C. von Schwartzenberg 1/8. 1b Bij situatie II is er sprake van een evenredig verband. bij p = 12,50 hoort q = W is evenredig met S,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C. von Schwartzenberg 1/8. 1b Bij situatie II is er sprake van een evenredig verband. bij p = 12,50 hoort q = 6500. W is evenredig met S,"

Transcriptie

1 G&R havo A eel C vo Schwarzeberg 1/8 1a Bij I wor y vier keer zo klei (us he viere eel) ; bij II wor y (precies als ) ook vier keer zo groo 1b Bij siuaie II is er sprake va ee evereig verba a (rech)evereig bce omgekeer evereig a is omgekeer evereig me p, us p = a ,50 = a 8150 = a Dus p = 8150, ofwel = 8150 bij p = 1,50 hoor = 6500 p b p = 15 = (suks) 15 c = = 8150 p = p = ( ) 1 p a W is evereig me S, us W = a S 5,6 5, 6 = a 50 a = = 0,11 Dus W = 0,11 S bij S = 50 hoor W = 5, b S = 80 (cm) W = 0,11 80 = 8,96 (cm) Dus ogeveer 9 cm 5a T is omgekeer evereig me, T = a 1, 6,5 = a a = 4 Dus T = 4, ofwel T = 4 bij =,5 hoor T = 1,6 5b = 4,85 (km) T = 4 0, 8 ( C) 4,85 1,4 5c T = 1,4 ( C) = 4 1,4 = 4 1 = 4,857 (km) Dus op ee iepe va ogeveer 857 meer 1 1,4 6a p is omgekeer evereig me, p = a 8 = a a = 114 Dus p = 114, ofwel p = 114 bij = hoor p = 8 6b = 5,5 (jaar) p = 114 0,7 (%) 5,5 6c 95% verwee 5% aawezig p = 5 (%) 5 = = =, 8 (jaar) Dus a ogeveer jaar 1 7a 7b H is omgekeer evereig me R, H R = a 8,5 5,5 15 = a a = 8, 5 Dus H R = 8,5 H = bij R = 15 hoor H = 5,5 R 8,5 R = 1,5 (m) H = = ( ) 1,5, 8,5 7c H =, ( ) =, R = 8,5 1 R 16, 5 (m) 1 R 8,5 8,5 8,5 7 H + H * = 90 me H = + H * = 90 H * = 90 R R R 8a Zie e eerse rie scherme 8bc y 1 wor ogeveer ul y wor ogeveer 5 y wor ogeveer 8 8 y 1 wor a heel groo 8e De grafiek va y osaa ui ie va y 1 oor eze 5 eehee omhoog e verschuive De grafiek va y osaa ui ie va y 1 oor eze 8 eehee omlaag e verschuive 9a y = heef als horizoale asympoo e lij y = 7 e als vericale asympoo e lij = 0 (e y -as) 9b N = + 0 heef als horizoale asympoo e lij N = 0 e als vericale asympoo e lij = 0 (e N -as) 0,0 9c y = + 1,8 heef als horizoale asympoo e lij y = 1,8 e als vericale asympoo e lij = 0 (e y -as) 9 K = + 6 heef als horizoale asympoo e lij K = 6 e als vericale asympoo e lij = 0 (e K -as)

2 G&R havo A eel C vo Schwarzeberg /8 a A = heef als horizoale asympoo e lij A = 0 s e als vericale asympoo e lij s = 0 (e A-as) b A = = 4 (algebraïsch of iersec) s = 7, 5 s Ui e grafiek lees je aara af a A < 4 vaaf s = 7,5 11a Bij oeemee eem 00 af, us eem K = af Bij ee groere proucie ( ) wore e vase kose vereel over meer apparae, aaroor eme e kose per apparaa af 11b De horizoale asympoo is K = 0 Bij ee heel hoge proucie kome e kose per apparaa ich bij 0 euro e ligge 11c K = = 45 (iersec) 66, 7 Ui e grafiek lees je aara af voor Ja op e uur gaa e kose aar 0 ( /apparaa) K = = 0,50 (iersec) = Ui e grafiek lees je a af voor > a f = L heef als horizoale asympoo f = 0 (e L-as) ; hele groe vogels klappe zeer raag me hu vleugels 1b De vericale asympoo is L = 0 (e f -as); kleie vliegee orgaisme klappe zeer sel me hu vleugeljes 1c cm lag L = 0 (mm) f = = cm lag L = 50 (mm) f = =,4 50 Bij vliegee kolibries kome freueies voor usse,4 e 6 Echer als ze i e luch sil saa is er gee zweefeffec e zal f groer zij 1 f = = (algebraïsch of iersec) L = 1 L f = = (algebraïsch of iersec) L = L Bij wespe kome vleugelleges usse e 1 mm voor 1a Bij oeemee lichaamsgrooe zal e populaiegroohei P afeme, oma groere iere meer voesel oig hebbe e us ee groe oppervlake oig hebbe om i voesel e vie 1b Bij oeemee lichaamsgrooe zal H oeeme, oma groere iere meer voesel oig hebbe 1c 1 1e 1f 1g P = 500 H = 90 = 0,18 (kg) (algebraïsch of iersec) (iere/km ) 500 gram = 0,5 kg H = 0,5 = P = 180 P De hor asympoo is H = 0; bij veel iere (per km ) is e hoeveelhei voesel (per volwasse eemplaar) gerig De ver asympoo is P = 0; bij zeer weiig iere (per km ) is e hoeveelhei voesel (per volwasse eemplaar) groo 0 everzwije op 0 km P = 1 (everzwije per km ) P = 1 H = 90 = 7,5 (kg voesel per volwasse everzwij per ag) 1 Dus per week hebbe e 0 everzwije 7 0 7,5 = 6000 kg voesel oig 000 here op 0 km P = 0 (here per km ) P = 0 H = 90 = 4,5 (kg voesel per volwasse her per ag) 0 Dus per ag moee e 000 here 000 (5 4,5) = 00 kg voesel bijgevoer krijge 14a = 0 P = = = 0 (kg per pereboom) b Bij oeame va zal P oeeme Als oeeem, wor 1 + groer e 50 kleier 1 + Daaroor wor P = groer c Voer e formule i op e GR e gebruik TABLE Maak a ee grafiek i je schrif (zie hieraas) 14 = 4,5 P 141 e = 6,5 P 14 P (6,5) P (4,5) De oeame is 0% 1,7% P (4,5) 160 P 1 0 P = 150 Z as

3 15a G&R havo A eel C vo Schwarzeberg /8 Er is ee afemee sijgig (zie e grafiek) 15b = 1 (iersec) 5, 1 + Op e zese ag (loop va = 5 o = 6) 15c N (5) N (4) 16 (isece) = 1190 (iersec) = 9, = 1195 (iersec) = 79, He uur 79, 5 9, 5 = age 15e = 10 (iersec) =, = 15 (iersec), He uur,71,5 = 0,1 age Da is ogeveer 5 uur 16a 16b 15 = K = 7,5 + = 7, 5 + 7, 5 = 5 ( /m /jaar) H&M beaal per jaar voor 000 m kaoorruime us = ( ) De vloeroppervlake is 0 = 0 m 15 =, 4 K = 7,5 + =, 75 ( /m /jaar),4 De school beaal per jaar us 0,75 = ( ) 16c Nee (zie 16a e 16b), voor e oale schoomaakkose moe je K og vermeigvulige me e vloeroppervlake 16 K = 7, = 9,5 (algebraïsch of iersec) = 7, 5 De vloeroppervlake is us miimaal m 16e K * = K = (7, 5 15) = a 17b 17c 17 17e 4 K = 4 = (algebraïsch of iersec) 1 0 0, 6 = 4 (0 ) 0, 6 = 0 4 4, 6 = 0 87 (us ogeveer 87% veroreiigig is verwijer) Er kom och og 0 87 = 1% va e veroreiigig i he meer erech 0 = 0 K = (e oemer wor ul e ele oor ul ka ie) 0 0 = K = = 4 = = 0,4 (miljoe euro) e = 50 K = = 0 = 0, 6 (miljoe euro) ,4 0, De oeame is 0% = 0% = 1 0% = 50% 0,4 0,4 K (99) K (89) De oeame is a 0% 114% K (89) Om e laase hoeveelhei veroreiigig e verwijere kos eorm veel gel De % ie usse 89% e 99% zi geef ee oeame i e kose va maar liefs ruim 10% 18a Zie e plo hieraas 18b Da zij e pue (0, 0) e (1; 0,5) 18c 6 Da grafieke va y 1 = 0,5 e y = 0,5 kome ie oer e -as 19a 19b 19c 19 0,59 1, 7 = 0 (iersec) 65,4 5 7 = (iersec) 1, 69,5 0,7 = 11 (iersec) 0, 7 7 = 0,0 (iersec) 0, 4

4 G&R havo A eel C vo Schwarzeberg 4/8 1,18 1,18 0 N = a oor (18, 50) 50 = a 18 a = 50 11, 557 1, , ,18 N = oor (5, p) p = ,18 1, a 1b P = oor (18, 57) 57 = 18 (iersec) 1, 0 A = 17, oor (5, 8) 8 = 17, 5 (iersec) 0,4 0,85 0,85 a y = a oor (8, ) = a 8 a = 17, 57 0,85 8 b y = 18 oor (8, ) = 18 8 (iersec) 0, 86 a b c 0,45 a = 80 e b = 16 = (soele per week) 0,45 a = 80 e = 1, = b (iersec) b 19, 0 ( 00 euro) Dus he beschikbare kapiaal is Da is ee oeame va % 19% ,45 a = 80 e b = 16 = ,45 a = 160 e b = = ,45 0,45 Op e GR blijk u a = a 4b 4c 4,7 1,7 h = 1, 5 L = 0, 005 1,5 = 0, 00,7 1 1 L 0, 005 h = =, 8 h,7 1 = e h = 0, 90 L = 0, 005 0, 90 1, 0 (m),7 1 = e h = 1, 70 L = 0, 005 1, 70 6,7 (m) Dus lege L usse 6,7 meer e 1,0 meer,7 1 = 60 e h =,75 L = 0,005 60,75 9,89 (m) 9,89 m lig usse 6,7 m e 1,0 m Als L = 9,9 meer wor gekoze is he sopeke voor ieeree goe zichbaar 5a Als y evereig is me a gel y = a 5b Als y evereig is me a gel y = a Als y omgekeer evereig is me a gel y = a, ofwel y = a 1,8 1,8 6a y evereig is me y = a 1,8 1 1,8 Voor = 6 is y = 1 1 = a 6 a = 0, 48 Dus e formule is y = 0, 48 1,8 6 6b y omgekeer evereig is me a gel y = a, ofwel y = a Voor = 6 is y = = a = 4 Dus e formule is y = 4 6c P omgekeer evereig is me a gel P = a, ofwel P = a 0,9 Voor = 0, is P = 0, = a = 0,9 Dus e formule is P = 7a 7b 7c 0,75 0,75 W evereig is me m W = a m 0, ,75 Voor m = is W = = a a = 41 De formule is W = 41 m 0,75 0,75 m = W = (kj) W = = 41 m 0,75 (iersec) m 584 (kg) 8a A evereig is me v A = a v Voor v = is A = = a a = = 0,0065 De formule is A = 0,0065 v

5 G&R havo A eel C vo Schwarzeberg 5/8 8b 8c 8 v = 70 A = 0, , 6 (m) Als v = v 1 a A = 0, 0065 ( v ) = 0, 0065 ( v 1) = 0, ( v 1) = 4 A1 Als v verubbel a wor e remafsa A wor vier keer zo groo A = 0 0 = 0,0065 v (algebraïsch of iersec) v 69 (km/uur) 9a L omgekeer evereig is me a gel L = a, ofwel L = a Voor = 4 is L = = a = 800 De formule is L = 800 9b = L = 800 = 00 9c L = 0 0 = 800 (algebraïsch of iersec) 6, (m) 9 Als = 1 a L = = = = = L 4 1 ( ) ( 1) 4 ( 1) ( 1) Als verubbel a wor e geluiserke L vier keer zo klei (he viere eel) 0a Als A is evereig me l a is A = a l a = A ( is e evereigheiscosae) a l Bereke aarom sees A l 19 0,97; 4 0,99; 99 0,06; ,95; 1 0,0; 05 0,98; , 00; 506 0,01 e 65 0, De formule ie hierbij hoor is A = 0,0 l 0b cm zij 00 mm A = = 0,0 l (algebraïsch of iersec) l 6 (mm) Als H is evereig me G a is H = a G a = H G Bereke us sees H G 19 11, 94; 56 11, 97; 14 11, 99; 80 11, 94 e 490 1, De formule ie hierbij hoor is H = 1 G 1a 1b G = 60 (kg) H = (gram) D1a D1b Diagosische oes R is evereig me, us R = a 75 = a 150 a = 75 =, 5 Dus R =,5 bij = 150 hoor R = = R =,5 = 600 F is omgekeer evereig me s, F s = a 0 = a a = 800 Dus F s = 800, ofwel F = 800 bij s = 0 hoor F = s s = 50 F = 800 = 16 50

6 G&R havo A eel C vo Schwarzeberg 6/8 Da is omgekeer evereig me A, us A = a Bij = 7 hoor A = = a a = 504 Dus A = 504, ofwel = 504 A Db A = 4 (werkemers) = 504 = 16 (age) 4 Dc = 60 (age) 60 A = 504 A = 504 = 8,4 (werkemers) Dus gemiel 8,4 (of meer) werkemers 60 Da y = + 4 heef als horizoale asympoo e lij y = 4 e als vericale asympoo e lij = 0 (e y -as) 5, Db K = + 7,6 heef als horizoale asympoo e lij K = 7,6 e als vericale asympoo e lij = 0 (e K -as) D4a De horizoale asympoo is K = 1,75 Prakische beekeis: Hoe groo e proucie ook is, e kose per vaas kome ie oer 1,75 D4b 1, = 4,5 (algebraïsch of iersec) = 4 Dus bij ee agproucie va 4 suks D5a De horizoale asympoo is N = 1; e vericale asympoo is = 0 (e N -as) D5b + 1 = 0 (algebraïsch of iersec) = 41,5 Dus vaaf = 41,5 is N < 0 0 D6a Voer e formule i op e GR e gebruik TABLE N Maak a ee grafiek i je schrif (zie hieraas) 80 D6b = 1 8 N = N (1 8 ) 45 (vae) D6c Viere jaar va = o = 4 N (4) N () 7 (vae) D6 Ee kwar zoek 75 vae aagespoel ( = 6 geef N = 75 zie TABLE) 0 0 = 75 (iersec) 6 + -as Dus a 6 1 = 7 maae D7a D7b 5, 8 = (iersec) 17, 85 1,8,8 = 6 (iersec) 1,5,1,1 D8 y = a oor (, 1 000) = a a = 00,1 00,1 00,1 y = oor ( b, 000) 000 = b (iersec) b 1,9,1,1 D9a N is evereig me p, us N = a p ( a is e evereigheiscosae) Bij p = hoor N = 0 0 = a a = 0 5, 64 D9b p = 5 N = 0 5 D9c N = 0 p = 0 (iersec) p 187 D K is omgekeer evereig me r, us K r = a Bij r = 6 hoor K = 0, 5 0, 5 6 = a = 8 K r = 8 K = 8 r D11a Als V is evereig me a is V = a a = V ( a is e evereigheiscosae) Bereke aarom sees V 5,5 7,5 = 0,5; 0,5; 0,5; 1 0, 5; 6 0, 5 e 4 0, 5,0,8,1 4,4 5, 5,5 De formule ie hierbij hoor is V = 0,5 D11b V = 0,5 = 5 (iersec) 4, 64 (cm) V = 0,5 = 5 (iersec) 5,19 (cm) I klasse I zie iameers va 4,6 o e me 5, cm

7 G&R havo A eel C vo Schwarzeberg 7/8 Gemege opgave G1a A (i m ) is evereig me m ( m i kg), us A = a m ( a is e evereigheiscosae) Bij m = hoor A = = a a = 16 11, G1b m = 175 (kg) A = (m ) 067 G1c A = 1,16 (m ) 1,16 = 16 m (iersec) m 0, 0 (kg) De ra heef ee massa va gram Ga D (i cm) is omgekeer evereig me N ( N he aaal bome per ha), us D N = a Bij N = 00 hoor D = = a D N = 0 00 D= N N Gb 750 bome op 8 ha N = 750 = 9,75 (bome per ha) D = (cm) 8 N Gc D = 0 00 = 17 (iersec) N 111 (bome per ha) N Op he perceel va 4 ha saa a bome Ga Zie e grafiek hieraas (gebruik TABLE) Gb T () T (0) 5, 6 Dus ee afame va 5,6 C Gc N = = (iersec) = 7,5 (mi) + 5 Dus a 450 secoe (7 miue e 0 secoe) T G N = = 50 (iersec) 4,1667 (mi) + 5 Dus a 00 secoe (gebruik ook he awoor va Gc) Ge Voor groe waare va is T 0 Dus op e uur 0 C G4a = 8 P = 0, 48 v 8 = 0, 48 8 v = 0,7 v G4b P = 0,7 v = (iersec) v 8,7 (m/s) G4c Wiselhei op maaag is v (m/s) e op isag v (m/s) Pmaaag = 0,7 v e Pisag = 0,7 ( v ) = 0,7 8v = 8 0,7v = 8 Pmaaag He vermoge op isag is a 8 keer zo groo als op maaag G4 v = 1 P = 0, 48 1 = 89, 44 G4e P = 89, 44 = (algebraïsch of iersec) 7,8 (m) G4f P II = 89, 44 ( ) = 89, 44 4 = 4 89, 44 = 4 P I He vermoge va e aere wiurbie is us 4 keer zo groo 50 G5a 50 D = = 50 N = ,07 + 0, D G5b N = = 0 (iersec) D = 0 0,07 + 0,005D He aaal 4- o 1-jarige i e gemeee is us 6 0 = D G5c N = = 80 (iersec) D = 14 0,07 + 0,005D He aaal 4- o 1-jarige i e gemeee was 8 14 = 11 Na verrek va e 4 leerlige zij er a er og 8 8 1,5 D = = 1, 5 N = ,07 + 0,005 1,5 De opheffigsorm is us 78 e er zie og maar 80 = 77 leerlige op e school De school wor us opgeheve

8 G&R havo A eel C vo Schwarzeberg 8/8 80 G5 0 A: D = = 80 N = 177, e 0 = 6,75 maimaal 6 schole 15 0,07 + 0, , 00 0 B: D = = 0 N = = ,07 + 0,005 0 e 00 = maimaal schole 0 00 C: D = = N = 6, 0 0,07 + 0,005 e 00 = 4,75 maimaal 4 schole 6, G5e Me hou rekeig me he plaela G6a Plo e grafiek op e GR (zie hieraas) e maak er ee sches va G6b De grafiek oo ee afemee alig (e uieielijk ee sabilisaie) Da klop me e prakijk: bij oeemee proucie zulle e fabricagekose per kraa afeme Da effec wor wel sees kleier G6c De horizoale asympoo is K = 60 (sippel eze lij i e sches va 6a) Bij oeemee proucie kome e kose sees icher i e buur va 60 euro per kraa G6 K = = 70 (algebraïsch of iersec) = 56 De proucie per week moe 56 of meer krae zij G7a Voer e formule va V i op e GR e eem e opie miimum Je vi: bij ee selhei va 80 km/uur (zie hieraas) G7b He miimale verbruik is V = 0,1 lier/km ( = lier/0 km) Op ee ri va 0 km verbruik hij miimaal 0 0,1 = lier bezie De miimale beziekose zij us 1,50 = 60 euro G7c K = beziekose + lookose = V 0 1, = ( 4 + 0, ) = 0 + 0, = 0, G7 Voer e formule va K i op e GR e eem e opie miimum Je vi: e miimale oale kose zij ogeveer 1 (zie hieraas) G8a Vier woolage elle ubbel, us ga ui va = 9 woolage Woolaag 1 beaal 70 = 80 ( ) 9 G8b Woolaag 1 beaal 70 : ( ) = 70 : 15 = 48 ( ) De volgee woolage beale respecievelijk 96, 144, 19 e ( ) G8c = 1 e k = 1 woolaag 1 beaal P = ,1 (%) 1 = 1 e k = 0 woolaag 0 beaal P = ,7 (%) 1 = 1 e k = 19 woolaag 19 beaal P = , (%) 1 Same is a ogeveer 6% (e a is meer a ee kwar) G (iersec of TABLE) 19,5 awoor 0 ( + 1) < G9a Bij beie formules moe he aaal pue oeeme als e presaie beer wor I e formule voor e loopoerele wor e waare usse e haakjes oor he mieke groer als M kleier wor, zoa he aaal pue oeeem (oor e posiieve epoe) I e formule voor e sprig- e werpoerele wor e waare usse haakjes groer als M groer wor, zoa he aaal pue oeeem (oor e posiieve epoe) G9b Ivulle va 68,15 i e formule geef 179,0 De sellere ij is 68,15 0,04 = 68,11 secoe Ivulle va 68,11 i e formule geef 179,96 Di beeke i beie gevalle 179 pue G9c Ivulle va 895 i e formule va he versprige bij e mae geef 11,19 He aaal pue bij e mae is 11, us bij e vouwe 11 1,41 0, ( M ) = 11 (iersec) M 741 (cm)

x 4,60en y 6,22. Dus de maximale gemiddelde winst is 6,22 euro per mat. Er worden dan 460matten per week geproduceerd. dw dq

x 4,60en y 6,22. Dus de maximale gemiddelde winst is 6,22 euro per mat. Er worden dan 460matten per week geproduceerd. dw dq 15 Differeie«re bladzijde178 16 a dw dq ˆ 1,5q2 8,25q W 550mae per week, dus q ˆ 5,5 dw dq ˆ 1,5 5,5 2 8,25 5,5 ˆ 0 qˆ5,5 Ui de sches volg da W maimaal is voor q ˆ 5,5. W ma ˆ 0,5 5,5 3 4,125 5,5 2 10

Nadere informatie

Elektrificering van een (bestaande) fiets, wat globale berekeningen

Elektrificering van een (bestaande) fiets, wat globale berekeningen Elekrificerig va ee (besaae) fies, wa globale berekeige Hieroer heb ik ee algemee uileg geaa va wa berekeige ie va belag zij voor ee elekrificaie va ee fies. Voor e helerhei e uileg zij wa perceages e

Nadere informatie

A x A = C. von Schwartzenberg 1/14. Op [ 4, 1] is = 0,4. Op [ 2, 4] is = 4 8 = 12. De gemiddelde snelheid waarmee toeneemt op [4, 6] is y

A x A = C. von Schwartzenberg 1/14. Op [ 4, 1] is = 0,4. Op [ 2, 4] is = 4 8 = 12. De gemiddelde snelheid waarmee toeneemt op [4, 6] is y G&R vwo A eel Differetiëre C vo Schwartzeberg /4 a K 70 40 0 ( ) K 0,5 ( /kg) K,5 is e richtigscoëfficiët va e (groee) lij AB 0 b De gemiele selhee eme toe (e lij AB gaat stees steiler lope i e richtig

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Lineaire en exponentiële verbanden

Hoofdstuk 1 Lineaire en exponentiële verbanden Hoofsuk Lineaire en exponeniële veranen lazije A: Geen lineair veran, als x me oeneem, neem y nie sees me ezelfe waare oe. B: Lineair veran, als x me oeneem, neem y sees me, oe. C: Geen lineair veran,

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/18. 1b Dat zijn de punten (0, 0) en (1; 0,5). Zie de plot hiernaast.

C. von Schwartzenberg 1/18. 1b Dat zijn de punten (0, 0) en (1; 0,5). Zie de plot hiernaast. a G&R havo B deel 9 Allerlei uncies C von Schwarzenber /8 Zie de plo hiernaas b Da zijn de punen (0, 0) en (; 0,5) c Van de raieken van en li een enkel pun onder de -as d De raieken van en hebben de -as

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

11 Groeiprocessen. bladzijde 151 21 a A = c m 0,67 } m = 40 en A = 136. 136 = c 40 0,67 136 = c

11 Groeiprocessen. bladzijde 151 21 a A = c m 0,67 } m = 40 en A = 136. 136 = c 40 0,67 136 = c Groeiprocessen ladzijde a A = c m 7 } m = 40 en A = = c 40 7 = c, 40 0 7 c, Dus de evenredigheidsconsane is,. m = 7 geef A =, 7 7 Dus de lichaamsoppervlake is ongeveer dm. c A =, geef, m 7 =, m 7 009 m

Nadere informatie

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS

x 3x x 7x x 2x x 5x x 4x G&R havo B deel 1 3 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/12 TOETS VOORKENNIS G&R havo B deel Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg / a x = x =. b x = x x =. c d x (x ) 0 x = 0 =. 9. e f x 0 x ( x ) 0. x x = x x ( x )( x + ). TOETS VOORKENNIS a ( x + ) = x c x e

Nadere informatie

Overzicht Examenstof Wiskunde A

Overzicht Examenstof Wiskunde A Oefenoes ij hoofdsuk en Overzih Examensof Wiskunde A a X min 0, X max 0, Y min 0 en Y max 000. 0 lier per minuu. Als de ank leeg is, dan is W 0, dus 00 0 0 dus 0. Na 0 minuen is de ank leeg. a Neem de

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/20. Zie de plot hiernaast. 1b Alle grafiek gaan door O (0,0) en (1;0,5). 1c 1d

C. von Schwartzenberg 1/20. Zie de plot hiernaast. 1b Alle grafiek gaan door O (0,0) en (1;0,5). 1c 1d a G&R vwo A deel 0 Allerlei uncie C. von Schwarzenber /0 Zie de plo hiernaas. b Alle raiek aan door O (0,0) en (;0,). c d De raieken van y = 0, en y = 0, komen nie onder de -as. De raieken van y = 0, en

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

( ) 1. G&R vwo A deel 4 16 Toepassingen van de differentiaalrekening C. von Schwartzenberg 1/13 = =

( ) 1. G&R vwo A deel 4 16 Toepassingen van de differentiaalrekening C. von Schwartzenberg 1/13 = = C von Schwartzenberg 1/1 1a 1b 1c 1 1 1 4 5 4 6 4 4 5 f ( ) 6 + 6 6 + 6 6 f '( ) 4 + + 4 4 + + 4 g( ) 5 8 g '( ) 5 1 5 Onthou: y y '( ) 1 8 8 1 1 1 h + + + h'( ) 1 1 7 6 6 k ( ) ( 1) + 8 k '( ) 1( 1 )

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen.

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen. 1a 1b G&R havo A deel 1 Tabellen en grafieken C. von Schwarzenberg 1/14 Een buspakje kan door de brievenbus, een pakke nie. Een zending die voorrang krijg. 1c 5, 40. (Worldpack Basic prioriy Buien Europa

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

Vaardigheden. bladzijde 174. De toename per jaar is = 102, = dus de toename per 100 jaar is De toename per jaar is.

Vaardigheden. bladzijde 174. De toename per jaar is = 102, = dus de toename per 100 jaar is De toename per jaar is. Vaarigheen lazije 74 00 440 De oename per jaar is = 0, 00 99 ij in jaren 990 000 00 00 00 aanal 440 7,, 00 De oename per jaar is 609900 00 000 700 89 ij in jaren 700 800 900 997 000 aanal 00 00 48 000

Nadere informatie

1 Inleidende begrippen

1 Inleidende begrippen 1 Inleidende begrippen 1.1 Wanneer is een pun in beweging? Leg di ui aan de hand van een figuur. Rus en beweging (blz. 19) Figuur 1.1 Een pun in beweging 1.2 Wanneer is een pun in rus? Leg di ui aan de

Nadere informatie

2000 loopt van t = 5 tot t = 6. De toename in 2000 is N L(6) N L(5) 69 (lepelaars).

2000 loopt van t = 5 tot t = 6. De toename in 2000 is N L(6) N L(5) 69 (lepelaars). G&R havo A deel 0 Groei C. von Schwarzenber /6 a b Na drie weken 750 + 50 = 00 (m ); na vijf weken 750 + 5 50 = 500 (m ). Na één week 6 = (m ); = = na vier weken 6 6 56 (m ). w c 750 + w 50 = 6 (inersec)

Nadere informatie

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies Hoofstuk B - Breuken en funties Voorkennis V-a g V-a h 0 0 i 9 j 0 0 0 9 0 9 e k 0 f l 9 9 Elk stukje wort : 0 0, meter. a 0 0 0 00 L 0, 0, 0,0 0,0 0,0 De lengte van elk stukje wort an twee keer zo klein.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Blok - Vaardigheden ladzijde d 9 B B 6 f a a e r 9 9r r r r 8 a De rihingsoëffiiën van de lijn is gelijk aan en he sargeal is dus 7 0 de vergelijking is y x+ De rihingsoëffiiën van de lijn is gelijk

Nadere informatie

wiskunde A vwo 2015-I

wiskunde A vwo 2015-I wiskunde A vwo 05-I Diabeesrisicoes maximumscore 4 He aanal personen me verborgen diabees is binomiaal verdeeld me n = 400 en p = 0, 0 P( X 00 ) = P( X 99 ) Beschrijven hoe di me de GR berekend word De

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/20

C. von Schwartzenberg 1/20 a G&R vwo B deel Eponenen en loarimen C. von Schwarzenber /0 Ze zijn elkaars spieelbeeld en opziche van de y -as. b Beide raieken hebben de -as (de lijn y = 0) als horizonale asympoo. c B = B = 0,. a b

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Blok 3 - Vaardigheden

Blok 3 - Vaardigheden Blok - Vaarigheen Moerne wiskune 9e eiie vwo B eel lazije 78 a Elke uur wor een hoeveelhei vermenigvulig me,09 Na uur is er, 09 Na ag = = uur is er (, 09), 09, 09 De groeifaor per ag is, 09, 9 De groeifaor

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Recursie en differenties

Hoofdstuk 6 - Recursie en differenties Hoofdsuk 6 - Recursie e differeies ladzijde 54 V-a ; ; ; 7 ; 8 ; 4 ; 7 ; 0 ; 7 ; 4 ; ; ; 5 ; 8 ; ;,5 ; 5 ; 6,5 ; 8 ;,5 ; ; 400 ; 00 ; 00 ; 50 ; 5 ;,5 ; 6,5 ; Rij : ieuwe waarde = oude waarde Rij : ieuwe

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Rust en beweging

Hoofdstuk 1: Rust en beweging Hoofdsuk 1: Rus en beweging 1.1 Rus en beweging zijn relaief Ten opziche van he vlieguig is de passagier in................................................ Ten opziche van he aardoppervlak is he vlieguig

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules maken

Hoofdstuk 6 - Formules maken Hoofdsuk 6 - Formules maken ladzijde 0 V-a Formule, wan de grafiek gaa door he pun (,) 0 en formule is exponenieel. Formule heef voor x = 0 geen eekenis, erwijl de grafiek door he pun (0, 3) gaa. Formule,

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen).

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen). 1a G&R vwo A dl 9 Rij Goiomtri C. vo Schwartzbrg 1/1 110, 116, 1,... (stds 6 rbij). 1b 607,5, 911,5, 166,875... (stds kr 1,5). 1c 1d 51, 66, 8,... (stds mr rbij). 60, 97, 7,... (stds d voorgaad gtall optll).

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Opdracht 4.16. Algemene oplossing: Algemene oplossing: n 1 1 2 n 1 7/2. Algemene oplossing: + = + ( ) Algemene oplossing: Opdracht 4.

Hoofdstuk 4. Opdracht 4.16. Algemene oplossing: Algemene oplossing: n 1 1 2 n 1 7/2. Algemene oplossing: + = + ( ) Algemene oplossing: Opdracht 4. Hoofdsuk Opdrch.6 k x + xk = = r = Algemee oplossig: k r xk = + xk = + / k xk = + k 9 7 x = x + 7 x + x = 7 x x = + + + 7 = r = Algemee oplossig: r 7/ x = + x = + / x = 7 c α α ( α α ) x = x x x x = x

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25 C. von Schwartzenberg 1/ 1 I, II, IV en V zijn tweedegraadsvergelijkingen. (de hoogste macht van is steeds ; te zien na wegwerken haakjes?) (III is een eerstegraadsvergelijking en VI is een derdegraadsvergelijking)

Nadere informatie

80 is het vaste bedrag. (moet je betalen onafhankelijk van het aantal km)

80 is het vaste bedrag. (moet je betalen onafhankelijk van het aantal km) C. von Schwartzenberg 1/1 1a 1b 1c 1d t = 10 A = 0, 8 10 + 3 = 8 + 3 = 26 (miljoen ha). Bij halverwege 1985 hoort t = 15, 5 A = 0, 8 15, 5 + 3 = 21, 6 (miljoen ha). Het snijpunt met de verticale as is

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 0 Voorkennis: Differentiëren en rekenregels lazije 0 V-a h ( ) 0 f () t 6 t + t 0 t + t n () t t t 7 t 6t e k ( p) p p + 0 0p 7 p g ( ) + 08 V-a f( ) ( + ) 6 f ( ) 6 h ( ) ( + 9) 8 gt () tt ( + t ) t +

Nadere informatie

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 4 ( ) 2 25 ( ) ( ) ( ) 1 ( ) 2 ( ) 2 2 2. y y x. a 3a. ab b a b b a b. a a. a a. a a

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 4 ( ) 2 25 ( ) ( ) ( ) 1 ( ) 2 ( ) 2 2 2. y y x. a 3a. ab b a b b a b. a a. a a. a a G&R hvo B deel Eponenen en lorimen C von Schwrzenber / y = en y = b komen op hezelde neer = en = c y y komen nie op hezelde neer y = en y = komen op hezelde neer b c 8 = d = = 0 8 = e ( ) ( ) 9 = = 8 8

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

= cos245 en y P = sin245.

= cos245 en y P = sin245. G&R havo B deel C. von Schwartzenberg / a b overstaande rechthoekszijde PQ PQ sinα = (in figuur 8.) sin = = PQ = sin 0, 9. schuine zijde OP aanliggende rechthoekszijde OQ OQ cosα = (in figuur 8.) cos =

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij?

1800W. 2. De klemspanning van een batterij daalt van 14,4V naar 8V bij het belasten met 100A. Hoe groot is de inwendige weerstand van de batterij? Basisleersof vragen: oplossingmodel. Een accu van ol lever een sroom van 50A aan een moor. Hoe groo is de weersand (impedanie) van de moor? Hoe groo is he geleverde vermogen in W en PK? Geg. Ω 4 Gevr.?

Nadere informatie

Extra oefening bij hoofdstuk 1

Extra oefening bij hoofdstuk 1 Era oefening ij hoofdsuk a Een goede venserinselling voor de funie f is : X min en X ma en Y min eny ma 0. Voor de funie g X min 0 en X ma 0 en Y min 0 eny ma 0. y 0 8 8 0 y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veriale

Nadere informatie

Blok 3 - Vaardigheden

Blok 3 - Vaardigheden Moerne wiskune 9e eitie Havo A eel Blok 3 - Vaarigheen lazije 19 1a 1, 3 3000 = 8900 = 8310, 0, 07 000000 = 8000 = 810, 300 1700 = 6870000 = 6910, 8 0, 000 0, 007 = 0, 000001 = 1, 10 6 e 6344, 1 781, 98

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Voorkennis V-a Van lijn k is het hellingsgetal en het startgetal en e formule is = +. Van lijn l is het hellingsgetal en het startgetal en e

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking.

C. von Schwartzenberg 1/20. Toets voorkennis EXTRA: 3 Differentiëren op bladzijde 156 aan het einde van deze uitwerking. G&R havo B deel Differentiaalrekening C von Schwartzenberg /0 Toets voorkennis EXTRA: Differentiëren op bladzijde 56 aan het einde van deze uitwerking a f ( ) 5 7 f '( ) 8 5 b g( ) ( 5) 5 g '( ) 6 0 c

Nadere informatie

13,5% 13,5% De normaalkromme heeft dezelfde vorm als A (even breed en even hoog), maar ligt meer naar links.

13,5% 13,5% De normaalkromme heeft dezelfde vorm als A (even breed en even hoog), maar ligt meer naar links. G&R havo A deel C. von Schwartzenberg /8 a Er is uitgegaan van de klassen: < 60; 60 < 6; 6 < 70;... 8 < 90. b c De onderzochte groep bestaat uit 000 personen. (neem nog eens GRpracticum uit hoofdstuk 4

Nadere informatie

1 Herhalingsoefeningen december

1 Herhalingsoefeningen december 1 Herhalingsoefeningen december Een lichaam word vericaal omhoog geworpen. Welke van de ondersaande v, diagrammen geef dan he juise verloop van de snelheidscomponen weer? Jan rijd me de fies over een lange

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

WERKCOLLEGE 1. 1.A Vrije val. 1.B Centrale botsing. Basketbal (toets oktober 2000)

WERKCOLLEGE 1. 1.A Vrije val. 1.B Centrale botsing. Basketbal (toets oktober 2000) Uiwekinen Wekcollee WERKCOLLEGE.A Vije al De ije al is een ewein an assapunen in de uu an he aadoppelak. Inloeden an de luch (wijin, wind) woden ewaaloosd. a) Sel de eweinseelijkin op oo een deelje in

Nadere informatie

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VWO

UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 2002-I VWO UITWERKING TOELICHTING OP DE ANTWOORDEN VAN HET EXAMEN 00-I VAK: WISKUNDE A, NIVEAU: VWO EXAMEN: 00-I De uigever heef ernaar gesreefd de aueursrechen e regelen volgens de weelijke bepalingen. Degenen die

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Rekenen. Opstap Getallen en maten

Hoofdstuk 5 Rekenen. Opstap Getallen en maten Hoofstuk 5 Rekenen Opstap Getallen en maten O-1a Bij elkaar horen 10 2 en honer 10 4 en tienuizen 10 5 en honeruizen 10 6 en één miljoen 10 7 en 10 000 000 10 8 en honermiljoen 10 9 en één miljar 1000

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Blok - Vaarigheen lazije 0 a g h, p, p i p 0 p e q q q q q f 0 a a 0a a t t t t t t a Per weken is e groeifator,, 9 Een kwartaal heeft : weken. De groeifator per kwartaal is us, 990,. Een ag is -week,

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Differentiaalvergelijkingen oplossen

Hoofdstuk 6 - Differentiaalvergelijkingen oplossen Hoofsuk 6 - Diffrniaalvrglijkingn oplossn 6 Shin van varialn lazij a, 5 (, 5) us (, 5 ), 5 us volo D kromm gaa oor (0, ) us, 5, 5 0, 5, klop H onrs l van kromm vanaf pun (, 5; 0 ) a Als j a iffrnir, an

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

5 T-shirts. (niet de tweede)

5 T-shirts. (niet de tweede) G&R Havo A deel Handig tellen C. von Schwartzenberg /0 a b a b c Neem GR - practicum door. (zie aan het eind van deze uitwerkingen) Tellen (van de eindpunten) geeft keuzemogelijkheden. Berekening: =. Voordeel

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Voor kabelgeleiding omhoog zijn de verticale laddersystemen van OBO beschikbaar. Uitgebreide systeemtoebehoren maken een snelle en eenvoudige montage

Voor kabelgeleiding omhoog zijn de verticale laddersystemen van OBO beschikbaar. Uitgebreide systeemtoebehoren maken een snelle en eenvoudige montage Voor kabelgeleiding omhoog zijn de vericale laddersysemen van OO beschikbaar. Uigebreide syseemoebehoren maken een snelle en eenvoudige monage mogelijk, die zowel direc egen de wand als vrijsaand kan worden

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

TAAL IN STAPPEN. ik vorm + t, rest d/t: Les 1

TAAL IN STAPPEN. ik vorm + t, rest d/t: Les 1 vorm + t, rest d/t: Les 1..tt.. o pv 1. Koos / loopt / hard door de straat. 2. De ka vloog. op de muis af. 1. (om te) lopen loop loop + t harde straten 3. Door de poor glip de hon weg. 4. Mijn har bonk

Nadere informatie

t-toets met één steekproef Onderzoeksmethoden: Statistiek 3 t obs = s N Marjan van den Akker Tweezijdige t-toets met één steekproef

t-toets met één steekproef Onderzoeksmethoden: Statistiek 3 t obs = s N Marjan van den Akker Tweezijdige t-toets met één steekproef -oe me één eekproef vergelijking van één eekproefgemiddelde me een norm (een van e voren bepaald gemiddelde probleem: σ ui populaie i nie bekend en he eekproefaanal i klein (

Nadere informatie

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw Brio vloerelemete Grote tijdsbesparig voor reovatie e ieuwbouw Kauf dekvloersysteme 04/2010 Kauf, uw parter i afbouw Kauf is ee producet voor ioverede afbouwmateriale e systeme die hu veelzijdige toe passig

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Hoofdstuk 11A - Rekenen

Hoofdstuk 11A - Rekenen Voorkennis V- aantal grammen 000 00 aantal euro s 6,0 0,006, Je moet e, etalen. V-a aantal m 00 aantal euro s 4 000 6 V-a Hij moet e 6.,- etalen. aantal m 00 0,00 aantal euro s 4 000 6 6 Hij krijgt m mortel

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Cursus BCO. Houten elementen. De Nayer, cursus BCO 15/09/2010

Cursus BCO. Houten elementen. De Nayer, cursus BCO 15/09/2010 Cursus Houen elemenen De Nayer, cursus 15/09/2010 Luc Schuereman/Lincy Pyl www.era-branveilighei.be Rekenregels voor houen elemenen EN1995-1-21 emperauursverloop in een warsoorsnee: gerelaeer aan he proces

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

5Toepassingen Productcode Pagina

5Toepassingen Productcode Pagina Felsaken Roesvrijsalen zelfborene bevesigingsmielen Prouccoe Pagina Clip aan salen- of houen onerconsrucie Hoogwaarige bekleing aan aluminium en salen consrucies SDK-S / SL3-S SX / TDA-S TDB-S RV6604.3.7.

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Leon van den Broek, Maris van Haandel, Dolf van den Hombergh, Aafke Piekaar, Daan van Smaalen. Iddink voortgezet onderwijs bv, Postbus 14, 6710 BA Ede

Leon van den Broek, Maris van Haandel, Dolf van den Hombergh, Aafke Piekaar, Daan van Smaalen. Iddink voortgezet onderwijs bv, Postbus 14, 6710 BA Ede 7 Rekee Di hoofdsuk is edoeld ls vullig op he oek voor VWO wiskude B Ihoudsopgve 7 Rekee Breuke Worels 8 Rekee i de meekude Rekee i de ksrekeig 7 eerse vereerde eperimeele uigve, juli 008 Colofo 008 Sichig

Nadere informatie

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan?

Inhoudsmaten. Verkennen. Uitleg. Opgave 1. Dit is een kubus met ribben van 1 m lengte. Hoeveel bedraagt de inhoud ervan? Inhousmten Verkennen Opgve 1 Dit is een kuus met rien vn 1 m lengte. Hoeveel ergt e inhou ervn? Kun je e nm kuieke meter ls eenhei vn inhou verklren? In hoeveel kleinere kuussen is eze kuieke meter vereel?

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Rekenen. Opstap Rekenen. Voor 825 gram kaas moet je 6,60 betalen.

Hoofdstuk 6 Rekenen. Opstap Rekenen. Voor 825 gram kaas moet je 6,60 betalen. Opstap Rekenen O-1a gewiht in grammen 150 1 650 erag in euro s 1,20... 5,20 Juith moet voor 650 gram kaas 5,20 etalen. gewiht in grammen 150 1 825 erag in euro s 1,20... 6,60 Voor 825 gram kaas moet je

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Draadloze schakelactor

Bedieningshandleiding. Draadloze schakelactor Bedieningshandleiding (inbouw). Funcie.. De draadloze schakelacor maak draadloos schakelen van elekrische lasen (AC 230 V ~/ 0 A) mogelijk. De draadloze schakelacor kun u evens via een impulsgeveringang

Nadere informatie

Combinatoriek-mix groep 2

Combinatoriek-mix groep 2 Combatore-mx groep Tragsweeed, ovember 0 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het mae va opgave s om et allee de theore de je et goed

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Meten en kijken

Hoofdstuk 7 Meten en kijken Opstap Hoeken, shaal en aanzihten O-1 /A = 48, /B = 125, /C = 85 en /D = 118 O-2a 20 80 135 167 O-3a 10 km = 10 000 m 4500 m = 4,5 km 560 m = 5600 m e 12 000 m = 120 m 2,9 m = 0,29 m f 1300 m = 13 m O-4

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Grafieken en vergelijkingen

Hoofdstuk 1 Grafieken en vergelijkingen Hoofstuk 1 Grafieken en vergelijkingen Opstap Formule, grafiek en vergelijking O-1a Om uur staat het water 6 6 mm hoog in e regenmeter. aantal uren h... h 6 hoogte water aantal uren v :... v 6 hoogte water

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie