- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur"

Transcriptie

1 - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu dien doo pensioenfondsen e woden gebuik die opeen voo financiële oesing doo DNB op basis van de beleidsegel oepassing Hoofdlijnennoa zoals gepubliceed op okobe 04. De mehodiek is de uivoeing van hegeen is aangegeven in pun 7 van de Noa van de Minise van Sociale Zaken en Wekgelegenheid d.d. 9 okobe 04 me de nadee uiweking van de noa me de Hoofdlijnen voo de egeling van he financiële oezich op pensioenfondsen in de Pensioenwe (Kamesukken II, 04/05, 894, n. ). DNB ze in bijgaande noiie uieen welke mehodiek DNB zal haneen e consucie van de eneemijnsucuu. Deze mehodiek is gebaseed op gangbae echnieken en inzichen ui de financiële heoie en pakijk. DNB heef voo de vasselling van de mehodiek dankbaa gebuik gemaak van de eacies op de consulaienoiie mehode eneemijnsucuu. Deze hebben geleid o de volgende aanpassingen in deze noiie en opziche van de consulaienoiie:. E is afgezien van een afslag en opziche van de swapcuve. Veschillen ussen de swapcuve en de enes van oveheidsobligaies woden onde mee gedeven doo schaase-effecen, zoda he veschil nie eenduidig kan woden geïnepeeed als maasaf voo kedieisico van swaps.. De daabon Bloombeg wod gebuik voo de loopijdpunen o en me 0 jaa (jaainevallen),, 5,, 5, 30, 40 en 50 jaa. Ten opziche van de consulaienoiie is he -jaas loopijdpun oegevoegd, ewijl he 35- en 45-jaas loopijdpun zijn weggelaen. 3. E is een juidisch voobehoud aan de noiie oegevoegd. Vede zij opgemek da DNB de mehodiek egelmaig wil evalueen. Als dan nieuwe inzichen of nieuwe echnieken vebeeingen van de gehaneede mehodiek mogelijk maken, kunnen deze daain woden beokken. Tb/05/00670/gs 0 maa 05

2 - - Samenvaing De swapcuve wod opgebouwd ui eneaieven waabij een vase ene egen de 6-maands EURIBOR wod uigeuild. Nie-beschikbae loopijdpunen woden gescha doo ussenliggende fowad enes consan e veondesellen. Van he smoohen van de fowad cuve wod afgezien; de zeo coupon spo cuve zelf blijk al zee gelijkmaig en smoohen leid slechs o maginale aanpassingen in de spocuve. Uigangspunen Bij de bepaling van de zeo coupon swapcuve zijn de volgende uigangspunen gehaneed. Deze weespiegelen de bes pacice in de lieauu: De swapcuve moe doo alle bekende en edelijk liquide loopijdpunen gaan. Deze zgn. noabiage voowaade is kenmekend voo de swapmak, omda de handel zich concenee ond de loopijden me hele jaen. Deze mak is zee liquide, zoda egen de afgegeven enes (die bijvoobeeld op Bloombeg zichbaa zijn) ook daadwekelijk gehandeld wod. De naduk lig op een goede fi in he lange eind van de cuve. Om de cuve in he lange eind een gelijkmaig paoon (geen zaagandpaoon) e laen houden, wod in feie de fowad cuve gescha, van waaui de spo-cuve wee euggeekend wod. Inepoleen en exapoleen geschied doo fowads consan e veondesellen. Gekozen is voo een elaief eenvoudige, gemakkelijk ui e leggen en e epoduceen mehode. Di beeken onde mee da geen smoohing wod oegepas. Daa Als daabon voo de consucie van de nominale eneemijnsucuu wod gebuik gemaak van doo Bloombeg dagelijks gepubliceede (inaday) Euopese swapenes voo /m 0 jaa (jaainevallen),, 5,, 5, 30, 40 en 50 jaa. Bij deze eneswaps wod 6-maands EURIBOR uigeuild egen een vase ene. Gekozen is voo de London composie aes (code: CMPL) ui Bloombeg, die een soo makgemiddelde weespiegelen. De cuve wod gebaseed op de (lagee) bid-ene; Bloombeg oon een bid-offe spead van basispunen. Tussenliggende loopijdpunen o 30 jaa en de 35- en 45-jaas swapenes woden vooalsnog nie als inpu gebuik, hoewel deze wel beschikbaa zijn in Bloombeg. De handel in deze loopijdpunen is eche beduidend minde liquide. Tb/05/00670/gs 0 maa 05

3 - 3 - Mehode Een eneswap is he gemakkelijks e analyseen als een long posiie in een vasenende obligaie gecombineed me een sho posiie in een vaiabel enende obligaie, of andesom. Een makconfome eneswap wod zo geconsueed da bij aanvang geen bealingen hoeven plaas e vinden, me andee wooden, de makwaade is nihil. Omda de ondeliggende vaiabel enende obligaie op momen van uigife pe definiie a pai handel, moe de ondeliggende vasenende obligaie da ook doen. Di beeken da in de mak geobseveede enes pa yields zijn. De eneconvenie van de vasenende kan van een gewone swap is 30/360, hegeen beeken da een maand op 30 dagen geseld wod en een jaa op 360 dagen. Definiee de volgende (jaalijks samengeselde) enes: de (pa) swapene bij een loopijd z = de spo zeo - coupon swapene bij een loopijd =, f, = de fowadene van loopijd o, De ondeliggende vasenende obligaie van een -jaas swap heef de volgende cashflows: ijdsip (jaen)... cashflow... De waade op momen van aangaan van de swap is (= 00%). De zeo-coupon ene wod van de pa swapene afgeleid doo middel van boosapping, e beginnen bij de -jaas swap. Ui ( ) / ( z ) = volg z =. De -jaas zeo ene wod bepaald doo de cash-flows van de -jaas swap (alleen he vasenende gedeele) conan e maken egen de - en -jaas zeo ene en de conane waade gelijk e sellen aan. Omda de - jaas zeo ene dan al bekend is, esee een vegelijking me één onbekende (de -jaas zeo): z z ( ) =, waaui volg: Tb/05/00670/gs 0 maa 05

4 - 4 - z z =. z 3 /m z 0 woden analoog gevonden. Te oeliching leiden we ook de -jaas fowad ove een jaa (dus de fowad ene ussen = en = ) af via: ( z ) = ( z ) ( ), f, en dus: f ( z ) ( z ) =,. Vanaf loopijden lange dan 0 jaa woden, zoals eeds hievoo vemeld, nie alle swapenes ui Bloombeg gebuik. Ui de loopijdenpunen, 5,, 5, 30, 40 en 50 jaa woden ussenliggende enes afgeleid. Om bijvoobeeld de -jaas zeo-couponene e kunnen beekenen, moe een veondeselling gemaak woden. Hie is gekozen voo de veondeselling da de -jaas fowad ussen en 5 jaa consan is. Deze veondeselling is edelijk, omda de fowad in feie een voospelling van de -jaas ene,, enz. jaa vooui is. E is weinig eden om aan e nemen da de mak een wezenlijk andee visie op de -jaas ene ove jaa dan ove jaa zal hebben. Gebuikmakend van de veondeselling da f, = f, = f,3 = f 3,4 = f 4,5 = f,5, kunnen we de,, 3, 4 en 5-jaas zeo als volg schijven: ( z ) = ( z ) ( f ) = ( z ) ( f ),, 5 ( z ) = ( z ) ( f ) = ( z ) ( f ),, 5 3 ( z ) = ( z ) ( f ) = ( z ) ( f ) 3 3, 3, ( z ) = ( z ) ( f ) = ( z ) ( f ) , 4, ( z ) = ( z ) ( f ) = ( z ) ( f ) ,5,5 Tb/05/00670/gs 0 maa 05

5 - 5 - Hiemee kunnen we de conane waade van de 5-jaas swap als volg schijven: 5 z = 5 4 ( z ) ( z ) ( z ) ( z ) ( z ) ( f ) ( z ) ( ) f = =, 5, =. Me behulp van een numeieke pocedue is f,5 e vinden. Doo deze e subsiueen in bovensaande vegelijkingen, vinden we z /m z 5. De beekening voo de oveige loopijden gaa analoog. Voo daapunen voobij 30 jaa wod de -jaas fowad ussen 30 en 40 jaa geduende 0 jaen consan veondeseld, en voobij de 40 jaa consan ussen de 40 en 50 jaa. De consan veondeselde fowad is ook buikbaa voo he exapoleen voobij 50 jaa. Me behulp van deze fowad kunnen de spoenes voo zee lange loopijden geconsueed woden. Geen smoohen E wod afgezien van smoohen van de fowad cuve. Daavoo zijn meedee edenen. De belangijkse is da de fowads in he lange eind och al vij consan zijn, zoda smoohen slechs o maginale aanpassingen in de spocuve leid. He eneveschil in de 45-jaas spoene ussen een geavanceede ension spline mehode en he haneen van de consane fowad, uigaande van gegeven 40 en 50-jaas enes, is doogaans uies geing. Vede is, zoals hievoo al opgemek, de spo cuve zelf al zee gelijkmaig, ook al maak de fowad discee spongen. Als laase kan woden opgemek da sommige smoohingechnieken in he koee eind van de cuve o beee waadeing kan leiden, maa egelijkeijd in he lange eind o insabiliei. Omda de meese aandach uigaa naa de langee loopijden wegen de voodelen van smoohen nie op egen de nadelen. Bovendien is de mehode zonde smoohen eenvoudige e doogonden en daamee anspaane. Geen afslag He ovegoe deel van de swapmak is gedek me ondepand, da wil zeggen da mage geso wod zoda een swap een negaieve makwaade heef (en dus een posiieve waade voo de egenpaij). Hiemee is he kedieisico feielijk goendeels geëlimineed. Veschillen ussen de Tb/05/00670/gs 0 maa 05

6 - 6 - swapcuve en de enes van oveheidsobligaies woden onde mee gedeven doo schaase - effecen, zoda he veschil nie eenduidig kan woden geïnepeeed als maasaf voo kedieisico van swaps. E is daaom afgezien van een afslag en opziche van de swapcuve. Andee poeniële vefijningen Geen ekening is gehouden me coupondagen die in he weekend vallen en me schikkeljaen. Hiedoo kan een feielijke cash flow hoge uivallen dan de aangegeven swapene. Di geld zowel voo de vase als de vaiabele ene. Omda he schuiven van cash flows me één of wee dagen de goose elaieve invloed heef in he koe eind, zal een vefijning in da segmen de goose, maa nog seeds een zee geinge (veelal minde dan 0, basispun) invloed hebben. Fequenie van publiceen DNB zal enminse maandelijks, binnen ien wekdagen na de laase handelsdag van elke maand, de eneemijnsucuu volgens deze mehodiek vassellen en publiceen op de websie van DNB: hp://www.dnb.nl/ Juidisch voobehoud DNB behoud zich he ech voo om in doo DNB vas e sellen uizondeingsgevallen af e wijken van deze mehodiek. DNB aanvaad geen aanspakelijkheid voo evenuele gevolgen van de beslissing om al dan nie van deze mehodiek af e wijken. Tb/05/00670/gs 0 maa 05

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Voorwoord. Hoofdstukken:

Voorwoord. Hoofdstukken: Voorwoord Di boek behandel de belangrijkse begrippen en mehoden ui de analyse van 'funcies van één variabele' en de analyische vlakke meekunde als een samenhangend geheel Begrippen en mehoden, waarmee

Nadere informatie

Lean IT: hype of volgend niveau?

Lean IT: hype of volgend niveau? procesverbeering Op naar groere klanevredenheid me Lean IT Lean IT: hype of volgend niveau? De Lean-filosofie is succesvol gebleken in de producieindusrie en lijk op he eerse gezich ook direc oe e passen

Nadere informatie

Pda s in de organisatie

Pda s in de organisatie mobiel werken Handvaen voor mobiel beleid Pda s in de organisaie He gebruik van pda s in organisaies is aanrekkelijk omda werknemers daarmee alijd en overal over de laase informaie kunnen beschikken. De

Nadere informatie

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products Doe als de Kennedy s Coné van Zeijl tekt lessen uit de cisisjaen detig Bokeondezoek 009 Welke gootbank of nieuwkome stopt de zegetocht van Binck Bank? Medisch Centum Aseus Als het economisch slechte gaat,

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur archiecuur sofware Archiecuur producsofware onwikkel evoluionair Archiecuur en dynamiek van producsofware Producsofwareonwikkeling ken een voorgeschreven dynamiek waarin produc- en procesverbeeringen een

Nadere informatie

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND

EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND EEN Q-INVESTERINGSMODEL VOOR NEDERLAND Gerber Hebbink Erik van Amerongen Juni 2002 Samenvaing Di paper doe verslag van een onderzoek naar he verband ussen financiële marken en de reële economie aan de

Nadere informatie

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave:

Voor 45 euro per seizoen kan hier uw advertentie staan. of voor 50 euro op de achterkant. Voor informatie of opgave: Nummer - Voor 5 euro per seizoen kan hier uw adverenie saan. of voor 5 euro op de acherkan. Voor informaie of opgave: Ard Dekker el.: 7 9 e-mail: ardd@kabelfoon.nl S C H A A K M A COLOFON BESUUR - SCHAAKMA

Nadere informatie

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief Nie door de overheid bekosigde ICT-hogescholen in Nederland: een oekomsperspecief Landelijke Sinds AMBI nie meer besaa, onbreek he de Nederlandse afsemming ICT-secor aan een richinggevend, onafhankelijk

Nadere informatie

De wetten van Kepler

De wetten van Kepler De wee va Keple Ihoudsopave De wee va Keple Vecoe i de uime He iwedi poduc 8 He uiwedi poduc 0 4 Komme i de uime 7 5 De euze va Newo 8 6 De wee va Newo 48 7 De wee va Keple 5 8 He Keplepobleem 6 9 Tabelle

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

Inhoud 1 ATOOMBOUW. 1.1 Uitbreiding van het atoommodel

Inhoud 1 ATOOMBOUW. 1.1 Uitbreiding van het atoommodel Inhoud Hoofdstuk1: Atoombouw... 1. Inleiding.... Het spectum van watestof en het atoommodel van Boh... 4 3. Het atoommodel van Boh-Sommefeld.... 7 4. Elektonenconfiguatie... 9 5. Het peiodiek systeem...

Nadere informatie

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet?

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet? Gebouwauomaisering WKO Amserdam Science Park Drie gebouwen, één syseem, o och nie? B+U 2 2014 33 In de bouw is men gewend e wheelen en e dealen binnen besaande siuaies. Zo ook was he geval bij de realisaie

Nadere informatie

Extra oefening bij hoofdstuk 1

Extra oefening bij hoofdstuk 1 Era oefening ij hoofdsuk a Een goede venserinselling voor de funie f is : X min en X ma en Y min eny ma 0. Voor de funie g X min 0 en X ma 0 en Y min 0 eny ma 0. y 0 8 8 0 y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veriale

Nadere informatie

Newton vwo deel 3 Uitwerkingen Hoofdstuk 17 Ruimtevaart 16

Newton vwo deel 3 Uitwerkingen Hoofdstuk 17 Ruimtevaart 16 Newton wo deel Uitwekingen Hoofdstuk 7 Ruiteaat 7 Ruiteaat 7. Inleiding Vookennis Ruiteaat a De baan an een satelliet heeft de o an een ellips (een cikel is een bijzondee ellips). b De wijing is ewaaloosbaa,

Nadere informatie

Proefversie Natuurkundeboek

Proefversie Natuurkundeboek Proefversie Nuurkundeboek Deel: mechnic en rekenen Sudenensuppor.nl - 4 okober 6 Recies grg nr vliemp@nikhef.nl vliemp@nikhef.nl A NATUURKUNDE I.IMPULS, KRACHTEN, ENERGIE De ween vn Newon. Impuls 3 / Impulsbehoud

Nadere informatie

HAVEN EN GOED. De bouwwerf van de Deurganckdoksluis opende tijdens de Vlaamse Havendag haar deuren voor 15.000 bezoekers: een unieke belevenis

HAVEN EN GOED. De bouwwerf van de Deurganckdoksluis opende tijdens de Vlaamse Havendag haar deuren voor 15.000 bezoekers: een unieke belevenis BIJLAGE BIJ DE GAZET VAN ANTWERPEN VAN 17 okober IN OPDRACHT VAN he Gemeenelijk Havenbedrijf Anwerpen HAVEN EN GOED Waar komen de cadeaujes van en Kersman vandaan? De haven nauurlijk: op sap me Axel Daeseleire

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie