Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extra Pensioen Uitkering Productinformatie"

Transcriptie

1 Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12

2 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie over de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank 3. Het aanvragen van de Extra Pensioen Uitkering 4. Over de ingangsdatum en de hoogte van de uitkering 5. Wat als er iets gebeurt? 6. Wat u nog moet weten voor u de Extra Pensioen Uitkering aanvraagt 7. Overige informatie 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? Deze informatie is voor u bedoeld als u: - bij een bank of verzekeraar een lijfrentekapitaal hebt opgebouwd dat binnenkort vrijkomt, of - zelfstandig ondernemer bent en stopt met uw onderneming. Uw lijfrentekapitaal komt vrij U hebt in het verleden bij één of meer banken of verzekeraars een lijfrentekapitaal opgebouwd. U hebt van de bank of verzekeraar een brief ontvangen waarin staat dat het lijfrentekapitaal binnenkort vrijkomt. Met dit lijfrentekapitaal moet u een uitkering aankopen. U kunt zelf bepalen bij welke bank of verzekeraar u de uitkering aankoopt. U kunt daarbij ook kiezen voor de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank. U stopt met uw onderneming Als u ondernemer bent en uw onderneming staakt, kunt u de stakingswinst of oudedagsreserve gebruiken voor de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank. In dit productinformatiedocument vindt u informatie over de kenmerken van de Extra Pensioen Uitkering. U leest ook hoe u de Extra Pensioen Uitkering kunt aanvragen en wat er daarna gebeurt. 2/12

3 2. Algemene informatie over de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank Wat is de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank? De Extra Pensioen Uitkering is een bankrekening bij a.s.r. bank. Vanaf deze bankrekening maken wij de Extra Pensioen Uitkering aan u over. De hoogte en de looptijd van de Extra Pensioen Uitkering staan van tevoren vast. Wat is het doel van de Extra Pensioen Uitkering? Met de Extra Pensioen Uitkering vult u uw (pensioen) inkomen aan. U ontvangt op de afgesproken momenten een uitkering. Waarvoor is de Extra Pensioen Uitkering geschikt? U kunt het lijfrentekapitaal dat u bij één of meer banken of verzekeraars hebt opgebouwd, gebruiken voor de Extra Pensioen Uitkering. Ondernemers kunnen hun stakingswinst of oudedagsreserve gebruiken voor de Extra Pensioen Uitkering. De Extra Pensioen Uitkering is niet geschikt voor bedragen die u vanwege een ontslagvergoeding hebt ontvangen. Welke kosten betaalt u voor de Extra Pensioen Uitkering? Voor het beheren van de bankrekening voor de Extra Pensioen Uitkering brengt a.s.r. bank geen kosten bij u in rekening. Voor advies over de Extra Pensioen Uitkering betaalt u mogelijk wel kosten. Bespreek dit met uw adviseur. Let op enkele belangrijke regels voor u de Extra Pensioen Uitkering afsluit De Belastingdienst heeft een aantal regels vastgesteld waaraan de uitkering moet voldoen: - U mag de Extra Pensioen Uitkering niet afkopen. Als de uitkering eenmaal is ingegaan, loopt deze door tot de afgesproken einddatum. - De Extra Pensioen Uitkering keert alleen uit op de afgesproken momenten. De hoogte en de looptijd van de uitkering staan vast. Meer, vaker of hogere bedragen opnemen is niet mogelijk. Kenmerken van de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank Een vaste rente Voor de berekening van de hoogte van de Extra Pensioen Uitkering houden wij rekening met een vaste rente. Deze rente verandert niet tijdens de looptijd. De hoogte van de uitkering staat vast Is de hoogte van de uitkering eenmaal vastgesteld, dan staat deze vast voor de hele looptijd. U weet waar u aan toe bent. De looptijd van de uitkering is bekend Wij spreken van tevoren met u af hoe lang de uitkering loopt. Bij het vaststellen van de looptijd houden wij rekening met de eisen van de Belastingdienst. 3/12

4 3. Het aanvragen van de Extra Pensioen Uitkering Als u een Extra Pensioen Uitkering wilt afsluiten, kunt u deze aanvragen. Voor de aanvraag hebben wij een aantal gegevens van u nodig: - De hoogte van de inleg. - De bank of verzekeraar waarbij u het lijfrentekapitaal hebt opgebouwd. - De datum waarop u denkt dat de inleg bij a.s.r. bank binnen is. - De gewenste ingangsdatum van de Extra Pensioen Uitkering (dit is de eerste van de maand). - Het aantal keer per jaar dat u de uitkering wilt ontvangen (per maand, kwartaal, half jaar of jaar). - De gewenste looptijd van de uitkering (deze moet voldoen aan wettelijke regels). De gegevens uit de aanvraag gebruiken wij voor het maken van een aantal afspraken. De afspraken leggen wij vast in een overeenkomst. Hierin staat: - De hoogte van de inleg. - De datum waarop de inleg naar ons wordt overgemaakt. - De ingangsdatum van de Extra Pensioen Uitkering. - De looptijd van de uitkering. - De hoogte van de rente waarmee wij de uitkering berekenen. - Hoeveel keer per jaar wij de uitkering aan u overmaken. - De hoogte van de uitkering. Wat is de inleg? De inleg is het bedrag of de bedragen die u wilt gebruiken voor de Extra Pensioen Uitkering en kan bestaan uit: - het lijfrentekapitaal dat u bij één of meer banken of verzekeraars hebt opgebouwd, - de stakingswinst als u uw onderneming beëindigt, of - de oudedagsreserve uit uw onderneming De bank of verzekeraar bij wie u het lijfrentekapitaal hebt opgebouwd, kan u vertellen hoe hoog het lijfrentekapitaal is. 4. Over ingangsdatum en de hoogte van de uitkering De ingangsdatum Bij de aanvraag geeft u aan op welke datum u denkt dat de inleg bij ons binnen is en wanneer u wilt dat de Extra Pensioen Uitkering ingaat. De ingangsdatum van de Extra Pensioen Uitkering is de eerste van de maand die u aan ons doorgeeft. De uitkering kan later ingaan Wij houden zoveel mogelijk rekening met de door u gewenste ingangsdatum van de Extra Pensioen Uitkering. Daarvoor is het belangrijk dat de inleg vijf dagen voor de gewenste ingangsdatum bij ons binnen is. Soms ontvangen wij het lijfrentekapitaal later dan verwacht. Als dat gebeurt, dan verschuift de ingangsdatum naar de eerste van de volgende maand. De einddatum schuift mee. 4/12

5 De hoogte van de uitkering kan afwijken De inleg die wij ontvangen, wijkt soms af van het bedrag dat u had verwacht bij het aanvragen van de Extra Pensioen Uitkering. De bank of verzekeraar kan een hoger of lager lijfrentekapitaal naar ons overmaken. Of wij ontvangen het bedrag later dan verwacht. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. De definitieve hoogte van de uitkering stellen wij vast als de inleg binnen is Nadat wij de inleg hebben ontvangen, controleren wij de (fiscale) herkomst van het bedrag. Na de ontvangst en controle van de inleg stellen wij de hoogte van de uitkering definitief vast. Als dat is gebeurd, krijgt u van ons bericht. U ontvangt rond de 25e van de maand een nettobedrag Wij maken de uitkering rond de 25e van de maand aan u over. In de overeenkomst staat hoeveel keer per jaar wij aan u uitbetalen. Op de uitkering houden wij belastingen, premies en andere heffingen in. Dat zijn wij verplicht. Het nettobedrag maken wij over naar de bankrekening die u aan ons hebt doorgegeven. 5. Wat als er iets gebeurt? Wat gebeurt er als u overlijdt? Als u overlijdt, is het belangrijk dat uw erfgenamen ons zo snel mogelijk informeren. Nadat wij dit bericht hebben ontvangen, vragen wij de erfgenamen om een aantal gegevens en documenten. Welke dat zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Het recht op de uitkering gaat over op uw echtgenoot of partner, of mogelijk op andere erfgenamen. Dat hangt af van het huwelijksvermogensrecht en uw testament. Wij stoppen tijdelijk met de uitbetaling van de uitkering tot duidelijk is wie recht heeft op de uitkering. Zodra bekend is wie recht heeft op de uitkering, openen wij een nieuwe bankrekening voor de erfgenamen. Daarna gaan wij verder met de uitbetaling van de Extra Pensioen Uitkering aan de erfgenamen. De totale hoogte van de uitkering, wanneer wij de uitkering uitbetalen en de rente wijzigen niet door het overlijden. Wat gebeurt er als u gaat scheiden? Als u en uw echtgenoot of partner uit elkaar gaan, kunt u de Extra Pensioen Uitkering (voor een deel) toekennen aan uw ex-partner. Voor uw ex-partner openen wij een nieuwe bankrekening. Vanaf deze bankrekening maken wij de toegekende uitkering over aan uw ex-partner. De totale hoogte van de uitkering, wanneer wij de uitkering uitbetalen en de rente wijzigen niet door de scheiding. 5/12

6 6. Wat u nog moet weten voor u de Extra Pensioen Uitkering aanvraagt Voorwaarden aan de rekeninghouder U kunt alleen een Extra Pensioen Uitkering openen als u 18 jaar of ouder bent en in Nederland woont. Wij maken de uitkering alleen over naar een bankrekening die op uw naam staat. Deze bankrekening is van een Nederlandse kredietinstelling. U kunt de uitkering niet afkopen, overdragen aan een ander of tot zekerheid geven Als de uitkering eenmaal is ingegaan, kunt u de toekomstige uitkeringen niet in één keer op uw bankrekening ontvangen (afkopen). Ook mag u de uitkering niet overdragen aan iemand anders. Is de uitkering ingegaan, dan kunt u het saldo op de bankrekening niet tussentijds overboeken naar een andere bank of verzekeraar. U kunt de uitkering niet als onderpand aanbieden of op een andere manier tot zekerheid geven. De uitkering stijgt niet mee met de inflatie De kosten van levensonderhoud stijgen elk jaar. De uitkering die wij aan u uitbetalen, blijft gelijk. Dat betekent dat u in de toekomst minder kunt kopen met de uitkering die wij aan u uitbetalen. De Belastingdienst stelt eisen aan de looptijd van de Extra Pensioen Uitkering De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden aan de looptijd van de Extra Pensioen Uitkering. De voorwaarden zijn afhankelijk van uw leeftijd en het doel van de Extra Pensioen Uitkering. U hebt beperkt de tijd om met het lijfrentekapitaal een uitkering aan te kopen Als het lijfrentekapitaal vrij komt, hebt u maximaal twee jaar de tijd om de uitkering aan te kopen. De Belastingdienst verplicht u om de uitkering aan te kopen voor 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin het lijfrentekapitaal beschikbaar komt. Als u dat niet doet, heeft dat fiscale gevolgen. De bank of verzekeraar waar u het lijfrentekapitaal hebt opgebouwd, zal de Belastingdienst hierover informeren. 6/12

7 Doel van de Extra Pensioen Uitkering Geldt er een maximum voor de hoogte van de uitkering? Ingangsdatum van de Extra Pensioen Uitkering Minimale looptijd van de Extra Pensioen Uitkering Levenslange* uitkering aan uzelf (levenslange bancaire oudedagslijfrente) Nee Uiterlijk in het vijfde kalenderjaar nadat u de AOW-leeftijd bereikt. - Bent u 65 jaar of ouder als de Extra Pensioen Uitkering ingaat? Dan is de looptijd minimaal 20 jaar. - Bent u jonger dan 65 jaar, dan is de minimale looptijd langer. Elk jaar dat u jonger bent, wordt de looptijd langer. Bent u bijvoorbeeld 62 jaar? Dan is de looptijd minimaal 23 jaar. - Als u overlijdt tijdens de looptijd, gaat de uitkering voor de resterende looptijd over op de erfgenamen. Tijdelijke uitkering aan uzelf (tijdelijke bancaire oudedagslijfrente) Ja, tot per jaar (bedrag 2013) Als u 65 jaar bent, maar niet ouder dan 70 jaar. Looptijd is minimaal vijf jaar. Als u overlijdt tijdens de looptijd, gaat de uitkering voor de resterende looptijd over op de erfgenamen. Uitkering voor nabestaanden als de erflater overlijdt terwijl hij een lijfrentekapitaal opbouwt. De uitkering is nog niet ingegaan! (nabestaandelijfrente) Nee Direct het overlijden van de erflater. - Voor echtgenoten/partners is de looptijd van de Extra Pensioen Uitkering minimaal 5 jaar. - Voor ouders, broers en zussen en (klein)kinderen is de looptijd afhankelijk van de leeftijd van de ontvanger: - Is de ontvanger jonger dan 30 jaar? Dan is de looptijd minimaal 5 jaar. Wordt de ontvanger 30 jaar voor de termijn van 5 jaar voorbij is? Dan mag de uitkering eerder stoppen. - Is de ontvanger ouder dan 30 jaar? Dan is de looptijd minimaal 20 jaar. - Voor alle andere ontvangers geldt een minimale looptijd van 20 jaar. * De Belastingdienst noemt dit een levenslange uitkering, maar eigenlijk loopt de uitkering niet levenslang. U spreekt met ons een ingangsdatum en een einddatum af. Deze moeten voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Op de afgesproken einddatum stopt de uitkering. Als u op de einddatum leeft, stopt de uitkering en gaat uw inkomen omlaag. Overlijdt u voor de einddatum, dan gaat de uitkering naar uw erfgenamen. 7/12

8 8/12

9 7. Overige informatie Uitkeringsinformatie Op de uitkering houden wij belastingen, premies en andere heffingen in. Dat zijn wij verplicht. U ontvangt van ons een specificatie van de inhoudingen die wij verrichten. Risico s Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld. U kunt deze vinden op Op de ASR Extra Pensioen Uitkering is het depositogarantiestelsel van toepassing. Deze regeling beschermt particuliere rekeninghouders in geval dat deze bank failliet gaat. Kijk voor meer informatie over deze regeling op Over a.s.r. bank ASR Bank N.V., statutair gevestigd te Utrecht, KvK , heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is als financiële dienstverlener opgenomen in het register van de stichting Autoriteit Financiële Markten onder nummer ASR Bank N.V. treedt op als aanbieder van spaarproducten en verleent beleggingsdiensten zonder daarbij als adviseur op te treden. Behandeling van persoonsgegevens Uw persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden onder verantwoordelijkheid van ASR Nederland N.V., door ASR Bank N.V., en/of één of door meer tot onze groep behorende rechtspersonen, verwerkt. Deze worden gebruikt voor: - Het voorbereiden, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de hiermee samenhangende relaties. - Het uitvoeren van commerciële activiteiten (marketingactiviteiten) om een relatie met een persoon tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden. - Het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op een verantwoorde bedrijfsvoering en op de continuïteit en groei van de tot de groep behorende rechtspersonen. - Het voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude tegen een of meer financiële instellingen en/of haar cliënten, evenals het gebruik van en deelname aan waarschuwingssystemen. - Statistische analyse. - Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. ASR Nederland N.V. opgenomen in register van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Dit register is te raadplegen via Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de Gedragscode kunt lezen op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken www. nvb.nl. 9/12

10 U kunt de Gedragscode ook opvragen bij de Nederlandse Vereniging van Banken (Postbus 3543, 1001 AH Amsterdam, ). Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, kunt u dit schriftelijk melden. Klachten Klachten over uw ASR Extra Pensioen Uitkering kunt u in eerste instantie voorleggen aan uw adviseur. Deze zoekt eventueel in overleg met partijen naar een passende oplossing. Als het overleg met uw adviseur geen oplossing biedt, kunt u schriftelijk een formele klacht indienen onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en rekeningnummer bij: ASR, Postbus 2072, 3500 HB Utrecht. Als de klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, kunt u deze voorleggen aan: De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG Telefoon: (070) Dit moet u doen binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie van ASR heeft ontvangen. Als u geen gebruik wilt maken van deze mogelijkheden om klachten te behandelen, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 10/12

11

12 a.s.r. Archimedeslaan BA Utrecht (10-13) 12/12 5

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Inleiding Leeswijzer Dit zijn de voorwaarden van uw WGA Gat Plus verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij gedeeltelijke

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101

WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 WIA verzekeringen Voorwaarden Excedent R&P 421.101 Avéro Achmea Postbus 101 7300 AC Apeldoorn Nederland www.averoachmea.nl 2 Wat wilt u weten? Samengevat Welke verzekering heeft u bij ons?... 6 Wie is

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie