Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik."

Transcriptie

1

2

3 Belngrijke veiligheidsinstruties Lees deze veiligheidsinstruties lvorens u de mhine geruikt. Deze mhine is estemd voor huishoudelijk geruik. GEVAAR - Beperk het risio vn een elektrishe shok: 1 Trek ltijd de stekker uit het stopontt onmiddellijk n geruik, wnneer u de mhine reinigt, wnneer u onderhoud verriht volgens de nwijzingen in deze hndleiding of wnneer u de mhine oneheerd hterlt. WAARSCHUWING - Verklein de kns op rndwonden, rnd, elektrishe shok of letsel. 2 Trek ltijd de stekker uit het stopontt wnneer u deksels verwijdert, de mhine smeert of ndere npssingen verriht volgens nwijzingen in de hndleiding: Als u de stekker uit het stopontt wilt hlen, zet u eerst de hoofdshkelr op O (uit). Vervolgens pkt u de stekker vst en trekt u deze uit het stopontt. Trek niet n het snoer. Sluit de mhine rehtstreeks op een wndstopontt n. Geruik geen verlengsnoeren. Hl ltijd de stekker uit het stopontt ij een stroomstoring. 3 Geruik nooit de mhine ls een snoer of stekker eshdigd is, ls de mhine niet goed werkt, ls de mhine is gevllen of eshdigd, of ls er wter op is gemorst. Breng de mhine nr de dihtstijzijnde erkende deler of een servieentrum voor onderzoek, reprtie, elektrishe of mehnishe npssingen. Stop diret met het geruiken vn de mhine en hl het netsnoer uit het stopontt ls u iets ongeruikelijks opvlt, zols een geur, hitte, verkleuring of vervorming terwijl de mhine wordt geruikt of is opgeorgen. Drg de nimhine ltijd ij het hndvt wnneer u deze vervoert. Wnneer u de nimhine n een nder gedeelte optilt, kn de mhine eshdigen of vllen en letsel veroorzken. Mk geen plotselinge of onhtzme ewegingen wnneer u de nimhine optilt. U kunt hierdoor uw rug of knieën lesseren. 1

4 4 Houd ltijd uw werkoppervlk vrij: Geruik de mhine niet met gelokkeerde ventiltieopeningen. Houd de ventiltiegten vn de mhine en het voetpedl vrij vn stof, pluisjes en stukken stof. Plts geen voorwerpen op het voetpedl. Geruik geen verlengsnoeren. Sluit de mhine rehtstreeks op een wndstopontt n. Zorg dt er nooit enig voorwerp vlt of wordt gestoken in enige opening vn de mhine. Geruik de mhine niet wnneer spuitussen worden geruikt of zuurstof wordt toegediend. Geruik de mhine niet in de uurt vn een wrmteron, zols fornuis of strijkijzer. Anders kn de mhine, het netsnoer of het kledingstuk in rnd vliegen, met rnd of elektrishe shok ls gevolg. Plts deze nimhine niet op een onstiele ondergrond, zols een wnkele of sheve tfel. De nimhine zou kunnen vllen en letsel veroorzken. 5 Speile ndht is vereist wnneer u nit: Let ltijd goed op de nld. Geruik geen verogen of geroken nlden. Blijf met uw vingers uit de uurt vn lle ewegende onderdelen. Let voorl op ij de nld. Zet de hoofdshkelr op O (uit) ls u iets wilt npssen in de uurt vn de nld. Geruik geen eshdigde of onjuiste steekplt. Drdoor kn de nld reken. Trek niet n of duw niet tegen de stof tijdens het nien. Volg zorgvuldig de nwijzingen wnneer u nit uit de vrije hnd, zodt u de nld niet uigt wrdoor hij kn reken. 6 Deze mhine is geen speelgoed: Let goed op wnneer de mhine wordt geruikt door of in de uurt vn kinderen. De plsti zk wrin deze nimhine is geleverd, moet uiten ereik vn kinderen worden ewrd of worden weggegooid. Lt kinderen nooit met de zk spelen vnwege verstikkingsgevr. Geruik de mhine niet uiten. 7 Voor lnger geruiksplezier: Zet de mhine niet weg op een plts met diret zonliht of een hoge vohtigheidsgrd. Geruik of plts de mhine niet in de uurt vn een verwrming, strijkijzer, hlogeenlmp of ndere wrme voorwerpen. Geruik voor het reinigen vn de ehuizing lleen neutrle zeep of reinigingsmiddelen. Benzeen, thinner en shuurmiddelen kunnen de ehuizing en de mhine eshdigen en mogen nooit worden geruikt. Rdpleeg ltijd de edieningshndleiding wnneer u onderdelen, de persvoet, de nld of ndere delen gt verwisselen of instlleren. 2

5 8 Voor reprtie of fstelling: Als de verlihtingsunit (LED) is eshdigd, moet u deze lten vervngen door een erkende deler. Als de mhine een defet vertoont of moet worden fgesteld, ontroleert u eerst n de hnd vn het overziht voor proleemoplossing hter in de edieningshndleiding of u de fstelling zelf kunt uitvoeren. Als u het proleem niet kunt verhelpen, rdpleegt u uw pltselijke erkende Brother-deler. Geruik deze mhine lleen voor de estemde doeleinden, zols eshreven in deze hndleiding. Geruik door de friknt nevolen essoires zols eshreven in deze hndleiding. Bewr deze instruties. De inhoud vn deze hndleiding en de speifities vn dit produt kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Meer produtinformtie vindt u op onze wesite 3

6 ALLEEN VOOR GEBRUIKERS IN GROOT-BRITTANNIË, IERLAND, MALTA EN CYPRUS BELANGRIJK Voor vervnging vn de stekkerzekering geruikt u een zekering goedgekeurd door ASTA tot BS 1362, dt wil zeggen, met het symool, vn de sterkte die is ngegeven op de stekker. Plts ltijd het zekeringdeksel terug. Geruik nooit een stekker zonder zekeringdeksel. Als het eshikre stopontt niet geshikt is voor de stekker vn deze mhine, neemt u ontt op met uw offiiële deler om het juiste snoer te verkrijgen. VOOR GEBRUIKERS IN LANDEN MET V WISSELSTROOM EN MEXICO Personen (of kinderen) met eperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gerek n ervring en kennis mogen deze mhine lleen geruiken onder toeziht en met nwijzingen over het geruik door degene die verntwoordelijk is voor hun veiligheid. U moet erop toezien dt kinderen niet met de mhine spelen. 4

7 5

8 Inhoudsopgve Belngrijke veiligheidsinstruties...1 Inhoudsopgve...6 Inleiding...8 Mhineonderdelen en hun funtie...8 Mhine... 8 Nld- en persvoetgedeelte... 9 Bedieningstoetsen Bedieningspneel Aessoiretfel Aessoires...11 Bijgeleverde essoires Optionele essoires VOORBEREIDINGEN...13 De mhine n- en uitzetten...13 Voorzorgsmtregelen stroomvoorziening De mhine nzetten De mhine uitzetten Inrijgen vn oven- en onderdrd voorereiden...15 Spoel winden Spoel pltsen Bovendrd inrijgen Nld inrijgen Nld hndmtig inrijgen (zonder de nldinrijger te geruiken) Werken met de tweelingnld Nld wisselen...29 Voorzorgsmtregelen nlden Soorten nlden en toepssingen Nld ontroleren Nld verwisselen Persvoet verwisselen...33 Voorzorgsmtregelen persvoet Persvoet verwisselen De persvoethouder verwijderen Werken met de optionele oventrnsportvoet Nuttige funties...37 Nldstopstnd wijzigen Anvnkelijke nldstnd wijzigen Cilindrishe of grote stukken nien...39 Cilindrishe stukken nien Grote stukken stof nien GRONDBEGINSELEN VAN NAAIEN...41 Beginnen met nien...41 Niproedure Steek seleteren Steeklengte en -reedte npssen Stof pltsen Beginnen met nien Niwerk verstevigen Drd fknippen Automtish hteruitsteken/verstevigingssteken nien

9 Drdspnning npssen Nuttige nitips...50 Proefnien Vn nirihting vernderen Rondingen nien Dikke stoffen nien Dunne stoffen nien Strethstoffen nien Onderdrd nr oven hlen NAAISTEKEN...53 Overhndse steken nien...53 Overhndse steken nien met zigzgvoet J Overhndse steken nien met overhndse steekvoet G Bsissteken...55 Blindzoomsteken nien...56 Knoopsgtsteken nien...58 Knopen nzetten Rits inzetten...65 Een rits inzetten in het midden Zijrits inzetten Strethstoffen nien en elstiek evestigen...69 Strethstof nien Elstiek inzetten Applitie-, pthwork- en quiltsteken...71 Applitiesteken nien Pthworksteken (voor fntsiequilt) An elkr zetten Quilten Vrij quilten nien...77 Drievoudige strethsteken nien Trenssteek Deortieve steken nien...80 Fgotsteken Shelpsteek Smoksteken nien Shelprijgsteken nien Verindingssteken nien Erfstuksteken nien Werken met de zijsnijder (optioneel) BIJLAGE...89 Steekinstellingen...89 Nisteken Onderhoud...95 Buitenknt vn de mhine reinigen Grijper reinigen Steekplt verwijderen Proleemoplossing...97 Foutmeldingen Piepsignl ij ediening Het piepsignl ij ediening uitzetten Index

10 Inleiding Gefeliiteerd met de keuze voor dit produt. Lees Belngrijke veiligheidsinstruties zorgvuldig en lees vervolgens deze hndleiding ndhtig door voordt u de nimhine in geruik neemt, zodt u de diverse funties orret kunt uitvoeren. Houd deze hndleiding ltijd ij de hnd zodt u snel iets kunt nzoeken. Mhineonderdelen en hun funtie Mhine Spoelwinder (pgin 15) Geruik de spoelwinder voor het winden vn de spoel. Klospen (pgin 15, 20) Plts een drdklos op de klospen. Drdspnningsknop (pgin 49) Dri de drdspnningsknop om de spnning vn de ovendrd n te pssen. d Drdgeleider en voorspnningsshijf voor spoelwinden (pgin 15) Leid de drd onder deze drdgeleider en rond de voorspnningsshijf wnneer u de spoeldrd wilt winden. e Drdophlhendel (pgin 23) Shuif de drd vn rehts nr links door de opening in de drdophlhendel. f Drdfsnijder (pgin 48) Leid de drden door de drdfsnijder om ze f te snijden. g Aessoiretfel (pgin 10, 11, 39) Berg persvoeten en spoelen op in de essoiretfel. Verwijder de fneemre essoiretfel voordt u ilindrishe stukken nit. h Bedieningstoetsen en shuifknop voor snelheidsregeling (pgin 10) Met deze knoppen en de shuif edient u de nimhine. i Bedieningspneel (pgin 10) Geruik het edieningspneel om steken te seleteren en voor vershillende ndere steekinstellingen. j Ptroonseletieknop (pgin 42) Met deze knop kiest u het ptroon dt u wilt nien. k Hndwiel Dri het hndwiel nr u toe om één steek te nien of de nld omhoog of omlg te zetten. l Hoofdshkelr (pgin 14) Met deze shkelr zet u de mhine n en uit. m Voedingsnsluiting (pgin 14) Steek de stekker vn het netsnoer in de voedingsnsluiting. n Voetpedlnsluiting (pgin 45) Steek de stekker n het eind vn de voetpedlkel in de voetpedlnsluiting op de mhine. o Trnsporteurstndshkelr (pgin 75) Met deze shkelr kunt u de trnsporteur omlg zetten. p Persvoethendel (pgin 20) Met deze hendel kunt u de persvoet omhoog en omlg zetten. q Drdgeleider (pgin 16) Leid de drd onder deze drdgeleider wnneer u de spoeldrd wilt winden en de mhine wilt inrijgen. r Drdgeleiderdeksel (pgin 16) Leid de drd onder deze drdgeleider wnneer u de spoeldrd wilt winden en de mhine wilt inrijgen. s Ventiltieopening Deze opening zorgt voor luhtverversing rond de motor. t Hndvt Drg de nimhine n het hndvt wnneer u de mhine vervoert. 8

11 Nld- en persvoetgedeelte Nldinrijghendel Rijg de nld in met de nldinrijger. Knoopsgthendel Zet de knoopsgthendel omlg wnneer u knoopsgten en trenssteken nit. Persvoethouder De persvoet wordt evestigd op de persvoethouder. d Persvoethoudershroef De persvoethoudershroef houdt de persvoethouder op zijn plts. e Persvoet De persvoet oefent druk uit op de stof tijdens het nien. Bevestig de persvoet die het geshiktst is voor de geseleteerde steek. f Steekpltdeksel Verwijder het steekpltdeksel en reinig het spoelhuis en de grijper. g Trnsporteur De trnsporteur voert de stof door. h Spoel Begin met nien zonder de onderdrd nr oven te hlen. i Spoelhuisdeksel Verwijder het spoelhuisdeksel en plts de spoel in het spoelhuis. j Steekplt De steekplt is gemrkeerd om rehte nden te kunnen nien. k Drdgeleider n nldstng Leid de ovendrd door de drdgeleider n de nldstng. l Persvoethendel Met deze hendel kunt u de persvoet omhoog en omlg zetten. m Nldklemshroef De nldklemshroef houdt de nld op zijn plts. 9

12 Bedieningstoetsen Met de edieningstoetsen kunt u llerlei elementire mhinehndelingen gemkkelijk uitvoeren. Strt/stoptoets Druk op de strt/stopknop om te strten of stoppen met nien. Zolng u de knop ingedrukt houdt, nit de mhine op lge snelheid. Wnneer u stopt met nien, wordt de nld omlg gezet in de stof. Zie Beginnen met nien (pgin 44) voor meer informtie. Ahteruit/verstevigingssteektoets Druk op de hteruit/verstevigingssteektoets om steken hteruit te nien of verstevigingssteken te nien. U kunt hteruitnien door de toets ingedrukt te houden. U kunt verstevigingssteken mken door 3 tot 5 steken over elkr te nien. Zie Niwerk verstevigen (pgin 46) voor meer informtie. Nldstndtoets U kunt de nld omhoog of omlg zetten door op de nldstndtoets te drukken. Wnneer u tweeml op de toets drukt, mkt u één steek. d Shuifknop voor snelheidsregeling Ps de nisnelheid n door de shuifknop voor snelheidsregeling nr links of nr rehts te shuiven. Wnneer u de shuifknop voor snelheidsregeling nr links shuift, wordt de nisnelheid lger. Wnneer u de Bedieningspneel Met het edieningspneel, n de voorknt vn de nimhine, kunt u een steek seleteren en ngeven hoe de steek zl worden genid. Aessoiretfel De essoires worden opgeorgen in de opergruimte vn de essoiretfel. Dri het deksel vn de essoiretfel nr u toe om de opergruimte te openen. LCD-sherm Hier worden het nummer vn de geseleteerde steek (1), de persvoet die moet worden geruikt (2), de steeklengte (mm) (3) en de steekreedte (mm) (4) weergegeven. Steeklengtetoets (pgin 42) Hiermee kunt u de lengte vn de steek npssen. (Druk op voor een kleinere steeklengte of op + voor een grotere steeklengte.) Steekreedtetoets (pgin 43) Hiermee kunt u de reedte vn de steek npssen. (Druk op voor een kleinere steekreedte of op + voor een grotere steekreedte.) d Automtish hteruit/verstevigingssteektoets (pgin 48) U kunt de nimhine zo instellen dt utomtish n het egin en eind vn het stiksel hteruit wordt genid of verstevigingssteken worden gemkt. e Enkele/tweelingnldtoets (pgin 26) Druk op deze toets om de tweelingnldinstelling te seleteren. Telkens wnneer u de toets indrukt, shkelt de instelling tussen de enkele nld en de tweelingnld. Aessoiretfel Aessoireruimte Het essoirezkje evindt zih in de opergruimte. Opmerking Plts de essoires in de zk voordt u deze opergt in de essoiretfel. Als u de essoires niet in de zk pltst wnneer u deze opergt in de essoiretfel, kunnen de essoires vllen en zoekrken of eshdigen. 10

13 Aessoires Open de doos en ontroleer of de volgende essoires zijn ijgesloten. m ontt op met uw deler wnneer een rtikel ontreekt of eshdigd is. Bijgeleverde essoires De doos moet de volgende rtikelen evtten. Opmerking De shroef voor de persvoethouder is verkrijgr ij uw erkende deler. (Onderdeelode: XA ) * ** * 75/11 2 nlden 90/14 2 nlden 90/14 2 nlden: llpointnld (goudkleurig) ** De soort doos die wordt ijgeleverd, is fhnkelijk vn het mhinemodel. Nr. Onderdeel Onderdeelode Nr. Onderdeel Onderdeelode 1 Knoopsgtenvoet A XC Shroevendrier (klein) X Overhndse steekvoet G XC Kloskp (groot) Monogrmvoet N XD Kloskp (middelgroot) XE Ritsvoet I X Kloskp (klein) Zigzgvoet J (op mhine) XC Extr klospen XE Blindzoomvoet R X Klosnetje XA Knoopnzetvoet M XD (EU-lnden) 8 Tornmesje X Voetpedl XC (overige geieden) 9 Spoel (4) SFB (XA ) 22 Bedieningshndleiding XE Nldsetje X Beknopte edieningsgids XE Tweelingnld X Aessoirezkje XC Shoonmkorsteltje X Shijfvormige shroevendrier XC Gtjesponser Shroevendrier (groot) XC Doos Hoes XE XC

14 Steekptronenkrt evestigen (voor modellen die zijn toegerust met de steekptronenkrt) Op de steekptronenkrt stn de steken en steeknummers. Onder het steeknummer stt een letter (A, G, J, N of R) die ngeeft welke persvoet moet worden geruikt. Shuif eerst de steekptronenkrt in de steekptronenkrthouder en evestig de houder vervolgens n het hndvt vn de nimhine (zie feelding). Optionele essoires De volgende essoires zijn optioneel verkrijgr Nr. Onderdeel Onderdeelode Nr. Onderdeel Onderdeelode 1 Zijsnijder F054 (XC ) 7 Glijvoet F007N (XC ) 2 Quiltgeleider F016N 8 Open voet F027N (XC ) (XC ) 3 Brede tfel WT8 F035N 9 Steekgeleidervoet P (XE ) (XC ) 4 Boventrnsportvoet F033N F001N 10 1/4-inh-quiltvoet (XC ) (XC ) 5 Quiltvoet F005N 1/4-inh-quiltvoet met F (XC ) geleider (XC ) 6 Instelre rits/glonvoet F036N (XC ) Memo m ontt op met de dihtstijzijnde erkende deler wnneer u optionele essoires of onderdelen wilt estellen. Alle speifities zijn orret ten tijde vn het drukken vn de hndleiding. De onderdeelodes kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bezoek uw Brother-deler ls u een omplete lijst wilt vn de optionele essoires die verkrijgr zijn voor uw mhine. 12

15 1 VOORBEREIDINGEN De mhine n- en uitzetten 1 In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de mhine n- en uitzet. Voorzorgsmtregelen stroomvoorziening m de volgende voorzorgsmtregelen in ht voor de stroomvoorziening. WAARSCHUWING Geruik uitsluitend gewone huishoudnsluitingen ls elektriiteitsron. Als u een ndere stroomvoorziening geruikt, kunt u rnd, een elektrishe shok of shde n de mhine veroorzken. Controleer dt de stekkers op het netsnoer stevig in het stopontt en de voedingsnsluiting op de mhine zitten. Steek de stekker vn het netsnoer niet in een defet stopontt. Zet in de volgende gevllen de hoofdshkelr uit en hl de stekker uit het stopontt: Wnneer u de mhine oneheerd hterlt Wnneer u klr ent met werken Wnneer de stroom uitvlt tijdens het geruik Wnneer het pprt niet goed funtioneert vnwege een slehte nsluiting of loskoppeling Tijdens onweer Geruik uitsluitend het netsnoer dt wordt geleverd ij deze mhine. Geruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen wrop veel ndere pprten zijn ngesloten. Dit kn leiden tot rnd of een elektrishe shok. Rk de stekker niet met ntte hnden n. U kunt dn een elektrishe shok krijgen. Zet ltijd eerst de hoofdshkelr uit voordt u de stekker uit het stopontt hlt. Pk ltijd de stekker vst om deze uit het stopontt te hlen. Wnneer u n het snoer trekt, kn dit eshdigd rken, met rnd of een elektrishe shok ls gevolg. Zorg dt het snoer niet wordt ingesneden, eshdigd rkt, stevig wordt geogen, gedrid of smengeperst wordt en er niet n wordt getrokken. Plts geen zwre voorwerpen op het snoer. Besherm het snoer tegen hitte. Hierdoor zou het snoer kunnen eshdigd kunnen rken en rnd of een elektrishe shok kunnen veroorzken. Als het netsnoer of de stekker eshdigd zijn, rengt u de mhine voor reprtie nr de dihtstijzijnde erkende deler voordt u de mhine weer geruikt. Hl de stekker uit het stopontt wnneer u de mhine lngere tijd niet geruikt. Anders kn er rnd ontstn. 13

16 VOORBEREIDINGEN De mhine nzetten Pk het meegeleverde netsnoer uit. Controleer of de nimhine is uitgeshkeld (hoofdshkelr op ) en steek de stekker vn het netsnoer in de voedingsnsluiting rehts op de mhine. Steek de stekker vn het netsnoer in een norml stopontt. De mhine uitzetten Zet de mhine uit wnneer u ophoudt met nien. Zet de mhine ook uit wnneer u deze nr een ndere plek vervoert. Controleer of de mhine niet ezig is met nien. Druk op de linkerknt vn de hoofdshkelr rehts op de mhine (zet de shkelr op ). Hoofdshkelr Elektriiteitssnoer Druk op de rehterknt vn de hoofdshkelr rehts op de mhine (zet de shkelr op ). d De nilmp en het LCD-sherm gn uit wnneer u de mhine uitzet. Hl de stekker uit het stopontt. Pk de stekker vst wnneer u het netsnoer uit het stopontt hlt. Hl het netsnoer uit de voedingsnsluiting vn de mhine. Opmerking De nilmp en het LCD-sherm gn rnden wnneer u de mhine nzet. Wnneer tijdens het geruik vn de mhine de stroom uitvlt, zet u de nimhine uit en hlt u de stekker uit het stopontt. Volg de onderstnde proedure om de mhine weer op de juiste mnier te strten. 14

17 Inrijgen vn oven- en onderdrd voorereiden Spoel winden Wind de drd om de spoel. Hk vn de drdgeleider voor de spoelwinder Voorspnningsshijf Spoelwinders d Spoel 1 Geruik uitsluitend de spoel (onderdeelode: SFB (XA )) die speil voor deze nimhine is ontworpen. Het geruik vn een ndere spoel kn letsel tot gevolg heen of shde n de mhine veroorzken. De ijgeleverde spoel is speil voor deze nimhine ontworpen. Als u spoelen vn ndere modellen geruikt, werkt de mhine niet goed. Geruik lleen de ijgeleverde spoel of spoelen vn hetzelfde type (onderdeelode: SFB(XA ). Dit model Ander model 11,5 mm (7/16 inh) (wre grootte) Zet de mhine n. d Dri de klospen omhoog en verwijder de kloskp vervolgens. Plts de spoel op de spoelwinders zodt de veer op de s in de inkeping vn de spoel pst. e Klospen Kloskp Plts de drdklos voor de spoel volledig op de klospen. Shuif de klos zo op de pen dt de klos horizontl stt en de drd vn onder f nr voren fwikkelt. Inkeping Veer vn de spoelwinders Shuif de spoelwinders nr rehts totdt deze vstklikt. Als de klos niet zo is gepltst dt de drd juist fwikkelt, kn de drd verwrd rken rond de klospen. 15

18 VOORBEREIDINGEN f Shuif de kloskp op de klospen. Shuif de kloskp, met de liht fgeronde knt nr links, zo ver mogelijk nr rehts op de klospen, zodt de klos nr het rehteruiteinde vn de klospen wordt geshoven. g Houd de klos in uw rehterhnd. Trek met uw linkerhnd n de drd en leid de drd vervolgens onder de drdgeleider. Memo Wnneer u nit met fijn kruiswikkeldrd, geruikt u de kleine kloskp en lt u enige ruimte tussen de kp en de klos. 1 Drdgeleider Leid de drd vn hteren nr voren onder h het drdgeleiderdeksel. Houd de drd in uw rehterhnd en zorg dt de drd niet loshngt. Leid de drd vervolgens met uw linkerhnd onder het drdgeleiderdeksel. Kloskp (klein) Klos (kruiswikkeldrd) Ruimte Wnneer u drd geruikt die snel fwikkelt, zols doorzihtig nylon of metlliek drd, pltst u het klosnetje over de klos, voordt u de drdklos op de klospen pltst. Als het klosnetje te lng is, vouwt u het zodt het pst op het formt klos. Als u het klosnetje geruikt, wordt de spnning vn de ovendrd iets hoger. Controleer de drdspnning. Zie Drdspnning npssen (pgin 49) voor meer informtie. 1 2 i Drdgeleiderdeksel Trek de drd nr rehts, leid deze onder de hk vn de drdgeleider voor de spoelwinder en wind de drd vervolgens tegen de klok in tussen de shijven, terwijl u de drd zo ver mogelijk trekt. 3 Klosnetje Klos Kloskp d Klospen 4 Hk vn de drdgeleider voor de spoelwinder Voorspnningsshijf 16

19 j Houd met uw linkerhnd de drd vst die u onder de drdgeleider voor de spoelwinder het geleid en wind met uw rehterhnd het uiteinde vn de drd vijf à zes ml met de klok mee om de spoel. Druk eenml op m (strt/stoptoets). De spoel egint te drien en de drd wordt om de spoel gewonden. 1 k Leid het uiteinde vn de drd door de sleuf in de spoelwindersis. Trek de drd vervolgens nr rehts om deze f te snijden. Sleuf in spoelwindersis (met ingeouwde snijder) De drd wordt op een geshikte lengte fgesneden. Zorg dt u de drd fknipt zols ngegeven. Wnneer u de spoel windt zonder de drd f te snijden met de snijder die is ingeouwd in de sleuf in de spoelwindersis, wordt de spoel mogelijk niet goed gewonden. Bovendien kn de drd kn de drd verwrd rken in de spoel of kn de nld veruigen of reken wnneer de spoeldrd ijn oprkt. Strt/stoptoets Wnneer het winden vn de spoel trger gt, n drukt u eenml op (strt/stoptoets) om de mhine te stoppen. o Wnneer het winden vn de spoel trger gt, stopt u de mhine. Anders rkt de nimhine mogelijk eshdigd. Knip de drd f, shuif de spoelwinders nr links en verwijder vervolgens de spoel vn de s. l Shuif de shuifknop voor snelheidsregeling nr rehts om de spoelwindsnelheid te verhogen en nr links om de snelheid te verlgen. Memo Wnneer u de nimhine strt of het hndwiel drit ndt het drd om de spoel is gewonden, mkt de mhine een klikkend geluid. Dit duidt niet op een storing. Wnneer de spoelwinders nr rehts stt, kn de nld niet ewegen (nien is niet mogelijk). Shuifknop voor snelheidsregeling 17

20 VOORBEREIDINGEN Spoel pltsen Plts de spoel met opgewonden drd. Geruik een spoel die op de juiste mnier is gewonden, nders kn de nld reken of is de drdspnning mogelijk onjuist. Zet de nimhine uit (op ). Shuif de grendel n de rehterknt vn het spoelhuisdeksel nr rehts en verwijder het spoelhuisdeksel. De spoel is speil voor deze nimhine ontworpen. Als u spoelen vn ndere modellen geruikt, werkt de mhine niet goed. Geruik lleen de ijgeleverde spoel of spoelen vn hetzelfde type (onderdeelode: SFB(XA ). Dit model Ander model 11,5 mm (7/16 inh) (wre grootte) Zet de mhine uit voordt u de spoel pltst of de nld verwisselt. Anders kunt u letsel oplopen wnneer u per ongeluk op de strt/ stoptoets drukt en de mhine egint te nien. Druk eenml of tweeml op (nldstndtoets) om de nld omhoog te zetten en zet vervolgens de persvoethendel omhoog. d Spoelhuisdeksel Grendel Plts de spoel met uw rehterhnd zodt de drd n de linkerknt fwindt en trek de drd vervolgens met uw linkerhnd stevig onder het lipje. Lipje Houd de spoel omlg met uw vinger en plts de spoel zo dt de drd in de juiste rihting fwindt. Anders kn de nld reken of is de drdspnning mogelijk onjuist. Nldstndtoets 18

21 e Houd de spoel losjes vst met uw rehterhnd en leid de drd door de sleuf. Trek de drd vervolgens nr u toe om deze met de snijder f te snijden. f Bevestig het spoelhuisdeksel weer op zijn plts. Plts het lipje in de linkerenedenhoek vn het spoelhuisdeksel (A) en druk op de rehterknt (B). 1 Sleuf Drdfsnijder De drdfsnijder knipt de drd f. Controleer of de drd juist door de pltte veer vn het spoelhuis is geleid. Wnneer dit niet het gevl is, pltst u de spoel opnieuw. Memo U kunt eginnen met nien zonder de onderdrd nr oven te hlen. Wnneer u de onderdrd nr oven wilt hlen voordt u gt nien, rijgt u de mhine eerst in volgt u de proedure in Onderdrd nr oven hlen (pgin 52). Pltte veer Memo Mrkeringen rond het steekpltdeksel geven de rihting n voor het doorvoeren vn de drd. Zorg dt u de drd inrijgt zols ngegeven. 19

22 VOORBEREIDINGEN Bovendrd inrijgen In dit gedeelte wordt eshreven hoe u de klos voor de ovendrd pltst in de mhine en hoe u de drd in de nld steekt. Klospen Mrkering op hndwiel Volg ij het inrijgen vn de mhine zorgvuldig de instruties op. Als de ovendrd onjuist wordt ingeregen, kn de drd verwrd rken en kn de nld veruigen of reken. U kunt de nldinrijger geruiken met nimhinenlden 75/11 t/m 100/16. Geruik de juiste omintie vn drd en nld. Zie Soorten nlden en toepssingen (pgin 30) voor meer informtie over juiste ominties vn drd en nld. Voor drden met een dikte vn 130/20 of dikker kunt u de nldinrijger niet geruiken. U kunt de nldinrijger niet geruiken met de pltte nld of de tweelingnld. Zie Nld hndmtig inrijgen (zonder de nldinrijger te geruiken) (pgin 26) ls de nldinrijger niet kn worden geruikt. Zet de mhine n. Zet de persvoethendel omhoog. Persvoethendel Als de persvoet niet omhoog stt, kunt u de mhine niet goed inrijgen. 20

23 Druk eenml of tweeml op (nldstndtoets) om de nld omhoog te zetten. e Plts de klos voor de ovendrd volledig op de klospen. Shuif de klos zo op de pen dt de klos horizontl stt en de drd vn onder f nr voren fwikkelt. 1 Nldstndtoets Als de nld niet juist omhoog stt, kunt u de mhine niet inrijgen. Controleer of de mrkering op het hndwiel omhoog stt, zols ngegeven in de onderstnde feelding. Als het hndwiel niet in deze stnd stt, zet u de nld omhoog door op de nldstndtoets te drukken voordt u verder gt met de proedure. Als de klos niet zo is gepltst dt de drd juist fwikkelt, kn de drd verwrd rken rond de klospen en kn de drd of nld reken. Als de geruikte kloskp kleiner is dn de klos, kn de drd lijven hngen, ijvooreeld in de inkeping in de klos, of kn de nld reken. d Mrkering op hndwiel Dri de klospen omhoog en verwijder de kloskp vervolgens. Klospen Kloskp 21

24 VOORBEREIDINGEN Shuif de kloskp op de klospen. f g Houd de klos in uw rehterhnd. Trek met uw linkerhnd n de drd en leid de drd vervolgens onder de drdgeleider. Memo Wnneer u nit met fijn kruiswikkeldrd, geruikt u de kleine kloskp en lt u enige ruimte tussen de kp en de klos. 1 Drdgeleider Kloskp (klein) Klos (kruiswikkeldrd) Ruimte Wnneer u drd geruikt die snel fwikkelt, zols doorzihtig nylon of metlliek drd, pltst u het klosnetje over de klos, voordt u de drdklos op de klospen pltst. Als het klosnetje te lng is, vouwt u het zodt het pst op het formt klos. Als u het klosnetje geruikt, wordt de spnning vn de ovendrd iets hoger. Controleer de drdspnning. Zie Drdspnning npssen (pgin 49) voor meer informtie. Leid de drd vn hteren nr voren onder h het drdgeleiderdeksel. Houd de drd in uw rehterhnd en zorg dt de drd niet loshngt. Leid de drd vervolgens met uw linkerhnd onder het drdgeleiderdeksel. i Drdgeleiderdeksel Rijg de mhine in door de drd te leiden zols de ijfers op de mhine ngeven Klosnetje Klos Kloskp d Klospen 4 22

25 Shuif de drd vn rehts nr links in de j drdophlhendel. Drdophlhendel Memo U kunt de drdophlhendel niet inrijgen ls de nld niet omhoog stt. Druk op de nldstndtoets om de nld omhoog te zetten voordt u de drdophlhendel inrijgt. Nld inrijgen In onderstnd gedeelte wordt eshreven hoe u de nld inrijgt. Voor modellen die zijn toegerust met een drdgeleidershijf Trek het uiteinde vn de drd, die door de drdgeleider n de nldstng is geleid, nr links (A) en vervolgens vnf de voorknt (B) stevig door de gleuf in de drdgeleidershijf. 1 k Leid de drd hter de drdgeleider n de nldstng. U leidt de drd gemkkelijk hter de drdgeleider n de nldstng door de drd in uw linkerhnd vst te houden en vn rehts nr links in de geleider te trekken. B A Drdgeleidershijf Drdgeleider Drdgeleider n nldstng Breng de persvoethendel omlg. l Persvoethendel 23

26 VOORBEREIDINGEN Snijd de drd f met de drdfsnijder op de linkerknt vn de mhine. Zet de nldinrijghendel n de linkerknt vn de mhine omlg en zet de hendel vervolgens in de oorspronkelijke stnd. Drdfsnijder Opmerking Wnneer u drd geruikt die snel fwindt, zols metlliek drd, is het misshien moeilijk om de nld in te rijgen ls de drd is fgesneden. Geruik dn niet de drdfsnijder, mr trek ongeveer 80 mm (. 3 inh) drd uit ndt u de drd door de drdgeleidershijven het geleid (ngeduid met 7 ). Nldinrijghendel De drd gt door het oog vn de nld. Opmerking Als de nld niet volledig wordt ingeregen, mr zih in het oog vn de nld een lus vormt, trekt u voorzihtig de lus door het oog vn de nld zodt ook het uiteinde vn de drd door het oog gt mm (3 inh) of meer Trek niet te hrd n de drd. Dn kn de nld reken of veruigen. 24

27 Zet de persvoethendel omhoog. Leid het d uiteinde vn de drd door de persvoet en trek ongeveer 5 m drd (2 inh) nr de hterknt vn de mhine. Zorgt dt de drd hter de hk lijft steken (zie feelding). 1 5 m (2 inh) Het inrijgen vn de ovendrd is hiermee voltooid. Nu u de ovendrd en de onderdrd het ingeregen, kunt u eginnen met nien. Nldinrijghendel Zet de nldinrijghendel omhoog en trek n het uiteinde vn de drd, die door het oog vn de nld is geleid. Opmerking Als de nld niet omhoog stt, kunt u de nld niet inrijgen met de nldinrijger. Druk op (nldstndtoets) om de nld omhoog te zetten voordt u de nldinrijger geruikt. Voor modellen zonder een drdgeleidershijf Hk de drd in de geleider terwijl u de nldinrijghendel omlg zet. Trek niet te hrd n de drd ngezien hierdoor de nld kn veruigen. Zet de persvoethendel omhoog. Leid het d uiteinde vn de drd door de persvoet en trek ongeveer 5 m (2 inh) drd nr de hterknt vn de mhine. 5 m (2 inh) Het inrijgen vn de ovendrd is hiermee voltooid. Nldinrijghendel Drd Geleider 25

28 VOORBEREIDINGEN Nld hndmtig inrijgen (zonder de nldinrijger te geruiken) Wnneer u een speile drd, drd vn 130/20 of dikker, de pltte nld of de tweelingnld geruikt u kunt dn niet werken met de nldinrijger rijgt u de nld ls volgt in. Leid de drd hter de drdgeleider n de nldstng. Zie Bovendrd inrijgen (pgin 20) voor meer informtie. Werken met de tweelingnld Met de tweelingnld kunt u twee prllelle lijnen vn dezelfde steek nien met twee vershillende drden. Beide ovendrden moeten vn dezelfde dikte en kwliteit zijn. Geruik de tweelingnld en de extr klospen. Zie Steekinstellingen (pgin 89) voor meer informtie over steken die u kunt nien met de tweelingnld. Breng de persvoethendel omlg. Tweelingnld Extr klospen Persvoethendel Leid de drd vn voren nr hteren door het oog vn de nld. Geruik uitsluitend de tweelingnld (onderdeelode: X ). Wnneer u een ndere nld geruikt, kn de nld reken of kn de mhine eshdigd rken. Geruik nooit verogen nlden. Verogen nlden kunnen gemkkelijk reken, wt letsel kn veroorzken. Met de tweelingnld kunt u de nldinrijger niet geruiken. Wnneer u de nldinrijger geruikt met de tweelingnld, kn de nimhine eshdigd rken. Plts de tweelingnld. Zie Nld verwisselen (pgin 31) voor meer informtie over het pltsen vn een nld. d Zet de persvoethendel omhoog. Leid het uiteinde vn de drd door de persvoet en trek ongeveer 5 m drd (2 inh) nr de hterknt vn de mhine. Rijg de ovendrd voor de linkernld in. Zie stp tot en met j vn Bovendrd inrijgen (pgin 20) voor meer informtie. Rijg de ovendrd hndmtig door het oog vn de linkernld. Leid de drd vn voren nr hteren door het oog vn de nld. 26

29 d Plts de extr klospen op het uiteinde vn de spoelwinders. Spoelwinders Extr klospen Drdklos Bevestig zigzgvoet J. h Zie Persvoet verwisselen (pgin 33) voor meer informtie over het verwisselen vn de persvoet. Wnneer u de tweelingnld geruikt, moet u zigzgvoet J evestigen. Anders kn de nld reken of de mhine eshdigd rken. Zet de mhine n. i 1 Plts de drdklos en rijg de ovendrd in. e Memo Plts de drdklos zo dt de drd vnf de voorknt vn de klos fwikkelt. f g Rijg de ovendrd voor de rehterknt op dezelfde mnier in ls de ovendrd voor de linkerknt is ingeregen. 1 Drdgeleiderdeksel Zie stp tot en met j vn Bovendrd inrijgen (pgin 20) voor meer informtie. Rijg de rehternld hndmtig in zonder de drd door de drdgeleider op de nldstng te leiden. Leid de drd vn voren nr hteren door het oog vn de nld. j Het LCD-disply gt n. Seleteer een steek. Zie Steek seleteren (pgin 42) voor meer informtie over het seleteren vn steken. Zie Steekinstellingen (pgin 89) voor meer informtie over steken die u kunt nien met de tweelingnld. Druk op k Ndt u de steekreedte het ngepst, drit u het hndwiel lngzm nr u toe (tegen de klok in) om te ontroleren dt de nld de persvoet niet rkt. Als de nld de persvoet rkt, kn de nld veruigen of reken. (enkele/tweelingnldtoets). U kunt nu de tweelingnld geruiken. Druk op (enkele/tweelingnldtoets) ls u weer wilt nien met een enkele nld. Ook ls u de nimhine uitzet, lijft de tweelingnldinstelling gehndhfd. Zorg dt u de tweelingnldinstelling seleteert wnneer u de tweelingnld geruikt, nders kn de nld reken of de mhine eshdigd rken. 27

30 VOORBEREIDINGEN l Begin met nien. Zie Beginnen met nien (pgin 44) voor meer informtie over het eginnen met nien. Twee rijen steken worden prllel nst elkr gemkt. Opmerking Als u de tweelingnld geruikt, kunnen de steken te diht op elkr zitten, fhnkelijk vn de soort drd en stof die u geruikt. Vergroot de steeklengte in dt gevl. Zie Steeklengte en -reedte npssen (pgin 42) voor meer informtie over het npssen vn de steeklengte. Druk voor het wijzigen vn de nirihting op (nldstndtoets) om de nld omhoog te hlen uit de stof. Hl vervolgens de persvoethendel omhoog en dri de stof. Anders kn de nld reken of de mhine eshdigen. Dri de stof niet terwijl de tweelingnld omlg stt in de stof. De nld kn dn reken of de mhine kn eshdigd rken. 28

31 Nld wisselen In dit gedeelte wordt informtie gegeven over nimhinenlden. Voorzorgsmtregelen nlden 1 m de volgende voorzorgsmtregelen in ht ij het omgn met nlden. Wnneer u deze voorzorgsmtregelen niet opvolgt, kn dit ernstige gevolgen heen, ijvooreeld wnneer een nld reekt en stukjes ervn wegspringen. Lees de onderstnde instruties zorgvuldig en volg deze op. Geruik uitsluitend nlden voor huishoudnimhines. Wnneer u een ndere nld geruikt, kn de nld reken of kn de mhine eshdigd rken. Geruik nooit verogen nlden. Verogen nlden kunnen gemkkelijk reken, wt letsel kn veroorzken. 29

32 VOORBEREIDINGEN Soorten nlden en toepssingen Welke nimhinenld u moet geruiken, hngt f vn de stof en de dikte vn de drd. Rdpleeg de volgende tel om de geshikte drd en nld te eplen voor de stof die u wilt nien. Soort stof/toepssing Soort Drd Gewiht Nlddikte Middelmtig dikke stof Popeline Tfzijde Flnel, grdine Ktoenen drd Synthetishe drd Zijden drd 50 75/11 90/14 Dunne stof Linon Crêpe georgette Ktoenen drd Synthetishe drd /9 75/11 Chllis, stijn Zijden drd 50 Spijkerstof Ktoenen drd Dikke stof Rifluweel Tweed Synthetishe drd Zijden drd /14 100/16 Strethstof Jersey Triot Drd voor reiwerken Bllpointnld (goudkleurig) 75/11 90/14 Ktoenen drd Stoffen die gemkkelijk rfelen Synthetishe drd /9 90/14 Zijden drd 50 Voor fwerksteken Synthetishe drd Zijden drd /14 100/16 Memo Hoe kleiner het drdnummer, des te dikker de drd; hoe groter het nldnummer, des te dikker de nld. Geruik de llpointnld wnneer u strethstoffen nit of stoffen wr gemkkelijk steken worden overgeslgen. Geruik een nld 90/14 t/m 100/16 met trnsprnte nylondrden, ongeht welke stof u nit. In de ovenstnde tel vindt u de juiste ominties vn stof, drd en nld. Wnneer de omintie vn stof, drd en nld onjuist is, kn de nld veruigen of reken, voorl ij dikke stoffen (zols spijkerstof) en ij geruik vn dunne nlden (ijvooreeld 65/9 t/m 75/11). Bovendien kunnen de steken ongelijkmtig worden of gn plooien of kunnen steken worden overgeslgen. 30

33 Nld ontroleren Het is uiterst gevrlijk om te nien met een verogen nld, omdt de nld dn kn reken terwijl u n het werk ent. Leg een nld vóór geruik met de vlkke knt op een vlkke ondergrond en ontroleer of de fstnd tussen de nld en de ondergrond overl gelijk is. Nld verwisselen Vervng de nld zols hieronder wordt eshreven. Geruik een shroevendrier en een goede nld, zols eshreven in Nld ontroleren. Druk eenml of tweeml op (nldstndtoets) om de nld omhoog te zetten. 1 Vlkke knt Mrkering nldsoort Nldstndtoets Zet de mhine uit. Vlkke ondergrond Als de fstnd tussen de nld en de vlkke ondergrond niet gelijk is, is de nld verogen. Geruik geen verogen nld. Zet de nimhine uit voordt u de nld verwisselt. Anders kunt u letsel oplopen wnneer u per ongeluk drukt op de strt/ stoptoets en de mhine egint te nien. Breng de persvoethendel omlg. Vlkke ondergrond Persvoethendel Plts, voordt u de nld verwisselt, stof of ppier onder de persvoet om te voorkomen dt de nld in de opening in de steekplt vlt. 31

34 VOORBEREIDINGEN d Dri de nldklemshroef los en verwijder de nld. Houd de nld vst met uw linkerhnd en dri met uw rehterhnd de shroevendrier tegen de klok in. f Houd de nld vst met uw linkerhnd en dri de nldklemshroef vst. Dri de shroevendrier met de klok mee. Plts de tweelingnld op dezelfde mnier. Nldklemshroef Shroevendrier Dri de nldklemshroef niet met te veel krht vst of los, nders kunt u de mhine eshdigen. Zorg dt u de nld pltst tot n de nldstopper en dt u de nldklemshroef goed vstdrit met de shroevendrier. Anders kn de nld reken of kn de mhine eshdigd rken. e Plts de nld met de vlkke knt nr hteren totdt de nld de nldstopper rkt. Nldstopper 32

35 Persvoet verwisselen Voorzorgsmtregelen persvoet m de volgende voorzorgsmtregelen in ht voor de persvoet. 1 Geruik de persvoet die geshikt is voor de soort steek die u wilt mken, nders kn de nld de persvoet rken, wrdoor de nld kn veruigen of reken. Geruik uitsluitend persvoeten die speil zijn ontworpen voor deze nimhine. Het geruik vn ndere persvoeten kn leiden tot letsel of tot shde n de mhine. Persvoet verwisselen Vervng de persvoet volgens onderstnde instruties. Druk eenml of tweeml op (nldstndtoets) om de nld omhoog te zetten. Zet de persvoethendel omhoog. Persvoethendel Nldstndtoets d Druk op de zwrte toets hter op de persvoethouder om de persvoet te verwijderen. Zet de mhine uit. Zwrte knop Persvoethouder Zet de nimhine uit voordt u de persvoet verwisselt. Anders kunt u letsel oplopen wnneer u per ongeluk drukt op de strt/ stoptoets en de mhine egint te nien. Zorg dt de persvoet in de juiste rihting is gepltst, nders kn de nld de persvoet rken. Hierdoor kn de nld reken en letsel veroorzken. 33

36 VOORBEREIDINGEN e Plts de gewenste persvoet zo onder de houder dt de pen vn de persvoet op één lijn stt met de inkeping in de houder. Plts de persvoet zo dt de letter die het type persvoet ngeeft (J, A, enzovoort) leesr is. g Zet de persvoethendel omhoog om te ontroleren of de persvoet stevig vstzit. f Persvoethouder Inkeping Pen Memo De ode voor de persvoet die voor een eplde steek moet worden geruikt, wordt weergegeven op het LCD-disply. Zie Steek seleteren (pgin 42) voor meer informtie over het seleteren vn steken. Breng de persvoethendel lngzm omlg, zodt de persvoetpen in de inkeping in de persvoethouder klikt. De persvoethouder verwijderen Verwijder de persvoethouder wnneer u de nimhine reinigt of wnneer u de optionele oventrnsportvoet evestigt. Verwijder de persvoet. Zie Persvoet verwisselen (pgin 33) voor meer informtie. Dri de persvoethoudershroef los en verwijder vervolgens de persvoethouder. Dri de shroevendrier tegen de klok in. Persvoethendel Persvoethouder Inkeping d Pen Shroevendrier Persvoethouder Shroef d De persvoethendel is evestigd. 34

37 Persvoethouder evestigen Houd de persvoethouder in één lijn met de persvoetstng. Werken met de optionele oventrnsportvoet Met de optionele oventrnsportvoet worden eide stukken stof gelijkmtig doorgevoerd door de trnsporteur en de tnden op de persvoet. Dit is hndig voor het nien vn stoffen die lstig door te voeren zijn, zols vinyl en leer, en stoffen die gemkkelijk wegglijden, zols fluweel, of ij het mken vn quilts. Bevestig de oventrnsportvoet met de shroevendrier. 1 Persvoetstng Persvoethouder Houd de persvoethouder met uw rehterhnd omhoog en dri de shroef vst. Dri met uw linkerhnd de shroevendrier met de klok mee. De oventrnsportvoet evestigen Verwijder de persvoethouder Zie De persvoethouder verwijderen (pgin 34) voor meer informtie. Hk de verindingsvork vn de oventrnsportvoet op de nldklemshroef. Opmerking Als de persvoethouder onjuist is evestigd, is de drdspnning niet goed. Verindingsvork Nldklemshroef Dri de persvoethoudershroef stevig vst. Anders kn de persvoethouder erf vllen en mogelijk de nld rken, wrdoor de nld kn veruigen of reken. 35

38 VOORBEREIDINGEN Breng de persvoethendel omlg, plts de shroef voor de persvoethendel in de opening en dri de shroef vst met de shroevendrier. Zet de persvoethendel omhoog. Persvoethoudershroef Dri de shroef stevig vst met de shroevendrier; nders rkt de nld misshien de persvoet, wrdoor de nld kn veruigen of reken. Dri voordt u egint met nien het hndwiel lngzm nr u toe (tegen de klok in) om te ontroleren of de nld de persvoet niet rkt. Als de nld de persvoet rkt, kn de nld veruigen of reken. Opmerking Kies voor een snelheid tussen lngzm en middelmtig wnneer u werkt met de oventrnsportvoet. De oventrnsportvoet verwijderen Druk eenml of tweeml op (nldstndtoets) om de nld omhoog te zetten. Persvoethendel De persvoet gt omhoog. Dri met een shroevendrier de d persvoethoudershroef los en verwijder vervolgens de oventrnsportvoet. Persvoethoudershroef Bevestig de persvoethouder. e Zie De persvoethouder verwijderen (pgin 34) voor meer informtie. Memo U kunt lleen de rehte steek (met verstevigingssteek) en de zigzgsteek geruiken met de oventrnsportvoet. Zie Steekinstellingen (pgin 89) voor meer informtie over de steken. De optionele oventrnsportvoet is verkrijgr ij uw Brother-deler. Nldstndtoets De nld gt omhoog. Zet de mhine uit. 36

39 Nuttige funties Hieronder worden funties eshreven wrmee u effiiënter kunt nien. Nldstopstnd wijzigen Normliter is de nimhine zo ingesteld dt de nld in de stof lijft stn wnneer u stopt met nien. U kunt de mhine ehter ook zo instellen dt de nld omhoog stt wnneer u stopt met nien. Zet de mhine uit. Wnneer de nld omhoog lijft stn De nld lijft omhoog stn wnneer u stopt met nien. Memo Wnneer het nien is voltooid, kunt u de stof wegnemen. 1 Zet de mhine n terwijl u drukt op (utomtish hteruit/verstevigingssteektoets). Wnneer de mhine twee piepsignlen geeft, lt u de utomtish hteruit/ verstevigingssteektoets los. Wnneer de nld omlg lijft stn De nld lijft omlg stn wnneer u stopt met nien. Memo Geruik deze stnd wnneer u vn nirihting wilt vernderen ( Vn nirihting vernderen (pgin 50)) of wilt stoppen tijdens het nien. Automtish hteruit/verstevigingssteektoets De nldstopstnd is nu gewijzigd zodt de nld omhoog lijft stn. Memo Voer dezelfde proedure uit om de nldstopstnd te wijzigen zodt de nld omlg lijft stn. 37

40 VOORBEREIDINGEN Anvnkelijke nldstnd wijzigen Normliter wordt utomtish de rehte steek (linker nldstnd) geseleteerd wnneer u de nimhine inshkelt. U kunt de mhine zo instellen dt utomtish de rehte steek (middelste nldstnd) wordt geseleteerd wnneer u de mhine inshkelt. Zet de mhine uit. Zet de mhine n terwijl u drukt op (enkele/tweelingnldtoets). Wnneer de mhine twee piepsignlen geeft, lt u de enkele/tweelingnldtoets los. Enkele/tweelingnldtoets De nvnkelijke nldstnd wordt gewijzigd in de middelste nldstnd. Memo De opgegeven nvnkelijke nldstnd lijft gehndhfd wnneer u de nimhine uitzet. Voer dezelfde proedure uit om de nvnkelijke nldstnd te wijzigen in de linker nldstnd. 38

41 Cilindrishe of grote stukken nien Voordt u ilindrishe of grote stukken stof gt nien verwijdert u de essoiretfel. Cilindrishe stukken nien Door de essoiretfel te verwijderen kunt u gemkkelijker ilindrishe stukken zols mnhetten en roekspijpen nien. Grote stukken stof nien De optionele rede tfel mkt het nien vn grote stukken gemkkelijker. 1 Trek de essoiretfel nr links. Vouw de poten onder n de rede tfel uit. Trek de vier poten uit totdt deze vstklikken. Wnneer u de essoiretfel het verwijderd, kunt u nien met de vrije rm. Shuif het deel dt u wilt nien op de rm en ni vn ovenf. Trek de essoiretfel nr links. Plts de essoiretfel weer terug wnneer u klr ent met het nien met de vrije rm. 39

42 VOORBEREIDINGEN Instlleer de rede tfel. Houd de rede tfel horizontl terwijl u deze heleml op zijn plts shuift. De rehter enedenhoek vn de rede tfel vlt over het voorste gedeelte vn de nimhineed. f Instlleer de essoiretfel weer op de oorspronkelijke plts. Rehter enedenhoek Nimhineed 1 2 Opmerking De optionele rede tfel is verkrijgr ij uw Brother-deler. d Dri de shroef onder op elke poot om de hoogte f te stellen, zodt de rede tfel even hoog is ls het nimhineed. Verplts de nimhine niet terwijl de rede tfel drn is evestigd; hiermee zou u shde of letsel kunnen veroorzken. e Wnneer u klr ent met de rede tfel, mkt u deze weer los. U trekt de tfel nr links terwijl u deze enigszins omhoog tilt. 40

43 2 GRONDBEGINSELEN VAN NAAIEN Beginnen met nien Hieronder worden sishndelingen voor het nien eshreven. Lees de volgende voorzorgsmtregelen voordt u de nimhine gt geruiken. Let goed op de nld wnneer de mhine in werking is. Houd ovendien uw hnden uit de uurt vn lle ewegende delen zols de nld, het hndwiel en de drdophlhendel. Anders kunt u letsel oplopen. Trek niet te hrd n de stof en duw de stof niet te hrd tijdens het nien. Anders kunt u letsel oplopen of kn de nld reken. Geruik nooit verogen nlden. Verogen nlden kunnen gemkkelijk reken, wt letsel kn veroorzken. Geruik de juiste persvoet voor de soort steek die u wilt mken, nders kn de nld de persvoet rken, wrdoor de nld kn veruigen of reken. Ps op dt de nld ij het nien geen rijgspelden rkt, nders kn de nld veruigen of reken. Zet de nimhine uit voordt u de persvoet verwisselt. Anders kunt u letsel oplopen wnneer u per ongeluk drukt op de strt/stoptoets en de mhine egint te nien. 2 Niproedure Hieronder wordt de sisproedure voor het nien eshreven Zet de mhine n. Seleteer een steek. Bevestig de persvoet. Begin met nien. Zet de mhine n. Zie De mhine nzetten (pgin 14) voor meer informtie. Seleteer een steek die geshikt is voor de toepssing. Zie Steek seleteren (pgin 42) voor meer informtie. Bevestig de geshikte persvoet voor de soort steek die u wilt nien. Zie Persvoet verwisselen (pgin 33) voor meer informtie. Plts de stof en egin met nien. Knip de drden f wnneer het niwerk is voltooid. Zie Stof pltsen (pgin 43), Beginnen met nien (pgin 44) en Drd fknippen (pgin 48) voor meer informtie. 41

44 GRONDBEGINSELEN VAN NAAIEN Steek seleteren Met de ptroonseletieknop kunt u elke steek seleteren. Zet de mhine n. Dri de ptroonseletieknop om de steek te seleteren die u wilt nien. Dri de knop nr rehts voor een hoger nummer of nr links voor een lger nummer. Steeklengte en -reedte npssen Vooreeld: steek seleteren Dri de ptroonseletieknop totdt 05 wordt weergegeven in het LCD-disply. Druk op + of op (steeklengtetoets) om de steeklengte n te pssen. Steeklengtetoets Steeklengte Fijn d Grof + Ptroonseletieknop De steek wordt weergegeven op het LCD-disply. Bevestig de persvoet die wordt ngegeven in het LCD-disply. Type persvoet Zie Persvoet verwisselen (pgin 33) voor meer informtie. Memo De persvoet die moet worden geruikt, wordt ngegeven door de letter (J, A, enzovoort) oven het steeknummer. d Ps zo nodig de steeklengte en steekreedte n. Zie het volgende gedeelte, Steeklengte en - reedte npssen, voor meer informtie over npssingen. 42

45 Druk op + of op (steekreedtetoets) om de steekreedte n te pssen. Steekreedtetoets Steekreedte Sml d Breed Memo Wnneer de steeklengte of steekreedte fwijkt vn de stndrdinstelling, wordt niet meer weergegeven rond het symool of op het LCD-disply. Wnneer de steeklengte of steekreedte wordt teruggezet nr de stndrdinstelling, wordt opnieuw weergegeven rond het symool of op het LCD-disply. Als de steekreedte vn de geseleteerde steek niet kn worden ngepst, wordt rehts vn -- weergegeven op het LCD-disply. + Ndt u de steekreedte het ngepst, drit u het hndwiel lngzm nr u toe en ontroleert u dt de nld de persvoet niet rkt. Als de nld de persvoet rkt, kn de nld veruigen of reken. Wnneer de steken te diht op elkr zitten, vergroot u de steeklengte. Wnneer u doorgt met nien terwijl de steken te diht op elkr zitten, kn de nld veruigen of reken. Stof pltsen Zorg dt u de stukken stof in de juiste volgorde nit en dt de voor- en hterknt vn de stof op de juiste mnier tegen elkr liggen. Zet de mhine n. Automtish wordt de rehte steek (linker nldstnd) geseleteerd. Druk eenml of tweeml op (nldstndtoets) om de nld omhoog te zetten. Nldstndtoets Plts de stof onder de persvoet. Als de mrge n de rehterknt zit, kunt u gemkkelijker in een rehte lijn nien. De extr stof zit dn niet in de weg. 2 43

46 GRONDBEGINSELEN VAN NAAIEN d Houd het einde vn de drd en de stof in uw linkerhnd en dri met uw rehterhnd het hndwiel nr u toe (tegen de klok in) om de nld omlg te rengen nr het eginpunt vn het niwerk. Beginnen met nien Zodr u klr ent om te gn nien, kunt u de mhine strten. U kunt de nisnelheid npssen met de shuifknop voor snelheidsregeling of met het voetpedl. Note Belngrijk: Wnneer het voetpedl is ngesloten, kunt u (strt/stoptoets) niet geruiken om het nien te strten. Met de edieningstoetsen U kunt het nien strten en stoppen met de edieningstoets (strt/stoptoets). Seleteer de gewenste nisnelheid door de shuifknop voor snelheid nr links of nr rehts te shuiven. Wnneer u de shuifknop voor snelheidsregeling nr links shuift, wordt de nisnelheid lger; wnneer u de knop nr rehts shuift, wordt de snelheid hoger. Breng de persvoethendel omlg. e Shuifknop voor snelheidsregeling Persvoethendel De stof is nu goed gepltst en u kunt deze nien. 44

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding

Gecomputeriseerde naaimachineachine Bedieningshandleiding UW NAAIMACHINE LEREN KENNEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BIJLAGE Geomputeriseerde nimhinehine Bedieningshndleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES m ij het geruik vn deze mhine ltijd

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN Geomputeriseerde orduur- en nimhine Bedieningshndleiding Produtode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BORDUURWERK BIJLAGE G nr http://solutions.rother.om voor produtondersteuning

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Wnneer u eze mhine geruikt moet u elementire veiligheismtregelen nemen zols: Lees lle instruties voor geruik. GEVAAR - Verminer e kns op elektrishe shok: 1. Lt e mhine

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

nederlands english deutsch français español italiano português eng partnumber Z50093 userguide bugaboo cameleon part 1 eu - rv02 280706

nederlands english deutsch français español italiano português eng partnumber Z50093 userguide bugaboo cameleon part 1 eu - rv02 280706 eng de nl nederlnds english deutsh frnçis fr espñol es itlino it português pt prtnumer Z50093 userguide ugoo meleon prt 1 eu - rv02 280706 nederlnds 1 nl Copyright 2005 Bugoo Interntionl BV. De informtie

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J172W

Hier beginnen DCP-J172W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J72W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J152W

Hier beginnen DCP-J152W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J52W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J552DW

Hier beginnen DCP-J552DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J552DW DCP-J752DW Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J140W

Hier beginnen DCP-J140W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J140W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J132W

Hier beginnen DCP-J132W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J132W Lees de Hndleiding produt veiligheid voordt u uw mhine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J515W

Hier beginnen DCP-J515W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J55W DCP-J75W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG Wrshuwingen informeren

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J315W

Hier beginnen DCP-J315W Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J35W Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING VOORZICHTIG WAARSCHUWING geeft een mogelijk

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole UNIT 4 Meditie HOOFDSTUK 4 Bloeddrukontrole Dit projet werd gefinnierd met de steun vn de Europese Commissie. De verntwoordelijkheid voor deze pulitie ligt uitsluitend ij de uteur; de Commissie kn niet

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

Zip 12 Charging Wall Cabinet

Zip 12 Charging Wall Cabinet User's Guide Zip 12 Chrging Wll Cinet Includes Show & Stow technology. Show &Stow TM De nieuwste Gids voor instlltie door de geruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com User's Guide - English Guí del usurio

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart.

Welke van de volgende beweringen over de kromme snavel is of welke zijn juist voor jonge flamingo's? Maak het hokje met een juiste bewering zwart. Route I 1 Flmingo's Flmingo's zeven met hun kromme snvel voedsel uit het wter. Jonge flmingo's heen een rehte snvel. De jonge dieren zeven niet zelf voedsel uit het wter, mr worden door de ouders gevoerd.

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift Beknopte geruiksnwijzing Gllery 40 FB DECS nr 0648 Beker lift fout Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Beker verhindert de eweging vn de Schkel mchine UIT en

Nadere informatie

Originele bedieningshandleiding 11/2010. Voor toekomstig gebruik bewaren. Doka-onderdelenbox. Art.-nr. 583010000

Originele bedieningshandleiding 11/2010. Voor toekomstig gebruik bewaren. Doka-onderdelenbox. Art.-nr. 583010000 11/2010 Originele edieningshndleiding 999281407 nl Voor toekomstig geruik ewren ok-onderdelenox rt.-nr. 583010000 Originele edieningshndleiding ok-onderdelenox Produtfeelding Produteshrijving e ok-onderdelenox

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-7055W / DCP-7057W /

Hier beginnen DCP-7055W / DCP-7057W / Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lees de folder Veiligheid en wetgeving voordt u de mhine instlleert. Vervolgens vindt u in deze instlltiehndleiding instruties voor het

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Hier beginnen DCP-J4110DW

Hier beginnen DCP-J4110DW Instlltiehndleiding Hier eginnen DCP-J40DW Lees de Hndleiding product veiligheid voordt u uw mchine instlleert. Lees vervolgens deze Instlltiehndleiding voor de juiste instlltie- en configurtie-instructies.

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210

Beknopte instructies Gallery 210 Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Deur open Deur niet goed gesloten. Sluit de deur goed. Beknopte instructies Gllery 0 Droesk vol Tempertuur lg Lekk vol. De

Nadere informatie

Terrasverwarmer met RTS

Terrasverwarmer met RTS Terrsverwrmer met RTS Instlltiehnleiing Terrsverwrmer met RTS Wit rt.nr. 80876 Terrsverwrmer met RTS Zilver rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS ntriet rt.nr. 80 Terrsverwrmer met RTS Inhousopgve Pgin enkt

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Beslagwerk voor bouw en constructie met hout

Beslagwerk voor bouw en constructie met hout Beslgwerk voor ouw en onstrutie met hout Ctlogus 6.1 01/2009 Fxnummer voor estellingen: +49 (0) 2357-907-292 Legende NEU Nieuwe produten SB-verpkte produten Ter presenttie in rekken op hk. Als skin- of

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Documentcamera Gebruikershandleiding

Documentcamera Gebruikershandleiding Documentcmer Gebruikershndleiding Belngrijke veiligheidsinstructies Lees deze Gebruikershndleiding en houd u n lle veiligheidsinstructies voor uw documentcmer. Bewr deze hndleiding goed. Wrschuwing Let

Nadere informatie

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge Link Qulity Aess Point Wireless Power WPS Instlltiegids Met de sluit u uw modem drdloos n op uw Proximus TV-deoder Instellingen volgens het model vn uw modem. U heeft: een -ox 3-modem Zie punt 1 een -ox

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Spiegelen, verschuiven en draaien in het vlak

Spiegelen, verschuiven en draaien in het vlak 2 Spiegelen, vershuiven en drien in het vlk it kun je l 1 de iddelloodlijn vn een lijnstuk herkennen en tekenen 2 een hoek eten en tekenen 3 de issetrie vn een hoek herkennen en tekenen 4 de oördint vn

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA.

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA. Hnleiing voor het mken vn Ppierrhitetuur, PA. Inleiing PA is het mken vn 3D ojeten uit een plt stuk ppier of krton. Eerst wort een ontwerp gemkt op ppier of krton. Door het snijen en vouwen vn het ontwerp

Nadere informatie

5 Straling en gezondheid

5 Straling en gezondheid 5 Strling en gezondheid Ioniserende strling VWO Uitwerkingen sisoek 51 INTRODUCTIE 1 [W] Toepssingen en risio 2 [W] Atoomouw 3 Wr of niet wr? Niet wr: Een negtief gelden ion heeft ltijd meer elektronen

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck

Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck Antwoorden Doeboek 1 Kijk op kegelsneden Rob vn der Wll en Liesbeth de Clerk 1 De 3 4 ) 5 Een 6 Als 7 8 ) 9 De Nee, lle punten die 1 entimeter vn het midden liggen, liggen op de irkel. gevrgde figuur bestt

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

HiPath 3000 vanaf V3.0

HiPath 3000 vanaf V3.0 HiPth 3000 vnf V3.0 Gigset SL 1 professionl Gigset S1 professionl hter HiPth Cordless Offie Gebruiksnwijzing Veiligheidsvoorshriften Veiligheidsvoorshriften Hndset Voorzihtig: Gebruik de hndset niet in

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel

Natuurlijke getallen op een getallenas en in een assenstelsel Turf het ntl fouten en zet de resultten in een tel. Vlmingen Nederlnders resultt ntl resultt ntl 9 9 en nder tlstelsel U Ontijfer de volgende hiërogliefen met ehulp vn het overziht op p. in het leerwerkoek.........................

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Gebruikerhandleiding

Gebruikerhandleiding Geruikerhndleiding Welkom Hrtelijk dnk voor uw nkoop vn dit pprt. Lees deze hndleiding ndchtig voorlleer u uw pprt voor de eerste keer geruikt. Bewr deze hndleiding op een veilige plts en geruik deze ls

Nadere informatie

Kenmerken. Specificaties van de wagen. 888-SV-21DN-00 rev C - SV21-91007. Bewegingsbereik

Kenmerken. Specificaties van de wagen. 888-SV-21DN-00 rev C - SV21-91007. Bewegingsbereik Kenmerken - SV-9007 Stnder Noteookruimte 3 Werkvlk 4 Opergvk voor één () lithium-iontterij 5 Kntelre toetsenordplnk en polssteun Rechter-/linkermuisplnk en -houder 7 Keleheer 8 Vergrendeling voor stnder

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier Route J 1 Vle gieren Over het lgemeen zijn gieren niet bepld de meest geliefde dieren. Hun kle kop en hls en hun gedrg zijn dr vk de oorzk vn. Welke reden kun je bedenken voor het feit dt op de kop en

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE)

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) OWNER S MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) Voor lgemeen publiek gebruik Binnenpprt RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 100

Beknopte instructies Gallery 100 Beknopte instructies Gllery 100 11.99 1 35203400 Beknopte geruiksnwijzing displymeldingen Melding Mogelijke oorzk Mogelijke remedie Wnneer de storing niet kn worden E0 Dosering zonder wter Tijd vn de poederdosering

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J4510DW

Hier beginnen MFC-J4510DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J450DW MFC-J470DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Abnormale verdachte (niet accidentele, intentionele) letsels en afwijkingen

Abnormale verdachte (niet accidentele, intentionele) letsels en afwijkingen hoofdstuk 10 Anormle verdchte (niet ccidentele, intentionele) letsels en fwijkingen 10.1 Inleiding Eenderde vn de letsels evindt zich op een voor een letsel ongeruikelijke plek, zols de zijknt vn het gelt,

Nadere informatie

T-MODE TM R-W 868 Mhz

T-MODE TM R-W 868 Mhz T-MODE TM R-W 868 Mhz VERKLARING VAN CONFORMITEIT Friknt: Adres: FAAC S.p.A. Vi Clri, 10-40069 Zol Predos BOLOGNA - ITALIË verklrt dt: de ndrijving mod. TM 45 rdio, - wind in overeenstemming is met de

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm geothermische wrmtepomp Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm geothermische wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve Inhoudsopgve 1 Algemene

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

K4 Relativiteitstheorie

K4 Relativiteitstheorie K4 Reltiviteitstheorie Ruimtetijd vwo Uitwerkingen bsisboek K4. INTRODUCTIE 2 3 De golflengte vn rdiostrling is groter dn die vn liht. b Uit λ f volgt dt de frequentie vn de fotonen vn rdiostrling lger

Nadere informatie

VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN

VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN VERKOOPPROGRAMMA 2015-2016 AANSLUITKOPPELINGEN EN BUIZEN NIEUWE WEBSITE Technische fiches, lgemene productinformtie, prktische instlltietips,... u vindt snel lle informtie die u zoekt en nog veel meer

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl AFRIKA RAPPORT Je gt op ontdekkingstoht nr de Afriknse dieren die in het Prk en in de Sfri vn Koninklijke Burgers Zoo leven. Bentwoord lle vrgen en hl je Afrik Rpport! Wrttenzwijnen Welkom in Burgers Prk!

Nadere informatie

e u z e B L O K K E N K L A S V M B O

e u z e B L O K K E N K L A S V M B O K e u z e B L O K K E N K L A S 1 2 V M B O V M B O BLOK 1 Dinsdg 3 de en 4 de uur 10 septemer tot en met 1 oktoer (4 lessen) Jeugd d Vliegen/vliegeren e g Powerpoint/Prezi/Wordle h TomTom(1) Redy stedy

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Colofon Iepen en iepziekte Uitgve Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Hg Vormgeving Teres Jonkmn (BNO) Druk Fcilitire dienst - Multimedi Deze brochure

Nadere informatie

BUISKOPPELINGEN. TÜV Gecertifi ceerd VAST EN ZEKER

BUISKOPPELINGEN. TÜV Gecertifi ceerd VAST EN ZEKER BUISKOPPELINGEN TÜV Geertifi eerd VAST EN ZEKER 01-11-2015 EASYCLAMP -uiskoppelingen worden vervrdigd vn smeedr gietijzer. De EASYCLAMP -uiskoppelingen zijn vold/thermish verzinkt wrdoor ze orrosieestendig

Nadere informatie

Hier beginnen MFC-J6520DW

Hier beginnen MFC-J6520DW Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-J6520DW MFC-J6720DW Lees e Hnleiing prout veilighei voort u uw mhine instlleert. Lees vervolgens eze Instlltiehnleiing voor e juiste instlltie- en onfigurtie-instruties.

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Waaruit zou je kunnen afleiden dat het bewegen van de staart iets te maken kan hebben met een soort van communicatie naar soortgenoten?

Waaruit zou je kunnen afleiden dat het bewegen van de staart iets te maken kan hebben met een soort van communicatie naar soortgenoten? Route C 1 Bluwe duikers Omdt lleen de mnnetjes kleine hoorntjes heen, zijn ze goed vn de vrouwtjes te ondersheiden. Een vrouwtje zorgt smen met het mnnetje voor de jongen. In hun territorium willen deze

Nadere informatie

Wiskunde voor 1 havo/vwo

Wiskunde voor 1 havo/vwo Wiskunde voor 1 hvo/vwo Deel 2 Versie 2013 Smensteller 2013 Het uteursreht op dit lesmteril erust ij Stihting Mth4All. Mth4All is derhlve de rehtheende zols edoeld in de hieronder vermelde retive ommons

Nadere informatie

Kenmerken. Specificaties van de wagen Bewegingsbereik. 888-SV-21MN-00 rev C - SV21-91008. Gewichtscapaciteiten

Kenmerken. Specificaties van de wagen Bewegingsbereik. 888-SV-21MN-00 rev C - SV21-91008. Gewichtscapaciteiten Kenmerken - SV-9008 Stnder Noteookruimte 3 Werkvlk 4 Electronische, zelfsluitende medicijnenlde 5 Kntelre toetsenordplnk en polssteun Rechter-/linkermuisplnk en -houder 7 Keleheer 8 Vergrendeling voor

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie