MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAGNEETKOPPEN/SPOELEN & ACCESSOIRES fundamentele principes voor identificatie / codering van de spoelen"

Transcriptie

1 MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES fundamentele pincipes voo identificatie / codeing van de spoelen BEEKENNGEN Voo diect wekende magneetafsluites kan de elektomagnetische aantekkingskacht beekend woden met de volgende vegelijking: s p. (N) s elektomagnetische tekkacht (N) p duk (Pa) (1 Pa 1 ba) doolaatoppevlakte (m ) Voobeeld Een standaad magneetkop zal een tekkacht hebben van ongevee 1N. Om deze magneetkop te gebuiken bij een dukveschil van 1 MPa (1 ba), dient de maximale doolaatdiamete te woden beekend. s p ,. 1 - m 1/4.π.d d 4,4 mm Voo lage duk toepassingen zoals gasbandes, doseesystemen of vacuümtoepassingen tot,1 MPa zal de doolaat diamete gelijk zijn aan 19, mm. Voo indiect wekende magneetafsluites (membaan of zuige niet gekoppeld) stuut een kleine poot (de stuupoot) de duk naa het membaan of de zuige. De gote hoofdpooten kunnen open- of dichtgaan bij een gemiddelde duk tot 1 MPa. SPOEEN De spoelen die gebuikt woden in de SO/JOOMT magneetafsluites, zijn ontwopen en getest om onde pemanente spanning te weken. e zijn altijd confom de themische duuzaamheidsnomen E 16. Max. omgevingstempeatuu solatieklasse Joucomatic sco (1) E E T - - B - - T - B - - P - Max. toelaatbae wek. temp Max. toelaatbae temp. stijging * ** ig. 1 * Spoeltempeatuu als gevolg van het onde spanning zetten ** nclusief de invloed van de tempeatuu van het medium binnen de in de catalogus vastgestelde limieten. (1) JMX, MX en BMX spoelen inbegepen De constuctie van de meeste spoelen is confom nomen en andee weeldwijd ekende nomen. De standaad spoelen zijn beschikbaa in isolatieklassen E, en. De isolatieklasse bepaalt de maximale wekingstempeatuu van de spoel voo een vastgestelde levensduu (standaad levensduu SO: 3. uu). De tempeatuustijging van de spoelen onde spanning hangt af van hun gootte en het vemogensvebuik. Op die manie kan de maximale nominale duk van een magneetafsluite woden bepaald. ie ig. 1 voo de vehouding tussen de toelaatbae omgevingstempeatuu en de tempeatuustijging veoozaakt doo het vemogensvebuik (bij pemanent onde spanning zetten). ig. op de volgende pagina toont de elatie tussen de omgevingstempeatuu (inclusief tempeatuu van het medium) en de toelaatbae maximum tempeatuu voo de veschillende spoelklassen die continu onde spanning staan. Gebuik dit diagam om de passende SO-spoel te selecteen. Beslissende factoen: a) Tempeatuu (eigen aan de opwaming van de spoel) b) Vemogensaanpassingen c) Tempeatuu van de omgeving en/of van het medium d) Gotee tempeatuustijging veoozaakt doo een gote elektisch vemogen (dat noodzakelijk is voo de weking van bepaalde magneetafsluites) SO/JOOMT biedt acht spoelgootten aan, die ondeling veschillen doo hun afmetingen en hun elektisch vemogen: M, M6, MXX, M1, M, M, M3, M4, JMX, MX en BMX. Voo mee details ove de spoelen en hun catalogusnummes zie: SO spoelen : pagina's & 4 JOOMT spoelen : pagina's 3 & V-N-a

2 VEVNGNG VN SPOEEN SO gebuikt zes magneetkopgootten, die aansluiten bij het meendeel van het magneetafsluites. e hebben espectievelijk als efeentie M, M, M6, MXX, M1 en M. De spoelen die woden gebuikt op de magneetkoppen, zijn vedeeld in 3 isolatieklassen: E, en. De spoelen hebben divese nominale vemogens in de isolatieklassen, zoals hieonde aangegeven. E Klasse E, nomaal vemogen, nomale omgevingstempeatuu T Klasse, nomaal vemogen, hogee omgevingstempeatuu B Klasse, matig vemogen, matige omgevingstempeatuu Klasse, stek vemogen, nomale omgevingstempeatuu T Klasse, nomaal vemogen, heel hoge omgevingstempeatuu B Klasse, matig vemogen, matige omgevingstempeatuu Klasse, stek vemogen, matige omgevingstempeatuu P Klasse, heel stek vemogen, nomale omgevingstempeatuu (zie tabel fig. 1) Voo de in de catalogus genoemde SO magneetafsluites woden spoelen gebuikt die oveeenkomen met de aangeduide nomale omgevingstempeatuu en kachtig genoeg zijn voo de beoogde wekduk. De spoelen van de standaad magneetafsluites zijn vevangbaa doo spoelen met een hogee tempeatuu- of vemogensklasse. ls de tempeatuuklasse van de spoel vehoogd dient te woden om te voldoen aan hogee omgevingspaametes dan nomaal, kan van klasse E naa klasse T of T woden ovegegaan, van B naa B of nog van naa (zie ig. ). De spoel behoudt dezelfde gootte en kan dus woden vewisseld. De omgevingstempeatuu wodt aangeduid op de tabel van de voige pagina (ig. 1) en op de espectievelijke catalogusbladen. ls u van plan bent ove te schakelen op een kachtige spoel om een hogee wekduk te beeiken, neem dan contact op met SO, want het kan nodig zijn de inwendige delen van de afsluite te vevangen (stekee veen, etc.). Bepaalde SO magneetafsluites kunnen van weking op wisselstoom ovegaan op gelijkstoom en vice vesa doo de spoel te vewisselen (-vesie i.p.v. D-vesie of vice vesa). Echte in de meeste gevallen volstaat het niet uitsluitend de spoel te vevangen; ook de inwendige delen van de magneetafsluite zullen moeten woden vevangen. Voo nadee infomatie SO/JOO- MT aadplegen. Spoelgootte, couantste vemogens en tempeatuukaakteistieken staan in tabellen op pagina's 1, en 4. V- SPOEEN MET OPTES ig. MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES. Standaad spanningen De standaad spanningen (V) zijn: : 4/, /, 3/ (fequentie z) D: 4/D : 4/6, 1/6 en 4/6 (alleen voo E ed at magneetkoppen). B. Exta lengte voo spoelkabels 1. Plaats de lette K achte het ondedeelnumme van de spoel met kabel.. Gebuik voovoegsel X voo het catalogusnumme van de magneetafsluite en specificee X TP 87. Kabellengte is dan: 189 mm Voobeeld: SG619-3/ (spoel met stekeaansluiting) G619-3/ (kabellengte: 47 mm) XG619-3/ (kabellengte: 189 mm) X TP 87. Spoelen met ingebouwde diodes voo: - gelijkichting van wisselspanning; - ondedukken van piekspanning; - geschikt maken voo geluidsame constucties. Omgevingstempeatuu ( ) Bedijfsspanningen De SO-spoelen zijn beschikbaa voo de fequentste industiële spanningen (zie voige paagaaf). ndee spanningen en fequenties, zijn op aanvaag vekijgbaa bij SO/JO- OMT lle SO-magneetafsluites zijn ontwopen en getest om 1% onde de nominale spanning te weken. Voo een kote peiode kunnen ze 1% boven de nominale spanning weken. E bestaan veschillende aansluittypes voo spoelen. Wie een spoel van een andee constuctie wenst, dient de ondestaande identificatiecode te gebuiken. dentificatiecode spoelen M fneembaa M Met kabel SM Schoefklemmen Voobeeld: M staat voo spoel gootte met kabel SMXX staat voo spoel gootte "MXX" met schoefklemmen Vemogen (houden) in W voo de standaad spoelen, catalogusnumme 4... ~ D ODE XM M M6 MXX M1 XM M M6 MXX M1, (4,) - 3 (3,) 4 (,) 6, 6 1, 1,4 T 6,9 (,) 7 9,7, 16,8 6,3 9 16,7 B 1,3 19,7 13,3 17,4 6,6 1,9, 8 P,8 9, 36, 1 9,,8 3 Belangijk mpotant Bij n vevanging case of coil van substitution, een spoel it is moet impeative het vemogen that van the de wattage nieuwe of spoel the eplacing gelijk of coil hoge is eithe zijn dan equal dat van o highe de vevangen than the spoel. oiginal wattage. ~ M6 6 W 9,7 W MXX 1, W, W M1 1,4W 16,8 W ~ T T E M6 MXX M1 9 W 16,7 W W M6 MXX M1 1,3 W - - ~ 1,9, W 8 W,8 9, W 33 W Maximale tempeatuuvehoging ( ) B B P

3 MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES Deze tabel bevat een classificatie van standaad spoelen die woden gemonteed op JOOMT magneetafsluites. JOOMT spoelen zijn ontwopen om te weken bij een nominaal vemogen -1% en +% confom N 79-3 (behalve wannee individueel gespecificeed). Deze spoelen zijn ontwopen om pemanent onde spanning te staan binnen de limiet van de maximale omgevingstempeatuu (1% ED). Magneetafsluite seie Klasse Vemogen (W) 16 G 1/8, 4, M M MX BMX M3 JMX M4 ndes Spoelen Dubbele impuls S 4 () Magneetkop EEx d 1 19 ndes ngegoten EEx m Goot 4, Goot 4 8, (1) EEx me 9, Metalen behuizing (P6) 1 16 G 1/4 17 G 1/8 17 G 1/4 18 basisplaat 19 basisplaat 4 3/ / N NO 3/ N NO 3/ basisplaat 11 / - 3/ / 131 4/ (E) () (E) (B) 189 basisplaat 19 basisplaat 189 banjo G 3/ niet gekoppeld G 1 1/4-4 7 / 374 3/ 37 3/ 1 3/-/ Standaad fequentie z (fequentie 6 z of /6 bi-fequentie, op aanvaag). Optie spoel met laag vebuik fequentie z (fequentie 6 z op aanvaag) lleen z. Specifieke constuctie van / magneetafsluites, speciaal ontwikkeld voo spoel met dubbele impuls (zie V91-1, sectie 9/1). Standaad 3/ magneetaflsuites waaop spoel met dubbele impuls wodt gemonteed. Spoel voo specifiek mateieel. ( ) Spoel klasse. b.v. (E) klasse E. lleen D - gootte 16 (1) ntinsiekveilige omkapseling V-3

4 MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES DENTTE VN DE SPOEEN V BSSODE 1 M (XM) (**) M M6 MXX M1 M1 D (*) GOOTTE [S] 1 [] [] 3 [] 4 [] TYPE/NSTNG SOE- KEMMEN MET KBE STEKE NS- TNG KBE- SOEN KEM KBE MET DNG PV KBE- ENDE E B (*) SOTEKSSE TEMPETKSSE - T B P z z D SPNNNG SPE 1,6 D 99 D 7 D z bi-fequentie B D E G J K KBEENGTE (mm) 18 7 (inch) Standaad (*) Volgens specificatie van de klant (deze spoelen wijken af van het identificatiesysteem) (**) Vevallen NOMEN SPOE MET SOEKEMMEN Voobeeld: 4-- SM1-T-/ SPOE MET STEKENSTNG Voobeeld: MXX--4 D SPOE MET KBES Voobeeld: D M6-T-4/-47 mm SPOE MET KBE EN DNG Voobeeld: D M-B-4/- 47 mm V-4

5 MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES SPOEODES: Deze tabel geeft de codeing van de standaad spoelen (1) pe type magneetafsluite en voo elke spanning, esevespoelen zijn beschikbaa.( ) Magneetventielen seie Spoelgootte 4V Wisselstoom ( ~ ) z Gelijkstoom ( ) 48V V 3V 4V 1V 4V 48V V 189 (V8) M -, W ( ) ( ) ( ) ( ) G 1/8 (optie) - 18 (V9) 19 (V9) banjo (V44/V81) 1 (V67/V8/V93-) 16 (V1 - V3) - 17 (V - V44 ) 38 G 3/8-1 (V316) 16 (V1 - V3) - 17 (V4 - V44) 38 G 3/8-1 (V316) M -, W ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) M - 4 W 4341 ( ) ( ) ( ) 4341 ( ) M - W ( ) ( ) G 1 1/4 - (V316 - V393) MX -, W MX - 6 W (V9-1) BMX - 6 W / (V4) - 4 (V - V6) M3-8 W ( ) 3/ (V4) M3-8 W (V4 - V4 - V9 - V44 - V46) M4-1 W (V - V6) ( ) NO (V8) M4-1 W MB (V - V7 - V8) 31 (V61) - 3 (V9-3) scews 1W / (V9-1 - V9-1) MPV1 (~) / EEx d (V1) 31 ET - 3 ET EEx d (V1) PV1 () ET (V61) - 3 ET (V9-3) MPV1 (~) PV1 () 8W / (V9-3) MPV1 (~) / EEx d (V1) PV1 () (V9-3) - 16 EEx d (V13) scews 13W eset (V9-) scews 13W MB EEx d (V1) scews 1W Magnetic latching (V91-1) Size - 4 W lamepoof enclosue Size 3-1W ( ) ( ) EEx d (V - V93-9) Size 4-17W EEx m Size (V14 / V93-9) 4 W ( ) ( ) ( ) () W ( ) ( ) ( ) EEx m Size 4 (V14 / V93-9) 8, W Encapsulation / inceased safety 9 W EEx me (V148 / V93-9), W Metal housing P 6 (V4) M3 - M ( ) ( ) (V83) Gootte16-4 W (V38 / V78) 374 (V43) - 37 (V3) JMX (1) onfom VDE 8 memoandum n. 14D473 1 van ENEE alsook de 38 ste publicatie van de E standaad van () Op aanvaag ( ) Bi-fequentie /6 z (V...) anduiding van de bladen waain de magneetafsluites woden bescheven. De gijze bestelnummes komen oveeen met poducten met een kote leveingstemijn SPOE M met stekeaansluiting Voobeeld: seie 16/17 G1/8 (zie secties en ) SPOE M3 met stekeaansluiting Voobeeld: seie 4; SPOE M4 met stekeaansluiting Voobeeld: seie 4; SPOE met schoefklemmen Voobeeld: behuizing EEx d (zie sectie 1) V-

6 MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES BSSONEPT Elektisch veld Wat de bediening van een magneetafsluite beteft, is het nuttig in te zien hoe het doo de magneetkop geceëede magnetisme wodt omgezet in mechanische enegie. Wannee de spoel onde een zekee spanning wodt gebacht, zal e een elektische stoom in de wikkeling ciculeen, die aldus een magnetisch veld ond de spoel ceëet. Dit veld hangt af van de stekte, het aantal windingen en de lengte van de spoel. et wodt uitgedukt met de volgende vegelijking: [ ] N ( /m) N Σd We stellen echte vast dat het geleidingsvemogen van de magnetische veldlijnen veschilt voo elk mateiaal. et geleidingsvemogen wodt de pemeabiliteit genoemd, s y m b o o l. Voo de pemeabiliteit in vacuüm: 4. π.1-7 (/m) of (Vs/m). o B/] lucht 1 E dient een ondescheid gemaakt te woden tussen de volgende mateialen: - diamagnetisch:.. < 1 (bismut, antimonium) - paamagnetisch: 1 (aluminium, kope) - feomagnetisch: S >1 (ijze, nikkel, kobalt) O m of de passende inductie B te identificeen, kan voo feomagnetische mateialen gebuik woden gemaakt van wat de hysteesiscyclus cuven genoemd wodt. + B (T) 1,8,6,4, - (/m) + (/m) B (T) -, -,4 -,6 -,8 Om de SO/JOOMT plunjes en plunjegangen te fabiceen, wodt gebuik gemaakt van een specifieke legeing van oestvast staal met hoge feomagnetische compatibiliteit. Bij gebuik van de tabellen dient de volgende vegelijking te woden toegepast : B o. (T) en D Magneetkoppen Om het elektische veld te kennen, moet eest woden gezocht naa de stoom die doo de spoel gaat. Voo gelijkstoom constucties is de stoom gemakkelijk te beekenen met volgende vegelijking: ( ) Voo wisselstoom constucties dient niet alleen met de zuivee ohmse weestand, maa ook met de eactantie X ekening te woden gehouden. Om de impedantie te vinden, moeten de waaden van X en in een vectodiagam woden gecombineed. De stoom wodt dan beekend met de volgende ( ) vegelijking: -1 N o X. f. ( X + ) ( ) D De waade X is afhankelijk van de uimte tussen de vaste ken en de plunje. oe gote de afstand, hoe kleine X. Vandaa dat e een veschil is tussen de stoom die doo de spoel gaat bij de plunje in laagste stand (inschakelstoom), en de stoom bij plunje in hoogste stand (houdstoom). V-6 Voo "D" i h ( ) i inschakelstoom h houdstoom

7 MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES MGNETSE TEKKT (N) 1 1 B gafiek SGENGTE (mm) M6-T, M- B M6-B, M3-8 gafiek B Tekkacht van een magneet Wannee het elektisch veld en de inductie bekend zijn, kan de aandijfkacht van de magneetkop woden beekend met de volgende vegelijking : ( ) B N ( N) De die naast gelegen gafieken, B,, tonen dat de magnetische tekkacht, die bepaald wodt doo de inductie B, een functie is van de waade van de slaglengte (tussenuimte tussen plunje en vaste ken). Deze vehouding is vaieet voo elk magneetafsluite. Magneetveld (/m) Elektische stoom () N antal windingen (1) B Magnetische inductie (T) m o Pemeabiliteit in vacuüm (/m) m elatieve pemeabiliteit (1) Oppevlakte van de plunje (m ) onstante MGNETSE TEKKT (N) 1 1 B (wisselstoom) SGENGTE (mm) MXX-T, M4-1 B MXX-B, M4-14. X X OD OT MGNETSE TEKKT (N) gafiek M1-T B M1-B SGENGTE (mm) B, D (gelijkstoom) 1 / OD Met: spanning (V) stoom koud stoom heet weestand koud weestand heet impedantie koud impedantie heet OT Wannee een spoel een tijd onde spanning staat, wamt ze op en stijgt de weestand aanzienlijk. ls de weestand vedubbelt als gevolg van de opwaming, wodt bij D de stoom gehalveed en bij ongevee 1% minde. V-7

8 MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES x N 18 Magneetveld opgewekt doo de hoofdspoel X ( ) Magneetveld (van de kotsluiting) opgewekt doo het hoofdveld, met een faseveschuiving van ongevee 9. x N ESTNTE X X i inush ombinatie van tekkacht van de hoofdspoel en de kotsluiting. X X met: i inschakelstoom inschakelimpedantie i h holding M M Veschillen tussen en D magneetafsluites De wisselstoom magneetafsluites, zijn altijd uitgeust met een kotsluiting in de vaste ken. et uiteinde van de plunje is vlak en loodecht. Bij gelijkstoomafsluites hebben de vaste ken en de plunje een conische vom (venauwd) en wodt e een niet magnetiseebaa ondedeel, de ondebekingsing gemonteed. Dit om kleven doo est-magnetisme in de hoogste stand te vookomen. Vegelijking /D magneetkop weking a) Steke inschakelstoom en zwakke houdstoom b) Gote tekkacht c) Gevoelig voo vevuiling d) De wikkeling bevat minde windingen (kope) dan bij D spoelen e) Stoomvebuik en tekkacht zijn niet tempeatuugevoelig. D weking a) nschakelstoom gelijk aan de houdstoom b) Stoomvebuik en aantekkingskacht afhankelijk van de tempeatuu c) Stille magneetafsluite d) Minde gevoelig voo vevuiling e) De spoelen hebben mee windingen (kope) dan spoelen Vemogensvebuik in P (W).. c ( V) ( ) V P c ( V) M PM ( V) ( V) met: P i inschakelvemogen (V) P h houdvemogen (V) Vemogensvebuik in D P (W). ( ) P ( W) ( V) met: h houdstoom h houdimpedantie V-8

9 MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES KOTSTNG ( x N) VOEDNGS- SPNNNG spoel. N oil ( x N) kotsluiting Met: elektische stoom () N aantal windingen Dit veeenvoudigd vectodiagam legt de weking van de kotsluiting in een constuctie uit. NOMN VEMOGEN eet nominaal vemogen lgemene opmekingen De nominaal vemogen waaden zoals aangegeven in de tabel "EEKTSE KKTESTEKEN" zijn gemiddelde waaden en gebaseed op metingen van standaad poducten. n de meeste gevallen tonen de tabellen waaden voo een spoel die heet en koud getest is. Koud nominaal vemogen Deze waade in watt vetegenwoodigt het vemogen dat wodt afgegeven doo de spoel nadat deze van een stoomtoevoe is voozien. n dit geval heeft de spoel dezelfde tempeatuu als de omgeving of, in sommige situaties, als van het medium. et bovenstaande esulteet in een nominale koude spoel weestand. De koude spoel weestand is lage dan de hete spoel weestand, waadoo een hoge vemogen wodt vekegen bij koude omstandigheden dan bij wame. n de paktijk dient het koude nominaal vemogen in beschouwing te woden genomen wannee een magneetafsluite wodt bediend (voo de eeste maal). Na een bepaalde tijdsduu is de spoel opgewamd en beeikt de definitieve wekingstempeatuu. Deze tijdsduu vaieet, afhankelijk van de constuctie van de spoel, gekozen voltage, omgevingstempeatuu, gootte van de afsluite en het leidingsysteem, van 1 tot uu. et bovengenoemde esulteet in een nominale hete spoel weestand. De hete spoel weestand is hoge dan de koude spoel weestand waadoo een lage vemogen wodt vekegen bij wame omstandigheden dan bij koude. n de paktijk dient het heet nominaal vemogen in beschouwing te woden genomen wannee beekeningen woden uitgevoed voo kosten/baten-analyse of levensduu bij accu toepassingen. De koud en heet vemogen waaden zijn gedefinieed onde nomale bedijfsomstandigheden, t.w.: - Nominale toevoespanning (n) - omgevings- en mediumtempeatuu De volgende omstandigheden kunnen deze waaden beïnvloeden: - toevoespanning schommelingen (zie blz V- en 3 voo details) - omgevingstempeatuu - mediumtempeatuu - de gootte en het type leidingwek ls de heet en/of koud waaden een kitische facto voo de toepassing zijn, biedt SO/JOOMT de mogelijkheid om een exacte vaststelling van de waade te bepalen in onze laboatoia. ls de koud/heet waade niet wodt aangegeven, dient de SO/JOOMT waade als heet nominaal vemogen te woden beschouwd. V-9

10 MGNEETKOPPEN/SPOEEN & ESSOES TYPS VEMOGEN VEBK Elektische inschakelstoomwaade (V) onventionele diect wekende magneetafsluite onventionele indiect wekende magneetafsluite 1 Vebetede efficiëntie diect wekende magneetafsluite nschakelstoom (V) Expon. 3,7 1, 1,4,48 Vebetede efficiëntie indiect wekende magneetafsluite Veminded vemogen diect wekende magneetafsluite Divese typen technologieën aag vemogen indiect wekende magneetafsluite ndiect piezotonic miniatuu ventiel V-1

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

Asynchrone motoren (inductiemotor)

Asynchrone motoren (inductiemotor) Aynchone moto Aynchone motoen (inductiemoto) Van Genechten K. 1/94 Aynchone moto 1. Inleiding In het voige hoofdtuk hebben we de ynchone moto betudeed welke i afgebeeld op ondetaande tekening: Deze moto

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Kegellagers. Kegellagers

Kegellagers. Kegellagers KEGELLAGERS Kegellages De cup, cone en ollen van kegellages hebben een conisch oppevlak, waavan de kegelvlakken convegeen naa één punt op de hatlijn van het lage. Kegellages zijn in metische seies en in

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

De formules zijn vereenvoudigingen van de veldformules voor de Magnetische en Elektrische Dipool. U vindt ze op de laatste pagina van dit document.

De formules zijn vereenvoudigingen van de veldformules voor de Magnetische en Elektrische Dipool. U vindt ze op de laatste pagina van dit document. Nabie en Vee Veld fomules voo lus en daadsegment TeTech M.H. Tompstaat 6 3601 HT Maassen Nedeland Tel: + 31 (0) 346 84004 Fax: + 31 (0) 346 83691 Email: info@tetech.nl Web: www.tetech.nl KvK: 30169033

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

Diepgroef kogellagers

Diepgroef kogellagers g ) Diepgoef kogellages Het diepgoef kogellage is in veel afmetingen beschikbaa en is het meest toegepaste type wentellage. Dit type lage is geschikt voo adiale belasting, maa kan ook in bepekte mate axiaal

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015

TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 TECHNISCHE VRAGEN RAAD bij JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 Indienen uitelijk dinsdag 14 juni 2016 bij giffie@eindhoven.nl n Patij Blz Beleidsveld Secto Wethoude Vaag Antwood 50 PvdA 10 Sociale Ondesteuni

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Mechanica van Materialen

Mechanica van Materialen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VAKGROEP TOEGEPASTE MATERIAALWETENSCHAPPEN Mechanica van Mateialen Academiejaa 3-4 Veantwoodelijk lesgeve en auteu: Pof. d. i. Wim VAN PAEPEGEM Medelesgeve:

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT THEORIE ASM versie:3/12/2008 I. Claesen 1 Asynchrone motor... 3

ELEKTRICITEIT THEORIE ASM versie:3/12/2008 I. Claesen 1 Asynchrone motor... 3 ELEKTRICITEIT THEORIE ASM veie:3/1/008 I. Claeen 1 Aynchone moto.... 3 1.1 Toepainggebied.... 3 1. Wekingpincipe.... 3 1.3 Samentelling.... 5 1.4 Het elektomagnetich daaiveld.... 7 1.4.1 Een viepolig daaiveld

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2)

Het woonplan in Oostende voor 2001-2006 (2) Het woonplan in Oostende voo 2001-2006 (2) In deze categoie woden enkel de nog (ecent of toekomstige) beschikbae pecelen bouwgond in Oostende opgenomen. Naast deze opsomming blijft e uiteaad nog een hoeveelheid

Nadere informatie

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming

De raadsfracties zijn zodanig geïnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen bij de besluitvorming BEHANDELMEMO Van: Aan: agendacommissie aadsleden en steunfactieleden Nieuw taievenbeleid Spotvoozieningen Status: Deelnemes: Debat te voobeeiding op de besluitvoming Raadsleden Potefeuillehoude: W.J. Stegeman

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems

WOLFF A Brand of UFLOOR Systems WOLFF A Band of UFLOOR Systems Handleiding Nedelands DURO-STRIPPER At. n. 013347 NEDERLANDS Lees deze handleiding zogvuldig doo voodat u het appaaat gaat gebuiken. Bewaa de handleiding om deze zonodig

Nadere informatie

Gevoeligheidsanalyse transportparameters

Gevoeligheidsanalyse transportparameters Gevoeligheidsanalyse tanspotpaametes voo de ondegond Woute Kaeman Ed Veling Het model PROFCD (PROFile Convection-Diusion) is doo Veling (1993) gescheven om snel een inschatting te kunnen maken van het

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rappot V.2011.0262.00.R001 Centumgebied Limmel/Nazaeth, Maasticht Akoestisch- en luchttechnisch ondezoek Status: DEFINITIEF Adviseus voo bouw, industie, vekee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Cilinderlagers. Cilinderlagers

Cilinderlagers. Cilinderlagers CILINDERLAGERS Cilindelages Cilindelages hebben een hoog adiaal daagvemogen, omdat de ollen en de loopbanen lijncontact maken. Deze lages zijn geschikt voo toepassigen die een hoog adiaal daagvemogen en/of

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder

Uitwerkingen bij de opgaven van. De Ster van de dag gaat op en onder Uitwekingen bij de opgaven van De Ste van de dag gaat op en onde Statopgave Google Maps geeft bijvoobeeld 52.382306, 6.644897. Mocht je niet bekend zijn met de begippen Noodebeedte en Oostelengte, zoek

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

Relativiteitstheorie van Einstein: Banen van Planeten en Satellieten

Relativiteitstheorie van Einstein: Banen van Planeten en Satellieten Relativiteitstheoie van Einstein: Banen van Planeten en Satellieten Banen van Planeten en Satellieten...1 1. Klassieke Mechanica: Planeetbanen... 1.1 Into: het centale massa pobleem... 1. Snelheid en vesnelling

Nadere informatie

EXTRA STOF BIJ PULSAR-CHEMIE, VWO, HOOFDSTUK 10

EXTRA STOF BIJ PULSAR-CHEMIE, VWO, HOOFDSTUK 10 exta of hemshe themodynama en hemsh evenwht VWO, shekunde 2, Huenkamp, v1b EXR SOF IJ PULSR-CHEMIE, VWO, HOOFDSUK 10 Enege en enege-effeten hebben te maken met het ontaan en de lggng van het evenwht bj

Nadere informatie

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse

De invloed van passerende schepen op afgemeerde schepen, Juni 2004, O.A. Willemse De invloed van passeende schepen op afgemeede schepen, Juni 004, O.A. Willemse Pot Reseach Cente Rottedam-Delft. Gebuik van gegevens en teksten is met bonvemelding vijelijk toegestaan. Commecieel gebuik

Nadere informatie

3 De wetten van Newton

3 De wetten van Newton 3 De wetten an Newton I Cultuuhistoische achtegond De Giek Aistoteles (384.Ch.-3.Ch.) wodt beschouwd als een an de inloedijkste klassieke filosofen in de westese taditie. Zijn opattingen hebben eeuwenlang

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat).

Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat). Dit geneesmiddel is ondewopen aan aanvullende monitoing. Daadoo kan snel nieuwe veiligheidsinfomatie woden vastgesteld. Beoepsbeoefenaen in de gezondheidszog wodt vezocht alle vemoedelijke bijwekingen

Nadere informatie

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games)

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games) Technische Univesiei Delf Faculei Elekoechniek, Wiskunde en Infomaica Delf Insiue of Applied Mahemaics Opimale saegieën voo gunsige binomiale spellen (Engelse iel: Opimal conol of favouable binomial games)

Nadere informatie

Marimax vastgoed - Mechelsesteenweg 288-2650 Edegem - Tel 03/455 26 00 - www.marimax.be

Marimax vastgoed - Mechelsesteenweg 288-2650 Edegem - Tel 03/455 26 00 - www.marimax.be TE KOOP Te koop: Bel-étage - Kontich (TK-5-289) EPC: 464,kWh/m² Geen ovestomingsgevoelig gebied Geen afgebakende zones Deze instapklae woning is gelegen aan de Kauwlei te Kontich, een esidentiële buut,

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

Comato COMADEX. Multi blade. Grooveturn. NC systeem. Wisselplaten. Mini systeem. T300 systeem C10, C25, C50. Quadro Systeem CK 0908 02 NL

Comato COMADEX. Multi blade. Grooveturn. NC systeem. Wisselplaten. Mini systeem. T300 systeem C10, C25, C50. Quadro Systeem CK 0908 02 NL COMAEX Comato Multi blade Goovetun NC systeem Wisselplaten Mini systeem T300 systeem C10, C25, C50 Quado Systeem CK 0908 02 N Wijzigingen duk- en/of typefouten voobehouden TM COMATO - OVERZICT AFSTEKEN,

Nadere informatie

Bluetooth Keyboard. for Volks-Tablet (VT10416-2) and SurfTab xiron 10.1 3G (ST10416-2) GEBRUIKSAANWIJZING

Bluetooth Keyboard. for Volks-Tablet (VT10416-2) and SurfTab xiron 10.1 3G (ST10416-2) GEBRUIKSAANWIJZING NL Bluetooth Keyboad fo Volks-Tablet (VT10416-2) and SufTab xion 10.1 3G (ST10416-2) GEBRUIKSAANWIJZING We wensen u veel plezie met het TekSto Bluetooth Keyboad. Neem de volgende paagafen aandachtig doo

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

PITTSBURGH CORNING EUROPE N.V. / S.A. Lasne Business Park, Chaussée de Louvain, 431 B E S C H R I J V I N G FOAMGLAS T4/T4 WDS S3 F 40 (**)-50-60

PITTSBURGH CORNING EUROPE N.V. / S.A. Lasne Business Park, Chaussée de Louvain, 431 B E S C H R I J V I N G FOAMGLAS T4/T4 WDS S3 F 40 (**)-50-60 BUtg 04/1626 Geldig van 12.07.2004 tot 11.07.2009 http://www.utg.e Belgishe Unie voo de tehnishe goedkeuing in de ouw Fedeale Oveheidsdienst (FOD) Eonomie, Middenstand, KMO en Enegie, Dienst Goedkeuing

Nadere informatie

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA88 Flash Euobaomete 69 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Dives fo Gowth) County Questionnaie Belgium (Flemish) A Flashnumme FL9A B land FL9B C Numme van het inteview FL9C NACE

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd!

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd! C O L L E C T I E O P S C H O O N H E I D S T A A T G E E N L E E F T I J D L U X U E U Z E V E R Z O R G I N G V O O R D E R I J P E R E H U I D Colloïdaal goud jouw bondgenoot in de stijd tegen de tijd!

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

Kun je me de kortste weg vertellen?

Kun je me de kortste weg vertellen? Kun je me de kotste weg vetellen? Inhoudsopgave 1 Gafen 2 1.1 Wat is een gaaf?........................... 2 1.2 Opgaven................................ 4 2 Kotste bomen 6 2.1 Het 'Geedy' lgoitme.......................

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

Tentamen DYNAMICA (4A240) 11 april 2011. 9.00-12.00 uur

Tentamen DYNAMICA (4A240) 11 april 2011. 9.00-12.00 uur Tentamen DYNMIC (440) apil 0 9.00-.00 uu Lees het onestaane zogvulig oo vooat u aan e opgaven begint! lgemene opmekingen: egin ieee opgave op een nieuw bla. Vemel op iee bla uielijk uw naam en ientiteitsnumme.

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

Een lasmal wordt nooit van de plank geleverd In het spoor van prof. Rolf Dollevoet Eerste docentenmiddag tijdens symposium

Een lasmal wordt nooit van de plank geleverd In het spoor van prof. Rolf Dollevoet Eerste docentenmiddag tijdens symposium Onafhankelijk vakblad voo lassen, lijmen en snijden Numme 11 - In deze editie o.a. Een lasmal wodt nooit van de plank geleved In het spoo van pof. Rolf Dollevoet Eeste docentenmiddag tijdens symposium

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov)

Milieu-effectrapport voorde Reststoffenbewerkingsinstallatie te Delfzijl. Opgesteld door: Tebodin Consultants & Engineers te Hengelo (Ov) Milieu-effectappot voode Reststoffenbewekingsinstallatie te Delfzijl Opgesteld doo: Tebodin Consultants & Enginees te Hengelo (Ov) in opdacht van de Nedelandse Aadolie Maatschappij B.v. Nedelandse Aadolie

Nadere informatie

Inleiding tot Elektrotechniek

Inleiding tot Elektrotechniek tot Elektotechniek Vije Univesiteit Bussel Johan Deconinck Vije Univesiteit Bussel - vakgoep Elektotechniek Pijlichtingen van stomen en spanningen Fysische ichting van stomen en spanningen i beweging van

Nadere informatie

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERI VOOR BRNDWEERMNNEN Consensus Extene Diensten voo Peventie en Bescheming op het Wek Einddocument van de CoPev wekgoep Medische Citeia Bandweemannen Febuai

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc)

Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Cahie 2007-5 Psychometische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc) Intebeoodelaasbetouwbaaheid, intene consistentie en conguente validiteit L. M. van de Knaap L. E. W. Leenats L. T. J.

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

4. HOOFDSTUK 4 STATIONAIR GEDRAG VAN DE GELIJKSTROOMMOTOR

4. HOOFDSTUK 4 STATIONAIR GEDRAG VAN DE GELIJKSTROOMMOTOR 4. HOOFDSUK 4 SAIONAIR GEDRAG VAN DE GELIJKSROOOOR 4.1 Ondezoeksmethode Een conventionele gelijkstoommchine kn zowel weken in geneto- ls motomode. In de meeste gevllen kn men op utomtische wijze oveschkelen

Nadere informatie

Spiraalgefelste buizen en hulpstukken

Spiraalgefelste buizen en hulpstukken ,0 Spiaalgefelste buizen en hulpstukken R-Vent Buizen en hulpstukken woden standaad uitgevoed in sendzimi vezinkt staal. Daanaast kunnen R-Vent Buizen geleved woden in aluminium, oestvaststaal of voozien

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

UITWERKINGEN DYNAMICA 1 Februari 2008. Uitwerking 1 (10 punten) a) De slinger is ondergedempt, anders zouden er geen oscillaties zijn.

UITWERKINGEN DYNAMICA 1 Februari 2008. Uitwerking 1 (10 punten) a) De slinger is ondergedempt, anders zouden er geen oscillaties zijn. UTWERKNGEN DYNAMCA ebuai 8 Uitwekin ( punten) a) De sine is ondeedempt, andes zouden e een osciaties zijn..6 massa is k.4. Ampitude -. -.4 -.6 -.8 4 6 8 4 6 8 tijd.6 massa is k.4. Ampitude -. -.4 -.6 -.8

Nadere informatie

de praktijk: tabellen ISO Het Relationele Database Model alternatieve voorstellingen de onderliggende theorie: relaties relatie schema en instantie

de praktijk: tabellen ISO Het Relationele Database Model alternatieve voorstellingen de onderliggende theorie: relaties relatie schema en instantie de pktijk: tellen ISO Het Reltionele Dte Model Pof. d. Pul De een dte ett uit een ntl tellen elke tel heeft een nm en een ntl ttiuten elk ttiuut heeft een nm en een dt type een tel-intntie heeft een ntl

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

Ambyerveld Maastricht: Een 'kast' van een huis

Ambyerveld Maastricht: Een 'kast' van een huis Ambyeveld Maasticht: Een 'kast' van een huis Duuzaam enegie neutaal wonen in een modene & abstacte context. Doo optimale integatie met ustige goene omgeving en een gebalanceed binnenklimaat wodt een goot

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

Documentatie. 2/2 weg magneetventiel G 1/8'' - G 2'' Type M(O)... 24V=, M(O)... 220V

Documentatie. 2/2 weg magneetventiel G 1/8'' - G 2'' Type M(O)... 24V=, M(O)... 220V G 1/8'' - G 2'' Type M(O)... 24V=, M(O)... 220V 1. Inhoudsopgave 1. Inhoud...1 2. Technische specificaties...1 3. Schema van onderdelen...2 4. Ventiel-typen...2 5. Functie types...3 6. Waarschuwingen...3

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Pesmededeling Leuven / 22 januai 2015 / 17u40 Geeglemeneede infomaie. Deze pesmededeling beva infomaie waaop de Euopese anspaanieegelgeving voo beusgenoeede bedijven van oepassing is. Ques fo gowh Pivak,

Nadere informatie

6. Oplossingsrichting 4:

6. Oplossingsrichting 4: 93 6. Oplossingsichting 4: Enegie-efficiency 6.1 Wat houdt het in? van de poductiekosten uitmaken, zijn enegie-efficiencypojecten meestal ook economisch inteessant De basis van het MJA3-convenant en MEE

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award 2014/2015 Opleidingen AutoCAD Invento Revit 3ds Max TEC / CAD College HBO & MBO-Instituut 3x Awad TEC/CAD College BV Kekenbos 1018 B 6546 BA NIJMEGEN T 024 356 56 77 www.cadcollege.nl info@cadcollege.nl

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

Newton vwo deel 3. Uitwerkingen Hoofdstuk 16-20. Cracked by THE MASTER

Newton vwo deel 3. Uitwerkingen Hoofdstuk 16-20. Cracked by THE MASTER Newton vwo deel Uitwekingen Hoofdstuk - 0 Cacked by THE MASTER Hoofdstukken: - Hoofdstuk : Enegiestoen - Hoofdstuk 7: Ruitevaat - Hoofdstuk : Beeldbuizen - Hoofdstuk 9: Mateie en staling - Hoofdstuk 0:

Nadere informatie

Nr. juni 20. 100-jar

Nr. juni 20. 100-jar g a l s e v t o o G het N. 85 13 juni 20 5 n eavonde i t a m o Inf den oowaa v u u h alg. 7 ties voo a t i c i l e F ige 100-ja 9 es de boul u e j e ek el Wisselb ogkasp o H a a in toenoo COLUMN Kwaliteit

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Theorie Stroomtransformatoren. Tjepco Vrieswijk Hamermolen Ugchelen, 22 november 2011

Theorie Stroomtransformatoren. Tjepco Vrieswijk Hamermolen Ugchelen, 22 november 2011 Theorie Stroomtransformatoren Tjepco Vrieswijk Hamermolen Ugchelen, 22 november 2011 Theorie Stroomtransformatoren 22 november 2011 Onderwerpen: - Theorie stroomtransformatoren - Vervangingsschema CT -

Nadere informatie

Examenprogramma natuurkunde vwo

Examenprogramma natuurkunde vwo Examenpogamma nauukunde vwo He edexamen He edexamen besaa ui he cenaal examen en he schoolexamen. He examenpogamma besaa ui de volgende domeen: Dome A Vaadigheden Dome B Elekiciei en magneisme Dome C Mechanica

Nadere informatie