Verklaring inzake naleving van FCC- en IC-voorschriften. Verklaring inzake naleving van milieuwetgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verklaring inzake naleving van FCC- en IC-voorschriften. Verklaring inzake naleving van milieuwetgeving"

Transcriptie

1 Verklring inzke nleving vn FCC- en IC-voorschriften PINPOINT KEY FOB, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A Dit product voldoet n de eisen vn Deel 15 vn de FCC-regelgeving. Geruik vindt plts op de volgende voorwrden: 1. Dit product mg geen schdelijke interferentie veroorzken. 2. Dit product moet lle ontvngen interferentie nvrden, inclusief interferentie die een ongewenste werking zou kunnen veroorzken. Dit product voldoet n de FCC-regelgeving. Wijzigingen of npssingen wrvoor MotorGuide geen uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, kunnen de evoegdheid vn de geruiker tot geruik vn deze pprtuur doen vervllen. Het MotorGuide Pinpoint GPS-systeem voldoet n de Industry Cnd RSS-210 norm. Zie RSS-GEN De term "IC:" voor het certifictie-/registrtienummer geeft lleen n dt registrtie werd uitgevoerd op sis vn een Verklring vn Conformiteit, wruit lijkt dt is voldn n de technische specificties vn Industry Cnd. De term "IC:" voor het certifictie-/registrtienummer etekent niet dt Industry Cnd de pprtuur heeft goedgekeurd. Verklring vn Conformiteit voor EU Attwood Corportion verklrt hierij dt het MotorGuide X3 Pinpoint GPS-systeem voldoet n de essentiële vereisten en ndere relevnte eplingen vn de 99/5/EC R&TTE richtlijn. Een kopie vn de oorspronkelijke CE Verklring vn Conformiteit evindt zich op onze wesite op Verklring inzke nleving vn milieuwetgeving Alle MotorGuide producten die onderhevig zijn n de 2002/96/EC WEEE richtlijn zijn conform de eisen volgens de WEEE-nduiding. Deze producten zijn gemrkeerd met het "doorgekruiste vuilniscontiner" WEEE symool (hieronder fgeeeld) volgens de Europese norm EN Het symool op het product of de verpkking geeft n dt dit product niet mg worden weggegooid met uw nder huishoudelijk fvl. Het is uw verntwoordelijkheid om f te dnken pprtuur te verwijderen vi een erkend verzmelpunt voor recycling vn elektrisch en elektronisch fvl. De prte inzmeling en recycling vn uw fgednkte pprtuur op het moment vn verwijdering ls fvl helpt ntuurlijke hulpronnen ehouden en zorgt ervoor dt recycling geeurt op een mnier die de menselijke gezondheid en het milieu eschermt. Neem voor meer informtie over de locties wr u fvl voor recycling kunt wegrengen contct op met pltselijke overheidsinstnties of de winkel wr u uw product het gekocht. Dnk u Hrtelijk dnk voor het nschffen vn het MotorGuide Pinpoint GPS-nvigtiesysteem. nld i 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS 90-8M

2 Het Pinpoint GPS nvigtiesysteem is ontworpen om de precisiecontrole en functionliteit vn uw MotorGuide elektromotor te vereteren. Wij twijfelen er niet n dt de Pinpoint GPS uw plezier in het vissen zl vergroten en stellen uw keuze voor MotorGuide zeer op prijs. Informtie over grntie Voor het door u ngeschfte product geldt een Beperkte grntie vn MotorGuide. De grntievoorwrden worden uiteengezet in het hoofdstuk Informtie over grntie in deze hndleiding. De informtie omvt een eschrijving vn de duur vn de grntiedekking, elngrijke fwijzingen en eperkingen, en ndere relevnte informtie. U wordt verzocht deze elngrijke informtie door te lezen. De eschrijving en specificties in deze hndleiding wren vn krcht tijdens het ter perse gn vn deze hndleiding. MotorGuide streeft nr continue veretering en ehoudt zich drom het recht voor om de productie vn eplde modellen te stken en om specificties, ontwerpen, methodes of procedures zonder voorfgnde kennisgeving en zonder ndere verplichtingen te wijzigen. MotorGuide, Lowell, Michign VS. Mercury Mrine Egle en Lowrnce zijn gedeponeerde hndelsmerken vn Nvico Inc. Grmin is een gedeponeerd hndelsmerk vn Grmin Ltd. Humminird is een gedeponeerd hndelsmerk vn Johnson Outdoors Mrine Electronics, Inc. Vexilr is een gedeponeerd hndelsmerk vn Vexilr, Inc. Auteursrecht en hndelsmerken MERCURY MARINE. Alle rechten voorehouden. Reproductie in zijn geheel dn wel gedeeltelijk zonder toestemming is veroden. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M met Wves-logo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury met Wves-logo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter en We're Driven to Win zijn gedeponeerde hndelsmerken vn Brunswick Corportion. Pro XS is een hndelsmerk vn Brunswick Corportion. Mercury Product Protection is een gedeponeerd servicemerk vn Brunswick Corportion. ii nld

3 Grntie informtie Beperkte grntie vn twee jr vn MotorGuide... 1 Instlltie en geruik vn het product Instlleren vn de Pinpoint GPS modules... 3 Geruik vn het Pinpoint GPS systeem Serviceijstnd voor de eigenr Vk gestelde vrgen en foutopsporing Serviceijstnd nld iii

4 nld iv

5 GARANTIE-INFORMATIE Beperkte grntie vn twee jr vn MotorGuide BEWAAR UW ORIGINELE AANKOOPBEWIJS OF VERKOOPOVEREENKOMST. 1. Voor recretief geruik wordt n de oorspronkelijke koper gegrndeerd dt de Pinpoint GPS onderdelen vrij zijn vn gereken in mteril en/of fricge gedurende een periode vn twee jr vnf de nkoopdtum. 2. Voor service onder grntie dient de koper de motor f te leveren of terug te sturen (frnco verzonden en verzekerd) n een erkende MotorGuide-servicedeler. NIET TERUGBRENGEN NAAR DE PLAATS VAN AANKOOP, tenzij dit een erkend servicecentrum is. Producten die per post worden teruggestuurd, moeten zorgvuldig worden verpkt; sluit ook een riefje ij met de rd vn het proleem en/of de verzochte service en uw dres en telefoonnummer. Om voor de grntie in nmerking te komen, moet met het teruggestuurde product een kopie vn het nkoopewijs, de verkoopovereenkomst, verifictie vn registrtie of een nder ewijs vn nkoop worden meegestuurd. Grntieclims worden niet in ehndeling genomen zonder ewijs vn nkoop vn de elektromotor of een ndere vorm vn verifictie vn registrtie, dn wel de verkoopovereenkomst voor een ootpkket. 3. MotorGuide zl, nr eigen inzicht, onderdelen repreren of vervngen die onder de voorwrden vn deze grntie zijn gedekt. MotorGuide en de MotorGuide-servicedelers zijn niet nsprkelijk voor schde n MotorGuide-producten ls gevolg vn reprties die door nderen dn een erkend MotorGuide-servicedeler zijn uitgevoerd. MotorGuide en Attwood zijn niet nsprkelijk voor defecten of schde die zijn ontstn door onjuiste instlltie, configurtie, voorereiding of fouten ij voorgnde onderhouds- of reprtiewerkzmheden. 4. Voor commercieel geruik en geruik door de overheid wordt n de oorspronkelijke koper gegrndeerd dt de Pinpoint GPS onderdelen vrij zijn vn gereken in mteril en/of fricge gedurende één (1) jr. Commercieel geruik wordt omschreven ls geruik vn het product voor werk of tewerkstelling of elke vorm vn geruik vn het product die inkomsten oplevert, gedurende welk deel vn de grntietermijn dn ook, zelfs ls het product lleen f en toe wordt geruikt voor doeleinden zols verhuur, geruik door visgidsen en op viskmpen en ij vergelijkre ctiviteiten. De grntie kn niet n volgende kopers worden overgedrgen. Het Mercury Product Protection-pln is niet eschikr voor commercieel geruik of geruik door de overheid. 5. Grntiedekking is eschikr voor klnten die kopen ij een erkende deler of leverncier die door MotorGuide gemchtigd is om het product te distriueren in het lnd wrin de verkoop pltsvond. De grntiedekking en -duur vriëren fhnkelijk vn het lnd wrin de eigenr woont. De grntieperiode egint op de dtum wrop het product voor het eerst is verkocht n een koper of op de dtum wrop het product voor het eerst in geruik is genomen, fhnkelijk vn wt zich het eerste voordoet. De reprtie of vervnging vn onderdelen of het leveren vn service volgens deze grntie verlengt de geldigheidsduur vn deze grntie niet tot n de oorspronkelijke vervldtum. Grnties in vernd met specile niedingen mken geen deel uit vn deze verklring en de dekking kn per specile nieding vriëren. De grntie geldt niet voor producten die meer dn zes jr n de productiedtum werden verkocht of in edrijf werden genomen. 6. Wij ehouden ons het recht voor om het ontwerp vn elektromotoren of ccessoires te vereteren zonder enige verplichting onzerzijds om eerder gefriceerde elektromotoren of ccessoires n te pssen. 7. Deze grntie geldt niet voor: 1) erging, tewterlting, slepen en opslg, trnsportkosten en/of reistijd, kosten vn telefoongesprekken of verhuur vn welke rd dn ook, ongemk, of verlies vn tijd of inkomstenderving of ndere ijkomende schde; of 2) verwijdering of vervnging vn ootschotten of mteril zols door het ontwerp vn de oot noodzkelijk gemkt voor toegng tot het product; of 3) loskoppelen en weer nsluiten vn vst edrde elektromotoren. 8. BEËINDIGING VAN DEKKING: De grntiedekking kn worden eëindigd voor teruggenomen producten of producten die zijn gekocht op een veiling, vn een sloperij, vn een curtor, vn een verzekeringsmtschppij, vn niet-erkende scheepsdelers of scheepsouwers of vn ndere derden. nld 1

6 GARANTIE-INFORMATIE 9. ALLE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE IS UITGESLOTEN VAN DEZE GARANTIE, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZIJN UITGESLOTEN VAN DEZE GARANTIE, IMPLICIETE GARANTIES ZIJN BEPERKT TOT DE LOOPTIJD VAN DEZE GARANTIE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKING VAN DE GARANTIE OF VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE OF UITSLUITING OF BEPERKING VAN BIJKOMENDE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENVERMELDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK VOOR U NIET GELDEN. DEZE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, WELKE PER STAAT OF LAND KUNNEN VERSCHILLEN. Voor uw dministrtie: Modelnummer Serienummer 2 nld

7 Instlleren vn de Pinpoint GPS-modules! WAARSCHUWING Koppel de ccukels los vn de ccu voordt u werk n onderdelen vn het elektrisch systeem verricht, om letsel en eschdiging vn het elektrisch systeem door onedoelde kortsluiting te voorkomen. 1. Koppel de ccukels vn de elektromotor los vn de ccu, te eginnen met de minkel (-), of neem de stekker vn de elektromotor uit de stekkerus op de oot. 2. Verwijder de vijf schroeven onder het uiteinde vn de elektromotor. Neem de kp vn het uiteinde vn de elektromotor Schroeflocties - onder uiteinde vn elektromotor 3. Neem de keldoorvoertule vn de elektromotor. - - montgegten GPS-module keldoorvoertule Plts de ovenste GPS-module in het uiteinde vn de elektromotor zols fgeeeld wrij de GPSkel ondern uit de module komt. Zet de ovenste GPS-module vst op het uiteinde vn de elektromotor met twee montgeschroeven. Duw de stroomdrden nr een zijde om de instlltie vn de GPS-kel te vergemkkelijken. Leid de GPS-kel uit het uiteinde vn de elektromotor vi de sleuf in de doorvoertule zols fgeeeld. NB: De doorvoertule is zodnig gevormd dt de GPS-kel er onderdoor kn worden geleid. nld 3

8 BELANGRIJK: Hl de montgeschroeven niet te vst n of geruik geen elektrisch gereedschp om de schroeven n te hlen. c d - ovenste GPS-module - evestigingsschroeven (2) c - incorrecte instlltie vn GPS-kel - de kel niet hier instlleren d - keldoorvoertule e - ongeruikte sleuf voor sonrkel f f - GPS-kel d e f Plts de kp op het uiteinde vn de elektromotor. Zorg ervoor dt de doorvoertule vstzit in het uiteinde vn de elektromotor en dt er geen drden zijn fgekneld. Instlleer de vijf schroeven wrmee de kp wordt vstgezet op het uiteinde vn de elektromotor. BELANGRIJK: Hl de schroeven niet te vst n of geruik geen elektrisch gereedschp om de schroeven n te hlen. 4 nld

9 6. Verleng de s vn de elektromotor zodt de spirlvormige stroomkel zo lng mogelijk is. Wikkel de spirlvormige GPS-kel rond elke spirl vn de stroomkel totdt u de onderste steun ereikt, te eginnen met het uiteinde vn de elektromotor. Hierdoor wordt de spirlvormige GPS-kel in de spirlen voor de stroomkel gepltst Verwijder de schroeven uit de zijpnelen n weerszijden vn de elektromotor. Trek de zijpnelen voorzichtig vn de montgesteun (ps op dt u de psnokjes niet eschdigt) en verwijder eide zijpnelen n weersknten vn de elektromotor zijpneelschroeven psnokje nld 5

10 8. Verwijder het sttusindictorpneel vn de elektromotor door dit omhoog te hlen en drn weg te drien zodt de ontgrendelhndgreep vrij komt. Trek de stekker vn het sttusindictorpneel niet uit de elektromotor Instlleer de onderste GPS-module in de lege sleuf ondern de elektromotor in de volgende volgorde: Plts de onderste GPS-module voorzichtig in de lege sleuf. Leid de NMEA-kel door de sleuven zols fgeeeld wrij de connector uit de onderknt vn de elektromotor komt. NB: Als de NMEA-kel niet wordt geruikt, kn deze worden opgerold en in de onderknt vn de elektromotor lijven. Verwijder de dop vn de vrouwelijke GPS-connector. Leid de mnnelijke GPS-connector vi de sleuf en verind deze met de vrouwelijke GPSconnector door de pennen en de psnokjes in lijn te rengen. Druk de connectors in elkr en dri vervolgens de moer een kwrtslg rechtsom tot deze vergrendelt. Druk de onderste GPS-module voorzichtig in de opening tot deze goed vstzit. Verwijder de plstic plug en leid de GPS-kel door de opening in de onderknt vn de elektromotor. e d f g - - c - d - e - f - g - sttusindictorpneel drdoom sttuslmpje NMEA-kel vrouwelijke GPS-connector mnnelijke GPS-connector onderste GPS-module GPS-kel c nld

11 10. Instlleer het sttusindictorpneel. Zorg ervoor dt geen drden worden fgekneld tussen het sttusindictorpneel en de elektromotor en dt de GPS-kel is gepltst zols fgeeeld. - - sttusindictorpneel GPS-kel Instlleer de zijpnelen op de elektromotor. Zorg ervoor dt het sttusindictorpneel zich tussen de zijpnelen evindt zols fgeeeld en dt er geen drden zijn fgekneld sttusindictorpneel sluit niet n - incorrect sttusindictorpneel sluit n tussen zijpnelen - correct nld 7

12 12. Zorg ervoor dt geen drden fgekneld zitten tussen de zijpnelen en de elektromotor. Hl de schroeven vn de zijpnelen n zijpneelschroeven psnokje DE HANDAFSTANDSBEDIENING KOPPELEN AAN DE ELEKTROMOTOR De eerste keer dt de elektromotor wordt gestrt moet de hndfstndsediening n de elektromotor worden gekoppeld. De procedure voor koppelen verloopt ls volgt: 1. Sluit de voedingskels vn de elektromotor n op de ccu, te eginnen met de pluskel (+). 2. Druk innen tien seconden n het nsluiten vn de voedingskels de pijl links en pijl rechts toets op de hndfstndsediening tegelijk in. De elektromotor produceert een lge toon om te evestigen dt de hndfstndsediening is gekoppeld n de elektromotor. - - c - pijltoets links schroefknop pijltoets rechts c Als u de gekoppelde hndfstndsediening wilt verwijderen uit het geheugen vn de elektromotor drukt u de pijl links, pijl rechtstoetsen en de schroefknop tegelijkertijd in. U moet de koppelingsprocedure opnieuw uitvoeren om de hndfstndsediening te geruiken met de elektromotor. 8 nld

13 KALIBRATIE VAN MONTAGEHOEK BELANGRIJK: Deze klirtie is vereist en wordt norml uitgevoerd wnneer de GPS-modules zijn geïnstlleerd. Dit moet worden herhld wnneer de elektromotor vn de ene oot nr een ndere wordt verpltst. Deze klirtie kn worden gedn met de oot in of uit het wter. c - ocht nr links - ocht nr rechts c - hndmtige modus d - knop nr. 2 e - knop nr. 1 e d BELANGRIJK: Een vste GPS-positie is vereist om de klirtie vn de montgehoek uit te voeren. De Xi5 produceert een koestisch signl ndt deze een vste GPS-positie heeft verworven (in de stndrd udiomodus) en het GPS sttusindictorlmpje gt rnden. 1. De elektromotor strten en geruiken. Stel de motorhoogte zo f dt de motor tijdens edrijf niet wordt elemmerd. BELANGRIJK: Blijf op een veilige fstnd vn de schroef - de elektromotor is in edrijfsmodus.! WAARSCHUWING Een driende schroef kn ernstig of dodelijk letsel veroorzken. Strt of geruik de motor nooit terwijl deze uit het wter is gehld. nld 9

14 2. Geruik de ocht nr links en ocht nr rechts knoppen om de eenheid te sturen zodt deze recht vooruit is gericht, prllel met de kiel vn de oot, met de neuskegel vn het onderwterhuis nr voren gericht en de schroef nr chteren gericht. Bovennzicht vn oot - neuskegel nr de oeg gericht - schroef nr chtersteven gericht c - prllelle lijnen c Ndt het onderwterhuis zo prllel mogelijk met de kiel is gepltst, houdt u de knop voor hndediening ingedrukt en drukt chtereenvolgens kort even op 1, 1en drn op 2. De elektromotor produceert een geluidssignl, het sttusindictorlmpje rndt en keert drn terug nr hndmtige modus, wrij de klirtie vn de montgehoek wordt uitgevoerd. KALIBRATIE VAN KOMPAS BELANGRIJK: Deze klirtie wordt in de friek uitgevoerd. Dit moet lleen worden herhld ls het Pinpoint GPS-systeem niet goed regeert. Deze klirtie moet worden uitgevoerd met de oot in het wter en ij geruik vn de primire voortstuwingsmotor. BELANGRIJK: Een vste GPS-positie is vereist om de klirtie vn het komps uit te voeren. De Xi5 produceert een koestisch signl ndt deze een vste GPS-positie heeft verworven (in de stndrd udiomodus) en het GPS sttusindictorlmpje gt rnden. - hndmtige modus - knop nr nld

15 1. Zoek een geschikte plts zonder vrelemmeringen (zowel oven ls onder wter) om de klirtie vn het komps uit te voeren. 2. Lt de elektromotor in het wter zkken. Controleer of u zich op een loctie evindt wr uw elektromotor en de primire voortstuwingsmotor de grond of ndere hindernissen niet rken. 3. Houd de hndediening knop ingedrukt en druk drn op 1, 1, 1. De elektromotor produceert drie pieptonen met toenemende toonhoogten. 4. Geruik de primire voortstuwingsmotor om lngzm twee volledige cirkels met de oot te vren. De elektromotor produceert een toon wnneer de klirtie vn de komps is uitgevoerd. RESETTEN NAAR DE FABRIEKSKALIBRATIE Om de elektromotor te resetten nr de frieksklirtie houdt u de hndediening knop ingedrukt en drukt u drn op 1, 1, 4. Geruik vn het Pinpoint GPS-systeem STARTEN VAN PINPOINT GPS Het glole positioneringssysteem (GPS) is een stellietgeseerd nvigtiesysteem dt overl op rde positie-informtie kn verstrekken, mits de GPS-ontvnger een duidelijke signlontvngst heeft vnf minstens vier GPS-stellieten. Wnneer de elektromotor wordt gestrt en in het wter neergelten, kn deze onmiddellijk worden geruikt ls een conventionele elektromotor. Het duurt ongeveer 30 seconden lvorens de elektromotor een vste GPS-positie kn uitlezen. Een duidelijk zicht op de hemel, zonder grote omen, hoogspnningsleidingen, ruggen of geouwen die het GPS-signl kunnen verstoren, veretert de nuwkeurigheid vn de GPS en zorgt dt er minder tijd nodig is om een vste GPS-positie te verkrijgen. Ndt de eenheid een vste GPSpositie heeft verkregen, lijft de GPS-nuwkeurigheid gedurende verscheidene minuten vereteren. Het is n te evelen om de elektromotor voorf n geruik zo snel mogelijk te strten, zodt de vste GPS-positie zo nuwkeurig mogelijk kn worden. Strt de elektromotor door de ccukels te verinden met de ccu's vn de elektromotor of door de elektromotor n te sluiten op de stekker vn de elektromotor (indien nwezig). De elektromotor zl geluidssignlen produceren om de geruiker ewust te mken vn zijn sttus. De elektromotor produceert één pieptoon wnneer deze wordt gestrt. De elektromotor produceert drie pieptonen ndt deze een vste GPS-positie heeft verworven en het GPS sttusindictorlmpje rndt. GEBRUIK IN DE HANDMATIGE MODUS In de hndmtige modus werkt de elektromotor ls een conventionele elektromotor. De geruiker kn de vrrichting en stuwkrcht vn de elektromotor nu hndmtig regelen met geruik vn de stuurfuncties op de hndfstndsediening of het drdloze voetpedl. Rdpleeg de volgende illustrtie en instructies om de elektromotor met de hndfstndsediening in hndmtige modus te edienen. nld 11

16 Ndt de elektromotor is gestrt, is hij klr voor geruik in hndmtige modus. De hndmtige modus is de stndrdmodus n het opstrten en ook ls het GPS-signl verloren is gegn tijdens een werking met GPS. De elektromotor produceert één pieptoon om de sttus in de hndmtige modus n te geven. Om de hndmtige modus vnuit een ndere modus in te voeren drukt u op de hndediening knop. c - - c - d - e - f - ocht nr links schroef n/uit toerentl verhogen ocht nr rechts hndmtige modus toerentl verlgen d e f De hndediende fstndsediening in- of uitschkelen De hndediende fstndsediening is ltijd ingeschkeld en gereed voor geruik ls de elektromotor is ingeschkeld en uitgeklpt. Sturen Voor een ocht nr links drukt u op de knop ocht nr links op de hndediende fstndsediening. Voor een ocht nr rechts drukt u op de knop ocht nr rechts op de hndfstndsediening. Met het eschikre stuurereik kn de elektromotor meer dn 180 drien zodt u er ook mee chteruit kunt vren. Snelheidsregeling Druk eenml op de knop schroef n/uit om de schroef te strten; druk nogmls op de knop schroef n/uit om de schroef te stoppen. De elektromotor produceert twee pieptonen wnneer de schroef is gestrt en het sttusindictorlmpje vn de schroef op de elektromotor gt rnden. De elektromotor produceert twee pieptonen wnneer de schroef is gestopt en het sttusindictorlmpje vn de schroef op de elektromotor gt uit. Het systeem heeft 20 snelheidsniveus. Druk op de knop snelheid verhogen (+) om de motorsnelheid een stp te verhogen; druk op de knop snelheid verlgen ( ) om de motorsnelheid een stp te verlgen. Als u de knop snelheid verhogen (+) of snelheid verlgen ( ) ingedrukt houdt, wordt het snelheidsniveu verhoogd tot de hoogste stnd of verlgd tot de lgste stnd. Als u de knop snelheid verhogen (+) of snelheid verlgen ( ) 2,5 seconden ingedrukt houdt, wordt het snelheidsniveu respectievelijk vn 0% tot 100% verhoogd of vn 100% tot 0% verlgd. Als de stnd voor 100% of 0% vn de snelheid wordt ereikt, geeft de elektromotor twee pieptonen. De elektromotor produceert twee pieptonen ls de geruiker proeert de motorsnelheid oven zijn limiet te verhogen of verlgen. 12 nld

17 ANKERMODUS Geruik in de nkermodus In de nkermodus kn de oeg vn de oot op een vste loctie lijven en wordt utomtisch rekening gehouden met wind- en stromingswijzigingen om de oot op de geselecteerde loctie te houden, met geruik vn de stuur- en snelheidsediening vn de elektromotor. Voor geruik vn de nkermodus moet het Pinpoint GPS-systeem een vste GPS-loctie heen, ngeduid doordt de elektromotor drie pieptonen produceert en het GPS-sttusindictorlmpje gt rnden.! WAARSCHUWING Voorkom ernstig letsel ls gevolg vn otsingen met ndere oten, n de grond lopen of in nrking komen met ojecten in het wter. Het Pinpoint GPS-systeem kn geen ndere oten, ondiep wter of ojecten in het wter detecteren. Wees ltijd op uw hoede voor mogelijke vrelemmeringen wnneer u in een Pinpoint GPS-modus werkt. - - nkermodus hndmtige modus 53018! WAARSCHUWING Een driende schroef, een ewegende oot of een mssief pprt dt n de oot is evestigd kunnen ernstige of dodelijke verwondingen toerengen n zwemmers. Stop de elektromotor onmiddellijk wnneer iemnd zich in het wter nij de oot evindt. Het nker instellen Druk op de knop nkermodus om het systeem in de nkermodus te zetten. Wnneer de nkermodus knop wordt ingedrukt, wordt het systeem vergrendeld op de vste GPS-positie op het moment dt de knop werd ingedrukt. De elektromotor produceert één in toonhoogte stijgend geluidssignl om zijn sttus in nkermodus n te geven en het GPS-sttusindictorlmpje knippert lngzm. Terwijl de nkermodus de oot in de geselecteerde positie houdt, kn de oot drien rondom de stuurs vn de elektromotor. De oriënttie vn de oot volgt de wind en/of de stroming. De nkermodus fsluiten Druk opnieuw op de knop nkermodus of druk op de hndediening knop. De elektromotor produceert een in toonhoogte dlend geluidssignl en het GPS-sttusindictorlmpje op de elektromotor stopt met knipperen en lijft rnden. nld 13

18 _ INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN HET PRODUCT De nkerpositie fstellen + c c d d c - d - links drien "duwtje" nr links snelheid verhogen "duwtje" vooruit rechts drien "duwtje" nr rechts snelheid verlgen "duwtje" chteruit Ndt de elektromotor in de nkermodus is, kn de nkerpositie worden ngepst door een vn de vier ovenstnde knoppen in te drukken. Bij het indrukken vn de knop links drien, rechts drien, snelheid verhogen (+) of snelheid verlgen (-) wordt de nkerpositie met 1,5 m in de geselecteerde richting gewijzigd ten opzichte vn de koers vn de oot. Zo wordt ij het indrukken vn de knop + de nkerpositie met 1,5 m in de vooruitrichting vnf de oeg verpltst. NB: Bij het meerdere keren indrukken vn een knop wordt de nkerpositie telkens 1,5 m verpltst. 14 nld

19 Opsln of overschrijven vn een nkerpositie - geheugenknoppen (1-8) NB: Een nkerpositie kn worden opgeslgen of overschreven vnuit elke edrijfsmodus, ehlve de routeregistrtiemodus. Om een nkerloctie op te sln houdt u een vn de genummerde geheugenknoppen twee seconden ingedrukt. De eenheid produceert een signl om n te geven dt de nkerpositie is opgeslgen. Een opgeslgen nkerpositie kn worden overschreven door eenvoudig een nieuwe nkerpositie op te sln onder de gewenste geheugenknop. Een opgeslgen nkerpositie oproepen NB: Een opgeslgen nkerpositie kn vnuit elke edrijfsmodus worden opgeroepen. Om een opgeslgen nkerpositie op te roepen drukt u even op de gewenste geheugenknop. De elektromotor produceert een in toonhoogte stijgend geluidssignl om n te geven dt een opgeslgen nkerpositie is opgehld. Als de geselecteerde nkerpositieknop geen opgeslgen nkerpositie heeft of ls de nkerloctie meer dn één mijl vn uw huidige loctie ligt, geeft de elektromotor een koestisch foutsignl. BELANGRIJK: Als de elektromotor in de GPS-modus het GPS-signl verliest, geeft de elektromotor een koestisch foutsignl en keert deze utomtisch terug nr de hndmtige modus. BELANGRIJK: Bij het oproepen vn een opgeslgen nkerpositie erekent het systeem een rechtlijnige koers vnf uw huidige positie nr de geselecteerde nkerpositie. Zorg ervoor dt er geen vrelemmeringen zijn tussen uw loctie en de geselecteerde nkerpositie - het systeem zl een nkerpunt ook oproepen ls er elemmeringen nwezig zijn. Als er elemmeringen nwezig zijn, vrt u eromheen vi de hndmtige modus. nld 15

20 ! WAARSCHUWING Voorkom ernstig letsel ls gevolg vn otsingen met ndere oten, n de grond lopen of in nrking komen met ojecten in het wter. Het Pinpoint GPS-systeem kn geen ndere oten, ondiep wter of ojecten in het wter detecteren. Wees ltijd op uw hoede voor mogelijke vrelemmeringen wnneer u in een Pinpoint GPS-modus werkt. c Weergegeven koers evt een vrelemmering - huidige positie vn de oot - vrelemmering c - geselecteerde nkerpositie GEBRUIK IN KOERSVERGRENDELMODUS In de koersvergrendelmodus kn de elektromotor de koers vn de elektromotor vergrendelen, in een rechte lijn vren en compenseren voor stromings- en windcondities. De estuurder kn de snelheid en koers regelen vi de hndfstndsediening. 16 nld

21 ! WAARSCHUWING Voorkom ernstig letsel ls gevolg vn otsingen met ndere oten, n de grond lopen of in nrking komen met ojecten in het wter. Het Pinpoint GPS-systeem kn geen ndere oten, ondiep wter of ojecten in het wter detecteren. Wees ltijd op uw hoede voor mogelijke vrelemmeringen wnneer u in een Pinpoint GPS-modus werkt. e c d - koersvergrendelmodus - snelheid verhogen (+) c - ocht nr rechts d - snelheid verlgen ( ) e - ocht nr links Geruik vn koersvergrendelmodus BELANGRIJK: Als de elektromotor in de GPS-modus het GPS-signl verliest, geeft de elektromotor een koestisch foutsignl en keert deze utomtisch terug nr de hndmtige modus. Om de elektromotor in de koersvergrendelmodus te geruiken stuurt u de elektromotor zo dt deze in de gewenste vrrichting wijst en drukt u drn op de knop koersvergrendeling op de hndfstndsediening. Op dt moment projecteert de elektromotor een rechte lijn die overeenstemt met de richting wrin de elektromotor wijst en egint lngs deze lijn te vren. De elektromotor stuurt utomtisch ij om lngs de geprojecteerde lijn te lijven vren. De elektromotor produceert één in toonhoogte stijgend geluidssignl om zijn sttus in de koersvergrendelmodus n te geven en het GPS-sttusindictorlmpje knippert lngzm. De koersvergrendeling wordt utomtisch ngepst voor stromings- en windcondities. De elektromotor stuurt de oeg vn de oot in deze koers, terwijl de oot zelf zich schuin ten opzichte vn de vrrichting kn evinden wegens stromings- of windcondities. In de koersvergrendelmodus wordt utomtisch gestuurd en wordt de motorsnelheid door de geruiker geselecteerd. In extreme stromings- of windcondities kn het nodig zijn om de motorsnelheid te verhogen om de gewenste koers te ehouden. Om de koersvergrendelmodus f te sluiten drukt u op de knop koersvergrendeling of op de hndediening knop. De elektromotor produceert een in toonhoogte dlend geluidssignl en het GPS-sttusindictorlmpje stopt met knipperen. Motorsnelheid regelen Als de koersvergrendelmodus is geselecteerd vnuit de hndmtige modus, drit de elektromotor op de ltst geselecteerde snelheid. De motorsnelheid kn hndmtig worden geregeld in de koersvergrendelmodus door op de knop snelheid verhogen (+) of snelheid verlgen ( ) te drukken. De elektromotor produceert twee pieptonen ls de geruiker proeert de eschikre motorsnelheidslimieten te overschrijden. De koers npssen In de koersvergrendelmodus kn de koers worden ngepst door op de knop ocht nr links of ocht nr rechts te drukken op de hndfstndsediening. De elektromotor hervt het vren met koersvergrendeling op sis vn de nieuwe koers vn de elektromotor. nld 17

22 GEBRUIK IN DE ROUTEMODUS Met routemodus kunnen door de geruiker vstgelegde routes worden opgeslgen en opgeroepen. Deze routes kunnen vnuit elke edrijfsmodus worden geregistreerd en opgeroepen door de geruiker.! WAARSCHUWING Voorkom ernstig letsel ls gevolg vn otsingen met ndere oten, n de grond lopen of in nrking komen met ojecten in het wter. Het Pinpoint GPS-systeem kn geen ndere oten, ondiep wter of ojecten in het wter detecteren. Wees ltijd op uw hoede voor mogelijke vrelemmeringen wnneer u in een Pinpoint GPS-modus werkt. - geheugenknoppen (1-8) - weergve route c - registrtie route c Een route opsln en overschrijven Een route kn vnuit elke modus worden opgeslgen door op de knop registrtie route te drukken. De elektromotor produceert een signl wnneer de registrtie route knop wordt ingedrukt. Ndt de knop registrtie route is ingedrukt, egint u te vren in de gewenste koers. U kunt op elk moment wisselen tussen hndmtige modus en koersvergrendelmodus terwijl een route wordt geregistreerd. De elektromotor produceert één pieptoon (en het GPS-sttusindictorlmpje knippert) voor elke 2 m (6.5 ft) die wordt fgelegd tijdens het registreren. Houd een vn de genummerde geheugenknoppen ingedrukt om te stoppen met registreren en de route op te sln onder de geselecteerde geheugenknop. De elektromotor produceert een signl om te evestigen dt de route is opgeslgen. De elektromotor kn mximl cht routes opsln, elk tot 6,4 km (4 mijl) lng. Een opgeslgen route wordt overschreven met dezelfde procedure ls voor het opsln vn een nieuwe route. Een opgeslgen route oproepen Een opgeslgen route kn worden opgeroepen vnuit elke modus door te drukken op de knop weergve route en drn te drukken op de gewenste geheugenknop. De elektromotor produceert een in toonhoogte stijgend geluidssignl om n te geven dt de route is opgeroepen. BELANGRIJK: Bij het oproepen vn een opgeslgen route erekent het systeem een rechtlijnige koers vnf uw huidige positie nr het meest nije punt op de opgeroepen route. Zorg ervoor dt er geen vrelemmeringen zijn tussen uw huidige positie en de opgeroepen route. Het systeem zl een opgeslgen route ook oproepen ls er elemmeringen nwezig zijn. Als er elemmeringen nwezig zijn, vrt u eromheen vi de hndmtige modus. 18 nld

23 ! WAARSCHUWING Voorkom ernstig letsel ls gevolg vn otsingen met ndere oten, n de grond lopen of in nrking komen met ojecten in het wter. Het Pinpoint GPS-systeem kn geen ndere oten, ondiep wter of ojecten in het wter detecteren. Wees ltijd op uw hoede voor mogelijke vrelemmeringen wnneer u in een Pinpoint GPS-modus werkt. Oproepen vn een opgeslgen route - Houd rekening met mogelijke vrelemmeringen Als de geselecteerde geheugenpositie leeg is of ls de oot meer dn 1,6 km (1 mijl) vn een punt op de geselecteerde route fwijkt, geeft de elektromotor een koestisch foutsignl en wordt de routemodus verlten. BELANGRIJK: Als de elektromotor in de GPS-modus het GPS-signl verliest, geeft de elektromotor een koestisch foutsignl en keert deze utomtisch terug nr de hndmtige modus. Bij het oproepen vn een opgeslgen route nvigeert de elektromotor nr het meest nije punt op de route en drn nr het meest verf gelegen punt ten opzichte vn de huidige positie vn de oot. De vrrichting kn op elk moment tijdens het vren over een opgeslgen route worden omgekeerd door de opgeslgen route opnieuw op te roepen. Ndt u het einde vn een opgeslgen route het ereikt, nkert de elektromotor in de nkermodus en produceert een in toonhoogte stijgend geluidssignl om n te geven dt de oot het einde vn de opgeslgen route heeft ereikt. GEBRUIK VAN CRUISE CONTROL Cruise control kn worden gectiveerd in de koersvergrendelmodus of de routeweergvemodus om een constnte lge vrsnelheid n te houden. Bij cruise control wordt de motorsnelheid utomtisch ngepst om te corrigeren voor stromings- en windcondities en zo een constnte snelheid n te houden. nld 19

24 ! WAARSCHUWING Voorkom ernstig letsel ls gevolg vn otsingen met ndere oten, n de grond lopen of in nrking komen met ojecten in het wter. Het Pinpoint GPS-systeem kn geen ndere oten, ondiep wter of ojecten in het wter detecteren. Wees ltijd op uw hoede voor mogelijke vrelemmeringen wnneer u in een Pinpoint GPS-modus werkt. - snelheid verhogen (+) - cruise control c - snelheid verlgen ( ) c Cruise control instellen In koersvergrendelmodus of route oproepen modus kunt u cruise control instellen door te drukken op de knop cruise control. De elektromotor produceert een in toonhoogte stijgend geluidssignl om n te geven dt cruise control is gectiveerd. Het systeem stelt utomtisch een lge vrsnelheid in vn 1,6 km/u (1.0 mph) en compenseert voor stromings- en windcondities om deze snelheid te hndhven. Bij het opnieuw indrukken vn de knop cruise control wordt cruise control uitgeschkeld, ngegeven door een in toonhoogte dlend geluidssignl vnuit de elektromotor. Terwijl cruise control n stt, kn de GPS-snelheid over de grond worden geregeld door de knop snelheid verhogen (+) of snelheid verlgen ( ) in te drukken. Bij het indrukken vn een vn de knoppen wordt de snelheid met 0,16 km/u (0.1 mph) ngepst. Om ijvooreeld cruise control in te stellen op 2,1 km/u (1.3 mph), drukt u op de knop cruise control en vervolgens drie keer op de knop snelheid verhogen (+). BELANGRIJK: Als de elektromotor in de GPS-modus het GPS-signl verliest, geeft de elektromotor een koestisch foutsignl en keert deze utomtisch terug nr de hndmtige modus. 20 nld

25 SELECTEREN VAN DE AUDIOMODUS Het Pinpoint GPS-systeem heeft drie door de geruiker selecteerre udiomodi. Deze udiomodi ieden hoorre evestiging vn geselecteerde modi en snelheden en knopselecties. - hndmtige modus - knop nr. 1 c - knop nr. 2 d - knop nr. 3 d c Audiomodus 1 kn worden geselecteerd door de knop hndediening ingedrukt te houden en drn te drukken op 1, 3, 1. Audiomodus 2 kn worden geselecteerd door de knop hndediening ingedrukt te houden en drn te drukken op 1, 3, 2. Audiomodus 3 kn worden geselecteerd door de knop hndediening ingedrukt te houden en drn te drukken op 1, 3, 3. Proleem Audioptroon Audiomodus 1 (stndrd) Audiomodus 2 Audiomodus 3 Opstrten 1 pieptoon J J J Bevestiging inleren vn fstndsediening Ongeldige opdrcht geruiker (geen vste GPS-positie) Lg signl J J J Foutsignl J J J Vste GPS-positie verkregen Hoog signl J J Verlies vn vste GPS-positie Fout J J Snelheid + (wnner minder dn mximle snelheid) Snelheid + (ij mximumsnelheid) Snelheid - (wnneer hoger dn snelheidsniveu 0) Korte pieptoon J 2 pieptonen J J Korte pieptoon J Snelheid (ij snelheid 0) 2 pieptonen J J Bij het indrukken vn de n/ uit-knop vn de schroef om de schroef in te schkelen 2 pieptonen omhoog J J nld 21

26 Proleem Bij het indrukken vn de n/ uit-knop vn de schroef om de schroef uit te schkelen Audioptroon 2 pieptonen omlg Audiomodus 1 (stndrd) Audiomodus 2 Audiomodus 3 J J Momentschroef Geen Registreren route inschkelen Signl J J Registreren route opsln Signl J J Oproepen route inschkelen Oproepen route uitschkelen Einde route ereikt Koersvergrendelmodus inschkelen Koersvergrendelmodus uitschkelen Cruise control inschkelen Cruise control uitschkelen Ankeren inschkelen Ankeren uitschkelen Piepsignl omhoog Piepsignl omlg Piepsignl omhoog Piepsignl omhoog Piepsignl omlg Piepsignl omhoog Piepsignl omlg Piepsignl omhoog Piepsignl omlg J J J J J J J J J J J J J J J J J J Registrtie nkerpositie Signl J J Ankeren oproepen Oproepen vn een nkerpunt of route op meer dn één mijl fstnd Piepsignl omhoog J J Fout J J J 22 nld

27 SERVICEBIJSTAND VOOR DE EIGENAAR Vk gestelde vrgen en foutopsporing In dit deel worden vrgen geformuleerd en dvies verstrekt voor foutopsporing voor de Pinpoint GPS. Zie Serviceijstnd voor de eigenr in de Drdloze Xi5 instlltie- en geruikershndleiding voor foutopsporing voor de elektromotor. Wrom geeft de elektromotor een geluidssignl ndt ik deze strt? De GPS heeft een vste positie verworven. Zie onder Strten vn Pinpoint GPS in deze hndleiding. Wnneer ik een opgeslgen nkerpositie oproep, geeft de elektromotor een koestisch foutsignl en vrt deze niet nr mijn nkerpositie. Wrom? De door u opgeroepen nkerpositie ligt verder dn één mijl vnf uw huidige loctie of het systeem heeft geen vste GPS-positie. Zie onder Geruik in de nkermodus in deze hndleiding. Wnneer ik een opgeslgen route proeer op te roepen, produceert de elektromotor een koestisch foutsignl en vrt niet lngs mijn route. Wrom? U ent meer dn één mijl verwijderd vnf het meest nijgelegen punt op de geselecteerde route of het systeem heeft geen vste GPS-positie. Zie onder Geruik in de routemodus in deze hndleiding. Wrom werkt de hndfstndsediening niet meer? Dit kn meerdere oorzken heen. Controleer of de elektromotor in de vrstnd is vergrendeld. Zet de elektromotor uit en drn opnieuw n. Controleer de tterij in de hndfstndsediening en vervng deze zo nodig. De Pinpoint GPS slt geen nkerpunt op, roept geen route op of verzorgt geen koersvergrendeling. Wrom? De GPS heeft geen vste GPS-positie verworven. Geef het GPS-systeem minstens 60 seconden tijd om een vste GPS-positie te lten verwerven. Wcht tot u drie pieptonen hoort en kijk ook of het GPSsttusindictorlmpje rndt, dit geeft n dt het systeem een vste GPS-positie heeft. Controleer ook dt het GPS-signl niet wordt elemmerd (zols door ruggen, geouwen, hoge omen, etc.) die de ontvngst door de GPS-ntenne lokkeren. N het selecteren vn een modus geeft de elektromotor een koestisch foutsignl en doet drn niets. Wt is er n de hnd? De GPS heeft geen vste GPS-positie verworven, de ccuspnning vn de elektromotor is lg of er is een losse ccuverinding. Wcht tot u drie pieptonen hoort en kijk ook of het GPS-sttusindictorlmpje rndt, dit geeft n dt het systeem een vste GPS-positie heeft. Controleer lle verindingen. Ld de ccu's en test op een slechte ccu ls het proleem nhoudt. Serviceijstnd Uw tevredenheid met het product is zeer elngrijk voor ons. Mocht u prolemen of vrgen heen over uw motor, neem dn contct op met de deler of met een erkend MotorGuide-servicecentrum. Zie voor ndere informtie over serviceijstnd onder Grntie-informtie. Het servicekntoor heeft de volgende informtie nodig: Uw nm en dres; Telefoonnummer overdg; Model- en serienummer vn de elektromotor Bewijs vn nkoop of verifictie vn registrtie Ard vn het proleem nld 23

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 40/50/60 FourStroke 90-8M0057810 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 40/50/60 FourStroke 90-8M0057810 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 40/50 90-10262B81 110 ! WAARSCHUWING

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 40/50 90-10262B81 110 ! WAARSCHUWING Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J4110DW

Hier beginnen DCP-J4110DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J40DW Lees de Hndleiding product veiligheid voordt u uw mchine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en configurtie-instructies.

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Welkom n boord! Goede verzorging en goed onderhoud zijn belngrijk om ervoor te zorgen dt uw Mercury-product met optimle efficiëntie werkt, voor mximle prestties en energiebespring. De bijgevoegde Eigenrsregistrtiekrt

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Hier beginnen HL-2135W /

Hier beginnen HL-2135W / Instlltiehndleiding Hier eginnen HL-2135W / HL-2270DW (Alleen EU) Voordt u dit pprt voor de eerste keer kunt geruiken, moet u eerst deze Instlltiehndleiding lezen en het pprt instlleren. Op http://solutions.rother.com/

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Gebruikerhandleiding

Gebruikerhandleiding Geruikerhndleiding Welkom Hrtelijk dnk voor uw nkoop vn dit pprt. Lees deze hndleiding ndchtig voorlleer u uw pprt voor de eerste keer geruikt. Bewr deze hndleiding op een veilige plts en geruik deze ls

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M Imrchi sono di proprietà dellpiaggio &CS.p.. www.piggio.com V.leR.Piggio,25-56025 PONTEDERA (PI) ELECTRONIC ALARMS BY INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210

Beknopte instructies Gallery 210 Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Deur open Deur niet goed gesloten. Sluit de deur goed. Beknopte instructies Gllery 0 Droesk vol Tempertuur lg Lekk vol. De

Nadere informatie

INHOUD. Bediening. Informatie over garantie

INHOUD. Bediening. Informatie over garantie Als de CE mrkering in de linker benedenhoek vn het serienummerpltje vn de buitenboordmotor stt, is het volgende vn toepssing: Deze buitenboordmotor die door Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA of

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Zip 12 Charging Wall Cabinet

Zip 12 Charging Wall Cabinet User's Guide Zip 12 Chrging Wll Cinet Includes Show & Stow technology. Show &Stow TM De nieuwste Gids voor instlltie door de geruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com User's Guide - English Guí del usurio

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift Beknopte geruiksnwijzing Gllery 40 FB DECS nr 0648 Beker lift fout Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Beker verhindert de eweging vn de Schkel mchine UIT en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Kenmerken. Specificaties van de wagen. 888-SV-21DN-00 rev C - SV21-91007. Bewegingsbereik

Kenmerken. Specificaties van de wagen. 888-SV-21DN-00 rev C - SV21-91007. Bewegingsbereik Kenmerken - SV-9007 Stnder Noteookruimte 3 Werkvlk 4 Opergvk voor één () lithium-iontterij 5 Kntelre toetsenordplnk en polssteun Rechter-/linkermuisplnk en -houder 7 Keleheer 8 Vergrendeling voor stnder

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE)

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) OWNER S MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) Voor lgemeen publiek gebruik Binnenpprt RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Belngrijke veiligheidsinstruties Lees deze veiligheidsinstruties lvorens u de mhine geruikt. Deze mhine is estemd voor huishoudelijk geruik. GEVAAR - Beperk het risio vn een elektrishe shok: 1 Trek ltijd

Nadere informatie

T-MODE TM R-W 868 Mhz

T-MODE TM R-W 868 Mhz T-MODE TM R-W 868 Mhz VERKLARING VAN CONFORMITEIT Friknt: Adres: FAAC S.p.A. Vi Clri, 10-40069 Zol Predos BOLOGNA - ITALIË verklrt dt: de ndrijving mod. TM 45 rdio, - wind in overeenstemming is met de

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J172W

Hier beginnen DCP-J172W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J72W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Kenmerken. Specificaties van de wagen Bewegingsbereik. 888-SV-21MN-00 rev C - SV21-91008. Gewichtscapaciteiten

Kenmerken. Specificaties van de wagen Bewegingsbereik. 888-SV-21MN-00 rev C - SV21-91008. Gewichtscapaciteiten Kenmerken - SV-9008 Stnder Noteookruimte 3 Werkvlk 4 Electronische, zelfsluitende medicijnenlde 5 Kntelre toetsenordplnk en polssteun Rechter-/linkermuisplnk en -houder 7 Keleheer 8 Vergrendeling voor

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 100

Beknopte instructies Gallery 100 Beknopte instructies Gllery 100 11.99 1 35203400 Beknopte geruiksnwijzing displymeldingen Melding Mogelijke oorzk Mogelijke remedie Wnneer de storing niet kn worden E0 Dosering zonder wter Tijd vn de poederdosering

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J152W

Hier beginnen DCP-J152W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J52W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge Link Qulity Aess Point Wireless Power WPS Instlltiegids Met de sluit u uw modem drdloos n op uw Proximus TV-deoder Instellingen volgens het model vn uw modem. U heeft: een -ox 3-modem Zie punt 1 een -ox

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J140W

Hier beginnen DCP-J140W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J140W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart.

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart. Route I 1 Flmingo's Flmingo's zeven met hun kromme snvel voedsel uit het wter. Jonge flmingo's heen een rehte snvel. De jonge dieren zeven niet zelf voedsel uit het wter, mr worden door de ouders gevoerd.

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J552DW

Hier beginnen DCP-J552DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J552DW DCP-J752DW Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BIJLAGE Geomputeriseerde nimhinehine Bedieningshndleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES m ij het geruik vn deze mhine ltijd

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

de machine uit en controleer alle onderdelen (voor Nederland) (inclusief standaard tonercartridge)

de machine uit en controleer alle onderdelen (voor Nederland) (inclusief standaard tonercartridge) Instlltiehndleiding Hier Beginnen MFC-8880DN Voor u de mchine geruikt, dient u deze instlltiehndleiding door te nemen voor een correcte configurtie en instlltie. Bezoek onze wesite http://solutions.rother.com/

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J132W

Hier beginnen DCP-J132W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J132W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie

Rosemount 3308-serie draadloze golfgeleide radar, 3308A

Rosemount 3308-serie draadloze golfgeleide radar, 3308A Snelstrtgids 00825-0311-4308, Rev AD Oktoer 2014 Rosemount 3308-serie drdloze golfgeleide rdr, 3308A Snelstrtgids Snelstrtgids Oktoer 2014 WAARSCHUWING Explosies kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzken.

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm geothermische wrmtepomp Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm geothermische wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve Inhoudsopgve 1 Algemene

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Lighting receiver Variation io

Lighting receiver Variation io Lighting receiver Vrition io Notice d instlltion Instlltionsnleitung DE FR Instlltiegids Ref. 503A INHOUD. Inleiding 5. Veiligheid 6.. Veiligheid en nsprkelijkheid 6 3. Comptiiliteit 6 4. Instlltie 6 5.

Nadere informatie

Lighting receiver On/Off io

Lighting receiver On/Off io Lighting receiver On/Off io Notice d instlltion Instlltionsnleitung DE FR Instlltiegids Ref. 5113789A INHOUD 1. Inleiding 13 2. Veiligheid 14 2.1. Veiligheid en nsprkelijkheid 14 3. Comptiiliteit 14 4.

Nadere informatie

Terrasverwarmer met RTS

Terrasverwarmer met RTS Terrsverwrmer met RTS Instlltiehnleiing Terrsverwrmer met RTS Wit rt.nr. 80876 Terrsverwrmer met RTS Zilver rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS ntriet rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS Inhousopgve Pgin enkt

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole UNIT 4 Meditie HOOFDSTUK 4 Bloeddrukontrole Dit projet werd gefinnierd met de steun vn de Europese Commissie. De verntwoordelijkheid voor deze pulitie ligt uitsluitend ij de uteur; de Commissie kn niet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

2 De kracht van vectoren

2 De kracht van vectoren De krcht vn vectoren Dit is een ewerking vn Meetkunde met coördinten lok Punten met gewicht vn d Goddijn ten ehoeve vn het nieuwe progrmm (015) wiskunde vwo. Opgven met dit merkteken kun je zonder de opouw

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J515W

Hier beginnen DCP-J515W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J55W DCP-J75W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wrshuwingen informeren

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 6

Internetopgaven hoofdstuk 6 Auteurs: Krijgsheld G. & Strver J.P.G.A. isn: 97-89-001-82065-7 www.eginselenvndefinnieledministrtie.noordhoff.nl 2013 Noordhoff Uitgevers v Internetopgven hoofdstuk 6 IO 6.1 Niole en Frns Berkhuizen runnen

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN Geomputeriseerde orduur- en nimhine Bedieningshndleiding Produtode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BORDUURWERK BIJLAGE G nr http://solutions.rother.om voor produtondersteuning

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie