Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel"

Transcriptie

1 Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel

2 Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept VERSPREIDING Versie Sttus Dtum An 0.1 onept Krin Rnshert, Nol Mlene, gemeente Zltommel Pgin 2 vn eindrpport enquete Zltommel

3 Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Resultten Anlyse Resultten Conlusies en nevelingen Bijlgen 1. Enquêteformulier 2. Sores ntwoorden 3. Geshreven opmerkingen op enquête formulieren Pgin 3 vn eindrpport enquete Zltommel

4 Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel 1 INLEIDING De gemeente Zltommel en Afvlverwijdering Rivierenlnd (AVRI) heen gezmenlijk een enquête uitgezet over ondergrondse fvlinzmeling. Doelstellingen vn de enquête zijn: o Meten vn de mte vn tevredenheid vn de geruikers over de ondergrondse fvlinzmeling en de dienstverlening o Signleren vn vereterpunten In septemer 2009 is het enquêteformulier met een ntwoordenvelop verzonden n de dressen in het entrum vn Zltommel die geruik mken vn ondergrondse fvlontiners. De ingevulde enquêteformulieren zijn door AVRI verwerkt in oktoer Antl verzonden formulieren = 497 Antl ontvngen ingevulde formulieren = 218 (44%) Antl ontvngen niet ingevuld formulier = 1 Bij deze respons vn 44% wordt er vnuit gegn dt de resultten een goede inditie geven vn de meningen vn de geruikers over de ondergrondse ontiners in Zltommel. In hoofdstuk 2 worden de resultten vn de enquête per vrg ehndeld. In hoofdstuk 3 worden resultten gegroepeerd om onlusies te trekken over de vershillende speten vn de ondergrondse inzmeling. In hoofdstuk 4 zijn de onlusies en nevelingen opgenomen. Dit hoofdstuk is tevens te eshouwen ls een smenvtting voor degene die lleen is geïnteresseerd in de hoofdlijnen Pgin 4 vn eindrpport enquete Zltommel

5 Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel 2 RESULTATEN Hiern worden de resultten vn de enquête per vrg ehndeld. De vrgen 1 t/m 13 zijn meerkeuzevrgen. De proentuele verdeling vn de ntwoorden is per vrg in een digrm ngeduid. Alleen ij vrg 7 zijn meerdere ntwoorden mogelijk. 1 Wij heen u geïnformeerd over de komst en het geruik vn de ondergrondse ontiners. Ws deze informtie duidelijk? ) J, voldoende duidelijk ) Nee onduidelijk, wnt. 4% 2% ) Ik he geen informtie gehd Bij : Zie ijlge 3 met opmerkingen 94% 2 Wt vindt u vn de wijze wrop AVRI en/of de gemeente Zltommel is omgegn met uw vrgen/klhten? ) Prim ) Niet goed, wnt. 36% ) Ik he geen vrgen en/of klhten gehd 58% 6% Bij : Zie ijlge 3 met opmerkingen 3 Heeft u lst ondervonden vn de pltsingswerkzmheden? ) Nee, ik he geen lst ondervonden 9% ) J, ik he wel lst ondervonden, wnt. 91% Zie ijlge 3 met opmerkingen Pgin 5 vn eindrpport enquete Zltommel

6 Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel 4 Onderstnd vindt u een ntl uitsprken over vernderingen in het strteeld. Wilt u hter iedere uitsprk met een kruisje ngeven of u het dr mee eens of oneens ent, of dt u geen verndering ziet ten opzihte vn de inzmeling vn gft en restfvl met de groene en grijze ontiner. ) Eens ) Geen verndering ) Oneens 6% 4.1 De strt is shoner geworden sinds de ondergrondse ontiners er stn. 39% 55% 12% 3% 4.2 Vergeleken met vroeger is het strteeld nu mooier. 85% 11% 4.3 Vergeleken met vroeger is er nu minder sprke vn stnkoverlst. 34% 55% 4% 4.4 Nu er geen groene en grijze ontiners op de openre weg stn, is de verkeersveiligheid vereterd. 41% 56% Pgin 6 vn eindrpport enquete Zltommel

7 Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel 5 Bent u het met de volgende uitsprken eens of oneens? ) Eens ) Oneens 1% 5.1 De ontiner is mkkelijk te ereiken 99% 8% 5.2 De ontiner stt niet te ver weg 92% 6 Stt er wel eens fvl nst de ondergrondse ontiner?. J, vk. J, soms. Nee, nooit d. Het is me nooit opgevllen 29% 1% 28% 42% d 7 Wt zou AVRI of de gemeente moeten doen om ervoor te zorgen dt er geen fvl nst de ontiner wordt gepltst (er zijn meerdere ntwoorden mogelijk). Vker legen. Meer voorlihting geven 6%. Meer ontroleren 33% d. Bekeuren vn de 36% overtreders e. Anders, nmelijk:. 5% d 20% e Zie ijlge 3 met opmerkingen Pgin 7 vn eindrpport enquete Zltommel

8 Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel 8 Vindt u de ondergrondse ontiners voldoende shoon? ) J 12% ) Nee 88% 9 Vindt u het openen vn de inwerptrommel met de fvlps mkkelijk? ) J 6% ) Nee, omdt Zie ijlge 3 met opmerkingen 94% 10 Het u wel eens lst gehd vn een storing wrdoor u uw fvl niet in de ondergrondse ontiner kwijt kon? ) J, vk 4% 31% ) J, een enkele keer ) Nooit 65% 11 Het u meegemkt dt de ontiner vol ws en u drdoor uw fvl niet in de ontiner kwijt kon?. J, vk 2%. J, een enkele keer. Nooit 57% 40% Pgin 8 vn eindrpport enquete Zltommel

9 Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel 12 Hoe ervrt u het leeg mken vn de ondergrondse fvlontiners door middel vn de utoldkrn ten opzihte vn de oude situtie met de huisvuilwgen? ) Positief ) Hetzelfde ) Negtief, omdt 36% 4% 59% Zie ijlge 3 met opmerkingen 13 Hoe evlt de ondergrondse ontiner ten opzihte vn de oude situtie wrin u geruik mkte vn een grijze en (eventueel) groene ontiner? ) Positief 7% 5% ) Hetzelfde ) Negtief, omdt 88% Zie ijlge 3 met opmerkingen 14 Als u een rpportijfer zou moeten geven voor de ondergrondse mnier vn fvlinzmeling, welk ijfer geeft u dn? 10= heel goed, 1= heel sleht Gemiddeld rpportijfer vn 211 ingevulde ijfers is : 8,3 Verdeling vn de gegeven rpportijfers: ijfer ntl % 1 1 0,5% 6 5 2% % % % % totl % Pgin 9 vn eindrpport enquete Zltommel

10 Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel 15 In welke strt woont u? Het ntl formulieren per strt is opgenomen in onderstnde tel. <Niet ingevuld> 1 Bloemendl 6 Boshstrt 25 Gsthuisstrt 12 Heilige Geeststrt 18 Heksenwl 2 Jn Hekenhof 4 Kerkstrt 19 Koningstrt 12 Korte Steigerstrt 9 Korte Strikstrt 1 Lnge Steigerstrt 6 Lnge Strikstrt 1 Msstrt 9 Minneroederstrt 3 Nieuwstrt 4 Nonnenstrt 17 Oliestrt 16 Omhoeken 1 Oude Vishmrkt 8 Rozemrijnsteeg 1 Ruiterstrt 12 Sophistrt 3 Spiesmkerstrt 5 Vismrkt 1 Wlkde 12 Wlkde (uitendijks) 1 Wterstrt 9 Totl 218 Gezien de geringe ntllen per strt is een nlyse op strtniveu niet mogelijk Pgin 10 vn eindrpport enquete Zltommel

11 Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel 3 ANALYSE RESULTATEN Doelstellingen vn de enquête zijn: o Meten vn de mte vn tevredenheid vn de geruikers over de ondergrondse fvlinzmeling en de dienstverlening o Signleren vn vereterpunten Om deze doelstellingen te reliseren wordt de nlyse gesplitst in de tevredenheid vn de geruikers over de volgende speten:. De invoering vn de ondergrondse fvlinzmeling (projet). Het geruik vn de ondergrondse fvlontiners door de klnt. Het eheer en ledigen vn de ondergrondse fvlontiners d. De nzorg en ehndeling vn klhten De invoering vn de ondergrondse fvlinzmeling (projet) Op vrg 1 ntwoordt 94% voldoende duidelijke informtie te heen ontvngen over de komst en het geruik vn de ondergrondse ontiners. Bij vrg 3 ntwoordt 9% lst te heen ondervonden vn de pltsingswerkzmheden. Met vrg 4 is de geruikers gevrgd nr een vergelijking tussen de ondergrondse fvlinzmeling en de voorheen uitgevoerde inzmeling met (mini)ontiners: o Een kleine meerderheid vn ir 55% vindt dt de strt shoner is geworden, er minder sprke is vn stnkoverlst en dt de verkeersveiligheid is vereterd (ij deze punten vindt een redelijk groot ndeel vn 30 tot 40% dt er geen verndering is opgetreden) o Een ruime meerderheid vn 85% vindt dt het strteeld mooier is geworden Conlusies: De geruikers zijn overwegend duidelijk positief over de invoering vn de ondergrondse fvlinzmeling. Het voordeel dt de meeste geruikers herkennen is een mooier strteeld. Een (kleine) meerderheid herkent ook dt de strt shoner is geworden, er minder sprke is vn stnkoverlst en dt de verkeersveiligheid is vereterd. Het geruik vn de ondergrondse fvlontiners door de klnt Bij vrg 5 lijkt vrijwel iedereen (99%) het er mee eens te zijn dt de ontiner mkkelijk te ereiken is. Ook vindt een grote meerderheid vn 93% dt de ontiner niet te ver weg stt. Op vrg 6 ntwoordt 29% dt er wel eens fvl nst de ondergrondse ontiner stt. Bij vrg 9 vindt een grote meerderheid vn 93% het openen vn de inwerptrommel met de fvlps mkkelijk werken. Bij vrg 10 lijkt 4% vn de geruikers vk lst te heen vn een storing wrdoor zij hun fvl niet kwijt konden. Dit komt een enkele keer voor ij 31%. Op sis vn vrg 11 heeft 2% het vk meegemkt dt de ontiner vol ws en 40% heeft dit een enkele keer meegemkt. Op vrg 13 ntwoordt 93% positief over het geruik vn de ondergrondse ontiner ten opzihte vn de grijze en groene ontiner in de oude situtie. Conlusies: De geruikers zijn overwegend duidelijk positief over het geruik vn de ondergrondse ontiners. Wel heeft men er soms lst vn dt de ontiner soms vol is, de ontiner een storing heeft of er fvl nst de ontiner stt Pgin 11 vn eindrpport enquete Zltommel

12 Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Onderzoht is of er vernden zijn tussen de ntwoorden op enerzijds vrg 6 en nderzijds de vrgen 9, 10 en 11. Het zou nmelijk kunnen dt er fvl nst de ontiner stt (vrg 6), omdt het openen vn de inwerptrommel lstig is (vrg 9), vnwege storingen (vrg 10) of omdt de ontiner vol ws (vrg 11). Hiervoor is de orreltieoëffiiënt erekend tussen de ntwoorden op enerzijds vrg 6 en nderzijds vrg 9, 10 en 11. Resultt hiervn is dt er voor lle drie geen vernd is. Beheer en ledigen vn de ondergrondse fvlontiners Op vrg 8 ntwoordt 88% de ondergrondse ontiner voldoende shoon te vinden. Bij vrg 12 ntwoordt een meerderheid vn 60% het ledigen vn de ondergrondse ontiners positief te ervren ten opzihte vn de oude werkwijze met de huisvuilwgen. Vn de overige 40% ervrt 36% dit ls hetzelfde en 4% ls negtief. Conlusie: o De meeste geruikers zijn positief over het eheer en ledigen vn de ondergrondse ontiners. De nzorg en ehndeling vn klhten An de hnd vn vrg 2 heeft 58% geen vrgen of klhten gehd. Vn de mensen die wel een vrg of klht hdden, vindt het grootste deel dt AVRI en/of de gemeente Zltommel hier prim mee zijn omgegn. Vn de ltste groep vindt 14% (6% vn totl) dt de ehndeling vn vrgen of klhten niet goed is verlopen. Bij vrg 7 is gevrgd wt AVRI of de gemeente zou moeten doen om ervoor te zorgen dt er geen fvl nst de ontiner wordt gepltst. De ntwoorden die het meest worden gegeven, zijn: om de overtreders te ekeuren (36%), vker te legen (33%) en meer te ontroleren (20%). Conlusies: Een klein ndeel vn de vrgen en klhten is volgens de geruikers niet goed ehndeld door AVRI of de gemeente. De geruikers geven enkele suggesties hoe ervoor te zorgen dt er geen fvl nst de ontiner wordt gepltst Pgin 12 vn eindrpport enquete Zltommel

13 Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel 4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Doelstellingen vn de enquête zijn: o Meten vn de mte vn tevredenheid vn de geruikers over de ondergrondse fvlinzmeling en de dienstverlening o Signleren vn vereterpunten In septemer 2009 is het enquêteformulier met een ntwoordenvelop verzonden n de 497 dressen in het entrum vn Zltommel die geruik mken vn ondergrondse fvlontiners. De respons op de enquête edrgt 44%. Conlusies Invoering vn de ondergrondse ontiners De geruikers zijn overwegend duidelijk positief over de invoering vn de ondergrondse fvlinzmeling in het entrum vn Zltommel. Het gemiddelde rpportijfer dt zij geven voor de ondergrondse fvlinzmeling is 8,3. Het voordeel dt de meeste geruikers herkennen is een mooier strteeld. Een (kleine) meerderheid herkent ook dt de strt shoner is geworden, er minder sprke is vn stnkoverlst en dt de verkeersveiligheid is vereterd. Geruik vn de ondergrondse ontiners door de ewoners De geruikers zijn overwegend duidelijk positief over het geruik vn de ondergrondse ontiners. Wel heeft men er soms lst vn dt de ontiner soms vol is, de ontiner een storing heeft of er fvl nst de ontiner stt. Beheer en ledigen vn de ondergrondse ontiners De meeste geruikers zijn positief over het eheer en ledigen vn de ondergrondse ontiners. Nzorg en ehndeling klhten Een klein ndeel vn de vrgen en klhten is volgens de geruikers niet goed ehndeld door AVRI of de gemeente. De geruikers geven enkele suggesties hoe ervoor te zorgen dt er geen fvl nst de ontiner wordt gepltst: hndhving en vker legen. Anevelingen o o o o Ngn of het tijdig legen vn de ondergrondse ontiners sherper kn worden uitgevoerd. Hierdoor wordt mogelijk ook verminderd dt fvl nst de ontiner wordt gepltst. Door middel vn hndhving het nst de ontiner pltsen vn fvl verder terugdringen. Blijvende ndht is nodig voor eheer en onderhoud; met nme het shoon houden vn de strt en de omgeving vn de ontiners. In de ommunitie herhlen dt de geruikers vn de ondergrondse ontiners op verzoek een gft-ontiner kunnen geruiken om hun groente-, fruit- en tuinfvl gesheiden n te ieden. Op sis vn enkele opmerkingen lijkt nmelijk niet ij iedereen ekend te zijn Pgin 13 vn eindrpport enquete Zltommel

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen.

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen. vk Mtshppijleer them Multiulturele smenleving onderwerp Het multiulturele drm vn P. Sheffer ntwoorden ij de vrgen over het rtikel kls Hvo 5 dtum jnuri 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 De vrg hoe de slehte werk-, woon-

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Privacyverklaring Kitty Blank Makelaars

Privacyverklaring Kitty Blank Makelaars Privyverklring Kitty Blnk Mkelrs Uw privy is elngrijk voor ons. Wij grnderen dt persoonlijke informtie, die u n ons vershft, zols nmen, e-mildressen en telefoonnummers, et. vertrouwelijk wordt ehndeld.

Nadere informatie

Vragenlijst Bijstand op Maat

Vragenlijst Bijstand op Maat Vrgenlijst Bijstnd op Mt Deze vrgenlijst wordt u ngeoden omdt u deelneemt n het Experiment Bijstnd op Mt vn de gemeente Groningen. Om n het experiment deel te kunnen nemen is het invullen vn de vrgenlijst

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

AFLEIDING. Apparatuur tijdens het rijden

AFLEIDING. Apparatuur tijdens het rijden Apprtuur tijdens het rijden Er zijn ieder jr tientllen verkeersongevllen doordt de estuurder even fgeleid ws door tijdens het rijden ijvooreeld te ellen of de oordomputer in te stellen. Bij het rijden

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Medictieveiligheid voor kwetsre groepen in de lngdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Verpleeghuizen en verzorgingshuizen moeten nog punten vereteren; gehndicptenzorg en thuiszorg moeten snel veiliger

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Hoe plan je een grote taak?

Hoe plan je een grote taak? 3 PLANNEN Hoe pln je een grote tk? Wt heb je n deze les? In deze les leer je hoe je grote tken in stukken opdeelt en over meerdere dgen inplnt. Hndig ls je bijvoorbeeld voor een toets moet leren, wnt zo

Nadere informatie

Privacyverklaring Rademaker Vastgoed V.O.F.

Privacyverklaring Rademaker Vastgoed V.O.F. Privyverklring Rdemker Vstgoed V.O.F. In deze verklring wordt uitgelegd welke gegevens n Rdemker Vstgoed V.O.F (hiern te noemen: Rdemker Vstgoed) worden verstrekt en wt Rdemker Vstgoed met deze gegevens

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Makelaarschap B.V. Privacyverklaring

Makelaarschap B.V. Privacyverklaring Privyverklring Mkelrshp U heeft te mken met Mkelrshp. Mkelrshp is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring NVM-mkelr

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Bröring Mkelrs o/g U heeft te mken met Bröring Mkelrs o/g. Bröring mkelrs o/g is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

1.3 Wortels. = a. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. = a. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Emenursus Tips: MEER DAN 0 JAAR ERVARING Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Verschil zal er zijn hv bovenbouw WERKBLAD

Verschil zal er zijn hv bovenbouw WERKBLAD Vershil zl er zijn hv ovenouw WERKBLAD 1. Hoe heet de gemeente wr jij in woont? 2. Hoeveel inwoners heeft je gemeente in 2010? 3. Is het ntl inwoners in jouw gemeente sinds 2010 gestegen of gedld? 4. In

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv ICT - Grfieken met VU-grfiek ldzijde 64 1 De snijpunten met de x-s zijn ( 3, ), (4, ) en (5, ). f( 3) =, 5 ( 3) 3 ( 3) 35, 3+ 3= f( 4) =, 5 ( 4) 3 ( 4) 35, 4+ 3= f( 5) =, 5 ( 5) 3 ( 5) 35, 5+ 3= Met de

Nadere informatie

Privacyverklaring Beleef wonen met Jacqueline Makelaars

Privacyverklaring Beleef wonen met Jacqueline Makelaars Privyverklring Beleef wonen met Jqueline Mkelrs In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. In deze verklring wordt ook uitgelegd welke gegevens n derden worden verstrekt

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Unistee Mkelrs U heeft te mken met Unistee Mkelrs. Unistee Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. PRIVACYVERKLARING 1 Privyverklring Dennis de Mkelr U heeft te mken met Dennis de Mkelr. Dennis de Mkelr is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

De formule van het opslagpercentage voor alle producten luidt:

De formule van het opslagpercentage voor alle producten luidt: 4.3 Verkoopprijs erekenen Om een product of een dienst met winst te verkopen, moet je eerst goed weten wt de kosten zijn. Als je dt weet, dn kun je de verkoopprijs eplen. Kosten De kostprijs vn een product

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Privacyverklaring Irene van Aken Makelaardij

Privacyverklaring Irene van Aken Makelaardij Privcyverklring Irene vn Aken Mkelrdij U heeft te mken met Irene vn Aken Mkelrdij. Mkelr Irene vn Aken is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Eigenwaarden en eigenvectoren

Eigenwaarden en eigenvectoren Hoofdstuk I. Lineire Algebr Les 4 Eigenwrden en eigenvectoren In het voorbeeld vn de verspreiding vn de Euro-munten hebben we gezien hoe we de mix vn munten n floop vn n jr uit de n-de mcht A n vn de overgngsmtrix

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Tabellen, grafieken en indexcijfers

Tabellen, grafieken en indexcijfers Tellen, grfieken en indexijfers Opgven 1 Verffriek Prism De mrktonderzoeker vn verffriek Prism stelt een onderzoek in nr de omzetverwhting vn hun reguliere fnemers, onderverdeeld nr ontrtors, industriële

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Mkelrsplein. U heeft te mken met Mkelrsplein. Mkelrsplein is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring NVM-mkelr

Nadere informatie

Aanvraag Voorrangsverklaring Artikel 32, eerste lid, Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015

Aanvraag Voorrangsverklaring Artikel 32, eerste lid, Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015 Anvrg Voorrngsverklring Artikel 32, eerste lid, Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015 De voorrngsverklring is geldig in de volgende gemeenten: Delft, Den Hg, Leidschendm-Voorburg, Midden-Delflnd,

Nadere informatie

Ondernemer Retail. Je kunt maximaal 42 punten halen. Vanaf 26 punten heb je een voldoende. Beantwoord de vragen op het verstrekte papier.

Ondernemer Retail. Je kunt maximaal 42 punten halen. Vanaf 26 punten heb je een voldoende. Beantwoord de vragen op het verstrekte papier. Proefexmen Ondernemer Retil Finnieel 2, B K3 Opleiding Ondernemer Retil Creoode 2566 Cohort 206-207 Proefexmen theorie Onderwerpen Finnieel 2, B-K3 Exploittiekostenudget interpreteren, eoordelen en opstellen,

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Vn den Akker NVM Mkelrs U heeft te mken met Vn den Akker NVM mkelrs. Vn den Akker NVM mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel Turf het ntl fouten en zet de resultten in een tel. Vlmingen Nederlnders resultt ntl resultt ntl 9 9 en nder tlstelsel U Ontijfer de volgende hiërogliefen met ehulp vn het overziht op p. in het leerwerkoek.........................

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Verschil zal er zijn mvbo bovenbouw WERKBLAD

Verschil zal er zijn mvbo bovenbouw WERKBLAD Vershil zl er zijn mvo ovenouw WERKBLAD 1. Hoe heet de gemeente wr jij in woont? 2. Hoeveel inwoners heeft je gemeente in 2010? 3. Is het ntl inwoners in jouw gemeente sinds 2010 gestegen of gedld? 4.

Nadere informatie

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING?

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? ICK KEUZEHULP WELK LICHTCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? Voor inloopeveiliging geldt onder meer de norm EN 13855. Dit is de norm voor het eplen vn de veiligheidsfstnd. Deze fstnd is fhnkelijk

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Privacyverklaring Makelaars Korporaal & Bertels B.V. en/of Makelaars Korporaal & Bertels Mauritskade B.V.

Privacyverklaring Makelaars Korporaal & Bertels B.V. en/of Makelaars Korporaal & Bertels Mauritskade B.V. Privyverklring Mkelrs Korporl & Bertels B.V. en/of Mkelrs Korporl & Bertels Muritskde B.V. U heeft te mken met Mkelrs Korporl & Bertels en/of Mkelrs Korporl & Bertels Muritskde B.V.. Mkelrs Korporl & Bertels

Nadere informatie

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen.

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen. Vooreeldtentmen 1 Tentmen Dtstructuren en lgoritmen (T641 en T6741) OPGAVE 1 c d Bekijk onderstnd lgoritme recalg. Bepl recalg() en lt zien hoe u het ntwoord het verkregen. Wt erekent recalg in het lgemeen?

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

wedstrijden, dus totaal 1 n ( n 1)

wedstrijden, dus totaal 1 n ( n 1) Hoofdstuk : Comintoriek.. Telprolemen visuliseren Opgve :. ;. voordeel: een wegendigrm is compcter ndeel: ij een wegendigrm moet je weten dt je moet vermenigvuldigen terwijl je ij een oomdigrm het ntl

Nadere informatie

Privacyverklaring Muller Makelaardij

Privacyverklaring Muller Makelaardij Privyverklring Muller Mkelrdij U heeft te mken met Muller Mkelrdij. Muller Mkelrdij is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

1. Privacyverklaring Storimans en Partners. 2. Privacyverklaring Nieuwbouw (huur of koop)

1. Privacyverklaring Storimans en Partners. 2. Privacyverklaring Nieuwbouw (huur of koop) 1. Privyverklring Storimns en Prtners 2. Privyverklring Nieuwouw (huur of koop) 1 1. Privyverklring Storimns en Prtners U heeft te mken met Storimns en Prtners Woningmkelrdij en/of Storimns en Prtners

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

7 Databases 1 RELATIONELE DATABASES

7 Databases 1 RELATIONELE DATABASES Hoofdstuk 7 Dtses 7.1 7 Dtses N verwerking vn dit hoofdstuk: kun je uitleggen wt een dtse systeem is; ken je de vershillen tussen een één-op-één reltie, een één-op-veel reltie en een veel-op-veel reltie;

Nadere informatie

WERKBLAD. weblink: vmbob. Let op: volg de aanwijzingen in het lesmateriaal bij het beantwoorden van de vragen!

WERKBLAD. weblink:   vmbob. Let op: volg de aanwijzingen in het lesmateriaal bij het beantwoorden van de vragen! 1. Vershillen in eigen omgeving Vershil zl er zijn... tussen uurten, wijken en regio s in Nederlnd Lessenserie CBS & EduGIS voor vmo ovenouw welink: http://it.ly/s- vmo Let op: volg de nwijzingen in het

Nadere informatie

= = = = = = = =

= = = = = = = = 0 ld nm Hulp Reken uit met cijferen 0 Reken uit met splitsen Honderdvouden ij elkr en dn de rest ij elkr. + 0 = 0 + = 0 + = 0 + 0 = + 0 = 0 + 0 = 0 + = 0 + = Honderdvouden vn elkr f en dn de rest vn elkr

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

columbus Onrust in Iran: het begin van het einde of het einde van het begin? HAVO/VWO brengt het beste uit twee werelden samenlesbrief

columbus Onrust in Iran: het begin van het einde of het einde van het begin? HAVO/VWO brengt het beste uit twee werelden samenlesbrief olumus rengt het este uit twee werelden smenlesrief HAVO/VWO Foto: Polo Woods / Anzenerger / Hollndse Hoogte Onrust in Irn: het egin vn het einde of het einde vn het egin? olumus Inleiding Er gt geen dg

Nadere informatie

1.3 Wortels. = a b c. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. = a b c. x = 1.5 Breuken. teller teller. noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Kerstvkntieursus Tips: MEER DAN 0 JAAR ERVARING Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem

Nadere informatie

Wat kun je met prestatieindicatoren?

Wat kun je met prestatieindicatoren? Een uitgve vn het Lnelijk Pltform GGz Wt kun je met presttieinitoren? Hnreiking voor liëntenen fmilieren, liënten- en fmilieorgnisties in e Geestelijke Gezonheiszorg en Verslvingszorg Mrt 2008 Wt zijn

Nadere informatie

a = 1 b = 0 k = 1 ax + b = lim f(x) lim

a = 1 b = 0 k = 1 ax + b = lim f(x) lim BURGERLIJK INGENIEUR ARCHTECT - JULI 2 BLZ /8. De functie fx) = e kx + x + met, en k R en k < heeft een schuine symptoot y = x voor x + en voldoet n de vergelijking Bepl, en k. D fx))) 2 + D fx)) 2) +

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

Privacyverklaring Rien Treur Makelaardij

Privacyverklaring Rien Treur Makelaardij Privyverklring Rien Treur Mkelrdij U heeft te mken met mkelrdij Rien Treur. Mkelr M. Treur is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Havo B deel 1 Uitwerkingen blok 1 Moderne wiskunde

Havo B deel 1 Uitwerkingen blok 1 Moderne wiskunde Hvo B deel Uitwerkingen lok Moderne wiskunde Blok Vrdigheden ldzijde 0 l gt door (0, ) dus strtgetl l gt door (0, ) en (, ), dus nr rehts en omlg ofwel nr rehts en 0, omlg. Het hellingsgetl is dn 0, y

Nadere informatie

Privacyverklaring makelaardij

Privacyverklaring makelaardij Privyverklring mkelrdij Houwen Mkelrs U heeft te mken met mkelrdij Houwen Mkelrs. Mkelr Houwen is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Boelen Mkelrdij o.z. U heeft te mken met Boelen Mkelrdij o.z. Boelen Mkelrdij o.z. is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Vn Dijk Vn Essen Mkelrs U heeft te mken met Vn Dijk vn Essen Mkelrs. Mkelr E.G.M. vn Dijk is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Vuister Mkelrdij Loosdreht U heeft te mken met Vuister Mkelrdij. Dit is een NVM-mkelr / txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie