Studiekosten en andere scholings uitgaven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiekosten en andere scholings uitgaven"

Transcriptie

1 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning Verworven Compeenies)? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken als persoonsgebonden afrek. In de oeliching bij uw aangifeformulier inkomsenbelasing saa algemene informaie over de afrek van en andere scholingsuigaven. In deze aanvullende oeliching lees u hoe u de afrek bereken als u rech had op sudiefinanciering. Le op! Gebruik u deze oeliching om een F-bilje in e vullen? Dan bedoelen we me u, uw of uzelf de persoon die is overleden. Had uw fiscale parner ook? Dan maak u wee apare berekeningen; één voor u en één voor uw fiscale parner. Voor zowel u als uw fiscale parner geld een drempel van 500. Hoe werk deze aanvullende oeliching? Had u en had u rech op sudiefinanciering? Bij Wa heb u nodig om de afrek e berekenen? zie u een overzich van wa u nodig heb om de afrek e berekenen. Vervolgens werken wij di per onderdeel ui. Ook laen wij me schema s en voorbeelden zien hoe u de berekening van de afrek maak op diverse momenen ijdens en na de sudie. Le op! U kun ook aangife doen me he aangifeprogramma. He aangifeprogramma help u dan me de berekening van uw afrek. Di programma saa op Wa heb u nodig om de afrek e berekenen? Om uw afrek e berekenen, heb u gegevens nodig over: uw en andere scholingsuigaven de normbedragen de sudiefinanciering de evenueel onvangen vergoedingen, bijvoorbeeld van uw werkgever of een fonds Wij maken onderscheid in sudies middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en sudies hoger beroepsonderwijs en weenschappelijk onderwijs (hbo/wo). Ook is de berekening voor verschillende fases van de sudie anders. Daarbij speel ook een rol of uw is omgeze in een gif. Hierna lees u informaie over deze onderwerpen. Uw Welke kosen u mag afrekken en o welk maximum, lees u bij Voorwaarden afrek en andere scholingsuigaven, in de oeliching bij uw aangifeformulier inkomsenbelasing. U mag onder meer he lesgeld of (insellings)collegegeld afrekken. Hoeveel he lesgeld of (insellings)collegegeld is, saa in de Tabel overzich 1 lesgeld mbo en Tabel overzich collegegeld hbo/wo. Als u insellingscollegegeld beaalde neem u da bedrag (he insellingscollegegeld word nie door de overheid, maar door de onderwijsinselling zelf bepaald). Sudiekosen herrekenen Als u sudiefinanciering kreeg of er rech op had, moe u uw herrekenen om e bepalen of he gaa om een zogenoemde dure sudie. Voor he bepalen of he om een dure sudie gaa ken u he lesgeld of collegegeld oe aan de maanden van he kalenderjaar waarop he bedrag berekking had. He maak nie ui in welk jaar u ze heb beaald. In de voorbeelden hierna bij Berekening afrek bij mbo en Berekening afrek bij hbo/wo geven we aan of er sprake is van een dure sudie en wa de gevolgen voor de afrek zijn. Voorbeeld berekening herrekende U volgde van augusus o en me december 20 een mbo-opleiding. Voor he schooljaar beaalde u aan lesgeld He lesgeld bedroeg per maand : 12 is 86,91. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december was 434,55. Daarnaas beaalde u voor boeken 786. Uw herrekende zijn over deze periode in oaal 1.220,55 ( 434, ). Een voorbeeld over de berekening van herrekende bij een opleiding me hoge kosen (meer dan 2x he normbedrag) is opgenomen bij Voorbeeld (ussenliggende jaren) onder Berekening afrek bij hbo/wo. Voor iedere maand da u sudiefinanciering kreeg of da u rech had op sudiefinanciering, geld een weelijk normbedrag. U bereken uw afrek op basis van deze maandelijkse normbedragen. De hooge van de normbedragen is afhankelijk van he soor onderwijs. U zie de normbedragen hieronder in de Tabel normbedragen mbo en de Tabel normbedragen hbo/wo. Onvangen vergoedingen Onving u naas uw sudiefinanciering nog een andere vergoeding? Bijvoorbeeld van uw werkgever of van een fonds van de werkgever van uw ouder(s)? Trek dan in de Rekenhulp afrekbedrag en andere scholingsuigaven in de oeliching bij uw aangifeformulier inkomsenbelasing uw vergoeding af van uw bij Af: Vergoeding. Le op! Om e bepalen of uw hoger waren dan 2x he normbedrag, moe u ook rekening houden me de verminderd me de vergoeding. Sudiefinanciering De manier waarop u rekening houd me de sudiefinanciering, maak u op ui de schema s bij Berekening afrek bij mbo en Berekening afrek bij hbo/wo.

2 20 Aanvullende oeliching Sudiekosen en andere scholingsuigaven Is uw wel of nie omgeze in een gif? Had u in een eerder jaar dan 20 rech op sudiefinanciering in de vorm van een? Dan zijn er wee siuaies mogelijk: Uw over een eerder jaar is in 20 definiief omgeze in een gif. U mag geen en andere scholingsuigaven over da jaar meer afrekken. Uw over een eerder jaar is in 20 definiief nie omgeze in een gif. De is dan definiief een lening geworden. U heb dan, acheraf bezien, in he bereffende sudiejaar uw afrek en onreche moeen verminderen door de. U mag in 20 alsnog he bedrag afrekken da u in da eerdere jaar nie moch afrekken omda u oen een had. Zie ook hierna bij Uw is nie omgeze in een gif. Fases van de sudie Omda de berekening voor verschillende fases in uw sudie anders is, gaan wij hierbij ui van de 3 volgende siuaies: he jaar waarin u uw sudie begin de ussenliggende jaren he jaar waarin uw sudie eindig De voorbeelden zie u hierna bij Berekening afrek bij mbo en Berekening afrek bij hbo/wo. Berekening afrek bij mbo U kun in een aanal sappen uw oale afrek berekenen. Ga na voor welke maanden u in 20 sudiefinanciering kreeg of er rech op had. Tel de die aan u is oegekend over die maanden bij elkaar. He bedrag van de is inclusief he bedrag van de aanvullende beurs. Tel de bijbehorende normbedragen bij elkaar. Zie Tabel normbedragen mbo. Ook als u een zogenoemde nullening had (alleen sudiefinanciering in de vorm van een voorziening voor he openbaar vervoer) moe u de normbedragen nemen. Vermenigvuldig he oaal van deze normbedragen me wee. Di bedrag vergelijk u me de herrekende die u voor deze sudie had. De herrekende besaan ui de volgende bedragen: he lesgeld voor de maanden waarin u de sudie in 20 volgde andere afrekbare die u heb gemaak in 20, zoals kosen voor boeken Schema bepalen afrek in sudie jaar Herrekende hoger dan weemaal de normbedragen? in 20 hoger dan oegekend bedrag? Geen afrek in 20 20: min eenmaal de normbedragen en 20: Toaal normbedragen Voorbeeld (he jaar waarin u uw sudie begin) U volgde van augusus o en me december 20 een mbo-opleiding. Voor de maanden augusus o en me december is he normbedrag 137,91 per maand. He oaal van de normbedragen voor deze maanden is 689,55. Tweemaal di oaal van 689,55 = 1.379,10. U beaalde in 20 lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 86,91. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december is 434,55. Daarnaas beaalde u voor boeken Uw herrekende zijn over deze periode in oaal 1.834,55 ( 434, ). Uw herrekende zijn hoger dan 1.379,10, weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen. Er is sprake van een dure sudie. De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden augusus o en me december 20 een oe van 75,39 per maand. In oaal 20 vijfmaal 75,39 is 376,95. 2 U mag nu de die u in 20 beaalde min he oaal van de normbedragen en min he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da ,55-376,95 = 1.376,50. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus na afronding een afrek van 877.

3 20 Aanvullende oeliching Sudiekosen en andere scholingsuigaven Voorbeeld (ussenliggende jaren) U volgde van januari o en me december 20 een mbo-opleiding. Voor de maanden januari o en me juli is he normbedrag 136,91 per maand. Voor de maanden augusus o en me december is he normbedrag 137,91 per maand. He oaal van de normbedragen voor 20 = 1.647,92. Tweemaal di oaal van 1.647,92 = 3.295,84. U beaalde lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 85,91. He lesgeld voor de maanden januari o en me juli = 601,37. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 86,91. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december = 434,55. He lesgeld voor 20 is in oaal 1.035,92. Daarnaas beaalde u voor boeken Uw herrekende zijn over deze periode in oaal 2.835,92 ( 1.035, ). Uw herrekende zijn lager dan 3.295,84, weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen. Er is geen sprake van een dure sudie. De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden januari o en me december 20 een oe van 75,39 per maand. In oaal in 20 waalfmaal 75,39 is 904,68. U mag nu he verschil ussen he oaal van de normbedragen en he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da 1.647,92-904,68 = 743,24. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus na afronding een afrek van 243. Voorbeeld (bij einde sudie) U volgde van januari o en me juli 20 een mbo-opleiding. Voor de maanden januari o en me juli is he normbedrag 136,91 per maand. He oaal van de normbedragen voor deze maanden is 958,37. Tweemaal di oaal van 958,37 = 1.916,74. U beaalde lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 85,91. He lesgeld voor de maanden januari o en me juli is 601,37. Daarnaas beaalde u voor boeken 500. Uw herrekende zijn over deze periode in oaal 1.101,37 ( 601, ). Uw herrekende zijn lager dan 1.916,74, weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen. Er is geen sprake van een dure sudie. De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden januari o en me juli 20 een oe van 76,29 per maand. In oaal in 20 zevenmaal 75,39 is 527,73. U mag nu he verschil ussen he oaal van de normbedragen en he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da 958,37-527,73 = 430,64. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus geen afrek. 3 Nada u van de DUO de definiieve beschikking heb gekregen kun u misschien ook in he jaar da u die beschikking kreeg een afrek van krijgen. Da kan wanneer uw nie word omgeze in een gif. Me welke bedrag van uw u rekening houd, lees u bij Uw is wel of nie omgeze in een gif. Berekening afrek bij hbo/wo U kun in een aanal sappen uw afrek berekenen. Ga na voor welke maanden u in 20 sudiefinanciering kreeg of er rech op had. Tel de die aan u is oegekend over die maanden bij elkaar. He bedrag van de is inclusief he bedrag van de aanvullende beurs. Tel de bijbehorende normbedragen bij elkaar. Zie Tabel normbedragen hbo/wo. Ook als u een zogenoemde nullening had (alleen sudiefinanciering in de vorm van een voorziening voor he openbaar vervoer) moe u de normbedragen nemen. Vermenigvuldig he oaal van deze normbedragen me wee. Di bedrag vergelijk u me de herrekende die u voor deze sudie had. De herrekende besaan ui de volgende bedragen: he (insellings)collegegeld voor de maanden waarin u in 20 de sudie volgde andere afrekbare die u heb gemaak in 20, zoals kosen van boeken Schema bepalen afrek in sudie jaar Herrekende hoger dan weemaal de normbedragen? in 20 hoger dan oegekend bedrag? Geen afrek in 20 20: min eenmaal de normbedragen en 20: Toaal normbedragen

4 20 Aanvullende oeliching Sudiekosen en andere scholingsuigaven Voorbeeld (he jaar waarin u uw sudie begin) U volgde in de maanden sepember 20 o en me december 20 een universiaire opleiding. U beaalde in collegegeld. Uw overige zijn in deze maanden De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden sepember o en me december 20 een oe van 95,61 per maand. In oaal in 20 viermaal 95,61 = 382,44. Voor de maanden sepember o en me december is he normbedrag 200,75 per maand. He oaal van de normbedragen over deze periode is voor u viermaal 200,75 is 803. Tweemaal di oaal van 803 = U beaalde collegegeld. Per maand is he collegegeld 142,75. He collegegeld voor de maanden sepember o en me december is 571. Daarnaas beaalde u voor overige Uw herrekende over deze periode zijn in oaal ( ). Uw herrekende zijn hoger dan weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen: Er is sprake van een dure sudie. U mag nu he verschil ussen uw werkelijk in 20 beaalde kosen en he oale normbedrag afrekken. Daarna rek u hiervan af he oaalbedrag van de. In di voorbeeld is da ,44 = 4.527,56. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus na afronding een afrek van Voorbeeld (ussenliggende jaren) U volgde in de maanden januari o en me december 20 een universiaire opleiding. U beaalde voor sudiejaar 2010/ collegegeld. Voor he sudiejaar 20/2012 is da Uw overige zijn De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden januari o en me december 20 een beurs oe van 95,61 per maand. In oaal in 20 waalfmaal 95,61 = 1.147,32. Voor de maanden januari o en me augusus is he normbedrag 197,33 per maand. Voor de maanden sepember o en me december is he normbedrag 200,75 per maand. He oaal van de normbedragen over 20 is 2.381,64. Tweemaal di oaal van 2.381,64 = 4.763,28. U beaalde in 2010 voor sudiejaar 2010/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 139,33. He collegegeld voor de maanden januari o en me augusus 20 is 1.4,64. U beaalde in 20 voor sudiejaar 20/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 142,75. He collegegeld voor de maanden sepember o en me december 20 is 571. Daarnaas beaalde u in 20 voor overige Uw herrekende over deze periode zijn in oaal 5.685,64 ( 1.4, ). 4 Uw herrekende zijn hoger dan weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen: 4.763,28. Er is sprake van een dure sudie. U mag nu he verschil ussen uw werkelijk in 20 beaalde kosen en he oale normbedrag afrekken. Daarna rek u hiervan af he oaalbedrag van de. In di voorbeeld is da , ,32 = 2.184,04. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus na afronding een afrek van Voorbeeld (bij einde sudie) U volgde in de maanden januari o en me juni 20 een universiaire opleiding. U beaalde in 2010 voor sudiejaar 2010/ collegegeld. Uw overige zijn in deze maanden De Diens Uivoering Onderwijs (DUO) kende u in de maanden januari o en me juni 20 een oe van 95,61 per maand. In oaal in 20 zesmaal 95,61 is 573,66. Voor de maanden januari o en me juni is he normbedrag 197,33 per maand. He oaal van de normbedragen over deze periode is voor u zesmaal 197,33 is 1.183,98. Tweemaal di oaal van 1.183,98 = 2.367,96. U beaalde voor he sudiejaar 2010/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 139,33. He collegegeld voor de maanden januari o en me juni 20 is 835,98. Daarnaas beaalde u voor overige Uw herrekende over deze periode zijn in oaal 1.835,98 ( 835, ). Uw herrekende zijn nie hoger dan weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen: 2.367,96. Er is geen sprake van een dure sudie. U mag nu he verschil ussen he oaal van de normbedragen en he oaal van de afrekken. In di voorbeeld is da 1.183,98-573,66 = 610,32. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus na afronding een afrek van 1. Nada u van de DUO de definiieve beschikking heb gekregen kun u misschien ook in he jaar da u die beschikking kreeg een afrek van krijgen. Da kan wanneer uw nie word omgeze in een gif. Me welk bedrag van uw u rekening houd, lees u bij Uw is wel of nie omgeze in een gif. Uw is wel of nie omgeze in een gif Onving u in 20 de definiieve beschikking van de Diens Uivoering Onderwijs (DUO)? En is oen uw nie omgeze in een gif? Dan heb u, acheraf bezien, in he bereffende sudiejaar uw afrek en onreche moeen verminderen door de. U mag dan in 20 alsnog he bedrag afrekken da u eerder nie moch afrekken omda u oen een had. Is uw in de definiieve beschikking van de DUO in 20 wel omgeze in een gif? Dan mag u in 20 voor de oude sudiejaren geen en andere scholingsuigaven afrekken.

5 20 Aanvullende oeliching Sudiekosen en andere scholingsuigaven In de volgende abellen vind u de normbedragen mbo en hbo/wo, he overzich lesgeld mbo en he overzich collegegeld hbo/wo. Tabel normbedragen mbo Periode Bedrag per maand 1 januari o en me 31 juli 20 E 136,91 1 augusus o en me 31 december 20 E 137,91 Tabel normbedragen hbo/wo Periode Bedrag per maand 1 januari o en me 31 augusus 20 E 197,33 1 sepember o en me 31 december 20 E 200,75 1 januari o en me 31 juli 2010 E 134,41 1 augusus o en me 31 december 2010 E 135,91 1 januari o en me 31 augusus 2010 E 192,00 1 sepember o en me 31 december 2010 E 196,33 1 januari o en me 31 juli 2009 E 131,75 1 augusus o en me 31 december 2009 E 133,41 1 januari o en me 31 augusus 2009 E 186,42 1 sepember o en me 31 december 2009 E 191,00 1 januari o en me 31 juli 2008 E 129,25 1 augusus o en me 31 december 2008 E 130,75 1 januari o en me 31 augusus 2008 E 183,17 1 sepember o en me 31 december 2008 E 185,42 1 januari o en me 31 juli 2007 E 126,88 1 augusus o en me 31 augusus 2007 E 127,88 1 sepember o en me 31 december 2007 E 128,25 1 januari o en me 31 juli 2006 E 124,93 1 augusus o en me 31 december 2006 E 126,10 1 januari o en me 31 juli 2005 E 123,32 1 augusus o en me 31 december 2005 E 124,40 1 januari o en me 31 juli 2004 E 120,70 1 augusus o en me 31 december 2004 E 122,37 1 januari o en me 31 juli 2003 E 6,68 1 augusus o en me 31 december 2003 E 9,26 1 januari o en me 31 juli 2002 E 2,07 1 augusus o en me 31 december 2002 E 4,80 1 januari o en me 31 juli 2001 E 108,95 1 augusus o en me 31 december 2001 E 1,07 1 januari o en me 31 juli 2000 E 106,32 1 augusus o en me 31 december 2000 E 108,09 1 januari o en me 31 juli 1999 E 95,39 1 augusus o en me 31 december 1999 E 105,53 1 januari o en me 31 juli 1998 E 94,49 1 augusus o en me 31 december 1998 E 94,49 1 januari o en me 31 juli 1997 E 92,23 1 augusus o en me 31 december 1997 E 92,60 Tabel overzich lesgeld mbo Periode Per jaar Per maand Sudiejaar E E 86,91 Sudiejaar E E 85,91 Sudiejaar E E 84,41 Sudiejaar E 993 E 82,75 Sudiejaar E 975 E 81,25 1 januari o en me 31 augusus 2007 E 179,90 1 sepember o en me 31 december 2007 E 182,17 1 januari o en me 31 augusus 2006 E 177,09 1 sepember o en me 31 december 2006 E 179,00 1 januari o en me 31 augusus 2005 E 174,81 1 sepember o en me 31 december 2005 E 176,48 1 januari o en me 31 augusus 2004 E 171,14 1 sepember o en me 31 december 2004 E 173,72 1 januari o en me 31 augusus 2003 E 165,39 1 sepember o en me 31 december 2003 E 169,49 1 januari o en me 31 augusus 2002 E 157,72 1 sepember o en me 31 december 2002 E 163,24 1 januari o en me 31 augusus 2001 E 154,46 1 sepember o en me 31 december 2001 E 156,56 1 januari o en me 31 augusus 2000 E 151,29 1 sepember o en me 31 december 2000 E 153,49 1 januari o en me 31 augusus 1999 E 147,89 1 sepember o en me 31 december 1999 E 150,39 1 januari o en me 31 augusus 1998 E 140,24 1 sepember o en me 31 december 1998 E 146,86 1 januari o en me 31 juli 1997 E 132,96 1 augusus o en me 31 december 1997 E 139,57 Tabel overzich collegegeld hbo/wo Periode Per jaar Per maand Sudiejaar E E 142,75 Sudiejaar E E 139,33 Sudiejaar E E 135,00 Sudiejaar E E 130,41 Sudiejaar E E 128,16 5

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief Nie door de overheid bekosigde ICT-hogescholen in Nederland: een oekomsperspecief Landelijke Sinds AMBI nie meer besaa, onbreek he de Nederlandse afsemming ICT-secor aan een richinggevend, onafhankelijk

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland bij aangifte inkomstenbelasting 2014 14 IB 260-1T41FD Woonde u in 2014 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen. Toch moet

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Pda s in de organisatie

Pda s in de organisatie mobiel werken Handvaen voor mobiel beleid Pda s in de organisaie He gebruik van pda s in organisaies is aanrekkelijk omda werknemers daarmee alijd en overal over de laase informaie kunnen beschikken. De

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten

Specifieke zorgkosten Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 IB 292-1T22FD (2612) Specifieke zorgkosten Hebt u in 2012 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan hebt u misschien recht op aftrek van uitgaven voor specifieke

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Met pensioen gaan Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: hoe werkt het? Wanneer u met pensioen gaat, moet u een aantal dingen regelen. Ook kunt u

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave:

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave: Nummer - Voor 5 euro per seizoen kan hier uw adverenie saan. of voor 5 euro op de acherkan. Voor informaie of opgave: Ard Dekker el.: 7 9 e-mail: ardd@kabelfoon.nl S C H A A K M A COLOFON BESUUR - SCHAAKMA

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T41FD 14 Is Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie