Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid."

Transcriptie

1 Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli :00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in het Engels mr niet in het Nederlnds mg je de Engelse term gebruiken lle vrgen worden even zwr gewogen bij de bepling vn het eindcijfer Vrg 1. De vergelijking I = P x A x T is een bekende vergelijking in de discussie rondom duurzmheid ) Geef n wt de verschillende termen in deze vergelijking betekenen. (1 zin per stuk) b) Je zou kunnen zeggen dt de ntuur vier principes vn duurzmheid volgt die onder ndere te mken hebben met energie, minerlen en popultie. Geef n welke principes dit zijn. (1 zin per stuk) c) Welke verschillende typen mtregelen zou de overheid dn kunnen treffen om het klimtprobleem n te pkken? (1 zin per stuk) Vrg 2. ) Geef in een schem weer uit welke onderdelen CCS bestt. b) Met welke term wordt onderstnde processchem ngeduid. c) Geef drie voordelen en drie ndelen vn CCS (1 zin per stuk). d) Er zijn plnnen om CO 2 uit de tmosfeer f te vngen. Geef in één zin n wrom het zoveel lstiger is om CO 2 uit de tmosfeer te hlen dn uit schoorsteen vn een elektriciteitscentrle. e) Om CO 2 uit de tmosfeer f te vngen wordt gebruik gemkt vn ntronloog en klk. Beide stoffen worden in het proces gerecycled. Geef de rectievergelijkingen vn de verschillende stppen in dit proces. Vrg 3. ) Hoe groot is het ndeel fossiele brndstoffen in de totle wereld energievoorziening (je mg er 10 procentpunten nst zitten)? b) Biomss levert een substntieel deel vn de totle primire energievrg. Bestt deze biomss voornmelijk uit: I) sprokkelhout in ontwikkelingslnden, II) bio-ethnol en biodiesel voor uto s of III) biomss die wordt bijgestookt in elektriciteitscentrles c) Ozon beschermt het leven op lnd en tegelijkertijd tst het het leven op lnd n. Noem de twee milieuproblemen wrn deze effecten gekoppeld zijn. d) Noem drie belngrijke broeiksgssen. e) Zonlicht is de belngrijkste bron vn energie voor het leven op rde. Hoeveel joule vlt er gemiddeld per seconde op een vierknte meter rdoppervlk: I) enkele, II) tientllen, III) honderden of IV)duizenden? Vrg. Energie uit biomss is één vn de opties die genoemd wordt om de energiehuishouding duurzmer te mken. ) Noem de voor- en ndelen vn het gebruik vn energiegewssen (gewssen die specil geteeld worden om grondstoffen te leveren voor bio-energie) b) Noem de voor- en ndelen vn het gebruik vn residuen uit de lndbouw en fvlstromen c) Wt is het "indirect lndgebruiks-effect" in verbnd met het instellen vn plntges voor energiegewssen? d) Welke route levert meer milieuwinst op, het trnsformeren vn biomss in vloeibre biobrndstoffen vi industriële processen, of het winnen vn elektriciteit uit biomss? Pgin 1 vn 5

2 Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli :00-12:00 Vrg 5. ) Definieer de termen netto energie (net energy) en netto energie verhouding (net energy rtio). Leg uit wrom de netto energie nooit gelijk kn zijn (worden) n de bsolute energieinhoud vn een energiebron, zelfs niet in theorie. Leg uit wt het betekent ls de netto energie verhouding groter is dn 1 en wt ls deze kleiner is dn 1. b) Sommige wetenschppers zien kolen ls de energieleverncier voor de toekomst, volgens nderen moeten wij nu meteen stoppen met het gebruik ervn. Mk een lijst vn voor- en ndelen voor het gebruik vn steenkool voor de energievoorziening. Wt zijn de sterkste rgumenten die gebruikt worden voor en tegen het gebruik vn steenkool? Verwerk eventueel je eigen mening. c) Biomss kn worden bijgestookt in kolencentrles of in prte zogenmde stnd-lone centrles. Geef een overzicht vn voor- en ndelen, mogelijkheden en beperkingen voor het gebruik vn biomss-verbrnding voor de elektriciteitsvoorziening. Welke belngrijke rgumenten hl je hieruit voor je zelf om een mening voor of tegen het gebruik vn biomss te vormen? Vrg 6. Figuur 1 geeft een simpel klimtmodel weer, wrin de tmosfeer wordt voorgesteld ls een dunne lg. De diverse strlingsstromen zijn met pijlen ngegeven. Heell S S t T T UV- en zichtbre strling Atmosfeer T Infrrode strling ts t ct T s S T s s T s T Ardoppervlk T s Figuur 1: Simpel nul dimensionl klimtmodel De formule die het effect op de tempertuur vn het rdoppervlk door verndering vn de verschillende vribelen in het strlingsevenwicht in de tmosfeer beplen, wordt gegeven door: S t t s c Ts S t t c s ) Benoem de verschillende vribelen en leg uit wt ze betekenen. b) Wnneer ls gevolg vn een grote vulknuitbrsting de concentrtie SO 2 -erosolen en sdeeltjes in de hoge tmosfeer enorm toeneemt (neem n dt dit het enige effect vn de uitbrsting is), welke vribele(n) zullen dn in ieder gevl vernderen. Beredeneer kwlittief wt het gevolg zl zijn voor de tempertuur op rde. Pgin 2 vn 5

3 Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli :00-12:00 Vervolg vrg 6 Gshydrten Op verschillende pltsen op rde bevinden zich in de zeebodem vn de ocen enorme hoeveelheden methn. Dit methn is een product vn vertering vn (fgezonken) orgnische resten. D oor de hoge druk ter pltse en de lge tempertuur, vormen zich methnhydrten, die zich ls een soort ijskristllen hebben gestbiliseerd. Een kleine tempertuurstijging vn het ocenwter kn er voor zorgen dt deze kristllen instbiel worden, smelten, en het methn ls gs vrijkomt. Het methngs kn dn ontsnppen en ls bubbels nr de oppervlkte stijgen (zols CO 2 in een geopende fles Sp Rood). De mogelijkheid bestt dt enorme hoeveelheden CH op deze mnier in korte tijd in de tmosfeer terechtkomen. In figuur 2 zijn drie infrrode spectr vn de rde gegeven bij verschillende concentrties methn in de tmosfeer. In figuur 3 is de trnsmissiecoëfficiënt t ls functie vn de concentrtie methn in de tmosfeer gegeven, zols die is berekend met het trnsmissiemodel. c) Stel dt in korte tijd zoveel methn vrijkomt dt de concentrtie in de tmosfeer 5 ppm wordt. Bereken het effect op de tempertuur. d) Neem n dt de beschikbre hoeveelheid methn onuitputtelijk is en deze door een geologische rmp in één keer in de tmosfeer terecht komt. Wt is dn het mximle effect dt dit op de tempertuur vn de rde kn hebben? Verklr wrom hier een mximum n is. Methn heeft echter mr een korte verblijftijd in de tmosfeer. N ongeveer 12 jr is het vrijwel geheel omgezet nr H 2 O en CO 2 volgens de rectie CH + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O Het broeikseffect vn methn wordt drdoor onderdrukt, mr CO 2 en H 2 O zijn ook broeiksgssen. Afgnde op schttingen vn de snelheid wrmee gshydrten ls methn zouden kunnen ontsnppen nr de tmosfeer lijkt het erop dt door de fbrk ervn de methnconcentrtie zich op 5 ppm zl stbiliseren. Neem n dt er zoveel methn is vrijgekomen dt de concentrtie zonder fbrk 50 ppm zou zijn geweest. Figuur geeft de trnsmissiecoëfficiënt t ls functie vn de CO 2 concentrties weer (H 2 O constnt op 5000 ppm en CH op 5 ppm). In figuur 5 is hetzelfde gedn voor de wterdmpconcentrtie (CO 2 constnt op 350 ppm en CH op 5 ppm). De trnsmissiecoëfficiënten zijn berekend met het trnsmissiemodel. e) Bereken het tempertuureffect vn deze uitbrk. Vergelijk deze met het effect wnneer methn in de tmosfeer niet zo snel zou zijn fgebroken. f) Geef n de hnd vn de resultten uit je berekeningen commentr op de verontrustende berichten in de medi dt er een broeikstijdbom op de bodem vn de ocen klr ligt om te ontploffen. Pgin 3 vn 5

4 Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli :00-12:00 1,7 ppm CH t = 0, ppm CH t = 0, ppm CH t = 0,6391 Golfgetl (cm -1 ) Figuur 2: Resultten vn het trnsmissiemodel bij verschillende concentrties CH in de tmosfeer: boven: 1,7 ppm; midden: 5 ppm; onder: 50 ppm. De concentrties vn de ndere gssen zijn constnt gehouden op de defult wrden vn het systeem (wrden 1991). Pgin vn 5

5 Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli :00-12: trnsmissiecoefficient ppm methn Figuur 3: Trnsmissiecoëfficiënt t ls functie vn de concentrtie CH in de tmosfeer; de concentrtie vn ndere gssen is constnt op het huidige niveu gehouden trnsmissiecoefficient ppm koolstofdioxide Figuur : Trnsmissiecoëfficiënt t ls functie vn de concentrtie CO 2 in de tmosfeer; de concentrtie vn CH is 5 ppm en voor de ndere gssen is het huidige niveu ngehouden trnsmissiecoefficient ppm wterdmp Figuur 5: Trnsmissiecoëfficiënt t ls functie vn de concentrtie H 2 O in de tmosfeer; de concentrtie vn CH is 5 ppm en voor de ndere gssen is het huidige niveu ngehouden. Pgin 5 vn 5

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13

Training - Workshops - Coaching - Teksten. VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2015 Trining - Workshops - Coching - Teksten VRAGEN & ADVIES? Bel 036 545 17 13 2 3 Mondelinge communictie 8 Schriftelijke communictie Doe inspirtie op Wij trinen, cochen en schrijven. Al sinds 1998. Wij

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 90-103 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Grensoverschrijdende seksuele ervringen en gedrgingen onder jongeren De belngrijkste resultten uit het onderzoek Lt je nu

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

Parate kennis wiskunde

Parate kennis wiskunde Heilige Mgdcollege Dendermonde Prte kennis wiskunde 4 Lt A Lt B Wet A Wet B Ec C Vkgroep wiskunde Hemco Dit document is edoeld ls smenvtting vn wt ls prte kennis wordt ngenomen ij nvng vn het tweede jr

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

13 Evenwichten. Hoofdstuk 13 Evenwichten. 13.1 Omkeerbare reacties. 13.2 Dynamisch evenwicht

13 Evenwichten. Hoofdstuk 13 Evenwichten. 13.1 Omkeerbare reacties. 13.2 Dynamisch evenwicht 13 Evenwichten 13.1 Omkeerbare reacties Hoofdstuk 13 Evenwichten Het is in de praktijk vrijwel onmogelijk om beide reacties tegelijk te laten verlopen. 7 a Roze + n H 2 O Blauw.n H 2 O 3 1 a Schrijf beide

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Proefversie Natuurkundeboek

Proefversie Natuurkundeboek Proefversie Nuurkundeboek Deel: mechnic en rekenen Sudenensuppor.nl - 4 okober 6 Recies grg nr vliemp@nikhef.nl vliemp@nikhef.nl A NATUURKUNDE I.IMPULS, KRACHTEN, ENERGIE De ween vn Newon. Impuls 3 / Impulsbehoud

Nadere informatie

Elektrische energie. energie01 (1 min, 47 sec)

Elektrische energie. energie01 (1 min, 47 sec) Elektrische energie In huishoudens is elektrische energie de meest gebruikte vorm van energie. In Nederland zijn bijna alle huizen aangesloten op het netwerk van elektriciteitskabels. Achter elk stopcontact

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt.

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt. Werken met klimaatgegevens Introductie Weer en klimaatgegevens worden gemeten. Om deze meetgegevens snel te kunnen beoordelen worden ze vaak gepresenteerd in de vorm van grafieken of kaarten. Over de hele

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Duurzaamheid van biobased producten

Duurzaamheid van biobased producten Duurzaamheid van biobased producten Energiegebruik en broeikasgasemissie van producten met suikers als grondstof HARRIËTTE BOS, SJAAK CONIJN, WIM CORRÉ, KOEN MEESTERS, MARTIN PATEL Duurzaamheid van biobased

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie