Immuunfenotypering van hematologische maligniteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Immuunfenotypering van hematologische maligniteiten"

Transcriptie

1 Cpit select Immuunfenotypering vn hemtologische mligniteiten s.g..koehorst, h.evers, t.vn buul, f.de vries en c.hnen De dignostiek vn hemtologische mligniteiten berustte tot voor circ 15 jr geheel op de klinische en biologische symptomen bij de ptiënt, ngevuld met morfologisch en cytochemisch onderzoek vn bloed- en beenmergcellen of vn cellen uit een spirt vn hemtologisch weefsel. Hierbij werden en worden de criteri gebruikt voor cute leukemieën, zols geformuleerd door een Frns-Amerikns-Britse werkgroep, de zogenmde FAB-clssifictie, en voor mligne lymfomen die volgens de Kiel-clssifictie en de WHO-clssifictie. 1-5 Hoewel het morfologisch onderzoek nog steeds een belngrijke pijler is bij het stellen vn de dignose, zijn de ltste jren nieuwe onderzoekstechnieken ter beschikking gekomen, die thns niet meer gemist kunnen worden voor de dignostiek vn leukemieën en lymfomen. Een vn deze nieuwe technieken is immuunfenotypering vn hemtopoëtische cellen. Bij deze techniek mkt men gebruik vn het feit dt lle hemtopoëtische cellen fstmmen vn een pluripotente stmcel, die tijdens het hele leven dochtercellen met een beperkte levensduur produceert. De dochtercellen differentiëren en rijpen uit in diverse richtingen. De gedifferentieerde, geheel of gedeeltelijk gerijpte cellen komen in het circulerende bloed en ten dele in de lymftische weefsels. In het lgemeen kn men stellen dt bij cute leukemieën en bij hoog mligne lymfomen de mligne cellen zijn blijven steken in de onrijpe differentitiestdi en dt deze rijpingsblokkde bij chronische leukemieën en lg mligne, chronisch verlopende, lymfomen zich bevindt in de rijpere differentitiestdi vn de bloedvorming. Vnwege deze blokkdes gn de cellen niet op hun tijd door poptose te gronde, mr blijven ze ls tumor nwezig. Tijdens de normle ontwikkelingsfsen vnf stmcel tot rijpe hemtopoëtische cel brengen de dochtercellen verschillende, voor ieder celtype en rijpingsstdium krkteristieke, eiwitten (ntigenen) of delen vn eiwitten (epitopen) tot expressie op hun oppervlk en in het cytoplsm of in de kern. De expressie vn beplde ntigenen houdt verbnd met een specifieke celctegorie ( linege-specificity ), een bepld rijpingsstdium of ook wel met een functionele eigenschp. Slingelnd Ziekenhuis, Doetinchem. Afd. Klinische Chemie: hr.dr.s.g.a.koehorst en hr.t.vn Buul, klinisch chemici; hr.h.evers, nlist. Afd. Inwendige Geneeskunde: hr.dr.f.de Vries, internist-hemtoloog. Universitir Medisch Centrum Nijmegen, fd. Bloedziekten, Nijmegen. Hr.prof.em.dr.C.Hnen, internist. Correspondentiedres: hr.prof.em.dr.c.hnen, St. Annstrt 87, 6524 EJ Nijmegen smenvtting Immuunfenotypering vn hemtologische mligniteiten heeft zich de ltste 1 jr ontwikkeld ls een onmisbre dignostische nvulling vn het klssieke morfologisch onderzoek. Immuunfenotypering vn hemtopoëtische cellen wordt uitgevoerd met gebruik vn een ntl monoklonle ntilichmen (MOAB s), die specifiek gericht zijn tegen celstructuren, die tijdens de verschillende differentitie- en rijpingsstdi vn de cellen tot expressie komen. De gebruikte MOAB s zijn n fluorescerende stoffen gekoppeld, wrdoor ze onder een fluorescentiemicroscoop of in een fluorescentie-flowcytometer herkenbr zijn en kunnen worden gemeten. Door het ter beschikking komen vn vele MOAB s, vn fluorochromen en vn gebruikersvriendelijke flowcytometers is de toepssing vn immuunfenotypering de ltste 15 jr sterk toegenomen en is deze techniek ook toegnkelijk geworden voor lbortori die minder expertise bezitten. Met immuunfenotypering kn men leukemieën en ndere lymfoprolifertieve ndoeningen clssificeren nr rijpingsgrd en celsmenstelling. Deze informtie is vn belng bij het stellen vn de dignose, de prognose en het mken vn de juiste therpiekeuze. Drdoor is immunofenotypering thns een onmisbre nvulling vn het klssieke morfologisch onderzoek; in een ntl gevllen kn het dignostische informtie verschffen die morfologisch onderzoek niet kn bieden. Immuunfenotypering vn bloed en beenmerg is drnst een gevoelige methode voor het vststellen vn resterende ziekte ( miniml residul disese ), n het bereiken vn een schijnbr complete remissie. immuunfenotypering N de ontwikkeling vn de celhybridoomtechniek door Kohler, Person en Milstein in 1977 kwm de productie vn specifiek gerichte monoklonle ntilichmen (MOAB s) binnen ieders bereik; zo ook de productie vn MOAB s die nu toegepst worden bij de immuunfenotypering. 6 7 Hierbij gebruikt men MOAB s gericht tegen een vn de vele specifieke eiwitstructuren die de verschillende bloedcellen tijdens hun differentitie- en rijpingsfsen op het celmembrn of intrcellulir tot expressie brengen. 8-1 De fgelopen 2 jr zijn duizenden MOAB s tegen hemtopoëtische differentitie- en rijpingsgebonden ntigenen ontwikkeld. Vele vn deze MOAB s bleken chterf te regeren met eenzelfde ntigeen of epitoop. Om wereldwijd duidelijkheid te scheppen zijn lle ontwikkelde MOAB s tijdens diverse interntionle consensusbijeenkomsten vergeleken en ingedeeld in clusters vn ntilichmen, die regeren met een bepld ntigeen of epitoop. Een dergelijk cluster wordt differentitiecluster (CD) genoemd en n elk cluster werd een nummer toegekend. Thns zijn er bijn 25 CD s ge- Ned Tijdschr Geneeskd september;148(38) 1861

2 ctlogiseerd. 11 Uitvoerige informtie over lle bekende CD-ntigenen is vi internet beschikbr: nlm.nih.gov/prow/. Flowcytometrie. Immuunfenotypering werd voorheen uitgevoerd met een fluorescentiemicroscoop. De ltste jren gebruikt men hiervoor een flowcytometer, een pprt wrmee in de tijd vn enkele minuten grote ntllen ( 1.) cellen, objectief en sttistisch veel betrouwbrder dn met microscopie, kunnen worden onderzocht. Bij gebruik vn een flowcytometer worden de te onderzoeken cellen, die in een vloeistof zijn opgenomen, tevoren geïncubeerd met één of meer MOAB s wrn een fluorescerend chromogeen is gekoppeld. De fluorescentie wordt meestl geëxciteerd bij een golflengte vn circ 488 nm. Voor de lbeling vn de MOAB s mkt men gebruik vn verschillende fluorochromen, zols fluoresceïne-isothiocynt (FITC) en fyco-erytrine, die ieder fzonderlijk fluoresceren in een voor het betreffende fluorochroom krkteristiek golflengtegebied. De emissiegolflengte vn het betreffende fluorescentiesignl wordt in de flowcytometer met dichroïde spiegels en lichtfilters gescheiden en fzonderlijk gemeten. In de flowcytometer stromen de gelbelde cellen in suspensie door een meetkmer. Hierin worden lle lngskomende cellen, stuk voor stuk, met een lserstrl belicht en wordt de fluorescentie-emissie foto-elektrisch gemeten. Op deze wijze wordt vn elke cel de expressie vn de met MOAB s onderzochte CD-ntigenen bepld. De cellen worden elektronisch gerngschikt nr voorwrtse lichtverstrooiing ( forwrd sctter ; FS; deze hngt smen met de celgrootte) en nr zijwrtse lichtverstrooiing ( side sctter ; SS; die hngt smen met de complexiteit vn de intrcellulire structuur). De cellen worden in het pprt elektronisch gerngschikt nr golflengte, fhnkelijk vn het gebruikte chromogeen en nr sterkte vn het fluorescentiesignl. De verkregen informtie wordt grfisch ls een puntenwolk weergegeven met op de ene s de FS- en op de 123 ndere de SS-uitslg. Een celcluster binnen een puntenwolk dt men nder wil onderzoeken, kn elektronisch worden fgegrendeld en nder worden onderzocht op celgrootte en expressie vn de ntigenen wrtegen de gebruikte MOAB s gericht zijn. Zo kn een celcluster worden herkend, fhnkelijk vn de gebruikte fluorochromen. Met de verkregen digrmmen wordt zichtbr welke differentitie- en rijpingsntigenen, in welke mte door welke celpopultie tot expressie worden gebrcht. Op deze wijze verkrijgt men informtie over het celtype en het rijpingsstdium vn de onderzochte cellen. Afhnkelijk vn de kwliteit vn de flowcytometrische pprtuur en de expertise vn de onderzoeker kn men kiezen voor een enkelvoudige of een meervoudige immuunfenotypering. De voor de meting gebruikte cel-mrkercombintie beplt wr de verschillende subpopulties gelegen zijn in de door de mrkers gedefinieerde twee- of meerdimensionle ruimte. Vergeleken worden: het verstrooiingsptroon (FS versus SS) vn het celmonster met dt vn norml bloed/beenmerg; de verdeling vn de mrkers in de subpopulties met die vn niet-fwijkend bloed/beenmerg; de mte vn ntigeenexpressie (zwk/sterk signl) met die in niet-fwijkend bloed/beenmerg; het percentge positiviteit vn fzonderlijke mrkers per leukocyten- of blstenpopultie met dt vn nietfwijkend bloed/beenmerg. Figuur 1 geeft het lichtverstrooiingsptroon lineir weer, FS versus SS, verkregen met bloed vn een gezond persoon () en met dt vn een ptiënt met chronische lymftische leukemie (b). De puntenwolk die de kleine weinig gestructureerde cellen representeert (lymfoïde cellen) is bij de ptiënt veel intenser (bluw in de figuur), terwijl de grotere gestructureerde cellen (grnulocyten, monocyten) veel schrser zijn (rood in de figuur). Figuur 2 toont de celverdeling in gevl de zijwrtse verstrooiing SS (celstructuur) lineir wordt fgezet te- 123 FS (in nm) FS (in nm) 123 figuur 1. Overzichtsbeelden vn flowcytometrische immuunfenotypering vn perifeer bloed vn een gezonde controlepersoon () en vn een ptiënt met een lymfoprolifertieve ndoening (b): lymfocytire cellen zijn reltief klein en geven weinig voorwrtse verstrooiing ( forwrd sctter ; FS) en hebben ook weinig intrcellulire structuur en drdoor weinig zijwrtse verstrooiing ( side sctter ; SS); grnulocyten en monocyten drentegen komen terecht in het comprtiment SS hoog en FS hoog ; het bloed vn de gezonde persoon () bevt veel cellen met hoge SS en FS (de rode puntjes), dt vn de ptiënt (b) drentegen bevt veel cellen met lge FS en SS (de bluwe puntjes), zols pst bij een lymfoprolifertieve ndoening Ned Tijdschr Geneeskd september;148(38) b 123

3 123 leukocyten 92,5% lymfocyten 7,1% 123 leukocyten 98,% lymfocyten 65,1% CD45 PC CD45 PC5 figuur 2. Erytroïde cellen en celresten hebben een lge zijwrtse verstrooiing ( side sctter ; SS) en zijn CD45-negtief; grnulocyten geven hoge SS en zijn zwk CD45-positief; monocyten geven mtige SS en zijn intermediir wt CD45-positiviteit betreft; lymfocyten hebben een lge SS en een sterke CD45-expressie; onrijpe cellen geven intermediire SS en zijn zwk CD45- positief; het comprtiment met lge SS en sterke CD45-expressie (omlijnd) bevt bij de gezonde controlepersoon 7,1% () en bij de ptiënt 65,1% vn lle cellen (b). (PC5 is het fluorochroom fyco-erytrine-5 wrmee het monoklonle ntilichm gelbeld is.) b gen de op logritmische schl weergegeven expressie vn het leukocytenntigeen CD45. Het comprtiment met kleine CD45-positieve cellen (lymfoïde cellen) bevt bij de gezonde persoon () 7,1% en bij de ptiënt (b) 65,1% vn de hele celpopultie. Figuur 3 lt zien dt de lymfocyten vn een ptiënt met chronische lymftische leukemie monoklonl zijn en op hun oppervlk prktisch lleen tot het type behoren dt immuunglobuline κ tot expressie brengt, ls bewijs vn klonle expnsie vn lymfoïde cellen. De immunologische clssifictie vn hemtologische mligniteiten wordt in detil beschreven door diverse uteurs 11-2 en is te vinden op Met gebruik vn een 4-tl MOAB s kn men voldoende informtie verkrijgen om lle belngrijke celctegorieën te herkennen. dignostische, therpeutische en prognostische bijdrge vn immuunfenotypering De met immuunfenotypering verkregen informtie is vn essentieel belng bij het stellen vn de juiste dignose, voor de optimle therpiekeuze, voor het inschtten vn de prognose en het detecteren vn resterende ziekte ( residul disese ). De informtie die hiermee wordt verkregen, is smengevt in tbel κ -FITC + λ -PE + 58,3% 4,5% SMIKAPPA FITC b SMILAMBDA PE figuur 3. Immuunfenotypering vn de lymftische cellen vn een ptiënt met een lymfoprolifertieve ndoening door gebruik vn () MOAB s tegen Ig-κ, gelbeld met het chromogeen fluoresceïne-isothiocynt (FITC) en (b) MOAB s tegen Ig-λ, gelbeld met het chromogeen fyco-erytrine (PE). De cellen die Ig-κ tot expressie brengen, vormen 58,3%, terwijl de Ig-λ-positieve cellen slechts 4,5% vn de lymftische popultie innemen, ls bewijs vn een monoklonle uitgroei vn lymftische cellen. ( SMI stt voor surfce membrne immunoglobulin.) Ned Tijdschr Geneeskd september;148(38) 1863

4 TABEL 1. Klinische situties wrin immuunfenotypering vn dignostische en prognostische betekenis is clssifictie cute en chronische lymftische T- en B-celleukemieën, non-hodgkinlymfomen vststellen vn de klonliteit vn B-lymfocyten en plsmcellen stgeren vn B-cel-non-hodgkinlymfomen en vn T-celnon-hodgkinlymfomen die positief zijn voor terminl deoxynucleotidyl-trnsferse(tdt) beplen vn prognostische kenmerken vststellen vn minimle restziekte ( miniml residul disese ) en beginnend recidief dignose vn immuundeficiëntie, bijvoorbeeld de CD4- CD8-rtio bij HIV-infectie beplen vn het ntl stmcellen (CD34 + ) in bloed en beenmerg tijdens mobilistie vn stmcellen met grnulocyt-koloniestimulerende fctor (G-CSF) en bepling vn de kwliteit vn een (stmcel)trnsplntt onderzoek vn ptiënten met proxismle nchtelijke hemoglobinurie; de drbij wrgenomen CD59-negtieve erytrocyten zijn glycosylfosftidylinositol-deficiënt en gevoelig voor intrvsculire hemolyse door complementctivtie TABEL 2. Ndere screening vn een mligne hemtopoëtische celpopultie met pnels vn monoklonle ntistoffen AML-pnel voor subclssifictie vn myeloïde leukemieën: grnulocytire, monocytire, erytrocytire, dn wel megkryocytire vormen T-ALL-pnel voor subclssifictie vn onrijpe en rijpe T-ALL of vn lymfoblstir lymfoom B-ALL-pnel voor subclssifictie in pro-b-all tot Burkitt-lymfoom/-leukemie T-celpnel voor subclssifictie vn perifere postthymle T-celmligniteit B-celpnel voor subclssifictie vn chronische B-celleukemieën en B-cel-non-hodgkinlymfomen myeloompnel voor typering vn multipel myeloom AML = cute myeloïde leukemie; T-ALL = cute lymfoïde T-celleukemie; B-ALL = cute lymfoïde B-celleukemie. Door de brede toepssing werd het noodzkelijk de technische uitvoering vn de immuunfenotypering te stndrdiseren om de uitkomsten wereldwijd onderling vergelijkbr te mken Technische specten, zols de kwliteit vn het te onderzoeken celmteril, de regenti, de gebruikte MOAB s, de klibrtie vn de instrumenten en de interprettie vn de verkregen informtie worden geregeld interntionl ngepst en gedefinieerd. In Nederlnd wordt sedert 1986 de kwliteit vn de immuunfenotypering getoetst door een pnel leden vn een nomencltuurcommissie vn de Stichting Immuunfenotypering Hemto-Oncologie Nederlnd (SIHON; Deze stichting verzorgt protocollen voor de uitvoering vn immuunfenotypering en geeft richtlijnen voor de toepssing vn MOAB s. Recent (21) werden nvullende dviezen gepresenteerd voor de nlyse vn rijpcellige en onrijpcellige hemtologische mligniteiten met gebruik vn 3-kleurenimmuunfenotypering. Keuze vn het ntistofpnel. Bij het kiezen vn een ntistofpnel voor immuunfenotypering kn men gebruikmken vn het vermoeden dt men op klinische en morfologische grond heeft voor een bepld type mligniteit. Een eerste onderzoek vn een verdchte celpopultie wordt verricht met een pnel MOAB s wrmee een combintie vn diverse celmrkers wordt gemeten zodt de differentitierichting en de rijpheid vn de cellen kn worden vstgesteld. N deze fse vn het onderzoek kn reeds met grote mte vn zekerheid worden vstgesteld of in de onderzochte celsuspensie een normle, een rectieve of een mligne celpopultie nwezig is. Wnneer er een berrnte expressie vn celmrkers is, dn kn, zols smengevt in tbel 2, een vervolgpnel vn MOAB s worden ingezet. De SIHON heeft een ntl MOAB-pnels gedefinieerd wrmee de subtypering vn verdchte celpopulties het beste kn worden uitgevoerd. conclusie Immuunfenotypering is heden ten dge een onmisbre techniek voor de dignostiek vn cute leukemieën en ndere mligne lymfoprolifertieve ndoeningen. Bij chronische myeloïde leukemie, myelodysplsie en plsmceldyscrsie biedt deze onderzoekstechniek voorlsnog onvoldoende informtie en moet men gebruikmken vn ndere dignostische technieken zols het ptroon vn de beenmergkweek, nvullend cytogenetisch en moleculir-biologisch onderzoek en in de nbije toekomst vn de micro- rry -techniek, wrmee informtie wordt verkregen over het genenptroon dt in de betreffende celpopultie tot expressie wordt gebrcht. Dr.F.W.M.B.Preijers, bioloog, Centrl Hemtologisch Lbortorium, Universitir Medisch Centrum Nijmegen, gf commentr op deze en eerdere versies vn dit rtikel. Belngenconflict: geen gemeld. Finnciële ondersteuning: geen gemeld. bstrct Immunophenotyping of hemtologic mlignncies Over the lst 1 yers, immunophenotyping of hemtologic mlignncies hs become n indispensble dignostic supplement to the clssicl morphologicl pproch. Immunophenotyping of hemtopoietic cells is performed with the use of number of monoclonl ntibodies (MOABs), which re directed specificlly ginst structures of blood cells tht become expressed t the different stges of differentition nd mturtion. Cells to which the fluorescently lbelled MOABs re directed cn be recognised nd mesured using fluorescence microscopy or fluorescence flow cytometry. Mny MOABs, fluorochromes nd user-friendly flow cytometers hve become vilble in the lst 15 yers, s result of which immunophenotyping is now routinely pplied in clinicl prctice. Immunophenotyping hs the potentil to clssify leukemis nd other mlignnt lymphoms ccording to cell type nd 1864 Ned Tijdschr Geneeskd september;148(38)

5 stge of mturtion. This informtion is importnt for the estblishment of the right dignosis nd prognosis, nd for the optiml tretment choice. In number of cses immunophenotyping provides informtion which cnnot be obtined by simple morphologicl investigtion. The immunophenotyping of blood nd bone-mrrow cells is lso sensitive method for detecting miniml residul disese fter n pprent complete remission hs been chieved. litertuur 1 Lennert K. Morphology nd clssifiction of mlignnt lymphoms nd so-clled reticuloses. Act Neuropthol Suppl (Berl) 1975;Suppl 6: Bennett JM, Ctovsky D, Dniel MT, Flndrin G, Glton DA, Grlnick HR, et l. Proposls for the clssifiction of cute leukemis. French-Americn-British (FAB) Coopertive Group. Br J Hemtol 1976;33: Bennett JM, Ctovsky D, Dniel MT, Flndrin G, Glton DA, Grlnick HR, et l. Proposed revised criteri for the clssifiction of cute myeloid leukemi. A report of the French-Americn-British Coopertive Group. Ann Intern Med 1985;13: Bennett JM, Ctovsky D, Dniel MT, Flndrin G, Glton DA, Grlnick HR, et l. Proposl for the recognition of minimlly differentited cute myeloid leukemi (AML-MO). Br J Hemtol 1991; 78: Interntionl Lymphom Study Group. A clinicl evlution of the Interntionl Lymphom Study Group clssifiction of non- Hodgkin s lymphom. The Non-Hodgkin s Lymphom Clssifiction Project. Blood 1997;89: Kohler G, Person T, Milstein C. Fusion of T nd B cells. Somtic Cell Genet 1977;3: Person T, Glfre G, Ziegler A, Milstein C. A myelom hybrid producing ntibody specific for n llotypic determinnt on IgD-like molecules of the mouse. Eur J Immunol 1977;7: Generl Hemtology Tsk Force of BCSH. Immunophenotyping in the dignosis of cute leukemis. J Clin Pthol 1994;47: Generl Hemtology Tsk Force of BCSH. Immunophenotyping in the dignosis of chronic lymphoprolifertive disorders. J Clin Pthol 1994;47: Dongen JJM vn, Hooijks H. Flowcytometrische immunodignostiek. Rotterdm: Ersmus Universiteit Rotterdm; Comns-Bitter WM, Schoot CE vn der, Dongen JJM vn. Leukocytentypering en de CD-nomencltuur. In: Lochem EG vn, Velden VHJ vn der, Hooijks H, Dongen JJM vn, redcteuren. Nieuwe dignostische toepssingen vn flowcytometrie. Hfdst 1. Rotterdm: Universitir Medisch Centrum Rotterdm; Hrris NL, Jffe ES, Diebold J, Flndrin G, Muller-Hermelink HK, Vrdimn J, et l. World Helth Orgniztion clssifiction of neoplstic diseses of the hemtopoietic nd lymphoid tissues: report of the Clinicl Advisory Committee meeting Airlie House, Virgini, November J Clin Oncol 1999;17: Dimond LW, Nguyen DT, Andreeff M, Miese RL, Bryln RC. A knowledge-bsed system for the interprettion of flow cytometry dt in leukemis nd lymphoms. Cytometry 1994;17: Orfo A, Schmitz G, Brndo B, Ruiz-Arguelles A, Bsso G, Bryln R, et l. Cliniclly useful informtion provided by the flow cytometric immunophenotyping of hemtologicl mlignncies: current sttus nd future directions. Clin Chem 1999;45: Sullivn JG, Wiggers TB. Immunophenotyping leukemis: the new force in hemtology. Clin Lb Sci 2;13: Brown M, Wittwer C. Flow cytometry: principles nd clinicl pplictions in hemtology. Clin Chem 2;46(8 Pt 2): Reilly JT, Brnett D. UK NEQAS for leucocyte immunophenotyping: the first 1 yers. J Clin Pthol 21;54: Stetler-Stevenson M, Bryln RC. Flow cytometric nlysis of lymphoms nd lymphoprolifertive disorders. Semin Hemtol 21;38: Kleem Z, Crwford E, Pthn MH, Jsper L, Covinsky MA, Johnson LR, et l. Flow cytometric nlysis of cute leukemis. Dignostic utility nd criticl nlysis of dt. Arch Pthol Lb Med 23;127: Lochem EG vn, Wind HK, Lom K vn, Westerdl NAC, Wu KL, Hooijks H, et l. Immunofenotyperingsonderzoek bij monoklonle gmmopthieën. In: Lochem EG vn, Velden VHJ vn der, Hooijks H, Dongen JJM vn, redcteuren. Nieuwe dignostische toepssingen vn flowcytometrie. Rotterdm: Universitir Medisch Centrum Rotterdm; Scott CS, Ottolnder GJ den, Swirsky D, Pnglis GA, Vives Corrons JL, de Psqule A, et l. Recommended procedures for the clssifiction of cute leukemis. Interntionl Council for Stndrdiztion in Hemtology (ICSH). Leuk Lymphom 1993; 11: Dvis BH, Foucr K, Szczrkowski W, Bll E, Witzig T, Foon KA, et l. U.S.-Cndin consensus recommendtions on the immunophenotypic nlysis of hemtologic neoplsi by flow cytometry: medicl indictions. Cytometry 1997;3: Dongen JJM vn, Brtrm CR, Wormnn B, Biondie A, Orfo A, Sn-Miguel JF. Detection of miniml residul disese (MRD) in cute leukemi (AL). Trends Onco-Hemtol 1995;3: Kluin-Nelemns J, Wering E vn, Schoot C vn der, Adrinsen H, Veer M vn t, Dongen J vn, et l. SIHONSCORE: scoring system for externl qulity control of leukemi/lymphom immunophenotyping mesuring ll nlyticl phses of lbortory performnce. Dutch Coopertive Study Group on Immunophenotyping of Hemtologicl Mlignncies (SIHON). Br J Hemtol 21;112: Lochem EG vn, Velden VHJ vn der, Hooijks H, Dongen JJM vn, redcteuren. Nieuwe dignostische toepssingen vn flowcytometrie. Rotterdm: Universitir Medisch Centrum Rotterdm; Vidriles MB, Orfo A, Sn Miguel JF. Immunologic monitoring in dults with cute lymphoblstic leukemi. Curr Oncol Rep 23;5: Anvrd op 7 pril 24 1 jr geleden Rijwielgeschikte gemeenten Door de Vox medicorum is uitgegeven een Gids voor Geneeskundigen, bevttende de voornmste inlichtingen en opgven omtrent de geneeskundige prktijk in lle gemeenten vn Nederlnd. Nr nleiding vn de vele vrgen, die tot het door de Vox ingestelde informtiebureu werden gericht, is de Redctie reeds in 192 op het denkbeeld gekomen vn lle gemeenten in Nederlnd, lphbetisch, een beschrijving te geven betrekking hebbende op dtgene wt voor den solliciteerenden geneesheer vn nut kn zijn. Het pln ws deze beschrijving bij gedeelten in het bld te publiceeren. Het bleek echter spoedig dt dit veel te veel ruimte in beslg zou nemen en te veel tijd zou vorderen. Drom besloot de Redctie het geheel ls boek te doen verschijnen en drvn is deze Gids het uitvloeisel. Het is een lijvig boekje geworden vn 45 bldzijden, wrin de grootste ruimte wordt ingenomen door een pltsbeschrijving vn lle gemeenten in Nederlnd, in lphbetische volgorde. Vn elke gemeente wordt medegedeeld het ntl inwoners, het oppervlk, het ntl geneesheeren, pothekers, vroedvrouwen en tndmeesters, die er zijn gevestigd; of de streek welvrend is, of er een ziekenhuis of ziekenfonds is, of de wegen geschikt zijn voor het gebruik vn een rijwiel enz. (Berichten Binnenlnd. Ned Tijdschr Geneeskd 194;48I: 53.) Ned Tijdschr Geneeskd september;148(38) 1865

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie Proleemgedrg ij ouderen met dementie Een vergelijking vn tien ntionle en interntionle richtlijnen Sytse Zuidem, specilist ouderengeneeskunde, fdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Centrum voor Huisrtsgeneeskunde,

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 12 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top CPB Achtergronddocument Meer over de top Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top 29 Mei 2013 Bs Jcobs Ersmus Universiteit Rotterdm bjcobs@ese.eur.nl Egbert Jongen Centrl Plnbureu E.L.W.Jongen@cpb.nl

Nadere informatie

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later.

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later. Finnciële Algebr Het is duidelijk dt geld een (positieve) tijdwrde heeft: een individu verkiest consumptie nu boven een toekomstige consumptie en verwcht een beloning voor de derving vn onmiddellijke consumptie,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2 de VRIJBRIEF LIBERTARISC TIJDSCRIFT MAANDBLAD 115 SEPTEMBER 1987 Publiciteit Is het u ook opgevllen dt het LIBERTARISME steeds meer in de medi wordt genoemd? Enkele jren geleden gebeurde dt heleml niet,

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

The first system to measure football actions

The first system to measure football actions Tekst/ Text: Rymond Verheijen Het en Mesurg voetbllen Het eerste systeem dt voetblcties meet first mesure Tijdens fgelopen WK2010 werd At begeleid lst World Inmotio-systeem. Cup 2010, Tijdens Kore iedere

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

'pupet otosz. sjolloc lsa8. ti0z rjenuef 97 'puelua:aaqsu[ry1. gg'or8eu;y /3. Joleulpjo] ase]'uilu uen'l 'JAaw 'A'e'I

'pupet otosz. sjolloc lsa8. ti0z rjenuef 97 'puelua:aaqsu[ry1. gg'or8eu;y /3. Joleulpjo] ase]'uilu uen'l 'JAaw 'A'e'I 1 '1or8 >1[r '11 ;[rlqrn s1 'zp ur l!our uuu ] p Joo^ ufrz lfr;lu1l leeqroo^ frq so1ro6 ]s u n lr u Argp lep Llltz loon lllds lh 'sr puufr.rqrs pleedq tlenlts p Jeep uullq ue uooz ulrru loon 8rpou ]q sio]ro6

Nadere informatie

Aan niemand doorvertellen... Ontwikkeling van geheimen voor ouders in de adolescentie

Aan niemand doorvertellen... Ontwikkeling van geheimen voor ouders in de adolescentie 207 An niemnd doorvertellen... Ontwikkeling vn geheimen voor ouders in de dolescentie Loes Keijsers, Susn J.T. Brnje, Tom Frijns, Ctrin Finkenuer, & Wim Meeus SAMENVATTING Deze studie onderzocht de normtieve

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 41248_SME_Omslgen.qxd 13-10-2003 09:12 Pgin 2 CHICAGO 500 Micro Bsissttion + hndset met lder Gebruiksnwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 Gigset SL 100 / KPN / A31008-L100-P102-1-5419 / SAG_covers_I-II.fm

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie