Immuunfenotypering van hematologische maligniteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Immuunfenotypering van hematologische maligniteiten"

Transcriptie

1 Cpit select Immuunfenotypering vn hemtologische mligniteiten s.g..koehorst, h.evers, t.vn buul, f.de vries en c.hnen De dignostiek vn hemtologische mligniteiten berustte tot voor circ 15 jr geheel op de klinische en biologische symptomen bij de ptiënt, ngevuld met morfologisch en cytochemisch onderzoek vn bloed- en beenmergcellen of vn cellen uit een spirt vn hemtologisch weefsel. Hierbij werden en worden de criteri gebruikt voor cute leukemieën, zols geformuleerd door een Frns-Amerikns-Britse werkgroep, de zogenmde FAB-clssifictie, en voor mligne lymfomen die volgens de Kiel-clssifictie en de WHO-clssifictie. 1-5 Hoewel het morfologisch onderzoek nog steeds een belngrijke pijler is bij het stellen vn de dignose, zijn de ltste jren nieuwe onderzoekstechnieken ter beschikking gekomen, die thns niet meer gemist kunnen worden voor de dignostiek vn leukemieën en lymfomen. Een vn deze nieuwe technieken is immuunfenotypering vn hemtopoëtische cellen. Bij deze techniek mkt men gebruik vn het feit dt lle hemtopoëtische cellen fstmmen vn een pluripotente stmcel, die tijdens het hele leven dochtercellen met een beperkte levensduur produceert. De dochtercellen differentiëren en rijpen uit in diverse richtingen. De gedifferentieerde, geheel of gedeeltelijk gerijpte cellen komen in het circulerende bloed en ten dele in de lymftische weefsels. In het lgemeen kn men stellen dt bij cute leukemieën en bij hoog mligne lymfomen de mligne cellen zijn blijven steken in de onrijpe differentitiestdi en dt deze rijpingsblokkde bij chronische leukemieën en lg mligne, chronisch verlopende, lymfomen zich bevindt in de rijpere differentitiestdi vn de bloedvorming. Vnwege deze blokkdes gn de cellen niet op hun tijd door poptose te gronde, mr blijven ze ls tumor nwezig. Tijdens de normle ontwikkelingsfsen vnf stmcel tot rijpe hemtopoëtische cel brengen de dochtercellen verschillende, voor ieder celtype en rijpingsstdium krkteristieke, eiwitten (ntigenen) of delen vn eiwitten (epitopen) tot expressie op hun oppervlk en in het cytoplsm of in de kern. De expressie vn beplde ntigenen houdt verbnd met een specifieke celctegorie ( linege-specificity ), een bepld rijpingsstdium of ook wel met een functionele eigenschp. Slingelnd Ziekenhuis, Doetinchem. Afd. Klinische Chemie: hr.dr.s.g.a.koehorst en hr.t.vn Buul, klinisch chemici; hr.h.evers, nlist. Afd. Inwendige Geneeskunde: hr.dr.f.de Vries, internist-hemtoloog. Universitir Medisch Centrum Nijmegen, fd. Bloedziekten, Nijmegen. Hr.prof.em.dr.C.Hnen, internist. Correspondentiedres: hr.prof.em.dr.c.hnen, St. Annstrt 87, 6524 EJ Nijmegen smenvtting Immuunfenotypering vn hemtologische mligniteiten heeft zich de ltste 1 jr ontwikkeld ls een onmisbre dignostische nvulling vn het klssieke morfologisch onderzoek. Immuunfenotypering vn hemtopoëtische cellen wordt uitgevoerd met gebruik vn een ntl monoklonle ntilichmen (MOAB s), die specifiek gericht zijn tegen celstructuren, die tijdens de verschillende differentitie- en rijpingsstdi vn de cellen tot expressie komen. De gebruikte MOAB s zijn n fluorescerende stoffen gekoppeld, wrdoor ze onder een fluorescentiemicroscoop of in een fluorescentie-flowcytometer herkenbr zijn en kunnen worden gemeten. Door het ter beschikking komen vn vele MOAB s, vn fluorochromen en vn gebruikersvriendelijke flowcytometers is de toepssing vn immuunfenotypering de ltste 15 jr sterk toegenomen en is deze techniek ook toegnkelijk geworden voor lbortori die minder expertise bezitten. Met immuunfenotypering kn men leukemieën en ndere lymfoprolifertieve ndoeningen clssificeren nr rijpingsgrd en celsmenstelling. Deze informtie is vn belng bij het stellen vn de dignose, de prognose en het mken vn de juiste therpiekeuze. Drdoor is immunofenotypering thns een onmisbre nvulling vn het klssieke morfologisch onderzoek; in een ntl gevllen kn het dignostische informtie verschffen die morfologisch onderzoek niet kn bieden. Immuunfenotypering vn bloed en beenmerg is drnst een gevoelige methode voor het vststellen vn resterende ziekte ( miniml residul disese ), n het bereiken vn een schijnbr complete remissie. immuunfenotypering N de ontwikkeling vn de celhybridoomtechniek door Kohler, Person en Milstein in 1977 kwm de productie vn specifiek gerichte monoklonle ntilichmen (MOAB s) binnen ieders bereik; zo ook de productie vn MOAB s die nu toegepst worden bij de immuunfenotypering. 6 7 Hierbij gebruikt men MOAB s gericht tegen een vn de vele specifieke eiwitstructuren die de verschillende bloedcellen tijdens hun differentitie- en rijpingsfsen op het celmembrn of intrcellulir tot expressie brengen. 8-1 De fgelopen 2 jr zijn duizenden MOAB s tegen hemtopoëtische differentitie- en rijpingsgebonden ntigenen ontwikkeld. Vele vn deze MOAB s bleken chterf te regeren met eenzelfde ntigeen of epitoop. Om wereldwijd duidelijkheid te scheppen zijn lle ontwikkelde MOAB s tijdens diverse interntionle consensusbijeenkomsten vergeleken en ingedeeld in clusters vn ntilichmen, die regeren met een bepld ntigeen of epitoop. Een dergelijk cluster wordt differentitiecluster (CD) genoemd en n elk cluster werd een nummer toegekend. Thns zijn er bijn 25 CD s ge- Ned Tijdschr Geneeskd september;148(38) 1861

2 ctlogiseerd. 11 Uitvoerige informtie over lle bekende CD-ntigenen is vi internet beschikbr: nlm.nih.gov/prow/. Flowcytometrie. Immuunfenotypering werd voorheen uitgevoerd met een fluorescentiemicroscoop. De ltste jren gebruikt men hiervoor een flowcytometer, een pprt wrmee in de tijd vn enkele minuten grote ntllen ( 1.) cellen, objectief en sttistisch veel betrouwbrder dn met microscopie, kunnen worden onderzocht. Bij gebruik vn een flowcytometer worden de te onderzoeken cellen, die in een vloeistof zijn opgenomen, tevoren geïncubeerd met één of meer MOAB s wrn een fluorescerend chromogeen is gekoppeld. De fluorescentie wordt meestl geëxciteerd bij een golflengte vn circ 488 nm. Voor de lbeling vn de MOAB s mkt men gebruik vn verschillende fluorochromen, zols fluoresceïne-isothiocynt (FITC) en fyco-erytrine, die ieder fzonderlijk fluoresceren in een voor het betreffende fluorochroom krkteristiek golflengtegebied. De emissiegolflengte vn het betreffende fluorescentiesignl wordt in de flowcytometer met dichroïde spiegels en lichtfilters gescheiden en fzonderlijk gemeten. In de flowcytometer stromen de gelbelde cellen in suspensie door een meetkmer. Hierin worden lle lngskomende cellen, stuk voor stuk, met een lserstrl belicht en wordt de fluorescentie-emissie foto-elektrisch gemeten. Op deze wijze wordt vn elke cel de expressie vn de met MOAB s onderzochte CD-ntigenen bepld. De cellen worden elektronisch gerngschikt nr voorwrtse lichtverstrooiing ( forwrd sctter ; FS; deze hngt smen met de celgrootte) en nr zijwrtse lichtverstrooiing ( side sctter ; SS; die hngt smen met de complexiteit vn de intrcellulire structuur). De cellen worden in het pprt elektronisch gerngschikt nr golflengte, fhnkelijk vn het gebruikte chromogeen en nr sterkte vn het fluorescentiesignl. De verkregen informtie wordt grfisch ls een puntenwolk weergegeven met op de ene s de FS- en op de 123 ndere de SS-uitslg. Een celcluster binnen een puntenwolk dt men nder wil onderzoeken, kn elektronisch worden fgegrendeld en nder worden onderzocht op celgrootte en expressie vn de ntigenen wrtegen de gebruikte MOAB s gericht zijn. Zo kn een celcluster worden herkend, fhnkelijk vn de gebruikte fluorochromen. Met de verkregen digrmmen wordt zichtbr welke differentitie- en rijpingsntigenen, in welke mte door welke celpopultie tot expressie worden gebrcht. Op deze wijze verkrijgt men informtie over het celtype en het rijpingsstdium vn de onderzochte cellen. Afhnkelijk vn de kwliteit vn de flowcytometrische pprtuur en de expertise vn de onderzoeker kn men kiezen voor een enkelvoudige of een meervoudige immuunfenotypering. De voor de meting gebruikte cel-mrkercombintie beplt wr de verschillende subpopulties gelegen zijn in de door de mrkers gedefinieerde twee- of meerdimensionle ruimte. Vergeleken worden: het verstrooiingsptroon (FS versus SS) vn het celmonster met dt vn norml bloed/beenmerg; de verdeling vn de mrkers in de subpopulties met die vn niet-fwijkend bloed/beenmerg; de mte vn ntigeenexpressie (zwk/sterk signl) met die in niet-fwijkend bloed/beenmerg; het percentge positiviteit vn fzonderlijke mrkers per leukocyten- of blstenpopultie met dt vn nietfwijkend bloed/beenmerg. Figuur 1 geeft het lichtverstrooiingsptroon lineir weer, FS versus SS, verkregen met bloed vn een gezond persoon () en met dt vn een ptiënt met chronische lymftische leukemie (b). De puntenwolk die de kleine weinig gestructureerde cellen representeert (lymfoïde cellen) is bij de ptiënt veel intenser (bluw in de figuur), terwijl de grotere gestructureerde cellen (grnulocyten, monocyten) veel schrser zijn (rood in de figuur). Figuur 2 toont de celverdeling in gevl de zijwrtse verstrooiing SS (celstructuur) lineir wordt fgezet te- 123 FS (in nm) FS (in nm) 123 figuur 1. Overzichtsbeelden vn flowcytometrische immuunfenotypering vn perifeer bloed vn een gezonde controlepersoon () en vn een ptiënt met een lymfoprolifertieve ndoening (b): lymfocytire cellen zijn reltief klein en geven weinig voorwrtse verstrooiing ( forwrd sctter ; FS) en hebben ook weinig intrcellulire structuur en drdoor weinig zijwrtse verstrooiing ( side sctter ; SS); grnulocyten en monocyten drentegen komen terecht in het comprtiment SS hoog en FS hoog ; het bloed vn de gezonde persoon () bevt veel cellen met hoge SS en FS (de rode puntjes), dt vn de ptiënt (b) drentegen bevt veel cellen met lge FS en SS (de bluwe puntjes), zols pst bij een lymfoprolifertieve ndoening Ned Tijdschr Geneeskd september;148(38) b 123

3 123 leukocyten 92,5% lymfocyten 7,1% 123 leukocyten 98,% lymfocyten 65,1% CD45 PC CD45 PC5 figuur 2. Erytroïde cellen en celresten hebben een lge zijwrtse verstrooiing ( side sctter ; SS) en zijn CD45-negtief; grnulocyten geven hoge SS en zijn zwk CD45-positief; monocyten geven mtige SS en zijn intermediir wt CD45-positiviteit betreft; lymfocyten hebben een lge SS en een sterke CD45-expressie; onrijpe cellen geven intermediire SS en zijn zwk CD45- positief; het comprtiment met lge SS en sterke CD45-expressie (omlijnd) bevt bij de gezonde controlepersoon 7,1% () en bij de ptiënt 65,1% vn lle cellen (b). (PC5 is het fluorochroom fyco-erytrine-5 wrmee het monoklonle ntilichm gelbeld is.) b gen de op logritmische schl weergegeven expressie vn het leukocytenntigeen CD45. Het comprtiment met kleine CD45-positieve cellen (lymfoïde cellen) bevt bij de gezonde persoon () 7,1% en bij de ptiënt (b) 65,1% vn de hele celpopultie. Figuur 3 lt zien dt de lymfocyten vn een ptiënt met chronische lymftische leukemie monoklonl zijn en op hun oppervlk prktisch lleen tot het type behoren dt immuunglobuline κ tot expressie brengt, ls bewijs vn klonle expnsie vn lymfoïde cellen. De immunologische clssifictie vn hemtologische mligniteiten wordt in detil beschreven door diverse uteurs 11-2 en is te vinden op Met gebruik vn een 4-tl MOAB s kn men voldoende informtie verkrijgen om lle belngrijke celctegorieën te herkennen. dignostische, therpeutische en prognostische bijdrge vn immuunfenotypering De met immuunfenotypering verkregen informtie is vn essentieel belng bij het stellen vn de juiste dignose, voor de optimle therpiekeuze, voor het inschtten vn de prognose en het detecteren vn resterende ziekte ( residul disese ). De informtie die hiermee wordt verkregen, is smengevt in tbel κ -FITC + λ -PE + 58,3% 4,5% SMIKAPPA FITC b SMILAMBDA PE figuur 3. Immuunfenotypering vn de lymftische cellen vn een ptiënt met een lymfoprolifertieve ndoening door gebruik vn () MOAB s tegen Ig-κ, gelbeld met het chromogeen fluoresceïne-isothiocynt (FITC) en (b) MOAB s tegen Ig-λ, gelbeld met het chromogeen fyco-erytrine (PE). De cellen die Ig-κ tot expressie brengen, vormen 58,3%, terwijl de Ig-λ-positieve cellen slechts 4,5% vn de lymftische popultie innemen, ls bewijs vn een monoklonle uitgroei vn lymftische cellen. ( SMI stt voor surfce membrne immunoglobulin.) Ned Tijdschr Geneeskd september;148(38) 1863

4 TABEL 1. Klinische situties wrin immuunfenotypering vn dignostische en prognostische betekenis is clssifictie cute en chronische lymftische T- en B-celleukemieën, non-hodgkinlymfomen vststellen vn de klonliteit vn B-lymfocyten en plsmcellen stgeren vn B-cel-non-hodgkinlymfomen en vn T-celnon-hodgkinlymfomen die positief zijn voor terminl deoxynucleotidyl-trnsferse(tdt) beplen vn prognostische kenmerken vststellen vn minimle restziekte ( miniml residul disese ) en beginnend recidief dignose vn immuundeficiëntie, bijvoorbeeld de CD4- CD8-rtio bij HIV-infectie beplen vn het ntl stmcellen (CD34 + ) in bloed en beenmerg tijdens mobilistie vn stmcellen met grnulocyt-koloniestimulerende fctor (G-CSF) en bepling vn de kwliteit vn een (stmcel)trnsplntt onderzoek vn ptiënten met proxismle nchtelijke hemoglobinurie; de drbij wrgenomen CD59-negtieve erytrocyten zijn glycosylfosftidylinositol-deficiënt en gevoelig voor intrvsculire hemolyse door complementctivtie TABEL 2. Ndere screening vn een mligne hemtopoëtische celpopultie met pnels vn monoklonle ntistoffen AML-pnel voor subclssifictie vn myeloïde leukemieën: grnulocytire, monocytire, erytrocytire, dn wel megkryocytire vormen T-ALL-pnel voor subclssifictie vn onrijpe en rijpe T-ALL of vn lymfoblstir lymfoom B-ALL-pnel voor subclssifictie in pro-b-all tot Burkitt-lymfoom/-leukemie T-celpnel voor subclssifictie vn perifere postthymle T-celmligniteit B-celpnel voor subclssifictie vn chronische B-celleukemieën en B-cel-non-hodgkinlymfomen myeloompnel voor typering vn multipel myeloom AML = cute myeloïde leukemie; T-ALL = cute lymfoïde T-celleukemie; B-ALL = cute lymfoïde B-celleukemie. Door de brede toepssing werd het noodzkelijk de technische uitvoering vn de immuunfenotypering te stndrdiseren om de uitkomsten wereldwijd onderling vergelijkbr te mken Technische specten, zols de kwliteit vn het te onderzoeken celmteril, de regenti, de gebruikte MOAB s, de klibrtie vn de instrumenten en de interprettie vn de verkregen informtie worden geregeld interntionl ngepst en gedefinieerd. In Nederlnd wordt sedert 1986 de kwliteit vn de immuunfenotypering getoetst door een pnel leden vn een nomencltuurcommissie vn de Stichting Immuunfenotypering Hemto-Oncologie Nederlnd (SIHON; Deze stichting verzorgt protocollen voor de uitvoering vn immuunfenotypering en geeft richtlijnen voor de toepssing vn MOAB s. Recent (21) werden nvullende dviezen gepresenteerd voor de nlyse vn rijpcellige en onrijpcellige hemtologische mligniteiten met gebruik vn 3-kleurenimmuunfenotypering. Keuze vn het ntistofpnel. Bij het kiezen vn een ntistofpnel voor immuunfenotypering kn men gebruikmken vn het vermoeden dt men op klinische en morfologische grond heeft voor een bepld type mligniteit. Een eerste onderzoek vn een verdchte celpopultie wordt verricht met een pnel MOAB s wrmee een combintie vn diverse celmrkers wordt gemeten zodt de differentitierichting en de rijpheid vn de cellen kn worden vstgesteld. N deze fse vn het onderzoek kn reeds met grote mte vn zekerheid worden vstgesteld of in de onderzochte celsuspensie een normle, een rectieve of een mligne celpopultie nwezig is. Wnneer er een berrnte expressie vn celmrkers is, dn kn, zols smengevt in tbel 2, een vervolgpnel vn MOAB s worden ingezet. De SIHON heeft een ntl MOAB-pnels gedefinieerd wrmee de subtypering vn verdchte celpopulties het beste kn worden uitgevoerd. conclusie Immuunfenotypering is heden ten dge een onmisbre techniek voor de dignostiek vn cute leukemieën en ndere mligne lymfoprolifertieve ndoeningen. Bij chronische myeloïde leukemie, myelodysplsie en plsmceldyscrsie biedt deze onderzoekstechniek voorlsnog onvoldoende informtie en moet men gebruikmken vn ndere dignostische technieken zols het ptroon vn de beenmergkweek, nvullend cytogenetisch en moleculir-biologisch onderzoek en in de nbije toekomst vn de micro- rry -techniek, wrmee informtie wordt verkregen over het genenptroon dt in de betreffende celpopultie tot expressie wordt gebrcht. Dr.F.W.M.B.Preijers, bioloog, Centrl Hemtologisch Lbortorium, Universitir Medisch Centrum Nijmegen, gf commentr op deze en eerdere versies vn dit rtikel. Belngenconflict: geen gemeld. Finnciële ondersteuning: geen gemeld. bstrct Immunophenotyping of hemtologic mlignncies Over the lst 1 yers, immunophenotyping of hemtologic mlignncies hs become n indispensble dignostic supplement to the clssicl morphologicl pproch. Immunophenotyping of hemtopoietic cells is performed with the use of number of monoclonl ntibodies (MOABs), which re directed specificlly ginst structures of blood cells tht become expressed t the different stges of differentition nd mturtion. Cells to which the fluorescently lbelled MOABs re directed cn be recognised nd mesured using fluorescence microscopy or fluorescence flow cytometry. Mny MOABs, fluorochromes nd user-friendly flow cytometers hve become vilble in the lst 15 yers, s result of which immunophenotyping is now routinely pplied in clinicl prctice. Immunophenotyping hs the potentil to clssify leukemis nd other mlignnt lymphoms ccording to cell type nd 1864 Ned Tijdschr Geneeskd september;148(38)

5 stge of mturtion. This informtion is importnt for the estblishment of the right dignosis nd prognosis, nd for the optiml tretment choice. In number of cses immunophenotyping provides informtion which cnnot be obtined by simple morphologicl investigtion. The immunophenotyping of blood nd bone-mrrow cells is lso sensitive method for detecting miniml residul disese fter n pprent complete remission hs been chieved. litertuur 1 Lennert K. Morphology nd clssifiction of mlignnt lymphoms nd so-clled reticuloses. Act Neuropthol Suppl (Berl) 1975;Suppl 6: Bennett JM, Ctovsky D, Dniel MT, Flndrin G, Glton DA, Grlnick HR, et l. Proposls for the clssifiction of cute leukemis. French-Americn-British (FAB) Coopertive Group. Br J Hemtol 1976;33: Bennett JM, Ctovsky D, Dniel MT, Flndrin G, Glton DA, Grlnick HR, et l. Proposed revised criteri for the clssifiction of cute myeloid leukemi. A report of the French-Americn-British Coopertive Group. Ann Intern Med 1985;13: Bennett JM, Ctovsky D, Dniel MT, Flndrin G, Glton DA, Grlnick HR, et l. Proposl for the recognition of minimlly differentited cute myeloid leukemi (AML-MO). Br J Hemtol 1991; 78: Interntionl Lymphom Study Group. A clinicl evlution of the Interntionl Lymphom Study Group clssifiction of non- Hodgkin s lymphom. The Non-Hodgkin s Lymphom Clssifiction Project. Blood 1997;89: Kohler G, Person T, Milstein C. Fusion of T nd B cells. Somtic Cell Genet 1977;3: Person T, Glfre G, Ziegler A, Milstein C. A myelom hybrid producing ntibody specific for n llotypic determinnt on IgD-like molecules of the mouse. Eur J Immunol 1977;7: Generl Hemtology Tsk Force of BCSH. Immunophenotyping in the dignosis of cute leukemis. J Clin Pthol 1994;47: Generl Hemtology Tsk Force of BCSH. Immunophenotyping in the dignosis of chronic lymphoprolifertive disorders. J Clin Pthol 1994;47: Dongen JJM vn, Hooijks H. Flowcytometrische immunodignostiek. Rotterdm: Ersmus Universiteit Rotterdm; Comns-Bitter WM, Schoot CE vn der, Dongen JJM vn. Leukocytentypering en de CD-nomencltuur. In: Lochem EG vn, Velden VHJ vn der, Hooijks H, Dongen JJM vn, redcteuren. Nieuwe dignostische toepssingen vn flowcytometrie. Hfdst 1. Rotterdm: Universitir Medisch Centrum Rotterdm; Hrris NL, Jffe ES, Diebold J, Flndrin G, Muller-Hermelink HK, Vrdimn J, et l. World Helth Orgniztion clssifiction of neoplstic diseses of the hemtopoietic nd lymphoid tissues: report of the Clinicl Advisory Committee meeting Airlie House, Virgini, November J Clin Oncol 1999;17: Dimond LW, Nguyen DT, Andreeff M, Miese RL, Bryln RC. A knowledge-bsed system for the interprettion of flow cytometry dt in leukemis nd lymphoms. Cytometry 1994;17: Orfo A, Schmitz G, Brndo B, Ruiz-Arguelles A, Bsso G, Bryln R, et l. Cliniclly useful informtion provided by the flow cytometric immunophenotyping of hemtologicl mlignncies: current sttus nd future directions. Clin Chem 1999;45: Sullivn JG, Wiggers TB. Immunophenotyping leukemis: the new force in hemtology. Clin Lb Sci 2;13: Brown M, Wittwer C. Flow cytometry: principles nd clinicl pplictions in hemtology. Clin Chem 2;46(8 Pt 2): Reilly JT, Brnett D. UK NEQAS for leucocyte immunophenotyping: the first 1 yers. J Clin Pthol 21;54: Stetler-Stevenson M, Bryln RC. Flow cytometric nlysis of lymphoms nd lymphoprolifertive disorders. Semin Hemtol 21;38: Kleem Z, Crwford E, Pthn MH, Jsper L, Covinsky MA, Johnson LR, et l. Flow cytometric nlysis of cute leukemis. Dignostic utility nd criticl nlysis of dt. Arch Pthol Lb Med 23;127: Lochem EG vn, Wind HK, Lom K vn, Westerdl NAC, Wu KL, Hooijks H, et l. Immunofenotyperingsonderzoek bij monoklonle gmmopthieën. In: Lochem EG vn, Velden VHJ vn der, Hooijks H, Dongen JJM vn, redcteuren. Nieuwe dignostische toepssingen vn flowcytometrie. Rotterdm: Universitir Medisch Centrum Rotterdm; Scott CS, Ottolnder GJ den, Swirsky D, Pnglis GA, Vives Corrons JL, de Psqule A, et l. Recommended procedures for the clssifiction of cute leukemis. Interntionl Council for Stndrdiztion in Hemtology (ICSH). Leuk Lymphom 1993; 11: Dvis BH, Foucr K, Szczrkowski W, Bll E, Witzig T, Foon KA, et l. U.S.-Cndin consensus recommendtions on the immunophenotypic nlysis of hemtologic neoplsi by flow cytometry: medicl indictions. Cytometry 1997;3: Dongen JJM vn, Brtrm CR, Wormnn B, Biondie A, Orfo A, Sn-Miguel JF. Detection of miniml residul disese (MRD) in cute leukemi (AL). Trends Onco-Hemtol 1995;3: Kluin-Nelemns J, Wering E vn, Schoot C vn der, Adrinsen H, Veer M vn t, Dongen J vn, et l. SIHONSCORE: scoring system for externl qulity control of leukemi/lymphom immunophenotyping mesuring ll nlyticl phses of lbortory performnce. Dutch Coopertive Study Group on Immunophenotyping of Hemtologicl Mlignncies (SIHON). Br J Hemtol 21;112: Lochem EG vn, Velden VHJ vn der, Hooijks H, Dongen JJM vn, redcteuren. Nieuwe dignostische toepssingen vn flowcytometrie. Rotterdm: Universitir Medisch Centrum Rotterdm; Vidriles MB, Orfo A, Sn Miguel JF. Immunologic monitoring in dults with cute lymphoblstic leukemi. Curr Oncol Rep 23;5: Anvrd op 7 pril 24 1 jr geleden Rijwielgeschikte gemeenten Door de Vox medicorum is uitgegeven een Gids voor Geneeskundigen, bevttende de voornmste inlichtingen en opgven omtrent de geneeskundige prktijk in lle gemeenten vn Nederlnd. Nr nleiding vn de vele vrgen, die tot het door de Vox ingestelde informtiebureu werden gericht, is de Redctie reeds in 192 op het denkbeeld gekomen vn lle gemeenten in Nederlnd, lphbetisch, een beschrijving te geven betrekking hebbende op dtgene wt voor den solliciteerenden geneesheer vn nut kn zijn. Het pln ws deze beschrijving bij gedeelten in het bld te publiceeren. Het bleek echter spoedig dt dit veel te veel ruimte in beslg zou nemen en te veel tijd zou vorderen. Drom besloot de Redctie het geheel ls boek te doen verschijnen en drvn is deze Gids het uitvloeisel. Het is een lijvig boekje geworden vn 45 bldzijden, wrin de grootste ruimte wordt ingenomen door een pltsbeschrijving vn lle gemeenten in Nederlnd, in lphbetische volgorde. Vn elke gemeente wordt medegedeeld het ntl inwoners, het oppervlk, het ntl geneesheeren, pothekers, vroedvrouwen en tndmeesters, die er zijn gevestigd; of de streek welvrend is, of er een ziekenhuis of ziekenfonds is, of de wegen geschikt zijn voor het gebruik vn een rijwiel enz. (Berichten Binnenlnd. Ned Tijdschr Geneeskd 194;48I: 53.) Ned Tijdschr Geneeskd september;148(38) 1865

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Bloedplaatjes of trombocyten die belangrijk zijn voor de bloedstolling.

Bloedplaatjes of trombocyten die belangrijk zijn voor de bloedstolling. Flowcytometrie bij PNH PNH is het gevolg van een genetische verandering in een bloedstamcel. Als gevolg hiervan ontbreken bij afstammelingen van deze cel bepaalde eiwitten. Deze eiwitten hebben gemeenschappelijk,

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Onderzoek laagfrequent geluid. (casus: Noord Groningen) drs. T.A. van Veen (NLR) NSG bijeenkomst laagfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer

Onderzoek laagfrequent geluid. (casus: Noord Groningen) drs. T.A. van Veen (NLR) NSG bijeenkomst laagfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer Onderzoek lgfrequent geluid (csus: Noord Groningen) drs. T.A. vn Veen (NLR) NSG bijeenkomst lgfrequent geluid, 24 mei 2012, Deventer Ntionl Lucht- en Ruimtevrtlbortorium Ntionl Aerospce Lbortory NLR Bron

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

CONCEPT niet citeren of naar verwijzen Achtergronddocument Richtlijnen goede voeding 2015 Thee

CONCEPT niet citeren of naar verwijzen Achtergronddocument Richtlijnen goede voeding 2015 Thee 1 OCR 2 3 4 CONCEPT niet citeren of nr verwijzen Achtergronddocument Richtlijnen goede voeding 2015 Thee 5 Dit chtergronddocument is een smenvtting vn wetenschppelijke peer-reviewed publicties tot 1 juli

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a Op weg nr een betrouwbre beoordeling Een eerlijke beoordeling vn cll center gents Cll center-gents worden vk mede beoordeeld op ACT en AHT. Met nme het beoordelen op ACT is niet redelijk, omdt toevl hierin

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

MEMO. Consumptie groenten, fruit, vis en een aantal nutriënten opgedeeld naar opleidingsniveau en verstedelijking VERSIE

MEMO. Consumptie groenten, fruit, vis en een aantal nutriënten opgedeeld naar opleidingsniveau en verstedelijking VERSIE MEMO Consumptie groenten, fruit, vis en een ntl nutriënten opgedeeld nr opleidingsniveu en verstedelijking Colofon RIVM 2013 Delen uit deze publictie mogen worden overgenomen op voorwrde vn bronvermelding:

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1 Hbo-bcheloropleiding Audiologie Fontys Hogescholen Competentieprofiel Eindhoven mrt 2007 Versie 3.1 Inhoud Inleiding...4 1. Uitgngspunten OCM...5 1.1 Opzet OCM...5 1.2 Visie op het beroep en leren...5

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan w o l l e Y r i F r e p p y D n n B 2,34 Euro. Zoveel denkt de Belg te moeten betlen voor 1 kilogrm bnnen in de supermrkt 1. De reliteit toont echter iets nders. Je hoeft niet veel moeite te doen om bnnen

Nadere informatie

De kans op kanker voor Nederlanders

De kans op kanker voor Nederlanders oorspronkelijke stukken De kns op knker voor Nederlnders L.A.L.M.Kiemeney, F.A.M.O.Lemmers, R.H.A.Verhoeven, K.K.H.Aen, C.Honing, J.de Nooijer, P.H.M.Peeters, O.Visser en F.A.Vlems Doel. Berekenen vn vlide

Nadere informatie

Prognostische toepassing van flowcytometrie bij het myelodysplastisch syndroom

Prognostische toepassing van flowcytometrie bij het myelodysplastisch syndroom Workshop Flowcytometrie in MDS 5 september 2012 Prognostische toepassing van flowcytometrie bij het myelodysplastisch syndroom Canan Alhan VU Medisch Centrum Cancer Center Amsterdam Klinische prognostische

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Symposium In relatie tot kanker

Symposium In relatie tot kanker Symposium In reltie tot knker Mndg 26 mei 2014 Loctie: Ersmus MC - Onderwijscentrum te Rotterdm Het medische behndeltrject kn voor de ptiënt vernderingen teweeg brengen in de reltie en rol nr nsten, werk

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

december 2008 februari 2009

december 2008 februari 2009 december 2008 februri 2009 Voor verdere informtie: Investor Reltions: Crlo Scheken, Vice President Investor Reltions Telefoon (077) 359 2240, e-mil investor@oce.com Pers: Jn Hol, Senior Vice President

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerln 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vk

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Aanbeveling Keuze van fluorochromen voor flowcytometrische immuunfenotypering

Aanbeveling Keuze van fluorochromen voor flowcytometrische immuunfenotypering Aanbeveling Keuze van fluorochromen voor flowcytometrische immuunfenotypering 1. Inleiding Om de binding van een antistof aan een antigeen zichtbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van fluorescentie. Hierbij

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN

OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN Welke wiskunde moet ik kiezen? Dit jr moet je gn kiezen welke wiskunde je wilt gn volgen in de bovenbouw. Hieronder kun je lezen wt wiskunde A, en D inhouden. Wiskunde

Nadere informatie

Faculteit Biomedische Technologie Tentamen OPTICA (8N040) 15 augustus 2013, 9:00-12:00 uur

Faculteit Biomedische Technologie Tentamen OPTICA (8N040) 15 augustus 2013, 9:00-12:00 uur Fculteit Biomedische Technologie Tentmen OPTICA (8N040) 15 ugustus 013, 9:00-1:00 uur Opmerkingen: 1) Lijsten met de punten toegekend door de corrector worden op OASE gepubliceerd. De ntwoorden vn de opgven

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M Imrchi sono di proprietà dellpiaggio &CS.p.. www.piggio.com V.leR.Piggio,25-56025 PONTEDERA (PI) ELECTRONIC ALARMS BY INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

QuickTime en een TIFF (LZW)-decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven. QUIZ

QuickTime en een TIFF (LZW)-decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven. QUIZ QUIZ Vraag 2 Meerkleurenfluorescentie: Compensatie belangrijk. Hoe ziet deze compensatie eruit? 1 A: juist B: te veel C: geen 2 A: juist B: te weinig C: geen 3 A: te veel B: geen C: juist 4 A: te weinig

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 12-006

BDA Agrément BAR 12-006 BAR12_006v5.qxd:0513_A_117 18-06-22 14:57 Pgin 1 Nummer BAR 12-006/1/A Dtum 22.06.08 Projetnummer 12-B-0281 Geldigheid 25.06.08 BDA ADVIES BDA Agrément BAR 12-006 Ctegorie Pltte en fluwhellende dken Betreft

Nadere informatie

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules..

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules.. Boek, hoofdstuk 7, llerlei formules.. 5.1 Evenredig en omgekeerd evenredig. 1. y wordt in beide gevllen 4 keer zo klein, je noemt dt omgekeerd evenredig. b. bv Er zijn schoonmkers met een vst uurloon.

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstrt 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 Cursus: I. Clesen, R. Slechten 1 Gelijkstroommotoren... 2 1.1 Bepling... 2 1.2 Toepssingsgebied...

Nadere informatie

SAMENVATTING RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN

SAMENVATTING RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN SAMENVATTING RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN BIJ VOLWASSENEN INITIATIEF: Nederlndse Vereniging vn Mg-Drm-Leverrtsen, voorheen Nederlnds Genootschp voor Mg-, Drm- en Leverrtsen

Nadere informatie

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken Bron: Titel: CROW Artikel 06 Mtregelen bij in- en uitrijden werkvkken Inhoud: 1. Inleiding In CROW-publictie 96b wordt niet uitgebreid ingegn op mtregelen voor het in- en uitrijden vn werkvkken en er zijn

Nadere informatie

Verschillenanalyse methodewijziging bouwvergunningen

Verschillenanalyse methodewijziging bouwvergunningen Pper Verschillennlyse methodewiziging bouwvergunningen Mrt 217 CBS Verschillennlyse methodewiziging Bouwvergunningen 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Belngrikste verschillen 3 3. Verschillen oude en nieuwe methode

Nadere informatie

Eigenwaarden en eigenvectoren

Eigenwaarden en eigenvectoren Hoofdstuk I. Lineire Algebr Les 4 Eigenwrden en eigenvectoren In het voorbeeld vn de verspreiding vn de Euro-munten hebben we gezien hoe we de mix vn munten n floop vn n jr uit de n-de mcht A n vn de overgngsmtrix

Nadere informatie

4 HET SAMENGAAN VAN DIVERSE INTERESSES

4 HET SAMENGAAN VAN DIVERSE INTERESSES 4 HET SAMENGAAN VAN DIVERSE INTERESSES 4.1 Inleiding Het huidige vrijetijdsptroon kenmerkt zich door een grote mte vn fwisseling. Mensen houden er diverse liefhebberijen op n. Culturele ctiviteiten worden

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

Methode symmetrische componenten, revisie 1

Methode symmetrische componenten, revisie 1 Methode symmetrische componenten, revisie 9-69 pmo mrt 9 Phse to Phse V trechtseweg 3 Postbus 68 rnhem T: 6 35 37 F: 6 35 379 www.phsetophse.nl 9-69 pmo Phse to Phse V, rnhem, Nederlnd. lle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

september 2009 november 2009

september 2009 november 2009 september 2009 november 2009 Dit is een smengevtte Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de resulten vn het vierde kwrtl en het boekjr 2009. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Colofon Iepen en iepziekte Uitgve Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Hg Vormgeving Teres Jonkmn (BNO) Druk Fcilitire dienst - Multimedi Deze brochure

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

4. Wortels van decimale getallen mag je met het RT uitrekenen. Maar voor opgaven met gehele numerieke factoren wordt een exact resultaat

4. Wortels van decimale getallen mag je met het RT uitrekenen. Maar voor opgaven met gehele numerieke factoren wordt een exact resultaat Modelvrgstukken Algebr vn wortelvormen Tenzij expliciet nders vermeld stellen lle letters positieve getllen voor Vereenvoudigen vn enkelvoudige wortels ; Dit is gewoon de bsisregel ) ) 8 ) ; ) Een 8-ste

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Automatische ontluchters

Automatische ontluchters Automtische ontluchters OUR EUROPEAN PRESENCE 2 AUTOMATISCHE ONTLUCHTERS s r e t r u q d e H s e l d s n g n i r u t c f u n M g n i r u t c f u n M s e l S INHOUD MINIVENT MV 4 3 MINIVENT MV-R 4 DUOVENT

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie