Keuze van het lagertype

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keuze van het lagertype"

Transcriptie

1

2 Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte Belstingen Grootte vn de belsting Richting vn de belsting Scheefstelling Precisie Toerentl Lgergeruis Stijfheid Axile verschuifbrheid Montge en demontge Lgers met een cilindrische boring Lgers met een conische boring Geïntegreerde fdichtingen Mtrix: Lgertypen uitvoering en kenmerken

3 Keuze vn het lgertype Elk lgertype heeft beplde specifieke eigenschppen, die fhngen vn het ontwerp en die het meer of minder geschikt mken voor beplde toepssingen. Groefkogellgers bijvoorbeeld kunnen zowel rdile ls xile belstingen opnemen. Ze hebben weinig wrijving en kunnen worden geproduceerd met hoge precisie en in geruisrme uitvoeringen. Ze worden drom bij voorkeur toegepst in kleine en middelgrote elektromotoren. Tweerijige tonlgers en CARB lgers kunnen zeer hoge belstingen opnemen en kunnen zich instellen. Door deze eigenschppen zijn ze bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld toepssing in de zwre industrie, wr de belstingen hoog zijn, wrdoor vervormingen en scheefstellingen kunnen ontstn. In veel gevllen echter moet er met verschillende fctoren rekening worden gehouden en moeten deze tegen elkr worden fgewogen om tot de keuze vn een lgertype te komen, zodt hiervoor geen lgemene regels kunnen worden gegeven. De informtie op de volgende pgin s dient om n te geven wt de belngrijkste punten zijn die in overweging moeten worden genomen om tot de keuze vn een lgertype te komen; hierdoor wordt een betere keuze vergemkkelijkt ntl symbolen mkt het onmogelijk de verschillen exct n te geven, en sommige eigenschppen hngen niet lleen vn het lgerontwerp f. De stijfheid vn bijvoorbeeld een opstelling met hoekcontctkogellgers of kegellgers hngt ook f vn de gekozen voorspnning. En het toeltbre toerentl vn een lger wordt beïnvloed door de precisie vn het lger en het kooiontwerp. Ondnks dergelijke beperkingen moet het mogelijk zijn met de mtrix op pgin s 46 en 47 tot een juiste lgerkeuze te komen. Verder mg niet worden vergeten dt de totle kosten vn een lgeropstelling en de leverbrheid mede beplend kunnen zijn voor de uiteindelijke keuze. Andere belngrijke criteri die een rol spelen bij het ontwerp vn een lgeropstelling drgvermogen, levensduur, wrijving, toeltbre toerentllen, lgerspeling of voorspnning, smering en fdichting worden uitgebreid behndeld in de fzonderlijke hoofdstukken vn deze ctlogus. In deze Hoofdctlogus wordt niet het complete SKF leveringsprogrmm vermeld. Voor lgers die hier niet besproken worden, zijn specifieke ctlogi en brochures beschikbr rdpleeg hiervoor SKF. beschikbre ruimte belstingen scheefstelling precisie toerentl lgergeruis stijfheid xile verschuifbrheid montge en demontge geïntegreerde fdichtingen. Een uitgebreid overzicht vn de stndrd lgertypen met ontwerpkenmerken en geschiktheid voor de eisen die worden gesteld n een beplde toepssing is te vinden in de mtrix op de pgin s 46 en 47. Gedetilleerde informtie over de fzonderlijke lgertypen, inclusief kenmerken en beschikbre uitvoeringen, is te vinden in de hoofdstukken over de fzonderlijke lgertypen. Lgertypen die niet in de mtrix voorkomen, worden bijn uitsluitend gebruikt voor enkele zeer specile toepssingen. De mtrix lt slechts een oppervlkkige indeling vn de lgertypen toe. Het beperkte 34

4 Beschikbre ruimte In veel gevllen wordt één vn de hoofdfmetingen vn een lger meestl de boring bepld door het ontwerp vn een mchine. Voor ssen met een kleine dimeter kunnen lle typen kogellgers worden gebruikt, wrvn het meest toegepste het groefkogellger is. Ook nldlgers zijn geschikt ( fig. 1). Voor grote sdimeters zijn er cilinder-, kegel-, ton- en CARB lgers beschikbr, evenls groefkogellgers ( fig. 2). Wnneer de ruimte in rdile zin beperkt is, moeten lgers met een kleine doorsneehoogte worden gekozen, d.w.z. lgers in de Dimeterseries 8 of 9. Nldlgers en nldkrnsen, nldhulzen en -bussen en nldlgers zonder of zelfs met binnenring ( fig. 3) zijn bijzonder geschikt ( SKF ctlogus Needle roller berings ), evenls beplde series groefkogellgers en hoekcontctkogellgers, cilinder-, kegel-, tweerijige tonlgers en CARB lgers. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 35

5 Keuze vn het lgertype Wnneer de ruimte in xile zin beperkt is, kunnen beplde series cilinderlgers en groefkogellgers worden gebruikt voor respectievelijk rdile of gecombineerde belstingen ( fig. 4), evenls de diverse typen gecombineerde nldlgers ( fig. 5). Voor zuiver xile belstingen kunnen nldttslgers (met of zonder ringen) worden gebruikt, lsmede beplde series kogelttslgers en cilinderttslgers ( fig. 6). Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 36

6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Belstingen Grootte vn de belsting De grootte vn de belsting is doorgns de fctor die de fmetingen vn het te gebruiken lger beplt. In het lgemeen kunnen rollgers een grotere belsting opnemen dn kogellgers met gelijke hoofdfmetingen ( fig. 7) en kunnen lgers die geheel met rollichmen zijn gevuld hogere belstingen opnemen dn vergelijkbre lgers die vn een kooi zijn voorzien. Kogellgers worden het meest gebruikt bij kleine of middelgrote belstingen. Voor hogere belstingen en bij grote sdimeters zijn rollgers meestl de betere keuze. Richting vn de belsting Rdile belsting Cilinderlgers vn de typen NU en N, nldlgers en CARB lgers kunnen uitsluitend rdile belstingen opnemen ( fig. 8). Alle ndere rdile lgers kunnen nst rdile belsting ook enige xile belsting opnemen ( Gecombineerde belsting ). Axile belsting Kogelttslgers en vierpuntslgers ( fig.9) zijn geschikt voor kleine of middelgrote, puur xile belstingen. Enkelzijdig werkende kogelttslgers kunnen lleen in één richting werkende xile belstingen opnemen; voor het opnemen vn xile belstingen in twee richtingen zijn dubbelzijdig werkende kogelttslgers nodig. 37

7 Keuze vn het lgertype Fig. 10 Axile hoekcontctkogellgers kunnen middelgrote xile belstingen opnemen bij hoge toerentllen; hier kunnen de enkelzijdig werkende lgers tevens gelijktijdig rdile belstingen opnemen, en dubbelzijdig werkende lgers worden meestl gebruikt voor puur xile belstingen ( fig. 10). Voor het opnemen vn middelgrote en hoge xile belstingen in één richting zijn nldttslgers, cilinderttslgers en kegelttslgers, evenls tonttslgers ( fig. 11) geschikt. Tonttslgers kunnen ook gelijktijdig werkende rdile belstingen opnemen. Voor hoge, vn richting wisselende xile belstingen kunnen twee cilinderttslgers of twee tonttslgers worden gebruikt, die tegenover elkr worden gemonteerd. Fig. 11 Gecombineerde belsting Een gecombineerde belsting bestt uit een rdile en een xile belsting die tegelijkertijd optreden. Het vermogen vn een lger om xile belstingen op te nemen wordt bepld door zijn contcthoekt hoe groter de contcthoek, des te beter is het lger geschikt voor het opnemen vn xile belstingen. Dit blijkt ook uit de wrden vn de omrekeningsfctor Y, die kleiner wordt nrmte de contcthoek iroter wordt. De wrden vn deze fctor voor een lgertype of voor fzonderlijke lgers zijn te vinden in het inleidende tekstgedeelte vn de producttbellen of in de producttbellen zelf. Het xile drgvermogen vn een groefkogellger is fhnkelijk vn het ontwerp en de lgerspeling ( hoofdstuk Groefkogellgers vnf pgin 287). Voor gecombineerde belstingen worden voorl eenrijige of tweerijige hoekcontctkogellgers en eenrijige kegellgers gebruikt, hoewel groefkogellgers of tweerijige tonlgers ook geschikt zijn ( fig. 12). Verder kunnen tweerijige zich instellende kogellgers en cilinderlgers vn het type NJ en NUP met hoekringen HJ worden gebruikt voor gecombineerde belstingen met een reltief lge xile component ( fig. 13). Eenrijige hoekcontctkogellgers, kegellgers, cilinderlgers vn het type NJ, NU met een HJ ring en tonttslgers kunnen lleen xile belstingen opnemen die in één richting werken. Voor xile belstingen die vn richting vernderen moeten deze lgers worden gecom 38

8 Fig. 12 bineerd met een tweede lger. Om deze reden zijn er eenrijige hoekcontctkogellgers beschikbr die universeel kunnen worden geprd. Ook zijn er eenrijige kegellgers verkrijgbr ls sets, bestnde uit twee eenrijige lgers ( hoofdstukken Eenrijige hoekcontctkogellgers vnf pgin 407, en Geprde eenrijige kegellgers vnf pgin 667). Wnneer de xile component vn de gecombineerde belsting hoog is, kn deze onfhnkelijk vn de rdile belsting worden opgenomen door een tweede lger. Nst xile lgers zijn ook enkele rdile lgers, bijv. groefkogellgers of vierpuntslgers ( fig. 14) hiervoor geschikt. Om er zeker vn te zijn dt het lger in deze gevllen ook uitsluitend een xile belsting opneemt, moet de buitenring vn het lger rdil vrij liggen. Fig. 13 Fig

9 Keuze vn het lgertype Momentbelsting Wnneer de belsting niet in het midden vn een lger ngrijpt, zullen er momentbelstingen ontstn. Tweerijige lgers, bijvoorbeeld groefkogellgers of hoekcontctkogellgers, kunnen momentbelstingen opnemen, mr geprde eenrijige hoekcontctkogellgers of kegellgers in X- of, nog beter, in O-opstelling zijn hiervoor nog beter geschikt ( fig. 15). Scheefstelling Scheefstelling tussen s en huis treedt bijvoorbeeld op wnneer de s doorbuigt onder de belsting, wnneer de huisboringen niet in één opspnning zijn bewerkt of wnneer de s is opgenomen in twee fzonderlijke lgers met behulp vn losse huizen. Zich niet-instellende lgers, bijvoorbeeld groefkogellgers en cilinderlgers, kunnen geen of slechts zeer kleine scheefstellingen opnemen wnneer er geen krcht wordt uitgeoefend. Anderzijds zijn zich instellende lgers, d.w.z. tweerijige zich instellende kogellgers, tweerijige tonlgers, CARB lgers en tonttslgers ( fig. 16), geschikt voor het opnemen vn scheefstellingen die voortkomen uit de belsting. Ook kunnen zij uitlijnfouten ten gevolge vn onjuiste bewerking of montge opnemen. De wrden vn de mximl toeltbre scheefstelling worden in de inleidende tekst vn de tbellen gegeven. Wnneer de kns bestt dt de toeltbre scheefstelling wordt overtreden, is het rdzm contct op te nemen met de SKF ppliction engineering service. Kogelttslgers met bolvormige buitenringen kunnen, evenls Y-lgers en zich instellende nldlgers ( fig. 17), uitlijnfouten opnemen. Precisie Lgers met een hogere precisie dn norml zijn nodig voor lgeropstellingen die een zeer hoge loopnuwkeurigheid vereisen (bijvoorbeeld hoofdspindels vn gereedschpswerktuigen), en tevens in gevllen wr sprke is vn zeer hoge toerentllen. De inleidende tekst bij de tbellen bevt informtie over de nuwkeurigheidsklssen wrin het lger dt in dt gedeelte wordt behndeld, wordt geproduceerd. SKF produceert een uitgebreid ssortiment vn precisielgers, wronder eenrijige hoekcontctkogellgers, een- en tweerijige cilinderlgers en enkel- en dubbelzijdig werkende hoekcontctkogellgers ( SKF ctlogus High-precision berings ). 40

10 Fig. 15 Fig. 16 Fig

11 Keuze vn het lgertype Toerentl Het toerentl vn wentellgers wordt begrensd door de toeltbre bedrijfstempertuur. Lgertypen met een lge wrijving en dienovereenkomstige lge wrmteontwikkeling binnen het lger zijn dus het meest geschikt voor gebruik bij hoge toerentllen. De hoogste snelheden worden bereikt met groefkogellgers en tweerijige zich instellende kogellgers ( fig. 18) wnneer de belstingen puur rdil zijn, en met hoekcontctkogellgers ( fig. 19) voor gecombineerde belstingen. Dit geldt met nme voor precisie-hoekcontctkogellgers of groefkogellgers met kermische kogels. Vnwege hun ontwerp kunnen met xile lgers niet zulke hoge toerentllen worden bereikt ls met rdile lgers. Fig. 18 Fig. 19 Lgergeruis Bij beplde toepssingen, bijvoorbeeld bij kleine elektromotoren voor huishoudelijke pprtuur en kntoormchines, kn het lgergeruis een rol spelen bij de keuze vn het lgertype. SKF groefkogellgers worden specil voor dergelijke toepssingen vervrdigd. Stijfheid De stijfheid vn een wentellger wordt bepld door de mte vn elstische vervorming (doorvering) vn het lger onder belsting. Gewoonlijk is deze vervorming klein en te verwrlozen. In enkele gevllen echter, bijvoorbeeld bij hoofdspindels vn bewerkingsmchines of bij pignonlgers, is de stijfheid een belngrijke fctor Vnwege het soort contct tussen rollichmen en loopbnen bezitten rollgers ls cilinder- en kegellgers ( fig. 20), een grotere stijfheid dn kogellgers. De stijfheid vn een lger kn worden verhoogd door het toepssen vn voorspnning ( gedeelte Lgervoorspnning vnf pgin 206). Fig

12 Fig. 21 Fig. 22 Fig. 23 Axile verschuifbrheid De lgerondersteuning vn een s of nder roterend mchineonderdeel bestt meestl uit een vst en een los lger ( gedeelte Lgeropstellingen op pgin 160). Vste lgers zorgen ervoor dt een mchineonderdeel in beide richtingen wordt gefixeerd. De meest geschikte lgers hiervoor zijn lgers die gecombineerde belstingen kunnen opnemen of die voor positionering in xile zin kunnen zorgen in combintie met een tweede lger ( mtrix op pgin s 46 en 47). Een los lger is in xile richting verschuifbr, zodt de lgers niet xil verklemd rken wnneer er bijvoorbeeld lengtevernderingen vn de s ten gevolge vn thermische uitzetting optreedt. Het meest geschikt ls losse lgers zijn onder meer nldlgers en cilinderlgers vn het type NU en N ( fig. 21). Ook kunnen er cilinderlgers vn het type NJ en beplde volrollige cilinderlgers worden gebruikt. In toepssingen wrbij de vereiste xile verschuiving reltief groot is en scheefstelling vn de s kn optreden is het CARB lger idel ls los lger ( fig. 22). Al deze lgers stn xile verpltsing vn de ringen ten opzichte vn elkr toe, zodt beide ringen met een vste pssing kunnen worden gemonteerd. Wrden voor de toegestne xile verpltsing zijn opgenomen in de betreffende producttbellen. Als lgers die niet uit elkr kunnen worden genomen, bijvoorbeeld groefkogellgers of tonlgers ( fig. 23) worden toegepst ls losse lgers, dient een vn de lgerringen met een losse pssing worden gemonteerd ( gedeelte Rdile opsluiting vn lgers vnf pgin 164). 43

13 Keuze vn het lgertype Montge en demontge Lgers met een cilindrische boring Lgers met een cilindrische boring die uit elkr kunnen worden genomen zijn gemkkelijker te monteren dn lgers die niet uit elkr kunnen worden genomen, met nme ls het nodig is beide ringen met een vste pssing te monteren. Zij verdienen tevens de voorkeur wnneer montge en demontge frequent plts vindt. De binnenringen vn deze uitneembre lgers, bijvoorbeeld cilinder-, nld- en kegellgers ( fig. 24), en xile kogel- en rollgers, kunnen onfhnkelijk vn de buitenringen (inclusief rollichmen en kooi) worden gemonteerd. Fig. 24 Lgers met een conische boring Lgers met een conische boring ( fig. 25) kunnen op een conisch seind of op een cilindrische s met een trek- of drukbus ( fig. 26) worden gemonteerd. Fig. 25 Fig

14 Geïntegreerde fdichtingen Fig. 27 De keuze vn een fdichting is vn groot belng voor de juiste werking vn het lger SKF levert lgers met geïntegreerde beschermpltjes ( fig. 27) wrijvingsrme fdichtingen ( fig. 28) slepende fdichtingen ( fig. 29) die kunnen zorgen voor een economische en ruimtebesprende fdichting voor een groot ntl toepssingen. Er is een groot ntl fmetingen beschikbr voor groefkogellgers hoekcontctkogellgers tweerijige zich instellende kogellgers cilinderlgers nldlgers tweerijige tonlgers CARB lgers looprollen Y-lgers en Y-lgerblokken. Fig. 28 Alle lgers met geïntegreerde fdichtingen n beide zijden worden gevuld met een smeervet vn de juiste kwliteit en in de juiste hoeveelheid. Fig

15 Keuze vn het lgertype Deze mtrix kn lleen ls grove richtlijn dienen, zodt het voor elke specifieke toepssing nodig is een meer gekwlificeerde selectie te mken met behulp vn de informtie op de voorgnde pgin s, of de gedetilleerde informtie in de tekst die n het tbellengedeelte voorfgt. Wnneer in de kolom meerdere lgertypen in verschillende uitvoeringen nst elkr stn vermeld, dn wordt de betreffende informtie gegeven met dezelfde kleine letter ls het lettertype dt gebruikt wordt bij vermelding vn de betreffende uitvoering. Lgertypen uitvoering en kenmerken Uitvoering Symbolen voortreffelijk slecht goed ongeschikt voldoende enkelzijdig werkend s dubbelzijdig werkend Lgertype conische boring beschermpltjes of rubberfdichtingen zich instellend niet-uitneembr uitneembr Groefkogellgers b Hoekcontctkogellgers, eenrijig b geprd eenrijig, tweerijig b c b, b c vierpuntslger Tweerijige zich instellende kogellgers Cilinderlgers, met kooi b c d volrollig, eenrijig b b volrollig, tweerijig b c d d Nldlgers, met stlen ringen b c Nldhulzen/-bussen b c b, c gecombineerde lgers b c b, c Kegellgers, eenrijig geprd, eenrijig b c Tweerijige tonlgers CARB lgers, met kooi volrollig Kogelttslgers b met bolvormige huisring Nldttslgers Cilinderttslgers b b Tonttslgers 46

16 Kenmerken Lger is geschikt voor zuiver rdile belsting zuiver xile belsting gecombineerde belsting momentbelsting hoog toerentl hoge loopnuwkeurigheid hoge stijfheid geruisrm lge wrijving correctie voor scheefstelling in bedrijf correctie voor uitlijnfouten (bij montge) vstlger constructies loslger constructies mogelijkheid tot inwendige xile verschuifbrheid b s b s s s b b b b b b b s s s s s s b c d s b c d s c d s b c b c d s b b c d s s s b b b c b s b s c c s b c b c s b b c c s b s b s b b s b s 47

Hoekcontactkogellagers. Hoekcontactkogellagers

Hoekcontactkogellagers. Hoekcontactkogellagers Hoekcontctkogellgers Hoekcontctkogellgers Ontwerp Hoekcontctkogellgers zijn zeer geschikt voor het opnemen vn gecombineerde belstingen vn gelijktijdig optredende rdile en xile belstingen doordt ze een

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstrt 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 Cursus: I. Clesen, R. Slechten 1 Gelijkstroommotoren... 2 1.1 Bepling... 2 1.2 Toepssingsgebied...

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.be

Rabatdelen. www.rockpanel.be Rbtdelen www.rockpnel.be ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.nl

Rabatdelen. www.rockpanel.nl Rbtdelen www.rockpnel.nl ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Vertrouwd, bewezen, veilig en 100% stekerbaar. Alle chassisdelen zijn voorzien van vergrendelingen. 100% stekerbaar

Vertrouwd, bewezen, veilig en 100% stekerbaar. Alle chassisdelen zijn voorzien van vergrendelingen. 100% stekerbaar Vertrouwd, bewezen, veilig en 100% stekerbr. Alle chssisdelen zijn voorzien vn vergrendelingen 100% stekerbr Wt is 100% stekerbr instlleren? Stndrd voorzien vn hlogeenvrije instlltiedrd 2,5 mm 2 Nooit

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Eigenwaarden en eigenvectoren

Eigenwaarden en eigenvectoren Hoofdstuk I. Lineire Algebr Les 4 Eigenwrden en eigenvectoren In het voorbeeld vn de verspreiding vn de Euro-munten hebben we gezien hoe we de mix vn munten n floop vn n jr uit de n-de mcht A n vn de overgngsmtrix

Nadere informatie

Algemeen. Restweefsel voor medischwetenschappelijk onderzoek

Algemeen. Restweefsel voor medischwetenschappelijk onderzoek Algemeen Restweefsel voor medischwetenschppelijk onderzoek U bent in het Ersmus MC voor onderzoek en/of behndeling. Soms is het nodig bloed of lichmsweefsel/-vloeistof bij u f te nemen. N fronding vn dit

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Methode symmetrische componenten, revisie 1

Methode symmetrische componenten, revisie 1 Methode symmetrische componenten, revisie 9-69 pmo mrt 9 Phse to Phse V trechtseweg 3 Postbus 68 rnhem T: 6 35 37 F: 6 35 379 www.phsetophse.nl 9-69 pmo Phse to Phse V, rnhem, Nederlnd. lle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Ral- en Uni kleuren. Hout dessins. 10 jaar garantie. CE-markering. Onderhoudsarm. UV-bestendig. Slag- en stootvast. Eenvoudige bewerking

Ral- en Uni kleuren. Hout dessins. 10 jaar garantie. CE-markering. Onderhoudsarm. UV-bestendig. Slag- en stootvast. Eenvoudige bewerking Rl- en Uni kleuren Hout dessins 10 jr grntie CE-mrkering Onderhoudsrm UV-bestendig Slg- en stootvst Eenvoudige bewerking Eenvoudige montge Bouw compct plten UniKern en WoodKern zijn duurzm en mkkelijk

Nadere informatie

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099 Fculteit Economie en Bedrijfskunde Tentmen: Knsrekening en Sttistiek 1 6011P0099 Tentmendtum & -tijd: 15 december 015, 1:00 17:00 Studiejr 015-016 Duur vn het tentmen: 3 uur Legitimtie: U dient zich te

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Inleiding Natuurwetenschappen

Inleiding Natuurwetenschappen Inleiding Ntuurwetenschppen Tijden: september: 7:45 :45 3 september: 7:45 :45 6 september: 09:30 3:30 Loctie: Adres: Leuvenln, Utrecht Gebouw: Mrius Ruppertgebouw Zl: A Opdrchtgever: Jmes Boswell Instituut

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Controleerbare Keerkleppen EA

Controleerbare Keerkleppen EA NIEUW CC 55.1 DN 25 Controleerbre pen EA EA De EA keerkleppen met ftp- en controlemogelijkheid zijn onmisbre ppendges ter bescherming vn de veiligheid vn drinkwter en voldoen n de strengste drvoor bestnde

Nadere informatie

Technisch BLINDKLINKNAGELS

Technisch BLINDKLINKNAGELS Technisch BLINDKLINKNAGELS MASSIEF NT - I T S ALL IN Deze documenttie mkt onderdeel uit vn het Informtief mgzine Mssief NT - TMA02-082017 BEVESTIGINGSMIDDELEN - ZICHTBAAR MECHANISCH BLINDKLINKNAGELS Zichtbre

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life INSTALLATIEGIDS VOOR SUPER LONG LIFE T L - V E R L I C H T I N G Voor lle soorten TL-buizen vn Super Long Life I n h o u d Pgin 2 Algemene informtie 3 TL-productoverzicht 4 Super Long Life specificties

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

Lagertechnologie. H. Verbruggen - Machine-onderdelen - lagertechnologie www.mechanismen.be G - 1

Lagertechnologie. H. Verbruggen - Machine-onderdelen - lagertechnologie www.mechanismen.be G - 1 Lagertechnologie G - 1 1) Inleiding Een wasmachine, een auto, de harde schijf van je computer, een elektromotor, allerhande machines, Ze hebben allen één ding gemeen: ze maken gebruik van lagers. Alles

Nadere informatie

BLINDKLINKNAGELS. Deze documentatie maakt onderdeel uit van het

BLINDKLINKNAGELS. Deze documentatie maakt onderdeel uit van het BLINDKLINKNAGELS Deze documenttie mkt onderdeel uit vn het Technisch mgzine Mssief NT - TMA01-012015 BEVESTIGINGSMIDDELEN BEVESTIGINGSMIDDELEN Nog een groot voordeel vn Mssief NT: de bijzonder eenvoudige

Nadere informatie

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken Bron: Titel: CROW Artikel 06 Mtregelen bij in- en uitrijden werkvkken Inhoud: 1. Inleiding In CROW-publictie 96b wordt niet uitgebreid ingegn op mtregelen voor het in- en uitrijden vn werkvkken en er zijn

Nadere informatie

Artikel 06b Maatregelen bij tijdelijke bouwuitritten

Artikel 06b Maatregelen bij tijdelijke bouwuitritten Bron: Titel: CROW Artikel 06b Mtregelen bij bouwten Inhoud: 1. Inleiding De CROW-publictie 96b wordt vk ook gerdpleegd voor de uitwerking vn mtregelen bij (bouw)ten. In de publictie wordt echter niet uitgebreid

Nadere informatie

Eigenschappen, fabricage en toepassing van technische keramiek (3)

Eigenschappen, fabricage en toepassing van technische keramiek (3) Mikroniek nummer 2 1993 Richtlijnen voor het sliipen vn technisch kermiek Eigenschppen, fbricge en toepssing vn technische kermiek (3) J.J. Surwlt Een vn de meest toegepste nbewerkingsmethoden voor technische

Nadere informatie

7 College 30/12: Electrische velden, Wet van Gauss

7 College 30/12: Electrische velden, Wet van Gauss 7 College 30/12: Electrische velden, Wet vn Guss Berekening vn electrische flux Alleen de component vn het veld loodrecht op het oppervlk drgt bij n de netto flux. We definieren de electrische flux ls

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

4. Wortels van decimale getallen mag je met het RT uitrekenen. Maar voor opgaven met gehele numerieke factoren wordt een exact resultaat

4. Wortels van decimale getallen mag je met het RT uitrekenen. Maar voor opgaven met gehele numerieke factoren wordt een exact resultaat Modelvrgstukken Algebr vn wortelvormen Tenzij expliciet nders vermeld stellen lle letters positieve getllen voor Vereenvoudigen vn enkelvoudige wortels ; Dit is gewoon de bsisregel ) ) 8 ) ; ) Een 8-ste

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde. Vlmse Wiskunde Olmpide 994 995 : Eerste Ronde De eerste ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen, opgemkt door de jur vn VWO Het quoteringsssteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 punten Per goed ntwoord

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

Jaarlijks vinden er arbeidsongevallen plaats. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en voorkom dat je gewond raakt.

Jaarlijks vinden er arbeidsongevallen plaats. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en voorkom dat je gewond raakt. Persoonlijke eschermingsmiddelen Jrlijks vinden er 230.000 reidsongevllen plts. Geruik persoonlijke eschermingsmiddelen en voorkom dt je gewond rkt. JEZELF BESCHERMEN Werken in trnsport en logistiek kn

Nadere informatie

Welstandsnota Waterland 2013

Welstandsnota Waterland 2013 Welstndsnot Wterlnd 0 INHOUD HOOFDSTUK BEGRIPSBEPALINGEN... Artikel.. Begripsbepling... HOOFDSTUK Welstndscriteri..... Algemene welstndscriteri... Artikel.. Inleiding... Artikel.. Reltie tussen vorm, gebruik

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Ahrend. Inrichters MEDIATHEEK KELDER EN RUIMTE D1001 SCHETSVOORSTEL

Ahrend. Inrichters MEDIATHEEK KELDER EN RUIMTE D1001 SCHETSVOORSTEL Ahrend. Inrichters MEDIATHEEK KELDER EN RUIMTE D1001 SCHETSVOORSTEL PROGRAMMA VAN EISEN Situtie: Alle fysieke boeken (800 meter) vn de bovenverdieping verpltst nr de kelder. (zomer 2016) Bovenverdieping

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Staaroperatie (dagbehandeling)

Staaroperatie (dagbehandeling) Oogheelkunde Stropertie (dgbehndeling) Met uw behndelend oogrts heeft u fgesproken dt u een str opertie krijgt (ctrct). Wij leggen u grg uit wt u kunt verwchten, zodt u zich hierop kunt voorbereiden. Voorbereiding

Nadere informatie

Examen VWO 2012. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO 2012. wiskunde B. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exmen VWO 2012 tijdvk 1 woensdg 16 mei 13.30-16.30 uur wiskunde B Bij dit exmen hoort een uitwerkbijlge. Dit exmen bestt uit 17 vrgen. Voor dit exmen zijn mximl 78 punten te behlen. Voor elk vrgnummer

Nadere informatie

BEREKEN HET ZELF! TECHNISCHE DATA

BEREKEN HET ZELF! TECHNISCHE DATA BEREKEN HET ZELF! TECHNISCHE DATA Hndige informtie om uw eigen project te ontwerpen én uit te rekenen! WELKOM Welkom ij BUISKOPPELINGSHOP.NL Buiskoppelingshop.nl is leverncier vn een gevrieerd ssortiment

Nadere informatie

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

Montage-instructies W30

Montage-instructies W30 1431A-150203(3) Montge-instructies W30 Inhoudsopgve pgin Inhoud verpkking 1 Benodigd gereedschp 2 Belngrijk vóór het monteren 3 1. Pltsen W30 windscherm 4 1.1 Verpltsbr windscherm 5 1.2 Onground montge

Nadere informatie

rno Eterno Eterno E Eterno Etern 10 jaar garantie ETERNO Veelzijdige compactplaat

rno Eterno Eterno E Eterno Etern 10 jaar garantie ETERNO Veelzijdige compactplaat 10 jr grntie o rno Eter no Eterno Eterno no Eterno Eterno Eterno Eterno Eterno Eterno Etern rno Eterno Eterno E Eterno Etern rno E ETERNO Veelzijdige compctplt De Eterno compctplt is duurzm en mkkelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Urologie. Blaasaugmentatie

Urologie. Blaasaugmentatie Urologie Blsugmenttie U krijgt een opertie n de bls. Bij een blsugmenttie wordt de bls groter gemkt met behulp vn een stukje drm. U vindt hier meer informtie. Voorbereiding Drmen spoelen Als u uw drmen

Nadere informatie

Bespreking Examen Analyse 1 (Juni 2007)

Bespreking Examen Analyse 1 (Juni 2007) Bespreking Exmen Anlyse 1 (Juni 2007) Voorf: Zols ik ook vorig jr in juni en in september gedn heb, geef ik hier bedenkingen bij het exmen vn deze junizittijd. Ik zorg ervoor dt deze tekst op toledo komt,

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2015 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a Op weg nr een betrouwbre beoordeling Een eerlijke beoordeling vn cll center gents Cll center-gents worden vk mede beoordeeld op ACT en AHT. Met nme het beoordelen op ACT is niet redelijk, omdt toevl hierin

Nadere informatie

Routeplanning middels stochastische koeling

Routeplanning middels stochastische koeling Routeplnning middels stochstische koeling Modellenprcticum 2008 Stochstische koeling of Simulted nneling is een combintorisch optimlistielgoritme dt redelijke resultten geeft in ingewikkelde situties.

Nadere informatie

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers?

Nakomelingen van rendieren kunnen een paar uur na de geboorte al met de kudde meerennen. Zijn rendieren nestvlieders of nestblijvers? Route A 1 Bosrendieren en korstmossen Rendieren zijn de enige herten wrvn zowel mnnetjes ls vrouwtjes een gewei drgen. Vroeger dcht men dt het gewei geruikt werd om sneeuw weg te schuiven zodt ze ij het

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 12-006

BDA Agrément BAR 12-006 BAR12_006v5.qxd:0513_A_117 18-06-22 14:57 Pgin 1 Nummer BAR 12-006/1/A Dtum 22.06.08 Projetnummer 12-B-0281 Geldigheid 25.06.08 BDA ADVIES BDA Agrément BAR 12-006 Ctegorie Pltte en fluwhellende dken Betreft

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Herkansingscursus. Rekenregels voor vereenvoudigen

Voorbereidende opgaven Herkansingscursus. Rekenregels voor vereenvoudigen Voorbereidende opgven Herknsingscursus Tips: Mk de voorbereidende opgven voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een opdrcht niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

WISKUNDE VOOR DE PROPEDEUSE ENIGINEERING MARITIEME TECHNIEK. A.F. Bloemsma M.A. Litjens C. Ultzen M.D. Poot

WISKUNDE VOOR DE PROPEDEUSE ENIGINEERING MARITIEME TECHNIEK. A.F. Bloemsma M.A. Litjens C. Ultzen M.D. Poot WISKUNDE VOOR DE PROPEDEUSE ENIGINEERING MARITIEME TECHNIEK A.F. Bloemsm M.A. Litjens C. Ultzen M.D. Poot INHOUD: H. : Hkjes wegwerken, ontbinden in fctoren H. : Mchten 0 H. : Het rekenen met breuken (deel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

ANTWOORDEN EN UITWERKINGEN TENTAMEN QUANTUMMECHANICA 2 VAN 31 MEI 2011

ANTWOORDEN EN UITWERKINGEN TENTAMEN QUANTUMMECHANICA 2 VAN 31 MEI 2011 ANTWOORDEN EN UITWERKINGEN TENTAMEN QUANTUMMECHANICA VAN MEI ) (Andere ntwoorden zijn niet noodzkelijk (geheel) incorrect) () Enkelvoudig ontrd ofwel niet-ontrd. Niveu met energie C= heeft een deeltje

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

S-Class Integration Deluxe

S-Class Integration Deluxe S-Clss Integrtion Deluxe Montgehndleiding S 190M50 Integrtion Deluxe S 195M50 Integrtion Deluxe S 190P50 Integrtion Deluxe S 195P50 Integrtion Deluxe www.centrosolr.be www.centrosolr.nl Inhoud 1 Anwijzingen

Nadere informatie

is het koppel dat overeenkomt met het eindpunt van λ.op ax by = a a b x y = a b = x y a b ax by bx + ay = a b

is het koppel dat overeenkomt met het eindpunt van λ.op ax by = a a b x y = a b = x y a b ax by bx + ay = a b 1 Tweedimensionle Euclidische ruimte 11 Optelling, verschil en sclire vermenigvuldiging = ( b, ) b, is de verzmeling vn lle koppels reële getllen { } Zols we ons de reële getllen kunnen voorstellen ls

Nadere informatie

5.1 Rekenen met differentialen

5.1 Rekenen met differentialen Wiskunde voor kunstmtige intelligentie, 2003 Hoofdstuk II. Clculus Les 5 Substitutie We hebben gezien dt de productregel voor de fgeleide een mnier geeft, om voor zeker functies een primitieve te vinden,

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER WIS Services B.V. verbinden en versnellen Bezoekdres Stvorenweg 4 2803 PT Goud Correspondentie Postbus 309 2800 AH Goud Versie: WIS Tlent Mnger 4.7 T. (+31) 182

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Solid Mechanics (4MB00) Toets 2 versie 2

Solid Mechanics (4MB00) Toets 2 versie 2 Solid Mechnics (4MB00) Toets 2 versie 2 Fculteit : Werktuigouwkunde Dtum : 2 pril 2014 Tijd : 13.45-15.15 uur Loctie : Pviljoen Stud Hu 2 Deze toets estt uit 3 opgven. De opgven moeten worden gemkt met

Nadere informatie

Zoek grens: (0,9-1,3) * V soll

Zoek grens: (0,9-1,3) * V soll Zoek grenzen In het lgemene gevl wordt direct ngedreven ventiltoren met vst toerentl de gewenste set-point opertie is niet precies op de ventiltor curve. de in het echte systeem npssen werkelijke werkpunt

Nadere informatie

Adiameris. Beleggersprofiel

Adiameris. Beleggersprofiel Adimeris Beleggersprofiel Onderstnde informtie is bedoeld om uw beleggersprofiel te beplen op bsis vn onder meer uw finnciële drgkrcht, uw ervring en uw risicotolerntie. Deze oefening heeft eveneens ls

Nadere informatie

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten

Wat is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede antwoorden aan. weinig slaap. buitenlucht goede voeding. ontspanning veel fruit eten DE HUID 1 Bouw en functie O: 12/1 Wt is goed voor een mooie, gezonde huid? Kruis de goede ntwoorden n. weinig slp uitenlucht goede voeding ontspnning veel fruit eten innen zitten ptt met myonise eten in

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

HAVO CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN CORRECTIEVOORSCHRIFT bij het examen NATUURKUNDE HAVO Tweede tiidvak F- 8CV

HAVO CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN CORRECTIEVOORSCHRIFT bij het examen NATUURKUNDE HAVO Tweede tiidvak F- 8CV HAVO CENTRALE EXAMENCOMMSSE VASTSTELLNG OPGAVEN CORRECTEVOORSCHRFT 1985 bij het exmen NATUURKUNDE HAVO Tweede tiidvk 419 8F- 8CV L De Centrle Exmencommissie Vststelling Opgven heeft voor de beoordeling

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde. 1 Vlmse Wiskunde Olymide 1985-1986: Tweede Ronde De tweede ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen Het quoteringssysteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 unten Per goed ntwoord krijgt hij of zij 4

Nadere informatie