AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden"

Transcriptie

1 AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden

2

3 De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over na. Maar is alles wel goed geregeld voor uw partner en uw eventuele kinderen als u overlijdt? Kosten zoals de hypotheeklasten, de kinder opvang of de studiekosten van uw kinderen gaan gewoon door. U wilt dat alles goed geregeld is en uw nabestaanden financieel verzorgd achterblijven. Met de AEGON OverlijdensRisicoverzekering kunt u uw nabestaanden financieel helpen in een moeilijke tijd. 3

4 Met de AEGON OverlijdensRisicoverzekering beschermt u uw nabestaanden tegen onverwachte zaken op een moment dat ze er eigenlijk even niets bij kunnen hebben. Bij overlijden komt er met de AEGON OverlijdensRisicoverzekering een bedrag vrij om het inkomen dat wegvalt en de extra kosten te compenseren. U kiest zelf welk bedrag u wilt laten uitkeren aan uw nabestaanden. Alle dekkingen kunnen bovendien op één of op twee levens worden gesloten. Als u kiest voor een dekking op twee levens, dan keert de verzekering uit bij het overlijden van één van beide verzekerden. Voor welke dekking kunt u kiezen? De AEGON OverlijdensRisicoverzekering kent verschillende soorten dekkingen voor één of twee verzekerden: Gelijkblijvende dekking tijdens de looptijd Een gelijkblijvende dekking is geschikt voor mensen die verwachten in de toekomst een vast bedrag voor de nabestaanden nodig te hebben. Bijvoorbeeld om (een deel van) de hypotheek af te lossen. Het verzekerd kapitaal blijft gedurende de door u gekozen looptijd gelijk. Als u bijvoorbeeld kiest voor een verzekerd kapitaal van ,-, ontvangen uw nabestaanden eenmalig ,-. Dit bedrag geldt bij overlijden tijdens de gehele looptijd. Dalende dekking tijdens de looptijd Dalende dekkingen zijn vooral aan te bevelen als u verwacht dat uw nabestaanden in de toekomst minder vaste lasten zullen hebben of wanneer u zelf al vermogen opbouwt om eventuele tekorten op te vangen. Bij een dalende dekking daalt het door u gekozen verzekerd kapitaal tijdens de looptijd. Er zijn dan twee mogelijkheden: de lineair dalende verzekering en de annuïtair dalende verzekering. Bij een lineair dalende verzekering daalt het verzekerd kapitaal elk jaar met hetzelfde bedrag. Bij een annuïtair dalende verzekering daalt het verzekerd kapitaal ook jaarlijks, maar volgens een annuïtair systeem: in het begin daalt het verzekerd kapitaal langzaam, daarna gaat de daling sneller. Uitkering Lineair dalende levensverzekering Annuïtair dalende levensverzekering Tijd Zoals u kunt zien, is de dekking bij annuïtair dalend kapitaal iets ruimer dan bij lineair dalend kapitaal. U kunt er ook voor kiezen om een gelijkblijvende dekking met een dalende dekking te combineren. 4

5 Denk erom dat de AEGON OverlijdensRisicoverzekering alleen uitkeert bij overlijden. U bouwt dus géén kapitaal op dat vrijkomt bij leven. Hierdoor profiteert u van fiscale voordelen en kunt u een ruime dekking combineren met een lage premie. De fiscale consequenties (in box 3) zijn beperkt. Fiscale consequenties Volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 is de uitkering bij overlijden onbelast, maar valt de waarde van deze verzekering gedurende de looptijd in box 3. In box 3 worden inkomsten uit sparen en beleggen belast. Over de waarde van uw vermogen wordt u geacht een vast rendement van 4% te behalen. Over dit rendement wordt belasting geheven volgens een vast tarief van 30%. De belastingheffing komt dus uit op 1,2% over uw vermogen. In box 3 geldt echter voor iedere belastingplichtige een vrijgesteld vermogen van ,-. Echtgenoten en partners kunnen deze vrijstelling aan elkaar overdragen. Zijn er minderjarige kinderen dan wordt de vrijstelling verhoogd met 2.762,- per kind. Deze vrijstellingen gelden voor het jaar 2009 en worden jaarlijks geïndexeerd. Door deze vrijstellingen en door het feit dat in een risicoverzekering praktisch geen waarde wordt opgebouwd, zal er meestal geen sprake zijn van belastingheffing. Korting op de premie bij een gezonde levensstijl AEGON stemt de premie voor de AEGON OverlijdensRisicoverzekering af op uw persoonlijke situatie. Als u de laatste twee jaar niet heeft gerookt en ook geen andere nicotinehoudende middelen heeft gebruikt, betaalt u minder premie. Datzelfde geldt als de verhouding tussen uw lengte en uw gewicht goed is. De Body Mass Index (BMI) geeft een goede indicatie of uw gewicht valt binnen de grenzen van een gezond gewicht. Als u een goede BMI heeft, betaalt u ook een lagere premie. AEGON bepaalt aan de hand van de door u verstrekte informatie bij de aanvraag wat de definitieve premie wordt. Nog meer korting met de AEGON Goede Gezondheid en Gezonde Levenstijl Met de AEGON OverlijdensRisicoverzekering kunt u in aanmerking komen voor een extra premiekorting. Dat kan als u voldoet aan de volgende voorwaarden: u rookt niet en u heeft een goede Body Mass Index en; u bent minimaal 25 jaar maar niet ouder dan 50 jaar en; u bent ook nog eens van plan om meer dan ,- te verzekeren en; u voelt zich gezond en; u bent bereid om een medische keuring te ondergaan. Bij een uit de medische keuring vastgestelde goede gezondheid en met een gezonde leefstijl profiteert u van een extra korting. AEGON betaalt de kosten van deze keuring. Houd er wel rekening mee dat bij een keuring ook een aandoening aan het licht kan komen die tot een hogere premie leidt. Wilt u weten hoe hoog de premie in uw geval wordt? Vraag om een persoonlijke offerte bij uw adviseur. De minimale premie en het minimaal verzekerd kapitaal De minimale premie is 10,- per maand (of 20,- per kwartaal, 30,- per halfjaar of 60,- per jaar). Het minimaal verzekerd kapitaal is ,-. en het maximum verzekerd kapitaal is ,-. Bereken uw premie op 5

6 Wanneer en waarom moet u gekeurd worden? Bij verzekerde kapitalen tot en met ,- kan in eerste instantie worden volstaan met een ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring. Zodra het te verzekeren bedrag boven de ,-, uitkomt, bent u verplicht een keuring te ondergaan. Deze keuring geeft inzicht in uw gezondheid en bepaalt de hoogte van de premie. De kosten voor deze medische keuring zijn voor rekening van AEGON. De medische keuring is ook verplicht als u gebruik wilt maken van de extra korting voor een goede gezondheid en gezonde leefstijl bij een verzekerd bedrag vanaf ,-. Op welke manieren kan het bedrag uitgekeerd worden? Bij overlijden wordt het verzekerde bedrag van de AEGON OverlijdensRisicoverzekering altijd ineens uitgekeerd. Een periodieke uitkering is ook mogelijk als de nabestaanden er voor kiezen om het vrijkomende bedrag te storten in één van de andere financiële producten van AEGON. Bij overlijden van de verzekerde(n) kunnen de nabestaanden kiezen op welke manier het verzekerde kapitaal moet worden uitgekeerd. Zij kunnen kiezen uit (een combinatie van) de volgende mogelijkheden: Uitkering van het verzekerde kapitaal ineens. Als periodieke uitkering, die direct ingaat na het overlijden tot een op dat moment nader vast te stellen einddatum. Als uitgestelde periodieke uitkering, waarbij de uitkering ingaat op een later te bepalen tijdstip. Uw nabestaanden hoeven daar nu geen keuze in te maken. Extra zekerheid Tegen een extra premie kunt u zich ook verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Als u door een ziekte of door een ongeval geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, betaalt AEGON onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk de premies voor uw AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Informeer naar de voorwaarden en mogelijkheden bij uw adviseur of kijk op De Algemene nabestaandenwet De Algemene nabestaandenwet (Anw) regelt of nabestaanden in aanmerking komen voor een overheidsuitkering na overlijden. Lang niet alle nabestaanden komen echter in aanmerking voor een uitkering van de overheid. De achterblijvende partner komt alleen in aanmerking voor een uitkering als hij of zij: vóór 1 januari 1950 geboren is; of zwanger is of een kind jonger dan 18 jaar heeft of tenminste voor 45% arbeidsongeschikt is. Bovendien is deze uitkering inkomensafhankelijk. Kortom, u zult in de meeste gevallen zelf voor een aanvullend inkomen moeten zorgen en de AEGON OverlijdensRisicoverzekering biedt u deze mogelijkheid. 6

7 7

8 Opgebouwde waarde terug bij beëindigen verzekering Mocht u tijdens de looptijd om wat voor reden dan ook besluiten de AEGON OverlijdensRisicoverzekering te beëindigen, dan krijgt u van ons de tot dan toe opgebouwde waarde terug. Dat werkt als volgt: Bij gelijkblijvende premie wordt in het eerste deel van de looptijd een reserve opgebouwd. Omdat het overlijdensrisico met de leeftijd stijgt, wordt bij een gelijkblijvende premie aan het begin van de looptijd te veel premie, en aan het einde van de looptijd te weinig premie betaald. De te veel betaalde premie leidt tot een opgebouwde waarde. Op de einddatum is deze opgebouwde waarde daarom weer afgebouwd tot nihil. Als u besluit uw verzekering tijdens de looptijd te beëindigen, krijgt u deze reservering gewoon terug. In de offerte treft u een overzicht aan van het verloop van deze waarde. Nog meer voordelen bij AEGON U kunt de AEGON OverlijdensRisicoverzekering combineren met een hypotheek van AEGON of met een andere hypotheek. Uw adviseur doet u graag een aanbod en kan u meer vertellen over de voorwaarden. Hoe sluit u een AEGON OverlijdensRisicoverzekering af? Neem contact op met uw adviseur of sluit de verzekering direct bij AEGON af. Bereken op uw premie. Vraag via uw adviseur of direct via een offerte aan. U ontvangt de offerte en het aanvraagformulier voor de verzekering. U vult het aanvraagformulier in en levert de gevraagde medische waarborgen. U ontvangt van ons de polis nadat wij het aanvraagformulier ontvangen hebben en nadat wij deze samen met de medische gegevens beoordeeld en geaccepteerd hebben. Tot en met ,- vindt de beoordeling van de aanvraag plaats op basis van een gezondheidsverklaring. Boven dat bedrag moet u medisch gekeurd worden. Leeft u gezond (dus heeft u een goede BMI en rookt u niet) en bent u tussen de 25 en 50 jaar? Dan kunt u op kosten van AEGON een medische keuring uitvoeren bij een verzekerd kapitaal vanaf ,-. Als uw keuringsresultaten voldoen aan de normen van de medisch adviseur komt u in aanmerking voor de extra korting bij goede gezondheid en gezonde levensstijl. 8

9 De AEGON OverlijdensRisicoverzekering in het kort Bij overlijden krijgt de nabestaande een bedrag om allerlei financiële verplichtingen mee te voldoen. Korting op de premie bij een gezonde levensstijl. Tijdens de gehele looptijd gelijkblijvende premie. Alle verzekeringen kunnen op één of op twee levens worden gesloten. U bepaalt zelf hoe lang u verzekerd wilt zijn. Er geldt een minimum duur van 5 jaar en een maximum duur van 40 jaar. U bepaalt zelf welk bedrag u wilt verzekeren. Er geldt een minimum bedrag van ,- en een maximum bedrag van ,-. Alle dekkingen kunnen op één of op twee levens worden gekozen. Als u kiest voor een dekking op twee levens, dan keert de verzekering uit bij het overlijden van één van beide verzekerden. Als u voor de einddatum de verzekering wilt beëindigen, krijgt u de opgebouwde waarde terug. 9

10 AEGON luistert naar uw klacht AEGON stelt haar financiële producten met zorg samen. Heeft u toch een klacht, dan horen we dat graag van u. Schrijf een brief naar de Directie van AEGON Levensverzekering N.V., Postbus 23001, 8900 MB, Leeuwarden. Is uw klacht niet naar uw tevredenheid behandeld? Dan kunt u binnen drie maanden na behandeling van de klacht door AEGON Levensverzekering N.V., terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoonnummer ( 0,10 per minuut), Als u hier geen gebruik van wilt maken of u bent niet tevreden dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Uw adviseur kan u verder helpen AEGON is aanbieder van financiële producten en verkoopt haar producten via adviseurs. Wilt u een advies op maat? Neem dan contact op met uw adviseur. Op basis van een inventarisatie van uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid kan hij u adviseren over producten die passen bij uw persoonlijke situatie. Voor meer informatie kunt u ook kijken op 10

11 Informeer naar onze oplossingen bij uw adviseur. Of kijk op

12 AEGON Levensverzekering N.V. Postbus MB Leeuwarden AEGON Levensverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden en is statutair gevestigd te Den Haag Handelsregister L f oktober 2009

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven

Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven Zekerheid van inkomen, vrijheid van leven AEGON Variabele Lijfrente AEGON Variabele Lijfrente is een product van AEGON Ireland plc (AEGON) Een inkomensoplossing die ook op úw lijf geschreven is? Straks

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Geen geldzorgen nalaten

Geen geldzorgen nalaten AEGON UitvaartkostenPlan Geen geldzorgen nalaten Zeker weten: straks is er geld voor de uitvaart Niemand staat graag stil bij onderwerpen als overlijden en uitvaart. Toch is dat soms nodig. Een uitvaart

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering productwijzers levensverzekeringen, Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2008 Productwijzer Kapitaalverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de kapitaalverzekering.

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 1.0 2014 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Productvoorwaarden Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering Op de bladzijden hierna leggen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen augustus 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door

Nadere informatie

Productinformatie. Aegon Hypotheken

Productinformatie. Aegon Hypotheken Productinformatie Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Productkenmerken Aegon Hypotheken 3 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 8 Aegon Bankspaarhypotheek 9 Aegon SpaarHypotheek 12 Aegon LevenHypotheek

Nadere informatie

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VAAK VERGETEN VRAGEN TOP 10 EN ALLES WAT U MOET WETEN OVER EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Natuurlijk hoopt u dat u nog lang gezond blijft en dat u oud mag worden. Maar helaas is dit niet voor iedereen

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie