Nieuwe internet radio eigenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe internet radio eigenschap"

Transcriptie

1 XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het vereist zijn de firmwre vn het pprt te updten en ook om de Pioneer ControlApp op uw moiele pprtuur te instlleren. * Op het ogenlik, dit is feruri 2012, is de Pndor-service lleen eschikr in de Verenigde Stten. Inhoudsopgve De firmwre vn het pprt updten... 1 ControlApp instlleren... 2 Luisteren nr Pndor/internetrdio... 2 Prolemen oplossen... 5 De firmwre vn het pprt updten Om de Pndor/internetrdiofunctie te geruiken, kn het nodig zijn om de firmwre vn het pprt te updten. Sluit eerst dit pprt en uw PC *1 op hetzelfde netwerk n. Voor verdere informtie over de netwerkverindingen kunt u het gedeelte Verinden met het netwerk, deel A t/m E (pgin 18 vn de hndleiding) rdplegen. *2 *1 De werking is getest en goed evonden met Internet Explorer versie 8/9 op Windows en Sfri op Mc computers. *2 Updten vn de firmwre is niet mogelijk vi de methode eschreven in F. Drdloos-direct functie. Belngrijk Koppel niet de netspnningsdpter los tijdens het updten. Bij geruik vn de XW-SMA3 moet eerst de netspnningsdpter op het pprt worden ngesloten (updten is niet mogelijk wnneer het pprt op de ingeouwde tterij wordt geruikt). Bij het updten vn de firmwre vn het pprt moet het pprt met een netwerk worden veronden (ehlve ij methode F vn Verinden met het netwerk ); zie voor verdere informtie pgin 18 vn de hndleiding. 1. Geef het We Control menu weer. Kies de toegngsmethode die geschikt is voor uw pprtuur. Geruik vn Sfri voor toegng tot We Control 1. Strt de Sfri-rowser op uw computer. 2. Klik op het Bookmrk (ldwijzer) pictogrm ( ) linksoven op het scherm. 3. Klik op de Bonjour-lijst () en selecteer dn de nm vn dit pprt (). Sfri moet vn tevoren worden ingesteld voor weergve vn Bonjour. Geruik vn Microsoft Windows 7/Vist 1. Klik op Strt Documents (Documenten) My Documents (Mijn documenten). 2. Selecteer Netwerk in het Explorer menu op de linkerzijde vn het scherm. Dit pprt verschijnt ls een pictogrm dt met hetzelfde netwerk is veronden. 3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogrm vn dit pprt en selecteer View device wepge (Wepgin vn pprt weergeven). U moet nu toegng heen tot het We Control menu. Geruik vn de UPnP-functie voor toegng tot We Control (n verinding met het netwerk) Dit pprt ondersteunt UPnP. U kunt toegng krijgen tot het We Control menu vnf UPnP-ondersteunde pprtuur die is ngesloten op hetzelfde netwerk ls dit pprt. Rdpleeg de hndleiding vn de computer voor verdere informtie. Geruik vn Windows XP 1. Klik op Strt My Network (Mijn netwerklocties). 2. Klik op Disply icons for UPnP devices connected to the network (Pictogrmmen voor UPnP-pprten in het netwerk weergeven). Dit pprt verschijnt ls een pictogrm dt met hetzelfde netwerk is veronden. 3. Duelklik op het pictogrm vn dit pprt. U moet nu toegng heen tot het We Control menu. XXXXXX XXXXXX XXXXXX 1

2 on input network stndy/on input volume 11 S1000 BCO_1000.fw 2. Controleer de firmwreversie vn uw pprt. Controleer de firmwreversie vn uw pprt op het We Control menu. Als de vier cijfers die op de S volgen lger zijn dn [1050], is een fi rmwre-updte vereist. Als de vier cijfers hetzelfde of hoger zijn dn [1050], is er geen updte vereist. S S Downlod de nieuwe firmwre. De firmwre-updte kn vnf de Pioneer-wesite worden gedownlod. Het firmwreestnd wordt in de opgegeven mp gedownlod. Afhnkelijk vn uw rowser en de geldende instellingen is het mogelijk dt het estemmingsselectievenster niet verschijnt wnneer het firmwreestnd wordt gedownlod. In dit gevl wordt het estnd utomtisch gedownlod in de mp die door uw rowserinstellingen wordt epld. Het firmwreestnd wordt in gecomprimeerd zip formt gedownlod. (Vooreeld) Nm vn gecomprimeerd estnd: SMA2013NMP****.zip De vier sterretjes (****) geven het versienummer n. 4. Open het gedownlode gecomprimeerde estnd. Decomprimeer het firmwreestnd en sl de inhoud in een gewenste mp op. Wnneer het gecomprimeerde estnd wordt gedecomprimeerd, wordt er een nieuwe mp ngemkt en wordt het geüpdte firmwreestnd (SMA2013NMP****.fw) in de nieuwe mp opgeslgen. Rdpleeg uw softwre of computerdeler voor verdere informtie over het decomprimeren vn estnden. 5. Selecteer de firmwre-updte functie. Op het We Control menu klikt u op Firmwre Updte () en drn op Strt (). Het Firmwre Updte Prepre scherm verschijnt. Als het scherm niet utomtich verschijnt, klikt u op Click Here. 6. Selecteer het updteestnd. Klik op de Choose File knop () en selecteer het firmwreestnd (SMA2013NMP****.fw) dt u voorheen het gedownlod, en klik dn op de Uplod knop (). Klik drn op Yes op het evestigingsscherm. Wnneer de updte eenml is egonnen, kn deze niet meer gennuleerd worden. 7. Controleer of de updte met succes is voltooid. Wnneer de updte egint, wordt het updteproces weergegeven. Als het updteproces is voltooid, volgt u de nwijzingen op het scherm en hlt de stekker uit het stopcontct. Als het updteproces niet innen tien minuten is voltooid, proeert u het pprt los te koppelen wrn u het updteproces opnieuw uitvoert. ControlApp instlleren Vervolgens moet de Pioneer-pplictie ControlApp op uw moiele pprtuur worden geïnstlleerd. Voor verdere informtie over uw geruiksomgeving gt u nr de juiste wesite zols hieronder ngegeven. Bij geruik vn een iphone of ipod touch Voor een iphone of ios-pprt kunt u de pplictie verkrijgen ij AppStore. Bij geruik vn een Android-pprt Voor Android kunt u de pplictie verkrijgen ij Google Ply. Luisteren nr Pndor/internetrdio Als u ControlApp de eerste ml geruikt, volgt u deze nwijzingen om de pplictie te strten. 1. Verind dit pprt met het netwerk dt u gewoonlijk geruikt. 2. Verind uw moiele pprtuur met hetzelfde netwerk. Controleer of ControlApp op uw moiele pprtuur is geïnstlleerd. 3. Schkel dit pprt in. 5. Tip de Downlod knop n. Wnneer het downloden is voltooid, verschijnt het CONTROL scherm. Downlod 4. Strt ControlApp op uw moiele pprtuur. Bedrd/drdloos Drdloos 2

3 on input network Geruik vn het CONTROL scherm Internet Rdio Overschkelen nr het Internet Rdio Control scherm. 2. Pndor* Overschkelen nr het Pndor Control scherm. * Op het ogenlik, dit is feruri 2012, is de Pndor-service lleen eschikr in de Verenigde Stten. Wnneer het pprt met ingeschkelde snelstrtmodus in de ruststnd stt en ls dn de Internet Rdio of Pndor knop wordt ngetipt, wordt het pprt ingeschkeld en wordt internetrdio of Pndor ls ingngsron ingesteld. 3. VOLUME Sleep deze regelr om het geluidsvolume in te stellen. 4. MUTE Tip dit pictogrm n om de dempingsfunctie in en uit te schkelen. Muziek fspelen 1. Verind dit pprt en uw moiele pprtuur met een netwerk. De Pndor- en internetrdiofuncties zijn niet eschikr ij geruik vn een drdloos-direct verinding. 2. Strt ControlApp. Bediening vn de fspeeltoetsen 3. Tip de Pndor- of internetrdioknop n. De ingngsron vn het pprt schkelt over nr Pndor of internetrdio en de input indictor vn het pprt rndt groen. Groen 4. Tip de fspeeltoets n. Het fspelen vn de muziek egint. De ediening vn de fspeeltoetsen verschilt fhnkelijk vn de gewenste functie. Bij het luisteren nr muziek met Pndor/internetrdio zullen de volgende fstndsedieningstoetsen niet werken: (fspelen/puzeren), (vorige) en (volgende) De toetsen die lijven werken op dit pprt en de fstndsediening zijn de stndy/on, input en volume /+ (vol /+). Stoppen met de rdioweergve Tijdens geruik vn Pndor/internetrdio kunt u stoppen met de weergve door een vn de volgende edieningshndelingen uit te voeren. Geruik vn een vn de toetsen op het pprt of de fstndsediening om het pprt uit te schkelen De volgende keer dt het pprt wordt ingeschkeld, wordt er utomtisch overgeschkeld nr de ingngsron (ipod of AUX IN) die geselecteerd ws voordt Pndor of internetrdio werd geruikt. Geruik vn een vn de toetsen op het pprt of de fstndsediening die de ingngsron vernderen nr iets nders dn Pndor of internetrdio De ingngsron wordt utomtisch omgeschkeld nr de ingngsron (ipod of AUX IN) die geselecteerd ws voordt Pndor of internetrdio werd geruikt. Geruik vn ndere pprtuur voor de ediening vn dit pprt om te strten met AirPly of DMRudioweergve De ingngsron schkelt over nr AirPly of de DMR-functie. Als tijdens Pndor of internetrdio de MUTE functie wordt ngezet en er meer dn 20 minuten verstrijken Wnneer de MUTE functie lnger dn 20 minuten is gectiveerd, wordt het pprt utomtisch uitgeschkeld. De utomtische uitschkelfunctie voor het pprt komt te vervllen ls de MUTE functie wordt uitgezet of ls de MUTE functie wordt gennuleerd omdt de volumeregelr wordt ediend. 3

4 Als ControlApp wordt uitgeschkeld of de verinding met dit pprt wordt verroken tijdens muziekweergve Als u terugkeert nr de homepgin op uw moiele pprtuur, een ndere pplictie strt of de pprtuur in de slpmodus komt te stn, wordt de verinding tussen dit pprt en ControlApp verroken. Zelfs ls de verinding verroken is, zl de muziekweergve toch doorgn op dit pprt. Zelfs ls de verinding met ControlApp verroken is, zullen de volgende toetsen op het pprt en de fstndsediening toch nog lijven werken: stndy/on, input, volume /+ (vol /+). Als ControlApp wordt gestopt tijdens muziekweergve, kn het pprt opnieuw worden ediend door ControlApp weer op te strten en de verinding tussen de pplictie en dit pprt opnieuw op te zetten. Pndor is gepersonliseerde internetrdio die edoeld is om u nieuwe muziek te lten ontdekken wrvn u houdt en u tevens te lten genieten vn de muziek die u l kent. Bezoek voor verdere informtie de volgende wesite: Op het ogenlik, dit is feruri 2012, is de Pndor-service lleen eschikr in de Verenigde Stten. U moet een geregistreerd ccount heen om te luisteren nr muziek vn Pndor internetrdio. Selecteer PANDORA en volg dn de nwijzingen op het scherm om de ccount-instellingen te mken. Sommige functies kunnen mogelijk door Pndor worden vernderd. Wnneer u het product weggooit, rden wij u n het eerst te resetten om lle gegevens te verwijderen. Zie Resetten vn het systeem op pgin 35 vn de hndleiding. Pndor, een leidinggevende internetrdioservice, geeft mensen vi gepersonliseerde zenders op elk moment en op elke plts de muziek wrvn ze houden. Afhnkelijk vn de zender en het udiomteril is het mogelijk dt de informtie over de muziekstukken niet juist wordt ngegeven. Internetrdio verwijst nr rdioprogrmm s die vi internet worden verspreid. Er zijn tlloze internetrdiozenders in de wereld, vn kleine zenders die door een pr personen worden eheerd tot grote zenders die door commerciële rdioedrijven worden eheerd. Het ereik vn de normle rdiozenders is eperkt tot het ereik vn de rdiogolven, mr met internetrdio kunnen rdioprogrmm's vn over de hele wereld vi internet worden verspreid. Afhnkelijk vn de toestnd vn de internetverinding is het echter wel mogelijk dt het geluid soms wegvlt of vervormd is. Voor het luisteren nr internetrdio wordt een reedndverinding nevolen. Bij geruik vn een 56K modem of een ISDNverinding kunnen de mogelijkheden vn internetrdio eperkt zijn. De computerpoortnummers voor internetrdio kunnen verschillen fhnkelijk vn de zender, dus het verdient neveling uw firewllinstellingen te controleren. De nlevering vn zenderlijsten door vtuner kn zonder voorfgnde kennisgeving worden gestopt. Zenders kunnen hun uitzendingen soms onderreken of heleml stoppen. In dergelijke gevllen is het mogelijk dt er geen uitzendingen meer vn de zender kunnen worden ontvngen, lhoewel de zender wel nog op de lijst met eschikre zenders stt. De lijst vn internetrdiozenders die ij dit pprt wordt geleverd is geseerd op de rdiozender-dtseservice vn vtuner. Deze dtseservice is ewerkt en smengesteld voor geruik met dit pprt. vtuner is een online-contents service voor internetrdio. Voor verdere informtie over vtuner kunt u de wesite ezoeken op Dit product wordt eschermd door eplde intellectuele eigendomsrechten die in het ezit zijn vn NEMS en BridgeCo. Geruik of verspreiding vn eschermde technologieën vn dit product is niet toegestn zonder een licentie vn NEMS en BridgeCo of een geutoriseerde dochteronderneming. Toegng tot externe contents vereist een hoge-snelheid internetverinding, smen met de registrtie en een contrct vn een commerciële internetprovider. Contentservices vn derden kunnen zonder voorfgnde kennisgeving worden gewijzigd, onderroken of volledig gestopt; Pioneer nvrdt geen nsprkelijkheid voor dergelijke zken. Pioneer stt ook niet grnt voor de continuïteit of de toekomstige eschikrheid vn de services vn externe contentproviders. Geruik vn de specile Pioneer-wesite voor het registreren vn zenders die niet op de vtuner-lijst stn Dit pprt kn worden geruikt voor het registreren of fspelen vn geprogrmmeerd mteril vn zenders die niet op de lijsten stn die door vtuner worden verspreid. Om dit te doen, zoekt u de toegngscode op die nodig is voor het registreren vn dit pprt en geruikt dn die code voor toegng tot de specile Pioneer internetrdiosite; u kunt dn uw fvoriete zenders registreren. De URL voor de specile Pioneer internetrdiosite is 1. Geef het eginscherm vn de internetrdiolijst weer. 2. Tip Help n. 3. Tip Get ccess code n. Het scherm toont de toegngscode die nodig is voor het registreren vn zenders op de specile Pioneer internetrdiosite; mk een notitie vn die toegngscode. Op het Help-scherm kunt u de volgende dingen doen: Get ccess code: Toont de toegngscode die nodig is voor het registreren op de specile Pioneer internetrdiosite. Show Your WeID/PW: N het registreren op de specile Pioneer internetrdiosite ziet u hier uw registrtie-id en uw wchtwoord. Reset Your WeID/PW: Hiermee kunt u lle registrtie-informtie op de specile Pioneer internetrdiosite resetten. Bij het uitvoeren vn de reset zullen ook eventuele zenders die u geregistreerd het worden gewist, dus ls u nr eplde sites die u voorheen het geregistreerd wilt lijven luisteren, moet u deze opnieuw registreren ndt u de reset het uitgevoerd. 4

5 4. Verinding mken met de specile Pioneer internetrdiosite vnf uw computer. Geruik de ovenstnde URL voor toegng tot de site. 5. Om de tl vn de site te vernderen, kiest u de juiste lndsvlg op de eerste pgin vn de wesite. 6. Lees de disclimer en ls u kkoord gt klikt u op KEUR goed. 7. Geruik de toegngscode vermeld in stp 3 om de geruikersregistrtie uit te voeren overeenkomstig de nwijzingen op het scherm. 8. Volg de nwijzingen op het scherm om uw fvoriete zenders te registreren. U kunt hier zowel zenders registreren die niet op de vtuner-lijst stn ls zenders die wel op de lijst stn. In dit gevl worden de zenders ls fvoriete zenders in dit pprt opgeslgen zodt ze snel eschikr zijn. Prolemen oplossen Proleem Kn het fi rmwreestnd (zip-estnd) niet decomprimeren. Bonjour wordt niet weergegeven ij geruik vn Sfri. Het geluid stopt tijdens het luisteren nr Pndor/internetrdio. Het pprt kn niet gestrt worden (stroom ngesloten) met Pndor/ internetrdio ingesteld ls ingngsron. Het pprt wordt utomtisch uitgeschkeld. De weergve vn Pndor/internetrdio gt door ndt ControlApp is gestopt. Verinding met ControlApp is niet mogelijk. De fstndsedieningstoetsen werken niet. Het ericht Connecting... wordt getoond, mr de weergve egint niet. Geen muziekweergve vn Pndor/ internetrdio Oorzk/oplossing Bij Windows XP of een lter esturingssysteem wordt een decomprimeringsprogrmm voor zip-estnden stndrd ijgeleverd zodt de zip-estnden ls normle estnden worden ehndeld. Sl de firmwremp (SMA2013NMP1050.zip) die u vnf de Pioneer-wesite het gedownlod op uw computer op. Open de mp en kopieer het fi rmwreestnd (SMA2013NMP1050.fw) dt in de mp zit nr het ureuld of een ndere gewenste loctie op uw computer. Bij Mc OS X of een lter esturingssysteem worden de gecomprimeerde zip-estnden ls normle estnden ehndeld. Wnneer u duelklikt op het gedownlode firmwrezip-estnd (SMA2013NMP1050.zip), wordt er een normle gedecomprimeerde mp op dezelfde plts ngemkt. Stel uw computer zo in dt Sfri Bonjour kn weergeven. Werd de MUTE functie ingeschkeld? Schkel de MUTE functie uit. Is er een foutmelding verschenen? Controleer het ControlApp scherm. Als het pprt niet met ControlApp is veronden, verindt u ControlApp opnieuw met het pprt en kijkt dn nr het disply. Als de ovenstnde stppen het proleem niet verhelpen, schkel dn over nr een ndere ingngsron of schkel het pprt uit en dn weer in. Wnneer dit pprt wordt ingeschkeld, strt het niet in de Pndor/internetrdiomodus. Wnneer het pprt echter met ingeschkelde snelstrtmodus in de ruststnd stt en ls dn de Internet Rdio of Pndor knop wordt ngetipt, zl het pprt worden ingeschkeld en wordt de internetrdio- of Pndor-modus geselecteerd. Als de MUTE functie lnger dn 20 minuten is ingeschkeld, wordt het pprt utomtisch uitgeschkeld. Als de MUTE functie wordt uitgeschkeld of het volume wordt verhoogd, komt de utomtische uitschkelfunctie te vervllen. Zie voor verdere informtie het gedeelte Stoppen met de rdioweergve (pgin 3). De weergve vn Pndor/internetrdio zl gewoon doorgn op het pprt ndt ControlApp is gestopt. In dt gevl kn ControlApp wel niet meer ediend worden. Voor toegng tot de ControlApp edieningsfuncties strt u ControlApp opnieuw op en mkt dn verinding met dit pprt. Is de fi rmwreversie vn het pprt lger dn [1050]? Als dt het gevl is, moet u de fi rmwre updten. Indien verinding nog steeds niet mogelijk is, kunt u de volgende wesite rdplegen: Bij geruik vn iphone/ipod touch Bij geruik vn Android Bij weergve vn Pndor/internetrdio zijn de volgende toetsen op de fstndsediening vn het pprt uitgeschkeld en kunnen dus niet worden geruikt: (fspelen/ puzeren), (vorige), (volgende). Is de stroomvoorziening vn de pprtuur losgekoppeld? Is de pprtuur correct op dit pprt ngesloten? Controleer de stroomvoorziening en de nsluitingen vn de pprtuur. Is er een firewll ingesteld op de netwerkpprten? Controleer de firewll-instellingen op de netwerkpprten. Is de netwerkverinding uitgevllen? Controleer of de instellingen voor de netwerkpprten in orde zijn en neem indien nodig contct op met de internetserviceprovider. Heeft de rdiozender de uitzending onderroken of gestopt? Het is mogelijk dt er geen toegng kn worden verkregen tot een zender, zelfs wnneer deze op de uitgegeven zenderlijst stt. 5 <ARI7045-A>

Over de toevoeging van de internetradio/push PLAYER functie

Over de toevoeging van de internetradio/push PLAYER functie XW-SMA XXXXX XXXXX XXXXX Downloaded from www.vandenborre.be XW-SMA/XW-SMA/XW-SMA Over de toevoeging van de internetradio/push PLAYER functie EN NL Met deze draadloze luidspreker kunt u genieten van Pandora*/internetradio/PUSH

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J4110DW

Hier beginnen DCP-J4110DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J40DW Lees de Hndleiding product veiligheid voordt u uw mchine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en configurtie-instructies.

Nadere informatie

de machine uit en controleer alle onderdelen (voor Nederland) (inclusief standaard tonercartridge)

de machine uit en controleer alle onderdelen (voor Nederland) (inclusief standaard tonercartridge) Instlltiehndleiding Hier Beginnen MFC-8880DN Voor u de mchine geruikt, dient u deze instlltiehndleiding door te nemen voor een correcte configurtie en instlltie. Bezoek onze wesite http://solutions.rother.com/

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J315W

Hier beginnen DCP-J315W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J35W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG WAARSCHUWING geeft een mogelijk

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J152W

Hier beginnen DCP-J152W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J52W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J172W

Hier beginnen DCP-J172W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J72W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J132W

Hier beginnen DCP-J132W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J132W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J515W

Hier beginnen DCP-J515W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J55W DCP-J75W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wrshuwingen informeren

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J552DW

Hier beginnen DCP-J552DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J552DW DCP-J752DW Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen HL-2135W /

Hier beginnen HL-2135W / Instlltiehndleiding Hier eginnen HL-2135W / HL-2270DW (Alleen EU) Voordt u dit pprt voor de eerste keer kunt geruiken, moet u eerst deze Instlltiehndleiding lezen en het pprt instlleren. Op http://solutions.rother.com/

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Ipad APPLICATIES. Benodigde applicaties op het scherm: Beste ipad gebruiker,

Ipad APPLICATIES. Benodigde applicaties op het scherm: Beste ipad gebruiker, Ipd APPLICATIES Beste ipd gebruiker, Hierbij een hndleiding om efficiënt met de pplicties op uw ipd om te gn. Veel succes ermee! Benodigde pplicties op het scherm: App-store= App-winkel= Plts wr u pplicties

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-7055W / DCP-7057W /

Hier beginnen DCP-7055W / DCP-7057W / Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lees de folder Veiligheid en wetgeving voordt u de mhine instlleert. Vervolgens vindt u in deze instlltiehndleiding instruties voor het

Nadere informatie

how do I? inhoudsopgave

how do I? inhoudsopgave hp dvd writer how do I? inhoudsopgve hoe weet ik welk progrmm ik moet gebruiken? 1 hoe kopieer ik een schijf? 2 nederlnds hoe breng ik mijn tpes over nr een schijf? 4 hoe mk ik een dvd-film? 9 hoe bewerk

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J140W

Hier beginnen DCP-J140W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J140W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES Met de Innergy Troubleshooter kunt u de verschillende functies vn een Gzelle Innergy stp voor stp controleren. Deze hndleiding beschrijft de verschillende controlestppen.

Nadere informatie

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge Link Qulity Aess Point Wireless Power WPS Instlltiegids Met de sluit u uw modem drdloos n op uw Proximus TV-deoder Instellingen volgens het model vn uw modem. U heeft: een -ox 3-modem Zie punt 1 een -ox

Nadere informatie

Documentcamera Gebruikershandleiding

Documentcamera Gebruikershandleiding Documentcmer Gebruikershndleiding Belngrijke veiligheidsinstructies Lees deze Gebruikershndleiding en houd u n lle veiligheidsinstructies voor uw documentcmer. Bewr deze hndleiding goed. Wrschuwing Let

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor EasyMP Multi PC Projection

Bedieningshandleiding voor EasyMP Multi PC Projection Bedieningshndleiding voor EsyMP Multi PC Projection Inhoudsopgve 2 Over EsyMP Multi PC Projection Vergderstijlen in EsyMP Multi PC Projection... 5 Vergdering met meerdere beeldschermen...5 Vergderen over

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BIJLAGE Geomputeriseerde nimhinehine Bedieningshndleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES m ij het geruik vn deze mhine ltijd

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Rosemount 3308-serie draadloze golfgeleide radar, 3308A

Rosemount 3308-serie draadloze golfgeleide radar, 3308A Snelstrtgids 00825-0311-4308, Rev AD Oktoer 2014 Rosemount 3308-serie drdloze golfgeleide rdr, 3308A Snelstrtgids Snelstrtgids Oktoer 2014 WAARSCHUWING Explosies kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzken.

Nadere informatie

Gebruikerhandleiding

Gebruikerhandleiding Geruikerhndleiding Welkom Hrtelijk dnk voor uw nkoop vn dit pprt. Lees deze hndleiding ndchtig voorlleer u uw pprt voor de eerste keer geruikt. Bewr deze hndleiding op een veilige plts en geruik deze ls

Nadere informatie

Hierbij een korte handleiding om gebruik te maken van de CEMO app.

Hierbij een korte handleiding om gebruik te maken van de CEMO app. CEMO-pp: sis Beste ipd geruiker, Hierij een korte hndleiding om geruik te mken vn de CEMO pp. Veel succes ermee! Benodigde pplicties op het scherm: De pplictie CEMO kn geruikt worden om de dgplnning en

Nadere informatie

Zip 12 Charging Wall Cabinet

Zip 12 Charging Wall Cabinet User's Guide Zip 12 Chrging Wll Cinet Includes Show & Stow technology. Show &Stow TM De nieuwste Gids voor instlltie door de geruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com User's Guide - English Guí del usurio

Nadere informatie

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken.

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken. Werkoek Alger (cursus voor 5u wiskunde) Hoofdstuk : Rekenen in R Nm:. 1. Derdewortel vn een reëel getl (oek pg 7) Een derdewortel vn het reëel getl is dus een getl wrvn de derdemcht gelijk is n. Vooreelden:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

640 Series Color JetPrinter TM

640 Series Color JetPrinter TM 640 Series Color JetPrinter TM Geruikershndleiding voor Windows Feruri 2006 www.lexmrk.com Edition: Ferury 2006 The following prgrph does not pply to ny country where such provisions re inconsistent with

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm geothermische wrmtepomp Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm geothermische wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve Inhoudsopgve 1 Algemene

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5490CN Volg e instlltie- en configurtie-instructies in eze instlltiehnleiing voort u e mchine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrschuwingen informeren u over e mtregelen

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN Geomputeriseerde orduur- en nimhine Bedieningshndleiding Produtode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BORDUURWERK BIJLAGE G nr http://solutions.rother.om voor produtondersteuning

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER WIS Services B.V. verbinden en versnellen Bezoekdres Stvorenweg 4 2803 PT Goud Correspondentie Postbus 309 2800 AH Goud Versie: WIS Tlent Mnger 4.7 T. (+31) 182

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

RAPPORT DIGITALE LEEROMGEVING: LEREN WERKEN MET EEN TABLET

RAPPORT DIGITALE LEEROMGEVING: LEREN WERKEN MET EEN TABLET 1 RAPPORT DIGITALE LEEROMGEVING: LEREN WERKEN MET EEN TABLET ANNEX C. STAPPENPLANNEN Nele Cstelein Mrie Mertens Sofie Vndenbroucke Jsmien De Smedt 2 Stppenplnnen Het bekijken vn een filmpje 7 1. Filmpjes

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Belngrijke veiligheidsinstruties Lees deze veiligheidsinstruties lvorens u de mhine geruikt. Deze mhine is estemd voor huishoudelijk geruik. GEVAAR - Beperk het risio vn een elektrishe shok: 1 Trek ltijd

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem euqom SMS Control Geruiksnwijzing Adeltronik euqom - User Mnul SMS Er kunnen geen rechten worden ontleend n de eschrijvingen in deze hndleiding. Adeltronik ehoudt zich te llen tijde het recht voor zonder

Nadere informatie

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 41248_SME_Omslgen.qxd 13-10-2003 09:12 Pgin 2 CHICAGO 500 Micro Bsissttion + hndset met lder Gebruiksnwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 Gigset SL 100 / KPN / A31008-L100-P102-1-5419 / SAG_covers_I-II.fm

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

Aan de slag? Inhoudsopgave

Aan de slag? Inhoudsopgave An e slg? Inhousopgve hoe g ik n e slg? 1 hoe reng ik mijn tpes over nr een shijf? 2 hoe mk ik een v-film? 6 hoe ewerk ik een v-filmshijf? 10 hoe ewerk ik mijn vieoestnen? 13 hoe mk ik een ivoorstelling?

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Verschil zal er zijn hv bovenbouw WERKBLAD

Verschil zal er zijn hv bovenbouw WERKBLAD Vershil zl er zijn hv ovenouw WERKBLAD 1. Hoe heet de gemeente wr jij in woont? 2. Hoeveel inwoners heeft je gemeente in 2010? 3. Is het ntl inwoners in jouw gemeente sinds 2010 gestegen of gedld? 4. In

Nadere informatie

Hoe maak je een huiswerkplanning?

Hoe maak je een huiswerkplanning? PLANNEN HOE MAAK JE EEN HUISWERKPLANNING? Hoe mk je een huiswerkplnning? Wt he je ern? In deze les leer je hoe je een huiswerkplnning mkt. Dt is hndig, wnt zo g je goed voorereid n de slg en kun je sneller

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

machine uitpakken en de onderdelen controleren Stroomsnoer Hulpblad/ Hulpblad voor plastic kaart Dvd-rom

machine uitpakken en de onderdelen controleren Stroomsnoer Hulpblad/ Hulpblad voor plastic kaart Dvd-rom Instlltiehndleiding Hier eginnen ADS-2600W Lees de Hndleiding product veiligheid voordt u uw mchine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en configurtie-instructies.

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J6520DW

Hier beginnen MFC-J6520DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J6520DW MFC-J6720DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J4510DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties. WAARSCHUWING

Nadere informatie

VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN

VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN NIEUWE WEBSITE Technische fiches, lgemene productinformtie, prktische instlltietips,... u vindt snel lle informtie die u zoekt en nog veel meer

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210

Beknopte instructies Gallery 210 Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Deur open Deur niet goed gesloten. Sluit de deur goed. Beknopte instructies Gllery 0 Droesk vol Tempertuur lg Lekk vol. De

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 5. 1 Handgereedschappen Verbindingen Elektrische techniek Pompen Verbrandingsmotoren 138

Inhoud. Inleiding 5. 1 Handgereedschappen Verbindingen Elektrische techniek Pompen Verbrandingsmotoren 138 Inhoud Inleiding 5 1 Hndgereedschppen 10 2 Verindingen 42 3 Elektrische techniek 84 4 Pompen 116 5 Verrndingsmotoren 138 Trefwoordenlijst 183 INHOUD 9 1 Hndgereedschppen 1.1 Opdrcht 1.1 Gereedschppen opzoeken

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

OPMERKING Tenzij anders aangegeven worden in deze handleiding schermafbeeldingen en afbeeldingen gebruikt van de ADS-2600We.

OPMERKING Tenzij anders aangegeven worden in deze handleiding schermafbeeldingen en afbeeldingen gebruikt van de ADS-2600We. Instlltiehndleiding ADS-2100e / ADS-2600We Begin hier ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Hrtelijk dnk voor uw keuze voor Brother. Uw ondersteuning

Nadere informatie

Klimaatneutraal en duurzaam ondernemen voor evenementen in Eindhoven. Concept beleidsstuk, april 2008

Klimaatneutraal en duurzaam ondernemen voor evenementen in Eindhoven. Concept beleidsstuk, april 2008 Gemeente Eindhoven Klimtneutrl en duurzm ondernemen voor evenementen in Eindhoven. Concept eleidsstuk, pril 2008 Jolijn Brouwers Stgiire gemeente Eindhoven, fdeling MO Derdejrs student Algemene Cultuurwetenschppen

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Verschil zal er zijn mvbo bovenbouw WERKBLAD

Verschil zal er zijn mvbo bovenbouw WERKBLAD Vershil zl er zijn mvo ovenouw WERKBLAD 1. Hoe heet de gemeente wr jij in woont? 2. Hoeveel inwoners heeft je gemeente in 2010? 3. Is het ntl inwoners in jouw gemeente sinds 2010 gestegen of gedld? 4.

Nadere informatie

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Documentatie-cd-rom

de machine uit de verpakking en controleer de onderdelen Documentatie-cd-rom Instlltiehnleiing Hier eginnen DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Lees e foler Veilighei en wetgeving voort u e mhine instlleert. Vervolgens vint u in eze instlltiehnleiing instruties voor het

Nadere informatie

Lighting receiver On/Off io

Lighting receiver On/Off io Lighting receiver On/Off io Notice d instlltion Instlltionsnleitung DE FR Instlltiegids Ref. 5113789A INHOUD 1. Inleiding 13 2. Veiligheid 14 2.1. Veiligheid en nsprkelijkheid 14 3. Comptiiliteit 14 4.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie