Reaal Vermogensverzekering VV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reaal Vermogensverzekering VV-05300-1501"

Transcriptie

1 Reaal Vermogensverzekering VV Algemene voorwaarden 1 Wat betekenen de begrippen die wij in deze voorwaarden gebruiken? In deze voorwaarden gebruiken we zo weinig mogelijk vaktermen en begrippen, maar soms ontkomen we daar niet aan. We leggen een aantal begrippen aan u uit. 1.1 Verzekering De Vermogensverzekering. 1.2 U/Verzekeringnemer De persoon of personen die de Vermogensverzekering met ons hebben afgesloten. 1.3 Verzekerde(n) De persoon of personen van wie het in leven zijn of het overlijden bepaalt of wij een uitkering doen. 1.4 Begunstigde De persoon of personen die door de verzekeringnemer zijn gekozen voor het ontvangen van de uitkering. 1.5 Wij De verzekeringsmaatschappij waarmee u de Vermogensverzekering heeft afgesloten: SRLEV N.V., handelsnaam Reaal Levensverzekeringen, gevestigd aan de Wognumsebuurt 10 in Alkmaar. 1.6 Kostenpremie Het bedrag dat u betaalt voor de kosten van de verzekering. 1.7 Inbrengwaarde De beleggingswaarde van uw oude Reaal beleggingsverzekering die u in de Vermogensverzekering inbrengt. 1.8 Beleggingspremie De premie die wij beleggen in de beleggingsmix. 1.9 Beleggingsmix Eén van de beleggingsmixen waarin wij de inbrengwaarde en de beleggingspremie voor de verzekering beleggen. De verzekeringnemer kiest in welke beleggingsmix wij beleggen Eenheid Een rekeneenheid waarin wij de inbrengwaarde en beleggingspremie omrekenen Koers De prijs van een eenheid in de beleggingsmix op een bepaalde datum Opgebouwde beleggingswaarde De beleggingswaarde die met de inbrengwaarde en de beleggingspremie in de beleggingsmix wordt opgebouwd. 2 U hebt de Reaal Vermogensverzekering net afgesloten. Wat als u zich bedenkt? U kunt nog van de verzekering af. Dit kan binnen dertig dagen nadat u uw polisblad hebt ontvangen. Hiervoor stuurt u ons op tijd een brief of . Wij herstellen dan uw oude beleggingsverzekering. 3 Begindatum en einddatum De begindatum en einddatum van uw verzekering worden in deze voorwaarden vaak genoemd. U kunt deze data vinden op het polisblad. 4 Waarvoor bent u verzekerd? 4.1 Met uw Vermogensverzekering bent u in elk geval verzekerd voor: een uitkering van de opgebouwde beleggingswaarde op de einddatum van de verzekering; of een uitkering van de tot op dat moment opgebouwde beleggingswaarde als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum. Als er nog een bedrag apart staat voor de kostenpremie van uw verzekering, tellen wij dit bij de opgebouwde beleggingswaarde op. Heeft u geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering? En de verzekerde overlijdt tijdens de eerste helft + één maand van de looptijd van de verzekering? Dan krijgt u een extra uitkering van 10% van de tot op dat moment opgebouwde beleggingswaarde. 4.2 U kunt voor extra zaken verzekerd zijn. Bijvoorbeeld: Voor een extra uitkering bij overlijden. Wij noemen dat een aanvullende overlijdensrisicoverzekering. Om bij arbeidsongeschiktheid geen premie meer te betalen. Wij noemen dat een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Voor een extra uitkering als één van uw kinderen overlijdt. Wij noemen dat een kinderverzekering. Op het polisblad staat of u voor één of meerdere van deze extra zaken verzekerd bent. 4.3 Het kan zijn dat meer dan één persoon is verzekerd. Bijvoorbeeld u en uw partner. Op het polisblad staat wie de verzekerden zijn. Als beide verzekerden tegelijkertijd overlijden, geldt het volgende: Wij keren eenmalig de opgebouwde waarde uit op de wijze zoals genoemd in 4.1. Wij keren het verzekerde bedrag van de aanvullende overlijdensrisicoverzekering uit, als u deze verzekering heeft afgesloten. Heeft u voor beide verzekerden een aanvullende overlijdensrisicoverzekering afgesloten, dan keren wij beide bedragen uit. 4.4 Door het overlijden van één van de verzekerden stopt de verzekering. Ook als twee personen zijn verzekerd. Wij keren dan op de einddatum niets meer uit. 4.5 Als de verzekerde binnen twee jaar na de begindatum van de verzekering zelfmoord pleegt, probeert te plegen of iemand hem hiermee laat helpen, keren wij alleen de opgebouwde beleggingswaarde uit. De 10% extra wordt niet uitgekeerd. Maar als de verzekerde zo in de war was dat hij dit niet opzettelijk en welbewust deed, keren wij de 10% extra wel uit. Bij euthanasie keren wij de 10% extra ook uit, als de euthanasie volgens de regels van de wet is uitgevoerd. 4.6 Als de verzekerde militair of strijder is en overlijdt bij deelname aan een oorlog of gevechtshandelingen, dan keren wij alleen de opgebouwde beleggingswaarde uit. De 10% extra wordt niet uitgekeerd. Voor Nederlandse militairen of ambtenaren in dienst van het Ministerie van Defensie hebben wij afspraken gemaakt met het Ministerie. Als wij - in bepaalde gevallen - betaling krijgen van het Ministerie van Defensie, dan keren wij de 10% extra wel uit. 5 Wat betaalt u voor uw Reaal Vermogensverzekering? 5.1 U heeft ervoor gekozen om uw Reaal beleggingsverzekering stop te zetten. De opgebouwde beleggingswaarde van die verzekering wordt in de Vermogensverzekering ingebracht. Naast deze inbrengwaarde kunt u ook nog beleggingspremie betalen. Verder betaalt u premie voor de kosten van de verzekering (kostenpremie). Op het polisblad staan de premies vermeld. 5.2 Als u extra zaken hebt verzekerd, zoals een aanvullende overlijdensrisicoverzekering, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en/of kinderverzekering, dan betaalt u daarvoor ook premie. Op het polisblad staat welke premies u betaalt. 5.3 Op het polisblad staat ook of u per maand, kwartaal, half jaar of per jaar betaalt. U moet de premies aan het begin van elke periode betalen. De premies worden via automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Zorgt u er daarom voor dat er genoeg geld op uw rekening staat. Wij kunnen alleen premies afschrijven van een rekening bij een Nederlandse bank. 5.4 Als u uw premie niet betaalt, krijgt u van ons een aanmaning. U moet dan binnen een maand betalen. Doet u dit niet, dan veranderen wij uw verzekering. We maken deze dan premievrij. Dit betekent dat u vanaf dat moment geen premie meer betaalt. Het gevolg daarvan is dat vanaf dat moment uw eventuele extra verzekeringen (aanvullende overlijdensrisicoverzekering, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en/of kinderverzekering) worden beëindigd. U moet nog wel kostenpremie betalen, deze kostenpremie is 2,50 per maand Reaal Levensverzekeringen is een handelsnaam van SRLEV N.V., gevestigd te Alkmaar, K.v.K

2 Dit bedrag wordt niet van uw rekening afgeschreven. In plaats daarvan rekenen wij uit hoeveel kostenpremie u tot de einddatum moet betalen. Dat bedrag halen wij uit uw inbrengwaarde of opgebouwde beleggingswaarde en zetten dit apart. Wij verhogen dit bedrag dagelijks met rente. De rente is 2,5% per jaar. Elke maand halen wij de kostenpremie van dit bedrag af, totdat het bedrag op de einddatum op is. 5.5 Ontvangen wij te weinig premie, dan gebruiken wij het geld eerst voor de kostenpremie. Vervolgens voor eventuele aanvullende verzekeringen (achtereenvolgens de aanvullende overlijdensrisicoverzekering, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en/of kinderverzekering). De rest is beleggingspremie. 6 Welke kosten betaalt u? 6.1 Naast uw beleggingspremie betaalt u 5 per maand aan kostenpremie. U betaalt de kostenpremie vooraf, aan het begin van elke maand. Betaalt u uw beleggingspremie per kwartaal, half jaar of jaar, dan betaalt u de kostenpremie ook vooraf. We zetten dit bedrag apart en verhogen dit bedrag dagelijks met rente. De rente is 2,5% per jaar. Elke maand halen wij de kostenpremie van dit bedrag af, totdat het bedrag op is. 6.2 Betaalt u geen beleggingspremie omdat u alleen inbrengwaarde heeft gestort, of omdat uw verzekering premievrij is, dan is de kostenpremie 2,50 per maand. Dit bedrag wordt niet van uw rekening afgeschreven. In plaats daarvan rekenen wij uit hoeveel kostenpremie u tot de einddatum moet betalen. Dat bedrag halen wij uit uw inbrengwaarde of opgebouwde beleggingswaarde en zetten dit apart. Wij verhogen dit bedrag dagelijks met rente. De rente is 2,5% per jaar. Elke maand halen wij de kostenpremie van dit bedrag af, totdat het bedrag op de einddatum op is. 6.3 U kunt er ook al bij het sluiten van de Vermogensverzekering voor kiezen om maar een deel van de looptijd beleggingspremie te betalen. Bijvoorbeeld: bij een looptijd van twintig jaar kunt u er voor kiezen om de eerste vijftien jaar wel beleggingspremie te betalen en de laatste vijf jaar niet. In de jaren dat u wel beleggingspremie betaalt is de kostenpremie 5 per maand. In de jaren dat u geen beleggingspremie betaalt is de kostenpremie 2,50 per maand. In de jaren dat u wel beleggingspremie betaalt zetten we daarvoor alvast een bedrag apart. U betaalt in die jaren dus iets meer kostenpremie dan e 5 per maand, zodat u geen kostenpremie meer hoeft te betalen in de jaren dat u geen beleggingspremie meer betaalt. In uw offerte kunt u precies zien hoeveel kostenpremie u betaalt in de jaren dat u wel beleggingspremie betaalt. Wij verhogen het bedrag dat we apart zetten dagelijks met rente. De rente is 2,5% per jaar. Op het moment dat de verzekering premievrij wordt, is er genoeg geld apart gezet voor de kostenpremie voor de rest van de looptijd. Daarna halen wij elke maand 2,50 van dit bedrag af, totdat het bedrag op de einddatum op is. 7 Wij beleggen voor u. Hoe werkt dat? 7.1 Met uw beleggingspremie kopen wij beleggingen. Welke beleggingen wij kopen hangt af van de door u gekozen beleggingsmix. U kunt hierover meer lezen in de beleggingsbrochure, te vinden op De beleggingen zijn ons eigendom, maar bepalen wel de beleggingswaarde van uw verzekering. De koers van de beleggingsmix kan stijgen of dalen. Bij een koersdaling kan de beleggingswaarde van uw verzekering dus omlaag gaan. Dit is uw risico. Door de koersstijgingen en -dalingen weet u van tevoren niet wat de beleggingswaarde van uw verzekering in de toekomst zal zijn. 7.2 Elke werkdag stellen wij de koers van uw beleggingsmix vast. 7.3 Als u beleggingspremie betaalt, dan rekenen wij die om in eenheden. Wij rekenen het aantal eenheden uit door de beleggingspremie te delen door de koers. 7.4 Daarbij gebruiken wij de koers die geldt op de dag na dag waarop we uw beleggingspremie hebben ontvangen. Wij moeten de beleggingspremie dan vóór uur ontvangen, anders wordt de koers van nog een dag later gebruikt. 7.5 In het weekeinde en op feestdagen gebruiken wij de koers van onze laatste werkdag. 7.6 Wij berekenen het aantal eenheden in vier cijfers achter de komma. 7.7 Wij sturen u één keer per jaar in februari een overzicht van uw Vermogensverzekering. Voor het eerst het jaar na het afsluiten van uw verzekering. Daarin kunt u lezen hoe hoog de opgebouwde beleggingswaarde is op 31 december van het voorgaande jaar. Als wij een bedrag voor kosten apart hebben gezet ziet u dit ook op het overzicht. 7.8 Wij kunnen het beleggingsbeleid van een beleggingsmix veranderen. Wij kopen dan andere beleggingen in die beleggingsmix. 7.9 We kunnen een beleggingsmix ook afschaffen. Wij laten dat u dan weten. Wij beleggen uw opgebouwde beleggingswaarde en uw beleggingspremie dan in een andere beleggingsmix, die zoveel mogelijk vergelijkbaar is met de oude beleggingsmix Voor het beheren van de beleggingen in de beleggingsmix maken wij kosten. Daaronder vallen ook belastingen, rente of kosten voor het aan- en verkopen van beleggingen. We verwerken die beheerkosten in de koers van de beleggingsmix. Elk jaar rekenen wij uit hoe hoog de kosten zijn. 8 Kunt u tijdens de looptijd een andere beleggingsmix kiezen? 8.1 Ja, dat kan. Dan verplaatsen wij uw opgebouwde beleggingswaarde naar die andere beleggingsmix. Dat geldt ook voor de beleggingspremie die u daarna betaalt. Wij noemen dit switchen. Als uw Vermogensverzekering aan uw hypotheek is gekoppeld (verpanding) heeft u voor het switchen toestemming nodig van uw bank of geldverstrekker. Als u een andere beleggingsmix wilt kiezen, vul dan een formulier in. Doe dit samen met uw financieel adviseur. 8.2 Nadat wij het switchformulier van u ontvangen hebben, rekenen wij uw opgebouwde beleggingswaarde om in eenheden van de nieuwe beleggingsmix. Daarbij gebruiken wij de koers van de dag nadat wij uw formulier hebben ontvangen. 9 Wat is Life Cycle? U kunt er voor kiezen om te beleggen via de Life Cycle. Dan gaan wij in de loop van de tijd met steeds iets minder risico voor u beleggen. Wij verplaatsen uw opgebouwde beleggingswaarde op vaste momenten tijdens de looptijd van uw verzekering naar een andere beleggingsmix. En de beleggingspremie die u daarna betaalt ook. Dat werkt zo: Vanaf vijftien jaar voor de einddatum zal er niet risicovoller worden belegd dan in de offensieve beleggingsmix, Reaal Beleggen 4. Als uw opgebouwde beleggingswaarde al in Reaal Beleggen 1, 2, 3 of 4 zat, Reaal Beleggen 5 zat, dan verplaatsen wij die waarde naar Reaal Beleggen 4. Dat geldt ook voor de beleggingspremie die u daarna betaalt. Vanaf tien jaar voor de einddatum zal er niet risicovoller worden belegd dan in de neutrale beleggingsmix, Reaal Beleggen 3. Als uw opgebouwde beleggingswaarde al in Reaal Beleggen 1, 2 of 3 zat, Reaal Beleggen 4 of 5 zat, dan verplaatsen wij die waarde naar Reaal Beleggen 3. Dat geldt ook voor de beleggingspremie die u daarna betaalt. Vanaf zeven jaar voor de einddatum zal er niet risicovoller worden belegd dan in de defensieve beleggingsmix, Reaal Beleggen 2. Als uw opgebouwde beleggingswaarde al in Reaal Beleggen 1 of 2 zat, Reaal Beleggen 3, 4 of 5 zat, dan verplaatsen wij die waarde naar Reaal Beleggen 2. Dat geldt ook voor de beleggingspremie die u daarna betaalt. Vanaf drie jaar voor de einddatum zal er niet risicovoller worden belegd dan in de zeer defensieve beleggingsmix, Reaal Beleggen 1. Als uw opgebouwde beleggingswaarde al in Reaal Beleggen 1 zat, Reaal Beleggen 2, 3, 4 of 5 zat, dan verplaatsen wij die waarde naar Reaal Beleggen 1. Dat geldt ook voor de beleggingspremie die u daarna betaalt. 2 Reaal Levensverzekeringen is een handelsnaam van SRLEV N.V., gevestigd te Alkmaar, K.v.K

3 10 Kunt u de looptijd van uw Reaal Vermogensverzekering verlengen? 10.1 Meestal kan dat. Als het niet kan, heeft dat vaak te maken met de belastingregels, of omdat uw Vermogensverzekering aan uw hypotheek is gekoppeld (verpanding) en u dan toestemming nodig heeft van uw bank of geldverstrekker. Als u de looptijd wilt verlengen, vult u hiervoor een formulier in. Doe dit samen met uw financieel adviseur. Wij moeten het formulier uiterlijk drie maanden voor de einddatum ontvangen hebben. Wij beslissen dan of uw Vermogensverzekering verlengd kan worden Soms moet u ook een gezondheidsverklaring invullen. Het kan zijn dat u zich ook nog moet laten keuren door een arts. Wij zullen u dat dan laten weten. 11 Kunt u uw Reaal Vermogensverzekering tijdens de looptijd veranderen? 11.1 Meestal kan dat. Als het niet kan, heeft dat vaak te maken met de belastingregels, of omdat uw Vermogensverzekering aan uw hypotheek is gekoppeld (verpanding) en u dan toestemming nodig heeft van uw bank of geldverstrekker. Als u uw verzekering wilt veranderen, vult u hiervoor een formulier in. Doe dit samen met uw financieel adviseur. Wij beslissen dan of uw Vermogensverzekering veranderd kan worden Soms moet u ook een nieuwe gezondheidsverklaring invullen. Het kan zijn dat u zich ook nog moet laten keuren door een arts. Wij zullen u dat dan laten weten. 12 Kunt u stoppen met premie betalen? 12.1 Ja, dat kan, Dit kan wel nadelige gevolgen voor u hebben. Dat heeft meestal te maken met de belastingregels, of omdat uw Vermogensverzekering aan uw hypotheek is gekoppeld (verpanding) en u dan toestemming nodig heeft van uw bank of geldverstrekker. Wilt u stoppen met premie betalen, vult u hiervoor dan een formulier in. Doe dit samen met uw financieel adviseur. Wij sturen u dan een nieuw polisblad. U hoeft daarna geen premie meer te betalen Als u een aanvullende overlijdensrisicoverzekering, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of kinderverzekering hebt, dan stoppen die. U betaalt immers geen premie meer voor de dekking van deze verzekeringen De rest van de looptijd moet u nog wel 2,50 kostenpremie per maand betalen. Wij rekenen uit hoeveel kostenpremie u tot de einddatum moet betalen. Daarvoor halen wij een bedrag uit uw opgebouwde beleggingswaarde en zetten dit apart. Wij verhogen dit bedrag dagelijks met rente. De rente is 2,5% per jaar. En elke maand halen we van dit bedrag de kosten van die maand af, totdat het bedrag op de einddatum op is. 13 Kunt u voor de einddatum een deel van de opgebouwde beleggingswaarde laten uitkeren? 13.1 Ja, dat kan, tenzij op het polisblad staat dat het niet kan. Als het niet kan, heeft dat meestal te maken met de belastingregels, of omdat uw Vermogensverzekering aan uw hypotheek is gekoppeld (verpanding) Als u een deel van de opgebouwde beleggingswaarde wilt laten uitkeren, vult u hiervoor een formulier in. Doe dit samen met uw financieel adviseur. Wij sturen u na ontvangst van het formulier een brief (wij noemen dit een afkoopofferte ) waarin we zeggen hoe hoog de opgebouwde beleggingswaarde op dat moment is en hoeveel er overblijft als u een deel laat uitkeren. Wij vragen u onze brief te ondertekenen voor akkoord en aan ons terug te sturen. Vragen wij u om extra informatie, stuurt u deze dan met de brief mee Voor het berekenen van de uitkering rekenen we de opgebouwde beleggingswaarde uit. Daarvoor gebruiken wij de koers van de dag nadat we de ondertekende brief (afkoopofferte) en gevraagde informatie van u hebben ontvangen. Deze beleggingswaarde kan dus verschillen van het bedrag in de afkoopofferte. 14 Kunt u de Vermogensverzekering voor de einddatum stoppen en laten uitkeren? 14.1 Ja, dat kan, tenzij op het polisblad staat dat het niet kan. Als het niet kan, heeft dat meestal te maken met de belastingregels of omdat uw Vermogensverzekering aan uw hypotheek is gekoppeld (verpanding) Als u de verzekering wilt stoppen en de waarde wilt laten uitkeren, vult u dan een formulier in. Doe dit samen met uw financieel adviseur. Wij sturen u dan een brief (wij noemen dit een afkoopofferte) waarin we zeggen hoe hoog de uitkering is als de verzekering op dat moment zou stoppen. Onderteken de brief en stuur die aan ons terug. Als wij om extra informatie vragen, stuur deze met de brief mee Voor het berekenen van de uitkering rekenen we de opgebouwde beleggingswaarde uit. Daarvoor gebruiken wij de koers van de dag nadat we de ondertekende afkoopofferte en gevraagde informatie van u hebben ontvangen. Deze beleggingswaarde kan dus verschillen van het bedrag in de afkoopofferte. Als er nog een bedrag apart staat voor de kostenpremie van uw verzekering, tellen wij dit bij de opgebouwde beleggingswaarde op Heeft u een aanvullende overlijdensrisicoverzekering, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of kinderverzekering, dan stoppen die ook als u de Vermogensverzekering stopt. 15 Wat gebeurt er op de einddatum? Zoals wij in artikel 4 en 14 uitleggen, kan de Vermogensverzekering voor de einddatum stoppen. De verzekering stopt in elk geval als de verzekerde voor de einddatum overlijdt. Of als u de verzekering zelf voor de einddatum stopt. Als de verzekering niet voor de einddatum is gestopt, rekenen wij op de einddatum uit hoe hoog de opgebouwde beleggingswaarde is. Daarvoor gebruiken wij de koers van de einddatum. Dat bedrag keren wij uit. 16 Welke stukken hebben wij nodig voor de uitkering? 16.1 Om een uitkering te kunnen doen, hebben wij het polisblad nodig. Afhankelijk van de situatie hebben wij ook nog andere informatie nodig. Wij sturen een brief waarin wij zeggen welke informatie wij nodig hebben. Bijvoorbeeld een bewijs van het overlijden van de verzekerde. Of op de einddatum juist een bewijs dat de verzekerde nog leeft. Verder controleren wij aan wie wij de uitkering moeten betalen. Als de verzekering verpand is, hebben we hiervoor bericht van de bank of geldverstrekker nodig. Nadat wij het polisblad en de andere door ons gevraagde informatie hebben ontvangen betalen we de uitkering. Het kan zijn dat we deze stukken voor onze administratie in onze archieven bewaren De bankrekening waarop wij de uitkering betalen moet op naam van de begunstigde staan. In artikel 17 leggen wij uit wie de begunstigde is. Wij kunnen de uitkering alleen betalen op een bankrekening bij een bank in Nederland of de Europese Unie. Als die bank kosten in rekening brengt voor de betaling, trekken wij deze van de uitkering af Wij vergoeden geen rente over het bedrag van de uitkering. Vraag ons dus zo snel mogelijk om de uitkering te betalen. Als de verzekering voor de einddatum stopt omdat de verzekerde overlijdt, moet de begunstigde binnen 5 jaar na de datum van overlijden aan ons vragen om de uitkering te betalen. Als de verzekering niet voor de einddatum is gestopt, moet de begunstigde binnen vijf jaar na de einddatum aan ons vragen om de uitkering te betalen. Als de uitkering niet binnen vijf jaar wordt gevraagd, zijn wij niet meer verplicht om de uitkering te betalen. 17 Aan wie betalen wij de uitkering? 17.1 U kunt zelf kiezen aan wie wij de uitkering betalen. U kunt er voor kiezen dat u zelf de uitkering krijgt. Maar u kunt ook iemand anders kiezen. Bijvoorbeeld uw partner of kinderen. Wij noemen de persoon die u kiest de begunstigde. U kunt ook meer personen als begunstigde kiezen. De personen die u als begunstigde hebt gekozen, staan op uw polisblad. Reaal Levensverzekeringen is een handelsnaam van SRLEV N.V., gevestigd te Alkmaar, K.v.K

4 17.2 Als u meer begunstigden hebt, kunt u ze in een bepaalde volgorde zetten. Er staat dan een lijstje met begunstigden op uw polisblad. De begunstigde die als nummer 1 op het polisblad staat, krijgt de uitkering. Als nummer 1 overlijdt krijgen zijn erfgenamen zijn uitkering, tenzij degene die op nummer 1 staat overlijdt: voordat een verzekerde overleden is; of nadat de verzekerde overleden is, maar voordat degene die op nummer 1 staat ons heeft laten weten dat hij de begunstiging aanvaardt; of voordat de einddatum voorbij is; of nadat de einddatum voorbij is, maar voordat degene die op nummer 1 staat heeft laten weten dat hij de begunstiging aanvaardt. Dan krijgt nummer 2 de uitkering enzovoort Wilt u de begunstiging veranderen? Dat kan. Dit kan wel nadelige gevolgen voor u hebben. Dat heeft meestal te maken met de belastingregels. De begunstiging kan niet meer worden gewijzigd als een verzekerde overleden is of de einddatum al voorbij is. Soms hebt u toestemming nodig van degene die al begunstigde is, bijvoorbeeld uw bank of geldverstrekker als uw verzekering verpand is. Vul een formulier voor de wijziging van de begunstiging in. Doe dit samen met uw financieel adviseur. Wij laten u dan weten of de begunstiging veranderd kan worden. Zo ja, dan krijgt u een nieuw polisblad Om de uitkering op te kunnen eisen moet de begunstigde per brief of aan ons laten weten dat hij de uitkering wil hebben Wij keren niet uit aan een begunstigde die de verzekerde met opzet heeft gedood. Of met opzet aan zijn overlijden heeft meegewerkt. Of met opzet niets heeft gedaan, terwijl hij had kunnen voorkomen dat de verzekerde zou overlijden. Hij kan dan geen begunstigde meer zijn. Het maakt niet uit of hij daarvoor al veroordeeld is. 18 Kunt u geld lenen van ons? Nee, u kunt de verzekering niet belenen. U kunt dus geen geld van ons lenen via de verzekering. 19 Wie betaalt wettelijke heffingen? Het kan gebeuren dat de overheid belastingen of boetes heft over uw verzekering. Deze belasting of boetes komen voor uw rekening. Zijn wij wettelijk verplicht om te betalen, dan trekken wij het bedrag af van de uitkering of van de opgebouwde beleggingswaarde. 22 Welk recht geldt er? Op de Vermogensverzekering is Nederlands recht van toepassing. 23 Behandeling van klachten Klachten en geschillen Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze verzekering kunnen worden verzonden aan: Reaal Afdeling Klachtenservice Antwoordnummer VB Alkmaar. Klachten- en geschillenprocedure KiFiD Wanneer het oordeel van de directie van de verzekeraar na het doorlopen van de klachtenprocedure van de verzekeraar voor een belanghebbende niet bevredigend is én de belanghebbende een consument is in de zin van de reglementen van het KiFiD, kan de belanghebbende - binnen drie maanden na de datum waarop de directie van de verzekeraar een standpunt heeft ingenomen - zich wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag Telefoon FKLACHT ( ) Wilt u meer weten over een klachtenprocedure bij het KiFiD en de kosten daarvan, kijk dan op de website of neem rechtstreeks contact op met het KiFiD. U kunt ook naar de rechter. Tenzij u al met het KiFiD hebt afgesproken dat het KiFiD een bindend advies geeft. U moet zich dan aan dat advies houden. 24 Zijn er nog meer voorwaarden? U leest nu de algemene voorwaarden van de Vermogensverzekering. Heeft u een aanvullende: overlijdensrisicoverzekering; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of kinderverzekering. Dan zijn er extra voorwaarden. Wij noemen dat aanvullende voorwaarden. Op uw polisblad staat of er aanvullende voorwaarden voor uw verzekering zijn. 20 Hoe kunt u een adreswijziging doorgeven? U kunt zelf online een adreswijziging doorgeven via reaal.nl. Of een brief sturen naar: Reaal Postbus BH Alkmaar. 21 Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens? Als u klant bij ons wordt, rechtstreeks of via een adviseur, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken om: Overeenkomsten met u te sluiten en om die te kunnen uitvoeren. Statistisch onderzoek te doen. Te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft. Fraude te voorkomen en te bestrijden. Te voldoen aan de wet. De relatie met u te onderhouden en uit te breiden. Reaal hoort bij de groep van ondernemingen van VIVAT Verzekeringen 1. VIVAT Verzekeringen is binnen deze groep verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door haarzelf en haar groepsondernemingen. Uw schade- en verzekeringsgegevens wisselen wij uit met de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op reaal. nl voor ons privacy- en cookiereglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vindt u op verzekeraars.nl 1 VIVAT Verzekeringen is een handelsnaam van REAAL N.V. 4 Reaal Levensverzekeringen is een handelsnaam van SRLEV N.V., gevestigd te Alkmaar, K.v.K

5 Aanvullende overlijdensrisicoverzekering bij de Reaal Vermogensverzekering Aanvullende Voorwaarden 1 Waarvoor zijn deze extra voorwaarden? Hebt u in uw Vermogensverzekering een aanvullende overlijdensrisicoverzekering afgesloten? Dan gelden daarvoor deze extra voorwaarden. Deze gelden naast de algemene voorwaarden van de Vermogensverzekering. De aanvullende overlijdensrisicoverzekering is een onderdeel van de Vermogensverzekering en kan dus niet los van de Vermogensverzekering bestaan. Als de Vermogensverzekering stopt, dan stopt ook de aanvullende overlijdensrisicoverzekering. 2 Begindatum en einddatum De begindatum en einddatum van uw aanvullende overlijdensrisicoverzekering kunnen anders zijn dan de begindatum en einddatum van de Vermogensverzekering. 3 Waarvoor bent u verzekerd? 3.1 Als een verzekerde voor de einddatum van de aanvullende overlijdensrisicoverzekering overlijdt, keren wij het bedrag uit dat op uw polisblad staat. Dit noemen wij het verzekerd bedrag. 3.2 Het kan zijn dat u meer dan één persoon heeft verzekerd. Bijvoorbeeld u en uw partner. Op uw polisblad staat wie de verzekerden van de aanvullende overlijdensrisicoverzekering zijn. Als twee verzekerden tegelijkertijd overlijden, keren wij voor beide verzekerden de bedragen van de aanvullende overlijdensrisicoverzekering uit. Wij kijken dan per verzekerde welk bedrag als aanvullende overlijdensrisicoverzekering is verzekerd en tellen die bedragen bij elkaar op. 3.3 Wij keren de bedragen van de aanvullende overlijdensrisicoverzekering ook voor beide verzekerden uit als er niet kan worden vastgesteld wie als eerste overleden is. 3.4 Wij keren de bedragen van de aanvullende overlijdensrisicoverzekering ook uit voor beide verzekerden die samen een ongeval krijgen en binnen dertig dagen na dat ongeval overlijden. Het overlijden moet dan wel een rechtstreeks gevolg van dat ongeval zijn. 4 Wat betaalt u voor uw aanvullende overlijdensrisicoverzekering? De premie hangt af van: de leeftijd van de verzekerde, en de duur van de verzekering, en of de verzekerde rookt of niet, en van het verzekerd bedrag dat wij uitkeren als de verzekerde overlijdt. U kunt de premie van de aanvullende overliidensrisicoverzekering vinden op uw polisblad. 6.2 Als de verzekerde militair of strijder is en overlijdt bij deelname aan een oorlog of gevechtshandelingen, dan keren wij het verzekerd bedrag van de aanvullende overlijdensrisicoverzekering niet uit. Voor Nederlandse militairen of ambtenaren in dienst van het Ministerie van Defensie hebben wij afspraken gemaakt met het Ministerie van Defensie. In bepaalde gevallen krijgen wij dan betaling van het Ministerie van Defensie. Als wij betaling krijgen van het Ministerie van Defensie, dan keren wij wel uit. 6.3 Wij keren niet uit aan een begunstigde die de verzekerde met opzet heeft gedood. Of met opzet aan zijn overlijden heeft meegewerkt. Of met opzet niets heeft gedaan, terwijl hij had kunnen voorkomen dat de verzekerde zou overlijden. Hij kan dan geen begunstigde meer zijn. Het maakt niet uit of hij daarvoor al veroordeeld is. 7 Wat gebeurt er als u de premie voor de aanvullende overlijdensrisicoverzekering niet betaalt? 7.1 U moet de eerste premie voor de aanvullende overlijdensrisicoverzekering binnen 90 (negentig) dagen na de begindatum van de aanvullende overlijdensrisicoverzekering betalen. Betaalt u later, dan kan de aanvullende overlijdensrisicoverzekering niet meer ingaan. U moet de aanvullende overlijdensrisicoverzekering dan opnieuw aanvragen. 7.2 Dit geldt ook voor de extra premie die u moet betalen als u het verzekerd bedrag verhoogt. U moet de extra premie voor de verhoging dan binnen 90 (negentig) dagen na de verhoging betalen. Als u pas later betaalt, dan kan de verhoging niet meer ingaan. U moet de verhoging dan opnieuw aanvragen. Uw aanvullende overlijdensrisicoverzekering loopt dan wel door op basis van het niet verhoogde verzekerde bedrag, als u daarvoor wel de premie heeft betaald. 7.3 Stopt u tijdens de looptijd van uw aanvullende overlijdensrisico -verzekering met betalen, dan krijgt u van ons een aanmaning. U heeft een termijn van één maand om alsnog de premie voor deze verzekering te betalen. Betaalt u niet of niet op tijd, dan eindigt de aanvullende overlijdensrisicoverzekering. 8 Kunt u de aanvullende overlijdensrisicoverzekering voor de einddatum stoppen? Ja, dat kan, Dit kan wel nadelige gevolgen voor u hebben. Dat heeft meestal te maken met de belastingregels, of omdat uw Vermogensverzekering aan uw hypotheek is gekoppeld (verpanding) en u dan toestemming nodig heeft van uw bank of geldverstrekker. Wilt u stoppen met premie betalen, vult u hiervoor dan een formulier in. Doe dit samen met uw financieel adviseur. Wij sturen u dan een nieuw polisblad. U hoeft daarna geen premie voor de aanvullende overlijdensrisicoverzekering meer te betalen. 5 Wat als de verzekerde niet rookt? 5.1 Wij geven korting op de premie als de verzekerde niet rookt. U hebt recht op de korting als de verzekerde de afgelopen twee jaar niet heeft gerookt. Als de verzekerde stopt met roken, dan kunt u twee jaar later de korting vragen. Stuur ons dan een brief of . Nadat wij die ontvangen hebben, gaat de korting in vanaf de eerstvolgende premie. 5.2 Begint de verzekerde met roken, dan moet u ons gelijk een brief of sturen. U krijgt dan geen korting meer vanaf de eerstvolgende premie. 5.3 Blijkt na het overlijden van de verzekerde dat hij of zij toch heeft gerookt en hebben wij daarover van u geen brief of gehad, dan keren wij maar 75% van het verzekerd bedrag uit. 6 Wanneer keren wij niet uit? 6.1 Als de verzekerde binnen twee jaar na de begindatum van de aanvullende overlijdensrisicoverzekering zelfmoord pleegt of iemand hem hiermee laat helpen, keren wij het verzekerd bedrag van de aanvullende overlijdensrisicoverzekering niet uit. Maar als de verzekerde zo in de war was dat hij dit niet opzettelijk en welbewust deed, keren wij wel uit. En bij euthanasie keren wij ook uit, als de euthanasie volgens de regels van de wet is uitgevoerd. Reaal Levensverzekeringen is een handelsnaam van SRLEV N.V., gevestigd te Alkmaar, K.v.K

6 6 Reaal Levensverzekeringen is een handelsnaam van SRLEV N.V., gevestigd te Alkmaar, K.v.K

Vermogensverzekering VV

Vermogensverzekering VV Vermogensverzekering VV-05300-1712 Algemene voorwaarden 1 Wat betekenen de begrippen die wij in deze voorwaarden gebruiken? In deze voorwaarden gebruiken wij zo weinig mogelijk vaktermen en begrippen,

Nadere informatie

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering

09 22 15-02. Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering 09 22 15-02 Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering In de voorwaarden van de Reaal Overlijdensrisicoverzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In de voorwaarden van de REAAL Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n Gegevens over de premie

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Uitvaartverzekering

Voorwaarden Reaal Uitvaartverzekering 11 01 15-11 Voorwaarden Reaal Uitvaartverzekering In de voorwaarden van de Reaal Uitvaartverzekering staat: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Informatie over de premie die u moet

Nadere informatie

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering.

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. In de voorwaarden van de Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering 09 22 15-11 Voorwaarden Reaal Overlijdensrisicoverzekering In de voorwaarden van de Reaal Overlijdensrisicoverzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering.

Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. Voorwaarden Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering. In de voorwaarden van de Zwitserleven OverlijdensRisicoVerzekering leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari

Algemene voorwaarden Zuivere Lijfrente. januari Algemene voorwaarden januari 2017 09 041 16-12 Voorwaarden Belangrijke informatie In de voorwaarden van de leest u: Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. Gegevens over de koopsom die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014

VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014 VOORWAARDEN WOONGARANT LEIDSCHE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING WG-LVM-ORV 012014 In de voorwaarden van de Woongarant Leidsche Overlijdensrisicoverzekering leest u: 1. Een uitleg van de belangrijkste woorden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer 2 Persoonsgegevens Verzekeringnemer Verzekerde Premiebetaler Achternaam Voorletter(s) BSN Beroep De tussenpersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Inhoud 1. Algemeen 2. Wie zijn de verzekeringnemer, verzekerde, medeverzekerde en begunstigde? 3. Wat gebeurt er als we verkeerde

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag

Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Overlijdensrisicoverzekering Aanvraag Gegevens financieel adviseur Financieel adviseur Tussenpersoonnummer 2 Persoonsgegevens Verzekeringnemer Verzekerde Premiebetaler Achternaam Voorletter(s) BSN Beroep

Nadere informatie

Vermogensgroeirekening

Vermogensgroeirekening Vermogensgroeirekening 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Meegroeiverzekering 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid voor ondernemers/dga s

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid voor ondernemers/dga s Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid voor ondernemers/dga s Belangrijke informatie Dit formulier is bestemd voor ondernemers/dga s. U dient dit formulier te gebruiken bij een arbeidsongeschiktheidsmelding

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen wij een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 15-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente

Direct Ingaande Lijfrente Voorwaarden Direct Ingaande Lijfrente Deze voorwaarden zijn op 01-11-2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Een Direct Ingaande Lijfrente is een verzekering

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

ABN AMRO Vermogen Opbouw Polis

ABN AMRO Vermogen Opbouw Polis Voorwaarden 1306C ABN AMRO Vermogen Opbouw Polis Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 01: Algemene afspraken Blad 03: Wat is de Vermogen Opbouw Polis? Blad 05: Wat mag u van ons verwachten? Blad 08:

Nadere informatie

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade?

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade? Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast

Nadere informatie

Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius 1. Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius

Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius 1. Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius 1 Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius Gemeenschappelijke voorwaarden bij uw levensverzekering van Florius

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen ALG 11 CBA Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 16120019 16.12 Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons. Algemene

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Risico Plan RISP1412 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Lijfrente Garantie Polis

Lijfrente Garantie Polis Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis 1510 WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN? Pagina 1 : Algemene afspraken Pagina 3 : Wat mag u van ons verwachten? Pagina 5 : Wat verwachten wij van u? Pagina 6 : Wat mag

Nadere informatie

Contraverzekering 2014

Contraverzekering 2014 Contraverzekering 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Contraverzekering. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen één geheel. Als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 1.0 2014 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Productvoorwaarden Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering Op de bladzijden hierna leggen

Nadere informatie

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden.

Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Algemene voorwaarden Levensverzekeringen Bij Centraal Beheer Achmea gebruiken we voor uw verzekering algemene voorwaarden en productvoorwaarden. Indeling van deze algemene voorwaarden Deel 1 Deel 2 Hier

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2410 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Productvoorwaarden (Model IRV14) Wat wilt u weten? Belangrijke informatie 4 1 Wie is wie bij deze verzekering? 4 2 Waar kunt u terecht met vragen over dit product?

Nadere informatie

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Inhoud 1. Uw verzekering 2 1.1 Welke regels gelden voor uw verzekering? 2 1.2 Wat zijn belangrijke kenmerken van uw verzekering? 2 1.3 Welke informatie vragen

Nadere informatie

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering.

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering. Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering. Model ORV 14 CBA Hieronder vindt u de belangrijkste informatie van deze verzekering. Op de bladzijden hierna leggen we de regels van deze verzekering verder

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

Alles in en om jouw huis goed verzekerd!

Alles in en om jouw huis goed verzekerd! Alles in en om jouw huis goed verzekerd! Algemene voorwaarden Huis-In-Één Maart 2014 In de algemene voorwaarden van Huis-In-Één verzekeringen leest u: - Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.

Nadere informatie

LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN LCO1212-B2C

LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN LCO1212-B2C LIFE CARE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Life Care Overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier

Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier Met onderstaand formulier kunt u een Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering aanvragen. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: woonfonds.orv@achmea.nl.

Nadere informatie

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Productvoorwaarden (Model IRV15) Inhoudsopgave pagina Kern 4 Wat is verzekerd? 4 Belangrijke informatie 4 1 Wie is wie bij deze verzekering? 4 2 Aan wie keren we

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Is ASR Vermogen bij Overlijden een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent ASR Vermogen bij Overlijden?

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 44 44 www.aevitae.com klantenservice@aevitae.com Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Formuliernummer AEVZZP ALG 2018 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif

laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif Met de Life Care Overlijdensrisicoverzekering laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif Inhoudsopgave Waarom een Life Care Overlijdensrisicoverzekering?

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410

Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410 Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Model 2410 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden. Daarom heeft

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan alles goed geregeld voor uw nabestaanden? Uw partner en kinderen kunnen anders voor onverwachte uitgaven komen

Nadere informatie

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen Aegon Garantie Inkomen Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen (inclusief de voorwaarden Aegon Garantie Inkomen AGI 1.0) Bent u zich aan het oriënteren of wilt u Aegon Garantie Inkomen aankopen?

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Model 2411 E 03.7.44 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven uw overlijdensrisicoverzekering. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Ook bij overlijden.

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden

Bijzondere polisvoorwaarden Bijzondere polisvoorwaarden Overlijden iqlifezzpovl-2014/01 Dat u op een dag komt te overlijden staat vast. Daar kunt u niets aan veranderen. Maar wat u wél kunt doen, is ervoor zorgen dat uw nabestaanden

Nadere informatie

ORV CBA 13. Productvoorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering

ORV CBA 13. Productvoorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering ORV CBA 13 Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat wilt u weten? 1. De premie 1.1 Premieoverzicht... 4 1.2 Waaruit bestaat de premie?... 4 1.3 Waarom is de premie iedere maand anders?... 4

Nadere informatie

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900

Inhoud. Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Algemene voorwaarden levensverzekering nr. 900 Inhoud 1. Uw verzekering 2 1.1 Welke regels gelden voor uw verzekering? 2 1.2 Wat zijn belangrijke kenmerken van uw verzekering? 2 1.3 Welke informatie vragen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering ABN AMRO Levensverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit na overlijden. Hebt u vragen? Bel dan naar telefoonnummer

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering ORV FBTO15 Leven fbto.nl Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat is verzekerd? Overlijdensrisico. We keren uit als de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

De persoon (of personen) die de overlijdensrisicoverzekering met ons heeft(hebben) afgesloten.

De persoon (of personen) die de overlijdensrisicoverzekering met ons heeft(hebben) afgesloten. SL-LVM-ORV-102016 In de voorwaarden van de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering SL leest u: 1. Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken; 2. Algemene informatie over deze verzekering;

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente

Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente Polisvoorwaarden Loyalis Nabestaandenverzekering Lijfrente Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 1. Wat bedoelen wij met bepaalde begrippen? 3 2. Welk bedrag wilt u verzekeren? 3 3. Wanneer begint uw verzekering?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen

Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen Algemene voorwaarden Verzekering van periodieke uitkering van pensioen 1 Begrippen Over de partijen bij de verzekering 1.11 Nabestaandenpensioen De uitkering voor partnerpensioen en/of wezenpensioen. 1.1

Nadere informatie

Allianz Overlijdensrisicoverzekering

Allianz Overlijdensrisicoverzekering Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden De Allianz Overlijdensrisicoverzekering Financiële zekerheid op maat bij overlijden

Nadere informatie

Aanvraag Opstap Hypotheekverzekering 2.0

Aanvraag Opstap Hypotheekverzekering 2.0 Aanvraag Opstap Hypotheekverzekering 2.0 REAAL Levensverzekeringen adviseert u niet bij uw keuze voor verzekeringsproducten of beleggingsfondsen waarin de premie wordt geïnvesteerd. Voor advies kunt u

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Wat voor soort product is ASR Vermogen bij Overlijden? Wat is een risicopremie

Nadere informatie

Formulier wijzigen garantieverzekering

Formulier wijzigen garantieverzekering Formulier wijzigen garantieverzekering Polisnummer Ten name van Wijzigingsdatum De wijzigingsdatum kan afwijken van de datum die u vraagt. Wij volgen hierbij de Algemene voorwaarden en / of Productvoorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Overlijdensrisicoverzekering ORV CBA15 Belangrijke informatie Hieronder vindt u de belangrijkste informatie van deze verzekering. Op de bladzijden hierna leggen we de

Nadere informatie

Aanvraag SpaarHypotheekVerzekering behorend bij een Direktbank Spaarhypotheek

Aanvraag SpaarHypotheekVerzekering behorend bij een Direktbank Spaarhypotheek Aanvraag SpaarHypotheekVerzekering behorend bij een Direktbank Spaarhypotheek (UL) Deze aanvraag sturen naar: REAAL Levensverzekeringen, Postbus 274, 1800 BH Alkmaar De SpaarHypotheekVerzekering wordt

Nadere informatie

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering 1.1

Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering 1.1 Productvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering 1.1 2016 Inhoud Wat staat er in deze voorwaarden? Belangrijke informatie 1. Bij de start van de verzekering 2. Premie en kosten 3. Uitkering 4. Het veranderen

Nadere informatie

Productinformatie Overlijdensrisicoverzekering

Productinformatie Overlijdensrisicoverzekering Productinformatie Overlijdensrisicoverzekering Wat is een overlijdensrisicoverzekering? Is een overlijdensrisicoverzekering een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent de Overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening Wat wilt u weten? 1 Hoe werkt uw RenteVast Rekening? 1.1 Wat is de RenteVast Rekening? 4 1.2 Wat is de RentePlús Rekening? 4 2 Wat gebeurt er als u

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden voorlopige dekking overlijdensrisicoverzekering C100166-0217 Inleiding Deze voorwaarden beschrijven de voorlopige dekking van uw overlijdensrisicoverzekering. Met deze voorlopige dekking bent

Nadere informatie

Uitvaartverzekering (in geld)

Uitvaartverzekering (in geld) Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Levensverzekering N.V. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Incassant-ID: NL61ZZZ271179210000 Vergunningnummer AFM: 12000418 KvK-nummer:

Nadere informatie

Polisaanvraag Loyalis Top nabestaanden lijfrente

Polisaanvraag Loyalis Top nabestaanden lijfrente Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Polisaanvraag Loyalis Top nabestaanden lijfrente 90.0368.14 december 2014 Loyalis Leven N.V. is gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering 2015.1 1/7 Inhoud 1. Wat en wanneer keren wij uit? 2 1.1 Wat keren wij uit? 2 1.2 Wanneer gaat de verzekering en de dekking in? 2 1.3 Wanneer eindigt de verzekering?

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. U heeft een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering keert het verzekerde bedrag

Nadere informatie