edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet."

Transcriptie

1 Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde internettoepssing. De geruikersrehten kunnen zowel door de onderneming zelf ls door de FOD worden eheerd. Een toekomstige versie zl eveneens een toegng voorzien vi de elektronishe identiteitskrt eid. De voordelen zijn velerlei. Bijvooreeld: 1. Inloggen Eenzelfde identifitie en pswoord voor meerdere enquêtes. Vershillende geruikers kunnen de sttistishe ngifte vn een onderneming invullen. De sttistishe ngifte kn in meerdere keren worden ingevuld en ewrd. Zodr de ngifte volledig is, kn ze definitief worden overgemkt. De doorgestuurde gegevens worden diret geontroleerd door het systeem. Er is onmiddellijk feedk. De ngifte geeurt vi edatenq op volgend eveiligd internet dres: https://edtenq.eonomie.fgov.e/edtenq Het sherm Inloggen geeft u toegng tot de toepssing edatenq. Om in te loggen heeft u een identifitie en een pswoord nodig. Uw identifitie en pswoord worden u met de post toegestuurd. 1/7

2 2. Je e mildres ls geruiker invoeren Bij het eerste geruik vershijnt volgend sherm wrij u uw geruikers e mildres kunt invoeren. Dit dient overeen te stemmen met het e mildres vn de verntwoordelijke of vn de persoon die de ngifte invoert in edatenq. Dit e mildres wordt geruikt voor: de verzending vn de wijziging vn het pswoord de verzending vn een ontvngstevestiging en een kopie vn de ngifte (zie punt 8) het exporteren vn ingevoerde enquêteformulieren nr een sv formt. An elke geruiker is een vst e mildres gekoppeld. Dit is wt wij het geruikers e mildres noemen. Eenml ingelogd, is dit e mildres ngeduid in de hoofding vn lle shermen (). Om dit geruikers e mil dres te vereteren, dient u zih te wenden tot onze tehnishe helpdesk wrvn de gegevens ondern elk sherm voorkomen. Bij ontt vermeldt u steeds uw ondernemingsnummer en de nm vn de verntwoordelijke of de geruiker vn edatenq lsook het geruikers e mildres. 3. Een enquête seleteren De toepssing seleteert utomtish de enquête die gekoppeld is n uw identifitie en zl onmiddellijk overgn nr het volgende sherm Enquêtedoument seleteren (zie punt 4). 4. Een ngifte seleteren Het sherm Enquêtedoument seleteren lt u toe het doument te seleteren dt u wenst in te vullen of te vereteren. Beplde kders kunnen utomtish geminimliseerd zijn ij het openen vn het sherm. In dt gevl is een eenvoudige klik op de titel >> voldoende om u de inhoud vn het kder te tonen. 2/7

3 . Een ngever seleteren in het kder Angever Het kder Angever is stndrd geminimliseerd. Klik gewoon op Angever >> om deze f te eelden. In dit kder is de oomstrutuur vn de ngever voorgesteld en zijn identifitiegegevens. Deze strutuur stelt volgende niveus voor : Ondernemingsnummer/Vestigingsnummer. Een ngever wordt ltijd epld door deze 2 niveus.. De onttgegevens wijzigen in het vk Contten In dit vk kunt u de gegevens vn de onttpersoon toevoegen of wijzigen. De onttpersoon is de persoon die het formulier invult en die ons ndien meer informtie kn ezorgen omtrent de ingediende ngifte. Opgelet: de e mildressen in dit kder heen niet hetzelfde doel ls het geruikers emildres (fgeeeld in de rehterovenhoek, zie punt 2). Zij dienen voornmelijk om u te ontteren in vernd met de ngifte, indien nodig. Om onttgegevens toe te voegen of te vereteren volstt het om de tekst in de overeenkomstige vkken te typen en te klikken op de knop Bewren. Het invoeren vn de velden Strt, Nr., Postode en Gemeente dient te geeuren door te klikken op het ikoon (e). U kunt hier de informtie seleteren op sis vn de offiiële lijst vn strten en gemeenten.. Een doument seleteren in het vk Doumentenlijst. Men seleteert een doument door op de lijn te klikken die overeenstemt met het gewenste doument. Elk doument heeft een sttuut. De sttuten Niet ingevuld en Gedeeltelijk ingevuld lten de toegng tot het enquêtedoument toe met funtie Wijzigen (= rdplegen/invoeren/ wijzigen). De sttuten Ingevuld en Beheerd door ADSEI geven n dt de ngifte vergrendeld is en uitsluitend toegnkelijk is voor de funtie Lezen (= rdplegen). Om wijzigingen n te rengen n de ngiften met dit sttuut, kunt u tereht ij de ondern vermelde onttpersoon (Helpdesk ). d. Doumenten importeren (Deze funtie is niet vn toepssing voor deze enquête) e d 3/7

4 5. Een doument invoeren Deze shermen geven de geruiker de mogelijkheid om in vershillende opeenvolgende stppen een enquêtedoument te rdplegen, in te voeren of te wijzigen. Vul in de vkken () de gegevens in voor de ngifteperiode. Zodr het eerste kder is ingevuld, klikt u op de toets Volgende stp () om verder te gn met het invullen vn de ndere kders. De gegevens die worden fgeeeld in het groen () dienen ls referentie. Het gt hier nmelijk over de gegevens vn de vorige (gevlideerde) ngifte. U kunt uw ngifte in vershillende keren invullen. Om de gegevens die u reeds heeft ingevuld, niet te verliezen, moet u verpliht op de knop Tijdelijk ewren (d) te klikken. U dient dn de volgende stppen niet te doorlopen mr de toepssing te verlten vi de link Uitloggen (zie punt 9). Op het moment dt u uw ngifte definitief invult, dient u geruik te mken vn de knop Volgende stp (zie punt 6). Opgelet: De ngifte opsln vi de knop Tijdelijk ewren is niet voldoende. Men moet ndien verpliht de ngifte definitief ewren opdt deze ls zijnde ingevuld zou kunnen worden eshouwd. d 4/7

5 6. De ngifte definitief verzenden Als u n het eind vn het doument ent gekomen (men moet verpliht lle onderdelen vn het doument doorlopen lvorens het formulier te kunnen versturen), zl een diloogvenster u erop wijzen dt u n de ltste stp ent gekomen. U kunt nu de verzending vn de ngifte evestigen door op de knop OK te klikken. N het klikken op de knop OK kunnen twee gevllen zih voordoen: De ngifte evt fwijkingen (= mogelijke fouten): u zl doorgestuurd worden nr het invoersherm (t Commentr op fwijkingen). Lees punt 7. De ngifte is orret: U zl worden doorgestuurd nr het sherm Doument drukken. G dn door nr punt De ngifte vereteren en ze definitief doorsturen Tijdens de verzendingsproedure wordt de ingevulde ngifte geontroleerd. Als er fwijkingen (mogelijke fouten) zijn gedeteteerd, dn wordt u doorgestuurd nr de t Commentr op fwijkingen (). Deze t geeft de lijst weer vn lle fwijkingen die nog nwezig zijn in de ngifte en u het er de mogelijkheid om een verklrende tekst te noteren (). d De tel ovenn het sherm getiteld!er zijn fwijkingen in uw ngifte gevonden () geeft dezelfde fwijkingen weer. U kunt deze fwijkingen onmiddellijk vereteren door geruik te mken vn de knoppen Vorige stp en Volgende stp (d). 5/7

6 e Als de ngifte vereterd is of indien u een oodshp heeft vermeld ij het Commentr op fwijkingen kunt u ze definitief verzenden door te klikken op Volgende stp (e). Er kunnen zih 2 mogelijkheden voordoen : Indien u gegevens heeft gewijzigd in de ngiften, dient u de stppen te hernemen vnf punt 6; Indien u geen gegevens heeft gewijzigd, zl volgende oodshp vershijnen met de vrg om de verzending vn het doument te evestigen. U kunt nu de definitief verzending vn de ngifte evestigen door op de knop OK te klikken. 8. De ngifte fdrukken Zodr de ngifte verzonden is, komt u tereht op een sherm dt u inlihtingen geeft over het verloop vn de verzending (). Op dit sherm kunt u de verzonden ngifte visuliseren, fdrukken of ewren door te klikken op de knop Pdf versie (). Bovendien wordt de pdf versie vn de ingevoerde ngifte utomtish verzonden vi e mil nr de geruiker, wrvn het e mil dres voorkomt in de hoofding (). 6/7

7 9. Uitloggen N geruik vn edatenq vrgen we u om deze toepssing te willen verlten door te klikken op Uitloggen. Deze link evindt zih rehts ovenn het sherm. 7/7

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

1. Algemene informatie

1. Algemene informatie MAANDELIJKSE CONJUNCTUURSTATISTIEK NAAR HET OMZETCIJFER IN DE KLEINHANDEL 1. Algemene informatie 1.1. Definitie «kleinhandel» of «detailhandel» De kleinhandel of detailhandel omvat de wederverkoop (verkoop

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren.

Hier beginnen. Installatiehandleiding FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940. machine uit de verpakking halen en de onderdelen controleren. Installatiehandleiding Hier eginnen FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Lees eerst de Handleiding produtveiligheid en vervolgens deze Installatiehandleiding voor het op orrete wijze instellen en installeren van

Nadere informatie

Handleiding DocRoom Klanten

Handleiding DocRoom Klanten Handleiding DocRoom Klanten Boomstructuur 2.0 31 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Tineke Stalmans Inhoudstafel 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 3 Hoe ECM (DocRoom) starten?... 5 3.1 Inloggen... 5 3.2

Nadere informatie

5 goede redenen om uw. Wegwijs in de software en diensten van EBP. beheer te informatiseren

5 goede redenen om uw. Wegwijs in de software en diensten van EBP. beheer te informatiseren 5 goede redenen om uw beheer te informtiseren 1. U bent er bekwm voor. 2. Het is efficiënt en u reliseert dgelijks tijdwinst. 3. Het doet verkopen: weerspiegel uw bedrijfsimgo in uw documenten. 4. Het

Nadere informatie

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken

FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken FabriSoft Le logiciel de gestion pour les Fabriques d'eglises - De software van beleid voor de Kerkenfabrieken Het dossier creëren een financiële rekening creëren - Overname van de historiek : rekeningen

Nadere informatie

ONLINE HELPDESKSYSTEEM

ONLINE HELPDESKSYSTEEM ONLINE HELPDESKSYSTEEM Voor al uw gebruikersvragen betreffende Sportlink Club Sportlink Services 21-03-2012 1. GEBRUIKERSONDERSTEUNING Indien u vragen, problemen of wensen heeft met betrekking tot Sportlink

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart VANAF VERSIE 2015 GENEREERT IDEP AANGIFTEN IN XML-FORMAAT DIE U KAN OPLADEN IN ONEGATE. DAT OPLADEN KAN MANUEEL OF AUTOMATISCH GEBEUREN. 1. INSTALLATIE EN UPGRADE Op

Nadere informatie

TELEFONIE SYSTEEM NIEUW. MONITORGEDEELTE KLEUR het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte

TELEFONIE SYSTEEM NIEUW. MONITORGEDEELTE KLEUR het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte TELEFOIE YTEEM IEUW MOITOGEDEELTE KLEU het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte met kleurenscherm met de telefoon. eschikr in Wit, ntrciet grijs en Tech. IHOUd lgemene kenmerken lgemene instlltie

Nadere informatie

AllOnline E-mail. Allonline E-mail. Index

AllOnline E-mail. Allonline E-mail. Index Allonline E-mail Index Allonline E-mail...1 Index...1 Introductie....2 Het aanvragen van een E-mail adres...2 Postvakken, Aliassen en omleidingen...3 Gebruikersnaam en wachtwoord...4 1.Webmail....5 Inloggen...5

Nadere informatie

Zich aanmelden in de applicatie.

Zich aanmelden in de applicatie. Contents Zich aanmelden in de applicatie.... 2 Een aanvraag doen voor een vergunning... 3 A. Algemene informatie... 7 B. Type voertuig... 10 C. Alle karakteristieken van het voertuig alles inbegrepen....

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick versie 2.0 augustus 2014 Voordelig bricken, makkelijk parkeren INHOUDSOPGAVE MIJN YELLOWBRICK 3 MIJN GEGEVENS 5 MOBIEL 7 KAARTEN 10 PARKEREN 13 TRANSACTIES 14 FACTUREN 14 ZAKELIJK

Nadere informatie