Studiekosten en andere scholings uitgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiekosten en andere scholings uitgaven"

Transcriptie

1 bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning Verworven Compeenies)? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken als persoonsgebonden afrek. In de oeliching bij uw aangifeformulier inkomsenbelasing saa algemene informaie over de afrek van sudiekosen en andere scholingsuigaven. In deze aanvullende oeliching lees u hoe u de afrek bereken als u rech had op sudiefinanciering. Le op! Gebruik u deze oeliching om een F-bilje in e vullen? Dan bedoelen we me u, uw of uzelf de persoon die is overleden. Had uw fiscale parner ook sudiekosen? Dan maak u wee apare berekeningen; één voor u en één voor uw fiscale parner. Voor zowel u als uw fiscale parner geld een drempel van 500. Hoe werk deze aanvullende oeliching? Had u sudiekosen en had u rech op sudiefinanciering? Bij Wa heb u nodig om de afrek sudiekosen e berekenen? zie u een overzich van wa u nodig heb om de afrek e berekenen. Vervolgens werken wij di per onderdeel ui. Ook laen wij me schema s en voorbeelden zien hoe u de berekening van de afrek maak op diverse momenen ijdens en na de sudie. Le op! U kun ook aangife doen me he aangifeprogramma. He aangifeprogramma help u dan me de berekening van uw afrek sudiekosen. Di programma saa op Wa heb u nodig om de afrek sudiekosen e berekenen? Om uw afrek sudiekosen e berekenen, heb u gegevens nodig over: uw sudiekosen en andere scholingsuigaven de normbedragen de sudiefinanciering de evenueel onvangen vergoedingen, bijvoorbeeld van uw werkgever of een fonds Wij maken onderscheid in sudies middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en sudies hoger beroepsonderwijs en weenschappelijk onderwijs (hbo/wo). Ook is de berekening voor verschillende fases van de sudie anders. Daarbij speel ook een rol of uw is omgeze in een gif. Hierna lees u informaie over deze onderwerpen. Uw sudiekosen Welke kosen u mag afrekken en o welk maximum, lees u bij Voorwaarden afrek sudiekosen en andere scholingsuigaven, in de oeliching bij uw aangifeformulier inkomsenbelasing. U mag onder meer he lesgeld of (insellings)collegegeld afrekken. Hoeveel he lesgeld of (insellings)collegegeld is, saa in de Tabel overzich 1 lesgeld mbo en Tabel overzich collegegeld hbo/wo. Als u insellingscollegegeld beaalde neem u da bedrag (he insellingscollegegeld word nie door de overheid, maar door de onderwijsinselling zelf bepaald). Sudiekosen herrekenen Als u sudiefinanciering kreeg of er rech op had, moe u uw sudiekosen herrekenen om e bepalen of he gaa om een zogenoemde dure sudie. In de voorbeelden hierna bij Berekening afrek bij mbo en Berekening afrek bij hbo/wo geven we aan of er sprake is van een dure sudie en wa de gevolgen voor de afrek zijn. He lesgeld of (insellings) collegegeld is namelijk nie volledig afrekbaar in he jaar waarin u di heb beaald. U ken he lesgeld of collegegeld oe aan de maanden van he kalenderjaar waarop he bedrag berekking had. He maak nie ui in welk jaar u ze heb beaald. Voor de overige kosen, zoals voor boeken, neem u de werkelijke kosen. U rek deze kosen af in he jaar waarin u ze heb beaald. Voorbeeld berekening herrekende sudiekosen U volgde van augusus o en me december 20 een mbo-opleiding. Voor he schooljaar beaalde u aan lesgeld He lesgeld bedroeg per maand : 12 is 86,91. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december was 434,55. Daarnaas beaalde u voor boeken 786. Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 1.220,55 ( 434, ). Een voorbeeld over de berekening van herrekende sudiekosen bij een opleiding me hoge kosen (meer dan 2x he normbedrag) is opgenomen bij Voorbeeld (ussenliggende jaren) onder Berekening afrek bij hbo/wo. Normbedragen Voor iedere maand da u sudiefinanciering kreeg of da u rech had op sudiefinanciering, geld een weelijk normbedrag. U bereken uw afrek sudiekosen op basis van deze maandelijkse normbedragen. De hooge van de normbedragen is afhankelijk van he soor onderwijs. U zie de normbedragen hieronder in de Tabel normbedragen mbo en de Tabel normbedragen hbo/wo. Onvangen vergoedingen Onving u naas uw sudiefinanciering nog een andere vergoeding? Bijvoorbeeld van uw werkgever of van een fonds van de werkgever van uw ouder(s)? Trek dan in de Rekenhulp afrekbedrag sudiekosen of andere scholingsuigaven uw vergoeding af van uw sudiekosen bij Af: Vergoeding. Le op! Om e bepalen of uw sudiekosen hoger waren dan 2x he normbedrag, moe u ook rekening houden me de sudiekosen verminderd me de vergoeding. Sudiefinanciering De manier waarop u rekening houd me de sudiefinanciering, maak u op ui de schema s bij Berekening afrek bij mbo en Berekening afrek bij hbo/wo.

2 Is uw wel of nie omgeze in een gif? Had u in een eerder jaar dan 20 rech op sudiefinanciering in de vorm van een? Dan zijn er wee siuaies mogelijk: Uw over een eerder jaar is in 20 definiief omgeze in een gif. U mag geen sudiekosen en andere scholingsuigaven over da jaar meer afrekken. Uw over een eerder jaar is in 20 definiief nie omgeze in een gif. De is dan definiief een lening geworden. U heb dan, acheraf bezien, in he bereffende sudiejaar uw afrek en onreche moeen verminderen door de. U mag in 20 alsnog he bedrag afrekken da u in da eerdere jaar nie moch afrekken omda u oen een had. Zie ook hierna bij Uw is nie omgeze in een gif. Fases van de sudie Omda de berekening voor verschillende fases in uw sudie anders is, gaan wij hierbij ui van de 3 volgende siuaies: he jaar waarin u uw sudie begin de ussenliggende jaren he jaar waarin uw sudie eindig De voorbeelden zie u hierna bij Berekening afrek bij mbo en Berekening afrek bij hbo/wo. Berekening afrek bij mbo U kun in een aanal sappen uw oale afrek berekenen. Ga na voor welke maanden u in 20 sudiefinanciering kreeg of er rech op had. Tel de die aan u is oegekend over die maanden bij elkaar. He bedrag van de is inclusief he bedrag van de aanvullende beurs. Tel de bijbehorende normbedragen bij elkaar. Zie Tabel normbedragen mbo. Ook als u een zogenoemde nullening had (alleen sudiefinanciering in de vorm van een voorziening voor he openbaar vervoer) moe u de normbedragen nemen. Tel de bijbehorende normbedragen bij elkaar. Zie Tabel normbedragen mbo. Vermenigvuldig he oaal van deze normbedragen me wee. Di bedrag vergelijk u me de herrekende sudiekosen die u voor deze sudie had. De herrekende sudiekosen besaan ui de volgende bedragen: he lesgeld voor de maanden waarin u de sudie in 20 volgde andere afrekbare sudiekosen die u heb gemaak in 20, zoals kosen voor boeken Schema bepalen afrek in sudiejaar Herrekende sudiekosen hoger dan weemaal de normbedragen? Nee Normbedragen in 20 hoger dan oegekend bedrag? Nee Geen afrek in Sudiekosen min eenmaal de normbedragen en min oegekende 20 Toaal normbedragen min gekregen Voorbeeld (he jaar waarin u uw sudie begin) U volgde van augusus o en me december 20 een mbo-opleiding. Voor de maanden augusus o en me december is he normbedrag 137,91 per maand. He oaal van de normbedragen voor deze maanden is 689,55. Tweemaal di oaal van 689,55 = 1.379,10. U beaalde in 20 lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 86,91. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december is 434,55. Daarnaas beaalde u voor boeken Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 1.834,55 ( 434, ). Uw herrekende sudiekosen zijn hoger dan 1.379,10, weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen. Er is sprake van een dure sudie. De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden augusus o en me december 20 een oe van 75,39 per maand. In oaal 20 vijfmaal 75,39 is 376,95. U mag nu de sudiekosen die u in 20 beaalde min he oaal van de normbedragen en min he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da ,55-376,95 = 1.376,50. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus na afronding een afrek van

3 Voorbeeld (ussenliggende jaren) U volgde van januari o en me december 20 een mbo-opleiding. Voor de maanden januari o en me juli is he normbedrag 136,91 per maand. Voor de maanden augusus o en me december is he normbedrag 137,91 per maand. He oaal van de normbedragen voor 20 = 1.647,92. Tweemaal di oaal van 1.647,92 = 3.295,84. U beaalde lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 85,91. He lesgeld voor de maanden januari o en me juli = 601,37. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 86,91. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december = 434,55. He lesgeld voor 20 is in oaal 1.035,92. Daarnaas beaalde u voor boeken Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 2.835,92 ( 1.035, ). Uw herrekende sudiekosen zijn lager dan 3.295,84, weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen. Er is geen sprake van een dure sudie. De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden januari o en me december 20 een oe van 75,39 per maand. In oaal in 20 waalfmaal 75,39 is 904,68. U mag nu he verschil ussen he oaal van de normbedragen en he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da 1.647,92-904,68 = 743,24. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus na afronding een afrek van 243. Voorbeeld (bij einde sudie) U volgde van januari o en me juli 20 een mbo-opleiding. Voor de maanden januari o en me juli is he normbedrag 136,91 per maand. He oaal van de normbedragen voor deze maanden is 958,37. Tweemaal di oaal van 958,37 = 1.916,74. Nada u van de DUO de definiieve beschikking heb gekregen kun u misschien ook in he jaar da u die beschikking kreeg een afrek van sudiekosen krijgen. Da kan wanneer uw nie word omgeze in een gif. Me welke bedrag van uw u rekening houd, lees u bij Uw is nie omgeze in een gif. Berekening afrek bij hbo/wo U kun in een aanal sappen uw afrek berekenen. Ga na voor welke maanden u in 20 sudiefinanciering kreeg of er rech op had. Tel de die aan u is oegekend over die maanden bij elkaar. He bedrag van de is inclusief he bedrag van de aanvullende beurs. Tel de bijbehorende normbedragen bij elkaar. Zie Tabel normbedragen hbo/wo. Ook als u een zogenoemde nullening had (alleen sudiefinanciering in de vorm van een voorziening voor he openbaar vervoer) moe u de normbedragen nemen. Vermenigvuldig he oaal van deze normbedragen me wee. Di bedrag vergelijk u me de herrekende sudiekosen die u voor deze sudie had. De herrekende sudiekosen besaan ui de volgende bedragen: he (insellings)collegegeld voor de maanden waarin u in 20 de sudie volgde andere afrekbare sudiekosen die u heb gemaak in 20, zoals kosen van boeken Schema bepalen afrek in sudiejaar Herrekende sudiekosen hoger dan weemaal de normbedragen? 20 Sudiekosen min eenmaal de normbedragen en min oegekende U beaalde lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 85,91. He lesgeld voor de maanden januari o en me juli is 601,37. Daarnaas beaalde u voor boeken 500. Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 1.101,37 ( 601, ). Uw herrekende sudiekosen zijn lager dan 1.916,74, weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen. Er is geen sprake van een dure sudie. Nee Normbedragen in 20 hoger dan oegekend bedrag? 20 Toaal normbedragen min oegekende De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden januari o en me juli 20 een oe van 76,29 per maand. In oaal in 20 zevenmaal 75,39 is 527,73. Nee Geen afrek in 20 U mag nu he verschil ussen he oaal van de normbedragen en he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da 958,37-527,73 = 430,64. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus geen afrek. 3

4 Voorbeeld (he jaar waarin u uw sudie begin) U volgde in de maanden sepember 20 o en me december 20 een universiaire opleiding. U beaalde in collegegeld. Uw overige sudiekosen zijn in deze maanden De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden sepember o en me december 20 een oe van 95,61 per maand. In oaal in 20 viermaal 95,61 = 382,44. Voor de maanden sepember o en me december is he normbedrag 200,75 per maand. He oaal van de normbedragen over deze periode is voor u viermaal 200,75 is 803. Tweemaal di oaal van 803 = U beaalde collegegeld. Per maand is he collegegeld 142,75. He collegegeld voor de maanden sepember o en me december is 571. Daarnaas beaalde u voor overige sudiekosen Uw herrekende sudiekosen over deze periode zijn in oaal ( ). Uw herrekende sudiekosen zijn hoger dan weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen: Er is sprake van een dure sudie. U mag nu he verschil ussen uw werkelijk in 20 beaalde kosen en he oale normbedrag afrekken. Daarna rek u hiervan af he oaalbedrag van de. In di voorbeeld is da ,44 = 4.527,56. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus na afronding een afrek van Voorbeeld (ussenliggende jaren) U volgde in de maanden januari o en me december 20 een universiaire opleiding. U beaalde voor sudiejaar 2010/ collegegeld. Voor he sudiejaar 20/2012 is da Uw overige sudiekosen zijn De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden januari o en me december 20 een beurs oe van 95,61 per maand. In oaal in 20 waalfmaal 95,61 = 1.147,32. Voor de maanden januari o en me augusus is he normbedrag 197,33 per maand. Voor de maanden sepember o en me december is he normbedrag 200,75 per maand. He oaal van de normbedragen over 20 is 2.381,64. Tweemaal di oaal van 2.381,64 = 4.763,28. U beaalde in 2010 voor sudiejaar 2010/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 139,33. He collegegeld voor de maanden januari o en me augusus 20 is 1.4,64. U beaalde in 20 voor sudiejaar 20/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 142,75. He collegegeld voor de maanden sepember o en me december 20 is 571. Daarnaas beaalde u in 20 voor overige sudiekosen Uw herrekende sudiekosen over deze periode zijn in oaal 5.685,64 ( 1.4, ). Uw herrekende sudiekosen zijn hoger dan weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen: 4.763,28. Er is sprake van een dure sudie. U mag nu he verschil ussen uw werkelijk in 20 beaalde kosen en he oale normbedrag afrekken. Daarna rek u hiervan af he oaalbedrag van de. In di voorbeeld is da , ,32 = 2.184,04. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus na afronding een afrek van Voorbeeld (bij einde sudie) U volgde in de maanden januari o en me juni 20 een universiaire opleiding. U beaalde in 2010 voor sudiejaar 2010/ collegegeld. Uw overige sudiekosen zijn in deze maanden De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden januari o en me juni 20 een oe van 95,61 per maand. In oaal in 20 zesmaal 95,61 is 573,66. Voor de maanden januari o en me juni is he normbedrag 197,33 per maand. He oaal van de normbedragen over deze periode is voor u zesmaal 197,33 is 1.183,98. Tweemaal di oaal van 1.183,98 = 2.367,96. U beaalde voor he sudiejaar 2010/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 139,33. He collegegeld voor de maanden januari o en me juni 20 is 835,98. Daarnaas beaalde u voor overige sudiekosen Uw herrekende sudiekosen over deze periode zijn in oaal 1.835,98 ( 835, ). Uw herrekende sudiekosen zijn nie hoger dan weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen: 2.367,96. Er is geen sprake van een dure sudie. U mag nu he verschil ussen he oaal van de normbedragen en he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da 1.183,98-573,66 = 610,32. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus na afronding een afrek van 1. Nada u van de DUO de definiieve beschikking heb gekregen kun u misschien ook in he jaar da u die beschikking kreeg een afrek van sudiekosen krijgen. Da kan wanneer uw nie word omgeze in een gif. Me welk bedrag van uw u rekening houd, lees u bij Uw is nie omgeze in een gif. Uw is nie omgeze in een gif Onving u in 20 de definiieve beschikking van de Diens Uivoering Onderwijs (DUO)? En is oen uw nie omgeze in een gif? Dan heb u, acheraf bezien, in he bereffende sudiejaar uw afrek en onreche moeen verminderen door de. U mag dan in 20 alsnog he bedrag afrekken da u eerder nie moch afrekken omda u oen een had. 4

5 Voor de berekening vergelijk u per sudiejaar: he bedrag da u eerder afrok me he bedrag da u mag afrekken nada u rekening houd me he bedrag van de da nie word omgeze in een gif. He oaal van die bedragen over de jaren da u sudeerde mag u in 20 afrekken. U kun di berekenen me he aangifeprogramma. U download he aangifeprogramma van Is uw in de definiieve beschikking van de DUO in 20 wel omgeze in een gif? Dan mag u in 20 voor de oude sudiejaren geen sudiekosen en andere scholingsuigaven afrekken. 5

6 In de volgende abellen vind u de normbedragen mbo en hbo/wo, he overzich lesgeld mbo en he overzich collegegeld hbo/wo. Tabel normbedragen mbo Periode Bedrag per maand 1 januari o en me 31 juli 20 E 136,91 1 augusus o en me 31 december 20 E 137,91 Tabel normbedragen hbo/wo Periode Bedrag per maand 1 januari o en me 31 augusus 20 E 197,33 1 sepember o en me 31 december 20 E 200,75 1 januari o en me 31 juli 2010 E 134,41 1 augusus o en me 31 december 2010 E 135,91 1 januari o en me 31 augusus 2010 E 192,00 1 sepember o en me 31 december 2010 E 196,33 1 januari o en me 31 juli 2009 E 131,75 1 augusus o en me 31 december 2009 E 133,41 1 januari o en me 31 augusus 2009 E 186,42 1 sepember o en me 31 december 2009 E 191,00 1 januari o en me 31 juli 2008 E 129,25 1 augusus o en me 31 december 2008 E 130,75 1 januari o en me 31 augusus 2008 E 183,17 1 sepember o en me 31 december 2008 E 185,42 1 januari o en me 31 juli 2007 E 126,88 1 augusus o en me 31 december 2007 E 128,25 1 januari o en me 31 augusus 2007 E 179,90 1 sepember o en me 31 december 2007 E 182,17 1 januari o en me 31 juli 2006 E 124,93 1 augusus o en me 31 december 2006 E 126,10 1 januari o en me 31 augusus 2006 E 177,09 1 sepember o en me 31 december 2006 E 179,00 1 januari o en me 31 juli 2005 E 123,32 1 augusus o en me 31 december 2005 E 124,40 1 januari o en me 31 augusus 2005 E 174,81 1 sepember o en me 31 december 2005 E 176,48 1 januari o en me 31 juli 2004 E 120,70 1 augusus o en me 31 december 2004 E 122,37 1 januari o en me 31 augusus 2004 E 171,14 1 sepember o en me 31 december 2004 E 173,72 1 januari o en me 31 juli 2003 E 6,68 1 augusus o en me 31 december 2003 E 9,26 1 januari o en me 31 augusus 2003 E 165,39 1 sepember o en me 31 december 2003 E 169,49 1 januari o en me 31 juli 2002 E 2,07 1 augusus o en me 31 december 2002 E 4,80 1 januari o en me 31 augusus 2002 E 157,72 1 sepember o en me 31 december 2002 E 163,24 1 januari o en me 31 juli 2001 E 108,95 1 augusus o en me 31 december 2001 E 1,07 1 januari o en me 31 augusus 2001 E 154,46 1 sepember o en me 31 december 2001 E 156,56 1 januari o en me 31 juli 2000 E 106,32 1 augusus o en me 31 december 2000 E 108,09 1 januari o en me 31 augusus 2000 E 151,29 1 sepember o en me 31 december 2000 E 153,49 1 januari o en me 31 juli 1999 E 95,39 1 augusus o en me 31 december 1999 E 105,53 1 januari o en me 31 augusus 1999 E 147,89 1 sepember o en me 31 december 1999 E 150,39 1 januari o en me 31 juli 1998 E 94,49 1 augusus o en me 31 december 1998 E 94,49 1 januari o en me 31 augusus 1998 E 140,24 1 sepember o en me 31 december 1998 E 146,86 1 januari o en me 31 juli 1997 E 92,23 1 augusus o en me 31 december 1997 E 92,60 Tabel overzich lesgeld mbo Periode Per jaar Per maand Sudiejaar E E 86,91 Sudiejaar E E 85,91 Sudiejaar E E 84,41 Sudiejaar E 993 E 82,75 Sudiejaar E 975 E 81,25 1 januari o en me 31 juli 1997 E 132,96 1 augusus o en me 31 december 1997 E 139,57 Tabel overzich collegegeld hbo/wo Periode Per jaar Per maand Sudiejaar E E 142,75 Sudiejaar E E 139,33 Sudiejaar E E 135,00 Sudiejaar E E 130,41 Sudiejaar E E 128,16 6

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 IB 275-1T22FD (2597) Volgt u in 2012 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of had u kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 20 Volgt u in 20 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Dan mag u de uitgaven hiervoor, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, aftrekken

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Loonstaat personeel aan huis

Loonstaat personeel aan huis Belasingdiens 2012 Loonsaa personeel aan huis Waarom di formulier? U vul een loonsaa personeel aan huis in voor elke werknemer die onder de vereenvoudigde regeling val. Op de loonsaa houd u de gegevens

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies CHECKLIST IB 2013 Bunnig administsie + beaslingadvies Parners Om u in saa e seen deze gegevens overzicheijk en voedig aan e everen, hebben wij ondersaande vragenijs opgesed. Wij verzoeken u de vragen/

Nadere informatie

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de VERSLAG TEN BEHOEVE VAN DE VERIFICATIEVERGADERING D.D. 27 AUGUSTUS 2015 OM 10.00 UUR EX ART. 137 FW Faillissemensverslag: Nummer: 5 Daum: 17augusus2015 Gegevens onderneming: de besloen Vennooschap me beperke

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 1 Abma Schreurs Advocaen Noarissen Waerlandlaan 52, Purmerend Posbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2011.003068.01/JA/JA 1 VESTIGING OPSTALRECHT Op éénenderig

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

digitale signaalverwerking

digitale signaalverwerking digiale signaalverwerking deel 2: sampling en digiale filerechniek Hoewel we de vorige keer reeds over he samplen van signalen gesproken hebben, komen we daar nu op erug, om de ermee samenhangende effecen

Nadere informatie

Testgedreven projectvoering

Testgedreven projectvoering esen Tesgedreven projecvoering Uiloop en budgeoverschrijding voorkomen In veel i-projecen worden fouen in requiremens en documenaie pas bij de esvoorbereiding ondek. Di is duur omda de fouen pas laa in

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek Augusus 2003 ECN-C--03-077 Onrendabele op berekeningsmehodiek M. de Noord E.J.W. van Sambeek Veranwoording Di rappor is geschreven in opdrach van he Miniserie van Economische Zaken onder he ECN raamwerkconrac

Nadere informatie

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is Blok 2 LB 60-61 16-17 WB 12-13 Les 1 Maak een oeje INFORMATIE Leeseks Teks 1: Reep voor een oeje van peer in de vorm van een gezih (oe). Teks 1: oud AVI 2; nieuw AVI M3, me uizondering van he woord reep

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij?

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij? Basisleersof vragen: oplossingmodel. Een accu van ol lever een sroom van 50A aan een moor. Hoe groo is de weersand (impedanie) van de moor? Hoe groo is he geleverde vermogen in W en PK? Geg. Ω 4 Gevr.?

Nadere informatie

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi STICHTING SINGLDINGN T ROTTRDAM Jaarrekening 2013 ffi a INHOUDSOPGAV ACOOUNTANTSVRSLAG 1 Beoordelingsverklaring / r 2 Algemeen Pagina JAARRKNING 1 Balans per 31 december 2013 2 Saa van baen en lasen over

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje wiskunde

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje wiskunde Voor een profielwerksuk over de aarde www.aarde nu In opdrach van: Vrije Universiei Amserdam Universiei van Amserdam Technische Universiei Delf Universiei Urech Wageningen Universiei Teksen: Gerard Heijmeriks

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Flevoland Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Flevoland Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Flevoland Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. mei 2015. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Basiscijfers Jeugd. mei 2015. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Sedendriehoek en Noordwes Veluwe Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren.

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren. [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop Deze bouwse beva beselnr. - 55 cabine NS 2530-5556 huif NS 2530-5558 bufferbalk open (2x) - 5559 bufferbalk dich; virine (2x) - 5560 vacuüm gevormde cabine ramen - 5561 geës rooser.b.v. venilaor op huif

Nadere informatie

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links Semwijzer COC Nederland Gayvoe parijvergelijking 2006 www.gayvoe.nl Parij is he zeer oneens Parij is he oneens Parij voel er wel wa voor Parij is posiief Selling CDA VVD D66 PvdA Algehele score Gelijke

Nadere informatie

Lokale Activiteiten Monitor. Is het iets waard, of kan het in de openhaard?

Lokale Activiteiten Monitor. Is het iets waard, of kan het in de openhaard? Is he ies waard, of kan he in de openhaard? 2 Afsudeerscripie van Bar den Nijs in he kader van de sudie Bedrijfswiskunde en Informaica, aan de Vrije Universiei e Amserdam. Urech, Sepember 2006 Begeleiders:

Nadere informatie

Nederland Regelland. Begin kabinet t Rutte t. Eind 2015. Administratieve lasten in tijd Administratieve lasten in kosten

Nederland Regelland. Begin kabinet t Rutte t. Eind 2015. Administratieve lasten in tijd Administratieve lasten in kosten Nederland Regelland Hoeveel adminisraieve lasen hebben de profielen ui Nederland Regelland in de periode sinds he begin van kabine Rue o en me? Aan de hand van ondersaand overzich kunnen de adminisraieve

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Holland Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Holland Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Midden-Holland Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs Aandach voor allochone sudenen in he hoger onderwijs Inhoudsopgave Samenvaing en conclusies 5 1 Inleiding 15 1.1 Achergrond van he onderzoek 15 1.2 Opze van he onderzoek 16 1.3 Analyse van de nonrespons

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Kinderpsychiatrisch Centrum vzw SCHIEPSE BOS 8 3600 GENK OMSCHRIJVING VAN DE DIENST

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Kinderpsychiatrisch Centrum vzw SCHIEPSE BOS 8 3600 GENK OMSCHRIJVING VAN DE DIENST ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Kinderpsychiarisch Cenrum vzw SCHIEPSE BOS 8 3600 GENK OMSCHRIJVING VAN DE DIENST Aangaan

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak nauurkunde He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

EEN INVASIE VAN GELE HAARKWALLEN, CYANEA CAPILLATA

EEN INVASIE VAN GELE HAARKWALLEN, CYANEA CAPILLATA -46- EEN INVASIE VAN GELE HAARKWALLEN, CYANEA CAPILLATA.*» i hl»**m M- G. RAPPE De kwallen die aan onze kus voorkomen vormen een eerder bescheiden groepje van slechs enkele sooren die bovendien meesal

Nadere informatie

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef Gemeenenieuws Revialisering bedrijvenerrein Akkermansweide van sar hebben afgelegd om o hier e komen. Vaak ook een moeilijk rajec. Maar nu beginnen we dan ech aan de uivoering. En he gaa mooi worden. Ik

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde 1 HAVO Beweging

Samenvatting Natuurkunde 1 HAVO Beweging Beweging Samenvaing Nauurkunde HAVO Eenparig rechlijnige beweging a Eenparig versnelde rechlijnige beweging a a = consan a = 0 m/s Oppervlake = v = 0 m/s Oppervlake = v v v v = consan v() = a Oppervlake

Nadere informatie

Al het goede van melk Aankoop Manager

Al het goede van melk Aankoop Manager Al he oede van melk Aankoop Manaer Funcie Je ben veranwoordelijk voor he onwikkelen en voeren van een aankoopbeleid waarbij zo unsi moelijk word aanekoch rekenin houdend me prijs, kwaliei, evenwichi assorimen

Nadere informatie

Cliënt, de heer B. Kuis, wonend aan de Provincialeweg 162 (4909 AN) te Oosteind, gemeente

Cliënt, de heer B. Kuis, wonend aan de Provincialeweg 162 (4909 AN) te Oosteind, gemeente ll 10.109206 26/02/201 Tevens per e-mail: f.verseegh@ooserhou.nl en dennis.van.dongen@ooserhou.nl.9 Gemeeneraad Ooserhou NB.a.v. de heren F. Verseegh en D. van Dongen Posbus 10150 900 GB OOSTERHOUT m Ons

Nadere informatie

Gebruik van condensatoren

Gebruik van condensatoren Gebruik van condensaoren He spanningsverloop ijdens he laden Als we de schakelaar s sluien laden we de condensaor op. De condensaorspanning zal oenemen volgens een exponeniële funcie en de spanning over

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Van metadata naar kennis

Van metadata naar kennis meadaa Een onologie creëren me Topic Maps Van meadaa naar kennis Soms zijn meadaa e beperk om een documen gemakkelijk erug e vinden en zouden de meadaa eigenlijk me meer kennis verrijk moeen worden. Me

Nadere informatie

--- thuis voor elk talent --- Schoolgids 2015-2016

--- thuis voor elk talent --- Schoolgids 2015-2016 --- huis voor elk alen --- Schoolgids 2015-2016 Schoolgids Camminghaschool Schooljaar 2015 2016 1 WELKOM bij ons op school Wij zijn een school waar ieders alen opimaal de ruime krijg en we saan open voor

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. juni 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Zuid-Kennemerland

Basiscijfers Jeugd. juni 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Zuid-Kennemerland juni 2014 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Zuid-Kennemerland Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is vernieuwd.

Nadere informatie

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00 OVERZICHT De Raad 0--0 anvang: :00 Tijd Raadzaal.0 Molendijkzaal 0.0 Vermeerzaal.0 He Plein :00 :0 Tweerichingenvarian omgeving Kersenbaan vrz: Dijkserhuis pfh: Buijelaar secr: Bongers Onwikkeling groenvisie

Nadere informatie

Medialogica in Campagnetijd

Medialogica in Campagnetijd M e e r w e e n? Medialogica in Campagneijd Een analyse van de berichgeving in de Nederlandse media ijdens de verkiezingscampagne van 2012 Inerne www.nieuwsmonior.ne info@nieuwsmonior.ne Twier: @Nieuwsmonior

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

SAMENVATTING. trlsg rf *b+ -Fffu. rfdd..r.a & & rëcà- Ll' rkb.í e baé!da. ï:r bcrocp. r.rr- J9en rrrrrrgzl6n

SAMENVATTING. trlsg rf *b+ -Fffu. rfdd..r.a & & rëcà- Ll' rkb.í e baé!da. ï:r bcrocp. r.rr- J9en rrrrrrgzl6n rbl? ll\ SAMENVATTNG rlsg rf *b+ -Fffu. rfdd..r.a & & rëcà- Ll' rkb.í e baé!da ï:r bcrocp r.rr- J9en rrrrrrgzl6n hnfr geldr * xccar dar agclegd -Ê ijklr id ern hoger prorgrbreide ruhrernie Fr*g unnen co-

Nadere informatie

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur Trends in de inzendingen De essenies van drie jaar NK ICT Archiecuur He Nederlands Kampioenschap ICT Archiecuur is voor he eers georganiseerd in 2004 en heef o nu oe geleid o 25 archiecuurbeschrijvingen.

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Amersfoort Een gezamenlijke uitgave van:

oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Amersfoort Een gezamenlijke uitgave van: okober 2014 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Amersfoor Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is sinds juni 2014

Nadere informatie

Ik Kies Bewust. Effecten van het logo op het koopgedrag

Ik Kies Bewust. Effecten van het logo op het koopgedrag Ik Kies Bewus Effecen van he logo op he koopgedrag Ik Kies Bewus Effecen van he logo op he koopgedrag M. Kornelis M.J.G. Meeusen LEI-rappor 2010-018 Maar 2010 Proeccode 31551 LEI, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Achterhoek Een gezamenlijke uitgave van:

oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Achterhoek Een gezamenlijke uitgave van: okober 2014 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Acherhoek Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is sinds juni 2014

Nadere informatie

juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van:

juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van: juni 2014 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is vernieuwd. Om

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Rust en beweging

Hoofdstuk 1: Rust en beweging Hoofdsuk 1: Rus en beweging 1.1 Rus en beweging zijn relaief Ten opziche van he vlieguig is de passagier in................................................ Ten opziche van he aardoppervlak is he vlieguig

Nadere informatie

Stadswarmtenetwerk. wat er gebeurt in Plan Van Gool. Herfst 1985 Onbekende meester. nr 8 september 2015. Rapport renovatie De Duinpan

Stadswarmtenetwerk. wat er gebeurt in Plan Van Gool. Herfst 1985 Onbekende meester. nr 8 september 2015. Rapport renovatie De Duinpan B r e e d n i e u w s wa er gebeur in Plan Van Gool nr 8 sepember 2015 Herfs 1985 Onbekende meeser Rappor renovaie De Duinpan Bewonersvereniging He Breed Sadswarmenewerk Breednieuws nr 8 De laase Breednieuws

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014 [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie