Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiekosten of andere scholingsuitgaven"

Transcriptie

1 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken als persoonsgebonden afrek. In de oeliching bij uw aangifeformulier inkomsenbelasing saa algemene informaie over de afrek van scholingsuigaven. In deze aanvullende oeliching lees u hoe u de afrek bereken als ook sudiefinanciering aan u is oegekend. Le op! Gebruik u deze oeliching om een F-bilje in e vullen? Dan bedoelen we me u, uw of uzelf de persoon die is overleden. Had uw fiscale parner ook sudiekosen? Dan maak u wee apare berekeningen; één voor u en één voor uw fiscale parner. Voor zowel u als voor uw fiscale parner geld een drempel van 500. Hoe werk deze aanvullende oeliching Had u sudiekosen en is aan u sudiefinanciering oegekend? Dan is de berekening van de afrek sudiekosen ingewikkeld. Bij Wa heb u nodig om de afrek sudiekosen e berekenen zie u een overzich van wa u nodig heb om de afrek e berekenen. Vervolgens werken wij di per onderdeel ui. Ook laen wij me schema s en voorbeelden zien hoe u de berekening van de afrek maak op diverse momenen ijdens en na de sudie. Le op! U kun ook aangife doen me he aangifeprogramma. U bereken dan digiaal me de rekenhulp in he aangifeprogramma uw afrek sudiekosen. Di programma saa op Maximum afrek sudiekosen He bedrag da u als sudiekosen of andere scholingsuigaven mag afrekken, is meesal maximaal Da maximale bedrag geld nie in de volgende siuaies: U mag he maximum verhogen als uw presaiebeurs in definiief nie is omgeze in een gif. He maximum verhoog u me he bedrag da u als afrekbare sudiekosen mag afrekken, doorda uw presaiebeurs definiief nie is omgeze in een gif. U volgde in een sudie of opleiding ijdens de sandaardsudieperiode. De sandaardsudieperiode is een periode van maximaal 16 kalenderkwaralen waarin u voornamelijk sudeerde. U beseedde in die periode zoveel ijd aan uw sudie da u daarnaas geen volledige baan kon hebben. Deze sandaardperiode lig ussen de dag da u 18 jaar word en de dag da u 30 jaar word. U bepaal zelf op welke daum deze periode ingaa. De periode hoef nie aaneengesloen e zijn. Le op! Was u bij de aanvang van de sudie nog geen 18 jaar? Dan mag u ook gebruik maken van de sandaardsudieperiode als u de sudiekosen beaalde en u ook aan de overige voorwaarden voor afrek van scholingsuigaven voldeed. Wa heb u nodig om de afrek sudiekosen e berekenen Om uw afrek sudiekosen e berekenen heb u gegevens nodig over: uw sudiekosen de normbedragen de sudiefinanciering de evenueel onvangen vergoedingen, bijvoorbeeld van uw werkgever of een fonds Wij maken onderscheid in sudies mbo en sudies hbo/wo. Ook is de berekening voor verschillende fases van de sudie anders. Daarbij spelen de volgende vragen een rol: Is uw presaiebeurs omgeze in een gif?. Hierna lees u informaie over deze onderwerpen. Uw sudiekosen Welke kosen u kun afrekken, lees u in de oeliching bij uw aangifeformulier inkomsenbelasing. U mag onder andere he lesgeld of (insellings)collegegeld afrekken. Hoeveel lesgeld of (insellings)collegegeld is, saa in de Tabel Overzich lesgeld mbo en de Tabel Overzich collegegeld hbo/wo. U moe he lesgeld wel herrekenen. He is namelijk nie volledig afrekbaar in he jaar waarin u di heb beaald. U ken he lesgeld of collegegeld oe aan de maanden van he kalenderjaar waarop he bedrag berekking had. He maak nie ui in welk jaar u da geld heb beaald. Voor de overige kosen zoals voor boeken neem u de werkelijke kosen. U rek deze kosen af in he jaar waarin u ze heb beaald. Voorbeeld berekening herrekende sudiekosen U volgde van augusus o en me december een mbo-opleiding. Voor he schooljaar beaalde u aan lesgeld He lesgeld bedroeg per maand : 12 is 85,91. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december was 429,55. Daarnaas beaalde u voor boeken 786. Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 1.215,55 ( 429, ). Voor iedere maand da u sudiefinanciering is oegekend, geld een normbedrag. U heb de maandelijkse normbedragen nodig om uw afrek e berekenen. Deze normbedragen zie u hieronder in de Tabel mbo en de Tabel normbedragen hbo/wo. Onvangen vergoedingen Onving u naas uw sudiefinanciering een andere vergoeding? Bijvoorbeeld van uw werkgever of van een fonds van de werkgever van uw ouder(s)? Trek dan uw vergoeding in de Rekenhulp afrekbedrag sudiekosen of andere scholingsuigaven af van uw sudiekosen bij Af: Vergoeding.

2 12345 Aanvullende oeliching Sudiekosen of andere scholingsuigaven Sudiefinanciering De manier waarop u rekening houd me de sudiefinanciering, lees u in Berekening afrek bij mbo en Berekening afrek bij hbo/wo. Is uw presaiebeurs omgeze in een gif? De volgende siuaies zijn mogelijk: Is in de presaiebeurs over een eerder jaar definiief omgeze in een gif? Dan mag u geen sudiekosen meer afrekken. Is in de presaiebeurs over een eerder jaar definiief nie omgeze in een gif? U kun in alsnog he bedrag afrekken da u in da eerdere jaar nie moch afrekken omda u oen een presaiebeurs had. Zie Uw presaiebeurs is nie omgeze in een gif. Fases van de sudie Omda de berekening voor verschillende fases in uw sudie anders is, gaan wij hierbij ui van de 3 volgende siuaies: he jaar waarin u uw sudie begin de ussenliggende jaren he jaar waarin uw sudie eindig De voorbeelden zie u hierna bij Berekening afrek bij mbo en Berekening afrek bij hbo/wo. Berekening afrek bij mbo U kun in een aanal sappen uw oale afrek berekenen. Ga na voor welke maanden u in sudiefinanciering kreeg of er rech op had. Tel de presaiebeurs die aan u is oegekend over die maanden bij elkaar. Tel de bijbehorende normbedragen bij elkaar. Zie Tabel normbedragen mbo. Vermenigvuldig he oaal van deze normbedragen me wee. Di bedrag vergelijk u me de herrekende sudiekosen die u voor deze sudie had. De herrekende sudiekosen besaan ui de volgende bedragen: he lesgeld voor de maanden da u de sudie in volgde andere afrekbare sudiekosen die u heb gemaak in zoals kosen voor boeken Schema bepalen afrek in sudiejaar Herrekende sudiekosen weemaal de normbedragen? Nee in hoger dan oegekend bedrag presaiebeurs? Nee Geen afrek in Afrekbaar in Sudiekosen min eenmaal de normbedragen en min oegekende presaiebeurs Afrekbaar in Toaal normbedragen min gekregen presaiebeurs Voorbeeld (he jaar waarin u uw sudie begin) U volgde van augusus o en me december een mbo-opleiding. Voor de maanden augusus o en me december is he normbedrag 135,91 per maand. He oaal van de normbedragen voor deze maanden is 679,55. Tweemaal di oaal van 679,55 = 1.359,. U beaalde lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 85,91. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december is 429,55. Daarnaas beaalde u voor boeken Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 1.829,55 ( 429, ). Uw herrekende sudiekosen zijn 1.359,, weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen. De DUO kende u in de maanden augusus o en me december een presaiebeurs oe van 75,39 per maand. In oaal vijfmaal 75,39 is 376,95. U mag nu de sudiekosen die u in beaalde min he oaal van de normbedragen en min he oaal van de presaiebeurs afrekken. In di voorbeeld is da 1.829,55-679,55-376,95 = 773,05. 2

3 12345 Aanvullende oeliching Sudiekosen of andere scholingsuigaven U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus een afrek van 273,05. Voorbeeld (ussenliggende jaren) U volgde van januari o en me december een mbo-opleiding. Voor de maanden januari o en me juli is he normbedrag 134,41 per maand. Voor de maanden augusus o en me december is he normbedrag 135,91 per maand. He oaal van de normbedragen voor = 1.620,42. Tweemaal di oaal van 1.620,42 = 3.240,84. U beaalde lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 84,41. He lesgeld voor de maanden januari o en me juli = 590,87. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 85,91. He lesgeld voor de maanden augusus o en me december = 429,55. He lesgeld voor is in oaal 1.020,42. Daarnaas beaalde u voor boeken Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 2.820,42 ( 1.020, ). Uw herrekende sudiekosen zijn lager dan 3.240,82, weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen. De DUO kende u in de maanden januari o en me december een presaiebeurs oe van 75,39 per maand. In oaal in waalfmaal 75,39 is 904,68. U mag nu he verschil ussen he oaal van de normbedragen en he oaal van de presaiebeurs afrekken. In di voorbeeld is da 1.620,42-904,68 = 715,74. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus een afrek van 215,74. Voorbeeld (bij einde sudie) U volgde van januari o en me juli een mbo-opleiding. Voor de maanden januari en me juli is he normbedrag 134,41 per maand. He oaal van de normbedragen voor deze maanden is 940,87. Tweemaal di oaal van 940,87 = 1.881,74. U beaalde lesgeld. Voor he schooljaar is he lesgeld He lesgeld is per maand : 12 = 84,41. He lesgeld voor de maanden januari o en me juli is 590,87. Daarnaas beaalde u voor boeken 500. Uw herrekende sudiekosen zijn over deze periode in oaal 1.090,87 ( 590, ). Uw herrekende sudiekosen zijn lager dan 1.881,74, weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen. De DUO kende u in de maanden januari o en me juli een presaiebeurs oe van 75,39 per maand. In oaal in zevenmaal 75,39 is 527,73. U mag nu he verschil ussen he oaal van de normbedragen en he oaal van de presaiebeurs afrekken. In di voorbeeld is da 940,87-527,73 = 413,14. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus geen afrek. Nada u van de DUO de definiieve beschikking heb onvangen kun u misschien ook in he jaar da u die beschikking kreeg een afrek van sudiekosen krijgen. Da kan wanneer uw presaiebeurs nie word omgeze in een gif. Me welke bedrag van uw presaiebeurs u rekening houd, lees u bij Uw presaiebeurs is nie omgeze in een gif. Berekening afrek bij hbo/wo U kun in een aanal sappen uw afrek berekenen. Ga na voor welke maanden u in sudiefinanciering kreeg of er rech op had. Tel de presaiebeurs die aan u is oegekend over die maanden bij elkaar. Tel de bijbehorende normbedragen bij elkaar. Zie Tabel normbedragen hbo/wo. Vermenigvuldig he oaal van deze normbedragen me wee. Di bedrag vergelijk u me de herrekende sudiekosen die u voor deze sudie had. De herrekende sudiekosen besaan ui de volgende bedragen: he (insellings)collegegeld voor de maanden waarin u in de sudie heb gevolgd andere afrekbare sudiekosen die u heb gemaak in, zoals kosen van boeken Schema bepalen afrek in sudiejaar Herrekende sudiekosen weemaal de normbedragen? Nee in oegekend bedrag presaiebeurs? Nee Geen afrek in Afrekbaar in Sudiekosen min eenmaal de normbedragen en min oegekende presaiebeurs Afrekbaar in Toaal normbedragen min oegekende presaiebeurs 3

4 12345 Aanvullende oeliching Sudiekosen of andere scholingsuigaven Voorbeeld (he jaar waarin u uw sudie begin) U volgde in de maanden sepember o en me december een universiaire opleiding. U beaalde collegegeld. Uw overige sudiekosen zijn in deze maanden De DUO kende u in de maanden sepember o en me december een presaiebeurs oe van 95,61 per maand. In oaal in viermaal 95,61 = 382,44. Voor de maanden sepember o en me december is he normbedrag 196,33 per maand. He oaal van de normbedragen over deze periode is voor u viermaal 196,33 is 785,32. Tweemaal di oaal van 785,32 = 1.570,64. U beaalde collegegeld. Per maand is he collegegeld 139,33. He collegegeld voor de maanden sepember o en me december is 557,32. Daarnaas beaalde u voor overige sudiekosen Uw herrekende sudiekosen over deze periode zijn in oaal 4.557,32 ( 557, ). Uw herrekende sudiekosen zijn weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen: 1.570,64. U mag nu he verschil ussen uw werkelijke kosen en he oale normbedrag afrekken. Daarna rek u hiervan af he oaalbedrag van de presaiebeurs. In di voorbeeld is da 4.557,32-785,32-382,44 = 3.389,56. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus na afronding een afrek van Voorbeeld (ussenliggende jaren) U volgde in de maanden januari o en me december een universiaire opleiding. U beaalde voor sudiejaar 2009/ collegegeld. Voor he sudiejaar /2011 is da Uw overige sudiekosen zijn De DUO kende u in de maanden januari o en me december een beurs oe van 95,61 per maand. In oaal in waalfmaal 95,61 = 1.147,32. Voor de maanden januari o en me augusus is he normbedrag 192 per maand. Voor de maanden sepember o en me december is he normbedrag 196,33 per maand. He oaal van de normbedragen over is 2.321,32. Tweemaal di oaal van 2.321,32 = 4.642,64. U beaalde voor sudiejaar 2009/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 135. He collegegeld voor de maanden januari o en me augusus is U beaalde voor sudiejaar / collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 139,33. He collegegeld voor de maanden sepember o en me december is 557,32. Daarnaas beaalde u voor overige sudiekosen Uw herrekende sudiekosen over deze periode zijn in oaal 5.637,32 ( , ). 4 Uw herrekende sudiekosen zijn weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen: 4.642,64. U mag nu he verschil ussen uw werkelijke kosen en he oale normbedrag afrekken. Daarna rek u hiervan af he oaalbedrag van de presaiebeurs. In di voorbeeld is da 5.637, , ,32 = 2.168,68. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus na afronding een afrek van Voorbeeld (bij einde sudie) U volgde in de maanden januari o en me juni een universiaire opleiding. U beaalde in 2009 voor sudiejaar 2009/ collegegeld. Uw overige sudiekosen zijn in deze maanden De DUO kende u in de maanden januari o en me juni een presaiebeurs oe van 95,61 per maand. In oaal in zesmaal 95,61 is 573,66. Voor de maanden januari o en me juni is he normbedrag 192 per maand. He oaal van de normbedragen over deze periode is voor u zesmaal 192 is Tweemaal di oaal van = U beaalde voor he sudiejaar 2009/ collegegeld. He collegegeld is per maand : 12 = 135. He collegegeld voor de maanden januari o en me juni is 8. Daarnaas beaalde u voor overige sudiekosen Uw herrekende sudiekosen over deze periode zijn in oaal 1.8 ( ). Uw herrekende sudiekosen zijn nie weemaal he oaal van de voor u geldende normbedragen: U mag nu he verschil ussen he oaal van de normbedragen en he oaal van de presaiebeurs afrekken. In di voorbeeld is da ,66 = 578,34. U moe nog wel rekening houden me de drempel van 500. Als u verder geen scholingsuigaven heb, heb u dus een afrek van 79. Nada u van de DUO de definiieve beschikking heb onvangen kun u misschien ook in he jaar da u die beschikking kreeg een afrek van sudiekosen krijgen. Da kan wanneer uw presaiebeurs nie word omgeze in een gif. Me welke bedrag van uw presaiebeurs u rekening houd, lees u bij Uw presaiebeurs is nie omgeze in een gif. Uw presaiebeurs is nie omgeze in een gif Onving u in de definiieve beschikking van de DUO? En is oen uw presaiebeurs nie omgeze in een gif? Dan heb u, acheraf bezien, in he bereffende sudiejaar uw afrek en onreche moeen verminderen door de presaiebeurs. U kun dan in alsnog he bedrag afrekken da u eerder nie moch afrekken omda u oen een presaiebeurs had. Voor de berekening vergelijk u per sudiejaar: he bedrag da u eerder afrok me he bedrag da u mag afrekken nada u rekening houd me he bedrag van de presaiebeurs da nie word omgeze in een gif. He oaal van die bedragen over de jaren da u sudeerde mag u in afrekken. U kun di berekenen me he aangifeprogramma. U download he aangifeprogramma van Is uw presaiebeurs in de definiieve beschikking van de DUO in wel omgeze in een gif? Dan kun u in voor de oude sudiejaren geen sudiekosen of andere scholingsuigaven afrekken.

5 12345 Aanvullende oeliching Sudiekosen of andere scholingsuigaven In de volgende abellen vind u de normbedragen mbo en hbo/wo, he overzich lesgeld mbo en he overzich collegegeld hbo/wo. Tabel normbedragen mbo Periode Bedrag per maand 1 januari o en me 31 juli E 134,41 1 augusus o en me 31 december E 135,91 Tabel normbedragen hbo/wo Periode Bedrag per maand 1 januari o en me 31 augusus E 192,00 1 sepember o en me 31 december E 196,33 1 januari 2009 o en me 31 juli 2009 E 131,75 1 augusus 2009 o en me 31 december 2009 E 133,41 1 januari 2009 o en me 31 augusus 2009 E 186,42 1 sepember 2009 o en me 31 december 2009 E 191,00 1 januari 2008 o en me 31 juli 2008 E 129,25 1 augusus 2008 o en me 31 december 2008 E 130,75 1 januari 2008 o en me 31 augusus 2008 E 183,17 1 sepember 2008 o en me 31 december 2008 E 185,42 1 januari 2007 o en me 31 juli 2007 E 126,88 1 augusus 2007 o en me 31 december 2007 E 128,25 1 januari 2007 o en me 31 augusus 2007 E 179,90 1 sepember 2007 o en me 31 december 2007 E 182,17 1 januari 2006 o en me 31 juli 2006 E 124,93 1 augusus 2006 o en me 31 december 2006 E 126, 1 januari 2006 o en me 31 augusus 2006 E 177,09 1 sepember 2006 o en me 31 december 2006 E 179,00 1 januari 2005 o en me 31 juli 2005 E 123,32 1 augusus 2005 o en me 31 december 2005 E 124,40 1 januari 2005 o en me 31 augusus 2005 E 174,81 1 sepember 2005 o en me 31 december 2005 E 176,48 1 januari 2004 o en me 31 juli 2004 E 120,70 1 augusus 2004 o en me 31 december 2004 E 122,37 1 januari 2004 o en me 31 augusus 2004 E 171,14 1 sepember 2004 o en me 31 december 2004 E 173,72 1 januari 2003 o en me 31 juli 2003 E 116,68 1 augusus 2003 o en me 31 december 2003 E 119,26 1 januari 2003 o en me 31 augusus 2003 E 165,39 1 sepember 2003 o en me 31 december 2003 E 169,49 1 januari 2002 o en me 31 juli 2002 E 112,07 1 augusus 2002 o en me 31 december 2002 E 114,80 1 januari 2002 o en me 31 augusus 2002 E 157,72 1 sepember 2002 o en me 31 december 2002 E 163,24 1 januari 2001 o en me 31 juli 2001 E 8,95 1 augusus 2001 o en me 31 december 2001 E 111,07 1 januari 2001 o en me 31 augusus 2001 E 154,46 1 sepember 2001 o en me 31 december 2001 E 156,56 1 januari 2000 o en me 31 juli 2000 E 6,32 1 augusus 2000 o en me 31 december 2000 E 8,09 1 januari 2000 o en me 31 augusus 2000 E 151,29 1 sepember 2000 o en me 31 december 2000 E 153,49 1 januari 1999 o en me 31 juli 1999 E 95,39 1 augusus 1999 o en me 31 december 1999 E 5,53 1 januari 1999 o en me 31 augusus 1999 E 147,89 1 sepember 1999 o en me 31 december 1999 E 150,39 1 januari 1998 o en me 31 juli 1998 E 94,49 1 augusus 1998 o en me 31 december 1998 E 94,49 1 januari 1998 o en me 31 augusus 1998 E 140,24 1 sepember 1998 o en me 31 december 1998 E 146,86 1 januari 1997 o en me 31 juli 1997 E 92,23 1 augusus 1997 o en me 31 december 1997 E 92,60 1 januari 1997 o en me 31 juli 1997 E 132,96 1 augusus 1997 o en me 31 december 1997 E 139,57 Tabel overzich lesgeld mbo Periode Per jaar Per maand Sudiejaar E E 85,91 Sudiejaar E E 84,41 Sudiejaar E 993 E 82,75 Sudiejaar E 975 E 81,25 Tabel overzich collegegeld hbo/wo Periode Per jaar Per maand Sudiejaar E E 139,33 Sudiejaar E E 135,00 Sudiejaar E E 130,41 Sudiejaar E E 128,16 5

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 2010 Aanvullende oeliching vraag 5e 10 Sudiekosen en andere scholings uigaven jaar u ze heb beaald. Voor de overige kosen, zoals voor boeken, neem u de werkelijke kosen. U rek deze kosen af in he jaar

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 20 Volgt u in 20 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Dan mag u de uitgaven hiervoor, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, aftrekken

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2012 IB 275-1T22FD (2597) Volgt u in 2012 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of had u kosten voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 12 Studiekosten en andere scholings uitgaven Volgde u in 2012 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of had u kosten voor een EVCprocedure (Erkenning Verworven Competenties)? Dan mag

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Loonstaat personeel aan huis

Loonstaat personeel aan huis Belasingdiens 2012 Loonsaa personeel aan huis Waarom di formulier? U vul een loonsaa personeel aan huis in voor elke werknemer die onder de vereenvoudigde regeling val. Op de loonsaa houd u de gegevens

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies CHECKLIST IB 2013 Bunnig administsie + beaslingadvies Parners Om u in saa e seen deze gegevens overzicheijk en voedig aan e everen, hebben wij ondersaande vragenijs opgesed. Wij verzoeken u de vragen/

Nadere informatie

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de VERSLAG TEN BEHOEVE VAN DE VERIFICATIEVERGADERING D.D. 27 AUGUSTUS 2015 OM 10.00 UUR EX ART. 137 FW Faillissemensverslag: Nummer: 5 Daum: 17augusus2015 Gegevens onderneming: de besloen Vennooschap me beperke

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a b c d e a Analyse De omze was in 987 ongeveer, miljard (de recher as) De wins was ongeveer 6 miljoen (linker as) 6 miljoen 6 miljoen = %, % Er is sprake van verlies als de wins/verlies-grafiek negaief

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 1 Abma Schreurs Advocaen Noarissen Waerlandlaan 52, Purmerend Posbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2011.003068.01/JA/JA 1 VESTIGING OPSTALRECHT Op éénenderig

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO wa 00-II Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x + 40y 4800 kom overeen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen.

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen. 1a 1b G&R havo A deel 1 Tabellen en grafieken C. von Schwarzenberg 1/14 Een buspakje kan door de brievenbus, een pakke nie. Een zending die voorrang krijg. 1c 5, 40. (Worldpack Basic prioriy Buien Europa

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader Bijlage 1: Toeliching weelijk kader 1. Woningwe 2015 Begin 2015 is de nieuwe Woningwe aangenomen. In de we zijn aangescherpe regels voor de oegelaen inselling voor de volkshuisvesing aan genomen. Toegelaen

Nadere informatie

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2 Uiwerkingen Toes IEEE, Modules en Daum: 9 sepember 007 Tijd: 0.40.0 (90 minuen) Opgave I) Di is een warmmakerje. In woorden is V is de serieschakeling van, en (de parallelschakeling van 3 en 4) of V =

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

Uitslagen voorspellen

Uitslagen voorspellen Eindexamen vwo wiskunde A pilo 04-I Vraag Anwoord Scores Uislagen voorspellen maximumscore 3 De afsand ussen Wilders en Thieme is 4 De conclusie: nie meer dan wee maal zo groo maximumscore 3 Bij gelijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is

t 1 Hier staat hoe je een toetje maakt. 2 Het is Blok 2 LB 60-61 16-17 WB 12-13 Les 1 Maak een oeje INFORMATIE Leeseks Teks 1: Reep voor een oeje van peer in de vorm van een gezih (oe). Teks 1: oud AVI 2; nieuw AVI M3, me uizondering van he woord reep

Nadere informatie

Nederland Regelland. Begin kabinet t Rutte t. Eind 2015. Administratieve lasten in tijd Administratieve lasten in kosten

Nederland Regelland. Begin kabinet t Rutte t. Eind 2015. Administratieve lasten in tijd Administratieve lasten in kosten Nederland Regelland Hoeveel adminisraieve lasen hebben de profielen ui Nederland Regelland in de periode sinds he begin van kabine Rue o en me? Aan de hand van ondersaand overzich kunnen de adminisraieve

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

wiskunde A pilot vwo 2015-I

wiskunde A pilot vwo 2015-I Piramiden maximumscore a = en x =,5 geef h = 6,5 (dm) De oppervlake van he grondvlak is,5,5 = 6, 5 (dm²) De inhoud is 6, 5 6,5 4 (dm³) ( nauwkeuriger) maximumscore 4 I = x (9 x ) geef di 6 d = x x x x

Nadere informatie

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij?

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij? Basisleersof vragen: oplossingmodel. Een accu van ol lever een sroom van 50A aan een moor. Hoe groo is de weersand (impedanie) van de moor? Hoe groo is he geleverde vermogen in W en PK? Geg. Ω 4 Gevr.?

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO 2002-II wiskunde A (oude stijl) Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO 2002-II wiskunde A (oude stijl) Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO 00-II wiskunde A (oude sijl) Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x

Nadere informatie

wiskunde A vwo 2015-I

wiskunde A vwo 2015-I wiskunde A vwo 05-I Diabeesrisicoes maximumscore 4 He aanal personen me verborgen diabees is binomiaal verdeeld me n = 400 en p = 0, 0 P( X 00 ) = P( X 99 ) Beschrijven hoe di me de GR berekend word De

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek Augusus 2003 ECN-C--03-077 Onrendabele op berekeningsmehodiek M. de Noord E.J.W. van Sambeek Veranwoording Di rappor is geschreven in opdrach van he Miniserie van Economische Zaken onder he ECN raamwerkconrac

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

De Belastingsgrondslag van Registratierechten

De Belastingsgrondslag van Registratierechten De Belasingsgrondslag van Regisraierechen Soor Fiscaliei Seunun Beleidsrelevan onderzoek Besuurlijke Organisaie laanderen De Belasingsgrondslag van Regisraierechen (oorloige versie: mag nie versreid worden

Nadere informatie

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding Vr He spel over geneisch gemodificeerd voedsel Handleiding Achergrond Er besaa nog seeds veel discussie over geneisch gemodificeerd voedsel. Voorsanders hechen veel waarde aan de mogelijkheden, zoals goedkopere

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren.

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren. [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights Screen mei 2010 Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benuen Voor u lig he nieuwe magazine Screen van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes. In di magazine willen we de parijen die bij he bevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo I

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo I Eindexamen wiskunde A- vwo 009 - I Beoordelingsmodel Vraag Anwoord Scores Emissierechen maximumscore 3 Mogelijkheid kos 50 000 euro Mogelijkheid lever 50 000 euro aan emissierechen op Mogelijkheid kos

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

Werkdocument van de Commissie

Werkdocument van de Commissie RAAD VAN DE ROPESE UNIE Brussel, 23 mei 2007 (25.05) (OR. en) Inerinsiuioneel dossier: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 NOTA I/A-PUNT - ADDENDUM 2 van: he secreariaa-generaal van

Nadere informatie

Uitwerkingen H14 Algebraïsche vaardigheden 1a. x = 6 2 = 4 en y = 9,60 5 = 4,60

Uitwerkingen H14 Algebraïsche vaardigheden 1a. x = 6 2 = 4 en y = 9,60 5 = 4,60 Uiwerkingen H Algebraïsche vaardigheden = 6 = en y = 9,60 5 =,60 Voor km een bedrag van,60 euro Per km dus een bedrag van,5 euro. Da is he quoiën van y en. Bij km zijn de kosen 5 euro dus bij 0 km zijn

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

digitale signaalverwerking

digitale signaalverwerking digiale signaalverwerking deel 2: sampling en digiale filerechniek Hoewel we de vorige keer reeds over he samplen van signalen gesproken hebben, komen we daar nu op erug, om de ermee samenhangende effecen

Nadere informatie

Krommen in het platte vlak

Krommen in het platte vlak Krommen in he plae vlak 1 Een komee beschrijf een baan om de zon. We brengen een assenselsel aan in he vlak van de baan van de komee, me de zon als oorsprong. Als eenheid in he assenselsel nemen we de

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uierlijk op juni de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school op de daaroe

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Meten van vermogen in een driegeleidernet. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Meten van vermogen in een driegeleidernet. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elekriciei OPGAVE: Meen van vermogen in een driegeleiderne Daum van opgave:.../.../ Daum van afgife: Verslag nr. : 8 Leerling: Assisenen: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluaie :.../10 Theorie :.../10 Meeopselling

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Logaritmen, Logaritmische processen.

Logaritmen, Logaritmische processen. PERIODE Lineaire, Kwadraische en Exponeniele funcies. Logarimen. Logarimen, Logarimische processen. OPDRACHT 1 Gebruik je (G)RM voor de berekening van: 1) log 2) log 0 3) log 00 4) log 000 5) log 1 6)

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Analoge Elektronika 1 DE KOMPARATOR

Analoge Elektronika 1 DE KOMPARATOR naloge Elekronika DE KOMPRTOR De mees eenvoudige oepassing van de operaionele verserker is de komparaor. Om de werking van de komparaor e begrijpen, bekijken we de karakerisiek van de opamp, zoals geekend

Nadere informatie

Investeringsbeslissingen

Investeringsbeslissingen Inveseringsbeslissingen 1. Begrippen 1.1. Wa is inveseren? Een dadelijke (zekere) beschikbare koopkrach inruilen egen: 1. een oekomsige onzekere inkomenssroom; 2. besparingen van uigaven; 3. een nie-financieel

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde B,2 (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 86 punen e behalen; he examen besaa ui 9 vragen. Voor

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 22 mei uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 22 mei uur Wiskunde B,2 (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 86 punen e behalen; he examen besaa ui 9 vragen. Voor

Nadere informatie

Wijkbeheerplan Pathmos is klaar

Wijkbeheerplan Pathmos is klaar Wijkbeheerplan Pahmos 2017-2021 is klaar He Wijkbeheerplan Pahmos en de projecenkaar Woensdagavond 1 februari heef de Wijkraad Pahmos ingesemd me he Wijkbeheerplan Pahmos. In di plan saa hoe de gemeene

Nadere informatie

Het wiskunde B1,2-examen

Het wiskunde B1,2-examen Ger Koole, Alex van den Brandhof He wiskunde B,2 examen NAW 5/4 nr. 2 juni 2003 65 Ger Koole Faculei der Exace Weenschappen, Afdeling Wiskunde, Vrije Universiei, De Boelelaan 08 a, 08 HV Amserdam koole@cs.vu.nl

Nadere informatie

Al het goede van melk Aankoop Manager

Al het goede van melk Aankoop Manager Al he oede van melk Aankoop Manaer Funcie Je ben veranwoordelijk voor he onwikkelen en voeren van een aankoopbeleid waarbij zo unsi moelijk word aanekoch rekenin houdend me prijs, kwaliei, evenwichi assorimen

Nadere informatie

40 = = Kruislings vermenigvuldigen geeft 40( c + 3) = 100 c waaruit volgt dat

40 = = Kruislings vermenigvuldigen geeft 40( c + 3) = 100 c waaruit volgt dat Kern Analyse 00 ( + 0) 00 a = 0 geef S = =. We zoeken de oplossing van de vergelijking S = 85. Oplossen + 0+ 3 + 3 lever = 7. b ijd (uren) 0 3 7 7 57 percenage S 0 50 70 80 90 95 c S 80 60 40 0 O 0 0 30

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A 1-2 vwo 2002-I

Eindexamen wiskunde A 1-2 vwo 2002-I Eindexamen wiskunde A 1-2 vwo 2002-I Vogels die voedsel zoeken Vogels die voedsel zoeken op de grond veronen vaak een karakerisiek paroon van lopen en silsaan. In iguur 1 is di paroon voor wee vogelsooren

Nadere informatie

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi

STICHTING SINGELDINGEN TE ROTTERDAM. Jaarrekening 2013. ffi STICHTING SINGLDINGN T ROTTRDAM Jaarrekening 2013 ffi a INHOUDSOPGAV ACOOUNTANTSVRSLAG 1 Beoordelingsverklaring / r 2 Algemeen Pagina JAARRKNING 1 Balans per 31 december 2013 2 Saa van baen en lasen over

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Holland Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Holland Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Midden-Holland Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

op het interval 5, 15 betekent 5 x 15. 4b x op het interval 6, 10 betekent 6 x < 10. 5d Bij 3 < x π hoort het interval 3, π

op het interval 5, 15 betekent 5 x 15. 4b x op het interval 6, 10 betekent 6 x < 10. 5d Bij 3 < x π hoort het interval 3, π G&R havo B deel Veranderingen C. von Schwarzenberg / a b c Tussen en uur. Van en uur neem de sijging oe. Van o 6 uur neem de sijging af. Van o 8 uur neem de daling oe. Van 8 o uur neem de daling af. 6,,,,,

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Haaglanden Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Blok - Vaardigheden ladzijde d 9 B B 6 f a a e r 9 9r r r r 8 a De rihingsoëffiiën van de lijn is gelijk aan en he sargeal is dus 7 0 de vergelijking is y x+ De rihingsoëffiiën van de lijn is gelijk

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Flevoland Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Flevoland Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Flevoland Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie