Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei Highlights

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights"

Transcriptie

1 Screen mei 2010 Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benuen Voor u lig he nieuwe magazine Screen van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes. In di magazine willen we de parijen die bij he bevolkingsonderzoek naar kanker berokken zijn, informeren over relevane zaken aangaande de screening. Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes is onsaan ui een besuurlijke fusie ussen SBBZWN, SBKZ, BoBWes en SBBW op 1 juli He is dé screeningsorganisaie voor de uivoering van de bevolkingsonderzoeken naar bors- en baarmoederhalskanker in de regio Zuidwes Nederland. De nieuwe organisaie is nu alweer bijna een jaar op weg. Highlighs Voorlichingsmaerialen gemoderniseerd pag. 2 Consequenies leefijdsverlaging onderzoch pag. 3 Leefijdsverhoging, screenen 75+ pag. 3 Thuises baarmoederhalskanker verhoog opkoms non-responders pag. 5 De oude locaies in Vlaardingen (SBZWN) en Leiden (BoBWes en SBBW) besaan nog alijd wan alleen op besuurlijk- en managemenniveau zijn er enkele veranderingen doorgevoerd. De Raad van Besuur besaa ui Wolfer Spijker en (per 1 juni) Mieke Bo. In een volgend nummer sellen we de voorzier van de Raad van Besuur Mieke Bo verder aan u voor. Nu gaan we in gesprek me Wolfer Spijker. We reffen hem in zijn werkkamer in Vlaardingen die uikijk over de haven me groe conainerschepen en maeriaal om schepen e laden en e lossen. Een inspirerende omgeving waarin hij een oeliching geef op verschillende onderwerpen van he bevolkingsonderzoek en de sand van zaken van de fusie. Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes is rusig van sar gegaan. Door in eerse insanie e kiezen voor een besuurlijke fusie is de uivoering op de besaande locaies voorgeze maar word er op verschillende niveaus al goed samengewerk om de voordelen van de fusie zoveel mogelijk e benuen aldus Spijker. De belangrijkse reden voor de fusie is he verserken van de screeningsorganisaie door he samenbrengen van de wee landelijke screeningsprogramma s in één organisaie en he vergroen van de regio s in Nederland. De voormalige screeningsorganisaies voor baarmoederhalskanker en borskanker zijn opgegaan in vijf regionale screeningsorganisaies (Bevolkingsonderzoek Noord, Zuid, Oos, Midden-Wes en dus Zuid-Wes). De slagkrach door deze samenvoeging is groer geworden. De logische vraag is vervolgens: wa word de cliën er beer van? De verserking van de organisaie beeken da de coninuïei en kwaliei van de uivoering nog beer gewaarborgd is. Door de bundeling van krachen verwachen we hierin nog een exra sapje e kunnen maken. Daarnaas is de landelijke eenheid in huissijl een belangrijke sap voor de vergroing van de herkenbaarheid riching de cliën, Deze uigave is bedoeld voor relaies en keenparners van de screeningsorganisaie Bevolkingsonderzoek Zuid- Wes. Deze siching is veranwoordelijk voor de bevolkingsonderzoeken bors- en baarmoederhalskanker. Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes heef locaies in Leiden en Vlaardingen.

2 onafhankelijk van de regio. De websies verschillen uierlijk en inhoudelijk nie meer van elkaar, me uizondering van een regionale kleur. Op deze nieuwe sies is he mogelijk voor de cliën, om zelf een afspraak voor he bevolkingsonderzoek borskanker e wijzigen. Algemene informaie over de bevolkingsonderzoeken is geplaas op een cenrale websie van he RIVM. Andere informaie, zoals prakische zaken: waar saa de screeningsuni? en wanneer is mijn afspraak saan op de regiosies. Wisseling ussen regionale en RIVM sie is bijna nie merkbaar. Spijker vervolg: Ook voor de diverse parijen die bij de screening berokken zijn, is de vergroing van de herkenbaarheid en uniformiei een voordeel. Men heef me minder organisaies e maken en de verschillen in uivoeringsvarianen worden eruggebrach. In feie dus een win-win siuaie! To slo nog over de Screen: In di nieuwe magazine willen we belangrijke informaie communiceren naar de parijen die bij de bevolkingsonderzoeken berokken zijn in de regio, om de samenwerking ussen deze parijen e onderseunen. Zo is er veel informaie e vinden over zaken die in onze regio spelen. Informaienummers worden nog een keer duidelijk genoemd en andere landelijke zaken zoals he versuren van uislagbrieven aan de cliënen van baarmoederhalskankerscreening komen aan bod. Spijker beslui: Er is nog veel werk e doen, maar de eerse slag is geslagen. Voorlichingsmaerialen gemoderniseerd Voorlichingsfilm De afgelopen maanden is er hard gewerk aan he maken van een nieuwe voorlichingsfilm over de procedure rond de screening op borskanker. Binnen de voorliching is er behoefe aan een film me een modernere uisraling. He RIVM en de Bevolkingsonderzoeken hebben gezamenlijk een scenario opgeseld en een produciebedrijf opdrach verleend. Deze film kan worden gebruik om de groe groep vrouwen die jaarlijks voor he eers gaa deelnemen aan de screening op borskanker, verrouwd e maken me de gehele procedure. He scenario omva alle belangrijke gebeurenissen die voorkomen. Vanaf de uinodiging die op de deurma val, de ri naar de mobiele screeningsuni en de onvangs door de laboran o he maken van de röngenfoo s. Me de onvangs van de uislagbrief eindig de film en heef de cliën een beeld gekregen van wa haar e wachen saa als zij voor he eers gaa deelnemen. De voorlichingsfilm zal worden uigebrach op dvd en kan gebruik worden op de voorlichingsavonden die worden georganiseerd. Ook word he mogelijk gemaak om via inerne de film e bekijken. Belangsellende huisarsen kunnen een exemplaar opvragen om in hun prakijk e gebruiken. Glossy brochure Naas de film is er ook een nieuwe glossy brochure samengeseld waarin de vrouwen meer kunnen lezen over de bevolkingsonderzoeken naar borskanker en baarmoederhalskanker. Vragen worden behandeld, zoals: Wa is een bevolkingsonderzoek?, Meedoen me he bevolkingsonderzoek? Animaie Als laase in de rij van nieuwe voorlichingsmaerialen, is de procedure rond de screening op borskanker in een animaie weergegeven. De cliën kan dan via de animaiebeelden in eigen empo alle sappen doorlopen. Voor baarmoederhalskanker heef di al plaasgevonden. Deze is beschikbaar via de sie De animaie over de borskankerscreening zal di jaar beschikbaar zijn via Deze informaie is samengeseld door he RIVM en de vijf gespecialiseerde screeningsorganisaies en zal beschikbaar worden geseld via diverse kanalen, zoals de informaiesandaards bij apoheken en huisarsprakijken, inernesies en voorlichingsavonden. Wil u meerdere exemplaren, neem dan even conac op me de screeningsorganisaie via bevolkingsonderzoekzuid-wes.nl.

3 Borskankerscreening Algemeen Nieuws Consequenies leefijdsverlaging onderzoch Di voorjaar is he eindrappor Verlaging leefijdsgrens bevolkingsonderzoek borskanker uigekomen. Di rappor is in opdrach van he RIVM uigevoerd door he Landelijk ReferenieCenrum Bevolkingsonderzoek Borskanker (LRCB). He LRCB concludeer da de digialisering van he mammografisch onderzoek he aannemelijk maak, da leefijdsverlaging (kosen)effecief is. De weenschappelijke onderbouwing hiervoor is op di momen echer onvoldoende om di me zekerheid e kunnen zeggen. He RIVM heef op basis van di rappor he miniserie van VWS geadviseerd de consequenies van een evenuele leefijdsverlaging voor de uivoering van he bevolkingsonderzoek me de screeningsorganisaies in kaar e brengen. Uieindelijk zal de Gezondheidsraad over evenuele leefijdsverlaging advies moeen uibrengen. Afspraak wijzigen via inerne Me de lancering van de nieuwe sies voor de bevolkingsonderzoeken word he mogelijk om afspraken voor bevolkingsonderzoek borskanker e wijzigen me AVI (Afspraak Verzeen via Inerne). Na ingebruikname van de module door Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes, zullen de uinodigingsbrieven voor cliënen vooraan worden voorzien van een inlogcode. Me deze code kunnen ze inloggen in he afsprakensyseem van de screeningsorganisaie. Ze krijgen dan éénmalig per afspraak de mogelijkheid om deze e verzeen naar andere geboden opies. Wij hopen deze oepassing medio di jaar in e voeren. Leefijdsverhoging, screenen 75+ Op 9 februari 2010 heef he Gerechshof Den Haag in hoger beroep uispraak gedaan over de leefijdsgrens bij he bevolkingsonderzoek borskanker. He hof heef he eerdere vonnis van de rechbank bevesigd. Da beeken da de grens van 75 rechmaig is geoordeeld en dus gehandhaafd kan blijven. De rechbank oordeel da de argumenaie die de Saa aanvoer, namelijk da de nadelen van bevolkingsonderzoek voor 75+ zwaarder wegen dan de voordelen, rechmaig is. He is nie uigesloen da - gele op de principiële sellingname van eiseressen (Clara Wichmann cs.) over de leefijdsdiscriminaie - er nog in cassaie word gegaan (voor he volledige arres zie: Tekoren aan radiodiagnosische laboranen Evenals in andere werkvelden van de radiodiagnosiek dreig er landelijk en dus ook regionaal een ekor e onsaan aan radiodiagnosische laboranen in de mammascreening. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan e wijzen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de vergrijzing van onze bevolking en daardoor de sijgende doelgroep. Bovendien vergrijs ook de beroepsgroep screeninglaboranen en kom er weinig aanwas van jongere collega s. De screeningsorganisaies proberen op verschillende manieren oplossingen e vinden om he ij e keren. De laboranen worden op diverse manieren aangemoedigd om e sollicieren en evenueel op basis van moederconracen (onder schoolijd werken) in diens e reden (deze conracen worden alleen in regio Den Haag/Leiden aangeboden). Verder word er me de veranwoordelijken voor de mammascreening gesproken over de mogelijkheid van funciediffereniaie binnen de beroepsgroep radiodiagnosisch laboranen.

4 Proef me nieuwe verwijssraegie screening op borskanker De MASS-rial (Modified Assesmen in Service Screening) is een onderzoek naar effecen en kosen van een aangepase verwijssraegie voor vrouwen die via he bevolkingsonderzoek borskanker verwezen worden naar he ziekenhuis. Via he landelijke bevolkingsonderzoek borskanker komen jaarlijks duizenden vrouwen in he ziekenhuis erech voor aanvullend onderzoek omda er een afwijking e zien is op he mammogram. Door vrouwen me een moeilijk e duiden afwijking, een aanvullend mammogram en/ of een echografie aan e bieden binnen he bevolkingsonderzoek, kan voor een deel van de vrouwen een onderzoek in he ziekenhuis voorkomen worden. Voor de vrouw beeken di een aanzienlijke bekoring van de periode van spanning en onzekerheid. Tevens is di kosenbesparend. Doel van de MASS-rial He doel van de MASS-rial is om e onderzoeken of he mogelijk is om vrouwen me een uislag BI-RADS 0 (zie kader) door middel van een exra mammogram en/of de echografie snel duidelijkheid e geven over de noodzaak van uigebreid onderzoek in he ziekenhuis. De onderzoekers willen ween of vrouwen evreden zijn me deze aangepase manier van verwijzen, en in welke mae ze spanning en onzekerheid ervaren. Ook worden de effecen en kosen onderzoch. Hoe worden cliënen bij di onderzoek berokken? Binnen de regio Zuid-Wes word op wee manieren een bijdrage geleverd aan he onderzoek van he LRCB. In de regio Den Haag/Leiden kunnen cliënen me een BI- RADS 0 uislag door de onderzoeksmedewerker van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes elefonisch benaderd worden. De onderzoeksmedewerker geef dan in-formaie over de uislag van he mammogram da Voor de beoordeling door screeningsradiologen en ziekenhuizen besaa de uislagcodering Birads, me de volgende waarden: BI-RADS 0 : Onvoldoende informaie om o een BI-RADS classificaie e komen BI-RADS 1 : Nie verwijzen vanwege normale bevindingen BI-RADS 2 : Benigne BI-RADS 3 : N.v. in de screening BI-RADS 4 : Verdach voor maligniei maar nie ypisch BI-RADS 5 : Zeer verdach voor maligniei gemaak is bij de screeningsuni en zij geef informaie over de MASS-rial. Zij zal vragen of ze de clien schrifelijke informaie mag opsuren, zoda ze di rusig kan doorlezen en evenueel kan bespreken me familie of vrienden. Vervolgens kan de vrouw besluien of ze mee wil doen me deze sudie. In de regio Dordrech word de manier van verwijzen van he Alber Schweizer Ziekenhuis onderzoch. In di ziekenhuis worden cliënen me een BI-RADS 0, verwezen naar de afdeling Radiologie. De radioloog bepaal dan of he nodig is da deze vrouwen worden verwezen voor uigebreid onderzoek door een chirurg. Cliënen ui gemeenen waarvan de huisarsen doorgaans verwijzen naar he Alber Schweizer Ziekenhuis, worden door Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes gevraagd om vragenlijsen in e vullen. Op basis van deze vragenlijsen kan he LRCB een beeld krijgen van de ervaringen van vrouwen me deze manier van werken. Voor de sudie in de regio Dordrech verander er nies aan de huidige werkwijze; he enige da gebeur, is da cliënen benaderd worden me de vraag of zij vragenlijsen willen invullen. De eerse vragenlijs vullen zij in voorafgaand aan he onderzoek in he ziekenhuis en de weede vragenlijs volg op he momen da de definiieve uislag bekend is. In he onderzoek word de huidige manier van verwijzen vergeleken me de aangepase manier van verwijzen. Voor de sudie in de regio Den Haag/ Leiden geld da wanneer de vrouw beslui deel e nemen, word door middel van loing bepaald in welke groep zij zi. He kan dus zijn da ze via de huisars verwezen word naar he ziekenhuis via he reguliere rajec. Wanneer de vrouw nie wil deelnemen aan de MASS-rial, word zij via he reguliere rajec verwezen naar de huisars. Voor alle duidelijkheid: Vrouwen me de uislag BI-RADS 4 of 5 worden nie bij de MASS-rial berokken; zij worden direc doorverwezen naar he ziekenhuis. Voor de sudie in de regio Den Haag/Leiden geld da he aanvullende onderzoek in he kader van de MASS-rial zo snel mogelijk word georganiseerd. Hiervoor is geen wachlijs. Hierdoor kan he zijn da vrouwen, die in aanmerking komen voor de MASS-rial, de uislag van he onderzoek bij he bevolkingsonderzoek eerder krijgen dan bijvoorbeeld de buurvrouw die nie voor di onderzoek in aanmerking kom. Meer informaie? Als u meer informaie wil over de MASSsudie kun u di opvragen bij he Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes. U kun dan conac opnemen me een onderzoeksmedewerker: Voor de regio Den Haag/Leiden: ussen 9.00 en uur of Voor de regio Roerdam/Dordrech of Ook is meer informaie over di onderzoek e vinden op de volgende websie:

5 Baarmoederhalskankerscreening Algemeen Nieuws Thuises baarmoederhalskanker verhoog opkoms non-responders Onderzoekers van he VU medisch cenrum in Amserdam hebben onderzoch of me een huises naar he humaan papillomavirus (HPV) vrouwen bereik kunnen worden die nie ingaan op een uinodiging voor he bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (non-responders). Me de huises kunnen vrouwen zelf maeriaal afnemen, da in een laboraorium word onderzoch. Vrouwen die HPV posiief zijn, onvangen een brief me he advies om naar de huisars e gaan voor een uisrijkje. Een kleine 30% van de vrouwen in de onderzoeksgroep heef de huises gedaan. Is de huises beer? De conclusie da de huises beer is dan he uisrijkje, kan op basis van he onderzoek nie gerokken worden. He nadeel is da me de es alleen HPV besmeing kan worden opgespoord. Er blijf bij een posiieve uislag alijd alsnog een uisrijkje noodzakelijk. Veel vrouwen (80%) raken een keer in hun leven besme me HPV en he lichaam ruim die besmeing meesal zelf weer op. Alleen een langdurige infecie me HPV geef een verhoogd risico op baarmoederhalskanker. Me de HPV-es kan geen onderscheid worden gemaak ussen een kordurende en langdurige HPVbesmeing. Op basis van alleen een posiieve HPV-es kan nie beoordeeld worden of een vrouw naar de gynaecoloog moe voor vervolgonderzoek. Er zouden anders eveel vrouwen onerech naar de gynaecoloog moeen. Een uisrijkje aanvullend op een HPV-es is nodig om de juise vrouwen naar de gynaecoloog e verwijzen. Thuises in he bevolkingsonderzoek? Ui he onderzoek blijk da de huises op di momen he uisrijkje nog zeker nie kan vervangen. Over de vraag hoe de huises evenueel een rol kan krijgen binnen he bevolkingsonderzoek buig de Gezondheidsraad zich momeneel. He bevolkingsonderzoek word aan een groe groep gezonde mensen aangeboden. Om deze mensen e beschermen egen de nadelen van he bevolkingsonderzoek, worden groe veranderingen eers bekeken door de Gezondheidsraad. De voordelen moeen namelijk voldoende opwegen egen de nadelen. De veranderingen moeen bijdragen aan een verbeering van he bevolkingsonderzoek. De Gezondheidsraad buig zich op di momen over de vraag hoe he bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker verbeerd kan worden en dus ook een evenuele rol van de huises daarin. Di advies word laer di jaar verwach. Cliën onvang uislag huis Me ingang van di jaar krijgen alle cliënen die deelnemen aan he bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker de uislag van he onderzoek huisgesuurd. Waarom een uislagbrief? Er zijn verschillende redenen waarom landelijk besloen is om alle cliënen een uislagbrief e suren. Ten eerse is he belangrijk da de cliënen er afronding van de deelname aan he bevolkingsonderzoek een uislagbrief onvangen. Di gebeur ook bij andere bevolkingsonderzoeken, zoals he bevolkingsonderzoek borskanker. Onderzoek heef uigewezen da cliënen he onvangen van een uislagbrief op prijs sellen. Ten weede is he hierdoor duidelijker da evenueel vervolgonderzoek nie onder he bevolkingsonderzoek val. Di voorkom verrassingen me berekking o evenuele consequenies voor he eigen risico van hun zorgverzekering. Ten derde bied de uislagbrief de mogelijkheid om cliënen erop e wijzen da zij moeen blijven leen op bepaalde klachen, ook als er geen afwijkingen gevonden zijn in he uisrijkje. Vier verschillende uislagbrieven De inhoud van de brieven is landelijk vasgeseld in nauwe samenwerking me alle relevane parijen, zoals he Nederlands Huisarsen Genooschap (NHG), gynaecologen, pahologen, screeningsorganisaies, Siching Olijf en cliënen die ervaring hebben me he onvangen van de verschillende uislagen. De brieven zijn ook gees onder cliënen in de doelgroep. Er zijn vier verschillende uislagbrieven: A. Er is geen afwijking gevonden, u word over 5 jaar weer uigenodigd. B. He uisrijkje was nie e beoordelen, u moe een nieuwe afspraak maken bij de huisars. C. Er zijn liche afwijkingen gevonden, u moe voor vervolgonderzoek naar de huisars. D. Er zijn afwijkingen gevonden, u moe voor vervolgonderzoek naar de gynaecoloog. Daarnaas zijn er nog brieven voor de zeer beperke uislagen waarbij he laboraorium ander advies dan bovensaand geef (E), of als een laboraoriumkaar is ingevuld maar he onderzoek nie in he kader van he bevolkingsonderzoek was (F). In beide gevallen word in de brief aangegeven da de vrouw voor de uislag conac moe opnemen me de huisars. Voorbeelden van de uislagbrieven zijn e vinden op Verander er ies voor de huisars? Voor de huisars verander er nie veel. Zij blijven de uislagen onvangen van he pahologie laboraorium. Als er afwijkin

6 gen zijn gevonden (uislagbrieven C en D) waardoor vervolgonderzoek nodig is, bel de huisars eers me de bereffende vrouw. Di is zoals he nu ook al gebeur. De iming van de brief van de screeningsorganisaies is zodanig da de huisars voldoende ijd heef om de vrouw eers zelf op de hooge e brengen van de uislag. Verander er ies voor de huisarsassisene? De assisene verel de vrouw hoe zij op de hooge word gebrach van de uislag. Op di momen is he zo da de vrouw meesal na een aanal weken zelf moe bellen. Als er afwijkingen zijn gevonden waardoor vervolgonderzoek nodig is, bel de huisars alijd me de vrouw zoals beschreven is in de NHG-Sandaard. De assisene kan vooraan aangeven da de vrouw alijd de uislag per brief krijg maar da als er afwijkingen zijn gevonden, de huisars eers conac opneem me de vrouw. Uislagen in de vakanieperiode Ook ijdens de vakanieperiode zullen de screeningsorganisaies uislagbrieven verzenden aan cliënen. Bij afwijkende uislagen worden deze cliënen verwezen naar de huisars. Di kan in de vakanieperiode voor problemen zorgen als de eigen huisars op vakanie is. Wanneer er meerdere huisarsen in een HAGRO zien, zal di waarschijnlijk geen probleem zijn omda deze huisarsen voor elkaar waarnemen en ook elkaars uislagen kunnen ophalen. Wanneer u hier wel problemen mee verwach, raden wij u aan om enkele weken voor uw vakanie geen uisrijkjes e maken. Op deze manier onvang u geen uislagen ijdens uw vakanie. Als u opmerkingen heef over de uislagbrieven (algemeen of over specifieke gevallen), vernemen we deze graag van u. U kun hiervoor conac opnemen me: Hans Zwaan voor de regio Leiden en bevolkingsonderzoekzuid-wes voor de regio Vlaardingen. De huisars blijf veranwoordelijk voor he communiceren van de uislag me de paiën! Regelmaig bellen prakijkassisenen de informaielijn me de vraag of he nog wel nodig is da zij de uislag aan de paiën versrekken. He anwoord daarop is ja. De huisars blijf veranwoordelijk voor he communiceren van de uislag me de paiën. He versuren van de uislagbrieven door de screeningsorganisaie verander daar He arief nies aan. De uislag word alijd verzonden naar de uisrijkend ars. Als een andere dan de eigen huisars he uisrijkje heef gemaak (en dus de uislag onvang), is he de bedoeling da de huisars die de uislag krijg, deze doorgeef aan de eigen huisars van de vrouw. De vrouw onvang sowieso, zoals gezegd, ook van de screeningsorganisaie een uislagbrief. Uisrijkcenrum Roerdam: Diagnosisch Cenrum voor he afnemen van he uisrijkje is voor 2010 verhoogd van 11,30 naar 11,62. Eind vorig jaar is he STAR in Roerdam (Trombosediens en arsenlaboraorium) gesop me he maken van uisrijkjes. Hiermee is een belangrijk vangne in Roerdam verdwenen waar jaarlijks vele vrouwen in he kader van he bevolkingsonderzoek gebruik van maaken. Ui onderzoek da we samen me RIVM hebben laen uivoeren bleek juis da di uisrijkcenrum aan een groe behoefe voldeed. Een aanzienlijke groep vrouwen blijk he preig e vinden om voor he uisrijkje naar een relaief anonieme inselling e gaan in plaas van naar haar eigen huisars. 1 april gesar Sinds de STAR gesop is, krijgen we veel reacies van vrouwen die di erg jammer vinden en graag een alernaief willen. Inmiddels heef de zoekoch naar alernaieven resulaa opgeleverd. He Diagnosisch Cenrum in Roerdam aan Vaseland 10, is bereid gevonden om deze aak op zich nemen. Op 1 april is gesar me deze alernaieve uisrijkmogelijkheid. He Diagnosisch Cenrum is een organisaie die een aanal vormen van diagnosiek uivoer op verwijzing van huisarsen en ziekenhuizen en op verzoek van paiënen zelf. He beref onder andere echografie, colonoscopie, MRI en sigmoidoscopie.

7 Sand van zaken rond verzenden uinodigingen De eerse machronde voor de zelfuinodigende huisarsen (ZUHA s) is afgerond. Op di momen zijn er 300 ZUHA s acief in de regio van de locaie Leiden. In deze eerse machronde zijn in oaal uinodigingen/labformulieren versrek aan de prakijken. He machpercenage is me 97,2% hoog e noemen. De geboorejaren 1980 en 1975 (oaal vrouwen) zijn cenraal uigenodigd. Di wil zeggen da de vrouwen rechsreeks van de screeningsorganisaie een oproep onvangen voor deelname aan he bevolkingsonderzoek. In de regio Vlaardingen zijn er ongeveer 250 zelfuinodigende huisarsen. Na zo n 8000 uinodigingen voor de cohoren 1950 en 1975 e hebben versuurd, zijn de voorbereidingen voor he versuren van de weede zending voor de ZUHA s in volle gang. De cohoren 1955, 1960 en 1965 zijn goed voor een kleine uinodigingen. Begin sepember krijgen de zuha s de laase uinodigingen. Deze zijn dan voor de cohoren 1980 en De afdeling BMHK Vlaardingen in beeld van links naar rechs: Swan Tien Siensra, Marja Klok en Jeannee Vink Jaarlijks worden vrouwen in de regio Vlaardingen opgeroepen voor he bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Ruim 75% van de vrouwen word door Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes zelf opgeroepen, he overige deel door de zelfuinodigende huisarsen. He gedeele da door de screeningsorganisaie zelf word gedaan, verg dagelijks een enorme organisaie, waarvoor in Vlaardingen de afdeling BMHK (baarmoederhalskanker) voor een belangrijk deel veranwoordelijk is. Tijd om de medewerkers van deze afdeling e vragen wa er allemaal kom kijken bij he versuren van de uinodigingen en de communicaie hierover me de cliënen en berokken (zelfuinodigende) huisarsen. Marja Klok, Jeannee Vink en Swan Tien Siensra hebben elk hun eigen aken op de afdeling maar ze hebben allemaal één ding gemeen: har voor de zaak. Me veel oewijding, nauwkeurigheid en plezier dragen ze hun- misschien nie zo zichbare maar erg belangrijke- seenje bij aan de prevenie van baarmoederhalskanker. Jeannee Vink: Ons werk ken een aanal dagelijkse werkzaamheden zoals he aannemen van de elefoon, he beanwoorden van vragen ui de box, he digiaal ophalen van uislagen en he versuren van uislagbrieven. De meese ijd zijn wij echer bezig me he uinodigen van de vrouwen of he facilieren van de huisarsen die zelf de vrouwen uinodigen. Volgens he vooraf bepaalde uinodigingsschema, worden de in da jaar op e roepen vrouwen uigenodigd. He uinodigingsschema is zo opgeseld da zowel huisars als laboraorium voldoende ijd heef om de vrouwen op e roepen, ui e srijken en hun uisrijken e beoordelen. De zelfuinodigende huisarsen krijgen aan he begin van he jaar, na he machen van alle besanden, hun maerialen zoals draaiboek me uinodigingsschema, informaiekaaren, brieven en folders aangeleverd. Ook he eerse deel van de laboraoriumkaaren word aangeleverd. Di deel is voor de dan geplande ui e nodigen vrouwen. Daarna volg gedurende he jaar nog wee maal een levering van laboraoriumkaaren. De screeningsorganisaie heef de zorg voor he uinodigen van alle andere vrouwen die nie door de huisars worden benaderd. Verspreid uinodigen Ook inern word he versuren van de uinodigingen verspreid over he jaar, zoda elke week een deel van een cohor de uinodigingsbrief onvang. Jeannee: He samenvoegen van de gegevens van de vrouw ui de CIS daabase (Cervix Informaie Syseem) en de uinodigingsbrief moe nauwkeurig gebeuren. We conroleren meerdere keren of alles klop om ervoor e zorgen da ook ech elke vrouw ui een geboorejaar haar uinodiging krijg. Op di momen word er gewerk aan een vriendelijkere manier van machen van de huisarsenbesanden me de gegevens ui onze CIS daabase. Aan he eind van elk jaar is he machen (voor he daaropvolgende jaar) alijd een ijdrovende klus die nog meer ijd vraag, omda besanden qua opbouw van elkaar verschillen, maar ook omda de manier

8 waarop huisarsen hun besanden aanleveren nogal uieenloop. Een floppy disk is nie meer van deze ijd maar kom och nog geregeld binnen. Hopelijk word di jaar de vernieuwde manier van machen (landelijk) ingevoerd. Me duidelijke voorwaarden voor aanleveren van de besanden hopen we dan di jaar sneller e kunnen machen voor de vrouwen die in 2011 worden uigenodigd. Ne als Jeannee is ook Marja dagelijks berokken bij he uinodigingsrajec. Marja zorg er evens voor da muaies (bijvoorbeeld verhuizing) worden gemeld aan de GBA (Gemeenelijke Besanden Adminisraie) om er voor e zorgen da vrouwen och de uinodiging krijgen waar ze rech op hebben. Swan Tien Siensra: Als de uinodigingen bij ons de deur ui zijn, begin he werk voor de huisarsen en laboraoria. Dan is he ook drukker aan de elefoon me vragen van zowel cliënen, huisarsen als laboraoria. We krijgen vaak vragen van huisarsassisenen naar he uinodigingsnummer van de vrouw, als zij vergeen is haar labkaar mee e nemen. Of we krijgen een verzoek om een nieuwe labkaar op e suren. Sinds begin 2010 suren we de vrouwen vanui de screeningsorganisaie een uislagbrief oe en da heef ook de nodige vragen en reacies opgeroepen. Swan Tien vervolg: De nadruk in mijn dagelijks werk lig op de coördinaie binnen de afdeling en de samenwerking me de andere afdelingen. Daarnaas houd ik me bezig me de bealingen van de huisarsen (elk kwaraal) en de laboraoria (elke maand). Jeannee, Marja en ik zien elkaar nie dagelijks- we werken allemaal parime- maar overlappen meerdere dagen, zoda we de werkzaamheden goed op elkaar kunnen afsemmen. Zo zijn we allemaal op de hooge van de dagelijkse priorieien en da werk heel preig en efficiën. Afsluiend kunnen we concluderen da de afdeling BMHK een goed geolied eam is da service aan cliën en relaie hoog in he vaandel heef! Colonscreening Algemeen Nieuws Beslui invoering bevolkingsonderzoek darmkanker uigeseld De miniser van VWS heef zijn sandpun bepaald omren een evenuele invoering van een bevolkingonderzoek naar darmkanker. He beslui hierover word vooralsnog uigeseld o he voorjaar van Onvoldoende geld en arsen Een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker kan van groe beekenis zijn voor de volksgezondheid. Da schrijf de miniser in een brief aan de Tweede Kamer. Maar op di momen is er e weinig geld en zijn er e weinig maag-, darm- leverarsen om de screening in e voeren. Daarom gaa de miniser komend jaar bekijken hoe hij deze knelpunen kan oplossen. In he voorjaar van 2011 verwach hij een zorgvuldig beslui e kunnen nemen. De Gezondheidsraad adviseerde de miniser in november 2009 om geleidelijk een bevolkingsonderzoek naar darmkanker in e voeren bij mannen en vrouwen ussen de 55 en 75 jaar. Darmkanker is een groo gezondheidsprobleem. Jaarlijks serven bijna mensen aan darmkanker en worden er ruim nieuwe gevallen vasgeseld. De prognose van paiënen is afhankelijk van he sadium waarin de zieke zich bevind. Op di momen word de zieke vaak pas laa ondek, waardoor de behandeling zwaarder is en de kans op overleving kleiner. Darmkanker heef een langdurig voor- en beginsadium da goed herkenbaar en goed e behandelen is. He leen zich dus bij uisek voor vroege opsporing me behulp van screening. i-fobt De Gezondheidsraad adviseer om di e doen me de immunochemische Fecaal Occul Bloed Tes (i-fobt), een es die onzichbaar bloed in de onlasing opspoor. Een absolue voorwaarde voor he invoeren van een bevolkingsonderzoek is da er voldoende kwaliei en capaciei is voor de diagnose en voor een evenueel vervolgonderzoek da noodzakelijk is bij een ongunsige uislag. Jaarlijks worden nu meer maag-, darm- en leverarsen opgeleid, dus he ekor zal zich in de loop van de ijd oplossen. De miniser wil he jaar 2010 benuen om onderzoek e doen naar de financiële dekking van de kosen. Ook word er een uivoeringsoes gedaan om knelpunen per regio in kaar e brengen. Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes blijf zich samen me he Erasmus MC inzeen om gegevens e verzamelen die van nu zijn voor de onderbouwing van de koms van een bevolkingsonderzoek. In 2010 worden in de regio Roerdam kandidaen me een inerval van drie jaar uigenodigd deel e nemen aan he onderzoek me een i-fobt. Samen me he AMC in Amserdam worden de coloscopie en de CT-colografie onderzoch als oekomsige screeningsmehoden. Deze sudie loop door o he najaar van Colofon Screen is een uigave van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes en verschijn weemaal per jaar Oplage: 3000 Vormgeving: Arin Adverising Druk en opmaak: Mulicopy Leiden Redacie: Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes Locaie Vlaardingen Afdeling Borskanker, Baarmoederhalskanker en Darmkanker Burgemeeser van Lierplein AD Vlaardingen Telefoon: Locaie Leiden Afdeling Borskanker Schipholweg XB Leiden Afdeling Baarmoederhalskanker Schipholweg 66c 2316 XC Leiden

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult Werkboek meer Geluk J check! in 3Weken! Marjan van de Bul www.gelukfabriek.nl Unlock your Luck vormgeving www.somehingilse.nl Alsjeblief! Hier is jouw eigen werkboek voor meer geluk in 3 weken. Misschien

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B vs C te D : Geneeskundige zorg, MRI-onderzoek : : 12 maart 2008

BINDEND ADVIES. : A te B vs C te D : Geneeskundige zorg, MRI-onderzoek : : 12 maart 2008 BINDEND ADVIES f Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B vs C e D : Geneeskundige zorg MRI-onderzoek : 20072296 : 12 maar 2008 Posadres Posbus 291 3700 AG Zeis Bezoekadres Sparrenheuvel16 3708 E Zeis

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken Voebalvereniging Noordwijk Posbus 130 2200 AC Noordwijk www.vvnoordwijk.nl besuur@vvnoordwijk.nl (Concep) Verslag; Algemene ledenvergadering van 21 november 2013 De agenda; 1 Opening, mededelingen en vasselling

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

Testgedreven projectvoering

Testgedreven projectvoering esen Tesgedreven projecvoering Uiloop en budgeoverschrijding voorkomen In veel i-projecen worden fouen in requiremens en documenaie pas bij de esvoorbereiding ondek. Di is duur omda de fouen pas laa in

Nadere informatie

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding

Zeven stappen naar succesvolle offshore uitbesteding globalisaie Zeven sappen naar succesvolle offshore uibeseding Een beheers proces voorkom eleursellingen Offshore uibeseding is een complexe manier van werken en er zijn veel verschillende onderwerpen die

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader Bijlage 1: Toeliching weelijk kader 1. Woningwe 2015 Begin 2015 is de nieuwe Woningwe aangenomen. In de we zijn aangescherpe regels voor de oegelaen inselling voor de volkshuisvesing aan genomen. Toegelaen

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst provinciaal netwerk d.d

Impressie bijeenkomst provinciaal netwerk d.d Impressie bijeenkoms provinciaal newerk d.d. 11-11-16 Op 11 november jl. was he provinciale newerk bewonersiniiaieven op he gebied van wonen, welzijn en zorg e gas bij Luneen Wil Wel. Cenraal hema was

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS Behorende bij de Bacheloropdrach HS Door: Julia Berkhou Lena Jezuia Sephen Willink Begeleider: Prof.dr. A.A. Soorvogel Daum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Achergrondinformaie 3 2.1 He geij.................................

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering business alignmen case Overkoepelende aal en echnieken ArchiMae-mehode verbind archiecuurdomeinen In juli 2002 sare een aanal Nederlandse insiuen en bedrijven he projec ArchiMae. He doel is een aal voor

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur archiecuur sofware Archiecuur producsofware onwikkel evoluionair Archiecuur en dynamiek van producsofware Producsofwareonwikkeling ken een voorgeschreven dynamiek waarin produc- en procesverbeeringen een

Nadere informatie

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS CONVE NANT K N DEROPVANG EN ONDERWJS { ( ì 'h!\ irl Ëf \- 'v 1, û \ e a i '.* L(l. ìli-, \ i, ù. * qr 'L,i /,! 2. \ al> - ç Di convenan beschrijf de samenwerkingsafspraken ussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

Voorkom onzichtbare verspilling: energiebehoefte

Voorkom onzichtbare verspilling: energiebehoefte Voorkom onzichbare verspilling: energiebehoefe van sofware Energie besparen dankzij zuinigere sofware De afgelopen jaren is de energie-efficiënie van ICT-sysemen al serk oegenomen als gevolg van de behoefe

Nadere informatie

Van metadata naar kennis

Van metadata naar kennis meadaa Een onologie creëren me Topic Maps Van meadaa naar kennis Soms zijn meadaa e beperk om een documen gemakkelijk erug e vinden en zouden de meadaa eigenlijk me meer kennis verrijk moeen worden. Me

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

Ernst de Boer en Albert Kleinjan

Ernst de Boer en Albert Kleinjan archiecuur verzekeringen Inernaionale afsemming archiecuur noodzakelijk Archiecuurimpac van rends in de verzekeringswereld In de voorbije jaren is archiecuur vaak synoniem geworden aan beheersing : conroleren

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

Waarom de globale belastingdruk niet daalt

Waarom de globale belastingdruk niet daalt Waarom de globale belasingdruk nie daal Paul De Grauwe Toen de voorzier van he deparemen economie van de KULeuven zijn professoren vroeg om mee e doen aan he economische deba in de verkiezingsrijd door

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Gemeentenieuws. Ontwikkelingen centrum Varsseveld

Gemeentenieuws. Ontwikkelingen centrum Varsseveld Gemeenenieuws Nieuwbouw Kindcenrum Ulf Noord feeselijk van sar Dankzij gezamenlijke inze kan de nieuwbouw voor he Kindcenrum Ulf Noord nu van sar, vlnr. Peer van de Ward (wehouder), Ferdy Wissing (direceur

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen.

Geen enkel lakproces is gelijk aan andere systemen. My of i l er ec hni eki n er na i ona l T : +31( 0) 481461191 E : i nf o@my ogend. c om W: www. my ogend. c om Pos a dr es Wi l l em Al e x a nder s r a a 23c 6691E EGend Geen enkel lakproces is gelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Informatie van uw gemeente Uitlaatzones & uitlaatregels Hondenpoepbeleid

Informatie van uw gemeente Uitlaatzones & uitlaatregels Hondenpoepbeleid Informae van uw gemeene laazones & ulaaregels Hondenpoepbeled Honden zjn voor veel mensen gelefde husderen. Hondenpoep daarenegen s een groe ergerns van veel nwoners van Capelle aan den IJssel. Daarom

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

Horeca Starterskrant

Horeca Starterskrant Horeca Sarerskran 04 Als leerbedrijf zelf uw personeel opleiden 06 Succes zi in de ondernemer in regels, vergunningen en subsidies 08 Wegwijs maak u een goede kans bij de bank 16 Zó een uigave van 02 SVH

Nadere informatie

Voorwoord. editie juli 2014

Voorwoord. editie juli 2014 ediie juli 2014 Voorwoord Graag vraag ik uw aandach voor deze nieuwsbrief. Opnieuw zoals u van ons gewend ben een nieuwsbrief vol lezenwaardige zaken. Ook een nieuwsbrief die op een bijzonder momen uikom.

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs Aandach voor allochone sudenen in he hoger onderwijs Inhoudsopgave Samenvaing en conclusies 5 1 Inleiding 15 1.1 Achergrond van he onderzoek 15 1.2 Opze van he onderzoek 16 1.3 Analyse van de nonrespons

Nadere informatie

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor Sae of he ar van securiy echnologie nvloed van veranderingen in de infornøie eclnologie op beveiliging Àueur: ir. Paul Overbeek Fysisch en Elekronísch Laboraoriu n - TNO Posbus 96864, 2509,JG Den Haag

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

i$»4: MEE Rotterdam Rijn mond wa?s -/ fs: juni 4, JJ 41 ,lfl s Transitie van de ctiëntondersteuning2013-2015 is4. ):f:t.. 4,y 441; t 1 6 A.

i$»4: MEE Rotterdam Rijn mond wa?s -/ fs: juni 4, JJ 41 ,lfl s Transitie van de ctiëntondersteuning2013-2015 is4. ):f:t.. 4,y 441; t 1 6 A. :.. r r 1 juni MEE Roerdam Rijn mond Transiie van de ciënonderseuning213-215 i$»4: HZ --, P i4,j 441; 1 is4. 1h -,,,? / II 4,y - is; ii!,i,.- ç :6 1,.iV h 1 6 A.v4 47 1â ;fr 34., Ik, 4.1 I--, I. 4 a,,;

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeeneraadsvergadering Neerijnen (16046\...) BESLUITENLIJST Daum : donderdag 25 april 2013 Tijd : 19.30 uur Plaas : raadzaal gemeenehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C.

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014 [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

Gebruik van condensatoren

Gebruik van condensatoren Gebruik van condensaoren He spanningsverloop ijdens he laden Als we de schakelaar s sluien laden we de condensaor op. De condensaorspanning zal oenemen volgens een exponeniële funcie en de spanning over

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur

Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur Een risico- en kosengedreven aanpak voor archiecuur Risico- en kosenmanagemen als primair businessdoel Archiecuur is e beschouwen als een discipline die gedreven word door risico s en kosen. Risico- en

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Horeca Starterskrant

Horeca Starterskrant Horeca Sarerskran 04 Als leerbedrijf zelf uw personeel opleiden 06 Succes zi in de ondernemer in regels, vergunningen en subsidies 08 Wegwijs maak u een goede kans bij de bank 16 Zó een uigave van 02 SVH

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren.

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren. [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur Trends in de inzendingen De essenies van drie jaar NK ICT Archiecuur He Nederlands Kampioenschap ICT Archiecuur is voor he eers georganiseerd in 2004 en heef o nu oe geleid o 25 archiecuurbeschrijvingen.

Nadere informatie

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef

Gemeentenieuws. Gemaakt in Gelderland is op dreef Gemeenenieuws Revialisering bedrijvenerrein Akkermansweide van sar hebben afgelegd om o hier e komen. Vaak ook een moeilijk rajec. Maar nu beginnen we dan ech aan de uivoering. En he gaa mooi worden. Ik

Nadere informatie

Stappenplan. Winning Aardwarmte voor Glastuinbouw. Ammerlaan Grond & Hydrocultuur VOF. Voor een krachtige klimaatneutrale glastuinbouw.

Stappenplan. Winning Aardwarmte voor Glastuinbouw. Ammerlaan Grond & Hydrocultuur VOF. Voor een krachtige klimaatneutrale glastuinbouw. December 2013 Sappenplan Winning Aardwarme voor Glasuinbouw Rik van den Bosch: Ben Flipse: Radboud Vorage: Vleesomaenbedrijf A+G van den Bosch Ammerlaan Grond & Hydroculuur VOF GreenhouseGeoPower 1 Voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Nederland Regelland. Begin kabinet t Rutte t. Eind 2015. Administratieve lasten in tijd Administratieve lasten in kosten

Nederland Regelland. Begin kabinet t Rutte t. Eind 2015. Administratieve lasten in tijd Administratieve lasten in kosten Nederland Regelland Hoeveel adminisraieve lasen hebben de profielen ui Nederland Regelland in de periode sinds he begin van kabine Rue o en me? Aan de hand van ondersaand overzich kunnen de adminisraieve

Nadere informatie

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje wiskunde

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje wiskunde Voor een profielwerksuk over de aarde www.aarde nu In opdrach van: Vrije Universiei Amserdam Universiei van Amserdam Technische Universiei Delf Universiei Urech Wageningen Universiei Teksen: Gerard Heijmeriks

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Staf/JM/1101 Brand Chemie-Pack: voorkom onacceptabele lastenverzwaring A.J. Mallens (0162) r te brand bi] het

Staf/JM/1101 Brand Chemie-Pack: voorkom onacceptabele lastenverzwaring A.J. Mallens (0162) r te brand bi] het Gemeene Geerruidenberg GemeeneDnmn-»ien Reg. nr. Klass. nf. ngoenop 1 Q MAARJ 2011 M!D MA PZ OW BRW BMO Gg Diveree Paraaf Aan geadresseerde Raamsdonksveer, Ons kenmerk Onderwerp Bijlage Behandeld door

Nadere informatie

Bindend Advies. : A te B versus C te D : geneeskundige zorg, mondzorg, sinuslift en implantaten : : 16 januari 2008

Bindend Advies. : A te B versus C te D : geneeskundige zorg, mondzorg, sinuslift en implantaten : : 16 januari 2008 STICHTI NG KLACHTEN EN CESCHILLEN ZORCVERZEKERINCEN J - JA Bindend Advies - Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B versus C e D : geneeskundige zorg, mondzorg, sinuslif en implanaen : 200701267 : 16

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links Semwijzer COC Nederland Gayvoe parijvergelijking 2006 www.gayvoe.nl Parij is he zeer oneens Parij is he oneens Parij voel er wel wa voor Parij is posiief Selling CDA VVD D66 PvdA Algehele score Gelijke

Nadere informatie

BINDEND ADVIES. : A te B, vs C te D : Geneeskundige zorg; plastische chirurgie; borstverkleining : : 26 maart 2008

BINDEND ADVIES. : A te B, vs C te D : Geneeskundige zorg; plastische chirurgie; borstverkleining : : 26 maart 2008 I BINDEND ADVIES Parijen Zaak Zaaknummer Ziingsdaum : A e B vs C e D : Geneeskundige zorg; plasische chirurgie; borsverkleining : 20072207 : 26 maar 2008 I Posadres Posbus 293700 AG Zeis Bezoekadres Sparrenheuvel6

Nadere informatie