JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop"

Transcriptie

1 JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop

2 Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual Netwok fo Uban Synegy). In dit poject wodt gezocht naa gaadmetes voo de kwaliteit van een buut en naa instumentaium om die kwaliteit te vebeteen. Het poject moet esulteen in een opeationele Buutindex, een gaadmete voo de integale kwaliteit van een buut. Deze gaadmete komt tot stand doo ekening te houden met de volgende vaiabelen: De beleving van de buut doo de bewones: ijkheid aan histoie, uimtelijke kwaliteiten, veiligheid, spiitualiteit, vebazing en vedieping (bv kunst). Deze vaiabelen moeten ondegebacht woden in een Belevingsindex of Geluksindex. Het voozieningenniveau. Wat is e allemaal in de wijk te vinden en voldoet dat aan de vaag van de bewones? Deze dukken we uit in een Voozieningen index. Milieubelasting van de wijk (o.a. CO 2 uitstoot en mate van zelfvooziening), uit te dukken in een Milieu index. Samenhang in de wijk (de staat als sociale bouwsteen). Wat is het zelfvezogende én zelfeinigende vemogen van een wijk? Hoe houden we de boel bij elkaa? Hoe staat het met het bestuu van de wijk? Dit esulteet in een Cohesie index. Economische pestatie van een wijk. De wijk (en de staten) gezien als economische bouwstenen (business to steet en steet to city in plaats van business to business of business to client). Een pesoon kan wat betekenen voo een staat, een staat wat voo een wijk en een wijk wat voo een stad. Een Economische index dus.

3 WAAROM AL DEZE ZAKEN BIJ ELKAAR? We zijn gewend om zaken uit elkaa te tekken, en ons in deelgebieden te specialiseen. Het dagelijkse (buut-)leven kenmekt zich echte doo een gelaagdheid waain veschillende aspecten met elkaa veweven zijn. Een goede buutindex houdt dan ook ekening met de veschillende kanten van het leven. We hebben moeite om in de samenleving de boel bij elkaa te houden. Komt dat misschien omdat we te ve doogeschoten zijn in het isoleen van poblemen? De BBB is te zien als een vingeoefening voo een heuse samenlevingstechnologie. Waaom kunnen we al een jaa of 40 naa de maan, maa weten we nog steeds niet wat bepalende geluksfactoen zijn voo een mens? Laten we daa eens de schoudes onde zetten. De belangijkste voodelen op een ij: Recht doen aan de gelaagdheid van het Wae Leven Vookomen van tunnelvisie en beoepsdefomatie Doobeken van de klassieke hokjesgeest Inspiatie opdoen uit andee vakgebieden (economische modellen om geluk te voospellen, bouwfysische modellen om de cohesie te vebeteen etc.) Instumentaium uit het ene vakgebied kan helpen om de index op een ande teein op te kikken. Zo kan bijvoobeeld een economisch instument als fiscaal voodeel voo een hele staat ingezet woden om de milieu index en de cohesie index te vebeteen. Cohesie in de wijk (bijvoobeeld een dienstenmakelaa) als middel om de economie index op te kikken. Economie als middel om de geluksindex op te kikken. WAAROM WERKEN MET INDEXEN? Deze vaag is natuulijk legitiem. Waaom zouden we bijvoobeeld geluk uitdukken in een cijfe? Dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Steke nog, als dat zou kunnen, wil je dat dan wel? Als ik doogond waaom ik zo gek ben op m n vouw, gaat de lol e dan niet een beetje van af? Laten we beginnen met de vaag of het mogelijk is om enigszins zinnige indexen te ontwikkelen op het teein van de beleving en de sociale cohesie. Natuulijk kan dat. Als we maa willen. Het is ons gelukt om economische modellen te ontwikkelen die kunnen voospellen wat bijvoobeeld de goei van de binnenlandse economie volgend jaa wodt. Als ze e een pocentje naast zitten, zeggen ze: Soy. We kunnen tegenwoodig van een gebouw pecies voospellen wat het enegiegebuik zal gaan woden. We dukken dat uit in een Enegie Pestatie Coëfficiënt (EPC). Een EPC van 0,90 betekent: bouwvegunning, een EPC van 0,91: jamme dan. De methode om die te beekenen is ingewikkeld, het maakt bijvoobeeld gebuik van Rc-waaden, U-waaden en nog een heleboel andee waaden die alleen voo bouwkundigen inteessant zijn. Als u een uit ingooit, zult u tussen de scheven vegeefs op zoek gaan naa bijvoobeeld de ZTA- en de U- waade van de uit. Deze waaden bestaan namelijk niet echt, maa mensen hebben ze bedacht om het enegievelies te kunnen bepalen. Waaom hebben ze die bedacht? Omdat ze dat belangijk vonden. In dat licht is het toch gek dat e nog geen geluksindex is? Onze samenleving moet eens investeen in de zachte (lees: onontgonnen) waaden van het bestaan. We moeten een stap zetten naa een heuse samenlevingstechnologie. Gelukswetenschap. Dat moet ons expotpoduct woden. Nedeland numme 1 op de samenlevingstechnologie index. Ook al woden we numme 2 of 3, dan zijn we e met z n allen toch een stuk gelukkige van gewoden. O, ja, hoe zit dat nu eigenlijk met die doo en doo begepen vouw? Waaschijnlijk gaat het ons niet lukken om alle geheimen van het leven bloot te leggen. Mocht dat wel zo zijn, dan kies je gewoon een andee, je ekent dan gewoon uit welke pecies bij je past! UITKOMST VAN HET PROJECT Je zou dit poject kunnen vegelijken met Kennedy s Apollo poject: Mensen op de Maan. We fomuleen een doel wat onmogelijk lijkt, en zien wel waa het schip standt. Een doel als moto om een gezamenlijk pad af te gaan. Ook al komen we e niet helemaal (of helemaal niet), de kennis en ideeën die we ondeweg opdoen zullen we altijd wel egens voo kunnen gebuiken. Het belangijkste esultaat van Apollo 11 was niet de mooie foto die Neil Amstong van de aade vanaf de maan maakte. Dat was natuulijk mooi als symbool voo de kunde van de mensheid in het algemeen en de supeioiteit van de Ameikaan in het bijzonde. Belangijke waen de talloze uitvindingen die als spin-off uit het poject vootkwamen (wasmachine, hittebestendige mateialen, supevezels etc.). We beogen pimai een methodiek om de vitaliteit, leefbaaheid en duuzaamheid van een wijk te bepalen, en een bijbehoende geeedschapskist om de pestaties van de wijk te vehogen, maa vewachten minstens net zo veel van de veassingen die we ondeweg tegenkomen. OPZET VAN HET PROJECT We vallen deze kluif vanuit veschillende kanten aan. Een stoom van ideeën, theoieën, modellen, geeedschappen en veldexpeimenten moeten zogen voo aanscheping van de indexen en het instumentaium. 1 Ideeën vezamelen en toetsen ideeën We beginnen met een onde langs een aantal aanspekende (cica 30-50) pominenten, en leggen die een aantal vagen voo die betekking hebben op één van de indexen. Gevaagd wodt wat in hun ogen bepalend is voo een hoge scoe op de beteffende schaal. De antwooden op al deze vagen woden bij elkaa gebacht in een bundel columns en eventueel een DVD. We denken aan: Belevings/Geluksindex: histoie, spiitualiteit, veiligheid, vedieping, veveemding, schoonheid Kunstenaas Achitecten Religieuzen/filosofen Schijves/histoici Psychologen Antopologen/sociologen Juisten/ciminologen Volkshuisvestes Voozieningen index Monniken Gedetineeden Winkelies 2 3

4 Spotes Ondewijsdeskundigen Het Nibud Beoemde bejaaden, kleutes etc. Milieu index: Biologen Uitvindes: uitvinde enegie zuinig wagentje Futuologen Milieu deskundigen Cohesie index Componisten/diigenten Bindende steen Taines teambuildes Regisseus Chemici Economische index Economen Ondenemes Naast de pominenten komen ook gewone Nedelandes aan het wood. Deze zullen gevaagd woden ideeën te spuien in een aantal bainstomsessies van de Ceatieve Piamide (zie vedeop). 2 Ontwikkeling van instumentaium en modellen Om de veschillende indexen te kunnen ontwikkelen zullen een aantal geeedschappen moeten woden ontwikkeld. Een digitaal wijkmodel: een infomatiemodel waa buuten, staten, pleinen en gebouwen aan elkaa gekoppeld kunnen woden. Dit is de basis waa alle infomatie, instumenten en indexen aan elkaa woden geknoopt. Voo dit model zijn binnen JANUS al enige vingeoefeningen gedaan (Het Digitale Huis ( De Digitale Dakkapel ( en de Belevingsatlas). Voo de veschillende indexen zullen ekenmodellen moeten woden gemaakt. Voo een milieu index is al een pomotievoostel in de maak. In dit pomotieondezoek wodt m.n. gekeken naa enegie (CO2-uitstoot). Milieu is echte veel bede (vezuing, uitdoging, afval, etc.), daaom sluiten zich staks nog een aantal ondezoekspojecten aan. E zal een begippenset, een taal moeten woden ontwikkeld waamee de veschillende stedelijke bouwstenen kunnen woden bescheven en die doo alle patijen begepen wodt. Als basis kunnen we gebuik maken van het DNA van de Stad ( In dit poject ging JANUS op zoek naa de kenbegippen waamee we staten, gebouwen, staten, pleinen, buuten en steden kunnen beschijven. We kunnen tegenwoodig met computepogamma s met een bepekt aantal vaiabelen het ene gezicht in het andee laten veandeen. Schuiven met een paa knoppen, en je veandet in een mooie Adonis. Voo gezichten weten we het, van de openbae uimte nog niet. De Ceatieve Piamide: een instument om veschillende bevolkingsgoepen in gote getale te betekken bij ideeontwikkeling en plantoetsing ( Klaagmuu/Speuneus/Buutdetective voo open zenuwen: zo snel mogelijk de belangijkste poblemen in de wijk boven wate halen. Pogamma van Beleving: wat willen we gaan beleven? Wensen van mensen in kaat bengen. Buutatlas: lagenkaat voo vehalen, anekdotes, feiten, vezinsels, foto s, geschiedenis, aansluitend aan Google Eath of het in de stad of voo de egio aanwezige Geo Infomatie Systeem. Een BBB Instument/methode om een totale index te bepalen. 3 Veldexpeimenten Hoewel we vewachten veel buikbae ideeën voo pojecten uit de bainstomonde te kunnen halen, willen we diect bij de stat van het poject in de wijken aan de slag. We beginnen ook niet op punt nul. E is al veel buikbae evaing binnen pojecten opgedaan, en een aantal staan nu op stapel. We expeimenteen al een tijdje in de omgeving van Eindhoven en s-hetogenbosch. De expeimenten zijn telkens veschillend, maa hebben de volgende volgode gemeen: 1 vaststellen doelen van het expeiment (welke indexen) 2 analyse van de buut 3 benodigd geeedschap te hand nemen of ontwikkelen 4 geeedschap inzetten 5 pesenteen van de esultaten 6 teugkoppeling naa het model en het geeedschap Nu volgen een aantal voobeeldenpojecten pe index. 4 5

5 Belevingsindex Mogelijk expeimenten zijn: DNA van de buut Is e een elementaie taal waamee een buut kan woden bescheven? We gaan op zoek naa de definitie van de objecten en een bijpassend kwalificatiesysteem van de kwaliteit en het belang van deze objecten. We kunnen in een aantal pojecten vede zoeken naa: t Beschijving van de fysieke omgeving t Beschijving van de bewones t Beschijving van de invloeden van buiten af (passanten, vekee) t Open zenuwen in de wijk Vebazing en beveemding in de wijk Kunnen kunstenaas en theatemakes een bijdage leveen aan de belevingsindex in een wijk? Het beteft hie niet alleen kunst in de openbae uimte, maa ook ceatieve enegie om een exta belevingslaag in de buut te geneeen. Doo bizae objecten en gebeutenissen (bv met acteus) willen we pobeen om de beleving in een wijk ijke te maken. Ook eligie kan hie een ol spelen. Haal kunst uit de lijsten en van de sokkels, theate van het podium en eligie uit de kek of de moskee, en gebuik het om de buut te inspieen. De geschiedenis van de wijk Maak op veschillende manieen de geschiedenis van de wijk zichtbaa. Hiedoo valt e mee te beleven. Geschiedenis bindt en veanket. Laat op staat de geschiedenis tastbaa woden en doe dat ook via intenet of via een buutatlas. De buutvehalen Laat liteaie auteus en scenaioschijves helende en pikkelende vehalen voo de buut schijven. Laat de mensen zelf aan het wood. Zet een netwek op met een stuctuu waa de vehalen ingepast kunnen woden. Belevingsatlas Een poject waain de veschillende belevingsfacetten van een bepaalde wijk in beeld gebacht woden. De achitectonische impuls In hoevee kunnen oude wijken een achitectonische impuls kijgen, die exemplaisch is voo sootgelijke buuten. Stokenbouw (jaen 60, de veloedebuuten van de komende decennia) kan d.m.v. achitectonische en stedenbouwkundige ingepen een impuls kijgen (bijvoobeeld het ombouwen van stokenbouw tot kastelen ). Voozieningenindex Wat hebben we nu écht nodig, en wat niet? Je zou dat kunnen bepalen doo het volgende veldwek: Bainstomondes via de Ceatieve Piamide Homogene teams bedenken wat ze écht nodig hebben: elftallen gegoepeed naa leeftijd, sekse, afkomst, beoep of hobby stellen lijsten samen en geven pioiteiten. Geef ze een (vitueel) budget en laat ze inkopen. Multifunctionele staten, pleinen, paken en gebouwen Hoe kun je een plek geschikt maken voo meedee activiteiten? Ovedag een spotplek, s avonds een oase van ust. De staat als wisselend deco. Schijf pijsvagen uit, laat ontwepes op specifieke plekken expeimenteen. Wek met mobiele voozieningen. Het buut spel Veschillende patijen spelen een bodspel of intenetgame met buutbewones. Het doel is op een speelse en tactische manie de plus- en minpunten te achtehalen. Kansen en bepekingen in de wijk, ideeën en wensen zijn bekend op het einde van het spel. Vooal de gamende jeugd wodt zo beeikt. Gaag mee of betee ideeën 6 7

6 Milieu index of duuzaamheidindex In Nedeland is de gebouwde omgeving voo 40% veantwoodelijk voo de enegieconsumptie. Elk jaa woden ongevee huizen gebouwd, maa zet dat uit tegen de bestaande woningvooaad en we hebben het ove 6.7 miljoen! In oude buuten woden miljoenen kilotonnen aan CO 2 gepoduceed, vele malen mee dan in de nieuwbouw. Hie kunnen twee gote vliegen in een klap woden geslagen: mee samenhang doo enegiebespaing. Stedenbouwfysica: enegie bespaen op staat, plein en wijkniveau Met welke technieken kun je de CO 2 poductie in een wijk teugbengen? Updaten van de oude vooaad, met daabij een financieingsmodel voo de ingepen. Deze systematiek kan in veschillende wijken uitgetest woden. De autakische wijk Op welke manie kun je in de buut bete in de eigen behoefte voozien. Op enegieniveau, maa ook op afvalveweking en voedselbehoefte. Kunnen bijvoobeeld collectieve volkstuinen op de plaats komen van estgoen en veel te bede wegen (jaen 60 wijken met veel te bede pofielen). Is e uimte voo bijvoobeeld een klein schapenfokkeijtje annex kindeboedeij e.d. Het kan ook in het klein, samen een composthoop ondehouden, meet bomen aanplanten e.d. De natuulijke wijk Mee uimte voo plant en die in de wijken. Kuddes om de veldjes af te gazen. Jaag eens een kameel doo de buut, of loslopende koeien. Fleut de buut van op. De cohesie-index, samenhangindex of de balans Samenhang in een wijk wodt steeds belangijke. Wat is het absoptievemogen van een wijk? Welke goepen zijn welkom? Bij het bepalen van deze index wodt gezocht naa samenhang van veschillende identiteiten. Bij monocultuen is makkelijk spake van samenhang, maa niet van toleantie. Kan ik e teecht met een dikke potemonnee, met een klein beusje, met iedee huidskleu, in iedee levensfase, met iedee fysieke of mentale gesteldheid. Hoe gote het absobeend vemogen, hoe mee punten. In veschillende pojecten wodt gezocht naa stekee samenhang, gote absoptievemogen en het teugbengen van de balans. De levensloopbestendige buut Ontwikkel een buut waain je van de wieg tot het gaf kunt veblijven. De speciale buut of de buut met de speciale staten Ontwikkel ondedelen van buuten voo pecies één doelgoep, bijvoobeeld jongeen, bejaaden, tuken, muzikanten, of deel de buut op in een aantal veschillende staten voo specifieke doelgoepen. Jongeen kunnen voetballen zonde mensen lastig te vallen en bejaaden kijgen een vewamde stoep met leuning. De collectieve wijk Laat de bewones als collectieve opdachtgeves fungeen voo de econstuctie van een wijk. Via bainstomen (Ceatieve Piamide) wodt gezocht naa uitgangspunten, een pogamma van beleving waa het poject aan moet voldoen. Laat bewones (ook huudes) een eigen identiteit toekennen aan hun eigen woning (nieuwbouw of opgeknapt). Buutacteus en egisseus Laat gewenst gedag initiëen doo acteus en egisseus. Een bijzondee balans Een buut kan uit balans zijn. Laat bijzondee oplossingen bedenken om zaken in balans te bengen. De oplossing ligt niet alleen in het weghalen van hetgeen e teveel is of het opvoeen van hetgeen waa een tekot aan is, balans kun je ook op andee manieen tot stand laten komen. We komen hie op het domein van kunstenaas, filosofen en uitvindes. Laan hen bijzondee oplossingen bedenken om de zaak wee in balans te bengen. De stedelijke huiskame Een goot pleinenpoject waa op veschillende manieen vebindende kacht van de stedelijke buitenuimte wodt benut. Economische index Economie is geen doel op zich maa een middel. We gaan binnen een aantal pojecten ondezoeken of we economische wetmatigheden buikbaa zijn om de buut bete te laten floeen. We gaan de geijkte business to business en business to consume makten uitbeiden met een aantal nieuwe. De bewone als klant (City-to-Consume) Op welke manie kan de het stadsbestuu zogen voo een hogee buutindex? Wat wil de bewone aangeboden kijgen doo het bestuu, en wat niet? In een aantal ondezoeken (o.a. Ceatieve Piamide) gaan we op zoek naa wat de bewone nodig heeft en wat niet. Wat zijn gaten in de makt, wat zijn ovebodige poducten? Maktondezoek is in het zakenleven heel nomaal, bij het bestuu minde. Ga eens gestuctueed aan de bewones vagen wat zij zelf willen egelen, en wat ze gaag aan het bestuu willen ovelaten. Niet zelf iets bedenken, zelf egels schappen, maa seieus vagen waa behoefte aan is. Expeimentee daamee. Mijn bijdage aan de stad of buut (Consume-to-City) Hoe til je de makt van buge tot wijk boven het niveau van vijwilligeswek? Miniatuubudgetjes en na 25 jaa een lintje. Het echte wek wodt ovegelaten aan het bestuu en het ambtenaenappaaat. Ontwikkel een dooi- 8 9

7 appaaat dat gaten boot in de ambtelijke pemafost. Richt loketten in waa mensen hun enegie kwijt kunnen, en stel mandaat, echte budgetten en facilitaie ondesteuning te beschikking. Maak gebuik van het stedelijke potentieel. Contacten met bewones ove het opkikken van de indexen van de buut. Minde belasting of subsidie (in geld of voozieningen) bij pesteen. Zeke weten dat gote goepen mensen s avonds voo hun buut in de wee gaan i.p.v. gaan hangen voo de tv. De staat of de wijk als klant (Business to Steet) Hie slaan we twee vliegen in een klap. Voo het bedijfsleven ontstaan nieuwe kansen, wannee zij gotee doelgoepen ineens kunnen beeiken, tegelijketijd smeden we mee samenhang. Met de komst van intenetontwikkelingen als Google Eath is de staat, het plein, de buut en de stad een ovezichtelijk makt gewoden. De melkboe kan wee teug: laat mensen maa op intenet aangeven dat ze melk willen, en e kan een oute woden uitgelegd. Enegievooziening voo staten, vevoe op buutniveau, met het plein gezamenlijk inkopen doen, domotica op stedelijk niveau, iedee banche kan e wat bij vezinnen. Zelfs de belastingen: hef 70% individueel en 30% op staat, buut of plein niveau. CO2 handel op buutniveau. Kotom, mogelijkheden te ove. Het is zelfs denkbaa dat bedijven op commeciële basis de buutindexen gaan opkikken. Het is wel een omslag in het denken: bedijven die nu iets willen doen voo de stad zijn nu vaak snel vedacht. Buutpestaties voo de stad (Neighbouhood to City) Een buut pesteet ook iets voo de est van de stad. Een villawijk met 10 woningen pe hectae is meestal eg ustig, en heeft pima belevingskwaliteiten. De bewones nemen wel een heleboel uimte in beslag. Een dichtbevolkte wijk pesteet op dat gebied duidelijk bete. Ook het huisvesten van doogaande wegen, scholen of een dugsopvang zou punten moeten scoen (zeg maa alle zaken die je niet diect in je achtetuin wil). Ontwikkel een model waabij subsidies of geeduceede belastingtaieven woden toegekend aan wijken die op die zaken scoen. De Buutindex Het is natuulijk eg belangijk dat niet alleen op ondedelen wodt geëxpeimenteed, maa ook op het weken met de integale buutindex. Maak van staten en pleinen wee de sociale bouwstenen die ze ooit geweest zijn. Stimulee het zelfeinigende en absobeende vemogen van de buut. De staat is vewoden tot een leeg begip. Neem eens je eigen staat in gedachten. Je woont e met een heleboel mensen, maa je hebt e met z n allen totaal en compleet helemaal niks ove te vetellen. Iedee week komt een volslagen onbekende de otzooi voo je deu weghalen, af en toe komt e een menee een kabeltje onde de gond stoppen of juist wee weghalen, de boel wodt af en toe doo een machine schoongeveegd, hoogtepunt van het jaa is de komst van het bandkaetje dat wedeom een poging ondeneemt die vetouwde faaie distel uit de gond te schoeien. De staat is vewoden tot een volslagen ongijpbae abstactie, en daa moet doo middel van veschillende instumenten en expeimenten wee de een vanzelfspekende sociale bouwsteen woden. Dat zal natuulijk nooit helemaal lukken middels de Betee Buut Biotoop. Dat hoeft ook niet. Een bizae maatschappij scoot immes hoog op een goede belevingsindex. Een gatis gang doo Kafka s Slot

8 BETERE BUURT BIOTOOP WORDT GEDRAGEN DOOR... D. I. Nicole Seges Diecteu Stichting Janus Telefoon: +31 (0) Website: Pof. d. i Bauke de Vies Technische Univesiteit Eindhoven Hoogleaa faculteit Bouwkunde Ontwep Systemen Vetigo 9.09 Postades: postbus 513, 5600 MB Eindhoven Telefoon: +31 (0) Website: Pof. D. Gead Rooijakkes Koonlid van de Raad voo Cultuu Univesiteit van Amstedam Hoogleaa Cultuugeschiedenis van Euopa Oude Tufmakt GC Amstedam G.W.J. Ing. Albet Moekeken Stichting Veificatiebueau Benchmaking Enegie-efficiency Cathaijnesingel 59 Postbus RE Utecht telefoon: +31 (0) I. Aat Wijnen Diecteu De Twee Snoeken Postelstaat 49, 5211 DX Postades: postbus 659, 5201 AR s-hetogenbosch Telefoon: +31 (0) Website:

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma IHP

Uitvoeringsprogramma IHP Uitvoeingspogamma IHP -2020 Het IHP leidt tot veschillende acties voo zowel de benoemde maategelen als de vookeusscenaio s. Deze acties zijn vespeid ove IJsselstein, hebben een veschillend tijdspad en

Nadere informatie

Inclusie en Exclusie groep 1

Inclusie en Exclusie groep 1 Inclusie en Exclusie goep 1 Tainingsweek 8 13 juni 2009 Venndiagammen Als voo elementen in een vezameling twee veschillende eigenschappen een ol spelen, dan kun je voo deze vezameling een Venndiagam tekenen.

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96

Dit is geen toeval 6 Over waarom je dit boek leest en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Lees dit eerst. 9 Stap 1: Vind je passie 96 Dit is geen toeval 6 Ove waaom je dit boek leest en hoe je emee aan de slag kunt gaan. Lees dit eest. Inleiding 10 1 Waaom goeien we? 18 Ove de uitdaging van het goeien en ove wat passie is 2 Willen en

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Methodebeschijving Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen 1. Inleiding Dit is een methodebeschijving van de statistiek Outputpijsindexcijfe van nieuwbouwwoningen (O-PINW). De beschijving heeft alleen

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat

zicht vanaf de baan (Z-O) 2014 allard architecture amsterdam filtratie en opvang regenwater grijswatersysteem caddymasters secretariaat zicht vanaf de baan (Z-O) clubhuis clubhuis shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat shop shop caddymastes kaenloods commissiekame secetaiaat één ovekoepelend gasdak één ovekoepelend gasdak

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse Sportbeleid. Martine Berkhof Beleidsadviseur Sport en Recreatie, gemeente Rotterdam Het Rottedamse Spotbeleid Matine Bekhof Beleidsadviseu Spot en Receatie, gemeente Rottedam De Rottedamse Spotpaadox Rottedam is dé spotstad van Nedeland, maa bewones bewegen nog te weinig. Daaom: Collegetaget:

Nadere informatie

6. Oplossingsrichting 4:

6. Oplossingsrichting 4: 93 6. Oplossingsichting 4: Enegie-efficiency 6.1 Wat houdt het in? van de poductiekosten uitmaken, zijn enegie-efficiencypojecten meestal ook economisch inteessant De basis van het MJA3-convenant en MEE

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 maandag 15 mei uur Eamen VW 07 tijdvak maandag 5 mei.0-6.0 uu wiskunde B (pilot) Dit eamen bestaat uit 5 vagen. Voo dit eamen zijn maimaal 7 punten te behalen. Voo elk vaagnumme staat hoeveel punten met een goed antwood

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatoenset is opgenomen in het egiste van Zoginstituut Nedeland waamee het aanleveen van deze kwaliteitsgegevens in 2018 ove veslagjaa 2017 wettelijk veplicht is. Colofon Intenet: OmniQ (potaal

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper Een dossie van Wegwijze vzw Beenhouwesstaat 9 8000 Bugge info@wegwijze.be www.wegwijze.be Wegwijze vzw. Niets uit deze publicatie mag woden gekopieed of vespeid zonde schiftelijke toestemming. vij kampeen,

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie.

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie. Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop.

P&O ISD. ssc. Hieronder vindt u kort de conclusies en resterende vragen weergegeven. In de bijlage vindt u een toelichting hierop. Á W/P. min HUI 0 0 0 2 8 9 1 Ē Bueau Gezondheid, Milieu 8t Veiligheid RAAD GRIF B&W Gemeente Oischol ISD P&O BURG SECR INGEKOMEN 1 7 NOV 2014 ssc Gemeente Oischot t.a.v dh. Giesen Postbus 11 AFD. DV AFD.

Nadere informatie

Individueel Transitieplan voor Ouders

Individueel Transitieplan voor Ouders Individueel Tansitieplan voo Oudes Datum: vade / moede van Patiëntgegevens A. De diabetes 1. Mijn kind kan uitleggen wat, hie aan weken diabetes is. 2. Mijn kind begijpt wat de behandelaas (ats, diëtist

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Risk & asset management

Risk & asset management Hét onafhankelijke en vakinhoudelijke semina voo de pensioenpofessional Risk & asset management Hoo hoe Hoo DNB hoe gaat DNB gaat toezien toezien op uw op uw beleggings- beleggingsbeleid beleid onde een

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

Tentamen Electromagnetisme I, 30 juni 2008, uur

Tentamen Electromagnetisme I, 30 juni 2008, uur Tentamen Electomagnetisme I, 3 juni 8, 1. - 13. uu Het tentamen estaat uit 6 opgaven.van de vagen 3,4,5,6 woden e slechts die meegenomen voo de eoodeling. Als je alle vie inlevet woden de este die geuikt

Nadere informatie

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C )

Eerste ronde - 20ste Vlaamse Fysica Olympiade 1. 20ste Vlaamse Fysica Olympiade. R R R p 1 2 = + = FA. l = ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) este onde - 0ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Met eveneens dank aan: Untwepen, K.U.Leuven, K.U.Leuven Campus Kotijk, UHasselt, UGent en VUB. 008 0ste Vlaamse Fysica Olympiade este onde x = x0 + vx t vx =

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

5 dingen die je kunt doen

5 dingen die je kunt doen 5 dingen die je kunt doen om vandaag nog buikvet te veliezen éénkilopeweek.nl ongingscoach se van de Velde da van de Wadt Download het gatis ebook op www.eenkilopeweek.nl/stakkebuik Ontdek wat je NU kunt

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de

Nadere informatie

Rietorchis & daslook bij het Zonnehuis

Rietorchis & daslook bij het Zonnehuis Rietochis & daslook bij het Zonnehuis Rietochis & daslook nabij het Zonnehuis Auteu P.J.H. van de Linden Opdachtgeve Pojectnumme Ingen Seach B.V. 09.087 juni 2010 foto omslag daslook langs het voetpad

Nadere informatie

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte

nr. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktober 2015 aan HILDE CREVITS Onderwijspersoneel - Afwezigheden wegens ziekte SCHRIFTELIJKE VRAAG n. 37 van JOS DE MEYER datum: 20 oktobe 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Ondewijspesoneel - Afwezigheden wegens ziekte

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

wiskunde B pilot vwo 2017-I

wiskunde B pilot vwo 2017-I wiskunde B pilot vwo 07-I Fomules Goniometie sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) sin( tu) sin( t)cos( u) cos( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u) cos( tu) cos( t)cos( u) sin( t)sin( u)

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag J 127 SINDS 1888! DE KRANT DIE JE AL 127 JAAR PAKT! WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-581698 EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3 JUNI 2015 3 KORT NIEUWS: Kunstoute Zijdelveld Uithoon - Komende zatedag 6 en zondag 7

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie

Veiligheid: gedrag, techniek en organisatie Veiligheid: gedag, techniek en oganisatie Matijn Flinteman 30 januai 2017 Inhoud pesentatie Wat is veiligheid en waaom moeten we hieaan weken? Blootstelling aan gevaa beheesen Die invalshoeken: gedag techniek

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

5 Algemene oplossing baanvergelijking, r = ξ/(1 + e cos f)

5 Algemene oplossing baanvergelijking, r = ξ/(1 + e cos f) 5 Algemene oplossing baanvegelijking, = ξ/(1 + e cos f) De bewegingsvegelijking van een planeet met massa m 2 ond de zon met massa m 1 schijven we als = GM 3, (5.1) waa M = m 1 +m 2. Omdat dit een tweedegaads

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Asynchrone motoren (inductiemotor)

Asynchrone motoren (inductiemotor) Aynchone moto Aynchone motoen (inductiemoto) Van Genechten K. 1/94 Aynchone moto 1. Inleiding In het voige hoofdtuk hebben we de ynchone moto betudeed welke i afgebeeld op ondetaande tekening: Deze moto

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

3 De wetten van Newton

3 De wetten van Newton 3 De wetten an Newton I Cultuuhistoische achtegond De Giek Aistoteles (384.Ch.-3.Ch.) wodt beschouwd als een an de inloedijkste klassieke filosofen in de westese taditie. Zijn opattingen hebben eeuwenlang

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems WOLFF A Band of UFLOOR Systems Handleiding Nedelands DURO-STRIPPER At. n. 013347 NEDERLANDS Lees deze handleiding zogvuldig doo voodat u het appaaat gaat gebuiken. Bewaa de handleiding om deze zonodig

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie