Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiekosten of andere scholingsuitgaven"

Transcriptie

1 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken als persoonsgebonden afrek. Nie-afrekbare kosen De volgende kosen mag u nie afrekken: rene voor sudieschulden kosen van levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesing, voeding en kleding reis- en verblijfkosen kosen voor sudiereizen of excursies kosen voor een werk- of sudeerruime (ook nie de inriching daarvan) IB 275 1T01FD (2343) Voorwaarden afrek U mag uw sudiekosen of andere onder de volgende voorwaarden afrekken: U of uw fiscale parner maken de kosen voor uw sudie. De opleiding of sudie is gerich op uw beroep of oekomsige beroep. Er is sprake van een leerrajec. Hierbij doe u kennis op onder begeleiding of oezich. Uw oale kosen min evenuele vergoedingen zijn hoger dan de drempel van 500. De kosen boven de drempel mag u afrekken Le op! Deze drempel geld voor zowel uw sudiekosen als voor die van uw fiscale parner. U maak wee apare berekeningen voor de sudiekosen: voor uzelf en voor uw fiscale parner. He maak nie ui wie de kosen beaal. Zie ook Fiscaal parner en afrek. Afrekbare kosen De volgende kosen mag u afrekken: lesgeld, collegegeld of insellingscollegegeld kosen voor sudieboeken of vaklierauur afschrijving van duurzame goederen zoals een compuer U kun deze afschrijvingen alleen als kosen afrekken als u da goed ook gebruik voor uw sudie of opleiding. Gebruik u uw compuer gedeelelijk ook privé, dan mag u da gedeele nie als kosen afrekken. U moe bij de afschrijving rekening houden me de reswaarde en de levensduur. Voor compuers en randapparauur geld een levensduur van drie jaar en een reswaarde van %. kosen voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Compeenies) U kun uw compeenies laen vasleggen in een verklaring (de EVC-verklaring). Deze moe u laen opmaken door een erkend insiuu. Le op! Voor sudies die onder de sudiefinanciering vallen, geld een apare regeling. Deze voorwaarden lees u bij he onderdeel Uw sudiekosen berekenen (me sudiefinanciering). Maximum afrek sudiekosen He bedrag da u als sudiekosen of andere mag afrekken, is maximaal Di maximum bedrag geld nie voor sudies die onder de We Sudiefinanciering 2000 vallen. Er gelden hiervoor wel voorwaarden. Welke voorwaarden da zijn, lees u bij Maximum afrekbaar bedrag. Digiaal aangife doen Kun u sudiefinanciering krijgen? Of krijg u geen sudiefinanciering, maar u heb er wel rech op? Dan moe u de sudiekosen op een andere manier berekenen. Zie Uw sudiekosen berekenen (me sudiefinanciering). Hierbij moe u verschillende berekeningen maken. Da kun u op papier doen, maar u kun ook he digiale aangife programma gebruiken. He digiale programma help u dan me deze berekeningen. Uw sudiekosen berekenen (zonder sudiefinanciering) Me de ondersaande rekenhulp kun u uw sudiekosen of andere berekenen. Af: Vergoeding Trek af Af: Drempel Afrekbare sudiekosen of andere E 500 Hierna lees u welke bedragen u nodig heb om de kosen e kunnen berekenen. Sudiekosen en andere Di zijn de sudiekosen en andere van een sudie die u zelf volg. Vervolgens haal u van uw sudiekosen de vergoeding af die u bijvoorbeeld van uw werkgever krijg. To slo haal u hier de drempel van 500 van af. Di bedrag is uw afrek sudiekosen of andere. Di mag maar maximaal zijn.

2 Aanvullende oeliching Le op! De sudiekosen die uw kind maak voor zijn sudie mag u nie afrekken. Fiscale parner en afrek U el uw afrekbare sudiekosen en andere bij elkaar. He maak nie ui wie de kosen beaal. He gaa hier om de afrekbare kosen die u en uw fiscale parner bealen voor uw sudie. Hiervan rek u de drempel af. Als uw fiscale parner ook sudiekosen heef, el u ook zijn afrekbare sudiekosen en andere bij elkaar. He gaa hier om de afrekbare kosen die uw fiscale parner en u bealen voor zijn sudie. Hiervan rek u de drempel af. Vervolgens kun u he afrekbedrag verdelen zoals u da wil, als he oaal maar 0% is. Wa heb u nodig om de afrek sudiekosen e berekenen Om uw afrek sudiekosen e berekenen heb u gegevens nodig over: uw sudiekosen de de sudiefinanciering Wij maken onderscheid in sudies mbo en sudies hbo/wo. Ook is de berekening voor verschillende fases van de sudie anders. Daarbij speel ook een rol of uw presaiebeurs is omgeze in een renedragende lening, en of die vervolgens is omgeze in een gif. Hierna lees u informaie over deze onderwerpen. Uw sudiekosen berekenen (me sudiefinanciering) Als u sudiefinanciering krijg, moe u he (insellings)collegegeld of he lesgeld herrekenen. U ken he collegegeld of lesgeld oe aan de maanden van he kalenderjaar waarop he bedrag berekking heef. He maak nie ui in welk jaar u ze beaal. Voor de overige kosen zoals voor boeken neem u de werkelijke kosen. U rek deze kosen af in he jaar waarin u ze beaal. Normbedragen Voor iedere maand da u sudiefinanciering krijg of rech heb op sudiefinanciering, geld een normbedrag. U heb de maandelijkse nodig om uw afrek e berekenen. Deze zie u hieronder in de Tabel Normbedragen mbo en de Tabel hbo/wo. De volgende siuaies zijn dan mogelijk: Word in 20 uw presaiebeurs over een eerder jaar omgeze in een renedragende lening? Uw afrek sudiekosen voor de jaren waarop de presaiebeurs berekking had, hoef nie aangepas e worden. Word in 20 deze renedragende lening over een eerder jaar definiief nie omgeze in een gif? U kun in 20 alsnog he bedrag afrekken da u in da eerdere jaar nie moch afrekken omda u oen een presaiebeurs had. Word in 20 deze renedragende lening over een eerder jaar definiief omgeze in een gif? Dan mag u geen sudiekosen meer afrekken. Fases van de sudie Omda de berekening voor verschillende fases in uw sudie anders is, gaan we hierbij ui van de 3 volgende siuaies: he jaar waarin u uw sudie begin de ussenliggende jaren he jaar waarin u uw bij sudie eindig De voorbeelden zie u hierna bij Berekening afrek bij mbo en bij Berekening afrek bij hbo/wo. Berekening afrek bij mbo U kun in een aanal sappen uw oale afrek berekenen. Ga na voor welke maanden u in 20 sudiefinanciering krijg of er rech op heb. Tel de presaiebeurs die aan u is oegekend over die maanden bij elkaar. Tel de bijbehorende bij elkaar. Zie Tabel Normbedragen mbo. Vermenigvuldig he oaal van deze me wee. Di bedrag vergelijk u me de herrekende sudiekosen die u voor deze sudie heb. De herrekende sudiekosen besaan ui de volgende bedragen: he lesgeld voor de maanden da u de sudie in 20 volg andere afrekbare sudiekosen die u maak in 20 zoals kosen voor boeken Sudiefinanciering De manier waarop u rekening houd me de sudiefinanciering, maak u op ui de schema s Berekening afrek bij mbo en Berekening afrek bij hbo/wo. Uw presaiebeurs word lening? Haal u e weinig sudiepunen? Dan word de presaiebeurs een renedragende lening. U krijg hiervan na een jaar berich van de IB-Groep. Nada u uw sudie heb beëindigd, krijg u een definiief berich of uw lening word omgeze in een gif. 2

3 Aanvullende oeliching Schema bepalen afrek in sudie jaaar Herrekende sudiekosen hoger dan weemaal de Nee Normbedragen in 20 hoger dan oegekende bedrag presaiebeurs? Nee Geen afrek in jaar van kosen 20 Afrekbaar in jaar van kosen 20: sudiekosen min eenmaal en min oegekende presaiebeurs Afrekbaar in jaar van kosen 20: oaal min oegekende presaiebeurs Voorbeeld (he jaar waarin u uw sudie begin) Le op! De gebruike bedragen en voorbeelden zijn van 2009! U volgde van augusus o en me december 2009 een mboopleiding. Voor de maanden augusus o en me december is he normbedrag 133,41 per maand. He oaal van de voor deze maanden is 667,05. Tweemaal di oaal van 667,05 is dan 1.334,. U beaal lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 84,41. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december is dan 422,05. Daarnaas beaalde u voor boeken Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 1.822,05 ( 422, ). Uw herrekende sudiekosen zijn hoger dan 1.334,, weemaal he oaal van de voor u geldende De IB-groep kende u in de maanden augusus o en me december 2009 een presaiebeurs oe van 73,56 per maand. In oaal in 2009 vijf maal 73,56 is 367,80. U mag nu de herrekende sudiekosen min he oaal van de en min he oaal van de presaiebeurs afrekken. In di voorbeeld is da 1.822,05-667,05-367,80 = 787,20. U moe wel nog rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus een afrek van 287,20. Voorbeeld (ussenliggende jaren) Le op! De gebruike bedragen en voorbeelden zijn van 2009! U volgde van januari o en me december 2009 een mbo-opleiding. Voor de maanden januari o en me juli is he normbedrag 131,75 per maand. Voor de maanden augusus o en me december is he normbedrag 133,41 per maand. He oaal van de voor 2009 is 1.589,30. Tweemaal di oaal van 1.589,30 is dan 3.178,60. U beaal lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld 993. He lesgeld is per maand 993 : 12 = 82,75. He lesgeld voor de maanden januari o en me juli is dan 579,25. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 84,41. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december is dan 422,05. He lesgeld voor 2009 is in oaal 1.001,30. Daarnaas beaalde u voor boeken Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 2.801,30 ( 1.001, ). Uw herrekende sudiekosen zijn lager dan 3.178,60, weemaal he oaal van de voor u geldende De IB-groep kende u in de maanden januari o en me december 2009 een presaiebeurs oe van 73,56 per maand. In oaal in 2009 waalf maal 73,56 is 882,72. U mag nu he verschil ussen he oaal van de en he oaal van de onvangen beurs afrekken. In di voorbeeld is da 1.589,30-882,72 = 706,58. U moe wel nog rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus een afrek van 206,58. Voorbeeld (bij einde sudie) Le op! De gebruike bedragen en voorbeelden zijn van 2009! U volgde van januari o en me juli 2009 een mbo-opleiding. Voor de maanden januari en me juli is he normbedrag 131,75 per maand. He oaal van de voor deze maanden is 922,25. Tweemaal di oaal van 922,25 is dan 1.844,50. U beaal lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld 993. He lesgeld is per maand 993 : 12 = 82,75. He lesgeld voor de maanden januari o en me juli is dan 579,25. Daarnaas beaalde u voor boeken

4 Aanvullende oeliching Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 1.079,25 ( 579, ). Uw herrekende sudiekosen zijn lager dan 1.844,50, weemaal he oaal van de voor u geldende De IB-groep kende u in de maanden januari o en me juli 2009 een presaiebeurs oe van 73,56 per maand. In oaal in 2009 zevenmaal 73,56 is 514,92. U mag nu he verschil ussen he oaal van de en he oaal van de presaiebeurs afrekken. In di voorbeeld is da 922,25-514,92 = 407,33. U moe wel nog rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus geen afrek. Uw presaiebeurs word een gif? Aan he eind van de sudie beoordeel de IB-Groep aan de hand van de sudieresulaen of de presaiebeurs definiief word omgeze in een gif. Zie Definiieve beschikking IB-Groep en Uw presaiebeurs is nie/wel omgeze in een gif welke gevolgen di heef voor de afrek in he jaar da u die beschikking krijg. Berekening afrek bij hbo/wo U kun in een aanal sappen uw afrek berekenen. Ga na voor welke maanden u in 20 sudiefinanciering krijg of er rech op heb. Tel de presaiebeurs die aan u is oegekend over die maanden bi elkaar. Tel de bijbehorende bij elkaar. Zie Tabel hbo/wo. Vermenigvuldig he oaal van deze me wee. Di bedrag vergelijk u me de herrekende sudiekosen die u voor deze sudie heb. De herrekende sudiekosen besaan ui de volgende bedragen: he (insellings)collegegeld voor de maanden waarin u de sudie volg andere afrekbare sudiekosen die u maak in 20, zoals kosen van boeken Schema bepalen afrek in sudie jaaar Herrekende sudiekosen hoger dan weemaal de? Nee Normbedragen in 20 hoger dan oegekende bedrag presaiebeurs? Nee Geen afrek in jaar van kosen 20 Afrekbaar in jaar van kosen 20: sudiekosen min eenmaal de en min oegekende presaiebeurs Afrekbaar in jaar van kosen 20: Toaal min oegekende presaiebeurs Voorbeeld (he jaar waarin u uw sudie begin) Le op! De gebruike bedragen en voorbeelden zijn van 2009! U volgde in de maanden sepember o en me december 2009 een universiaire opleiding. U beaalde collegegeld. Uw overige sudiekosen zijn in deze maanden De IB-groep kende u in de maanden sepember o en me december 2009 een presaiebeurs oe van 93,29 per maand. In oaal in 2009 viermaal 93,29 is 373,16. Voor de maanden sepember o en me december is he normbedrag 189,08 per maand. He oaal van de over deze periode is voor u viermaal 189,08 is 756,32. Tweemaal di oaal van 756,32 is dan 1.512,64. U beaal collegegeld. Per maand is he collegegeld 133,08. He collegegeld voor de maanden sepember o en me december is dan 532,32. Daarnaas beaalde u voor overige sudiekosen Uw herrekende sudiekosen over deze periode zijn in oaal 4.532,32 ( 532, ). 4

5 Aanvullende oeliching Uw herrekende sudiekosen zijn hoger dan weemaal he oaal van de voor u geldende : 1.512,64. U mag nu he verschil ussen uw werkelijke kosen en he oale normbedrag afrekken. Daarna rek u hiervan af he oaalbedrag van de presaiebeurs af die u heb onvangen. In di voorbeeld is da 4.532,32-756,32-373,16 = 3.402,84. U moe wel nog rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus na afronding een afrek van Voorbeeld (ussenliggende jaren) Le op! De gebruike bedragen en voorbeelden zijn van 2009! U volgde in de maanden januari o en me december 2009 een universiaire opleiding. U beaalde voor sudiejaar 2008/ collegegeld. Voor he sudiejaar 2009/20 is da Uw overige sudiekosen zijn De IB-groep kende u in de maanden januari o en me december 2009 een presaiebeurs oe van 93,29 per maand. In oaal in 2009 waalfmaal 93,29 is 1.119,48. Voor de maanden januari o en me augusus is he normbedrag 186,42 per maand. Voor de maanden sepember o en me december is he normbedrag 189,08 per maand. He oaal van de over 2009 is 2.247,68. Tweemaal di oaal van 2.247,68 is dan 4.495,36. U beaalde voor sudiejaar 2008/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 130,41. He collegegeld voor de maanden januari o en me augusus 2009 is dan 1.043,28. U beaalde voor sudiejaar 2009/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 133,08. He collegegeld voor de maanden sepember o en me december 2009 is dan 532,32. Daarnaas beaalde u voor overige sudiekosen Uw herrekende sudiekosen over deze periode zijn in oaal 5.575,60 ( 1.043, , ). Uw herrekende sudiekosen zijn hoger dan weemaal he oaal van de voor u geldende : 4.495,36. U mag nu he verschil ussen uw werkelijke kosen en he oale normbedrag afrekken. Daarna rek u hiervan af he oaalbedrag van de presaiebeurs. In di voorbeeld is da 5.575, , ,48 = 2.208,44. U moe wel nog rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus na afronding een afrek van U volgde in de maanden januari o en me juni 2009 een universiaire opleiding. U beaalde in 2008 voor sudiejaar 2008/ collegegeld. Uw overige sudiekosen zijn in deze maanden De IB-groep kende u in de maanden januari o en me juni 2009 een presaiebeurs oe van 93,29 per maand. In oaal in 2009 zesmaal 93,29 is 559,74. Voor de maanden januari o en me juni is he normbedrag 186,42 per maand. He oaal van de over deze periode is voor u zesmaal 186,42 is 1.118,52. Tweemaal di oaal van 1.118,52 is dan 2.237,04. U beaalde voor he sudiejaar 2008/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 130,41. He collegegeld voor de maanden januari o en me juni 2009 is dan 782,46. Daarnaas beaalde u voor overige sudiekosen Uw herrekende sudiekosen over deze periode zijn in oaal 1.782,46 ( 782, ). Uw herrekende sudiekosen zijn nie hoger dan weemaal he oaal van de voor u geldende : 2.237,04. U mag nu he verschil ussen he oaal van de en he oaal van de presaiebeurs afrekken. In di voorbeeld is da 1.118,52-559,74 = 558,78. U moe wel nog rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen heb, heb u dus een afrek van 58,78. Definiieve beschikking IB-Groep Nada u van de IB-Groep de definiieve beschikking onvang kun u misschien ook in he jaar da u die beschikking krijg een afrek van sudiekosen krijgen. Da hang er onder meer van af of uw presaiebeurs word omgeze in een gif. Me welke bedrag van uw presaiebeurs u rekening houd, lees u bij Uw presaiebeurs is nie/ wel omgeze in een gif. Uw presaiebeurs is nie/wel omgeze in een gif Me he schema Afrek sudiekosen in jaar da presaiebeurs wel/ nie word omgeze in gif beoordeel u of u de kosen kun afrekken in he jaar da u van de IB-Groep de definiieve beschikking krijg. He gaa hier om de beschikking of de presaiebeurs is omgeze in een gif. Ga bij de berekening van uw afrek seeds ui van de bedragen per kalenderjaar. Na di schema vind u een paar rekenvoorbeelden. Voorbeeld (bij einde sudie) Le op! De gebruike bedragen en voorbeelden zijn van 2009! 5

6 Aanvullende oeliching Schema sudiekosen: afrek in jaar da presaiebeurs wel/ nie word omgeze in gif Per kalenderjaar: sudiekosen hoger dan weemaal oaal van? In 20: presaiebeurs omgeze in gif? Nee Afrekbaar in 20: oegekende presaiebeurs over he kalenderjaar waarin de kosen zijn gemaak Geen afrek in 20 Voorbeeld berekening afrek sudiekosen bij presaiebeurs U vind hier de volgende wee berekeningen van de afrek: over he jaar waarin de kosen zijn gedaan over he jaar waarin de IB-Groep u een definiieve beschikking suur over he al dan nie omzeen van de presaiebeurs in een gif Di voorbeeld slui aan op de beide schema s voor berekening van de afrek sudiekosen bij een presaiebeurs. Voorbeeld ar van uigaven Sudiekosen E E E Normbedragen E 2.0 E E Presaiebeurs E E E In 20 suur de IB-Groep een beschikking da de presaiebeurs nie word omgeze in een gif. Per kalenderjaar: oaal van hoger dan de oegekende presaiebeurs? In 20: presaiebeurs omgeze in gif? Nee Afrekbaar in 20: Afrekbaar in 20: oegekende presaiebeurs over he kalenderjaar waarin de kosen zijn gemaak Geen afrek in 20 Berekening afrek 2005: De werkelijke sudiekosen in 2005 zijn hoger dan weemaal de De afrek is dan: = Berekening afrek 2006: De werkelijke sudiekosen in 2006 zijn lager dan weemaal de De zijn hoger dan de presaiebeurs. De afrek is dan = 600. Berekening afrek 2007: De werkelijke sudiekosen in 2007 zijn lager dan weemaal de De zijn lager dan de presaiebeurs. U kun dan geen kosen afrekken. Nee Berekening afrek 20 Bereken eers de afrek per kalenderjaar opnieuw. In 20: presaiebeurs omgeze in gif? Nee Afrekbaar in 20: oaal van he kalenderjaar Geen afrek in 20 Herberekening afrek over 2005: De werkelijke sudiekosen in 2005 zijn hoger dan weemaal de De afrek is dan: = De afrek in 2005 was De afrek in 20 is dan = Herberekening afrek over 2006: De werkelijke sudiekosen in 2006 zijn lager dan weemaal de De zijn hoger dan de presaiebeurs. De afrek is dan De afrek in 2006 was 600. De afrek in 20 is dan =

7 Aanvullende oeliching Herberekening afrek over 2007: De werkelijke sudiekosen in 2007 zijn lager dan weemaal de De zijn lager dan de presaiebeurs. De afrek is dan De afrek in 2007 was 0. De afrek in 20 is dan Toaal in 20 afrekbaar: = U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Maximum afrekbaar bedrag U mag maximaal als sudiekosen of andere afrekken. Da maximale bedrag geld nie in de volgende siuaies: U mag he maximum verhogen als uw presaiebeurs in 20 definiief nie word omgeze in een gif. He maximum verhoog u me he bedrag da u als afrekbare sudiekosen mag afrekken, doorda uw presaiebeurs definiief nie word omgeze in een gif. U volg in 20 een sudie of opleiding ijdens de sandaardsudieperiode. De sandaardsudieperiode is een periode van maximaal 16 kalenderkwaralen waarin u voornamelijk sudeer. U beseed in die periode zoveel ijd aan uw sudie da u daarnaas geen volledige baan kun hebben. Deze sandaard periode lig ussen de dag da u 18 jaar word en de dag da u 30 jaar word. U bepaal zelf op welke daum deze periode ingaa. De periode hoef nie aaneengesloen e zijn. Tabellen en overzich lesgeld mbo In de volgende abellen vind u de, he overzich lesgeld mbo en he overzich collegegeld hbo/wo. Tabel mbo Periode Bedrag per maand Tabel hbo/wo Periode Bedrag per maand 1 januari 2009 o en me 31 juli 2009 E 131,75 1 augusus o en me 31 december 2009 E 133,41 1 januari 2009 o en me 31 augusus 2009 E 186,42 1 sepember 2009 o en me 31 december 2009 E 189,08 1 januari 2008 o en me 31 juli 2008 E 129,25 1 augusus o en me 31 december 2008 E 130,75 1 januari o en me 31 augusus 2008 E 183,17 1 sepember o en me 31 december 2008 E 185,42 1 januari o en me 31 juli 2007 E 126,88 1 augusus o en me 31 augusus 2007 E 127,88 1 sepember o en me 31 december 2007 E 128,25 1 januari o en me 31 juli 2006 E 124,93 1 augusus o en me 31 december 2006 E 126, 1 januari o en me 31 juli 2005 E 123,32 1 augusus o en me 31 december 2005 E 124,40 1 januari o en me 31 juli 2004 E 120,70 1 augusus o en me 31 december 2004 E 122,37 1 januari o en me 31 juli 2003 E 116,68 1 augusus o en me 31 december 2003 E 119,26 1 januari o en me 31 juli 2002 E 112,07 1 augusus o en me 31 december 2002 E 114,80 1 januari o en me 31 juli 2001 E 8,95 1 augusus o en me 31 december 2001 E 111,07 1 januari o en me 31 juli 2000 E 6,32 1 augusus o en me 31 december 2000 E 8,09 1 januari o en me 31 augusus 2007 E 179,90 1 sepember o en me 31 december 2007 E 182,17 1 januari o en me 31 augusus 2006 E 177,09 1 sepember o en me 31 december 2006 E 179,00 1 januari o en me 31 augusus 2005 E 174,81 1 sepember o en me 31 december 2005 E 176,48 1 januari o en me 31 augusus 2004 E 171,14 1 sepember o en me 31 december 2004 E 173,72 1 januari o en me 31 augusus 2003 E 165,39 1 sepember o en me 31 december 2003 E 169,49 1 januari o en me 31 augusus 2002 E 157,72 1 sepember o en me 31 december 2002 E 163,24 1 januari o en me 31 augusus 2001 E 154,46 1 sepember o en me 31 december 2001 E 156,56 1 januari o en me 31 augusus 2000 E 151,29 1 sepember o en me 31 december 2000 E 153,49 7

8 Aanvullende oeliching Tabel mbo (vervolg) Periode Bedrag per maand Tabel hbo/wo (vervolg) Periode Bedrag per maand 1 januari o en me 31 juli 1999 E 95,39 1 augusus o en me 31 december 1999 E 5,53 1 januari o en me 31 augusus 1999 E 147,89 1 sepember o en me 31 december 1999 E 150,39 1 januari o en me 31 juli 1998 E 94,49 1 augusus o en me 31 december 1998 E 94,49 1 januari o en me 31 augusus 1998 E 140,24 1 sepember o en me 31 december 1998 E 146,86 1 januari o en me 31 juli 1997 E 92,23 1 augusus o en me 31 december 1997 E 92,60 1 januari o en me 31 juli 1997 E 132,96 1 augusus o en me 31 december 1997 E 139,57 Tabel overzich lesgeld MBO Periode Per jaar Per maand Tabel overzich collegegeld HBO/WO Periode Per jaar Per maand Sudiejaar ,41 Sudiejaar ,75 Sudiejaar ,25 Sudiejaar E E 133,08 Sudiejaar ,41 Sudiejaar ,16 8

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 20 Volgt u in 20 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Dan mag u de uitgaven hiervoor, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, aftrekken

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 IB 275-1T22FD (2597) Volgt u in 2012 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of had u kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 12 Studiekosten en andere scholings uitgaven Volgde u in 2012 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of had u kosten voor een EVCprocedure (Erkenning Verworven Competenties)? Dan mag

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Loonstaat personeel aan huis

Loonstaat personeel aan huis Belasingdiens 2012 Loonsaa personeel aan huis Waarom di formulier? U vul een loonsaa personeel aan huis in voor elke werknemer die onder de vereenvoudigde regeling val. Op de loonsaa houd u de gegevens

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de VERSLAG TEN BEHOEVE VAN DE VERIFICATIEVERGADERING D.D. 27 AUGUSTUS 2015 OM 10.00 UUR EX ART. 137 FW Faillissemensverslag: Nummer: 5 Daum: 17augusus2015 Gegevens onderneming: de besloen Vennooschap me beperke

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies CHECKLIST IB 2013 Bunnig administsie + beaslingadvies Parners Om u in saa e seen deze gegevens overzicheijk en voedig aan e everen, hebben wij ondersaande vragenijs opgesed. Wij verzoeken u de vragen/

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Gebruik van condensatoren

Gebruik van condensatoren Gebruik van condensaoren He spanningsverloop ijdens he laden Als we de schakelaar s sluien laden we de condensaor op. De condensaorspanning zal oenemen volgens een exponeniële funcie en de spanning over

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO wa 00-II Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x + 40y 4800 kom overeen

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen.

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen. 1a 1b G&R havo A deel 1 Tabellen en grafieken C. von Schwarzenberg 1/14 Een buspakje kan door de brievenbus, een pakke nie. Een zending die voorrang krijg. 1c 5, 40. (Worldpack Basic prioriy Buien Europa

Nadere informatie

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2 Uiwerkingen Toes IEEE, Modules en Daum: 9 sepember 007 Tijd: 0.40.0 (90 minuen) Opgave I) Di is een warmmakerje. In woorden is V is de serieschakeling van, en (de parallelschakeling van 3 en 4) of V =

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Nederland Regelland. Begin kabinet t Rutte t. Eind 2015. Administratieve lasten in tijd Administratieve lasten in kosten

Nederland Regelland. Begin kabinet t Rutte t. Eind 2015. Administratieve lasten in tijd Administratieve lasten in kosten Nederland Regelland Hoeveel adminisraieve lasen hebben de profielen ui Nederland Regelland in de periode sinds he begin van kabine Rue o en me? Aan de hand van ondersaand overzich kunnen de adminisraieve

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uierlijk op juni de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school op de daaroe

Nadere informatie

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek Augusus 2003 ECN-C--03-077 Onrendabele op berekeningsmehodiek M. de Noord E.J.W. van Sambeek Veranwoording Di rappor is geschreven in opdrach van he Miniserie van Economische Zaken onder he ECN raamwerkconrac

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 1 Abma Schreurs Advocaen Noarissen Waerlandlaan 52, Purmerend Posbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2011.003068.01/JA/JA 1 VESTIGING OPSTALRECHT Op éénenderig

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links Semwijzer COC Nederland Gayvoe parijvergelijking 2006 www.gayvoe.nl Parij is he zeer oneens Parij is he oneens Parij voel er wel wa voor Parij is posiief Selling CDA VVD D66 PvdA Algehele score Gelijke

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

1 Inleidende begrippen

1 Inleidende begrippen 1 Inleidende begrippen 1.1 Wanneer is een pun in beweging? Leg di ui aan de hand van een figuur. Rus en beweging (blz. 19) Figuur 1.1 Een pun in beweging 1.2 Wanneer is een pun in rus? Leg di ui aan de

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren.

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren. [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

De Belastingsgrondslag van Registratierechten

De Belastingsgrondslag van Registratierechten De Belasingsgrondslag van Regisraierechen Soor Fiscaliei Seunun Beleidsrelevan onderzoek Besuurlijke Organisaie laanderen De Belasingsgrondslag van Regisraierechen (oorloige versie: mag nie versreid worden

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules maken

Hoofdstuk 6 - Formules maken Hoofdsuk 6 - Formules maken ladzijde 0 V-a Formule, wan de grafiek gaa door he pun (,) 0 en formule is exponenieel. Formule heef voor x = 0 geen eekenis, erwijl de grafiek door he pun (0, 3) gaa. Formule,

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

wiskunde A vwo 2015-I

wiskunde A vwo 2015-I wiskunde A vwo 05-I Diabeesrisicoes maximumscore 4 He aanal personen me verborgen diabees is binomiaal verdeeld me n = 400 en p = 0, 0 P( X 00 ) = P( X 99 ) Beschrijven hoe di me de GR berekend word De

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs Aandach voor allochone sudenen in he hoger onderwijs Inhoudsopgave Samenvaing en conclusies 5 1 Inleiding 15 1.1 Achergrond van he onderzoek 15 1.2 Opze van he onderzoek 16 1.3 Analyse van de nonrespons

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO 2002-II wiskunde A (oude stijl) Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO 2002-II wiskunde A (oude stijl) Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO 00-II wiskunde A (oude sijl) Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Overzicht Examenstof Wiskunde A

Overzicht Examenstof Wiskunde A Oefenoes ij hoofdsuk en Overzih Examensof Wiskunde A a X min 0, X max 0, Y min 0 en Y max 000. 0 lier per minuu. Als de ank leeg is, dan is W 0, dus 00 0 0 dus 0. Na 0 minuen is de ank leeg. a Neem de

Nadere informatie

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding Vr He spel over geneisch gemodificeerd voedsel Handleiding Achergrond Er besaa nog seeds veel discussie over geneisch gemodificeerd voedsel. Voorsanders hechen veel waarde aan de mogelijkheden, zoals goedkopere

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

digitale signaalverwerking

digitale signaalverwerking digiale signaalverwerking deel 2: sampling en digiale filerechniek Hoewel we de vorige keer reeds over he samplen van signalen gesproken hebben, komen we daar nu op erug, om de ermee samenhangende effecen

Nadere informatie

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi STICHTING SINGLDINGN T ROTTRDAM Jaarrekening 2013 ffi a INHOUDSOPGAV ACOOUNTANTSVRSLAG 1 Beoordelingsverklaring / r 2 Algemeen Pagina JAARRKNING 1 Balans per 31 december 2013 2 Saa van baen en lasen over

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00

OVERZICHT. De Raad 09-12-2014 Aanvang: 19:00. Vermeerzaal 1.03. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02. Het Plein 19:00 OVERZICHT De Raad 0--0 anvang: :00 Tijd Raadzaal.0 Molendijkzaal 0.0 Vermeerzaal.0 He Plein :00 :0 Tweerichingenvarian omgeving Kersenbaan vrz: Dijkserhuis pfh: Buijelaar secr: Bongers Onwikkeling groenvisie

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij?

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij? Basisleersof vragen: oplossingmodel. Een accu van ol lever een sroom van 50A aan een moor. Hoe groo is de weersand (impedanie) van de moor? Hoe groo is he geleverde vermogen in W en PK? Geg. Ω 4 Gevr.?

Nadere informatie

Bindend Advies. : A te B versus C te D : geneeskundige zorg, mondzorg, sinuslift en implantaten : : 16 januari 2008

Bindend Advies. : A te B versus C te D : geneeskundige zorg, mondzorg, sinuslift en implantaten : : 16 januari 2008 STICHTI NG KLACHTEN EN CESCHILLEN ZORCVERZEKERINCEN J - JA Bindend Advies - Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B versus C e D : geneeskundige zorg, mondzorg, sinuslif en implanaen : 200701267 : 16

Nadere informatie

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult Werkboek meer Geluk J check! in 3Weken! Marjan van de Bul www.gelukfabriek.nl Unlock your Luck vormgeving www.somehingilse.nl Alsjeblief! Hier is jouw eigen werkboek voor meer geluk in 3 weken. Misschien

Nadere informatie

Lineaire processen. HAVO - CM en EM

Lineaire processen. HAVO - CM en EM PERIODE STATISTIEK, COMBINATORIEK, Lineaire en Exponeniele funcies. DERDE WEEK Lineaire processen. HAVO - CM en EM Er is een duidelijk recep voor he opsellen van lineaire (rechlijnige) formules op basis

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Meten van vermogen in een driegeleidernet. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Meten van vermogen in een driegeleidernet. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elekriciei OPGAVE: Meen van vermogen in een driegeleiderne Daum van opgave:.../.../ Daum van afgife: Verslag nr. : 8 Leerling: Assisenen: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluaie :.../10 Theorie :.../10 Meeopselling

Nadere informatie

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is Blok 2 LB 60-61 16-17 WB 12-13 Les 1 Maak een oeje INFORMATIE Leeseks Teks 1: Reep voor een oeje van peer in de vorm van een gezih (oe). Teks 1: oud AVI 2; nieuw AVI M3, me uizondering van he woord reep

Nadere informatie

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef Gemeenenieuws Revialisering bedrijvenerrein Akkermansweide van sar hebben afgelegd om o hier e komen. Vaak ook een moeilijk rajec. Maar nu beginnen we dan ech aan de uivoering. En he gaa mooi worden. Ik

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Blok - Vaardigheden ladzijde d 9 B B 6 f a a e r 9 9r r r r 8 a De rihingsoëffiiën van de lijn is gelijk aan en he sargeal is dus 7 0 de vergelijking is y x+ De rihingsoëffiiën van de lijn is gelijk

Nadere informatie

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken Voebalvereniging Noordwijk Posbus 130 2200 AC Noordwijk www.vvnoordwijk.nl besuur@vvnoordwijk.nl (Concep) Verslag; Algemene ledenvergadering van 21 november 2013 De agenda; 1 Opening, mededelingen en vasselling

Nadere informatie

op het interval 5, 15 betekent 5 x 15. 4b x op het interval 6, 10 betekent 6 x < 10. 5d Bij 3 < x π hoort het interval 3, π

op het interval 5, 15 betekent 5 x 15. 4b x op het interval 6, 10 betekent 6 x < 10. 5d Bij 3 < x π hoort het interval 3, π G&R havo B deel Veranderingen C. von Schwarzenberg / a b c Tussen en uur. Van en uur neem de sijging oe. Van o 6 uur neem de sijging af. Van o 8 uur neem de daling oe. Van 8 o uur neem de daling af. 6,,,,,

Nadere informatie

Labotekst. Meetsystemen

Labotekst. Meetsystemen Labo Meesysemen dr ir J.Baeen Laboeks Meesysemen 2004 3 II Elekronica 3 II Elekromechanica (opies au/el) - - J. Baeen Labo Meesysemen Proef 1: Digiale opische meesysemen Proef I: Digiale opische meesysemen

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

Al het goede van melk Aankoop Manager

Al het goede van melk Aankoop Manager Al he oede van melk Aankoop Manaer Funcie Je ben veranwoordelijk voor he onwikkelen en voeren van een aankoopbeleid waarbij zo unsi moelijk word aanekoch rekenin houdend me prijs, kwaliei, evenwichi assorimen

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007

BINDEND ADVIES. : A te B in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F : No-claimteruggave : : 7 november 2007 STICHTING KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORGVERZEKERINGEN A BINDEND ADVIES Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B in deze veregenwoordigd door C e D vs E e F : No-claimeruggave : 20070983 : 7 november 2007

Nadere informatie

Opgave 1 (30 punten) + + = B h Z

Opgave 1 (30 punten) + + = B h Z Tenamen CT222 Dynamica van Sysemen 25 juni 212 14.-17. Le op: - Vermeld op ieder blad je naam en sudienummer - Maak elk van de drie opgaven op een apar vel Opgave 1 (3 punen) 2 Een bekken (links) me berging

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VWO

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VWO UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 00-I VAK: WISKUNDE A, NIVEAU: VWO EXAMEN: 00-I De uigever heef ernaar gesreefd de aueursrechen e regelen volgens de weelijke bepalingen. Degenen die

Nadere informatie

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop Deze bouwse beva beselnr. - 55 cabine NS 2530-5556 huif NS 2530-5558 bufferbalk open (2x) - 5559 bufferbalk dich; virine (2x) - 5560 vacuüm gevormde cabine ramen - 5561 geës rooser.b.v. venilaor op huif

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 - Logaritmische functies

Hoofdstuk 7 - Logaritmische functies Hoodsuk 7 - Logarimishe unies ladzijde 0 V-a De dagwaarde egin op 000 en daal naar 000. Dus: 000 g 000 = = 06 ; g = 000 06 0 909. = 000 g ; Op ijdsip = 0 is de dagwaarde 000. De groeiaor g 0 909 dus W

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak nauurkunde He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Vaardigheden. bladzijde 174. De toename per jaar is = 102, = dus de toename per 100 jaar is De toename per jaar is.

Vaardigheden. bladzijde 174. De toename per jaar is = 102, = dus de toename per 100 jaar is De toename per jaar is. Vaarigheen lazije 74 00 440 De oename per jaar is = 0, 00 99 ij in jaren 990 000 00 00 00 aanal 440 7,, 00 De oename per jaar is 609900 00 000 700 89 ij in jaren 700 800 900 997 000 aanal 00 00 48 000

Nadere informatie

Labotekst. Meetsystemen

Labotekst. Meetsystemen Labo Meesysemen dr ir J.Baeen Laboeks Meesysemen MSYSL 2006 3 II Elekronica 3 II Elekromechanica (opie au) EK Elo EK EL - - J. Baeen Labo Meesysemen Doelsellingen - Inhoud - Evaluaie Doelsellingen Op basis

Nadere informatie