HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?"

Transcriptie

1 VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde kpitl uit n het overlijden vn de verzekerde. Met de uitkering kn ijvooreeld een (deel vn) een hypothecire lening worden fgelost, of de uitkering zorgt voor finnciële zekerheid voor uw nestnden en/of zkenprtner. In deze voorwrden leest u onder ndere wt u vn ons kunt verwchten, wt wij vn u verwchten, wnneer er wordt uitgekeerd en wnneer niet. Dr wr in deze voorwrden gesproken wordt over hij moet vnzelfsprekend ook zij gelezen worden. INHOUD ARTIKEL 1 WANNEER START UW VERZEKERING? ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8 ARTIKEL 9 WANNEER STOPT UW VERZEKERING? 2.1 Kunt u de verzekering ook eerder stoppen? HOEVEEL PREMIE MOET U BETALEN? 3.1 Wnneer moet u premie etlen? 3.2 Wrop heen wij de premie geseerd? 3.3 Kunt u stoppen met het etlen vn premie? 3.4 Wt geeurt er ls u geen premie meer etlt? WANNEER KRIJGT U NIET-ROKERSKORTING? 4.1 Wt geeurt er ls u de niet-rokerskorting krijgt en de verzekerde toch rookt? 4.2 Hoe controleren wij of de verzekerde rookt? HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we ltijd lles uit? WANNEER KEREN WIJ UIT? 6.1 Wnneer keren wij uit ij euthnsie? 6.2 Wnneer keren wij uit ij zelfmoord? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WIE ONTVANGT DE UITKERING? 8.1 Heen twee of meer mensen recht op de uitkering? 8.2 Hoe kunt u de egunstiging wijzigen? 8.3 Hoe kn de egunstiging nvrd worden? 8.4 In welke volgorde keren wij uit? 8.5 Hoe kn de egunstigde n overlijden vn de verzekerde de egunstiging nvrden? 8.6 Komt u te overlijden en ent u niet de verzekerde? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wt zijn de gevolgen vn frude? ARTIKEL 10 HEBT U UW VERZEKERING GEKOPPELD AAN EEN HYPOTHEEK? ARTIKEL 11 WAT GELDT IN GEVAL VAN OORLOG? ARTIKEL 12 WAT GELDT IN GEVAL VAN TERRORISME? ARTIKEL 13 KUNNEN WIJ DE VOORWAARDEN EN HET TARIEF VERANDEREN? ARTIKEL 14 WAAR KUNT U MET EEN KLACHT TERECHT? ARTIKEL 15 WELKE WIJZIGINGEN MOET U AAN ONS DOORGEVEN? E ARTIKEL 16 HOE BEHANDELEN WIJ UW GEGEVENS? 1/5 MODEL 2401 VOORWAARDEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

2 Wt edoelen wij met? U of uw U ent de verzekeringnemer. U het de verzekering fgesloten. Het kn zijn dt u ook de verzekerde ent, mr dt hoeft niet. Op het polisld stt ngegeven wie de (mede)verzekerde is. Wij of ons Leest u in deze voorwrden wij of ons dn edoelen wij de verzekerr: Delt Lloyd Levensverzekering NV Postus BA Amsterdm Wij stn ingeschreven in het vergunningenregister Wft vn de Autoriteit Finnciële Mrkten (AFM) onder nummer Onder Delt Lloyd Levensverzekering NV vllen de lels: OHRA Levensverzekeringen Ersmus Leven Verzekerde Dit is de persoon vn wie fhngt of de verzekering uitkeert. Op het polisld stt wie de verzekerde is. Medeverzekerde Dit is de tweede persoon vn wie fhngt of de verzekering uitkeert. Als er een medeverzekerde verzekerd is, stt op het polisld wie de medeverzekerde is. Wt u in deze voorwrden leest over de verzekerde geldt ook voor de medeverzekerde. Begunstigde Dit is de persoon die u het opgegeven om n het overlijden vn de verzekerde de uitkering te ontvngen. Op het polisld stt wie de egunstigde is. Verzekerde kpitl Dit is het edrg dt wij uitkeren ij het overlijden vn de verzekerde. Op het polisld stt hoe hoog het verzekerde kpitl is. Polislden Ndt u de overlijdensrisicoverzekering met ons fsluit, ontvngt u vn ons polislden. Deze estn uit: het polisld; de voorwrden vn uw overlijdensrisicoverzekering; extr clusulelden: hierin stn de nvullende fsprken. ARTIKEL 1 WANNEER START UW VERZEKERING? Wnneer de verzekering egint stt op het polisld onder ingngsdtum. Overlijdt de verzekerde voor de ingngsdtum, dn keren wij het verzekerde kpitl niet uit. ARTIKEL 2 WANNEER STOPT UW VERZEKERING? De einddtum stt vermeld op het polisld. Overlijdt de verzekerde n de einddtum vn de verzekering? Dn keren wij het verzekerde edrg niet uit. De verzekering stopt ook wnneer: u de premie niet op tijd etlt (zie ook 3.4); de verzekerde overlijdt; c u de verzekering stopt (zie 2.1). ARTIKEL 2.1 KUNT U DE VERZEKERING OOK EERDER STOPPEN? 1 U kunt de verzekering opzeggen innen 30 dgen n ontvngst vn het kkoordericht. Opzeggen doet u door ons een rief of een e-mil te sturen. Het u l premies etld? Dn ontvngt u deze terug. Onder punt 15 kunt u lezen hoe u wijzigingen kunt doorgeven. 2 U kunt tijdens de looptijd de verzekering eëindigen. Dit etekent dt u stopt met het etlen vn premie. De verzekering vervlt dn zonder wrde. ARTIKEL 3 HOEVEEL PREMIE MOET U BETALEN? Op het polisld stt hoeveel premie u moet etlen. Dit is een edrg dt u op regelmtige tijdstippen etlt. Bijvooreeld per mnd, kwrtl, hlfjr of jr. De premie moet ltijd op een vste dg ij ons innen zijn. Dit noemen wij de premievervldg. Voor de verzekering geldt een minimle premie. Als u de premie tijdens de looptijd wilt verlgen, kn de gewenste premie niet lger zijn dn deze minimle premie. ARTIKEL 3.1 WANNEER MOET U PREMIE BETALEN? De eerste premie moet u etlen innen 30 dgen n de dtum dt de verzekering egint. Ook de volgende premies moeten op tijd etld zijn (op de premievervldg). Op het polisld stt tot wnneer u premie moet etlen. ARTIKEL 3.2 WAAROP HEBBEN WIJ DE PREMIE GEBASEERD? De verzekering is geseerd op de gegevens die u ij het nvrgen vn de verzekering het ingediend. Dit zijn in ieder gevl de gegevens op het nvrgformulier en de gezondheidsverklring. Ook kn het zijn dt de verzekerde een keuring moet ondergn. De gegevens die u en de verzekerde opgeven moeten juist en volledig zijn. Zijn de gegevens met opzet onjuist of onvolledig opgegeven? Dit noemen wij frude. Dn stoppen wij de verzekering of pssen wij de voorwrden of het verzekerde kpitl n. ARTIKEL 3.3 KUNT U STOPPEN MET HET BETALEN VAN PREMIE? U kunt stoppen met premie etlen. De verzekering vervlt dn zonder wrde (zie ook 3.4). ARTIKEL 3.4 WAT GEBEURT ER ALS U GEEN PREMIE MEER BETAALT? Als u de premie niet op tijd etlt, ontvngt u hierover een rief. In die rief vrgen wij u de premie te etlen. In deze rief leest u ook wt de gevolgen 2/5 MODEL 2401 VOORWAARDEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

3 zijn ls u de premie niet (of niet volledig) etlt innen twee mnden n de premievervldg. Als u niet etlt, eëindigen we de verzekering zonder wrde. ARTIKEL 4 WANNEER KRIJGT U NIET-ROKERSKORTING? Niet-rokers etlen een lgere premie dn rokers. U krijgt niet-rokerskorting ls de verzekerde op het nvrgformulier verklrt de fgelopen twee jr niet gerookt te heen. De korting kn ook ingn ls de verzekering l is gestrt. Ook dn moet de verzekerde verklren dt hij de fgelopen twee jr niet gerookt heeft. Hiervoor vult de verzekerde een niet-rokersverklring in. Onder roken verstn wij ijvooreeld ook pijp, sigren, sigretten, nicotinehoudende pleisters en wiet. Kortom, het geruiken vn middelen die nicotine evtten. Heeft de verzekerde de niet-rokersverklring niet juist ingevuld? Dn het u geen recht meer op het (resterende) verzekerde risicokpitl of verlgen wij het verzekerde kpitl met 25 procent. Het mkt niet uit of dit wordt geconstteerd tijdens de looptijd vn de verzekering of ndt u overleden ent. ARTIKEL 4.1 WAT GEBEURT ER ALS U DE NIET-ROKERSKORTING KRIJGT EN DE VERZEKERDE TOCH ROOKT? Krijgt u de niet-rokerskorting? En de verzekerde egint (weer) met roken? Dn moet de verzekerde dit direct n ons doorgeven. Ook ls de verzekerde mr f en toe rookt. Het mkt dus niet uit hoeveel de verzekerde rookt. De niet-rokers korting komt dn ltijd te vervllen. Blijkt lter dt dit niet direct n ons is doorgegeven? Dn komt het (resterende) verzekerde risicokpitl te vervllen, of verlgen wij het verzekerde kpitl met 25 procent. ARTIKEL 4.2 HOE CONTROLEREN WIJ OF DE VERZEKERDE ROOKT? Tijdens de looptijd kunnen wij de verzekerde vrgen of hij nog steeds niet rookt. Als de verzekerde niet ntwoord, vervlt de niet-rokers korting. Ook mogen wij tijdens de looptijd de verzekerde lten testen op de nwezigheid vn frkproducten vn nicotine in uw loed. ARTIKEL 5 HOEVEEL KEREN WIJ UIT? Op het polisld kunt u zien welk edrg wij uitkeren ls de verzekerde komt te overlijden voor de einddtum vn uw verzekering. ARTIKEL 5.1 KEREN WE ALTIJD ALLES UIT? Is de verzekerde overleden terwijl er een premiechterstnd ws? Dn verlgen wij het verzekerde kpitl met de premies die u nog moet etlen. Dit etekent dt wij dn een lger kpitl uitkeren dn dt er op uw polisld stt. Als wij het verzekerde kpitl uitkeren eplen wij of er elsting over etld moet worden. Alle elstingen en ndere wettelijke heffingen op premie(s) en/of uitkering(en) komen voor rekening vn de verzekeringnemer en/of egunstigde. ARTIKEL 6 WANNEER KEREN WIJ UIT? Wij keren het verzekerde kpitl uit wnneer voor ons duidelijk is dt de verzekerde overleden is. Vk is het voldoende dt wij een kte vn overlijden vn u of uw nestnden ontvngen. Soms willen wij nog meer informtie ontvngen. Of dt zo is, vertellen wij u dn. ARTIKEL 6.1 WANNEER KEREN WIJ UIT BIJ EUTHANASIE? Komt de verzekerde te overlijden door euthnsie? Dn keren wij het verzekerde kpitl uit. Drij is het wel elngrijk dt lle wettelijk regels gevolgd zijn. Wij keren dus lleen uit ls de verzekerde is overleden n euthnsie zols genoemd in de Nederlndse wet en rechtsprk. ARTIKEL 6.2 WANNEER KEREN WIJ UIT BIJ ZELFMOORD? Wij keren uit ls de verzekerde door zelfmoord (of een poging drtoe) overlijdt twee jr n de ingngsdtum vn de verzekering. Overlijdt de verzekerde door zelfmoord (of een poging drtoe) innen twee jr ndt het verzekerde kpitl is verhoogd? Dn keren wij het verzekerde kpitl vn vóór de verhoging uit. ARTIKEL 7 WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? c d De verzekerde overlijdt door oorlogshndelingen in niet-nederlndse krijgs- of gewpende dienst. De verzekerde overlijdt door een vliegtocht ls testpiloot, dn wel ls militir die een vliegtocht niet ls pssgier meemkt. Er meer dn vijf jren verstreken zijn n het overlijden vn de verzekerde. En wij worden dn ps op de hoogte gesteld vn dt overlijden. Dn hoeven wij het verzekerde edrg niet meer n u uit te keren. Er is sprke vn verjring. Wij stoppen dn de verzekering zonder dt u een uitkering ontvngt. Heeft de egunstigde een rol gespeeld ij het overlijden vn de verzekerde en de egunstigde is drvoor veroordeeld? Dn heeft de egunstigde geen recht op het verzekerde kpitl. ARTIKEL 8 WIE ONTVANGT DE UITKERING? c Wij keren uit n de egunstigde. Wie de egunstigde is, stt op het polisld. Als de egunstigden de kinderen zijn, dn verstn wij dronder uw kinderen die ij versterf erfgenm vn u zijn (wettelijk epld). Als de egunstigden de erfgenmen zijn, dn heen zij recht op de uitkering in dezelfde verhouding ls wrin zij tot de nltenschp zijn geroepen. 3/5 MODEL 2401 VOORWAARDEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

4 ARTIKEL 8.1 HEBBEN TWEE OF MEER MENSEN RECHT OP DE UITKERING? Dn mogen wij het totl edrg in één keer uitetlen n één vn deze mensen. Degene die de uitkering ontvngt verdeelt deze. ARTIKEL 8.2 HOE KUNT U DE BEGUNSTIGING WIJZIGEN? U kunt tijdens de looptijd vn de verzekering de egunstiging wijzigen. Dn ontvngt u vn ons een nieuw polisld. Onder punt 15 kunt u lezen hoe u wijzigingen kunt doorgeven. ARTIKEL 8.3 HOE KAN DE BEGUNSTIGING AANVAARD WORDEN? De egunstigde kn tijdens de looptijd vn de verzekering zijn egunstiging nvrden. Dit etekent dt de egunstigde duidelijk mkt dt hij het verzekerde kpitl wil ontvngen. U en de egunstigde moeten dit gezmenlijk per rief n ons doorgeven. Wij schrijven dn op het polisld dt de egunstiging is nvrd. U ontvngt vn ons een nieuw polisld. U kunt hiern de egunstiging niet zonder toestemming vn de nvrde egunstigde wijzigen. ARTIKEL 8.4 IN WELKE VOLGORDE KEREN WIJ UIT? Wij keren uit in de volgorde vn de egunstiging zols die op het polisld stt. Dit etekent dt wij het volledig verzekerde kpitl uitkeren n de eerstgenoemde egunstigde. Is deze eerder overleden, of heeft deze de egunstiging niet nvrd n het overlijden vn de verzekerde? Dn gt de uitkering nr de drop volgende egunstigde. ARTIKEL 8.5 HOE KAN DE BEGUNSTIGDE NA OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERDE DE BEGUNSTIGING AANVAARDEN? De egunstigde kn n overlijden vn de verzekerde de egunstiging nvrden door duidelijk te mken dt hij het verzekerde kpitl wil ontvngen. Dit kn hij duidelijk mken door dit per rief n ons te melden, of door zich zo te gedrgen dt hij nsprk mkt op het verzekerde kpitl. Wij doen ijvooreeld onderzoek, ls wij vermoeden dt u en/of de verzekerde opzettelijk proeert om een uitkering te krijgen wrop u geen recht het. Of ls wij vermoeden dt u en/of de verzekerde ons op een ndere mnier opzettelijk endeelt. Ook ls u ij het nvrgen vn de verzekering onjuiste informtie verstrekt of informtie chterhoudt, kunnen wij een onderzoek doen. De verzekerr heeft hiervoor een frudeeheersingseleid (zie zoekterm frudeeheersingseleid ). Voor u etekent dit het volgende: ARTIKEL 9.1 WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN FRAUDE? 1 U en/of de verzekerde moet ons gegevens verstrekken vóórdt u de verzekering ngt. Verder heen wij informtie vn u en/of de verzekerde nodig om een verzoek om uitkering te eoordelen. Het kn dn ijvooreeld gn om een kte vn overlijden. 2 Vermoeden wij dt u en/of de verzekerde onjuiste of onvolledige informtie verstrekt? Dn kunnen wij een onderzoek instellen. Ook ls u geen informtie verstrekt, kunnen wij ervoor kiezen drn gevolgen te verinden. Als wij een onderzoek doen, geldt de Gedrgscode persoonlijk onderzoek (zie 3 Op sis vn de uitkomsten vn het onderzoek nemen wij een eslissing. Wij kunnen ijvooreeld de verzekering eëindigen. Wij kunnen zelfs de hele verzekeringsreltie eëindigen. Dn kunnen ook verzekeringen eëindigd worden die u het ij ndere onderdelen die tot de groep vn de verzekerr horen. Ook kunnen wij eslissen dt wij geen (volledig) edrg uitkeren. 4 Drnst kunnen wij ngifte doen ij de politie. Ook kunnen wij gegevens vn u en/of de verzekerde registreren in (wrschuwings) registers. Een vooreeld vn zo n register is het extern verwijzingsregister ij het Centrl Informtiesysteem vn in Nederlnd werkzme verzekerrs (CIS). Meer informtie hierover vindt u in het Privcysttement op onze wesite 5 Heen wij ten onrechte een uitkering gedn? Dn kunnen wij het uitgekeerde edrg terugvorderen. De onderzoekskosten, of de kosten die drmee smenhngen, kunnen wij in rekening rengen ij u en/of de verzekerde. ARTIKEL 8.6 KOMT U TE OVERLIJDEN EN BENT U NIET DE VERZEKERDE? Komt u te overlijden en ent u niet de verzekerde? Dn worden uw erfgenmen utomtisch verzekeringnemer. ARTIKEL 9 WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? Het is voor lle etrokkenen elngrijk dt wij zo min mogelijk onnodige kosten mken. Onnodige kosten zijn ijvooreeld uitkeringen op sis vn informtie die niet klopt. Drom doen wij onderzoek ls er nwijzingen zijn dt u en/of de verzekerde opzettelijk geen, onjuiste of onvolledige informtie verstrekt. ARTIKEL 10 HEBT U UW VERZEKERING GEKOPPELD AAN EEN HYPOTHEEK? Is uw verzekering gekoppeld n een hypotheek? Dit noemen wij verpnding. Wilt u een verpnde verzekering opzeggen of eëindigen? Dn nemen wij contct op met de pndhouder (meestl de geldverstrekker vn een hypotheeklening). Voor deze wijzigingen is nmelijk toestemming nodig vn de pndhouder. U kunt de verzekering ook niet elenen. Dit etekent dt u de eventuele wrde vn de verzekering niet ls lening uit de verzekering kunt opnemen. 4/5 MODEL 2401 VOORWAARDEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

5 ARTIKEL 11 WAT GELDT IN GEVAL VAN OORLOG? 1 Als er sprke is vn een ctieve oorlogstoestnd in Nederlnd verlgen wij het dn verzekerde kpitl met tien procent. De hoogte vn de premie die u moet etlen lijft wel hetzelfde. 2 Wij verlgen het verzekerde kpitl niet ls u kunt ntonen dt de verzekerde in een lnd verleef dt uiten de oorlogshndelingen is geleven. Hiervoor kunt u ons een rief sturen met het verzoek tot het ongedn mken vn de verlging. Dit moet u wel innen zes mnden n de ctieve oorlogstoestnd ij ons indienen. 3 Blijkt n de ctieve oorlogstoestnd dt de toegepste verlgingen de door de oorlogstoestnd ontstne extr sterfteverliezen overtreffen? Dn mken wij de verlgingen geheel of gedeeltelijk ongedn. 4 De Nederlndsche Bnk stelt het egin en einde vn de ctieve oorlogstoestnd vst. ARTIKEL 12 WAT GELDT IN GEVAL VAN TERRORISME? Op deze verzekering is het Clusuleld Terrorismedekking vn de Nederlndse Herverzekeringsmtschppij voor Terrorismeschden NV vn toepssing. Het Clusuleld treft u ls ijlge ij deze polisvoorwrden n. ARTIKEL 13 KUNNEN WIJ DE VOORWAARDEN EN HET TARIEF VERANDEREN? J, mr lleen ls u de verzekering tijdens de looptijd npst. N een npssing mogen wij nieuwe voorwrden vn toepssing verklren. Uw verzekering mogen wij dn gelijk stellen n een nieuw te sluiten verzekering. Wij kunnen drij ook uitgn vn een nder trief voor het eplen vn de kosten en premie vn uw verzekering. U pst de verzekering n ls u de oorspronkelijke duur, premie of verzekerde edrgen wijzigt. Ook een wijziging vn de verzekerde(n), omzetting nr een ndere verzekeringsvorm of uitreiding vn de dekking zien wij ls een npssing. ARTIKEL 14 WAAR KUNT U MET EEN KLACHT TERECHT? Bent u niet tevreden? Dn kunt u ltijd een rief sturen nr onze directie. Het dres is: Delt Lloyd Levensverzekering NV, Postus 1000, 1000 BA Amsterdm. Als wij er smen niet uitkomen, kunt u een rief sturen nr het Klchteninstituut Finnciële Dienstverlening (Kifid), Postus 93257, 2509 AG Den Hg. Telefoon: (070) , e-mildres: internet: ARTIKEL 15 WELKE WIJZIGINGEN MOET U AAN ONS DOORGEVEN? Zijn uw persoonlijke gegevens vernderd? Of uw contctgegevens? Lt dit dn zo snel mogelijk n ons weten. U kunt hiervoor ellen met onze Client Service Desk vi (020) of een e-mil sturen nr ARTIKEL 16 HOE BEHANDELEN WIJ UW GEGEVENS? Wij kunnen uw persoonlijke gegevens geruiken voor: het ngn en uitvoeren vn uw verzekeringsovereenkomst of finnciële dienst; het eheren vn de druit voortvloeiende relties; voor ctiviteiten gericht op de vergroting vn het klntenestnd; voor mrketingctiviteiten; voor sttistische nlyses; om te kunnen voldoen n wettelijke verplichtingen en in het kder vn het wrorgen vn de veiligheid en integriteit vn de finnciële sector, onze orgnistie, medewerkers en klnten. Als u geen prijs stelt op informtie over onze producten of diensten, kunt u dit n ons lten weten vi directie Mrketing & Verkoop vn Delt Lloyd, Postus 1000, 1000 BA Amsterdm. De Wet escherming persoonsgegevens en de Gedrgscode verwerking persoonsgegevens finnciële instellingen zijn vn toepssing. De volledige tekst vn de Gedrgscode kunt u rdplegen vi de wesite vn het Verond vn Verzekerrs ( U kunt de gedrgscode ook opvrgen ij het Verond vn Verzekerrs (Postus 93450, 2509 AL Den Hg, telefoonnummer ). Voor een verntwoord ccepttie-, risico- en frudeeleid kunnen wij uw gegevens rdplegen en vstleggen in het Centrl informtiesysteem vn de in Nederlnd werkzme verzekerrs (Stichting CIS), Borderwijkln 2, 2591 XR te Den Hg. Doelstelling vn de verwerking vn persoonsgegevens ij Stichting CIS is voor verzekerrs en gevolmchtigd genten risico s te eheersen en frude tegen te gn. Zie voor meer informtie Hier vindt u ook het privcyreglement vn Stichting CIS. U kunt uw klcht ook voorleggen n de Rechtnk Amsterdm. Op deze verzekering gelden de regels vn het Nederlndse recht. 5/5 MODEL 2401 VOORWAARDEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1412 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2410 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2411 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1311

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1311 Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering

Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering Inleiding Polisvoorwaarden OHRA Overlijdensrisicoverzekering Model 2401 U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom hebt

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering C100166-0217 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven de voorlopige dekking van uw overlijdensrisicoverzekering. Met deze voorlopige dekking bent

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410

Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410 Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering VOR300 Blad. 1 U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom hebt u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde kapitaal uit

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 1.0 2014 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Productvoorwaarden Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering Op de bladzijden hierna leggen

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Hebt u vragen? Bel dan naar telefoonnummer

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Contraverzekering 2014

Contraverzekering 2014 Contraverzekering 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Contraverzekering. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen één geheel. Als

Nadere informatie

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering.

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering. Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering. Model ORV 14 CBA Hieronder vindt u de belangrijkste informatie van deze verzekering. Op de bladzijden hierna leggen we de regels van deze verzekering verder

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs ReserchNed v Toernooiveld 216 6525 EC Nijmegen Postus 31162 6503 CD Nijmegen t 024 350 62 52 f 024 350 62 53 e info@reserchned.nl kvk 09159322 Bron vrgenlijst: Bewerkt door: In opdrcht vn: HBO-Monitor

Nadere informatie

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden.

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden. Ais je geen extr geld ijstort of opneemt, wordt het interestedrg per periode steeds hoger ij smen- gestelde interest. per periode steeds even hoog. 1 Bij enkelvoudige interest lijft het interestedrg ENKELVOUDIG

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In de voorwaarden van de REAAL Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n Gegevens over de premie

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering 09 22 15-02 Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering In de voorwaarden van de Reaal Overlijdensrisicoverzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerln 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vk

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

11 Wiskundige denkactiviteiten: digitale bijlage

11 Wiskundige denkactiviteiten: digitale bijlage Wiskundige denkctiviteiten: digitle ijlge Suggesties voor opdrchten wrij de leerlingen uitgedgd worden wiskundige denkctiviteiten te ontplooien. De opdrchten heen de volgende structuur. In de kop stn chtereenvolgend:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Deze voorwaarden gelden voor het Pensioen Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Pensioen Inkomens Plan

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 6

Internetopgaven hoofdstuk 6 Auteurs: Krijgsheld G. & Strver J.P.G.A. isn: 97-89-001-82065-7 www.eginselenvndefinnieledministrtie.noordhoff.nl 2013 Noordhoff Uitgevers v Internetopgven hoofdstuk 6 IO 6.1 Niole en Frns Berkhuizen runnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1301

Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1301 Algemene voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Risico Plan U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft u een overlijdensrisicoverzekering gesloten. Deze overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering.

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. In de voorwaarden van de Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Productvoorwaarden (Model IRV14) Wat wilt u weten? Belangrijke informatie 4 1 Wie is wie bij deze verzekering? 4 2 Waar kunt u terecht met vragen over dit product?

Nadere informatie

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering.

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. In de voorwaarden van de Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Productvoorwaarden (Model IRV15) Inhoudsopgave pagina Kern 4 Wat is verzekerd? 4 Belangrijke informatie 4 1 Wie is wie bij deze verzekering? 4 2 Aan wie keren we

Nadere informatie

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering

Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering Voorwaarden Koopsom Risicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Deze verzekering kan alleen met een

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering ORV FBTO15 Leven fbto.nl Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat is verzekerd? Overlijdensrisico. We keren uit als de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014

VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014 VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014 In de voorwaarden van de Woongarant Leidsche Overlijdensrisicoverzekering leest u: 1. Een uitleg van de belangrijkste woorden

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering 1.1

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering 1.1 Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering 1.1 2016 Inhoud Wat staat er in deze voorwaarden? Belangrijke informatie 1. Bij de start van de verzekering 2. Premie en kosten 3. Uitkering 4. Het veranderen

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering 09 22 15-11 Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering In de voorwaarden van de Reaal Overlijdensrisicoverzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Overlijdensrisicoverzekering ORV CBA15 Belangrijke informatie Hieronder vindt u de belangrijkste informatie van deze verzekering. Op de bladzijden hierna leggen we de

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

Hoe maak je een huiswerkplanning?

Hoe maak je een huiswerkplanning? PLANNEN HOE MAAK JE EEN HUISWERKPLANNING? Hoe mk je een huiswerkplnning? Wt he je ern? In deze les leer je hoe je een huiswerkplnning mkt. Dt is hndig, wnt zo g je goed voorereid n de slg en kun je sneller

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklring gift 1 De ondergetekende (nm schenker): ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie