9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7"

Transcriptie

1 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben gehd met geweld in fhnkelijkheidsrelties. Op pgin 3 leggen we hier meer over uit. We hebben verschillende opvnghuizen, nzorg, mogelijkheden voor therpie en nog veel meer. Wij willen onze cliënten, jullie, zo goed mogelijk helpen. En om ons nbod zo goed mogelijk op jullie f te stemmen en de kwliteit te verbeteren, willen wij grg jullie mening horen. Fier wil grg weten wt jullie vinden vn de hulp die jullie krijgen bij Fier, wt jullie goed n de hulp vinden die jullie krijgen en wt er verbeterd kn worden. Wnt jouw mening telt! Thermometers kennen we lleml vn het weer. Je kunt er op flezen of het wrm of koud is. Wij hebben de thermometer voor wt nders gebruikt. An lle kinderen is gevrgd een thermometer in te kleuren. Hoe verder zij deze inkleurden, hoe hoger het cijfer. Op deze mnier konden zij een cijfer geven Een specile krnt Woensdgmiddg, 22 oktober 2008, ws het zover! De kinderen die door Fier Fryslân worden geholpen, gingen een krnt mken. In die krnt moest lles komen te stn over wt zij vn Fier vinden. Sommige kinderen kregen les om net ls een echte journlist vrgen te stellen. Drn hebben deze kinderen de ndere kinderen geïnterviewd. Alle kinderen mochten tekenen, schilderen en verhlen schrijven over de hulp die ze vn Fier krijgen. Zo weet Fier nu wt de mening vn de kinderen is. voor de hulp die zij vn Fier Fryslân krijgen. De kinderen vonden het een leuke opdrcht en hebben enthousist gekleurd. De kinderen wren tevreden over de hulp die ze kregen en ze vonden de hulpverleners rdig. Veertien kinderen hebben de thermometers ingevuld. de kinderen Fier Fryslân geven is een Wt zeggen de kinderen? 9,1 Kinderen hebben tijdens interviews lleml vrgen gekregen over wt zij vn Fier Fryslân vinden. Sommige vrgen wren lstiger dn ndere, mr ze konden overl een ntwoord op geven. Spelen tijdens een groepsbijeenkomst is leuk en een goed fleiding, zeggen een pr kinderen. Het is gezellig en niet eenzm om met ndere mensen in een huis te wonen, zegt een meisje dt in het Blijf vn mijn lijf huis heeft gewoond. Een bijeenkomst vn Met je vingers in je oren mg wel lnger duren, vindt één vn de kinderen. Wil je meer lezen over hoe de interviews gingen en wt de uitkomst is? Lees verder op pgin 2. Wij hebben de fgelopen jren volwssenen en jongeren l gevrgd nr hun mening door middel vn een enquête. Dit jr hebben we op deze mnier voor het eerst gevrgd nr de mening vn kinderen tussen de 5 en 12 jr oud. Op pgin 7 vertelt onze directie wt zij vn pln is om met de uitkomsten te doen! Srh vn Deel, Kwliteitsfunctionris Tussen lle opdrchten door, konden de kinderen hun gezicht lten schminken en ws er een springkussen. En ouders hdden ook een rol. Ze gingen met elkr in gesprek over de hulp die Fier n hun kinderen geeft. N een middg hrd werken ws er voor iedereen ptt! Hier is ie dn, de krnt! Vol met verhlen, foto s en tekeningen voor klein en groot. Wil je weten wt de kinderen vinden vn Fier en hoe de middg geweest is? Sl de krnt dn snel open! Veel lees- en kijkplezier! Judith, Nicole en Pul, hulpverleners Fier Fryslân De nieuwe, jonge journlisten vn Fier2 Schrijven & striptekenen4 Schilderen5 Volwssenenpgin6-7 Verder in dit nummer Resultten interviews 2 Wt doet Fier 3 Kreten en gedichten 3 Tekeningen 3 Schminken 4 Springkussen 5 Ontspnningspgin 8

2 Wt doet nu eigenlijk precies? Fier Fryslân heeft vier onderdelen wr kinderen hulp kunnen krijgen en dus cliënt zijn. Psycho Eductie Groepen Wt doen de Psycho Eductie Groepen? Als je thuis oplossing ws dn weg te gn. Kinderen en hun moeders krijgen hulp om een nieuw leven op te bouwen. Het Kinder- en Jeugdtrumcentrum Fryslân Wt doet het Kinder- en jeugdtrumcentrum Frysln geweld hebt meegemkt, kun je deelnemen n groepen zols Let op de kleintjes of Met je vingers in je oren. Geweld betekent: nre ruzies tussen grote Met kinderen wordt gespeeld/ geknutseld en geprt over llerlei dingen zols het wonen in een Blijf huis, het missen vn je vder, oude school en vrienden. De nieuwe, jonge journlisten vn Fier (KJTC-F)? Kinderen kunnen er erg lst vn hebben ls thuis veel nre ruzies zijn geweest wrbij er misschien wel geslgen of geschopt werd, of ls grote mensen of kinderen n jouw lijf hebben gezeten wt je heleml niet wilde. Je krijgt dn hulp en dt heet therpie. In de therpie prt en speel je over de nre dingen die er gebeurd zijn. mensen en/of kinderen. Het is nr om dt mee te mken en je kunt je drdoor verdrietig, boos of bng voelen. Het is belngrijk hierover te gn prten en spelen met een hulpverlener. Blijf vn mijn lijf huis In een Blijf vn mijn lijf huis wonen kinderen met hun Nzorg Als kinderen in een Blijf huis gewoond hebben en nr een nieuwe woning gn, krijgen de moeders hulp vn nzorg. De hulpverlener komt bij de moeders en kinderen thuis om voorl de moeder te helpen omdt zij nu lles lleen moet doen. Wt vind je vn de hulp die je bij Fier krijgt? Om dr ntwoord op te krijgen, moeders. Zij konden niet meer thuis wonen omdt de ruzies thuis te erg werden en er vk geen ndere werden kinderen s middgs geïnterviewd door kinderjournlisten. Journlist word je ntuurlijk niet zomr en drom kregen de kinderen les vn iemnd vn Stichting Alexnder en een echte journlist. Zij vertelde hoe het werk vn een journlist eruit ziet. Je moet bijvoorbeeld goed vrgen kunnen stellen en goed kunnen luisteren. N l deze informtie werd het tijd om wt voorbeelden vn interviews te zien. Twee juffen gingen voor de groep oefenen. De één ws journlist en de nder werd geïnterviewd. Als je zg dt er iets fout ging, mocht je dt met een rode krt ngeven. Toen de oefenjournlist de ndere juf mr weinig tijd gf om ntwoord te geven, stk een meisje de rode krt omhoog. Ze zei: De journlist moet lnger op een ntwoord wchten. Dt klopte dus heleml! Het werd tijd dt de kinderen zelf ls journlist n de slg gingen. Ze hebben hrd geoefend, ngedcht en veel vrgen gesteld. Het lukte de jonge journlisten om goede interviews f te nemen en iedereen kreeg een echt diplom! De resultten vn de interviews Psycho-eductie groepen: Over ruzie prten vindt één vn de kinderen het minst leuk mr ls je speelt heb je fleiding. Ook hier komt spelen positief nr voren. Het mteril dt gebruikt wordt, mg wel leuker volgens een ntl kinderen. De eerste keer wren kinderen zenuwchtig voor de groep. Ze voelen zich wel veilig in een groep en de meeste kinderen geven n dt een groep voorkeur heeft boven lleen hulp. Anders ben je zo lleen, zegt een geïnterviewde. Bijn lle kinderen voelen zich fijner en opgelucht n een bijeenkomst. Volgens sommigen mg het wel lnger duren. De kinderen geven hun hulpverlener gemiddeld een 7,8 ls cijfer! Blijf vn mijn Lijf: Het is gezellig en niet eenzm om met ndere mensen in één huis te wonen, vertelt een meisje die in Blijf heeft gewoond. Kinderen missen hun vrienden, de oude school en een eigen plek en vinden het jmmer dt ze lles moeten delen. De kinderen hebben fleiding door ndere kinderen om zich heen en spelen. Als je nr je mentor gt om te prten, wordt het opgelost, zegt één vn de kinderen. Er is niet nr een cijfer gevrgd. Nzorg: Een eigen huis is rustiger, zeggen de kinderen. Je kunt dn weer rustiger spelen met je eigen vrienden. Het is wel even wennen in een nieuw huis. De meeste kinderen weten wrom de hulpverlener bij hen thuis komt. Hun moeder wordt geholpen, er wordt gefilmd, geprt en soms met de kinderen gespeeld. De hulpverlener stt ltijd voor mijn moeder klr, vertelt één vn de kinderen. Eén kind weet niet wrom de hulpverlener bij hen thuis komt en wil dit wel grg weten. Een nder kind vindt het storend dt er een hulpverlener in huis is. Eén kind heeft zijn hulpverlener een cijfer gegeven, nmelijk een 7! Defteny (10 jr) Het ws leuk om een keer journlist te zijn Hllo, mijn nm is Defteny. Ik heb een pr kinderen gevrgd hoe ze het vinden in het Blijf huis. Ze vinden het lleml heel leuk. Ik vond het heel interessnt om ndere kinderen te interviewen, omdt ik benieuwd ws nr wt ze lleml zouden zeggen en of ze de hulp leuk vinden. Wt ik heel grppig vond, ws dt ik ls meisje vn 10 jr nderen mocht interviewen. Verder vond ik lles leuk n de middg, mr dt ik ls journlist de vrgen mocht stellen en drn ook lekker kon springen op het springkussen vond ik het leukste. KJTC: De kinderen vinden spelen tijdens de groepsbijeenkomsten leuk: een goede fleiding en uitltklep. Ze voelen zich fijner en opgelucht. Sommigen vinden dt de hulp wt te lng duurt, een nder zegt dt het juist korter mg. Wt kinderen minder leuk vinden, verschilt sterk. De één vindt rennen niet zo leuk en de nder het boekwerk. De meeste kinderen vinden het in een groep leuker dn individuele hulp. Dn kun je smen met elkr spelen. Eén kind zegt dt het dn wel drukker is. Sommige kinderen geven n dt ze nr hun mening gevrgd willen worden over wt ze vn de hulp vinden. Alle kinderen geven de hulpverleners die ze kennen een 10 ls cijfer! Kreten&gedichten De kinderen mochten bij één onderdeel vn de middg kiezen uit meerdere opdrchten. Sommigen kozen voor het mken vn een gedicht over de hulp die ze vn Fier krijgen, nderen bentwoordden de vrg: Wt zou ik doen ls ik directeur vn Fier ws en weer ndere kinderen schreven iets leuks of grppigs over de hulpverlener of schreven een verhltje over iets wt ze niet snel zouden vergeten vn de hulp die ze hebben gekregen. Bekijk hier de leuke resultten. ik vint dt leuk bij blijf en gin ook nr de kress leuk ik ws de bs x Bij Fier Fryslân heb ik een hulpverlener, dr doen we leuke spelletjes en prten ook wel eens. Dn prten we over hoe ik me voel enzo. En over wt ik heb meegemkt. Als ik een hulpverlener ws. zou ik leuke dingen doen met de kinderen

3 t h c r d p o e g i Een lst Schilderen! r wie ben ik? R drcht: De kinderen kregen ls op r Als je n Fier denkt, w dr denk je dn n? Kun je? een schilderij vn mken n de Twee hulpverleners hielpe ek dt kinderen op weg. Het ble eilijke dit nog best wel een mo erleners opdrcht ws. De hulpv te veel mochten ntuurlijk niet ze voorzeggen, dus hebben ren de veel gekletst met de kin n en die werden ondertusse. gevrgd dit te schilderen Als beloning mochten de Tussen lle serieuze ctiviteiten door konden de kinderen ook nog even plts nemen n de schminktfel om zich te lten omtoveren. Ze mochten zelf bedenken hoe ze geschminkt wilden worden. Er werden veel meiden omgetoverd tot prinses, met hrtjes op de wngen. Enkele jongens werden omgetoverd tot een drk. Een jongen hd een heus zwrd op zijn wng! De kinderen kletsten gezellig met de schminksters over de dg. kinderen hiern nog vrij schilderen. U itleven op het spring kussen Achter het gebouw vn Fier Fryslân stond De begeleider ws een grote stoere een heel mooi bluw met geel springkussen hulpverlener wr sommige kinderen op de kinderen te wchten. Dit vonden indruk op probeerden te mken en zeiden: De kinderen mochten een verhltje schrijven over wt ze vn lle kinderen heleml fntstisch. An het Moet je kijken wt ik kn. Iedereen bijvoorbeeld de hulp, de hulpverlener, en het gebouw vinden. begin vn de middg gonsde het: Mm, speelde goed smen op een kleine ruimte Een ntl kinderen tekende hierover een stripje. De kinderen ze hebben een springkussen! Dit ws leuk; en dt ws prchtig om te zien. N het misschien wel het populirste onderdeel springen ws het even bijtnken geblzen vn de dg. N het schilderen, tekenen en in de kntine met wt drinken. Zo, wt is ndenken over de interviewvrgen ws het toch lekker om je uit te leven! Schrijven en tekenen vonden het erg leuk om dit te doen en sommigen voelden zich hierdoor best belngrijk, zeiden ze. op het blijf vn mijn lijf vond ik het tijd om lle energie eruit te gooien. De het leuk voorl met de ktiviteiten. zo snel ls ze konden nr buiten. De zon kinderen die n de beurt wren, renden mr behlve dt de moeder pse scheen lekker en vn het springen werd iedereen guw wrm. mee nr buiten moet komen ls je wilt spelen. Er werden de gekste en mooiste sprongen gemkt. Zols koprollen, springen tegen STRIP de wnden, je lten vllen. En dn... Tijd voor ptt! An het eind vn de middg hdden lle enthousist: Weet je wt Fier vker moet kinderen en ouders hun opdrchtjes f en doen? Zo n dg ls deze orgniseren! hebben we ons verzmeld in de kntine. Toen lles bijn op ws ging iedereen Hier hebben we met z n llen ptt gegeten. voldn nr huis. Hoewel de kinderen voldoende lekkers hdden gehd tussen de ctiviteiten Hoi Hoi Wt is er Zeg niet Voetbl Ruzie J J Wie Ouders door, hdden ze best wel trek. Ook de ouders hebben lekker met hun kinderen meegegeten. Onder het eten werd de dg nog even besproken. Een ouder zei Wrom Geld Ohh J Wr Wt wr Niks Oke Wrom G nr Fier Fryslân Komt lles goed Oke

4 Volwssenenpgin Ook ouders delen hun ervringen! Acht ouders vn kinderen die hulp krijgen bij Fier Fryslân hebben tijdens de kindertevredenheidmiddg hun ervringen met Fier Fryslân gedeeld. Tijdens dit pnelgesprek kwm nr voren welke wensen ouders hebben en wt hun ideeën en kritiekpunten zijn. Vijf moeders en één vder krijgen hulp vn KJTC, twee moeders komen uit Blijf. Smen hebben zij tips voor Fier geformuleerd, mr bleven ook keer op keer bendrukken wt er goed gt. Het ws een open en enthousist gesprek. Kitty Jurrius vn Stichting Alexnder heeft het gesprek geleid. Smengevt hebben de ouders het volgende gezegd: Wr bent u tevreden over? (KJTC & Blijf) Hulpverleners vngen signlen op, vrgen door en stn voor je klr. Wnneer je telefonisch contct opneemt met Fier Fryslân wordt er nr je geluisterd en je wordt snel teruggebeld. Resultt hulp/omgng met hulpverleners, dit gt goed bij het KJTC: Fier Fryslân biedt ook hulp voor mij ls ouder. Ze leren je omgn met je getrumtiseerde kind. Mijn kind wordt geholpen en we zien de effecten hiervn. Resultt hulp/ omgng met hulpverleners, dit gt goed bij Blijf: De hulp vn de mentor, zeker in het begin. Hoe ze omgn met je problemen, je krijgt gelijk hulp, ze stn voor je klr. Wnt ls je in Blijf zit, dn zit je toch wel in een vn de meest verschrikkelijke periodes uit je leven. Ze letten streng op de veiligheid, ls je bijvoorbeeld belt met je ex, wordt dt meteen ngepkt. Er is veel te doen: een druk progrmm, llerlei leergroepen wr je nr toe moet. Dt is een verbetering ten opzichte vn 8 jr geleden, toen er nog mr weinig leergroepen wren. Wt zijn zken die volgens u beter kunnen? (KJTC & Blijf) Vker leuke ctiviteiten voor kinderen orgniseren zols een dg ls deze! (Blijven) werken n communictie met ndere instellingen. Als cliënt heb je met zoveel verschillende instnties te mken. Geef meer bekendheid vn het nbod vn Fier Fryslân. Tips KJTC De wchttijd voor groepen is te groot, doe dr iets n! Bij individuele hulp heb je minder wchttijd. De groepsbijeenkomsten voor ouders mogen lnger duren, wnt dr vind je begrip! De tijdstippen vn de bijeenkomsten zijn voor veel ouders onhndig. Kn er misschien een crèche komen voor eventuele ndere kinderen? Iedereen zou in het begin een persoonlijk begeleider moeten krijgen. Die kn helpen je wegwijs te mken en dingen te regelen. Voorkom wisselende hulpverleners. Creëer meer prkeergelegenheden. Dt Fier Fryslân in Leeuwrden zit, is voor sommige ouders die hier ver vndn wonen een probleem. Tips Blijf Orgniseer een inzmelctie voor spullen voor de vrouwen en kinderen die weinig kleren of ndere belngrijke spullen hebben. De verschillende tlen in Blijf vormen een probleem. Verschillende vrouwen spreken geen Nederlnds of Engels en kunnen dn de overleggen heleml niet volgen. Voor dit probleem zou een oplossing moeten komen. Ouders bednkt voor jullie feedbck! Werken n kwliteit Fier Fryslân wil grg weten of kinderen vinden dt ze bij ons goed geholpen worden. Door met elkr te prten, leer je elkr kennen. Zo kunnen we er smen voor zorgen dt kinderen bij Fier Fryslân de beste hulp krijgen! Dt noemen wij werken n kwliteit. Werken n kwliteit - steeds beter worden - kun je lleen met elkr doen. Uit dit onderzoek komt nr voren dt de meeste kinderen erg tevreden zijn over de hulp die Fier biedt. Wij zijn dr erg blij mee! Dit betekent dt we met onze hulpverlening op de goede weg zitten. Mr goed kn ltijd beter en drom willen we er een goede gewoonte vn mken om met kinderen te prten over wt ze wel en wt ze niet goed vinden n de hulp vn Fier. Wij willen iedereen dn ook uitnodigen om deze kinderkrnt goed te lezen en met kinderen in gesprek te gn over wt zij grg willen. ANKE VAN DIJKE LINDA TERPSTRA Wij willen een ieder bednken voor lle tips die er zijn gegeven. Deze worden besproken met lle mngers vn Fier Fryslân. Op grond vn de uitkomsten vn de gesprekken met de kinderen en de ouders kunnen we in ieder gevl vermelden dt wij veel ndcht blijven besteden n het spelen en prten met kinderen. Kinderen hebben gezegd dt ze het fijn vinden om in een groep geholpen te worden en drom zullen wij ons best doen om meer groepsnbod n te bieden. Verder zullen wij n kinderen gn vrgen welk speelgoed er ontbreekt en dr rekening mee houden ls we weer nieuw speelgoed gn kopen. We zullen ook leuke ctiviteiten, dgen en inzmelcties orgniseren en n een persoonlijk begeleider wordt gewerkt. En tot slot blijven we ntuurlijk meer en meer nr de mening vn kinderen vrgen! Wij bednken iedereen die n dit onderzoek heeft meegewerkt. Directie Fier Fryslân Lind Terpstr Anke vn Dijke KINDER prticiptie bij Fier Fryslân Stichting Alexnder heeft medewerkers vn Fier Geeske Strting vn Stichting en biedt Fier Fryslân hun die hulp. vernderen n de invulling kinderen te betrekken en nr hun Fryslân begeleid en ondersteund bij het trject vn de Alexnder zegt over het belng vn kinderprticiptie: Nu zijn de rollen omgedrid! Fier Fryslân heeft de hulp en vn de dgbesteding of de inrichting vn het huis mr het mening te vrgen. De kinderen voelen zich prettig, veilig en kinderkrnt. Stichting Alexnder is een lndelijk werkend Kinderprticiptie is een mnier om de invloed vn kinderen expertise nodig vn de kinderen, wnt zij weten het beste wt ze kn ook gn over het contct met de hulpverleners of met de serieus genomen. De combintie vn serieus en fun zorgt ervoor onderzoeksbureu, gespeciliseerd in ctiegericht op hun eigen leefsitutie en wel en niet fijn vinden en hoe ze ndere kinderen. Een heel kleine dt kinderen het leuk vinden om prticiptief (jeugd)onderzoek en het betrekken leefomgeving te vergroten. Fier Fryslân neemt de gevoelens, beplde dingen nders willen. Deze bendering vergroot het verndering is vk l genoeg om een kind het meer nr de zin te hun mening te geven. Door de uitkomsten heel serieus te nemen vn jongeren (en in toenemende mte ook ndere wensen en overtuigingen vn kinderen serieus en wil ze een zelfvertrouwen vn kinderen en leert ze dt hun mening ertoe doet. mken en kn dus een groot effect hebben. en niet lleen te luisteren nr de cliënten, mr ook hun wensen uit doelgroepen zols ouders en kinderen) bij lle specten vn de smenleving. plek geven binnen de orgnistie. Norml gesproken zijn het de kinderen die hulp nodig hebben Het kn bij kinderprticiptie om heel uiteenlopende dingen gn: soms willen kinderen iets De ctiviteitenmiddg die Fier Fryslân heeft georgniseerd, is een leuke en geschikte mnier om te voeren dr wr mogelijk, is Fier Fryslân een orgnistie wrin de cliënt echt centrl stt.

5 Mopjes vn jntje KleurplAAT Jntje zegt tegen zijn moeder: De burgermeester ws vndg op school. Moeder vrgt: Hd hij zijn ketting om? Jntje: Nee hoor, hij liep gewoon los vndg. Jntje zit bij de dokter. Dokter ls ik in m n buik druk, doet het pijn. Als ik in m n enkel druk doet het pijn en ls ik in m n nek druk doet het pijn. Ik zie het l, zegt de dokter, je vinger is gebroken. De juf vrgt: Jntje, heeft je vder je nu lweer geholpen met je huiswerk? Jntje ntwoordt: Nee hoor Juf, deze keer heeft hij het heleml lleen gemkt! De juffrouw vn Jntje geeft uitleg over verleden tijd en tegenwoordige tijd. Als ik zeg dt ik mooi ws, dn is het verleden tijd. Jntje, wt is het dn ls ik zeg dt ik mooi ben? Jntje: Een regelrechte leugen, juf! zoek de 5 verschillen Strip Colofon De Kinderstem is een uitgve vn Fier Fryslân Mr. P.J. Troelstrweg AA Leeuwrden Telefoon: Teksten Fier Fryslân: Nicole de Boer, Srh vn Deel, Anke vn Dijke, Pul Hoekstr, Judith Knobbe, Lind Terpstr Stichting Alexnder: Kitty Jurius, Geeske Strting Deze publictie is mede mogelijk gemkt door: Eindredctie en vormgeving Groot Hr + Orth communictiedviesbureu: Ester Mijnheer, Mrgriet Schonenburg Oplge 500 exemplren Druk Grfisch Bedrijf Helling Jnuri 2009 k i n d e r e n z p i l l d s t w l o l n m e n t o r z x u s d e s t f l h o b c p e p b u s k r u e r m n i p g g o k l k t j t r c r e c h e r s m e n t p n t d c i n o q l z n d f n h u l p t w t w z y b v g r o e p creche fier groep hulp woordzoeker kinderen kinderkrnt kletsprt lol mentor nzorg ptt spelen

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong Wt lter ik wil() Foto: Jef Corneillie (89) wil grg bibliothecris worn. LESBRIEF Contct tussen oud en jong worn Deze lesbrief is gemkt door stichting GetOud in smenwerking met Openbre Bibliotheek. DIGITALE

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012 lgemeen nieuws Een leuk boek voor Los De boekenctie voor Los ws een groot succes! Niet lleen omdt er zoveel blije mensen met een stpel boeken onder hun rm nr huis konden

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Voorwoord. Moesten er nog vragen zijn, de leiding staat altijd klaar om u te helpen. Onze contactgegevens vinden jullie achteraan deze maandschors.

Voorwoord. Moesten er nog vragen zijn, de leiding staat altijd klaar om u te helpen. Onze contactgegevens vinden jullie achteraan deze maandschors. Voorwoord Beste ouders, leden en sympthisnten Dit is jmmer genoeg lweer de ltste mndschors vn het jr. Moest het je beter doen voelen, we hebben er wel drie mnden in gepropt in de plts vn twee. Wnneer de

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl AFRIKA RAPPORT Je gt op ontdekkingstoht nr de Afriknse dieren die in het Prk en in de Sfri vn Koninklijke Burgers Zoo leven. Bentwoord lle vrgen en hl je Afrik Rpport! Wrttenzwijnen Welkom in Burgers Prk!

Nadere informatie

Hoe maak je een huiswerkplanning?

Hoe maak je een huiswerkplanning? PLANNEN HOE MAAK JE EEN HUISWERKPLANNING? Hoe mk je een huiswerkplnning? Wt he je ern? In deze les leer je hoe je een huiswerkplnning mkt. Dt is hndig, wnt zo g je goed voorereid n de slg en kun je sneller

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op niveau tweede fase, eerste editie. Pesten en klikken

Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op niveau tweede fase, eerste editie. Pesten en klikken Door Henk Jongsm, hoofduteur Op niveu tweede fse, eerste editie Inleiding Pesten en klikken Dr zou iets n gedn moeten worden, dt zouden ze moeten verieden. Hoe vk hoor je dt niet? Zoiets denk jij vst ook

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Krant. Lees alles over... HET ALLERBESTE IN KUNSTSTOF

Krant. Lees alles over... HET ALLERBESTE IN KUNSTSTOF Krnt Lees lles over... KUNSTSTOFKRANT IS N UITGAV VAN KunststofBoulevrd NDRLAND DURN SCHUIFPUIN VRANDA S DAKKAPLLN KUNSTSTOF KOZIJNN HT ALLRBST IN KUNSTSTOF Miniml Onderhoud, Optiml Comfort. GRATIS PRIJSOPGAV!

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen.

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen. vk Mtshppijleer them Multiulturele smenleving onderwerp Het multiulturele drm vn P. Sheffer ntwoorden ij de vrgen over het rtikel kls Hvo 5 dtum jnuri 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 De vrg hoe de slehte werk-, woon-

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

rekenboek 8a taken 513830

rekenboek 8a taken 513830 rekenboek 8 tken 80 Een voorproefje vn groep 8 Het mteril vn De wereld in getllen voor de onderbouw is gereed. Dit schooljr (009-00) verschijnen lle mterilen voor de bovenbouw. U kunt dus vnf het schooljr

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 1 september 2015

abcdefg Nieuwsbrief 1 1 september 2015 bcdefg Nieuwsbrief 1 1 september 2015 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

I oktober 2 oktober 3 oktober 12 oktober 14 oktober 15 oktober

I oktober 2 oktober 3 oktober 12 oktober 14 oktober 15 oktober t, Bsisschool Stefnus Pnhuysstrt 3 6363 BZ Wijnndsrde 045-5650074 stef nootie@ bs-stef n us. n I www.bs-stefnus.nl 't Stefnootje vercchijnt om de 3 tot 5 weken, digitl op onze website www.bs-stefnus.nl

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

rekenboek 6a lessen 507019

rekenboek 6a lessen 507019 rekenboek 6 lessen 507019 Het museum OPENINGSTIJDEN zomerseizoen vn 1 pr. t/m 31 okt. elke dg geopend vn 10.00-17.00 uur winterseizoen elk weekend geopend vn 11.00-15.00 uur Prijzen groepen p.p. 12,50

Nadere informatie

e u z e B L O K K E N K L A S V M B O

e u z e B L O K K E N K L A S V M B O K e u z e B L O K K E N K L A S 1 2 V M B O V M B O BLOK 1 Dinsdg 3 de en 4 de uur 10 septemer tot en met 1 oktoer (4 lessen) Jeugd d Vliegen/vliegeren e g Powerpoint/Prezi/Wordle h TomTom(1) Redy stedy

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Technologie en Dienstverlening Commercie en Dienstverlening Technologie en Commercie Bsisberoepsgerichte leerweg Gemengde / theoretische leerweg Kderberoepsgerichte leerweg VMBO INTERSECTORAAL Jong zijn

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJLEER voor vmbo bovenbouw. werkboek BK-EDITIE VMBO

MAATSCHAPPIJLEER voor vmbo bovenbouw. werkboek BK-EDITIE VMBO MAATSCHAPPIJLEER voor vmo ovenouw M1 werkoek VMBO BK-EDITIE MAATSCHAPPIJLEER voor vmo ovenouw Tekst Joep vn Nssu M1 werkoek VMBO BK-EDITIE Derde druk Mlmerg s-hertogenosch Inhoud Voorwoord 3 1 Jongens

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

handleiding groep 8 blok 1

handleiding groep 8 blok 1 6 7 hndleiding groep 8 blok en 8 9 0 hndleiding groep 8 blok Overzicht vn de leerinhoud Inhoud Inleiding Les t/m Remediëring Domein Doel Les 6 7 8 9 0 A (f) Bewerkingen Cijferen Kinderen kunnen een combintie

Nadere informatie

Gehele getallen: vermenigvuldiging en deling

Gehele getallen: vermenigvuldiging en deling 3 Gehele getllen: vermenigvuldiging en deling Dit kun je l 1 ntuurlijke getllen vermenigvuldigen 2 ntuurlijke getllen delen 3 de commuttieve en de ssocitieve eigenschp herkennen 4 de rekenmchine gebruiken

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

UITGEVERIJ EDUCATIEF. Catalogus 2016

UITGEVERIJ EDUCATIEF. Catalogus 2016 UITGEVERIJ EDUCATIEF Nems Bsiskennis Mngement Competent Nederlnds gebruikt worden in lle MBO-niveus. Bsiskennis mngement Competent Nederlnds en Rekenen 2F en 3F kunnen NBM is een opleiding voor iedereen

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Ondersteboven. Nieuwsbrief Schooljaar 2014-2015 Nummer 3. Moorveld, 11 december 2Ol4

Ondersteboven. Nieuwsbrief Schooljaar 2014-2015 Nummer 3. Moorveld, 11 december 2Ol4 Nieuwsbrief Schooljr 2014-2015 Nummer 3 bs sschool Ondersteboven Bsisschool Ondersteboven Hgendoornweg 2 6237 NP Moorueld-Geulle Tel:043-3641630 info@bs-ondersteboven. n I www. bs.ondersteboven. nl Moorveld,

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 2 1 oktober 2013

abcdefg Nieuwsbrief 2 1 oktober 2013 bcdefg Nieuwsbrief 2 1 oktober 2013 Algemeen nieuws A Studiedg dinsdg 8 oktober Dinsdg 8 oktober is er een studiedg voor de leerkrchten. De kinderen zijn dn vrij. De school is gesloten. De Lnge Keizer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. ChildsLife 15 jaar. Tot slot:

NIEUWSBRIEF. ChildsLife 15 jaar. Tot slot: NIEUWSBRIEF 1 1r5 15 15 15 15 15 15 15 j1r5 j 5 ChildsLife Nieuwsbrief nr. 1-2011 ChildsLife 15 ChildsLife heeft dit een mijlpl bereikt: wij bestn vijftien. In 1996 werd het fundment voor onze orgnistie

Nadere informatie

Kansrekening en dynamica als basis voor breed wiskundeonderwijs 2

Kansrekening en dynamica als basis voor breed wiskundeonderwijs 2 Knsrekening en dynmic ls bsis voor breed wiskundeonderwijs Joost Hulshof en Ronld Meester c Reproductie lleen in overleg met de uteurs. Alle rechten voorbehouden. 1 Voorwoord In de eerste cursus hebben

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

C 1 C 2. 42 blok 6. Er zijn 1440 tegels nodig.

C 1 C 2. 42 blok 6. Er zijn 1440 tegels nodig. 42 blok 6 C De zomervkntie komt ern! Voor de zomervkntie moet het zwembd in de gemeente Dorpstein gebruiksklr worden gemkt. Het 4 meter brede tegelpd rondom het zwembd moet vn nieuwe tegels vn 50 bij 50

Nadere informatie

O pe n ba r e Ba s is s chool de E ra smus. Oud er Jaarp la n n e r 2 015-2016. H aal t h e t be st e u it ie d e r kind!

O pe n ba r e Ba s is s chool de E ra smus. Oud er Jaarp la n n e r 2 015-2016. H aal t h e t be st e u it ie d e r kind! O pe n b r e B s is s chool de E r smus Oud er Jrp l n n e r 2 05-206 H l t h e t be st e u it ie d e r kind! @OBSdeErsmus volg ons op twitter fcebook.com/obsdeersmus E r s m u s l n 3 2 0 3 7 LA H rle

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 13 30 juni 2015

abcdefg Nieuwsbrief 13 30 juni 2015 bcdefg Nieuwsbrief 13 30 juni 2015 lgemeen nieuws Vkntierooster 2015-2016 Herfstvkntie: mndg 19-10-2015 tot en met vrijdg 23-10-2015 Kerstvkntie: mndg 21-12-2015 tot en met vrijdg 01-01-2016 Voorjrsvkntie:

Nadere informatie

Hoe gezond zijn jongeren in Zuidoost?

Hoe gezond zijn jongeren in Zuidoost? GGD Amsterdm Hoe gezond zijn jongeren in Zuidoost? Uitkomsten Jeugdgezondheidsmonitor E-MOVO 2013-2014 Om goed lokl jeugdgezondheidsbeleid te kunnen mken, is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit.

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit. lesboek groep 8 1 De supermrkt nt 0ste kl De 0 inuut grtis! mg 1 mhppen doen boods en: bloem bij bloemen extr! grtis 3 193 86 0 klnten 1 Welk krretje heeft de duurste boodshppen? Leg uit wrom je dt denkt.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Hoe gezond zijn jongeren in West? Uitkomsten Jeugdgezondheidsmonitor E-MOVO 2013-2014

Hoe gezond zijn jongeren in West? Uitkomsten Jeugdgezondheidsmonitor E-MOVO 2013-2014 GGD Amsterdm Hoe gezond zijn jongeren in West? Uitkomsten Jeugdgezondheidsmonitor E-MOVO 2013-2014 Om goed lokl jeugdgezondheidsbeleid te kunnen mken, is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en

Nadere informatie

elsbethhorneman e44 grafisch / interactief ontwerper 1016 RR Amsterdam M. 06 53518394

elsbethhorneman e44 grafisch / interactief ontwerper 1016 RR Amsterdam M. 06 53518394 elsbethhornemn e44 grfisch / interctief ontwerper Luriergrcht 116 1016 RR Amsterdm M. 06 53518394 mil@elsbethhornemn.nl www.elsbethhornemn.nl NL 0734.87.983 B01 beste bezoeker, omdt de website nog in ontwikkeling

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM REKENEN MET MACHTEN Np EEBII 0 GGHM Inhoud Herhlin: Eponentiele roei... Netieve Mchten... Geroken mchten... Etr Oefeninen... 9 Hoere-mchts functies... 0 Overzicht vn de reels... Herhlin: Eponentiële roei

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie