Een nieuwe model van bekostigen van Shared Services

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe model van bekostigen van Shared Services"

Transcriptie

1 Een nieuwe model van bekosigen van Shared Services Thierry Bruyneel Harold den Heijer

2 Agenda Inroducie Rene Burgler 5 min Inroducie B&M 5 min The sripped down problem Succes facoren Discovery our van de oaal oplossing 30 min Managemen conrol & accouning Van accouning naar sraegic cos managemen The oal soluion Discussie 30 min Verschillen gemeenelijke omgeving en hoe ondervangen? Toepasbaarheid Conclusies 10 min - 2 -

3 Inroducie Rene Burgler Siuaie gemeene Almere Vraagselling Doelselling workshop - 3 -

4 Inroducie B&M Inegraed Performance Managemen Sraegy formulaion Sraegy managemen Performance coaching Process Srucure Organisaional design Analyical accouning srucure & design Managemen conrol sysems design (chargeback Leadership Company values Change managemen Culure Performance Managemen Insighs Profiabiliy analysis Cosing sysems Driver modeling Scorecarding CPM ools inegraion & implemenaion - 4 -

5 Analyse van he probleem (1 BU 1 BU 2 BU 3 BU 4 Shared Services Suppor funcions - 5 -

6 Analyse van he probleem (2 BU 1 BU 2 BU 3 BU 4 Shared Services Suppor funcions Faciliy services - 6 -

7 Analyse van he probleem (3 Besuur beslui om BU 2 op e heffen Alle gebouwen/faciliy services blijven in Group BU 1 BU 2 BU 3 BU 4 Group Shared Services Suppor funcions Faciliy services - 7 -

8 Sympomen Geen governance process in place, gebrekkige sraegische alignmen en een zeer ineffecief sraegie execuie proces Veel (negaief deba ussen de BU s en de back office over fairness en inconsisenie van de geoonde feien en cijfers Zeer complexe ieraief ABC allocaion model, me hoge onderhoudskosen en lage accounabiliy Veranwoordelijkheden (cos cener vs profi cener zijn onduidelijk geworden, moeilijk e managen en GEEN ownership van de kosen Wanrouwen in managemen accouning informaie sysemen en in de financiële afdeling als business parner Verkor de levensduur van BI/cosing sysemen vanwege he onjuis gebruik van cosing sysemen - 8 -

9 Oorzaak Gebruik van een cosing syseem bv kosen allocaie/chargeback is WRONG! Marke Marix organisaion BU sales BU... Process Produc x x Channel x x x x x Segmen x Produc (ion Back office OPS Back office APS Shared services (infra x x x x x x x x Corporae overhead Segmen BU specific Marke COST CENTER STRUCTURE Marix organisaion BU sales BU... Channel Produc BU 1 x PROFIT CENTER STRUCTURE BU 2 x BU n x x x x Corporae Corporae Produc (ion Back office OPS Back office APS Shared services (infra Corporae overhead x - 9 -

10 Gevolg Transparancy U wee waar u voor beaald Fairness U heef he gevoel da u correce arieven beaald voor de geleverde service. Ook in vergelijking me andere business unis en andere services Acionabiliy He chargeback syseem maak inzichelijk me welke parameers en processen u kun suren om zodoende invloed e hebben op de aan u doorbelase kosen Predicabiliy De arieven die u doorbelas krijg zijn sabiel over verschillende perioden

11 Wa is van belang? Top managemen wil effeciever worden in sraegie execuie Trends 1. Agiliy kunnen reageren op veranderende omgeving 2. Meer drasische op-down ingrepen (fusies, samenvoegingen 3. Kosen meer dan ooi een issue 4. Aandach voor Cos conrol/managemen van shared services 5. Behoefe aan ineracive conrol in een organisaie Crucial is een managemen conrol srucure me kenmerken Transparen Fair Acionable Predicable

12 Discovery our naar een oaal oplossing(1 Managemen conrol & accouning Uigangspunen in de profi secor 1. BUs komen voor ui de porfolio sraegie van een organisaie en zijn unieke produc-marke combinaies a BUs zijn profi ceners: Opimaliseren omze Kosen beheersing b BUs nemen ondernemings risico s: Zijn veranwoordelijk voor capaciy managemen De BU s cenral enrepreneurship is veranwoordelijk voor producie planning en voorraad bewegingen c BUs hebben meesal hun eigen produc/service porfolio en een eigen sales en markeing funcie 2. A Service Cener, welke nie is gedefinieerd als business uni, heef als primair doel om inern diensen e verlenen a Service Ceners zijn cos (efficiency ceners b Service Ceners moeen sreven naar cos efficiency. c Raporeren geen exerne omze om verwarring e voorkomen av rol en financiele doelsellingen Voor in de discussie: wa zijn de uigangspunen in de publieke secor?

13 Discovery our naar een oaal oplossing (2 Managemen conrol & accouning BU 1 BU 2 BU 3 BU 4 Group Shared Services Suppor funcions Service caalogus Duidelijk omschreven services Heldere leveringsvoorwaarden Prijzen op voorhand bepaald (jaarlijks Leverancier klan verhouding Governance Group funcie is sraegische buffer o Overcapaciei o Sraegische inveseringen Meer dialoog Escalaie procedures Financieel syseem In de financial accouning sysemen PO/PR processen & procedures Geen cos processing voor deze doeleinden

14 Discovery our owards he oal soluion (3 Managemen conrol & accouning Mos common Bes pracices Managemen Accouning Cos pools (naure Driver volumes Cos pools (naure Acual driver volumes Process & capaciy coss Cos calculaion Cos allocaion Service Managemen caalogue (offering Conrol Push coss o clien Charge based on clien demand Karakerisieken Karakerisieken Weinig alignmen ussen SSC en klan Wanrouwen av SSC agv onvoldoende ransparency Service fee word jaar in jaar ui verhoogd Negaiviei over diensverlening en effeciviei SSC Onbreek aan Clien conrol Fairness word nie ervaren agc mismach driver volumes-cos allocaion Us vs. hem... Toegenomen alignmen agv de dialoog obv de services porfolio (caalogus Transparanie in de definiies en herkenbaarheid van services SSC kosenbeheersing mogelijk Clien conrol is hoog Klan wee van e voren precies wa hij beaald voor zijn gevraagde services SSC word een businessparner me oegevoegde waarde

15 Discovery our owards he oal soluion (4 from accouning o sraegic cos managemen BU 1 BU 2 BU 3 BU 4 Group Shared Services Suppor funcions Kosen opimalisaie Targe Cosing Ownership capaciei BU is veranwoordelijk voor (over capaciei Suren van klanen in sraegische riching Sraegic Packages offering Managen van de vraag Demand planning

16 Discovery our owards he oal soluion (5 Advanages of he closing loop Kosen efficienie Qualiy improvemen Aniciperen op fluacuaies in de vraag Meer berouwbare business cases Enrepreneurship Commimen

17 The oal soluion Concep & process Sysems archiecure Forecas / Demand Orders commimen Regiser chargeback Chargeback Accouning ransacions Operaional drivers Financial Daa DWHS/ODS Cosing & Profiabiliy Managemen ools Planning & budgeing Cosing & prof. model IFRS segmen reporing Profiabiliy analysis Srucured reporing Srucured reporing

18 Q&A B&M (Belgium Office Korrijkseseenweg Sin-Marens Laem Belgium T: +32 ( B&M (Neherlands Office Hoogoorddreef BA Amserdam Neherlands T: +31 ( M:

Lean IT: hype of volgend niveau?

Lean IT: hype of volgend niveau? procesverbeering Op naar groere klanevredenheid me Lean IT Lean IT: hype of volgend niveau? De Lean-filosofie is succesvol gebleken in de producieindusrie en lijk op he eerse gezich ook direc oe e passen

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Pda s in de organisatie

Pda s in de organisatie mobiel werken Handvaen voor mobiel beleid Pda s in de organisaie He gebruik van pda s in organisaies is aanrekkelijk omda werknemers daarmee alijd en overal over de laase informaie kunnen beschikken. De

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Offshore sourcing: de voordelen voor ontwikkelingslanden

Offshore sourcing: de voordelen voor ontwikkelingslanden groene IT MVO Voordelen, inerne succesfacoren en mvo Offshore sourcing: de voordelen voor onwikkelingslanden Over de voordelen van offshore sourcing voor bedrijven die daar gebruik van maken, is al veel

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur archiecuur sofware Archiecuur producsofware onwikkel evoluionair Archiecuur en dynamiek van producsofware Producsofwareonwikkeling ken een voorgeschreven dynamiek waarin produc- en procesverbeeringen een

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen devices on he go Risico s van mobiel werken Informaie beveiliging in de mobiele wereld Mobiel werken is al lang geen hype meer. Inmiddels is he zakelijk gebruik van mobiele apparauur vrijwel volledig ingeburgerd.

Nadere informatie

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief Nie door de overheid bekosigde ICT-hogescholen in Nederland: een oekomsperspecief Landelijke Sinds AMBI nie meer besaa, onbreek he de Nederlandse afsemming ICT-secor aan een richinggevend, onafhankelijk

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND

EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND Gerber Hebbink Erik van Amerongen Juni 2002 Samenvaing Di paper doe verslag van een onderzoek naar he verband ussen financiële marken en de reële economie aan de

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet?

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet? Gebouwauomaisering WKO Amserdam Science Park Drie gebouwen, één syseem, o och nie? B+U 2 2014 33 In de bouw is men gewend e wheelen en e dealen binnen besaande siuaies. Zo ook was he geval bij de realisaie

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

The John D. Eisenfelt Principle. Markt Oostzijde 12B 3421 AE Oudewater 0348-566 600 www.eisenfelt.com info@eisenflet.com

The John D. Eisenfelt Principle. Markt Oostzijde 12B 3421 AE Oudewater 0348-566 600 www.eisenfelt.com info@eisenflet.com Markt Oostzijde 12B 3421 AE Oudewater 0348-566 600 www.eisenfelt.com info@eisenflet.com Hogere gemiddelde orderwaarde Voorspelbare orderintake Hogere productiviteit sales The John D. Eisenfelt Principle

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Draadloze communicatie

Hoofdstuk 6: Draadloze communicatie Elekronica: Tweede kandidauur indusrieel ingenieur 1 Hoofdsuk 6: Draadloze communicaie 1: Principewerking He is de bedoeling in di hoofdsuk de elemenaire principes van draadloze communicaie e besuderen.

Nadere informatie

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie

Types AJYA72LALH AJYA90LALH AJY108LALH AJY126LALH AJY144LALH. Airstage V2. VRF-systeem voor grotere gebouwen. www.fujitsuclimate.

Types AJYA72LALH AJYA90LALH AJY108LALH AJY126LALH AJY144LALH. Airstage V2. VRF-systeem voor grotere gebouwen. www.fujitsuclimate. Types AJYA7LALH AJYA9LALH AJY8LALH AJY6LALH AJYLALH VRFsyseem voor groere gebouwen Airsage V wwwfujisuclimaenl INHOUD Alles for voor Comfor Uw Comfor Inelligen en en geavanceerd design Uigebreide range

Nadere informatie

De PMO is de BELANGRIJKSTE factor voor de toekomst van uw organisatie!

De PMO is de BELANGRIJKSTE factor voor de toekomst van uw organisatie! De PMO is de BELANGRIJKSTE factor voor de toekomst van uw organisatie! Maart 2015 Dre Versteeg Principal Consultant Introductie Dré Versteeg Principal Consultant Novius 2 Presentatie Maart. 2015 2 Wat

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie