Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M !

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !"

Transcriptie

1 Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie en fricge vn uitenoordmotoren sinds We heen deze jrenlnge ervring ltijd ingezet ij ons streven om de este kwliteitsproducten te produceren. Dit heeft uitgemond in de reputtie vn Mercury Mrine voor strenge kwliteitseheersing, uitmuntendheid, lnge levensduur, duurzme prestties en het leveren vn de este ondersteuning n verkoop. Lees deze hndleiding ndchtig door voordt u de uitenoordmotor geruikt. Deze hndleiding is smengesteld om u ij te stn ij het edienen, veilig geruiken en onderhouden vn de uitenoordmotor. Wij ij Mercury Mrine heen uw uitenoordmotor met groot genoegen geouwd en wensen u vele gelukkige en veilige jren vrplezier. Nogmls, hrtelijk dnk voor uw vertrouwen in Mercury Mrine. Emissievoorschriften volgens EPA Over uitenoordmotoren die in de Verenigde Stten door Mercury Mrine worden verkocht, is officieel n de Environmentl Protection Agency (EPA) in de Verenigde Stten verklrd dt deze voldoen n de vereisten voor de eperking vn luchtvervuiling door nieuwe uitenoordmotoren. Een voorwrde voor deze verklring is dt eplde fstellingen op de frieksnormen zijn fgestemd. Drom moet de frieksprocedure voor onderhoud n het product nuwkeurig worden opgevolgd en moet het product, wr mogelijk, tot de oorspronkelijke edoeling vn het ontwerp worden teruggercht. Onderhoud, vervnging of reprtie vn voorzieningen en systemen voor emissieregeling horen te worden uitgevoerd door een werkplts/persoon werkzm in scheepsmotorreprties. De motoren heen een Emission Control Informtion-sticker ls permnent ewijs vn certifictie door de EPA.! WAARSCHUWING De uitltgssen vn dit product evtten chemische stoffen wrvn door de stt Clifornië is vstgesteld dt deze knker, geoortefwijkingen of ndere schde n de voortplntingsfuncties veroorzken. Informtie over grntie Voor het door u ngeschfte product geldt een eperkte grntie vn Mercury Mrine. De voorwrden vn de grntie stn vermeld in de prgrf Informtie over grntie in deze hndleiding. De informtie over de grntie eschrijft wt de grntie wel en niet dekt, hoe lng de grntie geldt, hoe u grntiedekking verkrijgt, elngrijke fwijzingen en eperkingen en ndere relevnte informtie. U wordt verzocht deze elngrijke informtie door te lezen. De eschrijving en specificties in deze hndleiding wren vn krcht tijdens het ter perse gn vn deze hndleiding. Mercury Mrine streeft nr constnte veretering en ehoudt zich drom het recht voor om de productie vn eplde modellen te stken en om specificties, ontwerpen, methodes of procedures zonder voorfgnde kennisgeving en zonder verdere verplichtingen te wijzigen. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, VS Litho in de VS. 2011, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport-Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, de Mercury-logo's en het SmrtCrft-logo zijn gedeponeerde hndelsmerken vn de Brunswick Corportion. Het Mercury Product Protection-logo is een gedeponeerd servicemerk vn de Brunswick Corportion Mercury Mrine 25/30 EFI FourStroke 90-8M nld i

2 Mercury Premier Service Mercury eoordeelt de dienstverlening door hr delers en verleent het predict "Mercury Premier" n delers die lijk heen gegeven vn hun inzet voor service vn topklsse. Als een deler het predict Mercury Premier Service verkrijgt, etekent dit dt de deler: volgens de CSI (Customer Stisfction Index) gedurende 12 mnden hoog gescoord heeft voor grntieservice; eschikt over lle vereiste servicegereedschp, testuitrusting, hndleidingen en onderdelenctlogi; ten minste één Certified- of Mster-monteur in dienst heeft; lle klnten vn Mercury Mrine tijdig service verleent; lnger dn geruikelijk open is en, wr gepst, op loctie service verleent; een voldoende inventris vn originele Mercury Precision Prts geruikt, uitstlt en in voorrd houdt; een schone en nette werkplts heeft, met goed geordend gereedschp en servicedocumenttie. Verklring vn Overeenstemming - voor voortstuwingsmotoren op pleziervrtuigen, nr de eisen vn Richtlijn 94/25/EC, ngevuld met 2003/44/EC Nm motorfriknt: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine Joint Venture Adres: Shimodir Plts: Komgne-City, Ngno Postcode: Lnd: Jpn Nm vn erkend vertegenwoordiger: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Adres: Prc Industriel de Petit-Rechin Plts: Verviers Postcode: B-2800 Lnd: België Nm vn ngemelde instntie voor eoordeling vn uitltgsemissie: TUV SUD Group Adres: Ridlerstrsse 65 Plts: München Postcode: Lnd: Duitslnd ID-nummer: 0123 Nm vn ngemelde instntie voor eoordeling vn geluidsemissie: Interntionl Mrine Certifiction Institute Adres: Rue Ae Cuypers 3 Plts: Brussel Postcode: B-1040 Lnd: België ID-nummer: 0609 Ter eoordeling vn overeenstemming uitltgsemissie geruikte module: B+C B+D B+E B+F G H Of motortype goedgekeurd conform: Fse II vn Richtlijn 97/68/EC Geruikte module ter eoordeling vn overeenstemming geluidsemissie: A A G H Richtlijn 88/77/ EC Andere toegepste EC-richtlijnen: Richtlijn veiligheid vn mchines 98/37/EC; Richtlijn elektromgnetische comptiiliteit 2004/108/EC ii nld

3 Beschrijving vn motoren en essentiële eisen Motortype Brndstoftype Verrndingsmotor Z of hekndrijving zonder ingeouwde uitlt Diesel Tweetkt Buitenoordmotor Benzine Viertkt Identifictie vn motoren wrvoor deze Verklring vn Overeenstemming geldt Nm motorklsse Uniek motoridentifictienummer: Beginnend serienummer 15, 20 hp 0R SB , 30 hp EFI 0R SB Certifict vn EG-typeonderzoek of nummer vn typegoedkeuringcertifict Essentiële eisen Normen Ander(e) methode/ document voor hrmonistie Technisch dossier Ndere specifictie (* = verplichte norm) Bijlge 1.B Uitltgsemissie B.1 Motoridentifictie B.2 Vereisten uitltgsemissie * * EN ISO :1996 B.3 Duurzmheid B.4 Geruikershndleiding ISO 8665: 1995 Bijlge 1.C Geluidsemissie C.1 Geluidsemissieniveus * EN ISO C.2 Geruikershndleiding Geruikershndleiding Deze verklring vn overeenstemming wordt fgegeven onder de exclusieve verntwoordelijkheid vn de friknt. Ik verklr uit nm vn de motorfriknt dt de hieroven vermelde motoren op de gespecificeerde wijze voldoen n lle geldende essentiële vereisten. Nm/functie: Mrk D. Schwero, President, Mercury Outord Dtum en plts vn uitgifte: 24 juli 2008 Fond du Lc, Wisconsin, VS nld iii

4 iv nld

5 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Grntieregistrtie...1 Overdrcht vn grntie...1 Overdrcht vn Mercury Product Protection grntie (uitreiding servicedekking) Verenigde Stten en Cnd...2 Beperkte grntie voor FourStroke uitenoordmotoren... 2 Beperkte grntie voor FourStroke uitenoordmotoren... 3 Beperkte grntie voor FourStroke uitenoordmotoren... 5 Beperkte grntie vn 3 jr tegen corrosie...7 Grntiedekking en uitsluitingen...8 Beperkte emissiegrntie volgens Ameriknse EPA... 9 Onderdelen vn emissieregelsysteem...9 Beperkte grntie emissies Clifornië Uitleg over uw Cliforni Emission Control grntieverklring vn de Cliforni Air Resources Bord Ster emissiecertifictielel...12 ALGEMENE INFORMATIE Verntwoordelijkheid vn de estuurder Vóór het edienen vn de uitenoordmotor Vermogen vn de oot Geruik vn rce en speedoten Schroef selecteren...15 Buitenoordmodellen met fstndsediening Kennisgeving over externe esturing Dodemnsschkelr...18 Mensen in het wter eschermen...20 Mededeling over veiligheid vn pssgiers ponton en dekoten Over golven en kielwter springen Botsingen met ostkels onder wter...22 Veiligheidsinstructies voor uitenoordmotoren met stuurknuppel Uitltemissies...24 Accessoires voor uw uitenoordmotor selecteren Suggesties voor veilig vren...25 Noteren vn het serienummer Technische Gegevens...26 Identifictie vn componenten...28 VERVOER De oot/uitenoordmotor op een triler vervoeren De vn de oot verwijderde uitenoordmotor vervoeren Losse rndstoftnks vervoeren...33 nld v

6 BRANDSTOF en OLIE Anevelingen voor rndstof...34 Vereiste eperkt doorltende rndstofslng...35 EPA eisen voor onder druk stnde losse rndstoftnks Eis voor rndstofvrgklep (fuel demnd vlve; FDV) De onder druk stnde drgre rndstoftnk vn Mercury Mrine Brndstoftnk vullen Anevolen motorolie...37 Motorolie controleren en toevoegen...37 FUNCTIES en BEDIENINGSORGANEN Functies vn de fstndsediening...39 Functies model met stuurknuppel...40 Wrschuwingssysteem...43 Modellen met stuurknuppel en hndmtig gsekrchtigd opklppen Modellen met stuurknuppel en hndmtig opklppen Trim en opklpekrchtiging (indien uitgerust)...51 Trimvinnen fstellen...54 BEDIENING Controlelijst vóór het strten...56 Vren ij temperturen onder het vriespunt Vren in zout of vervuild wter Instructies lvorens te strten...56 Procedure voor inlopen vn de motor...57 Motor strten Modellen met fstndsediening...57 Motor strten Modellen met stuurknuppel...59 Schkelen...62 Motor stoppen...62 Strten in gevl vn nood...63 vi nld

7 ONDERHOUD Onderhoud vn de uitenoordmotor...65 Emissieverordeningen vn de Ameriknse EPA Inspectie en onderhoudsschem...66 Koelsysteem doorspoelen Motorkp verwijderen en instlleren...68 Onderhoud vn de uitenknt Accu inspecteren...69 Brndstofsysteem...69 Stuurstngevestigers...70 Anticorrosienode...71 Schroef vervngen...73 Bougie inspecteren en vervngen...75 Zekering vervngen Elektrisch gestrte modellen...76 Inspectie distriutieriem...77 Smeerpunten...77 Trimekrchtigingsvloeistof controleren...80 Motorolie verversen...81 Smering vn het onderwterhuis...82 Onder wter gerkte uitenoordmotor...83 OPSLAG Voorereiding voor opslg...84 Bescherming vn externe uitenoordmotoronderdelen Beschermen vn inwendige motoronderdelen Onderwterhuis Buitenoordmotor pltsen voor opslg...85 Accu opslg...85 OPSPOREN VAN STORINGEN Strtmotor tornt de motor niet (elektrisch gestrte modellen) Motor strt niet...86 Motor loopt onregelmtig...86 Presttieverlies...87 Accu kn lding niet houden...87 SERVICEBIJSTAND VOOR DE EIGENAAR Pltselijke reprtieservice...88 Service onderweg...88 Inlichtingen over onderdelen en ccessoires Serviceijstnd nld vii

8 INSTALLEREN Informtie over instlleren Buitenoordmotor instlleren...91 Elektrische edrding, ccunsluiting, rndstoftnks Bedieningskel instlleren Schroef instlleren ONDERHOUDSLOGBOEK Onderhoudslogoek viii nld

9 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Grntieregistrtie VERENIGDE STATEN EN CANADA Om voor grntiedekking in nmerking te komen moet het product ij Mercury Mrine geregistreerd zijn. Bij de verkoop hoort de verkopende deler het grntieregistrtieformulier in te vullen en onmiddellijk n Mercury Mrine te zenden vi MercNET, e-mil of per post. N ontvngst vn dit grntieregistrtieformulier legt Mercury Mrine de registrtie vst. De verkopend deler dient u een kopie vn de grntieregistrtie te verstrekken. NB: Mercury Mrine en lle levernciers vn scheepvrtproducten die in de Verenigde Stten verkocht worden, moeten registrtielijsten ijhouden ingevl een terugroeping vnwege veiligheidsoverwegingen conform de Federl Sfety Act dient te worden gemeld. U kunt uw dres te llen tijde vernderen, ook wnneer u een grntieclim indient, door Mercury Mrine op te ellen of een rief of fx met uw nm, oude dres, nieuwe dres en het serienummer vn de motor n de fdeling Grntieregistrtie vn Mercury Mrine te sturen. Ook uw deler kn deze gegevenswijziging verwerken. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI fx BUITEN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA Voor producten die uiten de VS of Cnd ngeschft zijn, kunt u contct opnemen met de leverncier in uw lnd of met het dichtstijzijnde Mrine Power Service Center. Overdrcht vn grntie VERENIGDE STATEN EN CANADA De eperkte grntie kn n een volgende koper worden overgedrgen mr lleen voor de resterende, ongeruikte termijn vn de eperkte grntie. Dit is niet vn toepssing op producten die voor commerciële toepssingen worden geruikt. Als u de grntie n de volgende eigenr wilt overdrgen, stuurt u een kopie vn de eigendomsoverdrcht of verkoopovereenkomst met de nm en het dres vn de nieuwe eigenr en het serienummer vn de motor per post of fx nr de fdeling Grntieregistrtie vn Mercury Mrine. Stuur deze in de Verenigde Stten en Cnd nr: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI fx N verwerking vn de grntieoverdrcht registreert Mercury Mrine de informtie vn de nieuwe eigenr. Er zijn n deze service geen kosten veronden. BUITEN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA Voor producten die uiten de VS of Cnd ngeschft zijn, kunt u contct opnemen met de leverncier in uw lnd of met het dichtstijzijnde Mrine Power Service Center. nld 1

10 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Overdrcht vn Mercury Product Protection-grntie (uitreiding servicedekking) Verenigde Stten en Cnd De resterende dekkingstermijn vn de Product Protection-grntie kn n een volgende koper vn de motor worden overgedrgen innen dertig (30) dgen n de verkoopdtum. Contrcten die niet innen dertig (30) dgen n de volgende nkoop worden overgedrgen komen te vervllen, wrn het product niet lnger in nmerking komt voor dekking volgens de contrctvoorwrden. Neem om de grntie n de volgende eigenr over te drgen contct op met Mercury Product Protection of een erkend leverncier om een overdrchtformulier n te vrgen. U dient hiervoor Mercury Product Protection een nkoopewijs, het ingevulde overdrchtformulier en een cheque ten gunste vn Mercury Mrine voor US $ 50,00 (per motor) voor de overdrchtskosten te doen toekomen. De grntiedekking is niet overdrgr op producten of toepssingen die hiervoor niet in nmerking komen. De grntie voor "Certified Pre-Owned" motoren is niet overdrgr. Neem voor hulp of ssistentie contct op met de fdeling Mercury Product Protection op het nummer +1 (888) vn 07:30 tot 16:30 CST, mndg t/m vrijdg, of stuur een e-mil n Beperkte grntie voor FourStroke uitenoordmotoren VERENIGDE STATEN EN CANADA Buiten de Verenigde Stten en Cnd neem contct op met uw pltselijke distriuteur. WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt hr nieuwe producten vrij zijn vn mterilen fricgefouten tijdens de hieronder eschreven termijn. DEKKINGSTERMIJN: Deze eperkte grntie iedt dekking gedurende drie (3) jr vnf ofwel de dtum wrop het product voor het eerst n een koper die de oot ls pleziervrtuig geruikt, is verkocht ofwel de dtum wrop het product voor het eerst in edrijf is gesteld, wt zich het eerste voordoet. Commerciële geruikers vn deze producten ontvngen grntiedekking voor één (1) jr vnf de dtum vn de eerste verkoop of voor één (1) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst in edrijf is genomen, wt zich het eerste voordoet. Commercieel geruik wordt omschreven ls geruik vn het product voor werk of tewerkstelling of enig geruik vn het product dt inkomsten oplevert, gedurende welk deel vn de grntietermijn dn ook, zelfs ls het product lleen f en toe voor dergelijke doeleinden wordt geruikt. Reprtie of vervnging vn onderdelen en onderhoudswerkzmheden onder deze grntie leiden niet tot verlenging vn de geldigheidstermijn vn deze grntie tot n de oorspronkelijke dtum. Eventueel resterende dekkingstijd kn vn de ene klnt die de oot ls pleziervrtuig geruikt worden overgedrgen op de volgende klnt die er hetzelfde geruik vn mkt, ndt het product nr ehoren opnieuw is geregistreerd. Eventueel resterende dekkingstijd kn niet n of door een commerciële geruiker worden overgedrgen. De grntiedekking kn eëindigd worden voor geruikte teruggenomen producten, of voor producten die zijn ngeschft op een veiling, vn een sloperij of vn een verzekeringsmtschppij. VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM GARANTIEDEKKING TE VERKRIJGEN: Grntiedekking kn lleen worden verkregen door klnten die kopen vn een deler die door Mercury Mrine gemchtigd is om het product te distriueren in het lnd wr de verkoop pltsvindt en dn uitsluitend ndt de door Mercury Mrine voorgeschreven inspectie vóór flevering is uitgevoerd en gedocumenteerd. De grntiedekking wordt geldig ndt het product door de erkende deler op de juiste wijze is geregistreerd. Verkeerde grntieregistrtie-informtie met etrekking tot geruik ls pleziervrtuig of een ltere wijziging vn recretief nr commercieel geruik (tenzij nr ehoren opnieuw geregistreerd) kn, uitsluitend nr goeddunken vn Mercury Mrine, de grntie ongeldig mken. Regelmtig onderhoud zols eschreven in de "Hndleiding voor geruik en onderhoud" moet op tijd worden uitgevoerd om grntiedekking te ehouden. Mercury Mrine ehoudt zich het recht voor om grntiedekking fhnkelijk te mken vn ewijs vn correct onderhoud. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury s enige verplichting onder deze grntie is eperkt tot het, nr eigen goeddunken, repreren vn een defect onderdeel, het vervngen vn een dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen, of het terugetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury-product. Mercury ehoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te vereteren of te wijzigen, zonder verplicht te zijn om eerder vervrdigde producten te wijzigen. 2 nld

11 INFORMATIE OVER DE GARANTIE HOE VERKRIJGT U GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te rengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr een dergelijke deler kn rengen, dient Mercury schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dn de inspectie en eventuele reprties onder grntie regelen. De koper etlt in dt gevl voor lle met vervoer vernd houdende kosten en/of reistijd. Als het geleverde onderhoud niet onder deze grntie vlt, etlt de koper lle reids- en mterilkosten en lle ndere kosten die ij het onderhoud horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. Teneinde dekking te verkrijgen moet een ewijs vn geregistreerd eigendom n de deler worden overlegd zodr om service uit hoofde vn grntie wordt verzocht. WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze eperkte grntie dekt geen regelmtig onderhoud, fstellingen, ijstellingen, normle slijtge, schde die veroorzkt is door misruik, verkeerd geruik, geruik vn een schroef of tndwieloverrenging wrdoor de motor ij volgs niet innen het nevolen toerentlgeied kn lopen (zie de Hndleiding voor geruik en onderhoud), het geruik vn het product op een mnier die niet overeenstemt met het hoofdstuk over nevolen edrijf/de werkcyclus in de "Hndleiding voor geruik en onderhoud", verzuim, ongelukken, onder wter rken, verkeerde instlltie (de specificties en technieken voor de juiste instlltie worden uiteengezet in de instlltie-instructies voor het product), verkeerd onderhoud, geruik vn een ccessoire of onderdeel dt niet door ons is vervrdigd of verkocht, jetpompimpellers en voeringen, vren met rndstof, olie of smeermiddelen die niet geschikt zijn voor geruik met het product (zie de "Hndleiding voor geruik en onderhoud"), wijzigen of verwijderen vn onderdelen, of wter dt de motor innenkomt vi de rndstofinlt, luchtinlt of het uitltsysteem, of schde n het product ls gevolg vn onvoldoende koelwter met ls oorzk verstopping vn het koelsysteem door vreemd mteril, lten lopen vn de motor terwijl hij uit het wter is, te hoog monteren vn de motor op de spiegel of vren met de oot terwijl de motor te ver nr uiten is getrimd. Geruik vn het product voor wedstrijden of ndere wedstrijdctiviteiten of vren met een onderwterhuis dt edoeld is voor rcen, wnneer ook en ook door een eerdere eigenr vn het product, mkt de grntie ongeldig. Onkosten in vernd met uit het wter hlen, te wter lten, slepen, opslg, telefoon, huur, ongemk, ligpltskosten, verzekeringsdekking, etlingen voor leningen, tijdsverlies, verlies vn inkomsten en lle ndere soorten incidentele of gevolgschde worden niet door deze grntie gedekt. Bovendien dekt deze grntie niet de extr kosten ls het ontwerp vn de oot het verwijderen en/of vervngen vn ootschotten of mteril noodzkelijk mkt om toegng te krijgen tot het product. Geen enkele persoon of rechtspersoon (met inegrip vn de erkende Mercury Mrine-delers) werd door Mercury Mrine gemchtigd om enige evestiging, verklring of grntie met etrekking tot het product te verstrekken uiten de eplingen in deze eperkte grntie om; indien deze toch werden verstrekt, zijn ze niet jegens Mercury Mrine fdwingr. Voor meer informtie over geeurtenissen en omstndigheden die wel of niet door deze grntie worden gedekt, kunt u het hoofdstuk Grntiedekking in de Hndleiding voor geruik en onderhoud rdplegen, dt middels verwijzingen deel uitmkt vn deze grntie. AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE SCHADE EN GEVOLGSCHADE ZIJN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFWIJZINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER STAAT EN PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. Beperkte grntie voor FourStroke uitenoordmotoren EUROPA EN DE FEDERATIE VAN ONAFHANKELIJKE STATEN Buiten Europ en de Federtie vn Onfhnkelijke Stten rdpleeg uw pltselijke distriuteur. nld 3

12 INFORMATIE OVER DE GARANTIE WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt hr nieuwe producten vrij zijn vn mterilen fricgefouten tijdens de hieronder eschreven termijn. DEKKINGSTERMIJN: Deze eperkte grntie iedt dekking gedurende twee (2) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst is verkocht n een koper die de oot ls pleziervrtuig geruikt, of de dtum wrop het product voor het eerst in geruik is genomen, wt zich het eerste voordoet. Commerciële geruikers vn deze producten ontvngen grntiedekking voor één (1) jr vnf de dtum vn de eerste verkoop of voor één (1) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst in geruik wordt genomen, wt zich het eerste voordoet. Commercieel geruik wordt omschreven ls geruik vn het product voor werk of tewerkstelling of enig geruik vn het product dt inkomsten oplevert, gedurende welk deel vn de grntietermijn dn ook, zelfs ls het product lleen f en toe voor dergelijke doeleinden wordt geruikt. Reprtie of vervnging vn onderdelen en onderhoudswerkzmheden onder deze grntie leiden niet tot verlenging vn de geldigheidstermijn vn deze grntie tot n de oorspronkelijke dtum. Eventueel resterende dekkingstijd kn vn de ene klnt die de oot ls pleziervrtuig geruikt worden overgedrgen op de volgende klnt die er hetzelfde geruik vn mkt, ndt het product nr ehoren opnieuw is geregistreerd. Eventueel resterende dekkingstijd kn niet n of door een commerciële geruiker worden overgedrgen. De grntiedekking kn eëindigd worden voor geruikte of teruggenomen producten, of voor producten die zijn ngeschft op een veiling, vn een sloperij of vn een verzekeringsmtschppij. VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM GARANTIEDEKKING TE VERKRIJGEN: Grntiedekking kn lleen worden verkregen door klnten die kopen vn een deler die door Mercury Mrine gemchtigd is om het product te distriueren in het lnd wr de verkoop pltsvindt en dn uitsluitend ndt de door Mercury Mrine voorgeschreven inspectie vóór flevering is uitgevoerd en gedocumenteerd. De grntiedekking wordt geldig ndt het product door de erkende deler op de juiste wijze is geregistreerd. Regelmtig onderhoud zols eschreven in de "Hndleiding voor geruik en onderhoud" moet op tijd worden uitgevoerd om grntiedekking te ehouden. Mercury Mrine ehoudt zich het recht voor om toekomstige grntiedekking fhnkelijk te mken vn ewijs vn correct onderhoud. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury s enige verplichting onder deze grntie is eperkt tot het, nr eigen eoordeling, repreren vn een defect onderdeel, het vervngen vn een dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen, of het terugetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury-product. Mercury ehoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te vereteren of te wijzigen, zonder verplicht te zijn om eerder vervrdigde producten te wijzigen. HOE VERKRIJGT U GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te rengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr een dergelijke deler kn rengen, dient Mercury schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dn de inspectie en eventuele reprties onder grntie regelen. De koper etlt in dt gevl voor lle met vervoer vernd houdende kosten en/of reistijd. Als het geleverde onderhoud niet onder deze grntie vlt, etlt de koper lle reids- en mterilkosten en lle ndere kosten die ij het onderhoud horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. Teneinde dekking te verkrijgen moet een ewijs vn geregistreerd eigendom n de deler worden overlegd zodr om service uit hoofde vn grntie wordt verzocht. WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze eperkte grntie dekt geen regelmtig onderhoud, fstellingen, ijstellingen, normle slijtge, schde die veroorzkt is door misruik, verkeerd geruik, geruik vn een schroef of tndwieloverrenging wrdoor de motor niet innen het nevolen toerentlgeied ij volgs kn lopen (zie de Hndleiding voor geruik en onderhoud), het geruik vn het product op een mnier die niet overeenstemt met het hoofdstuk over nevolen edrijf/werkcyclus in de Hndleiding voor geruik en onderhoud, verzuim, ongelukken, onder wter rken, verkeerde instlltie (de specificties en technieken voor de juiste instlltie worden uiteengezet in de instlltie-instructies voor het product), verkeerde service, geruik vn een ccessoire of onderdeel dt niet door ons is vervrdigd of verkocht, jetpompimpellers en voeringen, vren met rndstof, olie of smeermiddelen die niet geschikt zijn voor geruik met het product (zie de Hndleiding voor geruik en onderhoud), wijzigen of verwijderen vn onderdelen, wter dt de motor innenkomt vi de rndstofinlt, luchtinlt of het uitltsysteem, of schde n het product ls gevolg vn onvoldoende koelwter ls gevolg vn verstopping vn het koelsysteem door vreemd mteril, lten lopen vn de motor terwijl hij uit het wter is, te hoog monteren vn de motor op de spiegel of vren met de oot terwijl de motor te ver nr uiten is getrimd. Geruik vn het product voor wedstrijden of ndere wedstrijdctiviteiten of vren met een onderwterhuis dt edoeld is voor rcen, wnneer ook en ook door een eerdere eigenr vn het product, mkt de grntie ongeldig. 4 nld

13 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Onkosten in vernd met uit het wter hlen, te wter lten, slepen, opslg, telefoon, huur, ongemk, ligpltskosten, verzekeringsdekking, etlingen voor leningen, tijdsverlies, verlies vn inkomsten en lle ndere soorten incidentele of gevolgschde worden niet door deze grntie gedekt. Bovendien dekt deze grntie niet de extr kosten ls het ontwerp vn de oot het verwijderen en/of vervngen vn ootschotten of mteril noodzkelijk mkt om toegng te krijgen tot het product. Geen enkele persoon of rechtspersoon, erkende Mercury Mrine-delers evenmin, is door Mercury Mrine gemchtigd om enige evestiging, verklring of grntie met etrekking tot het product te verstrekken ehlve die welke in deze eperkte grntie stn; indien dit toch is geeurd zijn deze niet jegens Mercury Mrine fdwingr. Voor meer informtie over geeurtenissen en omstndigheden die wel of niet door deze grntie worden gedekt, kunt u het hoofdstuk Grntiedekking in de Hndleiding voor geruik en onderhoud rdplegen, dt middels verwijzingen deel uitmkt vn deze grntie. AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE SCHADE EN GEVOLGSCHADE ZIJN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFWIJZINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER STAAT EN PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. Beperkte grntie voor FourStroke uitenoordmotoren MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt hr nieuwe uitenoordmotor- en jetndrijvingproducten vrij zijn vn mteril- en fricgefouten gedurende de hieronder eschreven termijn. DEKKINGSTERMIJN: Deze eperkte grntie iedt dekking gedurende één (1) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst is verkocht n een koper die de oot ls pleziervrtuig geruikt, of de dtum wrop het product voor het eerst in geruik is genomen, wt zich het eerste voordoet. Commerciële geruikers vn deze producten ontvngen grntiedekking voor één (1) jr vnf de dtum vn de eerste verkoop of voor één (1) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst in geruik is genomen, wt zich het eerste voordoet. Commercieel geruik wordt omschreven ls geruik vn het product voor werk of tewerkstelling of enig geruik vn het product dt inkomsten oplevert, gedurende welk deel vn de grntietermijn dn ook, zelfs ls het product lleen f en toe voor dergelijke doeleinden wordt geruikt. Reprtie of vervnging vn onderdelen en onderhoudswerkzmheden onder deze grntie leiden niet tot verlenging vn de geldigheidstermijn vn deze grntie tot n de oorspronkelijke dtum. Eventueel resterende dekkingstijd kn vn de ene klnt die de oot ls pleziervrtuig geruikt worden overgedrgen op de volgende klnt die er hetzelfde geruik vn mkt, ndt het product nr ehoren opnieuw is geregistreerd. Eventueel resterende dekkingstijd kn niet n of door een commerciële geruiker worden overgedrgen. VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM GARANTIEDEKKING TE VERKRIJGEN: Grntiedekking kn lleen worden verkregen door klnten die kopen vn een deler die door Mercury Mrine gemchtigd is om het product te distriueren in het lnd wr de verkoop pltsvindt en dn uitsluitend ndt de door Mercury Mrine voorgeschreven inspectie vóór flevering is uitgevoerd en gedocumenteerd. De grntiedekking wordt geldig ndt het product door de erkende deler op de juiste wijze is geregistreerd. Regelmtig onderhoud zols eschreven in de "Hndleiding voor geruik en onderhoud" moet op tijd worden uitgevoerd om grntiedekking te ehouden. Mercury Mrine ehoudt zich het recht voor om grntiedekking fhnkelijk te mken vn ewijs vn correct onderhoud. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury s enige verplichting onder deze grntie is eperkt tot het, nr eigen eoordeling, repreren vn een defect onderdeel, het vervngen vn een dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen, of het terugetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury-product. Mercury ehoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te vereteren of te wijzigen, zonder verplicht te zijn om eerder vervrdigde producten te wijzigen. nld 5

14 INFORMATIE OVER DE GARANTIE HOE VERKRIJGT U GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te rengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr een dergelijke deler kn rengen, dient Mercury schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dn de inspectie en eventuele reprties onder grntie regelen. De koper etlt in dt gevl voor lle met vervoer vernd houdende kosten en/of reistijd. Als het geleverde onderhoud niet onder deze grntie vlt, etlt de koper lle reids- en mterilkosten en lle ndere kosten die ij het onderhoud horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. Teneinde dekking te verkrijgen moet een ewijs vn geregistreerd eigendom n de deler worden overlegd zodr om service uit hoofde vn grntie wordt verzocht. WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze eperkte grntie dekt geen regelmtig onderhoud, fstellingen, ijstellingen, normle slijtge, schde die veroorzkt wordt door misruik, verkeerd geruik, geruik vn een schroef of tndwieloverrenging wrdoor de motor niet innen het nevolen toerentlgeied ij volgs kn lopen (zie de Hndleiding voor geruik en onderhoud), het geruik vn het product op een mnier die niet overeenstemt met het hoofdstuk over nevolen edrijf/werkcyclus in de Hndleiding voor geruik en onderhoud, verzuim, ongelukken, onder wter rken, verkeerde instlltie (de specificties en technieken voor de juiste instlltie worden uiteengezet in de instlltie-instructies voor het product), verkeerde service, geruik vn een ccessoire of onderdeel dt niet door ons is verkocht, jetpompimpellers en voeringen, vren met rndstoffen, oliën of smeermiddelen die niet geschikt zijn voor geruik met het product (zie de Hndleiding voor geruik en onderhoud), wijzigen of verwijderen vn onderdelen, wter dt de motor door de rndstofinlt, luchtinlt of het uitltsysteem innenkomt, of schde n het product ls gevolg vn onvoldoende koelwter veroorzkt door verstopping vn het koelsysteem door vreemd mteril, lten lopen vn de motor terwijl hij uit het wter is, te hoog monteren vn de motor op de spiegel of vren met de oot terwijl de motor te ver nr uiten is getrimd. Geruik vn het product voor wedstrijden of ndere wedstrijdctiviteiten of vren met een onderwterhuis dt edoeld is voor rcen, wnneer ook en ook door een eerdere eigenr vn het product, mkt de grntie ongeldig. Onkosten in vernd met uit het wter hlen, te wter lten, slepen, opslg, telefoon, huur, ongemk, ligpltskosten, verzekeringsdekking, etlingen voor leningen, tijdsverlies, verlies vn inkomsten en lle ndere soorten incidentele of gevolgschde worden niet door deze grntie gedekt. Bovendien dekt deze grntie niet de extr kosten ls het ontwerp vn de oot het verwijderen en/of vervngen vn ootschotten of mteril noodzkelijk mkt om toegng te krijgen tot het product. Geen enkele persoon of rechtspersoon, erkende Mercury Mrine-delers evenmin, is door Mercury Mrine gemchtigd om enige evestiging, verklring of grntie met etrekking tot het product te verstrekken ehlve die welke in deze eperkte grntie stn; indien dit toch is geeurd zijn deze niet jegens Mercury Mrine fdwingr. Voor meer informtie over geeurtenissen en omstndigheden die wel of niet door deze grntie worden gedekt, kunt u het hoofdstuk Grntiedekking in de Hndleiding voor geruik en onderhoud rdplegen, dt middels verwijzingen deel uitmkt vn deze grntie. AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE SCHADE EN GEVOLGSCHADE ZIJN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFWIJZINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER STAAT EN PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. 6 nld

15 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Beperkte grntie vn 3 jr tegen corrosie WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt een nieuwe Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker vn Mercury Mrine Outord, Mercury MerCruiser innenoord- of hekndrijvingsmotor (het "product") niet innen de hieronder eschreven termijn uiten werking zl rken direct ten gevolge vn corrosie. DEKKINGSTERMIJN: Deze eperkte corrosiegrntie iedt dekking gedurende drie (3) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst is verkocht of de dtum wrop het product voor het eerst in edrijf is gesteld, wt zich het eerste voordoet. De reprtie of vervnging vn onderdelen of het leveren vn service onder deze grntie verlengt de levensduur vn deze grntie niet tot n de oorspronkelijke vervldtum. Nog niet verlopen grntiedekking kn n een volgende (niet commerciële) koper worden overgedrgen mits het product nr ehoren opnieuw wordt geregistreerd. VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM GARANTIEDEKKING TE VERKRIJGEN: Grntiedekking kn lleen worden verkregen door klnten die kopen ij een deler die door Mercury Mrine gemchtigd is om het product te distriueren in het lnd wr de verkoop pltsvindt en dn lleen ndt de door Mercury Mrine voorgeschreven inspectie vóór flevering is uitgevoerd en gedocumenteerd. Grntiedekking is verkrijgr ndt het product door de erkende deler op de juiste wijze is geregistreerd. Inrichtingen die corrosie tegengn en die in de Hndleiding voor geruik en onderhoud worden opgegeven, moeten op de oot worden geruikt, en regelmtig onderhoud dt in de Hndleiding voor geruik en onderhoud wordt eschreven, moet op tijd worden uitgevoerd (met inegrip vn, zonder enige eperking, het vervngen vn zelfopofferende nodes, het geruik vn opgegeven smeermiddelen en het ijwerken vn eschdigingen en krsjes) om grntiedekking te ehouden. Mercury Mrine ehoudt zich het recht voor om grntiedekking fhnkelijk te mken vn ewijs vn correct onderhoud. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury s enige verplichting onder deze grntie is, nr ons goeddunken, eperkt tot het repreren vn een gecorrodeerd onderdeel, het vervngen vn een dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen of het terugetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury product. Mercury ehoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te vereteren of te wijzigen zonder de verplichting om eerder vervrdigde producten te wijzigen. HOE VERKRIJGT U GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te rengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr een dergelijke deler kn rengen, dient Mercury schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dn de inspectie en eventuele reprties onder de grntie regelen. De koper etlt in dt gevl voor lle met vervoer vernd houdende kosten en/of reistijd. Als de geoden service niet door deze grntie wordt gedekt, etlt de koper lle reids- en mterilkosten en lle ndere kosten die ij de service horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury, mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. Teneinde dekking te verkrijgen moet ewijs vn geregistreerd eigendom n de deler worden overlegd op het moment dt om de service uit hoofde vn de grntie wordt verzocht. WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze eperkte grntie dekt geen corrosie vn het elektrisch systeem; corrosie ls gevolg vn schde, corrosie die uitsluitend cosmetische schde veroorzkt; misruik of verkeerde service; corrosie vn ccessoires, instrumenten, stuursystemen; corrosie vn door de friek geïnstlleerde jetndrijving, schde ls gevolg vn scheepsngroeiing; product dt verkocht is met een eperkte productgrntie vn minder dn één jr; vervngingsonderdelen (onderdelen die door de klnt zijn gekocht); producten die voor commerciële doeleinden worden geruikt. Commercieel geruik wordt omschreven ls geruik vn het product voor werk of tewerkstelling of enig geruik vn het product dt inkomsten oplevert, gedurende welk deel vn de grntietermijn dn ook, zelfs ls het product lleen f en toe voor dergelijke doeleinden wordt geruikt. nld 7

16 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Corrosieschde veroorzkt door zwerfstroom (elektrische stroomnsluiting op de vste wl, oten in de uurt, metl onder wter) wordt niet door deze corrosiegrntie gedekt en escherming drtegen moet worden geoden door het geruik vn een corrosiewerend systeem zols ijvooreeld de Mercury Precision onderdelen of het Quicksilver MerCthode systeem en/of Glvnic Isoltor (glvnische isoltiering). Corrosieschde die door verkeerde toepssing vn nti-fouling verf op sis vn koper wordt veroorzkt, wordt ook niet gedekt door deze eperkte grntie. Als nti-fouling escherming nodig is, wordt nti-fouling verf op sis vn Tri-Butyl- Tin-Adipt (TBTA) nevolen voor MerCruiser toepssingen. In geieden wr verf op sis vn TBTA ij de wet veroden is, kn verf op sis vn koper op de romp en de spiegel worden geruikt. Breng geen verf n op de uitenoordmotor of het MerCruiser product. Bovendien moet opgelet worden dt geen elektrische verinding tussen het gegrndeerde product en de verf ontstt. Bij MerCruiser-producten moet een ongelkte ruimte vn minstens38 mm (1.5 in.) worden gelten rondom de spiegelconstructie. Rdpleeg de Hndleiding voor geruik en onderhoud voor verdere ijzonderheden. Voor meer informtie over geeurtenissen en omstndigheden die wel of niet door deze grntie worden gedekt, kunt u het hoofdstuk Grntiedekking in de 'Hndleiding voor geruik en onderhoud' rdplegen, dt middels verwijzingen deel uitmkt vn deze grntie. AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE EN GEVOLGSCHADE WORDEN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFSTANDSVERKLARINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT EN VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN. Grntiedekking en uitsluitingen Dit hoofdstuk is edoeld om enkele vn de lgemene misvttingen m..t. grntiedekking uit de wereld te helpen. In de volgende informtie worden enkele soorten service uitgelegd die niet door de grntie worden gedekt. De hieronder uiteengezette voorwrden zijn ter referentie in de Beperkte grntie vn drie jr tegen defecten ls gevolg vn corrosie, de Interntionle eperkte grntie voor uitenoordmotoren en de Beperkte grntie voor uitenoordmotoren voor de Verenigde Stten en Cnd opgenomen. Bedenk wel dt grntie reprties dekt die innen de grntietermijn nodig zijn vnwege gereken in mteril en fwerking. Verkeerde instlltie, ongelukken, normle slijtge en llerlei ndere oorzken die op het product vn invloed zijn, worden niet gedekt. De grntie is eperkt tot gereken in mteril of fwerking, mr lleen wnneer het product is verkocht in het lnd wrin distriutie door ons is goedgekeurd. Voor eventuele vrgen over grntiedekking kunt u contct met uw erkende deler opnemen. De deler zl grg l uw vrgen entwoorden. ALGEMENE UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE 1. Kleine ij- en fstellingen, wronder het controleren, reinigen of fstellen vn ougies, onderdelen vn de ontsteking, crurteurinstellingen, filters, riemen, edieningsorgnen en het controleren vn smeermiddelen, uitgevoerd tijdens normle service. 2. In de friek geïnstlleerde jetndrijvingen - Specifieke onderdelen die vn de grntie zijn uitgesloten, zijn: door schok of slijtge eschdigde impeller vn de jetndrijving en de jetpompvoering en door wter eschdigde ndrijfslgers ls gevolg vn verkeerd onderhoud. 3. Schde veroorzkt door verzuim, gerek n onderhoud, ongelukken, norml geruik of verkeerde instlltie of service. 4. Kosten voor het uit het wter hlen, te wter lten en slepen, vnwege het ootontwerp te verwijderen en/of te vervngen ootschotten of mteril voor noodzkelijke toegng tot het product, lle ijehorende trnsportkosten en/of reistijd enz. Er moet redelijke toegng tot het product worden verschft voor service onder de grntie. De klnt moet het product ij een erkende deler fleveren. 5. Andere, door de klnt verzochte service dn hetgeen noodzkelijk is om n de grntieverplichting te voldoen. 8 nld

17 INFORMATIE OVER DE GARANTIE 6. Areidskosten voor werk dt niet door een erkende deler is uitgevoerd wordt wellicht lleen onder de volgende omstndigheden gedekt: Wnneer het werk in noodgevllen is uitgevoerd (mits er geen erkende delers in de uurt zijn die het vereiste werk kunnen uitvoeren of de delers geen fciliteiten heen voor uit het wter hlen enz. en voorfgnd door de friek toestemming is verleend om het werk ij deze fciliteit te lten uitvoeren). 7. De eigenr is verntwoordelijk voor lle incidentele en/of gevolgschde (opslgkosten, lle telefoon- of huurkosten, ongemk of verlies vn tijd of inkomsten). 8. Geruik vn ndere dn Mercury Precision of Quicksilver onderdelen ij het uitvoeren vn reprties tijdens de grntieperiode. 9. De klnt is verntwoordelijk voor olieën, smeermiddelen of vloeistoffen die ververst zijn ls onderdeel vn norml onderhoud tenzij verlies of verontreiniging hiervn door een defect vn het product is veroorzkt dt voor grntie in nmerking komt. 10. Deelnme n of voorereiding voor wedstrijden of ndere wedstrijdctiviteiten of vren met een voor rcen edoeld onderwterhuis. 11. Motorlwi duidt niet noodzkelijkerwijs op een ernstig motorproleem. Als de dignose een ernstig proleem in de motor ngeeft, dt tot een storing kn leiden, moet de oorzk vn het lwi onder de grntie worden verholpen. 12. Schde n het onderwterhuis en/of de schroef, veroorzkt door het rken vn een voorwerp onder wter, wordt ls een gevr vn het vren eschouwd. 13. Wter dt de motor vi de rndstofinlt, luchtinlt of het uitltsysteem innenkomt of onderdompeling. 14. Storing vn onderdelen veroorzkt door gerek n koelwter, wt het gevolg is vn het strten vn een motor die niet in het wter is, vreemd mteril dt de inltopeningen verstopt, een te hoog gemonteerde of te ver nr uiten getrimde motor. 15. Geruik vn rndstoffen en smeermiddelen die niet geschikt zijn voor geruik met of op het product. Rdpleeg het hoofdstuk Onderhoud. 16. Onze eperkte grntie is niet vn toepssing op productschde veroorzkt door de instlltie of het geruik vn onderdelen en ccessoires die niet door ons worden geproduceerd of verkocht. Storingen die geen vernd houden met het geruik vn die onderdelen of ccessoires worden onder de grntie gedekt ls ze n de voorwrden vn de eperkte grntie vn dt product voldoen. Beperkte emissiegrntie volgens Ameriknse EPA Overeenkomstig de verplichtingen voortvloeiend uit 40 CFR deel 1045, sudeel M, verleent Mercury Mrine de koper een emissiegrntie vn vijf jr of 175 motoredrijfsuren (wt het eerst komt), inhoudend dt de motor zodnig is ontworpen, geouwd en uitgerust dt deze ij verkoop n de geldende voorschriften volgens hoofdstuk 213 vn de Clen Air Act voldoet en dt de motor vrij is vn mterilgereken en fricgefouten wrdoor de motor niet meer n de geldende voorschriften zou voldoen. Deze emissiegrntie geldt voor lle componenten die vermeld stn in de lijst Onderdelen vn emissieregelsysteem. Onderdelen vn emissieregelsysteem De emissiegrntie volgens de EPA en voor Clifornië geldt voor lle componenten die vermeld stn in de volgende lijst: ONDERDELEN VAN HET EMISSIEREGELSYSTEEM: 1. Brndstofdoseersysteem. Crurteur en inwendige onderdelen (en/of drukregelr of rndstofinjectiesysteem). Verrijkingssysteem voor koude strt c. Inltkleppen 2. Luchtnzuigsysteem. Inltspruitstuk. Turolder- of superchrgersysteem (wr vn toepssing) 3. Ontstekingssysteem nld 9

18 . Bougies INFORMATIE OVER DE GARANTIE. Mgnetisch of elektronisch ontstekingssysteem c. Systeem voor vonkvervroeging-/vertrging d. Boine en/of ontstekingsmodule e. Bedrding ontstekingssysteem 4. Smeersysteem (ehlve viertktmotoren). Oliepomp en inwendige onderdelen. Olie-injectors c. Oliemeter 5. Uitltsysteem. Uitltspruitstuk. Uitltkleppen 6. Diverse onderdelen geruikt in ovenstnde systemen. Slngen, klemmen, nsluitingen, uizen, fdichtpkkingen of -voorzieningen en evestigingsmterilen. Poelies, riemen en spnrollen c. Vcuüm-, tempertuur- en terugslgkleppen en -schkelrs, eventueel tijdgeschkeld d. Elektronische edieningselementen De grntie op het emissiesysteem geldt lleen voor onderdelen die ij een defect de motoremissie vn onder de epling vllende verontreinigende stoffen zouden verhogen. Beperkte grntie emissies Clifornië De Cliforni Air Resources Bord heeft emissievoorschriften uitgevrdigd voor uitenoordmotoren. De voorschriften gelden voor lle uitenoordmotoren verkocht n kopers in Clifornië en vervrdigd in modeljr 2001 en lter. In nvolging vn deze regelgeving iedt Mercury Mrine deze eperkte grntie voor het emissieregelsysteem (zie de componenten die vermeld stn onder Onderdelen vn emissieregelsysteem) en grndeert het tevens dt de uitenoordmotor is ontworpen, geouwd en uitgerust conform lle geldende voorschriften uitgevrdigd door de Cliforni Air Resources Bord overeenkomstig de evoegdheden volgens hoofdstukken 1 en 2, deel 5, divisie 26 vn de Helth nd Sfety Code. Zie voor informtie etreffende de eperkte grntie voor ndere onderdelen vn de uitenoordmotor de verklring vn eperkte grntie voor uw uitenoordmotor. WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt de componenten vn de emissieregelsystemen (zie de lijst met componenten onder Onderdelen vn emissieregelsysteem) vn de nieuwe uitenoordmotoren vervrdigd in modeljr 2001 (en lter), verkocht door delers in Clifornië n kopers woonchtig in Clifornië, vrij zijn vn mterilgereken of fricgefouten die het uitvllen vn gegrndeerde onderdelen veroorzken, in lle mteriële specten identiek zijn n de onderdelen zols eschreven in de nvrg voor certificering vn Mercury Mrine door de Cliforni Air Resources Bord, voor de hieronder gespecificeerde tijdsduur en voorwrden. De kosten voor vststelling vn een defect dt onder de grntie vlt, worden gedekt door de grntie (ls de grntieclim wordt toegewezen). Vn schde n ndere motoronderdelen veroorzkt door defecten n een onderdeel dt onder de grntie vlt, zijn de reprtiekosten ook gedekt door deze grntie. DEKKINGSTERMIJN: Deze eperkte grntie dekt de onderdelen vn het emissieregelsysteem vn nieuwe uitenoordmotoren uit modeljr 2001 (en lter) die zijn verkocht n kopers in Clifornië. De grntie geldt voor een periode vn vier (4) jr vnf de dtum dt het product is verkocht, voor het eerst in edrijf is gesteld (wt zich het eerst voordoet) of tot een totl vn 250 motoredrijfsuren (zols vstgesteld door de urenteller vn de motor, indien vn toepssing). Normle onderhoudspunten die smenhngen met emissie zols ougies en filters, vermeld op de lijst vn onderdelen onder grntie, zijn uitsluitend gedekt tot het eerste onderhoudsintervl. Zie Onderdelen vn emissieregelsysteem en Onderhoudsschem. Reprtie of vervnging vn onderdelen en onderhoudswerkzmheden onder deze grntie leiden niet tot verlenging vn de geldigheidstermijn vn deze grntie tot n de oorspronkelijke dtum. Resterende grntiedekking kn worden overgedrgen n de volgende koper. (Zie de instructies etreffende het overdrgen vn de grntie.) 10 nld

19 INFORMATIE OVER DE GARANTIE VERKRIJGEN VAN GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te rengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr zo'n deler kn rengen, dient hij contct op te nemen met Mercury Mrine en Mercury zl dn de inspectie en eventuele reprties onder de grntie orgniseren. De koper etlt in dt gevl voor lle met vervoer vernd houdende kosten en/of reistijd. Als het geleverde onderhoud niet onder deze grntie vlt, etlt de koper lle reids- en mterilkosten en lle ndere kosten die ij het onderhoud horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury Mrine s enige verplichting onder deze grntie is eperkt tot het, nr eigen inzicht en op eigen kosten, repreren vn een defect onderdeel of vervngen vn een dergelijk onderdeel(- delen) door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen dn wel het terugetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury-product. Mercury ehoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te vereteren of te wijzigen, zonder verplicht te zijn om eerder vervrdigde producten te wijzigen. WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze eperkte grntie dekt geen regelmtig onderhoud, fstellingen, ijstellingen, normle slijtge en schde die veroorzkt worden door misruik, verkeerd geruik, geruik vn een schroef of tndwieloverrenging wrdoor de motor ij volgs niet kn drien innen de nevolen toerentlzone (zie Algemene informtie - specificties), het geruik vn het product op een mnier die niet overeenstemt met de nevolen geruiksprocedures, verzuim, ongelukken, onder wter rken, verkeerde instlltie (de specificties en technieken voor de juiste instlltie worden uiteengezet in de instlltie-instructies voor het product), verkeerde service, jetpompimpellers en voeringen, vren met rndstof, olie of smeermiddelen die niet geschikt zijn voor geruik met het product (zie Brndstof en olie), wijzigingen n of verwijdering vn onderdelen. Onkosten in vernd met uit het wter hlen, te wter lten, slepen, opslg, telefoon, huur, ongemk, ligpltskosten, verzekeringsdekking, etlingen voor leningen, tijdsverlies, verlies vn inkomsten en lle ndere soorten incidentele of gevolgschde worden niet door deze grntie gedekt. Bovendien dekt deze grntie niet de extr kosten ls het ontwerp vn de oot het verwijderen en/of vervngen vn ootschotten of mteril noodzkelijk mkt om toegng te krijgen tot het product. Onderhoud, vervnging of reprtie vn voorzieningen en systemen voor emissieregeling die niet onder de grntie vllen, kunnen worden uitgevoerd door een willekeurige werkplts of monteur gespeciliseerd in scheepsmotorreprtie. Bij geruik vn onderdelen die niet fkomstig zijn vn Mercury voor niet onder de grntie vllende(e) onderhoud of reprtie, ehoudt u uw recht op ndere werkzmheden onder grntie. Het geruik vn toegevoegde (zols gedefinieerd in prgrf 1900 ()(1) en ()(10) vn Titelld 13 vn de Cliforni Code of Regultions) of gewijzigde onderdelen die niet zijn ontheven door de Cliforni Air Resources Bord, kn tot gevolg heen dt nr het oordeel vn Mercury Mrine een grntieclim wordt fgewezen. Onderdelen die onder de grntie vllen en die een defect heen ls gevolg vn het geruik vn een nietontheven toegevoegd of gewijzigd onderdeel, zijn niet gedekt. AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE SCHADE EN GEVOLGSCHADE ZIJN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFWIJZINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER STAAT EN PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. Heeft u vrgen over uw rechten en verntwoordelijkheden met etrekking tot de grntie, neem dn contct op met Mercury Mrine op nld 11

20 INFORMATIE OVER DE GARANTIE Uitleg over uw Cliforni Emission Control-grntieverklring vn de Cliforni Air Resources Bord UW RECHTEN EN PLICHTEN ONDER DEZE GARANTIE: De Cliforni Air Resources Bord legt u grg de grntievoorwrden uit voor het emissieregelsysteem voor uw uitenoordmotor uit modeljr 2001 of lter. In Clifornië moeten nieuwe uitenoordmotoren zo worden ontworpen, geouwd en uitgerust dt ze voldoen n de strenge nti-smogvoorschriften die in deze stt gelden. Mercury Mrine moet het emissieregelsysteem op uw uitenoordmotor grntiedekking geven voor de hieronder vermelde tijdsduur, op voorwrde dt er geen sprke is vn misruik, verzuim of verkeerd onderhoud met etrekking tot uw uitenoordmotor. Uw emissieregelsysteem kn de volgende onderdelen evtten: crurteur of rndstofinjectiesysteem, ontstekingssysteem en ktlystor. Het systeem kn eveneens slngen, riemen, connectors en ndere met emissie vernd houdende onderdelen evtten. Als het defect onder de grntie vlt, repreert Mercury uw uitenoordmotor zonder kosten voor u, inclusief dignose, onderdelen en reidsloon. GARANTIEDEKKING FABRIKANT: Voor eplde onderdelen voor emissieregeling vn uitenoordmotoren uit modeljr 2001 en lter geldt de grntiedekking vier (4) jr of 250 edrijfsuren, wt zich het eerste voordoet. Grntiedekking geseerd op het ntl uren is echter lleen toegestn voor uitenoordmotoren en kleine vrtuigen die zijn uitgerust met geschikte urentellers of gelijkwrdige meters. Als een met emissie vernd houdend onderdeel vn uw motor defect rkt onder de grntie, zl Mercury Mrine dit onderdeel repreren of vervngen. GARANTIE-VERANTWOORDELIJKHEDEN EIGENAAR: De eigenr vn de uitenoordmotor is verntwoordelijk voor de uitvoering vn het vereiste onderhoud zols eschreven in de lijst in het hoofdstuk Onderhoud. Mercury Mrine rdt u n lle kwitnties m..t onderhoud vn uw uitenoordmotor te ewren, mr Mercury Mrine kn de grntie niet fwijzen uitsluitend vnwege het ontreken vn kwitnties of omdt u niet lle geplnde onderhoudswerkzmheden het uitgevoerd. Als eigenr vn de uitenoordmotor hoort u zich er ltijd vn ewust te zijn dt Mercury Mrine de grntiedekking kn fwijzen ls uw uitenoordmotor of een onderdeel een defect heeft opgelopen door misruik, nltigheid, verkeerd onderhoud of niet-geutoriseerde wijzigingen. Het is uw verntwoordelijkheid de uitenoordmotor voor onderhoud nr een hiervoor geutoriseerde Mercurydeler te rengen zodr zich een proleem voordoet. De reprties die onder de grntie vllen worden uitgevoerd innen een redelijke tijdsduur, tot mximl 30 dgen. Heeft u vrgen over uw rechten en verntwoordelijkheden met etrekking tot de grntie, neem dn contct op met Mercury Mrine op Ster-emissiecertifictielel Buitenoordmotoren heen een vn de volgende ster-lels op de motorkp. Het symool voor een schonere scheepsmotor etekent: Schonere lucht en schoner wter - voor een gezondere levensstijl en ntuur. Lger rndstofverruik - verruikt tot procent minder gs en olie dn conventionele tweetktmotoren met crurteur, wrdoor u geld en energie esprt. Lnger geldende grntie op de emissie - eschermt de geruiker en stt grnt voor zorgeloos geruik. Eén ster - lge emissie Het lel met één ster wordt ngercht op motoren die voldoen n de uitltemissienormen vn 2001 vn de Air Resources Bord. Bij motoren die n deze normen voldoen, is de uitltemissie 75% lger dn ij conventionele tweetktmotoren met een crurteur. Deze motoren voldoen n de normen voor scheepsmotoren vn 2006 vn de Ameriknse EPA. 12 nld

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

EPSON COVERPLUS Voorwaarden

EPSON COVERPLUS Voorwaarden EPSON COVERPLUS Voorwaarden 1. Definities In deze voorwaarden geldt het volgende: Registratie is het proces op de EPSON CoverPlus-registratiewebsite, waar u het activeringsnummer invoert zoals deze aan

Nadere informatie

Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4)

Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4) Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4) OPMERKING: Verkoop van Goederen en/of Diensten is uitdrukkelijk afhankelijk van instemming van de Koper met deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

VERKOOPVOORWAARDEN INCOTEC GROUP B.V.

VERKOOPVOORWAARDEN INCOTEC GROUP B.V. VERKOOPVOORWAARDEN INCOTEC GROUP B.V. Toepasselijkheid van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op de verkoop en levering van goederen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden OVEREENKOMST TUSSEN U EN RCI EUROPE Deze website wordt u aangeboden door RCI Europe ('RCI', 'wij', 'ons' of 'onze'). Uw gebruik van deze website en/of uw aanvaarding zonder

Nadere informatie

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen entomologische erichten 125 Nesthulp voor solitire ijen en wespen TREFWOORDEN Apoide, Hymenopter, ntuurescherming, nesthulp, Vespoide Pieter vn Breugel* Entomologische Berichten 72 (1-2): 125-140 De elngstelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RESTUTECH GEVESTIGD TE EINDHOVEN Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten l. Begrippen Tenzij uit de context het tegendeel blijkt,

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding voortstuwing 2 1 Verantwoording Craftsman Marine CM 2.16 & CM 3.27 Verantwoording De specificaties en de beschrijvingen in deze handleidingen waren correct ten tijde van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU)

ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (EU) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BLACKBERRY PLAYBOOK REPARATIEDIENST (DEZE OVEREENKOMST ) VORMEN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U PERSOONLIJK,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie