Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen"

Transcriptie

1 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen in he formulier Aangife schenkbelasing C Wegwijzer schenkbelasing D Tarieven schenkbelasing 2011 Hoe gebruik u deze oeliching? Deze oeliching is geschreven voor iemand die een schenking krijg en zelf he aangifeformulier invul. Vul u als schenker he aangifeformulier in? Houd er dan rekening mee da wij me u de onvanger bedoelen. Behalve wanr wij u als schenker schrijven. Overal waar in he aangifeformulier of de oeliching hij saa, kun u ook zij lezen. A Algemene informaie over de schenkbelasing Wa is een schenking? U onvang een schenking als u van iemand ies krijg waardoor u rijker word en de ander armer. Een schenking word ook wel een gif genoemd. Wanr doe u aangife schenkbelasing? Heb u een schenking gekregen? Dan moe u aangife schenkbelasing doen als: u he formulier Aangife schenkbelasing van ons heb onvangen u de schenking van uw ouder(s) heb gekregen en de schenking hoger is dan u de schenking nie van uw ouder(s ) heb gekregen en de schenking hoger is dan Heb u een schenking gedaan? Dan hoef u alleen aangife schenkbelasing e doen als u he formulier Aangife schenkbelasing van ons heb onvangen. Schenker en onvanger kunnen ook samen aangife doen op hezelfde formulier. B Uileg bij de vragen in he formulier Aangife schenkbelasing Correspondenieadres Doe iemand anders, bijvoorbeeld een noaris, namens u aangife? En moeen wij de aanslagen naar hem suren? Dan moe hij zijn naam en adres invullen bij Correspondenieadres. Di moe een adres in Nederland zijn. Voor meer onvangers samen aangife doen Meer onvangers kunnen samen aangife doen. Vermeld dan voor iedere onvanger op een bijlage de gegevens waar in de aangife om gevraagd word. Als u op de voorzijde van he aangifeformulier he vakje Afzonderlijke aanslag aankruis, krijg elke onvanger een aanslag op zijn woonadres. Als de onvanger schenkbelasing moe bealen, zi aan de aanslag een accepgiro me he bedrag da hij moe bealen. Kruis u he vakje acher Afzonderlijke aanslag nie aan? Dan krijg iedere onvanger och afzonderlijk een aanslag, maar alle aanslagen worden me een brief versuurd naar he correspondenieadres. Aan de brief zi dan één accepgiro voor de oaal e bealen schenkbelasing. suc 064-1z11fd

2 2 van 8 Le op! Wonen een of meer onvangers in he buienland? Of zijn een of meer woonadressen onbekend? Dan kun u nie kiezen voor afzonderlijke aanslagbiljeen me accepgiro. Wij suren de aanslagen dan alijd naar he correspondenieadres. Posadres voor he indienen van de Aangife schenkbelasing He belasingkanoor waar u de Aangife schenkbelasing naar oe moe suren is: Belasingdiens/Oos-Braban/kanoor s-herogenbosch Anwoordnummer WB s-herogenbosch Voor welke daum moe de aangife bij ons binnen zijn? Uw aangife moe bij ons binnen zijn vóór 1 maar van he ar da volg op he ar waarin u de schenking kreeg of deed. Als u geen aangife doe, schaen wij zelf hoeveel schenkbelasing u moe bealen. Wij suren u dan een aanslag voor he bedrag da wij hebben gescha. Misschien moe u ook een boee bealen. Uisel aanvragen Kun u he aangifeformulier nie op ijd erugsuren? Dan kun u vóór de inleverdaum uisel aanvragen. Suur hiervoor een brief naar Belasingdiens/Oos-Braban/kanoor s-herogenbosch. Meer informaie Meer informaie vind u op 2 Gegevens onvanger Relaie me de schenker Voor de schenkbelasing gelden verschillende arieven, van 10% o 40%. Zie de Tarieven schenkbelasing 2011 op bladzijde 8. Er gelden ook vrijsellingen. Zie 5 Verdere gegevens. He arief da u beaal, en de vrijselling hangen af van: de waarde van de schenking uw relaie me degene van wie u de schenking krijg Vermeld uw relaie me de schenker. Bijvoorbeeld kind, pleegkind, siefkind, (acher)kleinkind, parner, of anders. Kinderen Voor de schenkbelasing ben u ook een kind van de schenker als: u een kind ben van de parner van de schenker u door de schenker als kind ben erkend u een geadopeerd kind ben van de schenker Pleegkinderen Voor de schenkbelasing ben u een pleegkind van de schenker als u vóór uw 21e verardag minimaal vijf ar uisluiend of nagenoeg uisluiend door de schenker ben onderhouden en opgevoed. Ben u voor uw 21e gerouwd? Dan moe u voor de huwelijksdaum minsens vijf ar uisluiend of nagenoeg uisluiend door de schenker zijn onderhouden en opgevoed. Parners Voor de schenkbelasing ben u een parner van de schenker als u: me de schenker ben gerouwd en u nie ben gescheiden van afel en bed u geregisreerd parner van de schenker ben u ongerouwd samenwoon me de schenker (zie de uileg van he begrip samenwonenden ) Parners worden voor de berekening van schenkbelasing gezien als één persoon. Da werk wee kanen op: Als beide parners ieder een schenking doen, zien wij da als schenkingen door één persoon. Wij ellen dan de schenkingen bij elkaar op. Als beide parners een schenking krijgen, dan zien wij di als een schenking aan één persoon. Di heef gevolgen voor de berekening van de hooge van de schenkbelasing. Le op! Als de ene parner een schenking doe aan de andere parner, moe de onvanger schenkbelasing bealen. Samenwonenden Voor de schenkbelasing ben u parners als u en de schenker voldoen aan alle volgende voorwaarden: U ben allebei meerderrig. U saa allebei minimaal wee ar op hezelfde adres ingeschreven in de basisadminisraie persoonsgegevens van de gemeene of een vergelijkbare adminisraie buien Nederland. U heb een door een noaris opgemaak samenlevingsconrac me een wederzijdse zorgverpliching. U ben geen bloedverwanen in de reche lijn. Bloedverwanen in de reche lijn zijn bijvoorbeeld een vader en zijn docher en een groomoeder en haar kleinzoon. U mag maar me zijn weeën aan de voorwaarden hierboven voldoen. Drie of meer mensen kunnen nie allemaal elkaars parner zijn. Zonder een door een noaris opgemaak samenlevingsconrac ben u voor de schenkbelasing ook samenwonend parners als u en de schenker voldoen aan alle volgende voorwaarden: U ben allebei meerderrig. U saa allebei minimaal vijf ar op hezelfde adres ingeschreven in de basisadminisraie persoonsgegevens van de gemeene of een vergelijkbare adminisraie buien Nederland. U ben geen bloedverwanen in de reche lijn. Bloedverwanen in de reche lijn zijn bijvoorbeeld een vader en zijn docher en een groomoeder en haar kleinzoon. U mag maar me zijn weeën aan de voorwaarden hierboven voldoen. Drie of meer mensen kunnen nie allemaal elkaars parner zijn.

3 Toeliching 3 van 8 Aangife schenkbelasing 2011 Belasingdiens Woonde u eerder samen, maar sond u in 2011 nie he hele ar ingeschreven op hezelfde adres? Dan blijf u parner voor de schenkbelasing als he samenwonen egen uw wil is beëindigd. Bijvoorbeeld door een opname in een verpleeghuis of een kliniek. Verwanen Verwanen zijn familie van elkaar. U kun bloedverwan of aanverwan zijn: U ben een bloedverwan van de schenker als u gemeenschappelijke voorouders heb. U ben een aanverwan van de schenker als u me een bloedverwan van de schenker ben gerouwd, een geregisreerd parnerschap heb of samenwoon. Voor de schenkbelasing behandelen wij bloedverwanen en aanverwanen hezelfde. Sel, u ben gerouwd me een kind van de schenker. Dan geld u voor de schenkbelasing ook als een kind van de schenker. Deze regeling gaa alleen op voor: echgenoen, geregisreerd parners en samenwonenden zolang he huwelijk, geregisreerd parnerschap of he samenwonen duur de overblijvende echgenoo, geregisreerd parner of samenwonende als he huwelijk, geregisreerd parnerschap of samenwonen is geëindigd door he overlijden van de andere parner Voorbeeld Een gerouwde vrouw krijg een schenking van haar schoonouders. Omda zij gerouwd is me de zoon van de schenkers, beaal zij schenkbelasing volgens he arief voor schenkingen van ouders aan kinderen. Als haar echgenoo is overleden, en zij na he overlijden een schenking krijg, is di arief ook van oepassing. Is he huwelijk door echscheiding beëindigd, dan is zij voor de schenkbelasing geen aanverwan meer. In da geval is ariefgroep II van oepassing. Zie Tarieven schenkbelasing 2011 op bladzijde 8. 3 Gegevens schenking Waarde bij schenking van zaken Bij vraag 3 moe u de waarde van de schenking invullen. U moe daarvoor uigaan van de waarde in he economisch verkeer op he momen van de schenking. Di is he hoogse bedrag da u bij een evenuele verkoop zou kunnen krijgen. Als u nie wee wa de waarde van een schenking is, kun u deze laen axeren. 3c Onroerende zaken Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld een suk grond of een huis. Vul in: de waarde in he economisch verkeer. Is de onroerende zaak in gebruik als woning, dan is de waarde van de schenking de WOZ-waarde 2011 me de peildaum 1 nuari Deze WOZ-waarde geld ook voor vakaniewoningen, garageboxen en parkeerplaasen. Gaa he om een verhuurde woning? Op lees u hoe u dan de waarde bepaal. Overdrachsbelasing verrekenen me schenkbelasing Als u eigenaar word van een onroerende zaak, zoals een huis, winkel of suk grond, dan beaal u overdrachsbelasing. De overdrachsbelasing is 6% van de waarde in he economisch verkeer van de onroerende zaak. In de volgende gevallen is sprake van een schenking en beaal u misschien zowel overdrachsbelasing als schenkbelasing: U word eigenaar van een onroerende zaak doorda iemand die aan u schenk. U beaal een bedrag voor de onroerende zaak, maar da is lager dan de waarde in he economisch verkeer van de onroerende zaak. He verschil ussen de werkelijke waarde en he bedrag da u beaal is een schenking. U koop een onroerende zaak en een deel van de koopsom word u kwijgescholden. Als u zowel overdrachsbelasing als schenkbelasing beaal, heb u eerder al overdrachsbelasing beaald over he bedrag waarover u nu schenkbelasing moe bealen. Wij verrekenen dan deze overdrachsbelasing me de schenkbelasing. Hierdoor beaal u minder schenkbelasing. 3d Effecen Effecen zijn aandelen, obligaies, winsbewijzen of opies. De waarde van effecen die zijn genoeerd aan de Euronex-effecenbeurs in Amserdam, saa in de Officiële Prijscouran. Ga voor de waarde van deze effecen ui van de waarde van de slokoers vóór de dag van de schenking. Uw bank kan u helpen ui e zoeken wa deze slokoers was. Voor effecen die nie in de Officiële Prijscouran saan, gaa u ui van de waarde in he economisch verkeer op de dag van de schenking. 3e Andere zaken Een schenking hoef geen asbare zaak of geld e zijn. U kun bijvoorbeeld he rech krijgen om een suk grond e gebruiken of om in een woning e wonen. Of iemand kan u geld lenen egen gunsige voorwaarden. Of misschien krijg u een periodieke uikering. Ook da zijn schenkingen. De waarde van zo n schenking is soms moeilijk e bepalen. Meer informaie hierover vind u op Of m conac op me de Belasingdiens via de BelasingTelefoon: De medewerkers van de BelasingTelefoon zorgen da u word eruggebeld door een medewerker van de Belasingdiens. 3f Afgezonderd pariculier vermogen (APV) Een afgezonderd pariculier vermogen (APV) is een vermogen da een pariculier belang dien, bijvoorbeeld da van een familie. Voorbeelden van een APV zijn:

4 4 van 8 (family) russ Anilliaanse Sichingen pariculier fonds (SPF) (Privae) Foundaions Ansals Sifungen bepaalde pariculiere sichingen en verenigingen andere vergelijkbare (buienlandse) doelvermogens 3g en 3h Ondernemingsvermogen/aandelen in een aanmerkelijk belang Facilieien voor bedrijfsopvolging Besaa de schenking ui ondernemingsvermogen of aanmerkelijkbelangaandelen? Dan kun u vrijselling aanvragen voor de schenkbelasing. U moe daarvoor wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Meer informaie vind u in de brochure Erf- en schenkbelasing en de bedrijfsopvolgingsregeling Deze brochure kun u downloaden van 4 Eerdere schenkingen Heb u eerder in he ar al schenkingen gekregen van dezelfde persoon? En heb u daarover ook al aangife gedaan? Vul dan bij deze vraag de gegevens in van die eerdere schenkingen. Wij berekenen de schenkbelasing over he oaal van de schenkingen in één ar. Heb u eerder in he ar al schenkbelasing beaald? Dan verrekenen wij da. 5 Verdere gegevens Voor de schenkbelasing gelden vrijsellingen. Da beeken da u pas schenkbelasing beaal als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag (he bedrag van de vrijselling). Voor de schenkbelasing gelden de volgende vrijsellingen: de algemene vrijselling de vrijselling voor een schenking van ouders aan hun kinderen de eenmalig verhoogde vrijselling voor een schenking van ouders aan hun kinderen vanaf 18 o 35 ar (zie de oeliching bij de vragen 5a o en me 5d) Algemene vrijselling De algemene vrijselling is Krijg u in één ar schenkingen van verschillende personen? Dan geld voor iedere schenking da u o geen schenkbelasing hoef e bealen. Een vrijselling geld per schenker. Schenkingen die u in één ar krijg van verschillende mensen, hoef u nie bij elkaar op e ellen. Op deze regel zijn wee uizonderingen. U moe schenkingen van verschillende schenkers wel bij elkaar opellen als: de schenkers elkaars parner zijn (een uileg van he begrip parner vind u op bladzijde 2) de schenkers uw ouders zijn, ook als ze gescheiden zijn Krijg u in één ar meer schenkingen van dezelfde persoon? Dan moe u die schenkingen bij elkaar opellen. Komen die schenkingen in oaal boven de ui, dan moe u schenkbelasing bealen over he bedrag boven de Vrijselling voor een schenking van ouders aan hun kinderen Uw ouders mogen u elk ar belasingvrij schenken. 5a Eenmalig verhoogde vrijselling voor kinderen vanaf 18 o 35 ar Ben u ussen de 18 en 35 ar? Dan mogen uw ouders u één keer belasingvrij schenken. Uw ouders mogen maar één keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijselling. Deze regeling geld ook nog als u ouder ben dan 35 maar een parner heb die jonger is dan 35 ar. Le op! Als u een schenking doe waarbij u gebruikmaak van de eenmalig verhoogde vrijselling, dan moe u och aangife doen. In de aangife geef u aan welke vrijselling volgens u van oepassing is. 5b, 5c en 5d Eenmalig verhoogde vrijselling voor de eigen woning of voor he financieren van een sudie De eenmalig verhoogde vrijselling voor schenkingen van ouders aan kinderen van 18 o 35 ar kan verhoogd worden o Di kan als u he geld gebruik: om een eigen woning e verwerven of voor kosen voor de eigen woning die u daarna heb gemaak om een dure sudie e bealen 5b Vrijselling voor eigen woning U kun vrijselling krijgen voor: de kosen van he verwerven van een eigen woning de kosen van he aflossen van een eigenwoningschuld de kosen van he verbeeren en onderhouden van uw eigen woning Wij gebruiken de erm eigen woning zoals die word gebruik in de We inkomsenbelasing Een eigen woning is de woning waar u uw hoofdverblijf heb. Maar ook een woning in aanbouw of een leegsaande woning die word verbouwd, is een eigen woning. U moe dan wel uierlijk in 2013 zelf in de woning gaan wonen, anders verval de vrijselling. Me verwerven bedoelen wij da u he eigendomsrech krijg van de woning. Da is zo als u (een deel van) de woning koop. Maar ook als u (een deel van) de woning geschonken krijg. Voorwaarden vrijselling voor verwerving eigen woning of aflossing eigenwoningschuld U mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijselling van als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

5 Toeliching 5 van 8 Aangife schenkbelasing 2011 Belasingdiens De schenking is vasgelegd in een noariële ake, waarin de opschorende voorwaarde is opgenomen da u de schenking heb gebruik voor een van de volgende doelen: U heb een eigen woning gekoch. U heb voor uw eigen woning een rech van erfpach, opsal of beklemming afgekoch. U heb (een deel van) een eigenwoningschuld afgelos. U en uw ouders kunnen schrifelijk aanonen da de schenking daadwerkelijk door uw ouders is beaald en door u is gebruik voor kosen die hierboven worden genoemd. Voorwaarden vrijselling voor kosen verbeering en onderhoud eigen woning U mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijselling van als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: De schenking is vasgelegd in een noariële ake, waarin de onbindende voorwaarde is opgenomen da u de schenking binnen wee ar gebruik voor kosen voor verbeering of onderhoud van uw eigen woning. U en uw ouders kunnen schrifelijk aanonen da de schenking daadwerkelijk door uw ouders is beaald en door u is gebruik voor kosen voor verbeering of onderhoud van uw eigen woning. Splisen van de vrijselling voor eigen woning Maak u gebruik van de eenmalig verhoogde vrijselling van ? Dan kun u he vrijgeselde bedrag in één ar ook splisen in gewone vrijselling en vrijselling voor de eigen woning. 5c Aanvullende vrijselling voor de aankoop van een eigen woning Heb u voor 2010 al gebruikgemaak van de eenmalig verhoogde vrijselling? En ben u nu nog geen 35 ar of is uw parner nu nog geen 35 ar? Dan kun u gebruikmaken van de aanvullende vrijselling van voor he verwerven van een eigen woning of voor kosen die daarna zijn gemaak. Voor deze vrijselling gelden dezelfde voorwaarden als bij de eenmalig verhoogde vrijselling van de eigen woning. 5d Vrijselling voor financiering van een sudie U mag gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijselling van als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: De sudie of opleiding kos en minse per ar, exclusief levensonderhoud. De schenking is vasgelegd in een noariële ake waarin saa: voor welke sudie of opleiding de schenking is bedoeld he bedrag van de verwache kosen van de sudie of opleiding een onbindende voorwaarde da de schenking verval als he bedrag nie binnen wee ar na he ar van de schenking is beseed aan de vermelde sudie of opleiding U en uw ouders kunnen schrifelijk aanonen da de schenking daadwerkelijk door uw ouders is beaald en door u is gebruik voor de opleiding of sudie. Le op! De aanvullende vrijselling geld nie voor de aflossing van schulden die u al ben aangegaan voor de financiering van een buiengewoon dure sudie of opleiding voorda u de schenking kreeg. 5e Andere bijzondere vrijsellingen Vermeld hier of u een beroep doe op een andere bijzondere vrijselling. Een bijzondere vrijselling geld als: u de schenking krijg om dringende schulden af e lossen uw inselling een algemeen nu beogende inselling (ANBI) is u een schenking krijg van een ANBI uw inselling een sociaal belang beharigende inselling (SBBI) is u inkomsenbelasing over de schenking beaal u de schenking krijg vanwege een morele verpliching U krijg de schenking om dringende schulden af e lossen U beaal geen schenkbelasing als u de schenking krijg om dringende schulden af e lossen en daarvoor ook gebruik. Dringende schulden zijn schulden die u direc moe bealen. Denk bijvoorbeeld aan een huurschuld die u moe bealen om e voorkomen da u ui uw huis word geze. He moe een schuld zijn die u zonder de schenking nie zou kunnen bealen, zelfs nie als u al uw beziingen zou verkopen. Uw inselling is een ANBI Algemeen nu beogende insellingen (ANBI s) bealen geen schenkbelasing over schenkingen die ze krijgen. Als een ANBI een schenking krijg, hoef die hierover geen aangife e doen. Tenzij aan de schenking een voorwaarde is verbonden die nie pas bij he doel da de ANBI nasreef. U krijg een schenking van een ANBI Als een ANBI een schenking doe aan een persoon of een inselling, dan hoef deze ook geen schenkbelasing e bealen. De ANBI moe de schenking dan wel gebruiken voor he doel da de ANBI nasreef. Voorbeeld De Dierenbescherming is een ANBI. De Dierenbescherming beaal geen schenkbelasing over schenkingen die zij krijg. Als de Dierenbescherming op haar beur een schenking doe aan een dierenasiel, dan hoef he dierenasiel ook geen schenkbelasing e bealen. Maar als de Dierenbescherming een auo cadeau doe aan een pariculier, dan moe die pariculier wel schenkbelasing bealen. De schenking van een auo pas nie bij he doel van de Dierenbescherming en dien ook geen algemeen belang. Uw inselling is een SBBI Een sociaal belang beharigende inselling (SBBI) hoef geen schenkbelasing e bealen over schenkingen die ze krijg.

6 6 van 8 Le op! Als een SBBI een schenking doe van meer dan 2.012, moe de onvanger schenkbelasing bealen, behalve als de onvanger zelf een SBBI of een ANBI is. U beaal inkomsenbelasing over de schenking Sommige schenkingen zien wij als inkomsen ui arbeid. Denk bijvoorbeeld aan schenkingen die u van uw werkgever krijg. Over de waarde van zo n schenking beaal u inkomsenbelasing. U beaal dan geen schenkbelasing. U krijg de schenking vanwege een morele verpliching Soms doe iemand een schenking omda hij zich hieroe moreel verplich voel. Weelijk is de schenker nergens oe verplich, dus een recher zou de schenker nie kunnen dwingen om de schenking e doen. Maar de schenker en de onvanger vinden allebei da de onvanger rech heef op de schenking. De we noem di he nakomen van een nauurlijke verbinenis. Als u een schenking krijg vanwege een morele verpliching, hoef u daarover geen schenkbelasing e bealen. Denk u da deze regel voor u van oepassing is? Dan kun u di aangeven in uw aangife schenkbelasing. 5f Wie beaal de schenkbelasing? De hoofdregel is da de onvanger de schenkbelasing beaal. Als de schenker neo ( vrij van rech ) schenk, beaal hij de schenkbelasing. In deze siuaie beaal de schenker meer schenkbelasing dan de onvanger zou moeen bealen. Di kom omda wij he bealen van de schenkbelasing ook weer zien als een schenking, waardoor he bedrag van de schenking hoger word. De aanslag schenkbelasing kom wel op naam van de onvanger e saan. Rekenhulp schenkbelasing Om de schenkbelasing bij een gewone schenking en bij een schenking vrij van rech e berekenen, kun u de rekenhulp Schenkbelasing op gebruiken. 5j Ruime voor oeliching U kun hier bijvoorbeeld invullen da u over de schenking in he buienland schenkbelasing heb beaald of een belasing die e vergelijken is me de Nederlandse schenkbelasing. U hoef dan minder schenkbelasing e bealen. Le op! Een schenking vanwege een morele verpliching is alijd een uizonderingsgeval. Ook de voorbeelden hieronder behandelen uizonderingen. Nie bij iedere levensverzekering of echscheiding is er sprake van he nakomen van een nauurlijke verbinenis. Voorbeeld 1 Broer A slui een levensverzekering af. Hij geef aan de verzekeringsmaaschappij broer B op als begunsigde. Na he overlijden van broer A zou broer B dus een uikering moeen onvangen. Maar bij he opmaken van de polis word een fou gemaak. Nie broer B, maar broer C word als begunsigde genoemd. Deze fou word pas ondek na he overlijden van broer A. Daardoor krijg broer C de uikering van de verzekering. Hij schenk deze uikering aan broer B, omda hij wee da broer A di zo heef bedoeld. Broer B hoef geen schenkbelasing e bealen over deze schenking. Voorbeeld 2 Een echpaar gaa scheiden. Zij waren in gemeenschap van goederen gerouwd. Ieder van de wee heef dus rech op de helf van de beziingen van hen samen, of op de helf van de waarde van deze beziingen. De vrouw vind echer goed da zij bij de scheiding minder krijg dan waar zij rech op heef. Zij doe di omda de man op da momen nie he volledige bedrag kan bealen. Een paar ar laer beaal de man haar och nog he verschil ussen he bedrag wa zij eerder kreeg en he bedrag waar zij rech op had. Hierover hoef de vrouw geen schenkbelasing e bealen.

7 Toeliching 7 van 8 Aangife schenkbelasing 2011 Belasingdiens C Wegwijzer schenkbelasing Me de wegwijzer schenkbelasing kun u vassellen of u schenkbelasing moe bealen en welk arief voor u geld. Is de schenking minder dan 2.012? U beaal geen schenkbelasing. Sop Ben u een eigen kind of pleegkind van de schenker? Maak u gebruik van de eenmalige vrijselling van maximaal / / per ar? De eenmalige vrijselling is / / Over he bedrag daarboven beaal u schenkbelasing volgens ariefgroep I. Sop De vrijselling voor kinderen is per ar. Over he bedrag daarboven beaal u schenkbelasing volgens ariefgroep I. Sop Ben u parner van de schenker? U beaal schenkbelasing over he bedrag boven U beaal schenkbelasing volgens ariefgroep I. Sop Ben u een klein- of acherkleinkind van de schenker? U beaal schenkbelasing over he bedrag boven U beaal schenkbelasing volgens ariefgroep Ia. Sop Gaa he om een schenking aan een inselling die door de Belasingdiens is aangewezen als ANBI? U beaal geen schenkbelasing. Sop Gaa he om een schenking aan een SBBI? U hoor nie bij één van de hiervoor genoemde groepen. U beaal schenkbelasing over he bedrag boven U beaal schenkbelasing volgens ariefgroep II. Sop U beaal geen schenkbelasing. Sop

8 8 van 8 D Tarieven schenkbelasing 2011 Nada u me de wegwijzer heb bepaald of u schenkbelasing moe bealen, kun u me de ariefabellen berekenen hoeveel schenkbelasing u moe bealen. Deze bedragen worden ieder ar aangepas. Gebruik de abellen als volg: 1. Zoek de ariefgroep die op u van oepassing is. 2. Zoek in de linkerkolom de waarde van de schenking. 3. In de recherkolom vind u he percenage da u beaal. Tariefgroep I Waarde schenking Schenkbelasing (%) - eigen kinderen/pleegkinderen - echgenoo/geregisreerd parner - parners voor de schenkbelasing ussen 0 en % en hoger 20% Tariefgroep Ia Waarde schenking Schenkbelasing (%) - kleinkinderen en acherkleinkinderen ussen 0 en % en hoger 36% Tariefgroep II Waarde schenking Schenkbelasing (%) - overigen ussen 0 en % en hoger 40% Meer informaie Meer informaie over de schenkbelasing vind u in de brochure Belasing en schenking Deze kun u downloaden van

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting

Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting Belastingdienst Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting SUC 064-1Z31FD Dit is een toelichting bij het formulier Aangifte schenkbelasting. Deze toelichting bestaat uit vier onderdelen: A Algemene informatie

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting 2015 Aangifte schenkbelasting

Belastingdienst. Toelichting 2015 Aangifte schenkbelasting Belastingdienst Toelichting 2015 Aangifte schenkbelasting Inhoud A Algemene informatie over de schenkbelasting 3 B Uitleg bij de vragen in het formulier Aangifte schenkbelasting 4 1 Gegevens schenker 4

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting

Belastingdienst. Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting Belastingdienst Toelichting 2013 Aangifte schenkbelasting Dit is een toelichting bij het formulier Aangifte schenkbelasting. Deze toelichting bestaat uit vier onderdelen: A Algemene informatie over de

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting 2014 Aangifte schenkbelasting

Belastingdienst. Toelichting 2014 Aangifte schenkbelasting Belastingdienst Toelichting 2014 Aangifte schenkbelasting Inhoud A Algemene informatie over de schenkbelasting 2 B Uitleg bij de vragen in het formulier Aangifte schenkbelasting 2 1 Gegevens schenker 3

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Belasting en schenken

Belasting en schenken 2011 Belasting en Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014

Belastingdienst. Belasting en schenken 2014 Belastingdienst Belasting en schenken 2014 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken.

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting 2017 Aangifte schenkbelasting

Belastingdienst. Toelichting 2017 Aangifte schenkbelasting Belastingdienst Toelichting 2017 Aangifte schenkbelasting Inhoud A Algemene informatie over de schenkbelasting 3 B Uitleg bij (de vragen in) het formulier Aangifte schenkbelasting 3 1 Gegevens ontvanger

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies CHECKLIST IB 2013 Bunnig administsie + beaslingadvies Parners Om u in saa e seen deze gegevens overzicheijk en voedig aan e everen, hebben wij ondersaande vragenijs opgesed. Wij verzoeken u de vragen/

Nadere informatie

Bijlage. Aangifte Schenkbelasting. Tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting 2010. Wat vindt u in deze bijlage?

Bijlage. Aangifte Schenkbelasting. Tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting 2010. Wat vindt u in deze bijlage? 2010 Bijlage Aangifte Schenkbelasting Wat vindt u in deze bijlage? Algemene informatie: blz. 2 Wegwijzer schenkbelasting: blz. 3 Tarieven schenkbelasting: blz. 6 Tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

Belasting en schenken 2010

Belasting en schenken 2010 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest u meer over belasting

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Loonstaat personeel aan huis

Loonstaat personeel aan huis Belasingdiens 2012 Loonsaa personeel aan huis Waarom di formulier? U vul een loonsaa personeel aan huis in voor elke werknemer die onder de vereenvoudigde regeling val. Op de loonsaa houd u de gegevens

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 1 Abma Schreurs Advocaen Noarissen Waerlandlaan 52, Purmerend Posbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2011.003068.01/JA/JA 1 VESTIGING OPSTALRECHT Op éénenderig

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult Werkboek meer Geluk J check! in 3Weken! Marjan van de Bul www.gelukfabriek.nl Unlock your Luck vormgeving www.somehingilse.nl Alsjeblief! Hier is jouw eigen werkboek voor meer geluk in 3 weken. Misschien

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de VERSLAG TEN BEHOEVE VAN DE VERIFICATIEVERGADERING D.D. 27 AUGUSTUS 2015 OM 10.00 UUR EX ART. 137 FW Faillissemensverslag: Nummer: 5 Daum: 17augusus2015 Gegevens onderneming: de besloen Vennooschap me beperke

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uierlijk op juni de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school op de daaroe

Nadere informatie

Nederland Regelland. Begin kabinet t Rutte t. Eind 2015. Administratieve lasten in tijd Administratieve lasten in kosten

Nederland Regelland. Begin kabinet t Rutte t. Eind 2015. Administratieve lasten in tijd Administratieve lasten in kosten Nederland Regelland Hoeveel adminisraieve lasen hebben de profielen ui Nederland Regelland in de periode sinds he begin van kabine Rue o en me? Aan de hand van ondersaand overzich kunnen de adminisraieve

Nadere informatie

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2 Uiwerkingen Toes IEEE, Modules en Daum: 9 sepember 007 Tijd: 0.40.0 (90 minuen) Opgave I) Di is een warmmakerje. In woorden is V is de serieschakeling van, en (de parallelschakeling van 3 en 4) of V =

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 03 Tijdvak Inzenden scores Vul de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school in op de opisch leesbare

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

1 Inleidende begrippen

1 Inleidende begrippen 1 Inleidende begrippen 1.1 Wanneer is een pun in beweging? Leg di ui aan de hand van een figuur. Rus en beweging (blz. 19) Figuur 1.1 Een pun in beweging 1.2 Wanneer is een pun in rus? Leg di ui aan de

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Waarom de globale belastingdruk niet daalt

Waarom de globale belastingdruk niet daalt Waarom de globale belasingdruk nie daal Paul De Grauwe Toen de voorzier van he deparemen economie van de KULeuven zijn professoren vroeg om mee e doen aan he economische deba in de verkiezingsrijd door

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak wiskunde A (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Elf vragen over schenkbelasting

Elf vragen over schenkbelasting Elf vragen over schenkbelasting Wil je schenken of ontvang je binnenkort een schenking? Lees hier elf vragen en antwoorden over schenkbelasting en vind uit op welke wijze je het beste kunt schenken. Elf

Nadere informatie

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links Semwijzer COC Nederland Gayvoe parijvergelijking 2006 www.gayvoe.nl Parij is he zeer oneens Parij is he oneens Parij voel er wel wa voor Parij is posiief Selling CDA VVD D66 PvdA Algehele score Gelijke

Nadere informatie

Testgedreven projectvoering

Testgedreven projectvoering esen Tesgedreven projecvoering Uiloop en budgeoverschrijding voorkomen In veel i-projecen worden fouen in requiremens en documenaie pas bij de esvoorbereiding ondek. Di is duur omda de fouen pas laa in

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december Successiewet 2010 I.s.m. notariskantoor van Der Weele 0611083 1 mr. Jeroen van der Weele - Notaris 16 december 2009 Successiewet per 1 januari 2010

Nadere informatie

De Belastingsgrondslag van Registratierechten

De Belastingsgrondslag van Registratierechten De Belasingsgrondslag van Regisraierechen Soor Fiscaliei Seunun Beleidsrelevan onderzoek Besuurlijke Organisaie laanderen De Belasingsgrondslag van Regisraierechen (oorloige versie: mag nie versreid worden

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Stephen en Imke. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Stephen en Imke. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Examen HAVO 2017 Voorbeeldopgaven Stephen en Imke Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak nauurkunde He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights Screen mei 2010 Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benuen Voor u lig he nieuwe magazine Screen van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes. In di magazine willen we de parijen die bij he bevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren.

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren. [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Belasting en erven 2013

Belasting en erven 2013 Belasting en erven 2013 Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? In deze brochure leest

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A 1-2 vwo 2002-I

Eindexamen wiskunde A 1-2 vwo 2002-I Eindexamen wiskunde A 1-2 vwo 2002-I Vogels die voedsel zoeken Vogels die voedsel zoeken op de grond veronen vaak een karakerisiek paroon van lopen en silsaan. In iguur 1 is di paroon voor wee vogelsooren

Nadere informatie

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken Voebalvereniging Noordwijk Posbus 130 2200 AC Noordwijk www.vvnoordwijk.nl besuur@vvnoordwijk.nl (Concep) Verslag; Algemene ledenvergadering van 21 november 2013 De agenda; 1 Opening, mededelingen en vasselling

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO wa 00-II Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x + 40y 4800 kom overeen

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader Bijlage 1: Toeliching weelijk kader 1. Woningwe 2015 Begin 2015 is de nieuwe Woningwe aangenomen. In de we zijn aangescherpe regels voor de oegelaen inselling voor de volkshuisvesing aan genomen. Toegelaen

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

ZZP ERS EN HUN PENSIOEN

ZZP ERS EN HUN PENSIOEN ZZP ERS EN HUN PENSIOEN De pensioengevolgen als he werknemersschap word ingeruild voor he zelfsandig ondernemerschap Annelies Langelaar 0583618 Maserscripie Universiei van Amserdam Maser Acuarial Sciences

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen IB 291 1T41FD BUI Verkocht u of uw fiscale partner in 2014 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te

Nadere informatie

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS Behorende bij de Bacheloropdrach HS Door: Julia Berkhou Lena Jezuia Sephen Willink Begeleider: Prof.dr. A.A. Soorvogel Daum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Achergrondinformaie 3 2.1 He geij.................................

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014 [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

digitale signaalverwerking

digitale signaalverwerking digiale signaalverwerking deel 2: sampling en digiale filerechniek Hoewel we de vorige keer reeds over he samplen van signalen gesproken hebben, komen we daar nu op erug, om de ermee samenhangende effecen

Nadere informatie