Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?"

Transcriptie

1 Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig. Veel informaie. Vandaar di iniiaief. Onze firma heef haar klanen alijd me raad en daad bijgesaan en wil da in de oekoms ook blijven doen. Twin properies sreef naar een open relaie me de klanen, een relaie waarin verrouwen cenraals saa. Wij willen da onze klanen evreden zijn, alleen dan hebben wij als bedrijf ons doel bereik en zijn wij ook evreden. Twin properies heef door de jaren heen een hardwerkend eam van vakmensen gevormd da wee wa kwaliei beeken en da elke dag in de prakijk breng. Uw geld opimaal beleggen is ech nie zo gemakkelijk... Enkele bedenkingen: Beursbeleggingen? Nie zonder risico, inensieve opvolging. Beleggen in een vreemde mun? Een gok! Kasbons? wa breng da nog op? Geld op de bank? Gemakkelijk, maar maximum 4% rendemen. Onroerend goed? Risicoloos en flinke meerwaarde. Nieuw onroerend goed op een opligging aan de kus? Waar he dus op aankom is da men zijn beleggingen spreid, om zo he risico o een minimum e beperken. Vasgoed blijf goede invesering, vind Belg 24 februari Ondanks de crisis vind ruim de helf van de Belgen da he nu een goed momen is om een woning e bouwen of e kopen. Da blijk ui een enquêe van de Confederaie Bouw in samenwerking me Knack, Trends en Moneyalk. Ze verwachen wel da he moeilijker zal zijn om hun projec e financieren en da ze hun plannen daardoor misschien zullen moeen uisellen. Daarom bieden wij nu de pariculieren een alernaief aan da een mooi rendemen op je invesering kan brengen. Kanaal Z 23 februari Een belegging in vasgoed vraag inzich en kennis. Daarom is een degelijke gespreks- en bouwparner van essenieel belang. Informaieve vergelijking ussen een spaarrekening en een vasgoed belegging In deze vasgoedkran vind U enkele arikels erug me berekking op de huidige mark en wegeving in verband me vasgoed. Evenals enkele ips waar u zeker op moe leen.

2 Beleggen in vasgoed: prakische ips... Vasgoed is een belegging op middellange ermijn De belegger in vasgoed doe een verkeerde belegging als hij denk op kore ermijn grove winsen e maken. Speculanen mogen in Knokke schierende zaken gedaan hebben, de opbrengs- en waardeverschillen van vasgoed zijn zeer groo. Eerserangsliggingen zijn weliswaar duurder bij aankoop, maar ze verzekeren u van een goede opbrengs en bieden ook hoge eisen. Sfeer, sanding, uisraling, charme, enz. Weliswaar vrij subjecieve elemenen, maar sommige gebouwen hebben he en andere nie. belegger in onroerend goed moe als selregel nemen da vasgoed een belegging is op middellange ermijn. De belegger moe absoluu vermijden in een siuaie verzeild e geraken waarin hij verplich word, zijn vasgoedbelegging op een ongunsig ogenblik e realiseren; m.a.w. da hij verplich is e verkopen egen de prijs van de dag. de meese kans op meerwaarde. He alen van een vasgoedbelegger besaa erin e kopen op ondergewaardeerde liggingen en die o waarde e laen komen. Men moe dus gaan zoeken naar sraen en wijken waar de waarde sijg, nie waar ze sagneer. De belegger dien en sloe selecief e werk e gaan, gezien de realisaiemogelijkheden van vasgoed uieraard veel beperker zijn dan voor andere beleggingsobjecen. Huuropbrengs Wie voorzichigheidhalve nie geloof in specaculaire meerwaarden zal de rendabiliei ook zoeken in he huurrendemen. He onmiddellijke rendemen van een vasgoedbelegging, de huuropbrengs dus, lig meesal rond de 4 à 5 %. Een goede onroerende belegging moe voor de oekoms zijn bouwwaarde handhaven en meerwaarden verzekeren om de inflaie egen e gaan. Er moeen verschillende voorwaarden verenigd zijn opda een vasgoedbelegging deze verwaching zou kunnen inlossen. 1. Ligging In de eerse plaas moe de ligging goed zijn. De geografische 2. De saa van he gebouw In de weede plaas moe he gebouw in een goede saa verkeren: de echnische en bouwkundige kwaliei beïnvloeden zeer serk uw neorendemen. He neorendemen is gelijk aan bruo (huur)opbrengs na afrek van diverse kosen en lasen. Om een gebouw in goede saa e houden moeen nu eenmaal kosen worden gemaak. Maar ze mogen nie ui de pan rijzen. Daarom operen veel beleggers voor nieuwbouw, om zo van de 10-jarige garanie e genieen. 3. De sanding van he gebouw Op de derde plaas moe u belang hechen aan de sanding van een keurige uivoering van he vasgoedprojec. Huurders die een hoge huurprijs willen bealen, sellen Zoek nieuwe marken We Breyne De consumen beer beschermd De we Breyne bescherm de bouwlusige die bij een bouwbedrijf aanklop of een woning op plan koop. De we heef onder andere berekking op de overeenkoms en de geldigheidsvoorwaarden, de eigendomsoverdrach, de prijzen en prijsherzieningen voorschoen, de bealingsmodalieien, de oplevering, de waarberg, enz. Enkele belangrijke punen De financiering kan als opschorende voorwaarde neergeschreven worden in he conrac. Deze opschorende voorwaarde heef beperke geldigheidsduur: maximum drie maanden, e rekenen vanaf de daum van overeenkoms. Een lasenboek waarin vermeld word hoe en me welke maerialen de werken uigevoerd worden en of er evenueel hiervan kan afgeweken worden, moe bij de overeenkoms gevoegd worden. Elke aannemer moe een financiële waarborg sellen als garanie voor de goede uivoering van de werken. Die weelijk opgelegde borgselling is uw belangrijkse bescherming als da bedrijf in de problemen zou komen. Sijging van de huurmark is onvermijdelijk De voorbije jaren kon zowa iedereen kopen, zelfs me de giganische prijssijgingen, zeg Cook (woordvoerder van ERA). Zelfs o 150 procen van de aankoorijs lenen was geen probleem, wan de banken wisen ook da de waarde van de huizen da percenage snel zou inhalen. Wie krediewaardig is, krijg nog alijd een lening, zelfs aan ineressane voorwaarden, maar de banken lenen momeneel och duidelijk minder gemakkelijk. Daarin zie ik een groe kans voor beleggers, wan die rend gaa onvermijdelijk de druk op de huurmark verhogen, waar de prijzen nagenoeg zeker zullen oplopen. Combineer da me he overaanbod aan nieuwbouw da in sommige regio s besaa. Mensen me cash kunnen daar goedkoop kopen, verhuren en binnen afzienbare ijd profieren van de inflaie die er onvermijdelijk aan zi e komen. Wan als de index sijg, mag je de huur laen volgen. Rendemen van vasgoed is lang onderscha gewees He rendemen van vasgoed lig vaak in de buur van 10 procen. Da blijk ui de Nederlandse IPD-index. Volgens Paulus Van Ween, huidig hoofd porefeuillemanagemen bij he Nederlandse Achmea Vasgoed, is da rendemen zeer lang onderscha gewees. Men is voor vasgoed lange ijd uigegaan van een rendemen van 7 à 7,5 procen. Nu we voor een groo aanal landen IPDindexen hebben, blijk da he rendemen van vasgoed vaak in de buur van de 10 procen lig. He rendemen van vasgoed is dus lang onderscha gewees. Da zeg Paulus Van Ween, hoofd porefeuillemanagemen bij he Nederlandse Achmea Vasgoed en gasdocen aan de opleiding vasgoedkunde van de Kulak. Trends 27/03/2009 Verbouwen is alijd duurder dan bouwen Bijna de helf van de Belgen heef plannen om binnen afzienbare ijd zijn huis e renoveren. Volgens Frederik David van he Wes-Vlaamse Renovaiewerken lig een verklaring voor de hand. Nie alleen is de bouwgrond duur, de ineressane bouwlocaies raken silaan op. He is zelf zo da er bepaalde regio s zijn waar de onbebouwde grond duurder is dan de bebouwde, daar ben je dus beer af me een renovaie. He probleem me renovaie is dan wel da de kosen moeilijk in e schaen zijn en de werken zelf duurder zijn, daar ze ingewikkelder en delicaer zijn. Daarop hebben wij als projeconwikkelaar gezoch naar een manier om deze hoge grondprijzen en ingewikkelde werken e omzeilen voor onze kopers. De oplossing vind je in he volgende arikel.

3 Erfpach De oplossing is erfpach He rech van erfpach is he rech om he volle geno e hebben van een onroerend goed da aan iemand anders oebehoor, gedurende een periode van minimaal 27 jaar en maximaal 99 jaar. De voorbije jaren heef 80% van ons cliëneel kunnen genieen van deze succesvolle beleggingsformule. Wij kopen de grond aan en bouwen er woningen op waarna de klan zo n woning van ons koop (dus volledige eigenaar van is). Onze firma sel de grond ervan er uwer beschikking voor een kleine jaarlijkse compensaie, zonder da u er vandaag miljoenen voor hoef e bealen.. Zo heb je je huis zonder da je de grond heb moeen bealen. Wa is erfpach? He rech van erfpach is he rech om he volle geno e hebben van een onroerend goed da aan iemand anders oebehoor, gedurende een periode van minimaal 27 jaar en maximaal 99 jaar. Is deze overeenkoms verlengbaar?, deze overeenkoms is verlengbaar. De grondeigenaar is nu reeds bereid om een onbeperk aanal hernieuwingen van 50 jaar opsalrech e versrekken. Wa indien de wegever di in de oekoms zou verbieden? Indien de grondeigenaar of de wegever alsdan hernieuwingen zouden weigeren, is de grondeigenaar verplich om de aaremenen erug e kopen aan de prijs vasgeseld door weelijke schaing volgens oesand van onderhoud van de consrucie. Wa kan ik doen als erfpacher? U ben eigenaar van de consrucies. U kan ze verhuren, verkopen, hypohekeren, bezwaren, schenken,... zolang he rech duur. Zodus, onbeperk in onze erfpachovereenkoms. Wa saa hier egenover? U beaal jaarlijks een vergoeding, canon genoemd, aan de eigenaar. Tevens dien u he onroerend goed e onderhouden en de gewone hersellingswerken ui e voeren. Ne zoals bij de aankoop van een andere eigendom, dien u alle belasingen e bealen. Hoeveel bedraag da canon? He canon word bepaald op basis van de grooe en de locaie van uw aaremen. Di word vasgelegd bij noariële ake en is jaarlijks indexeerbaar me een mogelijkheid o herziening en minse elkens na 15 jaar. Wa indien de wegever verlenging in de oekoms zou verbieden? Indien de grondeigenaar of de wegever alsdan hernieuwingen zouden weigeren, is de grondeigenaar verplich om de aaremenen erug e kopen aan de hedendaagse prijs vasgeseld door weelijke schaing volgens oesand van onderhoud van de consrucie. Wa houd deze herziening in? Indien uw aaremen in waarde sijg dankzij de locaie, heef de grondeigenaar he rech ook een beeje van die sijging e genieen. De herziening gebeur volgens objecieve vergelijkingspunen. Wa is mijn voordeel? U beaal o 50 % minder voor hezelfde aaremen, maar zonder de grond. Hierdoor verminder uw maandelijkse afbealing aanzienlijk of bied he u de mogelijkheid om nog een vasgoedbelegging e doen om zo uw oaal rendemen op eigen middelen nog aanzienlijk e verhogen. Is er een Belasingsvoordeel?. U mag de kosen van he canon volledig afrekken in uw personenbelasing. Indien u op vennooschap koop, mag u he volledig bedrag van uw consrucies afschrijven. Beleggen in vasgoed is een belegging op middellange ermijn. Doorda wij de eigenaar van de grond zijn ben je zeker van wa er je saa e wachen. Wij binden ons in de overeenkoms al aan he akkoord da we na de 99 jaar he conrac hernieuwen, en erna onbeperk opnieuw. Di geef je evenveel zekerheid voor een veel mindere prijs. Daarboven kan je zelfs de jaarlijkse vergoeding afrekken van je personen belasingen. Deze combinaie van zaken zorg ervoor da je een woning kan kopen aan een beaalbare prijs, wa egenwoordig nie meer eviden is. Veelgeselde vragen rond erfpach De belegger in vasgoed doe een verkeerde belegging als hij denk op kore ermijn grove winsen e maken. Speculanen mogen in Knokke schierende zaken gedaan hebben, de belegger in onroerend goed moe als selregel nemen da vasgoed een belegging is op middellange ermijn. De belegger moe absoluu vermijden in een siuaie verzeild e geraken waarin hij verplich word op zijn vasgoedbelegging op een ongunsig ogenblik e realiseren, m.a.w. da hij verplich is e verkopen egen de prijs van de dag. Huuropbrengs Wie voorzichigheidhalve nie geloof in specaculaire meerwaarden zal de renabiliei ook zoeken in he huurrendemen. He onmiddelijke rendemen van een vasgoedbelegging, de huropbrengs dus, lig meesal rond de 5 %. Door onze oerisische locaies kan je bij onze projecen daar 6 % van maken. Een goede onroerende belegging moe voor de oekoms zijn bouwwaarde handhaven en meerwaarden verzekeren om de inflaie egen e gaan. Er moeen verschillende voorwaarden verenigd zijn opda een vasgoedbelegging deze verwaching zou kunnen inlossen..

4 Waar en wanneer e inveseren? Wanneer e inveseren? Hoe vroeger je inveseer, hoe beer! Waar je ook bes rekening mee houd is he fei da je de ineresen op je lening maar kan afrekken zolang je werk. Di houd in da je bes maar leen o je 65 jaar. Een vasgoed invesering is zeer ineressan omda he pand zichzelf afbeaal me de huurinkomsen ervan. Di zal nie meer he geval zijn als je op een laere leefijd leen, omda de maandelijkse afbealingen veel hoger zullen liggen en zelf je huurinkomsen zal overschrijden. In ondersaande grafiek zie je de evoluie van een kapiaal van EUR. De verschillende lijnen sellen 3 zaken voor: 1.De inflaie (hoeveel je zal moeen hebben om in de oekoms evenveel e kopen als me die EUR nu), 2.De evoluie van je spaargeld op een spaarrekening en 3.De verschillende leefijden wanneer men een vasgoed koop. Ui de grafiek kan je duidelijk zien hoe je geld rendeer. Je kan duidelijk zien da als men op een vroege leefijd al inveseer he rendemen hoger is en he bedrag da je op je 65j in bezi heb groer zal zijn. Groeiende huurmark maak beleggen in vasgoed ineressan, zeg ERA He is een goed momen om e beleggen in vasgoed. Da zeg immomakelaar ERA. Doorda banken voorzichiger zijn geworden in he oekennen van hypoheken, komen meer mensen op de huurmark erech. Daardoor zullen de huurprijzen sijgen, wa van vasgoed een ineressanere invesering maak. Volgens ERA heef de vasgoedmark in ons land nog maar weinig e lijden gehad onder de vasgoedcrisis. Rene op woonkredie duik onder 3% He arief voor een gangbaar woonkredie me jaarlijks aanpasbare rene duik voor he eers in ruim drie jaar onder de magische grens van 3 procen. De bodemarieven hebben alles e maken me de crisis. De jaarlijkse aanpasbare rene volg immers de basisrene van de Europese Cenrale Bank (ECB). De ECB zag zich de afgelopen maanden genoodzaak om de economie meer zuursof e geven. De renedalingen hebben he gevolg da de maandelijkse aflossing ruim 150 euro per maand lager uival in vergelijking me een kredie da in okober was opgesar. Volgens De Morgen duw he ijdelijke effec van de Baibouw-beurs de arieven nog verder omlaag. Trends 03/03/ :00 Waar inveseer je in vasgoed? In deze grafiek word de index weergegeven die aangeef hoe snel de gemiddelde prijs voor een aaremen sijg. Je kan zien da ussen de 10 en 15 jaar een goed aan de kus elkens zal verdubbelen in waarde. In de 70er jaren had de verbubbeling maar 10 jaar nodig waar ze in de 80er jaren 15 jaar nodig had. De jaren 90 oonden ons dan weer da he in minder ijd ook kan. Maar we kunnen wel duidelijk zien da di een blijvend fenomeen is. Vasgoed ken nauurlijk goede en sleche ijden maar daar vasgoed een invesering op middellange ermijn is blijf he resulaa gunsig hoe je he ook bekijk. Prijsindex voor aaremenen naionaal egen aan de kus

5 Kijk verder dan de crisis Inveseren in vasgoed, is nu uw pensioen veilig sellen. Verschillende pensioenspaarfondsen hebben de voorbije maanden aangekondigd da ze nie meer aan al hun verplichingen zullen kunnen voldoen. Velen die binnen een aanal jaar op pensioen willen gaan, zullen hun pensioengeld nie onmiddellijk uibeaald zien. Gezien de saa reeds al zijn middelen opgebruik heef voor de banken, kan zij de pensioenfondsen ook nie bijspringen. Maar er zijn oplossingen hiervoor. De leefijd van een persoon die ineresse heef voor een weede verblijf of een beleggingsaaremen aan zee lig gemiddeld ussen 40 & 45 jaar. Di beeken nog 20 o 25 jaar o aan zijn/haar pensioenleefijd 65se. Inveseren op hun 45se beeken een lening nog e kunnen aangaan me een loopijd van 15 o 20 jaar.( + genieen van de fiscale voordelen). Op die leefijd inveseren in een aaremen aan zee, beeken reeds me een relaief groe zekerheid uw pensioen veilig sellen. De gemiddelde belg heef euro kapiaal nodig, om zijn huidige levenssandaard op de dag van zijn pensioen e kunnen behouden. Velen beseffen di nie. Me de klassieke spaarmehodes (pensioensparen, levensverzekering, vrij aanvullend pensioen) kan u gemiddeld een euro bij mekaar sparen. Fisc. Rec. Premie Kapiaal Belas. Neo PSS M + V Ind. levens VAP pens Groep/LPT TOTAAL Daarnaas dien u dus nog eens een kapiaal van euro op e bouwen. Hiervoor zijn er verschillende beleggingsmogelijkheden: Evoluie vasgoedmark Wach nie langer. Nu is he momen om e inveseren! meerwaarde Kopen in 2013: exra e inveseren bedrag ussen de 50 à euro kopen Nu inveseren op een oplocaie beeken meegenieen van oekomsige meerwaarde. De prijs van eender welk goed word bepaald door vraag en aanbod. Voor een aaremen is di ook zo. Door de schaarse aan de kus raken de bouwgronden uigepu. Zeker de oplocaies. De vraag neem jaarlijks nog seeds oe, maar he aanbod verminder drasisch. Daarom is he nu een cruciaal momen om e inveseren in vasgoed. Kijk eens even verder dan de crisis zal een belangrijk jaar worden voor de banken door he opheffen van he bankgeheim. Belgen me geld in he buienland moeen di dan erug brengen naar België Di ui landen en saen zoals zoals Monaco, Zwiserland Uipuing van bouwgronden op een oplocaie, beeken meerwaarde naar de oekoms oe. Exra voordelen: - Ui bovensaande abellen van enerzijds de financiële opbrengs, en anders de afwegingen voor en egen elke invesering, blijk och duidelijk da inveseren in vasgoed de bese keuze is. Huuropbrengs Fiscaal voordeel Meerwaarde Veiligheid + geno Renevoeen saan hisorisch laag. Van zodra de inflaie erug de kop opseek, zullen de renes erug sijgen. Nu insaen is de boodschap!!

6 Vasgoed exra Kopen van vasgoed in Frankrijk Hieronder saa in 7 saen kor beschreven hoe he kopen van een Nieuwbouw villa of aaremen in Frankrijk gaa. 1. U zie een villa of aaremen waar uw ineresse naar uigaa. Op onze websie vind u een divers aanbod van villa s en aaremenen in Frankrijk. Bij de Nieuwbouwprojecen bepaal u zelf of u wil verhuren of nie. 2. U eken he reserveringsconrac. Bij aankoop van Nieuwbouw koop u onder de weelijke regeling bekend als Vene en l Éa Fuur d Achèvemen (VEFA). Di beeken da wanneer uw reservering is goedgekeurd, he huis of aaremen nie meer zal worden aangeboden en de prijs vassaa. In Frankrijk is he juridisch geregeld da bij he ekenen van he reserveringsconrac 5% van he aankoopbedrag aanbeaald moe worden. Nada u he reserveringsconrac per aangeekende pos heef onvangen, gaa er een periode van 7 dagen bedenkijd in. Tijdens deze 7 dagen kun u zonder verdere opgaaf van reden afzien van de reservering. 3. U regel uw hypoheek. Wij kunnen een afspraak voor u maken me bankinsellingen en-of hypoheekmakelaars die u de bese voorwaarden kunnen versrekken voor een kredie in Frankrijk. De ING Bank heef de Frankrijk Hypoheek, een hypoheek die naas de hypohecaire zaken ook de juridische en fiscale zaken voor zijn rekening neem. Zo wee u direc waar u aan oe ben en of uw villa of aaremen binnen uw bereik lig. Di gesprek geef geen verpliching om uw hypoheek via deze hypoheekversrekker af e sluien. 4. U eken he koopconrac bij de noaris. Ongeveer 4 maanden na de reservering, of na de depo de pieces door de bouwheer, gaa u naar de noaris om de ace auhenique de vene (definiieve koopconrac) e ekenen. Op da momen zal u evens de noariskosen moeen bealen. In de ace auhenique de vene (definiieve koopconrac) saa he bealingsschema beschreven wanneer en hoeveel u bij elke bouwfase moe bealen. Indien de woning al is opgeleverd, beaal u he volledige bedrag en onvang u dezelfde dag nog de sleuels. De hypoheekvesiging kan vanui België plaasvinden. U hoef hiervoor dan nie naar Frankrijk e reizen. 5. U rich uw huis of aaremen naar eigen smaak in. Nada u he koopconrac heef geekend kun u me he coördonaiebureau uw wijzingen bespreken, zoals: andere indeling van de muren, sopconacen ec. voor uw oekomsig aaremen. Di zal gebeuren in overleg me he coördinaiebureau die gaa kijken wa mogelijk is en die u al van opies en mogelijkheden zal aanbieden. De mogelijkheden van wijzigen hang samen me de vorderingen van de bouw. 6. U onvang de sleuels. Wanneer uw villa of aaremen opgeleverd word, beaal u he slosaldo en zal u een rondgang doen me de veranwoordelijken, waarna u volledig over uw weede verblijf of invesering kan beschikken. 7. Verhuren zonder zorgen. Wij beschikken over een verhuurdiens die zal insaan voor he mogelijke verhuren van uw aaremen. Vele beleggers richen zich op vandaag op Noord- Frankrijk. He is een mark waar vasgoed nog relaief goedkoop. De vraag naar verhuur is er groo, dankzij de vloe bereikbaarheid voor Fransen, Belgen en Engelsen. Twin Properies bied er al van uisekende vasgoedbeleggingen. Zo kan u als belegger opimaal mee genieen van de oekoms die vasgoedbeleggingen in deze regio egemoe gaan. Uw fiscale voordelen bij he kopen van een onroerend goed in Frankrijk Successierechen vermijden Elke Belgische eigenaar moe ween da successieplanning een groer fiscaal voordeel oplever voor onroerend goed in Frankrijk dan in België. Verschillende Franse bepalingen kunnen en gunse worden gebruik om de successierechen op uw weede verblijf gevoelig e verlagen of u zelfs volledig vrij e sellen van successierechen. In egenselling o in België genie de belasbare grondslag van een schenking in Frankrijk van bepaalde vrijsellingen.in Frankrijk besaa er ook een regel da er me schenkingen na 6 jaar geen rekening meer word gehouden. Bijgevolg is he voordeel van de afrek van de vrijsellingen om de 6 jaar hernieuwbaar. Doorgeefschenking In Frankrijk is he mogelijke om een voordelige doorgeefschenking e doen van een gebouw. (In België kan TWIN di enkel voor roerende goederen) Groepsverzekering belasingsvrij PROPERTIES FRANKRIJK-Côe d Opale beleggingsaaremenen - weede verblijven TWIN PROPERTIES Frankrijk-Côe d Opale beleggingsaaremenen - weede verblijven Alber I laan 104 B-8670 Oosduinkerke el+32(0) fax+32(0) Belasingen besparen via een Bullekredie Indien u eigenaar ben van meerdere woningen, kun u bij de aankoop of de bouw van een volgende woning of aaremen he bes een bullekredie afsluien in plaas van de invesering me uw spaarcenen e bealen. Hoezo? U heef een gezinswoning waarvan he kredie al is afgelos. U heef ook een weede woning die u privé verhuur (me een KI van 1.400) en waarvoor u een kredie heef afgesloen me kapiaalsaflossingen. Me di kredie heef u uw kapiaalsafrek in de personenbelasing volledig opgevuld. Nu wil u een derde woning (me een KI van 1.600) aankopen als opbrengseigendom voor een prijs van U zou de derde w o n i n g m e u w s p a a r c e n e n k u n n e n b e a l e n, maar och kun u er he bes een deel voor lenen via een bullekredie. Di is een kredie waarbij u elke maand ineresen beaal en pas op de vervaldag he kredie in één keer erugbeaal. Berekening Indien u de woning cash zou bealen, zou u di bedrag nie meer kunnen beleggen en voor een risicoloze belegging op ien jaar (bv. een kasbon) een opbrengs derven van neo ongeveer 3,6%. Indien u nu een bullekredie zou afsluien op ien jaar, zou u daarvoor een vase rene bealen van ongeveer 4,8%. Lenen lijk dus duurder. Toch beer lenen. Door e lenen beaal u eche ineresen die in de personenbelasing worden afgerokken van uw onroerend inkomen en da egen de hoogse aanslagvoe (bv, 50%). Als we daar rekening mee houden, komen de neokosen van he kredie een pak lager ui. Even in cijfers. In ons voorbeeld, waar de wee woningen privé worden verhuurd, word he onroerend inkomen berekend door he geïndexeerde KI van de wee woningen e vermenigvuldigen me 1,4. Ook als de woning door u als buienverblijf word gebruik, is de berekening dezelfde. De gezinswoning word nie belas in de personen belasing. He onroerend inkomen bedraag dan afgerond We verondersellen da u voor he lopende kredie per jaar aan ineresen beaal. In da geval word u belas op een onroerend inkomen van Indien u de derde woning volledig cash beaald had, zou u elk jaar ( x 50%) exra belasing bealen op he onroerend inkomen. Fiscale opimalisaie. Om in ons voorbeeld elk jaar aan ineresen e bealen om e kunnen afrekken van he onroerend inkomen, zouden we een bullekredie van afgerond ( x 100 / 4,8) moeen afsluien. Bij een hoogse aanslagvoe van 50% bedragen de neokosen van he kredie dan maar 24% dus minder dan de opbrengs van een risicoloze belegging. Na ien jaar heef u een belasingbesparing van ± gerealiseerd. Tip. He KI word elk jaar geïndexeerd en de ineresen van he lopende kredie dalen elk jaar, dus kun u he bes voor een ies hoger bedrag een kredie afsluien zoda u ook na ien jaar nog voldoende ineresen beaal om he volledige onroerend inkomen weg e werken. Bijkomend voordeel Bovendien hoef u geen hypohecaire inschrijving e nemen om de ineresen e kunnen afrekken van he onroerend inkomen. He in pand geven van spaarcenen plus een onderhandse hypoheekbelofe op de woning volsaa in principe als waarborg voor de bank. U beaal geen ake kosen. U beaal op de vervaldag he kredie erug, bv. me de verkoorijs van een woning en/of me de spaarcenen die als waarborg dienden. Indien u veel opbrengseigendommen bezi, is he financieel gezien ineressan Om bij de aankoop of de bouw van een volgende eigendom de prijs (voor een deel) e financieren me een bullekredie. Zo word er minder personenbelasing beaald. He is echer maawerk.

7 Referenies TWIN PROPERTIES Publi reporage Enkele van onze gerealiseerde projecen. Koksijde Promenade a 550 Tesimonials Professor Blanchardlaan, Koksijde Riepanne I Oosduinkerke Promenade 3 0a a 260 Dynaielaan, De Panne De Panne Plaza a 210 Esplanade, De Panne Oosduinkerke Plaza Een verpleger ui Hassel: Reeds geruime ijd wond ik me seeds meer op over de lage opvrengsen van mijn spaarcenen. Daar ik echer nie de ijd en de kennis heb om e inveseren in andere beleggingsvormen, en ik via aanraden van een kennis in de vasgoedsecor erechgekomen, en ik moe zeggen, ik heb er nog geen momen spij van gehad. Biendenkopflaan, Oosduinkerke Res. Souard 0a 3 Zeedijk, De Panne Zon & Zee 0a 3 Zeedijk, Oosende Nieuwpoor Promenade 0a 40 Zeedijk, Oosduinkerke Een leerkrach ui Zwevezele: na de lening op ons huis e hebben afeaald, moesen we plos erug meer belasingen bealen. Vandaar da we besloen hebben om me een nieuwe fiscale lening een opbrengsaaremen e kopen bij Twin Porperies. Da is nu 2 jaar geleden en we zijn nog alijd enorm evreden over onze beslissing. Nieuwpoor Een doorgedreven en kwaliaieve afwerking. Al deze projecen werden kwaliaief gebouwd, volgens de srengen bouwnormen van de W.T.C.B. en he C.S.T.B. in Frankrijk. Twin Properies bied de eigenaars een geseleceerde afwerking: Luxe inkom en lif, volledig ingeriche keukens, complee me microgolfoven, kookplaen, koelkas. n Verheyen: Een ruime villa me zeezich aan de prachige, ongerepe Opaalkus voor de prijs van een aaremenje aan de volgebouwde, drukke Belgische kus - voor ons was de keuze snel gemaak. Gelegen in he rusige vissersdorpje Equihen-Plage naas een nauurdomein garandeer Le Domaine Sauvage nie alleen sijlvolle rus, maar he heef ook een uizonderlijke auheniciei. We zijn fans van he eerse uur en hebben onderussen al drie eindejaarsvakanies doorgebrach in di bijzondere kader. Parick Goris ui Lubbeek: Begin 2007 ben ik op zoek gegaan naar een goede belegging. Gezien de bank minder rendemen bood dan de inflaie, en de beurs weinig belovend was, ben ik gaan uikijken in vasgoed. Aangezien de kus goede verhuurmogelijkheden en een mooi meerwaardepoenieel bied, ben ik daar gaan kijken. Al snel kwam ik erech bij de projeconwikkelaar Twin Properies. Zij onwikkelen en coördineren hun projecen van A o Z. Zo kwam ik als kandidaa koper ook rechsreeks bij hen erech. Na een eerse vrijblijvend persoonlijk gesprek, wisen zij exac wa ik zoch. Binnen de korse keren hadden ze mij he aaremen voorgeseld da volledig aan mijn wensen voldoe. We zijn nu wee jaar laer en onderussen heb ik reeds een mooie meerwaarde kunnen realiseren.

8 Aanbod Villa Normandië Villa Peuplier Disellaan Wesende Bray-Dunes Of u nu een aaremen aankoop voor uw eigen vakanies, of om e verhuren of een combinaie van beide... Wesende is DE locaie bij uisek om nu nog beaalbaar e inveseren kameraaremenen Toplocaie 30 meer van de Zeedijk Di prachig nieuw projec bevind zich 50 m van de zeedijk. Laeraal zeezich en zuidgerich, rusig gelegen en och nabij cenrum zijn prachige roeven die di projec bezi. Keuze ui 1-,2- en 3 slaapkameraaremen. Villa Vreugde Villa Les Dunes Oosduinkerke Oye-Plage, Frankrijk -Slechs 4 groe aaremenen van he ype 2 en 3 slaapkamers -Ondergrondse bergingen, parkeerplaasen en garageboxen -Zuidgeriche livings me groe errassen -Kwaliaieve afwerking me onder andere obumex-keukens -Prijzen beschikbaar op kanoor (hogere prijsklasse) Villa les Dunes is een charman projec me een prachige archiecuur, waar u 1-2-en 3 slaapkameraaremenen kan erugvinden. Naas de fiscale voordelen en een huurrendemen, bieden deze aaremenen zich op een mooie meerwaarde. Villa Arcade Le Domaine Sauvage 5min van de zeekdijk in De Panne De verkoop is een razend succes en onderussen is meer dan 75% van deze residenie verkoch. Wij bieden u nog een laase mogelijkheid om uw aaremen op deze unieke oplocaie e hebben vanaf o voor 125m² kameraaremenen. Equihen-Plage Le Domaine Sauvage is een prachig gelegen suk groen van 6 hecare aan de Côe d Opale waar vakanievilla s van wee of drie slaapkamers u verwelkomen me een schierend zich op zee. Di projec lig bij he kusdorpje Equihen-Plage, amper wee uur rijden van Brussel, Parijs en Londen. Naas he domein bevind zich he nauurdomein Le Domaine Sauvage die u sijlvolle rus garandeer. bel of bezoek sie voor meer info Je kan al inveseren in vasgoed vanaf euro eigen kapiaal *formule FINB ** bron STADIM; gemiddelde jaarlijkse sijging vasgoed sinds 1923 Acuele huurprijzen en rendemenen ui he verleden bieden géén garanie voor de oekoms TWIN PROPERTIES Twin Properies Alber 1 Laan 104 B-8670 Oosduinkerke el (+)32 58/ fax (+) 58/ Franklin Roosevellaan 348/c el (+)32 9/ B-9000 Gen fax (+)32 9/ Enkel of afspraak

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd

Tuinstijlen. Tuinstijlen. Het ontstaan van tuinstijlen. Formele tuinstijl. Informele tuinstijl. Moderne tijd Tuinsijlen Tuinsijlen He aanleggen van een uin word voorafgegaan door he maken van een uinonwerp. Om de uin o een geheel e maken moe u in he onwerp rekening houden me een bepaalde uinsijl. Door allerlei

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules

Hoofdstuk 1 - Exponentiële formules V-1a 4 Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Hoofdsuk 1 - Exponeniële formules Voorkennis prijs in euro s 70 78,0 percenage 100 119 1,19 b Je moe de prijs me he geal 1,19 vermenigvuldigen. c De BTW op de fies

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

De Belastingsgrondslag van Registratierechten

De Belastingsgrondslag van Registratierechten De Belasingsgrondslag van Regisraierechen Soor Fiscaliei Seunun Beleidsrelevan onderzoek Besuurlijke Organisaie laanderen De Belasingsgrondslag van Regisraierechen (oorloige versie: mag nie versreid worden

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis

Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op markwaardebasis Jasper Holke Klein Juni 2009 Vrije Universiei Faculei der Exace Weenschappen Sudieriching Bedrijfswiskunde en Informaica De

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

wiskunde A bezem havo 2017-I

wiskunde A bezem havo 2017-I Disribuieriem Een disribuieriem is een geribbelde riem die in een moderne verbrandingsmoor van een auo zi. Zo n riem heef en opziche van een keing voordelen: hij maak minder lawaai en er is geen smering

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan?

Voorwoord. nuoktober. 1 Voorwoord voorzitter pensioenfonds. 2 Update van de financiële positie. 3 Eerste baan? acuele informaie voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van he pensioenfonds o Voorwoord nuoober Veel pensioenfondsen vereren in zwaar weer door de financiële crisis, vooral door de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei

Hoofdstuk 2 - Formules voor groei Moderne wiskunde 9e ediie Havo A deel Uiwerkingen Hoofdsuk - Formules voor groei bladzijde 00 V-a = 08, ; 870 08, ; 70 0, 8; 60 00 00 870 70 08,, gemiddeld 0,8 b De beginhoeveelheid is 00 en de groeifacor

Nadere informatie

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl

Etagevloeren. Ruimte creëren doe je met Nolte Opslag Systemen. www.nolteopslagsystemen.nl Eagevloeren Ruime creëre g Sysemen g Sysemen is gespecialiseerd in de producie en levering van Eagevloeren. Een eagevloer ook wel enresol, mezzanine, ussenvloer, verdiepingsvloer of bordes genoemd, is

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies

Hoofdstuk 3 Exponentiële functies Havo B deel Uiwerkingen Moderne wiskunde Hoofdsuk Eponeniële funies ladzijde 6 V-a Door zih in weeën e delen vermenigvuldig he aanal aeriën per ijdseenheid zih seeds me een faor is de eginhoeveelheid,

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof

. Tijd 75 min, dyslecten 90min. MAX: 44 punten 1. (3,3,3,3,2,2p) Chemische stof RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T112-HCMEM-H579 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punen kunnen worden behaald. Anwoorden moeen alijd zijn voorzien van een berekening, oeliching

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult

Werkboek. meer. check! Geluk. in 3Weken! Marjan van de Bult Werkboek meer Geluk J check! in 3Weken! Marjan van de Bul www.gelukfabriek.nl Unlock your Luck vormgeving www.somehingilse.nl Alsjeblief! Hier is jouw eigen werkboek voor meer geluk in 3 weken. Misschien

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Waarom de globale belastingdruk niet daalt

Waarom de globale belastingdruk niet daalt Waarom de globale belasingdruk nie daal Paul De Grauwe Toen de voorzier van he deparemen economie van de KULeuven zijn professoren vroeg om mee e doen aan he economische deba in de verkiezingsrijd door

Nadere informatie

Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase. Netspar OCCASIONAL PAPERS

Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek achter persoonlijke pensioenrekeningen in de uitkeringsfase. Netspar OCCASIONAL PAPERS Nespar OCCASIONAL PAPERS Lans Bovenberg, Roel Mehlkopf en Theo Nijman Techniek acher persoonlijke pensioenrekeningen in de uikeringsfase Techniek acher persoonlijke pensioenrekeningen in de uikeringsfase

Nadere informatie

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS

Wind en water in de Westerschelde. Behorende bij de Bacheloropdracht HS Behorende bij de Bacheloropdrach HS Door: Julia Berkhou Lena Jezuia Sephen Willink Begeleider: Prof.dr. A.A. Soorvogel Daum: 17 juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Achergrondinformaie 3 2.1 He geij.................................

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek

Antwoordmodel VWO wa II. Speelgoedfabriek Anwoordmodel VWO wa 00-II Anwoorden Speelgoedfabriek Voorwaarde II hoor bij immeren Voor immeren zijn 60x + 40y minuen nodig Voor immeren zijn 80 uur dus 4800 minuen beschikbaar 60x + 40y 4800 kom overeen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 1 Abma Schreurs Advocaen Noarissen Waerlandlaan 52, Purmerend Posbus 575 1440 AN Purmerend T 088 433 43 33 F 088 433 43 00 info@abmaschreurs.nl RC/2011.003068.01/JA/JA 1 VESTIGING OPSTALRECHT Op éénenderig

Nadere informatie

digitale signaalverwerking

digitale signaalverwerking digiale signaalverwerking deel 2: sampling en digiale filerechniek Hoewel we de vorige keer reeds over he samplen van signalen gesproken hebben, komen we daar nu op erug, om de ermee samenhangende effecen

Nadere informatie

1 Inleidende begrippen

1 Inleidende begrippen 1 Inleidende begrippen 1.1 Wanneer is een pun in beweging? Leg di ui aan de hand van een figuur. Rus en beweging (blz. 19) Figuur 1.1 Een pun in beweging 1.2 Wanneer is een pun in rus? Leg di ui aan de

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

35faöb 26 augustus 2008 R&S

35faöb 26 augustus 2008 R&S Paraaf secrearis ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Daum Afdeling Opseller Telefoon Regisraie 35faöb 26 augusus 2008 R&S H.D. Weserhof 262 BW08.0849 / ONDERWERP Planschadeverzoeken

Nadere informatie

SecurAsset (LU) Bond 2019/11/08 Maxi Plus Focus US. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank)

SecurAsset (LU) Bond 2019/11/08 Maxi Plus Focus US. (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij Argenta Spaarbank) SecurAsse (LU) Bond 2019/11/08 Maxi Plus Focus US (Blooselling van he volledige kapiaal aan deposio s bij Argena Spaarbank) Gesrucureerde schuldvordering uigegeven door SecurAsse SA Blooselling van he

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2 Uiwerkingen Toes IEEE, Modules en Daum: 9 sepember 007 Tijd: 0.40.0 (90 minuen) Opgave I) Di is een warmmakerje. In woorden is V is de serieschakeling van, en (de parallelschakeling van 3 en 4) of V =

Nadere informatie

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen.

Ze krijgt 60% korting op het basisbedrag van 1000,- (jaarpremie) en moet dan 400,- (jaarpremie) betalen. 1a 1b G&R havo A deel 1 Tabellen en grafieken C. von Schwarzenberg 1/14 Een buspakje kan door de brievenbus, een pakke nie. Een zending die voorrang krijg. 1c 5, 40. (Worldpack Basic prioriy Buien Europa

Nadere informatie

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding Vr He spel over geneisch gemodificeerd voedsel Handleiding Achergrond Er besaa nog seeds veel discussie over geneisch gemodificeerd voedsel. Voorsanders hechen veel waarde aan de mogelijkheden, zoals goedkopere

Nadere informatie

stjosephbuurt type begijn

stjosephbuurt type begijn sjosephbuur ype begijn sjosephbuur Buur me karaker Welkom in de nieuwe sjosephbuur. Een buur op hisorische grond, ook een buur me veel woon- en werkvoorzieningen. Me behoud van karaker, maar wel een nieuw

Nadere informatie

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt

UITVOERINGSBELEID) Berekening Kinderopvangtoeslag docx; ATT00001.txt (UITVOERINGSBELEID) Van: (UITVOERINGSBELEID) Verzonden: iriiç1 29 mei 2015 9:01 Aan: (UITVOERINGSBELEID) Onderwerp: FW: Ber: RE: Kinderopvangoeslag Bijlagen: Berekening Kinderopvangoeslag 201 2.docx; ATT00001.x

Nadere informatie

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes.

t Ik bekijk de plaatjes, de titel en de tussenkopjes. 2.1 LWB 7A-20 Les: Geen vis INFORMATIE Leeseks Teks 1: informaieve eks over walvissen. Teks 1: oud AVI 9; nieuw AVI M6. Zie ook sofware. Cenrale sraegie/leerdoel Teks inerpreeren: je bedenk de hoofdvraag

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uierlijk op juni de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school op de daaroe

Nadere informatie

elektriciteit voor 5TSO

elektriciteit voor 5TSO e Dirk Sarens 45 elekriciei voor 5TSO versie 1.0 1 2011 Dirk Sarens Versie 1.0 Schooljaar 2011-2012 Gemaak voor he leerplan D/2009/7841/036 Di boek kan worden gekoch via de websie www.nibook.com Had je

Nadere informatie

Gebruik van condensatoren

Gebruik van condensatoren Gebruik van condensaoren He spanningsverloop ijdens he laden Als we de schakelaar s sluien laden we de condensaor op. De condensaorspanning zal oenemen volgens een exponeniële funcie en de spanning over

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur Trends in de inzendingen De essenies van drie jaar NK ICT Archiecuur He Nederlands Kampioenschap ICT Archiecuur is voor he eers georganiseerd in 2004 en heef o nu oe geleid o 25 archiecuurbeschrijvingen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Rust en beweging

Hoofdstuk 1: Rust en beweging Hoofdsuk 1: Rus en beweging 1.1 Rus en beweging zijn relaief Ten opziche van he vlieguig is de passagier in................................................ Ten opziche van he aardoppervlak is he vlieguig

Nadere informatie

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek Augusus 2003 ECN-C--03-077 Onrendabele op berekeningsmehodiek M. de Noord E.J.W. van Sambeek Veranwoording Di rappor is geschreven in opdrach van he Miniserie van Economische Zaken onder he ECN raamwerkconrac

Nadere informatie

ZZP ERS EN HUN PENSIOEN

ZZP ERS EN HUN PENSIOEN ZZP ERS EN HUN PENSIOEN De pensioengevolgen als he werknemersschap word ingeruild voor he zelfsandig ondernemerschap Annelies Langelaar 0583618 Maserscripie Universiei van Amserdam Maser Acuarial Sciences

Nadere informatie

N.V. Hollandse Bosbouw Maatschapplj Utrecht. Jaarverslag 2006

N.V. Hollandse Bosbouw Maatschapplj Utrecht. Jaarverslag 2006 N.V. Hollandse Bosbouw Maaschapplj Urech Jaarverslag 26 JAARVERSLAG 26 nhoudsopgave Bladzijde,. SAMENSTELLNGSVERKLARNG 1 2. ALGEMEEN 1. Vasselling jaarrekening 25 3. ANALYSE 1. Resulaa 2. Financiële posiie

Nadere informatie

Ernst de Boer en Albert Kleinjan

Ernst de Boer en Albert Kleinjan archiecuur verzekeringen Inernaionale afsemming archiecuur noodzakelijk Archiecuurimpac van rends in de verzekeringswereld In de voorbije jaren is archiecuur vaak synoniem geworden aan beheersing : conroleren

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de

mr. M.J. Cools 8, aldus de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de VERSLAG TEN BEHOEVE VAN DE VERIFICATIEVERGADERING D.D. 27 AUGUSTUS 2015 OM 10.00 UUR EX ART. 137 FW Faillissemensverslag: Nummer: 5 Daum: 17augusus2015 Gegevens onderneming: de besloen Vennooschap me beperke

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs Aandach voor allochone sudenen in he hoger onderwijs Inhoudsopgave Samenvaing en conclusies 5 1 Inleiding 15 1.1 Achergrond van he onderzoek 15 1.2 Opze van he onderzoek 16 1.3 Analyse van de nonrespons

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules maken

Hoofdstuk 6 - Formules maken Hoofdsuk 6 - Formules maken ladzijde 0 V-a Formule, wan de grafiek gaa door he pun (,) 0 en formule is exponenieel. Formule heef voor x = 0 geen eekenis, erwijl de grafiek door he pun (0, 3) gaa. Formule,

Nadere informatie

Seizoencorrectie. Marcel van Velzen, Roberto Wekker en Pim Ouwehand. Statistische Methoden (10007)

Seizoencorrectie. Marcel van Velzen, Roberto Wekker en Pim Ouwehand. Statistische Methoden (10007) 109 Seizoencorrecie Marcel van Velzen, Robero Wekker en Pim Ouwehand Saisische Mehoden (10007) Den Haag/Heerlen, 2010 Verklaring van ekens. = gegevens onbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet?

Gebouwautomatisering. Science Park. Drie gebouwen, één systeem, of toch niet? Gebouwauomaisering WKO Amserdam Science Park Drie gebouwen, één syseem, o och nie? B+U 2 2014 33 In de bouw is men gewend e wheelen en e dealen binnen besaande siuaies. Zo ook was he geval bij de realisaie

Nadere informatie

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies

Partners. Bunnig administtstie + belaslingadvies CHECKLIST IB 2013 Bunnig administsie + beaslingadvies Parners Om u in saa e seen deze gegevens overzicheijk en voedig aan e everen, hebben wij ondersaande vragenijs opgesed. Wij verzoeken u de vragen/

Nadere informatie

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights Screen mei 2010 Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benuen Voor u lig he nieuwe magazine Screen van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes. In di magazine willen we de parijen die bij he bevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Horeca Starterskrant

Horeca Starterskrant Horeca Sarerskran 04 Als leerbedrijf zelf uw personeel opleiden 06 Succes zi in de ondernemer in regels, vergunningen en subsidies 08 Wegwijs maak u een goede kans bij de bank 16 Zó een uigave van 02 SVH

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

Testgedreven projectvoering

Testgedreven projectvoering esen Tesgedreven projecvoering Uiloop en budgeoverschrijding voorkomen In veel i-projecen worden fouen in requiremens en documenaie pas bij de esvoorbereiding ondek. Di is duur omda de fouen pas laa in

Nadere informatie

Krommen in het platte vlak

Krommen in het platte vlak Krommen in he plae vlak 1 Een komee beschrijf een baan om de zon. We brengen een assenselsel aan in he vlak van de baan van de komee, me de zon als oorsprong. Als eenheid in he assenselsel nemen we de

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe sijl) Examen VW Voorbereidend Weenschappelijk nderwijs Tijdvak Donderdag 22 mei 3.30 6.30 uur 20 03 Voor di examen zijn maximaal 83 punen e behalen; he examen besaa ui 20 vragen. Voor

Nadere informatie

Voorkom onzichtbare verspilling: energiebehoefte

Voorkom onzichtbare verspilling: energiebehoefte Voorkom onzichbare verspilling: energiebehoefe van sofware Energie besparen dankzij zuinigere sofware De afgelopen jaren is de energie-efficiënie van ICT-sysemen al serk oegenomen als gevolg van de behoefe

Nadere informatie

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken Voebalvereniging Noordwijk Posbus 130 2200 AC Noordwijk www.vvnoordwijk.nl besuur@vvnoordwijk.nl (Concep) Verslag; Algemene ledenvergadering van 21 november 2013 De agenda; 1 Opening, mededelingen en vasselling

Nadere informatie

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz.

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz. Huurwoningen Venlo-Noord Schuroesraa - Rummerkampsraa - Zoumeerssraa - Adelborsensraa Schipperssraa - Schrijnwerkerssraa - Pelsmakerssraa Iniiaief en verhuur Archiec Onwikkeling en realisaie huur- en koopwoningen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie