AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie"

Transcriptie

1 AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie

2 Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen AEGON Woonlastenverzekering 4 Verzekeringsvoorwaarden 4 Provisie 4 Beroepsdekking 4 Verzekerd bedrag is altijd de basis voor de uitkering 4 Hoogte van het verzekerd bedrag 5 Keuze in maximale uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid 5 Keuze uit verschillende looptijden 5 Eigen risicotermijnen bij arbeidsongeschiktheid 5 Verzekering tussentijds aanpassen 5 Dekkingen AEGON Woonlastenverzekering 6 Arbeidsongeschiktheid 6 Werkloosheid 6 Vaststellen van de uitkering 7 Arbeidsongeschiktheid 7 Werkloosheid 8 Premie 9 Tariefvormen 9 Beëindiging verzekering 9 Bepaling van de premie 9 Premiebetaling 9 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 10 Premievrijstelling bij werkloosheid 10 Fiscaliteit 10 Acceptatie 10 Acceptatieleeftijd 10 Gezondheidsverklaring 10 Woonlasten van twee partners 10 Onderbouwing verzekerd bedrag 10

3 AEGON Woonlastenverzekering in het kort De AEGON Woonlastenverzekering verzekert de risico s van arbeidsongeschiktheid en als uw klant dat wil werkloosheid. Of hij nu huurder of huiseigenaar is, met deze verzekering kan hij de betaling van de vaste woonlasten van zijn woonhuis beter veilig stellen. Speciaal aan de AEGON Woonlastenverzekering is dat uw klant zelf kiest welk deel van zijn vaste woonlasten hij wil verzekeren. De uitkering is dus niet afhankelijk van het inkomen. Uw klant kan zelfs vaste lasten zoals gas, water, licht en telefoon meeverzekeren. Op die manier weet hij dus precies waar hij aan toe is. De AEGON Woonlastenverzekering is geschikt voor werknemers én ondernemers in de leeftijd van 18 tot en met 59 jaar. De AEGON Woonlastenverzekering kan tegelijk met het regelen van een hypotheek worden afgesloten. De belangrijkste kenmerken Arbeidsongeschiktheid AEGON biedt altijd beroepsdekking. Verzekerd bedrag is altijd de basis voor de uitkering. Uitkering: verzekerd bedrag x arbeidsongeschiktheidspercentage (staffel van toepassing). Keuze in uitkeringsduur. Arbeidsongeschiktheidspremie is fiscaal aftrekbaar. Werkloosheid Verzekerd bedrag is altijd de basis voor de uitkering. Uitkering is 100% van het verzekerd bedrag zolang er recht is op een uitkering uit hoofde van de werkloosheidswet vanwege onvrijwillige en volledige werkloosheid. Maximale uitkeringsduur is 2,5 jaar gedurende de gehele verzekeringsduur. Eenmalige no-claimperiode van 1 jaar na ingangsdatum van de verzekering. Tijdens de no-claimperiode betaalt de klant geen premie. Overige kenmerken Duidelijk product met veel keuzevrijheid. Maximaal te verzekeren bedrag is 2.500,- per maand. Boven het verzekerd bedrag van 1.250,- wordt een onderbouwing van het verzekerd bedrag gevraagd. Keuze in looptijd verzekering. Verzekering is tussentijds aan te passen. (Gedeeltelijke) premievrijstelling bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Tussentijds beëindigen is mogelijk. 3

4 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering De AEGON Woonlastenverzekering keert uit bij arbeidsongeschiktheid en bij onvrijwillige volledige werkloosheid. Met deze verzekering kan uw klant de betaling van zijn vaste woonlasten veilig stellen en kiest hij zelf welk deel van de vaste woonlasten van het woonhuis verzekerd wordt. Doelgroepen AEGON Woonlastenverzekering Werknemers: - met vast en/of tijdelijk dienstverband met intentieverklaring; - met een werkweek van minimaal 18 uur. Ondernemers. Huizenkopers. Huurders. Verzekeringsvoorwaarden Voor de AEGON Woonlastenverzekering hanteren wij de AEGON-polisvoorwaarden met nummer Deze polisvoorwaarden vindt u op Provisie De provisie is variabel en is daardoor een premiebepalende factor. De maximum provisie is 17,5%. U kunt zelf de provisie lager stellen. De premie voor uw klant wordt dan automatisch lager. Beroepsdekking Uw klant verzekert zich bij AEGON voor beroepsarbeidsongeschiktheid. Dit heet beroepsdekking. Als uw klant door ziekte of een ongeval zijn eigen beroep niet meer kan uitoefenen, heeft hij recht op een uitkering. Bij de meeste verzekeringen is dat niet zo: deze gaan uit van passende arbeid. Dan wordt er gekeken of uw klant redelijkerwijs nog andere werkzaamheden kan doen. Als de verzekerde een ondernemer is, kijkt AEGON bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid ook naar de mogelijkheden voor aangepast werk binnen zijn eigen bedrijf. Verzekerd bedrag is altijd de basis voor de uitkering De klant bepaalt zelf welk deel van de woonlasten hij per maand wil verzekeren. Onder het verzekerd maandbedrag verstaan wij vaste lasten zoals hypotheek, huur, onroerende zaakbelasting en premie voor een levensverzekering verbonden aan de hypotheek. Als extra mogelijkheid kan de klant nog maximaal 25% van het verzekerd maandbedrag meeverzekeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan telefoonkosten, energiekosten, premies opstal- en inboedelverzekering. De klant hoeft van deze extra lasten geen opgave te doen aan AEGON. De klant vult zelf het gewenste percentage in op het aanvraagformulier. Dit is maximaal 25% van het woonlastenbedrag. 4

5 Hoogte van het verzekerd bedrag De klant bepaalt zelf welk deel van de woonlasten verzekerd wordt. Het minimale bedrag is 125,- en het maximale bedrag is 2.000,- per maand per polis. De klant heeft de mogelijkheid om 25% extra te financieren. Maximaal kan dus een bedrag van 2.500,- worden verzekerd. Er kan in principe één polis per verzekerde worden gesloten.wil uw klant meer verzekeren, neem dan contact op met onze afdeling Acceptatie Inkomen Individueel. Keuze in uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid De AEGON Woonlastenverzekering kent een uitkering met een gemaximeerde uitkeringsduur. Uw klant kiest zelf de gewenste uitkeringsduur. De uitkeringsduur begint na het verstrijken van de eigen risicotermijn. De arbeidsongeschiktheidsdekking eindigt na het bereiken van de uitkeringsduur of op de einddatum van de verzekering. Bij een aantal fysiek zware beroepen behoudt AEGON zich het recht om de maximale einddatum te stellen op de datum waarop uw klant 60 jaar wordt. Keuze uit verschillende looptijden De klant kan kiezen uit verschillende looptijden. De looptijd moet minimaal gelijk zijn aan de uitkeringsduur + eigen risicotermijn. De maximale einddatum van de verzekering is de datum waarop de verzekering nemer 65 jaar wordt. Eigen risicotermijnen bij arbeidsongeschiktheid Een werknemer in loondienst heeft de keuze uit een eigen risicotermijn van 1 of 2 jaar. De ondernemer heeft de keuze uit een eigen risicotermijn van 30, 90, 180 of 365 dagen. Verzekering tussentijds aanpassen Optieregeling, geen medische waarborgen nodig In de eerste 3 jaar van de verzekering kan uw klant onder voorwaarden het verzekerde bedrag met maximaal 10% verhogen. Vervolgens telkens na 3 jaar met maximaal 15%. Als hij dat vaker wil verhogen dan zijn er medische waarborgen nodig. De voorwaarden zijn dat de verzekerde niet arbeidsongeschikt of werkloos is of is geweest in de 6 maanden voorafgaand aan de optiedatum en niet 55 jaar of ouder is, en het maximaal verzekerde bedrag niet is bereikt. Aanpassen, wel medische waarborgen nodig Uw klant kan de verzekering ook aanpassen buiten de optieregeling om. Hiervoor zijn medische waarborgen nodig. 5

6 Dekkingen AEGON Woonlastenverzekering De AEGON Woonlastenverzekering biedt de klant de mogelijkheid te kiezen uit twee dekkingen: Arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Arbeidsongeschiktheid Er is sprake van beroepsarbeidsongeschiktheid als uw klant door een ongeval of ziekte geheel of gedeeltelijk (voor ten minste 25%) niet in staat is het verzekerde beroep uit te oefenen. Als uw klant ondernemer is, kan herschikking van werkzaamheden of aanpassing van werkomstandigheden binnen zijn bedrijf aan de orde komen. Werkloosheid De AEGON Woonlastenverzekering kan worden uitgebreid met de dekking werkloosheid. Zolang er recht is op een WW-uitkering voor volledige en onvrijwillige werkloosheid ontvangt uw klant een uitkering van 100% van het verzekerd bedrag per maand. 6

7 Vaststellen van de uitkering Arbeidsongeschiktheid De beoordeling van de arbeidsongeschiktheid AEGON beoordeelt de mate van beroepsarbeidsongeschiktheid aan de hand van de gegevens van medische en andere deskundigen. Er is sprake van beroepsarbeidsongeschiktheid als de verzekerde door een ongeval of ziekte geheel of gedeeltelijk (voor ten minste 25%) niet in staat is het verzekerde beroep uit te oefenen. Als de verzekerde een ondernemer is, kan herschikking van werkzaamheden of aanpassing van werkomstandigheden binnen zijn/haar bedrijf aan de orde komen. Hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid De periodieke uitkering bedraagt op jaarbasis bij een arbeidsongeschiktheid van: Percentage arbeidsongeschiktheid Uitkering %: 100% van het verzekerd bedrag 65-80%: 75% van het verzekerd bedrag 55-65%: 60% van het verzekerd bedrag 45-55%: 50% van het verzekerd bedrag 35-45%: 40% van het verzekerd bedrag 25-35%: 30% van het verzekerd bedrag Lager dan 25%: geen uitkering De gehele of gedeeltelijke uitkering is gebaseerd op het verzekerd bedrag dat op de polis staat. 7

8 Werkloosheid De beoordeling van de werkloosheid Als uw klant onvrijwillig en volledig werkloos raakt en recht heeft op een uitkering volgens de Werkloosheidswet, dan keert de AEGON Woonlastenverzekering het volledige verzekerde maandbedrag uit. Hoogte van de uitkering en uitkeringsduur bij werkloosheid De hoogte van de uitkering is 100% van het verzekerd bedrag. De maximale uitkeringsduur is 2,5 jaar gedurende de gehele looptijd van de polis. Onderbroken perioden van werkloosheid, waarvoor uitkering is verleend, worden opgeteld. Nadat de maximale uitkeringduur is bereikt, eindigen de verzekering en de premiebetaling voor het werkloosheidsgedeelte. No-claimperiode Er geldt na de ingangsdatum van de verzekering een eenmalige wachttijd van 1 jaar. Als de verzekerde na het eerste jaar werkloos wordt, keert de verzekering vanaf de eerste dag van de werkloosheid uit. Wordt de verzekerde werkloos binnen de wachttijd van 1 jaar, dan heeft uw klant geen recht op uitkering. Samenloop arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Als een uitkering wordt verleend voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en de verzekerde wordt volledig werkloos, dan wordt na het overleggen van de WW-beschikking de uitkering voor arbeidsongeschiktheid gestopt en de uitkering voor werkloosheid gestart. Na het beëindigen van de werkloosheidsuitkering kan de uitkering voor arbeidsongeschiktheid weer gestart worden (als er nog sprake is van arbeidsongeschiktheid). Als een uitkering wordt verleend voor werkloosheid en de verzekerde wordt arbeidsongeschikt, dan loopt de uitkering voor werkloosheid door. Recht op uitkering voor arbeidsongeschiktheid (als er nog sprake is van arbeidsongeschiktheid) ontstaat als er geen recht op uitkering meer is volgens de rubriek werkloosheid in de AEGON Woonlastenverzekering. Let op De uitkering uit de rubriek Werkloosheid stopt als uw klant geen ww-uitkering voor volledige en onvrijwillige werkloosheid meer ontvangt. 8

9 Premie De premie voor de AEGON Woonlastenverzekering is gebaseerd op een standaardtarief, waarbij de premie gedurende de hele looptijd gelijk blijft (behoudens tariefaanpassing). Tariefvormen In het tarief wordt een onderscheid gemaakt in twee leeftijdscategorieën. Er is een tarief voor: Verzekerden jonger dan 45 jaar. Verzekerden van 45 jaar en ouder. Voor ondernemers geldt een ander tarief dan voor werknemers. Beëindiging verzekering De AEGON Woonlastenverzekering wordt automatisch beëindigd in de volgende situaties: Bij het bereiken van de gekozen einddatum (uiterlijk 65 jaar). Bij tussentijdse beëindiging: a. bij overlijden van de klant; b. bij (vervroegde) pensionering; c. bij het niet meer verrichten van betaalde arbeid, anders dan arbeidsongeschiktheid of werkloosheid; d. bij het volledig vervallen van de verzekerde woonlasten. De AEGON Woonlastenverzekering is na afloop van de eerste contracttermijn (1 jaar) direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Bepaling van de premie AEGON hanteert voor dit product een standaardtarief. De premiebepalende variabelen zijn leeftijd, uitkeringsduur, looptijd en werkzaam in loondienst of als ondernemer. Het beroep is dus geen premiebepalende factor. Voor de ondernemer is de eigen risicotermijn wel een premiebepalende factor. Premiebetaling De premie kan naar keuze per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar worden betaald. Voor maandbetaling geldt een automatische incasso. Er wordt geen toeslag voor termijnbetaling berekend. De poliskosten bedragen 3,63. 9

10 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Als uw klant een uitkering ontvangt, hoeft hij tijdens deze uitkeringsperiode geen premie te betalen (naar rato van het uitkeringspercentage). De ingangsdatum van de vrijstelling is voor de ondernemer na 1 jaar arbeidsongeschiktheid en voor de werknemer na 1 of 2 jaar arbeidsongeschiktheid (afhankelijk van keuze eigen risicotermijn). Premievrijstelling bij werkloosheid Gedurende de werkloosheidsperiode geldt direct een premievrijstelling voor deze dekking. Fiscaliteit De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als uitgave voor inkomensvoorzieningen. De uitkering is altijd belastbaar. De premiebetaling voor de werkloosheidsdekking is niet aftrekbaar. De werkloosheidsuitkering is belastingvrij. Acceptatie Acceptatieleeftijd Voor de AEGON Woonlastenverzekering geldt een minimumleeftijd van 18 jaar en een maximumleeftijd van 59 jaar. Uw klanten hebben vaste woonlasten en werken en wonen in Nederland. Niet ieder beroep is acceptabel. Neem bij twijfel contact op met de afdeling Acceptie Inkomen. Gezondheidsverklaring Voor de acceptatie moet uw klant gezondheidsvragen beantwoorden. In totaal zijn dit vijf vragen die met ja of nee beantwoord worden. Beantwoordt uw klant een of meerdere vragen met ja, dan is een uitgebreide gezondheidsverklaring nodig. Deze gezondheidsverklaring vindt u op Als een uitgebreide gezondheidsverklaring nodig is en de verzekering wordt gelijktijdig afgesloten met een AEGON hypotheek, dan volstaat de gezondheidsverklaring die ingevuld is voor de overlijdensrisicoverzekering. De klant moet AEGON Schadeverzekering een machtiging geven voor het opvragen van de medische gegevens bij AEGON Levensverzekering. Deze machtiging vult uw klant in op het aanvraagformulier. Woonlasten van twee partners Vaak kopen mensen samen een huis. Het huis wordt dan niet gekocht op basis van één inkomen. De maandelijkse woonlasten worden gezamenlijk gedeeld. Beide partners hebben de mogelijkheid om de AEGON Woonlastenverzekering af te sluiten. Het gaat dan om twee losse verzekeringen. Onderbouwing verzekerd bedrag Als het totaal verzekerd bedrag hoger is dan 1.250,- is een onderbouwing van het verzekerd bedrag noodzakelijk. Bij de aanvraag wordt een kopie van de koop- of huurovereenkomst of een jaaropgave van de hypotheekverstrekker gevraagd. Als de premie voor een levensverzekering deel uitmaakt van de verzekerde lasten wordt ook daarvan een kopie van de jaaropgave gevraagd. 10

11 Voor meer informatie kijkt u op

12 AEGON Schadeverzekering N.V. Postbus AC Den Haag AEGON Woonlastenverzekering is een product van AEGON Schadeverzekering N.V. AEGON Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden en is statutair gevestigd te Den Haag, KvK S f oktober 2011