Eenparige cirkelbeweging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eenparige cirkelbeweging"

Transcriptie

1 Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10 Opgave: Ganymede /11

2 Eenpaige cikelbeweging Een voowep dat een eenpaige cikelbeweging uitvoet, beweegt in een cikelbaan met een snelheid die constant is wat beteft gootte. De tijd die het voowep nodig heeft om één volledige cikelbaan af te leggen wodt de omlooptijd T genoemd. De snelheid waamee het voowep de cikelbeweging beschijft wodt de baansnelheid v genoemd. E geldt: v = s t = 2π T Hiein is de staal van de cikelbaan en dus is 2π de omtek van de cikelbaan. Het zal duidelijk zijn dat e bij cikelbewegingen twee sooten snelheid zijn, namelijk het aantal mete pe seconde waamee het voowep de afstand langs de baan aflegt en het aantal ondjes dat het voowep pe seconde beschijft. De baansnelheid, zoals hieboven gedefinieed, is de snelheid die aangeeft met hoeveel mete pe seconde het voowep de afstand langs de baan aflegt (zie nevenstaande afbeelding). De baansnelheid wodt aangeduid met v en uitgedukt in m/s. De andee snelheid wodt de hoeksnelheid genoemd. Deze geeft aan met hoeveel adialen pe seconde de cikelbeweging wodt bescheven. De hoeksnelheid wodt aangeduid met ω en uitgedukt in de eenheid ad/s. E geldt: ω = φ t Hiein is φ de hoek (in adialen) die het voowep aflegt in tijd t. Twee voowepen die een eenpaige cikelbeweging uitvoeen met gelijke hoeksnelheid, maa veschillende staal zullen een ongelijke baansnelheid moeten hebben. Stel voowep 2 beweegt op een twee kee zo gote staal als voowep 1 (zie bovenstaande afbeelding). Als beide voowepen met gelijke hoeksnelheid bewegen (dus de omlooptijd moet voo beide gelijk zijn) zal de baansnelheid van voowep 2 twee kee zo goot moeten zijn dan de baansnelheid van voowep 1 omdat de omtek van cikelbaan 2 twee kee zo goot is als die van cikelbaan 1. In het algemeen geldt: v = ω. Dit is eenvoudig in te zien want ω is niets andes dan de booglengte die een voowep aflegt in één seconde. 2/11

3 Of andes afgeleid: s = φ met s gelijk aan de booglengte, φ de hoek in adialen en de staal in metes. Dit is de definitie van een hoek in adialen. s T = φ T v = φ T v = ω bovenstaande vegelijking links en echts van "=" delen doo T met s = v T met ω = φ/t Een en ande wodt ook uitgelegd in het filmpje onde ondestaande link: 3/11

4 Middelpuntzoekende kacht Je hebt eeds eede te maken gehad met een beweging waavoo de snelheid constant was, namelijk de eenpaige echtlijnige beweging. Het kenmek van deze beweging is dat de snelheid constant is wat beteft gootte en ichting. Je hebt vevolgens geleed dat op een voowep dat een degelijke beweging uitvoet volgens de eeste wet van Newton een esulteende kacht wekt die gelijk is aan 0 N. De eeste wet van Newton zegt dat als de snelheid van een voowep constant is wat beteft gootte en ichting de esulteende kacht op dat voowep gelijk is aan 0 N. Daa bij een eenpaige cikelbeweging de snelheid wel constant is wat beteft gootte, maa niet constant is wat beteft ichting moet e dus een esulteende kacht weken op een voowep dat een eenpaige cikelbeweging uitvoet. De vecto voo de baansnelheid is op elk moment evenwijdig aan de cikelbaan. De esulteende kacht moet op elk moment exact loodecht op de baansnelheid staan, andes zou het voowep vesnellen of vetagen (ga dit na!). Zie nevenstaande afbeelding. Je ziet dat de esulteende kacht op elk moment naa het middelpunt van de cikelbaan geicht is, daaom wodt de esulteende kacht in het geval van een eenpaige cikelbeweging middelpuntzoekende kacht Fmpz genoemd. In het algemeen geldt voo de esulteende kacht: F = m a. In het geval van een eenpaige cikelbeweging geldt: F = F ୫ ୮ = ୫ ୴మ De vesnelling a is dus gelijk aan v 2 /. Deze vesnelling is naa het middelpunt van de cikelbaan geicht en wodt de middelpuntzoekende vesnelling genoemd. De middelpuntzoekende kacht is dus een esulteende kacht en geen echte kacht. Als e gevaagd wodt teken alle kachten die op een voowep weken mag je dus nooit de middelpuntzoekende kacht tekenen, dit is namelijk de optelsom van andee kachten (als je dit toch doet dan tel je als het wae dubbel). Een en ande wodt ook uitgelegd in het filmpje onde ondestaande link: In ondestaande applet wodt geïllusteed hoe de zwaatekacht en de spankacht samen de middelpuntzoekende kacht leveen voo een kettingcaousel. 4/11

5 Opgave: Looping Achtbanen zijn e in vele sooten en maten. E zijn steeds hogee en snellee achtbanen gebouwd. Het idee achte dit soot attacties is dat als je lichaam vesnellingen en met name veandeingen in vesnellingen ondegaat je dit als spannend evaat. Met alle gevolgen van dien voo de adenalinespiegel in je lichaam. Als je wil zien wat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van achtbanen zijn, neem dan eens een kijkje bij ondestaande link. Wist je dat één van s weelds gootste achtbaanpoducenten in Vlodop Limbug zit? Het hoofdkantoo zit in Vlodop en de eigenlijke poductie in Tsjechië of Schiedam. Misschien een leuk ondewep voo een pofielwekstuk? Een ondedeel van de achtbaan dat al enige tijd bestaat is de looping. We gaan hie eens nade naa kijken. Zie nevenstaande afbeelding. In de tekening is een gedeelte van een achtbaan weegegeven. Een kaetje van de achtbaan weegt 800 kg. Neem aan dat de gootte van de snelheid van het kaetje geduende dit deel van de baan constant is. De staal van de looping bedaagt 4,5 m. a) Beeken de snelheid die het kaetje moet hebben om in punt E nog nèt niet los te komen van de baan. b) Geduende een it ijdt het kaetje pecies met de onde a) beekende snelheid. Een pesoon heeft een hoop kleingeld in zijn tas. Loopt de pesoon het isico dat zijn kleingeld in punt E uit zijn tas omlaag valt? Licht je antwood duidelijk toe. Het kaetje gaat in wekelijkheid met een snelheid van 12,0 m/s. Neem wedeom aan dat de snelheid wat beteft gootte constant is op dit deel van de baan. c) Beeken de nomaalkacht die het kaetje ondevindt in punt C. d) Beeken de nomaalkacht die het kaetje ondevindt in punt A. e) Teken alle elevante kachten die op het kaetje weken in punt D. 5/11

6 f) Toon aan dat het volgende veband geldt voo de nomaalkacht. m vଶ F = F cos(α) Hiein is de hoek tussen de nomaalkacht en de zwaatekacht. g) In welk punt is de nomaalkacht die het kaetje ondevindt het gootst espectievelijk het kleinst. Opgave: McLaen MP4-22 a) Een McLaen MP4-22 ijdt op een stuk taject echt doo. Geef in nevenstaande afbeelding bij het echte voowiel de ichting van de schuifwijving aan die het wegdek op de banden uitoefent. b) Tijdens de it neemt de auto een cikelvomige bocht, waavan M het middelpunt is. Bij het nemen van een bocht is nog een exta wijvingskacht nodig. Geef in nevenstaande afbeelding de ichting van deze exta wijvingskacht aan. De exta wijvingskacht tussen de banden en de weg kan niet gote woden dan een bepaalde waade Fw,max. De gootte van Fw,max hangt af van de gootte van de nomaalkacht Fn. De schuifwijvingscoëfficiënt (μ) is gelijk aan 0,70. Fomule-1 acewagens moeten een minimummassa (inclusief bestuude, bandstof en olie) van 605 kg hebben. De meeste wagens hebben touwens een massa die aanmekelijk kleine is. Het veschil moet woden aangevuld met ballastgewichten. Het voodeel is dat het team die ballastgewichten kan plaatsen op plekken waa dat nuttig is, zodat de wagen een betee ligging heeft, mee gip op de weg heeft enz. In het Silvestone-cicuit zit de copse-bocht. Dit is een hoge snelheidsbocht en heeft een staal van 135 m. De massa van de auto met bestuude is 605 kg. c) Beeken de maximale snelheid waamee de bestuude de bocht kan nemen. 6/11

7 In wekelijkheid is de snelheid waamee de copse-bocht in het Silvestone-cicuit wodt genomen veel gote. Fomule-1 wagens zijn onde andee voozien van wings. Deze zogen evoo dat de wagen tegen de gond wodt gedukt (downfoce). Voo deze downfoce geldt: Wings F ୭୵ ୬ = ½ Wୱ H AoA F ρ v ଶ Hiein is Ws de wingspan in m, H de hoogte in m, AoA de angle of attack (de hoek waaonde de wing staat), F de weestandscoëfficiënt, ρ de dichtheid van de lucht in kg/m3 en v de snelheid in m/s. Voo de Mclaen MP4-22 geldt: Vooste vleugel: Wingspan = 0,80 m Height = 0,30 m Angle of Attack = 25 Weestandscoëfficiënt = 0,35 Achteste vleugel: Wingspan = 0,90 m Height = 0,35 m Angle of Attack = 40 Weestandscoëfficiënt = 0,35 Oveigens is het zo dat de vleugels in de pitstop kunnen woden aangepast. Want hoe mee downfoce hoe mee luchtweestand die wee de topsnelheid bepekt. In het algemeen kiest men bij cicuits met veel bochten voo veel downfoce zodat men met gote snelheid doo de bochten kan en bij cicuits met veel echte stukken voo minde downfoce zodat de topsnelheid hoge is. d) Beeken de maximale snelheid waamee de bestuude de bocht kan nemen. e) Beeken hoeveel zijdelingse g-kachten op de bestuude weken in deze bocht. Bij de Maclaen MP4-22 woden nog een aantal andee technieken toegepast om de downfoce te vegoten. De wings zogen voo ongevee tweedede van de totale downfoce. De Copse-bocht in het Silvestone-cicuit kan zo met een snelheid van 245 km/h woden genomen. Wil je mee weten ove de natuukunde die komt kijken bij het ontwepen van een acewagen kijk dan eens op ondestaande sites: /11

8 Opgave: Baanwielennen (tack acing) Bij fomule-1 wagens is de snelheid goot genoeg om gebuik te maken van de wings, bij baanwielennen is de snelheid daavoo echte te klein. Hie wodt gebuik gemaakt van een andee methode om de snelheid waamee een bocht genomen kan woden te vegoten. De bocht wodt schuin gelegd (zie nevenstaande afbeelding). In het supedome in San Fancisco ligt een 250 m baan. De bocht ligt onde een hoek van 44 en heeft een staal van 11 m. De massa van een enne + fiets bedaagt 80 kg. De wijvingscoëfficiënt bedaagt 0,70. a) Beeken de maximale snelheid waamee de enne de bocht kan nemen. b) Beeken de minimale snelheid die de enne moet hebben wil hij zijn hoogte kunnen houden en niet langs de helling omlaag zakken. Als je mee wil weten ove de divese disciplines bij baanwielennen kijk dan eens op ondestaande site: Gavitatie Zwaatekacht heb je in de ondebouw al leen kennen als de kacht die de aade op voowepen uitoefent. Daa heb je ook geleed dat op elke kilogam 9,81 N zwaatekacht wekt. In de module ove kachten heb je de fomule Fz=m g geleed, waain m de massa in kilogam en g de valvesnelling is. In het algemeen geldt dat de zwaatekacht de kacht is die twee massa s op elkaa uitoefenen. Newton heeft deze kacht bestudeed en gevonden dat de kacht waamee twee massa s elkaa aantekken voldoet aan: F = F = G mଵ mଶ ଶ Hiein is FG de gavitatiekacht in Newton, G de gavitatieconstante, de afstand tussen de massamiddelpunten van de twee massa s in mete en m1 espectievelijk m2 de beide massa s in kilogam. De gavitatieconstante G is gelijk aan 6, m3/kg s2. De constante is pas 70 jaa na de dood van Newton daadwekelijk gemeten doo Heny Cavendish ( ). De tem zwaatekacht wodt meestal gebuik voo de gavitatiekacht aan het oppevlak van een hemellichaam zoals de aade of de maan. De tem gavitatiekacht is de algemene tem. Als je mee wilt weten ove het expeiment van Cavendish kijk dan eens naa het filmpje onde ondestaande link: 8/11

9 Zwaate-enegie In de viede klas heb je geleed dat de zwaate-enegie wodt gegeven doo de fomule: E = m g h Hie geldt eveneens dat deze fomule alleen geldt aan het aadoppevlak waa g in goede benadeing constant is. De fomule is namelijk afgeleid op basis van de abeid die de zwaatekacht veicht als een voowep ove een afstand h wodt opgetild. Deze abeid is gelijk aan het oppevlak onde het (Fz,h)-diagam zoals weegegeven in nevenstaande afbeelding. De zwaate-enegie is de potentiële enegie van een voowep in een zwaatekachtveld. Zoals je hebt gezien bij de potentiële enegie in een elektische schakeling (de potentiaal) moet je egens een nulpunt kiezen. Bij elektische schakelingen ligt dit nulpunt meestal bij de min-pool van de spanningsbon. Bij deze fomule voo de zwaate-enegie ligt dit nulpunt in het algemeen op de gond, zodat de zwaate-enegie toeneemt naamate je een voowep hoge optilt. In het algemene geval, waa we de zwaatekacht vevangen doo de gavitatiekacht, ziet het e iets ingewikkelde uit, maa in wezen doen we pecies hetzelfde. De gavitatiekacht als functie van de afstand tot het middelpunt van de aade ziet e uit zoals weegegeven in nevenstaande afbeelding. Ook nu geldt dat de potentiële enegie gelijk is aan het oppevlak onde de gafiek. In dit geval is het echte handige om het nulpunt voo de potentiële enegie in het oneindige te kiezen (daa waa FG 0 wodt). De fomule voo de gavitationele potentiële enegie luidt dan: E = G mଵ mଶ Je ziet dat e een min-teken in de fomule staat zodat ook nu geldt dat als een voowep wodt opgetild de potentiële enegie toeneemt. De negatieve waaden ontstaan doo de keuze van het nulpunt. Dit is hetzelfde veschijnsel dat we ook eeds bij elektische schakelingen hebben gezien. Bij elektische schakelingen geldt eveneens dat als het nulpunt niet bij de min-pool wodt gekozen e negatieve waaden voo de potentiaal kunnen vookomen. Ook nu wee geldt dat de waade van de potentiële enegie niet bepalend is voo natuukundige veschijnselen maa het veschil in potentiële enegie bepalend is. De keuze van het nulpunt heeft alleen invloed op de waade van de potentiële enegie maa niet op een veschil in potentiële enegie. Voo de wiskundig geïnteesseeden onde ons (oppevlakte bepalen = integaal nemen). ஶ E න ஶ mଵ mଶ mଵ mଶ ஶ mଵ mଶ mଵ mଶ න ଶ ቂ ቃ =0 G = G - want FG en d zijn tegengesteld geicht. 9/11

10 Opgave: Satellietbanen In de loop van de geschiedenis zijn e uim dieduizend satellieten in een omloopbaan ond de aade gebacht. Daavan zijn e nog zo n achthonded actief. Dit zijn satellieten van allelei pluimage zoals spionagesatellieten, communicatiesatellieten, weesatellieten enz. Afhankelijk van de functie van de satelliet moet een geschikte baan woden gekozen. E zijn twee belangijke typen satellietbanen namelijk de zogenaamde polaie banen en de zogenaamde geostationaie banen. Een satelliet in een polaie baan zal een baan beschijven die ove de Nood- espectievelijk Zuidpool gaat. Een satelliet die een geostationaie baan beschijft zal op een vast punt boven het aadoppevlak blijven hangen. Zie bovenstaande afbeelding. a) Leg uit waaom het niet mogelijk een geostationaie baan boven Nedeland te beschijven zoals weegegeven in bovenstaande afbeelding. b) Beeken op welke hoogte boven de evenaa zich de geostationaie baan bevindt. Spionagesatellieten bevinden zich veelal in polaie banen. c) Leg uit waaom dat zo is. Een bekend esultaat uit de steenkunde is de 3e wet van Kepple. Deze wet zegt dat e, voo voowepen die een cikelbaan ond een centale massa beschijven, een vaste elatie is tussen de afstand tot het middelpunt van deze centale massa en de omlooptijd ond deze centale massa. Tଶ = constant ଷ Dit geldt voo satellieten ond de aade net zoals voo de planeten ond de zon. Met andee wooden: als de staal van de baan met een facto 2 toeneemt moet de omlooptijd met een facto 8 toenemen om een stabiele baan te kijgen d) Leid bovenstaande vom van de dede wet van Kepple af. Als je mee wilt weten ove satellietbanen kijk dan eens naa ondestaande link: 10/11

11 Opgave: Ganymede Ganymede is na Euopa de dede en gootste maan van Jupite en was het eeste doel van de uimtesonde Galileo na aankomst bij Jupite in Uit zijn geinge dichtheid kan men concludeen dat de maan voo de helft uit ijs en voo de helft uit poeus gesteente bestaat. Nevenstaande foto wed in 1996 doo de Galileo sonde genomen. Ganymede heeft een staal van = 2638 km. Hij omondt Jupite op een nagenoeg cikelvomige baan met een staal van 1, m en een omlooptijd van 7,16 dagen. De massa van Ganymede bedaagt 1, kg. a) Beeken de baansnelheid van Ganymede. b) Beeken de massa van Jupite. c) Beeken de gemiddelde dichtheid van Ganymede. d) Beeken de valvesnelling op het oppevlak van Ganymede. e) Beeken de omlooptijd van de tweede maan van Jupite die een cikelvomige baan met een staal van 670,9 106 m beschijft. Galileo vloog op 17 juni 1996 ove Ganymede op een hoogte van 835 km om opnames te maken van het oppevlak om deze vevolgens naa de aade te zenden. De elatieve snelheid van Galileo ten opzichte van het oppevlak van Ganymede bedoeg 7,8 km/s. f) Beeken tot welke snelheid Galileo moet afemmen om in een cikelvomige omloopbaan op een hoogte van 835 km ond Ganymede te komen. g) Beeken hoeveel enegie minimaal nodig is om Galileo af te emmen tot deze snelheid evan uitgaande dat Galileo een massa van 2200 kg heeft. 11/11

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010) TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N00) 8 juni 007, 4.00-7.00 uu Opmekingen:. Dit tentamen bestaat uit 4 vagen met in totaal 9 deelvagen.. Het is toegestaan gebuik te maken van bijgeleved fomuleblad en een ekenmachine.

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2017-I

wiskunde B pilot vwo 2017-I wiskunde B pilot vwo 07-I Fomules Goniometie sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u)

Nadere informatie

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus! 1 Vectoen in 2D Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-d Vectomeetkunde Vectoen in 2D Inleiding Vekennen Beantwood de vagen bij Vekennen. Denk aan de goniometische vehoudingen sinus

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C )

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) este onde - 0ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Met eveneens dank aan: Untwepen, K.U.Leuven, K.U.Leuven Campus Kotijk, UHasselt, UGent en VUB. 008 0ste Vlaamse Fysica Olympiade este onde x = x0 + vx t vx =

Nadere informatie

Q l = 22ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 22ste Vlaamse Fysica Olympiade 1

Q l = 22ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 22ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Eeste onde - ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 1 ste Vlaamse Fysica Olympiade Eeste onde 1. De eeste onde van deze Vlaamse Fysica Olympiade bestaat uit 5 vagen met vie mogelijke antwooden. E is telkens één

Nadere informatie

Uitwerkingen oefenopgaven hoofdstuk 2

Uitwerkingen oefenopgaven hoofdstuk 2 Uitwekingen oefenopgaen hoofdstuk Opgae 1 a Met gebuik an de enegiebalans Noem het beginpunt an de al A en het tefpunt met de gond B. De totale enegie in A is gelijk aan de zwaate-enegie in A. Tijdens

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde I uur uur woensdag 12 januari 2005 Docent Drs.J.B. Vrijdaghs

Tentamen Natuurkunde I uur uur woensdag 12 januari 2005 Docent Drs.J.B. Vrijdaghs Tentamen Natuukunde I 09.00 uu -.00 uu woensdag januai 005 Docent Ds.J.. Vijdaghs anwijzingen: Dit tentamen omvat 4 opgaven met totaal 9 deelvagen Maak elke opgave op een apat vel voozien van naam, studieichting

Nadere informatie

3 De wetten van Newton

3 De wetten van Newton 3 De wetten an Newton I Cultuuhistoische achtegond De Giek Aistoteles (384.Ch.-3.Ch.) wodt beschouwd als een an de inloedijkste klassieke filosofen in de westese taditie. Zijn opattingen hebben eeuwenlang

Nadere informatie

Relativiteitstheorie van Einstein: Banen van Planeten en Satellieten

Relativiteitstheorie van Einstein: Banen van Planeten en Satellieten Relativiteitstheoie van Einstein: Banen van Planeten en Satellieten Banen van Planeten en Satellieten...1 1. Klassieke Mechanica: Planeetbanen... 1.1 Into: het centale massa pobleem... 1. Snelheid en vesnelling

Nadere informatie

5 Algemene oplossing baanvergelijking, r = ξ/(1 + e cos f)

5 Algemene oplossing baanvergelijking, r = ξ/(1 + e cos f) 5 Algemene oplossing baanvegelijking, = ξ/(1 + e cos f) De bewegingsvegelijking van een planeet met massa m 2 ond de zon met massa m 1 schijven we als = GM 3, (5.1) waa M = m 1 +m 2. Omdat dit een tweedegaads

Nadere informatie

Oefenopgaven Elektriciteit

Oefenopgaven Elektriciteit Oefenopgaven Elekticiteit Uitwekingen 1 a De aadlekschakelaa eageet. E vloeit een stoo via het kind naa de aade, de aadlekschakelaa detecteet dat en sluit de stoo af. a b Dit gaatje is vebonden et de nuldaad.

Nadere informatie

Tentamen Electromagnetisme I, 30 juni 2008, uur

Tentamen Electromagnetisme I, 30 juni 2008, uur Tentamen Electomagnetisme I, 3 juni 8, 1. - 13. uu Het tentamen estaat uit 6 opgaven.van de vagen 3,4,5,6 woden e slechts die meegenomen voo de eoodeling. Als je alle vie inlevet woden de este die geuikt

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

Newton vwo deel 3. Uitwerkingen Hoofdstuk 16-20. Cracked by THE MASTER

Newton vwo deel 3. Uitwerkingen Hoofdstuk 16-20. Cracked by THE MASTER Newton vwo deel Uitwekingen Hoofdstuk - 0 Cacked by THE MASTER Hoofdstukken: - Hoofdstuk : Enegiestoen - Hoofdstuk 7: Ruitevaat - Hoofdstuk : Beeldbuizen - Hoofdstuk 9: Mateie en staling - Hoofdstuk 0:

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

3 De wetten van Newton

3 De wetten van Newton 3 De wetten van Newton I Cultuuhistoische achtegond Hoe dachten de mensen voege en hoe denken ze nu ove de fysische wekelijkheid? Daaove gaat deze paagaaf De vagen die daain gesteld woden zijn "open" gesteld:

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Newton vwo deel 3 Uitwerkingen Hoofdstuk 17 Ruimtevaart 16

Newton vwo deel 3 Uitwerkingen Hoofdstuk 17 Ruimtevaart 16 Newton wo deel Uitwekingen Hoofdstuk 7 Ruiteaat 7 Ruiteaat 7. Inleiding Vookennis Ruiteaat a De baan an een satelliet heeft de o an een ellips (een cikel is een bijzondee ellips). b De wijing is ewaaloosbaa,

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

Stevin vwo deel 2 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Kromme banen ( ) Pagina 1 van 13

Stevin vwo deel 2 Uitwerkingen hoofdstuk 4 Kromme banen ( ) Pagina 1 van 13 Stevin vwo deel Uitwekingen hoofdstuk 4 Komme anen (15-10-013) Pagina 1 van 13 Opgaven 4.1 De kogelaan 1 1 1 3,5 = 9,81 t t = 0,713.. t = 0,844.. = 0,84 s x 7,0 vx = = = 8,8.. = 8,3 m/s t 0,844.. Hoe lang

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 13 Newton en Coulomb ( ) Pagina 1 van 12

Stevin vwo Antwoorden hoofdstuk 13 Newton en Coulomb ( ) Pagina 1 van 12 Stevin vwo Antwooden hoofdstuk 1 Newton en Coulom (01-08-9) Pagina 1 van 1 Als je een ande antwood vindt, zijn e minstens twee mogelijkheden: óf dit antwood is fout, óf jouw antwood is fout. Als je e (vijwel)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de

Nadere informatie

De derde wet van Newton

De derde wet van Newton 7 De dede wet van Newton Als e op een systeem een kacht wodt uitgeoefend, is e altijd een ande systeem dat die kacht levet. Voobeelden: Lien wept een bal weg: op de bal wodt een kacht uitgeoefend, want

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

Stevin vwo deel 2 Uitwerkingen hoofdstuk 9 Versnellen en afbuigen (augustus 2009) Pagina 1 van 11

Stevin vwo deel 2 Uitwerkingen hoofdstuk 9 Versnellen en afbuigen (augustus 2009) Pagina 1 van 11 Stevin vwo deel 2 Uitwekingen hoofdstuk 9 Vesnellen en afuigen (augustus 2009) Pagina 1 van 11 Opgaven 9.1 Statische elekticiteit 1 a Jij ent positief gewoden. E stoen elektonen doo je voeten vanuit de

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

De lading van een proton is in absolute waarde gelijk aan de lading van een elektron: e = C

De lading van een proton is in absolute waarde gelijk aan de lading van een elektron: e = C 1 Inleiding 1.1 Opbouw van een atoom Een atoom bestaat uit een ken, die potonen en neutonen bevat, en lichtgewicht elektonen die zich met hoge snelheid daaomheen bewegen in banen die op veschillende afstanden

Nadere informatie

voorgesteld ). Loopt er een magnetisatiestroom binnen de materie, dan stellen we de ruimtestroomdichtheid voor door J r m

voorgesteld ). Loopt er een magnetisatiestroom binnen de materie, dan stellen we de ruimtestroomdichtheid voor door J r m Opgaven Mateie in een magnetostatisch veld. A. Magnetisatie en magnetisatiestoom Als in mateie de kingstoompjes elkaa niet oveal compenseen blijft e een esulteende stoom ove. Deze heet de magnetisatiestoom

Nadere informatie

Tentamen DYNAMICA (4A240) 11 april 2011. 9.00-12.00 uur

Tentamen DYNAMICA (4A240) 11 april 2011. 9.00-12.00 uur Tentamen DYNMIC (440) apil 0 9.00-.00 uu Lees het onestaane zogvulig oo vooat u aan e opgaven begint! lgemene opmekingen: egin ieee opgave op een nieuw bla. Vemel op iee bla uielijk uw naam en ientiteitsnumme.

Nadere informatie

Wisselwerking & Beweging

Wisselwerking & Beweging Nieuwe Natuukunde Wisselweking & Beweging 5 VWO hoofdstuk 6 Enegie, komlijnige bewegingen, impuls Lesplanning In de lesplanning is een vedeling gemaakt in klassikale activiteiten, goepswek en individuele

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

Mechanica van Materialen

Mechanica van Materialen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VAKGROEP TOEGEPASTE MATERIAALWETENSCHAPPEN Mechanica van Mateialen Academiejaa 3-4 Veantwoodelijk lesgeve en auteu: Pof. d. i. Wim VAN PAEPEGEM Medelesgeve:

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

formules vwo natuurkunde

formules vwo natuurkunde Domein B: Elekticiteit en magnetisme Subdomein B: Elektische stoom De kandidaat kan elektische schakelingen ontwepen en analyseen en de volgende fomules toepassen: I ΔQ : stoomstekte hoeveelheid lading

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

F G mm. r opzoeken alle planeetgegevens voor bovenstaande formule goede formule G kwadraat verwerkt. mg G mm g G M 24. mv GM. G mm r.

F G mm. r opzoeken alle planeetgegevens voor bovenstaande formule goede formule G kwadraat verwerkt. mg G mm g G M 24. mv GM. G mm r. Gvittiewet GRVITTIEKRCHTEN Gvittiekchten woden eschouwd ls niet zo n gote kchten, m dtegenove stt dt zij ove zee gote fstnden weken. We zijn geïnteesseed in de ntekkingskcht tussen de de en Pluto, het

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

De ontwikkeling van het atoommodel

De ontwikkeling van het atoommodel De ontwikkeling van het atoommodel 1897 De ontdekking van de kathode stalen (elektonen) doo J.J. Thomson leidde voo het eest tot een atoommodel dat ekening hield met de elektische eigenschappen van de

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT THEORIE ASM versie:3/12/2008 I. Claesen 1 Asynchrone motor... 3

ELEKTRICITEIT THEORIE ASM versie:3/12/2008 I. Claesen 1 Asynchrone motor... 3 ELEKTRICITEIT THEORIE ASM veie:3/1/008 I. Claeen 1 Aynchone moto.... 3 1.1 Toepainggebied.... 3 1. Wekingpincipe.... 3 1.3 Samentelling.... 5 1.4 Het elektomagnetich daaiveld.... 7 1.4.1 Een viepolig daaiveld

Nadere informatie

Asynchrone motoren (inductiemotor)

Asynchrone motoren (inductiemotor) Aynchone moto Aynchone motoen (inductiemoto) Van Genechten K. 1/94 Aynchone moto 1. Inleiding In het voige hoofdtuk hebben we de ynchone moto betudeed welke i afgebeeld op ondetaande tekening: Deze moto

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

UITWERKINGEN DYNAMICA 1 Februari 2008. Uitwerking 1 (10 punten) a) De slinger is ondergedempt, anders zouden er geen oscillaties zijn.

UITWERKINGEN DYNAMICA 1 Februari 2008. Uitwerking 1 (10 punten) a) De slinger is ondergedempt, anders zouden er geen oscillaties zijn. UTWERKNGEN DYNAMCA ebuai 8 Uitwekin ( punten) a) De sine is ondeedempt, andes zouden e een osciaties zijn..6 massa is k.4. Ampitude -. -.4 -.6 -.8 4 6 8 4 6 8 tijd.6 massa is k.4. Ampitude -. -.4 -.6 -.8

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse De invloed van passeende schepen op afgemeede schepen, Juni 004, O.A. Willemse Pot Reseach Cente Rottedam-Delft. Gebuik van gegevens en teksten is met bonvemelding vijelijk toegestaan. Commecieel gebuik

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie Veiligheid: gedag, techniek en oganisatie Matijn Flinteman 30 januai 2017 Inhoud pesentatie Wat is veiligheid en waaom moeten we hieaan weken? Blootstelling aan gevaa beheesen Die invalshoeken: gedag techniek

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd!

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd! C O L L E C T I E O P S C H O O N H E I D S T A A T G E E N L E E F T I J D L U X U E U Z E V E R Z O R G I N G V O O R D E R I J P E R E H U I D Colloïdaal goud jouw bondgenoot in de stijd tegen de tijd!

Nadere informatie

Bekijk in de applet goed wat er onder de componenten van een vector wordt verstaan. Gebruik de applet en beantwoord de vragen.

Bekijk in de applet goed wat er onder de componenten van een vector wordt verstaan. Gebruik de applet en beantwoord de vragen. 1 Vecten Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5 HAVO wi-d Vecten en gnimetie Vecten Inleiding Vekennen Bekijk in de applet ged wat e nde de cmpnenten van een vect wdt vestaan. Gebuik de

Nadere informatie

WISKUNDE EN FYSICA (DEEL 1) / STATICA

WISKUNDE EN FYSICA (DEEL 1) / STATICA HOGERE ZEEVAARTSCHOOL ANTWERPEN ACULTEIT WETENSCHAPPEN VAKGROEP TOEGEPASTE EN EXACTE WETENSCHAPPEN WISKUNDE EN YSICA (DEEL 1) / STATICA CARINE REYNAERTS HZS-OE5-NW143 EERSTE BACHELOR NAUTISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

De Regenboog. Gert Heckman IMAPP, Radboud Universiteit, Nijmegen

De Regenboog. Gert Heckman IMAPP, Radboud Universiteit, Nijmegen De Regenboog Get Heckman IMAPP, Radboud Univesiteit, Nijmegen G.Heckman@math.u.nl Voo Jozef Steenbink, te gelegenheid van zijn afscheid van de Radboud Univesiteit op 17 Febuai 2012 1 Wet van Snellius In

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

WERKOPDRACHT OVER COMPLEXE GETALLEN Dr. Luc Gheysens. z = r(cos θ + isin θ) r = de modulus van z = mod. z θ = het argument van z = arg. z.

WERKOPDRACHT OVER COMPLEXE GETALLEN Dr. Luc Gheysens. z = r(cos θ + isin θ) r = de modulus van z = mod. z θ = het argument van z = arg. z. WERKOPDRACHT OVER COMPLEXE GETALLEN D. Luc Gheysens De goniometische schijfwijze van een complex getal Elk complex getal z a + bi kan men schijven onde de vom z (cos θ + isin θ) de modulus van z mod. z

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

Diepgroef kogellagers

Diepgroef kogellagers g ) Diepgoef kogellages Het diepgoef kogellage is in veel afmetingen beschikbaa en is het meest toegepaste type wentellage. Dit type lage is geschikt voo adiale belasting, maa kan ook in bepekte mate axiaal

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten. Kosten openbaar maken

Aanvraagnummer Uw referentiecode Ingediend op Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten. Kosten openbaar maken Gegevens bevoegd gezag Gemeente Hilvaenbeek Refeentienumme Datum ontvangst Ingekomen: 12-08-2016 Fomulievesie 2016.03 " 1 w 1 ««fefe^fe^ v Publiceebae aanvaag/melding iffûuûnc Aanvaagnumme 2502135 Aanvaagnaam

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE GROEP CARDIOVASCULAIRE BIOMECHANICA

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE GROEP CARDIOVASCULAIRE BIOMECHANICA TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE GROEP CARDIOVASCULAIRE BIOMECHANICA Tentamen Tanspotfysica (8VB00) op dondedag 10 maat 2014, 09.00-12.00 uu. Het tentamen bestaat uit

Nadere informatie

Theorie: Snelheid (Herhaling klas 2)

Theorie: Snelheid (Herhaling klas 2) Theorie: Snelheid (Herhaling klas 2) Snelheid en gemiddelde snelheid Met de grootheid snelheid geef je aan welke afstand een voorwerp in een bepaalde tijd aflegt. Over een langere periode is de snelheid

Nadere informatie