Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV"

Transcriptie

1 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV U heeft een offerte voor de Reaal UNIM AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor u opgesteld naar aanleiding van de keuzes die u heeft gemaakt. Deze keuzes leest u ook in het offerteoverzicht. Hieronder leggen wij de offerte voor de Reaal UNIM AOV en de verschillende begrippen uit. Wat bedoelen wij met... Met kandidaat-verzekerde bedoelen wij de persoon die bij ons verzekerd wil worden. De verzekering keert uit als deze persoon arbeidsongeschikt wordt en daardoor inkomen verliest. Dit kan een andere persoon zijn dan de verzekeringnemer. De verzekeringnemer is de persoon of het bedrijf die de arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit en de premie voor de verzekering gaat betalen. In deze offerte gaan we er echter vanuit dat de verzekerde en de verzekeringnemer dezelfde persoon zijn. Deze persoon bedoelen wij dan met u. Met wij of Reaal bedoelen we Reaal Schadeverzekeringen N.V. Wat verzekert u met de Reaal UNIM AOV? De Reaal UNIM AOV is een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wordt u arbeidsongeschikt en verliest u daardoor inkomen? Dan biedt deze verzekering een goede bescherming tegen de financiële gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid. U kunt maximaal 80% van het gemiddelde bruto-inkomen van de afgelopen drie jaar verzekeren. Bent u een startende ondernemer? Dan kunt u maximaal 80% verzekeren van het bruto-inkomen dat u verwacht te verdienen. Het bruto-inkomen is (uw aandeel in) de winst uit uw onderneming en/of inkomen uit arbeid zoals u dat opgeeft bij uw belastingaangifte. Wat is arbeidsongeschiktheid? Wij spreken van arbeidsongeschiktheid als u door een ziekte of een ongeval medisch vast te stellen stoornissen heeft. Als gevolg van deze stoornissen bent u beperkt in het verrichten van arbeid. Zijn de stoornissen niet medisch vast te stellen of geen direct gevolg van een ziekte of ongeval? Dan bent u niet arbeidsongeschikt als bedoeld in deze verzekering. Kunt u nog wel werken, maar verliest u als direct of indirect gevolg van uw ziekte of ongeval de bevoegd heid om uw beroep uit te oefenen? Of wordt deze bevoegd heid daardoor beperkt? Ook dan bent u niet arbeidsongeschikt als bedoeld in deze verzekering. Bent u voor minimaal 25% beperkt om uw beroepswerkzaamheden uit te voeren als gevolg van orgaandonatie? Dan zien wij dat ook als arbeidsongeschiktheid in de betekenis van deze verzekering. Artsen en andere deskundigen stellen aan de hand van (medische) onderzoeken vast of en voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Reaal wijst deze personen aan. Voor het vaststellen van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent, kent de Reaal UNIM AOV twee manieren waarop wij naar uw arbeidsongeschiktheid kijken: Beroepsarbeidsongeschiktheid. Passende arbeid. Deze begrippen leggen wij verderop uit. Kosten bemiddeling en advies Heeft u financieel advies gehad over uw product? Of heeft een financieel adviseur het product voor u afgesloten? Dan betaalt u daarvoor kosten. Het is belangrijk dat u hierover van tevoren goede afspraken maakt met uw financieel adviseur. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. De kosten voor uw financieel adviseur zijn niet verwerkt in deze offerte. Wat leest u in het offerteoverzicht? Het offerteoverzicht is een samenvatting van de keuzes die u samen met uw financieel adviseur heeft gemaakt. Uw keuzes vormen het uitgangspunt voor de premieberekening op de offerte. Hierna leggen wij de begrippen uit die u leest op dit overzicht. Kandidaat-verzekerde Hieronder staan uw naam, uw geboortedatum en uw beroep. Ook staat hier of u werkzaam bent als zelfstandige en in welk tarief uw beroep valt

2 Tarief Bij tarief noemen wij de tariefklasse van uw beroep. Ieder beroep heeft zijn eigen risico s op arbeidsongeschiktheid. Sommige beroepen zijn relatief veiliger dan andere beroepen. Daarom werkt de Reaal UNIM AOV met verschillende tariefklassen. Mensen in beroepen die als minder veilig worden gezien, hebben een grotere kans op arbeidsongeschiktheid. Hierdoor is de premie hoger omdat het risico op arbeidsongeschiktheid hoger ligt. In tarief 1 vallen de veilige beroepen die weinig risico lopen op arbeidsongeschiktheid. In tarief 5 lopen mensen het grootste risico om arbeidsongeschikt te worden. Gewenste verzekering(en) Ingangsdatum Onder dit kopje vindt u de datum waarop u wilt dat de verzekering ingaat. Het is belangrijk om te weten dat de uiteindelijke ingangsdatum later kan zijn dan de datum die u leest in het offerteoverzicht. Dit kan het gevolg zijn van het acceptatieproces voor uw aanvraag. Einddatum De verzekering eindigt altijd op deze datum, tenzij de verzekering al eerder wordt beëindigd. Wat is de contractduur van deze verzekering? De contractduur is de periode waarvoor u de verzekering heeft afgesloten. U kunt kiezen uit een contractduur van één of drie jaar. Contractduur van één jaar Bij een contractduur van één jaar verlengen wij de verzekering na het einde van dat jaar steeds automatisch met één jaar. Na het eerste jaar is de verzekering dagelijks opzegbaar. Wel geldt een opzegtermijn van één maand, zodat de verzekering dan één maand na uw opzegging eindigt. Contractduur van drie jaar Bij een contractduur van drie jaar ontvangt u een korting van 3% op de premie. Wij verwerken deze korting direct in onze berekening van uw premie op het premieverloop in de offerte. Hierbij gaan wij uit van 3% korting tot aan de einddatum van uw verzekering. U kunt de verzekering steeds aan het einde van uw contract verlengen of beëindigen. Vóór het einde van uw contract van drie jaar ontvangt u een aanbieding om het contract met drie jaar te verlengen. Als u akkoord gaat, dan houdt u de korting van 3%. Als u na de eerste contractperiode kiest voor een contractduur van één jaar, dan vervalt de premiekorting van 3%. De premie op het premieverloop in de offerte wijkt hierdoor af van de te betalen premie. Na het eerste jaar verlengen wij het contract steeds automatisch met één jaar. U kunt de verzekering dan dagelijks opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand, zodat de verzekering dan één maand na uw opzegging eindigt. Premiebetaling De premie voor de Reaal UNIM AOV is gebaseerd op betaling per jaar. U kunt er ook voor kiezen om de premie in kortere termijnen te betalen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden, een toeslag. De termijnen waar u uit kunt kiezen zijn: Halfjaar (3% toeslag). Kwartaal (5% toeslag). Maand (6% toeslag). Langlopende verzekering Bij langlopende verzekering vermelden we welke variant van de Reaal UNIM AOV u heeft gekozen. De Reaal UNIM AOV heeft twee productvarianten waaruit u kunt kiezen: Passar-Polis. Beroeps-Polis. Passar-Polis Raakt u arbeidsongeschikt? Dan beoordelen we de arbeidsongeschiktheid de eerste vijf jaar altijd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Na deze vijf jaar beoordelen we uw arbeidsongeschiktheid op basis van passende arbeid. Bent u 50 jaar of ouder op het moment dat u arbeidsongeschikt heid wordt? Dan beoordelen we de arbeidsongeschikt heid altijd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Beroeps-Polis Raakt u arbeidsongeschikt? Dan beoordelen we de arbeidsongeschiktheid altijd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Wat bedoelen wij met beroepsarbeidsongeschiktheid? Wij spreken van arbeidsongeschiktheid als u door een ziekte of een ongeval medisch vast te stellen stoornissen heeft. Als gevolg van deze stoornissen bent u beperkt in het verrichten van arbeid. Als u voor minimaal 25% niet in staat bent om de werkzaamheden uit te voeren die horen bij uw beroep, dan bent u arbeidsongeschikt volgens het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid.

3 Bij het afsluiten van een Reaal UNIM AOV geeft u aan wat uw beroep is en wat de werkzaamheden zijn die daarbij horen. de Reaal UNIM AOV betalen. Deze kosten zijn al in de hier genoemde premie verwerkt. Wat bedoelen wij met arbeidsongeschiktheid voor passende arbeid? Wij spreken van arbeidsongeschiktheid als u door een ziekte of een ongeval medisch vast te stellen stoornissen heeft. Als gevolg van deze stoornissen bent u beperkt in het verrichten van arbeid. Als u voor minimaal 25% niet in staat bent om de werkzaamheden uit te voeren die voor uw krachten en bekwaamheden zijn berekend, dan bent u arbeidsongeschikt volgens het criterium passende arbeid. Wij kijken hierbij naar uw opleidingen en de vroegere werkzaamheden die u heeft gedaan. Wij kijken dus wat voor werk u in redelijkheid nog kunt doen. Hierbij houden we geen rekening met een verminderde kans op het krijgen van werk. De premie is onder andere afhankelijk van: Uw beroep. De contractduur. De productvariant (Passar-Polis en Beroeps-Polis). De eigenrisicotermijn. De hoogte van het verzekerde dagbedrag. In welke termijnen u uw premie wilt betalen. De instapkorting. Instapkorting Bij het afsluiten van een Reaal UNIM AOV ontvangen nieuwe klanten een instapkorting verdeeld over de eerste verzekeringsjaren. Eigenrisicotermijn De eigenrisicotermijn is de periode waarin u nog geen uitkering ontvangt, maar wel al arbeidsongeschikt bent. Hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe lager de premie is die u betaalt voor de Reaal UNIM AOV. En hoe langer de eigenrisicotermijn, hoe langer het duurt voordat u een uitkering van ons krijgt als u arbeidsongeschikt wordt. De Reaal UNIM AOV heeft verschillende eigen risicotermijnen waaruit u kunt kiezen: 1 maand. 3 maanden. 6 maanden. 12 maanden. 24 maanden. Eindleeftijd De eindleeftijd is de leeftijd, waarop de verzekering in ieder geval stopt. Ook een eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid stopt op dat moment. Wat betekent het te verzekeren dagbedrag? Met de Reaal UNIM AOV verzekert u een bedrag per dag. Het verzekerde dagbedrag wordt gebruikt bij het berekenen van de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Jaar 1 40% korting Jaar 2 20% korting Jaar 3 10% korting Bij de berekening van de korting zijn de ingangsdatum en de hoofdpremievervaldatum van belang. De hoofdpremievervaldatum is voor deze verzekering 1 januari van elk jaar. Op deze datum passen wij onder andere de instapkorting aan. Het eerste verzekeringsjaar is de periode van de ingangsdatum tot de eerste hoofdpremievervaldatum. Omdat de ingangsdatum bijna altijd in de loop van het jaar ligt, is de instapkorting meestal verdeeld over vier kalenderjaren. Onderstaand een voorbeeld van een ingangsdatum van 1 juli. Jaar 1: 1 juli tot 1 januari 40% (6 maanden 40%). Jaar 2: 1 januari tot 1 januari 30% (6 maanden 40% (= 20%) + 6 maanden 20%(=10%)) Jaar 3: 1 januari tot 1 januari 15% (6 maanden 20% (= 10%) + 6 maanden 10% (=5%)) Jaar 4: 1 januari tot 1 juli 5% (6 maanden 10% (=5%)). De instapkorting hebben wij al verwerkt in onze berekening van het premieverloop. Premie Arbeidsongeschiktheidsverzekering Onder dit kopje leest u welk bedrag aan premie u per gekozen premietermijn voor de Reaal UNIM AOV in het eerste jaar van de verzekering moet betalen. Ook moet u eenmalig poliskosten voor Staffelkortingsregeling Bent u medisch specialist? Dan komt u in aanmerking voor onze staffelkortingsregeling als het ziekenhuis waar u werkt deze regeling biedt en minstens 20% van de medisch specialisten in het

4 ziekenhuis een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons hebben. Het kortingspercentage is 5% of 7%. De hoogte van de korting is afhankelijk van hoeveel medisch specialisten in het ziekenhuis werken en hoeveel daarvan een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons hebben ondergebracht. Wij stellen ieder jaar het kortingspercentage vast. Kijk voor meer informatie op reaal.nl/ aov bij de verzekering die u heeft gekozen. Geen verhoging of jaarlijkse verhoging van uw verzekerde dagbedrag en/of uitkering Een keer per jaar kunt u het verzekerde dagbedrag en/of uitkering laten aanpassen aan de loonontwikkelingen volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). We noemen dit indexeren. Reaal biedt u drie mogelijkheden: Uw verzekerde dagbedrag en uw uitkering passen wij ieder jaar aan, aan de loonontwikkelingen. Dit noemen wij een Klimmend CBS-index. Uw verzekerde dagbedrag verandert niet. Wordt u arbeidsongeschikt en ontvangt u hierdoor een uitkering? Dan stijgt de uitkering jaarlijks volgens de loonontwikkelingen van het CBS. Stopt de uitkering? Dan vervalt de stijging. Dit noemen wij een Stijgend CBS-index. Uw verzekerde dagbedrag of uw uitkering wordt niet verhoogd. In dit geval vindt er dus geen indexatie plaats. Dit noemen wij Gelijkblijvend. Wat leest u in het premieverloop? Het premieverloop is een berekening waarin u kunt zien welke premie per jaar er tot de einddatum van de verzekering betaald moet worden. Hierbij zijn de keuzes die u heeft gemaakt het uitgangspunt. De premie die op het premieverloop staat, kan wijzigen als er iets veranderd wordt aan de verzekering. Wat is de verzekeringsleeftijd? De verzekeringsleeftijd is het kalenderjaar minus uw geboortejaar. Stel: het is 2013 en u bent geboren in 1972, dan is uw verzekeringsleeftijd nu 41. Wat bedoelen wij met de premie per jaar? Het bedrag bij premie per jaar is de premie die u per jaar gaat betalen. De eenmalige poliskosten van 12 zijn niet opgenomen in dit bedrag. Wat u verder nog moet weten over de Reaal UNIM AOV Wanneer krijgt u een uitkering op uw Reaal UNIM AOV? Wij betalen een uitkering als u gedeeltelijk of helemaal arbeidsongeschikt bent en daardoor inkomen verliest. U ontvangt een uitkering na het verstrijken van de eigen risicotermijn. De hoogte van de uitkering is onder andere afhankelijk van het verzekerde dagbedrag. En van hoeveel procent arbeidsongeschikt u bent. Kiest u voor Stijgend CBS-index of Klimmend CBS-index? Dan beoordelen wij ieder jaar of wij uw verzekerde dagbedrag en/of uw uitkering verhogen. Of en hoeveel we verhogen, hangt af van het landelijk indexcijfer van CAO-lonen. Dit indexcijfer wordt vastgesteld door het CBS. Op 1 januari van ieder jaar vindt de verhoging plaats van uw verzekerde dagbedrag of van uw uitkering. U hoeft hiervoor geen nieuwe gezondheidswaarborgen te leveren. De verhoging van de uitkering is nooit meer dan 3%. Kiest u voor een Klimmend CBS-index? Dan passen we ook jaarlijks de premie aan als gevolg van de verhoging van het verzekerde dagbedrag en de uitkering. Bij de Passar-Polis geldt het volgende: 0 tot met 24% 0% van het verzekerde dagbedrag. 25 tot en met 34% 30% van het verzekerde dagbedrag. 35 tot en met 44% 40% van het verzekerde dagbedrag. 45 tot en met 54% 50% van het verzekerde dagbedrag. 55 tot en met 64% 60% van het verzekerde dagbedrag. 65 tot en met 79% 75% van het verzekerde dagbedrag. 80 tot en met 100% 100% van het verzekerde dagbedrag. In het premieverloop houden wij geen rekening met de jaarlijkse verhoging. De CBS-loonindexering voor toekomstige jaren is namelijk nog niet bekend.

5 Bij de Beroeps-Polis geldt het volgende. De uitkering bedraagt bij een mate van arbeidsongeschiktheid vanaf 25%: 25 tot en met 34% 30% van het verzekerde dagbedrag. 35 tot en met 44% 40% van het verzekerde dagbedrag. 45 tot en met 54% 50% van het verzekerde dagbedrag. 55 tot en met 64% 60% van het verzekerde dagbedrag. 65 tot en met 79% 75% van het verzekerde dagbedrag. 80 tot en met 100% 100% van het verzekerde dagbedrag. Zolang u arbeidsongeschikt bent, beoordelen wij uw arbeidsongeschiktheid regelmatig. Het percentage van uw arbeidsongeschiktheid kan namelijk wisselen. Daardoor wijzigt de hoogte van uw uitkering ook. Premievrijstelling als u arbeidsongeschikt bent Als u langer dan één jaar minimaal 25% arbeidsongeschikt bent, dan hoeft u na dat jaar (een deel van) de premie niet te betalen. U hoeft (dit deel van) de premie niet te betalen tot het moment dat u minder dan 25% arbeidsongeschikt bent. We noemen dit premievrijstelling. Het percentage premie dat u niet hoeft te betalen, is gelijk aan het percentage waarop de uitkering op dat moment is vastgesteld. Zwangerschapsuitkering Als u na een zwangerschap van minimaal 26 weken bevallen bent, krijgt u van ons een uitkering van 25% van uw verzekerde dagbedrag. Deze uitkering berekenen wij over maximaal 16 weken. Wij trekken hier de eigenrisicotermijn van af. Er gelden verder nog de volgende regels: U moet minstens één jaar een Reaal UNIM AOV hebben. Is uw verzekerde dagbedrag in het jaar voor de bevallingsdatum gewijzigd? Dan nemen wij voor de berekening van de bevallingsuitkering het laagste verzekerde dagbedrag. U krijgt de uitkering nadat wij van u een uittreksel uit het geboorteregister hebben gekregen. Extra dekking voor artsen in verband met hepatitis B en MRSA Bent u een medisch specialist? En mag u geen medische handelingen meer doen, omdat u drager bent van het hepatitis B-virus of vanwege besmettingsgevaar met de MRSA-bacterie? Dan krijgt u bij Reaal een uitkering op uw UNIM AOV. Bij hepatitis B geldt: De dekking voor hepatitis B geldt voor alle (para) medici. Dat u zich vóór de besmetting tegen hepatitis B heeft ingeënt. En dat u bij de inenting een non-responder moet zijn geweest. Non-responder houdt in dat uw lichaam bij inenting niet reageerde op het toegediende vaccin. Bij arbeidsongeschiktheid dient u de relevante vaccinatiebewijzen en de antistoftiterbepaling aan ons te sturen. Hoe vraagt u een Reaal UNIM AOV aan? Als u een Reaal UNIM AOV aanvraagt, hebben wij de volgende stukken van u nodig: Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Volledig ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring door de verzekerde. Uittreksel van de Kamer van Koophandel bij: Startende ondernemer. Een directeur grootaandeelhouder als de B.V. optreedt als verzekeringnemer. Heeft u nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een andere verzekeraar? En wilt u deze verzekering overzetten naar de Reaal UNIM AOV? Stuurt u ons dan een kopie van de polis, de eventuele clausulebladen en de polisvoorwaarden van uw huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering. U krijgt geen zwangerschapsuitkering als u al een uitkering voor arbeidsongeschiktheid van ons krijgt. Uitkering bij overlijden van partner of kind Bij een eigenrisicotermijn tot en met 90 dagen krijgt u een uitkering bij overlijden van uw echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner of kind. Deze uitkering duurt maximaal negentig dagen. De uitkering is 100% van het verzekerde dagbedrag. De uitkering gaat in op de dag van het overlijden.

6 U kunt de documenten per post bij ons aanleveren. Stuurt u deze dan naar Reaal, Ter attentie van Medisch Adviseur, Graadt van Roggenweg 340, 3531 AH Utrecht. Hoe verloopt het acceptatieproces? Deze offerte wordt uitgebracht onder voorbehoud van acceptatie van de verzekering door Reaal. Dit betekent dat de verzekering pas wordt gesloten, als wij hebben beoordeeld of wij u en uw risico op arbeidsongeschiktheid willen verzekeren. De aanvraag voor de verzekering wordt in eerste instantie beoordeeld aan de hand van de ingevulde gegevens op het aanvraagformulier en de gezondheidsverklaring. Daarbij hanteert Reaal een eenvoudige en snelle manier van beoordelen, namelijk telefonische acceptatie. Tijdens een telefonisch gesprek stelt een (medisch) deskundige vragen over de antwoorden die u heeft gegeven op het aanvraagformulier en de gezondheidsverklaring. Na het telefoongesprek ontvangt u de uitwerking van dit gesprek per . Als u akkoord bent met de inhoud van het gespreksverslag en er verder geen bijzonderheden zijn, maken wij de polis op. U weet dan snel waar u aan toe bent. Naar aanleiding van de gegevens op het aanvraagformulier, de gezondheidsverklaring en het telefonische gesprek kan het ook zijn dat wij: U medisch willen laten keuren. U een gewijzigd acceptatievoorstel toesturen. Dit kan inhouden dat u een hogere premie moet betalen of dat wij willen dat u een langere eigenrisicotermijn krijgt. Maar wij kunnen bijvoorbeeld ook voorstellen om arbeidsongeschiktheid vanwege een bepaalde ziekte uit te sluiten. Geen verzekering met u willen sluiten. Bijvoorbeeld omdat wij het risico op arbeidsongeschiktheid te groot vinden vanwege uw huidige gezondheidssituatie of vanwege uw ziektegeschiedenis. Heeft u een gezondheidsverklaring ingevuld? En verandert uw gezondheid voordat uw verzekering ingaat, dan moet u dit direct aan ons doorgeven. Wilt u uitgebreidere informatie over de telefonische acceptatie van uw verzekering? Kijkt u dan op reaal.nl/klantenservice en kijk onder veel gestelde vragen. Belangrijk om te weten Zijn er algemene voorwaarden op de UNIM AOV van toepassing? Op de UNIM AOV zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden krijgt u bij de offerte. Heeft u ze niet ontvangen? Vraag dan naar onze algemene voorwaarden bij uw financieel adviseur. Voorlopige dekking bij een ongeval Tussen het aanvragen van de verzekering en de ingangsdatum van de verzekering zit vaak wat tijd. Als u een verzekering aanvraagt, bent u dus niet meteen verzekerd. Nu kan het gebeuren dat u net in die tussenliggende periode een ongeval krijgt. Dat is heel vervelend. Gelukkig heeft u dan in de meeste gevallen een voor lopige dekking. Dit houdt in dat arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval gedekt is, als u op dat moment niet ergens anders verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid. De uitkering is maximaal 125 per dag of het verzekerde dagbedrag dat u heeft aangevraagd als dit lager is dan 125. De maximale uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid is 730 dagen met aftrek van de eigenrisicotermijn die u heeft gekozen. De voorlopige dekking vervalt: Op het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand komt. Maximaal tien dagen nadat wij een voorstel tot acceptatie hebben verzonden. Op het moment dat Reaal geen verzekering met u wil sluiten of de aanvraag voor de verzekering uitstelt. Meer informatie over de voorlopige dekking kunt u nalezen op het aanvraagformulier. Op de voorlopige dekking zijn de voorwaarden van de Reaal UNIM AOV van toepassing. Bent u verzekerd in de periode tussen acceptatie van de verzekering en de ingangsdatum van de verzekering? De Reaal UNIM AOV biedt dekking voor het risico van arbeidsongeschiktheid vanaf de ingangsdatum. De ingangsdatum staat op de polis of in de dekkingsbevestiging. Als u voor de ingangsdatum van de verzekering arbeidsongeschikt wordt, dan heeft u geen recht op een uitkering. Heeft u al ver voor de ingangsdatum van de Reaal UNIM AOV gehoord dat wij uw verzekering accepteren? Dan wilt u wellicht het risico dat u voor de ingangsdatum van de Reaal UNIM AOV arbeidsongeschikt wordt (inlooprisico), meeverzekeren. Voor deze situatie kent Reaal een overbruggingsregeling. U betaalt hiervoor een percentage van de jaarpremie.

7 Wordt u arbeidsongeschikt in de periode tussen de datum waarop wij uw verzekering hebben geaccepteerd en de ingangsdatum van de Reaal UNIM AOV en heeft u de overbruggingsregeling afgesloten? Dan is eventuele arbeidsongeschiktheid die tussen de datum van acceptatie van de verzekering en de ingangsdatum is ontstaan, verzekerd vanaf de ingangsdatum van de Reaal UNIM AOV. Een arbeidsongeschiktheidsclaim wordt pas in behandeling genomen nadat de verzekering is ingegaan. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de eigenrisicotermijn. Er gelden wel speciale voorwaarden voor de overbruggingsregeling. U kunt ook gebruik maken van de overbruggingsregeling als u nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft bij een andere verzekeraar en u deze wilt overzetten naar Reaal. Het is dan wel belangrijk dat het verzekerde bedrag, de eigenrisicotermijn en de eindleeftijd gelijk blijven. Het risico moet ook gelijk blijven. Reaal rekent geen premie voor deze overbruggingsregeling. Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen. Vraagt u hem dus naar onze overbruggingsregeling. Reaal beoordeelt of u gebruik kunt maken van de overbruggingsregeling en welke voorwaarden er dan gelden. Meer informatie en advies Wij geven uitgebreide informatie over onze producten. Wij brengen echter geen advies uit over een voor u passende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor advies kunt u terecht bij een financieel adviseur. Wij raden u aan om een financieel adviseur te raadplegen voordat u een keuze maakt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Reaal Schadeverzekeringen N.V. is risicodrager van Reaal UNIM AOV. Reaal Schadeverzekeringen N.V is statutair gevestigd in Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer en in het register van de AFM onder vergunningnummer Op de Reaal UNIM AOV is Nederlands recht van toepassing. Uw verzekering en de belasting U kunt de premie van de Reaal UNIM AOV bij uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken in box 1 (inkomen uit werk en woning). Over de eventuele uitkeringen die u bij arbeidsongeschiktheid ontvangt, zijn wij verplicht loonheffing in te houden. De wettelijke loonheffingen zijn loonbelasting, premies volksverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet. Betaalt de B.V. de premie? Dan kan de premie ten laste van de winst worden gebracht. Is de B.V. begunstigde van de uitkeringen, dan betaalt Reaal de uitkeringen onbelast aan de B.V. uit. Meer informatie over de fiscale aspecten vindt u op belastingdienst.nl.

Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV

Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV 12 351 15-06 U heeft een offerte voor de UNIM Plus AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor u opgesteld

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers U heeft een offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor

Nadere informatie

Ondernemers AOV. Welk inkomen kunt u verzekeren? Voor wie? Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wat is arbeidsongeschiktheid?

Ondernemers AOV. Welk inkomen kunt u verzekeren? Voor wie? Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wat is arbeidsongeschiktheid? Ondernemers AOV Voor wie? Startende ondernemers. Zelfstandigen zonder personeel. Vrije beroepsbeoefenaars zoals accountants, advocaten, architecten. Directeuren-grootaandeelhouders. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Reaal Ondernemers AOV

Reaal Ondernemers AOV Reaal Ondernemers AOV De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: Startende ondernemer Zelfstandige zonder personeel Vrije beroepsbeoefenaar Directeur-grootaandeelhouder 1. Wat is verzekerd? Met de Reaal

Nadere informatie

Reaal UNIM AOV. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor wie? Wat is arbeidsongeschiktheid? Wat verzekert u met de Reaal UNIM AOV?

Reaal UNIM AOV. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor wie? Wat is arbeidsongeschiktheid? Wat verzekert u met de Reaal UNIM AOV? Reaal UNIM AOV Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor zelfstandigen is wettelijk vrijwel niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid kan dus financiële gevolgen hebben.

Nadere informatie

Reaal UNIM AOV. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: 1. Wat is verzekerd? 2. Waarom de Reaal UNIM AOV? 3. Zo blijf je gezond en veerkrachtig

Reaal UNIM AOV. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: 1. Wat is verzekerd? 2. Waarom de Reaal UNIM AOV? 3. Zo blijf je gezond en veerkrachtig Reaal UNIM AOV De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: Medicus en paramedicus. Adviseur, zoals accountant, notaris, belastingadviseur, financieel planner, advocaat, controller, organisatieadviseur.

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING De Vaak Vergeten Vragen Top 10. Een handig boekje dat nu eens niet ingaat op de meest gestelde vragen, maar juist op de vragen die mensen vaak vergeten te stellen over

Nadere informatie

UNIM AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Arbeidsongeschiktheidscriterium. Doelgroep. Te verzekeren inkomen

UNIM AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Arbeidsongeschiktheidscriterium. Doelgroep. Te verzekeren inkomen Informatie voor het intermediair UNIM AOV Product- en proceskenmerken De UNIM AOV van Reaal is speciaal gericht op de zelfstandige (para)medische en zakelijke professionals met een hoog inkomen en hoog

Nadere informatie

Ondernemers AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Dekking. Voor wie? Te verzekeren inkomen

Ondernemers AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Dekking. Voor wie? Te verzekeren inkomen Informatie voor het intermediair Ondernemers AOV Product- en proceskenmerken 12 373 15-03 De Reaal Ondernemers AOV is speciaal gericht op Ondernemend Nederland. De Ondernemers AOV biedt uw klant een uitkering

Nadere informatie

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U heeft plezier in uw werk. U

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U hebt plezier in uw werk. U

Nadere informatie

UNIM Plus AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Arbeidsongeschiktheidscriterium.

UNIM Plus AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Arbeidsongeschiktheidscriterium. Informatie voor het intermediair UNIM Plus AOV Product- en proceskenmerken De UNIM Plus AOV van Reaal is speciaal gericht op de zelfstandige (para)medische en zakelijke professionals met een hoog inkomen

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Voor een zelfstandig ondernemer zijn de financiële risico s bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk. Als u niets regelt, is de bijstand

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Opstap AOV

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Opstap AOV Klaverblad Verzekeringen Royaal Opstap AOV Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de Royaal Opstap AOV. In deze folder leest u wat er van u verwacht wordt als u arbeidsongeschikt

Nadere informatie

(AOV) voor zelfstandig ondernemers

(AOV) voor zelfstandig ondernemers De AOV voor zelfstandig ondernemers Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders en mensen in vrije beroepen. Alleen de bijstand blijft over als u een

Nadere informatie

Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak?

Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak? Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak? Zelf voor zekerheid zorgen PRODUCTINFORMATIE In deze brochure treft u een uitleg aan van de meest voorkomende begrippen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Plus AOV en Royaal AOV

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Plus AOV en Royaal AOV Klaverblad Verzekeringen Royaal Plus AOV en Royaal AOV Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder leest u wat er

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoowaarden behorende bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

REAAL Ondernemers AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s

REAAL Ondernemers AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s REAAL Ondernemers AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s 2 REAAL Ondernemers AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers

Nadere informatie

REAAL UNIM AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, ondernemers en DGA s

REAAL UNIM AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, ondernemers en DGA s REAAL UNIM AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, ondernemers en DGA s 2 REAAL UNIM AOV Inkomensbescherming bij ziekte of een ongeval voor zelfstandige ondernemers en mensen

Nadere informatie

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Hieronder vindt u de verschillende variabelen waarmee u tijdens de vergelijking te maken krijgt. Deze variabelen zijn ieders van invloed op de premie de AOV. Aan de hand van deze variabelen kunt u uw AOV

Nadere informatie

REAAL UNIM AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, ondernemers en DGA s

REAAL UNIM AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, ondernemers en DGA s REAAL UNIM AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, ondernemers en DGA s 2 REAAL UNIM AOV Inkomensbescherming bij ziekte of een ongeval voor zelfstandige ondernemers en mensen

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat u inspireert. Want ondernemers

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder leest u wat

Nadere informatie

Interpolis AOV voor medisch specialisten

Interpolis AOV voor medisch specialisten Interpolis AOV voor medisch specialisten Waarom dit aanbod? De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft gericht gezocht naar manieren om vaste uitgaven, die de dagelijkse praktijk van medisch specialisten

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal UNIM AOV

Voorwaarden Reaal UNIM AOV Voorwaarden Reaal UNIM AOV Langlopende verzekering Passar 0117 In de voorwaarden van de Reaal UNIM AOV leest u ondermeer: Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Een uitleg van de termen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen De Arbeidsmogelijkheden AOV sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Reaal UNIM Plus AOV. Voorwaarden. Belangrijke informatie. 1 Algemeen

Reaal UNIM Plus AOV. Voorwaarden. Belangrijke informatie. 1 Algemeen Reaal UNIM Plus AOV Voorwaarden 0510 36 12 27 16-03 In de voorwaarden van de Reaal UNIM Plus AOV leest u ondermeer: Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Een uitleg van de termen die

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat u inspireert. Want ondernemers

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

De Ondernemer ALLE. in één relaxed

De Ondernemer ALLE. in één relaxed De Ondernemer Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één relaxed overzicht wat u eerst moet weten Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal UNIM AOV

Voorwaarden Reaal UNIM AOV Voorwaarden Reaal UNIM AOV Langlopende verzekering Beroeps-AOV 0117 In de voorwaarden van de Reaal UNIM AOV leest u onder meer: Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Een uitleg van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheid Productinformatie voor de adviseur Algemeen Allianz Inkomensverzekeringen biedt vijf verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in drie categorieën:

Nadere informatie

De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen o o Het Amersfoortse Ondernemersplan d e A d v i s e u r r o De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen v r u Productinformatiev e s i v A d e d o r Het Amersfoortse Ondernemersplan

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. De Actieve Ondernemers AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. De Actieve Ondernemers AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen De Actieve Ondernemers AOV sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen... 2 De volledige AOV...

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

De Actieve Ondernemers AOV

De Actieve Ondernemers AOV Klaverblad Verzekeringen De Actieve Ondernemers AOV Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de actieve ondernemer sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL UNIM PLUS AOV 0510

VOORWAARDEN REAAL UNIM PLUS AOV 0510 VOORWAARDEN REAAL UNIM PLUS AOV 0510 In de voorwaarden van de REAAL UNIM Plus AOV leest u: n Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. n Een uitleg van de termen die wij gebruiken. n Wat

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal UNIM AOV

Voorwaarden Reaal UNIM AOV Voorwaarden Reaal UNIM AOV voor Werknemers 0117 In de voorwaarden van de Reaal UNIM AOV leest u ondermeer: Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Een uitleg van de termen die wij gebruiken.

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL UNIM AOV LANGLOPENDE VERZEKERING PASSAR 0804-0510

VOORWAARDEN REAAL UNIM AOV LANGLOPENDE VERZEKERING PASSAR 0804-0510 VOORWAARDEN REAAL UNIM AOV LANGLOPENDE VERZEKERING PASSAR 0804-0510 In de voorwaarden van de Reaal UNIM AOV leest u ondermeer: n Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. n Een uitleg

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen Algemene informatie Arbeidsongeschiktheidverzekeringen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen De volledige AOV Deze verzekering biedt

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. U leest wat dit voor

Nadere informatie

12 28 15-01. Voorwaarden Reaal Ondernemers AOV

12 28 15-01. Voorwaarden Reaal Ondernemers AOV 12 28 15-01 Voorwaarden Reaal Ondernemers AOV Voorwaarden Reaal Ondernemers AOV In de voorwaarden van de Reaal Ondernemers AOV leest u: Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Een uitleg

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

TAF Ondernemers AOV. Een betaalbare AOV op maat

TAF Ondernemers AOV. Een betaalbare AOV op maat TAF Ondernemers AOV Een betaalbare AOV op maat Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van TAF kiest u voor een betaalbare verzekering op maat. Een vangnet voor als u (tijdelijk) niet kunt werken door

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL ONDERNEMERS AOV

VOORWAARDEN REAAL ONDERNEMERS AOV VOORWAARDEN REAAL ONDERNEMERS AOV In de voorwaarden van de REAAL Ondernemers AOV leest u: n Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. n Een uitleg van de termen die wij gebruiken. n Wat

Nadere informatie

AOV I Inhoudsopgave:

AOV I Inhoudsopgave: Tarievenboek AOV I AOV I Inhoudsopgave: pagina AOV voor Zelfstandigen - Keuze... 2 AOV voor Zelfstandigen - Index... 10 Tarieven Keuze/Index... 12 AOV voor Zelfstandigen - Opbouw... 48 Tarieven Opbouw...

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL UNIM AOV 0804-0510

VOORWAARDEN REAAL UNIM AOV 0804-0510 VOORWAARDEN REAAL UNIM AOV Langlopende verzekering Beroeps-AOV 0804-0510 In de voorwaarden van de REAAL UNIM AOV leest u: n Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. n Een uitleg van de

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Ondernemers AOV

Voorwaarden Reaal Ondernemers AOV Voorwaarden Reaal Ondernemers AOV In de voorwaarden van de Reaal Ondernemers AOV leest u: Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Een uitleg van de termen die wij gebruiken. Wat u moet

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL UNIM PLUS AOV 0510

VOORWAARDEN REAAL UNIM PLUS AOV 0510 VOORWAARDEN REAAL UNIM PLUS AOV 0510 In de voorwaarden van de Reaal UNIM Plus AOV leest u: n Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. n Een uitleg van de termen die wij gebruiken. n Wat

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL UNIM AOV LANGLOPENDE VERZEKERING BEROEPS-AOV 0804-0510

VOORWAARDEN REAAL UNIM AOV LANGLOPENDE VERZEKERING BEROEPS-AOV 0804-0510 VOORWAARDEN REAAL UNIM AOV LANGLOPENDE VERZEKERING BEROEPS-AOV 0804-0510 In de voorwaarden van de Reaal UNIM AOV leest u ondermeer: n Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. n Een uitleg

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-excedentverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is de verzekering?...3 4. Wanneer

Nadere informatie

txt De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt. Ondernemers-AOV

txt De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt. Ondernemers-AOV txt De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt. Ondernemers-AOV Ondernemers-AOV Als ondernemer houdt u ervan om initiatieven te nemen en het beste uit uzelf en uw bedrijf te halen. Dat geeft u energie. Maar

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

HOE SLUIT U ONZE AOV?

HOE SLUIT U ONZE AOV? HOE SLUIT U ONZE AOV? Wij zijn Movir. Een inkomensverzekeraar met een eigen kijk op aov. Onze aandacht gaat vooral uit naar het voorkomen en oplossen van arbeidsongeschiktheid. DE VERZEKERING AANVRAGEN

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL UNIM AOV VOOR WERKNEMERS 0510

VOORWAARDEN REAAL UNIM AOV VOOR WERKNEMERS 0510 VOORWAARDEN REAAL UNIM AOV VOOR WERKNEMERS 0510 In de voorwaarden van de Reaal UNIM AOV leest u ondermeer: n Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. n Een uitleg van de termen die wij

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Het Standaard Taf/Veza GoedGezekerd AOV voor de Zorg

Het Standaard Taf/Veza GoedGezekerd AOV voor de Zorg Het Standaard Taf/Veza GoedGezekerd AOV voor de Zorg Speciaal voor de zelfstandigen in de zorg hebben wij een inkomens- vangnetverzekering ontwikkeld die uw inkomen bij ziekte garandeert. Het product is

Nadere informatie

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Erfrente Erfrente Productwijzer Erfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de erfrente. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Inkomenszekerheid voor iedere ondernemer U weet dat u niet onaantastbaar bent.

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT! Wat zijn de financiële gevolgen? Arbeidsongeschikt raken heeft een grote impact op uw leven.

ARBEIDSONGESCHIKT! Wat zijn de financiële gevolgen? Arbeidsongeschikt raken heeft een grote impact op uw leven. Arbeidsongeschikt raken heeft een grote impact op uw leven. Emotioneel is het moeilijk te verwerken. U kunt uw leven niet meer leiden zoals u het zou willen. Naast emotioneel leed kan arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van de Koninklijke Metaalunie, Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL UNIM AOV

VOORWAARDEN REAAL UNIM AOV VOORWAARDEN REAAL UNIM AOV Langlopende verzekering PASSAR 0804-0510 In de voorwaarden van de REAAL UNIM AOV leest u: n Wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. n Een uitleg van de termen

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente

Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 1. Wat bedoelen wij met bepaalde begrippen? 3 2. Welk bedrag wilt u verzekeren? 3 3. Wanneer begint uw verzekering?

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht.

ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past. Verzekerd van alle aandacht. ARBEIDSONGESCHIKT? Samen zoeken we de oplossing die bij u past Verzekerd van alle aandacht. Inhoudsopgave IDit kunt u verwachten 3 Met wie kunt u te maken krijgen? 8 Als u twijfelt of het ergens niet mee

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken

Bijzondere voorwaarden WIA-werknemersverzekering Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Polisvoorwaarden Metaal en Techniek N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Inhoud 1. Wat bedoelen wij met...?...3 2. Over de voorwaarden...3 3. Waarvoor is deze verzekering?...3 4.

Nadere informatie