Uw auto in 3 simpele stappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw auto in 3 simpele stappen"

Transcriptie

1 Uw auo in 3 simpele sappen

2 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions door de heche samenwerking me zijn dealernewerk over een scha aan informaie en experise. Korom, Fia Financial Soluions is uw parner als he gaa om he financieren van uw auo.

3 2 M e S m i l e a n d D r i v e b r e n g e n w e h e p r o c e s v a n h e k o p e n v a n u w n i e u w e a u o e r u g n a a r d r i e s i m p e l e s a p p e n : Z o r g e l o o s r i j p l e z i e r p r o b l e e m l o o s g e f i n a n c i e r d! U saa op he pun een nieuwe of gebruike Fia of Lancia e kopen. Een belangrijk momen, wan een auo is een behoorlijke invesering. Fia Financial Soluions maak he kopen van een auo eenvoudiger en nog leuker. Door he volgen van de drie simpele sappen van Smile and Drive koop u eenvoudig de auo die bij u en uw budge pas. Fia Financial Soluions heef een ruim aanbod van financieringsproducen, volledig af e semmen op uw persoonlijke siuaie. Eers bekijken we samen welk maandbudge u beschikbaar heef voor uw auo. Daarna laen we u de auo s en opies zien die passen bij uw persoonlijke maandbudge. Wellich zijn hiermee meer opies mogelijk dan u had verwach! Me de juise financiering geregeld kun u genieen van zorgeloos rijplezier.

4 3 Budge

5 4 Gemak alles bij uw eigen dealer De financiële oplossingen van Fia Financial Soluions zijn verkrijgbaar bij uw eigen Fia of Lancia dealer, waardoor u slechs één aanspreekpun heef. Voor financiering kun u erech bij hezelfde verrouwde adres als waar u uw auo heef gekoch en laa onderhouden. Uw dealer saa uieraard alijd voor u klaar en adviseer u graag bij he nemen van de juise beslissing. Zoda u zorgeloos kun rijden en zich daarbij financieel preig blijf voelen. F i n a n c i e r e n Er zijn nog maar weinig Nederlanders die een auo in één keer bealen. Vaak omda he och bes een invesering is en di geld nie meeen cash op de bank saa. Daarom word een groo gedeele van de auo s gefinancierd. Dan beaal u per maand een vas bedrag waardoor meer ruime over blijf voor andere uigaven. Wis u da een lening via uw Fia of Lancia dealer zeer aanrekkelijk is en vaak zelfs voordeliger dan bij uw eigen bank? He is daarom nie vreemd da één op de drie klanen kies voor een financiering van Fia Financial Soluions. D e e e r s e s a p i s o m e b e p a l e n w a u p e r m a a n d a a n e e n a u o k u n u i g e v e n. N i e i e d e r e e n h e e f d e z e l f d e f i n a n c i ë l e b e h o e f e n. D a a r o m k e n F i a F i n a n c i a l S o l u i o n s v e r s c h i l l e n d e f i n a n c i e r i n g s v o r m e n, z o d a w e v o o r i e d e r e e n e e n o p i m a l e o p l o s s i n g h e b b e n. BUDGET

6 5 Beref de aanschaf van uw Fia of Lancia een privé aankoop? ja Ben u ussen de 18 en 59 jaar? nee nee Vraag uw dealer naar de mogelijkheden voor een zakelijke financiering of lease Ben u ussen de 60 en 65 jaar? nee Neem conac op me Fia Financial Soluions, we bespreken graag de mogelijkheden me u ja ja Wil u he oale gefinancierde bedrag aflossen? ja De Auofinanciering zonder sloermijn is geschik voor u nee Wil u he oale gefinancierde bedrag aflossen? nee Formula of de Auofinanciering me een sloermijn is geschik voor u ja Wil u een vase rene? nee He Auo Coninu Kredie is geschik voor u ja De Auofinanciering zonder sloermijn is geschik voor u

7 6 K e n m e r k e n a b e l Formula Auofinanciering Auo Coninu Kredie Voor nieuwe Fias en Lancia s Voor occasions 4 4 De rene blijf hezelfde gedurende de loopijd van he conrac U bepaal vooraf hoe lang u erover doe om de lening erug e bealen Een sloermijn mogelijk. U gebruik de verwache waarde van uw auo aan he einde van he conrac De dealer garandeer de minimale reswaarde van uw auo U kun alijd boeevrij aflossen 4 U kun boeevrij vervroegd aflossen na 60% van de loopijd Uw auo dien als onderpand voor he conrac Doorlopend kredie 4 Nie-doorlopend kredie. De loopijd van uw lening is afgesemd op de verwache gebruiksduur van uw auo 4 4 Kiezen is leuk! Na he bepalen van uw maandbudge is he ijd voor sap wee. De keuze van uw nieuwe auo, maar ook he kiezen van de juise finanancieringsvorm. He zal u verbazen da u voor een beperk exra bedrag per maand een luxere uivoering kun rijden of accessoires naar keus kun hebben. De verkoper kan direc in de showroom voor u berekenen wa de mogelijkheden zijn en de financiering voor u aanvragen. Me he vragenschema en de abel kun u onderzoeken welke vorm he bese aanslui bij uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Op de volgende pagina s worden de producen nog verder oegelich. U kun di vanzelfsprekend ook me uw dealer bespreken. KEUZE

8 7 Formula alijd een nieuwe auo Me een nieuwe Fia of Lancia profieer u van de laase onwikkelingen op he F i a F i n a n c i a l S o l u i o n s b i e d v e e l m o g e l i j k h e d e n De keuze voor een Fia of Lancia is misschien snel gemaak, maar welke financiering pas nu he bese bij u? Door op pagina 6 de vragen e beanwoorden, kom u eenvoudig ui bij he produc da aanslui bij uw persoonlijke siuaie. Voor een persoonlijk advies over di produc kun u conac opnemen me uw verrouwde Fia of Lancia dealer. De verkopers van de Fia of Lancia dealer zijn deskundig op he gebied van auofinanciering. Fia Financial Soluions bied de volgende opies. Formula; Auofinanciering; Auo Coninu Kredie. gebied van echniek, veiligheid en comfor. Om di elke 2 of 3 jaar e kunnen ervaren, hebben we Formula onwikkeld. Formula bied u de zekerheid van een gegarandeerde inruilwaarde en een vas, laag maandbedrag. Reden genoeg voor veel klanen om e kiezen voor Formula. H o e w e r k F o r m u l a? Formula houd rekening me de inruilwaarde van uw auo. Een deel van die inruilwaarde word door uw dealer gegarandeerd. Wanneer u uw Fia of Lancia na de afgesproken periode inruil, wee u dus precies wa u minimaal voor uw auo erugkrijg. In maandelijkse ermijnen beaal u he verschil ussen de verkoopprijs en de gegarandeerde inruilwaarde plus de rene erug. U bepaal zelf de periode: wee of drie jaar. Na deze periode bied Formula u de ruime om e kiezen ui drie mogelijkheden: 1. U ruil uw auo in voor weer een nieuwe Fia of Lancia en maak wederom gebruik van de gunsige Formula-condiies; 2. U blijf in uw auo rijden en beaal of financier de sloermijn; 3. U lever uw auo in bij uw dealer en u heef geen verdere verplichingen meer. Er is een uigebreide Formula-brochure beschikbaar. Vraag uw dealer er naar.

9 8 Auofinanciering Duidelijk en gemakkelijk Deze vorm word vaak gekozen door klanen die over een langere periode een vas laag maandbedrag willen bealen. De loopijd is dan afgesemd op de verwache gebruiksduur van de auo, zoda u nie langer voor uw auo beaal dan u er in rijd. Eigenlijk heel logisch. En da geef een preig gevoel! U leen een vas bedrag da u over een vooraf bepaalde periode in gelijke maandelijkse ermijnen weer aflos. De rene saa vas. Aan he einde van de loopijd ben u de eigenaar van de auo en heef u als he ware de res- of inruilwaarde gespaard. Me deze duidelijke en gemakkelijke financieringsvorm wee u dus precies waar u aan oe ben. U kun zowel de gehele aanschafprijs als een deel financieren. Auo Coninu Kredie voor opimale flexibiliei U houd van exra financiële ruime en opimale flexibiliei? Dan is er voor u he Auo Coninu Kredie. U financier uw auo dan me een doorlopende lening. Vooraf bepalen we samen uw kredieruime, ofewel he maximumbedrag waarover u kun beschikken. Binnen de limie neem u alleen op wa u op da momen nodig denk e hebben. He bedrag da u maandelijks aan aflossing en rene beaal bedraag enminse 2% van he bedrag da u opgenomen heef. U kun ne zoveel geld boeevrij opnemen als u aflos, ongeach waarvoor u he geld wil gebruiken. Erg makkelijk wanneer u voor een onverwache uigave kom e saan.

10 9 Vas & Zeker de bese mobilieisservice Zoek u een mobilieisverzekering die u de zekerheid geef da u ook op he gebied van onderhoud en reparaie nie voor verrassingen kom e saan? Door een bedrag per maand e bealen, worden de kosen op he gebied van service, onderhoud en reparaie van uw auo volledig afgedek. Alles snel en eenvoudig geregeld, zoda u alijd mobiel ben. F i a F i n a n c i a l S o l u i o n s b i e d m e e r o m u z o r g e l o o s r i j p l e z i e r e g a r a n d e r e n : V a s & Z e k e r F l e x F i 1. V o l l e d i g e g a r a n i e Vas & Zeker bied u volledige garanie op uw Fia of Lancia gedurende de loopijd van he conrac. 2. O n d e r h o u d e n r e p a r a i e Vas & Zeker omva de kosen voor alle noodzakelijke reparaies en onderhoudsbeuren volgens de richlijnen in de service- en garaniehandleiding. 3. M o b i l i e i s h u l p Me Vas & Zeker ben u gedurende de gehele loopijd van he conrac verzekerd van mobiliei op ieder momen me Lancia Mobiliycare en de Fia Europas. Wil u meer ween over he Vas & Zeker Programma? Vraag uw Fia of Lancia dealer naar de speciale folder.

11 10 FlexFi gespreid bealen van Onderhoud, accessoires of schade FlexFi is een doorlopend kredie, speciaal om onverwache en ongelegen kosen voor onderhoud, accessoires en schadehersel e kunnen voldoen. Hiermee heef u de mogelijkheid uw rekening in ermijnen aan ons e bealen. Dus ook wanneer u een aanrijding heef gehad en nie wil erugvallen in uw no-claim koring bij uw verzekeraar. FlexFi bied een kredie o een maximum van 2.500,. U bepaal zelf hoeveel u nodig heef. Vervolgens beaal u minimaal 50, per maand erug o he oale bedrag is afgelos.

12 12 11 M e d e j u i s e f i n a n c i e r i n g g e r e g e l d, k u n u z o r g e l o o s g a a n g e n i e e n v a n u w n i e u w e a u o. O m h e a f s l u i e n OK DeAL B e r o u w b a a r Fia Financial Soluions is aanbieder van consumenenfinancieringen en werk samen me een groep verbonden bemiddelaars. Als aanbieder onwikkelen wij onze eigen producen en zijn we veranwoordelijk voor de juise producinformaie. Indien u beslui gebruik e maken van onze producen dragen wij zorg voor he beheer en de uivoering van de overeenkoms. v a n d e f i n a n c i e r i n g, e n d u s d e a a n s c h a f v a n d e a u o, z o e e n v o u d i g m o g e l i j k e l a e n v e r l o p e n, w i l l e n w e u v o o r a f Een verbonden bemiddelaar is een ussenpersoon wiens werkzaamheden erop zijn gerich een overeenkoms o sand e brengen inzake financiële producen ussen consumenen en aanbieders. De bemiddelaar kan u daarbij adviseren. Daarnaas assiseer de bemiddelaar bij he beheer en uivoering van de overeenkoms. De aanbieder is veranwoordelijk voor de verbonden bemiddelaar, in die zin da de aanbieder er voor zorg da de bemiddelaar voldoe aan hegeen bij of krachens de We financieel oezich (Wf) is bepaald. g r a a g i n f o r m e r e n o v e r d e v o l g e n d e r e l e v a n e z a k e n. De verbonden bemiddelaars kunnen in de vorm van een provisievergoeding beloond worden. Deze provisie vorm een onderdeel van de rene die bij u in rekening word gebrach.

13 12 Financiële diensverleners in Nederland moeen zich houden aan de We financieel oezich (Wf). De Auoriei Financiële Marken (AFM) is de inselling die conroleer of de regels correc nageleefd worden. Fia Financial Soluions is een handelsnaam van Fidis Nederland B.V. Laasgenoemde is aangesloen bij de Auoriei Financiële Marken (AFM) onder vergunningnummer Voor informaie over de aken en bevoegdheden van de AFM verwijzen wij u naar de websie van deze oezichhouder: Ook zijn we lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). Deze vereniging heef een gedragscode opgeseld waaraan wij ons geconformeerd hebben. Voor meer informaie kijk op G e w a a r b o r g d e p r i v a c y Bij Fia Financial Soluions zijn uw gegevens in verrouwde handen. Wij gebruiken de door u versreke gegevens voor he nemen van preconracuele maaregelen en, indien van oepassing, er uivoering van de overeenkoms me u en conform de We bescherming persoonsgegevens. Fia Financial Soluions zal uw persoonsgegevens nie aan derden versrekken, behalve wanneer zij daaroe verplich is op grond van de we of een recherlijke uispraak. In di verband wijzen wij u erop da wij de gegevens over he versreke kredie en he bealingsverloop doorgeven aan he Bureau Kredie Regisraie e Tiel (BKR). Vanzelfsprekend heef u he rech om uw persoonsgegevens in e zien en ons e verzoeken evenuele fouen e verbeeren. Voor oegang o, of correcie van uw persoonsgegevens, kun u zich wenden o onze klanenservice (020) of D e p r o c e d u r e U kom in aanmerking voor één van onze producen als u: Een vas en regelmaig inkomen heef; Tussen de 18 en 65 jaar ben; De Nederlandse naionaliei heef of beschik over een permanene verblijfsvergunning; Een vase woon- of verblijfplaas heef in Nederland. Wanneer u een lening aanvraag, word u een aanal vragen geseld die me name berekking hebben op: Uw inkomen en aard en duur van he diensverband; Uw maandelijkse lasen (bijvoorbeeld woonlasen en alimenaie); Evenueel elders lopende leningen en de nakoming van de daarui voorvloeiende bealingsverpliching; Uw persoonlijke gegevens zoals leefijd, burgerlijke saa en gezinssamenselling. Deze vragen worden geseld om e kunnen beoordelen of uw aanvraag pas binnen onze geldende accepaienormen. B e o o r d e l i n g k r e d i e w a a r d i g h e i d Daarnaas beoordelen wij of de lening pas binnen uw financiële mogelijkheden. Aan de hand van uw gegevens maken wij een DEAL

14 13 budgecalculaie om e beoordelen of de versrekking van de lening veranwoord is. Om uw aanvraag zo snel mogelijk e kunnen afronden, hebben wij ondersaande documenen van u nodig: Kopie van een geldige legiimaie en, indien van oepassing, van een verblijfsvergunning; Een recen bewijs van inkomsen, zoals een loonsrook. Ondereken he aanvraagformulier zoda de aanvraag snel kan verlopen. B u r e a u K r e d i e R e g i s r a i e ( B K R ) Fia Financial Soluions is aangesloen bij de Siching Bureau Kredie Regisraie (BKR) e Tiel. He BKR regisreer gegevens van personen die een financiering zijn aangegaan. Wij werken samen me he BKR onder meer om overkrediering e voorkomen en de risico s voor de krediegever e beperken. Deelnemers van he BKR zijn verplich iedere aanvrager van kredie e oesen en gebruik e maken van deze gegevens. De oesing heef berekking op besaande en reeds afgelose financieringen en he aflossingsgedrag. Als u een financiering bij ons afslui melden wij die aan bij he BKR. Ook melden wij achersanden van meer dan 90 dagen. Meer informaie over he BKR vind u op A c c e p a i e e n u i b e a l i n g Nada uw aanvraag is goedgekeurd, sellen wij een overeenkoms op en versuren die naar uw dealer. Bij he ophalen van uw nieuwe auo eken u de overeenkoms. Na conrole van de benodigde gegevens bealen wij he krediebedrag ui aan de dealer en onvang u van ons een origineel geekende conrac. Door onderekening van de auomaische incasso machig u Fia Financial Soluions om de verschuldigde maandermijnen van uw bank- of girorekening e incasseren. Dan heef u er geen omkijken meer naar en houd u overzich op he bealingsverloop via uw bankafschrifen. Meer informaie over onze procedure en financieringsvormen vind u in onze prospecussen. Deze kun u downloaden op of vraag er naar bij uw verkoper. K l a n e n s e r v i c e Wij zijn elefonisch bereikbaar van maandag o en me vrijdag van o uur op he nummer (020) N i e e v r e d e n l a a h e o n s w e e n Wij sreven er uieraard naar u zo goed mogelijk van diens e zijn. Indien u een concree verzoek of probleem me berekking o uw financiering heef, dan kun u conac me ons opnemen. Indien u daarna nog nie evreden ben, kun u een klach indienen. Uw klach word dan in behandeling genomen door de afdeling klanenservice. Binnen een week onvang u van ons berich en wij sreven naar een oplossing binnen een maand. Uw klach kun u indienen per brief, via onze websie of via een klachenformulier da u kun aanvragen bij onze klanenservice. Wij hebben ons geconformeerd aan de klachenprocedure van KiFiD. De procedure kun u vinden op de inernepagina

15 I N F O R M A T I E F i a F i n a n c i a l S o l u i o n s Singaporesraa RA LIJNDEN Posbus AE Badhoevedorp T (020) F (020) E I Fia Financial Soluions is een handelsmerk van Fidis Nederland B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amserdam onder nummer I N F O R M A T I E

16 dealersempel FFS001/200703

Formula. I e d e r e t w e e o f d r i e j a a r e e n n i e u w e a u t o

Formula. I e d e r e t w e e o f d r i e j a a r e e n n i e u w e a u t o Formula I e d e r e t w e e o f d r i e j a a r e e n n i e u w e a u t o 1 Als financieringsmaatschappij van Fiat Group Automobiles SA is Fiat Financial Solutions als geen ander op de hoogte van het Italiaanse

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS CONVE NANT K N DEROPVANG EN ONDERWJS { ( ì 'h!\ irl Ëf \- 'v 1, û \ e a i '.* L(l. ìli-, \ i, ù. * qr 'L,i /,! 2. \ al> - ç Di convenan beschrijf de samenwerkingsafspraken ussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B vs C te D : Geneeskundige zorg, MRI-onderzoek : : 12 maart 2008

BINDEND ADVIES. : A te B vs C te D : Geneeskundige zorg, MRI-onderzoek : : 12 maart 2008 BINDEND ADVIES f Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B vs C e D : Geneeskundige zorg MRI-onderzoek : 20072296 : 12 maar 2008 Posadres Posbus 291 3700 AG Zeis Bezoekadres Sparrenheuvel16 3708 E Zeis

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeeneraadsvergadering Neerijnen (16046\...) BESLUITENLIJST Daum : donderdag 25 april 2013 Tijd : 19.30 uur Plaas : raadzaal gemeenehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C.

Nadere informatie

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult Werkboek meer Geluk J check! in 3Weken! Marjan van de Bul www.gelukfabriek.nl Unlock your Luck vormgeving www.somehingilse.nl Alsjeblief! Hier is jouw eigen werkboek voor meer geluk in 3 weken. Misschien

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights Screen mei 2010 Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benuen Voor u lig he nieuwe magazine Screen van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes. In di magazine willen we de parijen die bij he bevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Ernst de Boer en Albert Kleinjan

Ernst de Boer en Albert Kleinjan archiecuur verzekeringen Inernaionale afsemming archiecuur noodzakelijk Archiecuurimpac van rends in de verzekeringswereld In de voorbije jaren is archiecuur vaak synoniem geworden aan beheersing : conroleren

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies CHECKLIST IB 2013 Bunnig administsie + beaslingadvies Parners Om u in saa e seen deze gegevens overzicheijk en voedig aan e everen, hebben wij ondersaande vragenijs opgesed. Wij verzoeken u de vragen/

Nadere informatie

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding globalisaie Zeven sappen naar succesvolle offshore uibeseding Een beheers proces voorkom eleursellingen Offshore uibeseding is een complexe manier van werken en er zijn veel verschillende onderwerpen die

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Voorkom onzichtbare verspilling: energiebehoefte

Voorkom onzichtbare verspilling: energiebehoefte Voorkom onzichbare verspilling: energiebehoefe van sofware Energie besparen dankzij zuinigere sofware De afgelopen jaren is de energie-efficiënie van ICT-sysemen al serk oegenomen als gevolg van de behoefe

Nadere informatie

Informatie over. Praktijkonderwijs

Informatie over. Praktijkonderwijs Informaie over Prakijkonderwijs Colofon Een uigave van he dr. Alea Jacobs College in Hoogezand 2009 Teks: Henk Blik Foografie: Sigh-by-Sie Layou: Jeroen de Jonge Drukkerij: Reinier van der Kooi Oplage:

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIE-, GEBRUIKS- ONDERHOUDSVOORSCHRIFT N / N / N NL INHOUDSTAFEL INLEIDING Gebruikers van di handleiding Symbolen Geldende normen Waarschuwingen GEBRUIKERSHANDLEIDING Gebruik van de keel Vergrendeling

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor Sae of he ar van securiy echnologie nvloed van veranderingen in de infornøie eclnologie op beveiliging Àueur: ir. Paul Overbeek Fysisch en Elekronísch Laboraoriu n - TNO Posbus 96864, 2509,JG Den Haag

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop Deze bouwse beva beselnr. - 55 cabine NS 2530-5556 huif NS 2530-5558 bufferbalk open (2x) - 5559 bufferbalk dich; virine (2x) - 5560 vacuüm gevormde cabine ramen - 5561 geës rooser.b.v. venilaor op huif

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader Bijlage 1: Toeliching weelijk kader 1. Woningwe 2015 Begin 2015 is de nieuwe Woningwe aangenomen. In de we zijn aangescherpe regels voor de oegelaen inselling voor de volkshuisvesing aan genomen. Toegelaen

Nadere informatie

Pda s in de organisatie

Pda s in de organisatie mobiel werken Handvaen voor mobiel beleid Pda s in de organisaie He gebruik van pda s in organisaies is aanrekkelijk omda werknemers daarmee alijd en overal over de laase informaie kunnen beschikken. De

Nadere informatie

stand van zaken. Guido Bayens

stand van zaken. Guido Bayens archiecuur overheid Gecompliceerde pas de deux De elekronische overheid word onder archiecuur gebouwd De overheid saa voor de groe uidaging haar elekronische diensverlening ui e breiden en e opimaliseren.

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

Nissan Financial Services. Rijplezier met Nissan

Nissan Financial Services. Rijplezier met Nissan Financial Services Rijplezier met en op maat gefinancierd Financial Services Dé financieringsmaatschappij voor NISSAN rijdend Nederland Hartelijk dank voor uw interesse in een financiering op maat van

Nadere informatie

Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden

Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden Lekker rijden, nergens aan denken Je auto goed financieren: dat scheelt een hoop zorgen. En sparen hoeft ook al niet: bij ons kunt u

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Beveiligingsunits Micrologic 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A Laagspanningsapparatuur

Beveiligingsunits Micrologic 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A Laagspanningsapparatuur Beveiligingsunis Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Laagspanningsapparauur Gebruikshandleiding We do more wih elecriciy Beveiligingsunis Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Kennismaken me de beveiligingsuni Beveiligingsuni

Nadere informatie

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 1 Abma Schreurs Advocaen Noarissen Waerlandlaan 52, Purmerend Posbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2011.003068.01/JA/JA 1 VESTIGING OPSTALRECHT Op éénenderig

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Horeca Starterskrant

Horeca Starterskrant Horeca Sarerskran 04 Als leerbedrijf zelf uw personeel opleiden 06 Succes zi in de ondernemer in regels, vergunningen en subsidies 08 Wegwijs maak u een goede kans bij de bank 16 Zó een uigave van 02 SVH

Nadere informatie

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc.

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc. Prospectus niet-doorlopende kredieten FCE Bank plc. Algemeen FCE Bank plc. is een financiële dienstverlener die onder andere kredieten verstrekt voor de aan- schaf van een auto. Dit prospectus informeert

Nadere informatie

Horeca Starterskrant

Horeca Starterskrant Horeca Sarerskran 04 Als leerbedrijf zelf uw personeel opleiden 06 Succes zi in de ondernemer in regels, vergunningen en subsidies 08 Wegwijs maak u een goede kans bij de bank 16 Zó een uigave van 02 SVH

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links Semwijzer COC Nederland Gayvoe parijvergelijking 2006 www.gayvoe.nl Parij is he zeer oneens Parij is he oneens Parij voel er wel wa voor Parij is posiief Selling CDA VVD D66 PvdA Algehele score Gelijke

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Financieren of leasen?

Financieren of leasen? Volvo Car Finance Financieren of leasen? Koopt u uw nieuwe Volvo privé? Bij een privéaankoop ligt een financierings constructie voor de hand, bij een zakelijke aankoop is dit vaak een lease constructie.

Nadere informatie

Rijplezier met Renault Zeker en op maat gefinancierd. Particulier

Rijplezier met Renault Zeker en op maat gefinancierd. Particulier Rijplezier met Zeker en op maat gefinancierd Particulier Hartelijk dank voor uw interesse in een financiering op maat bij Financial Services. Deze algemene brochure biedt u meer inzicht in wie Financial

Nadere informatie

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00 OVERZICHT De Raad 0--0 anvang: :00 Tijd Raadzaal.0 Molendijkzaal 0.0 Vermeerzaal.0 He Plein :00 :0 Tweerichingenvarian omgeving Kersenbaan vrz: Dijkserhuis pfh: Buijelaar secr: Bongers Onwikkeling groenvisie

Nadere informatie

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services

Inleiding. Bedrijfsgegevens RCI Financial Services Inleiding Dit prospectus geeft uitgebreid informatie over de consumptieve kredieten van RCI Financial Services B.V. h.o.d.n. Renault Financial Services, Renault Business Finance, Nissan Financial Services

Nadere informatie

Het wiskunde B1,2-examen

Het wiskunde B1,2-examen Ger Koole, Alex van den Brandhof He wiskunde B,2 examen NAW 5/4 nr. 2 juni 2003 65 Ger Koole Faculei der Exace Weenschappen, Afdeling Wiskunde, Vrije Universiei, De Boelelaan 08 a, 08 HV Amserdam koole@cs.vu.nl

Nadere informatie

Waarom de globale belastingdruk niet daalt

Waarom de globale belastingdruk niet daalt Waarom de globale belasingdruk nie daal Paul De Grauwe Toen de voorzier van he deparemen economie van de KULeuven zijn professoren vroeg om mee e doen aan he economische deba in de verkiezingsrijd door

Nadere informatie

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2 Uiwerkingen Toes IEEE, Modules en Daum: 9 sepember 007 Tijd: 0.40.0 (90 minuen) Opgave I) Di is een warmmakerje. In woorden is V is de serieschakeling van, en (de parallelschakeling van 3 en 4) of V =

Nadere informatie

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen.

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen. My of i l er ec hni eki n er na i ona l T : +31( 0) 481461191 E : i nf o@my ogend. c om W: www. my ogend. c om Pos a dr es Wi l l em Al e x a nder s r a a 23c 6691E EGend Geen enkel lakproces is gelijk

Nadere informatie

Voorwoord. editie juli 2014

Voorwoord. editie juli 2014 ediie juli 2014 Voorwoord Graag vraag ik uw aandach voor deze nieuwsbrief. Opnieuw zoals u van ons gewend ben een nieuwsbrief vol lezenwaardige zaken. Ook een nieuwsbrief die op een bijzonder momen uikom.

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef Gemeenenieuws Revialisering bedrijvenerrein Akkermansweide van sar hebben afgelegd om o hier e komen. Vaak ook een moeilijk rajec. Maar nu beginnen we dan ech aan de uivoering. En he gaa mooi worden. Ik

Nadere informatie