Uw auto in 3 simpele stappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw auto in 3 simpele stappen"

Transcriptie

1 Uw auo in 3 simpele sappen

2 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions door de heche samenwerking me zijn dealernewerk over een scha aan informaie en experise. Korom, Fia Financial Soluions is uw parner als he gaa om he financieren van uw auo.

3 2 M e S m i l e a n d D r i v e b r e n g e n w e h e p r o c e s v a n h e k o p e n v a n u w n i e u w e a u o e r u g n a a r d r i e s i m p e l e s a p p e n : Z o r g e l o o s r i j p l e z i e r p r o b l e e m l o o s g e f i n a n c i e r d! U saa op he pun een nieuwe of gebruike Fia of Lancia e kopen. Een belangrijk momen, wan een auo is een behoorlijke invesering. Fia Financial Soluions maak he kopen van een auo eenvoudiger en nog leuker. Door he volgen van de drie simpele sappen van Smile and Drive koop u eenvoudig de auo die bij u en uw budge pas. Fia Financial Soluions heef een ruim aanbod van financieringsproducen, volledig af e semmen op uw persoonlijke siuaie. Eers bekijken we samen welk maandbudge u beschikbaar heef voor uw auo. Daarna laen we u de auo s en opies zien die passen bij uw persoonlijke maandbudge. Wellich zijn hiermee meer opies mogelijk dan u had verwach! Me de juise financiering geregeld kun u genieen van zorgeloos rijplezier.

4 3 Budge

5 4 Gemak alles bij uw eigen dealer De financiële oplossingen van Fia Financial Soluions zijn verkrijgbaar bij uw eigen Fia of Lancia dealer, waardoor u slechs één aanspreekpun heef. Voor financiering kun u erech bij hezelfde verrouwde adres als waar u uw auo heef gekoch en laa onderhouden. Uw dealer saa uieraard alijd voor u klaar en adviseer u graag bij he nemen van de juise beslissing. Zoda u zorgeloos kun rijden en zich daarbij financieel preig blijf voelen. F i n a n c i e r e n Er zijn nog maar weinig Nederlanders die een auo in één keer bealen. Vaak omda he och bes een invesering is en di geld nie meeen cash op de bank saa. Daarom word een groo gedeele van de auo s gefinancierd. Dan beaal u per maand een vas bedrag waardoor meer ruime over blijf voor andere uigaven. Wis u da een lening via uw Fia of Lancia dealer zeer aanrekkelijk is en vaak zelfs voordeliger dan bij uw eigen bank? He is daarom nie vreemd da één op de drie klanen kies voor een financiering van Fia Financial Soluions. D e e e r s e s a p i s o m e b e p a l e n w a u p e r m a a n d a a n e e n a u o k u n u i g e v e n. N i e i e d e r e e n h e e f d e z e l f d e f i n a n c i ë l e b e h o e f e n. D a a r o m k e n F i a F i n a n c i a l S o l u i o n s v e r s c h i l l e n d e f i n a n c i e r i n g s v o r m e n, z o d a w e v o o r i e d e r e e n e e n o p i m a l e o p l o s s i n g h e b b e n. BUDGET

6 5 Beref de aanschaf van uw Fia of Lancia een privé aankoop? ja Ben u ussen de 18 en 59 jaar? nee nee Vraag uw dealer naar de mogelijkheden voor een zakelijke financiering of lease Ben u ussen de 60 en 65 jaar? nee Neem conac op me Fia Financial Soluions, we bespreken graag de mogelijkheden me u ja ja Wil u he oale gefinancierde bedrag aflossen? ja De Auofinanciering zonder sloermijn is geschik voor u nee Wil u he oale gefinancierde bedrag aflossen? nee Formula of de Auofinanciering me een sloermijn is geschik voor u ja Wil u een vase rene? nee He Auo Coninu Kredie is geschik voor u ja De Auofinanciering zonder sloermijn is geschik voor u

7 6 K e n m e r k e n a b e l Formula Auofinanciering Auo Coninu Kredie Voor nieuwe Fias en Lancia s Voor occasions 4 4 De rene blijf hezelfde gedurende de loopijd van he conrac U bepaal vooraf hoe lang u erover doe om de lening erug e bealen Een sloermijn mogelijk. U gebruik de verwache waarde van uw auo aan he einde van he conrac De dealer garandeer de minimale reswaarde van uw auo U kun alijd boeevrij aflossen 4 U kun boeevrij vervroegd aflossen na 60% van de loopijd Uw auo dien als onderpand voor he conrac Doorlopend kredie 4 Nie-doorlopend kredie. De loopijd van uw lening is afgesemd op de verwache gebruiksduur van uw auo 4 4 Kiezen is leuk! Na he bepalen van uw maandbudge is he ijd voor sap wee. De keuze van uw nieuwe auo, maar ook he kiezen van de juise finanancieringsvorm. He zal u verbazen da u voor een beperk exra bedrag per maand een luxere uivoering kun rijden of accessoires naar keus kun hebben. De verkoper kan direc in de showroom voor u berekenen wa de mogelijkheden zijn en de financiering voor u aanvragen. Me he vragenschema en de abel kun u onderzoeken welke vorm he bese aanslui bij uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Op de volgende pagina s worden de producen nog verder oegelich. U kun di vanzelfsprekend ook me uw dealer bespreken. KEUZE

8 7 Formula alijd een nieuwe auo Me een nieuwe Fia of Lancia profieer u van de laase onwikkelingen op he F i a F i n a n c i a l S o l u i o n s b i e d v e e l m o g e l i j k h e d e n De keuze voor een Fia of Lancia is misschien snel gemaak, maar welke financiering pas nu he bese bij u? Door op pagina 6 de vragen e beanwoorden, kom u eenvoudig ui bij he produc da aanslui bij uw persoonlijke siuaie. Voor een persoonlijk advies over di produc kun u conac opnemen me uw verrouwde Fia of Lancia dealer. De verkopers van de Fia of Lancia dealer zijn deskundig op he gebied van auofinanciering. Fia Financial Soluions bied de volgende opies. Formula; Auofinanciering; Auo Coninu Kredie. gebied van echniek, veiligheid en comfor. Om di elke 2 of 3 jaar e kunnen ervaren, hebben we Formula onwikkeld. Formula bied u de zekerheid van een gegarandeerde inruilwaarde en een vas, laag maandbedrag. Reden genoeg voor veel klanen om e kiezen voor Formula. H o e w e r k F o r m u l a? Formula houd rekening me de inruilwaarde van uw auo. Een deel van die inruilwaarde word door uw dealer gegarandeerd. Wanneer u uw Fia of Lancia na de afgesproken periode inruil, wee u dus precies wa u minimaal voor uw auo erugkrijg. In maandelijkse ermijnen beaal u he verschil ussen de verkoopprijs en de gegarandeerde inruilwaarde plus de rene erug. U bepaal zelf de periode: wee of drie jaar. Na deze periode bied Formula u de ruime om e kiezen ui drie mogelijkheden: 1. U ruil uw auo in voor weer een nieuwe Fia of Lancia en maak wederom gebruik van de gunsige Formula-condiies; 2. U blijf in uw auo rijden en beaal of financier de sloermijn; 3. U lever uw auo in bij uw dealer en u heef geen verdere verplichingen meer. Er is een uigebreide Formula-brochure beschikbaar. Vraag uw dealer er naar.

9 8 Auofinanciering Duidelijk en gemakkelijk Deze vorm word vaak gekozen door klanen die over een langere periode een vas laag maandbedrag willen bealen. De loopijd is dan afgesemd op de verwache gebruiksduur van de auo, zoda u nie langer voor uw auo beaal dan u er in rijd. Eigenlijk heel logisch. En da geef een preig gevoel! U leen een vas bedrag da u over een vooraf bepaalde periode in gelijke maandelijkse ermijnen weer aflos. De rene saa vas. Aan he einde van de loopijd ben u de eigenaar van de auo en heef u als he ware de res- of inruilwaarde gespaard. Me deze duidelijke en gemakkelijke financieringsvorm wee u dus precies waar u aan oe ben. U kun zowel de gehele aanschafprijs als een deel financieren. Auo Coninu Kredie voor opimale flexibiliei U houd van exra financiële ruime en opimale flexibiliei? Dan is er voor u he Auo Coninu Kredie. U financier uw auo dan me een doorlopende lening. Vooraf bepalen we samen uw kredieruime, ofewel he maximumbedrag waarover u kun beschikken. Binnen de limie neem u alleen op wa u op da momen nodig denk e hebben. He bedrag da u maandelijks aan aflossing en rene beaal bedraag enminse 2% van he bedrag da u opgenomen heef. U kun ne zoveel geld boeevrij opnemen als u aflos, ongeach waarvoor u he geld wil gebruiken. Erg makkelijk wanneer u voor een onverwache uigave kom e saan.

10 9 Vas & Zeker de bese mobilieisservice Zoek u een mobilieisverzekering die u de zekerheid geef da u ook op he gebied van onderhoud en reparaie nie voor verrassingen kom e saan? Door een bedrag per maand e bealen, worden de kosen op he gebied van service, onderhoud en reparaie van uw auo volledig afgedek. Alles snel en eenvoudig geregeld, zoda u alijd mobiel ben. F i a F i n a n c i a l S o l u i o n s b i e d m e e r o m u z o r g e l o o s r i j p l e z i e r e g a r a n d e r e n : V a s & Z e k e r F l e x F i 1. V o l l e d i g e g a r a n i e Vas & Zeker bied u volledige garanie op uw Fia of Lancia gedurende de loopijd van he conrac. 2. O n d e r h o u d e n r e p a r a i e Vas & Zeker omva de kosen voor alle noodzakelijke reparaies en onderhoudsbeuren volgens de richlijnen in de service- en garaniehandleiding. 3. M o b i l i e i s h u l p Me Vas & Zeker ben u gedurende de gehele loopijd van he conrac verzekerd van mobiliei op ieder momen me Lancia Mobiliycare en de Fia Europas. Wil u meer ween over he Vas & Zeker Programma? Vraag uw Fia of Lancia dealer naar de speciale folder.

11 10 FlexFi gespreid bealen van Onderhoud, accessoires of schade FlexFi is een doorlopend kredie, speciaal om onverwache en ongelegen kosen voor onderhoud, accessoires en schadehersel e kunnen voldoen. Hiermee heef u de mogelijkheid uw rekening in ermijnen aan ons e bealen. Dus ook wanneer u een aanrijding heef gehad en nie wil erugvallen in uw no-claim koring bij uw verzekeraar. FlexFi bied een kredie o een maximum van 2.500,. U bepaal zelf hoeveel u nodig heef. Vervolgens beaal u minimaal 50, per maand erug o he oale bedrag is afgelos.

12 12 11 M e d e j u i s e f i n a n c i e r i n g g e r e g e l d, k u n u z o r g e l o o s g a a n g e n i e e n v a n u w n i e u w e a u o. O m h e a f s l u i e n OK DeAL B e r o u w b a a r Fia Financial Soluions is aanbieder van consumenenfinancieringen en werk samen me een groep verbonden bemiddelaars. Als aanbieder onwikkelen wij onze eigen producen en zijn we veranwoordelijk voor de juise producinformaie. Indien u beslui gebruik e maken van onze producen dragen wij zorg voor he beheer en de uivoering van de overeenkoms. v a n d e f i n a n c i e r i n g, e n d u s d e a a n s c h a f v a n d e a u o, z o e e n v o u d i g m o g e l i j k e l a e n v e r l o p e n, w i l l e n w e u v o o r a f Een verbonden bemiddelaar is een ussenpersoon wiens werkzaamheden erop zijn gerich een overeenkoms o sand e brengen inzake financiële producen ussen consumenen en aanbieders. De bemiddelaar kan u daarbij adviseren. Daarnaas assiseer de bemiddelaar bij he beheer en uivoering van de overeenkoms. De aanbieder is veranwoordelijk voor de verbonden bemiddelaar, in die zin da de aanbieder er voor zorg da de bemiddelaar voldoe aan hegeen bij of krachens de We financieel oezich (Wf) is bepaald. g r a a g i n f o r m e r e n o v e r d e v o l g e n d e r e l e v a n e z a k e n. De verbonden bemiddelaars kunnen in de vorm van een provisievergoeding beloond worden. Deze provisie vorm een onderdeel van de rene die bij u in rekening word gebrach.

13 12 Financiële diensverleners in Nederland moeen zich houden aan de We financieel oezich (Wf). De Auoriei Financiële Marken (AFM) is de inselling die conroleer of de regels correc nageleefd worden. Fia Financial Soluions is een handelsnaam van Fidis Nederland B.V. Laasgenoemde is aangesloen bij de Auoriei Financiële Marken (AFM) onder vergunningnummer Voor informaie over de aken en bevoegdheden van de AFM verwijzen wij u naar de websie van deze oezichhouder: Ook zijn we lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). Deze vereniging heef een gedragscode opgeseld waaraan wij ons geconformeerd hebben. Voor meer informaie kijk op G e w a a r b o r g d e p r i v a c y Bij Fia Financial Soluions zijn uw gegevens in verrouwde handen. Wij gebruiken de door u versreke gegevens voor he nemen van preconracuele maaregelen en, indien van oepassing, er uivoering van de overeenkoms me u en conform de We bescherming persoonsgegevens. Fia Financial Soluions zal uw persoonsgegevens nie aan derden versrekken, behalve wanneer zij daaroe verplich is op grond van de we of een recherlijke uispraak. In di verband wijzen wij u erop da wij de gegevens over he versreke kredie en he bealingsverloop doorgeven aan he Bureau Kredie Regisraie e Tiel (BKR). Vanzelfsprekend heef u he rech om uw persoonsgegevens in e zien en ons e verzoeken evenuele fouen e verbeeren. Voor oegang o, of correcie van uw persoonsgegevens, kun u zich wenden o onze klanenservice (020) of D e p r o c e d u r e U kom in aanmerking voor één van onze producen als u: Een vas en regelmaig inkomen heef; Tussen de 18 en 65 jaar ben; De Nederlandse naionaliei heef of beschik over een permanene verblijfsvergunning; Een vase woon- of verblijfplaas heef in Nederland. Wanneer u een lening aanvraag, word u een aanal vragen geseld die me name berekking hebben op: Uw inkomen en aard en duur van he diensverband; Uw maandelijkse lasen (bijvoorbeeld woonlasen en alimenaie); Evenueel elders lopende leningen en de nakoming van de daarui voorvloeiende bealingsverpliching; Uw persoonlijke gegevens zoals leefijd, burgerlijke saa en gezinssamenselling. Deze vragen worden geseld om e kunnen beoordelen of uw aanvraag pas binnen onze geldende accepaienormen. B e o o r d e l i n g k r e d i e w a a r d i g h e i d Daarnaas beoordelen wij of de lening pas binnen uw financiële mogelijkheden. Aan de hand van uw gegevens maken wij een DEAL

14 13 budgecalculaie om e beoordelen of de versrekking van de lening veranwoord is. Om uw aanvraag zo snel mogelijk e kunnen afronden, hebben wij ondersaande documenen van u nodig: Kopie van een geldige legiimaie en, indien van oepassing, van een verblijfsvergunning; Een recen bewijs van inkomsen, zoals een loonsrook. Ondereken he aanvraagformulier zoda de aanvraag snel kan verlopen. B u r e a u K r e d i e R e g i s r a i e ( B K R ) Fia Financial Soluions is aangesloen bij de Siching Bureau Kredie Regisraie (BKR) e Tiel. He BKR regisreer gegevens van personen die een financiering zijn aangegaan. Wij werken samen me he BKR onder meer om overkrediering e voorkomen en de risico s voor de krediegever e beperken. Deelnemers van he BKR zijn verplich iedere aanvrager van kredie e oesen en gebruik e maken van deze gegevens. De oesing heef berekking op besaande en reeds afgelose financieringen en he aflossingsgedrag. Als u een financiering bij ons afslui melden wij die aan bij he BKR. Ook melden wij achersanden van meer dan 90 dagen. Meer informaie over he BKR vind u op A c c e p a i e e n u i b e a l i n g Nada uw aanvraag is goedgekeurd, sellen wij een overeenkoms op en versuren die naar uw dealer. Bij he ophalen van uw nieuwe auo eken u de overeenkoms. Na conrole van de benodigde gegevens bealen wij he krediebedrag ui aan de dealer en onvang u van ons een origineel geekende conrac. Door onderekening van de auomaische incasso machig u Fia Financial Soluions om de verschuldigde maandermijnen van uw bank- of girorekening e incasseren. Dan heef u er geen omkijken meer naar en houd u overzich op he bealingsverloop via uw bankafschrifen. Meer informaie over onze procedure en financieringsvormen vind u in onze prospecussen. Deze kun u downloaden op of vraag er naar bij uw verkoper. K l a n e n s e r v i c e Wij zijn elefonisch bereikbaar van maandag o en me vrijdag van o uur op he nummer (020) N i e e v r e d e n l a a h e o n s w e e n Wij sreven er uieraard naar u zo goed mogelijk van diens e zijn. Indien u een concree verzoek of probleem me berekking o uw financiering heef, dan kun u conac me ons opnemen. Indien u daarna nog nie evreden ben, kun u een klach indienen. Uw klach word dan in behandeling genomen door de afdeling klanenservice. Binnen een week onvang u van ons berich en wij sreven naar een oplossing binnen een maand. Uw klach kun u indienen per brief, via onze websie of via een klachenformulier da u kun aanvragen bij onze klanenservice. Wij hebben ons geconformeerd aan de klachenprocedure van KiFiD. De procedure kun u vinden op de inernepagina

15 I N F O R M A T I E F i a F i n a n c i a l S o l u i o n s Singaporesraa RA LIJNDEN Posbus AE Badhoevedorp T (020) F (020) E I Fia Financial Soluions is een handelsmerk van Fidis Nederland B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amserdam onder nummer I N F O R M A T I E

16 dealersempel FFS001/200703