Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie Mercury Marine 25/30 2-Stroke B !

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !"

Transcriptie

1 Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn scheepstechnologie en fbricge vn buitenboordmotoren sinds We hebben deze jrenlnge ervring ltijd ingezet bij ons streven om de beste kwliteitsproducten te produceren. Dit heeft ertoe geleid dt Mercury Mrine nu een reputtie heeft hoog te houden voor strenge kwliteitsbeheersing, uitmuntende kwliteit, lnge levensduur, duurzme prestties en uitstekende ondersteuning n verkoop. Lees deze hndleiding ndchtig door voordt u de buitenboordmotor gebruikt. Deze hndleiding is smengesteld om u bij te stn bij het bedienen, veilig gebruiken en onderhouden vn de buitenboordmotor. Wij bij Mercury Mrine hebben uw buitenboordmotor met groot genoegen gebouwd en wensen u vele gelukkige en veilige jren vrplezier. Nogmls, hrtelijk dnk voor uw vertrouwen in Mercury Mrine. Emissievoorschriften volgens EPA Over buitenboordmotoren die in de Verenigde Stten door Mercury Mrine worden verkocht, is officieel n de Environmentl Protection Agency (EPA) in de Verenigde Stten verklrd dt deze voldoen n de vereisten voor de beperking vn luchtvervuiling door nieuwe buitenboordmotoren. Een voorwrde voor deze verklring is dt beplde fstellingen op de fbrieksnormen zijn fgestemd. Drom moet de fbrieksprocedure voor onderhoud n het product nuwkeurig worden opgevolgd en moet het product, wr mogelijk, tot de oorspronkelijke bedoeling vn het ontwerp worden teruggebrcht. Onderhoud, vervnging of reprtie vn voorzieningen en systemen voor emissieregeling horen te worden uitgevoerd door een werkplts/persoon werkzm in scheepsmotorreprties. De motoren hebben een Emission Control Informtion-sticker ls permnent bewijs vn certifictie door de EPA.! WAARSCHUWING De uitltgssen vn dit product bevtten chemische stoffen wrvn door de stt Clifornië is vstgesteld dt deze knker, geboortefwijkingen of ndere schde n de voortplntingsfuncties veroorzken. Informtie over grntie Voor het door u ngeschfte product geldt een beperkte grntie vn Mercury Mrine. De voorwrden vn de grntie stn vermeld in de prgrf Informtie over grntie in deze hndleiding. De informtie over de grntie beschrijft wt de grntie wel en niet dekt, hoe lng de grntie geldt, hoe u grntiedekking verkrijgt, belngrijke fwijzingen en beperkingen en ndere relevnte informtie. U wordt verzocht deze belngrijke informtie door te lezen. De beschrijving en specificties in deze hndleiding wren vn krcht tijdens het ter perse gn vn deze hndleiding. Mercury Mrine streeft nr constnte verbetering en behoudt zich drom het recht voor om de productie vn beplde modellen te stken en om specificties, ontwerpen, methodes of procedures zonder voorfgnde kennisgeving en zonder verdere verplichtingen te wijzigen. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, VS Litho in de VS. 2009, Mercury Mrine Mercury, Mercury Mrine, MerCruiser, Mercury MerCruiser, Mercury Rcing, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mriner, Quicksilver, #1 On The Wter, Alph, Brvo, Pro Mx, OptiMx, Sport-Jet, K-Plnes, MerCthode, RideGuide, SmrtCrft, Zero Effort, de Mercury-logo's en het SmrtCrft-logo zijn gedeponeerde hndelsmerken vn de Brunswick Corportion. Het Mercury Product Protection-logo is een gedeponeerd servicemerk vn de Brunswick Corportion Mercury Mrine 25/30 2-Stroke B i

2 Verklring vn Overeenstemming - buitenboordmotor, conventioneel, tweetkt Merk: Tohtsu Mrine Corportion (TMC) Mercury Mrine Joint Venture Shimodir , Komgne-City, Ngno, Jpn Erkend vertegenwoordiger: Brunswick Mrine in EMEA Inc. Prc Industriel De Petit-Rechin, B-2800 Verviers, België Veiligheid volgens Mchinerichtlijn 98/37/EC Principes vn veiligheidsintegrtie (1.1.2) ISO ; ISO ; EN 1050 Geluid (1.5.8) ICOMIA 39/94 Trilling (1.5.9) ICOMIA 38/94 Type motor: buitenboordmotor Type brndstof: benzine Verbrndingscyclus: tweetkt Deze verklring is fgegeven onder de exclusieve verntwoordelijkheid vn Mercury Mrine en Brunswick Mrine in EMEA Inc. Nm en functie: Mrk D. Schwbero President, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI, VS Dtum en plts vn uitgifte: 20 november 2008 Mercury Mrine, Fond du Lc, WI, VS Voor Europese regelgeving kunt u contct opnemen met: Regultions nd Product Sfety Deprtment, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI, VS ii

3 INHOUDSOPGAVE Informtie over grntie Overdrcht vn grntie...1 Overdrcht vn de Mercury Product Protection grntie (uitbreiding vn servicedekking)... 1 Grntieregistrtie in de VS en Cnd...1 Beperkte grntie voor buitenboordmotoren...2 Beperkte grntie vn 3 jr tegen corrosie...3 Grntiedekking en uitsluitingen...5 ALGEMENE INFORMATIE Verntwoordelijkheid vn de bestuurder... 7 Vóór het bedienen vn de buitenboordmotor... 7 Vermogen vn de boot... 7 Gebruik vn rce en speedboten... 8 Buitenboordmodellen met fstndsbediening...8 Kennisgeving over externe besturing... 9 Dodemnsschkelr...9 Mensen in het wter beschermen...10 Mededeling over veiligheid vn pssgiers ponton en dekboten...11 Over golven en kielwter springen Botsingen met obstkels onder wter...12 Uitltemissies...13 Accessoires voor buitenboordmotor kiezen...15 Suggesties voor veilig vren...15 Noteren vn het serienummer...15 Specificties 25/ NB:...18 Onderdelen...20 INSTALLEREN Buitenboordmotor instlleren...26 Afstndsbediening instlleren...28 Stuurverbindingsstng bevestigen...36 Accu instlleren Schroef selecteren...38 VERVOER De boot/buitenboordmotor op een triler vervoeren Motor verwijderen...40 Losse brndstoftnks vervoeren...41 iii

4 INHOUDSOPGAVE BRANDSTOF EN OLIE Anbevelingen voor brndstof...42 Olienbeveling...43 Brndstof en olie mengen...43 Vullen vn de brndstoftnk...43 FUNCTIES EN BEDIENINGSORGANEN Functies vn de fstndsbediening...45 Buitenboordmotor opklppen...45 Gebruik in ondiep wter...46 Trimfstelling Stuurfrictiefstelling Trimvinnen fstellen...49 BEDIENING Controlelijst vóór het strten...51 Vren bij temperturen onder het vriespunt Vren in zout of vervuild wter Gebruik op grote hoogte...51 Procedure voor inlopen vn de motor...51 De motor strten...52 Opwrmen...58 Schkelen...58 De motor fzetten...60 Strten bij storing...62 ONDERHOUD Onderhoud vn de buitenboordmotor...64 Emissieverordeningen vn de Ameriknse EPA...64 EPA emissies Inspectie en onderhoudsschem...65 Doorspoelen vn het koelsysteem...66 Verwijdering en instlltie motorkp...67 Accu inspecteren...68 Brndstofsysteem...68 Zekering vervngen Elektrisch gestrte modellen met fstndsbediening...69 Anti corrosienode...69 Schroef vervngen...70 Bougies inspecteren en vervngen Smeerpunten...74 Onderwterhuis smeren Onder wter gerkte buitenboordmotor...76 iv

5 INHOUDSOPGAVE OPSLAG Voorbereiding voor opslg...77 Bescherming vn externe buitenboordmotoronderdelen Bescherming inwendige motoronderdelen Onderwterhuis Buitenboordmotor pltsen voor opslg...78 Accu opslg...78 OPSPOREN VAN STORINGEN Strtmotor tornt de motor niet (elektrisch gestrte modellen) Motor strt niet...79 Motor slt over of drit onregelmtig Presttieverlies Accu kn lding niet houden...80 BIJBEHORENDE ONDERDELEN Bijbehorende onderdelen...81 ACCESSOIRES Accessoires BEDRADINGSSCHEMA S Bedrdingsschem's...86 SERVICEBIJSTAND VOOR DE EIGENAAR Pltselijke reprtieservice...95 Service onderweg...95 Inlichtingen over onderdelen en ccessoires Servicebijstnd Mercury Mrine servicekntoren v

6 vi

7 INFORMATIE OVER GARANTIE Overdrcht vn grntie De beperkte grntie kn n een volgende koper worden overgedrgen mr lleen voor de resterende, ongebruikte termijn vn de beperkte grntie. Dit is niet vn toepssing op producten die voor commerciële toepssingen worden gebruikt. Als u de grntie n de volgende eigenr wilt overdrgen, stuurt u een kopie vn de eigendomsoverdrcht of verkoopovereenkomst met de nm en het dres vn de nieuwe eigenr en het serienummer vn de motor per post of fx nr de fdeling Grntieregistrtie vn Mercury Mrine. Stuur deze in de Verenigde Stten en Cnd nr: Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI fx N het verwerken vn de grntie-overdrcht stuurt Mercury Mrine een registrtiebevestiging per post nr de nieuwe eigenr vn het product. Er zijn n deze service geen kosten verbonden. Voor producten die buiten de VS of Cnd ngeschft zijn, kunt u contct opnemen met de leverncier in uw lnd of met het dichtstbijzijnde Mrine Power Service Center. Overdrcht vn de Mercury Product Protection-grntie (uitbreiding vn servicedekking) De resterende dekkingstermijn vn de Product Protection-grntie kn n een volgende koper vn de motor worden overgedrgen binnen dertig (30) dgen n de verkoopdtum. Contrcten die niet binnen dertig (30) dgen n de volgende nkoop worden overgedrgen komen te vervllen, wrn het product niet lnger in nmerking komt voor dekking volgens de contrctvoorwrden. Neem om de grntie n de volgende eigenr over te drgen contct op met Mercury Product Protection of een erkend leverncier om een overdrchtformulier n te vrgen. U dient hiervoor bij Mercury Product Protection een nkoopbewijs, het ingevulde overdrchtformulier en een cheque ten gunste vn Mercury Mrine voor US$ 50,00 (per motor) voor de overdrchtskosten in te dienen. De grntiedekking is niet overdrgbr op producten of toepssingen die hiervoor niet in nmerking komen. De grntie voor "Certified Pre-Owned" motoren is niet overdrgbr. Neem voor hulp of ssistentie contct op met de fdeling Mercury Product Protection op het nummer +1 (888) vn 07:30 tot 16:30 CST, mndg t/m vrijdg, of stuur een e-mil n Grntieregistrtie in de VS en Cnd Buiten de Verenigde Stten en Cnd rdpleeg uw pltselijke distributeur. 1. U kunt uw dres te llen tijde vernderen, ook wnneer u een grntieclim indient, door Mercury Mrine op te bellen of een brief of fx met uw nm, oude dres, nieuwe dres en het serienummer vn de motor n de fdeling Grntieregistrtie vn Mercury Mrine te sturen. Ook uw deler kn deze gegevenswijziging verwerken. Mercury Mrine Attn: Wrrnty Registrtion Deprtment W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI fx

8 INFORMATIE OVER GARANTIE NB: Mercury Mrine en lle levernciers vn scheepsvrtproducten die in de Verenigde Stten verkocht worden, moeten registrtielijsten bijhouden voor het gevl dt er melding vn een terugroeping vnwege veiligheidsoverwegingen conform de Federl Sfety Act dient plts te vinden. 2. Om voor grntiedekking in nmerking te komen moet het product bij Mercury Mrine geregistreerd zijn. Bij de verkoop hoort de deler het grntieregistrtieformulier in te vullen en onmiddellijk n Mercury Mrine te zenden vi MercNET, e-mil of per post. N ontvngst vn dit grntieregistrtieformulier registreert Mercury Mrine de registrtie. 3. N het verwerken vn de grntieregistrtie stuurt Mercury Mrine per post een registrtiebevestiging n de koper vn het product. Als u deze registrtiebevestiging niet binnen 30 dgen ontvngt, dient u onmiddellijk contct op te nemen met de leverncier. Grntiedekking is ps vn krcht ls uw product bij Mercury Mrine is geregistreerd. Beperkte grntie voor buitenboordmotoren Buiten de Verenigde Stten en Cnd neem contct op met uw pltselijke distributeur. WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt hr nieuwe buitenboordmotor- en jetproducten vrij zijn vn gebreken wt betreft mteril en fwerking tijdens de hieronder beschreven periode. DEKKINGSTERMIJN: Deze beperkte grntie biedt dekking gedurende één (1) jr vnf ofwel de dtum wrop het product voor het eerst is verkocht of de dtum wrop het product voor het eerst in bedrijf is gesteld, wt zich het eerste voordoet. Reprtie of vervnging vn onderdelen en onderhoudswerkzmheden onder deze grntie leiden niet tot verlenging vn de geldigheidstermijn vn deze grntie tot n de oorspronkelijke dtum. Eventueel resterende dekkingstijd kn vn de ene klnt die de boot ls pleziervrtuig gebruikt worden overgedrgen op de volgende klnt die er hetzelfde gebruik vn mkt, ndt het product nr behoren opnieuw is geregistreerd. Eventueel resterende dekkingstijd kn niet n of door een commerciële gebruiker worden overgedrgen. Commercieel gebruik wordt omschreven ls gebruik vn het product voor werk of tewerkstelling of enig gebruik vn het product dt inkomsten oplevert, gedurende welk deel vn de grntietermijn dn ook, zelfs ls het product lleen f en toe voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt. VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM GARANTIEDEKKING TE VERKRIJGEN: Grntiedekking kn lleen worden verkregen door klnten die kopen vn een deler die door Mercury Mrine gemchtigd is om het product te distribueren in het lnd wr de verkoop pltsvindt, en dn uitsluitend ndt de door Mercury Mrine voorgeschreven inspectie vóór flevering is uitgevoerd en gedocumenteerd. De grntiedekking wordt geldig ndt het product door de erkende deler op de juiste wijze is geregistreerd. Regelmtig onderhoud zols beschreven in de "Hndleiding voor gebruik en onderhoud" moet op tijd worden uitgevoerd om grntiedekking te behouden. Mercury Mrine behoudt zich het recht voor om grntiedekking fhnkelijk te mken vn bewijs vn correct onderhoud. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury s enige verplichting onder deze grntie is beperkt tot het, nr eigen beoordeling, repreren vn een defect onderdeel, het vervngen vn een dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen, of het terugbetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury-product. Mercury behoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te verbeteren of te wijzigen, zonder verplicht te zijn om eerder vervrdigde producten te wijzigen. HOE VERKRIJGT U GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te brengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr een dergelijke deler kn brengen, dient Mercury schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dn de inspectie en eventuele reprties onder grntie regelen. De koper betlt in dt gevl voor lle met vervoer verbnd houdende kosten en/of reistijd. Als het geleverde onderhoud niet onder deze grntie vlt, betlt de koper lle rbeids- en mterilkosten en lle ndere kosten die bij het onderhoud horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. Teneinde dekking te verkrijgen moet een bewijs vn geregistreerd eigendom n de deler worden overlegd zodr om service uit hoofde vn grntie wordt verzocht. 2

9 INFORMATIE OVER GARANTIE WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze beperkte grntie dekt geen regelmtig onderhoud, fstellingen, bijstellingen, normle slijtge, schde die veroorzkt wordt door misbruik, verkeerd gebruik, gebruik vn een schroef of tndwieloverbrenging wrdoor de motor niet binnen het nbevolen toerentlgebied bij volgs kn lopen (zie de Hndleiding voor gebruik en onderhoud), het gebruik vn het product op een mnier die niet overeenstemt met het hoofdstuk over nbevolen bedrijf/werkcyclus in de Hndleiding voor gebruik en onderhoud, verzuim, ongelukken, onder wter rken, verkeerde instlltie (de specificties en technieken voor de juiste instlltie worden uiteengezet in de instlltie-instructies voor het product), verkeerde service, gebruik vn een ccessoire of onderdeel dt niet door ons is verkocht, jetpompimpellers en voeringen, vren met brndstoffen, oliën of smeermiddelen die niet geschikt zijn voor gebruik met het product (zie de Hndleiding voor gebruik en onderhoud), wijzigen of verwijderen vn onderdelen, wter dt de motor door de brndstofinlt, luchtinlt of het uitltsysteem binnenkomt, of schde n het product ls gevolg vn onvoldoende koelwter veroorzkt door verstopping vn het koelsysteem door vreemd mteril, lten lopen vn de motor terwijl hij uit het wter is, te hoog monteren vn de motor op de spiegel of vren met de boot terwijl de motor te ver nr buiten is getrimd. Gebruik vn het product voor wedstrijden of ndere wedstrijdctiviteiten of vren met een onderwterhuis dt bedoeld is voor rcen, wnneer ook en ook door een eerdere eigenr vn het product, mkt de grntie ongeldig. Onkosten in verbnd met uit het wter hlen, te wter lten, slepen, opslg, telefoon, huur, ongemk, ligpltskosten, verzekeringsdekking, betlingen voor leningen, tijdsverlies, verlies vn inkomsten en lle ndere soorten incidentele of gevolgschde worden niet door deze grntie gedekt. Bovendien dekt deze grntie niet de extr kosten ls het ontwerp vn de boot het verwijderen en/of vervngen vn bootschotten of mteril noodzkelijk mkt om toegng te krijgen tot het product. Geen enkele persoon of rechtspersoon, ook erkende Mercury Mrine-delers niet, is door Mercury Mrine gemchtigd om enige bevestiging, verklring of grntie met betrekking tot het product te verstrekken, buiten de beplingen in de beperkte grntie om, en indien deze toch worden verstrekt zijn ze niet jegens Mercury Mrine fdwingbr. Voor meer informtie over gebeurtenissen en omstndigheden die wel of niet door deze grntie worden gedekt, kunt u het hoofdstuk Grntiedekking in de Hndleiding voor gebruik en onderhoud rdplegen, dt middels verwijzingen deel uitmkt vn deze grntie. AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE SCHADE EN GEVOLGSCHADE ZIJN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFWIJZINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER STAAT EN PER LAND KUNNEN VERSCHILLEN. Beperkte grntie vn 3 jr tegen corrosie WAT DEKT DEZE GARANTIE: Mercury Mrine grndeert dt een nieuwe Mercury, Mriner, Mercury Rcing, Sport Jet, M 2 Jet Drive, Trcker vn Mercury Mrine Outbord, Mercury MerCruiser binnenboord- of hekndrijvingsmotor (het "product") niet binnen de hieronder beschreven termijn buiten werking zl rken direct ten gevolge vn corrosie. DEKKINGSTERMIJN: Deze beperkte corrosiegrntie biedt dekking gedurende drie (3) jr vnf de dtum wrop het product voor het eerst is verkocht of de dtum wrop het product voor het eerst in bedrijf is gesteld, wt zich het eerste voordoet. De reprtie of vervnging vn onderdelen of het leveren vn service onder deze grntie verlengt de levensduur vn deze grntie niet tot n de oorspronkelijke vervldtum. Nog niet verlopen grntiedekking kn n een volgende (niet commerciële) koper worden overgedrgen mits het product nr behoren opnieuw wordt geregistreerd. 3

10 INFORMATIE OVER GARANTIE VOORWAARDEN WAARAAN MOET WORDEN VOLDAAN OM GARANTIEDEKKING TE VERKRIJGEN: Grntiedekking kn lleen worden verkregen door klnten die kopen bij een deler die door Mercury Mrine gemchtigd is om het product te distribueren in het lnd wr de verkoop pltsvindt en dn lleen ndt de door Mercury Mrine voorgeschreven inspectie vóór flevering is uitgevoerd en gedocumenteerd. Grntiedekking is verkrijgbr ndt het product door de erkende deler op de juiste wijze is geregistreerd. Inrichtingen die corrosie tegengn en die in de Hndleiding voor gebruik en onderhoud worden opgegeven, moeten op de boot worden gebruikt, en regelmtig onderhoud dt in de Hndleiding voor gebruik en onderhoud wordt beschreven, moet op tijd worden uitgevoerd (met inbegrip vn, zonder enige beperking, het vervngen vn zelfopofferende nodes, het gebruik vn opgegeven smeermiddelen en het bijwerken vn beschdigingen en krsjes) om grntiedekking te behouden. Mercury Mrine behoudt zich het recht voor om grntiedekking fhnkelijk te mken vn bewijs vn correct onderhoud. WAT MERCURY ZAL DOEN: Mercury s enige verplichting onder deze grntie is, nr ons goeddunken, beperkt tot het repreren vn een gecorrodeerd onderdeel, het vervngen vn een dergelijk onderdeel of dergelijke onderdelen door nieuwe of door Mercury Mrine gecertificeerde, gereviseerde onderdelen of het terugbetlen vn de nkoopprijs vn het Mercury product. Mercury behoudt zich het recht voor om producten vn tijd tot tijd te verbeteren of te wijzigen zonder de verplichting om eerder vervrdigde producten te wijzigen. HOE VERKRIJGT U GARANTIEDEKKING: De klnt moet Mercury redelijkerwijs in de gelegenheid stellen om de reprtie uit te voeren en toegng tot het product geven voor service uit hoofde vn de grntie. Grntieclims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie nr een Mercury-deler te brengen die gemchtigd is om onderhoud of reprties n het product uit te voeren. Als de koper het product niet nr een dergelijke deler kn brengen, dient Mercury schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dn de inspectie en eventuele reprties onder de grntie regelen. De koper betlt in dt gevl voor lle met vervoer verbnd houdende kosten en/of reistijd. Als de geboden service niet door deze grntie wordt gedekt, betlt de koper lle rbeids- en mterilkosten en lle ndere kosten die bij de service horen. Tenzij drtoe verzocht door Mercury, mg de koper het product of onderdelen vn het product niet rechtstreeks nr Mercury zenden. Teneinde dekking te verkrijgen moet bewijs vn geregistreerd eigendom n de deler worden overlegd op het moment dt om de service uit hoofde vn de grntie wordt verzocht. WAT NIET WORDT GEDEKT: Deze beperkte grntie dekt geen corrosie vn het elektrisch systeem; corrosie ls gevolg vn schde, corrosie die uitsluitend cosmetische schde veroorzkt; misbruik of verkeerde service; corrosie vn ccessoires, instrumenten, stuursystemen; corrosie vn door de fbriek geïnstlleerde jetndrijving, schde ls gevolg vn scheepsngroeiing; product dt verkocht is met een beperkte productgrntie vn minder dn één jr; vervngingsonderdelen (onderdelen die door de klnt zijn gekocht); producten die voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Commercieel gebruik wordt omschreven ls gebruik vn het product voor werk of tewerkstelling of enig gebruik vn het product dt inkomsten oplevert, gedurende welk deel vn de grntietermijn dn ook, zelfs ls het product lleen f en toe voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt. Corrosieschde veroorzkt door zwerfstroom (elektrische stroomnsluiting op de vste wl, boten in de buurt, metl onder wter) wordt niet door deze corrosiegrntie gedekt en bescherming drtegen moet worden geboden door het gebruik vn een corrosiewerend systeem zols bijvoorbeeld de Mercury Precision onderdelen of het Quicksilver MerCthode systeem en/of Glvnic Isoltor (glvnische isoltiering). Corrosieschde die door verkeerde toepssing vn nti-fouling verf op bsis vn koper wordt veroorzkt, wordt ook niet gedekt door deze beperkte grntie. Als nti-fouling bescherming nodig is, wordt nti-fouling verf op bsis vn Tri-Butyl- Tin-Adipt (TBTA) nbevolen voor MerCruiser toepssingen. In gebieden wr verf op bsis vn TBTA bij de wet verboden is, kn verf op bsis vn koper op de romp en de spiegel worden gebruikt. Breng geen verf n op de buitenboordmotor of het MerCruiser product. Bovendien moet opgelet worden dt geen elektrische verbinding tussen het gegrndeerde product en de verf ontstt. Bij MerCruiser-producten moet een ongelkte ruimte vn minstens38 mm (1.5 in.) worden gelten rondom de spiegelconstructie. Rdpleeg de Hndleiding voor gebruik en onderhoud voor verdere bijzonderheden. Voor meer informtie over gebeurtenissen en omstndigheden die wel of niet door deze grntie worden gedekt, kunt u het hoofdstuk Grntiedekking in de 'Hndleiding voor gebruik en onderhoud' rdplegen, dt middels verwijzingen deel uitmkt vn deze grntie. 4

11 INFORMATIE OVER GARANTIE AFWIJZINGEN EN BEPERKINGEN: IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. IN ZOVERRE DEZE NIET KUNNEN WORDEN AFGEWEZEN, ZIJN IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DE EXPLICIETE GARANTIE. BIJKOMENDE EN GEVOLGSCHADE WORDEN NIET DOOR DEZE GARANTIE GEDEKT. SOMMIGE STATEN/LANDEN STAAN DE HIERBOVEN VERMELDE AFSTANDSVERKLARINGEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET TOE; DAAROM GELDEN ZE MISSCHIEN NIET VOOR U. DEZE GARANTIE GEEFT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT EN VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN. Grntiedekking en uitsluitingen Dit hoofdstuk is bedoeld om enkele vn de lgemene misvttingen m.b.t. grntiedekking uit de wereld te helpen. In de volgende informtie worden enkele soorten service uitgelegd die niet door de grntie worden gedekt. De hieronder uiteengezette voorwrden zijn ter referentie in de Beperkte grntie vn drie jr tegen defecten ls gevolg vn corrosie, de Interntionle beperkte grntie voor buitenboordmotoren en de Beperkte grntie voor buitenboordmotoren voor de Verenigde Stten en Cnd opgenomen. Bedenk wel dt grntie reprties dekt die binnen de grntietermijn nodig zijn vnwege gebreken in mteril en fwerking. Verkeerde instlltie, ongelukken, normle slijtge en llerlei ndere oorzken die op het product vn invloed zijn, worden niet gedekt. De grntie is beperkt tot gebreken in mteril of fwerking, mr lleen wnneer het product is verkocht in het lnd wrin distributie door ons is goedgekeurd. Voor eventuele vrgen over grntiedekking kunt u contct met uw erkende deler opnemen. De deler zl grg l uw vrgen bentwoorden. ALGEMENE UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE 1. Kleine bij- en fstellingen, wronder het controleren, reinigen of fstellen vn bougies, onderdelen vn de ontsteking, crburteurinstellingen, filters, riemen, bedieningsorgnen en het controleren vn smeermiddelen, uitgevoerd tijdens normle service. 2. In de fbriek geïnstlleerde jetndrijvingen - Specifieke onderdelen die vn de grntie zijn uitgesloten, zijn: door schok of slijtge beschdigde impeller vn de jetndrijving en de jetpompvoering en door wter beschdigde ndrijfslgers ls gevolg vn verkeerd onderhoud. 3. Schde veroorzkt door verzuim, gebrek n onderhoud, ongelukken, bnorml gebruik of verkeerde instlltie of service. 4. Kosten voor het uit het wter hlen, te wter lten en slepen, vnwege het bootontwerp te verwijderen en/of te vervngen bootschotten of mteril voor noodzkelijke toegng tot het product, lle bijbehorende trnsportkosten en/of reistijd enz. Er moet redelijke toegng tot het product worden verschft voor service onder de grntie. De klnt moet het product bij een erkende deler fleveren. 5. Andere, door de klnt verzochte service dn hetgeen noodzkelijk is om n de grntieverplichting te voldoen. 6. Arbeidskosten voor werk dt niet door een erkende deler is uitgevoerd wordt wellicht lleen onder de volgende omstndigheden gedekt: Wnneer het werk in noodgevllen is uitgevoerd (mits er geen erkende delers in de buurt zijn die het vereiste werk kunnen uitvoeren of de delers geen fciliteiten hebben voor uit het wter hlen enz. en voorfgnd door de fbriek toestemming is verleend om het werk bij deze fciliteit te lten uitvoeren). 7. De eigenr is verntwoordelijk voor lle incidentele en/of gevolgschde (opslgkosten, lle telefoon- of huurkosten, ongemk of verlies vn tijd of inkomsten). 8. Gebruik vn ndere dn Mercury Precision of Quicksilver onderdelen bij het uitvoeren vn reprties tijdens de grntieperiode. 9. De klnt is verntwoordelijk voor olieën, smeermiddelen of vloeistoffen die ververst zijn ls onderdeel vn norml onderhoud tenzij verlies of verontreiniging hiervn door een defect vn het product is veroorzkt dt voor grntie in nmerking komt. 10. Deelnme n of voorbereiding voor wedstrijden of ndere wedstrijdctiviteiten of vren met een voor rcen bedoeld onderwterhuis. 5

12 INFORMATIE OVER GARANTIE 11. Motorlwi duidt niet noodzkelijkerwijs op een ernstig motorprobleem. Als de dignose een ernstig probleem in de motor ngeeft, dt tot een storing kn leiden, moet de oorzk vn het lwi onder de grntie worden verholpen. 12. Schde n het onderwterhuis en/of de schroef, veroorzkt door het rken vn een voorwerp onder wter, wordt ls een gevr vn het vren beschouwd. 13. Wter dt de motor vi de brndstofinlt, luchtinlt of het uitltsysteem binnenkomt of onderdompeling. 14. Storing vn onderdelen veroorzkt door gebrek n koelwter, wt het gevolg is vn het strten vn een motor die niet in het wter is, vreemd mteril dt de inltopeningen verstopt, een te hoog gemonteerde of te ver nr buiten getrimde motor. 15. Gebruik vn brndstoffen en smeermiddelen die niet geschikt zijn voor gebruik met of op het product. Rdpleeg het hoofdstuk Onderhoud. 16. Onze beperkte grntie is niet vn toepssing op productschde veroorzkt door de instlltie of het gebruik vn onderdelen en ccessoires die niet door ons worden geproduceerd of verkocht. Storingen die geen verbnd houden met het gebruik vn die onderdelen of ccessoires worden onder de grntie gedekt ls ze n de voorwrden vn de beperkte grntie vn dt product voldoen. 6

13 ALGEMENE INFORMATIE Verntwoordelijkheid vn de bestuurder De bestuurder is verntwoordelijk voor de juiste en veilige bediening vn de boot en de veiligheid vn de medeopvrenden en het grote publiek. Er wordt ten sterkste ngerden dt elke bestuurder deze gehele hndleiding doorleest, voordt hij de buitenboordmotor gebruikt. Zorg ervoor dt er minstens één ndere persoon n boord is die geleerd heeft de buitenboordmotor te strten en te bedienen en die de boot kn besturen in gevl de bestuurder niet in stt is om dit te doen. Vóór het bedienen vn de buitenboordmotor Lees deze hndleiding ndchtig. Leer hoe u de buitenboordmotor op de juiste wijze bedient. Voor eventuele vrgen kunt u contct met uw deler opnemen. Het in cht nemen vn de veiligheids- en bedieningsinformtie en gezond verstnd kunnen smen dit risico vn letsel en beschdiging vn het product helpen voorkomen. In deze hndleiding en op de veiligheidslbels op de buitenboordmotor worden de volgende veiligheidswrschuwingen gebruikt om uw ndcht op specile veiligheidsnwijzingen te vestigen die gevolgd moeten worden.! GEVAAR Duidt op een gevrlijke situtie die tot ernstig of dodelijk letsel zl leiden ls hij niet wordt vermeden.! WAARSCHUWING Duidt op een gevrlijke situtie die tot ernstig of dodelijk letsel zou kunnen leiden ls hij niet wordt vermeden.! OPGELET Duidt op een gevrlijke situtie die tot licht of mtig letsel zou kunnen leiden ls hij niet wordt vermeden. KENNISGEVING Duidt op een situtie die tot uitvl vn de motor of een belngrijk onderdeel zou kunnen leiden ls hij niet wordt vermeden. Vermogen vn de boot! WAARSCHUWING Als een buitenboordmotor gebruikt wordt die de mximle vermogensgrens vn een boot overschrijdt, kn: 1. de boot onbestuurbr worden 2. te veel gewicht bij de spiegel gepltst worden wrdoor het drijfvermogen vn de boot gewijzigd wordt of 3. de boot kpot gn, voorl in de buurt vn de spiegel. Het gebruik vn een buitenboordmotor met een te groot vermogen kn leiden tot letsel, dodelijke ongelukken of schde n de boot. 7

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 58-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ONDERHOUDWIJZER PLEZIERVAARTUIGEN 1 Colofon Tekst: ANWB Watersport Actief Illustraties

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden

RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden RCI-weken - Gebruiksvoorwaarden OVEREENKOMST TUSSEN U EN RCI EUROPE Deze website wordt u aangeboden door RCI Europe ('RCI', 'wij', 'ons' of 'onze'). Uw gebruik van deze website en/of uw aanvaarding zonder

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

Pleziervaartuigenverzekering (593-14)

Pleziervaartuigenverzekering (593-14) Voorwaarden Vaar Riant Pleziervaartuigenverzekering (593-14) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang,

Nadere informatie

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen.

Met de Bootverzekering van de Europeesche is uw waardevolle bezit goed verzekerd. Hieronder leest u enkele tips en adviezen. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Bootverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen entomologische erichten 125 Nesthulp voor solitire ijen en wespen TREFWOORDEN Apoide, Hymenopter, ntuurescherming, nesthulp, Vespoide Pieter vn Breugel* Entomologische Berichten 72 (1-2): 125-140 De elngstelling

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

handleiding digitale TV Via de KaBel

handleiding digitale TV Via de KaBel handleiding DIGITALE TV VIA DE KABEL Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2. Installatie 6 2.1 Aansluiten van de digitale ontvanger op uw televisie 6 2.2 Aansluiten van randapparatuur op de digitale ontvanger 7

Nadere informatie

GHP 12 - Installatie-instructies

GHP 12 - Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie GHP 12 - Installatie-instructies Deze revisie betreft softwareversie 2.2 van de GHP 12, die is uitgebreid met comptabiliteit voor de elektromagnetische aandrijfeenheid.

Nadere informatie

Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4)

Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4) Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4) OPMERKING: Verkoop van Goederen en/of Diensten is uitdrukkelijk afhankelijk van instemming van de Koper met deze

Nadere informatie

EPSON COVERPLUS Voorwaarden

EPSON COVERPLUS Voorwaarden EPSON COVERPLUS Voorwaarden 1. Definities In deze voorwaarden geldt het volgende: Registratie is het proces op de EPSON CoverPlus-registratiewebsite, waar u het activeringsnummer invoert zoals deze aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie