Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?"

Transcriptie

1 Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig. Veel informaie. Vandaar di iniiaief. Onze firma heef haar klanen alijd me raad en daad bijgesaan en wil da in de oekoms ook blijven doen. Twin properies sreef naar een open relaie me de klanen, een relaie waarin verrouwen cenraals saa. Wij willen da onze klanen evreden zijn, alleen dan hebben wij als bedrijf ons doel bereik en zijn wij ook evreden. Twin properies heef door de jaren heen een hardwerkend eam van vakmensen gevormd da wee wa kwaliei beeken en da elke dag in de prakijk breng. Uw geld opimaal beleggen is ech nie zo gemakkelijk... Enkele bedenkingen: Beursbeleggingen? Nie zonder risico, inensieve opvolging. Beleggen in een vreemde mun? Een gok! Kasbons? wa breng da nog op? Geld op de bank? Gemakkelijk, maar maximum 4% rendemen. Onroerend goed? Risicoloos en flinke meerwaarde. Nieuw onroerend goed op een opligging aan de kus? Waar he dus op aankom is da men zijn beleggingen spreid, om zo he risico o een minimum e beperken. Vasgoed blijf goede invesering, vind Belg 24 februari Ondanks de crisis vind ruim de helf van de Belgen da he nu een goed momen is om een woning e bouwen of e kopen. Da blijk ui een enquêe van de Confederaie Bouw in samenwerking me Knack, Trends en Moneyalk. Ze verwachen wel da he moeilijker zal zijn om hun projec e financieren en da ze hun plannen daardoor misschien zullen moeen uisellen. Daarom bieden wij nu de pariculieren een alernaief aan da een mooi rendemen op je invesering kan brengen. Kanaal Z 23 februari Een belegging in vasgoed vraag inzich en kennis. Daarom is een degelijke gespreks- en bouwparner van essenieel belang. Informaieve vergelijking ussen een spaarrekening en een vasgoed belegging In deze vasgoedkran vind U enkele arikels erug me berekking op de huidige mark en wegeving in verband me vasgoed. Evenals enkele ips waar u zeker op moe leen.

2 Beleggen in vasgoed: prakische ips... Vasgoed is een belegging op middellange ermijn De belegger in vasgoed doe een verkeerde belegging als hij denk op kore ermijn grove winsen e maken. Speculanen mogen in Knokke schierende zaken gedaan hebben, de opbrengs- en waardeverschillen van vasgoed zijn zeer groo. Eerserangsliggingen zijn weliswaar duurder bij aankoop, maar ze verzekeren u van een goede opbrengs en bieden ook hoge eisen. Sfeer, sanding, uisraling, charme, enz. Weliswaar vrij subjecieve elemenen, maar sommige gebouwen hebben he en andere nie. belegger in onroerend goed moe als selregel nemen da vasgoed een belegging is op middellange ermijn. De belegger moe absoluu vermijden in een siuaie verzeild e geraken waarin hij verplich word, zijn vasgoedbelegging op een ongunsig ogenblik e realiseren; m.a.w. da hij verplich is e verkopen egen de prijs van de dag. de meese kans op meerwaarde. He alen van een vasgoedbelegger besaa erin e kopen op ondergewaardeerde liggingen en die o waarde e laen komen. Men moe dus gaan zoeken naar sraen en wijken waar de waarde sijg, nie waar ze sagneer. De belegger dien en sloe selecief e werk e gaan, gezien de realisaiemogelijkheden van vasgoed uieraard veel beperker zijn dan voor andere beleggingsobjecen. Huuropbrengs Wie voorzichigheidhalve nie geloof in specaculaire meerwaarden zal de rendabiliei ook zoeken in he huurrendemen. He onmiddellijke rendemen van een vasgoedbelegging, de huuropbrengs dus, lig meesal rond de 4 à 5 %. Een goede onroerende belegging moe voor de oekoms zijn bouwwaarde handhaven en meerwaarden verzekeren om de inflaie egen e gaan. Er moeen verschillende voorwaarden verenigd zijn opda een vasgoedbelegging deze verwaching zou kunnen inlossen. 1. Ligging In de eerse plaas moe de ligging goed zijn. De geografische 2. De saa van he gebouw In de weede plaas moe he gebouw in een goede saa verkeren: de echnische en bouwkundige kwaliei beïnvloeden zeer serk uw neorendemen. He neorendemen is gelijk aan bruo (huur)opbrengs na afrek van diverse kosen en lasen. Om een gebouw in goede saa e houden moeen nu eenmaal kosen worden gemaak. Maar ze mogen nie ui de pan rijzen. Daarom operen veel beleggers voor nieuwbouw, om zo van de 10-jarige garanie e genieen. 3. De sanding van he gebouw Op de derde plaas moe u belang hechen aan de sanding van een keurige uivoering van he vasgoedprojec. Huurders die een hoge huurprijs willen bealen, sellen Zoek nieuwe marken We Breyne De consumen beer beschermd De we Breyne bescherm de bouwlusige die bij een bouwbedrijf aanklop of een woning op plan koop. De we heef onder andere berekking op de overeenkoms en de geldigheidsvoorwaarden, de eigendomsoverdrach, de prijzen en prijsherzieningen voorschoen, de bealingsmodalieien, de oplevering, de waarberg, enz. Enkele belangrijke punen De financiering kan als opschorende voorwaarde neergeschreven worden in he conrac. Deze opschorende voorwaarde heef beperke geldigheidsduur: maximum drie maanden, e rekenen vanaf de daum van overeenkoms. Een lasenboek waarin vermeld word hoe en me welke maerialen de werken uigevoerd worden en of er evenueel hiervan kan afgeweken worden, moe bij de overeenkoms gevoegd worden. Elke aannemer moe een financiële waarborg sellen als garanie voor de goede uivoering van de werken. Die weelijk opgelegde borgselling is uw belangrijkse bescherming als da bedrijf in de problemen zou komen. Sijging van de huurmark is onvermijdelijk De voorbije jaren kon zowa iedereen kopen, zelfs me de giganische prijssijgingen, zeg Cook (woordvoerder van ERA). Zelfs o 150 procen van de aankoorijs lenen was geen probleem, wan de banken wisen ook da de waarde van de huizen da percenage snel zou inhalen. Wie krediewaardig is, krijg nog alijd een lening, zelfs aan ineressane voorwaarden, maar de banken lenen momeneel och duidelijk minder gemakkelijk. Daarin zie ik een groe kans voor beleggers, wan die rend gaa onvermijdelijk de druk op de huurmark verhogen, waar de prijzen nagenoeg zeker zullen oplopen. Combineer da me he overaanbod aan nieuwbouw da in sommige regio s besaa. Mensen me cash kunnen daar goedkoop kopen, verhuren en binnen afzienbare ijd profieren van de inflaie die er onvermijdelijk aan zi e komen. Wan als de index sijg, mag je de huur laen volgen. Rendemen van vasgoed is lang onderscha gewees He rendemen van vasgoed lig vaak in de buur van 10 procen. Da blijk ui de Nederlandse IPD-index. Volgens Paulus Van Ween, huidig hoofd porefeuillemanagemen bij he Nederlandse Achmea Vasgoed, is da rendemen zeer lang onderscha gewees. Men is voor vasgoed lange ijd uigegaan van een rendemen van 7 à 7,5 procen. Nu we voor een groo aanal landen IPDindexen hebben, blijk da he rendemen van vasgoed vaak in de buur van de 10 procen lig. He rendemen van vasgoed is dus lang onderscha gewees. Da zeg Paulus Van Ween, hoofd porefeuillemanagemen bij he Nederlandse Achmea Vasgoed en gasdocen aan de opleiding vasgoedkunde van de Kulak. Trends 27/03/2009 Verbouwen is alijd duurder dan bouwen Bijna de helf van de Belgen heef plannen om binnen afzienbare ijd zijn huis e renoveren. Volgens Frederik David van he Wes-Vlaamse Renovaiewerken lig een verklaring voor de hand. Nie alleen is de bouwgrond duur, de ineressane bouwlocaies raken silaan op. He is zelf zo da er bepaalde regio s zijn waar de onbebouwde grond duurder is dan de bebouwde, daar ben je dus beer af me een renovaie. He probleem me renovaie is dan wel da de kosen moeilijk in e schaen zijn en de werken zelf duurder zijn, daar ze ingewikkelder en delicaer zijn. Daarop hebben wij als projeconwikkelaar gezoch naar een manier om deze hoge grondprijzen en ingewikkelde werken e omzeilen voor onze kopers. De oplossing vind je in he volgende arikel.

3 Erfpach De oplossing is erfpach He rech van erfpach is he rech om he volle geno e hebben van een onroerend goed da aan iemand anders oebehoor, gedurende een periode van minimaal 27 jaar en maximaal 99 jaar. De voorbije jaren heef 80% van ons cliëneel kunnen genieen van deze succesvolle beleggingsformule. Wij kopen de grond aan en bouwen er woningen op waarna de klan zo n woning van ons koop (dus volledige eigenaar van is). Onze firma sel de grond ervan er uwer beschikking voor een kleine jaarlijkse compensaie, zonder da u er vandaag miljoenen voor hoef e bealen.. Zo heb je je huis zonder da je de grond heb moeen bealen. Wa is erfpach? He rech van erfpach is he rech om he volle geno e hebben van een onroerend goed da aan iemand anders oebehoor, gedurende een periode van minimaal 27 jaar en maximaal 99 jaar. Is deze overeenkoms verlengbaar?, deze overeenkoms is verlengbaar. De grondeigenaar is nu reeds bereid om een onbeperk aanal hernieuwingen van 50 jaar opsalrech e versrekken. Wa indien de wegever di in de oekoms zou verbieden? Indien de grondeigenaar of de wegever alsdan hernieuwingen zouden weigeren, is de grondeigenaar verplich om de aaremenen erug e kopen aan de prijs vasgeseld door weelijke schaing volgens oesand van onderhoud van de consrucie. Wa kan ik doen als erfpacher? U ben eigenaar van de consrucies. U kan ze verhuren, verkopen, hypohekeren, bezwaren, schenken,... zolang he rech duur. Zodus, onbeperk in onze erfpachovereenkoms. Wa saa hier egenover? U beaal jaarlijks een vergoeding, canon genoemd, aan de eigenaar. Tevens dien u he onroerend goed e onderhouden en de gewone hersellingswerken ui e voeren. Ne zoals bij de aankoop van een andere eigendom, dien u alle belasingen e bealen. Hoeveel bedraag da canon? He canon word bepaald op basis van de grooe en de locaie van uw aaremen. Di word vasgelegd bij noariële ake en is jaarlijks indexeerbaar me een mogelijkheid o herziening en minse elkens na 15 jaar. Wa indien de wegever verlenging in de oekoms zou verbieden? Indien de grondeigenaar of de wegever alsdan hernieuwingen zouden weigeren, is de grondeigenaar verplich om de aaremenen erug e kopen aan de hedendaagse prijs vasgeseld door weelijke schaing volgens oesand van onderhoud van de consrucie. Wa houd deze herziening in? Indien uw aaremen in waarde sijg dankzij de locaie, heef de grondeigenaar he rech ook een beeje van die sijging e genieen. De herziening gebeur volgens objecieve vergelijkingspunen. Wa is mijn voordeel? U beaal o 50 % minder voor hezelfde aaremen, maar zonder de grond. Hierdoor verminder uw maandelijkse afbealing aanzienlijk of bied he u de mogelijkheid om nog een vasgoedbelegging e doen om zo uw oaal rendemen op eigen middelen nog aanzienlijk e verhogen. Is er een Belasingsvoordeel?. U mag de kosen van he canon volledig afrekken in uw personenbelasing. Indien u op vennooschap koop, mag u he volledig bedrag van uw consrucies afschrijven. Beleggen in vasgoed is een belegging op middellange ermijn. Doorda wij de eigenaar van de grond zijn ben je zeker van wa er je saa e wachen. Wij binden ons in de overeenkoms al aan he akkoord da we na de 99 jaar he conrac hernieuwen, en erna onbeperk opnieuw. Di geef je evenveel zekerheid voor een veel mindere prijs. Daarboven kan je zelfs de jaarlijkse vergoeding afrekken van je personen belasingen. Deze combinaie van zaken zorg ervoor da je een woning kan kopen aan een beaalbare prijs, wa egenwoordig nie meer eviden is. Veelgeselde vragen rond erfpach De belegger in vasgoed doe een verkeerde belegging als hij denk op kore ermijn grove winsen e maken. Speculanen mogen in Knokke schierende zaken gedaan hebben, de belegger in onroerend goed moe als selregel nemen da vasgoed een belegging is op middellange ermijn. De belegger moe absoluu vermijden in een siuaie verzeild e geraken waarin hij verplich word op zijn vasgoedbelegging op een ongunsig ogenblik e realiseren, m.a.w. da hij verplich is e verkopen egen de prijs van de dag. Huuropbrengs Wie voorzichigheidhalve nie geloof in specaculaire meerwaarden zal de renabiliei ook zoeken in he huurrendemen. He onmiddelijke rendemen van een vasgoedbelegging, de huropbrengs dus, lig meesal rond de 5 %. Door onze oerisische locaies kan je bij onze projecen daar 6 % van maken. Een goede onroerende belegging moe voor de oekoms zijn bouwwaarde handhaven en meerwaarden verzekeren om de inflaie egen e gaan. Er moeen verschillende voorwaarden verenigd zijn opda een vasgoedbelegging deze verwaching zou kunnen inlossen..

4 Waar en wanneer e inveseren? Wanneer e inveseren? Hoe vroeger je inveseer, hoe beer! Waar je ook bes rekening mee houd is he fei da je de ineresen op je lening maar kan afrekken zolang je werk. Di houd in da je bes maar leen o je 65 jaar. Een vasgoed invesering is zeer ineressan omda he pand zichzelf afbeaal me de huurinkomsen ervan. Di zal nie meer he geval zijn als je op een laere leefijd leen, omda de maandelijkse afbealingen veel hoger zullen liggen en zelf je huurinkomsen zal overschrijden. In ondersaande grafiek zie je de evoluie van een kapiaal van EUR. De verschillende lijnen sellen 3 zaken voor: 1.De inflaie (hoeveel je zal moeen hebben om in de oekoms evenveel e kopen als me die EUR nu), 2.De evoluie van je spaargeld op een spaarrekening en 3.De verschillende leefijden wanneer men een vasgoed koop. Ui de grafiek kan je duidelijk zien hoe je geld rendeer. Je kan duidelijk zien da als men op een vroege leefijd al inveseer he rendemen hoger is en he bedrag da je op je 65j in bezi heb groer zal zijn. Groeiende huurmark maak beleggen in vasgoed ineressan, zeg ERA He is een goed momen om e beleggen in vasgoed. Da zeg immomakelaar ERA. Doorda banken voorzichiger zijn geworden in he oekennen van hypoheken, komen meer mensen op de huurmark erech. Daardoor zullen de huurprijzen sijgen, wa van vasgoed een ineressanere invesering maak. Volgens ERA heef de vasgoedmark in ons land nog maar weinig e lijden gehad onder de vasgoedcrisis. Rene op woonkredie duik onder 3% He arief voor een gangbaar woonkredie me jaarlijks aanpasbare rene duik voor he eers in ruim drie jaar onder de magische grens van 3 procen. De bodemarieven hebben alles e maken me de crisis. De jaarlijkse aanpasbare rene volg immers de basisrene van de Europese Cenrale Bank (ECB). De ECB zag zich de afgelopen maanden genoodzaak om de economie meer zuursof e geven. De renedalingen hebben he gevolg da de maandelijkse aflossing ruim 150 euro per maand lager uival in vergelijking me een kredie da in okober was opgesar. Volgens De Morgen duw he ijdelijke effec van de Baibouw-beurs de arieven nog verder omlaag. Trends 03/03/ :00 Waar inveseer je in vasgoed? In deze grafiek word de index weergegeven die aangeef hoe snel de gemiddelde prijs voor een aaremen sijg. Je kan zien da ussen de 10 en 15 jaar een goed aan de kus elkens zal verdubbelen in waarde. In de 70er jaren had de verbubbeling maar 10 jaar nodig waar ze in de 80er jaren 15 jaar nodig had. De jaren 90 oonden ons dan weer da he in minder ijd ook kan. Maar we kunnen wel duidelijk zien da di een blijvend fenomeen is. Vasgoed ken nauurlijk goede en sleche ijden maar daar vasgoed een invesering op middellange ermijn is blijf he resulaa gunsig hoe je he ook bekijk. Prijsindex voor aaremenen naionaal egen aan de kus

5 Kijk verder dan de crisis Inveseren in vasgoed, is nu uw pensioen veilig sellen. Verschillende pensioenspaarfondsen hebben de voorbije maanden aangekondigd da ze nie meer aan al hun verplichingen zullen kunnen voldoen. Velen die binnen een aanal jaar op pensioen willen gaan, zullen hun pensioengeld nie onmiddellijk uibeaald zien. Gezien de saa reeds al zijn middelen opgebruik heef voor de banken, kan zij de pensioenfondsen ook nie bijspringen. Maar er zijn oplossingen hiervoor. De leefijd van een persoon die ineresse heef voor een weede verblijf of een beleggingsaaremen aan zee lig gemiddeld ussen 40 & 45 jaar. Di beeken nog 20 o 25 jaar o aan zijn/haar pensioenleefijd 65se. Inveseren op hun 45se beeken een lening nog e kunnen aangaan me een loopijd van 15 o 20 jaar.( + genieen van de fiscale voordelen). Op die leefijd inveseren in een aaremen aan zee, beeken reeds me een relaief groe zekerheid uw pensioen veilig sellen. De gemiddelde belg heef euro kapiaal nodig, om zijn huidige levenssandaard op de dag van zijn pensioen e kunnen behouden. Velen beseffen di nie. Me de klassieke spaarmehodes (pensioensparen, levensverzekering, vrij aanvullend pensioen) kan u gemiddeld een euro bij mekaar sparen. Fisc. Rec. Premie Kapiaal Belas. Neo PSS M + V Ind. levens VAP pens Groep/LPT TOTAAL Daarnaas dien u dus nog eens een kapiaal van euro op e bouwen. Hiervoor zijn er verschillende beleggingsmogelijkheden: Evoluie vasgoedmark Wach nie langer. Nu is he momen om e inveseren! meerwaarde Kopen in 2013: exra e inveseren bedrag ussen de 50 à euro kopen Nu inveseren op een oplocaie beeken meegenieen van oekomsige meerwaarde. De prijs van eender welk goed word bepaald door vraag en aanbod. Voor een aaremen is di ook zo. Door de schaarse aan de kus raken de bouwgronden uigepu. Zeker de oplocaies. De vraag neem jaarlijks nog seeds oe, maar he aanbod verminder drasisch. Daarom is he nu een cruciaal momen om e inveseren in vasgoed. Kijk eens even verder dan de crisis zal een belangrijk jaar worden voor de banken door he opheffen van he bankgeheim. Belgen me geld in he buienland moeen di dan erug brengen naar België Di ui landen en saen zoals zoals Monaco, Zwiserland Uipuing van bouwgronden op een oplocaie, beeken meerwaarde naar de oekoms oe. Exra voordelen: - Ui bovensaande abellen van enerzijds de financiële opbrengs, en anders de afwegingen voor en egen elke invesering, blijk och duidelijk da inveseren in vasgoed de bese keuze is. Huuropbrengs Fiscaal voordeel Meerwaarde Veiligheid + geno Renevoeen saan hisorisch laag. Van zodra de inflaie erug de kop opseek, zullen de renes erug sijgen. Nu insaen is de boodschap!!

6 Vasgoed exra Kopen van vasgoed in Frankrijk Hieronder saa in 7 saen kor beschreven hoe he kopen van een Nieuwbouw villa of aaremen in Frankrijk gaa. 1. U zie een villa of aaremen waar uw ineresse naar uigaa. Op onze websie vind u een divers aanbod van villa s en aaremenen in Frankrijk. Bij de Nieuwbouwprojecen bepaal u zelf of u wil verhuren of nie. 2. U eken he reserveringsconrac. Bij aankoop van Nieuwbouw koop u onder de weelijke regeling bekend als Vene en l Éa Fuur d Achèvemen (VEFA). Di beeken da wanneer uw reservering is goedgekeurd, he huis of aaremen nie meer zal worden aangeboden en de prijs vassaa. In Frankrijk is he juridisch geregeld da bij he ekenen van he reserveringsconrac 5% van he aankoopbedrag aanbeaald moe worden. Nada u he reserveringsconrac per aangeekende pos heef onvangen, gaa er een periode van 7 dagen bedenkijd in. Tijdens deze 7 dagen kun u zonder verdere opgaaf van reden afzien van de reservering. 3. U regel uw hypoheek. Wij kunnen een afspraak voor u maken me bankinsellingen en-of hypoheekmakelaars die u de bese voorwaarden kunnen versrekken voor een kredie in Frankrijk. De ING Bank heef de Frankrijk Hypoheek, een hypoheek die naas de hypohecaire zaken ook de juridische en fiscale zaken voor zijn rekening neem. Zo wee u direc waar u aan oe ben en of uw villa of aaremen binnen uw bereik lig. Di gesprek geef geen verpliching om uw hypoheek via deze hypoheekversrekker af e sluien. 4. U eken he koopconrac bij de noaris. Ongeveer 4 maanden na de reservering, of na de depo de pieces door de bouwheer, gaa u naar de noaris om de ace auhenique de vene (definiieve koopconrac) e ekenen. Op da momen zal u evens de noariskosen moeen bealen. In de ace auhenique de vene (definiieve koopconrac) saa he bealingsschema beschreven wanneer en hoeveel u bij elke bouwfase moe bealen. Indien de woning al is opgeleverd, beaal u he volledige bedrag en onvang u dezelfde dag nog de sleuels. De hypoheekvesiging kan vanui België plaasvinden. U hoef hiervoor dan nie naar Frankrijk e reizen. 5. U rich uw huis of aaremen naar eigen smaak in. Nada u he koopconrac heef geekend kun u me he coördonaiebureau uw wijzingen bespreken, zoals: andere indeling van de muren, sopconacen ec. voor uw oekomsig aaremen. Di zal gebeuren in overleg me he coördinaiebureau die gaa kijken wa mogelijk is en die u al van opies en mogelijkheden zal aanbieden. De mogelijkheden van wijzigen hang samen me de vorderingen van de bouw. 6. U onvang de sleuels. Wanneer uw villa of aaremen opgeleverd word, beaal u he slosaldo en zal u een rondgang doen me de veranwoordelijken, waarna u volledig over uw weede verblijf of invesering kan beschikken. 7. Verhuren zonder zorgen. Wij beschikken over een verhuurdiens die zal insaan voor he mogelijke verhuren van uw aaremen. Vele beleggers richen zich op vandaag op Noord- Frankrijk. He is een mark waar vasgoed nog relaief goedkoop. De vraag naar verhuur is er groo, dankzij de vloe bereikbaarheid voor Fransen, Belgen en Engelsen. Twin Properies bied er al van uisekende vasgoedbeleggingen. Zo kan u als belegger opimaal mee genieen van de oekoms die vasgoedbeleggingen in deze regio egemoe gaan. Uw fiscale voordelen bij he kopen van een onroerend goed in Frankrijk Successierechen vermijden Elke Belgische eigenaar moe ween da successieplanning een groer fiscaal voordeel oplever voor onroerend goed in Frankrijk dan in België. Verschillende Franse bepalingen kunnen en gunse worden gebruik om de successierechen op uw weede verblijf gevoelig e verlagen of u zelfs volledig vrij e sellen van successierechen. In egenselling o in België genie de belasbare grondslag van een schenking in Frankrijk van bepaalde vrijsellingen.in Frankrijk besaa er ook een regel da er me schenkingen na 6 jaar geen rekening meer word gehouden. Bijgevolg is he voordeel van de afrek van de vrijsellingen om de 6 jaar hernieuwbaar. Doorgeefschenking In Frankrijk is he mogelijke om een voordelige doorgeefschenking e doen van een gebouw. (In België kan TWIN di enkel voor roerende goederen) Groepsverzekering belasingsvrij PROPERTIES FRANKRIJK-Côe d Opale beleggingsaaremenen - weede verblijven TWIN PROPERTIES Frankrijk-Côe d Opale beleggingsaaremenen - weede verblijven Alber I laan 104 B-8670 Oosduinkerke el+32(0) fax+32(0) Belasingen besparen via een Bullekredie Indien u eigenaar ben van meerdere woningen, kun u bij de aankoop of de bouw van een volgende woning of aaremen he bes een bullekredie afsluien in plaas van de invesering me uw spaarcenen e bealen. Hoezo? U heef een gezinswoning waarvan he kredie al is afgelos. U heef ook een weede woning die u privé verhuur (me een KI van 1.400) en waarvoor u een kredie heef afgesloen me kapiaalsaflossingen. Me di kredie heef u uw kapiaalsafrek in de personenbelasing volledig opgevuld. Nu wil u een derde woning (me een KI van 1.600) aankopen als opbrengseigendom voor een prijs van U zou de derde w o n i n g m e u w s p a a r c e n e n k u n n e n b e a l e n, maar och kun u er he bes een deel voor lenen via een bullekredie. Di is een kredie waarbij u elke maand ineresen beaal en pas op de vervaldag he kredie in één keer erugbeaal. Berekening Indien u de woning cash zou bealen, zou u di bedrag nie meer kunnen beleggen en voor een risicoloze belegging op ien jaar (bv. een kasbon) een opbrengs derven van neo ongeveer 3,6%. Indien u nu een bullekredie zou afsluien op ien jaar, zou u daarvoor een vase rene bealen van ongeveer 4,8%. Lenen lijk dus duurder. Toch beer lenen. Door e lenen beaal u eche ineresen die in de personenbelasing worden afgerokken van uw onroerend inkomen en da egen de hoogse aanslagvoe (bv, 50%). Als we daar rekening mee houden, komen de neokosen van he kredie een pak lager ui. Even in cijfers. In ons voorbeeld, waar de wee woningen privé worden verhuurd, word he onroerend inkomen berekend door he geïndexeerde KI van de wee woningen e vermenigvuldigen me 1,4. Ook als de woning door u als buienverblijf word gebruik, is de berekening dezelfde. De gezinswoning word nie belas in de personen belasing. He onroerend inkomen bedraag dan afgerond We verondersellen da u voor he lopende kredie per jaar aan ineresen beaal. In da geval word u belas op een onroerend inkomen van Indien u de derde woning volledig cash beaald had, zou u elk jaar ( x 50%) exra belasing bealen op he onroerend inkomen. Fiscale opimalisaie. Om in ons voorbeeld elk jaar aan ineresen e bealen om e kunnen afrekken van he onroerend inkomen, zouden we een bullekredie van afgerond ( x 100 / 4,8) moeen afsluien. Bij een hoogse aanslagvoe van 50% bedragen de neokosen van he kredie dan maar 24% dus minder dan de opbrengs van een risicoloze belegging. Na ien jaar heef u een belasingbesparing van ± gerealiseerd. Tip. He KI word elk jaar geïndexeerd en de ineresen van he lopende kredie dalen elk jaar, dus kun u he bes voor een ies hoger bedrag een kredie afsluien zoda u ook na ien jaar nog voldoende ineresen beaal om he volledige onroerend inkomen weg e werken. Bijkomend voordeel Bovendien hoef u geen hypohecaire inschrijving e nemen om de ineresen e kunnen afrekken van he onroerend inkomen. He in pand geven van spaarcenen plus een onderhandse hypoheekbelofe op de woning volsaa in principe als waarborg voor de bank. U beaal geen ake kosen. U beaal op de vervaldag he kredie erug, bv. me de verkoorijs van een woning en/of me de spaarcenen die als waarborg dienden. Indien u veel opbrengseigendommen bezi, is he financieel gezien ineressan Om bij de aankoop of de bouw van een volgende eigendom de prijs (voor een deel) e financieren me een bullekredie. Zo word er minder personenbelasing beaald. He is echer maawerk.

7 Referenies TWIN PROPERTIES Publi reporage Enkele van onze gerealiseerde projecen. Koksijde Promenade a 550 Tesimonials Professor Blanchardlaan, Koksijde Riepanne I Oosduinkerke Promenade 3 0a a 260 Dynaielaan, De Panne De Panne Plaza a 210 Esplanade, De Panne Oosduinkerke Plaza Een verpleger ui Hassel: Reeds geruime ijd wond ik me seeds meer op over de lage opvrengsen van mijn spaarcenen. Daar ik echer nie de ijd en de kennis heb om e inveseren in andere beleggingsvormen, en ik via aanraden van een kennis in de vasgoedsecor erechgekomen, en ik moe zeggen, ik heb er nog geen momen spij van gehad. Biendenkopflaan, Oosduinkerke Res. Souard 0a 3 Zeedijk, De Panne Zon & Zee 0a 3 Zeedijk, Oosende Nieuwpoor Promenade 0a 40 Zeedijk, Oosduinkerke Een leerkrach ui Zwevezele: na de lening op ons huis e hebben afeaald, moesen we plos erug meer belasingen bealen. Vandaar da we besloen hebben om me een nieuwe fiscale lening een opbrengsaaremen e kopen bij Twin Porperies. Da is nu 2 jaar geleden en we zijn nog alijd enorm evreden over onze beslissing. Nieuwpoor Een doorgedreven en kwaliaieve afwerking. Al deze projecen werden kwaliaief gebouwd, volgens de srengen bouwnormen van de W.T.C.B. en he C.S.T.B. in Frankrijk. Twin Properies bied de eigenaars een geseleceerde afwerking: Luxe inkom en lif, volledig ingeriche keukens, complee me microgolfoven, kookplaen, koelkas. n Verheyen: Een ruime villa me zeezich aan de prachige, ongerepe Opaalkus voor de prijs van een aaremenje aan de volgebouwde, drukke Belgische kus - voor ons was de keuze snel gemaak. Gelegen in he rusige vissersdorpje Equihen-Plage naas een nauurdomein garandeer Le Domaine Sauvage nie alleen sijlvolle rus, maar he heef ook een uizonderlijke auheniciei. We zijn fans van he eerse uur en hebben onderussen al drie eindejaarsvakanies doorgebrach in di bijzondere kader. Parick Goris ui Lubbeek: Begin 2007 ben ik op zoek gegaan naar een goede belegging. Gezien de bank minder rendemen bood dan de inflaie, en de beurs weinig belovend was, ben ik gaan uikijken in vasgoed. Aangezien de kus goede verhuurmogelijkheden en een mooi meerwaardepoenieel bied, ben ik daar gaan kijken. Al snel kwam ik erech bij de projeconwikkelaar Twin Properies. Zij onwikkelen en coördineren hun projecen van A o Z. Zo kwam ik als kandidaa koper ook rechsreeks bij hen erech. Na een eerse vrijblijvend persoonlijk gesprek, wisen zij exac wa ik zoch. Binnen de korse keren hadden ze mij he aaremen voorgeseld da volledig aan mijn wensen voldoe. We zijn nu wee jaar laer en onderussen heb ik reeds een mooie meerwaarde kunnen realiseren.

8 Aanbod Villa Normandië Villa Peuplier Disellaan Wesende Bray-Dunes Of u nu een aaremen aankoop voor uw eigen vakanies, of om e verhuren of een combinaie van beide... Wesende is DE locaie bij uisek om nu nog beaalbaar e inveseren kameraaremenen Toplocaie 30 meer van de Zeedijk Di prachig nieuw projec bevind zich 50 m van de zeedijk. Laeraal zeezich en zuidgerich, rusig gelegen en och nabij cenrum zijn prachige roeven die di projec bezi. Keuze ui 1-,2- en 3 slaapkameraaremen. Villa Vreugde Villa Les Dunes Oosduinkerke Oye-Plage, Frankrijk -Slechs 4 groe aaremenen van he ype 2 en 3 slaapkamers -Ondergrondse bergingen, parkeerplaasen en garageboxen -Zuidgeriche livings me groe errassen -Kwaliaieve afwerking me onder andere obumex-keukens -Prijzen beschikbaar op kanoor (hogere prijsklasse) Villa les Dunes is een charman projec me een prachige archiecuur, waar u 1-2-en 3 slaapkameraaremenen kan erugvinden. Naas de fiscale voordelen en een huurrendemen, bieden deze aaremenen zich op een mooie meerwaarde. Villa Arcade Le Domaine Sauvage 5min van de zeekdijk in De Panne De verkoop is een razend succes en onderussen is meer dan 75% van deze residenie verkoch. Wij bieden u nog een laase mogelijkheid om uw aaremen op deze unieke oplocaie e hebben vanaf o voor 125m² kameraaremenen. Equihen-Plage Le Domaine Sauvage is een prachig gelegen suk groen van 6 hecare aan de Côe d Opale waar vakanievilla s van wee of drie slaapkamers u verwelkomen me een schierend zich op zee. Di projec lig bij he kusdorpje Equihen-Plage, amper wee uur rijden van Brussel, Parijs en Londen. Naas he domein bevind zich he nauurdomein Le Domaine Sauvage die u sijlvolle rus garandeer. bel of bezoek sie voor meer info Je kan al inveseren in vasgoed vanaf euro eigen kapiaal *formule FINB ** bron STADIM; gemiddelde jaarlijkse sijging vasgoed sinds 1923 Acuele huurprijzen en rendemenen ui he verleden bieden géén garanie voor de oekoms TWIN PROPERTIES Twin Properies Alber 1 Laan 104 B-8670 Oosduinkerke el (+)32 58/ fax (+) 58/ Franklin Roosevellaan 348/c el (+)32 9/ B-9000 Gen fax (+)32 9/ Enkel of afspraak

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief Nie door de overheid bekosigde ICT-hogescholen in Nederland: een oekomsperspecief Landelijke Sinds AMBI nie meer besaa, onbreek he de Nederlandse afsemming ICT-secor aan een richinggevend, onafhankelijk

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning. kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.com FSMA 48 166 A kmo-insider-januari 2013 53 panel Beleggen Wat zijn vandaag

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders Leven & Geld Woongenot Droomhuis kopen is voor iedereen anders Kinderen helpen met hun koophuis veilig onder de pannen Krijgt u al energie van de zon? Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK PERSONAL FINANCE BUDGET BEHEREN KAN JE LEREN OKTOBER 2014 ivo MeChelS Keuzekracht is

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel!

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel! In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2014 Expertise: Hoe vandaag (her)beleggen? Wim Oste, Specialist financiële markten bij Bank J.Van Breda & C, geeft u een korte macro-economische

Nadere informatie

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle ondernemers een krant geproduceerd door mediaplanet Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden maart 2009 kmo special starters

Nadere informatie

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken september 2008 rendement Beleggen in scheepvaart: Niet voor bange mensen Pagina 4 Beleggen vs sparen Pagina 9 Vier experts geven beleggingsadvies Pagina 10 Kijk verder dan de AEX: Emerging markets Pagina

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Die verzekering bij uw lening...

Die verzekering bij uw lening... 20 Budget&Recht 227 - maart/april 2013 Er zijn twee grote nieuwigheden. Mannen mag men niet langer méér laten betalen dan vrouwen met hetzelfde profiel. En AFI ESCA, een vrij nieuwe speler op de Belgische

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 12: concept. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 12: concept Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze module

Nadere informatie