ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005"

Transcriptie

1 ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstrt 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 Cursus: I. Clesen, R. Slechten 1 Gelijkstroommotoren Bepling Toepssingsgebied Werkingsprincipe Smenstelling Drizin vn de gelijkstroommotor Drikoppel vn het nker Tegenspnning Drisnelheid Anzetten vn de gelijkstroommotor Rechtstreekse nzet Anzet met stroombegrenzingsweerstnd Anzet met regelbre spnning Vermogens in een gelijkstroommotor Rendement vn een gelijkstroommotor Oefeningen Herhlingstken Gelijkstroommotor met onfhnkelijke bekrchtiging Drisnelheid Ankerspnningsregeling Veldregeling Vierkwdrntenbedrijf n - T krkteristiek...15

2 1 Gelijkstroommotoren 1.1 Bepling Een gelijkstroommotor is een elektrische mchine die elektrische gelijkstroomenergie omzet in mechnische rottie-energie. 1.2 Toepssingsgebied Omdt het toepssingsgebied vn de gelijkstroommotor de ltste jren erg verruimd is, is een degelijke studie vn deze motor vn groot belng. Gelijkstroommotoren worden toegepst bij liften en krnen, voor hun soepele snelheidsregeling. Dnkzij hun constnt toerentl bij vernderlijke belsting worden gelijkstroommotoren ook toegepst, bij pompen, werktuigmchines, ventiltoren, ppierwlsen, kbelbnen. Tot slot worden gelijkstroommotoren toegepst om het groot nzetkoppel en de utomtische npssing vn de snelheid n de belsting, voor trctiedoeleinden (trein, trm) en ls strtmotor in utovoertuigen. 1.3 Werkingsprincipe Het volgend bsisprincipe wordt gehnteerd: Als een stroomvoerende geleider loodrecht op de krchtlijnen vn een uniform mgnetisch veld wordt gepltst, zl deze een elektrodynmische krcht of Lorentz-krcht ondervinden, wrvn de grootte bepld wordt door de uitdrukking: F1 = BI.. l (1) In de prktijk pltst men een spoel dribr rond een s tussen de polen vn een mgnetisch veld. Als de spoel een stroom voert, ontstn er Lorentzkrchten op de geleiders. Al de Lorentzkrchten smen veroorzken een koppel, wrdoor de spoel gt drien. Om een continue dribeweging te bekomen, gt men de stroomzin in de spoel wijzigen, ls de geleiders vn de spoel de neutrle lijn psseren. Om de zin vn de Lorentzkrcht te beplen in een geleider gebruiken we de linkerhndregel: - de hndplm houden we zodnig dt de zin vn het mgnetisch veld er binnentredend is; - de vingers houden we in de zin vn de stroom in de geleider; - de duim duidt vervolgens de zin n vn de Lorentz-krcht op de betreffende geleider. 1.4 Smenstelling De constructie vn de gelijkstroommotor komt geheel overeen met de constructie vn de gelijkstroomgenertor, zodt eenzelfde mchine zowel ls genertor dn ls motor kn gebruikt worden. Elektriciteit gelijkstroommotoren 2

3 1.5 Drizin vn de gelijkstroommotor Vi de borstels die opgesteld stn volgens de neutrle lijn, wordt een stroom in de Ankerwikkelingen gestuurd. Door de werking vn de collector-commuttor zullen l de werkzme geleiders in eenzelfde poolgebied dezelfde stroomzin verkrijgen. De optredende Lorentzkrchten geven het nker een koppel met een beplde drizin, die kn gevonden worden met de linkerhndregel. Om de drizin vn de gelijkstroommotor om te keren, volstt het: - ofwel de stroomzin in het nker om te keren; - ofwel de zin vn het mgnetisch veld om te keren, door de stroomzin in de veldwikkeling om te keren. Nu gn we even kijken nr de stroomzin in het nker vn de gelijkstroommotor en gelijkstroomgenertor indien deze twee volgens de zelfde drizin ronddrien. Besluit : Elektriciteit gelijkstroommotoren 3

4 1.6 Drikoppel vn het nker Als het nker een totle nkerstroom I voert, zl de stroom I per nkertk en dus in iedere werkzme geleider gegeven worden door: I I = (2) 2. De Lorentzkrcht ontstn op een willekeurige geleider in het mgnetisch veld is bijgevolg: B. I. l F1 = BI.. l = 2. Het moment veroorzkt door deze Lorentzkrcht gelegen op een fstnd r = d/2 vn de dris is: B. I. dl. M1 = F1. r = 4. De oppervlkte per pool (zie gelijkstroomgenertoren) heeft ls uitdrukking: B. π. dl. De flux per pool is bijgevolg: φ = BS. = 2. p π. dl. S = 2. p Het drimoment per geleider wordt door de uitdrukking vn de flux per pool in te vullen: p.. φ I M 1 = 2. π. p... zφ I Het drikoppel voor z werkzme geleiders vn het nker is: T = 2. π. De lgemene uitdrukking vn het drikoppel is tenslotte: T = k.. φ I (3) m wrin km de mechnische mchineconstnte voorstelt, vermits voor een beplde mchine p, z en p. z constnten zijn: k = m 2.. (4) π Besluit: Het drikoppel is dus evenredig met de flux in de motor en met de opgenomen nkerstroom. Als dus het belstingskoppel stijgt, zl de opgenomen stroom stijgen. Elektriciteit gelijkstroommotoren 4

5 1.7 Tegenspnning Vn het ogenblik dt de werkzme geleiders vn het nker ronddrien in het mgnetisch veld, zullen erin gegenereerde spnningen ontstn, die de ngelegde spnning U zullen tegenwerken (wet vn Lenz). Deze spnning wordt ngeduid met tegenspnning Et en heeft ls uitdrukking: Et = ke.. φ n (5) p. z wrin ke de elektrische mchineconstnte voorstelt: ke = (6) 60. Besluit: De tegenspnning is evenredig met de flux in de motor en met de drisnelheid (bewijs: zie gelijkstroomgenertoren). Dus de tegenspnning is nul bij stilstnd vn het nker! We gn de spnningen in de nkerkring eens verder bestuderen. Opstellen spnningsvergelijking: Elektriciteit gelijkstroommotoren 5

6 1.8 Drisnelheid De ngelegde spnning U op de nkerketen vn de motor moet de tegenspnning Et in het nker compenseren, lsook het inwendig ohms spnningsverlies: Tekening: U = E + I. R (7) t i Door uitdrukking ( Et = ke.. φ n) en ( U = E + I. R ) te combineren, vinden we voor de drisnelheid vn de motor de volgende uitdrukking: t i E U I. R n = = k. φ k. φ e t e (8) Vermits het inwendig ohms spnningsverlies reltief klein is ten opzichte vn Et of U, kn het verwrloosd worden, zodt de drisnelheid eenvoudig gegeven wordt door de uitdrukking: U n (9) k φ e. Besluit: De drisnelheid is rechtsevenredig met de ngelegde spnning U en omgekeerd evenredig met de flux φ in de motor, wrdoor snelheidsregeling eenvoudig kn toegepst worden. Elektriciteit gelijkstroommotoren 6

7 1.9 Anzetten vn de gelijkstroommotor Rechtstreekse nzet φ Door formules ( Et = ke.. n) en ( U = E + I. R ) te combineren volgt de nkerstroom die de t i gelijkstroommotor opneemt in norml bedrijf: ( U Et) ( U ke. φ. n) I = = (10) Ri Ri In bedrijf: Bij het nzetten: U Iz = (11) Ri De nominle nkerstroom wordt in bedrijf dus beperkt door de opgewekte tegenspnning Et. Bij het, nzetten, stt het nker nog stil (n = 0) en is de tegen-ems nog nul. De nloopstroom wordt enkel beperkt door de inwendige weerstnd vn de nkerketen, die zeer klein is, zodt de nloopstroom verscheidene keren (20 tot 50 ml) groter is dn de nominle stroom. Hierdoor ontstt een zeer hoog joule-effect in de nkerketen, een ontoeltbr hoge stroomstoot op het voedingsnet en een elektro-dynmische schok in het nker. Rechtstreekse nzet wordt dus niet toegepst, tenzij bij gelijkstroommotoren met beperkt vermogen. Elektriciteit gelijkstroommotoren 7

8 1.9.2 Anzet met stroombegrenzingsweerstnd Om de nloopstroom te beperken, pltst men in serie met de, nkerketen een stroombegrenzingsweerstnd, nzetweerstnd genoemd. De nloopstroom wordt dn: Schem: U Iz =. (12) ( Ri+ Rz) Nrmte de motor op snelheid komt, neemt de tegenspnning Et toe en vermindert de nkerstroom l, zodt de nzetweerstnd geleidelijk n mg worden uitgeschkeld. De grootte vn de nzetweerstnd wordt voorl bepld door de stroomstoot die men toelt op het voedingsnet bij het nzetten. De mximum stroom bij het nzetten wordt bepld door een verhoudingsfctor k : Imx = k.inom (13) De verhoudingsfctor k wordt kleiner nrmte het nominl vermogen groter wordt, en wordt gegeven in de volgende tbel(14): Omwerking vn uitdrukking (12) geeft voor de mximle stroom de wrde vn de nzetweerstnd Opgenomen nominl vermogen in kw Imx k = I nom < < < < > U U Rz = Ri Imx Imx (15) Elektriciteit gelijkstroommotoren 8

9 1.9.3 Anzet met regelbre spnning Hier is een regelbre voedingsbron met groot vermogen vereist. De volgende methodes worden toegepst: - Gelijkstroomgenertor met onfhnkelijke bekrchtiging: door de bekrchtigingstroom te vriëren vnf 0 verkrijgen we een regelbre nkerspnning vnf 0 tot de mximum wrde: dit wordt voorl toegepst bij de Wrd-Leonrd-schkeling. - Driefzen rheotor met driefzen gelijkrichter levert een continu regelbre spnning vn 0 tot de mximum wrde. - Snelheidsregeling met ingebouwde stroombegrenzing (uitgevoerd met bijvoorbeeld thyristoren) levert een stijgende uitgngsspnning bij het nzetten, wrbij de nloopstroom wordt begrensd. De motor is dn ook utomtisch beschermd tegen overbelsting in volle bedrijf Vermogens in een gelijkstroommotor Het nuttig vermogen Pn vn de motor is het mechnisch vermogen dt op de s vn de motor vrijkomt en wordt berekend met een formule uit de mechnic: 2. π. n Pn = Ps = T. ω = T. (16) 60 Het toegevoerd vermogen is het elektrisch vermogen dt n de nkerketen wordt toegevoerd: Pt = U. I (18) Bij gelijkstroommotoren met onfhnkelijke bekrchtiging wordt ook een elektrisch vermogen in de veldketen toegevoerd: P = U. I + U. I (19) t m m 1.11 Rendement vn een gelijkstroommotor Het totl rendement vn een gelijkstroommotor is de verhouding vn het nuttig mechnisch vermogen tot het toegevoegd elektrisch vermogen: P n η = (23) Pt Elektriciteit gelijkstroommotoren 9

10 1.12 Oefeningen. 1. Een vierpolige gelijkstroommotor (met permnente mgneten) is ngesloten op een net met een klemspnning vn 210 V. De stroom uit het net opgenomen is 30 A. De constnte ke vn de motor = 6,67. Bereken de rottiesnelheid en de tegenspnning ls men weet dt de inwendige weerstnd vn de nkerketen 0.3 ohm is. Oplossing E = U I. R = ,3 = 201V t i Et 201 tr n = = = 1005 k. φ 6,67.0,03 min e 2. Vn een gelijkstroommotor (met permnente mgneten) is de inwendige weerstnd 0.3 ohm. Bij een klemspnning vn 300 V neemt de motor een stroom op vn 22 A. De tchometer duidt 2000 omw/min n. Het totl rendement is 0.8. Bereken het nuttig ontwikkeld koppel op de s vn de rotor en de tegenspnning. Oplossing Pt = U. I = = 6600 W Pn = η. Pt = 0, = 5280 W Et = U I. Ri = , 3 = 293, 4 V 2. π. n 2.3, rd ω = = = 209, s Pn 5280 T = = = 25,2 Nm ω 209,4 3. Een gelijkstroommotor (met permnente mgneten) neemt 8250 W op uit een voedingsnet met 220 V klemspnning. De inwendige weerstnd vn de motor is 0.2 ohm. Bereken de grootte vn de tegenspnning. P = U. I P 8250 I = = = 37,5 A U 220 E = U I. R = ,5. 0,2 = 212,5 V t i Elektriciteit gelijkstroommotoren 10

11 4. De nkerketen vn een onfhnkelijk bekrchtigde motor neemt 2.2 kw op bij vollst. De klemspnning is 220 V; de nkerweerstnd R = 0.8 ohm; de weerstnd vn de hulp- en/of compenstiewikkeling 0.6 ohm. Bereken de wrde vn de nzetweerstnd; de spnning over de nzetweerstnd bij het nlopen; de tegenspnning bij vollst. Mk gebruik vn tbel 14. P = U.I => I = P/U = 2200 / 220 = 10 A (nominl) K = 2 -> Imx = k. Inom = A = 20 A R = U/Iz - Ri = 220/20A 1.4 = 9.6 ohm Unkerwikkeling = = 16 V Unzetweerstnd = = 192 V Et = U I. Ri = = 206 V Oplossing : Rz = 9.6 ohm, Unkerwikkeling = 16 V, Unzetweerstnd = 192 V, Et = 206 V 5. Bepl het nuttig koppel en het rendement vn een gelijkstroommotor die 2 kw mechnisch vermogen ter beschikking stelt. De voedingsbron heeft een klemspnning vn 100 V en levert 25 A. De tchometer geeft een rottiesnelheid vn 1400 tr/min. Pn = 2 KW Pt = U. I = 100 V. 25 A = 2500 W η = 2000 /2500 = 0.8 Tn = Pn/ω = 2000/ ( (1400/60)) = 13 Nm Oplossing : η = 0.8, Tn = 13 Nm 6. Een gelijkstroommotor met een totl rendement vn 0.82 neemt bij nominl bedrijf een stroom vn 20 A uit een net vn 220 V. Bereken het nuttig vermogen. Pt = U. I = 220 V. 20 A = 4400 W Pn = η. Pt = = 3608 W Oplossing : Pn = 3608 W 1.13 Herhlingstken 1. Een gelijkstroommotor neemt 5.5 kw uit een voedingsnet met 110 V klemspnning. De tegenspnning is V. Bereken de inwendige weerstnd vn de nkerketen. Et = U I. Ri => Ri = (U Et)/I = ( )/50 = 0.15 ohm Pt = U.I => I = 5500 W/ 110 V = 50A Oplossing : Ri=0.15 ohm 2. Op het kenpltje vn een gelijkstroommotor stt Pn = 5 kw en n = 1500 tr/min. Hoe groot is het moment vn het koppel dt deze motor kn ontwikkelen? Tn = Pn/ω = 5000w /( (1500/60)) = 31 Nm Oplossing : Tn = 31 Nm 3. Een gelijkstroommotor ontwikkelt een koppel vn 20 Nm bij 1000 tr/min. lndien de motor bij een klemspnning vn 120 V een stroom vn 30 A opneemt, hoe groot is dn het rendement? Pn = Tn. ω = (1000/60) = 2093,33 W Pt = = 3600 W η = /3600 = 0.58 Oplossing : η = Een gelijkstroommotor neemt bij vollst en een klemspnning vn 400 V een stroom op vn 150 A. Het nuttig vermogen is 56 kw en de weerstnd vn de nkerketen is 0.25 ohm. Bereken de wrde vn de nzetweerstnd. Mk gebruik vn tbel 14. K = 1.5 Imx = k. Inom = = 225 A Iz = U/Rtot => Rtot = U/Iz = 400V/225A = 1.77 ohm Rz = Rtot Ri = 1.52 ohm Oplossing : Rz = 1.52 ohm Elektriciteit gelijkstroommotoren 11

12 1.14 Gelijkstroommotor met onfhnkelijke bekrchtiging Opstelling: In het schkelschem wordt de bekrchtigingstroom Im geleverd door een gelijkspnningsbron, die onfhnkelijk is vn de regelbre gelijkspnningsbron die de nkerketen voedt. De veldstroom Im veroorzkt de hoofdflux, gegeven door: Nm. Im φ = (26) R m De bekrchtigingstroom wordt klein gehouden, zodt de veldwikkeling J-K voorzien wordt vn veel windingen dunne drd. De ohmse weerstnd is dn reltief hg, lsook de zelfinductiecoëfficiënt Drisnelheid De drisnelheid vn de gelijkstroommotor voldoet n uitdrukking (9). Voor een gelijkstroommotor met onfhnkelijke bekrchtiging is, bij constnte flux en constnte klemspnning, de snelheid constnt, onfhnkelijk vn de belsting. De snelheid kn echter op soepele wijze geregeld worden door invloed uit te oefenen op de flux (veldregeling) of op de klemspnning (nkerspnningsregeling) Ankerspnningsregeling Bij constnte φ is het toerentl n vn de motor recht evenredig met de ngelegde nkerspnning. Bij constnte motorbelsting is het koppel T constnt. Volgens uitdrukking (3) is de nkerstroom I dn eveneens constnt. Het nuttig vermogen Pn is evenredig met de drisnelheid volgens uitdrukking (16). U n T = km.. φ I en k φ e. 2. π. n Pn = Ps = T. ω = T. 60 Elektriciteit gelijkstroommotoren 12

13 De snelheid is theoretisch regelbr vn 0 tot de mximum wrde. Prktisch is het regelgebied begrensd door de nodige ventiltie (fkoeling) voor de minimum snelheid en door de constructie vn de motor voor de mximum snelheid. De nkerspnning kn geregeld worden met behulp vn: - een voorschkelweerstnd in serie met de nkerketen te pltsen (kleine vermogens); - een regelbre utotrnsformtor (rheotor) met gelijkrichter (Si-diodes); - een gestuurde gelijkrichter (thyristorbrug) voor elektronische regelketens, wrbij de snelheid gemeten wordt door een tchogenertor. De nkerspnningsregeling is eveneens toepsbr voor gelijkstroommotoren met permnente mgneten. Voor gelijkstroommotoren met onfhnkelijke bekrchtiging, wordt de veldstroom meestl bekomen uit het wisselspnningsnet met behulp vn een Si-gelijkrichterdiode (D1). De veldketen wordt voor de nkerketen ingeschkeld, en n de nkerketen uitgeschkeld. Dit wordt gedn om te voorkomen dt de motor een hoog toerentl zou verkrijgen (op hol sln) door de lge flux (remnent mgnetisme) die dn in de mchine heerst. Omdt de veldwikkeling een hoge zelfinductiecoefficient bezit wordt het uitschkelen bekomen met een vrijloopdiode (D2) die de hoge zelfinductiespnning vn de veldspoel kortsluit Veldregeling Bij constnte nkerspnning is het toerentl omgekeerd evenredig met de flux in de motor. Bij constnt vermogen P, is dus de nkerstroom I constnt, zodt het koppel eveneens omgekeerd evenredig is met de flux. De motor verzwkt, wt dus een belngrijk ndeel is voor de veldregelmethode. Drenboven is het regelbereik sterk beperkt door het remnent mgnetisme (mx. snelheid) en de verzdiging (min. snelheid). n U k. e φ 2. π. n Ps = T. 60 T =... De fluxregeling wordt uitgevoerd met behulp vn een veldregelr in serie met de veldwikkeling. Bij gelijkstroommotoren met permnente mgneten is deze regelmethode zelfs niet mogelijk. Elektriciteit gelijkstroommotoren 13

14 1.15 Vierkwdrntenbedrijf We hebben reeds gezien dt een gelijkstroommotor en gelijkstroomgenertor de zelfde smenstelling hebben. De gelijkstroommchine (GM of GG) kn dus 4 bedrijfstoestnden nnemen We kunnen dit schemtisch voorstellen : Elektriciteit gelijkstroommotoren 14

15 n - T krkteristiek We weten dt voor een gelijkstroommotor met onfhnkelijke bekrchtiging dt U I. R n = k. φ e Voor een gelijkstroomgenertor met onfhnkelijke bekrchtiging kunnen we dn schrijven dt n =... De snelheid wnneer het koppel nul is noemen we de nullstsnelheid n 0 Wnneer de spnning en bekrchtigingsflux constnt zijn is de snelheidsverndering fhnkelijk vn het spnningsverlies I. R Elektriciteit gelijkstroommotoren 15

16 Thyristorsturing Elektriciteit gelijkstroommotoren 16

17 2 Universele motor We gn eerst het gedrg vn een shuntmotor bekijken op gelijkspnning. Fig. Fig. b Fig.c Besluit : - - Elektriciteit gelijkstroommotoren 17

18 2.1 Werkingsprincipe universele motor Opmerking : Oplossing : Elektriciteit gelijkstroommotoren 18

19 GELIJKSTROOMMOTOREN F1 = BI.. l I I = F1 2. = BI.. l = B. I. l 2. M B. I. d. l = F. r = π. dl. S = 2. p B. π. dl. φ = BS. = 2. p M 1 = p.. φ I 2. π. T p... zφ I = T = km.. φ I 2. π. k m = p. z Et = ke 2. π... φ n p. z ke = 60. U = E + I. R t i ( U Et) ( U ke. φ. n) I = = Ri Ri Imx = k.inom E U I. R n = = k. φ k. φ e t U Iz = Ri U U Rz = Ri Imx Imx e n U k. e φ U Iz = ( Ri+ Rz) 2. π. n Pn = Ps = T. ω = T. 60 Pt = U. I P = U. I + U. I t m m η = Pn P t Opgenomen nominl vermogen in kw Imx k = I nom < < < < > Elektriciteit gelijkstroommotoren 19

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later.

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later. Finnciële Algebr Het is duidelijk dt geld een (positieve) tijdwrde heeft: een individu verkiest consumptie nu boven een toekomstige consumptie en verwcht een beloning voor de derving vn onmiddellijke consumptie,

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

3. HOOFDSTUK 3 GEBRUIK VAN DE INDUCTIEMACHINE

3. HOOFDSTUK 3 GEBRUIK VAN DE INDUCTIEMACHINE 3. HOOFDSTUK 3 GEBRUIK VAN DE INDUCTIEMACHINE 3.1 Starten Bij het starten van een inductiemotor vloeit een stroom die veel groter is dan de nominale. Als gevolg van de inwendige impedantie van het net

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top CPB Achtergronddocument Meer over de top Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top 29 Mei 2013 Bs Jcobs Ersmus Universiteit Rotterdm bjcobs@ese.eur.nl Egbert Jongen Centrl Plnbureu E.L.W.Jongen@cpb.nl

Nadere informatie

De Permanent Magneet Motor: Thierry Dejaegere. Thinnov Lomolenstraat 2 9880 Aalter Lotenhulle België www.thinnov.be

De Permanent Magneet Motor: Thierry Dejaegere. Thinnov Lomolenstraat 2 9880 Aalter Lotenhulle België www.thinnov.be De Permanent Magneet Motor: door: Thierry Dejaegere Thinnov Lomolenstraat 2 9880 Aalter Lotenhulle België www.thinnov.be I. Voorwoord De zoektocht naar alternatieve energiebronnen is reeds lange tijd aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7 Inhoud Hoofdstuk 0: Inleiding Hoofdstuk 1: Draaistroommotoren Hoofdstuk 2: Frequentie-omvormers Hoofdstuk 3: Frequentie-omvormers en draaistoomm. Hoofdstuk 4: Bescherming en Veiligheid Bijlage I: Algemene

Nadere informatie

Parate kennis wiskunde

Parate kennis wiskunde Heilige Mgdcollege Dendermonde Prte kennis wiskunde 4 Lt A Lt B Wet A Wet B Ec C Vkgroep wiskunde Hemco Dit document is edoeld ls smenvtting vn wt ls prte kennis wordt ngenomen ij nvng vn het tweede jr

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem euqom SMS Control Geruiksnwijzing Adeltronik euqom - User Mnul SMS Er kunnen geen rechten worden ontleend n de eschrijvingen in deze hndleiding. Adeltronik ehoudt zich te llen tijde het recht voor zonder

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Emen VW 20 tijdvk woensdg 8 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B Bij dit emen hoort een uitwerkbijlge. chter het correctievoorschrift is een nvulling opgenomen. Dit emen bestt uit 8 vrgen. Voor dit emen zijn miml

Nadere informatie

Leereenheid 6. Aanvullingen

Leereenheid 6. Aanvullingen Leereenheid 6 Aanvullingen Wegwijzer Zoals uit de titel van deze leereenheid blijkt, betreft het hier een aantal items die volle digheidshalve aan dit boek worden toegevoegd omdat die items als leerstofelementen

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2 de VRIJBRIEF LIBERTARISC TIJDSCRIFT MAANDBLAD 115 SEPTEMBER 1987 Publiciteit Is het u ook opgevllen dt het LIBERTARISME steeds meer in de medi wordt genoemd? Enkele jren geleden gebeurde dt heleml niet,

Nadere informatie

Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven

Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven Auteur : Jouri Van Landeghem versie 0;91 1 Copyright (c) 2008 Jouri Van Landeghem. Toestemming wordt verleend tot het kopiëren, verspreiden

Nadere informatie

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 41248_SME_Omslgen.qxd 13-10-2003 09:12 Pgin 2 CHICAGO 500 Micro Bsissttion + hndset met lder Gebruiksnwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 Gigset SL 100 / KPN / A31008-L100-P102-1-5419 / SAG_covers_I-II.fm

Nadere informatie

Inleiding van elektromechanische energieomzetting

Inleiding van elektromechanische energieomzetting Inleiding van elektromechanische energie-omzetting Cl 100-1 Inleiding van elektromechanische energieomzetting Ir. D. Hamels Prof. ir. J. A. Schot Prof. dr. ir. A. J. A.Vandenput' 1. Elektromechanische

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk

VWO-katern Globalisering - hoofdstuk 1 De economische kijk VWO-ktern Glolisering - hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Ktern Glolisering hoofdstuk 1 De eonomishe kijk Opdrht 1 Er komt meer eenheidsworst. Er wordt door de pltenindustrie minder gekeken nr uniek tlent,

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie