Eindexamen wiskunde A vwo I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I"

Transcriptie

1 Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4 (m/s) De tijd die ee 5-jarige volges de formule loopt op die maratho is 495 ( 444 secode) 4,4 Dit is (ogeveer),9 uur dus mider da 3 uur (dus volges dit model moet het kue bie 3 uur) of Uit x = 5 volgt v 4,4 (m/s) I 3 uur legt ee 5-jarige loopster (ogeveer) meter af Dit is meer da 4 95 meter (dus volges dit model moet het kue bie 3 uur) 3 maximumscore 5,335,8 v' ( x) =,886 x,37 x,335,8 Opgelost moet worde de vergelijkig,886 x,37 x = Beschrijve hoe deze vergelijkig opgelost ka worde Het atwoord: (ogeveer) 7 jaar Stoppe met roke 4 maximumscore 4 6,, dus i werde 4 5 miljoe sigarette gerookt 6,3, dus i 5 werde 537 miljoe sigarette gerookt Afame is 4 5 miljoe 537 miljoe = 3578 miljoe sigarette 3578 Dat is ee afame va (ogeveer) ( % ) 4 5 5% www. - -

2 Eidexame wiskude A vwo - I 5 maximumscore 4 P(F, NF, F, NF, F, NF, F, NF, F, NF) = = (,4) P(NF, F, NF, F, NF, F, NF, F, NF, F) = 5 De gevraagde kas is (ogeveer),8 6 maximumscore 4 Het aatal proefpersoe X dat of kiest, is biomiaal verdeeld met = 8 e p = De gevraagde kas is P( X 6) = P( X 5) Beschrijve hoe deze kas bereked ka worde Het atwoord: (ogeveer), 7 maximumscore 6 H:p = e H:p > De overschrijdigskas va het steekproefresultaat is P( X 4) P( X 4) = P( X 3) Beschrijve hoe deze kas bereked ka worde Deze kas is (ogeveer),5 Deze kas is kleier da,5 dus er is voldoede aaleidig om het vermoede va de oderzoekers te bevestige 8 maximumscore 4 Voor ee redeerig als Als dit aatal ormaal verdeeld zou zij, da zou gelde: P( X > 9,5 μ =,4 e σ =?) =,45 Beschrijve hoe de waarde va σ bereked ka worde σ,7 Uitgaad va ee ormale verdelig zou me (circa) 6% va de rokers stadaardafwijkig (,7) oder het gemiddelde (,4) moete aatreffe (dus ee aazielijk deel va de rokers zou gee sigarette roke, e dat ka atuurlijk iet) Als bij de berekeig va de stadaardafwijkig gee cotiuïteitscorrectie is toegepast, hiervoor gee pute i miderig brege. www. - -

3 Eidexame wiskude A vwo - I Boomgroei 9 maximumscore 5 t,88 De formule voor de Amerikaase eik is h = 9,6(,979 ) Het izicht dat t = 3 e t = 4 i de formule moete worde igevuld De hoogtes va de Amerikaase eik aa begi e eid va het vierde levesjaar zij (ogeveer) 35,5 cm e 38, cm De hoogtes va de zomereik zij (ogeveer) 7,7 cm e 5, cm De toeames zij (ogeveer) 77 cm e 54 cm, dus het verschil is ruim cm Als bij deze vraag ee aapak gehateerd is waarbij me zich uitsluited baseert op de waarde va de afgeleide fuctie da wel lokale stijgig/toeame bij ee waarde i het iterval [3, 4], te hoogste put voor deze vraag toekee. maximumscore 6 Teller e oemer va de formule va h' zij positief (voor iedere waarde va t) De formule va h' is dus positief dus de zomereik blijft groeie Als t toeeemt, eemt,9867 t af Als t toeeemt, eemt,9867 t toe Als t toeeemt, eemt de teller va de formule va h' af e eemt de oemer toe De formule va h' eemt af (e is altijd positief) dus de zomereik groeit steeds lagzamer maximumscore 3,96667 De vergelijkig 6,8 = a(,9867 ) moet worde opgelost Beschrijve hoe deze vergelijkig ka worde opgelost Het atwoord: (ogeveer) 46 maximumscore 4 Voor de grafiek die hoort bij a = 3, geldt: ( ),5998 3,,9656 t h = Als t toeeemt, adert h aar 3, (evetueel door i de GR ee grote waarde va t i te vulle) 3, is dus de greswaarde va h (dus de waarde va a geeft iderdaad aa hoe groot deze grove de uiteidelijk wordt) www

4 Eidexame wiskude A vwo - I 3 maximumscore 4 Er moet (voor alle waarde va a, b e c) gelde: als t =, da h = Als t = da ( b = e dus) b = c c ( b ) ( ) = = c h= a b = a = Ikome 4 maximumscore 5 Het totale aatal is 6977 (duized) Het aatal met ee ikome va te hoogste euro is = 547 (duized) Het aatal met ee ikome va te hoogste 7 euro is (duized) Het percetage is 54,3 (of ogeveer 54) 5 maximumscore 4 Ee goede tekeig va het histogram Ee correcte redeerig, bijvoorbeeld: het histogram is duidelijk iet symmetrisch, maar bij ee (beaderde) ormale verdelig hoort juist ee (vrijwel) symmetrisch histogram Ee voorbeeld va ee tekeig: aatal 5 huishoudes i duizedtalle ikomesklasse e Als ee kadidaat ee tekeig heeft gemaakt waari het aspect kasdichtheid betrokke is, hiervoor gee pute i miderig brege. Als de klassegreze iet oder de kolomgreze staa aagegeve maar wel vermeld worde, hiervoor gee pute i miderig brege. www

5 Eidexame wiskude A vwo - I 6 maximumscore 6 De rechtergreze 4,; 4,3; 4,48; 4,6; 4,7 e 4,85 De relatieve cumulatieve frequeties (ogeveer) 7, 37, 6, 8, 9 e 97 Ee tekeig va de bijbehorede pute op ormaal waarschijlijkheidspapier De coclusie: pute ligge vrijwel op ee lij (dus er is sprake va ee ormale verdelig) Verzekerig 7 maximumscore 3 De groeifactor per jaar is,45 4 De koste i 44 zij 47 (,45) Het atwoord: (euro) 8 maximumscore 3 De koste voor levesoderhoud eme toe tot (ogeveer) 5 5 De groeifactor per 4 jaar is 55 3, Dat beteket ee toeame va (ogeveer) 3% of De groeifactor per jaar is,3 4 De groeifactor per 4 jaar is, 3 3, 6 Dat beteket ee toeame va (ogeveer) 6% Bij de eerste oplossigsmethode mag ee afleesmarge va 5,- gehateerd worde. 9 maximumscore 6 48 r Het opstelle va de vergelijkig 4,79 = 7 r Beschrijve hoe deze vergelijkig ka worde opgelost De oplossig r, 8 De groeifactor per jaar:, 8, Het redemet is % Als ee kadidaat reket met = 4 e/of ee jaarpremie va 4,79 euro hateert, te hoogste 4 pute voor deze vraag toekee. www

6 Eidexame wiskude A vwo - I maximumscore 4 r Als r e gelijk blijve, blijft gelijk r r Als b da toeeemt, eemt b ook toe (dus bewerig I is juist) r Als b e r gelijk blijve, blijft b r gelijk r Als da toeeemt, eemt r ook toe, dus ook b (dus r bewerig II is juist) www

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

Financiële Wiskunde. 1

Financiële Wiskunde. 1 1. BRIGGSE LOGARITMEN... 3 DEFINITIES EN EIGENSCHAPPEN VAN MACHTEN...3 DEFINITIE VAN LOGARITME...5 DE BRIGGSE LOGARITME...6 Omiddellijke eigeschappe...6 Eigeschappe va (Briggse) logaritme...7 DE EXPONENTIËLE

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A. tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A. tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2010 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2011 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2011 - I Eindexamen wiskunde A vwo 20 - I Beoordelingsmodel Dennenhout maximumscore 4 De nieuwe diameter is 0,32 m d = 0,6 invullen geeft 0,40 (of nauwkeuriger) d = 0,32 invullen geeft 0,376 (of nauwkeuriger) Dat

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel

Nadere informatie

Ongelijkheden. IMO trainingsweekend 2013

Ongelijkheden. IMO trainingsweekend 2013 Ogelijkhede IMO traiigsweeked 0 Deze tekst probeert de basis aa te brege voor het bewijze va ogelijkhede op de IMO. Het is de bedoelig om te bewijze dat ee bepaalde grootheid (ee uitdrukkig met ee aatal

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Rekenen aan hypotheken

Rekenen aan hypotheken 42 NAW 5/3 r. 1 maart 22 Rekee aa hypotheke Fras Boshuize, Peter Spreij Fras Boshuize Divisie Wiskude e Iformatica, Vrije Uiversiteit ING Group, Corporate Reisurace Postbus 81, 1 AV Amsterdam fras.boshuize@ig-re.l

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

De Poisson-verdeling. Doelen

De Poisson-verdeling. Doelen De Poisso-verdelig = 1,5 4b ( ) P = = Doele Geschiedeis Diagostische toets 4.5 De Poisso-verdelig, ee ileidig 4.5.1 De Poisso-verdelig 4.5.2 De tabel va de Poisso-verdelig 4.5.3 De verwachtigswaarde e

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

ICT-leermiddelen voor statistiek

ICT-leermiddelen voor statistiek DIDACTIEK & STATISTIEK 1 & 1 ICT-leermiddele voor statistiek Reé Nijs Ispecteur hoger oderwijs 1. Ileidig 2. Meerwaarde va ICT bij stapsgewijze statistische aalyse 2.1. Gegevesvergarig e -weergave 2.2.

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

CRM metingen metaalanalyses. Overzicht van de meetresultaten van gecertificeerde referentiematerialen bij de afdeling IMLA-metalen van het RIZA.

CRM metingen metaalanalyses. Overzicht van de meetresultaten van gecertificeerde referentiematerialen bij de afdeling IMLA-metalen van het RIZA. CRM metige metaalaalyses Overzicht va de meetresultate va gecertificeerde referetiemateriale bij de afdelig IMLA-metale va het RIZA. aalysetechieke: - grafietove-aas - vlam-aas - ICP-AES - Hydridegeeratie-AAS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 20 tijdvak wiskunde A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie