Horeca Starterskrant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Horeca Starterskrant"

Transcriptie

1 Horeca Sarerskran 04 Als leerbedrijf zelf uw personeel opleiden 06 Succes zi in de ondernemer in regels, vergunningen en subsidies 08 Wegwijs maak u een goede kans bij de bank 16 Zó een uigave van

2 02 SVH (Siching 03 Vakbekwaamheid Horeca Sarerskran 2012 De uigave van de Horeca Sarerskran is een iniiaief van bedrijfschap Horeca & Caering, Koninklijke Horeca Nederland en SVH. De kran is onderdeel van he projec Horecasarersloke, eveneens een iniiaief van boven genoemde parijen. He projec heef als doel om u e helpen bij he realiseren van uw plannen. De kran bied u als sarende ondernemer allerlei informaie die waardevol kan zijn bij he opzeen van een horecabedrijf. Aan bod komen onder andere we en regelgeving, verhalen ui de prakijk, ips en diverse hulpmiddelen en diensen. Voor meer waardevolle informaie kun u kijken op Colofon Producie en uigever SVH Posbus AH Zoeermeer T ( 0,15 p/m) Grafische vormgeving 0o9, Roerdam De Horeca Sarerskran is een samenwerkingsprojec van SVH, Koninklijke Horeca Nederland en he bedrijfsschap Horeca en Caering. Horeca) Leren, werken of ondernemen in de horeca? Dan ben u bij SVH aan he juise adres. SVH werk aan oplossingen voor leren, werken en ondernemen in de Horeca. Binnen SVH werken werknemers en werkgevers nauw samen. SVH rich zich op vakbekwaamheid, arbeidscapaciei en ondernemerschap binnen de secoren dranken, fasservice, resauran/ bar, hoel en de parycaering. Waarvoor kun u bij SVH erech? De horeca is een branche waar veel mensen me plezier werken. Deskundigheid speel daarbij een belangrijke rol, zowel voor beginners als voor ervaren medewerkers. Goede krachen voor de branche vinden, binden en boeien is voor SVH de rode draad. Of he nu gaa om scholieren die voor hun sudiekeuze saan, werknemers die hogerop willen of sarende ondernemers. SVH onwikkel producen en diensen die alle aspecen van he vak beslaan. Als ondernemer kun u bij SVH erech voor informaie, producen en diensen op he gebied van arbeidscapaciei, vakbekwaamheid en ondernemerschap. Voor u als sarende ondernemer bied SVH een veelzijdigheid aan informaie, prakische adviezen en onderseunende producen bij de opsar van uw bedrijf. Uw medewerkers en leerlingen kunnen bij SVH erech voor opleidings- en loopbaanadvies, leermiddelen en examens. Blijf op de hooge van wa er speel in de Horeca Welkom! is he relaiemagazine van SVH. Laa u informeren over rends en onwikkelingen op he gebied van leren, werken en ondernemen in de horeca. Blijf evens op de hooge van he laase nieuws over SVH-producen en diensen. De Welkom! kom drie keer per jaar ui en saa vol me ineressane arikelen, handige ips en he laase nieuws ui de horecawereld. De Welkom! grais onvangen? Suur dan een berich me uw naam en posadres naar Onvang u liever de digiale nieuwsbrief? Meld u zich dan aan via Meer informaie over leren, werken en ondernemen in de horeca vind u op de websie Bedrijfsprofiel bedrijfschap Horeca en Caering He bedrijfschap Horeca en Caering is een onafhankelijke en non-profi kennisorganisaie die midden in de snel veranderende horeca saa. Bij al onze acivieien saa de Nederlandse horecaonderneming cenraal. Beschrijving We verzamelen en onwikkelen berouwbare informaie en inspiraie en delen di me horecaprofessionals via Social Media, he online plaform mijnhoreca.nl en de websie Algemene Informaie He Bedrijfschap is onderdeel van de publiekrechelijke bedrijfsorganisaie (PBO), waarin werkgevers en werknemers ui de horeca veregenwoordigd zijn. Samen maken zij beleid voor de branche. De Sociaal Economische Raad (SER) houd oezich op de PBO. Sar u een horecaonderneming dien u zich e regisreren bij he Bedrijfschap. Door regisraie van de gegevens die we van u, uw collega s en ui onafhankelijke onderzoeken onvangen, houd he Bedrijfschap he beeld van de onwikkelingen in de branche acueel, zoda u er profij van kun hebben. Naas prakische informaie bieden we een verzameling insrumenen aan waarmee u direc aan de slag kun. En waar u meeen resulaa van heef. Missie Vergroen van de innovaiekrach van de Nederlandse horeca. Meer informaie vind u op: Welkom! Magazine voor relaies van SVH Jaargang 7 Nummer 3 Winer 2010 Vakbekwaamheid op nummer één Kennis, Informaie, Inspiraie & Vakmanschap Koninklijke Horeca Nederland Vereniging voor horecaondernemers, door horecaondernemers Ook voor sarers! Koninklijke Horeca Nederland is de belangenbehariger van ruim ondernemers in de horecabranche. In een coninu proces realiseer de organisaie alle mogelijke acivieien om een zo gunsig mogelijk ondernemersklimaa voor u e creëren. Op allerlei manieren kom Koninklijke Horeca Nederland in acie om de collecieve en individuele belangen van de leden e beharigen, wan als horecaondernemer word er al veel van u verwach. U saa er nie alleen voor! Belangenbehariging Koninklijke Horeca Nederland beharig de belangen van de horecaondernemers als he gaa om bijvoorbeeld een gunsige Cao, regeldruk, duurzaam ondernemen, arbeidswegeving en beroepsonderwijs. Maar ook voor he verkrijgen van een vergunning bij uw gemeene, of als een lobby opgeze moe worden voor verruiming van de openingsijden, kun u op ons rekenen. Persoonlijk advies Als u informaie wil, is één elefoonje genoeg. U krijg dan direc anwoord op uw vragen. Als sarend ondernemer en aspiran-lid kun u me al uw vragen elefonisch erech bij Info & Advies (T ). U krijg dan direc anwoord. Denk hierbij aan vragen over diploma s, over vergunningen en over huuren arbeidsconracen. en kan nauurlijk 24 uur per dag: Via Info & Advies kun u ook ledenarikelen besellen. Voor sarende ondernemers zijn bijvoorbeeld ineressan: arbeidsconracen, he Cao-boekje en allerlei rekenmodellen. Onze binnendiensconsulenen kunnen u dus direc helpen, maar nauurlijk ook desgevraagd informaie oesuren. U kun di dan op uw gemak bekijken. Juridisch advies Koninklijke Horeca Nederland heef jurisen in diens die gespecialiseerd zijn in de horeca. Als beginnend ondernemer is he versandig hier huur-, leverings- en onderhoudsconracen e laen doorlichen. Dan kom u laer nie voor onaangename verrassingen e saan. Voor leden die gebruik maken van onze afdeling Juridische Zaken, geld een gereduceerd ledenarief. Kennis en informaie Trends, onwikkelingen, onderzoeken en nieuws. Alle informaie binnen uw vakgebied word door ons gevolgd. Zo wee u direc waar u aan oe ben. Ook leg u eenvoudig conac me andere leden. Leden delen kennis me elkaar en leren van elkaars diversiei. Meer informaie vind u op:

3 Ondernemen, hoe pak u he aan? Wil u een eigen bedrijf in de horeca saren? Doe dan de grais SVH Horecaondernemerses. De SVH Horecaondernemerses laa u nadenken over zaken als huisvesiging, financiering en posiionering. Bovendien vind u in de es prakische ips voor he besparen van kosen. De SVH Horecaondernemerses geef u een goed inzich in uw kwalieien als ondernemer. De es besaa ui winig meerkeuzevragen. Per vraag krijg u direc uigebreide feedback op he anwoord van uw keuze. Bovendien dwing de es u na e denken over belangrijke zaken die komen kijken bij he opsaren van een eigen bedrijf. Nada u de es volledig heef ingevuld zie u uw score. U heef dan een indicaie of u over voldoende ondernemerskwalieien beschik om me succes een horecabedrijf e saren. De es is grais oegankelijk via: Als leerbedrijf zelf uw personeel opleiden Goed personeel is moeilijk e krijgen. Maar waarom zou u dan nie soppen me zoeken naar een speld in een hooiberg en uw eigen personeel opleiden? He kan als uw bedrijf een erkend leerbedrijf word! Jonge mensen he vak leren: da is de aak van een leerbedrijf. In erkende leerbedrijven worden leerlingen en sagiairs in de prakijk opgeleid: een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding. Een erkend leerbedrijf zorg da leerlingen op een veranwoorde manier leren in de prakijk en hun compeenies onwikkelen. Een leermeeser, die binnen een erkend leerbedrijf de leerlingen begeleid, speel hierbij een belangrijke rol. Voordelen Uw inze als leerbedrijf lever op ermijn vakbekwame collega s op, maar er is meer: Me he opleiden van leerlingen oon u maaschappelijke berokkenheid en zorg voor kwaliei. Ook uw gasen waarderen di. Foo: Kenwerk U bouw uw newerk ui door conacen me andere leerbedrijven en scholen in de regio. Als erkend leerbedrijf ben u op voor iedere leerling gemakkelijk e vinden. U zorg da er, ook in de oekoms, voldoende vakmensen zijn in uw secor. Erkende leerbedrijven hebben de ervaring da he eigen personeel scherp blijf, omda ze me gemoiveerde jongeren werken die acuele kennis hebben. Uw bedrijf kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel voor elke leerling die u begeleid (informaie vind u op Uw bedrijf als erkend leerbedrijf Wil u uw bedrijf als leerbedrijf laen erkennen? Meld uw bedrijf dan aan bij Kenwerk via Kenwerk is he kenniscenrum voor de secoren horeca, bakkerij, reizen, recreaie en faciliaire diensverlening. Kenwerk verbind bedrijfsleven en beroepsonderwijs om de samenleving e voorzien van gekwalificeerde mensen, nu en in de oekoms. Di doen zij onder andere door leerbedrijven e erkennen, begeleiden en adviseren bij he opleiden van leerlingen. Vergroo uw vakkennis me Passie voor Horeca! Bereidingswijzen, wijnkaaren, warenkennis, recepen en nog veel meer. Passie voor Horeca is dé digiale kennisbank van de horeca. U vind in Passie voor Horeca allerlei digiaal maeriaal in de vorm van video s, beeldmaeriaal en onderseunende eksen. Kennisbank Kennis saa cenraal in Passie voor Horeca. De inhoud van Passie voor Horeca ze u eenvoudig in om de vakbekwaamheid en vakkennis van uw personeel e vergroen. Door middel van arrangemenen maak u bovendien eenvoudig uw eigen insrucieen inwerkmaeriaal voor uw medewerkers of sagiaires. Arrangemenen In een arrangemen plaas u bijvoorbeeld eksen, video s en bronnen over één bepaald onderwerp overzichelijk bij elkaar. Uw eigen maeriaal zoals documenen, presenaies of insrucies zijn eenvoudig oe e voegen aan he arrangemen. Door he oevoegen van uw eigen logo en huissijl behoud u bovendien de uisraling van uw eigen zaak. Door gebruik e maken van een arrangemen hebben uw medewerkers via inerne op elk gewens momen oegang o de beroepsvaardigheden die zij nodig hebben om hun werk in uw bedrijf goed ui e voeren. Nu ook als App! Op elk gewens momen vakbekwaamheid verhogen? Me de Passie voor Horeca applicaie heef u ook op uw Smarphone beschikking o alle video s van Passie voor Horeca. Om de Passie voor Horeca App e downloaden gaa u naar Passie voor Horeca vind u via Voor meer informaie over he zelf maken van insruciemaeriaal suur u ons een mail via SVH Verklaring Sociale hygiëne Word er in uw horecabedrijf alcohol geschonken, dan moe er ijdens openingsijden alijd een beheerder of bedrijfsleider aanwezig zijn die voldoe aan de weelijke eis van Sociale hygiëne. Als u in he bezi ben van de SVH Verklaring Sociale hygiëne voldoe u aan deze weelijke eis. Eers leren dan examen doen U kun zich bij SVH rechsreeks aanmelden voor he examen SVH Sociale hygiëne. Sociale hygiëne leer u veranwoord om e gaan me siuaies waarin de veiligheid, de gezondheid en he welzijn van uw gasen en uw medewerkers in he geding kan komen. Denk bijvoorbeeld aan onveranwoord drank- en drugsgebruik en gokverslaving. Deze kennis sel u in saa om adequaa e reageren op voorkomende siuaies. De cursus Sociale hygiëne word door diverse opleidingsinsiuen aangeboden. Vaak vind he examen aansluiend plaas op de laase cursusdag. Voorbereiden op he examen Om goed voorbereid aan uw examen e beginnen, kun u gebruikmaken van SVH-hulpmiddelen zoals he lespakke Sociale hygiëne. He pakke beva: He cursusboek Sociale hygiëne De dvd Gasvrijheid binnen Grenzen De examenrainingen SVH Sociale hygiëne Vier lesbrieven Belangrijke onderwerpen ui he boek zijn aan de hand van prakijkvoorbeelden verfilmd. In he cursusboek word verwezen naar verschillende scènes van de dvd Gasvrijheid binnen grenzen. Me de examenrainingen en lesbrieven kun u oesen of u de sof voldoende beheers. He lespakke, of onderdelen ervan, is e besellen via He examen SVH Sociale hygiëne U kun he examen SVH Sociale hygiëne op wee wijzen afleggen: Teleoes Zelf bepalen waar, wanneer en hoe laa u he examen wil afleggen? Kies dan voor een eleoes. Op meerdere locaies in Nederland kun u van maandag o en me vrijdag he examen per compuer afleggen. Direc na afloop onvang u he voorlopig resulaa. Enkele dagen na he examen onvang u de officiële uislagbrief. Ben u geslaagd, dan onvang u ook de SVH Verklaring Sociale hygiëne. Schrifelijk examen in Urech Vijf maal per jaar word in Urech he schrifelijk examen georganiseerd. He examen word afgenomen in he Nederlands, Grieks, Ialiaans, Turks, Noord-Afrikaans-Arabisch, Mandarijnen-Chinees en in he Engels. Vier weken na he examen onvang u de officiële uislagbrief. Ben u geslaagd, dan onvang u ook de SVH Verklaring Sociale hygiëne. Voor prijzen en beschikbaarheid van de examens kijk u op Leren van leerlingen Wil u een hoog kennisniveau in uw bedrijf en berokken medewerkers? Dan is opleiden he sleuelwoord. Leermeesers begeleiden, delen hun kennis en leiden de vakmensen van morgen op. Leerlingen worden zo gemoiveerde medewerkers in uw bedrijf én houden u op de hooge van de onwikkelingen in he onderwijs. De horeca ken een rijke radiie van kennisoverdrach van generaie op generaie. De spil daarin vervul de SVH Leermeeser die vakmanschap bekwaam doorgeef aan de collega s van de oekoms. Om erkend leerbedrijf e worden en leerlingen e kunnen begeleiden, dien u een leermeeser in diens e hebben. SVH heef al 25 jaar ervaring me he examineren van leermeesers. He diploma SVH Leermeeser is onwikkeld door de horecabranche. Daarmee is he herkenbare kwaliei voor iedereen die in de horeca werk. Ook leermeeser worden? Sar vandaag nog en volg de cursus o SVH Leermeeser. Kijk voor de opleidingsinsiuen en meer informaie over SVH Leermeeser op Suderen in uw eigen ijd en empo? Wil u ook suderen, maar dan helemaal zelfsandig? Via SVH kun u verschillende sudies helemaal zelf oppakken. Voorbeelden van onderseunende SVH-leermiddelen: Basisvakbekwaamheid Horeca Vakbekwaamheid Resauranbedrijf Horecaporier Ondernemersvaardigheden Als e-learnings zijn verkrijgbaar: SVH Raising he Bar SamenGasvrij Greenkey Veranwoord alcohol schenken (begin 2012) U kun zelfsandig en in uw eigen empo suderen. U bepaal dus zelf de hoeveelheid lessof die u per keer besudeer en hoe lang u erover wil doen. Besel u een SVH-pakke, dan onvang u he sudiemaeriaal in één keer huis. He pakke besaa ui een lesboek en bijbehorende lesbrieven en/of een DVD waarmee u zich opimaal kun voorbereiden op he examen. Meer ween over onderseunende SVHleermiddelen? Kijk op: Leermiddelenwinkel/lespakeen

4 06 07 Minder lasendruk voor horecaondernemers me digiale Hygiënecode Hygiënecode op maa Succes zi in de ondernemer Gesprek me Marc Elenbaas, horecadireceur Heineken Brouwerijen Noord Nederland en Edwin Blom, direceur verkoop bij Grolsch. Beiden spelen een onderseunende rol bij he opzeen van horecagelegenheden in Nederland en hebben zodoende regelmaig e maken me jonge ondernemers. Wa kan een brouwer voor een sarende ondernemer beekenen? De brouwer wil samen me de horecaondernemers succesvol zijn en we willen hen daarom seunen in goed ondernemerschap. Brouwers zijn veranwoordelijk voor he neerzeen van een goed produc en serke merken, maar we kunnen ondernemers ook adviseren op allerlei gebieden. We willen onze kennis facilieren zoda de ondernemer daar zijn voordeel mee kan doen. Zo helpen we me he vinden van een locaie en zeen we regelmaig archiecen in die kijken wa je me een locaie kun. Zij kijken bijvoorbeeld naar de posiie van de bar en opziche van de enree, zoda je nie allemaal onhandige oesanden krijg. Di zijn dingen die je als brouwer kun bieden in plaas van geld. We zeen di dan ook seeds vaker in om mensen op de ri e helpen. He eche financieringssuk word gewoon minder, zeker in deze ijden. Wa zijn alernaieve manieren om och je onderneming e financieren? Je kan nog seeds geld lenen bij de bank en ook bij de brouwers, maar er word in deze ijden exra scherp gekeken naar je achergrond en naar de zekerheden die je meebreng. Als ondernemer X een on wil lenen, geef hij een pandrech af of hij ze een gedeele van zijn huis als onderpand in. Zo is he voor een bank of brouwer nie heel risicovol om die ondernemer geld e lenen. Groere horecaondernemers laen mensen soms meeprofieren of ze geven aandelen ui. Personeel da lang in diens is verwerf dan een deel van he café. Of ze kijken hoeveel Edwin Blom geld he personeel zelf kan inbrengen aan kapiaal. Zo sar je een onderneming onder de vleugel van je werkgever. Je gaa gewoon aan he werk als bijvoorbeeld kaselein, maar heb de berokkenheid van een eigenaar. Je zie di hier en daar gebeuren en da is nauurlijk een ineressane onwikkeling. Mensen worden ech creaiever. Als je geen mooi programma of een goede dj heb, dan houd he op. Wa zijn de groose uidagingen bij he saren van een onderneming? Een van de uidagingen is he vinden van een bedrijfsruime waar een overname- of huurprijs op zi, die he mogelijk maak een winsgevende onderneming e saren. Wij kunnen daarbij helpen. Als een ondernemer een plan heef maar nog geen goede plek, is he onze aak om de juise locaies aan e bieden. Daarbij zijn de financiën nauurlijk een consane uidaging vanaf he momen da je sar. Je moe eers kosen maken voorda je verder kun. Een ondernemer moe daarom ook bij zichzelf nagaan of hij éch ondernemer is. Je moe meer hebben dan alleen een goed idee, je moe ook een serk financieel plan hebben. Behalve goed zijn in de horeca moe je ook je kosen onder conrole ween e houden. Wij als brouwerij hebben veel ervaring op he gebied van financieel managemen en bieden op di gebied dan ook advies en onderseuning. Wa zijn belangrijke rends in Nederland op he gebied van horeca? Mensen zijn op zoek naar meer verier. Als je geen mooi programma of een goede dj heb, dan houd he op. Aan de andere kan willen mensen ook voor he verier bealen, kijk maar naar he succes van evenemenen. Mensen gaan rusig drie dagen naar een fesival erwijl da geen goedkope weekendjes zijn. He gaa om de oale beleving van een, drinken, dansen en de sfeer eromheen. Mensen willen wel bealen voor die beleving, maar ze willen ook waar voor hun geld. Daarom is goed gasheerschap ook belangrijker dan ooi. De gas verwach da hij waar voor zijn geld krijg en da zi hem me name in een suk aandach. Als je da nie geef blijf men liever huis. Wa willen jullie sarers meegeven? Realiseer je da he runnen van een horecabedrijf bes hefig is. Da word door de buienwereld nog weleens onderscha. Jouw bar is misschien geopend van vier uur s middags o wee uur s nachs, maar om he goed e laen draaien en de service en kwaliei e leveren die je in je hoofd heb, draai je wel een 80-urige werkweek. He is kei- en keihard werken. Je verkoop gasvrijheid en plezier en da moe je iedere dag opnieuw doen. Je kun geen dag geen zin hebben. Zorg ook voor klanenbinding. Een band me je gasen is een van de allerbelangrijkse dingen. Je zie weleens gebeuren da succesvolle zaken worden verkoch aan een andere eigenaar en vervolgens faillie gaan. He succes van een horecagelegenheid zi hem in de ondernemer. Hij of zij maak de zaak. Als er dan iemand anders kom die da sfeerje nie wee e creëren, gaa he de verkeerde kan op. Nie iedereen is dus geschik als horecaondernemer. Een goede ondernemer heef elke dag wel drie goede ideeën. Je moe alijd bezig zijn me de vraag: hoe ga ik meer verdienen? He gaa uieindelijk och om een gezond rendemen. Marc Elenbaas Lekker een is een kernproduc van de horeca, of he nu om een ijsje gaa of een vijfgangendiner. Hygiënisch werken, meesal voedselveilig werken genoemd, is daarbij noodzakelijk en vanzelfsprekend. Bedrijven die me levensmiddelen werken, moeen da op hygiënische wijze doen. Daarvoor is via Europese regelgeving een uigebreide norm opgeseld, de HACCP, die geld voor alle levensmiddelenbedrijven. Maar wa beekenen die inernaionale richlijnen voor úw onderneming? Hygiënecode voor de horeca He bedrijfschap Horeca en Caering en Koninklijke Horeca Nederland hebben gezamenlijk de Hygiënecode voor de horeca samengeseld. De Hygiënecode voor de horeca zorg voor een vermindering van de lasendruk bij ondernemers, erwijl de voedselveiligheid gewaarborgd blijf. De code beschrijf de processen die kenmerkend zijn voor de horecabranche. Wanneer er bedrijfsacivieien worden verrich die nie in deze Hygiënecode beschreven zijn, dan moe u zelf een aanvulling maken op de code door he oepassen van de HACCP-beginselen. De weg naar een succesvolle sar in ien gemakkelijke sappen Heef u plannen voor een eigen bedrijf? Een bedrijf saren kan op allerlei manieren: fullime, parime of als zzp er. Wa u ook kies, u wil goed voorbereid aan de slag. Een duidelijk beeld van de producen of diensen die u wil gaan aanbieden is hierbij belangrijk. Maar heef u ook bedach hoe je deze producen nu daadwerkelijk gaa verkopen? En wa er verder moe worden uigezoch voorda he bedrijf van sar kan gaan? He sappenplan van de KvK neem u mee van idee o uivoering. Sap 1: Zoek ui welke kwalieien u bezi. Breng uw eigen kwalieien in beeld. Welke eigenschappen heef u nodig om uw bedrijf o een succes e maken? Denk aan doorzeingsvermogen, commercieel en financieel inzich, zelfdiscipline en resulaagerichheid. Mis u bepaalde eigenschappen om goed e kunnen saren? Zoek op inerne naar een seminar of cursus. Of ga praen me een ondernemer of specialis ui uw kennissenkring. Sap 2: Verken de mark en bepaal uw markeingsraegie Kennis van de mark en de juise benadering daarvan zijn van groo belang om succesvol e kunnen ondernemen. Hoe onwikkel de mark zich? Welke doelgroepen gaa u benaderen? Is er behoefe aan uw produc of diens? Wie zijn uw concurrenen? Sap 3: Breng uw financiën in kaar Wie een bedrijf wil saren, onkom er nie aan de opze van een sevig onderbouwd financieel plan. Geen bank die mooie ideeën accepeer zonder een goed overzich van beschikbare middelen, winsverwachingen en lasen op de kore en lange ermijn. Geen idee hoe u een financieel plan moe opzeen? De KvK bied een seminar Financiën voor sarers aan. Sap 4: Bedenk een bedrijfsnaam Een goede bedrijfsnaam kiezen is een van de belangrijkse markeingbeslissingen en bepaal voor een deel he succes van uw bedrijf. Is he duidelijk wa u doe me uw bedrijfsnaam en pas deze bij uw acivieien? Er zijn al van zaken waar u aan moe denken bij de keuze voor een bedrijfsnaam. Voor de ambachelijke IJsbereiding is een apare Hygiënecode opgeseld. Deze code geld voor bedrijven waarin consumpie-ijs of aanverwane producen worden bereid en verhandeld in de eigen salon of aan derden. Deze code is sinds 1 april 2011 van krach. Beide codes zijn goedgekeurd door de Miniser van VWS. He is uw veranwoordelijkheid da u werk volgens de hygiënecode of volgens de beginselen van HACCP. U voldoe aan de wegeving als u werk volgens de werkinsrucies die voor u van belang zijn. Digiale Hygiënecode op maa De digiale Hygiënecode voor de horeca is modulair opgebouwd, waardoor iedere onderneming een code op maa kan samensellen. Minder pagina s, meer maawerk! U heef als ondernemer nie meer e maken me de hele Hygiënecode, maar slechs me de onderdelen die van oepassing zijn op uw bedrijf. De digiale Hygiënecode is samen e sellen en e downloaden op Conroles De Voedsel en Waren Auoriei (VWA) gebruik de Hygiënecode voor de horeca bij de Sap 5: Kies een rechsvorm Als sarer moe u een keuze maken ui verschillende rechsvormen. Veel ondernemers beginnen me een eenmanszaak of een vof als ze saren. Iedere rechsvorm heef zijn eigen kenmerken. Bedenk goed welke rechsvorm bij u en uw bedrijf pas. Sap 6: Bereid u voor op belasingen en adminisraie Elke ondernemer krijg me de belasingdiens e maken. Zorg daarom da u goed op de hooge ben van de rechen en plichen op fiscaal gebied. U ben bijvoorbeeld weelijk verplich een financiële adminisraie van uw werkzaamheden bij e houden. Uw boekhouding is de basis van uw belasingaangife. Sap 7: Sel algemene voorwaarden op Algemene voorwaarden gebruik u voor overeenkomsen me klanen. Voor alle parijen waar u zaken mee doe, is he direc duidelijk onder welke condiies u lever, beaal, inkoop of verkoop. Sap 8: Zorg da u goed verzekerd ben Ondernemen kun u nie zonder risico s e nemen. U loop bedrijfsrisico s maar he breng ook veranderingen me zich mee voor uw persoonlijke sociale zekerheid. Veel risico s zijn e verzekeren. Sap 9: Informeer naar vergunningen en regisreer uzelf Bij he saren van een onderneming komen heel wa regels, ween en verplichingen conroles van horecaondernemingen. De VWA gaa er bij haar conroles vanui da u de code in bezi heef en volgens de code werk. Wanneer u een andere goedgekeurde hygiënecode beer bij uw bedrijf vind passen, dan mag u daarvan gebruik maken indien uw acivieien binnen de reikwijde van die code vallen. Exra informaie op In de code vind u op diverse plaasen verwijzingen naar de inernesie van he Bedrijfschap. U vind hier onder andere aanvullende informaie over speciale bereidingsechnieken, achergrondinformaie, voorbeelden van regisraies die u kun gebruiken en informaie over de wegeving en de werkwijze van de VWA. De volledige Hygiënecode is ook in gedruke vorm beschikbaar. U kun deze versie besellen via Horecaondernemingen bealen 24,- en nie-horecabedrijven 32,- (bedragen excl. 4,- verzendkosen). De code is ook in he Chinees beschikbaar: op de sie kun u de pdf downloaden, of een gedruke Chinese versie besellen. kijken. U ben verplich u in e schrijven bij de Kamer van Koophandel en de Belasingdiens maar ook bij he bedrijfschap Horeca en Caering (www.kenniscenrumhoreca.nl). Bovendien dien u e beschikken over vakdiploma s zoals Sociale Hygiëne (www.svh.nl/ondernemen). Sap 10: Aan de slag en klanen vinden U ben zover: he ondernemersplan is geschreven, de financiering is geregeld en u kun van sar. Nu is he zaak om klanen e vinden. Bijvoorbeeld via uw newerk. Als sarer is uw slagingskans in he eerse jaar groer als u samenwerk me andere ondernemers. Kijk voor een uigebreide beschrijving van iedere sap op Kom langs voor een persoonlijk gesprek De KvK heef heel wa informaiemaeriaal voor u onwikkeld. Maar wil u meer informaie over uw specifieke siuaie, kom dan eens langs voor een gesprek me een van onze vele specialisen. Zij beanwoorden graag al uw vragen. Bij de sar, maar ook daarna. Zolang u ondernemer ben. Voor meer informaie kijk u op

5 08 09 Anwoord voor Bedrijven Wegwijs in regels, vergunningen en subsidies Bij he saren van een bedrijf, geld een aanal regels waaraan u moe voldoen. Regels over bijvoorbeeld inschrijving in he Handelsregiser, aanmelding of afrekening bij de Belasingdiens en inschrijving bij een producschap of bedrijfschap. Sappenplan horecabedrijf saren Als sarende horecaondernemer heef u e maken me regels van de overheid. Me behulp van di sappenplan kom u snel e ween aan welke verplichingen u moe voldoen. 1. Inschrijven in he Handelsregiser Als u een horecabedrijf sar of overneem, moe u deze inschrijven in he Handelsregiser van de Kamer van Koophandel (KvK). Di doe u vanaf een week voor de sar, o een week na de sar van uw bedrijf. 2. Aanmelden bij de Belasingdiens Als u een onderneming sar of overneem, moe u deze aanmelden bij de Belasingdiens. Ook als u al bekend ben als ondernemer bij de Belasingdiens, meld u uw nieuwe bedrijf aan. 3. Inschrijven bij he bedrijfschap Horeca en Caering en de nvwa Uw horecabedrijf word auomaisch ingeschreven bij he bedrijfschap Horeca en Caering (BHenC). U krijg een verzoek om aanvullende bedrijfsgegevens. De nvwa maak gebruik van de gegevens van he BHenC voor de regisraie van levensmiddelenbedrijven. 4. Besemmingsplan inzien De vesiging van uw horecabedrijf moe passen in he besemmingsplan van uw gemeene. Zo nie, dan kun u vragen om een wijziging van he besemmingsplan of om een omgevingsvergunning voor he handelen in srijd me regels ruimelijke ordening. 5. Omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen Als u wil (ver)bouwen of renoveren, heef u meesal van uw gemeene een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Mogelijk moe u ook de omgevingsvergunning aanvragen voor de acivieien slopen en handelingen me gevolgen voor beschermde monumenen. 6. Gebruiksmelding doen of omgevingsvergunning aanvragen Voor uw horecapand heef u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken van uw gemeene nodig of moe u een gebruiksmelding bij uw gemeene doen. 7. Melding milieubeheer doen of omgevingsvergunning aanvragen Als horecaondernemer heef u e maken me milieuvoorschrifen. Meesal is he nie nodig om een omgevingsvergunning voor he oprichen of veranderen van een milieu-inriching aan e vragen, maar kun u volsaan me een melding van uw bedrijf bij de gemeene. 8. Exploiaievergunning horecabedrijf aanvragen Als u een horecabedrijf sar, kan he zijn da u een exploiaievergunning horecabedrijf van uw gemeene nodig heef. De voorwaarden hebben e maken me openbare orde, veiligheid en zedelijkheid. 9. HACCP-plan opsellen of hygiënecode volgen Als u ee- en drinkwaren bereid, moe u over een HACCP-plan beschikken of een goedgekeurde hygiënecode volgen, bijvoorbeeld die van he bedrijfschap Horeca en Caering (BHenC). 10. Drank- en horecavergunning aanvragen Als in uw horecabedrijf alcoholische dranken versrek en genuigd worden, moe u een drank- en horecavergunning van de gemeene hebben. Uw horecapand en uw personeel moeen aan eisen voldoen. 11. Terrasvergunning aanvragen Als u een erras wil plaasen op uw eigen errein of in de openbare ruime, heef u vaak een errasvergunning van de gemeene nodig. Een erras is alleen oegesaan bij een gevesigde horecazaak. 12. Aanwezigheidsvergunning kansspelauomaen aanvragen Voor he plaasen van een kansspelauomaa in een horecabedrijf is een aanwezigheidsvergunning kansspelauomaa van uw gemeene verplich. De aanwezigheidsvergunning geld voor één locaie of vesiging. 13. Risico-invenarisaie en -evaluaie opsellen Als u personeel in diens neem, moe u bij de sar van uw horecabedrijf een risico-invenarisaie en -evaluaie (RI&E) hebben. U kun he model Horeca RI&E gebruiken. He sappenplan is een richlijn. He is mogelijk da u nog andere verplichingen heb. Overleg me uw gemeene over de volgorde van de sappen. Een aanal sappen kun u gelijkijdig uivoeren. Voor meer informaie kijk u op: Maak kennis me Feien en Cijfers op Feien en Cijfers is de uigebreide daabank van he bedrijfschap Horeca en Caering waarin diverse handige en relevane feien en cijfers voor u zijn verzameld. Gewapend me de kennis ui deze online daabase kun u snel, zeker en doelreffend opereren. U kun Feien en Cijfers vinden op onder de rubriek Tools. Vind zelf de cijfers die u nodig heef of gebruik de handige selecies die reeds voor u zijn samengeseld op de sarpagina van Feien en Cijfers. Deze selecies zijn op maa gemaak voor de specifieke secor waarin u zul gaan werken: drankensecor, fasservicesecor, resauransecor of hoelsecor. Daarnaas zijn de selecies geordend naar de volgende hema s: Rendemen, Arbeid, Aanbod, Consumen en Demografie. De arieven voor he verkrijgen van verschillende horecavergunningen in uw gemeene worden bijvoorbeeld inzichelijk gemaak in he hema Rendemen. Me he hema Aanbod kun u verschillende markanalyses maken: Waar zien uw collegaondernemers? Hoe onwikkel he horeca aanbod zich in de verschillende gemeenen van Nederland? Wa zijn de gemiddelde besedingen per bezoek per gas? Hoe verschil di per dag van de week of per momen van de dag (lunch, avondeen e.d.)? Hoe waardeer de consumen uw secor? Hoe onwikkel zich he aanal overnachingen van buienlandse oerisen in uw regio? Ui welke landen komen deze oerisen vooral vandaan? In he hema Consumen vind u he anwoord. Zi u me uw horecabedrijf in een groei- of juis in een krimpregio waarin he de verwaching is da he aanal inwoners de komende jaren (verder) zal afnemen? Hoe onwikkel uw doelgroep zich in aanallen de komende jaren? Zijn er meer of minder ieners de komende jaren in uw gemeene? Meer of minder ouderen? He anwoord op deze vragen vind u in he hema Demografie. Feien en Cijfers beva veel relevane informaie over en voor de Nederlandse horeca, voor uw bedrijfsvoering in he bijzonder. Me enige oefening zul u snel verrouwd raken me Feien en Cijfers en uw eigen presenaies kunnen samensellen en bewaren in bijvoorbeeld Word of Excel. Di en behoeve van uw markanalyse, ondernemingsplan of anderszins. Voor uw gemak zijn enkele onderwerpen ui de verschillende hema s die relevan zijn voor uw bedrijfsvoering samengevoegd en van commenaar voorzien in zogenaamde gemeenerapporen. Voor elke horecasecor is een gemeenerappor samengeseld. U kies in di rappor de gewense gemeene en vervolgens worden abellen, grafieken, cijfers, bijbehorende eksen e.d. auomaisch aangepas aan de gekozen gemeene. Voorbeelden van onderwerpen in deze gemeenerapporen zijn: de onwikkeling van he horeca aanbod, de arieven voor he verkrijgen van verschillende horecavergunningen, de ypische omze- en kosensrucuur in uw secor, de consumenenbesedingen in de horeca en demografische prognoses. Hoe gaa he ech me uw horeca? Bekijk he snel op Valkuilen bij de keus van een locaie Leuk pandje och? Eén van de belangrijkse fases bij de sar van een eigen bedrijf is he huren of kopen van een pand. Di is een specialisisch errein, waarop veel mis kan gaan. Belangrijkse fou die beginnende ondernemers maken is da ze verliefd worden op een pand en blind zijn voor de gebreken ervan. En da kan acheraf een kosbare geschiedenis worden. Vraag op ondersaande punen schrifelijke garanies. Ervanuigaande, da u nie iedere dag een horecabedrijf overneem, is he absoluu aan e raden om een deskundige makelaar in de arm e nemen. Koninklijke Horeca Nederland heef een aanal adressen van gespecialiseerde horecamakelaars. 1. Milieu-eisen De overheid sel aan horecapanden al van bouwkundige eisen. De belangrijkse zijn die voor de milieueisen. Vooral geluidsisolaie kan groe problemen geven en hoge kosen vergen als acheraf blijk, da he pand nie voldoe of kan voldoen aan de geselde of gewense eisen. Houd er rekening mee da als u zich als nieuwe ondernemer meld bij de gemeene, men u meeen maar eens vereer me enkele bezoekjes. En dan kan er alijd wel eens ies nie kloppen. 2. Inrichingseisen horecabedrijven Onverminderd he Bouwbeslui moeen horecabedrijven aan een aanal speciale inrichingseisen voldoen. Denk daarbij aan zaken als de vloeroppervlake en hooge van de horecaruimes, de oileen en de luchverversing. Informeer voor de exace eisen bij de gemeene of bij de afdeling Info & Advies van Koninklijke Horeca Nederland als u aspiran lid ben. 3. Brandveiligheidseisen Gemeenes sellen, zeker na de ramp in Volendam, eisen aan de brandveiligheid van (horeca)panden. Deze eisen hebben berekking op de brandprevenie, he maximaal aanal oegesane bezoekers en op de vluchwegen. Meesal conroleer de brandweer di. Er gelden algemene landelijke eisen me uizondering voor gebouwen me daarin verschaffing van nachverblijf aan meer dan 10 personen. Voor die caegorie geld een gebruiksvergunningplich. 4. Waarborgsommen Wees zeer voorzichig me he bealen van waarborgsommen voorda u de beschikking krijg over he pand. Schakel evenueel een noaris in als houder van de waarborgsom. 5. Overdrach van roerende goederen Leg op papier vas welke roerende zaken me de overdrach meegaan. Als u nies vasleg, bijvoorbeeld op een invenarislijs, heef u geen enkel rech en zou u ensloe me een leeg pand genoegen moeen nemen. Kijk of de apparauur goed werk. 6. Eigendomssiuaie van apparauur Nie alle apparauur die u zie saan, hoef eigendom e zijn van diegene van wie u he bedrijf overneem. Denk aan leasen, bruikleen of huren. Houd dan rekening me periodieke bealingen of afnameverplichingen. Le ook op onderhoudsconracen. 7. Wijzigingen in de omgeving Le ook op mogelijke veranderingen in de besemmingsplannen, op oprukkende bebouwing en op wijzigingen in de verkeers- en parkeersiuaie. Ga na wa de plannen van de gemeene zijn me berekking o openingsijden. Legionella; voorkomen is beer dan genezen! Per juli 2011 is he nieuwe drinkwaerbeslui van krach gegaan me hierin belangrijke punen over de legionellawegeving. Legionella. We kennen m allemaal. Een hardnekkige bacerie die we me z n allen in de hand moeen houden. De bacerie onsaa wanneer waer me een emperauur van 20 o 55 graden voor langere ijd silsaa en hij word verspreid door verneveling van he waer. Uw gas kan di vernevelde besmee waer inademen en hier behoorlijk ziek van worden. Om nie e verdwalen in he web der legionellabeheersing, hierbij een kore samenvaing: 1. Zorg voor een acuele risicoanalyse. In deze analyse breng u alle risicopunen binnen uw drinkwaerinsallaie, waar makkelijk groei van de legionellabacerie kan plaasvinden, in kaar. De risicoanalyse moe per juli 2011 uigevoerd worden door een BRL 6010 gecerificeerd adviesbureau. 2. Sel een beheersplan op. In di plan zijn al uw beheersmaaregelen beschreven die voorvloeien ui de risicoanalyse. Deze moeen periodiek volgens he plan worden uigevoerd. In he plan word bijvoorbeeld aangegeven welke leidingen vaak doorgespoeld moeen worden omda deze nie vaak genoeg gebruik worden. Ook saa hierin beschreven wie waar veranwoordelijk voor is. 3. Laa periodiek waermonsers nemen door een geaccredieerde organisaie. U ben verplich ieder half jaar he weelijk verpliche aanal waermonsers e laen nemen en deze e laen analyseren door een geaccredieerd laboraorium. Hoeveel waermonsers genomen moeen worden, is afhankelijk van he aanal aanwezige appunen. 4. Houd een logboek bij. Voor iedere beheersmaaregel moe u een logblad aanmaken en bijhouden. In he logboek komen, naas de logbladen, ook de analyse-rapporen van de genomen waermonsers. Alle uigevoerde beheersmaaregelen worden geregisreerd in he logboek. 5. Meld een normoverschrijding van legionella in drinkwaer en neem de juise maaregelen. Wanneer ui de waermonsers blijk da he aanal legionellabaceriën boven de 100 kve/l (kolonievormende eenheden per lier) uikom, dan moe u direc maaregelen nemen. Kom de meing zelfs boven de 1000 kve/l dan moe u da volgens de nieuwe drinkwaerwe melden bij he VROM. 6. Lich uw gasen/gebruikers in bij een ernsige normoverschrijding van legionella. Di kun u samen doen me de VROM inspecie en de GGD. De GGD kan de gezondheidsrisico s inschaen van bepaalde groepen mensen. Op deze manier kan zo snel mogelijk acie ondernomen worden bij deze ziekeverschijnselen. Gelijk aan de slag? He VROM heef alle informaie over legionella voor u op een rij geze. Zij hebben ook een informaieblad uigegeven. Op kun u alles lezen over legionella en de gevolgen ervan.

Stappenplan. Winning Aardwarmte voor Glastuinbouw. Ammerlaan Grond & Hydrocultuur VOF. Voor een krachtige klimaatneutrale glastuinbouw.

Stappenplan. Winning Aardwarmte voor Glastuinbouw. Ammerlaan Grond & Hydrocultuur VOF. Voor een krachtige klimaatneutrale glastuinbouw. December 2013 Sappenplan Winning Aardwarme voor Glasuinbouw Rik van den Bosch: Ben Flipse: Radboud Vorage: Vleesomaenbedrijf A+G van den Bosch Ammerlaan Grond & Hydroculuur VOF GreenhouseGeoPower 1 Voor

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Food Valley Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Achterhoek Een gezamenlijke uitgave van:

oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Achterhoek Een gezamenlijke uitgave van: okober 2014 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Acherhoek Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is sinds juni 2014

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Holland Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Holland Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informaie over de arbeidsmark, he onderwijs en leerplaasen in de regio Midden-Holland Een gezamenlijke uigave van: Samenvaing Leeswijzer In 2014 onderzochen UWV en SBB de informaiebehoefe

Nadere informatie

Lean IT: hype of volgend niveau?

Lean IT: hype of volgend niveau? procesverbeering Op naar groere klanevredenheid me Lean IT Lean IT: hype of volgend niveau? De Lean-filosofie is succesvol gebleken in de producieindusrie en lijk op he eerse gezich ook direc oe e passen

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

Pda s in de organisatie

Pda s in de organisatie mobiel werken Handvaen voor mobiel beleid Pda s in de organisaie He gebruik van pda s in organisaies is aanrekkelijk omda werknemers daarmee alijd en overal over de laase informaie kunnen beschikken. De

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

1: OVER HET JAAR 1999 4

1: OVER HET JAAR 1999 4 : OVER HET JAAR 999 4 _ m () ERHATUM Pag 5 Resulaa 999 na financieringsiasen moe zijn: 954 Pag 47 Desinveseringen in immaeriële vase aciva moe zijn: Desinveseringen in maeriële vase aciva Kengeallen 5

Nadere informatie

KMarMagazine. Al twee eeuwen mobiel. De 8 van IGO bepalen toekomst KMar Secties Stiekem in de schijnwerpers

KMarMagazine. Al twee eeuwen mobiel. De 8 van IGO bepalen toekomst KMar Secties Stiekem in de schijnwerpers 200 KMarMagazine Personeelsblad van de Koninklijke Marechaussee Nummer 1, januari 2014 Al wee eeuwen mobiel De 8 van IGO bepalen oekoms KMar Secies Siekem in de schijnwerpers Inhoud Leijens reageer 6-9

Nadere informatie

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Voorwoord. Editie november 2013

Voorwoord. Editie november 2013 Ediie november 2013 Voorwoord Als eerse kijk ik erug op winig jaar voorzierschap Zichenburg-Kerkeuinen en laer Dekkershoek. Ik kan me nog herinneren da er beselauo s op ons bedrijvenerrein sonden van aannemers,

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen

Informatiebeveiliging. in de mobiele wereld. Risico s van mobiel werken. devices on the go. Willem Kossen devices on he go Risico s van mobiel werken Informaie beveiliging in de mobiele wereld Mobiel werken is al lang geen hype meer. Inmiddels is he zakelijk gebruik van mobiele apparauur vrijwel volledig ingeburgerd.

Nadere informatie

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief Nie door de overheid bekosigde ICT-hogescholen in Nederland: een oekomsperspecief Landelijke Sinds AMBI nie meer besaa, onbreek he de Nederlandse afsemming ICT-secor aan een richinggevend, onafhankelijk

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave:

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave: Nummer - Voor 5 euro per seizoen kan hier uw adverenie saan. of voor 5 euro op de acherkan. Voor informaie of opgave: Ard Dekker el.: 7 9 e-mail: ardd@kabelfoon.nl S C H A A K M A COLOFON BESUUR - SCHAAKMA

Nadere informatie

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet?

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet? Gebouwauomaisering WKO Amserdam Science Park Drie gebouwen, één syseem, o och nie? B+U 2 2014 33 In de bouw is men gewend e wheelen en e dealen binnen besaande siuaies. Zo ook was he geval bij de realisaie

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Offshore sourcing: de voordelen voor ontwikkelingslanden

Offshore sourcing: de voordelen voor ontwikkelingslanden groene IT MVO Voordelen, inerne succesfacoren en mvo Offshore sourcing: de voordelen voor onwikkelingslanden Over de voordelen van offshore sourcing voor bedrijven die daar gebruik van maken, is al veel

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

HAVEN EN GOED. De bouwwerf van de Deurganckdoksluis opende tijdens de Vlaamse Havendag haar deuren voor 15.000 bezoekers: een unieke belevenis

HAVEN EN GOED. De bouwwerf van de Deurganckdoksluis opende tijdens de Vlaamse Havendag haar deuren voor 15.000 bezoekers: een unieke belevenis BIJLAGE BIJ DE GAZET VAN ANTWERPEN VAN 17 okober IN OPDRACHT VAN he Gemeenelijk Havenbedrijf Anwerpen HAVEN EN GOED Waar komen de cadeaujes van en Kersman vandaan? De haven nauurlijk: op sap me Axel Daeseleire

Nadere informatie

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur archiecuur sofware Archiecuur producsofware onwikkel evoluionair Archiecuur en dynamiek van producsofware Producsofwareonwikkeling ken een voorgeschreven dynamiek waarin produc- en procesverbeeringen een

Nadere informatie