Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant"

Transcriptie

1 Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat CW Tilbug

2 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding Gebiedskeuze en ondezoeksmethode Gebiedskeuze Ondezoeksmethode Resultaten en analyse Resultaten pe gebied Sabina-Henica Polde Polde Nieuwland Polde het Jannezand Witdammen Resultaten totaal Conclusies en discussie Liteatuu Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Novembe 2007

3 Pagina 2 1. Inleiding De West-Babantse kleiakkes zijn belangijk voo enkele bedeigde weide- en akkevogels. Het gaat om gele kwikstaat, gaspiepe, veldleeuweik en in mindee mate de patijs (SWEV 2007). In 2000 is het pilotpoject Actief Randenbehee Babant (ARB) opgestat. Agaiës kegen een vegoeding als langs watelopen een spuitvije zone van 3,5 mete wodt gehanteed. Het poject ARB had tot doel de watekwaliteit te vebeteen in de watelopen van het agaisch gebied. Vanaf 2007 heeft het actief andenbehee een ecologische impuls gekegen. De boeen kijgen daavoo een hogee vegoeding in uil voo bepekingen van het gondgebuik in de anden. Ecologisch Adviesbueau Cools heeft van de Povincie Nood-Babant de opdacht gekegen een inventaisatie uit te voeen in een aantal kleiakkegebieden met actief andenbehee. Doel van het ondezoek was om te bepalen of de spuitvije zones van invloed waen op het vookomen van de gele kwikstaat, gaspiepe, veldleeuweik en patijs. Voo het ondezoek moesten gebieden geselecteed woden met in totaal 30 km spuitvije and en minstens 30 km gewone peceelsand. 2. Gebiedskeuze en ondezoeksmethode 2.1. Gebiedskeuze De dichtheid van anden met een oveeenkomst voo actief andenbehee heeft geleid tot de gebiedskeuze voo het ondezoek. Uiteindelijk heeft in vie gebieden ondezoek plaatsgevonden: 1. Sabina-Henica Polde ten zuiden van Willemstad 2. Polde Nieuwland bij Lage Zwaluwe 3. Polde het Jannezand westelijk van Hank 4. Witdammen bij Wekendam Witdammen Polde het Jannezand Sabina-Henica Polde Polde Nieuwland Ligging van de ondezoeksgebieden Ondezoeksmethode De vie gebieden zijn in de peiode apil - mei 2007 diemaal bezocht (in week 15, 18 en 21). Van de gebieden zijn alle peceelsanden ondezocht. De peceelsanden inclusief de anden met actief andenbehee zijn afgelopen met een snelheid van cica die km/uu. De totale tijdsbesteding van het veldwek lag op 120 uu. Alle waanemingen van gele kwikstaat, veldleeuweik, gaspiepe en patijs zijn op veldkaaten ingetekend. Tevens zijn de ligging van de anden met actief andenbehee ingetekend tijdens het eeste bezoek en het gondgebuik op de pecelen tijdens het dede bezoek. De waanemingen van de sooten zijn met de hand geclusted volgens de povinciale intepetatieciteia. Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Novembe 2007

4 Pagina 3 3. Resultaten en analyse De bespeking van de esultaten en analyse gebeut pe gebied. Daanaast zijn de totale esultaten van alle gebieden bij elkaa en de analyse daavan bespoken Resultaten pe gebied De esultaten van de inventaisatie zijn pe gebied weegegeven. Pe gebied zijn kaaten weegegeven met de waanemingen van de gele kwikstaat, veldleeuweik, gaspiepe en patijs, het gondgebuik en de ligging van de spuitvije anden. Voo elk gebied zijn tabellen opgenomen met het totaal aantal pe soot, de aantallen in elatie tot gondgebuik en type and (spuitvij of agaische peceelsand). Sooten zijn aan een gangbae landbouwand toegekend als het teitoium binnen 3,5 mete vanaf de slootkant was gesitueed Sabina-Henica Polde Totale lengte spuitvije and bedoeg 13,5 km. Dit was cica 40 van alle anden. De oveige ondezochte andlengte bedoeg cica 20 km. Aantallen van de sooten Soot Aantal Soot Aantal Gele kwikstaat 25 (+2 Engelse kwikstaat) Gaspiepe 14 Veldleeuweik 9 Patijs 5 Gegevens pe soot Aantallen gele kwikstaat in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Aadappelen Maïs Bonen Gewas onbekend Spuitvije and 1 1 Oveige and 1 Op peceel Totaal Aantallen veldleeuweik in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Aadappelen Maïs Bonen Gewas onbekend Spuitvije and 2 Oveige and 1 Op peceel 3 3 Totaal Aantallen gaspiepe in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Aadappelen Maïs Bonen Gewas onbekend Spuitvije and Oveige and Op peceel Totaal Aantallen patijs in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Aadappelen Maïs Bonen Gewas onbekend Spuitvije and 1 2 Oveige and 1 1 Op peceel Totaal Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Novembe 2007

5 Pagina 4 Aadappelen Bieten Bonen Gaan Maïs Gaszaad Oveige + onbekend Gele kwikstaat Gaspiepe Patijs Veldleeuweik Spuitvije and Teitoia van de gele kwikstaat, gaspiepe, patijs en veldleeuweik, gondgebuik en ligging van de spuitvije anden Polde Nieuwland Totale lengte spuitvije and bedoeg 12 km. Dit was cica 30 van alle anden. De oveige ondezochte andlengte bedoeg cica 28 km. Aantallen van de sooten Soot Aantal Soot Aantal Gele kwikstaat 14 Gaspiepe 8 Veldleeuweik 8 Patijs 4 Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Novembe 2007

6 Pagina 5 Gegevens pe soot Aantallen gele kwikstaat in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Aadappelen Maïs Bonen Gewas onbekend Spuitvije and Oveige and 1 Op peceel Totaal Aantallen veldleeuweik in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Aadappelen Gaszaad Weiland Gewas onbekend Spuitvije and 1 Oveige and 1 Op peceel Totaal Aadappelen Bieten Gaan Maïs Gaszaad Weiland Oveige + onbekend Spuitvije and Gele kwikstaat Gaspiepe Patijs Veldleeuweik Teitoia van de gele kwikstaat, gaspiepe, patijs en veldleeuweik, gondgebuik en ligging van de spuitvije anden. Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Novembe 2007

7 Pagina 6 Aantallen gaspiepe in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Gaszaad Maïs Weiland Gewas onbekend Spuitvije and Oveige and Op peceel 1 Totaal Aantallen patijs in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Aadappelen Maïs Bonen Gewas onbekend Spuitvije and Oveige and Op peceel Totaal Polde het Jannezand Totale lengte spuitvije and bedoeg 6,5 km. Dit was cica 25 van alle anden. De oveige ondezochte andlengte bedoeg cica 19,5 km. Aantallen van de sooten Soot Aantal Soot Aantal Gele kwikstaat 13 Gaspiepe 8 Veldleeuweik 12 Patijs 2 Gegevens pe soot Aantallen gele kwikstaat in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Aadappelen Maïs Bonen Gewas onbekend Spuitvije and Oveige and 3 Op peceel Totaal Aantallen veldleeuweik in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Aadappelen Maïs Bonen Gewas onbekend Spuitvije and Oveige and 1 Op peceel Totaal Aantallen gaspiepe in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Aadappelen Maïs Bonen Gewas onbekend Spuitvije and Oveige and Op peceel Totaal Aantallen patijs in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Aadappelen Maïs Bonen Gewas onbekend Spuitvije and 1 Oveige and 1 Op peceel Totaal 1 1 Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Novembe 2007

8 Pagina 7 Aadappelen Bieten Gaan Maïs Weiland Onbekend Spuitvije and Gele kwikstaat Gaspiepe Patijs Veldleeuweik Teitoia van de gele kwikstaat, gaspiepe, patijs en veldleeuweik, gondgebuik en ligging van de spuitvije anden Witdammen Totale lengte spuitvije and bedoeg 6 km. Dit was cica 20 van alle anden. De oveige ondezochte andlengte bedoeg cica 24 km. Aantallen van de sooten Soot Aantal Soot Aantal Gele kwikstaat 27 Gaspiepe 7 Veldleeuweik 14 Patijs 4 Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Novembe 2007

9 Pagina 8 Gegevens pe soot Aantallen gele kwikstaat in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Aadappelen Maïs Ewten Gewas onbekend Spuitvije and 3 2 Oveige and Op peceel Totaal Aadappelen Bieten Gaan Maïs Gele kwikstaat Gaspiepe Patijs Veldleeuweik Gaszaad Weiland Oveige + onbekend Spuitvije and Teitoia van de gele kwikstaat, gaspiepe, patijs en veldleeuweik, gondgebuik en ligging van de spuitvije anden. Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Novembe 2007

10 Pagina 9 Aantallen veldleeuweik in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Aadappelen Maïs Gaszaad Peteselie Spuitvije and Oveige and Op peceel Totaal Aantallen gaspiepe in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Aadappelen Maïs Weiland Gewas onbekend Spuitvije and 1 Oveige and Op peceel Totaal Aantallen patijs in elatie tot gondgebuik en and Rand/peceel Gaan Bieten Aadappelen Maïs Gaszaad Gewas onbekend Spuitvije and Oveige and 3 1 Op peceel Totaal Resultaten totaal Van de vie sooten zijn tabellen opgenomen met de vedeling ove de gewassen en ove de anden. Tevens is het elatieve aandeel van de spuitvije and bepaald geelateed aan de totale andlengte. Hievoo is de volgende fomule gebuikt: Rel. aandeel = Abs. x71/29. Deze uitkomst is omgeekend in pecentages waabij totaal elatieve aandeel 100 is. Vedeling sooten ove de gewassen Soot Totaal aantal in gaan () in bieten () in aadappelen () in maïs () oveige () Gele kwikstaat Veldleeuweik Gaspiepe Patijs Vedeling sooten ove de anden en pecelen Soot Totaal aantal in spuitvije and () oveige peceelsand () in peceel () Gele kwikstaat Veldleeuweik Gaspiepe Patijs Totale lengte spuitvije and in de gebieden was 38 km. De lengte van de oveige ondezochte peceelsanden bedoeg 91,5 km. Het aandeel spuitvije anden lag daamee op 29. Relatieve aandeel pe soot ove spuitvije and Soot Absolute aandeel in spuitvije and () Absolute aandeel peceelsand () Relatieve aandeel in spuitvije and () Relatieve aandeel oveige peceelsand () Gele kwikstaat Veldleeuweik Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Novembe 2007

11 Pagina 10 Soot Absolute aandeel in spuitvije and () Absolute aandeel peceelsand () Relatieve aandeel in spuitvije and () Relatieve aandeel oveige peceelsand () Gaspiepe Patijs Conclusies en discussie Uit het ondezoek kunnen de volgende conclusies woden getokken: De gele kwikstaat was de meest aangetoffen soot; van de patijs zijn elatief lage aantallen aangetoffen; veldleeuweik en gaspiepe namen een tussenpositie in. Gele kwikstaat (55) en veldleeuweik (65) kwamen elatief veel op de pecelen voo. Gaspiepe (97) en patijs (87) kwamen ovewegend in de peceelsanden voo. Van de gele kwikstaat kwam 23 in spuitvije anden voo, van de veldleeuweik 12, van de gaspiepe 46 en van de patijs 40. Het elatieve aandeel van de spuitvije and (ten opzichte van het totaal aantal in de anden) lag voo de gele kwikstaat op 72, voo de veldleeuweik op 56, voo de gaspiepe op 69 en voo de patijs op 68. Voo alle sooten geldt dus dat de spuitvije zones een gotee aantekkingskacht (1,3-2,5 kee zoveel) hebben dan de eguliee landbouwanden. Of daamee het boedsucces van de daadwekelijke boedvogels in de spuitvije and ook gote is, is niet bekend. Dit mag zelfs woden betwijfeld omdat e elatief veel gebuik gemaakt wodt doo landbouwvoetuigen van die spuitvije anden (om langs te ijden of te keen). De vewachting is dat het combineen of vevlechten van spuitvije anden met ecologische anden het boedsucces van de vie sooten enom kan doen toenemen. 4. Liteatuu SWEV Atlas van de West-Babantse boedvogels. NPN-media Beda. Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Novembe 2007

Rietorchis & daslook bij het Zonnehuis

Rietorchis & daslook bij het Zonnehuis Rietochis & daslook bij het Zonnehuis Rietochis & daslook nabij het Zonnehuis Auteu P.J.H. van de Linden Opdachtgeve Pojectnumme Ingen Seach B.V. 09.087 juni 2010 foto omslag daslook langs het voetpad

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Onderzoek naar beschermde en bedreigde soorten binnen het plangebied Den Bogerd te Udenhout (gemeente Tilburg)

Onderzoek naar beschermde en bedreigde soorten binnen het plangebied Den Bogerd te Udenhout (gemeente Tilburg) Ondezoek naa beschemde en bedeigde sooten binnen het plangebied Den Boged te Udenhout (gemeente Tilbug) Opdachtgeve: gemeente Tilbug Augustus 2011 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

natuurkunde vwo 2016-II

natuurkunde vwo 2016-II natuukunde vwo 01-II Jupite fl-b Lees het atikel. Een uimtevekenne (m = 1,0 ton) die het zonnestelsel wil velaten, moet voldoende snelheid hebben om aan de aantekkingskacht van de zon te ontsnappen. Daaom

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 2

Inclusie en Exclusie groep 2 Inclusie en Exclusie goep Tainingsweek 8 3 juni 009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010) TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N00) 8 juni 007, 4.00-7.00 uu Opmekingen:. Dit tentamen bestaat uit 4 vagen met in totaal 9 deelvagen.. Het is toegestaan gebuik te maken van bijgeleved fomuleblad en een ekenmachine.

Nadere informatie

Reconstructie N221 te Soest

Reconstructie N221 te Soest Reconstuctie N221 te Soest Akoestisch ondezoek Gemeente Soest Mei 2015 Reconstuctie N221 te Soest Akoestisch ondezoek dossie : BA8258-103-100 egistatienumme : MD-AF20150221 vesie : Def01 classificatie

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2017-I

wiskunde B pilot vwo 2017-I wiskunde B pilot vwo 07-I Fomules Goniometie sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u)

Nadere informatie

1. Procedure. Tabel 1: vergunde situatie. Ammoniakemissie Geuremissie Fijn stofemissie Ammoniakemissiefactor. Geur- Emissiefacto r OU/sec/dier

1. Procedure. Tabel 1: vergunde situatie. Ammoniakemissie Geuremissie Fijn stofemissie Ammoniakemissiefactor. Geur- Emissiefacto r OU/sec/dier Zaaknumme : 1162768 Vegunninghoude : L.J.J. Hatzmann Pojectomschijving : het doen van een bepekte milieutoets t.b.v. het bouwen van een kapschuu 1. Pocedue 1.1 Pojectbeschijving De voogenomen veandeing

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

Gebiedsinventarisatie Noordeindseweg/ Noordersingel

Gebiedsinventarisatie Noordeindseweg/ Noordersingel Gebiedsinventaisatie / Bekel en Rodenijs (Lansingeland) Gebiedsinventaisatie / Bekel en Rodenijs (Lansingeland) Kwaliteitstoets Paaaf Autoisatie Paaaf Naam L.F. van het Hoofd Naam M. van de Blaak Functie

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Wij stellen het erg op prijs, dat u onze tandartsenpraktijk heeft gekozen voor uw tandheelkundige verzorging.

Wij stellen het erg op prijs, dat u onze tandartsenpraktijk heeft gekozen voor uw tandheelkundige verzorging. J.F. Weijle P.G. Weijle Swat Hoofdstaat 7 7213 CN Gossel Tel. (0575) 49 13 17 tandats@weijle.nl www.weijle.nl Geachte hee/mevouw, Hatelijk welkom in onze paktijk. Wij stellen het eg op pijs, dat u onze

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van de ambtshalve wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet van

Beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van de ambtshalve wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet van Beschikking van Gedeputeede Staten van de povincie Nood-Babant van de ambtshalve wijziging van de vegunning kachtens de Watewet van FieslandCampina Veghel / DMV Intenational, gelegen aan de NCB-Laan 80

Nadere informatie

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus!

Beantwoord de vragen bij Verkennen. Denk aan de goniometrische verhoudingen sinus en cosinus! 1 Vectoen in 2D Vekennen www.math4all.nl MAThADORE-basic HAVO/VWO 4/5/6 VWO wi-d Vectomeetkunde Vectoen in 2D Inleiding Vekennen Beantwood de vagen bij Vekennen. Denk aan de goniometische vehoudingen sinus

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

besluit hogere grenswaarden

besluit hogere grenswaarden WET GELUIDHINDER besluit hogee genswaaden. Gegevens vezoeke Naam Qua Wonen Ades Hof te Begen Postcode 6 DR Plaats Begambacht Telefoon 088 666 Fax n.v.t. contactpesoon Dh. C. Bol kenmek besluit datum besluit.

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

2500 EK DEN HAAG. Project nummer: Handtekening: Datum: 16 april 2004

2500 EK DEN HAAG. Project nummer: Handtekening: Datum: 16 april 2004 Nedelands Instituut voo Visseijondezoek (RIVO) Postbus 68 Postbus 77 1970 AB IJmuiden 4400 AB Yeseke Tel.: 0255 564646 Tel.: 0113 572781 Fax.: 0255 564644 Fax.: 0113 573477 Intenet:postkame@ivo.dlo.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevedenheidsondezoek Wmo ove 2010 Cliënten individuele voozieningen Gemeente Haalem Tevedenheidsondezoek Wmo ove 2010 Cliënten individuele voozieningen Gemeente Haalem COLOFON Samenstelling Ingid Dooms

Nadere informatie

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta ECOLOGIE. 4 juni 2016 Arjan Otten / provincie Overijssel

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta ECOLOGIE. 4 juni 2016 Arjan Otten / provincie Overijssel Ruimte voo de Rivie IJsseldelta ECOLOGIE 4 juni 2016 Ajan Otten / povincie Oveijssel Patnes Ministeie I&M Ministeie EZ Povincie Oveijssel Povincie Flevoland Gemeente Kampen Gemeente Zwolle Gemeente Donten

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Wekdocument Ministeie van Vekee en Watestaat Diectoaat-Geneaal Rijkswatestaat Rijksinstituut voo Kust en Zee/RIKZ Aan - Contactpesoon Dookiesnumme Annemieke van de Pluijm en Dick de Jong 221 / 284 - -

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

Alternatieve uitwerking. Apart de afgeleide van y = 2x+ 1 = u met u = 2x + 1. = = 2u 2 = 4(2x + 1) = 8x + 4. Dus k (x) = ( ) 2 ( 2

Alternatieve uitwerking. Apart de afgeleide van y = 2x+ 1 = u met u = 2x + 1. = = 2u 2 = 4(2x + 1) = 8x + 4. Dus k (x) = ( ) 2 ( 2 6 Toepassingen van de diffeeniaalekening bladzijde 70 3 a f () [6] ( 5) 36 + 6 [( 5) 36 ] + 7 6 Apa de afgeleide van y ( 5) 36 u 36 me u 5. 36u 6 7( 5) 6 Dus f () 6 ( 5) 36 + 6 7( 5) 6 + 7 6 6( 5) 36 +

Nadere informatie

Uitwerkingen oefenopgaven hoofdstuk 2

Uitwerkingen oefenopgaven hoofdstuk 2 Uitwekingen oefenopgaen hoofdstuk Opgae 1 a Met gebuik an de enegiebalans Noem het beginpunt an de al A en het tefpunt met de gond B. De totale enegie in A is gelijk aan de zwaate-enegie in A. Tijdens

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. methode 1 Omdat de luchtweerstand verwaarloosd wordt, geldt: v( t) = gt. ( ) ( ) 2

Vraag Antwoord Scores. methode 1 Omdat de luchtweerstand verwaarloosd wordt, geldt: v( t) = gt. ( ) ( ) 2 Opgave Indoo Skydive maximumscoe 3 uitkomst: h =,7 0 m voobeelden van een beekening: methode Omdat de luchtweestand vewaaloosd wodt, geldt: v( t) = gt. Invullen levet: 40 = 9,8 t t = 6,796 s. 3, 6 h =

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Texel 2018

Damoclesbeleid gemeente Texel 2018 Gemeente Texel Damoclesbeleid gemeente Texel 2018 Beleidsegel op gond van atikel 13b Opiumwet Diectie maat 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Juidisch kade 5 3. Doel 7 4. Algemene uitgangspunten... 9

Nadere informatie

3 De wetten van Newton

3 De wetten van Newton 3 De wetten an Newton I Cultuuhistoische achtegond De Giek Aistoteles (384.Ch.-3.Ch.) wodt beschouwd als een an de inloedijkste klassieke filosofen in de westese taditie. Zijn opattingen hebben eeuwenlang

Nadere informatie

Raadsbesluit. ii r. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Aard van de belastinq. ABI Zl De raad van de gemeente Boekel; BESLUIT:

Raadsbesluit. ii r. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Aard van de belastinq. ABI Zl De raad van de gemeente Boekel; BESLUIT: Scan numme van - Scanpagina van 5 i 2 AB0902 Z022388 Raadsbesuit De aad van de gemeente Boeke; gezien het vooste! van bugemeeste en wethoudes d.d. 5 novembe 203 i ii geet op: Atike 228a van de Gemeentewet

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

Rotatie in 2D. Modeltransformaties. Translatie in 2D. Rotatie van een punt tov rotatiepunt (pivot) over een rotatiehoek:

Rotatie in 2D. Modeltransformaties. Translatie in 2D. Rotatie van een punt tov rotatiepunt (pivot) over een rotatiehoek: 23 24 Modeltansfomaties Opbouwen van een tafeeel met gafische pimitieven Objecten in een tafeeel laten evolueen. met een tussentijd t de fsische positie van alle coödinaten van een tafeeel hebeekenen en

Nadere informatie

Wiskundige Technieken 2 Uitwerkingen Tentamen 26 januari 2015

Wiskundige Technieken 2 Uitwerkingen Tentamen 26 januari 2015 Wiskundige Techniek Uitweking Ttam 6 januai 5 Nomeing voo pt vag andee vag naa ato: pt pt pt pt pt goed begep én goed uitgevoed, evtueel met kele onbelangijke ekfoutjes gote lijn begep, maa technische

Nadere informatie

Q l = 22ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 22ste Vlaamse Fysica Olympiade 1

Q l = 22ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 22ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Eeste onde - ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 1 ste Vlaamse Fysica Olympiade Eeste onde 1. De eeste onde van deze Vlaamse Fysica Olympiade bestaat uit 5 vagen met vie mogelijke antwooden. E is telkens één

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde I uur uur woensdag 12 januari 2005 Docent Drs.J.B. Vrijdaghs

Tentamen Natuurkunde I uur uur woensdag 12 januari 2005 Docent Drs.J.B. Vrijdaghs Tentamen Natuukunde I 09.00 uu -.00 uu woensdag januai 005 Docent Ds.J.. Vijdaghs anwijzingen: Dit tentamen omvat 4 opgaven met totaal 9 deelvagen Maak elke opgave op een apat vel voozien van naam, studieichting

Nadere informatie

Gemeente Delft 0 8 DEC Doc./bijlage

Gemeente Delft 0 8 DEC Doc./bijlage HOLLAND Gemeenteaad van Delft Postbus 78 2600 ME DELFT Gemeente Delft Doc./bijlage 0 8 DEC 2015 Gedeputeede Staten Diectie Leefomgeving en Bestuu Afdeling Bestuu Contact C.M.A. van de Kleijn-Goos T 070-441

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat).

Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat). Dit geneesmiddel is ondewopen aan aanvullende monitoing. Daadoo kan snel nieuwe veiligheidsinfomatie woden vastgesteld. Beoepsbeoefenaen in de gezondheidszog wodt vezocht alle vemoedelijke bijwekingen

Nadere informatie

Fase 2-11 vrij kavels. Startebos. plezierig wonen in Meijel

Fase 2-11 vrij kavels. Startebos. plezierig wonen in Meijel Fase 2-11 vij kavels Statebos plezieig wonen in Meijel Statebos plezieig wonen in Meijel Vije kavels in de goene omgeving van Meijel U ziet Statebos helemaal zitten, maa de te bouwen woningen voldoen niet

Nadere informatie

Overeenkomst. Periodieke gift in geld. Belastingdienst. IStichting het Limburgs Landschap. 1 l Verklaring gift. Looptijd van de gift

Overeenkomst. Periodieke gift in geld. Belastingdienst. IStichting het Limburgs Landschap. 1 l Verklaring gift. Looptijd van de gift H Belastingdienst Oveeenkomst Peiodieke gift in geld Exemplaa voo de schenke 1 l Veklaing gift De ondegetekende (naam 5chente) veklaat een gift te doen aan (naam instelling of veeniging) IStichting het

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Tentamen: Gravitatie en kosmologie

Tentamen: Gravitatie en kosmologie 1 Tentamen: Gavitatie en kosmologie Docent: Jo van den Band Datum uiteiken: 3 decembe 2012 Datum inleveen: 14 decembe 2012 bij Maja of voo 17:00 in mijn postvak) Datum mondeling: 17-21 decembe 2012 afspaak

Nadere informatie

SCHUITEMAN. Stichting JMetgezel. gevestigd te Voorthuizen. Accountantsrapport Voorthuizen, 15 juni 2018 INAA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN. Stichting JMetgezel. gevestigd te Voorthuizen. Accountantsrapport Voorthuizen, 15 juni 2018 INAA ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting JMetgezel gevestigd te Voothuizen Accountantsappot 2017 Voothuizen, 15 juni 2018 Schuiteman Accountants & Adviseus B.V. KvK-n: 32074583, BTW-n:NL807922924B01,

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Termijn cq deadline. Uitvoe rende

Termijn cq deadline. Uitvoe rende 1 4.6 ACTIEPUNTEN PERIODE INCLUSIEF WERKAGENDA -GEMEENTEN Voo de komede vie jaa is ee stevige basis gelegd doo het samewekigsvebad. E is goed zicht op de mogelijkhede va de schole e daadoo op de huidige

Nadere informatie

Datastructuren college 9

Datastructuren college 9 Zoeken van oplossingen Datastuctuen college 9 zoeken van oplossingen backtacking Vaak kennen we geen algoitme dat diect de juiste oplossing constueet. Ondezoek dan kandidaat-oplossingen koninginnen op

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT THEORIE ASM versie:3/12/2008 I. Claesen 1 Asynchrone motor... 3

ELEKTRICITEIT THEORIE ASM versie:3/12/2008 I. Claesen 1 Asynchrone motor... 3 ELEKTRICITEIT THEORIE ASM veie:3/1/008 I. Claeen 1 Aynchone moto.... 3 1.1 Toepainggebied.... 3 1. Wekingpincipe.... 3 1.3 Samentelling.... 5 1.4 Het elektomagnetich daaiveld.... 7 1.4.1 Een viepolig daaiveld

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology

Eindhoven University of Technology Eindhoven Univesity of Technology MASTER Een analysato voo kinetische enegieën van ionen met een elatief gote hoek- en enegiespeiding : meting van de enegieën waamee de ionen aankomen bij de kathode in

Nadere informatie

pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu pbovinsje fryslan Doe. nr : Class, nr. Ingek.; 2 2 DEC 2015 Afde' I Cell. door. i Afd.

pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu pbovinsje fryslan Doe. nr : Class, nr. Ingek.; 2 2 DEC 2015 Afde' I Cell. door. i Afd. Povincie Fyslan Afdeling Stêd en Plattelan t.a.v. mevouw B. Tymsta Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Dogeham, 21 decembe 2015 Uw kenmek Ons kenmek Ondewep pietesma & spoelsta uimtelijke odening en milieu

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

Tentamen DYNAMICA (4A240) 11 april 2011. 9.00-12.00 uur

Tentamen DYNAMICA (4A240) 11 april 2011. 9.00-12.00 uur Tentamen DYNMIC (440) apil 0 9.00-.00 uu Lees het onestaane zogvulig oo vooat u aan e opgaven begint! lgemene opmekingen: egin ieee opgave op een nieuw bla. Vemel op iee bla uielijk uw naam en ientiteitsnumme.

Nadere informatie

Franchisebriefing. Intakeformulier. Stuur het ingevulde intakeformulier met een recente CV per naar.

Franchisebriefing. Intakeformulier. Stuur het ingevulde intakeformulier met een recente CV per  naar. Fanchisebiefing Stuu het ingevulde intakefomulie met een ecente CV pe email naa info@thextonamstong.nl Inleiding Het selectie poces is geen eenzijdig poces net zo zee als jij ons aan de hand van bepaalde

Nadere informatie

Alternatieve evenwichten -Alledaags of niet?-

Alternatieve evenwichten -Alledaags of niet?- Voo de docent Uitweking van de vagen Opdacht 1 t t (t) e ' (t) e (t) De voospelling van Malthus is gebaseed op een lineai toenemende voedselpoductie en een exponentieel goeiende bevolking. Het is eenvoudig

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Doorstroom

Programma van Toetsing en Doorstroom Pogamma van ing en Doostoom De Make ood mavo 08-09 pogamma van toetsing en doostoom Voowood Beste oudes/vezoges en beste leeling, Dit document beteft het pogamma van toetsing en doostoom (PTD). In het

Nadere informatie

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse De invloed van passeende schepen op afgemeede schepen, Juni 004, O.A. Willemse Pot Reseach Cente Rottedam-Delft. Gebuik van gegevens en teksten is met bonvemelding vijelijk toegestaan. Commecieel gebuik

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Projectbesluit Bergbezinkbassin Wilsonsplein Ontwerp ruimtelijke onderbouwing

Projectbesluit Bergbezinkbassin Wilsonsplein Ontwerp ruimtelijke onderbouwing Pojectbesluit Begbezinkbssin Wilsonsplein Ontwep uimtelijke ondebouwing Dtum: 9 juli 0 Contctpesoon: Annemiek Kmphuis (VVH/OV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.... PLANBESCHRIJVING....1 Beschijving vn het gebied....

Nadere informatie