDS

3 DE DIENSTEN BEHOREND BIJ UW DEKKING/UW CONTACTEN Uw Almerys iers payan kaar. Na afsluiing van uw verzekering krijg u uw iers payan kaar per pos oegesuurd. Me deze kaar hoef u de kosen nie meer voor e schieen van de zorg gedek door uw Ned's Expa conrac bij de zorgprofessionals van de zorgparners van onze diensverlener Almerys. U veroon uw kaar bij de zorginselling of de zorgprofessional waar u heen gaa om e ween of hij parner is van onze diensverlener Almerys. Als de zorgprofessional deel uimaak van he parnernewerk van Almerys, hoef u de kosen boven de Franse zorgverzekering nie e bealen o de hooge van de en die uw conrac bied (he evenueel reserende bedrag blijf voor uw rekening). Als de zorgprofessional geen deel uimaak van he parnernewerk van Almerys kun u geen gebruik maken van uw iers payan kaar en moe u de kosen boven de Franse zorgverzekering zelf bealen. De iers payan kaar kan voor de volgende posen worden gebruik: - apoheek, - exerne zorg, - ranspor, - laboraoriumkosen, - radiologie, - medische hulpmiddelen, - specialisen. Uw verzekeringspas (als u de opie Inernaionale Dekking heb) Op uw kaar saan de noodnummers, 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar: 1 2 *only if cover seleced 3 p EMERGENCY CONTACT NUMBERS 24/7 p In case of inpaien hospialisaion* - From USA & Canada (oll free): (+1) From counries in Lain America (collec calls acceped): (+1) From counries in he Asia-Pacific region: From Middle Eas, Africa and Europe: For direc paymen in he USA* - For benefi verificaion and/or for pre-auhorizaion, please call (oll free): (+1) Billing address: OMHC -777 Brickell Ave Suie Miami, FL 33131, USA For any medical advice* For repariaion assisance* (collec calls acceped) For legal assisance* For counselling* *only if cover seleced p 1 PROFITEREN VAN DIRECTE BETALING VAN UW KOSTEN BIJ ZIEKENHUISOPNAME 2 DE SERVICE EERSTE MEDISCH ADVIES 3 HULPDIENSTEN OPROEPEN BIJ NOODGEVALLEN Deze service vergemakkelijk uw opname in een ziekenhuis in geval van een spoedopname. Om de sappen e vereenvoudigen saan op de kaar uw naam, voornamen en he nummer van he conrac. Uw online verzekeringsloke (Espace Clien) is oegankelijk via de websie Als u hoofdverzekerde ben, kun u de volgende zaken raadplegen: - uw vergoedingen en ook die van uw gezinsleden, - uw en en uw Algemene Voorwaarden, - uw persoonlijke en uw bankgegevens. U kun de formulieren voor uw vergoedingen downloaden: - Verrouwelijke medische verklaring, - Verzoek voorafgaande oesemming, - Verzoek vergoeding. Indien u verzekeringsnemer (premiebealer) ben, kun u: - uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw verzekeringsadviseur raadplegen, - uw premies en uw bealingswijze 3 NED'S EXPAT in aanvulling op een Franse verpliche basisverzekering VERZEKERINGSGIDS 2015

4 DE DIENSTEN BEHOREND BIJ UW DEKKING/UW CONTACTEN (vervolg) Heb u een medisch advies nodig? Voor de service 1 e medisch advies saa een eam van arsen 24 uur per dag en 7 dagen per week o uw beschikking om: - u een sympoom ui e leggen, een diagnose of een behandeling, - u advies e geven voor of na ziekenhuisopname, bij chronische zieke, - u e helpen bij de voorbereiding van uw reizen (verpliche en aanbevolen vaccins), - u voor e lichen over equivalene geneesmiddelen over de hele wereld. Kies +33 (0) om gebruik e maken van deze service 1 e medisch advies. Heb u vragen? Een weealige beheerder Frans/Nederlands saa klaar voor uw elefonische vragen over uw vergoedingen, uw sniveau of de formalieien voor de vergoeding van uw zorgkosen. UW DEKKINGEN REPATRIËRINGSBIJSTAND (alleen bij de opie Inernaionale Dekking) Behoefe aan repariëring om medische redenen? Om e profieren van de bijsands heb u voorafgaande oesemming van APRIL Inernaional Assisance nodig. Neem daarvoor conac op me onze eams: - per elefoon +33 (0) , - per fax +33 (0) Onze adviseurs zullen voor u de mees geschike oplossing voor uw bijsandsbehoefe zoeken. UW ZORGKOSTEN DEKKINGEN Opmerking: vanaf de ingangsdaum van uw conrac zijn de volgende wachijden van oepassing: voor de formule ziekenhuisopname: 3 maanden voor alle zorg (nie bij ongeluk) Bij de formule ziekenhuisopname zijn de kosen (uigezonderd ongeluk) van de behandelingen of handelingen genoemd in he soverzich (paragraaf 8.1 van uw Algemene Voorwaarden) begonnen ijdens de wachijd beperk o 100% van de basisuikering van he Franse ziekenfonds, me uizondering van een privé kamer en de begeleidingskosen die nie worden vergoed ijdens die periode. voor de inegrale formule: - 6 maanden voor andheelkundige kosen (behandeling, proheses en orhodonie) - 9 maanden voor geboorepremie Bij de inegrale formule zijn de kosen van de behandelingen of handelingen genoemd in he soverzich (paragraaf 8.1 van uw Algemene Voorwaarden) begonnen ijdens de wachijd uigesloen van de en en worden nie vergoed. NED'S EXPAT in aanvulling op een Franse verpliche basisverzekering VERZEKERINGSGIDS

5 WAT TE DOEN BIJ ZIEKENHUISOPNAME? (alleen bij de opie Inernaionale Dekking) Heb u een ongeluk gehad en ben in he ziekenhuis opgenomen? Bij ziekenhuisopname, is onze voorafgaande oesemming noodzakelijk. Hieroe moe u he formulier verrouwelijke medische verklaring ingevuld door uw ars zo spoedig mogelijk erugsuren per: - fax: + 33 (0) , pos: APRIL Inernaional Expa -110, avenue de la République - CS Paris Cedex 11 - FRANCE. De formulieren zijn beschikbaar in uw digiale verzekeringsloke (Espace Clien) of elefonisch verzoek op +33 (0) of per op Een eigen risico van 20% word op uw vergoeding ingehouden indien nie aan deze formaliei word voldaan. Bij een spoedopname, dien u zo snel mogelijk conac me ons op e nemen: H - ui de VS en Canada, (+1) (grais), - ui he Midden-Oosen, Afrika en Europa, +33 (0) , - ui Laijns-Amerika, (+1) (collec call), - ui Azië-Pacific, +66 (0) Wij bealen uw facuur; u hoef nies voor e schieen! Aanvullende bewijssukken kunnen worden gevraagd. Opmerking: als u geen gebruik maak van direce bealing van de ziekenhuiskosen suur u aan bovensaand adres uw verslag en de ziekenhuisrekening, samen me alle bewijssukken in uw bezi voor de vergoeding van de kosen. HOE VRAAGT U EEN VERGOEDING AAN? Wij nodigen u ui een verzoek om vergoeding e suren als: - u de formule ziekenhuisopname heb gekozen, of - u de inegrale formule heb gekozen en u geen elekronische overdrach heb, of - u opgenomen ben in he kader van de opie inernaionale en - uw ziekenhuiskosen nie direc beaald worden, of - u courane zorg heb onvangen in he kader van de opie Inernaionale Dekking. Om vergoeding e krijgen: Vul he formulier verzoek vergoeding beschikbaar in uw digiale verzekeringsloke (Espace Clien) in, voeg de bewijssukken genoemd in paragraaf 8.2. van uw Algemene Voorwaarden oe en reourneer alles naar he volgende adres: APRIL Inernaional Expa Service Remboursemens - 110, avenue de la République - CS Paris Cedex 11 - FRANKRIJK. U gaa naar een zorgprofessional > U suur uw verzoek om vergoeding aan APRIL Inernaional > Uw vergoeding word binnen enkele dagen behandeld (excl. bank- en posermijnen) > inernaional Wa prakische adviezen: Maak een kopie van al uw facuren voorda u ze naar uw zorgverkering suur. Overleg de verklaring van de behandelend ars om e profieren van de maximale vergoedingen door de Franse zorgverkering en uw aanvullende verzekering APRIL Inernaionaal. 5 NED'S EXPAT in aanvulling op een Franse verpliche basisverzekering VERZEKERINGSGIDS 2015

6 HOE BETAALT U UW PREMIES? Uw premies kunnen op 1 januari van elk jaar worden gewijzigd, afhankelijk van de gekozen formule en aanbod. Bij de wijziging van uw premies word geen rekening gehouden me uw persoonlijk gebruik. De berekening van de verzekeraars is gebaseerd op he globale gebruik van de personen verzekerd me di conrac. Uw premies worden eveneens gewijzigd bij verandering van leefijdscaegorie. Op he ogenblik da u uw verzekering afsloo, heb u kunnen kiezen: - voor bealing per maand, kwaraal of jaar per SEPA afschrijving, - voor jaarlijkse bealing per cheque. Als u heb gekozen voor bealing van uw premie per SEPA afschrijving, dien u e zorgen da u ons de ingevulde SEPA afschrijvingsmachiging samen me een bankidenificaieformulier van de bereffende rekening doe oekomen. Uw premie-bealingsverzoeken worden aan u versuurd per of per pos, op de door u gekozen wijze. HOE WIJZIGT U UW CONTRACT? Onze Klanenservice saa vanaf he momen da u bij ons verzekerd ben o uw beschikking voor wijzigingen in uw conrac. U kun: - he sniveau aan uw behoefen aanpassen gedurende de volledige loopijd van uw conrac, - een adreswijziging doorgeven, - een begunsigde oevoegen, - een baby aangeven, - uw wijzigen. Voor de follow-up van uw conrac kun u conac opnemen me ons eam: - per elefoon: +33 (0) , - per naar Blijf u definiief in uw land van naionaliei? U heb de mogelijkheid uw conrac vroegijdig e beëindigen. Daaroe suur u ons uw verzoek o vroegijdige opzegging per aangeekende brief me onvangsbevesiging, en als bijlage een officieel documen inzake uw definiieve reour (een verklaring van uw zorgverzekering in uw land van naionaliei, een kopie van uw nieuwe arbeidsconrac, enz.). DE APP APRIL EXPAT Een handig hulpmiddel bij de hand me: een landengids me alle esseniële informaie van he land van verblijf in één oogopslag, courane uidrukkingen en medische ermen in 13 alen, een checklis om nies e vergeen voor verrek, de gegevens van zorgprofessionals over de hele wereld: de dichsbijzijnde ziekenhuizen me een zoekformulier me geolocalisaie, lokale noodnummers (brandweer, poliie, ambulance) van he land waar u zich bevind en noodnummers APRIL Inernaional Expa. APRIL Expa is grais beschikbaar bij Apple Sore en Google Play. NED'S EXPAT in aanvulling op een Franse verpliche basisverzekering VERZEKERINGSGIDS

7 Alle in de brochure voorkomende merken, logo's, grafische documenen en verkoopargumenen van APRIL Inernaional Expa zijn gedeponeerd en zijn eigendom van APRIL Inernaional Expa. De volledige of gedeelelijke reproducie van genoemde onderdelen en eksen van welke aard dan ook, is verboden en zal o gerechelijke vervolging leiden. November inernaional expa APRIL INTERNATIONAL EXPAT IS ONDERDEEL VAN DE APRIL GROEP Hoofdkanoor: 110, avenue de la République - CS Paris Cedex 11 - FRANKRIJK Tel: +33 (0) Fax: +33 (0) Inerne: Naamloze vennooschap me een kapiaal van Handelsregiser Parijs Verzekeringsussenpersoon - ORIAS - Regisraienummer (www.orias.fr) Auorie de Conro le Prudeniel e de Résoluion (ACPR)- 61, rue Taibou Paris Cedex 09 FRANKRIJK. inernaional Een andere kijk op verzekeren.

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Fincover 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006

ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 NIEUWSBRIEF VAN VRIELING ADVIESGROEP Nr. 5 - september 2005 Column Nieuwe zorgverzekering 1 januari van kracht Gerrit Jan Vrieling 1 januari 2006 wordt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Sticol 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2015 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 NS SPF 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Zorgverzekering speciaal voor Nederlanders die in het buitenland wonen en/of werken Bent u

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go 2015. Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go

Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go 2015. Voorwaarden en vergoedingen. aanvullende verzekeringen Select & Go Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Select & Go 2015 Postbus 2868 6401 DJ Heerlen T 0900-369 77 77 www.selectengo.nl info@selectengo.nl Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Grensarbeiders 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij

Nadere informatie

Werkt in het buitenland 2014

Werkt in het buitenland 2014 Werkt in het buitenland 2014 DSW Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u een behandeling in het buitenland ondergaan? Of gaat u werken in het

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Stad Holland werkt in het buitenland 2014 Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorg uw gezondheid. Gezond voor het hele bedrijf

Delta Lloyd Zorg uw gezondheid. Gezond voor het hele bedrijf Delta Lloyd Zorg uw gezondheid Gezond voor het hele bedrijf Delta Lloyd Zorg voor werkgevers Een zieke medewerker kan uw bedrijf veel geld kosten. Daarom is het belangrijk dat uw medewerkers goed verzekerd

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Bij ONVZ staan uw belangen voorop. Daarom werken wij zonder winstoogmerk en bepaalt u bij ons zelf wat voor u de beste zorg is. Zo behoudt

Nadere informatie

CZ zorgverzekeringen. De basis van een zorgeloze verzekering

CZ zorgverzekeringen. De basis van een zorgeloze verzekering CZ zorgverzekeringen De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud Een zorgverzekering bij CZ: een prima keuze Het gemak van de CZ Zorg-op-maatpolis De keuzevrijheid van de CZ Zorgkeuzepolis Aanvullende

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen devices on he go Risico s van mobiel werken Informaie beveiliging in de mobiele wereld Mobiel werken is al lang geen hype meer. Inmiddels is he zakelijk gebruik van mobiele apparauur vrijwel volledig ingeburgerd.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie