Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M !

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !"

Transcriptie

1 Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie en fricge vn uitenoordmotoren sinds We heen deze jrenlnge ervring ltijd ingezet ij ons streven om de este kwliteitsproducten te produceren. Dit heeft uitgemond in de reputtie vn Mercury Mrine voor strenge kwliteitseheersing, uitmuntendheid, lnge levensduur, duurzme prestties en het leveren vn de este ondersteuning n verkoop. Lees deze hndleiding ndchtig door voordt u de uitenoordmotor geruikt. Deze hndleiding is smengesteld om u ij te stn ij het edienen, veilig geruiken en onderhouden vn de uitenoordmotor. Wij ij Mercury Mrine heen uw uitenoordmotor met groot genoegen geouwd en wensen u vele gelukkige en veilige jren vrplezier. Nogmls, hrtelijk dnk voor uw vertrouwen in Mercury Mrine. Emissievoorschriften volgens EPA Over uitenoordmotoren die in de Verenigde Stten door Mercury Mrine worden verkocht, is officieel n de Environmentl Protection Agency (EPA) in de Verenigde Stten verklrd dt deze voldoen n de vereisten voor de eperking vn luchtvervuiling door nieuwe uitenoordmotoren. Een voorwrde voor deze verklring is dt eplde fstellingen op de frieksnormen zijn fgestemd. Drom moet de frieksprocedure voor onderhoud n het product nuwkeurig worden opgevolgd en moet het product, wr mogelijk, tot de oorspronkelijke edoeling vn het ontwerp worden teruggercht. Onderhoud, vervnging of reprtie vn voorzieningen en systemen voor emissieregeling horen te worden uitgevoerd door een werkplts/persoon werkzm in scheepsmotorreprties. De motoren heen een Emission Control Informtion-sticker ls permnent ewijs vn certifictie door de EPA.! WAARSCHUWING De uitltgssen vn dit product evtten chemische stoffen wrvn door de stt Clifornië is vstgesteld dt deze knker, geoortefwijkingen of ndere schde n de voortplntingsfuncties veroorzken. Informtie over grntie Voor het door u ngeschfte product geldt een eperkte grntie vn Mercury Mrine. De voorwrden vn de grntie stn vermeld in de prgrf Informtie over grntie in deze hndleiding. De informtie over de grntie eschrijft wt de grntie wel en niet dekt, hoe lng de grntie geldt, hoe u grntiedekking verkrijgt, elngrijke fwijzingen en eperkingen en ndere relevnte informtie. U wordt verzocht deze elngrijke informtie door te lezen. De eschrijving en specificties in deze hndleiding wren vn krcht tijdens het ter perse gn vn deze hndleiding. Mercury Mrine streeft nr constnte veretering en ehoudt zich drom het recht voor om de productie vn eplde modellen te stken en om specificties, ontwerpen, methodes of procedures zonder voorfgnde kennisgeving en zonder verdere verplichtingen te wijzigen. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, VS Litho in de VS. 2011, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport-Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, de Mercury-logo's en het SmrtCrft-logo zijn gedeponeerde hndelsmerken vn de Brunswick Corportion. Het Mercury Product Protection-logo is een gedeponeerd servicemerk vn de Brunswick Corportion Mercury Mrine 25/30 EFI FourStroke 90-8M nld i

2 Mercury Premier Service Mercury eoordeelt de dienstverlening door hr delers en verleent het predict "Mercury Premier" n delers die lijk heen gegeven vn hun inzet voor service vn topklsse. Als een deler het predict Mercury Premier Service verkrijgt, etekent dit dt de deler: volgens de CSI (Customer Stisfction Index) gedurende 12 mnden hoog gescoord heeft voor grntieservice; eschikt over lle vereiste servicegereedschp, testuitrusting, hndleidingen en onderdelenctlogi; ten minste één Certified- of Mster-monteur in dienst heeft; lle klnten vn Mercury Mrine tijdig service verleent; lnger dn geruikelijk open is en, wr gepst, op loctie service verleent; een voldoende inventris vn originele Mercury Precision Prts geruikt, uitstlt en in voorrd houdt; een schone en nette werkplts heeft, met goed geordend gereedschp en servicedocumenttie. Verklring vn Overeenstemming - voor voortstuwingsmotoren op pleziervrtuigen, nr de eisen vn Richtlijn 94/25/EC, ngevuld met 2003/44/EC Nm motorfriknt: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine Joint Venture Adres: Shimodir Plts: Komgne-City, Ngno Postcode: Lnd: Jpn Nm vn erkend vertegenwoordiger: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Adres: Prc Industriel de Petit-Rechin Plts: Verviers Postcode: B-2800 Lnd: België Nm vn ngemelde instntie voor eoordeling vn uitltgsemissie: TUV SUD Group Adres: Ridlerstrsse 65 Plts: München Postcode: Lnd: Duitslnd ID-nummer: 0123 Nm vn ngemelde instntie voor eoordeling vn geluidsemissie: Interntionl Mrine Certifiction Institute Adres: Rue Ae Cuypers 3 Plts: Brussel Postcode: B-1040 Lnd: België ID-nummer: 0609 Ter eoordeling vn overeenstemming uitltgsemissie geruikte module: B+C B+D B+E B+F G H Of motortype goedgekeurd conform: Fse II vn Richtlijn 97/68/EC Geruikte module ter eoordeling vn overeenstemming geluidsemissie: A A G H Richtlijn 88/77/ EC Andere toegepste EC-richtlijnen: Richtlijn veiligheid vn mchines 98/37/EC; Richtlijn elektromgnetische comptiiliteit 2004/108/EC ii nld

3 Beschrijving vn motoren en essentiële eisen Motortype Brndstoftype Verrndingsmotor Z of hekndrijving zonder ingeouwde uitlt Diesel Tweetkt Buitenoordmotor Benzine Viertkt Identifictie vn motoren wrvoor deze Verklring vn Overeenstemming geldt Nm motorklsse Uniek motoridentifictienummer: Beginnend serienummer 15, 20 hp 0R SB , 30 hp EFI 0R SB Certifict vn EG-typeonderzoek of nummer vn typegoedkeuringcertifict Essentiële eisen Normen Ander(e) methode/ document voor hrmonistie Technisch dossier Ndere specifictie (* = verplichte norm) Bijlge 1.B Uitltgsemissie B.1 Motoridentifictie B.2 Vereisten uitltgsemissie * * EN ISO :1996 B.3 Duurzmheid B.4 Geruikershndleiding ISO 8665: 1995 Bijlge 1.C Geluidsemissie C.1 Geluidsemissieniveus * EN ISO C.2 Geruikershndleiding Geruikershndleiding Deze verklring vn overeenstemming wordt fgegeven onder de exclusieve verntwoordelijkheid vn de friknt. Ik verklr uit nm vn de motorfriknt dt de hieroven vermelde motoren op de gespecificeerde wijze voldoen n lle geldende essentiële vereisten. Nm/functie: Mrk D. Schwero, President, Mercury Outord Dtum en plts vn uitgifte: 24 juli 2008 Fond du Lc, Wisconsin, VS nld iii

4 iv nld

5 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Grntieregistrtie...1 Overdrcht vn grntie...1 Overdrcht vn Mercury Product Protection grntie (uitreiding servicedekking) Verenigde Stten en Cnd...2 Beperkte grntie voor FourStroke uitenoordmotoren... 2 Beperkte grntie voor FourStroke uitenoordmotoren... 3 Beperkte grntie voor FourStroke uitenoordmotoren... 5 Beperkte grntie vn 3 jr tegen corrosie...7 Grntiedekking en uitsluitingen...8 Beperkte emissiegrntie volgens Ameriknse EPA... 9 Onderdelen vn emissieregelsysteem...9 Beperkte grntie emissies Clifornië Uitleg over uw Cliforni Emission Control grntieverklring vn de Cliforni Air Resources Bord Ster emissiecertifictielel...12 ALGEMENE INFORMATIE Verntwoordelijkheid vn de estuurder Vóór het edienen vn de uitenoordmotor Vermogen vn de oot Geruik vn rce en speedoten Schroef selecteren...15 Buitenoordmodellen met fstndsediening Kennisgeving over externe esturing Dodemnsschkelr...18 Mensen in het wter eschermen...20 Mededeling over veiligheid vn pssgiers ponton en dekoten Over golven en kielwter springen Botsingen met ostkels onder wter...22 Veiligheidsinstructies voor uitenoordmotoren met stuurknuppel Uitltemissies...24 Accessoires voor uw uitenoordmotor selecteren Suggesties voor veilig vren...25 Noteren vn het serienummer Technische Gegevens...26 Identifictie vn componenten...28 VERVOER De oot/uitenoordmotor op een triler vervoeren De vn de oot verwijderde uitenoordmotor vervoeren Losse rndstoftnks vervoeren...33 nld v

6 BRANDSTOF en OLIE Anevelingen voor rndstof...34 Vereiste eperkt doorltende rndstofslng...35 EPA eisen voor onder druk stnde losse rndstoftnks Eis voor rndstofvrgklep (fuel demnd vlve; FDV) De onder druk stnde drgre rndstoftnk vn Mercury Mrine Brndstoftnk vullen Anevolen motorolie...37 Motorolie controleren en toevoegen...37 FUNCTIES en BEDIENINGSORGANEN Functies vn de fstndsediening...39 Functies model met stuurknuppel...40 Wrschuwingssysteem...43 Modellen met stuurknuppel en hndmtig gsekrchtigd opklppen Modellen met stuurknuppel en hndmtig opklppen Trim en opklpekrchtiging (indien uitgerust)...51 Trimvinnen fstellen...54 BEDIENING Controlelijst vóór het strten...56 Vren ij temperturen onder het vriespunt Vren in zout of vervuild wter Instructies lvorens te strten...56 Procedure voor inlopen vn de motor...57 Motor strten Modellen met fstndsediening...57 Motor strten Modellen met stuurknuppel...59 Schkelen...62 Motor stoppen...62 Strten in gevl vn nood...63 vi nld

7 ONDERHOUD Onderhoud vn de uitenoordmotor...65 Emissieverordeningen vn de Ameriknse EPA Inspectie en onderhoudsschem...66 Koelsysteem doorspoelen Motorkp verwijderen en instlleren...68 Onderhoud vn de uitenknt Accu inspecteren...69 Brndstofsysteem...69 Stuurstngevestigers...70 Anticorrosienode...71 Schroef vervngen...73 Bougie inspecteren en vervngen...75 Zekering vervngen Elektrisch gestrte modellen...76 Inspectie distriutieriem...77 Smeerpunten...77 Trimekrchtigingsvloeistof controleren...80 Motorolie verversen...81 Smering vn het onderwterhuis...82 Onder wter gerkte uitenoordmotor...83 OPSLAG Voorereiding voor opslg...84 Bescherming vn externe uitenoordmotoronderdelen Beschermen vn inwendige motoronderdelen Onderwterhuis Buitenoordmotor pltsen voor opslg...85 Accu opslg...85 OPSPOREN VAN STORINGEN Strtmotor tornt de motor niet (elektrisch gestrte modellen) Motor strt niet...86 Motor loopt onregelmtig...86 Presttieverlies...87 Accu kn lding niet houden...87 SERVICEBIJSTAND VOOR DE EIGENAAR Pltselijke reprtieservice...88 Service onderweg...88 Inlichtingen over onderdelen en ccessoires Serviceijstnd nld vii

8 INSTALLEREN Informtie over instlleren Buitenoordmotor instlleren...91 Elektrische edrding, ccunsluiting, rndstoftnks Bedieningskel instlleren Schroef instlleren ONDERHOUDSLOGBOEK Onderhoudslogoek viii nld

9 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Grntieregistrtie VERENIGDE STATEN EN CANADA Om voor grntiedekking in nmerking te komen moet het product ij Mercury Mrine geregistreerd zijn. Bij de verkoop hoort de verkopende deler het grntieregistrtieformulier in te vullen en onmiddellijk n Mercury Mrine te zenden vi MercNET, e-mil of per post. N ontvngst vn dit grntieregistrtieformulier legt Mercury Mrine de registrtie vst. De verkopend deler dient u een kopie vn de grntieregistrtie te verstrekken. NB: Mercury Mrine en lle levernciers vn scheepvrtproducten die in de Verenigde Stten verkocht worden, moeten registrtielijsten ijhouden ingevl een terugroeping vnwege veiligheidsoverwegingen conform de Federl Sfety Act dient te worden gemeld. U kunt uw dres te llen tijde vernderen, ook wnneer u een grntieclim indient, door Mercury Mrine op te ellen of een rief of fx met uw nm, oude dres, nieuwe dres en het serienummer vn de motor n de fdeling Grntieregistrtie vn Mercury Mrine te sturen. Ook uw deler kn deze gegevenswijziging verwerken. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI fx BUITEN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA Voor producten die uiten de VS of Cnd ngeschft zijn, kunt u contct opnemen met de leverncier in uw lnd of met het dichtstijzijnde Mrine Power Service Center. Overdrcht vn grntie VERENIGDE STATEN EN CANADA De eperkte grntie kn n een volgende koper worden overgedrgen mr lleen voor de resterende, ongeruikte termijn vn de eperkte grntie. Dit is niet vn toepssing op producten die voor commerciële toepssingen worden geruikt. Als u de grntie n de volgende eigenr wilt overdrgen, stuurt u een kopie vn de eigendomsoverdrcht of verkoopovereenkomst met de nm en het dres vn de nieuwe eigenr en het serienummer vn de motor per post of fx nr de fdeling Grntieregistrtie vn Mercury Mrine. Stuur deze in de Verenigde Stten en Cnd nr: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI fx N verwerking vn de grntieoverdrcht registreert Mercury Mrine de informtie vn de nieuwe eigenr. Er zijn n deze service geen kosten veronden. BUITEN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA Voor producten die uiten de VS of Cnd ngeschft zijn, kunt u contct opnemen met de leverncier in uw lnd of met het dichtstijzijnde Mrine Power Service Center. nld 1

10 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Overdrcht vn Mercury Product Protection-grntie (uitreiding servicedekking) Verenigde Stten en Cnd De resterende dekkingstermijn vn de Product Protection-grntie kn n een volgende koper vn de motor worden overgedrgen innen dertig (30) dgen n de verkoopdtum. Contrcten die niet innen dertig (30) dgen n de volgende nkoop worden overgedrgen komen te vervllen, wrn het product niet lnger in nmerking komt voor dekking volgens de contrctvoorwrden. Neem om de grntie n de volgende eigenr over te drgen contct op met Mercury Product Protection of een erkend leverncier om een overdrchtformulier n te vrgen. U dient hiervoor Mercury Product Protection een nkoopewijs, het ingevulde overdrchtformulier en een cheque ten gunste vn Mercury Mrine voor US $ 50,00 (per motor) voor de overdrchtskosten te doen toekomen. De grntiedekking is niet overdrgr op producten of toepssingen die hiervoor niet in nmerking komen. De grntie voor "Certified Pre-Owned" motoren is niet overdrgr. Neem voor hulp of ssistentie contct op met de fdeling Mercury Product Protection op het nummer +1 (888) vn 07:30 tot 16:30 CST, mndg t/m vrijdg, of stuur een e-mil n Beperkte grntie voor FourStroke uitenoordmotoren VERENIGDE STATEN EN CANADA Buiten de Verenigde Stten en Cnd neem contct op met uw pltselijke distriuteur. WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt hr nieuwe producten vrij zijn vn mterilen fricgefouten tijdens de hieronder eschreven termijn. DEKKINGSTERMIJN: Deze eperkte grntie iedt dekking gedurende drie (3) jr vnf ofwel de dtum wrop het product voor het eerst n een koper die de oot ls pleziervrtuig geruikt, is verkocht ofwel de dtum wrop het product voor het eerst in edrijf is gesteld, wt zich het eerste voordoet. Commerciële geruikers vn deze producten ontvngen grntiedekking voor één (1) jr vnf de dtum vn de eerste verkoop of voor één (1) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst in edrijf is genomen, wt zich het eerste voordoet. Commercieel geruik wordt omschreven ls geruik vn het product voor werk of tewerkstelling of enig geruik vn het product dt inkomsten oplevert, gedurende welk deel vn de grntietermijn dn ook, zelfs ls het product lleen f en toe voor dergelijke doeleinden wordt geruikt. Reprtie of vervnging vn onderdelen en onderhoudswerkzmheden onder deze grntie leiden niet tot verlenging vn de geldigheidstermijn vn deze grntie tot n de oorspronkelijke dtum. Eventueel resterende dekkingstijd kn vn de ene klnt die de oot ls pleziervrtuig geruikt worden overgedrgen op de volgende klnt die er hetzelfde geruik vn mkt, ndt het product nr ehoren opnieuw is geregistreerd. Eventueel resterende dekkingstijd kn niet n of door een commerciële geruiker worden overgedrgen. De grntiedekking kn eëindigd worden voor geruikte teruggenomen producten, of voor producten die zijn ngeschft op een veiling, vn een sloperij of vn een verzekeringsmtschppij. VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM GARANTIEDEKKING TE VERKRIJGEN: Grntiedekking kn lleen worden verkregen door klnten die kopen vn een deler die door Mercury Mrine gemchtigd is om het product te distriueren in het lnd wr de verkoop pltsvindt en dn uitsluitend ndt de door Mercury Mrine voorgeschreven inspectie vóór flevering is uitgevoerd en gedocumenteerd. De grntiedekking wordt geldig ndt het product door de erkende deler op de juiste wijze is geregistreerd. Verkeerde grntieregistrtie-informtie met etrekking tot geruik ls pleziervrtuig of een ltere wijziging vn recretief nr commercieel geruik (tenzij nr ehoren opnieuw geregistreerd) kn, uitsluitend nr goeddunken vn Mercury Mrine, de grntie ongeldig mken. Regelmtig onderhoud zols eschreven in de "Hndleiding voor geruik en onderhoud" moet op tijd worden uitgevoerd om grntiedekking te ehouden. Mercury Mrine ehoudt zich het recht voor om grntiedekking fhnkelijk te mken vn ewijs vn correct onderhoud. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury s enige verplichting onder deze grntie is eperkt tot het, nr eigen goeddunken, repreren vn een defect onderdeel, het vervngen vn een dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen, of het terugetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury-product. Mercury ehoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te vereteren of te wijzigen, zonder verplicht te zijn om eerder vervrdigde producten te wijzigen. 2 nld

11 INFORMATIE OVER DE GARANTIE HOE VERKRIJGT U GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te rengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr een dergelijke deler kn rengen, dient Mercury schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dn de inspectie en eventuele reprties onder grntie regelen. De koper etlt in dt gevl voor lle met vervoer vernd houdende kosten en/of reistijd. Als het geleverde onderhoud niet onder deze grntie vlt, etlt de koper lle reids- en mterilkosten en lle ndere kosten die ij het onderhoud horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. Teneinde dekking te verkrijgen moet een ewijs vn geregistreerd eigendom n de deler worden overlegd zodr om service uit hoofde vn grntie wordt verzocht. WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze eperkte grntie dekt geen regelmtig onderhoud, fstellingen, ijstellingen, normle slijtge, schde die veroorzkt is door misruik, verkeerd geruik, geruik vn een schroef of tndwieloverrenging wrdoor de motor ij volgs niet innen het nevolen toerentlgeied kn lopen (zie de Hndleiding voor geruik en onderhoud), het geruik vn het product op een mnier die niet overeenstemt met het hoofdstuk over nevolen edrijf/de werkcyclus in de "Hndleiding voor geruik en onderhoud", verzuim, ongelukken, onder wter rken, verkeerde instlltie (de specificties en technieken voor de juiste instlltie worden uiteengezet in de instlltie-instructies voor het product), verkeerd onderhoud, geruik vn een ccessoire of onderdeel dt niet door ons is vervrdigd of verkocht, jetpompimpellers en voeringen, vren met rndstof, olie of smeermiddelen die niet geschikt zijn voor geruik met het product (zie de "Hndleiding voor geruik en onderhoud"), wijzigen of verwijderen vn onderdelen, of wter dt de motor innenkomt vi de rndstofinlt, luchtinlt of het uitltsysteem, of schde n het product ls gevolg vn onvoldoende koelwter met ls oorzk verstopping vn het koelsysteem door vreemd mteril, lten lopen vn de motor terwijl hij uit het wter is, te hoog monteren vn de motor op de spiegel of vren met de oot terwijl de motor te ver nr uiten is getrimd. Geruik vn het product voor wedstrijden of ndere wedstrijdctiviteiten of vren met een onderwterhuis dt edoeld is voor rcen, wnneer ook en ook door een eerdere eigenr vn het product, mkt de grntie ongeldig. Onkosten in vernd met uit het wter hlen, te wter lten, slepen, opslg, telefoon, huur, ongemk, ligpltskosten, verzekeringsdekking, etlingen voor leningen, tijdsverlies, verlies vn inkomsten en lle ndere soorten incidentele of gevolgschde worden niet door deze grntie gedekt. Bovendien dekt deze grntie niet de extr kosten ls het ontwerp vn de oot het verwijderen en/of vervngen vn ootschotten of mteril noodzkelijk mkt om toegng te krijgen tot het product. Geen enkele persoon of rechtspersoon (met inegrip vn de erkende Mercury Mrine-delers) werd door Mercury Mrine gemchtigd om enige evestiging, verklring of grntie met etrekking tot het product te verstrekken uiten de eplingen in deze eperkte grntie om; indien deze toch werden verstrekt, zijn ze niet jegens Mercury Mrine fdwingr. Voor meer informtie over geeurtenissen en omstndigheden die wel of niet door deze grntie worden gedekt, kunt u het hoofdstuk Grntiedekking in de Hndleiding voor geruik en onderhoud rdplegen, dt middels verwijzingen deel uitmkt vn deze grntie. AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE SCHADE EN GEVOLGSCHADE ZIJN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFWIJZINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER STAAT EN PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. Beperkte grntie voor FourStroke uitenoordmotoren EUROPA EN DE FEDERATIE VAN ONAFHANKELIJKE STATEN Buiten Europ en de Federtie vn Onfhnkelijke Stten rdpleeg uw pltselijke distriuteur. nld 3

12 INFORMATIE OVER DE GARANTIE WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt hr nieuwe producten vrij zijn vn mterilen fricgefouten tijdens de hieronder eschreven termijn. DEKKINGSTERMIJN: Deze eperkte grntie iedt dekking gedurende twee (2) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst is verkocht n een koper die de oot ls pleziervrtuig geruikt, of de dtum wrop het product voor het eerst in geruik is genomen, wt zich het eerste voordoet. Commerciële geruikers vn deze producten ontvngen grntiedekking voor één (1) jr vnf de dtum vn de eerste verkoop of voor één (1) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst in geruik wordt genomen, wt zich het eerste voordoet. Commercieel geruik wordt omschreven ls geruik vn het product voor werk of tewerkstelling of enig geruik vn het product dt inkomsten oplevert, gedurende welk deel vn de grntietermijn dn ook, zelfs ls het product lleen f en toe voor dergelijke doeleinden wordt geruikt. Reprtie of vervnging vn onderdelen en onderhoudswerkzmheden onder deze grntie leiden niet tot verlenging vn de geldigheidstermijn vn deze grntie tot n de oorspronkelijke dtum. Eventueel resterende dekkingstijd kn vn de ene klnt die de oot ls pleziervrtuig geruikt worden overgedrgen op de volgende klnt die er hetzelfde geruik vn mkt, ndt het product nr ehoren opnieuw is geregistreerd. Eventueel resterende dekkingstijd kn niet n of door een commerciële geruiker worden overgedrgen. De grntiedekking kn eëindigd worden voor geruikte of teruggenomen producten, of voor producten die zijn ngeschft op een veiling, vn een sloperij of vn een verzekeringsmtschppij. VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM GARANTIEDEKKING TE VERKRIJGEN: Grntiedekking kn lleen worden verkregen door klnten die kopen vn een deler die door Mercury Mrine gemchtigd is om het product te distriueren in het lnd wr de verkoop pltsvindt en dn uitsluitend ndt de door Mercury Mrine voorgeschreven inspectie vóór flevering is uitgevoerd en gedocumenteerd. De grntiedekking wordt geldig ndt het product door de erkende deler op de juiste wijze is geregistreerd. Regelmtig onderhoud zols eschreven in de "Hndleiding voor geruik en onderhoud" moet op tijd worden uitgevoerd om grntiedekking te ehouden. Mercury Mrine ehoudt zich het recht voor om toekomstige grntiedekking fhnkelijk te mken vn ewijs vn correct onderhoud. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury s enige verplichting onder deze grntie is eperkt tot het, nr eigen eoordeling, repreren vn een defect onderdeel, het vervngen vn een dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen, of het terugetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury-product. Mercury ehoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te vereteren of te wijzigen, zonder verplicht te zijn om eerder vervrdigde producten te wijzigen. HOE VERKRIJGT U GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te rengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr een dergelijke deler kn rengen, dient Mercury schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dn de inspectie en eventuele reprties onder grntie regelen. De koper etlt in dt gevl voor lle met vervoer vernd houdende kosten en/of reistijd. Als het geleverde onderhoud niet onder deze grntie vlt, etlt de koper lle reids- en mterilkosten en lle ndere kosten die ij het onderhoud horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. Teneinde dekking te verkrijgen moet een ewijs vn geregistreerd eigendom n de deler worden overlegd zodr om service uit hoofde vn grntie wordt verzocht. WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze eperkte grntie dekt geen regelmtig onderhoud, fstellingen, ijstellingen, normle slijtge, schde die veroorzkt is door misruik, verkeerd geruik, geruik vn een schroef of tndwieloverrenging wrdoor de motor niet innen het nevolen toerentlgeied ij volgs kn lopen (zie de Hndleiding voor geruik en onderhoud), het geruik vn het product op een mnier die niet overeenstemt met het hoofdstuk over nevolen edrijf/werkcyclus in de Hndleiding voor geruik en onderhoud, verzuim, ongelukken, onder wter rken, verkeerde instlltie (de specificties en technieken voor de juiste instlltie worden uiteengezet in de instlltie-instructies voor het product), verkeerde service, geruik vn een ccessoire of onderdeel dt niet door ons is vervrdigd of verkocht, jetpompimpellers en voeringen, vren met rndstof, olie of smeermiddelen die niet geschikt zijn voor geruik met het product (zie de Hndleiding voor geruik en onderhoud), wijzigen of verwijderen vn onderdelen, wter dt de motor innenkomt vi de rndstofinlt, luchtinlt of het uitltsysteem, of schde n het product ls gevolg vn onvoldoende koelwter ls gevolg vn verstopping vn het koelsysteem door vreemd mteril, lten lopen vn de motor terwijl hij uit het wter is, te hoog monteren vn de motor op de spiegel of vren met de oot terwijl de motor te ver nr uiten is getrimd. Geruik vn het product voor wedstrijden of ndere wedstrijdctiviteiten of vren met een onderwterhuis dt edoeld is voor rcen, wnneer ook en ook door een eerdere eigenr vn het product, mkt de grntie ongeldig. 4 nld

13 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Onkosten in vernd met uit het wter hlen, te wter lten, slepen, opslg, telefoon, huur, ongemk, ligpltskosten, verzekeringsdekking, etlingen voor leningen, tijdsverlies, verlies vn inkomsten en lle ndere soorten incidentele of gevolgschde worden niet door deze grntie gedekt. Bovendien dekt deze grntie niet de extr kosten ls het ontwerp vn de oot het verwijderen en/of vervngen vn ootschotten of mteril noodzkelijk mkt om toegng te krijgen tot het product. Geen enkele persoon of rechtspersoon, erkende Mercury Mrine-delers evenmin, is door Mercury Mrine gemchtigd om enige evestiging, verklring of grntie met etrekking tot het product te verstrekken ehlve die welke in deze eperkte grntie stn; indien dit toch is geeurd zijn deze niet jegens Mercury Mrine fdwingr. Voor meer informtie over geeurtenissen en omstndigheden die wel of niet door deze grntie worden gedekt, kunt u het hoofdstuk Grntiedekking in de Hndleiding voor geruik en onderhoud rdplegen, dt middels verwijzingen deel uitmkt vn deze grntie. AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE SCHADE EN GEVOLGSCHADE ZIJN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFWIJZINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER STAAT EN PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. Beperkte grntie voor FourStroke uitenoordmotoren MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt hr nieuwe uitenoordmotor- en jetndrijvingproducten vrij zijn vn mteril- en fricgefouten gedurende de hieronder eschreven termijn. DEKKINGSTERMIJN: Deze eperkte grntie iedt dekking gedurende één (1) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst is verkocht n een koper die de oot ls pleziervrtuig geruikt, of de dtum wrop het product voor het eerst in geruik is genomen, wt zich het eerste voordoet. Commerciële geruikers vn deze producten ontvngen grntiedekking voor één (1) jr vnf de dtum vn de eerste verkoop of voor één (1) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst in geruik is genomen, wt zich het eerste voordoet. Commercieel geruik wordt omschreven ls geruik vn het product voor werk of tewerkstelling of enig geruik vn het product dt inkomsten oplevert, gedurende welk deel vn de grntietermijn dn ook, zelfs ls het product lleen f en toe voor dergelijke doeleinden wordt geruikt. Reprtie of vervnging vn onderdelen en onderhoudswerkzmheden onder deze grntie leiden niet tot verlenging vn de geldigheidstermijn vn deze grntie tot n de oorspronkelijke dtum. Eventueel resterende dekkingstijd kn vn de ene klnt die de oot ls pleziervrtuig geruikt worden overgedrgen op de volgende klnt die er hetzelfde geruik vn mkt, ndt het product nr ehoren opnieuw is geregistreerd. Eventueel resterende dekkingstijd kn niet n of door een commerciële geruiker worden overgedrgen. VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM GARANTIEDEKKING TE VERKRIJGEN: Grntiedekking kn lleen worden verkregen door klnten die kopen vn een deler die door Mercury Mrine gemchtigd is om het product te distriueren in het lnd wr de verkoop pltsvindt en dn uitsluitend ndt de door Mercury Mrine voorgeschreven inspectie vóór flevering is uitgevoerd en gedocumenteerd. De grntiedekking wordt geldig ndt het product door de erkende deler op de juiste wijze is geregistreerd. Regelmtig onderhoud zols eschreven in de "Hndleiding voor geruik en onderhoud" moet op tijd worden uitgevoerd om grntiedekking te ehouden. Mercury Mrine ehoudt zich het recht voor om grntiedekking fhnkelijk te mken vn ewijs vn correct onderhoud. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury s enige verplichting onder deze grntie is eperkt tot het, nr eigen eoordeling, repreren vn een defect onderdeel, het vervngen vn een dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen, of het terugetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury-product. Mercury ehoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te vereteren of te wijzigen, zonder verplicht te zijn om eerder vervrdigde producten te wijzigen. nld 5

14 INFORMATIE OVER DE GARANTIE HOE VERKRIJGT U GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te rengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr een dergelijke deler kn rengen, dient Mercury schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dn de inspectie en eventuele reprties onder grntie regelen. De koper etlt in dt gevl voor lle met vervoer vernd houdende kosten en/of reistijd. Als het geleverde onderhoud niet onder deze grntie vlt, etlt de koper lle reids- en mterilkosten en lle ndere kosten die ij het onderhoud horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. Teneinde dekking te verkrijgen moet een ewijs vn geregistreerd eigendom n de deler worden overlegd zodr om service uit hoofde vn grntie wordt verzocht. WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze eperkte grntie dekt geen regelmtig onderhoud, fstellingen, ijstellingen, normle slijtge, schde die veroorzkt wordt door misruik, verkeerd geruik, geruik vn een schroef of tndwieloverrenging wrdoor de motor niet innen het nevolen toerentlgeied ij volgs kn lopen (zie de Hndleiding voor geruik en onderhoud), het geruik vn het product op een mnier die niet overeenstemt met het hoofdstuk over nevolen edrijf/werkcyclus in de Hndleiding voor geruik en onderhoud, verzuim, ongelukken, onder wter rken, verkeerde instlltie (de specificties en technieken voor de juiste instlltie worden uiteengezet in de instlltie-instructies voor het product), verkeerde service, geruik vn een ccessoire of onderdeel dt niet door ons is verkocht, jetpompimpellers en voeringen, vren met rndstoffen, oliën of smeermiddelen die niet geschikt zijn voor geruik met het product (zie de Hndleiding voor geruik en onderhoud), wijzigen of verwijderen vn onderdelen, wter dt de motor door de rndstofinlt, luchtinlt of het uitltsysteem innenkomt, of schde n het product ls gevolg vn onvoldoende koelwter veroorzkt door verstopping vn het koelsysteem door vreemd mteril, lten lopen vn de motor terwijl hij uit het wter is, te hoog monteren vn de motor op de spiegel of vren met de oot terwijl de motor te ver nr uiten is getrimd. Geruik vn het product voor wedstrijden of ndere wedstrijdctiviteiten of vren met een onderwterhuis dt edoeld is voor rcen, wnneer ook en ook door een eerdere eigenr vn het product, mkt de grntie ongeldig. Onkosten in vernd met uit het wter hlen, te wter lten, slepen, opslg, telefoon, huur, ongemk, ligpltskosten, verzekeringsdekking, etlingen voor leningen, tijdsverlies, verlies vn inkomsten en lle ndere soorten incidentele of gevolgschde worden niet door deze grntie gedekt. Bovendien dekt deze grntie niet de extr kosten ls het ontwerp vn de oot het verwijderen en/of vervngen vn ootschotten of mteril noodzkelijk mkt om toegng te krijgen tot het product. Geen enkele persoon of rechtspersoon, erkende Mercury Mrine-delers evenmin, is door Mercury Mrine gemchtigd om enige evestiging, verklring of grntie met etrekking tot het product te verstrekken ehlve die welke in deze eperkte grntie stn; indien dit toch is geeurd zijn deze niet jegens Mercury Mrine fdwingr. Voor meer informtie over geeurtenissen en omstndigheden die wel of niet door deze grntie worden gedekt, kunt u het hoofdstuk Grntiedekking in de Hndleiding voor geruik en onderhoud rdplegen, dt middels verwijzingen deel uitmkt vn deze grntie. AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE SCHADE EN GEVOLGSCHADE ZIJN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFWIJZINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER STAAT EN PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. 6 nld

15 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Beperkte grntie vn 3 jr tegen corrosie WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt een nieuwe Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker vn Mercury Mrine Outord, Mercury MerCruiser innenoord- of hekndrijvingsmotor (het "product") niet innen de hieronder eschreven termijn uiten werking zl rken direct ten gevolge vn corrosie. DEKKINGSTERMIJN: Deze eperkte corrosiegrntie iedt dekking gedurende drie (3) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst is verkocht of de dtum wrop het product voor het eerst in edrijf is gesteld, wt zich het eerste voordoet. De reprtie of vervnging vn onderdelen of het leveren vn service onder deze grntie verlengt de levensduur vn deze grntie niet tot n de oorspronkelijke vervldtum. Nog niet verlopen grntiedekking kn n een volgende (niet commerciële) koper worden overgedrgen mits het product nr ehoren opnieuw wordt geregistreerd. VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM GARANTIEDEKKING TE VERKRIJGEN: Grntiedekking kn lleen worden verkregen door klnten die kopen ij een deler die door Mercury Mrine gemchtigd is om het product te distriueren in het lnd wr de verkoop pltsvindt en dn lleen ndt de door Mercury Mrine voorgeschreven inspectie vóór flevering is uitgevoerd en gedocumenteerd. Grntiedekking is verkrijgr ndt het product door de erkende deler op de juiste wijze is geregistreerd. Inrichtingen die corrosie tegengn en die in de Hndleiding voor geruik en onderhoud worden opgegeven, moeten op de oot worden geruikt, en regelmtig onderhoud dt in de Hndleiding voor geruik en onderhoud wordt eschreven, moet op tijd worden uitgevoerd (met inegrip vn, zonder enige eperking, het vervngen vn zelfopofferende nodes, het geruik vn opgegeven smeermiddelen en het ijwerken vn eschdigingen en krsjes) om grntiedekking te ehouden. Mercury Mrine ehoudt zich het recht voor om grntiedekking fhnkelijk te mken vn ewijs vn correct onderhoud. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury s enige verplichting onder deze grntie is, nr ons goeddunken, eperkt tot het repreren vn een gecorrodeerd onderdeel, het vervngen vn een dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen of het terugetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury product. Mercury ehoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te vereteren of te wijzigen zonder de verplichting om eerder vervrdigde producten te wijzigen. HOE VERKRIJGT U GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te rengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr een dergelijke deler kn rengen, dient Mercury schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dn de inspectie en eventuele reprties onder de grntie regelen. De koper etlt in dt gevl voor lle met vervoer vernd houdende kosten en/of reistijd. Als de geoden service niet door deze grntie wordt gedekt, etlt de koper lle reids- en mterilkosten en lle ndere kosten die ij de service horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury, mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. Teneinde dekking te verkrijgen moet ewijs vn geregistreerd eigendom n de deler worden overlegd op het moment dt om de service uit hoofde vn de grntie wordt verzocht. WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze eperkte grntie dekt geen corrosie vn het elektrisch systeem; corrosie ls gevolg vn schde, corrosie die uitsluitend cosmetische schde veroorzkt; misruik of verkeerde service; corrosie vn ccessoires, instrumenten, stuursystemen; corrosie vn door de friek geïnstlleerde jetndrijving, schde ls gevolg vn scheepsngroeiing; product dt verkocht is met een eperkte productgrntie vn minder dn één jr; vervngingsonderdelen (onderdelen die door de klnt zijn gekocht); producten die voor commerciële doeleinden worden geruikt. Commercieel geruik wordt omschreven ls geruik vn het product voor werk of tewerkstelling of enig geruik vn het product dt inkomsten oplevert, gedurende welk deel vn de grntietermijn dn ook, zelfs ls het product lleen f en toe voor dergelijke doeleinden wordt geruikt. nld 7

16 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Corrosieschde veroorzkt door zwerfstroom (elektrische stroomnsluiting op de vste wl, oten in de uurt, metl onder wter) wordt niet door deze corrosiegrntie gedekt en escherming drtegen moet worden geoden door het geruik vn een corrosiewerend systeem zols ijvooreeld de Mercury Precision onderdelen of het Quicksilver MerCthode systeem en/of Glvnic Isoltor (glvnische isoltiering). Corrosieschde die door verkeerde toepssing vn nti-fouling verf op sis vn koper wordt veroorzkt, wordt ook niet gedekt door deze eperkte grntie. Als nti-fouling escherming nodig is, wordt nti-fouling verf op sis vn Tri-Butyl- Tin-Adipt (TBTA) nevolen voor MerCruiser toepssingen. In geieden wr verf op sis vn TBTA ij de wet veroden is, kn verf op sis vn koper op de romp en de spiegel worden geruikt. Breng geen verf n op de uitenoordmotor of het MerCruiser product. Bovendien moet opgelet worden dt geen elektrische verinding tussen het gegrndeerde product en de verf ontstt. Bij MerCruiser-producten moet een ongelkte ruimte vn minstens38 mm (1.5 in.) worden gelten rondom de spiegelconstructie. Rdpleeg de Hndleiding voor geruik en onderhoud voor verdere ijzonderheden. Voor meer informtie over geeurtenissen en omstndigheden die wel of niet door deze grntie worden gedekt, kunt u het hoofdstuk Grntiedekking in de 'Hndleiding voor geruik en onderhoud' rdplegen, dt middels verwijzingen deel uitmkt vn deze grntie. AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE EN GEVOLGSCHADE WORDEN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFSTANDSVERKLARINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT EN VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN. Grntiedekking en uitsluitingen Dit hoofdstuk is edoeld om enkele vn de lgemene misvttingen m..t. grntiedekking uit de wereld te helpen. In de volgende informtie worden enkele soorten service uitgelegd die niet door de grntie worden gedekt. De hieronder uiteengezette voorwrden zijn ter referentie in de Beperkte grntie vn drie jr tegen defecten ls gevolg vn corrosie, de Interntionle eperkte grntie voor uitenoordmotoren en de Beperkte grntie voor uitenoordmotoren voor de Verenigde Stten en Cnd opgenomen. Bedenk wel dt grntie reprties dekt die innen de grntietermijn nodig zijn vnwege gereken in mteril en fwerking. Verkeerde instlltie, ongelukken, normle slijtge en llerlei ndere oorzken die op het product vn invloed zijn, worden niet gedekt. De grntie is eperkt tot gereken in mteril of fwerking, mr lleen wnneer het product is verkocht in het lnd wrin distriutie door ons is goedgekeurd. Voor eventuele vrgen over grntiedekking kunt u contct met uw erkende deler opnemen. De deler zl grg l uw vrgen entwoorden. ALGEMENE UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE 1. Kleine ij- en fstellingen, wronder het controleren, reinigen of fstellen vn ougies, onderdelen vn de ontsteking, crurteurinstellingen, filters, riemen, edieningsorgnen en het controleren vn smeermiddelen, uitgevoerd tijdens normle service. 2. In de friek geïnstlleerde jetndrijvingen - Specifieke onderdelen die vn de grntie zijn uitgesloten, zijn: door schok of slijtge eschdigde impeller vn de jetndrijving en de jetpompvoering en door wter eschdigde ndrijfslgers ls gevolg vn verkeerd onderhoud. 3. Schde veroorzkt door verzuim, gerek n onderhoud, ongelukken, norml geruik of verkeerde instlltie of service. 4. Kosten voor het uit het wter hlen, te wter lten en slepen, vnwege het ootontwerp te verwijderen en/of te vervngen ootschotten of mteril voor noodzkelijke toegng tot het product, lle ijehorende trnsportkosten en/of reistijd enz. Er moet redelijke toegng tot het product worden verschft voor service onder de grntie. De klnt moet het product ij een erkende deler fleveren. 5. Andere, door de klnt verzochte service dn hetgeen noodzkelijk is om n de grntieverplichting te voldoen. 8 nld

17 INFORMATIE OVER DE GARANTIE 6. Areidskosten voor werk dt niet door een erkende deler is uitgevoerd wordt wellicht lleen onder de volgende omstndigheden gedekt: Wnneer het werk in noodgevllen is uitgevoerd (mits er geen erkende delers in de uurt zijn die het vereiste werk kunnen uitvoeren of de delers geen fciliteiten heen voor uit het wter hlen enz. en voorfgnd door de friek toestemming is verleend om het werk ij deze fciliteit te lten uitvoeren). 7. De eigenr is verntwoordelijk voor lle incidentele en/of gevolgschde (opslgkosten, lle telefoon- of huurkosten, ongemk of verlies vn tijd of inkomsten). 8. Geruik vn ndere dn Mercury Precision of Quicksilver onderdelen ij het uitvoeren vn reprties tijdens de grntieperiode. 9. De klnt is verntwoordelijk voor olieën, smeermiddelen of vloeistoffen die ververst zijn ls onderdeel vn norml onderhoud tenzij verlies of verontreiniging hiervn door een defect vn het product is veroorzkt dt voor grntie in nmerking komt. 10. Deelnme n of voorereiding voor wedstrijden of ndere wedstrijdctiviteiten of vren met een voor rcen edoeld onderwterhuis. 11. Motorlwi duidt niet noodzkelijkerwijs op een ernstig motorproleem. Als de dignose een ernstig proleem in de motor ngeeft, dt tot een storing kn leiden, moet de oorzk vn het lwi onder de grntie worden verholpen. 12. Schde n het onderwterhuis en/of de schroef, veroorzkt door het rken vn een voorwerp onder wter, wordt ls een gevr vn het vren eschouwd. 13. Wter dt de motor vi de rndstofinlt, luchtinlt of het uitltsysteem innenkomt of onderdompeling. 14. Storing vn onderdelen veroorzkt door gerek n koelwter, wt het gevolg is vn het strten vn een motor die niet in het wter is, vreemd mteril dt de inltopeningen verstopt, een te hoog gemonteerde of te ver nr uiten getrimde motor. 15. Geruik vn rndstoffen en smeermiddelen die niet geschikt zijn voor geruik met of op het product. Rdpleeg het hoofdstuk Onderhoud. 16. Onze eperkte grntie is niet vn toepssing op productschde veroorzkt door de instlltie of het geruik vn onderdelen en ccessoires die niet door ons worden geproduceerd of verkocht. Storingen die geen vernd houden met het geruik vn die onderdelen of ccessoires worden onder de grntie gedekt ls ze n de voorwrden vn de eperkte grntie vn dt product voldoen. Beperkte emissiegrntie volgens Ameriknse EPA Overeenkomstig de verplichtingen voortvloeiend uit 40 CFR deel 1045, sudeel M, verleent Mercury Mrine de koper een emissiegrntie vn vijf jr of 175 motoredrijfsuren (wt het eerst komt), inhoudend dt de motor zodnig is ontworpen, geouwd en uitgerust dt deze ij verkoop n de geldende voorschriften volgens hoofdstuk 213 vn de Clen Air Act voldoet en dt de motor vrij is vn mterilgereken en fricgefouten wrdoor de motor niet meer n de geldende voorschriften zou voldoen. Deze emissiegrntie geldt voor lle componenten die vermeld stn in de lijst Onderdelen vn emissieregelsysteem. Onderdelen vn emissieregelsysteem De emissiegrntie volgens de EPA en voor Clifornië geldt voor lle componenten die vermeld stn in de volgende lijst: ONDERDELEN VAN HET EMISSIEREGELSYSTEEM: 1. Brndstofdoseersysteem. Crurteur en inwendige onderdelen (en/of drukregelr of rndstofinjectiesysteem). Verrijkingssysteem voor koude strt c. Inltkleppen 2. Luchtnzuigsysteem. Inltspruitstuk. Turolder- of superchrgersysteem (wr vn toepssing) 3. Ontstekingssysteem nld 9

18 . Bougies INFORMATIE OVER DE GARANTIE. Mgnetisch of elektronisch ontstekingssysteem c. Systeem voor vonkvervroeging-/vertrging d. Boine en/of ontstekingsmodule e. Bedrding ontstekingssysteem 4. Smeersysteem (ehlve viertktmotoren). Oliepomp en inwendige onderdelen. Olie-injectors c. Oliemeter 5. Uitltsysteem. Uitltspruitstuk. Uitltkleppen 6. Diverse onderdelen geruikt in ovenstnde systemen. Slngen, klemmen, nsluitingen, uizen, fdichtpkkingen of -voorzieningen en evestigingsmterilen. Poelies, riemen en spnrollen c. Vcuüm-, tempertuur- en terugslgkleppen en -schkelrs, eventueel tijdgeschkeld d. Elektronische edieningselementen De grntie op het emissiesysteem geldt lleen voor onderdelen die ij een defect de motoremissie vn onder de epling vllende verontreinigende stoffen zouden verhogen. Beperkte grntie emissies Clifornië De Cliforni Air Resources Bord heeft emissievoorschriften uitgevrdigd voor uitenoordmotoren. De voorschriften gelden voor lle uitenoordmotoren verkocht n kopers in Clifornië en vervrdigd in modeljr 2001 en lter. In nvolging vn deze regelgeving iedt Mercury Mrine deze eperkte grntie voor het emissieregelsysteem (zie de componenten die vermeld stn onder Onderdelen vn emissieregelsysteem) en grndeert het tevens dt de uitenoordmotor is ontworpen, geouwd en uitgerust conform lle geldende voorschriften uitgevrdigd door de Cliforni Air Resources Bord overeenkomstig de evoegdheden volgens hoofdstukken 1 en 2, deel 5, divisie 26 vn de Helth nd Sfety Code. Zie voor informtie etreffende de eperkte grntie voor ndere onderdelen vn de uitenoordmotor de verklring vn eperkte grntie voor uw uitenoordmotor. WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt de componenten vn de emissieregelsystemen (zie de lijst met componenten onder Onderdelen vn emissieregelsysteem) vn de nieuwe uitenoordmotoren vervrdigd in modeljr 2001 (en lter), verkocht door delers in Clifornië n kopers woonchtig in Clifornië, vrij zijn vn mterilgereken of fricgefouten die het uitvllen vn gegrndeerde onderdelen veroorzken, in lle mteriële specten identiek zijn n de onderdelen zols eschreven in de nvrg voor certificering vn Mercury Mrine door de Cliforni Air Resources Bord, voor de hieronder gespecificeerde tijdsduur en voorwrden. De kosten voor vststelling vn een defect dt onder de grntie vlt, worden gedekt door de grntie (ls de grntieclim wordt toegewezen). Vn schde n ndere motoronderdelen veroorzkt door defecten n een onderdeel dt onder de grntie vlt, zijn de reprtiekosten ook gedekt door deze grntie. DEKKINGSTERMIJN: Deze eperkte grntie dekt de onderdelen vn het emissieregelsysteem vn nieuwe uitenoordmotoren uit modeljr 2001 (en lter) die zijn verkocht n kopers in Clifornië. De grntie geldt voor een periode vn vier (4) jr vnf de dtum dt het product is verkocht, voor het eerst in edrijf is gesteld (wt zich het eerst voordoet) of tot een totl vn 250 motoredrijfsuren (zols vstgesteld door de urenteller vn de motor, indien vn toepssing). Normle onderhoudspunten die smenhngen met emissie zols ougies en filters, vermeld op de lijst vn onderdelen onder grntie, zijn uitsluitend gedekt tot het eerste onderhoudsintervl. Zie Onderdelen vn emissieregelsysteem en Onderhoudsschem. Reprtie of vervnging vn onderdelen en onderhoudswerkzmheden onder deze grntie leiden niet tot verlenging vn de geldigheidstermijn vn deze grntie tot n de oorspronkelijke dtum. Resterende grntiedekking kn worden overgedrgen n de volgende koper. (Zie de instructies etreffende het overdrgen vn de grntie.) 10 nld

19 INFORMATIE OVER DE GARANTIE VERKRIJGEN VAN GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te rengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr zo'n deler kn rengen, dient hij contct op te nemen met Mercury Mrine en Mercury zl dn de inspectie en eventuele reprties onder de grntie orgniseren. De koper etlt in dt gevl voor lle met vervoer vernd houdende kosten en/of reistijd. Als het geleverde onderhoud niet onder deze grntie vlt, etlt de koper lle reids- en mterilkosten en lle ndere kosten die ij het onderhoud horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury Mrine s enige verplichting onder deze grntie is eperkt tot het, nr eigen inzicht en op eigen kosten, repreren vn een defect onderdeel of vervngen vn een dergelijk onderdeel(- delen) door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen dn wel het terugetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury-product. Mercury ehoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te vereteren of te wijzigen, zonder verplicht te zijn om eerder vervrdigde producten te wijzigen. WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze eperkte grntie dekt geen regelmtig onderhoud, fstellingen, ijstellingen, normle slijtge en schde die veroorzkt worden door misruik, verkeerd geruik, geruik vn een schroef of tndwieloverrenging wrdoor de motor ij volgs niet kn drien innen de nevolen toerentlzone (zie Algemene informtie - specificties), het geruik vn het product op een mnier die niet overeenstemt met de nevolen geruiksprocedures, verzuim, ongelukken, onder wter rken, verkeerde instlltie (de specificties en technieken voor de juiste instlltie worden uiteengezet in de instlltie-instructies voor het product), verkeerde service, jetpompimpellers en voeringen, vren met rndstof, olie of smeermiddelen die niet geschikt zijn voor geruik met het product (zie Brndstof en olie), wijzigingen n of verwijdering vn onderdelen. Onkosten in vernd met uit het wter hlen, te wter lten, slepen, opslg, telefoon, huur, ongemk, ligpltskosten, verzekeringsdekking, etlingen voor leningen, tijdsverlies, verlies vn inkomsten en lle ndere soorten incidentele of gevolgschde worden niet door deze grntie gedekt. Bovendien dekt deze grntie niet de extr kosten ls het ontwerp vn de oot het verwijderen en/of vervngen vn ootschotten of mteril noodzkelijk mkt om toegng te krijgen tot het product. Onderhoud, vervnging of reprtie vn voorzieningen en systemen voor emissieregeling die niet onder de grntie vllen, kunnen worden uitgevoerd door een willekeurige werkplts of monteur gespeciliseerd in scheepsmotorreprtie. Bij geruik vn onderdelen die niet fkomstig zijn vn Mercury voor niet onder de grntie vllende(e) onderhoud of reprtie, ehoudt u uw recht op ndere werkzmheden onder grntie. Het geruik vn toegevoegde (zols gedefinieerd in prgrf 1900 ()(1) en ()(10) vn Titelld 13 vn de Cliforni Code of Regultions) of gewijzigde onderdelen die niet zijn ontheven door de Cliforni Air Resources Bord, kn tot gevolg heen dt nr het oordeel vn Mercury Mrine een grntieclim wordt fgewezen. Onderdelen die onder de grntie vllen en die een defect heen ls gevolg vn het geruik vn een nietontheven toegevoegd of gewijzigd onderdeel, zijn niet gedekt. AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE SCHADE EN GEVOLGSCHADE ZIJN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFWIJZINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER STAAT EN PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. Heeft u vrgen over uw rechten en verntwoordelijkheden met etrekking tot de grntie, neem dn contct op met Mercury Mrine op nld 11

20 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Uitleg over uw Cliforni Emission Control-grntieverklring vn de Cliforni Air Resources Bord UW RECHTEN EN PLICHTEN ONDER DEZE GARANTIE: De Cliforni Air Resources Bord legt u grg de grntievoorwrden uit voor het emissieregelsysteem voor uw uitenoordmotor uit modeljr 2001 of lter. In Clifornië moeten nieuwe uitenoordmotoren zo worden ontworpen, geouwd en uitgerust dt ze voldoen n de strenge nti-smogvoorschriften die in deze stt gelden. Mercury Mrine moet het emissieregelsysteem op uw uitenoordmotor grntiedekking geven voor de hieronder vermelde tijdsduur, op voorwrde dt er geen sprke is vn misruik, verzuim of verkeerd onderhoud met etrekking tot uw uitenoordmotor. Uw emissieregelsysteem kn de volgende onderdelen evtten: crurteur of rndstofinjectiesysteem, ontstekingssysteem en ktlystor. Het systeem kn eveneens slngen, riemen, connectors en ndere met emissie vernd houdende onderdelen evtten. Als het defect onder de grntie vlt, repreert Mercury uw uitenoordmotor zonder kosten voor u, inclusief dignose, onderdelen en reidsloon. GARANTIEDEKKING FABRIKANT: Voor eplde onderdelen voor emissieregeling vn uitenoordmotoren uit modeljr 2001 en lter geldt de grntiedekking vier (4) jr of 250 edrijfsuren, wt zich het eerste voordoet. Grntiedekking geseerd op het ntl uren is echter lleen toegestn voor uitenoordmotoren en kleine vrtuigen die zijn uitgerust met geschikte urentellers of gelijkwrdige meters. Als een met emissie vernd houdend onderdeel vn uw motor defect rkt onder de grntie, zl Mercury Mrine dit onderdeel repreren of vervngen. GARANTIE-VERANTWOORDELIJKHEDEN EIGENAAR: De eigenr vn de uitenoordmotor is verntwoordelijk voor de uitvoering vn het vereiste onderhoud zols eschreven in de lijst in het hoofdstuk Onderhoud. Mercury Mrine rdt u n lle kwitnties m..t onderhoud vn uw uitenoordmotor te ewren, mr Mercury Mrine kn de grntie niet fwijzen uitsluitend vnwege het ontreken vn kwitnties of omdt u niet lle geplnde onderhoudswerkzmheden het uitgevoerd. Als eigenr vn de uitenoordmotor hoort u zich er ltijd vn ewust te zijn dt Mercury Mrine de grntiedekking kn fwijzen ls uw uitenoordmotor of een onderdeel een defect heeft opgelopen door misruik, nltigheid, verkeerd onderhoud of niet-geutoriseerde wijzigingen. Het is uw verntwoordelijkheid de uitenoordmotor voor onderhoud nr een hiervoor geutoriseerde Mercurydeler te rengen zodr zich een proleem voordoet. De reprties die onder de grntie vllen worden uitgevoerd innen een redelijke tijdsduur, tot mximl 30 dgen. Heeft u vrgen over uw rechten en verntwoordelijkheden met etrekking tot de grntie, neem dn contct op met Mercury Mrine op Ster-emissiecertifictielel Buitenoordmotoren heen een vn de volgende ster-lels op de motorkp. Het symool voor een schonere scheepsmotor etekent: Schonere lucht en schoner wter - voor een gezondere levensstijl en ntuur. Lger rndstofverruik - verruikt tot procent minder gs en olie dn conventionele tweetktmotoren met crurteur, wrdoor u geld en energie esprt. Lnger geldende grntie op de emissie - eschermt de geruiker en stt grnt voor zorgeloos geruik. Eén ster - lge emissie Het lel met één ster wordt ngercht op motoren die voldoen n de uitltemissienormen vn 2001 vn de Air Resources Bord. Bij motoren die n deze normen voldoen, is de uitltemissie 75% lger dn ij conventionele tweetktmotoren met een crurteur. Deze motoren voldoen n de normen voor scheepsmotoren vn 2006 vn de Ameriknse EPA. 12 nld

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 40/50/60 FourStroke 90-8M0057810 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 40/50/60 FourStroke 90-8M0057810 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 40/50 90-10262B81 110 ! WAARSCHUWING

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 40/50 90-10262B81 110 ! WAARSCHUWING Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Welkom n boord! Goede verzorging en goed onderhoud zijn belngrijk om ervoor te zorgen dt uw Mercury-product met optimle efficiëntie werkt, voor mximle prestties en energiebespring. De bijgevoegde Eigenrsregistrtiekrt

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

INHOUD. Bediening. Informatie over garantie

INHOUD. Bediening. Informatie over garantie Als de CE mrkering in de linker benedenhoek vn het serienummerpltje vn de buitenboordmotor stt, is het volgende vn toepssing: Deze buitenboordmotor die door Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA of

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie Mercury Marine 8/9.9 en 9.9 Bigfoot/ProKicker FourStroke B91 110

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie Mercury Marine 8/9.9 en 9.9 Bigfoot/ProKicker FourStroke B91 110 Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Verklaring inzake naleving van FCC- en IC-voorschriften. Verklaring inzake naleving van milieuwetgeving

Verklaring inzake naleving van FCC- en IC-voorschriften. Verklaring inzake naleving van milieuwetgeving Verklring inzke nleving vn FCC- en IC-voorschriften PINPOINT KEY FOB, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Dit product voldoet n de eisen vn Deel 15 vn de FCC-regelgeving. Geruik

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Naam motorfabrikant: Mercury Marine Adres: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Plaats: Fond du Lac, WI Postcode: 54936-1939 Land: VS

Naam motorfabrikant: Mercury Marine Adres: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Plaats: Fond du Lac, WI Postcode: 54936-1939 Land: VS Verklaring van overeenstemming - voor voortstuwingsmotoren op pleziervaartuigen, naar de eisen van Richtlijn 94/25/EG, aangevuld met Richtlijn 2003/44/EG Naam motorfabrikant: Mercury Marine Adres: W6250

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Welkom. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie Mercury Marine 250 OptiMax 90-8M !

Welkom. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie Mercury Marine 250 OptiMax 90-8M ! Welkom U hebt een vn de beste buitenboordmotoren ter wereld ngeschft. Deze bevt diverse specil ontworpen functies die het gebruik vereenvoudigen en het product duurzm mken. Bij goed gebruik en goed onderhoud

Nadere informatie

Verklaring van Overeenstemming - voor voortstuwingsmotoren op pleziervaartuigen, naar de eisen van Richtlijn 94/25/EC, aangevuld met 2003/44/EC

Verklaring van Overeenstemming - voor voortstuwingsmotoren op pleziervaartuigen, naar de eisen van Richtlijn 94/25/EC, aangevuld met 2003/44/EC Verklring vn Overeenstemming - voor voortstuwingsmotoren op pleziervrtuigen, nr de eisen vn Richtlijn 94/25/EC, ngevuld met 2003/44/EC Nm motorfbriknt: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine Joint

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Overal in deze publicatie en op uw motorinstallatie vindt u de termen Gevaar, Waarschuwing, Voorzichtig en

Overal in deze publicatie en op uw motorinstallatie vindt u de termen Gevaar, Waarschuwing, Voorzichtig en Welkom U het een vn de este scheepsmotorinstllties ter wereld ngeschft. Deze evt diverse specil ontworpen functies die het geruik vereenvoudigen en het product duurzm mken. Bij goed geruik en goed onderhoud

Nadere informatie

Verklaring van Overeenstemming Mercury MerCruiser

Verklaring van Overeenstemming Mercury MerCruiser NB: Het volgende is uitsluitend vn toepssing op producten met CE-mrkering. Verklring vn Overeenstemming Mercury MerCruiser Indien geïnstlleerd volgens de nwijzingen vn Mercury MerCruiser voldoet deze hekndrijving-

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 135/150/175/200 Verado FourStroke 90-8M0058113 311

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 135/150/175/200 Verado FourStroke 90-8M0058113 311 Dank u voor de aankoop van een van de beste buitenboordmotoren op de markt. U hebt verstandig in vaarplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervaardigd door Mercury Marine, een wereldleider op het

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

INHOUD. Bediening. Informatie over garantie

INHOUD. Bediening. Informatie over garantie Als de CE mrkering in de linker benedenhoek vn het serienummerpltje vn de buitenboordmotor stt, is het volgende vn toepssing: Deze buitenboordmotor die door Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA of

Nadere informatie

2015 Mercury Marine. 15/20 FourStroke. Buitenboordmotor Installeren Bediening Onderhoud Garantie Handleiding

2015 Mercury Marine. 15/20 FourStroke. Buitenboordmotor Installeren Bediening Onderhoud Garantie Handleiding 615 nld 2015 Mercury Mrine 15/20 FourStroke 8M0110109 Buitenboordmotor Instlleren Bediening Onderhoud Grntie Hndleiding nld Verklring vn Overeenstemming - voor voortstuwingsmotoren op pleziervrtuigen,

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 100

Beknopte instructies Gallery 100 Beknopte instructies Gllery 100 11.99 1 35203400 Beknopte geruiksnwijzing displymeldingen Melding Mogelijke oorzk Mogelijke remedie Wnneer de storing niet kn worden E0 Dosering zonder wter Tijd vn de poederdosering

Nadere informatie

2016 Mercury Marine. Informatie over garantie EMEA en GOS. EMEA en GOS

2016 Mercury Marine. Informatie over garantie EMEA en GOS. EMEA en GOS 2016 Mercury Marine Informatie over garantie EMEA en GOS EMEA en GOS 8M0117200 216 nld Garantietabellen en -registratie Raadpleeg de onderstaande garantietabellen voor informatie over het volgende: 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

Verklaring van overeenstemming Mercury Diesel QSD binnenboordmotor

Verklaring van overeenstemming Mercury Diesel QSD binnenboordmotor Verklring vn overeenstemming Mercury Diesel QSD innenoordmotor Indien geïnstlleerd volgens de nwijzingen vn Mercury Mrine voldoet deze innenoordmotor n de volgende richtlijnen door conformiteit met de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Naam motorfabrikant: Mercury Marine Adres: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Plaats: Fond du Lac, WI Postcode: Land: VS

Naam motorfabrikant: Mercury Marine Adres: W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Plaats: Fond du Lac, WI Postcode: Land: VS Verklring vn overeenstemming voor voortstuwingsmotoren op pleziervrtuigen, nr de eisen vn Richtlijn 94/25/EG, ngevuld met Richtlijn 2003/44/EG Nm motorfbriknt: Mercury Mrine Adres: W6250 W. Pioneer Rod,

Nadere informatie

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Welkom n boord! Goede verzorging en goed onderhoud zijn belngrijk om ervoor te zorgen dt uw Mercury-product met optimle efficiëntie werkt, voor mximle prestties en energiebespring. De bijgevoegde Eigenrsregistrtiekrt

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210

Beknopte instructies Gallery 210 Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Deur open Deur niet goed gesloten. Sluit de deur goed. Beknopte instructies Gllery 0 Droesk vol Tempertuur lg Lekk vol. De

Nadere informatie

Zip 12 Charging Wall Cabinet

Zip 12 Charging Wall Cabinet User's Guide Zip 12 Chrging Wll Cinet Includes Show & Stow technology. Show &Stow TM De nieuwste Gids voor instlltie door de geruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com User's Guide - English Guí del usurio

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 6/8/9.8 (Tweetakt) 90-10265B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 6/8/9.8 (Tweetakt) 90-10265B81 110 ! Dank u voor de aankoop van een van de beste buitenboordmotoren op de markt. U hebt verstandig in vaarplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervaardigd door Mercury Marine, een wereldleider op het

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift Beknopte geruiksnwijzing Gllery 40 FB DECS nr 0648 Beker lift fout Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Beker verhindert de eweging vn de Schkel mchine UIT en

Nadere informatie

3.0L Diesel Spark Ignition

3.0L Diesel Spark Ignition 2017 Mercury Mrine 3.0L Diesel Sprk Ignition 8M0136113 316 nld nld Verklring vn Overeenstemming - DSI buitenboordmotor, voldoet niet n beplingen richtlijn pleziervrtuigen De buitenboordmotoren in deze

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs ReserchNed v Toernooiveld 216 6525 EC Nijmegen Postus 31162 6503 CD Nijmegen t 024 350 62 52 f 024 350 62 53 e info@reserchned.nl kvk 09159322 Bron vrgenlijst: Bewerkt door: In opdrcht vn: HBO-Monitor

Nadere informatie

Gebruikerhandleiding

Gebruikerhandleiding Geruikerhndleiding Welkom Hrtelijk dnk voor uw nkoop vn dit pprt. Lees deze hndleiding ndchtig voorlleer u uw pprt voor de eerste keer geruikt. Bewr deze hndleiding op een veilige plts en geruik deze ls

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 6

Internetopgaven hoofdstuk 6 Auteurs: Krijgsheld G. & Strver J.P.G.A. isn: 97-89-001-82065-7 www.eginselenvndefinnieledministrtie.noordhoff.nl 2013 Noordhoff Uitgevers v Internetopgven hoofdstuk 6 IO 6.1 Niole en Frns Berkhuizen runnen

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS 2007 LCR Kwliteitsriteri 2007 1 VOORWOORD Hierij treft u de notitie "Kwliteitsriteri dvisering en immunistie vn reizigers"

Nadere informatie

Rosemount 3308-serie draadloze golfgeleide radar, 3308A

Rosemount 3308-serie draadloze golfgeleide radar, 3308A Snelstrtgids 00825-0311-4308, Rev AD Oktoer 2014 Rosemount 3308-serie drdloze golfgeleide rdr, 3308A Snelstrtgids Snelstrtgids Oktoer 2014 WAARSCHUWING Explosies kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzken.

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ.

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de

Nadere informatie

NB: Het volgende is uitsluitend van toepassing op producten met CE-goedkeuring.

NB: Het volgende is uitsluitend van toepassing op producten met CE-goedkeuring. NB: Het volgende is uitsluitend vn toepssing op producten met CE-goedkeuring. Overeenstemmingsverklring Mercury MerCruiser Indien geïnstlleerd volgens de nwijzingen vn Mercury MerCruiser voldoet deze hekndrijvings-

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV Stihting Het Shooltje vn Dik Trom Werkpln 2014 Deemer 2013 JV Inhoudsopgve 1 Inleiding 2 Musele tiviteiten 3 Ons puliek 4 Edutieve rrngementen 5 Vrijwilligerseleid 6 Bestuur en eheer 7 Overziht geplnde

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Zorg goed geregeld voor u

Zorg goed geregeld voor u Hndig om goed te ewren! Zorg goed geregeld voor u Reglement Hulpmiddelen 2012 Asn Reglement Hulpmiddelen 2012 Gechte verzekerde, Dit is het Agis Hulpmiddelenreglement. Dit Reglement is onderdeel vn de

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

Controleerbare Keerkleppen EA

Controleerbare Keerkleppen EA NIEUW CC 55.1 DN 25 Controleerbre pen EA EA De EA keerkleppen met ftp- en controlemogelijkheid zijn onmisbre ppendges ter bescherming vn de veiligheid vn drinkwter en voldoen n de strengste drvoor bestnde

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN

VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN NIEUWE WEBSITE Technische fiches, lgemene productinformtie, prktische instlltietips,... u vindt snel lle informtie die u zoekt en nog veel meer

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklring gift 1 De ondergetekende (nm schenker): ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw 2.99.06 C003 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart.

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart. Route I 1 Flmingo's Flmingo's zeven met hun kromme snvel voedsel uit het wter. Jonge flmingo's heen een rehte snvel. De jonge dieren zeven niet zelf voedsel uit het wter, mr worden door de ouders gevoerd.

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J315W

Hier beginnen DCP-J315W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J35W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG WAARSCHUWING geeft een mogelijk

Nadere informatie

September 2015 - Reproductie toegelaten mits bronvermelding. V.U. Frédérick Warzée CODE. inzake reclame en marketingcommunicatie cosmetische producten

September 2015 - Reproductie toegelaten mits bronvermelding. V.U. Frédérick Warzée CODE. inzake reclame en marketingcommunicatie cosmetische producten CODE Septemer 2015 - Reproductie toegelten mits ronvermelding. V.U. Frédérick Wrzée inzke reclme en mrketingcommunictie voor cosmetische producten 1 2 Inhoud 1 2 3 4 5 6 Inleiding 4 Referenties 6 2.1.

Nadere informatie