Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden"

Transcriptie

1 Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs ,00 v.o.n. Groot m²

2 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn Nuenen, n een krkteristieke dorpsstrt en toch op loopfstnd vn ntuurgeied Het Nuenens Broek, molen De Roosdonck, lsmede uitvlswegen richting Eindhoven en Helmond, is een ouwkvel gelegen. De ouwkvel heeft een oppervlkte vn m², lwr een vrijstnde woning met ijgeouw gereliseerd mg worden. Krkteristieke dorpstrt Berg 2

3 2. Kdstrle informtie De gemeente Nuenen c.. iedt te koop n een ouwkvel, zols hieronder nder omschreven en weergegeven op de kdstrle tekening. gemeente sectie nummer grootte Nuenen E m² Kdstrle krt 3. Ligging De te koop ngeoden ouwkvel is centrl gelegen n de oostzijde vn de krkteristieke strt Berg te Nuenen, op het terrein vn een voormlig tuincentrum. De ouwkvel is gesitueerd tussen de nummers 58 en 60, wr thns vrijstnde woningen zijn gereliseerd. 3

4 Overzichtskrt Uitsnede 4

5 4. Mogelijkheden en vergunning De te koop ngeoden ouwkvel is opgenomen in het geldende estemmingspln Nuenen Centrum 2012, zols op 27 juni 2013 vstgesteld door de gemeenterd vn de gemeente Nuenen. In voornoemd estemmingspln is de ouwkvel estemd ls Wonen. Het perceel is ngewezen ls ouwloctie voor het ouwen vn een vrijstnde woning met ijgeouw. De mximle ouwhoogte vn de woning edrgt 10 m¹ met een mximle goothoogte vn 7 m¹. Er is geen omgevingsvergunning voor de ctiviteit ouwen voor de ouwkvel nwezig. Kosten voor het opstellen en nvrgen vn de omgevingsvergunning voor de ctiviteit ouwen komen voor rekening en risico vn de koper. Leges zijn niet in de koopsom verdisconteerd. Uitsnede estemmingspln Centrum Nuenen 5. Bodemkwliteit De gemeente heeft in 2010, ij de nkoop vn het terrein wrop de ouwkvel is gesitueerd, een odemonderzoek door SRE Milieudienst lten uitvoeren. De resultten vn dit onderzoek geven n dt er zowel in oven- ls ondergrond geen verontreinigingen nwezig zijn en dt er op sis vn de odemkwliteit geen eperkingen n het geruik zijn. Indien gewenst kn het volledige rpport ter hnd worden gesteld. 6. Koopprijs De koopprijs voor de ouwkvel edrgt ,00 (zegge: zeshonderdtweeëntchtigduizend euro) vrij op nm. 5

6 7. Ndere informtie Voor ndere informtie en/of vrgen kunt u contct opnemen met ons kntoor: Gloudemns De heer G. Schol (doss.nr ) Postus AL ROSMALEN Bezoekdres: Hinthm 117c te Rosmlen T +31(0) F +31(0) Bijlge 1. Bestemmingsplnregels An deze rochure kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 6

7 BIJLAGE 1

8 Artikel 13 Wonen 13.1 Bestemmingsomschrijving De voor Wonen ngewezen gronden zijn estemd voor: c d e f g h i j k l m n o p q r wonen l dn niet in comintie met een n huis veronden eroeps- of edrijfsctiviteit en ed & rekfst; n huis veronden eroeps- of edrijfsctiviteit; estnde edrijven, ter pltse vn de nduiding edrijf ; een congrescentrum, ter pltse vn de nduiding congrescentrum ; detilhndel, ter pltse vn de nduiding detilhndel ; dienstverlening, ter pltse vn de nduiding dienstverlening ; kntoor, ter pltse vn de nduiding kntoor ; kntoor en prktijkruimte, ter pltse vn de nduiding mtschppelijk ; een zorginstelling, ter pltse vn de nduiding zorginstelling ; een prkeergrge, ter pltse vn de nduiding prkeergrge ; tuinen en erven; groenvoorzieningen; prkeervoorzieningen; voorzieningen voor verkeer en verlijf; wter en wterhuishoudkundige voorzieningen; nutsvoorzieningen; de instndhouding en escherming vn gemeentelijke monumenten ter pltse vn de nduiding specifieke ouwnduiding gemeentelijk monument ; de instndhouding en escherming vn rijksmonumenten ter pltse vn de nduiding specifieke ouwnduiding rijksmonument.

9 13.2 Bouwregels Hoofdgeouwen Voor hoofdgeouwen gelden de volgende regels: Hoofdgeouwen mogen uitsluitend worden geouwd innen het ouwvlk. Het ouwvlk mg volledig worden eouwd. c De voorgevel moet worden geouwd in de voorgevelrooilijn of op een fstnd vn niet meer dn 3 m dr chter. d De volgende eouwingstypologie dient te worden ngehouden: 1 Ter pltse vn de nduiding vrijstnd zijn uitsluitend vrijstnde hoofdgeouwen toegestn. 2 Ter pltse vn de nduiding twee-neen zijn uitsluitend twee-neen geouwde hoofdgeouwen toegestn. 3 Ter pltse vn de nduiding gestpeld zijn uitsluitend gestpelde hoofdgeouwen toegestn. 4 Ter pltse vn de nduiding neengeouwd zijn uitsluitend neengeouwde hoofdgeouwen toegestn. 5 Ter pltse vn de nduiding specifieke ouwnduiding ptio zijn uitsluitend ptiowoningen toegestn. e De fstnd tot de zijdelingse perceelsgrens mg niet minder edrgen dn: 1 3 m n eide zijden ter pltse vn de nduiding vrijstnd ; 2 3 m n één zijde ter pltse vn de nduiding twee-neen. f g h i j De goothoogte mg niet meer edrgen dn ngegeven ter pltse vn de nduiding mximle goot- en ouwhoogte (m). De ouwhoogte mg niet meer edrgen dn ngegeven ter pltse vn de nduiding mximle goot- en ouwhoogte (m). De dkhelling dient miniml 20 en mg mximl 55 edrgen, met dien verstnde dt dit vereiste niet geldt voor mximl 40% vn de oppervlkte vn het hoofdgeouw, en met dien verstnde dt dit vereiste niet geldt indien de mximle goot- en ouwhoogte in één ouwvlk gelijk zijn n elkr. Ter pltse vn de nduiding specifieke ouwnduiding ptio dient per ouwperceel miniml 25 m² oneouwd te lijven. Nieuwouw vn woningen is niet toegestn, met uitzondering vn:

10 1 woningen ter pltse vn de nduiding mximum ntl wooneenheden wrij het ntl woningen niet meer mg edrgen dn is ngegeven. 2 vervngende nieuwouw. k Het is niet toegestn estnde woningen te splitsen in meerdere woningen An- en uitouwen, ijgeouwen en overkppingen Voor n- en uitouwen, ijgeouwen en overkppingen gelden de volgende regels: c An- en uitouwen, ijgeouwen en overkppingen mogen uitsluitend worden geouwd innen het ouwvlk en/of innen de gronden ter pltse vn de nduiding ijgeouwen. In fwijking vn het eplde onder zijn ter pltse vn de nduiding ijgeouwen uitgesloten geen ijgeouwen toegestn. Bij n- en uitouwen, ngeouwde ijgeouwen en ngeouwde overkppingen geouwd voor de chtergevellijn vn het hoofdgeouw mg de fstnd tot de zijdelingse perceelsgrens niet minder edrgen dn: 1 3 m n eide zijden ij vrijstnde hoofdgeouwen; 2 3 m n één zijde ij twee-neengeouwde hoofdgeouwen. d e f g h i Bijgeouwen, zijdelingse n- en uitouwen en zijdelingse overkppingen mogen innen het ouwvlk uitsluitend worden geouwd op een fstnd vn miniml 3 m chter de voorgevellijn vn het hoofdgeouw. De eouwde oppervlkte vn n- en uitouwen, ijgeouwen en overkppingen in het ouwvlk en ter pltse vn de nduiding ijgeouwen tezmen mg in totl mximl 60 m² per ouwperceel edrgen. Indien de oppervlkte vn de gronden gelegen chter de chtergevelrooilijn meer edrgt dn 200 m², dn mg, in fwijking vn het eplde onder d, de genoemde oppervlkte vn 60 m² worden vermeerderd met 10% vn deze overmt tot een mximum vn in totl 120 m². In fwijking vn het eplde onder d en e telt de eouwde oppervlkte vn n- en uitouwen, ijgeouwen en overkppingen ij vrijstnde en twee-neen geouwde hoofdgeouwen niet mee ij de erekening vn de eouwde oppervlkte, voor zover deze n- en uitouwen, ijgeouwen en overkppingen zijn geouwd chter de voorgevellijn en voor de chtergevelrooilijn vn het hoofdgeouw. In nvulling op het eplde onder d en e geldt voor de gronden gelegen chter de chtergevelrooilijn dt miniml 25 m² oneouwd dient te lijven. In fwijking vn het eplde onder d t/m g geldt ter pltse vn de nduiding specifieke ouwnduiding ptio dt per ouwperceel miniml 25 m² oneouwd dient te lijven. j De goothoogte mg niet meer edrgen dn 3,3 m. k De ouwhoogte mg niet meer edrgen dn 6,5 m.

11 l Het dk mg ofwel estn uit een pltdk ofwel uit een kp met een dkhelling vn mximl Nutsvoorzieningen Voor geouwen ten ehoeve vn nutsvoorzieningen gelden de volgende regels: De oppervlkte mg niet meer edrgen dn 15 m². De ouwhoogte mg niet meer edrgen dn 3 m Prkeergrge De ondergrondse diepte vn een prkeergrge ter pltse vn de nduiding prkeergrge mg niet meer edrgen dn 4 m Bouwwerken geen geouwen zijnde Voor ouwwerken, geen geouwen zijnde gelden de volgende regels De ouwhoogte vn erf- of terreinfscheidingen voor de voorgevellijn mg niet meer edrgen dn 1 m. De ouwhoogte vn erf- of terreinfscheidingen chter de voorgevellijn mg niet meer edrgen dn 2 m. c De ouwhoogte vn pergol s mg niet meer edrgen dn 3 m. d De ouwhoogte vn overige ouwwerken, geen geouwen zijnde, mg niet meer edrgen dn 2 m Ndere eisen Burgemeester en wethouders kunnen ndere eisen stellen: n geouwen, enkel met etrekking tot de situering, de goothoogte, de ouwhoogte, de dkhelling en de kpvorm; n verkeersvoorzieningen, de situering vn geouwen, de situering vn in- en uitritten, de situering vn groenvoorzieningen en de situering en het ntl prkeerpltsen en fietsenstllingpltsen.

12 13.4 Afwijken vn de ouwregels An- of uitouw voor de voorgevel Het evoegd gezg kn een omgevingsvergunning verlenen voor het fwijken vn het eplde su ten ehoeve vn n- en uitouwen voor de voorgevel vn het hoofdgeouw, mits wordt voldn n de volgende voorwrden: De diepte vn de n- of uitouw mg niet meer edrgen dn 1,5 m. De reedte mg niet meer edrgen dn 2/3 vn de reedte vn de voorgevel vn het hoofdgeouw. c De goothoogte vn de n- of uitouw mg niet meer edrgen dn 3,3 m. d De ouwhoogte vn de n- of uitouw mg niet meer edrgen dn 6,5 m. e f De fwijking leidt niet tot een onevenredige ntsting vn de elngen vn de nurige erven. De fwijking leidt niet tot een onevenredige ntsting vn de stedenouwkundige kwliteit vn de omgeving Afwijken fstnd tot voorgevellijn Het evoegd gezg kn een omgevingsvergunning verlenen voor het fwijken vn het eplde su onder c teneinde f te wijken vn de miniml voorgeschreven fstnd tot de voorgevellijn, mits wordt voldn n de volgende voorwrden: De fwijking leidt niet tot een onevenredige ntsting vn de elngen vn de nurige erven. De fwijking leidt niet tot een onevenredige ntsting vn de stedenouwkundige kwliteit vn de omgeving Afwijken goot- en ouwhoogte n- en uitouwen en ngeouwde ijgeouwen Het evoegd gezg kn een omgevingsvergunning verlenen voor het fwijken vn het eplde su onder j en l teneinde een grotere goot- c.q. ouwhoogte vn de n- en uitouwen en ngeouwde ijgeouwen toe te kunnen stn, mits wordt voldn n de volgende voorwrden: c Vnwege de rchitectonische smenhng tussen hoofdgeouw en n- en uitouw en ijgeouw, is een grotere goot- c.q. ouwhoogte wenselijk. De fwijking leidt niet tot een onevenredige ntsting vn de elngen vn de nurige erven. De fwijking leidt niet tot een onevenredige ntsting vn de stedenouwkundige kwliteit vn de omgeving.

13 Afwijken oppervlkte n- en uitouwen, ijgeouwen en overkppingen ij monumenten Het evoegd gezg kn een omgevingsvergunning verlenen voor het fwijken vn het eplde su onder d en e teneinde een grotere oppervlkte n n- en uitouwen, ijgeouwen en overkppingen toe te kunnen stn, uitsluitend ter pltse vn de nduiding specifieke ouwnduiding gemeentelijk monument of specifieke ouwnduiding rijksmonument, mits wordt voldn n de volgende voorwrden: c d e De fwijking leidt niet tot een onevenredige ntsting vn de elngen vn de nurige erven. De fwijking leidt niet tot een onevenredige ntsting vn de stedenouwkundige kwliteit vn de omgeving. De toegestne eouwde oppervlkte mg met niet meer dn 30 m² worden verhoogd. De fwijking leidt niet tot een onevenredige ntsting vn de cultuurhistorische wrde vn het etreffende monument. Voordt het evoegd gezg een esluit neemt over een omgevingsvergunning, wint het evoegd gezg het dvies in ij de gemeentelijke monumentencommissie over de mogelijke ntsting vn de cultuurhistorische wrden Afwijken ouwhoogte erffscheiding vóór de voorgevellijn Het evoegd gezg kn een omgevingsvergunning verlenen voor het fwijken vn het eplde in onder teneinde voor de voorgevellijn een erffscheiding toe te stn vn mximl 2 m ten ehoeve vn de fscherming vn zijtuinen (in hoeksituties), mits wordt voldn n de volgende voorwrden: c d De fscheiding is niet hoger dn voor het wrorgen vn de privcy noodzkelijk is. Het uitzicht wordt niet dusdnig elemmerd dt drdoor de verkeersveiligheid in gevr wordt gercht. De fwijking leidt niet tot een onevenredige ntsting vn de elngen vn de nurige erven. De fwijking leidt niet tot een onevenredige ntsting vn de stedenouwkundige kwliteit vn de omgeving Specifieke geruiksregels Strijdig geruik Onder geruik in strijd met de estemming wordt in ieder gevl egrepen: het geruik vn ruimten innen een woning en/of ijgeouwen voor de uitoefening vn een pulieksntrekkende eroeps- of edrijfsctiviteit n huis.

14 An huis veronden eroeps- of edrijfsctiviteit Binnen de estemming Wonen is geruik vn een deel vn de woning en/of de ijgeouwen ten ehoeve vn de uitoefening vn een n huis veronden eroeps- of edrijfsctiviteit toegestn, mits wordt voldn n de volgende voorwrden: c d e f Mximl 35% vn het vloeroppervlk vn de woning met inegrip vn gereliseerde n- en uitouwen en ijgeouwen, met een mximum vn 50 m² mg worden geruikt voor n huis veronden eroeps- of edrijfsctiviteit. Degene die de ctiviteiten in de woning of het ijgeouw zl uitvoeren, dient tevens de ewoner vn de woning te zijn. Het geruik mg niet leiden tot een onevenredige ntsting vn de verkeersontsluitings- en prkeersitutie ter pltse. De ctiviteit dient qu rd, omvng en uitstrling te pssen in een woonomgeving. De ctiviteit mg niet omgevingsvergunningplichtig ingevolge rtikel 2.1 lid 1 onder e vn de Wet lgemene eplingen omgevingsrecht zijn. Er mg geen detilhndel pltsvinden, uitgezonderd een eperkte verkoop ls ondergeschikte ctiviteit en wel in vernd met de ctiviteit Bed& rekfst Bed& rekfst is toegestn, mits wordt voldn n de volgende voorwrden: c het geruik ten ehoeve vn ed & rekfst gekoppeld en ondergeschikt moet zijn n de woonfunctie ter pltse; de woning ls zodnig herkenr lijft; de ed & rekfstvoorziening: 1 innen de estnde eouwing wordt gereliseerd; 2 door de ouwkundige opzet, indeling en mtvoering niet kn functioneren ls een zelfstndige woning. Een prte kookgelegenheid ij de voorziening is niet toegestn; 3 de prkeerlns in de directe omgeving niet ndelig eïnvloedt; 4 geen onevenredige ndelige gevolgen oplevert voor het woon- en leefklimt vn omwonenden en de edrijfsvoering vn omliggende edrijven; 5 per woning niet meer dn 2 slppltsen nwezig zijn. 6 de vloeroppervlkte n logeereenheden en zelfstndige snitire voorzieningen niet meer edrgt dn 50 m².

15 Bedrijven Ter pltse vn de nduiding edrijf mg de edrijfsvloeroppervlkte niet meer edrgen dn de estnde edrijfsvloeroppervlkte vermeerderd met 10% Detilhndel Ter pltse vn de nduiding detilhndel mg de edrijfsvloeroppervlkte niet meer edrgen dn de estnde edrijfsvloeroppervlkte vermeerderd met 10% Afwijken vn de geruiksregels Afwijken pulieksntrekkende eroeps- of edrijfsctiviteit n huis Het evoegd gezg kn een omgevingsvergunning verlenen voor het fwijken vn het eplde in , teneinde innen een woning en/of ijgeouwen de uitoefening vn een pulieksntrekkende eroeps- of edrijfsctiviteit n huis toe te stn, mits wordt voldn n de volgende voorwrden: c d e f Mximl 35% vn het vloeroppervlk vn de woning met inegrip vn gereliseerde n- en uitouwen en ijgeouwen, met een mximum vn 50 m² mg worden geruikt voor pulieksntrekkende eroeps- of edrijfsctiviteiten n huis. Degene die de ctiviteiten in de woning of het ijgeouw zl uitvoeren, dient tevens de ewoner vn de woning te zijn. Het geruik mg niet leiden tot een onevenredige ntsting vn de verkeersontsluitings- en prkeersitutie ter pltse. De ctiviteit dient qu rd, omvng en uitstrling te pssen in een woonomgeving; De ctiviteit mg niet omgevingsvergunningplichtig ingevolge rtikel 2.1 lid 1 onder e vn de Wet lgemene eplingen omgevingsrecht zijn. Er mg geen detilhndel pltsvinden, uitgezonderd een eperkte verkoop ls ondergeschikte ctiviteit en wel in vernd met de ctiviteit Afwijken ed & rekfst Het evoegd gezg kn een omgevingsvergunning verlenen voor het fwijken vn het eplde in lid ten ehoeve vn de vestiging vn een ed & rekfst tot mximl 6 slppltsen, met dien verstnde dt: het pnd wrin de ed & rekfst wordt gereliseerd een minimle inhoud heeft vn 650 m³; het geruik ten ehoeve vn ed & rekfst gekoppeld en ondergeschikt moet zijn n de woonfunctie ter pltse;

16 c d de woning ls zodnig herkenr lijft; de ed & rekfstvoorziening: 1 innen de estnde eouwing wordt gereliseerd; 2 door de ouwkundige opzet, indeling en mtvoering niet kn functioneren ls een zelfstndige woning. Een prte kookgelegenheid ij de voorziening is niet toegestn; 3 de prkeerlns in de directe omgeving niet ndelig eïnvloedt; 4 geen onevenredige ndelige gevolgen oplevert voor het woon- en leefklimt vn omwonenden en de edrijfsvoering vn omliggende edrijven.

17

water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

water en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding; bld -1- rtikel 3 wonen 3.1 doeleinden 3.1.1 De op de plnkrt voor "wonen (W)" ngewezen gronden zijn bestemd voor: wonen; b ter pltse vn de subbestemming woonwgens : voor wonen in woonwgens en/of chlets

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

COMFORTABEL WONEN IN VILT. Nieuwbouw 7 energiezuinige villa s met garage

COMFORTABEL WONEN IN VILT. Nieuwbouw 7 energiezuinige villa s met garage COMFORTABEL WONEN IN VILT Nieuwouw 7 energiezuinige vill s met grge VERKAVELING COMFORTABEL WONEN IN VILT Het ruim opgezette pln met royl emeten percelen is lndelijk gelegen in het frie Limurgse Heuvellnd

Nadere informatie

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren:

c voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen 156, Voor de tijd van twintig jaren: Trieventel ehorende ij de Verordening grf- en egrfrechten 2015 Hoofdstuk 1 Verlenen vn rechten tot egrven en tot ijzetten vn sussen 1.1 Voor het verlenen vn een uitsluitend recht om in een epld grf of

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen Onder Auditoren Zestien prktijksituties door de ogen vn milieuuditors Verslg SCCM-Auditordgen 2002 Stihting Coördintie Certifitie Milieuzorgsystemen Inleiding Op 18 en 26 mrt 2002 heeft SCCM een tweetl

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing 2015/6606 Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve vn het besluit tot fwijken vn het bestemmingspln krchtens rtikel 2.12, lid 1, sub, onder vn de Wet lgemene beplingen omgevingsrecht (Wbo) voor het uitbreiden

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER SVM~nivo MAKELAARDIJLEER 7 deemer 2004 Beshikre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve

Nadere informatie

EXAMENONDERDEEL ELEKTRONISCHE INSTRUMENTATIE (5GG80) gehouden op woensdag 22 juni 2005, van tot uur.

EXAMENONDERDEEL ELEKTRONISCHE INSTRUMENTATIE (5GG80) gehouden op woensdag 22 juni 2005, van tot uur. Technische Universiteit Eindhoven Fculteit Elektrotechniek EXAMENONDEDEEL ELETONISCHE INSTUMENTATIE (5GG8) gehouden op woensdg juni 5, vn 4. tot 7. uur. Het geruik vn het collegedictt Elektronische Instrumenttie

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Artikel 16 Woongebied

Artikel 16 Woongebied blad -1- Artikel 16 Woongebied 16.1 Bestemmingsomschrijving De voor Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel

Polisvoorwaarden Confior ZorgFlexibel Polisvoorwrden Confior ZorgFlexiel Modelnummer Zvw 2.99.06 C003 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Afkortingen en egripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslg 2 Artikel 3 Toepssingsgeied vn deze zorgverzekering 2 Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stihting voor Voortgezet Vrijeshoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2015-1- 30 septemer 2015 Het Geert

Nadere informatie

Woondoeleinden 2 (W2)

Woondoeleinden 2 (W2) Artikel 4 Woondoeleinden 2 (W2) 4.1 Doeleindenomschrijving De op de plankaart voor Woondoeleinden 2 (W2) aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende doeleinden: a wonen; b aan huis verbonden beroepen;

Nadere informatie

Prins Hendrikstraat 88 a Belfeld Koopsom: kosten koper

Prins Hendrikstraat 88 a Belfeld Koopsom: kosten koper Prins Hendrikstraat 88 a Belfeld Koopsom: 149.500 kosten koper Zeer ruime bouwkavel (ca. 1.367 m²) op een schitterende locatie! Gelegen aan de rand van het dorp in een prachtig groene omgeving en met alle

Nadere informatie

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BLZ. 1 VERZEKERING VOOR UW BEDRIJF AANSPRAKELIJKHEID Ondernemen rengt ltijd risico s mee. Zols het risico dt u schde veroorzkt wrvoor u nsprkelijk wordt gesteld.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Binckhorst Noord. Milieu-invloed bestaande bedrijven en functies

Bestemmingsplan Binckhorst Noord. Milieu-invloed bestaande bedrijven en functies Besteingspln Binckhorst oord Milieu-invloed estnde edrijven en functies Besteingspln Binckhorst oord Milieu-invloed vn estnde edrijven en functies ttus vrijgve n versie Definitief opsteller W. Drost dtu

Nadere informatie

Artikel 4: Woondoeleinden 2

Artikel 4: Woondoeleinden 2 05-01-03 blz 17 Artikel 4: Woondoeleinden 2 4. 1. Bestemmingsomschrijving De voor woondoeleinden 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN

NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN NOTA VAN BEANTWOORDING STRUCTUURVISIE HAAREN Procedure De Structuurvisie Hren etreft een ctulistie vn de Structuurvisie Plus uit 2004. De ctulistie heeft pltsgevonden ls gevolg vn het in werking treden

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

De noodzakelijke voorwaarden voor een evenwicht kunnen derhalve samengevat worden als: F = 0 geen resulterende kracht in x richting.

De noodzakelijke voorwaarden voor een evenwicht kunnen derhalve samengevat worden als: F = 0 geen resulterende kracht in x richting. 1. EVENWICHT Zols in het eerste gedeelte over krchten en momenten reeds n de orde is gesteld werken op een lichm meestl meerdere krchten tegelijkertijd. We zeggen dt het lichm onderhevig is n een stelsel

Nadere informatie

Te Huur Oude Udenseweg 14, Uden. Volledig zelfstandige bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte.

Te Huur Oude Udenseweg 14, Uden. Volledig zelfstandige bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte. Te Huur Oude Udenseweg 14, Uden. Volledig zelfstndige bedrijfsruimte met inpndige kntoorruimte. Vloeroppervlkte Huurprijs : Bedrijfsruimte c. 133 m² VVO. Kntoorruimte c. 19 m² VVO. : 1.000,00 per mnd.

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS 2007 LCR Kwliteitsriteri 2007 1 VOORWOORD Hierij treft u de notitie "Kwliteitsriteri dvisering en immunistie vn reizigers"

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" 1 februri 212 Voorontwerp Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" Conept Inhoud: TLICHTING PLANRGLS VRBLDING Plnnummer: NL.IMR.1621.BP15

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

FEESTWEEK AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING. 1 Gegevens van de organisator/aanvrager

FEESTWEEK AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING. 1 Gegevens van de organisator/aanvrager FEESTWEEK AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING 1 Gegevens vn de orgnistor/nvrger Anvrger (stichting, vereniging, onderneming, prticulier) Adres en huisnummer Postcode en woonplts Volledige nm contctpersoon Adres

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

September 2015 - Reproductie toegelaten mits bronvermelding. V.U. Frédérick Warzée CODE. inzake reclame en marketingcommunicatie cosmetische producten

September 2015 - Reproductie toegelaten mits bronvermelding. V.U. Frédérick Warzée CODE. inzake reclame en marketingcommunicatie cosmetische producten CODE Septemer 2015 - Reproductie toegelten mits ronvermelding. V.U. Frédérick Wrzée inzke reclme en mrketingcommunictie voor cosmetische producten 1 2 Inhoud 1 2 3 4 5 6 Inleiding 4 Referenties 6 2.1.

Nadere informatie

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING?

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? ICK KEUZEHULP WELK LICHTCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? Voor inloopeveiliging geldt onder meer de norm EN 13855. Dit is de norm voor het eplen vn de veiligheidsfstnd. Deze fstnd is fhnkelijk

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016. Artikel 1

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016. Artikel 1 De raad van de gemeente Wijk ij Duurstede; gelezen het voorstel van urgemeester en wethouders d.d. 17 novemer nr. ; gelet op artikel 220 tot en met 220 h van de Gemeentewet; esluit: vast te stellen de:

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

4 4 vr v ije j ka k ve v ls l s De Sche h ife f la l ar r 15, Veghe h l Vig i ere r nde d be b st s emming n 1

4 4 vr v ije j ka k ve v ls l s De Sche h ife f la l ar r 15, Veghe h l Vig i ere r nde d be b st s emming n 1 4 vrije kavels De Scheifelaar 15,, Veghel Vigerende bestemming 1 Artikel 13 Wonen-1 13.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. de uitoefening van

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Digitale informatieverwerking

Digitale informatieverwerking Digitle informtieverwerking E. Gernt Inleiding De elektroni leent zih ook uitstekend voor de verwerking vn informtie. De informti is in stt om de één of ndere vorm vn informtie om te zetten in een elektrishe

Nadere informatie

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende

Medicatieveiligheid voor kwetsbare groepen in de langdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Medictieveiligheid voor kwetsre groepen in de lngdurige zorg en zorg thuis onvoldoende Verpleeghuizen en verzorgingshuizen moeten nog punten vereteren; gehndicptenzorg en thuiszorg moeten snel veiliger

Nadere informatie

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze Koenraadtweg 22 - Maarheeze De Koenraadtweg is de mooie lommerrijke, doorgaande weg die de dorpskern van Maarheeze verbindt met de sportvelden, de villaparken en het natuurgebied De Pan. Het uitzicht wordt

Nadere informatie

TE HUUR. Hogestraat 69-03, 6651 BH DRUTEN

TE HUUR. Hogestraat 69-03, 6651 BH DRUTEN TE HUUR Hogestraat 69-03, 6651 BH DRUTEN. Projectinformatie Algemene gegevens : In het karakteristieke winkelcentrum van Druten gelegen winkelunit met souterrain/berging. Objectadres : Hogestraat 6903,

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs ReserchNed v Toernooiveld 216 6525 EC Nijmegen Postus 31162 6503 CD Nijmegen t 024 350 62 52 f 024 350 62 53 e info@reserchned.nl kvk 09159322 Bron vrgenlijst: Bewerkt door: In opdrcht vn: HBO-Monitor

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ.

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie december 2014 KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. KBC POLIS VOOR UW REIZEN BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

Nota beoordeling inspraakreacties en vooroverleg

Nota beoordeling inspraakreacties en vooroverleg Nr. 12062349 Csenr. 2012-03702 Not beoordeling insprkrecties en vooroverleg Bestemmingspln Kom Ermelo Nm : Drs. S. Veltmt - Hrwijne Afdeling : Ruimtelijke Ontwikkeling Dtum : 17 september 2012 pgin 2 vn

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS

Hoofdstuk 2 DE STELLING VAN PYTHAGORAS Hoofdstuk DE STELLING VAN PYTHAGORAS INHOUD. De stelling vn Pythgors formuleren 98. Meetkundige voorstellingen 06. De stelling vn Pythgors ewijzen 09. Rekenen met Pythgors. Construties.6 Pythgors in de

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-018/01/A

BDA Agrément BAR 13-018/01/A Nummer BAR 13-8//A Dtum 23.08.30 Projetnummer 12-B-0249/1 Geldigheid Zie www.bd.nl Produt BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-8//A EUROAL luminium dkontluhtingen en onderuitlopen met geïntegreerd plkstuk Ctegorie

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correctievoorschrift VWO 04 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vksecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 143 Artikel 22 Wonen - 1 22.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

LITE-FLOOR. Vloertegels en traptreden in glas. Technische informatie

LITE-FLOOR. Vloertegels en traptreden in glas. Technische informatie LITE-FLOOR Vloertegels en trptreden in gls Technische informtie Richtlijnen voor het erekenen en pltsen vn LITE-FLOOR Algemeen In deze rochure vindt u de richtlijnen voor een correcte pltsing vn uw glzen

Nadere informatie

De eenvoudig statisch bepaalde ligger

De eenvoudig statisch bepaalde ligger 1 e eenvoudig sttisch eplde ligger Inleiding : e drgende constructie vn een geouw of een rug is opgeouwd uit een ntl liggers. Voor een rug is dit : 1. de lngsligger die ondersteuning geeft n het rugdek

Nadere informatie

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen

WOONHUISWAARDEMETER. Toelichting. 1 Algemeen WOONHUISWRMTR Toelihting 1 lgemeen lgemeen eze woonhuiswre-methoe is geseer op het type woning en e inhou en e kwliteit vn e ouwelen. ij e erekening vn e inhou vn e woning moet eveneens e inhou vn e nwezige

Nadere informatie

Realisatie van Zuidas in kaart De ontwikkeling van bouwprojecten, vanaf juli 2013 t/m juni 2016

Realisatie van Zuidas in kaart De ontwikkeling van bouwprojecten, vanaf juli 2013 t/m juni 2016 Relistie vn Zuids in krt e ontwikkeling vn ouwprojecten, vnf juli t/m juni PRS STRWSY R ROSSTRT THOV OZO R en m e t ro C t re i n t r m us SWRTR cluster V cluster cluster cluster HR RSHW H C VV OP ZUS

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

1 Theoretische achtergrond voor het schakelen van weerstanden.

1 Theoretische achtergrond voor het schakelen van weerstanden. Theoretische chtergrond voor het schkelen vn weerstnden.. Serieschkeling. R 2 n Rs R* *2 *n s eide schkelingen zijn equivlent ls een uitenstnder geen verschil ziet tussen eide schkelingen. ij het nleggen

Nadere informatie

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN

BEOORDELINGSLIJST ASBESTINVENTARISEREN 1 VERPLICHE REGISRIES Certifithouder: Projetnummer Dtum en tijd: (Projet)lotie: Geuditeerde: Nm medewerker(s) Funtie DI Dtum medishe keuring Dtum vezelveiligheid Dtum ertifit DI Omshrijving projet: Opdrhtgever:

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BEPALINGEN BIJ DE BESTEMMINGEN 10 3 BEPALINGEN BIJ DE DUBBELBESTEMMINGEN 44 4 ALGEMENE BEPALINGEN 50 VOORSCHRIFTEN

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BEPALINGEN BIJ DE BESTEMMINGEN 10 3 BEPALINGEN BIJ DE DUBBELBESTEMMINGEN 44 4 ALGEMENE BEPALINGEN 50 VOORSCHRIFTEN INHOUD VOORSCHRIFTEN 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 1 ARTIKEL 2 WIJZE VAN METEN 9 2 BEPALINGEN BIJ DE BESTEMMINGEN 10 ARTIKEL 3 WONEN (W) 10 ARTIKEL 4 CENTRUMVOORZIENINGEN (C) 14

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

3 Mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 6, van de statuten.

3 Mededeling over de bestemming van het saldo van de winst- en verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 6, van de statuten. AGENDA voor de jrlijkse Algemene Vergdering vn Andeelhouders vn Heineken Holding N.V., te houden op donderdg 21 pril 2011 om 16.30 uur of zoveel lter ls de jrlijkse Algemene Vergdering vn Andeelhouders

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST & AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN 1 oktoer 2014 1 jnuri 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST... 5 1.1 DEFINITIES... 6 1.1.1 Werkgever 6 1.1.2

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

a = 1 b = 0 k = 1 ax + b = lim f(x) lim

a = 1 b = 0 k = 1 ax + b = lim f(x) lim BURGERLIJK INGENIEUR ARCHTECT - JULI 2 BLZ /8. De functie fx) = e kx + x + met, en k R en k < heeft een schuine symptoot y = x voor x + en voldoet n de vergelijking Bepl, en k. D fx))) 2 + D fx)) 2) +

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Rotterdam / www.dafarchitecten.nl. Brochure Wat-je-Wil huis

Rotterdam / www.dafarchitecten.nl. Brochure Wat-je-Wil huis Rotterdm / www.dfrchitecten.nl Brochure Wt-je-Wil huis HET WAT-JE-WIL WOONHUIS Wt-je-Wil is een flexiel ontwerp voor een vrijstnd woonhuis, wrij een modern woonprogrmm gecomineerd wordt met het uiterlijk

Nadere informatie

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden.

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden. Artikel 21 Wonen 21.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, parkeervoorzieningen, watergangen waterretentievoorzieningen

Nadere informatie