Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN"

Transcriptie

1 Geomputeriseerde orduur- en nimhine Bedieningshndleiding Produtode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BORDUURWERK BIJLAGE G nr voor produtondersteuning en ntwoorden op veelgestelde vrgen (FAQs).

2

3 Inleiding Gefeliiteerd met de nshf vn uw nieuwe orduur- en nimhine. Bestudeer "Belngrijke veiligheidsinstruties" en vervolgens deze hndleiding voordt u de nimhine in geruik neemt, zodt u de diverse funties orret kunt geruiken. Houd deze hndleiding ltijd ij de hnd zodt u snel iets kunt nzoeken. Belngrijke veiligheidsinstruties Lees deze veiligheidsinstruties lvorens u de mhine geruikt. Deze mhine is estemd voor huishoudelijk geruik. GEVAAR - Beperk het risio vn een elektrishe shok 1 Trek ltijd de stekker uit het stopontt onmiddellijk n geruik, wnneer u de mhine reinigt, wnneer u onderhoud verriht volgens de nwijzingen in deze hndleiding of wnneer u de mhine oneheerd hterlt. WAARSCHUWING - Verklein de kns op rndwonden, rnd, elektrishe shok of letsel. 2 Trek ltijd de stekker uit het stopontt wnneer u kleppen verwijdert, de mhine smeert of ndere npssingen verriht volgens nwijzingen in de hndleiding. Als u de stekker uit het stopontt wilt hlen, zet u eerst de hoofdshkelr op "O" (uit). Vervolgens pkt u de stekker vst en trekt u deze uit het stopontt. Trek niet n het snoer. Sluit de mhine rehtstreeks n op een wndstopontt. Geruik geen verlengsnoeren. Hl ltijd de stekker uit het stopontt ij een stroomstoring. 3 Geruik de mhine nooit ls een snoer of stekker eshdigd is, ls de mhine niet goed werkt, ls de mhine is gevllen of eshdigd, of ls er wter op is gemorst. Breng de mhine nr de dihtstijzijnde erkende deler of een servieentrum voor onderzoek, reprtie, elektrishe of mehnishe npssingen. Als u iets ongeruikelijks opvlt, ongeht of de mhine opgeorgen of in geruik is, zols geur, hitte, verkleuring of vervorming, moet u onmiddellijk stoppen en het netsnoer uit het stopontt trekken. Drg de mhine n het hndvt om deze te vervoeren. Als u de mhine optilt n een nder onderdeel, kn de mhine eshdigd rken of vllen, wt letsel kn veroorzken. Voorkom letsel n uw rug of knieën en mk geen plotselinge of nonhlnte ewegingen wnneer u de nimhine optilt. 1

4 4 Houd ltijd uw werkoppervlk vrij: Geruik de mhine nooit terwijl de ventiltieopeningen zijn gelokkeerd. Houd de ventiltiegten vn de mhine en het voetpedl vrij vn stof, pluisjes en stukken stof. Plts geen voorwerpen op het voetpedl. Geruik geen verlengsnoeren. Sluit de mhine rehtstreeks op een wndstopontt n. Zorg dt er nooit een voorwerp in een opening vn de mhine terehtkomt. Geruik de mhine niet in een omgeving wr spuitussen worden geruikt of zuurstof wordt toegediend. Geruik de mhine niet in de uurt vn een wrmteron, zols een khel of strijkijzer. De mhine, het netsnoer of de stof wrmee u werkt kn nders in rnd vliegen, wt kn leiden tot rnd of een elektrishe shok. Plts deze nimhine niet op een instiel oppervlk, zols een wnkele of sheve tfel. De nimhine zou kunnen vllen, met mogelijk letsel ls gevolg. 5 Houd tijdens het nien het volgende goed in de gten: Let ltijd goed op de nld. Geruik geen verogen of geroken nlden. Blijf met uw vingers uit de uurt vn lle ewegende onderdelen. Let voorl op ij de nld. Zet de hoofdshkelr op "O" (uit) ls u iets wilt npssen in de uurt vn de nld. Geruik geen eshdigde of onjuiste steekplt. Drdoor kn de nld reken. Tijdens het nien de stof nooit duwen of trekken. Volg zorgvuldig de nwijzingen wnneer u nit uit de vrije hnd, zodt u de nld niet uigt wrdoor hij kn reken. 6 Deze mhine is geen speelgoed: Let goed op wnneer de mhine wordt geruikt door of in de uurt vn kinderen. Houd de plsti zk wrin deze mhine is geleverd uiten ereik vn kinderen of gooi deze weg. Lt kinderen nooit met de zk spelen. Dit kn leiden tot verstikkingsgevr. Geruik de mhine niet uiten. 7 Voor een lngere levensduur vn de mhine: Zet de mhine niet weg op een plts met diret zonliht of een hoge vohtigheidsgrd. Geruik of plts de mhine niet in de uurt vn een verwrming, strijkijzer, hlogeenlmp of ndere wrme voorwerpen. Geruik voor het reinigen vn de ehuizing lleen neutrle zeep of reinigingsmiddelen. Benzeen, thinner en shuurmiddelen kunnen de ehuizing en de mhine eshdigen en mogen nooit worden geruikt. Rdpleeg ltijd de edieningshndleiding wnneer u onderdelen, de persvoet, de nld of ndere delen gt verwisselen of instlleren. 2

5 8 Reprtie en fstelling: Als de verlihtingsunit is eshdigd, moet deze worden vervngen door een erkende deler. Als de mhine een defet vertoont of moet worden fgesteld, ontroleert u eerst n de hnd vn het overziht voor proleemoplossing hter in de edieningshndleiding of u de fstelling zelf kunt uitvoeren. Als u het proleem niet kunt verhelpen, rdpleegt u uw pltselijke erkende Brother-deler. Geruik deze mhine lleen voor de estemde doeleinden, zols eshreven in deze hndleiding. Geruik door de friknt nevolen essoires zols eshreven in deze hndleiding. Geruik uitsluitend de interfekel (USB-kel) die ij deze mhine is geleverd. Bewr deze instruties. De inhoud vn deze hndleiding en de speifities vn dit produt kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Meer produtinformtie en updtes vindt u op onze wesite ALLEEN VOOR GEBRUIKERS IN GROOT-BRITTANNIË, IERLAND, MALTA EN CYPRUS BELANGRIJK Voor vervnging vn de stekkerzekering geruikt u een zekering goedgekeurd door ASTA tot BS 1362, dt wil zeggen, met het symool, vn de sterkte die is ngegeven op de stekker. Plts ltijd het zekeringdeksel terug. Geruik nooit een stekker zonder zekeringdeksel. Als het eshikre stopontt niet geshikt is voor de stekker vn deze mhine, neemt u ontt op met uw offiiële deler om het juiste snoer te verkrijgen. VOOR GEBRUIKERS IN AUSTRALIË EN NIEUW ZEELAND Deze nimhine is niet edoeld voor geruik door jonge kinderen. En ssistentie is mogelijk vereist wnneer de mhine wordt geruikt door iemnd met een hndip. 3

6 4

7 Inhoudsopgve Inleiding...1 Belngrijke veiligheidsinstruties...1 Funties vn de mhine...8 Aessoires...9 Bijgeleverde essoires... 9 Optionele essoires Mhineonderdelen en hun funtie...11 Voornziht Nld- en persvoet-gedeelte Rehterknt/hternziht Bedieningstoetsen Bedieningspneel VOORBEREIDINGEN 15 De mhine n- en uitzetten...16 Voorzorgsmtregelen stroomvoorziening De mhine nzetten De mhine uitzetten LCD-disply edienen...18 LCD-disply ekijken De mhine-instellingen wijzigen Bedieningsproedures ontroleren Spoel winden/pltsen...22 Voorzorgsmtregelen spoel Spoel winden Spoel pltsen Bovendrd inrijgen...31 De drdklos Bovendrd inrijgen Werken met de tweelingnld Nld wisselen...39 Voorzorgsmtregelen nlden De juiste nld kiezen voor de drd en stof Nld ontroleren Nld verwisselen Persvoet verwisselen...43 Voorzorgsmtregelen persvoet Persvoet verwisselen Persvoethouder verwijderen en evestigen Cilindrishe stukken en grote stukken nien...46 Nien met de vrije rm Werken met de verlengtfel DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN 49 Nien...50 Algemene proedure voor het nien Soorten steken Steken seleteren Stof pltsen Beginnen met nien Niwerk verstevigen Drd fknippen Steek instellen...61 Steekreedte npssen Steeklengte npssen Drdspnning npssen

8 6 Nuttige funties...64 Automtish hteruit/verstevigingssteken nien Drd utomtish fknippen Steken spiegelen Steekinstellingen opsln Nuttige nitips...68 Proefnien Vn nirihting vernderen Rondingen nien Dikke stoffen nien Klittennd nien Dunne stoffen nien Strethstoffen nien Evenwijdige mrge nien NAAISTEKEN 71 Steekinstellingentel...72 Nisteken Andere steken Overhndse steken...78 Overhndse steken mken met overhndse steekvoet "G" Overhndse steken nien met zigzgvoet "J" Overhndse steken nien met de optionele zijsnijder Bsissteken...82 Rijgsteken Bsissteken Blindzoomsteken nien...84 Knoopsgten nien/knopen nzetten...87 Knoopsgten nien Knopen nzetten Rits inzetten...94 Een rits inzetten in het midden Zijrits inzetten Strethstoffen nien en elstiek evestigen...99 Strethstof nien Elstiek inzetten Applitie, pthwork- en quiltsteken Applitiesteken nien Pthworksteken (voor fntsiequilt) An elkr zetten Quilten Vrij quilten Stijnsteken nien met de shuifknop voor snelheidsregeling Verstevigingssteken Drievoudige strethsteken nien Trenssteek Stoppen Oogje stikken Deortieve steken nien Fgotsteken Shelpsteek Smoksteken nien Shelprijgsteken nien Verindingssteken nien Erfstuksteken nien De diverse ingeouwde deortieve ptronen mken Frie ptronen nien Ptronen nien Steekdihtheid wijzigen Ptroongrootte wijzigen Lengte vn stijnsteken wijzigen

9 Sptiëring tussen letters npssen Ptroon opnieuw uitlijnen Ptronen omineren Ptronen opsln Ptroon ontwerpen (My Custom Stith) Ptroon shetsen Ptroongegevens invoeren Ptroongegevens invoeren Vooreelden vn ontwerpen BORDUURWERK 135 Netjes orduren Wt u moet voorereiden Borduren, stp voor stp Borduurvoet evestigen Borduurvoet evestigen Borduurvoet verwijderen Borduurtfel evestigen Voorzorgsmtregelen orduurtfel Borduurtfel evestigen Borduurtfel verwijderen Stof voorereiden Steunstof evestigen Stof in het orduurrm pltsen Borduurrm evestigen Borduurrm evestigen Borduurrm verwijderen Borduurptronen seleteren Copyrightinformtie Borduurptroontypen LCD (liquid rystl disply) disply edienen Alfnumerieke tekens seleteren Borduurptroon seleteren Kderptroon seleteren Werken met een orduurkrt Borduren Ptroon orduren Applitiewerk Ptronen ewerken en opsln Indeling en formt npssen Drdspnning npssen Letterptronen verinden Opnieuw orduren De drd rkt hlverwege het ontwerp op Stoppen tijdens het orduren Geruik vn de geheugenfuntie Voorzorgsmtregelen orduurgegevens Ptronen opsln Borduurptronen ophlen vn de omputer BIJLAGE 173 Zorg en onderhoud Buitenknt vn de mhine reinigen Grijper reinigen Proleemoplossing Foutmeldingen LCD-disply npssen Piepsignl ij ediening Softwre-upgrde vn de mhine Index

10 Funties vn de mhine d e f g h i j k l m Automtish drdknippen De drd kn n het nien utomtish worden fgeknipt (pgin 59, 65). Snel spoelwinden Met een snel en eenvoudig systeem kunt u spoelen winden met één druk op de knop (pgin 22). Ingeouwde steken U kunt kiezen uit de ingeouwde steken, zols nisteken en deortieve steken (pgin 72). USB-poort Met de USB-kel kunt u eshikken over diverse orduurptronen op de wesite of opgeslgen op uw p (pgin 170). Aessoireox U kunt de essoireox opergen in de rm vn de mhine, zols ngegeven in de figuur. U kunt de persvoet, spoelen, een tornmesje, enz. in deze ox ewren. Spoellip Met de spoellip kunt u voorkomen dt het eind vn de drd die op de spoel is gewonden los rkt. Spoellips kunt u ewren in het deksel vn de essoireox. Heldere lmp Met de hndige LED-lmp kunt u gemkkelijk werken op donkere stof. Zevenpunts trnsporteur Hiermee worden meerdere lgen stof en stoffen vn llerlei diktes soepel en gelijkmtig doorgevoerd (pgin 12). Snelspoel U kunt eginnen met nien zonder de onderdrd nr oven te hlen (pgin 27). Geruiksvriendelijke nldinrijger U kunt de nld gemkkelijk met één druk op een hendel inrijgen (pgin 32). Verlihting strt/stop-knop Wnneer het liht groen is, is de mhine klr om te nien. Een rood of ornje liht geeft n dt er een storing is of dt de mhine opwrmt (pgin 13). Borduren U kunt ingeouwde orduurptronen, lfnumerieke tekens, omkderde deorties en ontwerpen vn optionele orduurkrten orduren (pgin 135). Verlengtfel (deksel vn orduurtfel) U kunt het deksel vn de orduurtfel geruiken ls verlengtfel wnneer u werkt met grote lppen stof (pgin 46). 8

11 Aessoires Open de doos en ontroleer of de volgende essoires zijn ijgesloten. Neem ontt op met uw deler wnneer een rtikel ontreekt of eshdigd is. Bijgeleverde essoires Opmerking Voetpedl: Model T U kunt dit voetpedl geruiken op de mhine met produtode 885-V35/V37. De produtode stt op de kenplt vn de mhine. De shroef n de zijknt vn de persvoethouder is verkrijgr ij uw erkende deler. (onderdeelode: ) * *1 75/11 2 nlden, 90/14 2 nlden, 90/14 2 nlden: llpointnld (goudkleurig) Nr. Onderdeel Onderdeelode Nr. Onderdeel Onderdeelode 1 Knoopsgtvoet "A" XC Kloskp (klein) Overhndse steekvoet "G" XC Extr klospen XE Monogrmmenvoet "N" XD Klosnetje XA Ritsvoet "I" X Voetpedl XD (EU) XC (ndere geieden) 5 Zigzgvoet "J" (op mhine) XC Shrtje XC Blindzoomvoet "R" XC Shijfvormige shroevendrier XC Knoopnzetvoet "M" XE Borduurvoet "Q" XD Tornmesje X Borduurset (medium) H 10 m X B 10 m EF62:XA (H 4 inh X B 4 inh) 9 Ondergren voor Spoel (4) SFB: XA orduren (wit) EBT-CEN: X Spoellip (4) XE Aessoireox XE Nldsetje X Doos XE Tweelingnld X USB-kel XD Shoonmkorsteltje X Bedieningshndleiding XE Gtjesponser Beknopte edieningsgids XE Shroevendrier XC Rsterset GS4: XC Shermnrkpen XE Tlinstellingenvel XE Kloskp (groot) Vilt met steunstof Kloskp (middelgroot) (op mhine) XE

12 Optionele essoires De volgende essoires zijn optioneel verkrijgr Nr. Onderdeel Onderdeelode 1 Ondergren voor orduren (zwrt) EBT-CEBN: XC Borduurkrt 3 Borduurset (klein) H 2 m B 6 m EF61: XA (H 1 inh B 2-1/2 inh) 4 Borduurset (groot) H 17 m B 10 m EF71: XC (H 6-7/10 inh B 4 inh) 5 In wter oplosre steunstof BM5: XE Steunstof voor orduurwerk BM3: X Boventrnsportvoet F033N: XC Open quiltvoet F061: XE Zijsnijder "S" F054: XC Quiltgeleider F016N: XC Als u optionele essoires of onderdelen wilt nshffen, neem dn ontt op met uw levernier, het dihtstijzijnde servieentrum of g nr de wesite [ Alle speifities wren orret op het moment dt deze pulitie ter perse ging. De onderdeelodes kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij uw offiiële deler kunt u een omplete lijst krijgen vn optionele essoires die voor uw mhine eshikr zijn. 10

13 Mhineonderdelen en hun funtie Hieronder worden de diverse onderdelen vn de mhine en hun funtie eshreven. Lees de eshrijvingen zorgvuldig door, zodt u de nmen vn de onderdelen kent voordt u de mhine gt geruiken. Voornziht Drdgeleiderdeksel (pgin 24, 33) Leid de drd onder dit drdgeleiderdeksel wnneer u de spoeldrd windt en de mhine inrijgt. Drdgeleider (pgin 24, 33) Leid de drd onder deze drdgeleider wnneer u de onderdrd windt en de mhine inrijgt. Klospen (pgin 23, 32) Plts een drdklos op de klospen. d Spoelwinder (pgin 22) Geruik de spoelwinder voor het winden vn de spoel. e LCD-disply (nrksherm) (pgin 18) Op het LCD-disply vershijnen instellingen voor de geseleteerde steek of het geseleteerde ptroon en foutmeldingen. f Bedieningspneel (pgin 14) Met de toetsen op dit pneel seleteert u steken of orduurptronen, of gt u n hoe u de nimhine geruikt, enz. g Ansluitpunt vn de orduurtfel (pgin 141) Sluit het koppelstuk voor de orduurtfel n. h Persvoethendel (pgin 54) Met de persvoethendel zet u de persvoet omhoog of omlg. i Bedieningstoetsen (pgin 13) Met deze toetsen edient u de mhine. j Aessoiretfel (pgin 46) Verwijder de essoiretfel wnneer u ilindrishe stukken wilt nien zols mnhetten. k Drdfsnijder (pgin 60) Leid de drden door de drdfsnijder om ze f te snijden. l Nldinrijghendel (pgin 35) Met de nldinrijghendel kunt u de nld inrijgen. m Drdspnningsknop (pgin 62, 163) Met deze knop pst u de spnning vn de ovendrd n. n Drdophlhendel (pgin 34) o Drdgeleider voor de spoelwinder en voorspnningsshijf (pgin 24) Bij het winden vn de onderdrd leidt u de drd rond deze drdgeleider en rond de voorspnningsshijf. 11

14 Nld- en persvoetgedeelte Rehterknt/hternziht Knoopsgthendel (pgin 90) Zet de knoopsgthendel omlg wnneer u knoopsgten en trenssteken nit. Drdgeleidershijf (pgin 34) Leid de drd door de drdgeleidershijf wnneer u de nld inrijgt met de nldinrijger. Drdgeleider n nldstng (pgin 34) Leid de ovendrd door de drdgeleider n de nldstng. d Steekplt (pgin 70) De steekplt is gemrkeerd om rehte nden te kunnen nien. e Steekpltdeksel (pgin 174) Verwijder het steekpltdeksel en reinig het spoelhuis en de grijper. f Spoelhuisdeksel/spoelhuis (pgin 28) Verwijder het spoelhuisdeksel en plts de spoel in het spoelhuis. g Trnsporteurs (pgin 92) De trnsporteur voert de stof in de nirihting. h Persvoet (pgin 43, 54) De persvoet drukt gelijkmtig op de stof tijdens het nien. Bevestig de persvoet die het geshiktst is voor de geseleteerde steek. i Persvoethouder (pgin 45) De persvoet wordt geïnstlleerd op de persvoethouder. Hndvt Drg de mhine n het hndvt wnneer u hem vervoert. Hndwiel (pgin 54) Drd het hndwiel nr u toe (tegen de klok in) om de nld omhoog en omlg te hlen en één steek te nien. Borduurkrtopening (pgin 156) Plts de orduurkrt. d USB-poort (pgin 170) Sluit het ene uiteinde vn de USB-kel n op deze poort en het ndere op de omputer. e Ventiltieopening De ventiltieopening zorgt voor luhtverversing rond de motor. Houd de ventiltieopening vrij wnneer u de mhine geruikt. f Hoofdshkelr (pgin 17) Met de hoofdshkelr zet u de mhine n en uit. g Voetpedlnsluiting (pgin 56) Steek de stekker n het eind vn de voetpedlkel in de voetpedlnsluiting op de mhine. h Voetpedlnsluiting mhine (pgin 17) Steek de stekker vn het netsnoer in de voedingsnsluiting. i Trnsporteurhendel (pgin 92) Met de trnsporteurhendel kunt u de trnsporteur omlg zetten. Zie pgin 11 t/m 14 terwijl u leert omgn met uw mhine. 12

15 Bedieningstoetsen Met de edieningstoetsen kunt u llerlei elementire mhinehndelingen gemkkelijk uitvoeren. d Strt/stop-knop Door op de strt/stop-knop te drukken, kunt u eginnen of stoppen met nien. Zolng u de knop ingedrukt houdt, werkt de mhine op lge snelheid. Wnneer u stopt met nien, wordt de nld omlg gezet in de stof. Voor meer informtie, zie "Beginnen met nien" (pgin 55). De knop verndert vn kleur nr gelng de edieningsmodus vn de mhine. Groen: Rood: Ornje: Wnneer het voetpedl is ngesloten, kunt u (strt/stop-knop) niet geruiken om het nien te strten of te stoppen. Nldstndtoets de mhine is klr voor geruik of is ezig met nien. de mhine kn niet nien. De mhine windt de onderdrd, of de spoelwinders is nr rehts vershoven. U kunt de nld omhoog of omlg zetten door op de nldstndtoets te drukken. Zet de nld omhoog voordt u de nld inrijgt. Geruik deze knop om de nirihting te vernderen of voor fijn niwerk innen een klein oppervlk. Wnneer u tweeml op de toets drukt, mkt u één steek. Ahteruit/verstevigingssteektoets Door op de hteruit/verstevigingssteektoets te drukken, nit u hteruit of mkt u verstevigingssteken. U kunt hteruitnien door de toets ingedrukt te houden. U kunt verstevigingssteken mken door 3 tot 5 steken over elkr te nien. Voor meer informtie, zie "Niwerk verstevigen" (pgin 57). Drdkniptoets Ndt u ent gestopt met nien, drukt u op de drdkniptoets om de oven- en onderdrd f te knippen. Voor meer informtie, zie "Drd fknippen" (pgin 59). e VOORZICHTIG Druk niet op de drdkniptoets ndt de drden l zijn fgeknipt. Anders kn de nld reken, kunnen de drden verwrd rken of kn de mhine eshdigd rken. Opmerking Druk niet op de drdkniptoets ls er geen stof onder de persvoet ligt of wnneer de mhine nit. Anders kn de mhine eshdigd rken. Wnneer u nylondrd of een ndere speile drdsoort wilt fsnijden, geruikt u de drdfsnijder n de zijknt vn de mhine. Voor meer informtie, zie "Werken met de drdfsnijder" (pgin 60). Shuifknop voor snelheidsregeling Met de shuifknop voor snelheidsregeling pst u de nisnelheid n. 13

16 Bedieningspneel Het edieningspneel n de voorknt heeft een LCD-disply en edieningstoetsen. d e LCD-disply (nrksherm) Op het LCD-sherm vershijnen instellingen voor de geseleteerde steek of het geseleteerde ptroon en foutmeldingen. Rk de toetsen op het LCD-sherm n met uw vinger of de shermnrkpen om ewerkingen uit te voeren. Voor meer informtie, zie "LCD-disply edienen" (pgin 18). Ahteruittoets Druk op deze toets om terug te keren nr het vorige sherm. Toets Vorige pgin Hiermee geeft u de vorige pgin weer wnneer er items zijn die niet worden weergegeven op het LCDdisply. Toets Volgende pgin Hiermee geeft u de volgende pgin weer wnneer er items zijn die niet worden weergegeven op het LCDdisply. Geheugentoets Druk hierop om letterorduurwerk, geomineerde steekptronen, My Custom Stith ptronen, enzovoort, in het geheugen vn de mhine op te sln. f g h i Nistekentoets Druk op deze toets om een nisteek of deortieve steek te seleteren of een steekptroon te ontwerpen met de funtie My Custom Stith. Borduurtoets Druk op deze toets om orduurwerk te nien. Instellingstoets Druk hierop om de nldstoppositie, de zoemer, enzovoort in te stellen. Helptoets nimhine Druk hierop voor hulp ij het geruik vn de nimhine. Geeft eenvoudige uitleg weer over het instellen vn de ovendrd / het opwinden vn de onderdrd / het instellen vn de onderdrd / het vervngen vn de nld / het evestigen vn de orduurtfel / het evestigen vn het orduurrm / het evestigen vn de orduurvoet / het vervngen vn de persvoet. 14

17 1 VOORBEREIDINGEN In dit hoofdstuk wordt eshreven welke voorereidingen u moet treffen voordt u gt nien. De mhine n- en uitzetten...16 LCD-disply edienen...18 Spoel winden/pltsen...22 Bovendrd inrijgen...31 Nld wisselen...39 Persvoet verwisselen...43 Cilindrishe stukken en grote stukken nien...46

18 VOORBEREIDINGEN De mhine n- en uitzetten In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de mhine n- en uitzet. Voorzorgsmtregelen stroomvoorziening Neem de volgende voorzorgsmtregelen in ht voor de stroomvoorziening. WAARSCHUWING Geruik uitsluitend gewone huishoudnsluitingen ls elektriiteitsron. Als u een ndere stroomvoorziening geruikt, kunt u rnd, een elektrishe shok of shde n de mhine veroorzken. Zorg dt de stekkers vn het netsnoer stevig in het wndstopontt en de voedingsnsluiting op de mhine zitten. Steek de netsnoerstekker niet in een stopontt dt in slehte stt is. Zet in de volgende gevllen de hoofdshkelr uit en hl de stekker uit het stopontt: Wnneer u de mhine oneheerd hterlt Wnneer u klr ent met werken Wnneer de stroom uitvlt tijdens het geruik Wnneer de mhine niet goed funtioneert vnwege een slehte nsluiting of loskoppeling Tijdens onweer VOORZICHTIG Geruik lleen het netsnoer dt wordt geleverd ij deze mhine. Geruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen wrop veel ndere pprten zijn ngesloten. Dit kn leiden tot rnd of een elektrishe shok. Rk de stekker niet met ntte hnden n. U kunt dn een elektrishe shok krijgen. Zet ltijd eerst de hoofdshkelr uit voordt u de stekker uit het stopontt hlt. Pk ltijd de stekker vst om deze uit het stopontt te hlen. Wnneer u n het snoer trekt, kn dit eshdigd rken, met rnd of een elektrishe shok ls gevolg. Zorg dt het snoer niet wordt ingesneden, eshdigd rkt, stevig wordt geogen, gedrid of smengeperst wordt en er niet n wordt getrokken. Plts geen zwre voorwerpen op het snoer. Besherm het snoer tegen hitte. Hierdoor zou het snoer eshdigd kunnen rken en dit kn rnd of een elektrishe shok veroorzken. Als het netsnoer of de stekker eshdigd zijn, rengt u de mhine voor reprtie nr de dihtstijzijnde erkende deler voordt u de mhine weer geruikt. Hl de stekker uit het stopontt wnneer u de mhine lngere tijd niet geruikt. Anders kn er rnd ontstn. 16

19 De mhine nzetten Pk het meegeleverde netsnoer uit. Controleer of de nimhine is uitgeshkeld (hoofdshkelr op " ") en steek de stekker vn het netsnoer in de voedingsnsluiting n de rehterknt vn de mhine. Steek de stekker vn het netsnoer in een norml stopontt. De mhine uitzetten Zet de mhine uit wnneer u ophoudt met nien. Zet de mhine ook uit wnneer u deze nr een ndere plek vervoert. Controleer of de mhine niet ezig is met nien. Druk op de linkerknt vn de hoofdshkelr rehts op de mhine om de mhine uit te shkelen (zet de shkelr op " "). 1 1 Voedingsnsluiting nimhine Druk op de rehterknt vn de hoofdshkelr rehts op de mhine om de mhine in te shkelen (zet de shkelr op " "). Het liht, het LCD-disply en de (strt/ stop-knop) lihten op wnneer u de mhine inshkelt. d Het liht, het LCD-disply en de (strt/ stop-knop) gn uit wnneer u de mhine uitshkelt. Hl de stekker uit het stopontt. Pk de stekker vst wnneer u het netsnoer uit het stopontt hlt. Hl het netsnoer uit de voedingsnsluiting vn de mhine. Opmerking Wnneer tijdens het geruik vn de mhine de stroom uitvlt, zet u de nimhine uit en hlt u de stekker uit het stopontt. Volg de onderstnde proedure om de mhine weer op de juiste mnier te strten. Wnneer u de mhine inshkelt, mken de nld en de trnsporteur geluid wnneer ze ewegen. Dit duidt niet op een storing. De mhine n- en uitzetten 17

20 VOORBEREIDINGEN LCD-disply edienen De geseleteerde steek, ptrooninstellingen en meldingen worden weergegeven in het LCD-disply op het voorpneel vn de nimhine. Wijzig het sherm vn het LCD-disply met de toetsen n de rehterknt vn het LCD-disply en voer de ewerkingen uit door de pitogrmmen diret n te tippen met uw vinger of met een shermnrkpen. Voor meer informtie, zie "Bedieningspneel" (pgin 14). LCD-disply ekijken Wnneer de mhine is ingeshkeld, liht het LCD-disply op. Wnneer u met uw vinger of een shermnrkpen het LCD-disply nrkt volgens de nwijzing op het sherm, vershijnt het volgende nisteekkeuzesherm. d e f g h Geseleteerde steek Te geruiken persvoet Steken Steekinstellingen en nien met de tweelingnld Steekreedte Steeklengte Nummer vn de geseleteerde steek Antl steken l 1 k i Horizontl spiegeleeld j Automtish drdknippen k Automtish hteruitnien/verstevigingssteken l Nien met de enkele nld/tweelingnld en de nldstopstnd Druk op (nistekentoets) om het sherm weer te geven voor het seleteren vn het steektype. Zie "Soorten steken" (pgin 51) voor meer informtie. Wnneer de orduurtfel is ngesloten, wordt een nder sherm weergegeven. Meer ijzonderheden vindt u in "Borduurptroon seleteren" (pgin 155). Zie "Foutmeldingen" (pgin 181) voor meldingen die op het LCD-disply worden weergegeven. Bij sommige modellen wordt een nimtiefilmpje getoond wnneer u de mhine nzet. Wnneer een nimtiefilmpje wordt getoond, wordt het ovenstnde sherm weergegeven ls u het LCDdisply met uw vinger nrkt. De mhine-instellingen wijzigen U kunt diverse nimhinehndelingen en ni-instellingen wijzigen. Onderstnde lijst geeft een overziht vn lle steek- en mhinetoepssingen die u kunt instellen. Zie pgin 20 voor meer informtie. Toepssing Pitogrm Informtie Instellingen Nldstnd Hiermee stelt u in wr de nld lijft stn wnneer u stopt met nien. Omlg Omhoog Steekreedte instellen Hiermee zorgt u dt de steekreedte wordt ngepst met de shuifknop voor snelheidsregeling (pgin 106). 18

21 Toepssing Pitogrm Informtie Instellingen Vertile ptroonfstelling Sptiëring tussen letters Hiermee pst u de vertile positie (omhoog/omlg) vn het ptroon n (pgin 125). Hiermee pst u de ruimte tussen letters n wnneer u lfnumerieke tekens nit. (pgin 124) -9 tot +9 0 tot 10 1 Drdkleurweerg ve Hiermee wijzigt u de drdkleurweergve op het orduursherm (pgin 151). (Wnneer "Drd nr. #123" is geseleteerd) Drdkleur/Borduurtijd/ Antl steken/drdnummer (#123) Emroidery/Country/Mdeir poly/mdeir ryon/sulky/ Roison Anton Mteenheid shermweergve Hiermee seleteert u de mteenheden die worden weergegeven (lleen voor orduren) (pgin 152). mm/inch Zoemer Hiermee stelt u in of n elke hndeling een pieptoon klinkt (pgin 185). Beginsherm Hiermee stelt u in of het eginsherm wordt weergegeven ls de stroom wordt ingeshkeld. (Er zijn modellen wrij dit niet kn worden gewijzigd.) Anvnkelijke nldstnd Hiermee seleteert u of " 1 Rehte steek (links)" of " 3 Rehte steek (midden)" utomtish wordt geseleteerd wnneer u de mhine nzet. Tl Hiermee kunt u de shermtl wijzigen. Engels/Duits/Frns/Itlins/ Nederlnds/Spns/Jpns/ Deens/Noors/Fins/Zweeds/ Portugees/Russish/Korens/ This/Overige Helderheid LCDdisply Ps de helderheid vn het LCD-disply n (pgin 185). Lihter Donkerder Stekenteller Servieherinnering en het totl ntl orduursteken weergeven. Het ntl steken met het oog op servie is een herinnering dt u uw mhine regelmtig een onderhoudseurt geeft. (Neem ontt om uw erkende deler voor meer informtie.) - Produtnummer NO.: "Nr." is het nummer vn de orduur- en nimhine. - Progrmmversie Versie: Hiermee geeft u de progrmmversie weer. - De gemrkeerde items zijn de instellingen op het moment vn nshf. LCD-disply edienen 19

22 VOORBEREIDINGEN Zet de mhine n. De gemrkeerde weergve is de egininstelling. Het LCD-disply gt n. Druk op (instellingstoets) op het edieningspneel. Vooreeld: Nldstopstnd wijzigen Het instellingensherm vershijnt. d Wnneer u de gewenste instellingen het opgegeven, drukt u op (hteruittoets). Druk op het onderdeel dt u wilt instellen. Wissel vn sherm met (toets Vorige pgin) en (toets Volgende pgin). Op de volgende shermen ziet u de stndrdinstellingen drvn. Het eginsherm voor steken wordt opnieuw weergegeven. "NO." is het unieke nummer vn de nimhine. "VERSION" is de progrmmversie die is geïnstlleerd op de nimhine. Instellingen die u wijzigt, lijven ehouden wnneer de stroom wordt uitgeshkeld. 20

23 Bedieningsproedures ontroleren Geeft op het LCD-sherm eenvoudige uitleg over de volgende onderwerpen: het pltsen vn de ovendrd/het winden vn de onderdrd/het pltsen vn de onderdrd/het vervngen vn de nld/het evestigen vn de orduurtfel/het evestigen vn het orduurrm/het evestigen vn de orduurvoet/het vervngen vn de persvoet. Zet de mhine n. Druk op (toets Volgende pgin) om d nr de volgende pgin te shkelen. Als u op (toets Vorige pgin) drukt, keert u terug nr de vorige pgin. Druk op (hteruittoets) om terug te gn nr het itemkeuzesherm. Vooreeld: Bovendrd inrijgen 1 Het LCD-disply gt n. Druk op (helptoets nimhine) op het edieningspneel. Het helpsherm vn de nimhine vershijnt. Druk op het item dt u wilt weergeven. d e Als u het vooreeld het ekeken, drukt u tweeml op (hteruittoets). h g f e Bovendrd inrijgen Spoel winden Spoel instlleren d Nld vervngen e Persvoet vervngen f Borduurvoet evestigen g Borduurrm evestigen h Borduurtfel evestigen Het eerste sherm met de proedure voor het geseleteerde onderwerp vershijnt. Het eginsherm voor steken wordt opnieuw weergegeven. Zie voor meer informtie over de vershillende onderwerpen de etreffende pgin in deze edieningshndleiding. LCD-disply edienen 21

24 VOORBEREIDINGEN Spoel winden/pltsen In dit gedeelte wordt eshreven hoe u de drd op de spoel windt en vervolgens de onderdrd pltst. Voorzorgsmtregelen spoel Neem de volgende voorzorgsmtregelen in ht voor de spoel. VOORZICHTIG Geruik uitsluitend de spoel (onderdeelode: SFB (XA )) die speil voor deze nimhine is ontworpen. Het geruik vn een ndere spoel kn letsel tot gevolg heen of shde n de mhine veroorzken. De ijgeleverde spoel is speil voor deze nimhine ontworpen. Als u spoelen vn ndere modellen geruikt, werkt de mhine niet goed. Geruik lleen de ijgeleverde spoel of spoelen vn hetzelfde type (onderdeelode: SFB (XA )). Wre grootte 11,5 mm (7/16 inh) Dit model Ander model Spoel winden Wind de drd rond de spoel om het inrijgen voor te ereiden. Drdgeleider voor de spoelwinder Spoelwinders Spoel 22

25 Zet de mhine n. Plts de spoel op de spoelwinders zodt de veer op de s in de inkeping vn de spoel pst. Druk de spoel omlg totdt deze vstklikt. e Plts de klos drd voor de spoel op de klospen. Shuif de klos zo op de pen dt de klos horizontl stt en de drd vn onder f nr voren fwikkelt. 1 Geruik orduuronderdrd om te orduren. Inkeping Veer vn de spoelwinders Shuif de spoelwinder in de rihting vn de pijl totdt deze vstklikt. f Opmerking Als de klos niet zo is gepltst dt de drd juist fwikkelt, kn de drd verwrd rken rond de klospen. Shuif de kloskp op de klospen en zet de klospen terug in de oorspronkelijke stnd. Shuif de kloskp zo ver mogelijk nr rehts, zols ngegeven, met de fgeronde knt nr links. d (Strt/stop-knop) liht ornje op. Hl de klospen omhoog en verwijder de kloskp vn de klospen. Kloskp Klospen VOORZICHTIG Als de drdklos of de kloskp niet op de juiste plts zit, kn de drd verwrd rken rond de klospen of kn de mhine shde oplopen. De kloskp is verkrijgr in drie formten, zodt u een kloskp kunt kiezen die het est pst ij het formt klos dt u geruikt. Als de kloskp te klein is voor de geruikte klos, kn de drd lijven hngen in de sleuf in de klos of kn de mhine shde oplopen. Spoel winden/pltsen 23

26 VOORBEREIDINGEN Opmerking Wnneer u nit met fijn kruiswikkeldrd, geruikt u de kleine kloskp en lt u enige ruimte tussen de kp en de klos. Leid de drd hter het drdgeleiderdeksel h en nr voren. Houd met uw rehterhnd de drd diht ij de klos vst en trek de drd met uw linkerhnd zols hieronder ngegeven. Kloskp (klein) Klos (kruiswikkeldrd) Ruimte Wnneer u een drdsoort geruikt die snel fwikkelt, zols doorzihtig nylon of metlliek drd, pltst u het klosnetje over de klos, voordt u de drdklos op de klospen pltst. Als het klosnetje te lng is, vouwt u het zodt het op het formt klos pst. Wnneer u een klosnetje geruikt, wordt de spnning vn de ovendrd mogelijk groter. Zie "Drdspnning npssen" voordt u gt nien (pgin 62). i Drdgeleiderdeksel Trek de drd nr rehts en leid de drd onder de hk vn de drdgeleider voor de spoelwinder. Wind de drd vervolgens tegen de klok in onder de voorspnningsshijf, wrij u deze zo ver mogelijk nr innen trekt. Drdgeleider voor de spoelwinder d Klosnetje Klos Kloskp Klospen d Zorg dt de drd onder de voorspnningsshijf loopt. g Trek de drd vn de klos en leid de drd onder de hk vn de drdgeleider. d d Hk Voorspnningsshijf Trek de drd zo ver mogelijk nr innen. Drdgeleider 24

27 j Wind het uiteinde vn de drd vijf à zes keer met de klok mee om de spoel. Houd met uw linkerhnd de drd vst die u door de drdgeleider voor de spoelwinder het geleid terwijl u met uw rehterhnd het eind vn de drd om de spoel windt. Vijf of zes keer omwinden. l Shuif de shuifknop voor snelheidsregeling nr rehts. 1 Snelheidsregeling k VOORZICHTIG Trek de drd strk en wind de drd met de klok mee. Als u de drd tegen de klok in windt, wordt de drd mogelijk rond de spoelwinders gewonden. Leid het uiteinde vn de drd door de geleidesleuf in de spoelwindersis. Trek de drd vervolgens nr rehts om deze f te snijden. Druk eenml op (strt/stop-knop). m Wnneer het voetpedl is ngesloten, drukt u het voetpedl in. Strt/stop-knop De spoel egint op te winden en op het LCD vershijnt een eriht " ". Geleidesleuf in de spoelwindersis (met ingeouwde snijder) Opmerking Blijf ij de mhine tijdens het winden vn de spoel. Controleer of de onderdrd juist wordt gewonden. Als de onderdrd niet juist wordt gewonden, drukt u op (strt/ stop-knop) of drukt u onmiddellijk het voetpedl in om het winden vn de spoel te stoppen. VOORZICHTIG Zorg dt u de drd fknipt zols ngegeven. Wnneer u de spoel opwindt zonder de drd f te knippen met de in de spoelwindersis ingeouwde drdknipper, kn de drd verwrd rken in de spoel of kn de nld veruigen en reken wnneer de onderdrd oprkt. Controleer voordt u de spoel opwindt of de drd goed is gepltst. Anders rkt de drd mogelijk verwrd en wordt de drd niet opgewonden. Wnneer het winden vn de spoel trger gt, n drukt u eenml op (strt/stop-knop) om de mhine stil te zetten. Wnneer u met het voetpedl werkt, hlt u uw voet vn het voetpedl. Het winden vn de spoel stopt. VOORZICHTIG Zet de mhine stil zodr het winden vn de spoel ophoudt of lngzmer gt. De nimhine kn nders shde oplopen. Spoel winden/pltsen 25

28 VOORBEREIDINGEN o Knip de drd f met de shr, shuif de spoelwinders nr links en verwijder de spoel vn de s. Wnneer de drd verwrd rkt onder de spoelwindersis. Als het winden vn de spoel egint wnneer de drd niet goed onder de voorspnningsshijf is geleid, kn de drd verstrikt rken onder de spoelwindersis. Wind de drd in dt gevl f volgens onderstnde proedure. Drd Spoelwindersis p Als de spoelwinders nr rehts stt, eweegt de nld niet. (Nien is onmogelijk.) Shuif de shuifknop voor snelheidsregeling nr de oorspronkelijke stnd. VOORZICHTIG Verwijder de spoelwindersis niet, ook l is de drd verstrikt onder de spoelwindersis. U kunt hierdoor letsel oplopen. Verwijder de shroef vn het drukmehnisme voor de spoelwinder niet. Hierdoor kn de mhine shde oplopen. U kunt de drd niet fwinden door de shroef te verwijderen. Wnneer u de nimhine strt of het hndwiel drit ndt de spoel is gewonden, mkt de mhine een klikkend geluid. Dit duidt niet op een storing. Shroef vn het drukmehnisme voor de spoelwinder Als de drd verstrikt rkt onder de spoelwindersis, drukt u eenml op (strt/stop-knop) om het winden vn de spoel te stoppen. Wnneer u met het voetpedl werkt, hlt u uw voet vn het voetpedl. Strt/stop-knop 26

29 Knip met de shr de drd f nst de drdgeleider voor de spoelwinder. Spoel pltsen Drdgeleider voor de spoelwinder Plts de spoel met opgewonden drd. VOORZICHTIG Geruik een spoel die op de juiste mnier is opgewonden met drd, nders kn de nld reken of is de drdspnning mogelijk onjuist. 1 Shuif de spoelwinders nr links en hl de spoel vn de s. Houd het uiteinde vn de drd vst met uw d linkerhnd en wind de drd met uw rehterhnd in de uurt vn de spoel f, zols hieronder ngegeven. De ijgeleverde spoel is speil voor deze nimhine ontworpen. Als u spoelen vn ndere modellen geruikt, werkt de mhine niet goed. Geruik lleen de ijgeleverde spoel of spoelen vn hetzelfde type (onderdeelode: SFB (XA )). 11,5 mm (7/16 inh) Wre grootte Dit model Ander model De volgorde wrin u de onderdrd door het spoelhuis moet leiden, wordt ngegeven door de mrkeringen rond het spoelhuis. Wind de spoel opnieuw op. e Opmerking Leid de drd goed onder de voorspnningsshijf vn de drdgeleider voor de spoelwinder (pgin 24). Spoel winden/pltsen 27

30 VOORBEREIDINGEN Druk een- of tweeml op (nldstndtoets) om de nld omhoog te zetten en zet vervolgens de persvoet omhoog. f Plts met uw rehterhnd de spoel in het spoelhuis. Nldstndtoets Persvoethendel Zet de mhine uit. Plts de spoel op de juiste mnier. VOORZICHTIG Druk met uw vinger de spoel goed n. Anders reekt de drd misshien of is de drdspnning niet goed. Zorg dt u de drd inrijgt zols ngegeven. Anders reekt de drd misshien of is de drdspnning niet goed. Shuif de grendel vn het spoelhuisdeksel nr rehts. Houd de spoel vst met uw rehterhnd en g leid de drd met uw linkerhnd zols ngegeven. Spoelhuisdeksel Grendel Het spoelhuisdeksel gt open. Verwijder het spoelhuisdeksel. d e Houd de spoel met uw rehterhnd vst en het uiteinde vn de drd met uw linkerhnd. Leid de drd door de opening zols h ngegeven en trek de drd nr voren. Drdfsnijder De drdknipper knipt de drd f. Lt de spoel niet vllen. 28

31 Opmerking Als u de drd niet goed inrijgt door de spnningsveer, is de drdspnning mogelijk niet goed (pgin 62). Wnneer u de onderdrd mogelijk moet optrekken Wnneer u plooien of vrije-hndquiltsteken wilt mken, trekt u eerst de onderdrd omhoog zols hieronder wordt eshreven. Rijg de ovendrd in. Zie "Bovendrd inrijgen" (pgin 31). 1 Plts de spoel in het spoelhuis. Zie stp t/m f vn "Spoel pltsen" (pgin 28). Leid de onderdrd door de sleuf. Spnningsveer i Bevestig het spoelhuisdeksel weer op zijn plts. Plts het lipje in de linkerenedenhoek vn het spoelhuisdeksel en druk voorzihtig op de rehterknt. Opmerking Knip de drd niet f met de drdfsnijder. Verwijder het spoelhuisdeksel. 2 Druk een- of tweeml op d (nldstndtoets) om de nld omhoog te zetten. 1 Lipje Linkerenedenhoek Het inrijgen vn de onderdrd is hiermee voltooid. U kunt eginnen met nien zonder de onderdrd omhoog te trekken. Vervolgens rijgt u de ovendrd in. G verder met de proedure in "Bovendrd inrijgen" (pgin 31). Wnneer u plooien mkt of voordt u vrij gt quilten, trekt u de onderdrd omhoog volgens de proedure onder "Wnneer u de onderdrd mogelijk moet optrekken". Nldstndtoets De onderdrd zit in een lus rond de ovendrd en kn nr oven worden getrokken. Spoel winden/pltsen 29

32 VOORBEREIDINGEN Trek de ovendrd voorzihtig omhoog om e het uiteinde vn de onderdrd eruit te trekken. Trek ongeveer m (4-5 inh) vn de f onderdrd onder de persvoet nr de hterknt vn de mhine. Bevestig het spoelhuisdeksel weer op zijn g plts. Plts het lipje in de linkerenedenhoek vn het spoelhuisdeksel en druk voorzihtig op de rehterknt. 2 1 Lipje Linkerenedenhoek 30

33 Bovendrd inrijgen In dit gedeelte wordt eshreven hoe u de klos voor de ovendrd pltst en vervolgens de nld inrijgt. 1 Mrkering op hndwiel VOORZICHTIG Volg voor het inrijgen vn de ovendrd de instruties zorgvuldig op. Als de ovendrd onjuist wordt ingeregen, kn de drd verwrd rken of kn de nld veruigen of reken. U kunt de nldinrijger geruiken met nimhinenlden 75/11 t/m 100/16. Bij eplde drdsoorten, zols doorzihtig nylon drd of metlliek drd, kunt u de nldinrijger niet geruiken. Voor drden met een dikte vn 130/120 of dikker kunt u de nldinrijger niet geruiken. U kunt de nldinrijger niet geruiken met de pltte nld of de tweelingnld. Zie "Nld hndmtig inrijgen (zonder de nldinrijger te geruiken)" (pgin 36) ls u de nldinrijger niet kunt geruiken. Geruik nooit een drd vn 20 of minder. Geruik de juiste omintie vn nld en drd. Voor meer ijzonderheden over de juiste omintie vn nld en drd, zie "De juiste nld kiezen voor de drd en stof" (pgin 39). De drdklos Hieronder vindt u informtie over drdklossen. VOORZICHTIG Als de drdklos of de kloskp niet op de juiste plts zit, kn de drd verwrd rken rond de klospen of kn de nld reken. De kloskp is verkrijgr in drie formten, zodt u een kloskp kunt kiezen die het est pst ij het formt klos dt u geruikt. Als de kloskp te klein is voor de geruikte klos, kn de drd lijven hngen in de sleuf in de klos of kn de nld reken. Bovendrd inrijgen 31

34 VOORBEREIDINGEN Bovendrd inrijgen Plts de drdklos op de klospen en rijg de mhine opnieuw in. Druk een- of tweeml op (nldstndtoets) om de nld omhoog te zetten. VOORZICHTIG Volg voor het inrijgen vn de ovendrd de instruties zorgvuldig op. Als de ovendrd onjuist wordt ingeregen, kn de drd verwrd rken of kn de nld veruigen of reken. Nldstndtoets Zet de mhine n. Zet de persvoethendel omhoog. Opmerking De nld stt in de juiste stnd (omhoog) wnneer de mrkering op het hndwiel omhoog stt, zols hieronder ngegeven. Controleer het hndwiel. Als de mrkering niet in deze stnd stt, drukt u op (nldstndtoets) totdt dit wel het gevl is. Persvoethendel Mrkering op hndwiel De persvoet gt omhoog. Als de persvoet niet omhoog stt, kunt u de mhine niet inrijgen. d Hl de klospen omhoog en verwijder de kloskp vn de klospen. Klospen Kloskp e Plts de drdklos op de klospen. Shuif de klos zo op de pen dt de klos horizontl stt en de drd vn onder f nr voren fwikkelt. 32

35 f Shuif de kloskp op de klospen en zet de klospen terug in de oorspronkelijke stnd. Shuif de kloskp zo ver mogelijk nr rehts, zols ngegeven, met de fgeronde knt nr links. Leid de drd hter het drdgeleiderdeksel h en nr voren. Houd met uw rehterhnd de drd diht ij de klos vst en trek de drd met uw linkerhnd zols hieronder ngegeven. 1 VOORZICHTIG Als de drdklos of de kloskp niet op de juiste plts zit, kn de drd verwrd rken rond de klospen of kn de nld reken. g Trek de drd vn de klos en leid de drd onder de hk vn de drdgeleider. d d Drdgeleiderdeksel Drdgeleider Drd Wnneer de persvoethendel omlg stt Drdgeleider Opmerking Geruik eide hnden om de drd hter het drdgeleiderdeksel te leiden. Als u de drd niet vsthoudt met uw rehterhnd, hngt de drd los en kunt u hem niet vstzetten in de drdgeleiderveer. Dn is de drdspnning mogelijk niet goed. Zet de persvoethendel omhoog voordt u de drd hter het drdgeleiderdeksel leidt. Als de persvoethendel omlg stt, is de drdgeleiderveer gesloten en kunt u de drd niet goed om de drdgeleiderveer hngen. i Leid de drd door de geleiders, in onderstnde volgorde Bovendrd inrijgen 33

36 VOORBEREIDINGEN j Controleer of de drd in de drdophlhendel is geleid zols hieronder ngegeven. m Trek het uiteinde vn de drd, dt door de drdgeleider op de nldstng is geleid, nr links. Leid de drd vervolgens door de inkeping op de drdgeleider (1) en trek de drd vervolgens stevig vnf de voorknt en reng deze heleml in de gleuf vn de drdgeleidershijf met mrkering "7" (2). Leid de drd goed door de inkeping vn de drdgeleider. Drdophlhendel Als de nld niet omhoog stt, kunt u de drd niet in de drdophlhendel leiden. Druk op de nldstndtoets om de nld omhoog te zetten voordt u de drd in de drdophlhendel leidt. k Leid de drd hter de drdgeleider n de nldstng. U kunt de drd gemkkelijk hter de drdgeleider n de nldstng leiden: u houdt de drd vst in uw linkerhnd en leidt de drd vervolgens met uw rehterhnd, zols ngegeven. Inkeping vn drdgeleider Drdgeleidershijf T n Snijd de drd f met de drdfsnijder op de linkerknt vn de mhine. T Drdfsnijder Drdgeleider n nldstng Zet de persvoet omlg met de persvoethendel. l Persvoethendel 34

37 o Zet de nldinrijghendel links op de mhine zo lg mogelijk en dri de hk. Zet de nldinrijghendel lngzm omhoog. p T 1 Nldinrijghendel Nldinrijghendel T q Zet de persvoethendel omhoog en trek de lus vn de drd zorgvuldig door het oog vn de nld om het eind vn de drd uit te trekken. T Nld Hk Opmerking Als de nldinrijghendel niet zo lg mogelijk stt, drit de hk niet volledig, zols hieronder ngegeven. De drd wordt dn niet door het oog vn de nld geleid. Begin in dt gevl opnieuw vnf m. Als de nld niet omhoog stt, kunt u de nld niet inrijgen met de nldinrijger. Druk op (nldstndtoets) om de nld omhoog te zetten voordt u de nldinrijger geruikt. Voor meer informtie, zie stp vn "Bovendrd inrijgen" (pgin 32). r VOORZICHTIG Rk geen knop n. Zorg dt u niet de strt/stop-knop, de nldstndtoets of de hteruit/verstevigingssteektoets nrkt. Als u per ongeluk op een vn deze knoppen drukt, egint de mhine te nien, wrij de nld in uw vinger kn prikken of kn freken. Trek niet te hrd n de drd wnneer u deze uittrekt. Dn kn de nld reken of veruigen. Leid het uiteinde vn de drd door de persvoet en trek ongeveer 5 m (2 inh) drd nr de hterknt vn de mhine. 5m (2 inh) Het inrijgen vn de ovendrd is hiermee voltooid. Bovendrd inrijgen 35

38 VOORBEREIDINGEN Nld hndmtig inrijgen (zonder de nldinrijger te geruiken) Bij eplde drdsoorten, zols doorzihtig nylon of metlliek drd, kunt u geen pltte nld of tweelingnld geruiken die niet met de nldinrijger kn worden geruikt. Rijg de nld dn ls volgt in. Rijg de mhine in tot de drdgeleider op de nldstng volgens stp t/m k in "Bovendrd inrijgen" (pgin 32). Werken met de tweelingnld Met de tweelingnld kunt u twee prllelle lijnen vn dezelfde steek nien met twee vershillende drden. Beide ovendrden moeten vn dezelfde dikte en kwliteit zijn. Geruik de tweelingnld en de extr klospen. Meer informtie over steken die u kunt nien met de tweelingnld vindt u in de "Steekinstellingentel" (pgin 72). Breng de persvoethendel omlg. Tweelingnld Extr klospen Persvoethendel Leid de drd vn voren nr hteren door het oog vn de nld. VOORZICHTIG We dviseren de tweelingnld (onderdeelode: X ). Wnneer u een ndere nld geruikt, kn de nld reken of kn de mhine eshdigd rken. Geruik nooit verogen nlden. Verogen nlden kunnen gemkkelijk reken, wt letsel kn veroorzken. Plts de tweelingnld. Voor meer informtie over het evestigen vn de nld, zie "Nld verwisselen" (pgin 41). VOORZICHTIG Zorg dt u niet de strt/stop-knop, de nldstndtoets of de hteruit/ verstevigingssteektoets nrkt. Als u per ongeluk op een vn deze knoppen drukt, egint de mhine te nien. Dn prikt de nld mogelijk in uw vinger, of reekt de nld. Rijg de ovendrd voor de linkernld in. Zie stp tot en met k vn "Bovendrd inrijgen" (pgin 32) voor meer informtie. Rijg de ovendrd hndmtig door het oog vn de linkernld. Leid de drd vn voren nr hteren door het oog vn de nld. Zet de persvoethendel omhoog. Leid het d uiteinde vn de drd door de opening in de persvoet en trek ongeveer 5 m drd nr de hterknt vn de mhine. VOORZICHTIG Met de tweelingnld kunt u de nldinrijger niet geruiken. Wnneer u de nldinrijger geruikt met de tweelingnld, kn de nimhine eshdigd rken. 36

39 d Plts de extr klospen in het uiteinde vn de spoelwinders en instlleer de drdklos drop. Rijg vervolgens de ovendrd opnieuw in. f Rijg de rehternld hndmtig in zonder de drd door de drdgeleider op de nldstng te leiden. Leid de drd vn voren nr hteren door het oog vn de nld. 1 e Spoelwinders Extr klospen Drdklos Instlleer de drdklos zodnig dt de drd vnf de voorknt vn de klos fwikkelt. Rijg de ovendrd voor de rehterknt op dezelfde mnier in ls de ovendrd voor de linkerknt is ingeregen. VOORZICHTIG Met de tweelingnld kunt u de nldinrijger niet geruiken. Wnneer u de nldinrijger geruikt met de tweelingnld, kn de nimhine eshdigd rken. Bevestig zigzgvoet "J". g Voor meer informtie over het verwisselen vn de persvoet, zie "Persvoet verwisselen" (pgin 43). VOORZICHTIG Wnneer u de tweelingnld geruikt, moet u zigzgvoet "J" evestigen. Als de steken te diht op elkr zitten, geruikt u persvoet "N" of evestigt u lihtgewiht fsheurre steunstof. Zie stp g tot en met j vn "Bovendrd inrijgen" (pgin 32) voor meer informtie. Zet de nimhine n en seleteer een steek. h Voor het seleteren vn een steek, zie "Steken seleteren" (pgin 51). Zie "Steekinstellingentel" (pgin 72) voor steken wrvoor de tweelingnld wordt geruikt. VOORZICHTIG Zorg dt u de juiste steek seleteert wnneer u de tweelingnld geruikt. Anders kn de nld reken of kn de mhine eshdigd rken. Bovendrd inrijgen 37

40 VOORBEREIDINGEN Druk op. i Begin met nien. l Voor meer informtie over eginnen met nien, zie "Beginnen met nien" (pgin 55). Twee rijen steken worden prllel nst elkr gemkt. Het sherm voor het instellen vn de tweelingnld vershijnt. Druk op. j wordt gemrkeerd weergegeven op het sherm. U kunt de tweelingnld nu geruiken. Wnneer u nogmls op terug nr. drukt, keert u Druk op (hteruittoets). k Het eginsherm vershijnt opnieuw en vervolgens vershijnt. Opmerking Wnneer u de nirihting wijzigt, drukt u op (nldstndtoets) om de nld omhoog te zetten. Vervolgens zet u de persvoethendel omhoog en drit u de stof. VOORZICHTIG Dri de stof niet terwijl de tweelingnld omlg stt in de stof. De nld kn dn reken of de mhine kn eshdigd rken. VOORZICHTIG Zorg dt u de tweelingnldinstelling seleteert wnneer u de tweelingnld geruikt, nders kn de nld reken of de mhine eshdigd rken. 38

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Belngrijke veiligheidsinstruties Lees deze veiligheidsinstruties lvorens u de mhine geruikt. Deze mhine is estemd voor huishoudelijk geruik. GEVAAR - Beperk het risio vn een elektrishe shok: 1 Trek ltijd

Nadere informatie

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BIJLAGE Geomputeriseerde nimhinehine Bedieningshndleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES m ij het geruik vn deze mhine ltijd

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J172W

Hier beginnen DCP-J172W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J72W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J132W

Hier beginnen DCP-J132W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J132W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J140W

Hier beginnen DCP-J140W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J140W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J152W

Hier beginnen DCP-J152W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J52W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J552DW

Hier beginnen DCP-J552DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J552DW DCP-J752DW Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J515W

Hier beginnen DCP-J515W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J55W DCP-J75W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wrshuwingen informeren

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J315W

Hier beginnen DCP-J315W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J35W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG WAARSCHUWING geeft een mogelijk

Nadere informatie

nederlands english deutsch français español italiano português eng partnumber Z50093 userguide bugaboo cameleon part 1 eu - rv02 280706

nederlands english deutsch français español italiano português eng partnumber Z50093 userguide bugaboo cameleon part 1 eu - rv02 280706 eng de nl nederlnds english deutsh frnçis fr espñol es itlino it português pt prtnumer Z50093 userguide ugoo meleon prt 1 eu - rv02 280706 nederlnds 1 nl Copyright 2005 Bugoo Interntionl BV. De informtie

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-7055W / DCP-7057W /

Hier beginnen DCP-7055W / DCP-7057W / Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lees de folder Veiligheid en wetgeving voordt u de mhine instlleert. Vervolgens vindt u in deze instlltiehndleiding instruties voor het

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift Beknopte geruiksnwijzing Gllery 40 FB DECS nr 0648 Beker lift fout Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Beker verhindert de eweging vn de Schkel mchine UIT en

Nadere informatie

Terrasverwarmer met RTS

Terrasverwarmer met RTS Terrsverwrmer met RTS Instlltiehnleiing Terrsverwrmer met RTS Wit rt.nr. 80876 Terrsverwrmer met RTS Zilver rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS ntriet rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS Inhousopgve Pgin enkt

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Zip 12 Charging Wall Cabinet

Zip 12 Charging Wall Cabinet User's Guide Zip 12 Chrging Wll Cinet Includes Show & Stow technology. Show &Stow TM De nieuwste Gids voor instlltie door de geruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com User's Guide - English Guí del usurio

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210

Beknopte instructies Gallery 210 Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Deur open Deur niet goed gesloten. Sluit de deur goed. Beknopte instructies Gllery 0 Droesk vol Tempertuur lg Lekk vol. De

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 100

Beknopte instructies Gallery 100 Beknopte instructies Gllery 100 11.99 1 35203400 Beknopte geruiksnwijzing displymeldingen Melding Mogelijke oorzk Mogelijke remedie Wnneer de storing niet kn worden E0 Dosering zonder wter Tijd vn de poederdosering

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J4110DW

Hier beginnen DCP-J4110DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J40DW Lees de Hndleiding product veiligheid voordt u uw mchine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en configurtie-instructies.

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart.

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart. Route I 1 Flmingo's Flmingo's zeven met hun kromme snvel voedsel uit het wter. Jonge flmingo's heen een rehte snvel. De jonge dieren zeven niet zelf voedsel uit het wter, mr worden door de ouders gevoerd.

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Originele bedieningshandleiding 11/2010. Voor toekomstig gebruik bewaren. Doka-onderdelenbox. Art.-nr. 583010000

Originele bedieningshandleiding 11/2010. Voor toekomstig gebruik bewaren. Doka-onderdelenbox. Art.-nr. 583010000 11/2010 Originele edieningshndleiding 999281407 nl Voor toekomstig geruik ewren ok-onderdelenox rt.-nr. 583010000 Originele edieningshndleiding ok-onderdelenox Produtfeelding Produteshrijving e ok-onderdelenox

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

HiPath 3000 vanaf V3.0

HiPath 3000 vanaf V3.0 HiPth 3000 vnf V3.0 Gigset SL 1 professionl Gigset S1 professionl hter HiPth Cordless Offie Gebruiksnwijzing Veiligheidsvoorshriften Veiligheidsvoorshriften Hndset Voorzihtig: Gebruik de hndset niet in

Nadere informatie

Documentcamera Gebruikershandleiding

Documentcamera Gebruikershandleiding Documentcmer Gebruikershndleiding Belngrijke veiligheidsinstructies Lees deze Gebruikershndleiding en houd u n lle veiligheidsinstructies voor uw documentcmer. Bewr deze hndleiding goed. Wrschuwing Let

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel Turf het ntl fouten en zet de resultten in een tel. Vlmingen Nederlnders resultt ntl resultt ntl 9 9 en nder tlstelsel U Ontijfer de volgende hiërogliefen met ehulp vn het overziht op p. in het leerwerkoek.........................

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

BUISKOPPELINGEN. TÜV Gecertifi ceerd VAST EN ZEKER

BUISKOPPELINGEN. TÜV Gecertifi ceerd VAST EN ZEKER BUISKOPPELINGEN TÜV Geertifi eerd VAST EN ZEKER 01-11-2015 EASYCLAMP -uiskoppelingen worden vervrdigd vn smeedr gietijzer. De EASYCLAMP -uiskoppelingen zijn vold/thermish verzinkt wrdoor ze orrosieestendig

Nadere informatie

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE)

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) OWNER S MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) Voor lgemeen publiek gebruik Binnenpprt RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J4510DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties. WAARSCHUWING

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge Link Qulity Aess Point Wireless Power WPS Instlltiegids Met de sluit u uw modem drdloos n op uw Proximus TV-deoder Instellingen volgens het model vn uw modem. U heeft: een -ox 3-modem Zie punt 1 een -ox

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

Abnormale verdachte (niet accidentele, intentionele) letsels en afwijkingen

Abnormale verdachte (niet accidentele, intentionele) letsels en afwijkingen hoofdstuk 10 Anormle verdchte (niet ccidentele, intentionele) letsels en fwijkingen 10.1 Inleiding Eenderde vn de letsels evindt zich op een voor een letsel ongeruikelijke plek, zols de zijknt vn het gelt,

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J6520DW

Hier beginnen MFC-J6520DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J6520DW MFC-J6720DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-790CW MFC-990CW Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen

Nadere informatie

VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN

VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN NIEUWE WEBSITE Technische fiches, lgemene productinformtie, prktische instlltietips,... u vindt snel lle informtie die u zoekt en nog veel meer

Nadere informatie

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier Route J 1 Vle gieren Over het lgemeen zijn gieren niet bepld de meest geliefde dieren. Hun kle kop en hls en hun gedrg zijn dr vk de oorzk vn. Welke reden kun je bedenken voor het feit dt op de kop en

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezondheid Ioniserende strling VWO Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelden ion heeft ltijd meer elektronen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

T-MODE TM R-W 868 Mhz

T-MODE TM R-W 868 Mhz T-MODE TM R-W 868 Mhz VERKLARING VAN CONFORMITEIT Friknt: Adres: FAAC S.p.A. Vi Clri, 10-40069 Zol Predos BOLOGNA - ITALIË verklrt dt: de ndrijving mod. TM 45 rdio, - wind in overeenstemming is met de

Nadere informatie

Is er tussen de dieren in de afbeelding sprake van voedselconcurrentie? Leg je antwoord uit.

Is er tussen de dieren in de afbeelding sprake van voedselconcurrentie? Leg je antwoord uit. Route M - Sfri 1 De Afriknse svnne De Afriknse svnne is een eosysteem met een open lndshp; in uitgestrekte grsvlkten kom je oomgroepen en drinkpltsen tegen die voor zowel plnteneters ls roofdieren elngrijk

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Documentatie-cd-rom

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Documentatie-cd-rom Instlltiehnleiing Hier eginnen DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Lees e foler Veilighei en wetgeving voort u e mhine instlleert. Vervolgens vint u in eze instlltiehnleiing instruties voor het

Nadere informatie

Kenmerken. Specificaties van de wagen. 888-SV-21DN-00 rev C - SV21-91007. Bewegingsbereik

Kenmerken. Specificaties van de wagen. 888-SV-21DN-00 rev C - SV21-91007. Bewegingsbereik Kenmerken - SV-9007 Stnder Noteookruimte 3 Werkvlk 4 Opergvk voor één () lithium-iontterij 5 Kntelre toetsenordplnk en polssteun Rechter-/linkermuisplnk en -houder 7 Keleheer 8 Vergrendeling voor stnder

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Colofon Iepen en iepziekte Uitgve Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Hg Vormgeving Teres Jonkmn (BNO) Druk Fcilitire dienst - Multimedi Deze brochure

Nadere informatie

Overzicht Opzoomerkanjers per deelgemeente

Overzicht Opzoomerkanjers per deelgemeente De uitslg wordt 1 novemer ekend gemkt. wrin de jeugd entrl stt Wie verdient uw stem? Wie krijgt uw muntje? opzoomerknjer in uw deelgemeente 1e prijs: 500 euro + sponsorpkket AH 2e prijs: 250 euro + sponsorpkket

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Waaruit zou je kunnen afleiden dat het bewegen van de staart iets te maken kan hebben met een soort van communicatie naar soortgenoten?

Waaruit zou je kunnen afleiden dat het bewegen van de staart iets te maken kan hebben met een soort van communicatie naar soortgenoten? Route C 1 Bluwe duikers Omdt lleen de mnnetjes kleine hoorntjes heen, zijn ze goed vn de vrouwtjes te ondersheiden. Een vrouwtje zorgt smen met het mnnetje voor de jongen. In hun territorium willen deze

Nadere informatie

Gebruikerhandleiding

Gebruikerhandleiding Geruikerhndleiding Welkom Hrtelijk dnk voor uw nkoop vn dit pprt. Lees deze hndleiding ndchtig voorlleer u uw pprt voor de eerste keer geruikt. Bewr deze hndleiding op een veilige plts en geruik deze ls

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Kenmerken. Specificaties van de wagen Bewegingsbereik. 888-SV-21MN-00 rev C - SV21-91008. Gewichtscapaciteiten

Kenmerken. Specificaties van de wagen Bewegingsbereik. 888-SV-21MN-00 rev C - SV21-91008. Gewichtscapaciteiten Kenmerken - SV-9008 Stnder Noteookruimte 3 Werkvlk 4 Electronische, zelfsluitende medicijnenlde 5 Kntelre toetsenordplnk en polssteun Rechter-/linkermuisplnk en -houder 7 Keleheer 8 Vergrendeling voor

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

Wiskunde voor 1 havo/vwo

Wiskunde voor 1 havo/vwo Wiskunde voor 1 hvo/vwo Deel 2 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op dit lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is derhlve de rehtheende zols edoeld in de hieronder vermelde retive ommons

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

K4 Relativiteitstheorie

K4 Relativiteitstheorie K4 Reltiviteitstheorie Ruimtetijd vwo Uitwerkingen bsisboek K4. INTRODUCTIE 2 3 De golflengte vn rdiostrling is groter dn die vn liht. b Uit λ f volgt dt de frequentie vn de fotonen vn rdiostrling lger

Nadere informatie

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers?

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers? Route A 1 Bosrendieren en korstmossen Rendieren zijn de enige herten wrvn zowel mnnetjes ls vrouwtjes een gewei drgen. Vroeger dcht men dt het gewei geruikt werd om sneeuw weg te schuiven zodt ze ij het

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl AFRIKA RAPPORT Je gt op ontdekkingstoht nr de Afriknse dieren die in het Prk en in de Sfri vn Koninklijke Burgers Zoo leven. Bentwoord lle vrgen en hl je Afrik Rpport! Wrttenzwijnen Welkom in Burgers Prk!

Nadere informatie