Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering. informatie over ons medisch acceptatieproces!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering. informatie over ons medisch acceptatieproces!"

Transcriptie

1 Uw gezondheid en de overlijdensrisicoverzekering informatie over ons medisch acceptatieproces!

2 Een woord vooraf... Geachte klant, Deze brochure is bestemd voor u als de (toekomstige) verzekerde.het doel van deze brochure is om informatie te geven over het medisch acceptatieproces voor overlijdensrisicoverzekeringen. Een overlijdensrisicoverzekering keert bij uw overlijden voor een bepaalde datum, een vooraf overeengekomen bedrag uit aan één of meer op de polis genoemde begunstigde(n). Er gelden wel eenaantal voorwaarden. Zo moet u informatie over uw gezondheid eerlijk en naar waarheid invullen. De hoogte van de premie is afhankelijk van -uw leeftijd bij het begin van de verzekering, -de duur van de verzekering, -de hoogte van het verzekerde kapitaal en - uw huidige gezondheid. Het kan zijn, dat u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt. Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer ( 0,10 per minuut). De openingstijden op werkdagen zijn van 08.00uur tot uur en op zaterdag van uur tot uur. ABN AMRO Levensverzekering N.V. Postbus GB Zwolle

3 1 Het medisch acceptatieproces 1 ALGEMEEN: Het doel van het medisch acceptatieproces is om voldoende medische informatie over uw gezondheid te krijgen. Deze informatie wordt beoordeeld door onze medisch adviseur. Hijbepaalt of u onder normale voorwaarden geaccepteerd kunt worden of dat er sprake is van een (licht) verhoogde kans dat u eerder overlijdt dan de einddatum van de verzekering. VAN WIE WORDT DE MEDISCHE INFORMATIE GEVRAAGD? De medische informatie wordt alleen van de verzekerde gevraagd. Als de verzekeringnemer een ander is dan de verzekerde hoeft de verzekeringnemer geen medische informatie te verstrekken. WAAROM WORDT MEDISCHE INFORMATIE GEVRAAGD? Het kan zijn dat uw medische situatie kan leiden tot een verhoogde kans op overlijden voor de einddatum van de verzekering. Door het vragen naar uw medische situatie kan onze medische adviseur vaststellen onder welke voorwaarden de verzekering geaccepteerd kan worden. Het grootste deel van de aangevraagde overlijdensrisicoverzekeringen wordt onder normale voorwaarden geaccepteerd. Voor een klein deel wordt in verband met de medische conditie van de verzekerde een verhoogde premie gevraagd. Af en toe wordt een aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering op basis van de verkregen medische informatie niet geaccepteerd. HOE WORDT MEDISCHE INFORMATIE GEVRAAGD? Ga naar de website Beantwoord 3 vragen en u wordt doorgeschakeld naar de beveiligde website van Meditel. Hier wordt de gezondheidsverklaring getoond of kunt u een afspraak maken voor een internistenkeuring.

4 2 De gezondheidsverklaring 2 Op de website van Meditelwordt u gevraagd informatie te geven over uw gezondheid. De geleverde informatie wordt alleen gebruikt om het risico van overlijden voor de einddatum van de verzekering te beoordelen. Wordt een vraag met ja beantwoord, dan worden extra vragen gesteld. Nadat de gezondheidsverklaring volledig is ingevuld, en u verklaart dat u alles naar waarheid hebt beantwoord, wordt deze doorgezonden naar onze medisch adviseur en/of onze medische dienst. In hoofdstuk 4 leest u meer over de beoordeling van het risico van overlijden. Zijn er vragen tijdens het invullen van de gezondheidsverklaringdan kunt u telefonisch contact opnemen met ons Advies en Service Center, via telefoonnummer: ( 0,10 per minuut).

5 3 Informatie inzake uw gezondheid 3 Onze medisch adviseur beoordeelt uw gezondheid en schat de kans in op overlijden tijdens de verzekeringsperiode. Eerst ontvangt de medisch adviseur de informatie die u hebt gegeven. Het kan zijn dat de medisch adviseur u vraagt extra medische informatie te leveren. Deze extra medische informatie kan bestaan uit: -Het ondergaan van een gericht medisch onderzoek, zoals bijvoorbeeld een test op cholesterol, verhoogde bloeddruk, overgewicht; -Informatie bij de behandelend arts en/of specialist. Hiervoor moet u toestemming verlenen. Soms wordt naast de gezondheidsverklaring ook een bloedonderzoekinclusief een HIV-testof een internistenkeuring gevraagd. Ook kan informatie gevraagd worden over uw beroep, uw hobby s en uw sportbeoefening. Deze standaard aanvullende medische informatie wordt gevraagd indien het verzekerd bedrag of meer bedraagt. Op basis van alle informatie brengt de medisch adviseur advies uit onder welke voorwaarden de verzekering kan worden geaccepteerd. Het kan natuurlijk zo zijn, dat u geen medische informatie wilt geven. Wij respecteren dat. Dit betekent echter wel dat de aangevraagde verzekering niet tot stand kan komen.

6 4 Beoordeling gezondheidsverklaring 4 Onze medisch adviseur ontvangt alle medische informatie. Op basis van deze informatie wordt vastgesteld of er sprake kan zijn van een verhoogd overlijdensrisico en zo ja, of er voldoende informatie beschikbaar is om tot een verantwoord acceptatiebesluit te komen. Zijn besluit kan zijn: 1. De aanvraag voor de overlijdensrisicoverzekering wordt geaccepteerd op normale voorwaarden: Binnen enkele werkdagen ontvangt u de polis. 2. De aanvraag voor de overlijdensrisicoverzekering wordt geaccepteerd met een verhoogde premie: Gaat u akkoord met de verhoogde premie dan ontvangt u de polis na enkele werkdagen. Gaat u niet akkoord dan zijn er een aantal keuzemogelijkheden. Deze staan vermeld in hoofdstuk De aanvraag voor de overlijdensrisicoverzekering kan niet worden geaccepteerd: U ontvangt bericht dat de aangevraagde verzekering niet wordt geaccepteerd. Gaat u niet akkoord dan zijn er een aantal keuzemogelijkheden. Deze staan vermeld in hoofdstuk 5.

7 5 Wilt u uitleg over het advies? 5 Het komt soms voor, dat wij extra premie moeten vragen. Af en toe komt het voor dat wij de overlijdensrisicoverzekering niet accepteren. Als u wilt weten wat de oorzaak hiervan is, dankunt u schriftelijk of per mail via de contactgegevens onderaan deze pagina contact opnemen met onze medisch adviseur. U ontvangt dan een brief met uitleg. Bent u na deze toelichting het niet eens met het acceptatiebesluit, dan kunt u vragen om een herbeoordeling. Herbeoordeling is alleen zinvol als u ook nieuwe informatie overuw gezondheid hebt. Deze informatie moet u dan meesturen. U kunt ook met onze medische dienst overleggen welke stappen genomen kunnen worden. Het kan zijn dat er een gezondheidsverklaring ingevuld moet worden of dat we vragen een onderzoek te ondergaan bij een keurend arts. De kosten van de herkeuring worden door ons betaald. Als de kosten erg hoog worden, mogen wij u om een bijdrage vragen. Onze medische dienst is bereikbaar per mail: of per brief: Ter attentie van de medisch adviseur PAC TC 5300 Postbus GB Zwolle Of per telefoon, via telefoonnummer ( 0,10 per minuut). De openingstijden op werkdagen zijn van 08.00uur tot uur en op zaterdag van uur tot uur. Via telefoon wordt geen informatie gegeven over de medische beoordeling. Dit wordt alleen schriftelijk gedaan.

8 6 Bescherming van uw gegevens 6 U wordt gevraagd persoonlijke informatie over uw gezondheid te leveren. Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn wij verplicht uiterst zorgvuldig met deze informatie om te gaan. Wij voldoen aan alle wettelijke vereisten voor de bescherming van uw persoonlijke informatie. Alleen de medisch adviseur en de medische dienst hebben inzicht in de verkregen informatie. In een aparte ruimte worden medische dossiers in afgesloten kasten bewaard. Digitale medische informatie is optimaal beveiligd en is uitsluitend beschikbaar voor de medische dienst. Om uw privacy te kunnen waarborgen verzoeken wij medische gegevens uitsluitend beschikbaar te stellen via onderstaande adressen: 1. De gezondheidsverklaring: uitsluitend in te vullen via 2.Correspondentie met medische informatie richten aan onze medisch adviseur met het kenmerk medisch geheim in het adres; 3.Mail met medische informatie richten aan het speciale mailadresmet vermelding in de regel betreft medisch geheim. Het mailadres is: Het kan zijn, dat uw gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden. U kunt er zeker van zijn dat deze informatie volledig anoniem blijft en niet herleidbaar is naar een individuele verzekerde.

9 7 Protocol verzekeringskeuringen 7 Het Verbond van Verzekeraars heeft een Protocol Verzekeringskeuringen opgesteld. De werkzaamheden en processen van ABN AMRO Verzekeringen voldoen aan de eisen van dit protocol. U vindt het protocol hieronder. Als wij de benodigde informatie (van u of van de arts) niet ontvangen, dan sturen wij na 4 weken herhaling van het verzoek naar u en naar uw arts. Is de informatie 2 weken daarnanog steeds niet binnen, dan nemen wij uw aanvraag niet verder in behandeling. U kunt de assistent(e) van de huisarts zelf ook benaderen of de informatie zo snel mogelijk naar ons toegestuurd kan worden. Als de informatie binnen is, hebben wij maximaal één week nodig om deze te beoordelen.

10 7 Protocol verzekeringskeuringen 7 Als wij de benodigde informatie (van u of van de arts) niet ontvangen, dan sturen wij na 4 weken herhaling van het verzoek naar u en naar uw arts. Is de informatie 2 weken daarnanog steeds niet binnen, dan nemen wij uw aanvraag niet verder in behandeling. U kunt de assistent(e) van de huisarts zelf ook benaderen of de informatie zo snel mogelijk naar ons toegestuurd kan worden. Als de informatie binnen is, hebben wij maximaal één week nodig om deze te beoordelen.

11 8 Rechten en plichten 8 Uw rechten - U mag uw medisch dossier altijd bekijken. Wij sturen het graag naar u toe. Op uw verzoek zal de medisch adviseur een uitleg toevoegen over zijn advies. -U mag als eerste weten wat de medisch adviseur ons wil adviseren. U kunt dit aanvragen door een brief te sturen aan de medisch adviseur, waarin u aangeeft dat u het advies als eerste wil ontvangen. U kunt deze brief sturen naar het volgende adres: ABN AMRO Levensverzekering NV Ter attentie van de medisch adviseur PAC TC 5300 Antwoordnummer VB Zwolle - U kunt de medisch adviseur vragen om geen medisch advies te geven. Wij stoppen dan uw aanvraag. U bent dan niet verzekert. - U mag uw aanvraag opnieuw laten beoordelen. Bijvoorbeeld als wijdie afwijzen. Vraag altijd eerst uitleg bij de medisch adviseur over de reden van zijn advies, maar ook over het opnieuw beoordelen. en plichten U heeft 30 dagen de tijd om na ontvangst van de polis deze op tezeggen zonder dat het geld kost. Dat doet u met een brief. Dat heet het herroepingsrecht. - U vult de gezondheidsverklaring zelf in. Dat doet u eerlijk en naar beste weten. - U geeft veranderingen in uw gezondheid meteen door. Dat doet u totdat uw verzekering definitief is. De verzekering is definitief als u de polis in huis heeft.

12 9 Een klacht indienen 9 Waar gewerkt wordt worden wel eens fouten gemaakt. Als dit in het acceptatieproces gebeurt, dan is dat zowel voor u als voor ons heel vervelend. Van ons mag u verwachten, dat wij er alles aan doen om gemaakte fouten te herstellen en bij problemen aanvaardbare oplossingen zullen aandragen. Toch kan er een situatie ontstaan, die voor u niet aanvaardbaar is. In dat geval kunt u een klacht in te dienen bij: Directie van ABN AMRO Levensverzekering N.V., Postbus 10085, 8000 GB Zwolle. Uw klacht wordt direct onderzocht. U wordt geïnformeerd hoe uw klacht behandeld wordt. Vindt u dat wij uw klacht niet goed behandelen? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifidneemt uw zaak in behandeling als u er met ons niet uitkomt. Meer informatie vindt u op Of u belt met

13 10 Nuttige adressen 10 ABN AMRO Levensverzekering N.V. Ter attentie van de medisch adviseur PAC TC 5300 Postbus GB Zwolle Telefoon: ( 0,10 per minuut) Internet: De medische dienstvan ABN AMRO Levensverzekering N.V. Mailadres: College Bescherming Persoonsgegevens Postbus AJ Den Haag Internet: Klachteninstituut Kifid Postbus AG Den Haag Internet:

U moet worden gekeurd! En nu?

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: als u een medische keuring moet ondergaan door de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren U moet worden gekeurd! En nu? 2 U moet worden gekeurd! En nu? Inhoud Voor wie

Nadere informatie

Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring. Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring. Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering Het waarom, wat en hoe van uw medische keuring Bij de aanvraag van een Generali Overlijdensverzekering of Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inhoudsopgave Waarom een medische keuring? 3 2 Wanneer keuren?

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING VOORWAARDEN REAAL OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In de voorwaarden van de REAAL Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n Gegevens over de premie

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING Productvoorwaarden OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING 1.0 2014 Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Productvoorwaarden Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering Op de bladzijden hierna leggen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering

Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Interpolis Overlijdensrisicoverzekering Productvoorwaarden (Model IRV14) Wat wilt u weten? Belangrijke informatie 4 1 Wie is wie bij deze verzekering? 4 2 Waar kunt u terecht met vragen over dit product?

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V.

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. www.afab.nl Deze cliëntenbrochure geeft een beschrijving van de diensten die AFAB Geldservice B.V. (AFAB) voor u kan verrichten. Daarnaast geeft de brochure informatie

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? informatie voor de ondernemer 2 Arbeidsongeschikt, en hoe verder? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat nu? In deze brochure zetten we op een rij wat er gebeurt nadat u een aanvraag

Nadere informatie

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers

U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers U moet worden gekeurd! En nu? Protocol Verzekeringskeuringen: informatie voor verzekeringnemers Inhoud Voor wie is deze folder bestemd? 2 Waarom is een medische keuring nodig? 3 Wat kunt u bij de keuring

Nadere informatie

SFZ Dienstverleningsdocument

SFZ Dienstverleningsdocument SFZ Dienstverleningsdocument Duidelijkheid over de dienstverlening SFZ, vindt het belangrijk dat u goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Deze dienstenwijzer richt zich met name op

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Dienstenwijzer All e s ov e r on z e f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Wie zijn wij: Financiële Meesters is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen

De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV

Nadere informatie

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies FB Adrem pensioenadvies Larenseweg 66 7451 EN Holten Telefoon: (0548) 368 008 Fax: (0548) 367 400 herman.deijk@fbadrem.nl AFM-vergunningnummer 12002771 Inleiding

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

HYPOTHEEK OPVANG POLIS

HYPOTHEEK OPVANG POLIS HYPOTHEEK OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Hypotheek Opvang Polis (HOP) afgesloten. Wat spreken

Nadere informatie

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor.

U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Hartelijk welkom bij Labruyère Financiële Diensten! U heeft één of meer financiële voorziening(en) toevertrouwd aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt ervan overtuigd zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie