Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het is voorjaar en nieuwe samenwerkingen bloeien op. Het samenwerken met"

Transcriptie

1 Zog dieen aansluit Aansluitende zog Het is voojaa en nieuwe samenwekingen bloeien op. Het samenweken met Jaagang 5 1 Lente 2014 De MediantKant is een uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszog en geeft een beeld van de ontwikkelingen binnen Mediant. De MediantKant veschijnt 3 kee pe jaa. andee oganisaties is confom ons beleid in ketensamenweking. Nieuw is de intensieve samenweking met algemene zoginstellingen waaonde Ziekenhuis Goep Twente en Cainteggeland. Met deze samenwekingsvomen sluiten de geestelijke gezondheidzog en de algemene gezondheidszog waaonde ziekenhuiszog en thuiszog bete op elkaa aan. Hiemee kunnen we zog bieden die nog bete aansluit bij de wensen van de zogvage! Onze eeds bestaande samenwekingsvebanden woden ook steeds bete benut. Zo oganiseen we voo samenwekende instellingen tainingen in bijvoobeeld omgaan met complex gedag, hieove mee op pagina 4. Dat twee zoginstellingen ook pima kunnen samenweken met een commeciële patij leest u op pagina 11. In deze uitgave leest u ook mee ove de Genealistische Basis GGZ en het vewijzen naa Mediant! Daanaast is een atikel opgenomen ove een bijzondee taining voo mensen met Niet Aangeboen Hesenletsel (NAH). In deze uitgave: Mediant & Cainteggeland Dagbesteding maakt het veschil Vewijzen naa Mediant Open dag Samen in Bedijf Wij wensen u een fijn voojaa! Pete Tupijn en Henk van den Beg Raad van Bestuu

2 Neuopsychiatie Centumvoo, Taining voo het hanteen van emoties Het Centum, voo en gedag bij niet Neuopsychiatie aangeboen hesenletsel behandelt en begeleidt mensen Binnen het ambulante team die naast niet van het Centum voo aangeboen hesenletsel Neuopsychiatie is in 2012 (NAH) ook psychische en een taining ontwikkeld psychiatische poblematiek waain aandacht is voo de evaen. emotieegulatie poblemen Het centum bestaat (poblemen met het hanteen uit een kliniek en van emoties) bij mensen met een ambulant team niet aangeboen hesenletsel. waain veschillende Pe jaa woden mee dan disciplines wekzaam mensen onvewacht zijn. geconfonteed met een ongeval of ziekte waadoo de hesenen beschadigd kunnen aken. Een deel van deze mensen houdt daa niets aan ove, een gote deel heeft blijvend last van bepekingen en een veanded functioneen. Een veanded bein heeft consequenties voo de thuissituatie en de weksituatie. De bepekingen die iemand evaat doo hesenletsel zijn stek individueel bepaald doo de gote vaiatie aan estveschijnselen. Eén van de veandeingen die mensen kunnen ondegaan, is het niet mee goed kunnen hanteen van emoties (bijvoobeeld dat mensen angstig of snel boos woden) en het daabij behoende gedag (achtedocht of agessie). Het kenpobleem is dat je je eigen emoties niet goed onde contole kan houden. Daabij zijn die ondedelen van belang: 1. Een zee hoge gevoeligheid voo emotionele pikkels, 2. Een zee steke eactie op emotionele pikkels, 3. Een langzaam teug keen naa het emotionele basisniveau na emotionele opwinding. 2 De taining is eop geicht om mensen mee inzicht te laten kijgen in hun gedag en hun vaadigheden te leen en handvatten te geven zodat ze bete met hun emoties kunnen omgaan. De taining wodt op dit moment aangeboden aan cliënten die aangemeld zijn bij het Centum voo Neuopsychiatie. De bijeenkomsten duen 2 uu en zijn wekelijks geduende ongevee 4 maanden. Van de deelnemes wodt vewacht dat zij bij iedee bijeenkomst aanwezig zijn. Tijdens de bijeenkomsten woden opdachten bespoken die in de thuissituatie vede uitgewekt woden, huiswekopdachten. Vaak ondevinden naastbetokkenen (patne, familieleden, vienden etc.) van de deelnemes ook poblemen met de gedagsveandeing. Hie is in de taining ook aandacht voo. E woden twee bijeenkomsten geoganiseed waain een en ande uitgelegd wodt aan deze naastbetokkenen. De deelnemes van de taining geven aan dat het contact met andeen een meewaade heeft in de taining. Het leen van en met elkaa staat vooop. Het blijkt dat mensen zich vaak schamen voo deze poblemen en niet goed weten wat hie mee te doen. De ekenning van de poblematiek doo lotgenoten en behandelaen wodt als zee pettig evaen. Bent u geïnteesseed of wilt u nog mee infomatie dan kunt u contact opnemen met de taines: Jolanda Gootenhuis, egotheapeut tel Mendy Olde Hante, sociaal psychiatisch vepleegkundige tel

3 Mediant Cainteggeland en Mediant en Cainteggeland gaan samenweking vede intensiveen Dat betekent geen simpele samenwekingsoveeenkomst op slechts één of enkele ondedelen maa samenweking op vele gebieden en een nauwe aansluiting van expetises. Het is niet uitgesloten dat ook andee patijen in de nabije toekomst zullen aanhaken. Doo wonen, welzijn en zog goed aan te laten sluiten op de geestelijke gezondheid kunnen we nog bete inspelen op de behoefte van de cliënt, denk aan zelfstandigheid en eigen kacht. Voobeelden: Wannee iemand een taject heeft gevolgd bij Mediant en deze wee zelfstandig kan wonen met thuisbegeleiding of thuiszog, dan stemt Mediant zogvuldig af met Cainteggeland. De zog sluit dan goed aan op het voogaande taject en dat bevodet het hestelpoces en de zelfstandigheid. Andesom kan e bij iemand die thuiszog ontvangt ook spake zijn psychische klachten waavoo Cainteggeland advies kan inwinnen bij Mediant. Doo middel van deze intensieve samenweking zijn we complementai qua zogaanbod en anticipeen we maximaal op veandeingen in het zoglandschap en op de financieing van de zog. We gaan voo samenwekingsvomen die vooal de cliënt ten goede komen. In de komende tijd zullen steeds mee ondedelen van de samenweking duidelijk woden. Via deze kant en andee middelen zullen wij u op de hoogte houden. Heeft u tussentijds vagen dan kunt u contact opnemen met: Macel Hooch Antink (Mediant) telefoon , Eic Eekhout (Cainteggeland) telefoon , e mail 3

4 Ambiq levet behandeling en begeleiding aan mensen met een licht vestandelijke bepeking. Sommige cliënten hebben daanaast ook een psychiatische aandoening. Mediant biedt expetise op dit gebied onde andee in de vom van de taining Omgaan met moeilijk gedag. Met veeende kachten is de taining op maat gemaakt en zowel doo Ambiq als Mediant evaen als zee succesvol. Ajan Schotmeije, begeleide dagbesteding bij Ambiq en Maiëlle Kostes, pesoonlijk begeleide woonbegeleiding bij Ambiq vetellen ove hun evaingen met de taining. Vewachtingen Ambiq Ajan wilde gaag handvatten en theoetische achtegonden van bepaald gedag en links kunnen leggen naa de paktijk. Collega Maiëlle wilde gaag inzicht kijgen in bepaald gedag, mee kennis ove psychische poblematiek. Deze vewachtingen zijn zeke waa gemaakt aldus Ajan en Maiëlle. Voobeeiding Mediant taine Henk de Jong heeft Ambiq uim van te voen gevaagd in zo conceet mogelijk bescheven casussen aan te geven wat de medewekes evaen als moeilijk gedag. Steeds was e tussentijdse afstemming met dezelfde pesonen. Maiëlle: Ik was het centale aanspeekpunt voo het aanleveen van de casussen. Naa mijn idee heeft dit goed uitgepakt. Ik heb voegtijdig de collega's g d om de casussen aan te leveen. Zij gingen in oveleg met hun eigen team of afdeling en maakten een casus. Ajan: Dit vond ik een zee pettige en duidelijke manie van weken en voobeeiding. Eg stek van Maiëlle is geweest, dat ze de voobeeiding delegeede en dat zij daa ook meedee collega s bij betok. Het was dan ook geen pobleem om casuïstiek aan te leveen. Daabij hebben we ook goed de gelegenheid gehad om vanuit het wonen en dagbesteding vagen te stellen. Henk heeft voo elevante theoie gezogd en de casussen pe ondedeel aan gespecialiseede collega s voogelegd, in dit geval vooal aan het Centum voo Ontwikkelingsstoonissen. Ook heeft hij een evaingsweke betokken bij zowel de voobeeiding als de uitvoeing om gedag, dat medewekes als moeilijk evaen, vanuit het pespectief van de cliënt te belichten. 4 Uitvoeing Henk de Jong is een taine die veel evaing heeft met zowel tainen als psychiatie. Hij heeft kennis van ziektebeelden en kan daabij focussen op het gedag dat men bete wil leen hanteen. Henk: In de uitvoeing is het fijn wannee de andvoowaaden goed zijn als technische ondesteuning, maa vooal: wannee de wil e is het bete te doen voo de cliënt, dan haalt dat het beste in jou als taine naa boven. Daa wod je enthousiast van! Ajan: Dat staalde hij ook uit; hij was e naa mijn gevoel voo ons. Hij zette echt zijn evaing en theoetische steke basis in bij onze paktijk. Maiëlle: Ik vond het heel pettig dat Henk eest een stukje theoie vetelde en dit daana koppelde aan de paktijk. Je hekent in de stukjes theoie ook al vaak heel veel dingen uit de paktijk. Henk geeft op een hele pettige, actieve manie taining. Laat je ook nadenken ove bepaalde dingen, geeft je inzichten en geeft uimte om vagen te stellen en in te haken op dingen. Effect Ajan: Wat ik e aan ove houd, is dat we met elkaa als team al eg goed bezig zijn en dat dat een pettig compliment was dat wij van Henk kegen. Die theoetische aanvulling is voo mij een esultaat van de taining geweest. Maiëlle is het hie mee eens: Het is fijn als je van een buitenstaande deskundige te hoen kijgt dat je het goed doet. Ajan: Vede is het effect ook geweest dat het eg van belang is dat collega s van de woondienst en dagbesteding met elkaa deze taining hebben gevolgd. Het is voo deze doelgoep zeke binnen onze woon-/wekboedeij eg belangijk dat de basis hetzelfde is. Tot slot voo degenen die denken dat dit wel een heel duu gapje gewoden is dat valt euze mee. Henk: Zoveel exta uen heeft dit ultieme maatwek niet gekost!

5 Dagbesteding maakt hetveschil! Hewa Dewage, die zulke nae dingen meemaakte dat hij vluchtte naa Nedeland, wist niet hoe hij die jaa geleden zijn dagen doo moest komen. Zo gek wed hij van al het gepieke en het vediet, dat hij zichzelf wel iets aan kon doen. Het vediet is niet weg, het gepieke ook niet, maa hij heeft inmiddels wel geleed hoe hij hiemee leven kan. "Ik wil het elke dag duk hebben. In Si Lanka wekte ik met gehandicapte mensen. Ik doe nu ook gaag dingen in de zog. Ik help bijvoobeeld bij de computecusus aan de Zuidespoostaat. Ik sta achte de ba in het Dikkeshoes in Hengelo en nog mee. In het weekend doe ik vijwilligeswek in Almelo. Ik vind het belangijk mensen te laten zien dat je mee kunt dan je denkt." Doo veel contact met andeen voelt hij zich niet mee zo alleen en heeft hij het bete naa z'n zin. Hij leet alsmaa mee, zodat hij staks klaa is voo betaald wek. "Dit geldt niet voo iedeeen bij de Dagbesteding", vetelt begeleide Mauizio Aena, "cliënten maken met ons een tajectplan, waain staat wat ze willen beeiken. Voo sommigen is het volgen van activiteiten bij Mediant al heel wat. Zij zijn bijvoobeeld opgenomen geweest en komen voo contact, wat stuctuu en om iets zinvols te doen te hebben. Andeen weken toe naa vijwilligeswek buiten Mediant. Wij bieden een veilige omgeving met begeleiding, waain iedeeen kan leen wat hij wil, op z'n eigen tempo. En als het even niet gaat, is e een begeleide in de buut. E zijn ook mensen die geen of al lang geleden theapie hebben gehad die bij ons komen. UWV meldt weleens mensen bij ons aan. Zij zijn bijvoobeeld wekeloos en dan blijkt, dat e toch iets mee aan de hand is dan 'gewoon' een tijd geen wek hebben. Wij bieden begeleiding op maat met altijd een doel voo ogen." Wie denkt dat een doosnee buuthuis mensen met psychiatische klachten hetzelfde kan bieden als Mediant, heeft het mis. Jikkie ten Thije vetelt dat de Dagbesteding velen een veilige thuishaven biedt. "Ga je in een buuthuis een cusus bloemschikken volgen, is het leen bloemschikken het voonaamste doel. Deelnemen aan activiteiten bij de Dagbesteding is natuulijk ook een doel, maa niet het enige. Doo je psychische klachten aak je vijwel al je vienden en familie kwijt. Veel mensen weten e gewoon niet mee om te gaan. Ook bezoekes van een buuthuis niet - en de begeleiding niet, want die weten doogaans niks van psychische aandoeningen. Dat is niet iets om ove te klagen; dit is nu eenmaal zo. Bij de Dagbesteding van Mediant doe je wee contacten op. Je helpt elkaa zelfs. Iemand is bijvoobeeld zo angstig buiten, dat hij niet alleen ove staat duft. Ik duf dat wel. Wat we soms doen, is samen naa de makt en om te beginnen eens een kopje koffie egens dinken, al dan niet met begeleiding. En die begeleiding maakt ook zeke het veschil. Ze zogen voo een stabiele situatie in je leven, een plek waa je altijd naatoe kunt, al is het alleen voo een kopje koffie als het even niet zo goed met je gaat. Soms meken ze dat aan je. Je kunt in elk geval altijd je vehaal kwijt." De activiteiten vaiëen van voowepen maken, waadoo deelnemes wee evaen dat ze kunnen pesteen, tot cusussen om nieuwe vaadigheden te leen, waadoo deelnemes zich waadevolle en nuttige voelen en zichzelf wee bete kunnen edden. "Het gaat bij de Dagbesteding dus altijd om wat je wel kunt, om je mogelijkheden. Om het gezonde deel van jezelf zo te ontwikkelen, dat je zo veel als je kunt mee doet in de maatschappij." 5

6 Ekenning Totsen Ekend woden als opleidings- en kwaliteitsinstelling gebeut niet zomaa. In een eedee editie van deze kant heeft u kunnen lezen hoeveel e moet gebeuen voodat een GGZ- instelling psychiates mag opleiden. Op dit gebied is e heel goed nieuws: de psychiateopleiding van Mediant is nu officieel ekend! Het goede nieuws houdt daa niet op - na jaenlange inspanningen en heel veel paktijkevaing is het Centum voo Bipolaie Stoonissen van Mediant officieel toegelaten tot het landelijk Kenniscentum Bipolaie Stoonissen. 6

7 Samenweking Ziekenhuisgoep Twente Ziekenhuisgoep Twente (ZGT) en Mediant hebben op dondedag 6 febuai jl. een samenwekingsoveeenkomst ondetekend. Met de samenweking willen beide oganisaties mensen in de egio met zowel een lichamelijke als psychische zogvaag nog bete van dienst zijn. De samenweking komt conceet tot uiting in: Centum voo Eetstoonissen BalanZ van Mediant wekt samen met ZGT op het gebied van de behandeling van obesitas. ZGT vezogt het medische deel en Mediant het psychische deel. De afdeling Jeugd van Mediant wekt samen met de Kindeafdeling van ZGT en samen is de ADHD poli binnen ZGT opgezet. De afdeling Oudeen van Mediant wekt samen met ZGT in de geheugenpoli bij ZGT Hengelo. De PAAZ (Psychiatische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) van ZGT wekt samen met meedee afdelingen van Mediant. Het Centum voo Pesoonlijkheidspoblematiek wodt gehuisvest bij ZGT Hengelo. In de MediantKant Lente 2013 heeft u mee kunnen lezen ove dit centum en waaom één centale plek van belang is. Paktijkvoobeeld In de paktijk kan dit betekenen dat een cliënt van Mediant met een eetstoonis opgenomen kan woden in het ziekenhuis wannee deze niet mee eet. ZGT vezogt dan de medische behandeling en houdt daabij contact met Mediant. Wannee de cliënt lichamelijk wee stabiel genoeg is om teg te keen naa Mediant kan deze daa gelijk wee teecht zonde wachttijden. 7

8 Onze Gewoon Goede Zogook ingezondheidscentum Bone Mediant Geestelijke Gezondheidszog en Huisatsenpaktijk Hesselink & Timmeman hebben getekend voo een huucontact in het gezondheidscentum Bone. Huisatsenpaktijk Hesselink & Timmeman gaat samen met paktijk Viesendop naa het gezondheidscentum. Dat betekent dat in het multifunctionele gezondheidscentum naast o.a. een apotheek, fysiotheapie en huisatsenpaktijken ook psychische en psychiatische hulp, zowel Basis als Specialistische GGZ, een plek kijgt. Cainteggeland heeft ook een kantoo in het gezondheidscentum. Mediant gaat hiemee nieuwe wijk- en dopsgeichte samenwekingen aan en vestekt haa eeds bestaande samenweking met veschillende patijen. Doo aanwezig te zijn in een multi-functioneel gezondheidscentum, zijn de lijnen met andee hulpvelenes kot en hoeft de patiënt niet speciaal naa een Mediant locatie te komen. Dat past volledig bij het beleid van Mediant om haa zog dichtbij de buge te oganiseen. De opleveing van het gezondheidscentum is gepland ond de bouwvak van

9 VewÿzennaaMediant Pe 1 januai 2014 is de Geestelijke Gezondheidszog in Nedeland andes ingeicht. Tot die datum kende Mediant alleen tweedelijns GGZ. Nu is e een ondescheid tussen Genealistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. De Genealistische Basis GGZ koten we af met Basis GGZ. Wannee men lichte psychische klachten heeft, wodt men geholpen in de huisatsenpaktijk al dan niet met ondesteuning van een paktijkondesteune GGZ. Wannee e spake is van lichte tot matige, niet complexe psychische stoonissen dan kan doo de huisats vewezen woden naa de Basis GGZ en wannee het gaat om complexe psychische stoonissen dan kan doo de huisats vewezen woden naa de Specialistische GGZ. Het doel van de oveheid met deze veandeing is om mensen zoveel mogelijk dichtbij huis en met kotduende en minde kostbae GGZ-hulp snelle te behandelen. De duudee Specialistische GGZ blijft toegankelijk, maa zal in de toekomst minde omvangijk woden. Om evoo te zogen dat cliënten in Twente Gewoon Goede Zog blijven ontvangen, heeft Mediant haa eigen aanbod Basis GGZ ontwikkeld. Mediant biedt deze hulp vanuit de bestaande ambulante teams. In de toekomst zal de Basis GGZ ook aangeboden woden op speekuulocaties buiten Enschede en Hengelo. Dat betekent natuulijk ook iets voo de manie van vewijzen waabij de ol van de huisats als vewijze naa de GGZ gote is gewoden. Wat is e al gedaan? In 2013 is Mediant gestat met de pilot Genealistische Basis GGZ bij enkele huisatsen in Enschede en Oldenzaal. In de pilot doen we samen met huisatsen evaingen op. Zo kunnen we zien welke vagen bij de huisats binnenkomen, of en waabij we de huisats kunnen ondesteunen en waa onze zog nodig is. Ook heeft Mediant huisatsen en paktijkondesteunes een vewijswijze en een vewijsbief toegezonden te ondesteuning bij het vewijzen naa de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Om evoo te zogen dat onze (toekomstige) cliënten ook in de Basis GGZ de juiste, passende zog kijgen, heeft het Psychodiagnostiek en Advies Centum Twente (PACT) voo Mediant een tiage-instument ontwikkeld. Tiage is het beoodelen van wat e met de cliënt aan de hand is. Het gaat dan om het type psychische stoonis, de enst van de stoonis en de complexiteit. Voo vewijzes is op de website van Mediant een pagina gemaakt: 9

10 Centum voopsychotauma, ondedeelvan het Netwek voopsychotauma Nedeland Het Centum voo Psychotauma van Mediant heeft zich als patne aangesloten bij het landelijke Netwek voo Psychotauma Nedeland (NPN) een platfom waa kennis, ondezoek en innovatie ond psychotauma samenkomt. Psychotauma is als wekteein heel specifiek en bepekt in omvang. De impact op mensen, hun omgeving en de samenleving is echte goot. De mens beschikt ove een natuulijke veekacht om met schokkende gebeutenissen om te gaan, maa soms kan dit tot psychische klachten leiden. Behandeling is vaak geicht op het initieel hulp bieden aan degenen die getoffen zijn doo oolog, geweld of een amp. Met de opichting van het NPN is gekozen voo een samenweking, waamee een kwalitatief stek landelijk dekkend netwek ontstaat van instellingen die gespecialiseed zijn op het gebied van psychotaumazog. Stichting 45 heeft, als landelijk kenniscentum, een leading ol binnen het netwek. Patnes binnen het Netwek Psychotauma Nedeland zijn: Stichting Centum 45 Psychotaumacentum Zuid Nedeland/Reinie van Akel GGZ Denthe Militaie geestelijke gezondheidszog (MGGZ) Sinai Centum Mediant Centum voo Psychotauma PsyQ Psychotauma Den Haag Rivieduinen Psychotaumacentum Stichting de Basis 10

11 Opendag Samen inbedÿf VOORAANKONDIGING Twee zoginstellingen én een commecieel bedijf die onde één dak samenweken? Dat kan! Op dondedag 17 apil 2014 opent het samenwekingsveband van de Gafische afdeling van Mediant, Gafimedia Paag van InteaktContou en Ctl-P haa deuen voo een kijkje achte de schemen. Waa: W14 (bedijfsvezamelgebouw van de SWB Hengelo) Wegtesweg 14 in Hengelo. Wannee: dondedag 17 apil 2014 vanaf uu Resevee deze datum alvast in uw agenda. 11

12 Refeaten agenda Doo middel van efeaten houden pofessionals van Mediant en extene patijen zichzelf en elkaa op de hoogte van belangijke vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied en binnen de andee vakgebieden in de GGZ. Datum: 8 apil 2014 Oganisatie: Psychologen Refeaat: Mentale hygiëne Spekes: Joep Giling, Feek Jage Datum: 13 mei 2014 Oganisatie: Open podium Refeaat: Samenweken met familie; we doen het gaag Spekes: Willem Snelleman, Alina Fazal, Melissa Vehof Datum: 10 juni 2014 Oganisatie: Open podium Refeaat: Dwaas en Deskundig Speke: AstaZenica Colofon Redactie MediantKant Suzan Akema Paticia Bon Fiede Weves Eindedactie Yvette Haake-Loves Mediant GGZ Boekheuneing TA Enschede Ontwep en Duk John Somhost (ontwep) Dukkeij te Sligte-Olijdam, Enschede 12

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014

Bijlage 3: Budgetbrief. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Postbus 891. 5600 AW Eindhoven. t.a.v. mevrouw H.F. van Breugel. Bergen op Zoom, 25 juni 2014 -CONCEPT Bijlage 3: Budgetbief Bueau Jeugdzog Nood-Babant Postbus 891 5600 AW Eindhoven t.a.v. mevouw H.F. van Beugel Begen op Zoom, 25 juni 2014 Geachte mevouw van Beugel, Confom de afspaken in de "Babantbede

Nadere informatie

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015

- 1 - UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN RONDOM BURGERS 2012 2015 De gemeente Womeland heeft een duidelijke visie op maatschappelijke ondesteuning: elke Womelande telt mee en doet mee, ongeacht leeftijd, bepekingen

Nadere informatie

Standaarden Verpleeghuiszorg

Standaarden Verpleeghuiszorg Standaaden Vepleeghuiszog Vesie septembe 2010 Mw. E. Cox, MA, NVLF Mw. ds. C. Koolhaas, NVLF Mw. A. van Hemet, MA, NVLF 1 Inhoud 1..Inleiding...3 1.1 Doel standaaden en checklisten...3 1.2 De logopedist

Nadere informatie

- gezonde dieren, gezonde mensen

- gezonde dieren, gezonde mensen pagina 1 van 8 Jaaveslag 2000 Wood van de voozitte Afgelopen jaa is voedselveiligheid een belangijk item in Euopa geweest, denk alleen maa aan de BSE-cisis. Het is dan ook niet moeilijk voo te stellen

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling Leideschapsontwikkeling (11): Van een gefagmenteede naa een samenhangende aanpak Leideschapsontwikkeling 2.0 E is veel gescheven ove de ontwikkeling van leideschap in oganisaties. In dit atikel beschijven

Nadere informatie

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente.

Visualisatie van het Objectgeoriënteerde Paradigma. Arend Rensink Faculteit der Informatica, Universiteit Twente e-mail: rensink@cs.utwente. Visualisatie van het Objectgeoiënteede Paadigma. Aend Rensink Faculteit de Infomatica, Univesiteit Twente e-mail: ensink@cs.utwente.nl Samenvatting Pogammeeondewijs maakt een wezenlijk deel uit van elke

Nadere informatie

Eenparige cirkelbeweging

Eenparige cirkelbeweging Inhoud Eenpaige cikelbeweging...2 Middelpuntzoekende kacht...4 Opgave: Looping...5 Opgave: McLaen MP4-22...6 Opgave: Baanwielennen (tack acing)...8 Gavitatie...8 Zwaate-enegie...9 Opgave: Satellietbanen...10

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting AIM gevestigd te Eist Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman Accountants

Nadere informatie

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose

Een nieuw model voor de CBS huishoudensprognose Een nieuw model voo de CBS huishoudenspognose Coen van Duin en Cael Hamsen Het model waamee het CBS zijn huishoudenspognose maakt, is aangepast. De nieuwe pognose wodt beekend met een macosimulatiemodel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centaal Bueau voo de Statitiek Economie, Bedijven en NR Oveheidfinanciën en Conumentenpijzen Potbu 24500 2490 HA Den Haag PRJSNDEXCJFER COMMERCËLE DENSTVERLENNG 1. nleiding Dit document bechijft de methoden

Nadere informatie

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS Stichting Feedom in Chist Ministies Nedeland gevestigd te Dachten Rappot inzake de jaastukken 2014 Vendelie4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com

Nadere informatie

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina

Nieuwsbrief stadsdeelgroepen. 19 september 2011 Nummer 20. In dit nummer: Van de redactie. pagina 19 septembe 2011 Numme 20 Nieuwsbief stadsdeelgoepen In dit numme: Les in een Onbepekt Bijlmepak Zeilen op de Sloteplas Winkeltoegankelijkheid Spaandammestaat wodt vebeted Taallessen voo mensen met een

Nadere informatie

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie.

Examens. Beroep. Rekenen. Leven lang lere. Passend Onderwijs. Entree. Kwaliteit. competenties. Het perron. www.sbo.nl/vmbo-mbo. Co-creatie. Hybide Passend Ondewijs Nationaal skills Nedelands / Conges Examens Voegtijdig Schoolvelaten 21st centuy Loopbaanoiëntatie Beoep Co-ceatie Leven lang leen Opleiding Het peon Intenationaal Innovatie Leaning

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaaplan (SJP) 05-06 aam school RKBS Willibod Ades Espeantolaan Postcode en plaats 950 CZ Stadskanaal Telefoon 0599-657 Binnumme E-mail Website Diecteu Bevoegd Gezag 03RX kbs-willibod@fidadanl wwwkbs-willibodnl

Nadere informatie

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop

www.urban-synergy.org JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betere Buurt Biotoop www.uban-synegy.og JOINT ARCHITECTURAL NETWORK FOR URBAN SYNERGY Betee Buut Biotoop Betee Buut Biotoop De Betee Buut Biotoop (BBB) is een multidisciplinai poject van de stichting JANUS (Joint Achitectual

Nadere informatie

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE

INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE decembe 2014 Ovezicht expets, 26 januai 2015 INSTALLATIE EN TECHNOLOGIE Naam bedijf Installatiebedijf Bouman Geneatostaat 9, 3903 HL Veenendaal 0318-51 00 01 info@boumaninstallatie.nl www.boumaninstallatie.nl

Nadere informatie

collectieformules zorgt ervoor

collectieformules zorgt ervoor collectiefomules zogt evoo 2015 De Collectie-fomules bpost biedt u meedee Collectie-fomules aan. Elk van deze fomules geeft u de zekeheid om die postzegels te ontvangen die het best passen in uw vezameling.

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Oude Zijlvest 37 in Haalem Website: www.makelaaskantooideler.nl Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde

Nadere informatie

Westergracht 71 - Haarlem

Westergracht 71 - Haarlem Westegacht 71 - Haalem Vaagpijs! 349.000,-- k.k. Makelaaskantoo IDELER Omschijving Westegacht 71 - Haalem Op loopafstand van centum, uitgebouwde uime TRAPGEVELwoning met zonnige vezogde tuin, voozien van

Nadere informatie

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen!

t p E Van de redactie Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras Verenigingsblad van S.v.M.T.Protagoras De lente is begonnen! 1 mei Uiteste inschijfdatum Studieeis Sacandinavië 2 mei Ovekoepelend Studenten Oveleg BMT 4 mei Dodenhedenking 5 mei Bevijdingsdag, TU/e gesloten Agenda 11 mei Dondedagboel 18 mei Dondedagboel 25 mei

Nadere informatie

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer

05.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van de biodiversiteit Werchter zondag 22 mei 2011. in dit nummer 05.2011 landschapskant Nood-Hageland Dag van de biodivesiteit Wechte zondag 22 mei 2011 in dit numme Dag van de biodivesiteit p2 Samenweking met bedijven p4 Landschapsanimatie: Wat is dat? p6 Regionaal

Nadere informatie

BioBased Business Cases

BioBased Business Cases Ontmoet de gehele biobased keten en gijp uw kans voo slimme samenwekingen BioBased Business Cases Hoo hoe u maximale winstgevendheid haalt uit de BioBased Economy Met paktijkcases van: Cosun SABIC Synba

Nadere informatie

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners

83 december 2012 Nr. verslag het Groot Jan Wolter Bloem volgt Gerard Korse op Eerste bewoners 2012 e b m e dec g a l s e v t o o G het N. 83 13 m e Bloe t l o W n Ja op d Kose a e G volgt 6 s bewone e t s e E ces oot suc g g a d ie commiss 8 ijk uit And g a B eis Magda ssings a e v ique et EO Mozamb

Nadere informatie

Handleiding leginstructies

Handleiding leginstructies www.alityfloos.nl Handleiding leginstcties Gaat binnenkot een hoten vloe leggen? Met de leginstcties van Qalityfloos E.W.F. heeft de jiste kennis binnen handbeeik. Is deze kls toch niet aan besteedt, of

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Osdorpplein 54. 3-kamer appartement op de eerste verdieping. Netto huurprijs 819 Per maand Amstedam Nieuw-West Osdopplein 54 3-kame appatement op de eeste vedieping Netto huupijs 819 Pe maand Wonen in het goenste stadsdeel van Amstedam Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net

MUZIEK INHOUDSTAFEL. beknopte studiegids. Geduld wordt altijd beloond Pepijn Heirman. voor alle info: info@samwdlier.net voo alle info: info@samwdlie.net beknopte studiegids MUZIEK Stedelijke Academie voo Muziek, Wood en Dans Gasthuisvest 50, 2500 Lie - Tel. (03)480 45 79 e-mail: samwd@lie.be - www.samw filialen in Belaa,

Nadere informatie

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag

Het Informatieportaal voor Financiële Veiligheid. De 4 bedreigingen voor je spaargeld vandaag Het Infomatiepotaal voo Financiële Veiligheid De 4 bedeigingen voo je spaageld vandaag Veval van de systeembanken Veval van de systeembanken De Vie gote Bedeigingen 1. Veval van de systeembanken 2. 3.

Nadere informatie

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College

FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI FYI KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014. For Your Information - Open dagen krant Graafschap College FYI FYI FYI FYI Fo You Infomation - Open dagen kant Gaafschap College 13 Studenten installeen zonnepanelen in Zambia College Company: stat je eigen bedijf 17 15 7 KOM NAAR ONZE OPEN DAGEN 2014 Doetinchem

Nadere informatie

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer

08.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Natuur en cultuur, hand in hand Assent, zondag 19 augustus. in dit nummer 08.2012 landschapskant Nood-Hageland Natuu en cultuu, hand in hand Assent, zondag 19 augustus in dit numme Natuu en cultuu, hand in hand! p2 De jages van Walenbos in de bes voo de vleemuis p4 Hoogstamboomgaaden

Nadere informatie

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer

05.2010. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Groen in je buurt. zondag. 30 mei 2010. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Goen in je buut zondag 30 mei 2010 05.2010 in dit numme Dag van het Pak p2 Je hebt mee buen dan je denkt! p4 Leven in de Demevallei p6 Regionaal Landschap Nood-Hageland...

Nadere informatie

Zo doe je dat! @ @ www. Zo maak je een reisblog. www. www. www.reislogger.nl. www.pindat.com. www.reiskrabbels.nl. www.reismee.nl. www.gaatverweg.

Zo doe je dat! @ @ www. Zo maak je een reisblog. www. www. www.reislogger.nl. www.pindat.com. www.reiskrabbels.nl. www.reismee.nl. www.gaatverweg. Zo doe je dat! @ @ www @ www www Zo maak je een eisblog Al je viendinnen gaan kampeen in Fankijk of met z n allen aan een meetje in Italië zitten. Alleen jouw oudes hebben besloten om nu eens zeven weken

Nadere informatie

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert.

Een eenparige cirkelbeweging is een cirkelbeweging, waarbij de grootte van de snelheid niet verandert. Cikelbewegingen Gaden adialen Zie bladzijde 135 t/m 137 Baiboek wikunde van de Caat en Boch ISBN 90-430-1156-8 Een aanade voo Sinteklaa! http://taff.cience.uva.nl/~caat/functiene.pdf Eenpaige cikelbeweging

Nadere informatie

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni.

05.2012. landschapskrant Noord-Hageland. Opening. wandelnetwerk Hagelandse Heuvels. Kasteel van Horst zondag 17 juni. 05.2012 landschapskant Nood-Hageland Opening wandelnetwek Hagelandse Heuvels Kasteel van Host zondag 17 juni in dit numme Opening Wandelnetwek Hagelandse Heuvels p2 Boedeij De Babande, patne voo goenwek

Nadere informatie

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2

Beredeneerd aanbod groep 1 en 2 Beedeneed aanbod goep 1 en 2 Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding en veantwooding blz. 3 Themaplanning blz. 5 Taal / lezen / schijven blz. 9 Rekenen / wiskunde blz. 11 Weekplanning blz. 13 Zelfstandig weken

Nadere informatie

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie;

Colofon Teksten; Eindredactie; Vormgeving & Productie; Spectum MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 1 Colofon Teksten; Dick Zijdelaan, Nel Baas, Ineke Zwaneveld, Cain de Buin Eindedactie; Sanne van de Steek Vomgeving & Poductie; Silvia Bakke 2015 Othocente 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad.

Advies: Het college gaat akkoord met verzending van bijgaande RIB naar de gemeenteraad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kaan Tel n: 06 8333 8358 Numme: 15A.01184 Datum: 10 novembe 2015 Team: Ondewijs, Welzijn en Zog Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschift

Nadere informatie

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer

08.2014. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Leven aan het water! Gratis poelencursus zaterdag 20/9. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis Leven aan het wate! Gatis poelencusus zatedag 20/9 08.2014 in dit numme Opening van de hestelde loopgaven van Weeldoolog I p2 Fuitkwekes helpen de bij en omgekeed p4

Nadere informatie

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten

Kids-Gea! Maak een beverburcht kijk op pagina 4. Alles over bevers op pagina 2. Kijk op pagina 6 en 7 voor leuke activiteiten Kids-Gea! Alles ove beves op pagina 2 Maak een bevebucht kijk op pagina 4 Kijk op pagina 6 en 7 voo leuke activiteiten Gatis jeugdbijlage bij het ledenblad van It Fyske Gea Winte 2015/2016 Beve: De nieuwe

Nadere informatie

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping

Voor een stad om van te houden. Amsterdam Nieuw-West Dr. H. Colijnstraat 610. 3-kamerappartement op de tiende en elfde verdieping Amstedam Nieuw-West D. H. Colijnstaat 610 3-kameappatement op de tiende en elfde vedieping Netto huupijs 820 Pe maand Luxe badkame en keuken Voo een stad om van te houden 2 In deze bochue Objectinfomatie

Nadere informatie

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer

08.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Nacht van de Vleermuis Diest, vrijdag 23 augustus Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland gatis 08.2013 Nacht van de Vleemuis Diest, vijdag 23 augustus Kom ook! in dit numme Nacht van de Vleemuis met leuke pijsjes! p2 Beedsmoelen in Begijnendijkse poelen p4 Biodivesiteit

Nadere informatie

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer

05.2015. landschapskrant Noord-Hageland. Dag van het Park Domein Bosquet zondag 31 mei. gratis. in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Dag van het Pak Domein Bosquet zondag 31 mei gatis 05.2015 in dit numme Dag van het Pak p2 Steenuil in boeennatuu p4 Een nieuwe thuis in Huize Hageland p6 Bestuiving in Holsbeekse

Nadere informatie

3 De wetten van Newton

3 De wetten van Newton 3 De wetten an Newton I Cultuuhistoische achtegond De Giek Aistoteles (384.Ch.-3.Ch.) wodt beschouwd als een an de inloedijkste klassieke filosofen in de westese taditie. Zijn opattingen hebben eeuwenlang

Nadere informatie

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN

L0000512. Garantievoorwaarden/Gebruikershandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN L0000512 Gaantievoowaaden/Gebuikeshandleiding DUCOTWIN/ DUCOSCREEN I. INHOUD I. INHOUD p 1 II. ALGEMEEN p 2-6 III. INSTALLATIE p 7-8 IV. GEBRUIK EN ONDERHOUD p 9-12 V. CE-ATTEST p 13 VI. BIJLAGEN p 14

Nadere informatie

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten

35% 46% 35% Benut alle mogelijkheden voor uw werknemers. Aanbieding voor extra gebruikerslicenties. Kerstaanbieding voor Mamut klanten Kestaanbieding voo Mamut klanten Optimalisee uw winstgevendheid in deze spannende tijden! Kennis een veilige investeing tot 46% Bestel nu en bespaa tot 46% op cusussen voo 2009 Lees mee op pagina 4 Gebuik

Nadere informatie

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV

Pieter Oosterhout Buro voor Architektuur BNA BV Gemeente Beuningen t.a.v. College van B&W Van Heemstaweg 46 Beuningen cc. mev. C. van Hemmen en dh. C. McQueen, Kloostestaat 1 beteft datum vezoek voooveleg woonhuis naast Kloostestaat 1, Beuningen 11

Nadere informatie

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award

Opleidingen. AutoCAD Inventor Revit 3ds Max 2014/2015. Award 2014/2015 Opleidingen AutoCAD Invento Revit 3ds Max TEC / CAD College HBO & MBO-Instituut 3x Awad TEC/CAD College BV Kekenbos 1018 B 6546 BA NIJMEGEN T 024 356 56 77 www.cadcollege.nl info@cadcollege.nl

Nadere informatie

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015!

2-daagse conferentie REIKWIJDTE EN IMPACT VAN. MiFID II. Bereid u voor op MiFID II en MiFIR en zorg dat u compliant bent in 2015! 2-daagse confeentie Vediepingsuu met Rabobank en Cliffod Chance: Deivatenhandel & EMIR OTC handel van aandelen en obligaties REIKWIJDTE EN IMPACT VAN Beeid u voo op en MiFIR en zog dat u compliant bent

Nadere informatie

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen

huren in afrikaanderwijk. The nieuwste wijk in Town. nieuwzuid.nl 97 appartementen, maisonnettes en woon-werkwoningen huen in nieuwzuid.nl zuidespoo 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen afikaandewijk. The nieuwste wijk in Town. huen in zuidespoo Zuidespoo, 97 appatementen, maisonnettes en woon-wekwoningen

Nadere informatie

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag

Waterlijn in Uithoorn officieel in gebruik genomen Uithoorn - Tegen 12 uur is donderdagmiddag J 127 SINDS 1888! DE KRANT DIE JE AL 127 JAAR PAKT! WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-581698 EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3 JUNI 2015 3 KORT NIEUWS: Kunstoute Zijdelveld Uithoon - Komende zatedag 6 en zondag 7

Nadere informatie

Risk & asset management

Risk & asset management Hét onafhankelijke en vakinhoudelijke semina voo de pensioenpofessional Risk & asset management Hoo hoe Hoo DNB hoe gaat DNB gaat toezien toezien op uw op uw beleggings- beleggingsbeleid beleid onde een

Nadere informatie

9. Matrices en vectoren

9. Matrices en vectoren Computealgeba met Maxima 9. Matices en vectoen 9.1. Vectoen In Maxima is een vecto een datatype bestaande uit een geodende lijst (ij) van gelijksootige elementen welke via een index kunnen woden geselecteed.

Nadere informatie

Ayubowan. Inhoudsopgave. Stichting Ayubowan. Helpt kinderen naar een zelfstandig bestaan. Januari 2015 Periodiek.

Ayubowan. Inhoudsopgave. Stichting Ayubowan. Helpt kinderen naar een zelfstandig bestaan. Januari 2015 Periodiek. Ayubowan t e e m o f in Januai 2015 Peiodiek Stichting Ayubowan Van de voozitte Voo u ligt de eeste Ayubowan Infomeet van 2015. Wellicht eede dan u had vewacht. We hebben het veschijnmoment aangepast,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006

Uitvoeringsprogramma 2006-2010 Vastgesteld door benw op 30 mei 2006 Uitvoeingspogamma 20062010 Vastgesteld doo benw op 30 mei 2006 1 Ovezicht Uitvoeingspogamma 2006 t/m 2010 Poga Pote Afdemma houde 1.1 MB DIV Bestuusstijl Wij zullen ons inspannen om op heldee wijze veantwooding

Nadere informatie

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer

08.2011. landschapskrant Noord-Hageland. Nacht van de Vleermuis Abdij Averbode. zaterdag 27 augustus. in dit nummer 08.2011 landschapskant Nood-Hageland Nacht van de Vleemuis Abdij Avebode zatedag 27 augustus in dit numme Nacht van de Vleemuis p2 Veassend lekke uit de hoogstamboomgaad p4 Bos zonde genzen p6 Regionaal

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen en de visie van ENECO Net- Beheer op de verdere ontwikkeling van het beheerde net opgenomen. . INLEIDING Dit document omvat het Capaciteitsplan 2 van ENECO NetBehee zoals veeist in de Elekticiteitswet 1998 en het hieop aansluitend besluit "Regeling capaciteitsplannen Elekticiteitswet 1998" van

Nadere informatie

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015

GROENLICHT. De mars tegen Monsanto en TTIP. Orgaan van GroenLinks Zwolle. Zomer 2015 Ogaan van GoenLinks Zwolle GROENLICHT Zome 2015 De s tegen Monsanto en TTIP Linke Soep: Ove de gevaen van Gentech en wát!? Senato Ruad Ganzevoot bezoek bij GoenLinks Zwolle Gezocht: Nieuwe hoofdedacteu

Nadere informatie

De Creatieve Computer

De Creatieve Computer De Ceatieve Compute J.I. van Hemet jvhemet@cs.leidenuniv.nl 1 Intoductie Als we de evolutie van computes vluchtig bekijken dan zien we dat de taken die doo computes woden uitgevoed steeds ingewikkelde

Nadere informatie

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r

UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN. r r UIZEN ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN ( Vastgesteld doo de aad van de gemeente Teneuzen bij beslult van, voozitte I giffie D D Mldde1bug KJevesk~seweg 49 PostbUtl29 4330 M IlIefoon:.31 118853737 lax: +31

Nadere informatie

Wat doet dit programma?

Wat doet dit programma? KORTE HANDLEIDING DIGITALE BRANCHE-RIE SLAGERSBEDRIJF Inleiding RI&E staat voo Risicolnventaisatie en -Evaluatie. Een RI&E is: een LIJST met alle isico s in uw bedijf en een PLAN voo het oplossen evan.

Nadere informatie

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen

Gemeenteraad gemeente Hardenberg Commissie Ruimte Gemeenteraad Hardenberg Gemeenteraad gemeente Ommen Commissie Ruimte Gemeenteraad Ommen Aan: College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente College van Bugemeeste & Wethoudes gemeente Gemeenteaad gemeente Hadenbeg Commissie Ruimte Gemeenteaad Hadenbeg Gemeenteaad gemeente Ommen Commissie Ruimte

Nadere informatie

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer

05.2013. landschapskrant Noord-Hageland. gratis. Biodiversiteit in de tuin Houwaart, zondag 9 juni Kom ook! in dit nummer landschapskant Nood-Hageland Biodivesiteit in de tuin Houwaat, zondag 9 juni Kom ook! gatis 05.2013 in dit numme Biodivesiteit in de tuin met kotingsbon! p2 Samen met Pasa aan de slag voo natuu en landschap

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Theorieboekje CWO-Rb3

Theorieboekje CWO-Rb3 Theoieboekje CWO-Rb3 Vesie oktobe 2000 Watescouting Mak Twain Nedeweet intenet: http://scoutnet.nl/~scoutppx/ 1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Binnenvaat Politie Reglement (BPR)...4 Toepassingsgebied...4

Nadere informatie

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013

B en W - advies. nr. \j nr. J / Openbaar. Onderwerp: Aanbesteding inkoop electriciteit en aardgas (6RNV gemeenten en 4 'aanhakers') 2010-2013 B en W - advies Potefeuillehoude Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In oveleg met afdeling(en) Actief infomeen aad Actief infomeen wijkcontactambtenaa Advies: Aangehouden d.d. Beslissing

Nadere informatie

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games)

Optimale strategieën voor gunstige binomiale spellen (Engelse titel: Optimal control of favourable binomial games) Technische Univesiei Delf Faculei Elekoechniek, Wiskunde en Infomaica Delf Insiue of Applied Mahemaics Opimale saegieën voo gunsige binomiale spellen (Engelse iel: Opimal conol of favouable binomial games)

Nadere informatie

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014

nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Nummer 3 - januari-februari 2014 Veschijnt tweemaandelijks Afgiftekantoo : 2840 Rumst 1 P 802144 ve. uitg. A. Buelens, Hollebeekstaat 31, 2840 Rumst BC 30977 2840 RUMST P.B. België-Belgique nieuwsbulletin ZEVENENVEERTIGSTE JAARGANG Numme

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR NIET AWBZ-GEFINANCIERDE ZORG

HANDLEIDING VOOR NIET AWBZ-GEFINANCIERDE ZORG HANDLEIDING VOOR NIET AWBZ-GEFINANCIERDE ZORG Handleiding bij het gebuik van het ovezicht niet AWBZ gefinanciede zog Het ovezicht is opgesteld in opdacht van de coödinatiegoep tansfepunten met als doel

Nadere informatie

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf)

Tilburg University. Reclame-uitgaven in Nederland de Blok, J. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Tilbug Univesity Reclame-uitgaven in edeland de Blok, J Document vesion: Publishe final vesion (usually the publishe pdf) Publication date: 1970 Link to publication Citation fo published vesion (APA):

Nadere informatie

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper

vrij kamperen, Bivakkeren, paalkamperen... met tent of camper Een dossie van Wegwijze vzw Beenhouwesstaat 9 8000 Bugge info@wegwijze.be www.wegwijze.be Wegwijze vzw. Niets uit deze publicatie mag woden gekopieed of vespeid zonde schiftelijke toestemming. vij kampeen,

Nadere informatie

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99

12 Grafen en matrices. bladzijde 209 31 a. Gemengde opgaven 99 afen en matices bladzijde a M M M M 4 emengde opgaven b M M M S M M M 4 4 P P P 5 4 4 c e R geeft P P P S 7 8 7 4 c geeft aan dat e voo één eenheid P eenheden nodig zijn c geeft aan dat voo één eenheid

Nadere informatie

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN

MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERIA VOOR BRANDWEERMANNEN MEDISCH TOEZICHT EN MEDISCHE GESCHIKTHEIDSCRITERI VOOR BRNDWEERMNNEN Consensus Extene Diensten voo Peventie en Bescheming op het Wek Einddocument van de CoPev wekgoep Medische Citeia Bandweemannen Febuai

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen

I n formatiebroch u re. Als u de huur wilt opzeggen I n fomatieboch u e Als u de huu wilt opzeggen Deze bochue bevat infomatie ove de pocedue ondom de huuopzegging. In deze bochue vindt u een beknopte weegave van de bepalingen uit de Algemene huuvoowaaden,

Nadere informatie

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud:

- > e en uitgave van de. Studiegroep voor Postmechanisatie. Nummer127 december 1999. Il 11 1 1 NEDERLAND. 1111 Il. 1 1 Il. Inhoud: 1111 1 1 Il 1111 Il Il 11 1 1 NEDERLAND e en uitgave van de Studiegoep voo Postmechanisatie Aangesloten bij de Nedelandse Bond van Filatelisten-Veenigingen. Numme127 decembe 1999 Inhoud: - 0 - > 1 1. Veenigingsnieuws.

Nadere informatie

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw.

08.09. landschapskrant Noord-Hageland. Europese Nacht van de Vleermuis. vrijdag. 28 augustus. regionaal landschap Noord-Hageland vzw. landschapskant Nood-Hageland Euopese Nacht van de Vleemuis vijdag 28 augustus 08.09 egionaal landschap Nood-Hageland vzw in dit numme p2 Euopese Nacht van de Vleemuis p4 Kasteeldomein de Beauffot p6 Akkevogels

Nadere informatie

Een lasmal wordt nooit van de plank geleverd In het spoor van prof. Rolf Dollevoet Eerste docentenmiddag tijdens symposium

Een lasmal wordt nooit van de plank geleverd In het spoor van prof. Rolf Dollevoet Eerste docentenmiddag tijdens symposium Onafhankelijk vakblad voo lassen, lijmen en snijden Numme 11 - In deze editie o.a. Een lasmal wodt nooit van de plank geleved In het spoo van pof. Rolf Dollevoet Eeste docentenmiddag tijdens symposium

Nadere informatie

Toeristische. en Gelderse vallei. lente voor Utrechtse Heuvelr\Lg. meon'vvv nieuwe stijl. I(wortiermokers Michiel van der Schoof en

Toeristische. en Gelderse vallei. lente voor Utrechtse Heuvelr\Lg. meon'vvv nieuwe stijl. I(wortiermokers Michiel van der Schoof en ' 3t/' ' toeisme Toeistische lente voo Utechtse Heuvel\Lg en Geldese vallei Op de Utechtse Heuvelug en in de G'eldese Vattei wed ofget"open maanden enegiek gewekt o.on een nieuwe toeistische opzet. De

Nadere informatie

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen

Onderzoek naar de ecologische achteruitgang en het herstel van Zuid- Limburgse hellingschraallandcomplexen Ondezoek naa de ecologische achteuitgang en het hestel van Zuid- Limbugse hellingschaallandcomplexen Diectie Kennis en Innovatie, augustus 009 009 Diectie Kennis en Innovatie, Ministeie van Landbouw, Natuu

Nadere informatie

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4

Ter info. a m/s² a = Δv/Δt Toetsvraag 1. v m/s v = 2πr/T Toetsvraag 4 Te info Deze toets geeft je een idee van je kennis ove de begippen uit de tabel hieonde. Dit zijn de voonaamste begippen die in de leeplannen van het middelbaa ondewijs aan bod komen. Je mag de vagen oplossen

Nadere informatie

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten

Afleiding Kepler s eerste wet, op basis van Newton s wetten Keple s eeste wet Afleiding Keple s eeste wet, op basis van Newton s wetten 1 Inleiding Johannes Keple leefde van 1571 tot 1630 en was een Duitse wiskundige. Afwijkend van wat tot die tijd gedacht wed,

Nadere informatie

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products Doe als de Kennedy s Coné van Zeijl tekt lessen uit de cisisjaen detig Bokeondezoek 009 Welke gootbank of nieuwkome stopt de zegetocht van Binck Bank? Medisch Centum Aseus Als het economisch slechte gaat,

Nadere informatie

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule:

Voor de warmteoverdracht Q van punt A naar punt B geldt de formule: Wamteovedacht 6. Wamteovedacht Onde wamteovedacht wodt bedoeld de ovegang van enegie onde invloed van een tempeatuuveschil. Zolang een tempeatuuveschil aanwezig is zal wamte in een bepaalde ichting stomen,

Nadere informatie

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen:

TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein overzicht van alle voordelen: TOURING STELT EEN REISVERZEKERING VOOR DIE SPECIAAL ONTWIKKELD WERD VOOR TOUR OPERATORS Een klein ovezicht van alle voodelen: Fomule Euopa en Fomule Weeld Onbepekte medische kosten in het buitenland en

Nadere informatie

5 dingen die je kunt doen

5 dingen die je kunt doen 5 dingen die je kunt doen om vandaag nog buikvet te veliezen éénkilopeweek.nl ongingscoach se van de Velde da van de Wadt Download het gatis ebook op www.eenkilopeweek.nl/stakkebuik Ontdek wat je NU kunt

Nadere informatie

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01

'2o. Cofl ,... ~... EK/2010.002345.01 ,..... ~... )ç_ -1- Cofl '2o EK/2010.002345.01 DOORLOPENDE tekst van de statuten van de veeniging: Cuvo Coöpeatieve Uitvaatveeniging "De Volhading" U.A., gevestigd te 's-gavenhage, zoals deze luiden na

Nadere informatie

Relativiteitstheorie van Einstein: Banen van Planeten en Satellieten

Relativiteitstheorie van Einstein: Banen van Planeten en Satellieten Relativiteitstheoie van Einstein: Banen van Planeten en Satellieten Banen van Planeten en Satellieten...1 1. Klassieke Mechanica: Planeetbanen... 1.1 Into: het centale massa pobleem... 1. Snelheid en vesnelling

Nadere informatie

Bouw mee aan het orang-oetanbos!

Bouw mee aan het orang-oetanbos! Dit is het actieboekje van: oolette(s): Achtenaam: Staat:.: oo 4 kunnen,we 10m 2 aanpla bos nten Plaats: Telefoon: obiel: Emailades: Ben je al WFRange? ul hie je administatienumme in: (dit is het numme

Nadere informatie

Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat).

Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg dasabuvir (als natriummonohydraat). Dit geneesmiddel is ondewopen aan aanvullende monitoing. Daadoo kan snel nieuwe veiligheidsinfomatie woden vastgesteld. Beoepsbeoefenaen in de gezondheidszog wodt vezocht alle vemoedelijke bijwekingen

Nadere informatie

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd!

Colloïdaal goud. jouw bondgenoot in de strijd tegen de tijd! C O L L E C T I E O P S C H O O N H E I D S T A A T G E E N L E E F T I J D L U X U E U Z E V E R Z O R G I N G V O O R D E R I J P E R E H U I D Colloïdaal goud jouw bondgenoot in de stijd tegen de tijd!

Nadere informatie

Traditionele (dans)liedjes in het Utrechtse Lombok

Traditionele (dans)liedjes in het Utrechtse Lombok Taditionele (dans)liedes in het Utechtse Lombok Maie van Dik In de voige Respons (n. 4, 2000) heeft Willy Jongenbuge de eeste bevindingen weegegeven uit het TCULT-ondezoek, het ondezoek naa talen en cultuen

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur

- 1 - Vaststelling van de methodiek voor de rentetermijnstructuur - - Vasselling mehode eneemijnsucuu Vasselling van de mehodiek voo de eneemijnsucuu Hiebij maak DNB bekend da DNB de nominale eneemijnsucuu voo he FTK wil consueen op basis van de swapcuve. Deze eneemijnsucuu

Nadere informatie

o M t r d 29 MEI, 31 MEI & 1 JUNI 2014 ECOFRIENDLY Bezoek adres Binckhorstlaan 36 2516 BE 's-grave T. 070 381.77.02 E.

o M t r d 29 MEI, 31 MEI & 1 JUNI 2014 ECOFRIENDLY Bezoek adres Binckhorstlaan 36 2516 BE 's-grave T. 070 381.77.02 E. Alee ee bekje va n n 070 Bezek ades Binckhstlaan 36 nhage 2516 BE 's-gave T. 070 381.77.02.nl E. inf@clks n 9.00-17.30 uu va ij. v. aa m : d Gepen inkel! len in nze eb el st be g da pe 24 uu nl. s k l

Nadere informatie

De trompettist. spelen. Wonen. ik woon waar ik winkel en daar parkeer ik ook. treinen. Winkels, voorzieningen, recreatie, alles dichtbij

De trompettist. spelen. Wonen. ik woon waar ik winkel en daar parkeer ik ook. treinen. Winkels, voorzieningen, recreatie, alles dichtbij De tompettist wonen in ik woon waa ik winkel en daa pakee ik ook Ideale locatie Winkels, voozieningen, eceatie, alles dichtbij Ovezicht op pagina 4 Wonen winkelen lunchen boodschappen spoten eceëen spelen

Nadere informatie

6. Oplossingsrichting 4:

6. Oplossingsrichting 4: 93 6. Oplossingsichting 4: Enegie-efficiency 6.1 Wat houdt het in? van de poductiekosten uitmaken, zijn enegie-efficiencypojecten meestal ook economisch inteessant De basis van het MJA3-convenant en MEE

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rappot I.00..00.R00 SAB/ao basisschool Nieuwstaat Deumel Aoestisch ondezoe Status: CONCEPT Adviseus voo bouw, industie, veee, milieu en softwae info@dgm.nl www.dgm.nl Van Pallandtstaat -, Postbus NL-00

Nadere informatie

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr

Deloitte. :t rft. t 7 il. :il. ! il il il il il fl il il il il il il il il. il il il il. :fl. Ër Fr ! t 7 : :t ft : it F Ë F Fn hn, OENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGSCH RECHT Kapitaalvehoging doo inbeng in natua pe 5 septembe 2008 Veslag van de commissais Delo tte Bedifsevisoen / Rev seus d'entep ses BV

Nadere informatie

Mechanica van Materialen

Mechanica van Materialen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VAKGROEP TOEGEPASTE MATERIAALWETENSCHAPPEN Mechanica van Mateialen Academiejaa 3-4 Veantwoodelijk lesgeve en auteu: Pof. d. i. Wim VAN PAEPEGEM Medelesgeve:

Nadere informatie

Codebook Emovo, wave 2012 Region Nijmegen and Rijk van Nijmegen

Codebook Emovo, wave 2012 Region Nijmegen and Rijk van Nijmegen Codebook Emovo, wave 2012 Region Nijmegen and Rijk van Nijmegen Jois Blaauw Radboud Univesity Nijmegen Apil 2012 In coopeation with GGD Geldeland- Zuid Content Emovo, wave 2012 1. Emovo page 3 2. Pocedue

Nadere informatie

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw

Hardmetalen stiftfrezen voor ruw gebruik speciaal in gieterijen, werven en in de staalbouw Hadmetalen stiftfezen voo uw gebuik speciaal in gieteijen, weven en in de staalbouw Hoogendementsvetandingen, -S Innovatieve hoogendementsvetandingen met exteme schokbestendigheid Zee obuuste, kachtige

Nadere informatie