laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif"

Transcriptie

1 Met de Life Care Overlijdensrisicoverzekering laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif

2 Inhoudsopgave Waarom een Life Care Overlijdensrisicoverzekering? Pagina 3 Wat is het en waarvoor bent u verzekerd? Pagina 3 Voor wie? Pagina 3 De premie Pagina 4 De dekkingen Pagina 4 Betalingsduur van de premie Pagina 5 Medische keuring Pagina 5 Uitkeren Pagina 6 Inkomstenbelasting Pagina 6 Erfbelasting Pagina 6 Premiesplitsing Pagina 7 Direct online aanvragen Pagina 7 De voordelen Pagina 8 Stoppen Pagina 8 Overstappen Pagina 8 Overzicht productkaart Pagina 10 Over BNP Paribas Cardif Pagina 11 In deze brochure vindt u informatie over de online aan te vragen Life Care Overlijdensrisicoverzekering. Wilt u meer weten of advies? Dan kunt u contact opnemen met een financieel adviseur. Ook kunt u de algemene verzekeringsvoorwaarden raadplegen.

3 Waarom een Life Care Overlijdensrisicoverzekering? Hebt u er al eens bij stilgestaan hoe het verder moet als u overlijdt? Meestal heeft een gezin minder inkomen als een van de partners er niet meer is. Met de Life Care Overlijdensrisicoverzekering laat u uw gezin goed achter. Daarmee zorgt u ervoor dat zij gewoon de hypotheek, de huur of andere lasten kunnen blijven betalen. Wat is het en waarvoor bent u verzekerd? Onze Life Care Overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die geld uitkeert als de verzekerde tijdens een vooraf bepaalde periode overlijdt. De dekking heeft dus een begindatum en een einddatum. Als de verzekerde nog leeft op de einddatum, dan stopt de verzekering zonder uitkering. Voorbeeld: U wilt dat uw partner ,- ontvangt als u binnen de komende 20 jaar overlijdt. U sluit dan een Life Care Overlijdensrisicoverzekering af. Overlijdt u inderdaad binnen deze 20 jaar en voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt uw partner de afgesproken ,-. Het geld is bijvoorbeeld te gebruiken voor de hypotheek of de kinderopvang. Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent? Lees de algemene verzekeringsvoorwaarden. Voor wie? U mag zelf kiezen wie u verzekert. U hebt verschillende mogelijkheden: u kunt uzelf verzekeren; u kunt uw partner verzekeren; u kunt uzelf én uw partner verzekeren; u kunt het leven van iemand anders verzekeren, bijvoorbeeld een familielid of een zakenpartner. U kunt de verzekering aanvragen als u minimaal 18 jaar bent en jonger bent dan 70 jaar. U sluit de verzekering voor minimaal 5 jaar en voor maximaal 30 jaar. 3.

4 De premie De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal factoren zoals leeftijd, rookgedrag, duur van de verzekering en verzekerd bedrag. Stel: u bent 35 jaar, u rookt niet, u kiest voor gelijkblijvende dekking en een verzekerd bedrag van ,- met een looptijd van 20 jaar. Dan betaalt u 10,52 per maand. De dekkingen U kunt kiezen uit drie dekkingen. Uw keuze bepaalt de hoogte van uw premie. Gelijkblijvende dekking Het verzekerd bedrag blijft gelijk tijdens de looptijd van de verzekering. Bij overlijden voor de einddatum keren wij het hele verzekerd bedrag uit. Uitkering Jaar Lineair dalende dekking Het uit te keren bedrag daalt tijdens de looptijd elke maand met hetzelfde bedrag. Aan het einde van de looptijd is het verzekerd bedrag gedaald tot 0. Uitkering Jaar Annuïtair dalende dekking Uitkering Het verzekerd bedrag daalt elke maand. In de eerste helft van de looptijd langzaam en de tweede helft van de looptijd snel. Aan het einde van de looptijd is het verzekerd bedrag gedaald tot De lineair en annuïtair dalende dekkingen worden voornamelijk gesloten in combinatie met dezelfde soort hypotheken die ook lineair of annuïtair worden afgelost Jaar 4.

5 Betalingsduur van de premie Hoe lang u premie betaalt, is afhankelijk van de dekking die u kiest. Gelijkblijvende dekking; u betaalt de premie gedurende de hele looptijd van de verzekering. Lineair dalende en annuïtair dalende dekking; u betaalt niet gedurende de gehele looptijd van de verzekering premie. De laatste periode van de verzekering betaalt u geen premie meer. Hoe lang deze periode is, is afhankelijk van de looptijd van uw verzekering. Bij een looptijd van 5 tot 15 jaar betaalt u premie tijdens 3/5 deel van de looptijd. Bijvoorbeeld bij een looptijd van 10 jaar betaalt u dus de eerste 6 jaar van de looptijd premie. Bij een looptijd vanaf 15 jaar betaalt u 5 jaar korter premie dan de looptijd. Bij een looptijd van bijvoorbeeld 25 jaar betaalt u dus de eerste 20 jaar van de looptijd premie. Medische keuring In de meeste gevallen is een medische keuring niet nodig. Een gezondheidsverklaring is vaak voldoende. Als de gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft, kunnen wij een medische keuring van u vragen. Dit doen wij ook bij bepaalde combinaties van verzekerd bedrag en leeftijd van de verzekerde. Zie hiervoor onderstaande tabel. Een medische keuring vindt in elk geval plaats bij onderstaande combinaties. Leeftijd van de verzekerde Het verzekerd bedrag 18 t/m 40 jaar ,- of meer 41 t/m 50 jaar ,- of meer 51 t/m 60 jaar ,- of meer 61 jaar of ouder Altijd Ook als er elders overlijdensrisicoverzekeringen zijn afgesloten of zijn aangevraagd (in de afgelopen 3 jaar), worden deze kapitalen meegerekend voor een mogelijke medische keuring. 5.

6 Uitkeren U kiest het bedrag waarvoor u zich wilt verzekeren: het verzekerd bedrag. Komt (één van) de verzekerde(n) tijdens de looptijd van de verzekering te overlijden en voldoet hij/zij aan de voorwaarden, dan ontvangt de begunstigde het verzekerd bedrag. Inkomstenbelasting Over de uitkering van de Life Care Overlijdensrisicoverzekering hoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald. De premies van de Life Care Overlijdensrisicoverzekering zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zodra de uitkering in het vermogen valt, wordt dit bedrag wel meegenomen in de vermogensrendementsheffing. Dan moet mogelijk jaarlijks inkomstenbelasting betaald worden. Erfbelasting Wie een erfenis ontvangt, kan te maken krijgen met erfbelasting. Dit is alleen het geval als het bedrag van de erfenis hoger is dan ,- (bedrag 2014). Voor kinderen en kleinkinderen is dit bedrag een stuk lager, namelijk ,- (bedrag 2014). Erfbelasting voorkomen Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, hebt u een geregistreerd partnerschap onder partnerschapsvoorwaarden of woont u ongehuwd samen met een samenlevingsovereenkomst? Blijkt uit de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden dat de premies niet ten laste van het vermogen van de overleden verzekerde zijn gekomen? Dan kunt u erfbelasting voorkomen. De verzekeringnemer mag dan niet dezelfde persoon zijn als de verzekerde. Dit wordt ook wel kruislings verzekeren genoemd. Lees de voorbeelden hieronder voor meer uitleg. Hebt u hierover een vraag? Dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst of uw adviseur. Voorbeeld 1 Menno en Wilma zijn ongehuwd en willen dat, als Menno overlijdt, er geld is voor de aflossing van de hypotheek. Zij hebben twee mogelijkheden: Wilma sluit de verzekering af. Zij is de verzekeringnemer. Het verzekerde leven is Menno. Wilma betaalt dus de premie voor het verzekeren van het leven van Menno. Overlijdt Menno? Dan krijgt Wilma het geld. Hierover hoeft ze geen erfbelasting te betalen. Menno sluit de verzekering zelf af. Hij is de verzekeringnemer. Het verzekerde leven is ook Menno. Menno betaalt dus zelf de premie voor het verzekeren van zijn leven. Overlijdt Menno? Dan krijgt Wilma het geld. Maar ze moet daarover wel erfbelasting betalen. Want de verzekering stond op naam van Menno. Door Wilma de verzekering te laten afsluiten, voorkomen ze dus dat zij erfbelasting over de uitkering van de verzekering moet betalen als Menno overlijdt. 6.

7 Voorbeeld 2 Zijn Menno en Wilma gehuwd in gemeenschap van goederen? Dan maakt het voor de erfbelasting niet uit wie de premie betaalt. Wilma moet erfbelasting betalen als de totale erfenis boven de vrijstelling van (bedrag 2014) uitkomt. De helft van de verzekeringsuitkering is dan belast met erfbelasting. Premiesplitsing Twee verzekerden op één polis is vrij gebruikelijk. Als bijvoorbeeld één van de verzekerden overlijdt, ontvangt de andere verzekerde de uitkering. Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, hebt u een geregistreerd partnerschap onder partnerschapsvoorwaarden of woont u ongehuwd samen met een samenlevingsovereenkomst? En blijkt uit de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden of het samenlevingscontract dat de premies niet ten laste van het vermogen van de overleden verzekerde zijn gekomen? Dan kunt u erfbelasting over de uitkering van deze verzekering voorkomen door de premie te splitsen (premiesplitsing). Voor elke verzekerde wordt de premie dan apart op de polis vermeld. Dit kunt u online aangeven bij het aanvragen van de verzekering. Direct online aanvragen Wilt u een verzekering aanvragen? Dan kunt u dit online doen. U doorloopt dan de volgende vier stappen: 1. U bepaalt waarvoor u zich wilt verzekeren: de dekking. U berekent uw premie. 2. U vult uw persoonsgegevens in. 3. U beantwoordt een aantal vragen over uw gezondheid. Uit uw antwoorden blijkt of u de verzekering kunt afsluiten. En wat de voorwaarden daarbij zijn. 4. U geeft akkoord op de gegevens die u hebt ingevuld. Wilt u de verzekering aanvragen voor meerdere verzekerden? Dan moet ook de andere persoon deze stappen doorlopen en de vragen beantwoorden. Hoe werkt de acceptatie? In stap 3 beantwoordt u vragen over uw gezondheid. Afhankelijk van uw antwoorden komt u in een van de volgende acceptatiefases: 1. Wij hebben geen vragen meer over uw gezondheid. Wij sturen u een bevestigingsmail. Hierin vragen wij u om nogmaals aan ons te bevestigen dat u de verzekering wilt aanvragen. Dit doet u door op de beveiligde link te klikken in de . Door hierop te klikken zet u uw digitale handtekening. 2. We hebben wat extra informatie nodig. We sturen u daarover een . Hierin leggen wij uit welke stappen u nog moet doorlopen om uw aanvraag af te ronden. We sturen u per post een aanvullende gezondheidsverklaring toe. Deze vult u in stuurt deze terug aan onze medische dienst. 3. En medische keuring vindt altijd plaats bij de eerder benoemde combinaties leeftijd en verzekerd bedrag. Zie het hoofdstuk medische keuring. 7.

8 Hoe en wanneer betaal ik de premie? Is uw aanvraag geaccepteerd? Dan schrijven we per automatische incasso de premie af op de eerste werkdag van iedere maand. Wanneer ontvang ik alle papieren? Is uw aanvraag geaccepteerd? Dan ontvangt u binnen 5 werkdagen per post hierover bericht. Gaat uw verzekering over meer dan een maand en 5 dagen in? Dan ontvangt u deze papieren een maand voor de ingangsdatum van uw verzekering. De voordelen Onze Life Care Overlijdensrisicoverzekering biedt diverse voordelen en mogelijkheden: sluit de premie nu af met 12,5% korting; opzeggen kan maandelijks, u zit nergens aan vast *; bepaal zelf het verzekerd bedrag; verzeker alleen uzelf of ook uw partner; verzeker een extra bedrag. Bijvoorbeeld voor extra hulp in het gezin, kinderopvang of studie; u hebt 30 dagen bedenktijd. *Als uw verzekering verpand is, moeten we wel eerst toestemming krijgen van de pandhouder. Meer informatie hierover leest u onder het kopje Is uw huidige verzekering verpand? op de volgende bladzijde. Stoppen Wilt u de verzekering stoppen? Dan heeft uw verzekering geen premievrije waarde. Dit betekent dat de dekking niet doorloopt zonder dat u hiervoor premie betaalt (de verzekering wordt niet premievrij voortgezet). Ook betekent dit dat u geen waarde terugkrijgt. Overstappen Hebt u ergens anders een overlijdensrisicoverzekering? En wilt u graag onze Life Care Overlijdensrisico verzekering afsluiten? Overstappen is eenvoudig. En kan u ook nog eens honderden euro s voordeel opleveren. Stap 1: Vraag de verzekering aan Vraag na wat de opzegtermijn van uw huidige verzekering is. Kies dan de startdatum van uw nieuwe verzekering. Kies de datum zo dat u genoeg tijd hebt om uw huidige verzekering op te zeggen. Stap 2: Wacht tot u uw nieuwe polis hebt ontvangen Wij laten u weten of u geaccepteerd bent en sturen u het polisblad. Na acceptatie zijn uw premie en verzekering definitief. Stap 3: Zeg uw oude verzekering op Hebt u het polisblad ontvangen? Dan is uw nieuwe verzekering helemaal geregeld. U kunt nu uw oude verzekering opzeggen. 8.

9 Is uw huidige verzekering verpand? Neem dan contact op met uw geldverstrekker (pandhouder). En vraag naar de mogelijkheden en eventuele kosten die u moet betalen voor het veranderen van de verpanding. Bij het aanvragen van de Life Care Overlijdensrisicoverzekering kunt u aangeven of u de verzekering wilt verpanden. Wij vragen u dan aan welke geldverstrekker u de verzekering wilt verpanden. U moet zelf de daadwerkelijke verpanding met uw geldverstrekker regelen. Wij zorgen er vervolgens voor dat u een kopie van het polisblad ontvangt en uw geldverstrekker het originele polisblad. Kunt u de verzekering ook verpanden aan uw hypotheek? Ja, u kunt de Life Care Overlijdensrisicoverzekering verpanden aan uw hypotheek. Sluit u een nieuwe verzekering af? Dan vragen wij u tijdens het aanvragen of u de verzekering wilt gebruiken voor uw hypotheek. En zo ja, aan welke geldverstrekker u uw verzekering wilt verpanden. Iedere geldverstrekker die in Nederland actief is, accepteert onze Life Care Overlijdensrisicoverzekering. 9.

10 Life Care Overlijdensrisicoverzekering Productspecificaties Verzekerden iedereen Aanvraag en acceptatie Leeftijd bij aanvang Standaard acceptatienorm Indien noodzakelijk minimaal 18 jaar en maximaal 70 jaar beknopte en duidelijke gezondheidsverklaring uitgebreide gezondheidsvragen, medische keuring Keuringsgrenzen Dekkingen Looptijden Wachttijd na ingang polis (geen dekking) aanvangsleeftijd 18 t/m 40 jaar 41 t/m 50 jaar 51 t/m 60 jaar 61 jaar of ouder gelijkblijvend kapitaal annuïtair dalend kapitaal (daling op maandbasis) lineair dalend kapitaal (daling op maandbasis) mogelijk op zowel 1 als 2 levens 60 t/m 360 maanden, maximaal tot 75 jarige leeftijd gelijkblijvende premie sexe-neutraal roken, niet roken* kapitaal , , , , * Recht op een premie voor niet rokers is van toepassing indien (kandidaat) verzekerde: nooit heeft gerookt of; 2 jaar of langer niet heeft gerookt, direct voorafgaand aan de ingangsdatum van de verzekering Premiebetaling maandpremie Premieduur Verzekerd kapitaal Belangrijkste dekkingsuitsluitingen Gratis service product(en) Fiscaliteit gelijkblijvend kapitaal: premieduur gelijk aan de looptijd van de verzekering annuïtair en lineair dalend kapitaal: voor looptijden van de verzekering korter dan 15 jaar is de premieduur 3/5 van de looptijd voor looptijden van de verzekering van 15 jaar of meer is de premieduur gelijk aan de looptijd minus 5 jaar minimaal ,- zelfmoord in de eerste 2 jaar overlijden door gevechtshandelingen niet in een door het Parlement erkende militaire missie Cardif Cares, premie niet fiscaal aftrekbaar uitkering valt onder vermogen box 3 over (een deel van) de uitkering is mogelijk erfbelasting verschuldigd *Deze productkaart geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste productkenmerken en vervangt niet de verzekeringsvoorwaarden. Aan deze productkaart kunnen geen rechten worden ontleend. 10.

11 Over BNP Paribas Cardif BNP Paribas Cardif is opgericht in 1973 en heeft een sterke positie in Europa, Azië en Zuid-Amerika. We werken intensief samen met duizenden (financieel) adviseurs. BNP Paribas Cardif in Nederland In de jaren negentig waren wij in Nederland de eerste verzekeraar die een woonlastenbescherming aanbood. Inmiddels is meer dan een half miljoen Nederlandse huishoudens bij ons verzekerd. Wij beschermen hun maandelijkse uitgaven tegen de risico s van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en/of overlijden. Wij beschermen u en uw gezin U kunt tijdelijk niet meer werken. U verliest uw baan. Of uw partner overlijdt. Soms loopt het leven anders dan u dacht. Dat is natuurlijk heel vervelend. Wij zorgen er dan voor dat we u financieel kunnen ondersteunen. U bent in goede handen Wij werken met professionals in een betrokken, open sfeer. Makkelijk toegankelijk, ook voor onze klanten en de adviseurs. Wij zorgen ervoor dat meer dan een half miljoen huishoudens hun lasten kunnen blijven betalen bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. U kunt er op rekenen dat onze medewerkers professioneel, betrokken en verantwoordelijk werken. U bent dus in goede handen. AFM en Wft BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. en BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. zijn bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het Wft- vergunningenregister ingeschreven onder respectievelijk nummer en nummer en zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. BNP Paribas Cardif is ook aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Lees meer over BNP Paribas Cardif op: 11.

12 Deze brochure geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste productkenmerken van de Life Care Overlijdensrisicoverzekering die u online bij ons kunt aanvragen of hebt gekocht. Deze brochure vervangt de algemene verzekeringsvoorwaarden niet. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. BNP PARIBAS CARDIF Postbus CA Oosterhout Tel. (0162) Fax (0162) Internet:

LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN LCO1212-B2C

LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN LCO1212-B2C LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Life Care Overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Voor particulieren. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden

Generali Overlijdensrisicoverzekering. Voor particulieren. Financiële oplossingen voor uw nabestaanden Generali Overlijdensrisicoverzekering Generali Overlijdensrisicoverzekering Voor particulieren Financiële oplossingen voor uw nabestaanden F l e x i b i l i t e i t en zekerheid v o o r u en uw naasten

Nadere informatie

ALLIANZ OVERLIJDENSRISICO- VERZEKERING. Financiële zekerheid op maat bij overlijden

ALLIANZ OVERLIJDENSRISICO- VERZEKERING. Financiële zekerheid op maat bij overlijden ALLIANZ OVERLIJDENSRISICO- VERZEKERING Financiële zekerheid op maat bij overlijden ALLIANZ OVERLIJDENSRISICO- VERZEKERING Financiële zekerheid op maat bij overlijden Zorgeloos leven en wonen, met een goed

Nadere informatie

Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij of hem staat, bedoelen we ook zij of haar.

Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij of hem staat, bedoelen we ook zij of haar. RUBRIEK OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij of hem staat, bedoelen we ook zij of haar. U hebt bij ons een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Is ASR Vermogen bij Overlijden een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent ASR Vermogen bij Overlijden?

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat wij

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

De Allianz Overlijdensrisico verzekering

De Allianz Overlijdensrisico verzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. De Allianz Overlijdensrisico verzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier

Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier Met onderstaand formulier kunt u een Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering aanvragen. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: woonfonds.orv@achmea.nl.

Nadere informatie

Allianz Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

Nabestaandenvoorzieningen

Nabestaandenvoorzieningen Algemene informatie Nabestaandenvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Aanvraagformulier Life Care Overlijdensrisicoverzekering. Persoonsgegevens. Life Care Overlijdensrisicoverzekering

Aanvraagformulier Life Care Overlijdensrisicoverzekering. Persoonsgegevens. Life Care Overlijdensrisicoverzekering AUB alle vakken in blokletters invullen Gegevens tussenpersoon Aanvraagformulier Life Care Overlijdensrisicoverzekering Agentschapnummer Persoonsgegevens Verzekeringnemer (verzekerde) Voorletters en naam

Nadere informatie

Allianz Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

Informatie over de overlijdensrisicoverzekering

Informatie over de overlijdensrisicoverzekering Informatie over de overlijdensrisicoverzekering van a.s.r. 55130_0918 Wat is een overlijdensrisicoverzekering? Wie kan er een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Is een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Productinformatie Overlijdensrisicoverzekering

Productinformatie Overlijdensrisicoverzekering Productinformatie Overlijdensrisicoverzekering Wat is een overlijdensrisicoverzekering? Is een overlijdensrisicoverzekering een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent de Overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

De Allianz Overlijdensrisico verzekering

De Allianz Overlijdensrisico verzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. De Allianz Overlijdensrisico verzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan alles goed geregeld voor uw nabestaanden? Uw partner en kinderen kunnen anders voor onverwachte uitgaven komen

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Wat voor soort product is ASR Vermogen bij Overlijden? Wat is een risicopremie

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Productinformatie Overlijdensrisicoverzekering

Productinformatie Overlijdensrisicoverzekering Productinformatie Overlijdensrisicoverzekering Wat is een overlijdensrisicoverzekering? Is een overlijdensrisicoverzekering een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent de Overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Overlijdensrisicoverzekering Klaverblad Verzekeringen Overlijdensrisicoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdensrisicoverzekering Een overlijdensrisicoverzekering zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekende overlijdensrisicoverzekeringen die uw nabestaanden beschermen tegen de ongewenste financiële gevolgen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering

Bijlage. ING Overlijdensrisicoverzekering Bijlage ING Overlijdensrisicoverzekering Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Risicoverzekering aanvraag

Risicoverzekering aanvraag 001 3235(0106)a Risicoverzekering aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) Risicoverzekering aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering mutatie polis nummer

Nadere informatie

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!

DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! DE NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND! NATIONALE HYPOTHEEKPAS OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Wie wil het niet... zorgeloos genieten van het leven.

Nadere informatie

ORV CBA 13. Productvoorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering

ORV CBA 13. Productvoorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering ORV CBA 13 Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat wilt u weten? 1. De premie 1.1 Premieoverzicht... 4 1.2 Waaruit bestaat de premie?... 4 1.3 Waarom is de premie iedere maand anders?... 4

Nadere informatie

Veranderingen Kapitaalverzekering

Veranderingen Kapitaalverzekering Veranderingen Kapitaalverzekering Uw verzekering is op een aantal punten veranderd. Daar hebt u een brief over ontvangen. In de bijlage bij deze brief staan de veranderingen vermeld die voor u van toepassing

Nadere informatie

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 100% ONAFHANKELIJK

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 100% ONAFHANKELIJK 1 De waarde van ONAFHANKELIJK Financieel Advies bij een OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 100% ONAFHANKELIJK 2 Vrij is onafhankelijk Vrij zijn betekent in de kern dat je de mogelijkheid hebt om keuzes te kunnen

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014

VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014 VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014 In de voorwaarden van de Woongarant Leidsche Overlijdensrisicoverzekering leest u: 1. Een uitleg van de belangrijkste woorden

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair

Informatie voor het intermediair Informatie voor het intermediair TAF Overlijdensrisico Met de overlijdensrisico van TAF doet u elke klant een aantrekkelijk aanbod. Dat garanderen wij door ons unieke model met meerdere verzekeraars achter

Nadere informatie

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering 09 22 15-02 Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering In de voorwaarden van de Reaal Overlijdensrisicoverzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel:

ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Aanvullend voordeel: ACE 50+ Gegarandeerde levensverzekering Vrije keuze verzekerd bedrag tot maximaal 12.630,- afhankelijk van uw leeftijd en de premie die u kiest Lage instappremies; vanaf 4,99 per maand Maximale aanvangsleeftijd

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisico Voor een lage premie zorgt u voor een financiële opvang voor uw nabestaanden. Je partner verliezen, zelf overlijden. Dat zijn nu eenmaal dingen in het leven

Nadere informatie

Voorwaarden ORV Start

Voorwaarden ORV Start 09 33 19-04 Voorwaarden ORV Start In de voorwaarden van de ORV Start leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over de premie die u moet betalen. Gegevens over de kosten.

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 1.0 2014 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Productvoorwaarden Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering Op de bladzijden hierna leggen

Nadere informatie

Gegevens legitimatie: Nummer Datum afgifte Plaats afgifte. Soort verzekering Overlijdensrisico gelijkblijvend Overlijdensrisico annuïtair dalend 7%

Gegevens legitimatie: Nummer Datum afgifte Plaats afgifte. Soort verzekering Overlijdensrisico gelijkblijvend Overlijdensrisico annuïtair dalend 7% Aanvraagformulier Florius Overlijdensrisicoverzekering Algemeen De verzekeraar van de Florius Overlijdensrisicoverzekering is ABN AMRO Levensverzekering N.V. statutair gevestigd te Zwolle. ABN AMRO Levensverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden ORV Senior

Voorwaarden ORV Senior 09 35 19-04 Voorwaarden ORV Senior In de voorwaarden van de ORV Senior leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over de premie die u moet betalen. Gegevens over de kosten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering. Belangrijke informatie. Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

Algemene Voorwaarden. Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering. Belangrijke informatie. Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering Algemene Voorwaarden Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken.

Nadere informatie

Genieten van het leven met T@F Leven

Genieten van het leven met T@F Leven Genieten van het leven met T@F Leven Wie wil het niet zorgeloos genieten van het leven. Dat hebben we gelukkig voor een groot deel zelf in de hand. Maar we weten ook dat er in ons leven vroeg of laat minder

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering 09 22 18-10 Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering In de voorwaarden van de Reaal Overlijdensrisicoverzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Voorwaarden ORV Plus

Voorwaarden ORV Plus 09 22 19-04 Voorwaarden ORV Plus In de voorwaarden van de ORV Plus leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over de premie die u moet betalen. Gegevens over de kosten.

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

Reaal Vermogensverzekering VV-05300-1501

Reaal Vermogensverzekering VV-05300-1501 Reaal Vermogensverzekering VV-05300-1501 Algemene voorwaarden 1 Wat betekenen de begrippen die wij in deze voorwaarden gebruiken? In deze voorwaarden gebruiken we zo weinig mogelijk vaktermen en begrippen,

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Veranderingen Overlijdensrisicoverzekering

Veranderingen Overlijdensrisicoverzekering Veranderingen Overlijdensrisicoverzekering Uw verzekering is op een aantal punten veranderd. Daar hebt u een brief over ontvangen. In de bijlage bij deze brief staan de veranderingen vermeld die voor u

Nadere informatie

Aanvraagformulier Overlijdensrisicoverzekering

Aanvraagformulier Overlijdensrisicoverzekering 1. Persoonsgegevens Verzekeringnemer Particulier Bedrijf* Achternaam / naam bedrijf Voornaam en voorletters / contactpersoon indien bedrijf Adres Woonplaats / Land Geboortedatum (dd/mm/jj) / Geboorteplaats

Nadere informatie

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering.

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. In de voorwaarden van de Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Polisaanvraag Loyalis Top nabestaanden lijfrente

Polisaanvraag Loyalis Top nabestaanden lijfrente Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisaanvraag Loyalis Top nabestaanden lijfrente 90.0368.14 december 2014 Loyalis Leven N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In de voorwaarden van de REAAL Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n Gegevens over de premie

Nadere informatie

Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering. informatie over ons medisch acceptatieproces!

Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering. informatie over ons medisch acceptatieproces! Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering informatie over ons medisch acceptatieproces! Een woord vooraf... Geachte klant, Deze brochure is bestemd voor u als de (toekomstige) verzekerde.het doel

Nadere informatie

Voorwaarden Argenta Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Argenta Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Argenta Overlijdensrisicoverzekering Algemeen Wat bedoelen wij met de volgende woorden? Voorwaarden Deze Voorwaarden Argenta Overlijdensrisicoverzekering. Begunstigde(n) De persoon of personen

Nadere informatie

Gegevens legitimatie: Nummer Datum afgifte Plaats afgifte. Soort verzekering Overlijdensrisico gelijkblijvend Overlijdensrisico annuïtair dalend 7%

Gegevens legitimatie: Nummer Datum afgifte Plaats afgifte. Soort verzekering Overlijdensrisico gelijkblijvend Overlijdensrisico annuïtair dalend 7% Aanvraagformulier Florius Overlijdensrisicoverzekering Algemeen De verzekeraar van de Florius Overlijdensrisicoverzekering is ABN AMRO Levensverzekering N.V. statutair gevestigd te Zwolle. ABN AMRO Levensverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

Cordares Hypotheek Risico Plan. Productinformatie voor de verzekeringsadviseur

Cordares Hypotheek Risico Plan. Productinformatie voor de verzekeringsadviseur Cordares Hypotheek Risico Plan Productinformatie voor de verzekeringsadviseur Het Cordares Hypotheek Risico Plan Het Cordares Hypotheek Risico Plan is een overlijdensrisicoverzekering die Cordares speciaal

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Overlijdensrisicoverzekering

Aanvraagformulier Overlijdensrisicoverzekering Aanvraagformulier Overlijdensrisicoverzekering 1 Persoonsgegevens Verzekeringnemer Achternaam Voornaam en voorletters Adres Woonplaats / Land Geboortedatum DD-MM-JJJJ Geslacht man vrouw Telefoon (overdag)

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering 09 22 15-11 Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering In de voorwaarden van de Reaal Overlijdensrisicoverzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering voor verzekerde bedragen tot 15.000, Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2410 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Vangnetverzekering bij overlijden 2.0

Algemene Voorwaarden. Vangnetverzekering bij overlijden 2.0 Algemene Voorwaarden Vangnetverzekering bij overlijden 2.0 01-07-2015 Inhoud Vangnetverzekering bij overlijden 2.0... 1 Algemene voorwaarden Vangnetverzekering bij overlijden 2.0... 3 1. INLEIDING... 3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen ALG 11 CBA Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 16120019 16.12 Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons. Algemene

Nadere informatie

Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v Burgerservicenummer. Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v

Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v Burgerservicenummer. Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v AEGON OverlijdensRisicoverzekering (rekenoverzicht offerte mee inzenden) Aanvraagformulier Naam verzekeringsadviseur Naam adviseur TP-nummer Telefoonnummer Gegevens verzekeringnemer Gegevens premiebetaler

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Productvoorwaarden (Model IRV14) Wat wilt u weten? Belangrijke informatie 4 1 Wie is wie bij deze verzekering? 4 2 Waar kunt u terecht met vragen over dit product?

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk of ziekte: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1412 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering. Productoverzicht

Overlijdensrisicoverzekering. Productoverzicht Overlijdensrisicoverzekering Productoverzicht Productoverzicht Met de Overlijdensrisicoverzekering van Nationale-Nederlanden biedt u uw nabestaanden zekerheid van een vooraf afgesproken bedrag als u overlijdt.

Nadere informatie

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Spaarhypotheekverzekering Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de spaarhypotheekverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering.

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering. Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering. Model ORV 14 CBA Hieronder vindt u de belangrijkste informatie van deze verzekering. Op de bladzijden hierna leggen we de regels van deze verzekering verder

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis

Informatie voor het intermediair TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis Informatie voor het intermediair TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis Een ongeluk met blijvende gevolgen, een hartaanval, kanker of hersenbloeding, niemand wil er aan denken. Toch krijgen steeds meer mensen

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

GENIETEN VAN HET LEVEN MET DE TAF LEVEN PERSONAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

GENIETEN VAN HET LEVEN MET DE TAF LEVEN PERSONAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING GENIETEN VAN HET LEVEN MET DE TAF LEVEN PERSONAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Wie wil het niet zorgeloos genieten van het leven. Dat hebben we gelukkig voor een groot deel zelf in de hand. Maar we weten

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

Lijfrente Garantie Polis

Lijfrente Garantie Polis Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis 1510 WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN? Pagina 1 : Algemene afspraken Pagina 3 : Wat mag u van ons verwachten? Pagina 5 : Wat verwachten wij van u? Pagina 6 : Wat mag

Nadere informatie