GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1

2 EKHBRD011ABV1+Y1 EKHBRD014ABV1+Y1 EKHBRD016ABV1+Y1 EKHBRD011ACV1+Y1 EKHBRD014ACV1+Y1 EKHBRD016ACV1+Y1 Binnenuni voor luch-waer-warmepompsyseem en opies INHOUD Pagina Inleiding... 1 Algemene informaie... 1 Besek van deze handleiding... 1 Snelle opsar van de uni... 2 Verwarmen van ruimen... 2 Werking verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik... 2 Bediening van de uni... 2 Knoppen en symbolen op de afsandsbediening... 3 De klok insellen... 4 Verwarmen van ruimen ( )... 4 Besuring op basis van kameremperauur... 4 Besuring op basis van emperauur uiredend waer... 5 Verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik ( )... 6 Auomaische opslag... 7 Manuele opslag... 7 Warmhouden... 8 Desinfeceren... 8 Noodwerking... 9 Andere werkingsmogelijkheden... 9 Opsarwerking ( )... 9 Ondooien ( )... 9 Geluidsarme werkingssand ( )... 9 Sand emperauuruilezing... 9 Gelijkijdige vraag voor verwarmen van ruimen en verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik... 9 Werking van de weekimer Verwarmen van ruimen Verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik Geluidsarme sand Weekimer programmeren en raadplegen Verwarmen van ruimen programmeren Geluidsarme sand of verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik programmeren Geprogrammeerde acies raadplegen ips en weejes Gebruik van de opie remoe alarm De opionele afsandsbediening gebruiken Lokale insellingen Werkwijze abel lokale insellingen Onderhoud Wa e doen bij onderhoud Belangrijke informaie over he gebruike koelmiddel Opsporen en verhelpen van soringen Vereisen bij he opruimen De Engelse eks is de oorspronkelijke versie. Andere alen zijn veralingen van de oorspronkelijke insrucies. Di apparaa is nie bedoeld voor gebruik door personen, inclusief kinderen, me verminderde fysieke, zinuiglijke of menale mogelijkheden, of me een gebrek aan ervaring en kennis, enzij zij onderrich zijn in he gebruik van he apparaa door een persoon die veranwoordelijk is voor hun veiligheid. Zie erop oe da kinderen nie me he apparaa spelen. INLEIDING Algemene informaie Onze welgemeende dank voor de aankoop van deze uni. De uni is he binnendeel van de luch-waer ERSQ- of ERRQwarmepomp. De uni is onworpen voor insallaie binnenshuis op de vloer en word gebruik voor verwarmingsoepassingen. De uni kan worden gecombineerd me ruimeverwarmingsradiaoren (lokaal e voorzien) en me een EKHS* ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik (opie). Bij deze uni word sandaard een afsandsbediening me kamerhermosaafuncie geleverd om uw insallaie e besuren. LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOORDA U HE OESEL BEGIN E GEBRUIKEN. IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING WORD VERKLAARD HOE U DE AIRCONDIIONER GOED KUN GEBRUIKEN EN BIED HULP IN GEVAL VAN PROBLEMEN. BEWAAR DEZE HANDLEIDING NA HE LEZEN ERGENS VOOR LAERE NASLAG. Deze uni beva elekrische en warme onderdelen. Voorda u de uni gebruik, dien u ervoor e zorgen da de insallaie is uigevoerd zoals he hoor door een professionele verdeler. Neem bij wijfel over de bediening conac op me uw verdeler voor advies en informaie. Een EKHBRD-binnenuni kan alleen op een ERSQ- of ERRQ-buienuni worden aangesloen. Zie de monagehandleiding voor de lijs me opies. Besek van deze handleiding In deze handleiding word een beschrijving gegeven van he opsaren van de uni, he uischakelen, he insellen van de parameers en he configureren van de weekimer door middel van de conroller, he onderhouden en verhelpen van werkingsproblemen. Zie de monagehandleiding van de binnenuni voor de insallaieprocedures. 1

3 SNELLE OPSAR VAN DE UNI In di hoofdsuk word alle sappen uigelegd voor he opsaren van zowel verwarmen van ruimen als van verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik. Meer gedeailleerde informaie over he bedienen van de uni vind u in hoofdsuk "Bediening van de uni" op pagina 2. Snel opsaren bied de gebruiker de mogelijkheid de mogelijkheid om he syseem op e saren zonder eers de volledige handleiding e lezen. Verwarmen van ruimen Druk op de - of -knop Display: begin e knipperen Display: " " Manuele opslag Houd de Display: he symbool begin e knipperen Uw waer word opgewarmd o aan he inselpun voor opslag (eenmalige acie) Voor meer informaie en aanbevolen insellingen, zie "Verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik ( )" op pagina 6 -knop 5 seconden ingedruk Display: " " De ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik is nie geïnsalleerd Sel de gewense kameremperauur in (bijv. 22 C) Druk op de - of - knop De kamerhermosaafuncie op de afsandsbediening is nie geïnsalleerd BEDIENING VAN DE UNI De afsandsbediening bied volledige conrole over uw insallaie. Me de afsandsbediening kun u alle verwarmingsoepassingen besuren (variërend in capaciei, elekrische voeding en geïnsalleerde uirusing (opies)). Werken me de EKHBRD-uni is hezelfde als werken me de afsandsbediening. U kun uw syseem nu besuren "op basis van de kameremperauur" (kamerhermosaa op afsandsbediening geïnsalleerd) Sel de gewense emperauur uiredend waer in (bijv. 65 C) Als nies op he display saa, is de auomaische emperauur uiredend waer geaciveerd De Druk op de -knop -led begin e branden en de uni begin e werken Voor meer informaie en aanbevolen insellingen, zie "Verwarmen van ruimen ( )" op pagina 4. Werking verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik U kun uw syseem besuren "op basis van de emperauur uiredend waer" Verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik (alleen als de opie ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik geïnsalleerd is) Auomaische opslag (dagelijks waer opwarmen, één keer 's nachs en/of één keer overdag) Aciveer lokale inselling He symbool verschijn op he display. [1-00] en/of [1-02] en druk Bij de volgende geplande acie word warm dan op de -knop. waer geproduceerd. Zie "Auomaische opslag" Wanneer he opwarmen van waer begin, op pagina 7. knipper he symbool (me een inerval van 1 seconde). Manuele opslag (één keer waer opwarmen) (zie volgend schema) Houd de -knop He symbool begin e knipperen (me een 5 seconden ingedruk. Zie "Manuele opslag" op inerval van 1 seconde). Warm waer word geproduceerd. pagina 7. Opnieuw verwarmen (doorlopend, de minimum waeremperauur word behouden) Druk één keer op de - knop. Zie "Warmhouden" op pagina 8. Warm waer word geproduceerd als de emperauur van he waer in de ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik onder de geseleceerde waarde lig. He waer word opgewarmd o de geseleceerde waarde is bereik. He word aanbevolen om de bij de uni geleverde afsandsbediening e gebruiken deze afsandsbediening omva een kamerhermosaafuncie. Hiermee voorkom u onnodig verwarmen van ruimen en worden de buien- en binnenuni silgelegd zodra de kameremperauur boven he inselpun van de hermosaa lig. Op basis van he verzoek van de gebruiker is er onmiddellijke feedback naar de compressorregeling die de presaies opimaliseer. Zie de voorbeelden van ypische oepassingen in de monagehandleiding van de binnenuni voor meer informaie. Zorg ervoor da de afsandsbediening nooi na word. Di kan korsluiing of brand veroorzaken. Druk nooi op de knoppen van de afsandsbediening me een hard, scherp voorwerp. Anders kun u de afsandsbediening beschadigen. Inspeceer of repareer de afsandsbediening nooi zelf, maar laa di over aan een bevoegd servicepersoon. Spoel de binnenuni nie af. Di kan een elekrische schok of brand veroorzaken. Klim, zi of sa nie op de uni. Plaas geen voorwerpen of uirusing op de bovenplaa van de uni. 2

4 Knoppen en symbolen op de afsandsbediening 8 1. AAN/UI-KNOP De AAN/UI-knop sar of sop he verwarmen van ruimen. Door e dikwijls achereenvolgens op de AAN/UI-knop e drukken kan een soring in he syseem onsaan (maximaal 20 keer per uur). De -knop heef geen invloed op de verwarming van warm waer voor huishoudelijk gebruik. He verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik word alleen in- of uigeschakeld me de -knop en/of door de opslagimer e deaciveren. 2. BEDRIJFS-LED De bedrijfs-led brand ijdens he verwarmen van ruimen. De led knipper wanneer zich een soring voordoe. Wanneer de led nie brand, is he verwarmen van ruimen nie acief erwijl de andere werkingssanden nog wel acief kunnen zijn. 3. WERKINGSSANDSYMBOLEN,, Deze symbolen geven de acuele werkingssand(en) aan: verwarmen van ruimen ( ), verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik ( ) of geluidsarme sand ( ). Binnen bepaalde beperkingen kunnen verschillende sanden worden gecombineerd, bijv. verwarmen van ruimen en verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik. De overeenkomsige symbolen voor de sand worden dan egelijk weergegeven. Als de ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik nie geïnsalleerd is, word he symbool nooi weergegeven. 4. SYMBOOL EXERNE BESURING Di symbool geef aan da de buienuni in gedwongen werking werk. De afsandsbediening kan nie worden gebruik zolang di symbool word weergegeven. 5. DAG VAN DE WEEK-INDICAOR Deze indicaor geef de dag van de week weer. De indicaor geef de ingeselde dag weer wanneer u de weekimer raadpleeg of programmeer. 6. KLOKWEERGAVE He klokdisplay geef de huidige ijd weer. He klokdisplay geef de acieijd weer wanneer u de weekimer raadpleeg of programmeer. 7. WEEKIMERSYMBOOL Di symbool geef aan da de weekimer ingeschakeld is. 8. ACIESYMBOLEN Deze symbolen geven de programmeeracies voor elke dag van de weekimer aan. 9. UI-SYMBOOL Di symbool geef aan de UI-acie is geseleceerd wanneer u de weekimer programmeer INSPECIE VEREIS en Deze symbolen geven aan da een inspecie van de insallaie vereis is. Raadpleeg uw verdeler. 11. EMPERAUURWEERGAVE Op he display word de acuele emperauur van de insallaie weergegeven (emperauur uiredend waer of acuele kameremperauur). Wanneer u he inselpun van de kameremperauur verander, knipper he inselpun 5 seconden, waarna de acuele kameremperauur weer word weergegeven. 12. INSELLING Nie gebruik. Alleen voor insallaiedoeleinden. 13. NIE BESCHIKBAAR Di symbool verschijn wanneer een nie-geïnsalleerde opie word aangesproken of een funcie nie beschikbaar is. Een nie beschikbare funcie kan wijzen op een e laag gebruikersniveau of kan beekenen da een slave-afsandsbediening word gebruik (zie monagehandleiding). Gebruiker Maser Slave niveau 2 niveau 3 Werking AAN/UI Werking verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik AAN/UI emperauur uiredend waer insellen Kameremperauur insellen Geluidsarme sand AAN/UI Werking weersafhankelijk inselpun AAN/UI Klok insellen Weekimer programmeren Werking weekimer AAN/UI Lokale insellingen Weergave foucodes eswerking = bruikbaar 14. SYMBOOL ONDOOI-/OPSARSAND Di symbool geef aan da de ondooi-/opsarsand acief is. 15. COMPRESSORSYMBOOL Di symbool geef aan de compressor in de buienuni van de insallaie acief is. 16. VERWARMINGSRAP Als de opie verwarmingski geïnsalleerd is, geef he - symbool aan da de verwarming werk. 17. POMPSYMBOOL Di symbool geef aan da de circulaiepomp acief is. 18. WEERGAVE BUIENEMPERAUUR Wanneer di symbool knipper, word de buienemperauur weergegeven. Zie "Sand emperauuruilezing" op pagina 9 voor meer informaie. 19. SYMBOOL WEERSAFHANKELIJK INSELPUN Di symbool geef aan da de conroller he emperauurinselpun uiredend waer auomaisch aanpas op basis van de buienemperauur. 20. EMPERAUURSYMBOOL Di symbool saa op he display wanneer de acuele kameremperauur of he inselpun kameremperauur word weergegeven. He symbool verschijn ook wanneer he emperauurinselpun is ingeseld in de programmeersand van de weekimer. Zie "Sand emperauuruilezing" op pagina 9 voor meer informaie. 21. ESSANDSYMBOOL Di symbool geef aan da de uni in de essand saa. 3

5 22. LOKALE INSELLING Deze code sel de code van de lijs me lokale insellingen voor. Zie "abel lokale insellingen" op pagina SORINGSCODE Deze code verwijs naar de soringscodelijs en word alleen gebruik voor servicedoeleinden. Zie de lijs me foucodes in de monagehandleiding. 24. KNOP VERWARMEN WAER VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK Deze knop aciveer of deaciveer de verschillende sanden voor warm waer voor huishoudelijk gebruik in combinaie me de weekimerknop. Deze knop word nie gebruik wanneer geen ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik is geïnsalleerd. De -knop heef geen invloed op de verwarming van warm waer voor huishoudelijk gebruik. He verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik word alleen in- of uigeschakeld me de -knop en/of door de opslagimer e deaciveren. 25. KNOP WEERSAFHANKELIJK INSELPUN Me deze knop word de weersafhankelijke inselpunfuncie geaciveerd of gedeaciveerd die beschikbaar is bij he verwarmen van ruimen. Als de conroller op gebruikersniveau 3 saa (zie "Lokale insellingen" in de monagehandleiding), kan de knop van he weersafhankelijk inselpun nie worden gebruik. 26. KNOP INSPECIE/ESWERKING Deze knop word gebruik voor insallaiedoeleinden en om lokale insellingen e veranderen. Zie "Lokale insellingen" op pagina PROGRAMMEERKNOP Deze mulifuncionele knop word gebruik voor he programmeren van de conroller. De funcie van de knop is afhankelijk van de huidige saus van de conroller of van de vorige handelingen door de gebruiker. 28. WEEKIMERKNOP / De hoofdfuncie van deze mulifuncionele knop besaa in he aciveren/deaciveren van de weekimer. De knop word ook gebruik om de klok in e sellen en de conroller e programmeren. De funcie van de knop is afhankelijk van de huidige saus van de conroller of van de vorige handelingen door de gebruiker. 29. IJDINSELKNOPPEN en Deze mulifuncionele knoppen worden gebruik om de knop in e sellen, e schakelen ussen emperauren (emperauur waerinlaa/-uilaa van de binnenuni, buienemperauur, acuele kameremperauur en emperauur waer voor huishoudelijk gebruik) en in de programmeersand van de weekimer. 30. INSELKNOPPEN EMPERAUUR UIREDEND WAER en Deze knoppen worden gebruik om he inselpun emperauur uiredend waer aan e passen in de normale werkingssand of in de programmeersand van de weekimer. Als de conroller op gebruikersniveau 3 saa (zie "Lokale insellingen" in de monagehandleiding), kan de inselknop van de emperauur uiredend waer nie worden gebruik. In he geval de werking me weersafhankelijk inselpun is geseleceerd, werk de uni me een variabel inselpun. In di geval worden zowel he symbool als de omschakelwaarde (in he geval ze nie nul is) weergegeven. 31. KAMEREMPERAUURINSELKNOPPEN en Deze mulifuncionele knoppen worden gebruik om de acuele kameremperauur aan e passen in de normale werkingssand of in de programmeersand van de weekimer. Wanneer u he inselpun van de kameremperauur verander, knipper de waarde van he inselpun op he display. Na 5 seconden word de acuele kameremperauur op he display weergegeven. 32. KNOP GELUIDSARME SAND Deze knop schakel de geluidsarme sand in of ui. Als de conroller op gebruikersniveau 2 of 3 saa (zie "Lokale insellingen" in de monagehandleiding), kan de knop van de geluidsarme sand nie worden gebruik. 33. De -knop heef geen funcie. De klok insellen Na de iniiële monage kan de gebruiker de klok en dag van de week insellen. De afsandsbediening is uigerus me een weekimer waarmee de gebruiker de werking kan plannen. Om de weekimer e kunnen gebruiken moeen de klok en de dag van de week worden ingeseld. 1 Druk gedurende 5 seconden op de -knop. De klokaflezing en de dag van de week-indicaor beginnen e knipperen. 2 Regel de klok me de - en -knoppen. Bij iedere druk op de - of -knop gaan de minuen me 1 voorui/acherui. Wanneer u de - of -knop ingedruk houd, gaan de minuen per 10 voorui/acherui. 3 Sel de dag van de week in me de - of - knoppen. Bij iedere druk op de - of -knop verschijn de volgende of de vorige dag. 4 Druk op de -knop om de ingeselde ijd en dag van de week e bevesigen. Druk op de -knop om deze procedure e verlaen zonder op e slaan. Als u gedurende 5 minuen nie op een knop druk, word de vorige inselling van de klok en de dag van de week weer ingeseld. De klok moe manueel worden ingeseld. Pas de inselling aan bij he omschakelen van zomerijd naar winerijd en omgekeerd. Als de conroller op gebruikersniveau 2 of 3 saa (zie "Lokale insellingen" in de monagehandleiding), kan de klok nie worden ingeseld. Bij een sroomonderbreking van meer dan één uur worden de klok en de dag van de week eruggeseld. De weekimer blijf werken, maar me een verkeerd ingeselde klok. U moe de klok en dag van de week dus juis insellen. Verwarmen van ruimen ( ) Verwarmen van ruimen kan op wee verschillende manieren worden geregeld: - op basis van kameremperauur, - op basis van emperauur uiredend waer. De bedoeling van elke werking en de configuraie ervan word hieronder uigelegd. Besuring op basis van kameremperauur In deze sand word he verwarmen geaciveerd volgens de vereisen van he inselpun van de kameremperauur. He inselpun kan manueel worden ingeseld of me de weekimer. Bij besuring op basis van kameremperauur heef werking verwarming van ruimen op basis van kameremperauur voorrang op besuring op basis van emperauur uiredend waer. Merk op da he mogelijk is da de emperauur uiredend waer hoger word dan he inselpun als de uni op basis van kameremperauur word besuurd. 4

6 Werking verwarmen van ruimen seleceren 1 Druk op de -knop om verwarmen van ruimen AAN/UI e schakelen ( ). He symbool verschijn op he display samen me he overeenkomsige inselpun van de acuele kameremperauur. De bedrijfs-led begin e branden. 2 Sel de gewense kameremperauur in me de - en -knoppen. emperauurbereik voor verwarmen: 16 C~32 C (kameremperauur) Om overmaige verwarming e voorkomen, is verwarmen van ruimen nie mogelijk wanneer de buienemperauur boven een bepaalde emperauur lig (zie bedrijfsbereik). Zie "Weekimer programmeren en raadplegen" op pagina 12 voor de inselling van de weekimerfuncie. 3 Gebruik de - en -knop om de emperauur uiredend waer e seleceren die u wil gebruiken voor opwarming van uw syseem (voor meer informaie zie "Besuring op basis van emperauur uiredend waer" op pagina 5). Auomaische erugselfuncie De erugselfuncie bied de mogelijkheid om de kameremperauur e verlagen. De erugselfuncie kan bijvoorbeeld 's nachs worden geaciveerd omda de emperauurvereisen 's nachs en overdag nie dezelfde zijn. Merk op da he symbool knipper ijdens de erugselwerking. De erugselfuncie is sandaard geaciveerd. De erugselfuncie kan worden gecombineerd me de werking me auomaisch weersafhankelijk inselpun. De erugselfuncie is een funcie die auomaisch dagelijks gepland word. De erugselfuncie word geconfigureerd in de lokale insellingen. Zie hoofdsuk "Lokale insellingen" op pagina 16 voor een gedeailleerde beschrijving van he insellen van één of meerdere lokale insellingen. [2-00] Saus: bepaal of de erugselfuncie AAN (1) of UI (0) saa [2-01] Sarijd: ijdsip waarop he erugsellen word gesar [2-02] Sopijd: ijdsip waarop he erugsellen word gesop [5-03] erugselemperauur kamer A A 21 C [5-03] 18 C 5 [2-01] [2-02] Inselpun normale kameremperauur ijd emperauur Wanneer de kameremperauurerugselfuncie acief is, word de waererugselwerking ook uigevoerd (zie "Besuring op basis van emperauur uiredend waer" op pagina 5). Le op da u de erugselwaarde nie e laag insel, vooral in koudere perioden (bijv. in de winer). Anders is he mogelijk da de kameremperauur nie kan worden bereik (of da di pas na lange ijd gebeur) wegens he groe emperauurverschil. Besuring op basis van emperauur uiredend waer In deze sand word he verwarmen geaciveerd volgens de vereisen van he inselpun van de waeremperauur. He inselpun kan manueel worden ingeseld, via de weekimer of weersafhankelijk (auomaisch). Werking verwarmen van ruimen seleceren 1 Druk op de -knop om verwarmen van ruimen AAN/UI e schakelen ( ). He symbool verschijn op he display samen me he overeenkomsige inselpun van de waeremperauur. De bedrijfs-led begin e branden. 2 Sel de gewense emperauur uiredend waer in me de en -knoppen. emperauurbereik voor verwarmen: 25 C~80 C (emperauur uiredend waer) Om overmaige verwarming e voorkomen, is verwarmen van ruimen nie mogelijk wanneer de buienemperauur boven een bepaalde emperauur lig (zie bedrijfsbereik). Zie "Weekimer afsandsbediening" voor de inselling van de weekimerfuncie. Wanneer een exerne kamerhermosaa geïnsalleerd is, word de hermo AAN/UI bepaald door de exerne kamerhermosaa. De afsandsbediening word dan gebruik in de besuringsmodus op basis van emperauur uiredend waer en werk nie als kamerhermosaa. De AAN/UI-saus van de afsandsbediening heef alijd voorrang op de exerne kamerhermosaa! Werking op basis van weersafhankelijk inselpun seleceren Wanneer de weersafhankelijke werking is geaciveerd, word de emperauur uiredend waer auomaisch bepaald op basis van de buienemperauur: koudere buienemperauren zorgen voor warmer waer en omgekeerd. De uni heef een variabel inselpun. Deze werking heef een lager sroomverbruik dan me een manueel vasgelegd inselpun emperauur uiredend waer. In de weersafhankelijke werking kan de gebruiker de doelemperauur van he waer me maximaal 5 C verhogen of verlagen. Deze omschakelwaarde is he emperauurverschil ussen he emperauurinselpun berekend door de conroller en he werkelijke inselpun. Een posiieve omschakelwaarde bijvoorbeeld beeken da he reële emperauurinselpun hoger lig dan he berekende inselpun. Werk bij voorkeur me weersafhankelijk inselpun omda di de waeremperauur aanpas aan de acuele vereisen voor he verwarmen van ruimen. He voorkom da de uni e veel ussen hermo AAN- en hermo UI-werking schakel wanneer u de kamerhermosaa van de afsandsbediening of een exerne kamerhermosaa gebruik. ijdens deze werking verschijn de omschakelwaarde die door de gebruiker kan worden ingeseld in plaas van he inselpun van de waeremperauur op de conroller. 1 Druk 1 keer op de -knop om de werking me weersafhankelijk inselpun e seleceren (of 2 keer wanneer de funcie kamerhermosaa van de afsandsbediening word gebruik). He symbool verschijn op he display samen me de omschakelwaarde. De omschakelwaarde word nie weergegeven indien deze 0 bedraag. 2 Sel de omschakelwaarde in me de - en - knoppen. Bereik voor de omschakelwaarde: 5 C o +5 C He symbool saa op he display zolang de werking op basis van weersafhankelijk inselpun geaciveerd is.

7 3 Druk op de -knop om de werking op basis van weersafhankelijk inselpun e deaciveren. De - en -knoppen worden gebruik om de emperauur uiredend waer in e sellen. De parameers voor werking van de uni op basis van weersafhankelijk inselpun worden bepaald door lokale insellingen. Zie hoofdsuk "Lokale insellingen" op pagina 16 voor een gedeailleerde beschrijving van he insellen van één of meerdere lokale insellingen. De erugselfuncie word geconfigureerd in de lokale insellingen. Zie hoofdsuk "Lokale insellingen" op pagina 16 voor een gedeailleerde beschrijving van he insellen van één of meerdere lokale insellingen. [2-00] Saus: bepaal of de erugselfuncie AAN (1) of UI (0) saa [2-01] Sarijd: ijdsip waarop he erugsellen word gesar [2-02] Sopijd: ijdsip waarop he erugsellen word gesop [5-02] erugselemperauur uiredend waer (emperauurdaling) Lo_i Hi_i A Doelemperauur waer Buienemperauur = Omschakelwaarde [3-00] Lage omgevingsemperauur (Lo_A): lage buienemperauur. [3-01] Hoge omgevingsemperauur (Hi_A): hoge buienemperauur. [3-02] Inselpun bij lage omgevingsemperauur (Lo_i): de doelemperauur van he uilaawaer wanneer de buienemperauur gelijk is aan of lager daal dan de lage omgevingsemperauur (Lo_A). Merk op da de Lo_i-waarde hoger dien e zijn dan Hi_i, omda voor koudere buienemperauren (nl. Lo_A) warmer waer is vereis. [3-03] Inselpun bij hoge omgevingsemperauur (Hi_i): de doelemperauur van he uilaawaer wanneer de buienemperauur gelijk is aan of hoger sijg dan de hoge omgevingsemperauur (Hi_A). Le op da de Hi_i-waarde lager dien e zijn dan Lo_i, omda voor warmere buienemperauren (nl. Hi_A) minder warm waer volsaa. Lo_A Hi_A A + 05 Als [3-03] per ongeluk op een hogere waarde dan die van [3-02] word ingeseld, word alijd de waarde van [3-03] gebruik. Auomaische erugselfuncie De erugselfuncie bied de mogelijkheid om de kameremperauur e verlagen. De erugselfuncie kan bijvoorbeeld 's nachs worden geaciveerd omda de emperauurvereisen 's nachs en overdag nie dezelfde zijn. Merk op da he symbool knipper ijdens de erugselwerking. De erugselfuncie is sandaard geaciveerd. De erugselfuncie kan worden gecombineerd me de werking me auomaisch weersafhankelijke inselpun. De erugselfuncie is een funcie die auomaisch dagelijks gepland word Shif value A 65 C B 60 C A B Inselpun normale emperauur uiredend waer emperauur uiredend waer, inclusief erugselemperauur uiredend waer ijd emperauur Verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik ( ) [2-01] [2-02] Werking me verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik is onmogelijk wanneer er geen ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik geïnsalleerd is. Voor de sand verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik zijn er verschillende mogelijkheden: opslag (auomaisch of manueel ingeseld) warmhouden desinfeceren De bedoeling van elke werking en de configuraie ervan word hieronder uigelegd. Sanden verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik D E F G 5 C [5-02] A B C [5-01] A Opslag (indien geaciveerd) B Warmhouden (indien geaciveerd) C Desinfeceren (indien geaciveerd) Lokale insellingen D emperauur desinfeceren [5-00] (bijv. 70 C) E emperauur warmwaeropslag [b-03] (bijv. 60 C) F Maximum waeremperauur warmhouden [b-01] (bijv. 45 C) G Minimum waeremperauur warmhouden [b-00] (bijv. 35 C) ijd emperauur ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik 6

8 Auomaische opslag In deze sand lever de binnenuni warm waer aan de ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik op basis van he dagelijkse vasgelegde paroon. Deze sand blijf acief o he inselpun opslagemperauur is bereik. Wanneer deze sand acief is, knipper he symbool me een inerval van 1 seconde. Auomaische opslag is de aanbevolen sand voor warm waer voor huishoudelijk gebruik. In deze sand word he waer 's nachs opgewarmd (wanneer de vereisen voor he verwarmen van ruimen lager zijn) o he inselpun van de opslagemperauur bereik is. He verwarmde waer word op een hogere emperauur opgeslagen in de ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik zoda overdag kan worden voldaan aan de vereisen voor warm waer voor huishoudelijk gebruik. He inselpun opslagemperauur en de iming zijn lokale insellingen. Zie hoofdsuk "Lokale insellingen" op pagina 16 voor een gedeailleerde beschrijving van he insellen van één of meerdere lokale insellingen. [1-00] Saus: bepaal of verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik (opslagsand) 's nachs geaciveerd is (1) of nie (0). [1-01] Sarijd: ijdsip van de nach waarop he waer voor huishoudelijk gebruik moe worden verwarmd. [1-02] Saus: bepaal of verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik (opslagsand) overdag geaciveerd is (1) of nie (0). [1-03] Sarijd: ijdsip van de dag waarop he waer voor huishoudelijk gebruik moe worden verwarmd. Merk op da he symbool alleen knipper ijdens de effecieve auomaische opslagwerking. Wanneer he symbool doorlopend brand beeken di nie da auomaische opslag geaciveerd is, maar alleen da warmhouden geaciveerd is. De werking kan op elk willekeurig pun worden geannuleerd me een druk op de -knop. He is mogelijk da he symbool nog op he display blijf saan nada u op de -knop heb gedruk. Vergee nie da auomaische opslag wel een voorgeprogrammeerde weekimer is, maar di alleen acief is wanneer de weekimer geaciveerd is. Di beeken da u op de -knop moe drukken en conroleren of op he display saa om zeker e zijn van auomaische opslag. [b-03] Inselpun: opslagemperauur (zie afbeelding "Sanden verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik" op pagina 6) alleen geldig als [b-02]=0. [b-02] Saus: bepaal of weersafhankelijk verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik AAN (1) of UI (0) saa. Indien di geaciveerd is, word he opslaginselpun weersafhankelijk ingeseld. In he geval van een hogere omgevingsemperauur (bijv. in de zomer), zal de emperauur van he oevoerwaer naar de ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik ook hoger zijn, zoda he inselpun van de opslagemperauur lager kan worden ingeseld om de oale equivalene hoeveelheid warm waer gedurende he hele jaar dezelfde e houden. Gebruik daarom bij voorkeur deze funcie. A [b-04] Auomaische maximale emperauur opslag warm waer voor huishoudelijk gebruik: sandaard = 70 C. [b-04] 55 C Omgevingsemperauur Opslagemperauur warm waer voor huishoudelijk gebruik Manuele opslag 15 C 25 C De omgevingsemperauren voor weersafhankelijk verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik (zie afbeelding) liggen vas en kunnen nie worden veranderd. Als weersafhankelijk verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik [b-02] geaciveerd is, word de opslagemperauur auomaisch ingeseld en heef de lokale inselling [b-03] geen belang. Zorg ervoor da he warm waer voor huishoudelijk gebruik slechs word verwarmd o de emperauur voor warm waer voor huishoudelijk gebruik die u vereis. Begin me een laag inselpun voor de opslagemperauur van he warm waer voor huishoudelijk gebruik, en verhoog di alleen als u vind da de emperauur van he warm waer voor huishoudelijk gebruik nie hoog genoeg is (di hang af van uw waergebruiksparoon). Zorg ervoor da u waer voor huishoudelijk gebruik nie onnodig verwarm. Begin me auomaische opslag 's nachs e aciveren (sandaardinselling). Als blijk da de nachelijke opslagwerking van warm waer voor huishoudelijk gebruik nie volsaa voor uw behoefen, kun u een bijkomende opslag overdag insellen. Om redenen van energiebesparing verdien he aanbeveling om weersafhankelijk verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik e aciveren. Deze sand moe handmaig word geseleceerd en zorg ervoor da de binnenuni onmiddellijk warm waer lever aan de ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik. Deze sand blijf acief o he inselpun opslagemperauur is bereik. Di is een funcie voor he eenmalig produceren van warm waer. Manuele opslagwerking voor verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik seleceren 1 Houd de -knop 5 seconden ingedruk om de manuele opslagwerking e aciveren. He symbool begin e knipperen me een inerval van 1 seconde. A Merk op da he symbool alleen knipper ijdens de effecieve werking. De werking kan op elk willekeurig pun worden geannuleerd me een druk op de -knop. He is mogelijk da he symbool nog op he display blijf saan nada u op de -knop heb gedruk. Di beeken da de funcie warmhouden geaciveerd is. 7

9 He inselpun opslagemperauur is een lokale inselling. Zie hoofdsuk "Lokale insellingen" op pagina 16 voor een gedeailleerde beschrijving van he insellen van één of meerdere lokale insellingen. [b-03] Inselpun: opslagemperauur (zie afbeelding "Sanden verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik" op pagina 6) alleen geldig als [b-02]=0. [b-02] Saus: bepaal of verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik op basis van weersafhankelijk inselpun AAN (1) of UI (0) saa. Indien di geaciveerd is, word he opslaginselpun weersafhankelijk ingeseld. In he geval van een hogere omgevingsemperauur (bijv. in de zomer), zal de emperauur van he oevoerwaer naar de ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik ook hoger zijn, zoda he inselpun van de opslagemperauur lager kan worden ingeseld om de oale equivalen hoeveelheid warm waer gedurende he hele jaar dezelfde e houden. Gebruik daarom bij voorkeur deze funcie. [b-04] Auomaische maximale emperauur opslag warm waer voor huishoudelijk gebruik: sandaard = 70 C. [b-04] 55 C A Manuele opslag word auomaisch gedeaciveerd zodra he inselpun van de opslagemperauur van he warm waer voor huishoudelijk gebruik bereik is. U kun di ook soppen door op een willekeurig pun op de -knop e drukken. Warmhouden 15 C 25 C Omgevingsemperauur Opslagemperauur warm waer voor huishoudelijk gebruik De omgevingsemperauren voor weersafhankelijk verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik (zie afbeelding) liggen vas en kunnen nie worden veranderd. Als weersafhankelijk verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik [b-02] geaciveerd is, word de opslagemperauur auomaisch ingeseld en heef de lokale inselling [b-03] geen belang. Deze sand voorkom da he warm waer voor huishoudelijk gebruik o onder een bepaalde emperauur afkoel. Wanneer deze funcie geaciveerd is, lever de binnenuni warm waer aan de ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik zodra de minimumwaarde bereik is. He waer voor huishoudelijk gebruik blijf verwarmd worden o de maximumemperauur warmhouden bereik is. Warmhouden van waer voor huishoudelijk gebruik seleceren 1 Druk op de -knop om de werking warmhouden e aciveren. He symbool verschijn op he display. A [b-00] Inselpun: minimumemperauur warmhouden (zie afbeelding "Sanden verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik" op pagina 6). [b-01] Inselpun: maximumemperauur warmhouden (zie afbeelding "Sanden verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik" op pagina 6). De -knop heef geen invloed op de verwarming van warm waer voor huishoudelijk gebruik. He verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik word alleen in- of uigeschakeld me de -knop en/of door de opslagimer e deaciveren. Desinfeceren Deze sand desinfeceer de ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik door he waer voor huishoudelijk gebruik regelmaig o op een bepaalde emperauur e verwarmen. Wanneer deze sand acief is, knipper he symbool me een inerval van 0,5 seconde. Merk op da he symbool alleen knipper ijdens de effecieve werking. De desinfeceringsfuncie kan op elk willekeurig pun worden geannuleerd me een druk op de -knop. He is mogelijk da he symbool nog op he display blijf saan nada u op de -knop heb gedruk. Di beeken da de funcie warmhouden geaciveerd is. Als een ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik geïnsalleerd is, is de desinfeceringsfuncie sandaard geaciveerd. He inselpun desinfeceringsemperauur is een lokale inselling, evenals de ijd, dag en uur. Zie hoofdsuk "Lokale insellingen" op pagina 16 voor een gedeailleerde beschrijving van he insellen van één of meerdere lokale insellingen. [4-00] Saus: bepaal of de desinfeceringsfuncie AAN (1) of UI (0) saa. [4-01] Werkingsinerval: dag van de week waarop he waer voor huishoudelijk gebruik moe worden verwarmd. [4-02] Sarijd: ijdsip waarop he desinfeceren word gesar. [5-00] Inselpun: e bereiken waeremperauur voor desinfeceren (zie afbeelding "Sanden verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik" op pagina 6). [5-01] Duur: ijd gedurende welke de emperauur van he inselpun voor desinfecering moe behouden blijven. Zelfs wanneer alle imers gedeaciveerd zijn en er geen funcie warmhouden acief is, werk de desinfeceringsfuncie als een ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik geïnsalleerd is en lokale inselling [4-00] op AAN saa. Merk op da he symbool blijf branden zolang de funcie warmhouden geaciveerd is. U kun nie zien wanneer de binnenuni he waer in de ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik opwarm. 2 Druk opnieuw op de -knop om warmhouden e deaciveren. He symbool verdwijn van he display. De inselpunen minimum- en maximumemperauur warmhouden zijn lokale insellingen. Zie hoofdsuk "Lokale insellingen" op pagina 16 voor een gedeailleerde beschrijving van he insellen van één of meerdere lokale insellingen. 8

10 Noodwerking [8-02] Noodwerking In de noodsand verwarm alleen de verwarmingski, en nie de warmepomp. De noodsand word geaciveerd door lokale inselling [8-02]=1 in e sellen. De warmepomp word silgelegd zodra u de noodsand inschakel. De pomp van de binnenuni word gesar, maar he verwarmen zelf gebeur door de verwarmingski. Als er geen soringen zijn in de hermisoren van he uiredend waer of reourwaer en de pompwerking, kan de verwarmingski beginnen me de noodwerking. Andere werkingsmogelijkheden Opsarwerking ( ) ijdens he opsaren saa he symbool op he display om aan e geven da de warmepomp aan he opsaren is en nog nie in een sabiele oesand werk. Ondooien ( ) Conroleer of de verwarmingski geaciveerd is alvorens u de noodwerking aciveer. De verwarming blijf in de noodsand saan o de lokale inselling weer op de sandaardwaarde [8-02]=0 word ingeseld. Bij he verwarmen van ruimen of verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik kan de warmewisselaar van de buienuni bevroren zijn als gevolg van een lage buienemperauur. Als di gebeur, gaa he syseem in ondooiing. De werking word omgekeerd en er word warme van he binnensyseem genomen om bevriezing van he buiensyseem e voorkomen. Na maximaal 12 minuen ondooien schakel he syseem weer over naar verwarmen van ruimen. Geluidsarme werkingssand ( ) Geluidsarme werkingssand beeken da de binnenuni werk me verlaagde compressorsnelheid zoda de binnenuni minder lawaai produceer. Di houd da he langer duur voorda inselpun van de vereise emperauur word bereik. Le daarop wanneer binnen een bepaald verwarmingsniveau vereis is. Geluidsarme werkingssand seleceren 1 Druk op de -knop om de geluidsarme werkingssand e aciveren. He symbool verschijn op he display. Als de conroller op gebruikersniveau 2 of 3 saa (zie "Lokale insellingen" in de monagehandleiding), kan de -knop nie worden gebruik. 2 Druk opnieuw op de -knop om de geluidsarme werkingssand e deaciveren. He symbool verdwijn van he display. Er zijn 3 verschillende niveaus van geluidsarme werking mogelijk. De gewense geluidsarme sand word ingeseld me behulp van een lokale inselling. Zie hoofdsuk "Lokale insellingen" op pagina 16 voor een gedeailleerde beschrijving van he insellen van één of meerdere lokale insellingen. [8-03] Saus: bepaal he niveau van de geluidsarme werking (geluidsarme sand). Gelijkijdige vraag voor verwarmen van ruimen en verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik De uni kan nie egelijk waer voor huishoudelijk gebruik verwarmen en ruimen verwarmen. Als beide sanden egelijk worden gevraagd, verwarm de uni in 1 keer o de maximumemperauur warmhouden. o dan is verwarmen van ruimen nie mogelijk. Als u de kameremperauurregeling van de afsandsbediening gebruik: Wanneer de emperauur warmhouden is bereik, bepaal de kamerhermosaa van de afsandsbediening of he waer in de ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik nog verder word verwarmd om e voorkomen da de kameremperauur e veel daal. Als u de exerne kamerhermosaa gebruik: Wanneer de emperauur warmhouden is bereik, bepalen de hermo-voorwaarden van de exerne kamerhermosaa en de door uw insallaeur geprogrammeerde lopende imers of he waer in de ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik nog verder word verwarmd. Als u de emperauurregeling uiredend waer van de afsandsbediening gebruik: Wanneer de emperauur warmhouden is bereik, bepalen de door uw insallaeur geprogrammeerde lopende imers of he waer in de ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik nog verder word verwarmd. A B A B Opslagemperauur Maximumemperauur warmhouden ijd Opslagemperauur warm waer voor huishoudelijk gebruik Sand emperauuruilezing De acuele emperauren kunnen op de afsandsbediening worden weergegeven. 1 Houd de -knop 5 seconden ingedruk. De emperauur uiredend waer word weergegeven (symbolen en en knipperen). 2 Me de - en -knop sel u de weergave in van: De emperauur inredend waer (symbolen en en knipperen langzaam). De binnenemperauur (symbolen en knipperen). De buienemperauur (symbolen en knipperen). De emperauur van he waer in de ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik (symbolen en knipperen). 3 Druk opnieuw op de -knop om deze sand af e sluien. Als u op geen knop druk, verlaa de afsandsbediening na 10 seconden de weergavesand. 9

11 Werking van de weekimer In de weekimerwerking word de insallaie besuurd door de weekimer. De in de weekimer geprogrammeerde acies worden auomaisch uigevoerd. Me een druk op de -knop word de weekimer in- (symbool weergegeven) of uigeschakeld (symbool nie weergegeven). Verwarmen van ruimen Zie "Verwarmen van ruimen programmeren" op pagina 13. Per dag van de week kunnen vijf acies worden geprogrammeerd, in oaal dus 35 acies. De weekimer voor verwarmen van ruimen kan op 2 verschillende manieren worden geprogrammeerd: op basis van he emperauurinselpun (zowel emperauur uiredend waer als kameremperauur) en op basis van AAN/UI. De gewense mehode word me een lokale inselling ingeseld. Zie hoofdsuk "Lokale insellingen" op pagina 16 voor een gedeailleerde beschrijving van he insellen van één of meerdere lokale insellingen. [0-03] Saus: bepaal of AAN/UI in de weekimer voor verwarmen van ruimen kan worden gebruik. Sandaard is verwarmen van ruimen op basis van he emperauurinselpun (mehode 1) geaciveerd, en zijn dus alleen emperauurveranderingen mogelijk (geen AAN/UI). Deze mehode bied als voordeel da u he verwarmen van ruimen eenvoudig kun uischakelen me een druk op de -knop zonder de auomaische opslag van warm waer voor huishoudelijk gebruik e deaciveren (bijv. in de zomer wanneer he verwarmen van ruimen nie nodig is). In de volgende abellen zie u beide mehoden voor de inerpreaie van de weekimer. Mehode 1 [0-03]=1 (sandaard) ijdens de werking Wanneer u op de -knop druk Wanneer u op de / -knop druk (a) Verwarmen van ruimen op basis van emperauurinselpun (a) ijdens de weekimerwerking brand de bedrijfs-led doorlopend. De weekimer voor verwarmen van ruimen sop en sar nie opnieuw. De conroller word uigeschakeld (bedrijfs-led gaa ui). He symbool van de weekimer blijf op he display saan om aan e geven da verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik acief blijf. De weekimer voor he verwarmen van ruimen en verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik en de geluidsarme sand worden gesop en zullen nie opnieuw saren. He symbool van de weekimer word nie meer weergegeven. Voor emperauur uiredend waer en/of kameremperauur Voorbeeld: Weekimer op basis van emperauurinselpunen. Wanneer de erugselfuncie geaciveerd is, heef de erugselwerking voorrang op de geplande acie in de weekimer C 65 C 21 C 19 C 19 C 64 C 19 C 62 C 62 C 62 C 16:00 0:30 18 C 60 C 16:00 23:00 0:30 57 C 23:00 5:00 A 1 Weekimer 2 erugselfuncie 3 Wanneer zowel de erugselfuncie als de weekimer acief zijn A erugselfuncie ijd emperauurinselpun Kameremperauur emperauur uiredend waer 6:30 9:00 22 C 65 C 21 C 19 C 19 C 64 C 19 C 62 C 18 C 62 C 62 C 60 C 57 C 5:00 6:30 9:00 10

12 Mehode 2 [0-03]=0 Verwarmen van ruimen op basis van AAN/UI ijdens de werking Wanneer u op de -knop druk Wanneer u op de / -knop druk Wanneer de weekimer he verwarmen van ruimen UIschakel, word de conroller uigeschakeld (bedrijfsled gaa ui). Di heef geen invloed op de verwarming van waer voor huishoudelijk gebruik. De weekimer voor he verwarmen van ruimen sop (indien acief) en sar opnieuw op de volgende geplande AAN-funcie. De "laase" geprogrammeerde opdrach heef voorrang op de "vorige" geprogrammeerde opdrach en blijf acief oda de "volgende" geprogrammeerde opdrach word uigevoerd. Voorbeeld: beeld u in da he momeneel 17:30 uur is en da acies zijn geprogrammeerd om 13:00, 16:00 en 19:00 uur. De "laase" geprogrammeerde opdrach (16:00) had voorrang op de "vorige" geprogrammeerde opdrach (13:00) en blijf acief oda de "volgende" geprogrammeerde opdrach (19:00) word uigevoerd. Om de huidige inselling e kennen, moe men dus de laase geprogrammeerde opdrach raadplegen. He is duidelijk da de "laase" geprogrammeerde opdrach van de dag evoren kan daeren. Zie "Geprogrammeerde acies raadplegen" op pagina 14. De conroller word uigeschakeld (bedrijfs-led gaa ui). He symbool van de weekimer blijf op he display saan om aan e geven da verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik acief blijf. De weekimer voor he verwarmen van ruimen en verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik en de geluidsarme sand worden gesop en zullen nie opnieuw saren. He symbool van de weekimer word nie meer weergegeven. Voorbeeld: Weekimer op basis van AAN/UI. Wanneer de erugselfuncie geaciveerd is, heef de erugselwerking voorrang op de geplande acie in de weekimer als AAN acief is. Als UI acief is, heef di voorrang op de erugselfuncie. UI heef alijd de hoogse voorrang. B ON OFF ON Verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik Verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik is mogelijk me behulp van verschillende sandaard werkingssanden: Auomaische opslag: door lokale inselling, he waer word één keer 's nachs en/of één keer in de namiddag verwarmd o op he opslaginselpun. Manuele opslag: als door speciale omsandigheden de producie van warm waer (o op he opslaginselpun) onmiddellijk vereis is (1 keer), kun u deze funcie gebruiken. Warmhouden: de funcie warmhouden kan samen me of apar van de auomaische opslagwerking worden geaciveerd als de gebruiker de ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik op de minimumemperauur warmhouden wil houden. Behalve de sandaard werkingssanden voor he verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik, kun u he verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik ook nog vrij me de weekimer programmeren (zie "Geluidsarme sand of verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik programmeren" op pagina 14). In da geval word de sand op een geprogrammeerd ijdsip in- of uigeschakeld. Per sand kunnen vijf acies worden geprogrammeerd. Deze acies worden dagelijks herhaald (bijkomend schema voor opslag bovenop de auomaische opslagfuncie overdag en 's nachs). Merk op da u in de weekimer alleen he ijdsip waarop he verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik moe saren en soppen kun programmeren. Wanneer he verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik acief is, word he waer verwarmd o op he opslaginselpun. He opslaginselpun word ingeseld me behulp van een lokale inselling. Houd om redenen van energiebesparing bij he programmeren van de weekimer voor he verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik rekening me he nachsroomarief C 65 C 21 C 19 C 64 C 19 C 62 C 62 C 16:00 0:30 6:30 9: B ON 16:00 23:00 18 C 60 C 23:00 5:00 A OFF ON 22 C 65 C 21 C 19 C 64 C 19 C 62 C 18 C 62 C 60 C 6:30 9:00 1 Weekimer 2 erugselfuncie 3 Wanneer zowel de erugselfuncie als de weekimer acief zijn A erugselfuncie B AAN/UI ijd emperauurinselpun Kameremperauur emperauur uiredend waer 11

13 Geluidsarme sand Zie "Geluidsarme sand of verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik programmeren" op pagina 14. Schakel de sand in of ui op een geprogrammeerd ijdsip. Per sand kunnen vijf acies worden geprogrammeerd. Deze acies worden dagelijks herhaald. Wanneer de auomaische hersarfuncie uigeschakeld is, zal de weekimer nie worden geaciveerd wanneer de uni na een onderbreking van de voeding weer sroom krijg. Druk op de -knop om de weekimer weer in of ui e schakelen. Bij herselling van de sroomvoorziening na een onderbreking van de voeding worden door de auomaische hersarfuncie de insellingen van de gebruikersinerface van vóór de onderbreking van de voeding herseld (als de sroomonderbreking minder dan 2 uur heef geduurd). Laa de auomaische hersarfuncie dan ook bij voorkeur ingeschakeld. He geprogrammeerde schema werk op basis van ijd. Daarom is he van essenieel belang da de klok en de dag van de week correc worden ingeseld. Zie "De klok insellen" op pagina 4. Wanneer de weekimer nie geaciveerd is (symbool saa nie op he display), worden de acies van de weekimer nie uigevoerd! De geprogrammeerde acies worden nie opgeslagen volgens hun uivoeringsijdsip maar volgens he ijdsip waarop ze worden geprogrammeerd. Di beeken da de eers geprogrammeerde acie he nummer 1 krijg, zelfs indien ze na andere geprogrammeerde acienummers word uigevoerd. Weekimer programmeren en raadplegen He programmeren van de weekimer is flexibel (u kun op ieder gewens ogenblik geprogrammeerde acies oevoegen, verwijderen of wijzigen) en eenvoudig (he aanal sappen is beperk o een minimum). Neem de volgende adviezen in ach voorda u de weekimer programmeer: Zorg ervoor da u de symbolen en de knoppen ken. U heb deze nodig bij he programmeren. Zie "Knoppen en symbolen op de afsandsbediening" op pagina 3. Vul he formulier in acheraan deze handleiding. Aan de hand daarvan kun u de vereise acies voor elke dag plannen. Denk erom da: - In he programma voor verwarmen van ruimen kunnen per weekdag 4 of 5 acies worden geprogrammeerd, afhankelijk van he model van de afsandsbediening. Dezelfde acies worden wekelijks herhaald. - In he programma voor verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik en geluidsarme sand kunnen per sand 4 of 5 acies worden geprogrammeerd, afhankelijk van he model van de afsandsbediening. Dezelfde acies worden dagelijks herhaald. Model afsandsbediening: 4 acies Model afsandsbediening: 5 acies Neem uw ijd om alle gegevens nauwkeurig in e voeren. Probeer de acies in chronologische volgorde e programmeren: begin me acie 1 voor de eerse acie, en eindig me he hoogse nummer voor de laase acie. Di is geen vereise, maar he vergemakkelijk wel de inerpreaie van he programma acheraf. Als u 2 of meer acies op dezelfde dag en hezelfde ijdsip programmeer, word alleen de acie me he hoogse acienummer uigevoerd. Voorbeeld: Geprogrammeerde acies Uigevoerde acies emperauur emperauur ijd (uur) ( C) ijd (uur) ( C) 1 16: : :00 UI 2 08: : : : :00 UI 5 18:00 26 U kun laer alijd geprogrammeerde acies wijzigen, oevoegen of verwijderen. 12

14 Verwarmen van ruimen programmeren Verwarmen van ruimen word als volg geprogrammeerd: Druk op de -knop om erug e keren naar vorige sappen in de programmeerprocedure zonder de gewijzigde insellingen op e slaan. 1 Druk op de -knop om naar de programmeer-/weergavesand e gaan. 2 Seleceer de werkingssand die u wil programmeren me behulp van de - en -knoppen. De huidige sand knipper. 3 Druk op de -knop om de geseleceerde sand e bevesigen. De huidige dag knipper. 4 Seleceer de dag die u wil raadplegen of programmeren me behulp van de - en -knoppen. De geseleceerde dag knipper. 5 Druk op de -knop om de geseleceerde dag e bevesigen. 6 Houd de -knop 5 seconden ingedruk om de gedeailleerde acies e programmeren. De eerse geprogrammeerde acie van de geseleceerde dag verschijn. 5 sec 7 Druk op de -knop om he gewense acienummer voor programmering of wijziging e seleceren. 8 Sel de juise acieijd in me de - en -knoppen. 9 Sel de emperauur uiredend waer in me de - en -knoppen. 10 Sel de kameremperauur in me de - en -knoppen. 11 Druk op de -knop om e seleceren: - : verwarmen en de afsandsbediening uischakelen. - : auomaische emperauurberekening voor emperauur uiredend waer seleceren Gebruik de - en -knoppen om de overeenkomsige omschakelwaarde in e sellen (zie "Verwarmen van ruimen ( )" op pagina 4 voor meer informaie over weersafhankelijk inselpun). 12 Herhaal sap 7 o 10 om de andere acies van de geseleceerde dag e programmeren. Wanneer alle acies zijn geprogrammeerd, moe op he display he hoogse acienummer saan da u wil opslaan. 5 sec 13 Houd de -knop 5 seconden ingedruk om de geprogrammeerde acies op e slaan. Als op de -knop word gedruk wanneer acienummer 3 word weergegeven, worden acies 1, 2 en 3 opgeslagen maar worden 4 en 5 gewis. U keer auomaisch erug naar sap 6. Druk meermaals op de -knop om erug e keren naar de vorige sappen in deze procedure en uieindelijk naar de normale werking. 14 U keer auomaisch erug naar sap 6; begin opnieuw om de volgende dag e programmeren. 13

15 Geluidsarme sand of verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik programmeren 11 Houd de -knop 5 seconden ingedruk om de geprogrammeerde acies op e slaan. Als op de -knop word gedruk wanneer acienummer 3 word weergegeven, worden acies 1, 2 en 3 opgeslagen maar worden 4 en 5 gewis. Druk meermaals op de -knop om erug e keren naar de vorige sappen in deze procedure en uieindelijk naar de normale werking. 12 U keer auomaisch erug naar sap 6; begin opnieuw om de volgende dag e programmeren. Geprogrammeerde acies raadplegen He verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik of de geluidsarme sand worden als volg geraadpleegd: Druk op de -knop om erug e keren naar vorige sappen in deze procedure. 1 Druk op de -knop om naar de programmeer-/weergavesand e gaan. 2 Seleceer de werkingssand die u wil raadplegen me behulp van de - en -knoppen. De huidige sand knipper. 3 Druk op de -knop om de geseleceerde werkingssand e bevesigen. De huidige dag knipper. 4 Seleceer de dag die u wil raadplegen me behulp van de - en -knoppen. De geseleceerde dag knipper. 5 Druk op de -knop om de geseleceerde dag e bevesigen. De eerse geprogrammeerde acie van de geseleceerde dag verschijn. He verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik of de geluidsarme sand worden als volg geprogrammeerd: Druk op de -knop om erug e keren naar vorige sappen in de programmeerprocedure zonder de gewijzigde insellingen op e slaan. 1 Druk op de -knop om naar de programmeer-/weergavesand e gaan. 6 Druk op de - en -knop om de andere geprogrammeerde acies van die dag e raadplegen. Di hee de uileessand. Lege programma-acies (bijv. 4 en 5) worden nie weergegeven. Druk meermaals op de -knop om erug e keren naar de vorige sappen in deze procedure en uieindelijk naar de normale werking. 2 Seleceer de werkingssand die u wil programmeren me behulp van de - en -knoppen. De huidige sand knipper. 3 Druk op de -knop om de geseleceerde werkingssand e bevesigen. 4 Seleceer de dag die u wil programmeren me behulp van de - en -knoppen. De huidige dag knipper. 5 Druk op de -knop om de geseleceerde dag e bevesigen. 6 Houd de -knop 5 seconden ingedruk om de gedeailleerde acies e programmeren. De eerse geprogrammeerde acie van de geseleceerde dag verschijn. 7 Druk op de -knop om he gewense acienummer voor programmering of wijziging e seleceren. 8 Sel de juise acieijd in me de - en -knoppen. 9 Druk op de -knop om e seleceren of deseleceren. 10 Herhaal sap 7 o 10 om de andere acies van de geseleceerde sand e programmeren. Wanneer alle acies zijn geprogrammeerd, moe op he display he hoogse acienummer saan da u wil opslaan. 14

16 ips en weejes Programmeren van de volgende dag(en) Na bevesiging van de geprogrammeerde acies van een specifieke dag (d.w.z. nada u de -knop gedurende 5 seconden ingedruk heb gehouden), druk u één keer op de -knop. U kun nu een andere dag seleceren me behulp van de - en -knop en opnieuw beginnen me raadplegen en programmeren. Geprogrammeerde acies naar de volgende dag kopiëren He programma verwarmen van ruimen bied de mogelijkheid om alle geprogrammeerde acies van een specifieke dag naar de volgende dag e kopiëren (bijv. alle geprogrammeerde acies kopiëren van " " naar " "). Ga als volg e werk om de geprogrammeerde acies naar de volgende dag e kopiëren: 1 Druk op de -knop om naar de programmeer-/weergavesand e gaan. De huidige sand knipper. 2 Seleceer de werkingssand die u wil programmeren me behulp van de - en -knoppen. De huidige sand knipper. U kun de programmering verlaen door op de -knop e drukken. 3 Druk op de -knop om de geseleceerde werkingssand e bevesigen. De huidige dag knipper. 4 Seleceer de dag die u wil kopiëren naar de volgende dag me behulp van de - en -knoppen. De geseleceerde dag knipper. U kun erugkeren naar sap 2 door op de -knop e drukken. 5 Druk gedurende 5 seconden egelijk op de - en -knoppen. Na 5 seconden verschijn de volgende dag op he display (bijv. " " als eers " " werd geseleceerd). Di geef aan da de dag is gekopieerd. U kun erugkeren naar sap 2 door op de -knop e drukken. Eén of meer geprogrammeerde acies wissen Eén of meer geprogrammeerde acies wissen gebeur egelijk me he opslaan van de geprogrammeerde acies. Wanneer alle acies voor één dag zijn geprogrammeerd, moe op he display he hoogse acienummer saan da u wil opslaan. Door de -knop gedurende 5 seconden ingedruk e houden slaa u alle acies op behalve die me een hoger acienummer dan da weergegeven op he display. Als bijv. op de -knop word gedruk wanneer acienummer 3 word weergegeven, worden acies 1, 2 en 3 opgeslagen maar worden 4 en 5 gewis. Sand wissen 1 Druk op de -knop om naar de programmeer-/weergavesand e gaan. Een dag van de week verwijderen 1 Druk op de -knop om naar de programmeer-/weergavesand e gaan. 2 Seleceer de werkingssand die u wil verwijderen me behulp van de - en -knoppen. De huidige sand knipper. 3 Druk op de -knop om de geseleceerde werkingssand e bevesigen. De huidige dag knipper. 4 Seleceer de dag die u wil wissen me behulp van de - en -knoppen. De geseleceerde dag knipper. 5 Druk gedurende 5 seconden egelijk op de - en -knop om de geseleceerde dag e wissen. Gebruik van de opie remoe alarm Een opionele digiale I/O-prinplaa EKRP1HBA kan op de binnenuni worden aangesloen en worden gebruik om uw syseem op afsand e monioren. Deze adreskaar bied 3 spanningsvrije oupus. Oupu 1 = HERMO AAN/UI deze oupu word geaciveerd wanneer uw uni in de sand verwarmen van ruimen saa. Oupu 2 = ALARM-OUPU deze oupu word geaciveerd wanneer er zich een soring me uw uni voordoe. Oupu 3 = SAND WARM WAER VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK AAN/UI deze oupu word geaciveerd wanneer uw uni in de sand verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik saa. Voor meer informaie over de bedradingsaansluiingen van deze opie, zie he bedradingsschema van de uni. De opionele afsandsbediening gebruiken Als behalve de hoofdafsandsbediening ook nog de opionele afsandsbediening is geïnsalleerd, bied de hoofdafsandsbediening (maser) oegang o alle insellingen erwijl de weede afsandsbediening (slave) geen oegang o de schema- en parameerinsellingen bied. Zie de monagehandleiding voor meer informaie. 2 Seleceer de werkingssand die u wil verwijderen me behulp van de - en -knoppen. De huidige sand knipper. 3 Druk gedurende 5 seconden egelijk op de - en -knop om de gewense sand e wissen. 15

17 Lokale insellingen He Daikin-syseem word geconfigureerd via lokale insellingen. In deze gebruiksaanwijzing worden alle lokale insellingen van de werking van de uni en gebruikersvraag uigelegd. Een lijs van al deze lokale insellingen en sandaardwaarden vind u onder "abel lokale insellingen" op pagina 17. In dezelfde lijs hebben we 2 kolommen voorzien voor de daum en de waarden van de gewijzigde lokale insellingen die verschillen van de sandaardwaarden. Zie de monagehandleiding voor een volledige lijs me lokale insellingen. Alle lokale insellingen kunnen worden opgeroepen en geprogrammeerd via de gebruikersinerface op de binnenuni. Aan elke lokale inselling is een geal of code van 3 cijfers oegekend, bijv. [5-03], die is weergegeven op he display van de gebruikersinerface. He eerse cijfer [5] geef de 'eerse code' of groep lokale insellingen weer. He weede en derde cijfer [03] samen geven de 'weede code' aan. Vóórda de uni de fabriek heef verlaen, zijn de inselwaarden ingeseld zoals aangegeven onder "abel lokale insellingen" op pagina 17. Bij he verlaen van de LOKALE INSELSAND is he mogelijk da "88" op he lcd-scherm van de afsandsbediening verschijn erwijl deze word geïniialiseerd. Bij he doorlopen van de lokale insellingen zul u misschien zien da er meer lokale insellingen zijn dan vermeld in de "abel lokale insellingen" op pagina 17. Deze lokale insellingen zijn nie van oepassing en mogen nie worden veranderd! Werkwijze Ga als volg e werk om één of meer lokale insellingen e wijzigen Houd de -knop minsens 5 seconden ingedruk om naar de LOKALE INSELSAND e gaan. He symbool (3) verschijn op he display. De huidige geseleceerde lokale inselcode word weergegeven (2), me rechs ervan de ingeselde waarde (1). 2 Druk op de -knop om de eerse code van de gepase lokale inselling e seleceren. 3 Druk op de -knop om de weede code van de gepase lokale inselling e seleceren. 4 Druk op de -knop en -knop om de ingeselde waarde van de geseleceerde lokale inselling e wijzigen. 5 Sla de nieuwe waarde op door op de -knop e drukken. 6 Herhaal sap 2 o en me 4 om andere lokale insellingen e wijzigen wanneer nodig. 7 Wanneer u klaar ben, druk u op de -knop om de LOKALE INSELSAND e verlaen. Wijzigingen in een specifieke lokale inselling worden pas opgeslagen wanneer op de -knop word gedruk. Door e navigeren naar een nieuwe lokale inselcode of door e drukken op de -knop word de aangebrache wijziging ongedaan gemaak. 16

18 abel lokale insellingen Eerse code weede code Naam inselling Inselling insallaeur verschil van sandaardwaarde Daum Waarde Daum Waarde Sandaardwaarde Bereik Sap Uni 0 Inselling afsandsbediening 00 Inselling afhankelijk van insallaie 2 2~ Inselling afhankelijk van insallaie 0 5~5 0,5 C 02 Nie van oepassing. Verander de sandaardwaarde nie. 1 (AAN) 03 Saus: sand weekimer verwarmen van ruimen 1 (AAN) 0/1 1 iming auomaische opslag voor verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik 00 Saus: opslag 's nachs 1 (AAN) 0/1 01 Sarijd opslag 's nachs 1:00 0:00~23:00 1:00 uur 02 Saus: opslag overdag 0 (UI) 0/1 03 Sarijd opslag overdag 15:00 0:00~23:00 1:00 uur 2 Auomaische erugselfuncie 00 Saus: erugselwerking 1 (AAN) 0/1 01 Sarijd erugselwerking 23:00 0:00~23:00 1:00 uur 02 Sopijd erugselwerking 5:00 0:00~23:00 1:00 uur 3 Weersafhankelijk inselpun 00 Lage omgevingsemperauur (Lo_A) 10 20~5 1 C 01 Hoge omgevingsemperauur (Hi_A) 15 10~20 1 C 02 Inselpun bij lage omgevingsemperauur (Lo_i) 70 25~80 1 C 03 Inselpun bij hoge omgevingsemperauur (Hi_i) 45 25~80 1 C 4 Desinfeceringsfuncie 00 Saus: desinfeceren 1 (AAN) 0/1 01 Selecie dag desinfecering Fri Mon~Sun 02 Sarijd desinfecering 23:00 0:00~23:00 1:00 uur 5 Inselpun auomaisch erugsellen en desinfeceren 00 Inselpun: emperauur desinfeceren 70 60~75 5 C 01 Duur desinfeceren 10 5~60 5 min 02 erugselemperauur uiredend waer 5 0~10 1 C 03 erugselemperauur kamer 18 17~23 1 C 6 Inselling opie 00 Inselling afhankelijk van insallaie 0 (UI) 0/1 01 Inselling afhankelijk van insallaie 0 (UI) 0/1 02 Inselling afhankelijk van insallaie 0 (UI) 0/1 03 Inselling afhankelijk van insallaie 0 (UI) 0/1 04 Inselling afhankelijk van insallaie 0 0/2 1 7 Inselling opie 00 Inselling afhankelijk van insallaie 1 (AAN) 0/1 01 Nie van oepassing. Verander de sandaardwaarde nie. 0 (UI) 02 Inselling afhankelijk van insallaie 0 (A) 0/1 03 Inselling afhankelijk van insallaie 0 (UI) 0/1 04 Inselling afhankelijk van insallaie 0 (UI) 0/1 8 Inselling opie 00 Inselling afhankelijk van insallaie 1 (AAN) 0/1 01 Inselling afhankelijk van insallaie 1 (AAN) 0/1 02 Noodsand 0 (UI) 0/1 03 Saus: geluidsarm niveau 1 1~ Inselling afhankelijk van insallaie 0 0~2 1 17

19 Eerse code weede code Naam inselling Inselling insallaeur verschil van sandaardwaarde Daum Waarde Daum Waarde Sandaardwaarde Bereik Sap Uni 9 Auomaische emperauurcompensaie 00 Inselling afhankelijk van insallaie 0 2~2 0,2 C 01 Inselling afhankelijk van insallaie 0 5~5 0,5 C 02 Inselling afhankelijk van insallaie 0 5~5 0,5 C A Inselling opie 00 Inselling afhankelijk van insallaie 0 0~ Inselling afhankelijk van insallaie 0 0~ Inselling afhankelijk van insallaie 10 5~15 1 C 03 Inselling afhankelijk van insallaie 35 25~80 1 C 04 Inselling afhankelijk van insallaie 65 25~80 1 C b Inselpunen warm waer voor huishoudelijk gebruik 00 Inselpun: minimumemperauur warmhouden 35 35~65 1 C 01 Inselpun: maximumemperauur warmhouden 45 35~75 1 C 02 Saus: weersafhankelijk verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik 1 (AAN) 0/1 03 Inselpun: opslagemperauur 70 45~75 1 C 04 Auomaische maximale emperauur opslag ank voor warm waer voor huishoudelijk gebruik 70 55~75 1 C C emperauurlimieen uiredend waer 00 Inselling afhankelijk van insallaie 80 37~80 1 C 01 Inselling afhankelijk van insallaie 25 25~37 1 C 02 Nie van oepassing. Verander de sandaardwaarde nie. 03 Nie van oepassing. Verander de sandaardwaarde nie ~22 1 C 5 5~18 1 C d Reenieijden verwarmen van waer voor huishoudelijk gebruik 00 Inselling afhankelijk van insallaie 10 5~ Inselling afhankelijk van insallaie 30 10~ Inselling afhankelijk van insallaie 15 5~30 5 E Servicesand 00 Inselling afhankelijk van insallaie 0 0/1 01 Nie van oepassing. Verander de sandaardwaarde nie. 02 Nie van oepassing. Verander de sandaardwaarde nie. 03 Nie van oepassing. Verander de sandaardwaarde nie. 0 (UI) 0/1 0 (UI) 0/1 1 0~ Inselling afhankelijk van insallaie 0 0~2 1 18

20 ONDERHOUD Wa e doen bij onderhoud Om een opimale werking van de uni e verzekeren dien u op geregelde ijdsippen, bij voorkeur jaarlijks, de uni en de lokale bedrading e conroleren. Di onderhoud moe worden uigevoerd door uw plaaselijke Daikin-echnicus (zie monagehandleiding). He enige onderhoud da de operaor evenueel moe uivoeren is: de afsandsbediening schoon houden me een zache vochige doek, conroleren of de waerdruk op de manomeer meer dan 1 bar bedraag. Als he nesnoer beschadigd is, moe de fabrikan, zijn veregenwoordiger of een gelijkaardige bevoegde personen he vervangen om een gevaarlijke siuaie e voorkomen. ijdens langere silsandsperiodes, bijv. in de zomer me een oepassing voor alleen verwarmen, is he van groo belang da de SROOMVOORZIENING naar de uni NIE WORD UIGESCHAKELD. Wanneer de sroomvoorziening word uigeschakeld, word de auomaische repeiieve beweging van de pomp silgelegd om e voorkomen da ze vasloop. Belangrijke informaie over he gebruike koelmiddel Di produc beva gefluoreerde broeikasgassen die onder he Kyooproocol vallen. Koelmiddelype: R134a GWP (1) waarde: 1300 (1) GWP = Global Warming Poenial (globaal opwarmingspoenieel) Afhankelijk van de Europese of lokale wegeving kunnen periodieke inspecies voor koelmiddellekken vereis zijn. Voor meer informaie, gelieve conac op e nemen me uw plaaselijke dealer. OPSPOREN EN VERHELPEN VAN SORINGEN De ondersaande richlijnen kunnen u helpen om uw probleem op e lossen. Neem conac op me uw moneur als u er zelf nie in slaag he probleem op e lossen. MOGELIJKE OORZAKEN Geen informaie op de afsandsbediening (blanco scherm) Er verschijn een soringscode De weekimer werk, maar de geprogrammeerde acies worden op he verkeerde ijdsip uigevoerd (bijv. 1 uur e laa of e vroeg) De weekimer voor warm waer voor huishoudelijk gebruik is geprogrammeerd maar werk nie. Capacieisgebrek WA E DOEN VEREISEN BIJ HE OPRUIMEN Conroleer of uw insallaie sroom krijg. De voeding me kwh-voordeelarief is acief (zie monagehandleiding). Raadpleeg uw plaaselijke verdeler. Zie de monagehandleiding voor een gedeailleerde lijs me foucodes. Conroleer of de klok en de dag van de week juis zijn ingeseld, en corrigeer indien nodig. Als he symbool nie word weergegeven, druk dan op de - knop om de weekimer e aciveren. Raadpleeg uw plaaselijke verdeler. He onmanelen van de uni, behandelen van he koelmiddel, olie en andere onderdelen moe gebeuren in overeensemming me de relevane lokale en naionale wegeving. Uw produc draag di symbool. Di beeken da u geen elekrische en elekronische producen mag mengen me nie-gesoreerd huishoudelijk afval. Probeer he syseem nie zelf e onmanelen: he onmanelen van he syseem en he behandelen van he koelmiddel, olie en andere onderdelen moeen gebeuren door een bevoegd moneur in overeensemming me de relevane lokale en naionale reglemeneringen. De unis moeen bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld voor hergebruik, recyclage en erugwinning. Door ervoor e zorgen da di produc op de correce manier word opgeruimd, help u poeniële negaieve gevolgen voor he milieu en de gezondheid e voorkomen. Voor meer informaie, gelieve conac op e nemen me de moneur of de lokale overheid. 19

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Beveiligingsunits Micrologic 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A Laagspanningsapparatuur

Beveiligingsunits Micrologic 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A Laagspanningsapparatuur Beveiligingsunis Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Laagspanningsapparauur Gebruikshandleiding We do more wih elecriciy Beveiligingsunis Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Kennismaken me de beveiligingsuni Beveiligingsuni

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Draadloze schakelactor

Bedieningshandleiding. Draadloze schakelactor Bedieningshandleiding (inbouw). Funcie.. De draadloze schakelacor maak draadloos schakelen van elekrische lasen (AC 230 V ~/ 0 A) mogelijk. De draadloze schakelacor kun u evens via een impulsgeveringang

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Daikin Altherma binnenunit EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1

GEBRUIKSAANWIJZING. Daikin Altherma binnenunit EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 GEBRUIKSAANWIJZING EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50+80AAV1 EKHVMYD50+80AAV1 INHOUD Pagina 1. Definities... 1 2. Inleiding... 2 2.1. Algemene informatie... 2 2.2. Bestek

Nadere informatie

INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIE-, GEBRUIKS- ONDERHOUDSVOORSCHRIFT N / N / N NL INHOUDSTAFEL INLEIDING Gebruikers van di handleiding Symbolen Geldende normen Waarschuwingen GEBRUIKERSHANDLEIDING Gebruik van de keel Vergrendeling

Nadere informatie

Gebruik van condensatoren

Gebruik van condensatoren Gebruik van condensaoren He spanningsverloop ijdens he laden Als we de schakelaar s sluien laden we de condensaor op. De condensaorspanning zal oenemen volgens een exponeniële funcie en de spanning over

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

ZWEMBAD WARMTEPOMP Installatie & Instructie Handleiding DURA - serie

ZWEMBAD WARMTEPOMP Installatie & Instructie Handleiding DURA - serie ZWEMBAD WAMTEPOMP Insallaie & Insrucie Handleiding DUA - serie 402-0038-11118.PDF Inhoud ZWEMBAD WAMTEPOMP... 1! Inhoud... 2! 1. Voorwoord... 3! 2. Specificaies... 4! 2.1 Technische fiche... 4! 2.2 Afmeingen...!

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

digitale signaalverwerking

digitale signaalverwerking digiale signaalverwerking deel 2: sampling en digiale filerechniek Hoewel we de vorige keer reeds over he samplen van signalen gesproken hebben, komen we daar nu op erug, om de ermee samenhangende effecen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS Behorende bij de Bacheloropdrach HS Door: Julia Berkhou Lena Jezuia Sephen Willink Begeleider: Prof.dr. A.A. Soorvogel Daum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Achergrondinformaie 3 2.1 He geij.................................

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Labotekst. Meetsystemen

Labotekst. Meetsystemen Labo Meesysemen dr ir J.Baeen Laboeks Meesysemen MSYSL 2006 3 II Elekronica 3 II Elekromechanica (opie au) EK Elo EK EL - - J. Baeen Labo Meesysemen Doelsellingen - Inhoud - Evaluaie Doelsellingen Op basis

Nadere informatie

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij?

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij? Basisleersof vragen: oplossingmodel. Een accu van ol lever een sroom van 50A aan een moor. Hoe groo is de weersand (impedanie) van de moor? Hoe groo is he geleverde vermogen in W en PK? Geg. Ω 4 Gevr.?

Nadere informatie

Labotekst. Meetsystemen

Labotekst. Meetsystemen Labo Meesysemen dr ir J.Baeen Laboeks Meesysemen 2004 3 II Elekronica 3 II Elekromechanica (opies au/el) - - J. Baeen Labo Meesysemen Proef 1: Digiale opische meesysemen Proef I: Digiale opische meesysemen

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Rust en beweging

Hoofdstuk 1: Rust en beweging Hoofdsuk 1: Rus en beweging 1.1 Rus en beweging zijn relaief Ten opziche van he vlieguig is de passagier in................................................ Ten opziche van he aardoppervlak is he vlieguig

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Integratie van inbraakalarm. systeem. Status. Inschakelen. Voeding. Relay Relais 1. Ingangen Uitgang N.C. COM. Server Connected.

Integratie van inbraakalarm. systeem. Status. Inschakelen. Voeding. Relay Relais 1. Ingangen Uitgang N.C. COM. Server Connected. Se Se hp://paxon.info/07 LABEL 3456 HERE 00-0-0-03-04-05 For DC S End of Line Terminaion RS485 Nework CAT5 Cable Coding Server Conneced 0 Server Link 00 0/00 Eherne Server Conneced 0 Server Link 00 ns

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

1 Inleidende begrippen

1 Inleidende begrippen 1 Inleidende begrippen 1.1 Wanneer is een pun in beweging? Leg di ui aan de hand van een figuur. Rus en beweging (blz. 19) Figuur 1.1 Een pun in beweging 1.2 Wanneer is een pun in rus? Leg di ui aan de

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak nauurkunde He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

Bijlage V Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van woongebouwen

Bijlage V Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van woongebouwen VEA 1 Bepalingsmehode van he peil van primair energieverbruik van woongebouwen bvr 19//21 b.s. 8/12/21 wijz. bvr 2/5/2 b.s. 29/8/2 (inwerkingreding 8/9/2) Deze bijlage is enkel van oepassing op dossiers

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit en opties voor lucht-water-warmtepompsysteem

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit en opties voor lucht-water-warmtepompsysteem GEBRUIKSAANWIJZING Binnenunit en opties voor lucht-water-warmtepompsysteem EKHBH008BB3V3 EKHBH008BB6V3 EKHBH008BB6WN EKHBH008BB6T1 EKHBH008BB9WN EKHBH008BB9T1 EKHBX008BB3V3 EKHBX008BB6V3 EKHBX008BB6WN

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Lokale Activiteiten Monitor. Is het iets waard, of kan het in de openhaard?

Lokale Activiteiten Monitor. Is het iets waard, of kan het in de openhaard? Is he ies waard, of kan he in de openhaard? 2 Afsudeerscripie van Bar den Nijs in he kader van de sudie Bedrijfswiskunde en Informaica, aan de Vrije Universiei e Amserdam. Urech, Sepember 2006 Begeleiders:

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules maken

Hoofdstuk 6 - Formules maken Hoofdsuk 6 - Formules maken ladzijde 0 V-a Formule, wan de grafiek gaa door he pun (,) 0 en formule is exponenieel. Formule heef voor x = 0 geen eekenis, erwijl de grafiek door he pun (0, 3) gaa. Formule,

Nadere informatie

Al het goede van melk Aankoop Manager

Al het goede van melk Aankoop Manager Al he oede van melk Aankoop Manaer Funcie Je ben veranwoordelijk voor he onwikkelen en voeren van een aankoopbeleid waarbij zo unsi moelijk word aanekoch rekenin houdend me prijs, kwaliei, evenwichi assorimen

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights Screen mei 2010 Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benuen Voor u lig he nieuwe magazine Screen van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes. In di magazine willen we de parijen die bij he bevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur Een risico- en kosengedreven aanpak voor archiecuur Risico- en kosenmanagemen als primair businessdoel Archiecuur is e beschouwen als een discipline die gedreven word door risico s en kosen. Risico- en

Nadere informatie

Pla n r-natige voorbefe ding

Pla n r-natige voorbefe ding nsrucie > eren mennen me... (2L) Rudolf Pesman en Pla n r-naige voorbefe ding Rudolf Pesman me Díesel. rkend paardendierenars rançoise Rey en inernaionale opmenners Tonnie Cazemier en Rudolf Pesman onderhouden

Nadere informatie

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek Augusus 2003 ECN-C--03-077 Onrendabele op berekeningsmehodiek M. de Noord E.J.W. van Sambeek Veranwoording Di rappor is geschreven in opdrach van he Miniserie van Economische Zaken onder he ECN raamwerkconrac

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde 1 HAVO Beweging

Samenvatting Natuurkunde 1 HAVO Beweging Beweging Samenvaing Nauurkunde HAVO Eenparig rechlijnige beweging a Eenparig versnelde rechlijnige beweging a a = consan a = 0 m/s Oppervlake = v = 0 m/s Oppervlake = v v v v = consan v() = a Oppervlake

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen.

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen. My of i l er ec hni eki n er na i ona l T : +31( 0) 481461191 E : i nf o@my ogend. c om W: www. my ogend. c om Pos a dr es Wi l l em Al e x a nder s r a a 23c 6691E EGend Geen enkel lakproces is gelijk

Nadere informatie

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur archiecuur sofware Archiecuur producsofware onwikkel evoluionair Archiecuur en dynamiek van producsofware Producsofwareonwikkeling ken een voorgeschreven dynamiek waarin produc- en procesverbeeringen een

Nadere informatie

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is Blok 2 LB 60-61 16-17 WB 12-13 Les 1 Maak een oeje INFORMATIE Leeseks Teks 1: Reep voor een oeje van peer in de vorm van een gezih (oe). Teks 1: oud AVI 2; nieuw AVI M3, me uizondering van he woord reep

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

Pda s in de organisatie

Pda s in de organisatie mobiel werken Handvaen voor mobiel beleid Pda s in de organisaie He gebruik van pda s in organisaies is aanrekkelijk omda werknemers daarmee alijd en overal over de laase informaie kunnen beschikken. De

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Het wiskunde B1,2-examen

Het wiskunde B1,2-examen Ger Koole, Alex van den Brandhof He wiskunde B,2 examen NAW 5/4 nr. 2 juni 2003 65 Ger Koole Faculei der Exace Weenschappen, Afdeling Wiskunde, Vrije Universiei, De Boelelaan 08 a, 08 HV Amserdam koole@cs.vu.nl

Nadere informatie

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop

nr. 833 OMBOUWSET NS 2530 De Bisschop Deze bouwse beva beselnr. - 55 cabine NS 2530-5556 huif NS 2530-5558 bufferbalk open (2x) - 5559 bufferbalk dich; virine (2x) - 5560 vacuüm gevormde cabine ramen - 5561 geës rooser.b.v. venilaor op huif

Nadere informatie

lsolatieboxen met of zonder sluis?

lsolatieboxen met of zonder sluis? lsolaieboxen me of zonder sluis? Modelonderzoek naar he risico voor kruisinfecies bij verschillende bouwkundige onwerpen voor een medium-care verpleegafdeling in he Wilhelmina Kinderziekenhuis e Urech

Nadere informatie

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje wiskunde

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje wiskunde Voor een profielwerksuk over de aarde www.aarde nu In opdrach van: Vrije Universiei Amserdam Universiei van Amserdam Technische Universiei Delf Universiei Urech Wageningen Universiei Teksen: Gerard Heijmeriks

Nadere informatie

Testgedreven projectvoering

Testgedreven projectvoering esen Tesgedreven projecvoering Uiloop en budgeoverschrijding voorkomen In veel i-projecen worden fouen in requiremens en documenaie pas bij de esvoorbereiding ondek. Di is duur omda de fouen pas laa in

Nadere informatie

elektriciteit voor 5TSO

elektriciteit voor 5TSO e Dirk Sarens 45 elekriciei voor 5TSO versie 1.0 1 2011 Dirk Sarens Versie 1.0 Schooljaar 2011-2012 Gemaak voor he leerplan D/2009/7841/036 Di boek kan worden gekoch via de websie www.nibook.com Had je

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet?

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet? Gebouwauomaisering WKO Amserdam Science Park Drie gebouwen, één syseem, o och nie? B+U 2 2014 33 In de bouw is men gewend e wheelen en e dealen binnen besaande siuaies. Zo ook was he geval bij de realisaie

Nadere informatie

Van grijs naar groen. Richtlijnen voor energiebesparingen in het rekencentrum. groene IT MVO. Esther Molenwijk

Van grijs naar groen. Richtlijnen voor energiebesparingen in het rekencentrum. groene IT MVO. Esther Molenwijk Van grijs naar groen Richlijnen voor energiebesparingen in he rekencenrum Ook binnen de ICT-branche word men zich seeds bewuser van de invloed van hun acivieien op he klimaa. Seeds meer ICT-managers houden

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Lineaire en exponentiële verbanden

Hoofdstuk 1 Lineaire en exponentiële verbanden Hoofsuk Lineaire en exponeniële veranen lazije A: Geen lineair veran, als x me oeneem, neem y nie sees me ezelfe waare oe. B: Lineair veran, als x me oeneem, neem y sees me, oe. C: Geen lineair veran,

Nadere informatie

Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase. Netspar OCCASIONAL PAPERS

Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase. Netspar OCCASIONAL PAPERS Nespar OCCASIONAL PAPERS Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek acher persoonlijke pensioenrekeningen in de uikeringsfase Techniek acher persoonlijke pensioenrekeningen in de uikeringsfase

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijke compiler voor het onderwijs

Gebruiksvriendelijke compiler voor het onderwijs Helium moe funcioneel programmeren onderseunen Gebruiksvriendelijke compiler voor he onderwijs Foumeldingen van compilers zijn vaak moeilijk e inerpreeren. Om he programmeeronderwijs e verbeeren word aan

Nadere informatie

Installeren van sites op afstand via TCP/IP

Installeren van sites op afstand via TCP/IP v dc Keypad Screen from nework Whie/ 3 Whie/ 4 v dc Keypad Screen from nework Whie/ 3 Whie/ 4 v dc Keypad Screen from nework Whie/ 3 Whie/ 4 +v pu +v pu +v pu v dc Keypad Screen from nework Whie/ 3 Whie/

Nadere informatie

Ernst de Boer en Albert Kleinjan

Ernst de Boer en Albert Kleinjan archiecuur verzekeringen Inernaionale afsemming archiecuur noodzakelijk Archiecuurimpac van rends in de verzekeringswereld In de voorbije jaren is archiecuur vaak synoniem geworden aan beheersing : conroleren

Nadere informatie

X Y e. p n+ e. X Y e. Y(stabiel)

X Y e. p n+ e. X Y e. Y(stabiel) Faculei Bèaweenschappen Ioniserende Sralen Pracicum chergrondinformaie Eigenschappen van ioniserende sraling Bij he uizenden van ioniserende sraling röngensraling en α-, β- en γ-sraling door maerie gaa

Nadere informatie

DE OPERATIONELE VERSTERKER

DE OPERATIONELE VERSTERKER DE OPERATIONELE VERSTERKER Hoofdsuk 1 : Samenvaing van de basisbegrippen en basisschakelingen 1. De ideale operaionele verserker V1 V2 fig. 1.1 Zes eigenschappen kunnen aan de ideale opamp oegekend worden

Nadere informatie