Hoofdstuk 1: Rust en beweging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1: Rust en beweging"

Transcriptie

1 Hoofdsuk 1: Rus en beweging 1.1 Rus en beweging zijn relaief Ten opziche van he vlieguig is de passagier in Ten opziche van he aardoppervlak is he vlieguig in De persoon die de foo van he vlieguig nam is in rus.o.v. de aarde, maar de aarde om haar as en dan nog eens rond de zon. De zon draai me een hele boel andere serren om he midden van ons melkwegselsel da ook op zijn beur weer beweeg in he seeds sneller expanderend heelal. Absolue rus besaa dus nie. Rus en beweging zijn relaieve begrippen. Men is egelijkerijd in rus.o.v. één pun en in beweging.o.v. een ander pun. Je heb alijd een refereniepun nodig en liefs ook een referenieassenselsel om rus en beweging e beschrijven. Indien mogelijk kiezen we da assenselsel zelf zo prakisch mogelijk. Als we zeggen da een bal rol of een auo rijd, dan is he referenieassenselsel Oefening : voor Sara rijd auo 1 sneller dan auo 2. Ten opziche van Sara beweeg auo 1 naar LINKS / RECHTS Ten opziche van auo 1 beweeg auo 2 naar LINKS / RECHTS Ten opziche van auo 2 beweeg Sara naar LINKS / RECHTS Ten opziche van auo 2 beweeg auo 1 naar LINKS / RECHTS A1 A2 Sara Oefening : waar kom je erech als je omhoog spring in een rijdende ram? 1.2 Plaas, baan en afgelegde weg Een bewegend voorwerp bevind zich achereenvolgens op verschillende plaasen. De lijn die al plaasen vorm noemen we de baan. Indien de vorm en he volume van he voorwerp nie van belang is kunnen we he voorwerp zelf als een bewegend pun voorsellen waarin de hele massa van he voorwerp geconcenreerd is: een punmassa. In da geval is de baan een wiskundige lijn Oefening : sommige voorwerpen leggen bij hun beweging een bijzondere baan af: Baan van de planeen rond de zon: Baan van een kindje op een draaiende kermismolen: Baan van he lich ui een laseroesel: Baan van een voorwerp in een draaikolk: Baan van een bal in de luch: Deel 1: Bewegingen 1

2 Een posbode leg een grillige baan af. Ergens op die baan bepalen we een refereniepun O (de oorsprong) is er een sarplaas s 0 waar de posbode verrok en O s 0 s een plaas s waar de man zich nu bevind. Om de plaas vas e leggen kunnen we langs de baan de afsand meen van he refereniepun O o de plaas s. Eigenlijk bepalen we langs de baan een s-as of plaasas waarop we afsanden definiëren. Een voorwerp kan op een baan in wee egengeselde zinnen bewegen. Normaal kiezen we de bewegingszin als de posiieve zin en de egengeselde als de negaieve zin. In he geval van onze posbode word da bijvoorbeeld: s 0 = m O 100 m 200 m s m 400 m 500 m s 600 m s = De afgelegde weg is he verschil ussen de plaas en he sarpun: s = s - s 0 = Oefening Bereken de afgelegde weg als de posbode zich verplaas: Van B naar C: s = s - s 0 = Van O naar B: s = m 0 m A O 100 m 200 m B 300 m 400 m 500 m C Van O naar A: Van C naar O: Van B naar A: Tijdsip en ijdsduur Onze posbode begin e werken om 6u30 en momeneel is he 10u00. He sarijdsip da de posbode begin me werken noemen we 0 : 0 = He huidige ijdsip noemen we : = De ijdsduur da de posbode al gewerk heef is he verschil ussen he ijdsip en he sarijdsip: = - 0 = Als we ook een referenieijdsip O bepalen waarop = 0 s definiëren we een -as of ijdas gedefinieerd. Deel 1: Bewegingen 2

3 We kunnen di ook grafisch voorsellen op een as: O 0 In he geval van onze posbode word di: O = 0 = = Als we een gewone klok nemen om de ijd e meen is he refereniepun O Als we een chronomeer gebruiken is he refereniepun O Er is een belangrijk verschil ussen de plaasas en de ijdsas: wa kan je zeggen over de zin van de as? Bijgevolg is een ijdsduur alijd Oefening : bereken de ijdsduur : Tussen O en A : = - 0 = O=0h00 A =3h00 B C D Tussen A en C : = Tussen B en D : Oefening De ondersaande afbeeldingen onen de opeenvolgende fasen van een proces. De oale duur van he proces is gegeven. Tussen wee opeenvolgende fasen is elkens eenzelfde ijdsduur. Bereken deze ijdsduur. De maan draai om de aarde in 27,3 dagen. De sprong van de alee duur 1,25 s De coninenen hadden 240 miljoen jaar nodig om e verschuiven. Deel 1: Bewegingen 3

4 Begrippen Rus en beweging Absoluu en relaief Baan Plaas en afgelegde weg Zin en riching Tijdsip en ijdsduur Kennen en kunnen Je kan de begrippen rus en beweging, absoluu en relaief, baan, plaas en afgelegde weg, zin en riching, ijdsip en ijdsduur uileggen en gebruiken. Deel 1: Bewegingen 4

5 Hoofdsuk 2: Eenparige bewegingen 2.1 Eenparige beweging en snelheid Proef: besudering van de eenparige rechlijnige beweging In een afgesloen glazen buis, gevuld me glycerine laen we een luchbel sijgen. We meen he ijdsverloop en de afgelegde weg s en maken de verhouding van deze wee grooheden s/ om he verband erussen na e gaan. Maak een verslag me een iel, een doelselling, een hypohese, een werkwijze, de gebruike meeoesellen en hun nauwkeurigheid, een proefopselling, een abel me de meingen en berekeningen, een grafiek en een beslui. Glazen buis me glycerine Luchbel Merksreepjes op regelmaige afsand Chronomeer Definiies Een eenparige beweging is een beweging waarbij er op elk momen een lineair verband is ussen de afgelegde weg en de ijdsduur om die weg af e leggen: s ~ of s / = ce Een rechlijnige beweging is een beweging waarvan de baan rechlijnig is. De snelheid is de verhouding van de afgelegde weg en de ijdsduur om die weg af e leggen: v = s / Een eenparig rechlijnige beweging is een beweging langs een rechlijnige baan waarbij er een lineair verband is ussen de afgelegde weg en de ijdsduur om die weg af e leggen, of anders gezegd, waarvoor de snelheid een consane is Afgeleide formules v = s / s = = Eenheid van snelheid [v] = [ s] / [ ] =..... /..... ( ) Snelheden worden soms ook in kilomeer per uur (km/h) uigedruk. We rekenen deze eenheid om naar meer per seconde: 1 km/h = 1000 m / 3600 s = m/s Omgekeerd is: 1 m/s = km/h Deel 1: Bewegingen 5

6 2.1.5 Oefening : reken om naar km/h of naar m/s: Een auo rijd: 90 km/h = De geluidssnelheid: 340 m/s = Om de snelheid van m/s naar km/h om e zeen moe je de gealwaarde DELEN DOOR/ VERMENIGVULDIGEN MET 3,6 Om de snelheid van km/h naar m/s om e zeen moe je de gealwaarde DELEN DOOR/ VERMENIGVULDIGEN MET 3, Vraagsuk : Een fieser rijd van 14h15 o 14h17 van huis naar de bakker. He huis lig op 700 m van he markplein en de bakker lig in dezelfde sraa op 1600 m van he plein. De beweging is eenparig. Bereken de snelheid in m/s. Geg: 0 = = s 0 = s = Gevr: v Opl: v = s / = (s-s 0 ) / (- 0 ) = Vraagsuk : Een bliksem slaa 1500 m verder in. We zien de bliksemflis en horen even laer he geluid van de donder. In hoeveel ijd bereiken he lich en he geluid ons? (v geluid = 340,0 m/s en c = 3, m/s) Oefening : bereken de onbrekende grooheid: v s Bacillus subilis 1, m/s 200 s Goudvis 150 cm 4,0 s Mier 6, m/s 13 m Luipaard 30 m/s 1,0 min Zwaluw 25 m/s 100 m Deel 1: Bewegingen 6

7 2.2 He s--diagram van een eenparige beweging Een loper loop aan een consane snelheid van 5,0 m/s. Hij verrek op de sarlijn en we kiezen deze plaas en da ijdsip als referenie of oorsprong: s 0 = 0 m en 0 = 0 s. Vul zelf ondersaande abel aan en ze de meepunen op de grafiek en rek er een vloeiende lijn door: s (m) s 0 s 0 m 10 s 20 s 30 s 40 s 50 s (s) Welke vorm heef de lijn? Wanneer de ijdsduur van de beweging verdubbel, de afgelegde weg. Er is een Me symbolen: He s--diagram van een eenparige beweging word voorgeseld door Een weede loper verrek op hezelfde ijdsip aan dezelfde sarlijn, maar loop maar 2,5 m/s. Vul de ondersaande abel aan en duid in een andere de kleur de meepunen aan op de vorige grafiek en rek er een vloeiende lijn door. s Welke beweging heef de groose helling, die van de snelse of die van de 0 s 0 m raagse loper? s 20 s 30 s 40 s 50 s De helling van he lijnsuk van een eenparige beweging in een s--diagram is groer wanneer de snelheid groer is. Hoe word een silsand voorgeseld in een s--diagram? Oefening: Bewijs da de richingscoëfficiën van he lijnsuk de snelheid van de beweging is. Deel 1: Bewegingen 7

8 2.2.1 Oefening : Een TGV verrek in Brussel om 8h00 en kom aan in Parijs om 9h30. Hij rijd aan een consane snelheid van 200 km/h. Teken he s--diagram. s (km) (h) Oefening : Bij sommige paardenrennen word een vliegende sar gegeven, da wil zeggen da de paarden al van acher de sarlijn verrekken en deze op snelheid overseken. Om alle paarden voor de weddenschappen gelijke kansen e geven moeen de snelse paarden van op een groere afsand van de sarlijn verrekken. Teken in he diagram de beweging van een renpaard da 20 m acher de sarlijn verrek en da loop me een snelheid van 10 m/s. s (m) Wanneer bereik he paard de sarlijn? (s) Is di een beweging in de posiieve zin? Oefening : Een auo saa een half uur sil aan kilomeerpaal 100. Teken he s--diagram. Deel 1: Bewegingen 8

9 2.2.4 Oefening : De lichsnelheid in he luchledige, c = km/s, is de groos mogelijke snelheid. Verklaar waarom de grafiek onmogelijk is: s Oefening : Di is he s--diagram van de beweging van een fies. Bereken de snelheid van de fies in elk deel van he diagram: s (km) 9h00-9h20: v 1 = 9h20-9h30: v 2 = 9h30-10h00: v 3 = (h) Oefening : In he diagram zie men de beweging van persoon A die van Brussel naar Anwerpen rijd aan een consane snelheid van 100 km/h. Op hezelfde ogenblik rijd persoon B aan dezelfde snelheid van Anwerpen naar Brussel. Teken de beweging van persoon B op hezelfde diagram. s Oefening : In he diagram zie men de beweging van een persoon die van Brussel naar Anwerpen rijd aan een consane snelheid van 100 km/h. Onmiddellijk na aankoms keer deze persoon erug naar Brussel aan dezelfde snelheid. Teken deze erugbeweging op hezelfde diagram. s Oefening : De lijnsukken A en B sellen een beweging voor in de zin van de baan. Da wil zeggen Welke van de wee bewegingen is he snels? Waaraan merk je da? s B A Deel 1: Bewegingen 9

10 2.3 He v--diagram van een eenparige beweging Even erug naar de wee lopers die 50 s lang lopen aan een consane snelheid van 5,0 m/s en aan 2,5 m/s. Deze bewegingen kunnen ook in een v--diagram voorgeseld worden. Vermis de snelheid consan is, is in de grafiek he lijnsuk v (m/s) (s) Welke van de wee bewegingen heef de hoogse lijn, de snelse of de raagse? Oefening : De grafiek oon een v--diagram van een auo die eenparig beweeg in de posiieve zin van de baan me een snelheid van Teken in hezelfde v--diagram de beweging van een moorfies die half zo snel beweeg ussen de ijdsippen 20 s en 40 s. v (m/s) (s) Deel 1: Bewegingen 10

11 2.3.2 Oefening : In he s--diagram zijn wee eenparige bewegingen voorgeseld. De snelheid van de eerse beweging is: v A = m / s = m/s De snelheid van de eerse beweging is: v B = m / s = m/s Leggen beide bewegingen dezelfde weg af? Wa kan je zeggen over de duur van beide bewegingen? Welke van de wee bewegingen is he snels? s (m) v (m/s) B A (s) (s) Oefening : Is de eenparige beweging voorgeseld in he v-diagram hiernaas mogelijk of nie? Leg ui waarom: c v Oefening : In he diagram zie men de beweging van persoon A die van Brussel naar Anwerpen rijd aan een consane snelheid van 100 km/h. Op hezelfde ogenblik rijd persoon B aan dezelfde snelheid van Anwerpen naar Brussel. Teken de beweging van persoon B op hezelfde diagram. v Oefening : In he diagram zie men de beweging van een persoon die van Brussel naar Anwerpen rijd aan een consane snelheid van 100 km/h. Onmiddellijk na aankoms keer deze persoon erug naar Brussel aan dezelfde snelheid. Teken deze erugbeweging op hezelfde diagram. v Deel 1: Bewegingen 11

12 2.3.6 Oefening : Op de websie van de spoorwegmaaschappij vind men de uurregeling van de nachrein Brussel Innsbruck: s (km) Brussel-Zuid 20:08 0 km Verviers 21: km Kufsein 6: km Innsbruck 8: km Teken he s--diagram en he v-diagram van deze reinri v (km/h) (h) (h) Exra oefeningen 1. De geluidsnelheid bedraag 1224 km/h, reken om naar m/s. [340,0 m/s] 2. He zonlich heef 8 min en 20 s nodig om de aarde e bereiken (c = km/s) Bereken de afsand ussen de aarde en de zon. [1, m] 3. He ruimeuig Voyager 2 vloog in 1989 langs de planee Nepunus. De afsand o de aarde was oen 4, km. Hoe lang waren de videobeelden (c = km/s) die Voyager maake onderweg? [4 h 5 min] 4. Een radargolf heef in he oaal 50 ms nodig om een voorwerp e bereiken en erug e kaasen. De radarsnelheid is dezelfde als de lichsnelheid. Hoe ver is he voorwerp van de radar? [7, km] 5. Een fieser rijd eenparig 150 m in 10,0 s, daarna rijd hij 20,0 s verder egen 5,00 m/s en vervolgens nog eens 250 m egen 12,5 m/s. Teken he s-- en he v--diagram van de oale fiesri. 6. Een fieser verrek om 10h00 ui Anwerpen en rijd naar Brussel egen 12,0 km/h. Een weede fieser gaa hem 30 min laer acherna me een snelheid van 15,0 km/h. Ze leggen elk 60,0 km af. Wanneer komen ze in Brussel aan? Teken he s-- en he v--diagram van de wee fiesers. [12h30] Deel 1: Bewegingen 12

13 Begrippen Eenparige rechlijnige beweging Snelheid s--diagram en v--diagram Lichsnelheid en geluidsnelheid Kennen en kunnen Je kan de begrippen eenparige rechlijnige beweging, snelheid, s--diagram en v--diagram, lichsnelheid en geluidsnelheid uileggen en gebruiken. Je kan correc een proef uivoeren om de eenparige beweging e besuderen en daarvan een verslag schrijven me een iel, een doel, een hypohese, een werkwijze (me benodigdheden, meeinsrumenen en hun nauwkeurigheid en me een proefopselling), waarnemingen, meingen en berekeningen, een grafiek en de gerokken besluien. Je kan voor een eenparige beweging de snelheid, afgelegde weg of ijdsduur berekenen en daarbij de nodige eenheden omrekenen (km-m, h-min-s, km/h-m/s). Je kan vraagsukken over de eenparige beweging oplossen: gegeven en gevraagde onderscheiden, he gebruik van formules en SI-eenheden, rekenen me beduidende cijfers en nauwkeurigheid, en da alles me een correce noaiewijze. Je kan een eenparige beweging voorsellen in een s- en een v--diagram en je kan gegevens van een s- en een v--diagram aflezen en inerpreeren. Je wee da een beweging in de negaieve zin van de plaasas een negaieve snelheid heef en da di in een s--diagram door een dalende reche word voorgeseld en in een v--diagram door een horizonale onder de -as Je kan bewijzen da in een s--diagram de richingscoëfficiën van de reche de snelheid is van de beweging. Deel 1: Bewegingen 13

14 Hoofdsuk 3: Traagheid 3.1 Voorwerpen zijn raag Proef 1 Nonkel Paul heef e veel gedronken op he rouwfees van zijn nichje Sara en in de vroege uurjes wil hij iedereen imponeren door bij de gedeke afel he afellaken vanonder he servies weg e rekken. Hij had al een paar keer in films en opredens van goochelaars gezien da di mogelijk was. Zo moeilijk kon da och nie zijn...??? Proef 2 We rijden me een speelgoedwagenje me open laadbak een knikker rond. Wa gebeur er als he wagenje verrek? Wa gebeur er als he wagenje sop? Wa gebeur er als he wagenje afdraai? Proef 3 We laen een knikker rollen in een ronde vorm me een opening in de zijwand. Wa gebeur er als de knikker aan de opening kom? Proef 4 We laen een knikker rollen op een glad oppervlak. Wa neem je waar? Dan laen we de knikker rollen op een ruw oppervlak. Wa neem je nu waar? Hoe verklaar je he verschil? Traagheid Ui de voorgaande proeven kan men besluien da een voorwerp da in rus is probeer in rus e blijven. En een voorwerp da in beweging is probeer in beweging e blijven me dezelfde snelheid en riching. Di noemen we raagheid Traagheid en massa Welk voorwerp krijgen we he makkelijks in beweging: een kleine auo of een groe vrachwagen en waarom? Deel 1: Bewegingen 14

15 Welke bal soppen we he makkelijks me een kleine krach: een pingpongbal of een baskebal? Een groe massa heef VEEL / WEINIG raagheid. Een kleine massa heef VEEL / WEINIG raagheid De raagheidswe Krachen veranderen dus de beweging van een voorwerp. Di noemen we De combinaie van alle krachen die werken op een lichaam noemen we de resulerende krach. De raagheidswe van Galileï, of de eerse we van Newon: Een voorwerp in rus waarop geen resulerende krach werk, blijf in rus. Een voorwerp in beweging, waarop geen resulerende krach werk, blijf eenparig rechlijnig in beweging Oefeningen 1) Geef een voorbeeld waarbij de raagheid van een voorwerp een groe rol speel. 2) In de auo moe je een veiligheidsgordel dragen. Als de auo plos rem heb je als passagier de neiging om ) je beweeg een glas waer voorui en sop he plos. Wa gebeur er? Di gebeur ook bij een ankwagen: als hij plos moe soppen wil de vloeisof in de ank verder bewegen. Di bemoeilijk di de verraging en verhoog he risico op ongevallen. Welke oplossing is er voor di probleem? 4) Op de vaas werken wee krachen: - de zwaarekrach F z - de krach van de afel op de vaas F n Hoe wee je da de afel op^de vaas een krach uioefen? De vaas is in rus, dus de resulerende krach is F o = F z + F n = Dus is F n = F n Z F z 5) Op en rijdende auo werken 4 krachen: F z : F n : F w : F m : Als de auo eenparig rechlijnig beweeg is F o = F z + F n + F m + F w = Deel 1: Bewegingen 15

16 De auo is in vericale riching in rus, dus is F vericaal = F z + F n = F n = De auo rijd horizonaal eenparig, dus is F horizonaal = F m + F w = F w = Bij een auo die aan consane snelheid rijd is de moorkrach gelijk aan de wrijvingskrach. Als de besuurder meer gas geef word de moorkrach GROTER / KLEINER en zal de auo versnellen. Daardoor STIJGT / DAALT ook de wrijvingskrach, o ze weer allebei even groo zijn en de auo opnieuw aan een HOGERE / LAGERE consane snelheid rijd. Als de besuurder minder gas geef Waarom word een auo aerodynamisch gemaak? Waarom worden bewegende auodelen gesmeerd me olie? Waarom moe de wrijving ussen de banden en he wegdek groo genoeg zijn? ) Waarom moe een opsijgende maanlander nie aerodynamisch zijn? 7) Welke voor- en nadelen heef een rijweg zonder wrijving? ) Je heb geen ziplaas in de bus. De bus verrek. Wa gebeur er? Verklaar ) Een regendruppel val door de zwaarekrach. Toch versnel de druppel nie, maar val hij aan consane snelheid. Hoe kom da? ) De raagheidswe zeg wa er gebeur als op een voorwerp geen resulerende krach werk, maar wa gebeur er als op een voorwerp wel een resulerende krach werk? ) Waarom moe je me de fies op je pedalen duwen als je horizonaal aan consane snelheid rijd? 12) Op een elasisch vervormd lichaam da sil saa werk GEEN ENKELE KRACHT / WERKEN VERSCHILLENDE KRACHTEN IN TEGENGESTELDE ZIN / WERKT GEEN RESULTERENDE KRACHT 13) Een vrachwagen heef krachigere remmen dan een gewone auo. Verklaar waarom zijn remafsand och groer is. Deel 1: Bewegingen 16

17 Begrippen Traagheid Traagheidswe van Galileï of de weede we van Newon Resulerende krach Normaalkrach Wrijvingskrach Kennen en kunnen Je kan de begrippen raagheid, raagheidswe, resulerende krach, normaalkrach en wrijvingskrach uileggen en gebruiken. Je kan correc een proefje uivoeren om raagheid e illusreren en daarvan een verslag schrijven me een iel, een doel, een hypohese, een werkwijze (me benodigdheden en me een proefopselling), waarnemingen en de gerokken besluien. Je kan voorbeelden geven van oepassingen en gevolgen van raagheid. Je ken de raagheidswe van Galileï of de weede we van Newon, kan die we gebruiken en de gevolgen inerpreeren. Je kan de invloed van krachen op eenparige en op nie-eenparige bewegingen inerpreeren en uileggen. Deel 1: Bewegingen 17

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

1 Herhalingsoefeningen december

1 Herhalingsoefeningen december 1 Herhalingsoefeningen december Een lichaam word vericaal omhoog geworpen. Welke van de ondersaande v, diagrammen geef dan he juise verloop van de snelheidscomponen weer? Jan rijd me de fies over een lange

Nadere informatie

1 Inleidende begrippen

1 Inleidende begrippen 1 Inleidende begrippen 1.1 Wanneer is een pun in beweging? Leg di ui aan de hand van een figuur. Rus en beweging (blz. 19) Figuur 1.1 Een pun in beweging 1.2 Wanneer is een pun in rus? Leg di ui aan de

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

Gebruik van condensatoren

Gebruik van condensatoren Gebruik van condensaoren He spanningsverloop ijdens he laden Als we de schakelaar s sluien laden we de condensaor op. De condensaorspanning zal oenemen volgens een exponeniële funcie en de spanning over

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde 1 HAVO Beweging

Samenvatting Natuurkunde 1 HAVO Beweging Beweging Samenvaing Nauurkunde HAVO Eenparig rechlijnige beweging a Eenparig versnelde rechlijnige beweging a a = consan a = 0 m/s Oppervlake = v = 0 m/s Oppervlake = v v v v = consan v() = a Oppervlake

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

Krommen in het platte vlak

Krommen in het platte vlak Krommen in he plae vlak 1 Een komee beschrijf een baan om de zon. We brengen een assenselsel aan in he vlak van de baan van de komee, me de zon als oorsprong. Als eenheid in he assenselsel nemen we de

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B 1 vwo 2003-I

Eindexamen wiskunde B 1 vwo 2003-I Eindexamen wiskunde B vwo 2003-I Lenge Ui saisisch onderzoek is gebleken da de volwassen Nederlandse mannen in 999 gemiddeld 80,0 cm lang waren, en da er een sandaardafwijking van 2,8 cm was in de lengeverdeling.

Nadere informatie

Snelheid en richting

Snelheid en richting Snelheid en riching Di is een onderdeel van Meekunde me coördinaen en behoeve van he nieuwe programma (05) wiskunde B vwo. Opgaven me di merkeken kun je, zonder de opbouw aan e asen, overslaan. * Bij opgaven

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS Behorende bij de Bacheloropdrach HS Door: Julia Berkhou Lena Jezuia Sephen Willink Begeleider: Prof.dr. A.A. Soorvogel Daum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Achergrondinformaie 3 2.1 He geij.................................

Nadere informatie

elektriciteit voor 5TSO

elektriciteit voor 5TSO e Dirk Sarens 45 elekriciei voor 5TSO versie 1.0 1 2011 Dirk Sarens Versie 1.0 Schooljaar 2011-2012 Gemaak voor he leerplan D/2009/7841/036 Di boek kan worden gekoch via de websie www.nibook.com Had je

Nadere informatie

Blok 4 - Vaardigheden

Blok 4 - Vaardigheden Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Blok - Vaardigheden bladzijde a domein en bereik b x = = = c Me behulp van onderdeel b en de grafiek: d Eers: log x = ofwel x = = Dan me behulp van de grafiek:

Nadere informatie

De Wageningse Methode 5&6 VWO wiskunde B Uitgebreidere antwoorden Hoofdstuk 4 Goniometrie

De Wageningse Methode 5&6 VWO wiskunde B Uitgebreidere antwoorden Hoofdstuk 4 Goniometrie De Wageningse Mehode & VWO wiskunde B Uigebreidere anwoorden Hoofdsuk Goniomerie Paragraaf Cirkelbewegingen a. De hooge van he wiel is de y-coördinaa van he hoogse pun van de grafiek, dus 80 cm b. De periode

Nadere informatie

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen.

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen. 1a 1b G&R havo A deel 1 Tabellen en grafieken C. von Schwarzenberg 1/14 Een buspakje kan door de brievenbus, een pakke nie. Een zending die voorrang krijg. 1c 5, 40. (Worldpack Basic prioriy Buien Europa

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde B,2 (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 86 punen e behalen; he examen besaa ui 9 vragen. Voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 - Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 - Exponentiële functies Hoofdsuk - Eponeniële funcies Voorkennis: Groeifacoren ladzijde 7 V-a 060, 80 8, - euro 079, 0, 9, 88 c 0, 98, - 998, V-a De facor waarmee je de oude prijs vermenigvuldig om de nieuwe prijs e krijgen is

Nadere informatie

OEFENTOETS HAVO B DEEL 1

OEFENTOETS HAVO B DEEL 1 EFENTETS HAV B DEEL 1 HFDSTUK 2 VERANDERINGEN PGAVE 1 Een oliehandelaar heef gedurende 24 uur nauwkeurig de olieprijs bijgehouden. Zie de figuur hieronder. Hierin is P de prijs in dollar per va. P 76 75

Nadere informatie

Opgave 1 (30 punten) + + = B h Z

Opgave 1 (30 punten) + + = B h Z Tenamen CT222 Dynamica van Sysemen 25 juni 212 14.-17. Le op: - Vermeld op ieder blad je naam en sudienummer - Maak elk van de drie opgaven op een apar vel Opgave 1 (3 punen) 2 Een bekken (links) me berging

Nadere informatie

Verbetersleutel examen 6LWI

Verbetersleutel examen 6LWI Verbeerleuel exaen 6LWI Correcieleuel bij Vraag-V01: De grafiek bechrijf de beweging an een rein die eer rijd in een zone oor beperke nelheid, en daarna ernel op he ogenblik da hij buien de zone i. De

Nadere informatie

op het interval 5, 15 betekent 5 x 15. 4b x op het interval 6, 10 betekent 6 x < 10. 5d Bij 3 < x π hoort het interval 3, π

op het interval 5, 15 betekent 5 x 15. 4b x op het interval 6, 10 betekent 6 x < 10. 5d Bij 3 < x π hoort het interval 3, π G&R havo B deel Veranderingen C. von Schwarzenberg / a b c Tussen en uur. Van en uur neem de sijging oe. Van o 6 uur neem de sijging af. Van o 8 uur neem de daling oe. Van 8 o uur neem de daling af. 6,,,,,

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 - De afgeleide functie

Hoofdstuk 3 - De afgeleide functie ladzijde 7 V-a Plo de grafiek van y = x + x +. Me al-zero vind je x 8,. Plo ook de grafiek me y = x+ 5. Me al-inerse vind je x 89, en y= g( 89, ),. V-a d Exa, wan de vergelijking is lineair. Me de rekenmahine,

Nadere informatie

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij?

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij? Basisleersof vragen: oplossingmodel. Een accu van ol lever een sroom van 50A aan een moor. Hoe groo is de weersand (impedanie) van de moor? Hoe groo is he geleverde vermogen in W en PK? Geg. Ω 4 Gevr.?

Nadere informatie

Deel 1. Kinematica en dynamica

Deel 1. Kinematica en dynamica Deel 1 Kinemaica en dynamica Ineracie_6._Lb.indb 5 1 Beweging 1.1 Inleiding Bovensaande woordenwolk beva begrippen die je vorige jaren in de lessen fysica zag. Om die begrippen op e frissen, gebruiken

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules maken

Hoofdstuk 6 - Formules maken Hoofdsuk 6 - Formules maken ladzijde 0 V-a Formule, wan de grafiek gaa door he pun (,) 0 en formule is exponenieel. Formule heef voor x = 0 geen eekenis, erwijl de grafiek door he pun (0, 3) gaa. Formule,

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT WISSELSTROOMTHEORIE. Technisch Instituut Sint-Jozef, Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen. Cursus : Ian Claesen. Versie: 19-10-2008

ELEKTRICITEIT WISSELSTROOMTHEORIE. Technisch Instituut Sint-Jozef, Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen. Cursus : Ian Claesen. Versie: 19-10-2008 EEKTTET WSSESTOOMTHEOE Technisch nsiuu Sin-Jozef, Wijersraa 28, B-3740 Bilzen ursus : an laesen Versie: 19-10-2008 1 Sooren spanningen en sromen... 3 1.1 Gelijksroom... 3 1.2 Wisselsroom... 4 2 Sinusvormige

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Lineaire en exponentiële verbanden

Hoofdstuk 1 Lineaire en exponentiële verbanden Hoofsuk Lineaire en exponeniële veranen lazije A: Geen lineair veran, als x me oeneem, neem y nie sees me ezelfe waare oe. B: Lineair veran, als x me oeneem, neem y sees me, oe. C: Geen lineair veran,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak nauurkunde He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Overzicht Examenstof Wiskunde A

Overzicht Examenstof Wiskunde A Oefenoes ij hoofdsuk en Overzih Examensof Wiskunde A a X min 0, X max 0, Y min 0 en Y max 000. 0 lier per minuu. Als de ank leeg is, dan is W 0, dus 00 0 0 dus 0. Na 0 minuen is de ank leeg. a Neem de

Nadere informatie

Boek 3 hoofdstuk 10 Groei havo 5

Boek 3 hoofdstuk 10 Groei havo 5 Boek 3 hoofdsuk 0 Groei havo 5. Lineaire en exponeniële groei. a. Opp = 750 + 50 me = 0 op juni, per week en opp. in m. Y =750 + 50 Y (3) = 00 m en Y (5) = 500 m (mehode : voer in Y, daarna rekenscherm,

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Meten van vermogen in een driegeleidernet. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: Meten van vermogen in een driegeleidernet. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elekriciei OPGAVE: Meen van vermogen in een driegeleiderne Daum van opgave:.../.../ Daum van afgife: Verslag nr. : 8 Leerling: Assisenen: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluaie :.../10 Theorie :.../10 Meeopselling

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VWO

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VWO UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 00-I VAK: WISKUNDE A, NIVEAU: VWO EXAMEN: 00-I De uigever heef ernaar gesreefd de aueursrechen e regelen volgens de weelijke bepalingen. Degenen die

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2 Uiwerkingen Toes IEEE, Modules en Daum: 9 sepember 007 Tijd: 0.40.0 (90 minuen) Opgave I) Di is een warmmakerje. In woorden is V is de serieschakeling van, en (de parallelschakeling van 3 en 4) of V =

Nadere informatie

dwarsrichting Doelstellingen van dit hoofdstuk

dwarsrichting Doelstellingen van dit hoofdstuk 7 Afschuiving HOOFDSTUK in langs- en dwarsriching Ga naar www.pearsonmylab.nl voor sudiemaeriaal en oesen om je begrip en kennis van di hoofdsuk ui e breiden en e oefenen. Ook vind je daar videouiwerkingen

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Eindexamen havo wiskunde A I

Eindexamen havo wiskunde A I Eindexamen havo wiskunde A 0 - I Supersize me maximumscore 3 33,6 G = 5000 G 49 (kg) He anwoord: 49 85 = 64 (kg) ( nauwkeuriger) maximumscore 4 E b = 33,6 85 = 856 Zijn energieoverscho is 5000 856 = 44

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

4.9 Berekening van dragend metselwerk onderworpen aan verticale belasting

4.9 Berekening van dragend metselwerk onderworpen aan verticale belasting De radioaciviei die mogelijk word uigesraald in consrucies, is hoofdzakelijk e wijen aan de aanwezigheid van radium (Ra 226) en/of horium (Th 232) in de kelder en in de gebruike maerialen. Ui de ondersaande

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde 1,2 HAVO

Samenvatting Natuurkunde 1,2 HAVO Beweging Samenvaing Nauurkunde, HAVO Eenparig rechlijnige beweging a Eenparig versnelde rechlijnige beweging a a = consan a = 0 m/s Oppervlake = v = 0 m/s Oppervlake = v v v v = consan v() = a Oppervlake

Nadere informatie

wiskunde A vwo 2015-I

wiskunde A vwo 2015-I wiskunde A vwo 05-I Diabeesrisicoes maximumscore 4 He aanal personen me verborgen diabees is binomiaal verdeeld me n = 400 en p = 0, 0 P( X 00 ) = P( X 99 ) Beschrijven hoe di me de GR berekend word De

Nadere informatie

digitale signaalverwerking

digitale signaalverwerking digiale signaalverwerking deel 2: sampling en digiale filerechniek Hoewel we de vorige keer reeds over he samplen van signalen gesproken hebben, komen we daar nu op erug, om de ermee samenhangende effecen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Blok - Vaardigheden ladzijde d 9 B B 6 f a a e r 9 9r r r r 8 a De rihingsoëffiiën van de lijn is gelijk aan en he sargeal is dus 7 0 de vergelijking is y x+ De rihingsoëffiiën van de lijn is gelijk

Nadere informatie

Labotekst. Meetsystemen

Labotekst. Meetsystemen Labo Meesysemen dr ir J.Baeen Laboeks Meesysemen 2004 3 II Elekronica 3 II Elekromechanica (opies au/el) - - J. Baeen Labo Meesysemen Proef 1: Digiale opische meesysemen Proef I: Digiale opische meesysemen

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO wa 00-II Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x + 40y 4800 kom overeen

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Uitwerkingen H14 Algebraïsche vaardigheden 1a. x = 6 2 = 4 en y = 9,60 5 = 4,60

Uitwerkingen H14 Algebraïsche vaardigheden 1a. x = 6 2 = 4 en y = 9,60 5 = 4,60 Uiwerkingen H Algebraïsche vaardigheden = 6 = en y = 9,60 5 =,60 Voor km een bedrag van,60 euro Per km dus een bedrag van,5 euro. Da is he quoiën van y en. Bij km zijn de kosen 5 euro dus bij 0 km zijn

Nadere informatie

Eenparig rechtlijnige beweging. Eenparig versnelde rechtlijnige beweging a. x Steilheid van de raaklijn= v(t) Samenvatting Natuurkunde 1 VWO.

Eenparig rechtlijnige beweging. Eenparig versnelde rechtlijnige beweging a. x Steilheid van de raaklijn= v(t) Samenvatting Natuurkunde 1 VWO. Beweging Samenvaing Nauurkunde VWO Eenparig rechlijnige beweging a Eenparig versnelde rechlijnige beweging a a = consan a = 0 m/s Oppervlake = v = 0 m/s Oppervlake = v v v v = consan v() = a Oppervlake

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Werkblad 3 Bewegen antwoorden- Thema 14 (NIVEAU BETA)

Werkblad 3 Bewegen antwoorden- Thema 14 (NIVEAU BETA) Werkblad 3 Bewegen antwoorden- Thema 14 (NIVEAU BETA) Theorie In werkblad 1 heb je geleerd dat krachten een snelheid willen veranderen. Je kunt het ook omdraaien, als er geen kracht werkt, dan verandert

Nadere informatie

Sneller dan het licht?

Sneller dan het licht? Sneller dan he lich? Hoe is he mogelijk da muonen de Aarde bereiken? Een profielwerksuk in he kader van HiSPARC K. Koudsaal, V6B K. Yahya, V6C D. Zoeewei, V6B Profiel: Nauur en Techniek Vak: Nauurkunde

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Labotekst. Meetsystemen

Labotekst. Meetsystemen Labo Meesysemen dr ir J.Baeen Laboeks Meesysemen MSYSL 2006 3 II Elekronica 3 II Elekromechanica (opie au) EK Elo EK EL - - J. Baeen Labo Meesysemen Doelsellingen - Inhoud - Evaluaie Doelsellingen Op basis

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A 1-2 vwo 2002-I

Eindexamen wiskunde A 1-2 vwo 2002-I Eindexamen wiskunde A 1-2 vwo 2002-I Vogels die voedsel zoeken Vogels die voedsel zoeken op de grond veronen vaak een karakerisiek paroon van lopen en silsaan. In iguur 1 is di paroon voor wee vogelsooren

Nadere informatie

LABO 3 : De tijdbasis 1

LABO 3 : De tijdbasis 1 De ijdbasis 1 1 / 9 1. Doelsellingen LABO 3 : De ijdbasis 1 Na he ivoeren van de proeven : wee je wa freqenie is en kan je ze aflezen op een scoopbeeld. kan je de verschillende spanningsvoorsellingen.

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje wiskunde

www.aarde nu Voor een profielwerkstuk over de aarde Tweede Fase havo/vwo Leerlingenboekje wiskunde Voor een profielwerksuk over de aarde www.aarde nu In opdrach van: Vrije Universiei Amserdam Universiei van Amserdam Technische Universiei Delf Universiei Urech Wageningen Universiei Teksen: Gerard Heijmeriks

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Laden en ontladen van condensatoren.

Hoofdstuk 6: Laden en ontladen van condensatoren. Hoofdsuk 6: Laden en onladen van condensaoren. Inleiding Elekriciei We ween reeds da een elekrische bron energie kan leveren. (W=P. me P=U.I). Volgens de we van behoud van energie, is he onmogelijk energie

Nadere informatie

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult Werkboek meer Geluk J check! in 3Weken! Marjan van de Bul www.gelukfabriek.nl Unlock your Luck vormgeving www.somehingilse.nl Alsjeblief! Hier is jouw eigen werkboek voor meer geluk in 3 weken. Misschien

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO 2002-II wiskunde A (oude stijl) Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO 2002-II wiskunde A (oude stijl) Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO 00-II wiskunde A (oude sijl) Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x

Nadere informatie

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 4. 4.1 Soorten straling en stralingsbronnen

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 4. 4.1 Soorten straling en stralingsbronnen Uiwerkingen opgaven hoofdsuk 4 Opgave 1 a 4.1 Sooren sraling en sralingsbronnen Eröngenfoon = h f h f 4 = 6, 6607 10 Js 19 = 1, 9 10 Hz E = = röngenfoon 4 19 14 6, 6607 10 1,9 10 1, 59 10 J b De hoeveelheid

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak wiskunde A (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

11 Groeiprocessen. bladzijde 151 21 a A = c m 0,67 } m = 40 en A = 136. 136 = c 40 0,67 136 = c

11 Groeiprocessen. bladzijde 151 21 a A = c m 0,67 } m = 40 en A = 136. 136 = c 40 0,67 136 = c Groeiprocessen ladzijde a A = c m 7 } m = 40 en A = = c 40 7 = c, 40 0 7 c, Dus de evenredigheidsconsane is,. m = 7 geef A =, 7 7 Dus de lichaamsoppervlake is ongeveer dm. c A =, geef, m 7 =, m 7 009 m

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Einstein (4) deze "ziet" t=ta licht bereikt achterkant. t=tv licht bereikt voorkant. figuur 1.

Einstein (4) deze ziet t=ta licht bereikt achterkant. t=tv licht bereikt voorkant. figuur 1. Einsein (4) In he orig arikelje (nr 44b, bladz. 3-6) werd he begrip relaiiei geïnrodueerd me name de relaiiei an een bepaalde ijdsduur zoals de slingerijd an een slinger in een klok. In boengenoemd arikelje

Nadere informatie

Samenvatting snelheden en 6.1 6.3

Samenvatting snelheden en 6.1 6.3 Samenvatting snelheden en 6.1 6.3 Boekje snelheden en bewegen Een beweging kan je op verschillende manieren vastleggen: Fotograferen met tussenpozen, elke foto is een gedeelte van een beweging Stroboscopische

Nadere informatie

Voorbeelden van lineaire eerste-orde differentiaalvergelijkingen

Voorbeelden van lineaire eerste-orde differentiaalvergelijkingen Voorbeelden van lineaire eerse-orde differeniaalvergelijkingen Hieronder vind je 8 voorbeelden waarbij een differeniaalvergelijking e behulp van he overzich wor opgelos. Opdrach Besudeer de voorbeelden

Nadere informatie

VLAAMSE FEDERATIE HONDENSPORTLIEFHEBBERS. Wedstrijd ingericht door : Datum : Keurders : Ringmeester : Secretariaat : REEKS of SERIE NR :

VLAAMSE FEDERATIE HONDENSPORTLIEFHEBBERS. Wedstrijd ingericht door : Datum : Keurders : Ringmeester : Secretariaat : REEKS of SERIE NR : HONDENSPORTLIEFHEBBERS GEHOORZAAMHEID Wedsrijd ingerich door : Keurders : Ringmeeser : Secreariaa : REEKS of SERIE NR : Nr Naam van de geleider Nr. Werkboekje Naam van de hond Ras Geslach.. 3. 4. 5. 6.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 - Logaritmische functies

Hoofdstuk 7 - Logaritmische functies Hoodsuk 7 - Logarimishe unies ladzijde 0 V-a De dagwaarde egin op 000 en daal naar 000. Dus: 000 g 000 = = 06 ; g = 000 06 0 909. = 000 g ; Op ijdsip = 0 is de dagwaarde 000. De groeiaor g 0 909 dus W

Nadere informatie

X Y e. p n+ e. X Y e. Y(stabiel)

X Y e. p n+ e. X Y e. Y(stabiel) Faculei Bèaweenschappen Ioniserende Sralen Pracicum chergrondinformaie Eigenschappen van ioniserende sraling Bij he uizenden van ioniserende sraling röngensraling en α-, β- en γ-sraling door maerie gaa

Nadere informatie

Eenparige rechtlijnige beweging

Eenparige rechtlijnige beweging Eenparige rechtlijnige beweging Leerplandoelen FYSICA TWEEDE GRAAD ASO WETENSCHAPPEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/009 5.1.1 Snelheid B1 In concrete voorbeelden van beweging het

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uierlijk op juni de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school op de daaroe

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Polarisatie

Hoofdstuk 8 Polarisatie Hoofdsuk 8 Polarisaie lecromagneische Sraling is Gepolariseerd Iedere ransversale rilling is gepolariseerd To nu alleen rillingen beschouwd waarvan (en B) in één vlak ril: Lineair gepolariseerd lich. (In

Nadere informatie

Inleiding opgaven 3hv

Inleiding opgaven 3hv Inleiding opgaven 3hv Opgave 1 Leg uit wat een eenparige beweging is. Opgave De maan beweegt met (bijna) constante snelheid om de aarde. Leg uit of dit een eenparige beweging is. Opgave 3 Geef twee voorbeelden

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding Vr He spel over geneisch gemodificeerd voedsel Handleiding Achergrond Er besaa nog seeds veel discussie over geneisch gemodificeerd voedsel. Voorsanders hechen veel waarde aan de mogelijkheden, zoals goedkopere

Nadere informatie