Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning"
  • Jan Vos
  • 3 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige zelfbewoode woig Fiscaal Spoor Hogeschool Ge Fiscaal Spoor Hogeschool Ge

2 Seupu Beleidsreleva Oderzoek - Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere HET EFFECTIEF TARIEF VAN DE TRANSACTIEKOSTEN OP DE AANKOOP VAN DE EIGEN ZELFBEWOONDE WONING. INLEIDING He sauaire arief va de regisraiereche bedraag 5% (klei beschrijf of 0%. He abaeme e de meeeembaarheid va (ee deel va de reeds beaalde regisraiereche bij de vorige aakoop, implicere echer da he effecieve arief va de regisraiereche lager is da he sauaire arief. Naas de regisraiereche moee er bij de aakoop va ee woig og adere rasaciekose worde beaald. Zo zij er aavullede rasaciekose bij de verkoop ui de had (ereloo va de oaris e diverse akekose e zij er rasaciekose waeer ee leig word aagegaa er fiacierig va de aakoop va de woig (regisraierech, hypoheekrech, zegelreche, akekose, ereloo va de oaris. De aalyse i deze paper bereke he effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige zelfbewoode woig. Di arief houd, aas de regisraiereche (arief, abaeme e meeeembaarheid, ook rekeig me de aavullede rasaciekose (rasaciekose bij verkoop ui de had e rasaciekose bij he afsluie va ee hypohecaire leig; de aalyse focus ie op rasaciekose igeval va ee opebare (ver-koop. He effecief arief va de rasaciekose is oder adere afhakelijk va he fei of er éé, wee of meerdere woige worde gekoch ijdes de levescyclus va he gezi. Bovedie word he arief beïvloed door de prijs va de woige e door de hooge va de hypoheek. Secie bespreek de aavullede rasaciekose e secie 3 geef ee aaal umerieke voorbeelde. Secie 4 iroduceer he effecief rasaciekose arief. De parameerwaarde worde besproke i secie 5. He effecief rasaciekose arief word bereked e besproke i secie 6 o e me 8, idie he gezi respecievelijk éé, wee of drie woige koop gedurede de levescyclus. Ee beperke sesiivieisaalyse bevid zich i secie 9. Secie 0, esloe, cocludeer.. TRANSACTIEKOSTEN Di docume beperk de aadach o de rasaciekose bij verkoop ui de had (secie. e de kose verbode aa ee leigsdossier (secie... Trasaciekose bij verkoop ui de had De kose bij verkoop ui had besaa, aas de regisraiereche, ui he hoorarium (ereloo va de oaris e de diverse (ake kose. Spoor Fiscaliei

3 He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig De regisraiereche Voor ee besprekig va de wegevig me berekkig o de regisraiereche (arief, abaeme, meeeembaarheid, zie: Fiscaal Spoor Hogeschool Ge, De hervormig va de regisraiereche: wegevig e (poeiële effece m.b.. pariculiere iveserige i oroered goed i Vlaadere. He ereloo va de oaris Di is de vergoedig die de oaris krijg voor zij geleverde presaies. Hiermee beaal hij ook zij persoeel e kaooruirusig. Deze vergoedig is bepaald bij Koiklijk Beslui. De kose zij afhakelijk va de verkoopprijs va he oroered goed: Va 0 o euro: 4,56% Va euro:,85% Va euro:,8% Va euro:,7% Va euro:,4% Va euro: 0,57% Bove euro: 0,057% De diverse kose (akekose De diverse kose zij de kose voor he maeriële werk: - fiscale e hypohecaire opzoekige - aavraag geuigschrife - overschrijvig hypoheekkaoor e abewerkig Hiervoor is ee forfai voorzie va 55 euro. Di bedrag word vermiderd o 450 euro bij: - verkopige me oepassig va he regisraiearief va 5% - verkopige me ee prijs va mider da euro - verkopige i apparemesgebouwe e verkavelige, waari mises drie verkopige geplad worde.. Kose verbode aa ee leigdossier Ook de oariële kose verbode aa ee leigdossier zij weelijk vasgelegd. Er zij wee soore kose: de belasige e de eigelijke oariskose. Daaraas zij er ook de kose die de geldschieer aareke. De belasige Bij he aagaa va ee leig diee er belasige e worde beaald. Er is he regisraierech, he hypoheekrech e he zegelrech. Fiscaal Spoor Hogeschool Ge 3

4 Seupu Beleidsreleva Oderzoek - Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Regisraierech Di rech is % op de oale som waarvoor ee hypoheek word geome. E er is de som va 5 euro per suk da aa de leigsake word gehech (zoals, bijvoorbeeld, ee aflossigsabel. Hypoheekrech Deze belasig bedraag 0,3% op de oale som waarvoor ee hypoheek word geome, vermeerderd me he hoorarium va de hypoheekbewaarder e me de kose die de hypoheekbewaarder aa de oaris vraag voor de afleverig va ee hypohecair geuigschrif. Zegelreche Op zowa alle officiële sukke die voor uw leig worde opgemaak moe ee fiscaal zegel worde gekleefd. Per leigsake bedrage deze kose ogeveer 65 euro. De eigelijke oariskose De eigelijke oariskose besaa ui he hoorarium e de akekose. He ereloo (hoorarium Daaraas reke de oaris ee hoorarium aa da weelijk is vasgelegd. De akekose De oaris die ilichige e verzamele bij allerhade officiële isaies. Voor deze aavrage reke hij ee vergoedig aa voor zij presaies e voor de kose die hij zelf bij deze isaies heef moee make. De forfaiair miimum akekose bedrage 55 euro. De kose die de geldschieer aareke De geldschieer ka schaigskose e dossierkose aarekee. De schaigskose De kose va he schae va de waarde va he oroered goed da i hypoheek word gegeve. Dossierkose De kose va he aalegge va ee dossier bij de geldschieer kue worde verhaald op de koper va he oroered goed. De verdere aalyse i di docume houd echer gee rekeig me di ype va rasaciekose. 4 Spoor Fiscaliei

5 He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig 3. TRANSACTIEKOSTEN MIN REGISTRATIERECHTEN: VOORBEELDEN De hiera volgede abelle geve ee overzich va de rasaciekose bij verkoop ui de had e de rasaciekose verbode aa ee leigdossier. Deze waarde werde bereked aa de had va de rekemodules op e Tabel preseeer de rasaciekose i euro voor ee aaal prijze va oroered goed (de rasaciekose verbode me adere waarde va oroered goed, kue worde bepaald via de rekemodules op bovevermelde websies. Tabel preseeer de rasaciekose als perceage va de prijs va he oroered goed. De rasaciekose bij verkoop ui de had (oder verkoop i abel e abel houde gee rekeig me de e beale regisraiereche. De rasaciekose verbode aa ee leigsdossier (oder leig i abel e abel houde gee rekeig me de kose die de geldschieer eveueel aareke. De oale rasaciekose (eo regisraiereche worde weergegeve oder de kolom oaal. Ierpreaie Hoe hoger de waarde va de woig, hoe hoger he ereloo va de oaris. Bijgevolg sijge de rasaciekose bij verkoop ui de had (eo regisraiereche me de waarde va de eige woig (abel, kolom verkoop. Proceueel gezie dale de rasaciekose bij verkoop ui de had echer me de waarde va de woig (abel, kolom verkoop. De rasaciekose verbode aa ee leigdossier sijge me de waarde va de hypoheek (abel, kolom leig. De rasaciekose verbode aa ee leigdossier dale proceueel gezie lichjes, voor ee bepaald perceage va de waarde va de woig da word geleed, me de waarde va de woig (abel, kolom leig. I absolue bedrage zij de oale rasaciekose (eo regisraiereche sijged i de waarde va de woig e i he perceage va de waarde va de woig da word geleed (abel, kolom oaal. Gegeve ee bepaald perceage va de waarde va de woig da word geleed, is de proceuele druk va de oale rasaciekose (eo regisraiereche per geïveseerde euro daled voor hogere waarde va de eige woig (abel, kolom %. Gegeve ee bepaalde waarde va de eige woig, blijf de proceuele druk va de rasaciekose (eo regisraiereche per geïveseerde euro sijge me de waarde va de leig (abel, kolom %. De aalyse i abel oo aa da de rasaciekose verrassed hoog zij. Ee voorbeeld er illusraie: de rasaciekose bij verkoop ui de had, i abel, ligge usse,5% ( euro e,% ( euro va de waarde va de woig. De rasaciekose verbode aa ee leigdossier, idie de woig, bijvoorbeeld, voor 75% word gefiacierd me geleed geld, ligge usse,5% ( euro e,7% ( euro. I di geval ligge de oale rasaciekose (eo regisraiereche usse de 5% e,9%! Fiscaal Spoor Hogeschool Ge 5

6 Seupu Beleidsreleva Oderzoek - Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Tabel : rasaciekose, eo regisraiereche, i euro Waarde geleede waarde verkoop leig oaal 3 i % i euro euro 0% % % % % euro 0% % % % % euro 0% % % % % euro 0% % % % % euro 0% % % % % euro 0% % % % % euro 0% % % % % euro 0% % % % % De kose va de e beale regisraiereche worde ie meegeome. Er word gee rekeig gehoude me de kose die de geldschieer aareke. 3 De oale kose zij gelijk aa de som va de rasaciekose bij verkoop ui de had e de rasaciekose verbode aa he leigdossier. 6 Spoor Fiscaliei

7 He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Tabel : rasaciekose, eo regisraiereche, i %.o.v. de waarde va de woig Waarde geleede waarde verkoop 4 leig 5 % 6 i % i euro euro 0% 0,5% 0%,5% 5% 0.000,5%,4% 3,9% 50% ,5% % 4,5% 75% ,5%,5% 5% 00% ,5% 3% 5,5% euro 0% 0,% 0%,% 5% 5.000,%,3% 3,4% 50% ,%,8% 3,9% 75% ,%,3% 4,4% 00% ,%,7% 4,8% euro 0% 0,8% 0%,8% 5% 3.50,8%,%,9% 50% 6.500,8%,7% 3,5% 75% ,8%,% 3,9% 00% 5.000,8%,5% 4,3% euro 0% 0,6% 0%,6% 5% ,6% %,6% 50% ,6%,5% 3,% 75%.500,6% % 3,6% 00% ,6%,4% 4% euro 0% 0,5% 0%,5% 5% ,5% %,5% 50% ,5%,4%,9% 75% 3.50,5%,9% 3,4% 00% ,5%,3% 3,8% euro 0% 0,3% 0%,3% 5% ,3% 0,9%,% 50% ,3%,4%,7% 75% ,3%,8% 3,% 00% ,3%,% 3,5% euro 0% 0,3% 0%,3% 5% 56.50,3% 0,9%,% 50%.500,3%,3%,6% 75% ,3%,7% 3% 00% 5.000,3%,% 3,5% euro 0% 0,% 0%,% 5% 6.500,% 0,8% % 50% 5.000,%,3%,5% 75% ,%,7%,9% 00% ,%,% 3,3% 4 De kose va de e beale regisraiereche worde ie meegeome. 5 Er word gee rekeig gehoude me de kose die de geldschieer aareke. 6 De oale kose zij gelijk aa de som va de rasaciekose bij verkoop ui de had e de rasaciekose verbode aa he leigdossier. Fiscaal Spoor Hogeschool Ge 7

8 Seupu Beleidsreleva Oderzoek - Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere 4. HET EFFECTIEF TRANSACTIEKOSTEN TARIEF I he docume He gemiddeld effecief arief va de regisraiereche: ee aalyse voor e a de hervormig, berekede we reeds he effecieve arief va de regisraiereche. Di gemiddeld effecief arief houd ie ekel rekeig me he sauaire arief va 0% of 5% (klei beschrijf, maar icorporeer ook he voordeel e gevolge va he abaeme e va de meeeembaarheid (va ee gedeele va de voorhee beaalde regisraiereche. I da docume berekede we drie verschillede variae va he gemiddeld effecief ~ arief: ˆRR, RR e RR. He gemiddeld effecief arief ˆRR is gelijk aa de coae waarde va de e beale regisraiereche, waarbij rekeig word gehoude me he abaeme e de meeeembaarheid, gedeeld door de (ie verdiscoeerde som va de waarde va de gekoche zelfbewoode woige gedurede de levescyclus va he gezi. We cocludeerde echer da he arief RR de voorkeur kreeg omda, bij di arief, de coae waarde va de e beale regisraiereche wel word gedeeld door de coae waarde va de gekoche zelfbewoode woige gedurede de levescyclus va he gezi. He arief ~ daareege refleceer he gemiddeld effecief arief va de regisraiereche, da word RR geheve op de coae waarde va de eo (dis- iveserig i zelfbewoode woige over de levescyclus va he gezi (ie de som va de coae waarde va de woige, maar wel de som va de oeame of afame va de coae waarde va de woige el. Zoals reeds aagegeve krijg he arief RR de voorkeur bove he arief ˆRR. Bovedie wille we, i de aalyse va di docume, de e beale regisraiereche dele door de coae waarde va de woige, e ie door de eo-iveserige i oroered goed. He arief RR is daarom he uigagspu va de aalyse i di docume. I de verdere aalyse icorporere we, bove op he arief va de regisraiereche, he abaeme e de meeeembaarheid, ook de aavullede rasaciekose ui secie e secie 3 i he arief RR. Deze exesie impliceer he effecief rasaciekose arief. Mee dus he effecief rasaciekose arief (iclusief regisraiereche da word geheve op de coae aakoopwaarde (verdiscoeerd aar he ijdsip va de eerse aakoop va de eige zelfbewoode woige gedurede de levescyclus va he gezi: coae waarde va de e beale rasaciekose coae waarde va de zelfbewoode woige over de levescyclus va he gezi De eller i bepaal da de coae waarde va de e beale rasaciekose (iclusief regisraiereche, rekeig houdede me he fei da, bijvoorbeeld, va he voordeel va de meeeembaarheid pas i de oekoms ka worde geoe. Di doe de (coae waarde va de meeeembaarheid dale. Aagezie de coae waarde va de e beale rasaciekose word bepaald, is he dus aageweze ook de coae waarde va de gekoche zelfbewoode woige e gebruike i de oemer va. 8 Spoor Fiscaliei

9 He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Idie he gezi 3 (zelfbewoode woige koop is he effecief rasaciekose arief op de coae aakoopwaarde va de zelfbewoode woige gelijk aa: coae waarde va de e beale rasaciekose m m g r h g r h ( ( ( ( 3 De coae waarde va de e beale rasaciekose, idie he gezi 3 iveserige doe i (aakope doe va ee zelfbewoode woig, is gelijk aa: { } m m m g r K MNH h MNH h A h Max A h Max g r K MNH h A h Max K A ( 0, (, 0, (, ( ( ( ( ( 0, (, ( ( ( Symbole - de aakoopprijs va respecievelijk de eerse, weede e derde zelfbewoode woig, uigedruk i vasgoedprijze op he mome va de eerse aakoop 3,, - ijd usse eerse e weede aakoop: jaar - ijd usse weede e derde aakoop: jaar m - r reële reevoe - gemiddelde groeivoe va de vasgoedprijze: % h - gemiddelde groeivoe va de cosumpieprijze: % g - arief regisraiereche bij aakoop va respecievelijk eerse, weede e derde zelfbewoode woig 3,, - abaeme (.500 euro A - MNH maximum waarde va de meeeembaarheid (.500 euro - : rasaciekose eo regisraiereche bij aakoop va respecievelijk eerse, weede e derde zelfbewoode woig. 3,, K K K Fiscaal Spoor Hogeschool Ge 9

10 Seupu Beleidsreleva Oderzoek - Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere De coae waarde va de e beale rasaciekose (zie formule boveaa deze pagia eerse erm idie aakoop over de levescyclus eerse weede erm idie aakope over de levescyclus eerse weede derde erm idie 3 aakope over de levescyclus I de eerse erm word de waarde va de zelfbewoode woig, eo he abaeme, belas me he arief va de regisraiereche. I de weede erm word de waarde, gelijk aa ( h, belas me he arief, rekeig houdede me de reeds beaalde, e dus meeeembare, reche e gevolge va de eerse aakoop. Er kue echer maar ee beperk aaal reche, gelijk aa MNH (.500 euro, worde meegeome. Bovedie kue er ooi meer reche worde meegeome da da er ooi regisraiereche zij beaald. Di impliceer he maximum da word geome i de weede erm. De derde erm ka gelijkaardig worde besproke. De meeeembare reche bereffe u ee complexere formule, aagezie bij de derde aakoop reche ui de eerse e weede rasacie moee worde beschouwd. Naas de regisraiereche moee er bij elke aakoop og adere rasaciekose worde beaald, zoals weergegeve i K, K e K3. Deze rasaciekose zij afhakelijk va de waarde va de eige woig (,, va de groeivoe va de vasgoedprijze e va de hooge va de hypoheek., 3 5. PARAMETERWAARDEN Deze secie geef ee overzich va de waarde va de parameers die worde gebruik bij de berekeige i secie 6 o e me secie 8. Ee beperke sesiivieisaalyse word uigevoerd i secie 9. A abaeme.500 euro MNH maximaal meeeembare reche.500 euro r reële ree 4 % g gemiddelde groeivoe va de cosumpieprijze % h gemiddelde groeivoe va de vasgoedprijze % aaal jaar usse eerse e weede aakoop 0 jaar m aaal jaar usse weede e derde aakoop 0 jaar L Is he gedeele va de waarde va de woig da me ee leig word gefiacierd. De aalyse focus op waarde va 0%, 5%, 50%, 75% e 00%. De hooge va de leig op de eerse, weede e derde woig word da weergegeve door, L L., is de L, 3, 3 aakoopprijs (waarde va respecievelijk de eerse, weede e derde zelfbewoode woig (uigedruk i vasgoedprijze op he mome va de eerse aakoop. De waarde i de aalyse varieer va o euro., Is he arief va de regisraiereche, bij aakoop va respecievelijk de eerse, weede e derde zelfbewoode woig. He arief is gelijk aa 5% (klei beschrijf of 0%. 3 0 Spoor Fiscaliei

11 He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig 6. ÉÉN AANKOOP Deze secie bespreek he effecief rasaciekose arief (iclusief regisraiereche e overige rasaciekose, zie secie e secie 3 idie he gezi éé eige woig koop (over de levescyclus. Tabel 3: éé aakoop RR K 0% L 0% 9%,8% 0,8% 9%,9%,9% L 50% L 75% L 00% 9% 3,5%,5% 9% 3,9%,9% 9% 4,3% 3,3% L 0% 9,3%,5% 0,7% 9,3%,4%,7% L 50% L 75% L 00% 9,3%,9%,% 9,3% 3,3%,6% 9,3% 3,8% 3% L 0% 9,4%,3% 0,7% 9,4%,%,6% L 50% L 75% L 00% 9,4%,6% % 9,4% 3%,4% 9,4% 3,4%,9% 5% L 0% 4,%,5% 6,7% 4,% 3,9% 8,% L 50% L 75% L 00% 4,% 4,5% 8,7% 4,% 5% 9,5% 4,% 5,5% 9,7% L 0% 4,4%,% 6,5% 4,4% 3,4% 7,8% L 50% L 75% L 00% 4,4% 3,9% 8,3% 4,4% 4,4% 8,8% 4,4% 4,8% 9,% Fiscaal Spoor Hogeschool Ge

12 Seupu Beleidsreleva Oderzoek - Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere He gemiddeld effecief arief va de regisraiereche RR is gelijk aa he sauaire arief va de regisraiereche eo he effec va he abaeme: RR 500 (zie eerse kolom i abel 3. He effecief arief va de rasaciekose idie he gezi slechs éé 500 K eige woig koop is da gelijk aa:. De proceuele rasacie- kose e opziche va de waarde va de woig, eo regisraiereche, e he rasaciekose arief, worde weergegeve respecievelijk i kolom e 3 va abel 3. De umerieke aalyse oo aa da de rasaciekose, eo de regisraiereche, ee aazielijke verhogig implicere va he effecief rasaciekose arief. He rasaciekose arief is da ook (beduided hoger da he sauaire arief va de regisraiereche. Ee sijgig i de waarde va de woig doe he relaieve voordeel va he abaeme lichjes dale, maar zorg ook voor ee dalig i de relaieve belasigdruk e gevolge va de overige rasaciekose (eo regisraiereche. Di laase effec is serker da he eerse effec. Ee sijgig va (ceeris paribus resuleer da ook i ee dalig va he effecief arief va de rasaciekose. Gegeve ee bepaalde waarde va de eige woig sijg de druk va de rasaciekose (iclusief regisraiereche me de waarde va de leig. 7. TWEE AANKOPEN Deze secie bespreek he effecief rasaciekose arief (iclusief regisraiereche idie he gezi wee eige woige koop (over de levescyclus. De aalyse verodersel da de prijs va de eerse woig gelijk is aa de prijs va de weede woig idie deze word uigedruk i vasgoedprijze op he mome va de eerse aakoop ( is dus gelijk aa. De sijgig va de vasgoedprijze (zie secie 5 impliceer dus wel da de woige duurder worde over de ijd. Bijgevolg sijge ook de rasaciekose. De rasaciekose ui abel e abel kue bijgevolg ie worde gebruik voor (rasaciekose bij de weede aakoop. (De ieuw berekede rasaciekose K K (zie werde ie i de eks opgeome. De eerse kolom va abel 4 preseeer he gemiddeld effecief arief va de regisraiereche RR (di arief houd ekel rekeig me de regisraiereche: arief, abaeme, e meeeembaarheid. De meeeembaarheid va de regisraiereche zorg voor ee aazielijke dalig va he effecief arief va de regisraiereche (e opziche va he sauaire arief va 5% of 0% idie he gezi wee woige koop gedurede de levescyclus. Spoor Fiscaliei

13 He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig De overige rasaciekose implicere echer opieuw ee sijgig va he effecief arief. De umerieke aalyse oo aa da he effecief rasaciekose arief hoger blijf da he sauaire arief va de regisraiereche (behalve bij ee regisraiereche arief va 0% waeer he gezi de woig volledig me eige middele fiacier. Tabel 4: wee aakope RR 0% 5% L L 0% 7,4% 9,% L L L L 7,4% 0,% 7,4% 0,6% 7,4%,% 7,4%,5% L L 0% 8% 9,3% L L L L 8% 0,3% 8% 0,7% 8%,% 8%,6% L L 0% 8,4% 9,6% L L L L 8,4% 0,4% 8,4% 0,8% 8,4%,3% 8,4%,7% L L 0% 3,57% 5,9% L L L L 3,57% 7,% 3,57% 7,8% 3,57% 8,3% 3,57% 8,7% L L 0% 3,64% 5,6% L L L L 3,64% 6,8% 3,64% 7,3% 3,64% 7,8% 3,64% 8,% Fiscaal Spoor Hogeschool Ge 3

14 Seupu Beleidsreleva Oderzoek - Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Waeer de sijgig i de waarde va de woig impliceer da er meer va he voordeel va de meeeembaarheid ka worde geoe (dus voor waarde va ee woig lager da euro, word de slechs liche sijgig i RR gecompeseerd door de serkere proceuele dalig va de overige rasaciekose bij hogere waarde va de woig. Hogere prijze leide da o ee dalig va. Oder he sauair arief va 0% impliceer ee sijgig i de waarde va de woig ee serke sijgig i RR die ie word gecompeseerd door de proceuele dalig i de overige rasaciekose. Ee sijgig i de waarde va de zelfbewoode eige woig (ceeris paribus leid i da geval o ee hoger effecief rasaciekose arief. Gegeve ee bepaalde waarde va de eige woig sijg de druk va de rasaciekose (iclusief regisraiereche me de waarde va de leig. 8. DRIE AANKOPEN Deze secie bespreek he effecief rasaciekose arief idie he gezi drie eige woige koop (over de levescyclus. Tabel 5: drie aakope RR 0% L L L 0% 7,% 8,8% 3 3 L L3 L L3 L L3 L L3 7,% 9,8% 7,% 0,3% 7,% 0,7% 7,%,% L L L 0% 7,8% 9,% 3 3 L L3 L L3 L L3 L L3 7,8% 0% 7,8% 0,5% 7,8% 0,9% 7,8%,3% L L L 0% 8,3% 9,4% 3 3 L L3 L L3 L L3 L L3 8,3% 0,% 8,3% 0,6% 8,3%,% 8,3%,5% 5% L L L 0% 3,3% 5,4% 3 3 L L3 L L3 3,3% 6,6% 3,3% 7,% 4 Spoor Fiscaliei

15 He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig L L 3,3% 7,6% 3 L L3 L L3 L L3 L L3 L L3 L L3 3,3% 8,% L 0% 3,4% 5,% 3 3,4% 6,% 3,4% 6,7% 3,4% 7,% 3,4% 7,6% Omda de oale hoeveelheid e beale regisraiereche ka worde verdeeld over drie rasacies i plaas va over wee aakope, geld da he gemiddeld effecief arief va de regisraiereche RR i abel 5 lager is da he arief da geld waeer he gezi slechs wee woige koop over de levescyclus (abel 4. (De meeeembaarheid zorg ervoor da de coae waarde va de e beale regisraiereche rager sijg da de coae waarde va de aakope va de eige woig over de levescyclus va he gezi. Di effec impliceer ook de dalig i idie er drie i plaas va wee woige gedurede de levescyclus worde gekoch. He effecief rasaciekose arief blijf echer hoger da he sauaire arief va de regisraiereche (behalve bij ee arief va de regisraiereche va 0% e waeer he gezi de woig volledig me eige middele fiacier. 9. SENSITIVITEITSANALYSE Deze secie besudeer de sesiiviei va he effecief rasaciekose arief e opziche va de hooge va de hypoheek. Tabel 6: sesiivieisaalyse m.b.. hooge va de hypoheek RR 0% L L L 0% 8,% 9,3% 3 3 L L3 L L3 L L3 L L3 8,% 0,% 8,% 0,6% 8,% % 8,%,4% L 00%, L 75%, L 3 50% 8,%,% L 75%, L 50%, L 3 5% 8,% 0,8% Fiscaal Spoor Hogeschool Ge 5

16 Seupu Beleidsreleva Oderzoek - Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere L 75%, L 50%, L 3 0% 8,% 0,7% 5% L L L 0% 3,4% 5,% 3 3 L L3 L L3 L L3 L L3 3,4% 6,% 3,4% 6,7% 3,4% 7,% 3,4% 7,6% L 00%, L 75% L 3 50% 3,4% 7,4% L 75%, L 50%, L 3 5% 3,4% 6,9% L 75%, L 50%, L 3 0% 3,4% 6,8% Te opziche va he uigagspu waarbij L cosa blijf over de ijd, impliceer ee dalig va L over de verschillede aakope ee dalig va he effecief rasaciekose arief. De dalig is echer al bij al beperk. De aalyse veroderselde da de gemiddelde groeivoe va de vasgoedprijze gelijk is aa %. I abel 7 preseere we he effecief rasaciekose arief idie ee gemiddelde groeivoe va de vasgoedprijze va 6% word veroderseld. We berekee idie he gezi wee aakope doe over de levescyclus. Tabel 7: sesiivieisaalyse m.b.. gemiddelde groeivoe va de vasgoedprijze h6% h% 0% L L 0% 9,4% 9,% L L L L 0,3% 0,% 0,8% 0,6%,%,%,6%,5% L L 0% 9,5% 9,3% L L L L 0,3% 0,3% 0,8% 0,7%,%,%,6%,6% L L 0% 9,7% 9,6% L L 0,4% 0,4% 0,9% 0,8% 6 Spoor Fiscaliei

17 He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig 5% L,3%,3% L,7%,7% L L 0% 5,8% 5,9% L L L L 6,9% 7,% 7,4% 7,8% 7,9% 8,3% 8,3% 8,7% L L 0% 5,5% 5,6% L L L L 6,5% 6,8% 7% 7,3% 7,5% 7,8% 7,9% 8,% Ee sijgig i de groei va de vasgoedprijze impliceer ee sijgig i de rasaciekose (eo regisraiereche e ee sijgig i de e beale regisraiereche. Di leid o ee sijgig i de e beale rasaciekose (eller va. Ee sijgig va de vasgoedprijze impliceer echer ook ee sijgig i de oemer va. De resulae i abel 7 oe bijgevolg aa da ee sijgig i de groei va de vasgoedprijze ie leid o ee opmerkelijke veraderig i he effecief rasaciekose arief. De aalyse veroderselde da de ijd usse de eerse e de weede aakoop gelijk is aa 0 jaar. I abel 8 preseere we he effecief rasaciekose arief idie he aaal jaar usse de eerse e weede aakoop slechs 0 jaar is. Tabel 8: sesiivieisaalyse m.b.. he aaal jaar usse eerse e weede aakoop 0 0 0% L L 0% 8,% 9,% L L L L 9,% 0,% 9,7% 0,6% 0,%,% 0,6%,5% L L 0% 8,6% 9,3% L L 9,5% 0,3% 0% 0,7% Fiscaal Spoor Hogeschool Ge 7

18 Seupu Beleidsreleva Oderzoek - Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere L 0,4%,% L 0,9%,6% 5% L L 0% 9% 9,6% L L L L 9,9% 0,4% 0,3% 0,8% 0,7%,3%,%,7% L L 0% 5,5% 5,9% L L L L 6,9% 7,% 7,4% 7,8% 7,9% 8,3% 8,4% 8,7% L L 0% 5,% 5,6% L L L L 6,4% 6,8% 6,9% 7,3% 7,4% 7,8% 7,8% 8,% Ee dalig i de ijd usse de eerse e weede aakoop impliceer ee dalig i he gemiddeld effecief arief va de regisraiereche e gevolge va he serker voordeel va de meeeembaarheid. De resulae i abel 8 oe aa da ee reducie i he aaal jaar usse de eerse e weede aakoop (va 0 aar 0 jaar da ook ee dalig i he effecief rasaciekose arief impliceer. 0. CONCLUSIE De aalyse i deze paper berekede he effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige zelfbewoode woig. Di arief houd, aas de regisraiereche (arief, abaeme e meeeembaarheid, ook rekeig me de aavullede rasaciekose. Zo zij er aavullede rasaciekose bij de verkoop ui de had (ereloo va de oaris e diverse akekose e zij er rasaciekose waeer ee leig word aagegaa er fiacierig va de aakoop va de woig (regisraierech, hypoheekrech, zegelreche, akekose, ereloo va de oaris. Deze aavullede rasaciekose verhoge he effecief rasaciekose arief aazielijk. De sijgig is zelfs groer da de dalig va he arief e gevolge va he voordeel va de meeeembaarheid e he abaeme va de regisraiereche. Ekel idie he gezi de aakoop va wee of drie woige (groo beschrijf ijdes de levescyclus fiacier zoder 8 Spoor Fiscaliei

19 He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig schuld (e waeer er elkes 0 jaar zi usse de verschillede aakope is he effecief rasaciekose arief lager da he sauaire arief va de regisraiereche. Fiscaal Spoor Hogeschool Ge 9

20 Seupu Beleidsreleva Oderzoek - Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere He gemiddeld effecief arief va de rasaciekose (versie va Spoor Fiscaliei

Carine Smolders & Bert Brys OVERZICHT VAN DE PRESENTATIE

Carine Smolders & Bert Brys OVERZICHT VAN DE PRESENTATIE Carie Smolders & Ber Brys Fiscaal spoor - Hogeschool Ge EVALUATIE VAN DE HERVORMING VAN DE REGISTRATIERECHTEN.EFFECTIEF TARIEF,TRANSACTIEKOSTENTARIEF,IMPACT OP DE ONTVANGSTEN EN DE WONINGPRIJZEN BRUSSEL,9..004

Nadere informatie

De Belastingsgrondslag van Registratierechten

De Belastingsgrondslag van Registratierechten De Belasingsgrondslag van Regisraierechen Soor Fiscaliei Seunun Beleidsrelevan onderzoek Besuurlijke Organisaie laanderen De Belasingsgrondslag van Regisraierechen (oorloige versie: mag nie versreid worden

Nadere informatie

Elektrificering van een (bestaande) fiets, wat globale berekeningen

Elektrificering van een (bestaande) fiets, wat globale berekeningen Elekrificerig va ee (besaae) fies, wa globale berekeige Hieroer heb ik ee algemee uileg geaa va wa berekeige ie va belag zij voor ee elekrificaie va ee fies. Voor e helerhei e uileg zij wa perceages e

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/8. 1b Bij situatie II is er sprake van een evenredig verband. bij p = 12,50 hoort q = 6500. W is evenredig met S,

C. von Schwartzenberg 1/8. 1b Bij situatie II is er sprake van een evenredig verband. bij p = 12,50 hoort q = 6500. W is evenredig met S, G&R havo A eel C vo Schwarzeberg 1/8 1a Bij I wor y vier keer zo klei (us he viere eel) ; bij II wor y (precies als ) ook vier keer zo groo 1b Bij siuaie II is er sprake va ee evereig verba a (rech)evereig

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Logaritmen en groei. Kern 1 Groeitijden

Hoofdstuk 3 Logaritmen en groei. Kern 1 Groeitijden Uiwerkige Wiskude A Newerk VWO 6 Hoofdsuk Logarime e groei www.uiwerkigesie.l Hoofdsuk Logarime e groei Ker Groeiijde a Op = 0 geld voor eide formules da H = 0. log8 H = 0 = 0 8 = 80. Da is ah keer zo

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

x 4,60en y 6,22. Dus de maximale gemiddelde winst is 6,22 euro per mat. Er worden dan 460matten per week geproduceerd. dw dq

x 4,60en y 6,22. Dus de maximale gemiddelde winst is 6,22 euro per mat. Er worden dan 460matten per week geproduceerd. dw dq 15 Differeie«re bladzijde178 16 a dw dq ˆ 1,5q2 8,25q W 550mae per week, dus q ˆ 5,5 dw dq ˆ 1,5 5,5 2 8,25 5,5 ˆ 0 qˆ5,5 Ui de sches volg da W maimaal is voor q ˆ 5,5. W ma ˆ 0,5 5,5 3 4,125 5,5 2 10

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde Recursievergelijkige va de e orde Rekekudige rije Het voorschrift va ee rekekudige rij ka gegeve wordt met de volgede recursievergelijkig: u = u + b Idie we deze vergelijkig i de vorm u = u u = b otere

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling Eidexame vwo atuurkude 214-I - havovwo.l Opgave 5 Oderzoek aa β -stralig Zoals beked bestaat β -stralig uit elektroe. Om ee oderzoek aa β -stralig te doe heeft Harald ee radioactieve bro met P-32 late

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 1 Abma Schreurs Advocaen Noarissen Waerlandlaan 52, Purmerend Posbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2011.003068.01/JA/JA 1 VESTIGING OPSTALRECHT Op éénenderig

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

Gebruik van condensatoren

Gebruik van condensatoren Gebruik van condensaoren He spanningsverloop ijdens he laden Als we de schakelaar s sluien laden we de condensaor op. De condensaorspanning zal oenemen volgens een exponeniële funcie en de spanning over

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.10.2013 COM(2013) 692 fial Voorstel voor ee BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffede de beschikbaarstellig va middele uit het Solidariteitsfods va de EU NL

Nadere informatie

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn.

Lees deze bijsluiter op een rustig moment aandachtig door, ook als dit geneesmiddel al eerder aan u werd toegediend. De tekst kan gewijzigd zijn. I B2.4. Onwerp van de bijsluier voor HepBQuin Informaie voor de paiën Lees deze bijsluier op een rusig momen aandachig door, ook als di geneesmiddel al eerder aan u werd oegediend. De eks kan gewijzigd

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

4.9 Berekening van dragend metselwerk onderworpen aan verticale belasting

4.9 Berekening van dragend metselwerk onderworpen aan verticale belasting De radioaciviei die mogelijk word uigesraald in consrucies, is hoofdzakelijk e wijen aan de aanwezigheid van radium (Ra 226) en/of horium (Th 232) in de kelder en in de gebruike maerialen. Ui de ondersaande

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Opdracht 4.16. Algemene oplossing: Algemene oplossing: n 1 1 2 n 1 7/2. Algemene oplossing: + = + ( ) Algemene oplossing: Opdracht 4.

Hoofdstuk 4. Opdracht 4.16. Algemene oplossing: Algemene oplossing: n 1 1 2 n 1 7/2. Algemene oplossing: + = + ( ) Algemene oplossing: Opdracht 4. Hoofdsuk Opdrch.6 k x + xk = = r = Algemee oplossig: k r xk = + xk = + / k xk = + k 9 7 x = x + 7 x + x = 7 x x = + + + 7 = r = Algemee oplossig: r 7/ x = + x = + / x = 7 c α α ( α α ) x = x x x x = x

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

1) Levenscyclus kosten

1) Levenscyclus kosten Titel va de presetatie 7-6- 10:08 Eergie e koste i de tijd. Doel va de presetatie sta klerks Izicht e vaardighede bijbrege over eergiebesparig, meerivesterig e terugverdiee. idelig 1) Levescyclus koste

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Wiskundige toepassingen bij Thermodynamica - 1 WISKUNDE. toegepast bij THERMODYNAMICA

Wiskundige toepassingen bij Thermodynamica - 1 WISKUNDE. toegepast bij THERMODYNAMICA iskudige toeassige bij Thermodyamia - ISKUNDE toegeast bij THERMODYNAMICA iskudige toeassige bij Thermodyamia - INTEGRATIETECHNIEKEN Toeassigsvoorbeeld - Het ogeome vermoge va ee omressor Beshouw oderstaad

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO wa 00-II Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x + 40y 4800 kom overeen

Nadere informatie

De standaardafwijking die deze verdeling bepaalt is gegeven door

De standaardafwijking die deze verdeling bepaalt is gegeven door RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE VWO CM T311-VCM-H911 Voor elk oderdeel is aagegeve hoeveel pute kue worde behaald. Atwoorde moete altijd zij voorzie va ee berekeig, toelichtig of argumetatie. MAX:

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

wiskunde A vwo 2015-I

wiskunde A vwo 2015-I wiskunde A vwo 05-I Diabeesrisicoes maximumscore 4 He aanal personen me verborgen diabees is binomiaal verdeeld me n = 400 en p = 0, 0 P( X 00 ) = P( X 99 ) Beschrijven hoe di me de GR berekend word De

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ METHODEBESLUIT. Bijlage A bij het besluit tot vaststelling van de methode van regulering, inhoudende de korting

BIJLAGE A BIJ METHODEBESLUIT. Bijlage A bij het besluit tot vaststelling van de methode van regulering, inhoudende de korting Nederladse Mededigigsauoriei BIJLAGE A BIJ METHODEBESLUIT Nummer: 0847-65 Beref: Bijlage A bij he beslui o vassellig va de mehode va regulerig, ihoudede de korig er bevorderig va de doelmaige bedrijfsvoerig

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hoofdpijndagboek. Neurologie

Hoofdpijndagboek. Neurologie Neurologie Hoofdpijdagboek Ileidig U heef me uw behaled ars of hoofdpijverpleegkudige afgesproke da u ee hoofdpijdagboek gaa bijhou. U heef al uileg gehad hoe u di moe doe. I ze folr zee we alles og ees

Nadere informatie

Loonstaat personeel aan huis

Loonstaat personeel aan huis Belasingdiens 2012 Loonsaa personeel aan huis Waarom di formulier? U vul een loonsaa personeel aan huis in voor elke werknemer die onder de vereenvoudigde regeling val. Op de loonsaa houd u de gegevens

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Pagina. Ons /243 kenmerk: Zaaknummer: /Methodebesluiten TenneT vanaf 2014 Reguleringsmethode TenneT TSO B.V.

Pagina. Ons /243 kenmerk: Zaaknummer: /Methodebesluiten TenneT vanaf 2014 Reguleringsmethode TenneT TSO B.V. Pagina /8 Muzensraa 4 25 WB Den Haag Posbus 6326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons 04065/243 enmer: Zaanummer: 04065/Mehodebesluien TenneT

Nadere informatie

TV, uur & Etaleren & Decore Styling. Artikel 1 Algemeen

TV, uur & Etaleren & Decore Styling. Artikel 1 Algemeen Arikel 1 Algemee 1.1 De algemee voorwaarde zij va oepassig op alle aavrage, aabiedige, offeres, overeekomse e alle daarui voorvloeiede verbieisse, alsmede de uivoerig e de bealig daarva. 1.2 Afwijkige

Nadere informatie

OEFENTOETS HAVO B DEEL 1

OEFENTOETS HAVO B DEEL 1 EFENTETS HAV B DEEL 1 HFDSTUK 2 VERANDERINGEN PGAVE 1 Een oliehandelaar heef gedurende 24 uur nauwkeurig de olieprijs bijgehouden. Zie de figuur hieronder. Hierin is P de prijs in dollar per va. P 76 75

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Videoles Discrete dynamische modellen

Videoles Discrete dynamische modellen Videoles Discrete dyamische modelle Discrete dyamische modelle Orietatie Algebraisch Algebraisch/ umeriek Numeriek Maak de volgede rijtjes af: Puzzele met rijtjes a. 2 4 6 8 10 - b. 1 2 4 8 16 - c. 1 2

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging belegge Best Strategy 2012 Het beste sceario voor uw beleggig Gediversifieerde beleggig Eemalige coupo va 0% tot 50% bruto* op vervaldag Korte looptijd: 4,5 jaar 100% kapitaalbeschermig De voordele voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Werkkosteregelig: ee

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Thermodynamica HWTK PROEFTOETS- AT02 - UITWERKING.doc 1/9

Thermodynamica HWTK PROEFTOETS- AT02 - UITWERKING.doc 1/9 VAK: hermodyamica HWK Set Proeftoets A0 hermodyamica HWK PROEFOES- A0 - UIWERKING.doc /9 DI EERS LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 00 miute Uw aam:... Klas:... Leerligummer:

Nadere informatie