B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers')

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013"

Transcriptie

1 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing d.d. / C Confom voostel Besluit: Pescontact: H. Wessel Behee E. van de Kolk 29 mei ek advies aanbesteding ene gie Nee F.P. Bomi Openbaa n. \j n. J / Openbaa Registatien. Ingekomen d.d. Paaaf afd. hfd n// Pa. adj. di w n B i w y/ w w s 4, : i Ondewep: Aanbesteding inkoop electiciteit en aadgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakes') Voostel: -Kennis nemen van het esultaat van de aanbesteding -De afdeling behee mandateen om een meejaig contact te ondetekenen met Geen Choice Toelichting: Uitkomsten aanbesteding elekticiteit en aadgas voo de samenwekende gemeenten Elbug, Emelo, Hadewijk, Nunspeet, Oldeboek, Putten, Hattem, Heede, Baneveld en Nijkek Deze samenwekende gemeenten hebben, onde de paaplu van het ambtelijk oveleg Openbae Weken (AOOW) van de RNV en met begeleiding van het buo "Zicht op Enegie", een aanbesteding geoganiseed voo de leveing van elekticiteit en aadgas voo de komende jaen. Deze notitie beschijft de esultaten van de aanbesteding. Pocedues Doo het ambtelijk oveleg van het RNV samen met Hattem, Heede, Baneveld en Nijkek is een wekgoep gefomeed. Deze wekgoep bestond/bestaat uit de volgende leden: De hee H. Pins De hee J. Pins De hee E. v/d Kolk De hee B. Folbet Regio Nood Veluwe. Gemeente Nijkek. Gemeente Elbug. Gemeente Putten.

2 De wekgoep heeft eest pijsopgave gevaagd bij 5 adviesbueaus voo ondesteuning bij de Euopese aanbesteding. Uit deze offeteonde kwam bueau "Zicht op Enegie" uit Hilvesum met de economische beste aanbieding. Op 28 novembe is het inkooppotocol vastgesteld doo de wekgoep. Op basis van dit potocol is het inkoopbestek gemaakt. Hiena is het bestek, volgens de Euopese egels, in de makt gezet. Negen (9) bedijven hebben zowel een elektabestek als een gasbestek opgevaagd. Uiteindelijk waen e op 23 febuai voo 13:00 uu zes (6) aanbiedingen voo het leveen van elekticiteit en zes (6) voo het aadgas ontvangen. Op 27 febuai heeft de wekgoep besloten zowel de leveing van elekticiteit als aadgas te gunnen aan Geen Choice in combinatie met Q-gas. E zijn geen bezwaen ontvangen op de voolopige gunningen. In bijlage 1 staan de gunningmatices weegegeven op basis waavan de keuzes zijn gemaakt. Alle aanbestedingsdocumenten en aanbiedingen zijn geachiveed bij het egiokantoo van de RNV in Hadewijk. Inkoop elekticiteit en aadgas Maandag 23 maat zijn de taieven elekticiteit vastgelegd voo de peiode Dondedag 26 maat zijn de taieven aadgas vastgelegd voo de peiode 2010 en Elekticiteit is ingekocht voo de peiode 2010 tot en met De leveancie is pas in staat om voo 2013 in te kopen vanaf 2 januai Aadgas is ingekocht voo de jaen 2010 en De taieven zijn eind maat vastgelegd. De taieven en financiele consequenties zijn weegegeven in bijlage 2. Het lijkt eop dat op een gunstig moment de taieven zijn vastgesteld. Op 5 mei zijn de taieven elekticiteit ten opzichte van eind maat met 6% gestegen. De taieven aadgas zijn gelijk gebleven. Zowel elekticiteit als aadgas is 100% duuzaam ingekocht. Voo elekticiteit is dit confom de gestelde eisen. Voo aadgas is dit boven de gestelde eis van 75%. De leveancie bood alleen de mogelijkheid om 100% te veduuzamen. De veduuzaming van elekticiteit voldoet aan de gestelde eisen van SenteNovem. De uitstoot van aadgas is gecompenseed doo middel van gecetificeede aanplant van nieuw bos in Midden en Zuid Ameika. Nadee infomatie staat in op de webpagina van Geen Choice ( Geen Choice en Q-gas: Geen Choice is een nieuwe leveancie welke alleen maa duuzame elekticiteit vekoopt en, indien gewenst, alleen goen gas. Q-gas is een nieuwe leveancie die aadgas (zowel goen als gijs) vekoopt. Voo de deelnemende gemeenten is Geen Choice in alle gevallen het aanspeekpunt. De inkoop van aadgas is gedelegeed aan Q-gas. Geen Choice vezogt de afhandeling van factueing, mutaties e.d. Volgens de website van Geen Choice heeft ze de volgende missie: "'De weeld van mogen bestaat uit mensen die bewust omgaan met enegie. Zij ealiseen zich goed wat hun enegievebuik is, vemijden enegievespilling en wekken steeds mee zelf duuzame enegie op. Geen Choice is evan ovetuigd dat enegiebespaing en het (zelf) opwekken van duuzame enegie noodzakelijk zijn voo een leefbae weeld. Wij stellen ons ten doel om onze klanten te helpen minde enegie te vebuiken dan dat gemiddeld landelijk wodt gedaan. Onze ultieme wens is om het netto enegievebuik van klanten te educeen tot 0." Geen Choice heeft mede tot doel om: : Het jaa van de bewustwoding van enegievebuik en kosten pe eenheid (25% van de klanten kent ongevee zijn vebuik en weet wat een kwh en m3 gas kost). 2010: Klanten aken mee betokken bij de decentale opwekking en C02 compensatie (25% van de klanten heeft een bewuste keuze gedaan voo een specifieke opwekkingseenheid, is zelfopwekke of doet mee aan het bosspaaplan).

3 2011: Klanten zijn actief bezig met het vemindeen van hun enegievebuik en met zelf opwekken (25% van de klanten bespaat 300 kwh ten opzichte van het voogaande jaa 2010 en nog eens 25% ten opzichte van 2010 is zelfopwekke) Financieel: Zoals uit het ovezicht blijkt is de inkoop van elekta in 2010 ± 2 % duude ten opzichte van, de inkoop van het aadgas is 11% goedkope. Bij deze kosten komen nog de netwekkosten, de kosten van de bemeteing, milieuheffingen, btw enz. In de begoting 2010 is met een gemiddelde index van2% stijging van de enegiekosten ekening gehouden waabij de aantekening is gemaakt dat de juiste cijfes zo snel mogelijk na aanbesteding zouden woden doogeekend. Electa: Tabel 3 in bijlage 2 geeft een goed beeld van het voodeel van de gezamenlijke inkoop electa ten opzichte van 2007 en. Ten opzichte van is e een klein nadeel. Op basis van de aanbesteding elekta is de begoting 2010 opnieuw doogeekend voo openbae velichting en ioleing (bijlage 3). De veschillen zijn klein en omdat het uiteindelijke bedag van het vebuik afhangt advisee ik u om voolopig de begoting hievoo niet aan te passen. Omdat e landelijk nog gestoeid wodt ove de bemeteingskosten en (milieu)belastingen kunnen e late dit jaa nog aanpassingen komen. Wannee landelijke aanpassingen significante gevolgen hebben voo de begoting zal hie zoda na bekend woding ove geadviseed woden. Gas: In de begoting 2010 is met een gemiddelde index van 2% stijging van de enegiekosten ekening gehouden. Voo 2010 is e een bespaing van 18% geealiseed t.o.v.. Tabel 3 in bijlage 2 geeft een goed beeld van het voodeel van de gezamenlijke inkoop electa ten opzichte van 2007 en. Ten opzichte van is e een klein nadeel. In tabel 4 van bijlage 2 is het voodeel van inkoop aadgas ten opzichte van uitgewekt. In oveleg met de afdeling financien zal doo de afdeling BoMi nade woden geadviseed ove de bespaingen op het gasvebuik. De pijsstijging voo elekta van 2% is een eguliee pijsstijging die al opgenomen is in de begoting 2010 en heeft geen vedee financiele consequenties. Communicatiepaagaaf: Financiele paagaaf:

4 BIJLAGE 1 Inschijves en weging aanbiedingen Elekticiteit 9 leveancies hebben het inkoopbestek opgevaagd, waavan 6 leveancies een aanbieding heeft gedaan. In ondestaande tabel zijn de uitkomsten weegegeven. Alle aanbiedingen voldeden aan minimum citeia en gestelde eisen. Tabel Economisch meest voodelige inschijving elekticiteit Weging op Waging op factueing Leveings en mutatiebehee weging op kbsfen voowaaden Totaai scoe weging 4 : 4 2 Essent Enegle Vekoop Nedeland 3,8, -1,00 3,7 ' -, ' 2,65 Electabel Oxxio Q-gas / Geenchoice Dong Enegy Sates b.v. 4,95 ' 5,45 5,85 5,35. &A9.$,53 6,74 4,98 5,3. 5,3 8,3 8,3 6,32 5,86 6,70. 5,80 NUON Business 2,9 7,23 6,7 5,39 De economisch meest voodelige inschijving elekticiteit is gedaan doo Geenchoice in samenweking met Q-gas. Aadgas 9 aanbiedes hebben het inkoopbestek opgevaagd, waavan 6 aanbiedes een aanbieding heeft gedaan. Alle aanbiedingen voldeden aan minimum citeia en gestelde eisen. Tabel Economisch meest voodelige inschijving aadgas Weging op Weging op factueing Leveings Lev n. en mutatiebehee weging op kosten voowaaden Totaai scoe Weging j 2 «. ' Essent Enegfe Vekoop Nedeland 5, J3 h*k. ElectabeJ 6,8 j 3,61 5^3 4,59 Q-gas / Geenchoice 7,7 9,56 10,0 9,27 Dong Enegy Safes b.v. ] 6,7..8,29 7,3 7,78 Eneco Enegie 5,3 ' 2,29 6^7 3,77 NUON Business 3,6 ;. 7,02 5,0 5,93 De economisch meest voodelige inschijving aadgas is gedaan doo Geenchoice in samenweking met Q-gas.

5 BIJLAGE 2 Vastgestelde taieven elekticiteit en aadgas voo samenwekende gemeenten Nood-Veluwe Aan: Gemeenten Elbug, Emelo, Hadewijk, Nunspeet, Oldeboek, Putten, Hattum, Heded, Baneveld en Nijkek Van: Onno Toepoel Datum: 26 maat Op maandag 23 maat zijn de taieven elekticiteit vastgelegd voo de peiode Op dondedag 26 maat zijn de taieven aadgas vastgelegd voo de peiode 2010 en De wekgoep is van mening dat de huidige maktsituatie aanleiding gaf om het gehele volume ineens vast te leggen. Het pijspeil komt oveeen met pijspeil juni In tabel 1 en 2 staan de esulteende taieven. Alle genoemde taieven zijn exclusief egionaal tanspot, enegiebelasting en BTW. De budgettaie consequenties voo de gemeenten zijn uitgewekt in tabel 3 en 4. De taieven elekticiteit en aadgas zijn op basis van de huidige taieven van de gemeenten met espectievelijk Electabel en Dong Enegy. Deze taieven en budgettaie consequenties zijn niet toepassing voo de gemeenten Baneveld en Nijkek. Zij maakten bij de voige aanbesteding geen deel uit van de inkoopcombinatie. Tabel 1 Resulteende taieven elekticiteit Tijdens hoogtaiefuen Tijdens laagtaiefuen in in / kwh C / kwh enkeltaief ' ~~. 0,1031 0,0397 0,0714 [ _ 0,0838 _ 0,0418 0,0628 f~~ 0,07H3 0,0368 ; 0, ,07'i-> 0,0408 0,0600 * Taief incl veduuzaming van de inkoop op basis van Gaanties van Oospong 0,0005 pe kwh Aadgas gootvebuik excl lande- lijk tanspot" Tabel 2Resulteende taieven aadgas Aadgas kleinvebuik incl landelijk tanspot* In / m3 In / m3 0,35S3 0, *** 0, , *** 0, ,22436 * Taief op basis van G2 aansluiting (>5.000 m3 pe jaa) ** Kosten landelijk tanspot Veluwehal te Baneveld ,- pe jaa *** Taief 2010 en 2011 incl veduuzaming met 0,3 cent./ m3 aadgas

6 Tabel 3Budget consequenties elekticiteit kosten 2007 kosten kosten kosten % tov tfa tov Regio Nood-Veluwe % 0% Gemeente Elbua % 3% Gemeente Putten ? >y<i % 2% Gemeente Njkek ' 1883? IS % 2% Gemeente Baneveld Gemeente Hattem '!'[ #f&8f# % -5% 2% 5% Gemeente Hadewijk ; % 3% Gemeente Oldeboek * % 3% Gemeente Heede Gemeente Emelo % -6% 3% 3% Gemeente Nunspeet I 9 S I S H % 4% De totale kosten elekticiteit nemen in 2010 tov voo de gezamenlijke gemeenten toe met ,-. Echte de gehele inkoop is veduuzaamd. Tabel 4Budget consequenties aadgas Regio Nood-Veluwe Gemeente Elbug Gemeente Putten Gemeente Nijkek Gemeente Baneveld - Gemeente Hattem Gemeente Hadewijk; Gemeente Oldeboek Gemeente Heede Gemeente Emelo Gemeente Nunspeet kosten kosten in % tov -27% kosten , in % tov -20% De totale kosten aadgas nemen voo de gezamenlijke gemeenten af met bijna ,-. De gehele inkoop is bovendien veduuzaamd.

7 BIJLAGE 3 Begoting 2010 Openbae Velichting beg oot 2010 op basis van eenheidspijzen C ,70 Kosten categoic Omschijving j Electa leveing AJgsnindbedag 44950,00 «Basisgegevens / kentallen Electa laag Electa hoog Electa enkeltaief Taief electa laag Taief electa hoog Taief continue Toeslag goen Enenpebelasting eeste schijf Eneigiebelasting tweede schijf Enegebelasing dede schijf hoeveelheid eenheid kwh kwh 4911 kwh * kwh 0, , ,05756 : 0, , , ,0106 apmeidngen opm2 Omschijving hoevelheid eenh. pijf/eenh pijspeil huidige hoekj Electalaag Hoogveibmk Electa enkeltaief Eneigiebelasting le schijf tot looookwh Eneigiebelasting 2e schijf kWh Eneisiebelasting3e schijf lOmlj. Kwh ' kwh kwh 4911 kwh kwh kwh kwh " 0,03732 * 0,07879 ' " 6,058CI6T i^osjoti 0,03980 ^ " 0,0106 * , ,59 285, , , , ,25 Index 2 % 881, ,70 Openbae Velichting begoot 2010 op basis van aanbesteding ,54 Kosten categoic Omschijving Afeeondhedag Basisgegevens I kentallen Electa laag Electa hoog Electa enkeltaief Taief electa laag Taief electa hoog Taief continue Toeslag goen Eneigiebelasting eeiste schijf Eneigiebelasting tweede schijf Eneigiebelasting dede schijf Electa leveing 45060,00 hoeveelheid eenheid opmeidngen ikwh :kwh 4911 ikwh " 7i97i2;kWh 0, ,07620^ 0, ,00050 ; 0,10850! 0, ,0106 opnvz Omichiijviiig Electa laag Hoogvebmik Electa enkeltaief Eneigiebelasting le schijf tot looookwh Enegiebelasting 2e schijf kWh Enegiebelastiig 3e schijf 50C 00-lOmlj. Kwh hoevelheid eenh kwh kwh 4911 kwh kwh kwh kwh pijs/eenh pijspeil luid ge boekj " 0, , , , , ,0106 TOTAA L , ,93 297,12 1 OS5, , ,95 Index % , ,54

8 Rioleing begoting 2010 op basis van eenheidspijzen ,41 Kosteng categoic Omschijving Aigeond hedag electa leveing 40970j00l Basisgegevens / kentallen Electa continu Electa laag Electa hoog Taief Electa continu Taief Electa laag Taief Electa hoog Toeslag goen Enegiebelasting eeste schijf Enegiebelasting tweede schijf hoeveelheid eenheid kwh kwh kwh kwh 0, , ,07829 "'"0, , ,03980 opmekingen jan-09 ian-09 opm2 Omschijving Electa continu Electa laag Electa hoog Enegiebel le schijf tot looookwh enegiebel 2 e schiif tot kWh. -^ " ~~ " y... hoevelheid eenh ikwh \ kwh ikwh 94509^kWh 61284TkWh pijs/eenjt pijspeil huidige boekj 0, ,59 "i 0,03732 fg 1.075,90 0, ,30 "f ~ 0,10850 Ti ,17 ~ ~ d,03980^e 2.439,08 Index 2% Rioleing begoting 2010 op basis van aanbesteding C , ,05 803, A\ Kosteng categoie Omschijving I electa leveing Ajgeond bedag j Basisgegevens / kentallen Electa continu Electa laag Electa hoog Taief Electa continu Taief Electa laag T aief Ele cta ho o g Toeslag goen Enegieb elasting^e este schijf Enegiebelasting tweede schiif hoeveelheid eenheid opmekingen kwh i kwh kwh kwh 0,06000! 0, , , , X13980 k jan-09 ian-09! opm2 Omschijving Electa continu Electa laag^ Electa hoog Enegiebel le schijf tot looookwh enegiebel 2e schijftotlo-50000kwh y f hoevelheid eenh kwh kwh kwh 1945oTkWh 61284lkWh pijs/eenh pijspeil huidige boekj 0,0605 " 9.261,10 0,0413] 1.190,64 n> 0,0767ni 6.484,60 0,io85oT ,17 0, ,59 Index % 40^479,59

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

SCHUITEMAN. Stichting JMetgezel. gevestigd te Voorthuizen. Accountantsrapport Voorthuizen, 15 juni 2018 INAA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN. Stichting JMetgezel. gevestigd te Voorthuizen. Accountantsrapport Voorthuizen, 15 juni 2018 INAA ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting JMetgezel gevestigd te Voothuizen Accountantsappot 2017 Voothuizen, 15 juni 2018 Schuiteman Accountants & Adviseus B.V. KvK-n: 32074583, BTW-n:NL807922924B01,

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

Gemeente Delft 0 8 DEC Doc./bijlage

Gemeente Delft 0 8 DEC Doc./bijlage HOLLAND Gemeenteaad van Delft Postbus 78 2600 ME DELFT Gemeente Delft Doc./bijlage 0 8 DEC 2015 Gedeputeede Staten Diectie Leefomgeving en Bestuu Afdeling Bestuu Contact C.M.A. van de Kleijn-Goos T 070-441

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Bussel, 11.3.2015 COM(2015) 117 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD doo de lidstaten op gond van Veodening (EG) n. 1371/2007 beteffende de echten en

Nadere informatie

Damoclesbeleid gemeente Texel 2018

Damoclesbeleid gemeente Texel 2018 Gemeente Texel Damoclesbeleid gemeente Texel 2018 Beleidsegel op gond van atikel 13b Opiumwet Diectie maat 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Juidisch kade 5 3. Doel 7 4. Algemene uitgangspunten... 9

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Aanvaag van een vegunning voo het exploiteen van een taxidienst College van bugemeeste en schepenen Makt 1, 8820 TORHOUT Tel. 050 22 11 22 Fax 050 22 05 80 info@tohout.be Waavoo dient dit fomulie? Dit

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

Raadsbesluit. ii r. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Aard van de belastinq. ABI Zl De raad van de gemeente Boekel; BESLUIT:

Raadsbesluit. ii r. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Aard van de belastinq. ABI Zl De raad van de gemeente Boekel; BESLUIT: Scan numme van - Scanpagina van 5 i 2 AB0902 Z022388 Raadsbesuit De aad van de gemeente Boeke; gezien het vooste! van bugemeeste en wethoudes d.d. 5 novembe 203 i ii geet op: Atike 228a van de Gemeentewet

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

VR DOC.1538/1BIS

VR DOC.1538/1BIS VR 2016 2312 DOC.1538/1BIS DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

Marimax vastgoed - Mechelsesteenweg 288-2650 Edegem - Tel 03/455 26 00 - www.marimax.be

Marimax vastgoed - Mechelsesteenweg 288-2650 Edegem - Tel 03/455 26 00 - www.marimax.be TE KOOP Te koop: Bel-étage - Kontich (TK-5-289) EPC: 464,kWh/m² Geen ovestomingsgevoelig gebied Geen afgebakende zones Deze instapklae woning is gelegen aan de Kauwlei te Kontich, een esidentiële buut,

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015

Examenplan MSMH. Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Versie cohort 2014-2015 Opleiding Medeweke Steiele Medische Hulpmiddelen Examenplan MSMH Ten behoeve van de examencommissies van: ROC Leiden, Summa college en Deltion college Zwolle Vastgesteld doo de stuugoep MSMH op 9 maat

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

5 Algemene oplossing baanvergelijking, r = ξ/(1 + e cos f)

5 Algemene oplossing baanvergelijking, r = ξ/(1 + e cos f) 5 Algemene oplossing baanvegelijking, = ξ/(1 + e cos f) De bewegingsvegelijking van een planeet met massa m 2 ond de zon met massa m 1 schijven we als = GM 3, (5.1) waa M = m 1 +m 2. Omdat dit een tweedegaads

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

UITWERKINGEN DYNAMICA 1 Februari 2008. Uitwerking 1 (10 punten) a) De slinger is ondergedempt, anders zouden er geen oscillaties zijn.

UITWERKINGEN DYNAMICA 1 Februari 2008. Uitwerking 1 (10 punten) a) De slinger is ondergedempt, anders zouden er geen oscillaties zijn. UTWERKNGEN DYNAMCA ebuai 8 Uitwekin ( punten) a) De sine is ondeedempt, andes zouden e een osciaties zijn..6 massa is k.4. Ampitude -. -.4 -.6 -.8 4 6 8 4 6 8 tijd.6 massa is k.4. Ampitude -. -.4 -.6 -.8

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

6. Oplossingsrichting 4:

6. Oplossingsrichting 4: 93 6. Oplossingsichting 4: Enegie-efficiency 6.1 Wat houdt het in? van de poductiekosten uitmaken, zijn enegie-efficiencypojecten meestal ook economisch inteessant De basis van het MJA3-convenant en MEE

Nadere informatie

PITTSBURGH CORNING EUROPE N.V. / S.A. Lasne Business Park, Chaussée de Louvain, 431 B E S C H R I J V I N G FOAMGLAS T4/T4 WDS S3 F 40 (**)-50-60

PITTSBURGH CORNING EUROPE N.V. / S.A. Lasne Business Park, Chaussée de Louvain, 431 B E S C H R I J V I N G FOAMGLAS T4/T4 WDS S3 F 40 (**)-50-60 BUtg 04/1626 Geldig van 12.07.2004 tot 11.07.2009 http://www.utg.e Belgishe Unie voo de tehnishe goedkeuing in de ouw Fedeale Oveheidsdienst (FOD) Eonomie, Middenstand, KMO en Enegie, Dienst Goedkeuing

Nadere informatie

1. Procedure. Tabel 1: vergunde situatie. Ammoniakemissie Geuremissie Fijn stofemissie Ammoniakemissiefactor. Geur- Emissiefacto r OU/sec/dier

1. Procedure. Tabel 1: vergunde situatie. Ammoniakemissie Geuremissie Fijn stofemissie Ammoniakemissiefactor. Geur- Emissiefacto r OU/sec/dier Zaaknumme : 1162768 Vegunninghoude : L.J.J. Hatzmann Pojectomschijving : het doen van een bepekte milieutoets t.b.v. het bouwen van een kapschuu 1. Pocedue 1.1 Pojectbeschijving De voogenomen veandeing

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

WELKOM Energiecoöperatie Endura

WELKOM Energiecoöperatie Endura WELKOM Energiecoöperatie Endura Ledenavond Endura Samenvatting activiteiten en plannen Hoe staan we er voor in Harderwijk? Bron : Klimaatmonitor RVO in vergelijking met Ermelo Endura aanpak De drietrapsraket

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010)

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N010) TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME (8N00) 8 juni 007, 4.00-7.00 uu Opmekingen:. Dit tentamen bestaat uit 4 vagen met in totaal 9 deelvagen.. Het is toegestaan gebuik te maken van bijgeleved fomuleblad en een ekenmachine.

Nadere informatie

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010

Beleidskaders en beleidsacties in het sociale domein 2010 Jaaschijf 2010 Sociaal Domein Beleidskades en beleidsacties in het sociale domein 2010 Integaal De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en cultuele voozieningen en het poldelandschap, bepalen de

Nadere informatie

Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O

Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Pogamma van Toetsing & Afsluiting voo H.A.V.O Examenpeiode: 2018-2020 Afd VRS Vakspecifiek 1 Doelgoep: Dit PTA is bedoeld voo de leelingen die in 2018-2019 staten op niveau Havo 4 en examen doen in schooljaa

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant

Onderzoek naar het effect van actief randenbeheer op akker- en weidevogels in West-Brabant Ondezoek naa het effect van actief andenbehee op akke- en weidevogels in West-Babant Opdachtgeve: povincie Nood-Babant Novembe 2007 Antonie van Diemenstaat 20 5018 CW Tilbug 013-5802237 Eac@home.nl Pagina

Nadere informatie

Eindexamen vwo natuurkunde pilot 2013-I

Eindexamen vwo natuurkunde pilot 2013-I Eindexamen vwo natuukunde pilot 03-I Beoodelingsmodel Opgave Spint maximumscoe De snelheid is constant omdat het (s,t)-diagam (vanaf 4 seconde) een echte lijn is. De snelheid is gelijk aan de helling van

Nadere informatie

Geachte College en Raadsleden,

Geachte College en Raadsleden, Van: Vezonden: Aan: CC: Ondewep: Bijlagen: Adie Zuuendonk - Poelgeest maandag 5 septembe 201114:23 DIV_helpdesk Joien Kape FW: Plannen Oudeen vevoesdienst Vevoesdienst Spaamestadzog.docx Div gaag deze

Nadere informatie

Jaarplanning commissie Bestuur t.b.v. vergadering 16 november 2017

Jaarplanning commissie Bestuur t.b.v. vergadering 16 november 2017 sdat stdvza oosp eden afwijkin plnin plnin soot beh delin 49346 25792 VP Wekpas jaaein Motie 43 Atikel 1 Gondwet Jaaein. Collee besluit tot instemmin De vezoekt het collee de tekst v atikel 1 Gondwet:

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu pbovinsje fryslan Doe. nr : Class, nr. Ingek.; 2 2 DEC 2015 Afde' I Cell. door. i Afd.

pietersma & spoelstra ruimtelijke ordening en milieu pbovinsje fryslan Doe. nr : Class, nr. Ingek.; 2 2 DEC 2015 Afde' I Cell. door. i Afd. Povincie Fyslan Afdeling Stêd en Plattelan t.a.v. mevouw B. Tymsta Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Dogeham, 21 decembe 2015 Uw kenmek Ons kenmek Ondewep pietesma & spoelsta uimtelijke odening en milieu

Nadere informatie

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2013 Nacht van de Vleemuis Diest, vijdag 23 augustus Kom ook! in dit numme Nacht van de Vleemuis met leuke pijsjes! p2 Beedsmoelen in Begijnendijkse poelen p4 Biodivesiteit

Nadere informatie

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 05.2010 in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6 Regionaal Landschap Nood-Hageland...

Nadere informatie

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer 08.2011 landschapskant Nood-Hageland Nacht van de Vleemuis Abdij Avebode zatedag 27 augustus in dit numme Nacht van de Vleemuis p2 Veassend lekke uit de hoogstamboomgaad p4 Bos zonde genzen p6 Regionaal

Nadere informatie

BIJLAGE TOELICHTING BIJ DE AANVULLINGEN

BIJLAGE TOELICHTING BIJ DE AANVULLINGEN BIJLAGE TOELICHTING BIJ DE AANVULLINGEN WIJZIGINGEN AANVRAGEN VERGUNNINGEN AANSLUITING WINDPARK DE DRENTSE MONDEN OOSTERMOER FASE 3 Datum 30-8-2018 Aan Rijswatestaat, Povincie Goningen, Wateschap Hunze

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de

Nadere informatie

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov) Milieu-effectappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B.v. Nedelandse Aadolie

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde vwo II

Eindexamen natuurkunde vwo II Beoodeingsmode Opgave Vijftig mete vindesag maximumscoe 3 uitkomst: t = 3,6 s voobeed van een beekening: Joep egt de eeste 5,0 mete af in 6,80 s. Dus hij moet nog 35,0 mete afeggen. Dit zijn 35,0 4,0,50

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2017-I

wiskunde B pilot vwo 2017-I wiskunde B pilot vwo 07-I Fomules Goniometie sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u)

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 2

Inclusie en Exclusie groep 2 Inclusie en Exclusie goep Tainingsweek 8 3 juni 009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games)

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games) Technische Univesiei Delf Faculei Elekoechniek, Wiskunde en Infomaica Delf Insiue of Applied Mahemaics Opimale saegieën voo gunsige binomiale spellen (Engelse iel: Opimal conol of favouable binomial games)

Nadere informatie

Gebiedsinventarisatie Noordeindseweg/ Noordersingel

Gebiedsinventarisatie Noordeindseweg/ Noordersingel Gebiedsinventaisatie / Bekel en Rodenijs (Lansingeland) Gebiedsinventaisatie / Bekel en Rodenijs (Lansingeland) Kwaliteitstoets Paaaf Autoisatie Paaaf Naam L.F. van het Hoofd Naam M. van de Blaak Functie

Nadere informatie

Fase 2-11 vrij kavels. Startebos. plezierig wonen in Meijel

Fase 2-11 vrij kavels. Startebos. plezierig wonen in Meijel Fase 2-11 vij kavels Statebos plezieig wonen in Meijel Statebos plezieig wonen in Meijel Vije kavels in de goene omgeving van Meijel U ziet Statebos helemaal zitten, maa de te bouwen woningen voldoen niet

Nadere informatie

Wij stellen het erg op prijs, dat u onze tandartsenpraktijk heeft gekozen voor uw tandheelkundige verzorging.

Wij stellen het erg op prijs, dat u onze tandartsenpraktijk heeft gekozen voor uw tandheelkundige verzorging. J.F. Weijle P.G. Weijle Swat Hoofdstaat 7 7213 CN Gossel Tel. (0575) 49 13 17 tandats@weijle.nl www.weijle.nl Geachte hee/mevouw, Hatelijk welkom in onze paktijk. Wij stellen het eg op pijs, dat u onze

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

Handhaving gevaa lijk gestalde fietsen. Uitvoe ingsbeleid

Handhaving gevaa lijk gestalde fietsen. Uitvoe ingsbeleid Handhaving gevaa lijk gestalde fietsen Uitvoe ingsbeleid 03-04-2019 1. Ju idisch kade Handhaven op gepa kee de fietsen gebeu t op basis van de Algemeen Plaatselijke Ve o dening (APV): A tikel 2:32 pa ke

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

Q l = 22ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 22ste Vlaamse Fysica Olympiade 1

Q l = 22ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 22ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Eeste onde - ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 1 ste Vlaamse Fysica Olympiade Eeste onde 1. De eeste onde van deze Vlaamse Fysica Olympiade bestaat uit 5 vagen met vie mogelijke antwooden. E is telkens één

Nadere informatie

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Biodivesiteit in de tuin Houwaat, zondag 9 juni Kom ook! gatis 05.2013 in dit numme Biodivesiteit in de tuin met kotingsbon! p2 Samen met Pasa aan de slag voo natuu en landschap

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie