PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -"

Transcriptie

1 PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie pg. 1 Gemeente Molenwrd

2 Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde melding, rectie tijd en in te dienen stukken 1.3 Schde herstel 1.4 Indienen vn stukken n totle fronding 1.5 Betling vn de not s 2. Wt is verzekerd? 2.1. Verzekerd 2.2. Instlltie zorgplicht 2.3. Scholen 2.4 Scholen en glsschde 3. Wt is uitgesloten? 4. Uitgngspunten 4.1. Vststellen schdebedrg 4.2. Vergoeding computers 4.3. Schde 4.4. Afhndelingstermijnen 4.5. Correspondentie 4.6. Contctgegevens Hoofdstuk 5. Schdemelding procedure 5.2. Schdemelding procedure Hoofdstuk 6. Bijlgen 6.1. Schdemeldingsformulier 6.2. In-, Uit-verzekering en Muttie formulier 6.3. Overig Procedure Schdemelding Vstgoed versie pg. 2 Gemeente Molenwrd

3 Inleiding Voor het melden en fhndelen vn schdes n opstllen en inboedels heeft de gemeente Molenwrd deze procedure in smenwerking met de verzekerr opgesteld. Deze procedure kunt u digitl lezen of downloden op de gemeentesite (zie op de webpgin rechts.vstgoedschde indienen ). Deze procedure is de leidrd voor het melden en fhndelen vn vstgoed en inboedel schdes vn de gemeente Molenwrd. Wij verzoeken u dn ook ltijd de (nieuwste) procedure op de site te rdplegen en deze procedure goed door te nemen en in gevl vn schde nuwkeurig toe te pssen. Deze procedure gt in op 1 jnuri Gemeente Molenwrd Afdeling Finnciën Procedure Schdemelding Vstgoed versie pg. 3 Gemeente Molenwrd

4 Hoofdstuk 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding Schde n het (school) gebouw (opstl en inboedel) dient door de directeur of diens vervnger te worden ngemeld. U kunt dit doen met een digitle schdemelding vi de gemeentesite; N melding wordt per emil een bevestiging met inlogcode gestuurd en kunt u de schde volgen en verder documenten toevoegen. N fronding vn de schde wordt het digitle dossier gesloten Schde melding rectie tijd en in te dienen stukken De schdemelding dient binnen een fzienbre tijd te worden gemeld bij de gemeente Molenwrd, te weten: - Schdes onder < dienen binnen 3 dgen n de schdedtum gemeld te worden; - Schdes boven > en meer moeten z.s.m. mr uiterlijk de eerstvolgende werkdg n de schdedtum telefonisch gemeld worden bij de fdeling Gebouwenbeheer én Finnciën. Bij het nmelden vn de schde wordt het schdeformulier ingevuld en verder stukken bijsluiten zols: - informtie - foto s vn de schde - ngifte formulier politie (indien vn toepssing) Schdemelding op de gemeentesite. vstgoed Schdes onder 1.000,- melden binnen 3 dgen! Schdes boven 1.000,- z.s.m. melden, uiterlijk de eerstvolgende werkdg.!! Bijlgen bijsluiten Zie hoofdstuk 5.2. voor schdemelding procedure. 1.3 Schde herstel In overeenstemming met de polisvoorwrden dient u ndt er schde is geconstteerd pssende mtregelen te nemen om vervolgschde te voorkomen. Indien er sprke is vn ntoonbre nltigheid dn wordt deze eventuele vervolgschde niet vergoed. N overleg met de expert / verzekerr kn binnen vijf (5) dgenworden gestrt met het herstel vn de schde. 1.4 Indienen vn stukken n totle fronding Voor scholen geldt dt zij de schdenot s eerst zelf betlen. Wnneer de gehele schde is gerepreerd en lle not s zijn betld kunt u in één keer álle not s, voorzien vn het schdenummer én bnkrekeningnummer, toevoegen n uw digitle schdemelding. Neem pssende mtregelen om vervolgschde te voorkomen. EXPERT: Wchten met strt herstel schde! Not s eerst zelf betlen dn lles in 1x per schdenr. declreren! Vervngingsnot s nschf mterilen De nschf- en vervngingsnot s dienen binnen 3 weken n de telefonische melding vi uw bestuur te worden opgestuurd. 1.5 Betling vn de not s N ontvngst vn de schdemelding, zl de fdeling Finnciën het bij de verzekerr indienen. Zodr het schdebedrg is betld door de verzekerr zullen wij dit overmken. Procedure Schdemelding Vstgoed versie pg. 4 Gemeente Molenwrd

5 Hoofdstuk 2. Wt is verzekerd? 2.1. Verzekerd De gemeente drgt zorg voor de verzekering vn hr eigendommende opstllen en de inboedel die zij gebruikt. Gebruikers, huurders, vve s, etc. vn gemeentelijke objecten dienen zelf zorg te drgen voor de inboedelverzekering én/of een bedrijfsnsprkelijkheid verzekering. Nst de verzekering zijn er twee wettelijke uitzonderingen: - Scholen; - Kerktorens Instlltie zorgplicht Gebouwen voorzien zijn vn een brndmeldinstlltie, blikseminstlltie of brndblussers hebben de verplichting om deze instllties te onderhouden en in werkvrdige toestnd houden Scholen In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs vn de gemeente stt dt, in gevl vn bijzondere omstndigheden, de kosten voor herstel en vervnging in verbnd met schde n een gebouw, meubilir, onderwijsleerpkket, voor rekening vn de gemeente komen. Alle uit overheids- en gemeentegelden bekostigde (on)roerende zken komen voor vergoeding in nmerking. Impliciet is dus de inboedel vn de niet-onderwijsprtners in een school niet verzekerd onder de huidige polis. Goederen die met het oog op bijzondere gebeurtenissen voor een beplde tijd in de school nwezig zijn, en eigendom zijn vn leerlingen of leerkrchten, vllen onder de verzekeringspolis onderwijsinstellingen, tenzij zij l opgenomen zijn in een verzekering vn de desbetreffende eigenr. Deze goederen dienen dn wel deugdelijk opgeborgente zijn in een drvoor geschikte fsluitbre ruimte (er moet eveneens sprke zijn vn brkschde n de buitenzijde vn het gebouw). De school dient in een dergelijk gevl minstens een week voorfgnde n de bijzondere gebeurtenis n te geven om welke goederen het gt, wt de geschtte wrde vn de goederen is en voor welke periode deze in de school nwezig zijn. Bliksembeveiliging, brndmeldinstllties, brndblussers. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Bijzondere gebeurtenissen, opbergen én melden! 2.4. Scholen en glsschde Voor de scholen is nst de opstl en inboedel verzekering ook een glsverzekering fgesloten. Glsschde dient vnf 1 jnuri 2014 te worden gemeld bij de glslijn De volgende vrgen worden dn n u gesteld: - postcode, huisnummer vn het object en loctienduiding - schdeoorzk met nm vn de veroorzker - sttus gls urgentie (gebroken/scheur/ - nm melder met telefoonnummer - telefoonnummer vn de loctie voor de glszetter (fsprk) Bij eventuele vrgen over de polis kunt u doorgeven: - reltienummer: polisnummer: Procedure Schdemelding Vstgoed versie pg. 5 Gemeente Molenwrd

6 Hoofdstuk 3. Wt is uitgesloten? Wt niet voor vergoeding in nmerking komt: - contnt geld; Wel meeverzekerd in NBUG tot 2.500,- rt Clusule verzekerde mxim. - goederen niet ngeschft door de school; - roerende goederen vn leerlingen; - inboedel en roerende goederen vn de niet-onderwijs prtners; (wel meeverzekerd de eigendommen ouderrd en oudercommissie en/of derden tot ,-) - goederen ontvreemd n insluiping. Voorkom! Insluiping, chterlten vn: contnt geld, roerende goederen vn leerlingen, spullen vn derden en opslg. Toelichting: het voldoende fsluiten vn de ruimten die in gebruik zijn door de desbetreffende onderwijsinstelling, teneinde insluiping te voorkomen, vlt onder de verntwoordelijkheid vn het bevoegd gezg. De school dient te voorkomen dt onbevoegden het onderwijsgebouw betreden tijdens de uren dt de school open is. Als er sprke is vn insluiping wrbij goederen zijn weggenomen, en er geen brksporen zijn, wordt de schde niet vergoed. In dt gevl is er immers sprke vn nltigheid. Hierbij wordt verwezen nr rtikel 100 lid 2 vn de Wet op het Primir Onderwijs, juni 2011: Een voorziening in de huisvesting kn tevens worden geweigerd, indien de voorziening ls gevolg vn het verwijtbr nlten vn noodzkelijk onderhoud in een slechte bouwkundige stt verkeert of indien de voorziening nodig is voor herstel vn schde die is veroorzkt door schuld of toedoen vn het bevoegd gezg. Als er n de buitenknt geen, mr n de binnenknt wel brksporen zijn, dient het bevoegd gezg n te tonen, bijvoorbeeld n de hnd vn een politierpport of een urenregistrtie vn een beveiligingsbedrijf, dt er geen sprke ws vn nltigheid. Als duidelijk ngetoond is dt er geen sprke ws vn nltigheid, wordt de schde door de gemeente vergoed. Vndlisme- en inbrkschde áltijd melden bij de politie. Procedure Schdemelding Vstgoed versie pg. 6 Gemeente Molenwrd

7 Hoofdstuk 4. Uitgngspunten 4.1. Vststellen schdebedrg Bij het vststellen vn het schdebedrg wordt gekeken nr de korte schde-omschrijving en nr wt in het politierpport stt. Indien er verschillen worden geconstteerd, zl het schdebedrg worden vstgesteld op bsis vn de schdegegevens zols die zijn opgegeven in het politierpport. Mocht het voorkomen dt er lter wordt ontdekt dt er nog meer goederen zijn gestolen, of dt er nog meer beschdigd is, moet er nvullende ngifte worden gedn bij het politiebureu. Deze ngifte wordt dn gevoegd bij de ngifte die reeds ontvngen is. Deze nvullende ngifte dient dn wel te geschieden binnen 2 weken n de schdedtum Vergoeding computers Het is vn groot belng dt u, ls er bijv. lptop, computers, pc s gestolen zijn uit het opstl, zowel de not vn de nieuw ngeschfte computer, ls de (oude) nkoopnot vn de gestolen computer opstuurt. Dit voorkomt vertrging of fwijzing in de uitkering vn het vergoedingsbedrg. Originele not s! Bewr deze goed! Bij de vststelling vn de vergoeding vn gestolen pc s wordt een berekeningssystemtiek gehnteerd op bsis vn fschrijving. De gemeente Molenwrd hnteert een fschrijvingstermijn vn 5 jr ( = 1825 dgen). Rekenvoorbeeld: Op een beplde dtum worden 2 pc s gekocht te smen 1.600,-. Deze worden 342 dgen lter gestolen. Het verschil in ntl dgen tussen nschf en diefstl wordt berekend ls fschrijvingsbedrg. Op 9 oktober 2011 werden 2 nieuwe pc s ngeschft voor 1.200,-. verschil in dgen tussen genoemde dt = 342 fschrijvingstermijn 5 jr, in dgen 5 x 365 = 1825 dgen bedrgen nschfbedrg 2 gestolen pc s = 1.600,00 fschrijvingsbedrg 342/1825 x 1600 = 299,84 wrde n fschrijving (dgwrde= dtum diefstl) = 1.300,16 nschfbedrg 2 nieuwe pc s 1.200,00 vergoedingsbedrg: lgste vn 1.300,16 en 1.200,00 is 1.200,00 In dit gevl is de restwrde vn de gestolen pc s hoger dn het nkoopbedrg vn de nieuwe pc s. Er wordt een bedrg vn 1.200,00 uitgekeerd. Als de restwrde vn de gestolen pc s lger zou zijn dn het nkoopbedrg vn de nieuwe pc s wordt de restwrde vn de gestolen pc s uitgekeerd. Is de gestolen pc echter meer dn 5 jr oud, dn wordt gekeken nr wt de verzekeringsmtschppij nog zl vergoeden. Procedure Schdemelding Vstgoed versie pg. 7 Gemeente Molenwrd

8 4.3. Schde schde herstellen, beredderen, vervolgschde Om eventuele vervolgschde te voorkomen, is het noodzkelijk om de schde zo snel mogelijk te beredderen (eventueel slvge) en te lten herstellen. Bij schdes onder < kunt de schde direct lten herstellen. Bij schdes boven > en meer dient eerst een expert, die n uw telefonische schdemelding wordt ingeschkeld, de schde vst te stellen; bij spoed en noodreprties kunnen deze echter direct uitgevoerd worden. U dient bij deze uitzondering de schde per direct te melden bij de verzekerr. U kunt contctinformtie vinden onder Hoofdstuk 4 - kopje gestolen inventris Gestolen inventris dient u eerst n overleg met uw bestuur te vervngen. Blijkt n nschf vn gestolen goederen het bedrg boven 1.000,- uit te komen, dn dient u dit zo snel mogelijk telefonisch te melden.!! Uitzondering: nders dn het betlingsverzoek voor schdes dienen de nschf- en vervngingsnot s binnen 3 weken n de telefonische melding te worden opgestuurd. Zie ook het stppenpln Afhndelingstermijnen betlingsverzoek N het melden vn de schde kn het bestuur een betlingsverzoekvoor de schde indienen bij de gemeente. Dit kn lleen voor de fhndeling vn het gehele dossier. U dient de not s de verzmelen tot de schde volledig is fgedn en lle not s zijn ontvngen. Drn kn het betlingsverzoek worden ingediend. Alle not s verzmelen voordt u deze indient! U heeft bij het melden vn de schde l ingevuld: - het digitle schdeformulier (of nloog); - foto s vn de schde en eventuele omgeving; - politie ngifte (indien vn toepssing) not s wr en wnneer indienen Voor het schde betlingsverzoek in het digitle dossier toevoegen: - Bij schde n of diefstl vn computers: de not s vn de oude computers en de not s vn de nieuw ngeschfte computers. Dit binnen 3 weken. - Alle kopieën vn fcturen voorzien vn de nm, het schderegistrtienummer en de schdedtum. Zo spoedig mogelijk ndt u lle not s binnen hebt deze inscnnen en toevoegen n uw ontvngen digitle dossiernummer. Een uitzondering zijn de not s voor gestolen inventris deze moeten uiterlijk 3 weken n de telefonische melding worden ingediend betling Voor elk schdegevl wordt de hoogte vn de vergoeding vstgesteld, een brief opgesteld en het totle schdebedrg in één keer uitbetld. N nschf vn inventris cq. computers not s binnen 3 weken indienen! Voor snelle fhndeling vergeet uw rekeningnummer én schderegistrtie nummer niet te vermelden. Procedure Schdemelding Vstgoed versie pg. 8 Gemeente Molenwrd

9 4.5. Correspondentie en kkoordverklring Alle correspondentie omtrent schdes vindt lleen vi fdeling Finnciën vn de gemeente Molenwrd plts. Dit geldt ook indien een schdeexpert ingeschkeld wordt en hij/zij vrgt om gegevens die nodig zijn om het schdebedrg vst te stellen. Mocht het voorkomen dt er een kkoordverklring vn de schde-expert nr de school wordt gestuurd, dn dient u deze ter ondertekening door te sturen nr de fdeling Finnciën vn de gemeente Molenwrd. 4.6 Contctgegevens Gemeente Molenwrd Afdeling Finnciën Postbus AA Bleskensgrf telefoon: (lgemeen) vrgt u nr de fd. Finnciën Ernstige situties: Bij ernstige situties kn direct contct worden gezocht met Verzekerr : Retshgen Assurdeuren te Alkmr Schdemeldingen telefoon: Slvge: Bij wterschde wordt merendeels de brndweer ingeschkeld. Zij regelen (vk in smenwerking) het opruimen en droogpompen vn de wteroverlst. Bij uitzondering kn het zijn dt de brndweer niet ingeschkeld wordt. Dn dient in overleg met de gemeente of verzekerr opdrcht te worden gegeven n een slvgebedrijf. U kunt vrgen of dit wordt gedn of dt u zelf contct kn opnemen om de bereddering te bespoedigen. Het slvgebedrijf wt n overleg gebeld kn worden is de firm Dolmns Procedure Schdemelding Vstgoed versie pg. 9 Gemeente Molenwrd

10 Hoofdstuk 5. Schdemelding procedure 5. Wt te doen bij schde(s)? Bij het ontstn vn een schde n vstgoed of inboedel is voor het melden en fhndelen vn de schde met de verzekerr een vste procedure. Deze procedure verschilt in de hoogte vn het schdebedrg en soort schde. Op de volgende pgin treft u n een overzicht per schdesoort. In hoofdstuk 6. zijn de bijlgen, zols bijvoorbeeld het schdeformulier bijgevoegd. Niet lles vlt onder de verzekering. De verzekerr neemt uw schdedossier in behndeling. Zij zullen de gemeente informeren. Indien er schdebedrgen fwijken dn stellen wij u hiervn z.s.m. op de hoogte. Procedure Schdemelding Vstgoed versie pg. 10 Gemeente Molenwrd

11 5.2. Schdemelding procedure Wt te doen bij een schdemelding: Lees dit schem ndchtig door. B r n d V n d l i s m e G l s G r f f i t i I n b r k S t o r m B l i k s e m W t e r 1 Anmelden Alleen scholen glsschde melden bij glslijn. Overige schde neem deze op en meld deze: X X X X X X X X - boven > 1.000,- uiterlijk de eerstvolgende werkdg (zie ook *). b - onder < 1.000,- binnen 5 dgen. 2 Opzettelijke schde: Bij een opzettelijke schde proces-verbl op lten mken (mg digitl bij de politie). X X X X b Bij een opzettelijke schde politie inschkelen én er dient een proces-verbl te worden opgemkt door de politie. X X X X X X 3 Schde boven > 1.000,- *: b De verzekeringsexpert die door ons wordt ingeschkeld zl zo snel mogelijk de schde komen bekijken. Zolng de verzekeringsexpert nog niet is geweest, mogen er nog géén herstelwerkzmheden pltsvinden; er mogen wel noodvoorzieningen worden getroffen. N het bezoek vn de verzekeringsexpert kn in overleg met het schoolbestuur opdrcht verleend worden n een of meer bedrijven om de schde te herstellen.!!!!!!!! X X X X X X X X 4 Opdrchtgever betlt eerst zelf: Lt de fctu(u)r(en) betlen door het bestuur. X X X X X X X X 5 Declreer lles in één keer: N schdemelding de not's "lle not s bij elkr" voor fronding (digitl) bijsluiten in het door u per emil ontvngen digitle dossiernummer. X X X X X X X X 6 Bevestiging fronding: N beoordeling vn de fctu(u)r(en) wordt u in het digitle dossier op de hoogte gesteld vn de schde uitkering en wordt het toegekende schdebedrg betld. De schdes zijn dn fgehndeld voor schdemelder en gemeente. X= melden én! = let op! Procedure Schdemelding Vstgoed versie pg. 11 Gemeente Molenwrd

12 Hoofdstuk 6. Overig 6.1. Anloog Schdemelding formulier Op de gemeentesite stt een schdemeldingformulier om te downloden In-, Uit-verzekering en Muttie formulier Het in,- uit-verzekering kunt u melden bij de fdeling Finnciën vn de gemeente Up-to-dte Nieuwere versies en informtie worden op de gemeentesite gezet. Gebruik.u.b. bij schdemelding de versie Procedure Schdemelding Vstgoed die op de site is gepltst. Procedure Schdemelding Vstgoed versie pg. 12 Gemeente Molenwrd

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

Algemeen. Restweefsel voor medischwetenschappelijk onderzoek

Algemeen. Restweefsel voor medischwetenschappelijk onderzoek Algemeen Restweefsel voor medischwetenschppelijk onderzoek U bent in het Ersmus MC voor onderzoek en/of behndeling. Soms is het nodig bloed of lichmsweefsel/-vloeistof bij u f te nemen. N fronding vn dit

Nadere informatie

Staaroperatie (klinisch)

Staaroperatie (klinisch) Oogheelkunde Stropertie (klinisch) Met uw behndelend oogrts heeft u fgesproken dt u binnenkort wordt opgenomen voor een opertie n str (ctrct). In deze folder vindt u de informtie die u zl helpen bij de

Nadere informatie

De makelaar is gevestigd aan Zoomstede 2, 3431 HL Nieuwegein en te bereiken via en

De makelaar is gevestigd aan Zoomstede 2, 3431 HL Nieuwegein en te bereiken via en Privcyverklring Gevert Mkelrs en Vstgoedbeheer, ingeschreven in het hndelsregister onder respectievelijk nummer 30134631 en 30134580, is verntwoordelijk voor de verwerking vn persoonsgegevens zols weergegeven

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerln 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vk

Nadere informatie

Kuiper Agrarische Makelaardij maakt gebruik van de navolgende diensten:

Kuiper Agrarische Makelaardij maakt gebruik van de navolgende diensten: Privcyverklring Kuiper grrische Mkelrdij In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. In deze verklring wordt ook uitgelegd welke gegevens n derden worden verstrekt. Kuiper

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklring gift 1 De ondergetekende (nm schenker): ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklring gift 1 De ondergetekende (nm schenker): ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Beleid vervroegde canonherziening einde tijdvak bij voortdurende erfpacht

Beleid vervroegde canonherziening einde tijdvak bij voortdurende erfpacht Beleid vervroegde cnonherziening einde tijdvk bij voortdurende erpcht (voorheen - tot 1 jnuri 2018 - genmd Beleid vervroegde wijziging voor niet woonbestemmingen ) Onderwerp Beleid vervroegde cnonherziening

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Privacyverklaring gwoon Makelaars

Privacyverklaring gwoon Makelaars Privcyverklring gwoon Mkelrs U heeft te mken met mkelrdij gwoon Mkelrs. gwoon Mkelrs is een NVM-mkelr/txteur. In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland 2016

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland 2016 Besluit vn de secretris vn Noord-Hollnd vn 30 november 2015 nr. 721556/721581 tot vststelling vn het Besluit ondermndt, volmcht en mchtiging directie Concernzken Noord-Hollnd 2016 De secretris vn Noord-Hollnd;

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN Een doordchte en goed uitgevoerde isoltie vn de woning kn het verwrmingsseizoen verkorten, het gebruik vn een verwrmingsinstlltie met een lger vermogen toelten en

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnk- en horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnken horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet Dit

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Privacyverklaring Koops Makelaardij

Privacyverklaring Koops Makelaardij Privcyverklring Koops Mkelrdij In deze privcyverklring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegn. Overl wr in deze verklring KM stt, wordt Koops Mkelrdij B.V. bedoeld. Vn welke diensten vn KM

Nadere informatie

Staaroperatie (dagbehandeling)

Staaroperatie (dagbehandeling) Oogheelkunde Stropertie (dgbehndeling) Met uw behndelend oogrts heeft u fgesproken dt u een str opertie krijgt (ctrct). Wij leggen u grg uit wt u kunt verwchten, zodt u zich hierop kunt voorbereiden. Voorbereiding

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-8M0057860 311 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie 1.01 -- 31-aug-2011. Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3

Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie 1.01 -- 31-aug-2011. Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3 Annemersbedrijf 1 / 3 Deel 2 hoofdstuk 19 de dministrtie vn dienstverlenende bedrijven Projectkrt Voor elk project wordt een voorclcultie gemkt. Deze wordt op de projectkrt vstgelegd. Tijdens de uitvoering

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 40/50/60 FourStroke 90-8M0057810 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 40/50/60 FourStroke 90-8M0057810 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Hoe plan je een grote taak?

Hoe plan je een grote taak? 3 PLANNEN Hoe pln je een grote tk? Wt heb je n deze les? In deze les leer je hoe je grote tken in stukken opdeelt en over meerdere dgen inplnt. Hndig ls je bijvoorbeeld voor een toets moet leren, wnt zo

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Urologie. Blaasaugmentatie

Urologie. Blaasaugmentatie Urologie Blsugmenttie U krijgt een opertie n de bls. Bij een blsugmenttie wordt de bls groter gemkt met behulp vn een stukje drm. U vindt hier meer informtie. Voorbereiding Drmen spoelen Als u uw drmen

Nadere informatie

Aanvraag Voorrangsverklaring Artikel 32, eerste lid, Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015

Aanvraag Voorrangsverklaring Artikel 32, eerste lid, Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015 Anvrg Voorrngsverklring Artikel 32, eerste lid, Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015 De voorrngsverklring is geldig in de volgende gemeenten: Delft, Den Hg, Leidschendm-Voorburg, Midden-Delflnd,

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243.

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243. Resturnt-cfé In de Wg T..v Heer D. vn Someren Nieuwmrkt 4 1012 CR AMSTERDAM Dtum: 14 september 2010 Betreft: Inspectie BHC 10R1 Gechte heer Vn Someren, Hierbij ontvngt u het rpport vn de inspectie die

Nadere informatie

Privacyverklaring Nieuwbouw (huur of koop)

Privacyverklaring Nieuwbouw (huur of koop) Privcyverklring Nieuwbouw (huur of koop) 2552018.1 Privcyverklring NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. U heeft te mken met NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. NOUWEN Mkelrdij o.g.b.v. is een NVM-mkelr. In deze privcyverklring

Nadere informatie

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER WIS Services B.V. verbinden en versnellen Bezoekdres Stvorenweg 4 2803 PT Goud Correspondentie Postbus 309 2800 AH Goud Versie: WIS Tlent Mnger 4.7 T. (+31) 182

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

ONTMOETINGSHUIS DE BRUG - VERHUURREGLEMENT

ONTMOETINGSHUIS DE BRUG - VERHUURREGLEMENT ONTMOETINGSHUIS DE BRUG - VERHUURREGLEMENT Artikel 1: Verhuur Ontmoetinqshuis De Bruq De std Alst is eigenr vn Ontmoetingshuis De Brug, gelegen Hertshge 11-19, 9300 Alst. De std stelt in het Ontmoetingshuis

Nadere informatie

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Welkom n boord! Goede verzorging en goed onderhoud zijn belngrijk om ervoor te zorgen dt uw Mercury-product met optimle efficiëntie werkt, voor mximle prestties en energiebespring. De bijgevoegde Eigenrsregistrtiekrt

Nadere informatie

Bemoeizucht staat laat geen diversiteit en flexibiliteit toe

Bemoeizucht staat laat geen diversiteit en flexibiliteit toe CDV I NR 7. 8. 91 SEPTEMBER 2001 161 Beoeizuht stt lt geen diversiteit en flexibiliteit toe G. DOLSMA EN C. VAN DER KNAAP Een gezonde groei vn rbeidsprtiiptie is de uitdging voor de koende tijd en vrgt

Nadere informatie

Hoe vul je het aanvraagformulier in om vrijstelling van bijdragen te bekomen?

Hoe vul je het aanvraagformulier in om vrijstelling van bijdragen te bekomen? Hoe vul je het nvrgformulier in om vrijstelling vn bijdrgen te bekomen? Om een geldige nvrg tot vrijstelling vn socile bijdrgen te kunnen indienen, moet je nst het respecteren vn de nvrgtermijn, ook het

Nadere informatie

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M Imrchi sono di proprietà dellpiaggio &CS.p.. www.piggio.com V.leR.Piggio,25-56025 PONTEDERA (PI) ELECTRONIC ALARMS BY INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing Volledige sbestinventristie t.b.v. sloop/verbouwing Voormlige pnden meubel- en houtwrenbedrijf n de Grotebrugse Grintweg 108 te Tiel Definitief Opdrchtgever: Coen Hgedoorn Ontwikkeling bv Postbus 190 1270

Nadere informatie

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a Op weg nr een betrouwbre beoordeling Een eerlijke beoordeling vn cll center gents Cll center-gents worden vk mede beoordeeld op ACT en AHT. Met nme het beoordelen op ACT is niet redelijk, omdt toevl hierin

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b Anvrgformulier drnk- en horecvergunning model b Anvrg ter verkrijging vn een vergunning voor de uitoefening vn het horecbedrijf bestemd voor rechtspersonen die zich richten op ctiviteiten vn recretieve,

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKEN IN SCHULDENS GNALERING

CONVENANT SAMENWERKEN IN SCHULDENS GNALERING CONVENANT SAMENWERKEN IN SCHULDENS GNALERING DE ONDERGETEKENDEN De gemeente Roermond, gevestigd Kzerneplein 7 te 6041 TG Roermond ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.A.J. Smitsmns-Burhenne,

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

INHOUD. Bediening. Informatie over garantie

INHOUD. Bediening. Informatie over garantie Als de CE mrkering in de linker benedenhoek vn het serienummerpltje vn de buitenboordmotor stt, is het volgende vn toepssing: Deze buitenboordmotor die door Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA of

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie