Privacyverklaring Begijn Bedrijfsmakelaardij en Taxaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Privacyverklaring Begijn Bedrijfsmakelaardij en Taxaties"

Transcriptie

1 Privcyverklring Begijn Bedrijfsmkelrdij en Txties U heeft te mken met Begijn Bedrijfsmkelrdij en Txties. Mkelr Ing. A.P.F. BEGIJN RT is een NVM-edrijfsmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring NVM-mkelr stt, wordt Begijn Bedrijfsmkelrdij en Txties edoeld. In deze verklring wordt ook uitgelegd welke gegevens n NVM worden verstrekt en wt NVM met deze gegevens doet. Vn welke diensten vn de NVM-edrijfsmkelr/txteur mkt u geruik? U kunt op één of meerdere mnieren in contct stn met de NVM-mkelr/txteur. Bij edrijfspnden of grrisch vstgoed: U wilt uw edrijfspnd of grrisch vstgoed verkopen, verhuren of lten txeren en geeft drij opdrcht n de NVM-mkelr/txteur: U wilt uw edrijfspnd of grrisch vstgoed verkopen. Zie 4. U wilt uw edrijfspnd of grrisch vstgoed verhuren. Zie 5. U wilt een edrijfspnd of grrisch vstgoed lten txeren. Zie 3. U wilt een edrijfspnd of grrisch vstgoed kopen of huren en geeft drij opdrcht n de NVM-mkelr: U wilt een edrijfspnd of grrisch vstgoed kopen. Zie 6. U wilt een edrijfspnd of grrisch vstgoed huren. Zie 7. Als u op zoek ent nr een edrijfspnd of grrisch vstgoed en u heeft hiervoor niet de NVM-mkelr vi een opdrcht ingeschkeld dn zijn de volgende situties mogelijk: U wilt vrijlijvend op de hoogte gehouden worden vn het nod vn de NVMmkelr. Zie 2. U wilt zelfstndig of met uw eigen mkelr een edrijfspnd of grrisch vstgoed voor koop of huur ezichtigen welke vi de NVM-mkelr wordt ngeoden. Zie 1. U wilt zelfstndig of met ehulp vn uw eigen mkelr een edrijfspnd of grrisch vstgoed kopen die vi de NVM-mkelr wordt ngeoden. Zie 8. U wilt zelfstndig of met ehulp vn uw eigen mkelr een edrijfspnd of grrisch vstgoed huren die vi de NVM-mkelr wordt ngeoden. Zie 9. Verwerkingsverntwoordelijke Voor l deze verwerkingen is Begijn Bedrijfsmkelrdij en Txties de verwerkingsverntwoordelijke. De contctgegevens zijn: Begijn edrijfsmkelrdij en txties Coosje Buskenstrt LD Vlissingen KvK nummer Tel

2 verstrekking n de NVM Bij een ntl diensten worden ook gegevens verstrekt n de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens: Zorgen dt lle NVM-mkelrs een ctueel nod heen vn woningen, edrijfspnden en grrisch vstgoed die c.q. dt vi NVM-mkelrs worden c.q. wordt ngeoden. Zorgen dt het ctuele nod gepltst wordt op fund en ndere (huizen)wesites. Zorgen voor een dtse wrdoor txties en ndere wrdeeplingen mogelijk zijn en inzichten opgeouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmrkt, edrijfsonroerendgoed mrkt en grrische vstgoedmrkt. De gegevens in deze dtse worden voor oneplde tijd ewrd. Lees hier wt NVM met de verstrekte gegevens doet. NVM is een verwerkingsverntwoordelijke voor deze gegevens. De contctgegevens zijn: NVM KvK Postus DC Nieuwegein NVM heeft een functionris voor de gegevensverwerking. Deze is ereikr vi Wij nemen uw privcy serieus De NVM-mkelr en de NVM nemen uw privcy erg serieus en zien de regels rondom gegevensescherming ls logische ftsoensnormen. De NVM-mkelr verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften vn de wetgeving. De NVM-mkelr esteedt veel ndcht n een dequte eveiliging zodt uw gegevens worden eschermd tegen ongeutoriseerd geruik, ongeutoriseerde toegng, wijziging en onrechtmtige vernietiging. Alle NVM-mkelrs investeren continu in het ieden vn goede dienstverlening. Een onderdeel hiervn is het NVM-rede privcyprogrmm. Heeft u vrgen, rzel dn niet om contct op te nemen met de NVM-mkelr. Inkijken, wijzigen of verwijderen vn gegevens Wilt u weten welke gegevens de NVM-mkelr vn u heeft, stuur dn per rief of e- mil uw verzoek nr de mkelr. NVM verwerkt nmen of ndere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dn ook contct op met de NVM-mkelr die vervolgens zorgt dt u geïnformeerd wordt. Ook ls u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dn een gemotiveerde rief of e-mil nr de NVM-mkelr. Uw verzoek zl zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te ewren of ls er (ndere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten. Hoe kunt u een klcht indienen? Als u vrgen heeft of ls u een klcht heeft over het gegevensgeruik vn de NVMmkelr, neem dn eerst contct op met de NVM-mkelr. Mocht u er met de NVMmkelr niet uitkomen, dn kunt contct opnemen met de klchtencoördintor vn de NVM vi: secretrit In die situtie zl ook de NVM Functionris voor 2

3 de verwerking zich over de klcht uigen. U heeft drnst het recht om een klcht in te dienen ij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe lng ewrt de NVM-mkelr de gegevens? De NVM-mkelr ewrt de gegevens niet lnger dn noodzkelijk. Een ntl gegevens ewrt de NVM-mkelr echter lngdurig: Een ntl gegevens vn de dienstverlening ewrt de NVM-mkelr 20 jr, omdt de NVM-mkelr gedurende deze periode nsprkelijk kn worden gesteld voor eroepsfouten. De ewijslst dt de NVM-mkelr de verplichte toets in het kder vn de Wet ter voorkoming vn witwssen en finncieren vn terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, ewrt de NVM-mkelr 5 jr. 1. U wilt een edrijfspnd of grrisch vstgoed ezichtigen die c.q. dt vi de NVM-mkelr wordt ngeoden In dit contct mkt de NVM-mkelr ezichtigingsfsprken, geeft de NVM-mkelr u een goed eeld vn het edrijfspnd of het grrisch vstgoed en legt de NVMmkelr vst wt uw mening is vn dit pnd. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Uw nm, dres en contctgegevens zols uw telefoonnummer en e-mildres. Dtum vn ezichtiging en uw mening over het edrijfspnd of het grrisch vstgoed. Overige informtie die u n de NVM-mkelr Bewrtermijn ij NVMmkelr 1 jr 1 jr 1 jr Ontvngers vn gegevens Verkoper of verhuurder vn pnd 3

4 2. U wilt vrijlijvend op de hoogte gehouden worden vn het nod door de NVM-mkelr Het doel vn dit contct is dt de NVM-mkelr u op de hoogte rengt vn mogelijk voor u interessnte edrijfspnden of grrisch vstgoed. Dit geeurt tot het moment dt u ngeeft ehoefte meer te heen n deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Uw nm, dres en contctgegevens zols uw telefoonnummer en e-mildres. Het zoekprofiel wrin uw woonwensen zijn opgenomen. Op sis vn het zoekprofiel kn een nod worden smengesteld. Overige informtie die u n de NVM-mkelr Bewrtermijn ij NVMmkelr Tot intrekking vn toestemming Tot intrekking vn toestemming Tot intrekking vn toestemming 4

5 3. U wilt een txtie vn een edrijfspnd of grrisch vstgoed lten uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-edrijfsmkelr/txteur ingeschkeld Het doel vn dit contct is dt de NVM-edrijfsmkelr/txteur voor uw edrijfspnd of grrisch vstgoed een txtie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Uw nm, dres en contctgegevens zols uw telefoonnummer en e-mildres. vn uw edrijfspnd of grrisch vstgoed om de wrde te eplen. Overige informtie die u n uw NVMedrijfsmkelr/txteur Bewrtermijn ij NVMmkelr 20 jr 20 jr 20 jr Ontvngers vn gegevens Vlidtie instituut op txties. 5

6 4. U verkoopt uw edrijfspnd of grrisch vstgoed en u heeft hiervoor de NVM-mkelr ingeschkeld Het doel vn dit contct is om in opdrcht vn u promotie te mken voor uw edrijfspnd of grrisch vstgoed, inzicht te krijgen in de wrde vn en elngstelling voor uw pnd, elngstellenden rond te leiden en nmens u te onderhndelen en de trnsctie te egeleiden. Drij stelt de NVM-mkelr ook uw identiteit vst. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Uw nm, edrijfsnm, dres en overige contctgegevens zols uw telefoonnummer en e- mildres. Bewrtermijn ij NVMmkelr 20 jr De reden vn verkoop. 3 jr De dtum vn nmelding vn het pnd en de periode dt het pnd te koop stt of heeft gestn. 20 jr De omschrijving en kenmerken vn het pnd zols de vrgprijs, het ouwjr, de oppervlktes en indeling, kdstrle gegevens, foto s en video s vn het pnd. 20 jr Indien met de NVM-mkelr is fgesproken worden ovenstnde gegevens ekend gemkt op fund, ndere vstgoed wesites en op de wesite vn de NVM-mkelr. Dit geeurt voor promotie vn uw edrijfspnd en worden dr tot mximl 1 jr n de trnsctie getoond. De reden vn een eventuele intrekking vn de emiddelingsopdrcht. die nodig zijn ls een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kder vn de Wet ter voorkoming vn witwssen en finncieren vn terrorisme (Wwft). Hierij worden ook de identiteiten vn de uiteindelijk (Ultimte Beneficil Owners) vstgesteld en vstgelegd. die nodig zijn om het koopcontrct op te stellen, wronder uw identiteitsvststelling. Wnneer het pnd is verkocht: de trnsctiegegevens zols de verkoopprijs en de trnsctiedtum. Overige informtie die u n uw NVM-mkelr c 3 jr 5 jr 20 jr 20 jr 3 jr c Ontvngers vn gegevens NVM (de gegevens worden voor oneplde tijd ewrd) Notris, koper, nkoopmkelr FIU (Finncil Intelligence Unit Nederlnd) 6

7 5. U verhuurt uw edrijfspnd of grrisch vstgoed en u heeft hiervoor de NVM-mkelr ingeschkeld Het doel vn dit contct is om in opdrcht vn u promotie te mken voor uw edrijfspnd of grrisch vstgoed, elngstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de etrouwrheid vn de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Drij stelt de NVM-mkelr ook uw identiteit vst. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Uw nm, orgnistienm, dres en contctgegevens zols uw telefoonnummer en e- mildres. Bewrtermijn ij NVMmkelr 20 jr De reden vn verhuur. 3 jr De omschrijving en kenmerken vn het oject zols de huurprijs, het ouwjr, de oppervlktes en indeling, kdstrle gegevens en foto s en video s. In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde huizenwesites gepltst voor promotie. 20 jr De eisen die u stelt n de huurder. 20 jr die nodig zijn om het huurcontrct op te stellen, wronder de identiteitsvststelling vn de tekenevoegde. 20 jr Overige informtie die u n uw NVM-mkelr 3 jr Ontvngers vn gegevens Huurder 7

8 6. U ent op zoek nr een edrijfspnd of grrisch vstgoed om n te kopen en u heeft hiervoor de NVM-mkelr ingeschkeld Het doel vn dit contct is om in opdrcht vn u een voor u een pssend edrijfspnd of grrisch vstgoed te vinden, nmens u de onderhndelingen uit te voeren en de trnsctie te egeleiden. Drij stelt de NVM-mkelr ook uw identiteit vst. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Uw nm, orgnistienm, dres en contctgegevens zols uw telefoonnummer en e- mildres. Het zoekprofiel wrin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. over uw huidige huisvesting zols de koop- en huurprijs. De reden vn koop. c Bewrtermijn ij NVMmkelr 20 jr 3 jr 3 jr Uw eisen n de huisvesting. c 3 jr Indien met u fgesproken, gegevens ter 3 jr vststelling vn uw finncieringsmogelijkheden. die nodig zijn ls een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kder vn de Wet ter voorkoming vn witwssen en finncieren vn terrorisme (Wwft). Hierij worden de identiteiten vn de uiteindelijk (Ultimte Beneficil Owners) vstgesteld en vstgelegd. 5 jr die nodig zijn om het koopcontrct op te stellen, wronder de identiteitsvststelling vn de tekenevoegde. Deze gegevens worden ook n de verkopende mkelr en de notris Wnneer het edrijfspnd of grrisch vstgoed is verkocht: de trnsctiegegevens zols de verkoopprijs en de trnsctiedtum. Overige informtie die u n uw NVM-mkelr d 20 jr 20 jr 3 jr c d Ontvngers vn gegevens NVM (de gegevens worden voor oneplde tijd ewrd) FIU (Finncil Intelligence Unit Nederlnd) Verkoper en verkoopmkelr Notris, verkoper, verkoopmkelr 8

9 7. U ent op zoek nr een huurpnd (edrijfspnd of grrisch vstgoed) en u heeft hiervoor de NVM-mkelr ingeschkeld Het doel vn dit contct is om in opdrcht vn u een geschikt edrijfspnd of grrisch vstgoed te vinden met een pssend huurcontrct. Drij stelt de NVM-mkelr ook uw identiteit vst. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Uw nm, orgnistienm, dres en contctgegevens zols uw telefoonnummer en e- mildres. Het zoekprofiel wrin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. over uw huidige huisvesting zols de koop- en huurprijs. Bewrtermijn ij NVMmkelr 20 jr 3 jr 3 jr Uw eisen n de huisvesting. 3 jr Indien met u fgesproken, gegevens ter vststelling vn uw mogelijkheden om een huurprijs te etlen. 3 jr die nodig zijn ls de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvrdigd elng vn de verhuurder. die nodig zijn om het huurcontrct op te stellen, wronder de identiteitsvststelling vn de tekenevoegde. Overige informtie die u n de NVM-mkelr 3 jr 20 jr 3 jr Ontvngers vn gegevens Verhuurder 9

10 8. U wilt een edrijfspnd of grrisch vstgoed kopen die vi de NVMmkelr wordt ngeoden U wilt een edrijfspnd of grrisch vstgoed kopen die vi de NVM-mkelr wordt ngeoden. Voor dit contct stt de NVM-mkelr met u en eventueel uw mkelr in contct in vernd met het iedingsproces. Drn voert de NVMmkelr de voorereidende ctiviteiten uit voor het koopcontrct en de overdrcht. In dit contct stelt de NVM-mkelr ook uw identiteit vst. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Uw nm, orgnistienm, dres en contctgegevens zols uw telefoonnummer en e- mildres. Bewrtermijn ij NVMmkelr 20 jr Uw mening over het ngeoden pnd. 3 jr over de iedingen. 3 jr die nodig zijn ls een wettelijke toets d 5 jr moet worden uitgevoerd in het kder vn de Wet ter voorkoming vn witwssen en finncieren vn terrorisme (Wwft). Hierij worden de identiteiten vn de uiteindelijk (Ultimte Beneficil Owners) vstgesteld en vstgelegd. Indien met de verkoper fgesproken, gegevens 3 jr ter vststelling vn uw mogelijkheden om een koopprijs te etlen of n ndere eisen vn de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvrdigd elng vn de verkoper. die nodig zijn om het koopcontrct op c 20 jr te stellen, wronder de identiteitsvststelling vn de tekenevoegde. Wnneer het pnd is verkocht: de 3 jr trnsctiegegevens zols de verkoopprijs en de trnsctiedtum en ook postcode (1234AB) vn het vorig huisvestingsdres vn de koper. Overige informtie die u n de NVM-mkelr 3 jr c d Ontvngers vn gegevens NVM (de gegevens worden voor oneplde tijd ewrd) Verkoper Notris, koper, nkoopmkelr FIU (Finncil Intelligence Unit Nederlnd) 10

11 9. U wilt een edrijfspnd of grrisch vstgoed huren die vi de NVMmkelr wordt ngeoden U wilt een edrijfspnd of grrisch vstgoed huren die vi de NVM-mkelr wordt ngeoden. Het doel vn dit contct is om vst te stellen of u n de eisen vn de verhuurder voldoet en om nmens de verhuurder het huurcontrct voor te ereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Bewrtermijn ij NVMmkelr 20 jr Uw nm, dres en contctgegevens zols uw telefoonnummer en e-mildres. Uw eisen n de huisvesting. 3 jr om vst te stellen dt u n de eisen 5 jr vn de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvrdigd elng vn de verhuurder. Deze vststelling kn ijvooreeld door de NVM Businesstoets. die nodig zijn om het huurcontrct op te stellen, wronder de identiteitsvststelling vn de tekenevoegde. Overige informtie die u n de NVM-mkelr Ontvngers vn gegevens Rol Verhuurder Verntwoordelijke FIU (Finncil Intelligence Unit Nederlnd) Verntwoordelijke 20 jr 3 jr 11

12 geruik door de NVM De NVM-mkelr verstrekt vi een koppeling eplde gegevens n de NVM. NVM is voor de ontvngen gegevens de verwerkersverntwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens: A. Zorgen dt lle NVM-mkelrs een ctueel nod heen vn woningen, edrijfspnden en grrisch vstgoed die c.q. dt vi NVM-mkelrs worden c.q. wordt ngeoden. B. Zorgen dt het ctuele nod gepltst wordt op fund en ndere (huizen)wesites. C. Zorgen voor een dtse wrdoor txties en ndere wrdeeplingen mogelijk zijn en inzichten opgeouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmrkt, edrijfsonroerendgoed mrkt en de grrische vstgoedmrkt. A Actueel nod edrijfspnden en grrisch vstgoed ij NVM-mkelrs Als u een edrijfspnd of grrisch vstgoed vi een NVM-mkelr wilt verkopen worden de volgende gegevens ekend gemkt ij ndere NVM-mkelrs: Het dres vn het edrijfspnd of het grrisch vstgoed, de omschrijving en kenmerken vn het oject zols de vrgprijs, het ouwjr, de oppervlktes en indeling, kdstrle gegevens, WOZ-wrde en foto s vn het oject. Dtum dt het oject op de mrkt komt, dtum dt het oject vn de mrkt wordt gehld. Verkoop onder voorehoud, verkoopdtum en trnsctieprijs. Deze gegevens worden door NVM-mkelrs geruikt voor de dienstverlening n hun klnten (zoekers nr een edrijfspnd of grrisch vstgoed). Deze gegevens worden oneperkt ewrd in vernd met de dtse met historisch nod, zie onder C. B Actueel nod woningen, edrijfspnden en grrisch vstgoed op (huizen)wesites, wronder fund Als u een woning, een edrijfspnd of grrisch vstgoed vi een NVM-mkelr wilt verkopen worden n overleg met u ook gegevens ekend gemkt ij fund en ndere (huizen)wesites. Het gt dn om de volgende gegevens: Het dres vn het edrijfspnd of het grrisch vstgoed, de omschrijving en kenmerken vn het oject zols de vrgprijs, het ouwjr, de oppervlktes en indeling, kdstrle gegevens, WOZ-wrde en foto s vn het oject. Dtum dt het oject op de mrkt komt, verkoopdtum. Met deze gegevens wordt uw oject onder de ndcht gercht ij consumenten, professionele prtijen en/of derden die zelf zoeken vi (woning)wesites. U geeft vi uw NVM-mkelr toestemming om dit l dn niet te doen. Deze gegevens kunnen mximl één jr n de verkoopdtum c.q. de dtum dt een edrijfspnd of grrisch vstgoed vn de mrkt wordt gehld nog zichtr zijn op deze wesites. 12

13 C Dtse met historisch nod Vn lle woningen, edrijfspnden en grrisch vstgoed die vi een NVM-mkelr worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-dtse vstgelegd: Het dres vn het edrijfspnd of het grrisch vstgoed, de omschrijving en kenmerken vn het oject zols de vrgprijs, het ouwjr, de oppervlktes en indeling, kdstrle gegevens, WOZ-wrde en foto s vn het oject. Dtum dt het oject op de mrkt komt, dtum dt het oject vn de mrkt wordt gehld. Verkoop onder voorehoud, verkoopdtum en trnsctieprijs. De postcode (1234AB) vn het vorige (woon)dres vn de koper. De hiervoor genoemde gegevens worden voor oneplde tijd ewrd. Met de hiervoor genoemde gegevens mkt NVM nlyses vn de woningmrkt en de edrijfsmrkten mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens n geselecteerde derden, nmelijk: Txteurs, voor het doen vn txties en ndere wrdeeplingen. Vlidtie-instituten, voor het controleren vn txtierpporten. Gemeenten, voor het vststellen vn WOZ-wrdes. Het Ministerie vn Infrstructuur en Wterstt, voor onderzoek nr de mrkt. Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden. NVM-mkelrs in het kder vn dienstverlening n hun klnten. Niet NVM-mkelrs, nken, projectontwikkelrs en woningouwcorporties, voor onderzoeksdoeleinden (ijv. de woningehoefte in een eplde regio). Deze prtijen heen uitsluitend toegng tot gegevens voor de genoemde doelen en wr mogelijk worden gegevens lleen op geggregeerd niveu Inkijken, wijzigen of verwijderen vn gegevens Wilt u de ij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dn contct op met de NVM-mkelr die de verkoop vn het edrijfspnd of het grrisch vstgoed heeft egeleid. 13

Van welke diensten van AWHoreca Adviesgroep B.V. maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met AWHoreca Adviesgroep B.V.

Van welke diensten van AWHoreca Adviesgroep B.V. maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met AWHoreca Adviesgroep B.V. U heeft te mken met AWHorec Adviesgroep B.V. AWHorec Adviesgroep B.V is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. In deze verklring wordt ook uitgelegd

Nadere informatie

Privacyverklaring HHW Makelaars B.V.

Privacyverklaring HHW Makelaars B.V. Privcyverklring HHW Mkelrs B.V. U heeft te mken met mkelrdij HHW Mkelrs. Mkelr HHW Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Privacyverklaring Irene van Aken Makelaardij

Privacyverklaring Irene van Aken Makelaardij Privcyverklring Irene vn Aken Mkelrdij U heeft te mken met Irene vn Aken Mkelrdij. Mkelr Irene vn Aken is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privcyverklring mkelrdij AB Mkelrs U heeft te mken met AB Mkelrs. AB Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Privacyverklaring VERHAGE VAN GROOTHEEST MAKELAARDIJ

Privacyverklaring VERHAGE VAN GROOTHEEST MAKELAARDIJ Privcyverklring VERHAGE VAN GROOTHEEST MAKELAARDIJ U heeft te mken met VERHAGE VAN GROOTHEEST MAKELAARDIJ. VERHAGE VAN GROOTHEEST MAKELAARDIJ is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd

Nadere informatie

maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. makelaar/taxateur

maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. makelaar/taxateur Privcyverklring Zielmn mkelrdij U heeft te mken met Zielmn Mkelrdij. Zielmn Mkelrdij is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVMmakelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVMmakelaar/taxateur. Privcyverklring KNAP mkelrdij BV U heeft te mken met KNAP mkelrdij BV. KNAP Mkelrdij BV is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Privacyverklaring van Match&Rent. U heeft te maken met makelaardij Match&Rent Real Estate Agency.

Privacyverklaring van Match&Rent. U heeft te maken met makelaardij Match&Rent Real Estate Agency. Privcyverklring vn Mtch&Rent. U heeft te mken met mkelrdij Mtch&Rent Rel Estte Agency. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgeg. In deze verklring wordt ook uitgelegd

Nadere informatie

* U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan Van Vliet: 5. U wilt een bedrijfspand kopen. 6. U wilt een bedrijfspand huren.

* U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan Van Vliet: 5. U wilt een bedrijfspand kopen. 6. U wilt een bedrijfspand huren. Privcyverklring Vn Vliet Bedrijfsmkelrs B.V. Deze privcyverklring is vn toepssing op de verwerking vn persoonsgegevens door NVM-mkelr/txteur Vn Vliet Bedrijfsmkelrs B.V. In deze privcyverklring wordt uitgelegd

Nadere informatie

Makelaarschap B.V. Privacyverklaring

Makelaarschap B.V. Privacyverklaring Privyverklring Mkelrshp U heeft te mken met Mkelrshp. Mkelrshp is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring NVM-mkelr

Nadere informatie

Privacyverklaring Rien Treur Makelaardij

Privacyverklaring Rien Treur Makelaardij Privyverklring Rien Treur Mkelrdij U heeft te mken met mkelrdij Rien Treur. Mkelr M. Treur is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Privacyverklaring Rademaker Vastgoed V.O.F.

Privacyverklaring Rademaker Vastgoed V.O.F. Privyverklring Rdemker Vstgoed V.O.F. In deze verklring wordt uitgelegd welke gegevens n Rdemker Vstgoed V.O.F (hiern te noemen: Rdemker Vstgoed) worden verstrekt en wt Rdemker Vstgoed met deze gegevens

Nadere informatie

Privacyverklaring gwoon Makelaars

Privacyverklaring gwoon Makelaars Privcyverklring gwoon Mkelrs U heeft te mken met mkelrdij gwoon Mkelrs. gwoon Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Privacyverklaring Muller Makelaardij

Privacyverklaring Muller Makelaardij Privyverklring Muller Mkelrdij U heeft te mken met Muller Mkelrdij. Muller Mkelrdij is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Privacyverklaring SPAUWEN VASTGOED

Privacyverklaring SPAUWEN VASTGOED Privcyverklring SPAUWEN VASTGOED U heeft te mken met SPAUWEN VASTGOED. SPAUWEN VASTGOED is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Privacyverklaring Lamberink Makelaars & Adviseurs

Privacyverklaring Lamberink Makelaars & Adviseurs Privcyverklring Lmerink Mkelrs & Adviseurs U heeft te mken met Lmerink Mkelrs & Adviseurs, prtner in Dynmis. Alle Dynmis prtners zijn een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Bröring Mkelrs o/g U heeft te mken met Bröring Mkelrs o/g. Bröring mkelrs o/g is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. PRIVACYVERKLARING 1 Privyverklring Dennis de Mkelr U heeft te mken met Dennis de Mkelr. Dennis de Mkelr is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Privacyverklaring BrouwersHonselaarMakelaars

Privacyverklaring BrouwersHonselaarMakelaars Privyverklring BrouwersHonselrMkelrs U heeft te mken met BrouwersHonselrMkelrs. BrouwersHonselrMkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Kuiper Agrarische Makelaardij maakt gebruik van de navolgende diensten:

Kuiper Agrarische Makelaardij maakt gebruik van de navolgende diensten: Privcyverklring Kuiper grrische Mkelrdij In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. In deze verklring wordt ook uitgelegd welke gegevens n derden worden verstrekt. Kuiper

Nadere informatie

Privacyverklaring Woonfabriek Zwolle

Privacyverklaring Woonfabriek Zwolle Privyverklring Woonfriek Zwolle U heeft te mken met Woonfriek Zwolle. Woonfriek Zwolle is een NVM-mkelr. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Van welke diensten van Mijnheer Makelaars maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Mijnheer Makelaars.

Van welke diensten van Mijnheer Makelaars maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Mijnheer Makelaars. Privyverklring Mijnheer Mkelrs U heeft te mken met Mijnheer Mkelrs. Mijnheer Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Privacyverklaring Groenhout Makelaars

Privacyverklaring Groenhout Makelaars Privyverklring Groenhout Mkelrs U heeft te mken met Groenhout Mkelrs. Groenhout Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring mkelrdij De Keizer mkelrsgroep U heeft te mken met mkelrdij De Keizer mkelrsgroep. De Keizer mkelrsgroep is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens

Nadere informatie

Privacyverklaring Kroon van Diest Makelaars

Privacyverklaring Kroon van Diest Makelaars Privyverklring Kroon vn Diest Mkelrs U heeft te mken met Kroon vn Diest Mkelrs. Kroon vn Diest Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Hnsdemkelr U heeft te mken met Hnsdemkelr. Mkelr Hns Nijenhuis is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Vn den Bosh mkelrs U heeft te mken met Vn den Bosh mkelrs. Vn den Bosh mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring DIRK Mkelrs Txteurs BV U heeft te mken met mkelrdij DIRK Mkelrs Txteurs BV. DIRK Mkelrs Txteurs BV is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens

Nadere informatie

Privacyverklaring. Bij woningen: U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVMmakelaar/taxateur:

Privacyverklaring. Bij woningen: U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVMmakelaar/taxateur: Ploegstrt 7 8308 AA Ngele tel. 0527 652182 www.mkelrdijshoklnd.nl Privyverklring U heeft te mken met Mkelrdij Shoklnd. Mkelr John vn der Slikke is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Vn Beek Mkelrdij U heeft te mken met Vn Beek Mkelrdij. Mkelr Chris C. vn Beek is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Vn de Weerd Horemkelrdij U heeft te mken met Vn de Weerd Horemkelrdij. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. In deze verklring wordt ook uitgelegd welke

Nadere informatie

Privacyverklaring VERMUNT MAKELAARDIJ

Privacyverklaring VERMUNT MAKELAARDIJ Privyverklring VERMUNT MAKELAARDIJ U heeft te mken met Vermunt Mkelrdij. Vermunt Mkelrdij is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring mkelrdij BOLTHOF VAN DEN TOP U heeft te mken met mkelrdij BOLTHOF VAN DEN TOP. Mkelr BOLTHOF VAN DEN TOP is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring: Steenks & Vn Deelen mkelrs-txteurs U heeft te mken met Steenks & Vn Deelen mkelrs & txteurs, wij zijn NVM-mkelrs/txteurs. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring LAM ERA mkelrs U heeft te mken met LAM ERA mkelrs. LAM ERA mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? Privyverklring Mkelrdij Jelle Keij B.V. U heeft te mken met mkelrdij Jelle Keij B.V. Deze is een NVM-mkelr. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring mkelrdij Punt Mkelrs U heeft te mken met mkelrdij Punt Mkelrs. Mkelr Punt Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Olsthoorn Mkelrs U heeft te mken met Olsthoorn Mkelrs. Olsthoorn Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Olsthoorn Mkelrs U heeft te mken met Olsthoorn Mkelrs. Olsthoorn Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Gevert Mkelrs U heeft te mken met Gevert Mkelrs, dit is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring NVM-mkelr

Nadere informatie

Privacyverklaring Net makelaars

Privacyverklaring Net makelaars Privyverklring Net mkelrs U heeft te mken met Net mkelrs. Net mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring NVM-mkelr

Nadere informatie

Privacyverklaring Donné Vastgoed

Privacyverklaring Donné Vastgoed Privyverklring Donné Vstgoed U heeft te mken met Donné Vstgoed. Donné Vstgoed is een Verhuur mkelr. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Privacyverklaring Groenhout Makelaardij

Privacyverklaring Groenhout Makelaardij Privyverklring Groenhout Mkelrdij U heeft te mken met Groenhout Mkelrdij. Groenhout Mkelrdij is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Frieling Mkelrs Emmen B.V. U heeft te mken met Frieling Mkelrs Emmen B.V. De mkelr H.H.P. Frieling is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring mkelrdij De Texelse Mkelrs U heeft te mken met mkelrdij De Texelse Mkelrs. Mkelr De Texelse Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring mkelrdij XXXX U heeft te mken met mkelrdij XXXX. Mkelr XXXX is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring mkelrdij Mrtens Mkelrs BV. U heeft te mken met Mrtens Mkelrs BV. Mrtens Mkelrs BV is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring mkelrdij Frieslnd U heeft te mken met mkelrdij Frieslnd. Mkelr Frieslnd is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring BOS Mkelrs U heeft te mken met BOS Mkelrs. BOS Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring NVM-mkelr

Nadere informatie

Privacyverklaring Heutinck Makelaardij BV

Privacyverklaring Heutinck Makelaardij BV Privyverklring Heutink Mkelrdij BV U heeft te mken met Heutink Mkelrdij BV. Heutink Mkelrdij BV is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl

Nadere informatie

Privacyverklaring Govaert Makelaardij, Verhuur & Beheer B.V.

Privacyverklaring Govaert Makelaardij, Verhuur & Beheer B.V. Privyverklring Govert Mkelrdij, Verhuur & Beheer B.V. U heeft te mken met Govert Mkelrdij, Verhuur & Beheer B.V. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Vn Shuppen Mkelrs U heeft te mken met Vn Shuppen Mkelrs. Vn Shuppen Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Privacyverklaring Heemborgh Makelaars Sassenheim B.V.

Privacyverklaring Heemborgh Makelaars Sassenheim B.V. Privyverklring Heemorgh Mkelrs Sssenheim B.V. U heeft te mken met Heemorgh Mkelrs Sssenheim B.V.. Heemorgh Mkelrs Sssenheim B.V. is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Breheisen Mkelrs B.V. U heeft te mken met Breheisen Mkelrs B.V. en n hr gelieerde ondernemingen. Breheisen Mkelrs B.V. is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Privacyverklaring van HN Registermakelaar én taxateur.

Privacyverklaring van HN Registermakelaar én taxateur. Privyverklring vn HN Registermkelr én txteur. Mijn kntoor is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring NVM-mkelr stt,

Nadere informatie

Privacyverklaring Tebbens Torringa makelaardij

Privacyverklaring Tebbens Torringa makelaardij Privyverklring Teens Torring mkelrdij U heeft te mken met Teens Torring mkelrdij. Teens Torring Mkelr is een NVM-mkelr en txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Vn der Hoek mkelrdij B.V. U heeft te mken met Vn der Hoek mkelrdij B.V.. Vn der Hoek mkelrdij B.V. is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt

Nadere informatie

Privacyverklaring Paans Makelaars

Privacyverklaring Paans Makelaars Privyverklring Pns Mkelrs U heeft te mken met Pns Mkelrs. Pns Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring NVMmkelr

Nadere informatie

Privacyverklaring Heyen Makelaars. Mei 2018

Privacyverklaring Heyen Makelaars. Mei 2018 Privyverklring Heyen Mkelrs Mei 2018 Ltste wijziging: 31 mei 2018 Privyverklring Heyen Mkelrs U heeft te mken met Heyen Mkelrs. Heyen Mkelrs is een NVM- mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring mkelrdij 123mkelr U heeft te mken met mkelrdij 123mkelr. Mkelr 123mkelr is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan IMMOLAND: U wilt een woning kopen. Zie 3. U wilt een woning huren. Zie 4.

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan IMMOLAND: U wilt een woning kopen. Zie 3. U wilt een woning huren. Zie 4. Privyverklring U heeft te mken met. is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. In deze verklring wordt ook uitgelegd welke gegevens n NVM worden

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Lu Beumer Vstgoed U heeft te mken met Lu Beumer Vstgoed. Mkelr Lu Beumer is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Privacyverklaring makelaardij van der Houwen

Privacyverklaring makelaardij van der Houwen Privyverklring mkelrdij vn der Houwen U heeft te mken met mkelrdij vn der Houwen. Mkelr vn der Houwen is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Privacyverklaring Estata Makelaars o.g. B.V.

Privacyverklaring Estata Makelaars o.g. B.V. Privyverklring Estt Mkelrs o.g. B.V. U heeft te mken met mkelrdij Estt Mkelrs o.g. B.V. Estt Mkelrs o.g. B.V. is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt

Nadere informatie

Privacyverklaring Hage Makelaars

Privacyverklaring Hage Makelaars Privyverklring Hge Mkelrs U heeft te mken met Hge mkelrs. Hge Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring NVM-mkelr

Nadere informatie

Van welke diensten van Kreffer Makelaardij maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Kreffer Makelaardij.

Van welke diensten van Kreffer Makelaardij maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Kreffer Makelaardij. Privyverklring Kreffer Mkelrdij U heeft te mken met Kreffer Mkelrdij. Kreffer Mkelrdij is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. In deze verklring

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Boonstr Heijmeijer mkelrs U heeft te mken met Boonstr Heijmeijer mkelrs. Boonstr Heijmeijer mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Dlsheim Mkelrs U heeft te mken met Dlsheim Mkelrs. Dlsheim Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring DAK Mkelrdij B.V. U heeft te mken met DAK Mkelrdij B.V. DAK Mkelrdij B.V. is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVMmakelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVMmakelaar/taxateur. Privyverklring Groot Amsterdm mkelrdij v U heeft te mken met Groot Amsterdm mkelrdij.v. Mkelr Groot Amsterdm is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Vn Gelder grrish & lndelijk vstgoed U heeft te mken met Vn Gelder grrish & lndelijk vstgoed. Vn Gelder grrish & lndelijk vstgoed is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Vijfvinkel Trossèl Mkelrs B.V. U heeft te mken met Vijfvinkel Trossèl Mkelrs B.V.. Vijfvinkel Trossèl Mkelrs B.V. is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring mkelrdij Teer Mkelrs U heeft te mken met Teer Mkelrs. Teer Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Privacyverklaring makelaardij Hendrix & Huybregts

Privacyverklaring makelaardij Hendrix & Huybregts Privyverklring mkelrdij Hendrix & Huyregts Mkelrs U heeft te mken met mkelrdij Hendrix & Huyregts Mkelrs. Mkelr Hendrix & Huyregts Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring mkelrdij MkelrsPunt De Lnge Duinen U heeft te mken met mkelrdij MkelrsPunt De Lnge Duinen. Mkelrspunt De Lnge Duinen is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM- makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM- makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM- makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM- makelaar/taxateur. Privyverklring Miedem Mkelrdij U heeft te mken met Miedem Mkelrdij. Miedem Mkelrdij is een NVM- mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Unistee Mkelrs U heeft te mken met Unistee Mkelrs. Unistee Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Klver Mkelrdij Wonen U heeft te mken met Klver Mkelrdij Wonen B.V. Klver Mkelrdij Wonen B.V. is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Gerritse mkelrdij U heeft te mken met Gerritse mkelrdij. Gerritse mkelrdij is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring De Broekert Mkelrdij & Advies. U heeft te mken met De Broekert Mkelrdij & Advies. Mkelr A. de Broekert is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Reinerie Grntiemkelrs Houten U heeft te mken met Reinerie Grntiemkelrs Houten. Reinerie Grntiemkelrs Houten is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw

Nadere informatie

Privacyverklaring makelaardij

Privacyverklaring makelaardij Privyverklring mkelrdij Heemorgh mkelrs Nieuw-Vennep B.V. U heeft te mken met mkelrdij Heemorgh mkelrs Benneroek. Mkelr Hns E.A. Hogers is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring mkelrdij Vn Westrhenen Bedrijfsmkelrdij B.V. U heeft te mken met mkelrdij Vn Westrhenen Bedrijfsmkelrdij. Mkelr Vn Westrhenen Bedrijfsmkelrdij is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring

Nadere informatie

Privacyverklaring Lunshof makelaardij

Privacyverklaring Lunshof makelaardij Privyverklring Lunshof mkelrdij U heeft te mken met Lunshof Mkelrdij. Lunshof Mkelrdij is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Privacyverklaring makelaardij Hans Janssen Garantiemakelaars

Privacyverklaring makelaardij Hans Janssen Garantiemakelaars Privyverklring mkelrdij Hns Jnssen Grntiemkelrs U heeft te mken met mkelrdij Hns Jnssen Grntiemkelrs. Hns Jnssen Grntiemkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring FPN Mkelrdij U heeft te mken met FPN Mkelrdij. FPN Mkelrdij is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Privacyverklaring makelaardij: Kolmeijer makelaars Nijmegen

Privacyverklaring makelaardij: Kolmeijer makelaars Nijmegen Privyverklring mkelrdij: Kolmeijer mkelrs Nijmegen U heeft te mken met mkelrdij Kolmeijer mkelrs Nijmegen. Mkelr Kolmeijer mkelrs Nijmegen is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring K2mkelrs U heeft te mken met K2mkelrs. K2mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring NVM-mkelr stt,

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Koppes Mkelrdij BV U heeft te mken met Koppes Mkelrdij BV. Koppes Mkelrdij BV is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring mkelrdij: Jos vn der Linden (JVDL) Mkelrdij & Txties U heeft te mken met mkelrdij Jos vn der Linden (JVDL) Mkelrdij & Txties. Mkelr Jos vn der Linden (JVDL) Mkelrdij & Txties is een NVM-mkelr/txteur.

Nadere informatie

Privacyverklaring makelaardij Agriplaza B.V./ MooiWonen

Privacyverklaring makelaardij Agriplaza B.V./ MooiWonen Privyverklring mkelrdij Agriplz B.V./ MooiWonen U heeft te mken met mkelrdij Agriplz B.V./ MooiWonen. Mkelr Agriplz B.V./ MooiWonen is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er

Nadere informatie

Van welke diensten van Saris & Partners Makelaars maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de makelaar.

Van welke diensten van Saris & Partners Makelaars maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de makelaar. Privcyverklring Sris & Prtners Mkelrs U heeft te mken met Sris & Prtners Mkelrs. Sris & Prtners Mkelrs is een NVMmkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn.

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Het Betere Boerenerf U heeft te mken met Het Betere Boerenerf. Het Betere Boerenerf is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring mkelrdij De Txteurs U heeft te mken met De Txteurs. De Txteurs is een NVM- txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan Meer makelaar: U wilt een woning kopen. Zie 3. U wilt een woning huren. Zie 4.

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan Meer makelaar: U wilt een woning kopen. Zie 3. U wilt een woning huren. Zie 4. Privyverklring Meer mkelr U heeft te mken met Meer mkelr. Meer mkelr is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. In deze verklring wordt ook uitgelegd

Nadere informatie

Voor al deze verwerkingen is Kok Property Solutions B.V. de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Voor al deze verwerkingen is Kok Property Solutions B.V. de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn: Privy Sttement Privy verklring Kok Property Solutions B.V. U heeft te mken met Kok Property Solutions B.V. welke een deskundig is op het geied vn vstgoed en zowel dvies geeft lsmede koop en huurtrnsties

Nadere informatie

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur. Privyverklring Cto Mkelrs BV U heeft te mken met Cto Mkelrs BV. Cto Mkelrs BV is een NVMmkelr/txteur. In deze privyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring

Nadere informatie

Privacyverklaring makelaardij Reinders Huizen en Hypotheken

Privacyverklaring makelaardij Reinders Huizen en Hypotheken Privyverklring mkelrdij Reinders Huizen en Hypotheken U heeft te mken met mkelrdij Reinders Huizen en Hypotheken. Mkelr Reinders Huizen en Hypotheken is een NVM-mkelr/txteur. In deze privyverklring wordt

Nadere informatie